BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG"

Transkript

1 "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye år. Visionen er vokset ud af et bedefællesskab, som godt 20 præster i Aalborg har med hinanden hver uge. Dette fællesskab, som i daglig tale kaldes Præstenetværket, består af præster fra vidt forskellige kirkelige traditioner og kirkesamfund. Sammen har de opdaget styrken ved at bede i enhed. Du er med denne bog inviteret til at være med sammen med dem. Bogens sigte er at lede dig til at bede og evt. faste for din by. Til at stimulere din bøn, er der til hver af de 14 dage en kort andagt skrevet af 14 af præsterne i netværket, samt nogle vidnesbyrd af mennesker, som har oplevet bønnens magt i deres liv. I din læsning og bøn vil du blive ledt til at bede for de kristne, for menighederne og ikke mindst for byen. Drømmen er at se byen transformeret, intet mindre. Dejligt om du vil være med! EN BY PÅ VEJ 2015 Aalborg Præstenetværk BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

2 EN BY PÅ VEJ Bønneguide til 14 dage med bøn for Aalborg Forfatterne: Frikirke-, folkekirke- og frimenighedspræster fra Aalborg Præstenetværk Redaktion: Dan S. Jacobi, Johannes Hansen og Bent Houmaa Jørgensen Fotoredaktion: David Lundsteen Forsidefoto: Mikael Larsen Grafisk tilrettelæggelse: Nygaard Grafisk Copyright: Aalborg Præstenetværk januar 2015 Find os på facebook: Aalborg Præstenetværk

3 INDHOLD Forord...4 Intro...7 Den dag Morten blev lækker (igen)!...8 Uge 1: Bøn for Guds folk i byen...10 Dag Byens hjerteslag...24 Uge 2: Bøn for byens befolkning...26 Dag Fra kriminalitet til et liv med Gud i hverdagen...40 Faste - den glemte kristne disciplin...42 Appendiks om bøn...46

4 FORORD Velkommen til dette års udgave af Præstenetværkets bønneguide! Det er efterhånden blevet en god tradition, at vi som præster og kirkeledere går sammen om at skrive en lille bog med andagter og vejledning til fælles bøn for byen, og med inspiration til personlig andagt og refleksion. Faktisk er dette materiale den syvende udgivelse i Præstenetværkets regi. Fem af dem har vi selv skrevet i fællesskab, og to af dem har været oversættelser. Alle materialer er udkommet op til en periode på nogle uger, hvor vi har kaldt byens kirker og kristne sammen til fællesbøn. Aalborg Præstenetværks tidligere udgivelser Det guddommelige eksperiment (2009) Oversættelse af bønneguide skrevet af Rhonda Hughey. En by på vej (2010) 21 dages bønneguide skrevet af præstenetværket. Når I beder, når I faster, når I giver almisse (2011) en bønneguide udgivet som en lille tryksag skrevet af præstenetværket. En by på vej med forsoning (2012) 21 dages bønneguide skrevet af præstenetværket. En by på vej med evangeliet (2013) 21 dages bønneguide skrevet af præstenetværket. 40 dage med bøn for byen (op til påsken 2014). Et materiale ud fra Jonas bog skrevet af Rob Bell - oversat og bearbejdet af præstenetværket. 4 EN BY PÅ VEJ 2015

5 Hjertet i Præstenetværket er fredagsbønnen Hjertet i præstenetværket er den ugentlige samling fredag morgen, hvor præster og kirkeledere fra forskellige frikirker, folkekirker og frimenigheder mødes i Det gamle Rådhus på Gammeltorv til halvanden time med fællesskab, bibellæsning og bøn for byen. Vi har fået en god vane med at gå igennem bøger i Bibelen, som vi læser højt afsnit for afsnit, hvorefter vi hjælper hinanden med at forstå teksten og lytte os ind til, hvad Ånden siger til menighederne. Med grundlag i Guds Ords løfter, beder vi for byen, for kirkerne og for hinanden. Over årene har disse samlinger, som begyndte som månedlige bønnesamlinger i 2001 og blev optrappet til ugentlige samlinger i 2007, været med til at forme nogle tillidsfulde relationer imellem netværkets præster og skabt en skøn enhedsånd imellem kirkerne, samt dannet grobund for flere gode fælles initiativer til forsoning og mission i byen. En udvidelse af hjertet Når Præstenetværket med denne bønneguide inviterer byens kirker og kristne til bøn, så skal det ses som et ønske om at åbne Præstenetværkets gode bønsfællesskab op for alle. Præstenetværket bliver i disse to uger til et kirkenetværk med bønsfællesskabet som hjerte. Vi kommer til at mødes i samme ånd af enhed og med en stærk tillidsfuld forventning om, at Jesus kommer os nær i fællesskabet og fornyer kaldet til at være hans folk i byen. Dejligt at du vil være en del af denne bønnebevægelse i byen! På vegne af præstenetværkets lederteam (Dan S. Jacobi, Bent Houmaa Jørgensen og Johannes Hansen) Dan S. Jacobi EN BY PÅ VEJ

6 6 EN BY PÅ VEJ 2015

7 INTRO Lige nu sidder du med en bog, hvis eneste formål er at hjælpe dig til at bede for din by. Bogen, som er skrevet af en række præster og ledere indenfor frikirker, folkekirker og frimenigheder i Aalborg, vil guide dig igennem 14 dage med bøn om, at Gud må gøre et ekstraordinært værk i vores by. Den første uge vil primært fokusere på bøn for de kristne. Guds største udfordring er ikke de, som ikke tror, men os som allerede er kristne. Når vi i Fadervor lærer at bede om, at hans rige må komme og hans vilje ske, så handler det faktisk om, at der må ske noget med os kristne. For hvordan ellers skulle hans vilje ske og hans rige komme end netop igennem os? I uge to handler det så om byen. Det, der binder os sammen som præster i Aalborg er en dyb længsel efter at se Guds rige kommer synligt frem i kirkerne, i ledelsen af byen, igennem byens institutioner og uddannelsessteder, igennem mellemmenneskelige relationer i form af aktivt medborgerskab. Eller som en leder i en af byens forvaltninger udtrykker det: I livet mellem blokkene! Her kan vi som kristne spille en helt særlig rolle. Forudsætningen er, at vi lader Guds hjerte berøre vores. Til at stimulere bønnen har vi valgt at bringe tre vidnesbyrd fra nogen, som har oplevet Guds indgreb, personligt og som familie. Blot for at understrege at det nytter at bede. I et af vidnesbyrdene møder vi en tilflytter til byen, der har oplevet at få nød for byen, og som ikke bare har ladet det drive over igen. Der er utallige måder at gøre en forskel på. For hvis ikke vi, som selv er blevet vist barmhjertighed, skulle vise barmhjertighed, hvem skulle så? Bagerst i bogen finder du en kort hjælp til, hvorledes du kan bede og faste. For mange er faste måske en ny ting, men det gør det ikke mindre kraftfuldt. Må Gud lede dig til at bede efter hans vilje og benytte disse 14 dage til at udvikle en livslang passion for bøn og retfærdige gerninger i den by, som Gud på en særlig måde har lagt hen til os. Johannes Hansen EN BY PÅ VEJ

8 DEN DAG MORTEN BLEV LÆKKER (IGEN)! For nogle år siden blev vi enige om at tage på ægteskabskursus. Vi havde en travl hverdag, små børn, arbejde og studie, og kun lidt tid til hinanden. Vi ønskede at investere i vores ægteskab, og også at få Gud mere aktivt med. Vi er meget forskellige, men vi har altid kunnet tale om vores uenigheder. Alligevel kunne den forskellighed, som vi nok blev forelsket i i begyndelsen, blive en kilde til irritation og dårlig stemning i en travl hverdag. Der var mange af de situationer, og selvom vi snakkede og snakkede, løste det sig ikke rigtigt. Det handlede ofte om, at den anden ikke gjorde, som den ene havde tænkt. Vi tog udgangspunkt i os selv og vores egne behov. Irritationen og den dårlige stemning blokerede for, at vores kærlighed til hinanden kunne vokse, vi kunne simpelthen ikke se hinanden. Al den snak, om de samme ting, gjorde, at vi slap op for ord og på nogle punkter blev opgivende, da vi havde snakket om det samme til hudløshed. På ægteskabskurset havde vi en uge en hjemmeopgave, hvor vi bl.a. dagligt skulle bede for og velsigne vores partner. Det ramte lige ned midt i irritationerne, og det sidste, man havde lyst til, var at bede for og velsigne den anden. I løbet af ugen skete der noget. Christina, som (indrømmet) nok havde tendens til at blive mest irriteret, begyndte at se og opdage hvor betænksom, sød, dejlig og lækker Morten var, og det endda uden at hun bad for ham i løbet af ugen. Irritationskonfrontationerne var også mindsket gevaldigt, og der var en helt anden ro og stemning i huset. Da vi ugen efter mødtes på kurset og hørte hvordan ugen var gået i de forskellige hjem, kunne Christina 8 EN BY PÅ VEJ 2015

9 glad berette, at hun nærmest var blevet lidt nyforelsket i Morten igen. Det undrede hende, da de ikke havde gjort noget anderledes i ugens løb. Morten afslørede så, at han hver dag havde bedt for og velsignet Christina uden hendes vidende. Vi oplevede det som en stor velsignelse og omsorg fra Gud. Vi lærte, at når vi vender fokus væk fra os selv og inviterer Gud og bøn ind til at være en aktiv del af vores ægteskab, vil han velsigne det, så der skabes rum til at kærligheden kan vokse, og vi kan se hinanden igen, langt bedre end vi kan snakke os frem til med ord. Kast al jeres bekymring (og irritationsmomenter) på ham, for han har omsorg for jer (1 Pet 5,7). Christina og Morten Frost EN BY PÅ VEJ

10 UGE 1 BØN FOR GUDS FOLK I BYEN 10 EN BY PÅ VEJ 2015

11 Dag 1 BED OM AT ALLE KRISTNE HJEM I BYEN MÅ VÆRE ÅNDELIGE OASER Jos 24,15: Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, hvem I vil dyrke (...) Jeg og mit hus vil tjene Herren. 1 Kor 16,15: I ved, at Stefanas og hans hus (...) har viet sig til tjenesten for de hellige. Det er ikke nok, at lyset skinner klart, når vi samles til gudstjenester og møder. Det må også skinne klart i vore hjem! Enten du bor sammen med din familie eller lever som single, må lyset skinne klart, hvis du og dine eventuelle børn skal bevare en levende tro på Jesus. Og det er forudsætningen for, at også andre får lyst til at kende Jesus. Har du viet dit liv og dit hjem til at tjene Herren? Det er vigtigt, at det, vi hører, bliver omsat til levet liv med Jesus i hverdagen. Vigtigt at vore gode ord bliver bekræftet af det vi gør, så vi undgår hykleri og facadekristendom. Autenticitet afføder respekt. Det indebærer også at kunne sige undskyld til naboen eller dit barn, hvis du har fejlet. Er det overskriften over dit hjem: Jeg og mit hus vil tjene Jesus og dem, der hører ham til? Jesus ønsker at gøre dit hjem til en lille oase ved at du tror på ham og skaber plads til ordet om ham, ved at du søger ham i bøn, ved at du omslutter dine nærmeste med kærlighed, og ved at I rækker Guds kærlighed videre til andre! Bent Houmaa Jørgensen Aalborg Frimenighed EN BY PÅ VEJ

12 12 EN BY PÅ VEJ 2015

13 Dag 2 BED FOR ALLE KRISTNE DRENGE OG MÆND I KIRKERNE 1 Tim 2,8: Jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid. Paulus opfordrer her til at engagere både kroppen og hjertet i bønnen. At bede med hjertet fyldt af vrede, giver ingen fred og glæde. Er du vred på nogen, vil det være klogt at tale med en ven om, hvorfor du er vred. Er der nogen, du skal tilgive, så gør det, og tag det med i din bøn, selvom det er svært. Splittelse eller tvivl i hjertet kan du også give til Gud i din bøn, eller tale om det med dem du beder sammen med. Jeg vil udfordre dig til at engagere kroppen, f.eks. ved at prøve at ligge på knæ med løftede hænder når du søger Gud i bøn. Sådan gjorde bl.a. kong Salomo da han bad ved indvielsen af det første tempel i Jerusalem (1 Kong 8,54). Der er selvfølgelig mange andre måder at involvere kroppen på i bøn, men det som du finder i Bibelen har Helligånden på en særlig måde givet til inspiration og afprøvelse. Hvilke tanker får du ved at prøve at bede på knæ med hænderne fromt løftet mod himlen? Lad os i dag takke for alle kristne mænd og drenge i Aalborg og bede om at de må vokse i en personlig og dyb relation med Herren Jesus Kristus, at de må blive stærke i ånden, med store hjerter, fulde af Guds kærlighed og visdom! Ulrik Flinta Solsidekirken EN BY PÅ VEJ

14 14 EN BY PÅ VEJ 2015

15 BED FOR ALLE KRISTNE PIGER OG KVINDER I KIRKERNE Dag 3 Sal 68,12: Herren lader sit ord lyde, stor er skaren af kvinder med glædesbud. Tit beskyldes kvinder for at løbe med sladder, men det er ofte, fordi kvinder har brug for at komme af med tanker og ord, der knytter sig til deres følelser, på godt og ondt! Sandt er det, at de er gode nyhedsformidlere altid først med den bedste og største nyhed! Se, denne tendens eller kompetence kan faktisk være nyttig, når det handler om udbredelsen af de fantastiske nyheder om Gudsriget, som er nær! I Johannesevangeliet kapitel 4 læser vi om Jesus og en samaritansk kvinde. Mødet med Jesus blev livsforvandlende for hende, og hun gik direkte fra Jesus ind i byen og råbte ud, hvad Jesus havde gjort for hende! Det bevirkede, at byens indbyggere strømmede til Jesus! Djævelen, vores fjende, forsøger altid at ramme os på vores kald og bestemmelse. Mange danskere, især kvinder, kæmper med mindreværd og forkastelse! Det kan fylde os med frygt og lukke munden på os. Men til frihed har Kristus løskøbt os! Som børn af Kongen, kan vi rette ryggen, vi er ikke hvem som helst. DU er noget helt særligt, tilgivet, elsket og taget til nåde af din himmelske fader! Og du er kaldet til at være en glædesfyldt nyhedsformidler af evangeliet. Elsemarie Hansen Apostolsk Kirke EN BY PÅ VEJ

16

17 BED FOR ENHED BLANDT BYENS KIRKER Dag 4 Joh 17,21: At de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. I dagens bøn beder vi sammen med kirkens Herre. Bønnen om enhed er en bøn efter Jesu hjerte. Han var den første, der bad denne bøn. Det var lige før påske. Korset ventede få timer forude. Jesus vidste, hvad korset skulle bringe ham. Men han vidste også, hvad han gennem korset skulle give til verden. Ved korset samler Jesus et folk. Han samler ikke bare en række individer, der uafhængigt af hinanden skulle relatere til ham og Faderen, men et folk, der også skulle relatere til hinanden. Korset samler og forener. Når vi bliver optaget af vore kirkelige særstandpunkter, fjerner vi os fra hinanden. Når vi fokuserer på Jesus, nærmer vi os hinanden. Jo tættere vi kommer på Jesus, jo tættere kommer vi på hinanden. Her er tre gode grunde til at bede om enhed blandt byens kirker: For Jesu skyld for det er en bøn efter hans hjerte. For vores skyld for det er en bøn, der bringer velsignelse til os selv og til hele Guds kirke i byen. For verdens skyld for vores enhed synliggør Kristus og hjælper dermed andre til tro på ham. John Nielsen Bethaniakirken EN BY PÅ VEJ

18 18 EN BY PÅ VEJ 2015

19 BED OM AT GUDS FOLK MÅ FORKYNDE UDEN FRYGT OG BLIVE TALRIGT I BYEN Dag 5 ApG 18,10: Frygt ikke! Men tal, og ti ikke, for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd; for jeg har et talstærkt folk i denne by. Har man været kirke i en by igennem længere tid og ikke set de store resultater med nye, der kommer til tro, så kan en forsamling godt blive lammet af skuffelse og miste troen på, at det nytter noget at dele evangeliet med andre. Når det er tilfældet, så er det tid til at bede Jesus om et nyt syn af kirken i byen. I den by, hvor han prædikede med frygt og megen bæven, fik han en vision, som gav ham troen på, at Jesus var med Ham, når han var i mission. Troen på, at Jesus ville frelse mange flere, så Guds folk i byen ville tælle langt flere i fremtiden. I dag skal vi forene os i bønnen om, at Jesus må tale til os som Guds folk, og vise os hvad han er i gang med at gøre i byen. Bed om at troens vision må sætte os fri fra frygt og gøre os til en frimodig missionsbevægelse for Jesus i byen. Dan S. Jacobi Aalborg Citykirke Det syn, som Paulus fik en sen nattetime, gjorde Paulus i stand til at se på kirken i byen Korinth med Jesu øjne. EN BY PÅ VEJ

20

21 BED OM AT KIRKERNE I BYEN MÅ BRYDE ISOLATIONEN OG BLIVE SYNLIGE Dag 6 Matt 5,14-15: I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Er du verdens lys eller en lyseslukker? De fleste af os har det nok lidt mærkeligt med at blive kaldt verdens lys. Måske kan vi på en god dag se os selv som svag baggrundsbelysning. Men verdens lys? Helt ærligt! For det meste kan jeg ikke engang lyse op for mig selv. Og det ser ikke meget bedre ud for de andre kristne, jeg kender. Hvis vi er verdens lys, så har vi større problemer, end jeg frygtede. Kender du de tanker? De kan få dig til at bide tænderne sammen og forsøge at leve op til at være verdens lys, hvilket med tiden vil knuse dig eller udmatte dig eller gøre dig hovmodig. Eller de kan få dig til at opgive håbet, hvilket vil føre dig dybt ind i desillusion og passivitet. Men der er en tredje vej, for Jesus kalder os aldrig til at være noget, som han ikke selv gør os til. Ordene om at være verdens lys kalder os til at se på Jesus ikke os selv. Det er ham, der er det sande lys, som skinner i mørket. Hans lysestage var et kors på en høj, der hed Golgata. Det lys, der blev tændt der, skinner endnu. Se i dag på det lys og løft det højt i mørket. Jesper Fodgaard Aalborg Valgmenighed EN BY PÅ VEJ

22 22 EN BY PÅ VEJ 2015

23 BED OM AT GUDS FOLK MÅ TAGE ANSVAR FOR BYENS BEHOV I BØN OG BARMHJERTIGHED Dag 7 Jer 29,7: Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt. Profeten Jeremias sender en udfordring til de jøder, som i år 600 f.kr. levede i eksil i Babylon. "Søg efter og bidrag med Guds shalom i den by, I bor i". Shalom betyder fred, men er langt mere end fred, som en fredelig tilstand. Guds shalom betyder Guds orden, Guds rige, Guds sundhed, trivsel og velsignelse. Jøderne var langt hjemmefra, taget til fange i eksil, men alligevel var der et kald til dem om at være Guds folk, som levede på en måde, der åbenbarede Guds natur og vilje, så mennesker i byen kunne modtage Guds velsignelse. Faktisk er der knyttet et løfte til folkets opgave; Går det byen godt oplever byen shalom, så skal det også gå jer godt. I det nye testamente omtaler Peter sine kristne brødre og søstre som herboende fremmede - Det samme gælder vores identitet som kristne i byen i dag. Vi er i verden, men ikke af verden, og derfor er vi kaldet til at søge og bringe Guds rige og shalom til byen så byen kan smage det rige, vi kender. Henrik Holmgaard Bethelkirken EN BY PÅ VEJ

24 BYENS HJERTESLAG I december 2010 valgte min mand og jeg at rykke teltpælene op og flytte til Aalborg. Da vi ankom, var jeg, ærlig talt, lettere forvirret og rigtig meget i tvivl om, hvad næste træk, i udlevelsen af Guds plan for mit liv, lige var. I starten var vi begge indstillede på, at det var muligt at Aalborg blot skulle være en mellemstation, en overvintring i en svær periode af vores liv, indtil nye eventyr bød sig til. Jeg oplevede dog ret hurtigt, at det var som om, at byen på en helt særlig måde greb mit hjerte. Det er svært at forklare, men jeg ved, at Gud havde fat i mig den der helt særlige fornemmelse som kan indtage hele ens krop, og man bare ved, at noget nyt er under opsejling. Sommeren efter vi var flyttet til byen, sad jeg på en bænk i Aalborg Centrum og spiste en is sammen med en god veninde. Snakken gik blandt andet på, hvad det egentligt ville betyde for byen, hvis vi som kristne begyndte at tænke om os selv som en ressource for byens borgere. Hvordan ville byen forandres, hvis vi aktivt udbredte Guds rige på jord. Hvis vi virkelig var Jesu hænder og fødder. Dem som gav den nøgne tøj på og bespiste de sultne. Isen blev efterhånden til frokost, og i løbet af eftermiddagen lavede vi en lang liste over helt konkrete ting, som man kunne gå i gang med at gøre, og som ville være en velsignelse, en ressource for byen. En af de ting var at holde børnefødselsdage for børn i ressourcesvage familier, og sådan blev Fødselsdagskompagniet født. En af de særlige ting ved Fødselsdagskompagniet, som jeg holder rigtig meget af, er, at det lærer mennesker, hvad det vil sige at ligne Jesus. 24 EN BY PÅ VEJ 2015

25 Ikke fordi Jesus fejrede børnefødselsdage, men fordi han hjalp mennesker med det, der var deres umiddelbare problem. Sult. Sygdom. Skamfuldhed. Min oplevelse er, at ofte skal der uendelig lidt til for at gøre en stor forskel i en familie, og det gør mig både utrolig ydmyg og uendeligt taknemmelig, for så er der håb for byen. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre lidt! Og det, du har, er løsningen på nogens uoverstigelige problem. Hvis du ikke allerede er i gang med at være en ressource for byens folk, så er mit ønske og håb for dig, at du må prøve det af og opleve, hvor meningsfuldt og livgivende det er. Min egen oplevelse er, at det ikke bare nytter noget, men at det flytter noget i mit hjerte. Byen flytter ind. Line Løth Hansen, Formand for Fødselsdagskompagniet EN BY PÅ VEJ

26 26 EN BY PÅ VEJ 2015 UGE 2 BØN FOR BYENS BEFOLKNING

27 BED FOR BYENS LEDERSKAB OG FORVALTNING AT VI MÅ VÆRE EN VELLEDT BY Dag 8 1 Tim 2,1-2: Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. Hvem er først på vores private bønneliste? Er det os selv? Er det vores kirke? Lytter vi efter Guds prioritering, så skal vi først af alt bede for dem i høje stillinger. Gud har omsorg for os, og vil virke for vores bedste, selvom disse mennesker i høje stillinger ikke er kristne. Så nævner han alle i høje stillinger, og hos os må det være Aalborg Storkommune med borgmesteren i spidsen. Formålet er klart: så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden (1 Tim 2,2-4). Vi beder om en god ledelse, vi beder for landets, kommunens og byens velfærd, for at der må være fred og orden, så evangeliet kan udbredes og mennesker frelses. Paulus nævner Konger, og det vil for os sige Dronningen, statsministeren, regeringen og folketinget. Vagn Folkerman Vor Frelsers Kirke EN BY PÅ VEJ

28

29 Dag 9 BED FOR BYENS SYGE, SVAGE OG SOCIALT UDSATTE - AT VI MÅ VÆRE EN BARMHJERTIGHEDENS BY Jak 1,27: En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker I deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Når vi får nød for andres elendighed, er det hårdt arbejde at gå i forbøn, og det kræver en stor og vedholdende indsats. Selv om vi bor i et af verdens smørhuller, er der mange i vores by, som lever en kummerlig tilværelse, og som derfor har et kæmpe behov for forbøn og for at kende vores himmelske far. Gud kalder os til at bede for byen, og i dag skal vi i særlig grad bede for disse udsatte grupper. Dagens tekst er ikke blot et oplæg til forbøn, men også en bombe under vores magelighed og måske også frygt. Den rene og ægte måde at dyrke Gud på er nemlig: at tage sig af. En familie sad ved middagsbordet. Faderen velsignede måltidet og bad samtidig Gud tage sig af den fattige nabofamilie. Da faderen havde sagt amen, sagde den yngste søn: Det behøver du da ikke at ulejlige Gud med, det kan du da bare selv gøre, far. Det kan være ganske uforpligtende og ufarligt at sidde i kirken eller derhjemme og bede for byens syge, svage og udsatte mennesker. Så lad os samtidig komme ud i byen og fungere som Kristi legeme, så Aalborg bliver en barmhjertighedens by. John Erik Knudsen Frikirken International Church EN BY PÅ VEJ

30

31 BED FOR BYENS INTERNATIONALE, FLYGTNINGE OG INDVANDRERE - AT VI MÅ VÆRE EN TILFLUGTS BY Matt 25,35c: Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Dag 10 Flere og flere fra andre nationer kommer til Aalborg hvert år. Nogle kommer på grund af uddannelse eller arbejde, og andre søger tilflugt fra krig og undertrykkelse. Hvordan og i hvilken grad skal du involvere dig i de fremmede iblandt os? Denne bøn kan give dig hjælp til at søge Guds ledelse. Samtidig rummer den en stærk tilskyndelse til at række ud til vore medmennesker i nød: Herre, gør mig til redskab for din fred. Hjælp mig at sprede kærlighed, hvor hadet hersker, tro, hvor tvivlen råder, håb, hvor der er angst og nød. Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret, at skabe enighed, hvor der er strid, at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger. Mester, hjælp mig at søge ikke så meget at blive trøstet som at trøste, ikke så meget at blive forstået som at forstå, ikke så meget at blive elsket som at elske. For det er ved at give, at vi får, ved at tilgive, at vi selv får tilgivelse, ved at miste vort liv, at vi finder det. Det er ved at dø, at vi opstår til evigt liv. Lee Hanson Bethelkirken (Bønnen tilskrives Frans af Assisi, men kan i sin nuværende form ikke spores længere tilbage end til et kristent tidsskrift i Frankrig i 1912). EN BY PÅ VEJ

32

33 BED FOR BYENS BØRN OG FAMILIER AT VI MÅ VÆRE BØRNENES BY Dag 11 Klages 2,19b: Løft dine hænder til ham i bøn for dine børns liv; de ligger afkræftede af sult på hvert gadehjørne. Dette vers er taget ud af en beskrivelse af Jerusalems totale ødelæggelse i år 586 f.kr. Under byens belejring led befolkningen af stor hungersnød. De overlevende blev bortført til Babylon. Profeten Jeremias kalder på de få troende, der er tilbage, og opfordrer dem til at bønfalde Gud for børnenes overlevelse. Og der er begrundet håb om, at Gud vil høre bønnen (se Klages 3,22-23). Aalborg er ikke ødelagt. Tværtimod bygger Aalborg boligkomplekser som aldrig før. Og børnene lider ikke af sult. Til gengæld er Aalborgs åndelige tilstand måske værre, end den var i Jerusalem. Aalborgs børnefamilier ved ikke, at deres børn går deres undergang i møde, at de er fortabte. Langt de fleste børn har ingen mulighed for at være gudfrygtige. De er åndeligt underernærede. Ålborgenserne ved ikke, at de mangler åndelig føde. Hvem skal fortælle dem, at Gud elsker dem og vil frelse dem fra fortabelse? Her står vi som kirke i Aalborg med et ansvar, vi ikke kan løbe fra. Derfor: bed om, at byens familier må sætte Bibelen i centrum i deres hjem. bed om, at Helligånden må lede byens børn til Jesus og Gud Fader. Dominique Lachat Bethaniakirken EN BY PÅ VEJ

34

35 BED FOR BYENS ELEVER OG STUDERENDE PÅ BYENS SKOLER OG UNIVERSITETER - AT VI MÅ VÆRE EN UDRUSTNINGENS BY Dag 12 Luk 2,52: Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Da Jesus var blevet 12 år, brugte han nogle af de første dage på at være sammen med sin himmelske Far, i templet. Han satte sig ned og modtog undervisning, engageret og spørgende. Vigtigt er det at se, at selv Guds søn fandt det naturligt og vigtigt at vokse og studere. Præcis på samme måde som vi også i vores liv bruger en hel del år på at udvikle os og lære en masse. er ikke altid let at finde rundt i, med alle de tilbud som findes i vores verden, ja i vores by. Og det endda selvom uddannelsen allerede er valgt. Så brug dagen i dag på at bede for alle byens elever og studerende på skoler og universiteter. At Aalborg må være en by, hvor man trygt, godt og sikkert kan komme og blive udrustet til at møde livet. Ydermere, bed for byens kristne unge, om at de må være lys og salt i de skoler, som de færdes på. Det er også typisk i denne periode af livet, at søgen efter at finde sig selv og identitetsdannelse finder sted. Det Simon Jakobsen Aalborg Citykirke EN BY PÅ VEJ

36

37 BØN FOR BYENS ENSOMME AT VI MÅ VÆRE EN FÆLLESSKABETS BY Dag 13 Jak 1,27: En ren og ægte gudsdyrkelse er for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød. Ensomhed kan virke destruktivt, så du føler dig udenfor, eller at ingen kan lide dig, eller at der nok heller ikke er nogen, der vil savne dig, hvis du ikke var her længere. Hvis vi vil tjene Gud på en ren og ægte måde, skal vi tage os af de svage og ensomme i byen. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig (Matt 25,40), siger Jesus. Hvis ensomheden bliver en permanent tilstand, har vi brug for hjælp. Vi har brug for at være sammen med andre i bøn, og bede om Guds hjælp til at komme ud af ensomhedens onde cirkel og blive en del af et fællesskab. Det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi har brug for fællesskab med andre mennesker. Uden kontakt med andre går vi i stykker indvendigt. Ensomhed kan føre til isolation, depression og i værste fald til selvmordstanker. Bed derfor Gud om at vise dig, hvem du skal tage dig af og bede for, og lad os sammen sætte fokus på at favne byens ensomme i vore kirker, så vores by må blive kendt som en fællesskabets by. Alf Kristian Engqvist Josva-fællesskabet EN BY PÅ VEJ

38 38 EN BY PÅ VEJ 2015

39 Dag 14 BED OM NÅDE OVER HELE BYENS BEFOLKNING AT JESUS MÅ FORBARME SIG OG SENDE VÆKKELSE OG FRELSE TIL BYEN AT VI MÅ VÆRE TRANSFORMATIONENS BY Jon 3,10 og 4,2: Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem (...) Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Gud fortrød dommen, idet hele byen omvendte sig, hvilket Jonas bestemt ikke syntes om; han havde jo betalt en høj pris, og nu så han sin tjeneste som gjort til grin? Skulle vi i dag føle det som spild af tid at forkynde evangeliet, gå i forbøn for byen m.v., så tænk på at Jonas lydighed til at forkynde ordet lå til grund for byens omvendelse! Sandt er det jo, at ingen kommer til tro, hvis ordet ikke forkyndes. Guds nåde er større end vores behov for at se retfærdigheden ske fyldest! Ved bøn er vi Guds partnere: ske din vilje, som i himlen således også på jorden (Matt 6,10b); vi må tænke som Gud, der vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse (2 Pet 3,9b). Som Jonas kan vi være Guds medarbejdere, der leder til transformation af byen. Kirken bærer i sig den transformatoriske kraft, så svaret på bønnen for byen er nøje knyttet til, om vi, som Jonas, går ind i byen og taler evangeliet ud. Bed derfor om frimodighed til, at alle vi troende må tage dette skridt. David Hansen Aalborg Menigheds Center EN BY PÅ VEJ

40 FRA KRIMINALITET TIL ET LIV MED GUD I HVERDAGEN Når man ser aalborgensiske Peter Meldgaard, er det svært at forstille sig, at den udadvendte, omsorgsfulde familiefar har en fortid med kriminalitet og misbrug. Troen på Gud har altid været der, men det afgørende øjeblik kom en dag, da Jesus viste sig for Peter i køkkenet. I tiden derefter blev hans indvendige tomrum fyldt op noget hverken alkohol eller stofmisbrug kunne gøre. Peter Meldgaard er gift med Signe og er far til to drenge, Oliver (12) og Adam (2) og bor i Vejgaard i Aalborg. Han er vellidt af mange og aktiv i Aalborg Citykirke, hvor han trofast har besøgt næsten hvert eneste søndagsmøde i fire år. Det liv, som Peter lever i dag, ser helt anderledes ud end den mørke hverdag, der har domineret størstedelen af hans liv. Det begyndte i skolen, hvor det var svært for mig at løse opgaverne. Det ledte til dårlige relationer, og jeg endte i et usundt miljø. Tomrummet var stort og ønsket om at få det udfyldt rikochetterede håbløst indeni mig, siger Peter, som i sin desperation forsøgte at udfylde intetheden med alkohol og stoffer, indtil han var fanget i en ond cirkel af misbrug og kriminalitet. Fik syn af Jesus Peter har altid troet på Gud, derfor var det ikke en fjern tanke at falde på knæ og råbe til Gud om hjælp, da tilværelsen tog en drejning ned ad håbløshedens allé. Da det hele så allerværst ud, og det var sværest for mig, da knælede jeg i køkkenet og bønfaldt Gud om hjælp. Selvom jeg lå på knæ med lukkede øjne, så oplevede jeg, at der stod en skikkelse foran mig. Han lagde begge sine hænder på mine skuldre og sagde, at der var en vej ud af misbruget. Når jeg tænker tilbage i dag, er jeg slet ikke 40 EN BY PÅ VEJ 2015

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere