En grundbog i psykologi til ungdoms uddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En grundbog i psykologi til ungdoms uddannelserne"

Transkript

1 En grundbog i psykologi til ungdoms uddannelserne 640 sider, rigt ill. med ca. 400 fotos, tegninger, diagrammer, tabeller og figurer. Bogen er helt i farver og indbundet i stift bind. Pris: kun 299,- kr. incl. moms. Bogen har et kultur- og social psykologisk perspektiv på psykologi. Den er tilpasset alle gymnasiereformens undervisningskrav og dæk - ker mere end hele pensum.

2 Globalisering og kultur er nøgleord i dagens samfund. De to begreber betyder også noget for indholdet og arbejdsmåden i skolens undervisning. I psykologi er der mere fokus på den del af faget, som tager udgangspunkt i kulturen og de sociale processer. Denne psykologifagets grundbog til undervisningen på bl.a. ungdomsuddannelserne har et kultur- og socialpsykologisk perspektiv på psykologi. Bogen er opbygget i to dele: Basis, der beskæftiger sig med social-, udviklings-, læringsog personlighedspsykologi samt med kulturens rolle, social konstruktionisme og livet i det senmoderne samfund, og Emner, der omhandler kultur-, medie-, idræts-, sundheds- og arbejdspsykologi samt mennesket som socialt væsen, psykoterapi og et selvstændigt kapitel om psykologiske undersøgelsesmetoder. Kulturen og det sociale liv er en grundbog til ét fag, men er også skrevet med henblik på at perspektivere til andre fag, så den kan bruges i tværfaglig undervisning og som grundlag for den enkelte elevs opgaveskrivning. Den kan læses fra først til slut og på tværs og som emnelæsning. Bogen vil forhåbentlig lægge op til diskussioner og dermed blive en lærebog, som rækker ud over skolefagets begreber og teorier. Del 1: Basis Carsten René Jørgensen Livet i det senmoderne vestlige samfund I de sidste år er de vestlige samfund blevet forandret hurtigere end nogensinde. En overskrift for udviklingen af de moderne samfund kunne være: Den kulturelle frisættelse gør det muligt for den enkelte at skabe sit eget liv og realisere sine egne forestillinger om, hvad der er det gode liv. Det hænger bl.a. sammen med, at religionernes magt er svækket og at familiens, slægtens og traditionernes indflydelse på det enkelte menneske er langt mindre end i tidligere historiske perioder. Den, der får lov til at gøre præcis, hvad han vil, løber snart hovedet mod en mur af lutter forvirring. Den, der kan skaffe sig, hvad han vil, véd snart ikke, hvad han skal ønske sig (Robert Musil Manden uden egenskaber 1952). Cathrine Hasse Kulturens rolle At mens kulturen spiller en stadig større rolle i videnssamfundet og det globale samfunds kulturmøder, bliver vi bevidste om, hvor komplekst og vanskeligt det er at give en klar definition. Centrale begreber er her: kulturens rolle, kultur som kunst, kultur som betydningsunivers, kulturbegrebet, kultur som forklaringsbegreb og kultur som det du skriver. Bogen er inddelt i to dele: første del (ss ) er basisstoffet i psykologi og den anden del (ss ) er emner, som kan læses på flere niveauer i faget psykologi. Nogle af emnernes sværhedsgrad i anden del af bogen gør, at disse med størst udbytte vil kunne læses af studerende på et videregående niveau samt i forbindelse med opgaveskrivning. Der er i bogen også mulighed for at læse på tværs af dens kapitler. Forfattergruppen har hermed forsøgt både at skabe en progression og et perspektiv i stoffet, hvilket også understreges af, at forfatterne skriver ud fra forskellige faglige traditioner. Bogen slutter med et kapitel om psykologiske metoder. Kapitlets funktion er tænkt som opslag til brug undervejs i læsningen af de øvrige kapitler samt til opgaveskrivning.

3 Arne Poulsen Udviklingspsykologi Udviklingspsykologien handler om menneskers udvikling fra fødsel til død, med størst vægt på den første del af livet. De tre store temaer i udviklingspsykologien er: Hvilke færdigheder udvikles, og i hvilken alder? Hvordan forandrer vi os gennem livet? Hvilken betydning for individets udvikling og personlighed har omsorgen, miljøet, kulturen og de forskellige hændelser, der indtræffer? Arne Poulsen Personlighedspsykologi Personlighedspsykologi handler om, hvad mennesker vil og har lyst til, og hvorfor de har det, og om personlighedsforskelle mellem mennesker. I dette kapitel gennemgås de vigtigste teorier inden for personlighedspsykologien, nemlig psykoanalyse, humanistisk teori, trækteori og social-kognitiv teori. Preben Bertelsen Socialpsykologi Dette kapitel handler om social forståelse og oplevelse af os selv: Hvordan og hvorfor forstår og oplever vi os selv, som vi gør. Peter Busch-Jensen Social kontruktionisme en teori om sprog, relationer og sammenhæng Hvad går social konstruktionistisk psykologi ud på? Hvad vil det sige at tænke og arbejde socialkonstruktionis tisk, diskursanalytisk og narrativt? Åh, så det er derfor vi ikke får det samme i løn.

4 Peter Allingham Mediepsykologi Hvordan udviklingen i kommunikationsteknologien og nye forskningsresultater inden for medievidenskaben muliggør en udvidet forståelse af, hvad medier er. Hvordan forskellige typer medier kan påvirke ved at bearbejde den menneskelige sansning og bevidsthed. Hvordan medieudtryk kan skabe stærke reaktioner hos forskellige modtagergrupper. Cathrine Hasse Kulturpsykologi Gennemgang af det nye tværvidenskabelige felt kulturpsykologi, der omfatter forskellige discipliner som psykologi, antropologi og filosofi. Diskussion af hvorledes kulturpsykologien er et opgør med tidligere forståelser af psyken. Diskussion af forskellige kulturpsykologiske teoriers potentialer og problemer ud fra konkrete eksempler. Cathrine Hasse Læringspsykologi Fordele og ulemper ved forskellige læringsopfattelser samt udviklingen af forståelser af læring som noget, der angår et individ i forhold til en omverden. Der lægges vægt på læring som noget, der angår et kollektiv, og hvor fokus er på omverdenen i forhold til individet. Del 2: Emner Preben Bertelsen: Social- og personlighedspsykologiske perspektiver på spørgsmålet om mennesket som socialt væsen Hvordan kan socialpsykologien belyse spørgsmålet om, hvor socialt indstillede vi egentlig er?

5 Thomas Nielsen Sundhedspsykologi Hvordan kan psykologien bidrage til at forstå, hvorledes vi kan blive så stressede, at vi bliver syge af det, og hvordan kan psykologien hjælpe os til at forstå, at så mange vælger en sygdomsfremmende i stedet for en sundhedsfremmende adfærd. Og endelig: Hvordan kan psykologisk indsats bidrage til at forebygge og afhjælpe sygdom, både mht. sygdommen i sig selv og mht. de uheldige psykiske følgevirkninger af sygdom. Lars Paludan-Müller Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi Arbejdspsykologien forholder sig til menneskets arbejdsliv i forhold til øvrige livsprojekter. Organisationspsykologi handler om menneskets organiserede og planlagte aktiviteter, der har til formål at opfylde organisationens visioner og mål. Ledelsespsykologi beskæftiger sig med udøvelsen af indflydelse på de ansattes aktiviteter. Reinhard Stelter Idrætspsykologi Hvordan har idrætspsykologien udviklet sig som videnskabsfelt og praksisdisciplin? Hvilke aktuelle emner findes i den danske idrætspsykologi? Stig Poulsen Psykoterapi Psykoanalyse, psykodynamisk terapi, humanistisk terapi, klientcentreret terapi, gestaltterapi, eksistentiel psykoterapi, adfærdsterapi, kognitiv terapi, strukturel familieterapi, systemisk terapi. Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder På en helt anden måde end naturvidenskaberne bliver psykologiens lærdomme draget i tvivl. Er der hold i dem og de psykologiske teorier? Står de og de empiriske undersøgelser nu til troende? Det er det, dette kapitel beskæftiger sig med.

6 Peter Allingham. Lektor i medieanalyse og tekstanalyse ved Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet. Preben Bertelsen. Cand.psych., Ph.d., lektor i social- og personlighedspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Redaktør af Journal of Anthropological Psychology. Specialist i psykoterapi og supervisor på specialistniveau. Cathrine Hasse. Cand.scient, M.A., Ph.d. fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet i kulturelle læreprocesser. Lektor i pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Pædagogisk Psykologi. Peter Busch-Jensen Cand.comm. Ph.d.-stipendiat i psykologi ved Roskilde Universitets Center (RUC). Carsten René Jørgensen. Cand.psych. Ph.d. og lektor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. Uddannet gruppeanalytisk psykoterapeut. Arbejder desuden ved Klinik for personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital i Aarhus, Risskov. Benny Karpatschof. Ph.d., lektor ved Institut for psykologi, Københavns Universitet. Thomas Nielsen. Mag.art. i psykologi. Lektor i psykologi ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet med speciale i fysiologisk og klinisk psykologi. Flemming B. Olsen. Cand.mag. Ph.d.-stipendiat med projekt i lærebøger ved Syddansk Universitet, Odense. Lars Paludan-Müller. Stud.psych. Forfatter og freelance-underviser ved Roskilde Pædagogseminarium. Anfører for FC Zulu. Arne Poulsen. Mag.art., dr.phil. og professor i udviklingspsykologi ved Roskilde Universitetscenter (RUC). Stig Poulsen. Cand.psych. og Ph.d. Lektor i klinisk psykologi ved Universitetets Psykologiske Klinik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Er uddannet gruppeanalytisk psykoterapeut og specialistgodkendt i psykoterapi og supervision. Reinhard Stelter. Magister i idræt og samfundsvidenskab, Ph.d. i psykologi. Lektor i idrætspsykologi på Institut for Idræt, Københavns Universitet. Uddannelse i psykoterapi. Freelance inden for coaching. Andre undervisningsbøger fra Frydenlund Thomas Koester og Kim Frandsen (red.) Introduktion til psykologi Teori Anvendelse Praksis sider indb. rigt ill. 499 kr. [bog nr. 800] Rolf Kuschel og Per Schultz Jørgensen Socialpsykologi en introduktion 85 sider, ill. 149 kr. [bog nr. 823] Preben Bertelsen Personlighedspsykologi 112 sider, ill. 149 kr. [bog nr. 551] Thomas Nielsen Sundhedspsykologi en introduktion 176 sider, ill 199 kr. [bog nr. 836] Anders Gade Hjerneprocesser Kognition og neurovidenskab 580 sider, ill. 348 kr. [bog nr. 41] Stig Poulsen Psykoterapi en introduktion 102 sider, ill. 169 kr. [bog nr. 827] Per B. Vendsborg Introduktion til psykiatri 124 sider, ill. 149 kr. [bog nr. 816]

7 Leveres med returret Udfyld kuponen og send den til os portoen er betalt. Du kan også maile, ringe eller faxe din bestilling til os på: tlf fax Prisen er inkl. moms og tillægges porto ved forsendelse. Du modtager faktura sammen med forsendelsen. Kulturen og det sociale liv 640 sider, rigt ill. i farver, 299 kr. inkl. moms Ja tak, jeg bestiller eksemplarer. Jeg bestiller også [ Bognr. ] Navn Adresse Frydenlund Hyskenstræde København K Postnr./By Ja tak, jeg vil gerne holdes ajour om nye udgivelser på mail Evt. EAN-nr.

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi - Roskilde Universitet

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Lotte Lynggaard-Johansen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, lotte.lynggaard-johansen@sund.ku.dk Positiv akkreditering af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering Kursusprogram E11 Foredrag: Konflikthåndtering ved Cand. Phil i pædagogik Karin Nielsen I de fleste situationer, hvor vi er sammen med andre mennesker, interagerer vi uden de store problemer, men engang

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund

UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012. De lykkelige unge. Unge Rusmidler Samfund UNGEKONFERENCE 8. - 9. MAJ 2012 De lykkelige unge Unge Rusmidler Samfund VELKOMMEN Udgiver Perron 3, Slagelse Kommune Ansvarshavende Pedro Michael Tekst & foto Perron 3, oplægsholdere og Colourbox Layout

Læs mere

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC Coaching som læreproces transformativ læring i en projektgruppe på RUC Ninni Azalie Jensen & Sandra Narud K1 Kommunikation Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Maj 2013 Resumé Som et led i vores deltagelse

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet 19. september 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 15 Forsker i skizofreni Skizofrene personer har svært ved social kommunikation. Psykolog Vibeke Bliksted vil med sin forskning bidrage til at svare

Læs mere

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET

KOLDING FOLKEUNIVERSITETET KOLDING FOLKEUNIVERSITETET TILBUD TIL DSR MEDLEMMER EFTERÅRET 2014 Indhold: Tre skarpe og en tænkepause... 3 Store nye sociologer... 3 Positiv psykologi... 4 Mindfulness... 4 Hjernen og læring... 5 Tankernes

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

PARFORHOLD OG MEDIER

PARFORHOLD OG MEDIER PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET EN UNDERSØGELSE AF MÆNDS REFLEKSIONER OVER SAMLIV OG MEDIER AF KRESTEN KAY, BJØRN RIBERS OG KÅRE WENZEL SPECIALE VED ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FEBRUAR 2007

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12. Halv pris. for medlemmer af. dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland

Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12. Halv pris. for medlemmer af. dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland Folkeuniversitetet Herning og Aarhus Efterår og vinter 2011-12 dansk sygeplejeråd, kreds midtjylland Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære

Læs mere

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE

Læs mere

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Svend Brinkmann Mange psykologiske diskussioner har handlet om, hvorvidt motivation bedst skabes ved at forøge menneskers drivkraft, deres

Læs mere