BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG"

Transkript

1 "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye år. Visionen er vokset ud af et bedefællesskab, som godt 20 præster i Aalborg har med hinanden hver uge. Dette fællesskab, som i daglig tale kaldes Præstenetværket, består af præster fra vidt forskellige kirkelige traditioner og kirkesamfund. Sammen har de opdaget styrken ved at bede i enhed. Du er med denne bog inviteret til at være med sammen med dem. Bogens sigte er at lede dig til at bede og evt. faste for din by. Til at stimulere din bøn, er der til hver af de 14 dage en kort andagt skrevet af 14 af præsterne i netværket, samt nogle vidnesbyrd af mennesker, som har oplevet bønnens magt i deres liv. I din læsning og bøn vil du blive ledt til at bede for de kristne, for menighederne og ikke mindst for byen. Drømmen er at se byen transformeret, intet mindre. Dejligt om du vil være med! EN BY PÅ VEJ 2015 Aalborg Præstenetværk BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

2 EN BY PÅ VEJ Bønneguide til 14 dage med bøn for Aalborg Forfatterne: Frikirke-, folkekirke- og frimenighedspræster fra Aalborg Præstenetværk Redaktion: Dan S. Jacobi, Johannes Hansen og Bent Houmaa Jørgensen Fotoredaktion: David Lundsteen Forsidefoto: Mikael Larsen Grafisk tilrettelæggelse: Nygaard Grafisk Copyright: Aalborg Præstenetværk januar 2015 Find os på facebook: Aalborg Præstenetværk

3 INDHOLD Forord...4 Intro...7 Den dag Morten blev lækker (igen)!...8 Uge 1: Bøn for Guds folk i byen...10 Dag Byens hjerteslag...24 Uge 2: Bøn for byens befolkning...26 Dag Fra kriminalitet til et liv med Gud i hverdagen...40 Faste - den glemte kristne disciplin...42 Appendiks om bøn...46

4 FORORD Velkommen til dette års udgave af Præstenetværkets bønneguide! Det er efterhånden blevet en god tradition, at vi som præster og kirkeledere går sammen om at skrive en lille bog med andagter og vejledning til fælles bøn for byen, og med inspiration til personlig andagt og refleksion. Faktisk er dette materiale den syvende udgivelse i Præstenetværkets regi. Fem af dem har vi selv skrevet i fællesskab, og to af dem har været oversættelser. Alle materialer er udkommet op til en periode på nogle uger, hvor vi har kaldt byens kirker og kristne sammen til fællesbøn. Aalborg Præstenetværks tidligere udgivelser Det guddommelige eksperiment (2009) Oversættelse af bønneguide skrevet af Rhonda Hughey. En by på vej (2010) 21 dages bønneguide skrevet af præstenetværket. Når I beder, når I faster, når I giver almisse (2011) en bønneguide udgivet som en lille tryksag skrevet af præstenetværket. En by på vej med forsoning (2012) 21 dages bønneguide skrevet af præstenetværket. En by på vej med evangeliet (2013) 21 dages bønneguide skrevet af præstenetværket. 40 dage med bøn for byen (op til påsken 2014). Et materiale ud fra Jonas bog skrevet af Rob Bell - oversat og bearbejdet af præstenetværket. 4 EN BY PÅ VEJ 2015

5 Hjertet i Præstenetværket er fredagsbønnen Hjertet i præstenetværket er den ugentlige samling fredag morgen, hvor præster og kirkeledere fra forskellige frikirker, folkekirker og frimenigheder mødes i Det gamle Rådhus på Gammeltorv til halvanden time med fællesskab, bibellæsning og bøn for byen. Vi har fået en god vane med at gå igennem bøger i Bibelen, som vi læser højt afsnit for afsnit, hvorefter vi hjælper hinanden med at forstå teksten og lytte os ind til, hvad Ånden siger til menighederne. Med grundlag i Guds Ords løfter, beder vi for byen, for kirkerne og for hinanden. Over årene har disse samlinger, som begyndte som månedlige bønnesamlinger i 2001 og blev optrappet til ugentlige samlinger i 2007, været med til at forme nogle tillidsfulde relationer imellem netværkets præster og skabt en skøn enhedsånd imellem kirkerne, samt dannet grobund for flere gode fælles initiativer til forsoning og mission i byen. En udvidelse af hjertet Når Præstenetværket med denne bønneguide inviterer byens kirker og kristne til bøn, så skal det ses som et ønske om at åbne Præstenetværkets gode bønsfællesskab op for alle. Præstenetværket bliver i disse to uger til et kirkenetværk med bønsfællesskabet som hjerte. Vi kommer til at mødes i samme ånd af enhed og med en stærk tillidsfuld forventning om, at Jesus kommer os nær i fællesskabet og fornyer kaldet til at være hans folk i byen. Dejligt at du vil være en del af denne bønnebevægelse i byen! På vegne af præstenetværkets lederteam (Dan S. Jacobi, Bent Houmaa Jørgensen og Johannes Hansen) Dan S. Jacobi EN BY PÅ VEJ

6 6 EN BY PÅ VEJ 2015

7 INTRO Lige nu sidder du med en bog, hvis eneste formål er at hjælpe dig til at bede for din by. Bogen, som er skrevet af en række præster og ledere indenfor frikirker, folkekirker og frimenigheder i Aalborg, vil guide dig igennem 14 dage med bøn om, at Gud må gøre et ekstraordinært værk i vores by. Den første uge vil primært fokusere på bøn for de kristne. Guds største udfordring er ikke de, som ikke tror, men os som allerede er kristne. Når vi i Fadervor lærer at bede om, at hans rige må komme og hans vilje ske, så handler det faktisk om, at der må ske noget med os kristne. For hvordan ellers skulle hans vilje ske og hans rige komme end netop igennem os? I uge to handler det så om byen. Det, der binder os sammen som præster i Aalborg er en dyb længsel efter at se Guds rige kommer synligt frem i kirkerne, i ledelsen af byen, igennem byens institutioner og uddannelsessteder, igennem mellemmenneskelige relationer i form af aktivt medborgerskab. Eller som en leder i en af byens forvaltninger udtrykker det: I livet mellem blokkene! Her kan vi som kristne spille en helt særlig rolle. Forudsætningen er, at vi lader Guds hjerte berøre vores. Til at stimulere bønnen har vi valgt at bringe tre vidnesbyrd fra nogen, som har oplevet Guds indgreb, personligt og som familie. Blot for at understrege at det nytter at bede. I et af vidnesbyrdene møder vi en tilflytter til byen, der har oplevet at få nød for byen, og som ikke bare har ladet det drive over igen. Der er utallige måder at gøre en forskel på. For hvis ikke vi, som selv er blevet vist barmhjertighed, skulle vise barmhjertighed, hvem skulle så? Bagerst i bogen finder du en kort hjælp til, hvorledes du kan bede og faste. For mange er faste måske en ny ting, men det gør det ikke mindre kraftfuldt. Må Gud lede dig til at bede efter hans vilje og benytte disse 14 dage til at udvikle en livslang passion for bøn og retfærdige gerninger i den by, som Gud på en særlig måde har lagt hen til os. Johannes Hansen EN BY PÅ VEJ

8 DEN DAG MORTEN BLEV LÆKKER (IGEN)! For nogle år siden blev vi enige om at tage på ægteskabskursus. Vi havde en travl hverdag, små børn, arbejde og studie, og kun lidt tid til hinanden. Vi ønskede at investere i vores ægteskab, og også at få Gud mere aktivt med. Vi er meget forskellige, men vi har altid kunnet tale om vores uenigheder. Alligevel kunne den forskellighed, som vi nok blev forelsket i i begyndelsen, blive en kilde til irritation og dårlig stemning i en travl hverdag. Der var mange af de situationer, og selvom vi snakkede og snakkede, løste det sig ikke rigtigt. Det handlede ofte om, at den anden ikke gjorde, som den ene havde tænkt. Vi tog udgangspunkt i os selv og vores egne behov. Irritationen og den dårlige stemning blokerede for, at vores kærlighed til hinanden kunne vokse, vi kunne simpelthen ikke se hinanden. Al den snak, om de samme ting, gjorde, at vi slap op for ord og på nogle punkter blev opgivende, da vi havde snakket om det samme til hudløshed. På ægteskabskurset havde vi en uge en hjemmeopgave, hvor vi bl.a. dagligt skulle bede for og velsigne vores partner. Det ramte lige ned midt i irritationerne, og det sidste, man havde lyst til, var at bede for og velsigne den anden. I løbet af ugen skete der noget. Christina, som (indrømmet) nok havde tendens til at blive mest irriteret, begyndte at se og opdage hvor betænksom, sød, dejlig og lækker Morten var, og det endda uden at hun bad for ham i løbet af ugen. Irritationskonfrontationerne var også mindsket gevaldigt, og der var en helt anden ro og stemning i huset. Da vi ugen efter mødtes på kurset og hørte hvordan ugen var gået i de forskellige hjem, kunne Christina 8 EN BY PÅ VEJ 2015

9 glad berette, at hun nærmest var blevet lidt nyforelsket i Morten igen. Det undrede hende, da de ikke havde gjort noget anderledes i ugens løb. Morten afslørede så, at han hver dag havde bedt for og velsignet Christina uden hendes vidende. Vi oplevede det som en stor velsignelse og omsorg fra Gud. Vi lærte, at når vi vender fokus væk fra os selv og inviterer Gud og bøn ind til at være en aktiv del af vores ægteskab, vil han velsigne det, så der skabes rum til at kærligheden kan vokse, og vi kan se hinanden igen, langt bedre end vi kan snakke os frem til med ord. Kast al jeres bekymring (og irritationsmomenter) på ham, for han har omsorg for jer (1 Pet 5,7). Christina og Morten Frost EN BY PÅ VEJ

10 UGE 1 BØN FOR GUDS FOLK I BYEN 10 EN BY PÅ VEJ 2015

11 Dag 1 BED OM AT ALLE KRISTNE HJEM I BYEN MÅ VÆRE ÅNDELIGE OASER Jos 24,15: Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, hvem I vil dyrke (...) Jeg og mit hus vil tjene Herren. 1 Kor 16,15: I ved, at Stefanas og hans hus (...) har viet sig til tjenesten for de hellige. Det er ikke nok, at lyset skinner klart, når vi samles til gudstjenester og møder. Det må også skinne klart i vore hjem! Enten du bor sammen med din familie eller lever som single, må lyset skinne klart, hvis du og dine eventuelle børn skal bevare en levende tro på Jesus. Og det er forudsætningen for, at også andre får lyst til at kende Jesus. Har du viet dit liv og dit hjem til at tjene Herren? Det er vigtigt, at det, vi hører, bliver omsat til levet liv med Jesus i hverdagen. Vigtigt at vore gode ord bliver bekræftet af det vi gør, så vi undgår hykleri og facadekristendom. Autenticitet afføder respekt. Det indebærer også at kunne sige undskyld til naboen eller dit barn, hvis du har fejlet. Er det overskriften over dit hjem: Jeg og mit hus vil tjene Jesus og dem, der hører ham til? Jesus ønsker at gøre dit hjem til en lille oase ved at du tror på ham og skaber plads til ordet om ham, ved at du søger ham i bøn, ved at du omslutter dine nærmeste med kærlighed, og ved at I rækker Guds kærlighed videre til andre! Bent Houmaa Jørgensen Aalborg Frimenighed EN BY PÅ VEJ

12 12 EN BY PÅ VEJ 2015

13 Dag 2 BED FOR ALLE KRISTNE DRENGE OG MÆND I KIRKERNE 1 Tim 2,8: Jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid. Paulus opfordrer her til at engagere både kroppen og hjertet i bønnen. At bede med hjertet fyldt af vrede, giver ingen fred og glæde. Er du vred på nogen, vil det være klogt at tale med en ven om, hvorfor du er vred. Er der nogen, du skal tilgive, så gør det, og tag det med i din bøn, selvom det er svært. Splittelse eller tvivl i hjertet kan du også give til Gud i din bøn, eller tale om det med dem du beder sammen med. Jeg vil udfordre dig til at engagere kroppen, f.eks. ved at prøve at ligge på knæ med løftede hænder når du søger Gud i bøn. Sådan gjorde bl.a. kong Salomo da han bad ved indvielsen af det første tempel i Jerusalem (1 Kong 8,54). Der er selvfølgelig mange andre måder at involvere kroppen på i bøn, men det som du finder i Bibelen har Helligånden på en særlig måde givet til inspiration og afprøvelse. Hvilke tanker får du ved at prøve at bede på knæ med hænderne fromt løftet mod himlen? Lad os i dag takke for alle kristne mænd og drenge i Aalborg og bede om at de må vokse i en personlig og dyb relation med Herren Jesus Kristus, at de må blive stærke i ånden, med store hjerter, fulde af Guds kærlighed og visdom! Ulrik Flinta Solsidekirken EN BY PÅ VEJ

14 14 EN BY PÅ VEJ 2015

15 BED FOR ALLE KRISTNE PIGER OG KVINDER I KIRKERNE Dag 3 Sal 68,12: Herren lader sit ord lyde, stor er skaren af kvinder med glædesbud. Tit beskyldes kvinder for at løbe med sladder, men det er ofte, fordi kvinder har brug for at komme af med tanker og ord, der knytter sig til deres følelser, på godt og ondt! Sandt er det, at de er gode nyhedsformidlere altid først med den bedste og største nyhed! Se, denne tendens eller kompetence kan faktisk være nyttig, når det handler om udbredelsen af de fantastiske nyheder om Gudsriget, som er nær! I Johannesevangeliet kapitel 4 læser vi om Jesus og en samaritansk kvinde. Mødet med Jesus blev livsforvandlende for hende, og hun gik direkte fra Jesus ind i byen og råbte ud, hvad Jesus havde gjort for hende! Det bevirkede, at byens indbyggere strømmede til Jesus! Djævelen, vores fjende, forsøger altid at ramme os på vores kald og bestemmelse. Mange danskere, især kvinder, kæmper med mindreværd og forkastelse! Det kan fylde os med frygt og lukke munden på os. Men til frihed har Kristus løskøbt os! Som børn af Kongen, kan vi rette ryggen, vi er ikke hvem som helst. DU er noget helt særligt, tilgivet, elsket og taget til nåde af din himmelske fader! Og du er kaldet til at være en glædesfyldt nyhedsformidler af evangeliet. Elsemarie Hansen Apostolsk Kirke EN BY PÅ VEJ

16

17 BED FOR ENHED BLANDT BYENS KIRKER Dag 4 Joh 17,21: At de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. I dagens bøn beder vi sammen med kirkens Herre. Bønnen om enhed er en bøn efter Jesu hjerte. Han var den første, der bad denne bøn. Det var lige før påske. Korset ventede få timer forude. Jesus vidste, hvad korset skulle bringe ham. Men han vidste også, hvad han gennem korset skulle give til verden. Ved korset samler Jesus et folk. Han samler ikke bare en række individer, der uafhængigt af hinanden skulle relatere til ham og Faderen, men et folk, der også skulle relatere til hinanden. Korset samler og forener. Når vi bliver optaget af vore kirkelige særstandpunkter, fjerner vi os fra hinanden. Når vi fokuserer på Jesus, nærmer vi os hinanden. Jo tættere vi kommer på Jesus, jo tættere kommer vi på hinanden. Her er tre gode grunde til at bede om enhed blandt byens kirker: For Jesu skyld for det er en bøn efter hans hjerte. For vores skyld for det er en bøn, der bringer velsignelse til os selv og til hele Guds kirke i byen. For verdens skyld for vores enhed synliggør Kristus og hjælper dermed andre til tro på ham. John Nielsen Bethaniakirken EN BY PÅ VEJ

18 18 EN BY PÅ VEJ 2015

19 BED OM AT GUDS FOLK MÅ FORKYNDE UDEN FRYGT OG BLIVE TALRIGT I BYEN Dag 5 ApG 18,10: Frygt ikke! Men tal, og ti ikke, for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd; for jeg har et talstærkt folk i denne by. Har man været kirke i en by igennem længere tid og ikke set de store resultater med nye, der kommer til tro, så kan en forsamling godt blive lammet af skuffelse og miste troen på, at det nytter noget at dele evangeliet med andre. Når det er tilfældet, så er det tid til at bede Jesus om et nyt syn af kirken i byen. I den by, hvor han prædikede med frygt og megen bæven, fik han en vision, som gav ham troen på, at Jesus var med Ham, når han var i mission. Troen på, at Jesus ville frelse mange flere, så Guds folk i byen ville tælle langt flere i fremtiden. I dag skal vi forene os i bønnen om, at Jesus må tale til os som Guds folk, og vise os hvad han er i gang med at gøre i byen. Bed om at troens vision må sætte os fri fra frygt og gøre os til en frimodig missionsbevægelse for Jesus i byen. Dan S. Jacobi Aalborg Citykirke Det syn, som Paulus fik en sen nattetime, gjorde Paulus i stand til at se på kirken i byen Korinth med Jesu øjne. EN BY PÅ VEJ

20

21 BED OM AT KIRKERNE I BYEN MÅ BRYDE ISOLATIONEN OG BLIVE SYNLIGE Dag 6 Matt 5,14-15: I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Er du verdens lys eller en lyseslukker? De fleste af os har det nok lidt mærkeligt med at blive kaldt verdens lys. Måske kan vi på en god dag se os selv som svag baggrundsbelysning. Men verdens lys? Helt ærligt! For det meste kan jeg ikke engang lyse op for mig selv. Og det ser ikke meget bedre ud for de andre kristne, jeg kender. Hvis vi er verdens lys, så har vi større problemer, end jeg frygtede. Kender du de tanker? De kan få dig til at bide tænderne sammen og forsøge at leve op til at være verdens lys, hvilket med tiden vil knuse dig eller udmatte dig eller gøre dig hovmodig. Eller de kan få dig til at opgive håbet, hvilket vil føre dig dybt ind i desillusion og passivitet. Men der er en tredje vej, for Jesus kalder os aldrig til at være noget, som han ikke selv gør os til. Ordene om at være verdens lys kalder os til at se på Jesus ikke os selv. Det er ham, der er det sande lys, som skinner i mørket. Hans lysestage var et kors på en høj, der hed Golgata. Det lys, der blev tændt der, skinner endnu. Se i dag på det lys og løft det højt i mørket. Jesper Fodgaard Aalborg Valgmenighed EN BY PÅ VEJ

22 22 EN BY PÅ VEJ 2015

23 BED OM AT GUDS FOLK MÅ TAGE ANSVAR FOR BYENS BEHOV I BØN OG BARMHJERTIGHED Dag 7 Jer 29,7: Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt. Profeten Jeremias sender en udfordring til de jøder, som i år 600 f.kr. levede i eksil i Babylon. "Søg efter og bidrag med Guds shalom i den by, I bor i". Shalom betyder fred, men er langt mere end fred, som en fredelig tilstand. Guds shalom betyder Guds orden, Guds rige, Guds sundhed, trivsel og velsignelse. Jøderne var langt hjemmefra, taget til fange i eksil, men alligevel var der et kald til dem om at være Guds folk, som levede på en måde, der åbenbarede Guds natur og vilje, så mennesker i byen kunne modtage Guds velsignelse. Faktisk er der knyttet et løfte til folkets opgave; Går det byen godt oplever byen shalom, så skal det også gå jer godt. I det nye testamente omtaler Peter sine kristne brødre og søstre som herboende fremmede - Det samme gælder vores identitet som kristne i byen i dag. Vi er i verden, men ikke af verden, og derfor er vi kaldet til at søge og bringe Guds rige og shalom til byen så byen kan smage det rige, vi kender. Henrik Holmgaard Bethelkirken EN BY PÅ VEJ

24 BYENS HJERTESLAG I december 2010 valgte min mand og jeg at rykke teltpælene op og flytte til Aalborg. Da vi ankom, var jeg, ærlig talt, lettere forvirret og rigtig meget i tvivl om, hvad næste træk, i udlevelsen af Guds plan for mit liv, lige var. I starten var vi begge indstillede på, at det var muligt at Aalborg blot skulle være en mellemstation, en overvintring i en svær periode af vores liv, indtil nye eventyr bød sig til. Jeg oplevede dog ret hurtigt, at det var som om, at byen på en helt særlig måde greb mit hjerte. Det er svært at forklare, men jeg ved, at Gud havde fat i mig den der helt særlige fornemmelse som kan indtage hele ens krop, og man bare ved, at noget nyt er under opsejling. Sommeren efter vi var flyttet til byen, sad jeg på en bænk i Aalborg Centrum og spiste en is sammen med en god veninde. Snakken gik blandt andet på, hvad det egentligt ville betyde for byen, hvis vi som kristne begyndte at tænke om os selv som en ressource for byens borgere. Hvordan ville byen forandres, hvis vi aktivt udbredte Guds rige på jord. Hvis vi virkelig var Jesu hænder og fødder. Dem som gav den nøgne tøj på og bespiste de sultne. Isen blev efterhånden til frokost, og i løbet af eftermiddagen lavede vi en lang liste over helt konkrete ting, som man kunne gå i gang med at gøre, og som ville være en velsignelse, en ressource for byen. En af de ting var at holde børnefødselsdage for børn i ressourcesvage familier, og sådan blev Fødselsdagskompagniet født. En af de særlige ting ved Fødselsdagskompagniet, som jeg holder rigtig meget af, er, at det lærer mennesker, hvad det vil sige at ligne Jesus. 24 EN BY PÅ VEJ 2015

25 Ikke fordi Jesus fejrede børnefødselsdage, men fordi han hjalp mennesker med det, der var deres umiddelbare problem. Sult. Sygdom. Skamfuldhed. Min oplevelse er, at ofte skal der uendelig lidt til for at gøre en stor forskel i en familie, og det gør mig både utrolig ydmyg og uendeligt taknemmelig, for så er der håb for byen. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre lidt! Og det, du har, er løsningen på nogens uoverstigelige problem. Hvis du ikke allerede er i gang med at være en ressource for byens folk, så er mit ønske og håb for dig, at du må prøve det af og opleve, hvor meningsfuldt og livgivende det er. Min egen oplevelse er, at det ikke bare nytter noget, men at det flytter noget i mit hjerte. Byen flytter ind. Line Løth Hansen, Formand for Fødselsdagskompagniet EN BY PÅ VEJ

26 26 EN BY PÅ VEJ 2015 UGE 2 BØN FOR BYENS BEFOLKNING

27 BED FOR BYENS LEDERSKAB OG FORVALTNING AT VI MÅ VÆRE EN VELLEDT BY Dag 8 1 Tim 2,1-2: Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. Hvem er først på vores private bønneliste? Er det os selv? Er det vores kirke? Lytter vi efter Guds prioritering, så skal vi først af alt bede for dem i høje stillinger. Gud har omsorg for os, og vil virke for vores bedste, selvom disse mennesker i høje stillinger ikke er kristne. Så nævner han alle i høje stillinger, og hos os må det være Aalborg Storkommune med borgmesteren i spidsen. Formålet er klart: så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden (1 Tim 2,2-4). Vi beder om en god ledelse, vi beder for landets, kommunens og byens velfærd, for at der må være fred og orden, så evangeliet kan udbredes og mennesker frelses. Paulus nævner Konger, og det vil for os sige Dronningen, statsministeren, regeringen og folketinget. Vagn Folkerman Vor Frelsers Kirke EN BY PÅ VEJ

28

29 Dag 9 BED FOR BYENS SYGE, SVAGE OG SOCIALT UDSATTE - AT VI MÅ VÆRE EN BARMHJERTIGHEDENS BY Jak 1,27: En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker I deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Når vi får nød for andres elendighed, er det hårdt arbejde at gå i forbøn, og det kræver en stor og vedholdende indsats. Selv om vi bor i et af verdens smørhuller, er der mange i vores by, som lever en kummerlig tilværelse, og som derfor har et kæmpe behov for forbøn og for at kende vores himmelske far. Gud kalder os til at bede for byen, og i dag skal vi i særlig grad bede for disse udsatte grupper. Dagens tekst er ikke blot et oplæg til forbøn, men også en bombe under vores magelighed og måske også frygt. Den rene og ægte måde at dyrke Gud på er nemlig: at tage sig af. En familie sad ved middagsbordet. Faderen velsignede måltidet og bad samtidig Gud tage sig af den fattige nabofamilie. Da faderen havde sagt amen, sagde den yngste søn: Det behøver du da ikke at ulejlige Gud med, det kan du da bare selv gøre, far. Det kan være ganske uforpligtende og ufarligt at sidde i kirken eller derhjemme og bede for byens syge, svage og udsatte mennesker. Så lad os samtidig komme ud i byen og fungere som Kristi legeme, så Aalborg bliver en barmhjertighedens by. John Erik Knudsen Frikirken International Church EN BY PÅ VEJ

30

31 BED FOR BYENS INTERNATIONALE, FLYGTNINGE OG INDVANDRERE - AT VI MÅ VÆRE EN TILFLUGTS BY Matt 25,35c: Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Dag 10 Flere og flere fra andre nationer kommer til Aalborg hvert år. Nogle kommer på grund af uddannelse eller arbejde, og andre søger tilflugt fra krig og undertrykkelse. Hvordan og i hvilken grad skal du involvere dig i de fremmede iblandt os? Denne bøn kan give dig hjælp til at søge Guds ledelse. Samtidig rummer den en stærk tilskyndelse til at række ud til vore medmennesker i nød: Herre, gør mig til redskab for din fred. Hjælp mig at sprede kærlighed, hvor hadet hersker, tro, hvor tvivlen råder, håb, hvor der er angst og nød. Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret, at skabe enighed, hvor der er strid, at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger. Mester, hjælp mig at søge ikke så meget at blive trøstet som at trøste, ikke så meget at blive forstået som at forstå, ikke så meget at blive elsket som at elske. For det er ved at give, at vi får, ved at tilgive, at vi selv får tilgivelse, ved at miste vort liv, at vi finder det. Det er ved at dø, at vi opstår til evigt liv. Lee Hanson Bethelkirken (Bønnen tilskrives Frans af Assisi, men kan i sin nuværende form ikke spores længere tilbage end til et kristent tidsskrift i Frankrig i 1912). EN BY PÅ VEJ

32

33 BED FOR BYENS BØRN OG FAMILIER AT VI MÅ VÆRE BØRNENES BY Dag 11 Klages 2,19b: Løft dine hænder til ham i bøn for dine børns liv; de ligger afkræftede af sult på hvert gadehjørne. Dette vers er taget ud af en beskrivelse af Jerusalems totale ødelæggelse i år 586 f.kr. Under byens belejring led befolkningen af stor hungersnød. De overlevende blev bortført til Babylon. Profeten Jeremias kalder på de få troende, der er tilbage, og opfordrer dem til at bønfalde Gud for børnenes overlevelse. Og der er begrundet håb om, at Gud vil høre bønnen (se Klages 3,22-23). Aalborg er ikke ødelagt. Tværtimod bygger Aalborg boligkomplekser som aldrig før. Og børnene lider ikke af sult. Til gengæld er Aalborgs åndelige tilstand måske værre, end den var i Jerusalem. Aalborgs børnefamilier ved ikke, at deres børn går deres undergang i møde, at de er fortabte. Langt de fleste børn har ingen mulighed for at være gudfrygtige. De er åndeligt underernærede. Ålborgenserne ved ikke, at de mangler åndelig føde. Hvem skal fortælle dem, at Gud elsker dem og vil frelse dem fra fortabelse? Her står vi som kirke i Aalborg med et ansvar, vi ikke kan løbe fra. Derfor: bed om, at byens familier må sætte Bibelen i centrum i deres hjem. bed om, at Helligånden må lede byens børn til Jesus og Gud Fader. Dominique Lachat Bethaniakirken EN BY PÅ VEJ

34

35 BED FOR BYENS ELEVER OG STUDERENDE PÅ BYENS SKOLER OG UNIVERSITETER - AT VI MÅ VÆRE EN UDRUSTNINGENS BY Dag 12 Luk 2,52: Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Da Jesus var blevet 12 år, brugte han nogle af de første dage på at være sammen med sin himmelske Far, i templet. Han satte sig ned og modtog undervisning, engageret og spørgende. Vigtigt er det at se, at selv Guds søn fandt det naturligt og vigtigt at vokse og studere. Præcis på samme måde som vi også i vores liv bruger en hel del år på at udvikle os og lære en masse. er ikke altid let at finde rundt i, med alle de tilbud som findes i vores verden, ja i vores by. Og det endda selvom uddannelsen allerede er valgt. Så brug dagen i dag på at bede for alle byens elever og studerende på skoler og universiteter. At Aalborg må være en by, hvor man trygt, godt og sikkert kan komme og blive udrustet til at møde livet. Ydermere, bed for byens kristne unge, om at de må være lys og salt i de skoler, som de færdes på. Det er også typisk i denne periode af livet, at søgen efter at finde sig selv og identitetsdannelse finder sted. Det Simon Jakobsen Aalborg Citykirke EN BY PÅ VEJ

36

37 BØN FOR BYENS ENSOMME AT VI MÅ VÆRE EN FÆLLESSKABETS BY Dag 13 Jak 1,27: En ren og ægte gudsdyrkelse er for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød. Ensomhed kan virke destruktivt, så du føler dig udenfor, eller at ingen kan lide dig, eller at der nok heller ikke er nogen, der vil savne dig, hvis du ikke var her længere. Hvis vi vil tjene Gud på en ren og ægte måde, skal vi tage os af de svage og ensomme i byen. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig (Matt 25,40), siger Jesus. Hvis ensomheden bliver en permanent tilstand, har vi brug for hjælp. Vi har brug for at være sammen med andre i bøn, og bede om Guds hjælp til at komme ud af ensomhedens onde cirkel og blive en del af et fællesskab. Det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi har brug for fællesskab med andre mennesker. Uden kontakt med andre går vi i stykker indvendigt. Ensomhed kan føre til isolation, depression og i værste fald til selvmordstanker. Bed derfor Gud om at vise dig, hvem du skal tage dig af og bede for, og lad os sammen sætte fokus på at favne byens ensomme i vore kirker, så vores by må blive kendt som en fællesskabets by. Alf Kristian Engqvist Josva-fællesskabet EN BY PÅ VEJ

38 38 EN BY PÅ VEJ 2015

39 Dag 14 BED OM NÅDE OVER HELE BYENS BEFOLKNING AT JESUS MÅ FORBARME SIG OG SENDE VÆKKELSE OG FRELSE TIL BYEN AT VI MÅ VÆRE TRANSFORMATIONENS BY Jon 3,10 og 4,2: Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem (...) Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Gud fortrød dommen, idet hele byen omvendte sig, hvilket Jonas bestemt ikke syntes om; han havde jo betalt en høj pris, og nu så han sin tjeneste som gjort til grin? Skulle vi i dag føle det som spild af tid at forkynde evangeliet, gå i forbøn for byen m.v., så tænk på at Jonas lydighed til at forkynde ordet lå til grund for byens omvendelse! Sandt er det jo, at ingen kommer til tro, hvis ordet ikke forkyndes. Guds nåde er større end vores behov for at se retfærdigheden ske fyldest! Ved bøn er vi Guds partnere: ske din vilje, som i himlen således også på jorden (Matt 6,10b); vi må tænke som Gud, der vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse (2 Pet 3,9b). Som Jonas kan vi være Guds medarbejdere, der leder til transformation af byen. Kirken bærer i sig den transformatoriske kraft, så svaret på bønnen for byen er nøje knyttet til, om vi, som Jonas, går ind i byen og taler evangeliet ud. Bed derfor om frimodighed til, at alle vi troende må tage dette skridt. David Hansen Aalborg Menigheds Center EN BY PÅ VEJ

40 FRA KRIMINALITET TIL ET LIV MED GUD I HVERDAGEN Når man ser aalborgensiske Peter Meldgaard, er det svært at forstille sig, at den udadvendte, omsorgsfulde familiefar har en fortid med kriminalitet og misbrug. Troen på Gud har altid været der, men det afgørende øjeblik kom en dag, da Jesus viste sig for Peter i køkkenet. I tiden derefter blev hans indvendige tomrum fyldt op noget hverken alkohol eller stofmisbrug kunne gøre. Peter Meldgaard er gift med Signe og er far til to drenge, Oliver (12) og Adam (2) og bor i Vejgaard i Aalborg. Han er vellidt af mange og aktiv i Aalborg Citykirke, hvor han trofast har besøgt næsten hvert eneste søndagsmøde i fire år. Det liv, som Peter lever i dag, ser helt anderledes ud end den mørke hverdag, der har domineret størstedelen af hans liv. Det begyndte i skolen, hvor det var svært for mig at løse opgaverne. Det ledte til dårlige relationer, og jeg endte i et usundt miljø. Tomrummet var stort og ønsket om at få det udfyldt rikochetterede håbløst indeni mig, siger Peter, som i sin desperation forsøgte at udfylde intetheden med alkohol og stoffer, indtil han var fanget i en ond cirkel af misbrug og kriminalitet. Fik syn af Jesus Peter har altid troet på Gud, derfor var det ikke en fjern tanke at falde på knæ og råbe til Gud om hjælp, da tilværelsen tog en drejning ned ad håbløshedens allé. Da det hele så allerværst ud, og det var sværest for mig, da knælede jeg i køkkenet og bønfaldt Gud om hjælp. Selvom jeg lå på knæ med lukkede øjne, så oplevede jeg, at der stod en skikkelse foran mig. Han lagde begge sine hænder på mine skuldre og sagde, at der var en vej ud af misbruget. Når jeg tænker tilbage i dag, er jeg slet ikke 40 EN BY PÅ VEJ 2015

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere