Folkeskolelærernes undervisningstid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolelærernes undervisningstid"

Transkript

1 Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen. For kommuner på 2008-arbejdstidsaftalen er undervisningsandelen 34,5 procent (brutto) og 39,9 procent (netto). - På kommuneniveau varierer undervisningsandelen mest for kommuner på 2008-arbejdstidsaftalen, mens variationen mellem de enkelte skoler i kommunerne er størst blandt kommuner på arbejdstidsaftalen. Fakta: Arbejdstidsaftalerne Folkeskolelærernes undervisningstid fulgte i skoleåret 2013/14 en arbejdstidsaftale enten fra 2005 eller Det er lokalt aftalt i den enkelte kommune, hvilken arbejdstidsaftale skolerne skal følge. De to arbejdstidsaftaler har forskellige undervisningsbegreber, der ikke umiddelbart kan sammenlignes. - Af lærernes samlede undervisningstid anvendes ca. s procent til undervisning i normalklasser, mens de resterende ca procent anvendes til specialundervisning, heraf 8 procent til specialundervisning i specialklasser. Side 1 af 9

2 Udvikling i lærernes undervisningsandel Undervisningsandelen er den procentdel af lærernes samlede arbejdstid, som anvendes til undervisning. Andelen opgøres både som et brutto-mål, hvor udgangspunktet er det fulde årsværk på timer, og som et netto-mål, hvor ferie og helligdage er fratrukket. Den gennemsnitlige undervisningsandel i skoleåret 2013/14 er for skoler på A05 på 36,2 procent brutto og 41,9 procent netto, svarende til 696 timer af et årsværk, jf. figur 1. For skoler på A08 er undervisningsandelen på 34,5 procent brutto og 39,9 procent netto, svarende til 663 timer af et årsværk. For skoler på både A05 og A08 ses en lille stigning i andelen på knapt et procentpoint (brutto) fra 2009/10 til 2013/14. Fra 2012/13 til 2013/14 er udviklingen stort set uændret for kommuner på A05 ses et lille fald (0,3 procentpoint), mens der ses en lille stigning (0,2 procentpoint) for kommuner på A08. Undervisningsbegrebet i de to undervisningsaftaler er forskelligt, hvorfor undervisningsandelene ikke er sammenlignelige. Undervisning defineres bredt i A05- aftalen og snævert i A08-aftalen, hvilket betyder, at A08-aftalen inkluderer færre aktiviteter/timer som undervisning end A05-aftalen. Det bevirker, at undervisningsandelen oftest vil være lavere i kommuner med en A08-aftale sammenlignet med kommuner med en A05-aftale. 1 Figur 1 Folkeskolelærernes gennemsnitlige undervisningsandel, procent af brutto- hhv. nettoarbejdstid, 2009/ /14 Langt hovedparten af kommunerne er på A08-aftalen I alt anvender 81 kommuner A08-aftalen, hvilket dækket skoler. 17 kommuner (222 skoler) anvender A05-aftalen, jf. figur 2. I perioden 2009/10 til 2013/14 er antallet af kommuner på A08 øget fra 63 til 81 kommuner. 1 Se afsnittet Værd at vide Side 2 af 9

3 Figur 2 Antal kommuner fordelt efter arbejdstidsaftale, 2009/ /14 Forskelle i undervisningsandele mellem skoler De gennemsnitlige undervisningsandele dækker over store forskelle mellem skolerne, jf. f3. For skoler på A05 havde 14 procent en undervisningsandel over 38 procent, mens 10 procent havde en undervisningsandel under 34 procent. For A08-skoler ses en tilsvarende spredning. Figur 3 Fordeling af folkeskoler efter lærernes undervisningsandele, 2013/14, procent Anm.: Skoler med en undervisningsandel under 30 procent eller over 40 procent indgår ikke i opgørelserne. Forskelle i undervisningsandele mellem og inden for kommuner Skolernes indberetninger viser store forskelle såvel mellem kommuner som inden for kommuner, jf. figur 4 og tabel 1. Side 3 af 9

4 Mellem kommuner ses en forskel i undervisningsandelen for kommuner på A05 på 4,3 procentpoint. Det svarer til, at der i den kommune med den højeste undervisningsandel gives 83 flere undervisningstimer pr. årsværk sammenholdt med den kommune med den laveste andel. For kommune på A08 ses en difference på 4,7 procentpoint svarende til en forskel på 90 ekstra undervisningstimer pr. årsværk. Figur 4 Spredning i folkeskolelærernes undervisningsandele mellem kommuner, 2013/14, procent Den gennemsnitlige spredning mellem skolerne inden for samme kommune er for A05 på 5,8 procentpoint. For A08 er den gennemsnitlige spredning 4,3 procentpoint. Den laveste spredning inden for en kommune er på 0,7 procentpoint, mens den højeste spredning inden for en kommune er på 9,7 procentpoint. Tabel 1 Spredning i folkeskolelærernes undervisningsandele inden for kommunerne, procent af bruttoarbejdstid, 2013/14 I alt A05 A08 Mindste spredning inden for kommune 0,7 2,5 0,7 Største spredning inden for kommune 9,7 9,7 8,7 Gennemsnitlig spredning 4,6 5,8 4,3 Anm.: Opgørelsen er ekskl. kommuner med kun én folkeskole. I alt indgår 94 kommuner. Skoler med en undervisningsandel under 30 procent eller over 40 procent indgår ikke i opgørelserne. Specialundervisning For lærere på både A05 og A08 benyttes omkring 90 procent af undervisningstiden på normalundervisning, mens ca. 10 procent benyttes på specialundervisning, heraf 2-3 procent på specialundervisning af elever i normalklasser og 8 procent på elever i specialklasser, jf. tabel 2. Side 4 af 9

5 Andelen af lærerenes undervisningstid brugt på specialundervisning har været faldende siden 2010/11. Især ses et fald fra 2011/12 til 2012/13, som er sammenfaldende med den lovgivningsmæssige ændring af specialundervisningsbegrebet, hvorfra specialundervisning nu alene defineres ved mere end 9 klokketimers specialundervisning (12 lektioner). Ressourcer brugt på inklusionsrettede tiltag i normalklassen er inkluderet i normalundervisningen (fx tolærerordninger, ekstra timer m.v.). Tabel 2 Undervisningsressourcer fordelt på undervisningstype, 2009/ / / / / / /14 ---Arbejdstidsaftale A05--- Normalundervisning 84,1% 83,6% 84,4% 88,4% 89,8% Specialundervisning 15,9% 16,4% 15,6% 11,6% 10,2% - heraf i normalklasser 6,3% 6,8% 6,2% 2,8% 2,2% - heraf i specialklasser 9,6% 9,6% 9,4% 8,8% 8,0% Undervisning i alt 100% 100% 100% 100% 100% ---Arbejdstidsaftale A08--- Normalundervisning 83,3% 83,1% 83,5% 86,7% 88,7% Specialundervisning 16,7% 16,9% 16,5% 13,3% 11,3% - heraf i normalklasser 6,9% 6,6% 6,2% 3,6% 2,8% - heraf i specialklasser 9,8% 10,3% 10,2% 9,7% 8,5% Undervisning i alt 100% 100% 100% 100% 100% Værd at vide Fakta om arbejdstidsaftalerne Folkeskolelærernes undervisningstid fulgte i skoleåret 2013/14 en arbejdstidsaftale enten fra 2005 (A05) eller 2008 (A08). Det er lokalt aftalt i den enkelte kommune, hvilken arbejdstidsaftale skolerne skal følge. De to arbejdstidsaftaler har forskellige undervisningsbegreber, der ikke umiddelbart kan sammenlignes. Det bemærkes, at de to arbejdstidsaftaler og alle lokale aftaler indgået med afsæt heri bortfalder fra 1. august 2014, dvs. fra og med skoleåret 2014/15. I stedet gælder helt nye arbejdstidsregler for lærerne i folkeskolen. Side 5 af 9

6 Hvordan defineres undervisning? Overordnet defineres undervisning i 2005-aftalen som det udvidede undervisningsbegreb, mens 2008-aftalen definerer undervisning i en klassisk forstand, hvilket gør at færre aktiviteter opfattes som undervisning. Undervisning defineres i 2005-aftalen som når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer. Ud over undervisning som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning, finder undervisning i princippet sted ved alle aktiviteter sammen med eleven. I 2008-aftalen defineres undervisning som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning i folkeskolens fag og undervisning på lejrskoler/ekskursioner. Hvordan opgøres undervisningsandelen af netto-arbejdstiden? Læreres nettoarbejdstid er opgjort på følgende måde, hvor det antages, at kun halvdelen af den 6. ferieuge afholdes, mens den anden halvdel udbetales: Timer pr. lærer: Fuldt årsværk (bruttoarbejdstid): Ferie- og søgnehelligdage: timer -244 timer 2,5 feriedage: -18,5 timer Nettoarbejdstid: 1.661,5 timer Hvordan indsamles og valideres data? UNI C Styrelsen for it og læring modtager hvert år indberetninger fra samtlige folkeskoler, hvor det planlagte ressourceforbrug for skolens personale pr. 5. september det pågældende skoleår oplyses. Dette notat bygger på disse indberetninger. Skolerne har haft mulighed for at validere indberetningerne vedrørende skoleåret 2013/14 i november I valideringsprocessen er alle skoler med en indberettet undervisningsandel under 30 procent eller over 40 procent kontaktet pr. mail, og skolen er blevet bedt om at validere indberetningen. Ligeledes er skoler blevet kontaktet, hvis undervisningsandelen afviger fra sidste års indberetning med mere end 1,5 procentpoint. De skoler, som efter endt validering stadig har en beregnet undervisningsandel under 30 procent eller over 40 procent for skoleåret 2013/14 indgår ikke i opgørelserne, da indberetningen formodes fejlbehæftet. Dette gælder for 54 ud af skoler (4,2 procent). Side 6 af 9

7 Appendix A Tabel A1: Den gennemsnitlige planlagte undervisningsandel fordelt efter kommune og arbejdsaftale, 2013/14, procent af bruttoarbejdstid. A05 A08 Albertslund 33,2% Allerød 33,8% Assens 33,9% Ballerup 33,8% Billund 34,3% Bornholm 34,4% Brøndby 35,6% Brønderslev 34,3% Christiansø 38,9% Dragør 35,7% Egedal 35,5% Esbjerg 37,0% Fanø 38,5% Favrskov 34,2% Faxe 34,8% Fredensborg 34,6% Fredericia 35,9% Frederiksberg 34,9% Frederikshavn 34,9% Frederikssund 35,9% Furesø 34,6% Faaborg-Midtfyn 34,8% Gentofte 32,6% Gladsaxe 34,2% Glostrup 35,8% Greve 37,0% Gribskov 36,2% Guldborgsund 33,9% Haderslev 34,3% Halsnæs 34,1% Hedensted 35,1% Helsingør 33,4% Side 7 af 9

8 Herlev 35,7% Herning 33,7% Hillerød 34,2% Hjørring 34,3% Holbæk 34,5% Holstebro 36,8% Horsens 35,0% Hvidovre 34,8% Høje-Taastrup 34,6% Hørsholm 33,6% Ikast-Brande 32,6% Ishøj 37,4% Jammerbugt 35,9% Kalundborg 34,4% Kerteminde 35,8% Kolding 33,6% København 33,8% Køge 35,8% Langeland 33,8% Lejre 35,4% Lemvig 34,3% Lolland 35,3% Lyngby-Taarbæk 34,7% Læsø 35,5% Mariagerfjord 34,6% Middelfart 37,3% Morsø 33,5% Norddjurs 34,2% Nordfyn 36,5% Nyborg 34,6% Næstved 36,2% Odder 33,9% Odense 36,6% Odsherred 34,7% Randers 35,6% Rebild 37,0% Side 8 af 9

9 Ringkøbing-Skjern 34,1% Ringsted 34,2% Roskilde 34,5% Rudersdal 36,2% Rødovre 34,7% Samsø 33,3% Silkeborg 34,0% Skanderborg 34,1% Skive 32,7% Slagelse 34,5% Solrød 34,6% Sorø 35,2% Stevns 37,3% Struer 35,1% Svendborg 33,8% Syddjurs 33,8% Sønderborg 32,9% Thisted 34,9% Tønder 35,3% Tårnby 34,7% Vallensbæk 33,9% Varde 33,8% Vejen 34,5% Vejle 36,6% Vesthimmerland 34,8% Viborg 35,6% Vordingborg 35,9% Ærø 33,7% Aabenraa 34,8% Aalborg 34,6% Århus 35,1% Side 9 af 9

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Juni 2014 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk

Svagsynshjælp Optisk Elektronisk Optisk Elektronisk Indhold 4 5 5 7 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 Hvor kan jeg få hjælp og under hvilke betingelser? Hvad er optiske hjælpemidler? Hvorledes foregår sagsforløbet på

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere