Guide til lektielæsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til lektielæsning"

Transkript

1 Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen for faglig læsning Tekstlæsningsfag: historie, dansk, religion, oldtidskundskab, filosofi og psykologi Samfundsfag Sprogfagene: engelsk, tysk, fransk og begyndersprog De kreative fag: musik, mediefag og billedkunst De naturvidenskabelige fag: fysik, kemi, biologi/bioteknologi, naturgeografi og idræt Matematik side 2 side 2 side 3 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 1

2 Faglig læsning (=lektielæsning) Til lektielæsning i alle fag kan du benytte 5-trinsmodellen, som du ser nedenfor. Herforuden kan du finde mere specifik vejledning til lektielæsning i de enkelte fag. 5-trinsmodellen for faglig læsning Trin 1. Før læsningen: - Tilbageblik på tidligere lektier: Hvad ved jeg allerede? Trin 2. Bestem teksttype og fastlæg læseformålet: - Brug arbejdsspørgsmål (fra læreren eller fra bogen) - Lav evt. selv spørgsmål til teksten (hvad skal jeg have ud af lektien?) Trin 3. Få overblik over lektien: - Lav overblikslæsning. Hvor står det vigtigste? Lav evt. mindmap, tabel eller skema Trin 4. Nærlæs teksten, og gennemarbejd den aktivt. - Tænk over det, du læser (rediger eventuelt mindmap) - Lav læsenotater Trin 5. Efter læsningen: - Vurder dit arbejde med teksten. Hvad lærte jeg? - Skriv det ned, som du ikke forstår (prøv at finde svar selv eller spørg læreren) 2

3 Tekstlæsningsfag: historie, dansk, religion, oldtidskundskab, filosofi og psykologi Før læsningen Hvad ved du allerede om emnet og temaet? Hvordan hænger denne lektie sammen med det, du havde om i sidste time? Hvad er læseformålet? Hvilke arbejdsspørgsmål har du fået af læreren? Lav evt. selv et læseformål. Dan dig et overblik over teksten. Vær opmærksom på, om du arbejder med fiktion, fakta, teorier og/eller antagelser Under læsningen Skriv hovedpunkter i teksten ned, eller opdel evt. teksten i mindre afsnit og giv dem overskrifter. Noter de svære ord og/eller nye fagbegreber, og slå dem op. Overvej, hvilke problemstillinger der bliver behandlet i teksten. Noter, når du finder svarene på arbejdsspørgsmålene/læseformålet. Efter læsningen Resumer teksten. Prøv at formulere tekstens pointer eller budskaber og repeter fagbegreber. Sammenlign og perspektiver til tidligere lektier/tekster. Skriv det ned, som du ikke forstår og spørg læreren om det i timen. Samfundsfag Før læsningen Tænk over, hvad du ved om emnet, du skal i gang med. Læs noter fra tidligere lektioner om samme emne. Læs fokuspunkter/læseformål, der er givet af læreren. Eller lav selv et læseformål. Læs arbejdsspørgsmål til teksten. Dan dig et overblik over teksten og slå fast, hvilken teksttype det er. Hvilke figurer og tabeller findes der? 3

4 Under læsningen Studer figurer og tabeller nøje. Sæt fokus på faglige begreber. Noter, når du finder svar på arbejdsspørgsmålene. Del evt. teksten op i mindre afsnit og lav overskrifter til dem. Efter læsningen Opsummer teksten evt. ved hjælp af din opdeling og dine overskrifter. Er der noget i lektien, som kan diskuteres sammen med en aktuel hændelse/episode eller debatemne i medierne? Sammenlign og perspektiver til tidligere lektier Skriv det ned, som du ikke forstår og spørg læreren om det i timen. Sprogfagene: engelsk, tysk, fransk og begyndersprog Før læsningen - Tekster Hvad læste vi sidst? Orienter dig i teksten - længde, evt. illustrationer, gloser? Hvad er genren? Hvad er emnet? Hvad er læseformålet (er der arbejdsspørgsmål til teksten)? Før læsningen - Grammatik Hvad er det overordnede grammatiske fokus, og hvor behandles dette i grammatikken? Har vi arbejdet med dette grammatiske fokus tidligere? Under læsningen - Tekster Slå de gloser op, som forhindrer en sammenhængende forståelse af teksten. (Ved begyndersprog kan det være en fordel først at læse en tekst helt igennem uden at slå ord op i ordbogen. Dernæst læser du teksten igen og slår nu ord op, du ikke forstår.) Læs gerne højt for dig selv eller en anden (eller evt. foran et spejl) for at øge forståelsen og træne udtale og intonation. Tag notater undervejs, som besvarer læseformålet (herunder nøgleord og centrale citater). Marker det, du ikke forstår. Efter læsningen Tekster Referer din forståelse af tekstens centrale indhold - på fremmedsproget. Hvordan indgår teksten i det overordnede tema? Hvilke svar fik jeg på mit læseformål? Under læsningen - Grammatik Brug de hjælpemidler, du har til rådighed: grammatik, noter og ordbog! Efter læsningen - Grammatik Har jeg forstået det grammatiske emne? Kan jeg bruge min grammatiske 4

5 Hvilke tekster (i emnet) kunne man med fordel sammenligne denne med? Hvorfor? Hvad forstår jeg ikke? (Noter og spørg i timen) viden i dannelsen af nye sætninger? Husk, at tysk, engelsk, fransk, italiensk og spansk også er talte sprog. Det er derfor vigtigt, at du også gør din lektielæsning mundtligt. På den måde får du hurtigere fornemmelse for ordenes sammenhæng og udtale. Forbered evt. nogle sætninger, du vil sige i timen. Hjælp til ordforråd: Find et antal (f.eks. 10) "nye" ord i teksten og lær dem udenad - brug dem i sætninger, bøj dem etc. Og forsøg at bruge dem i timen. De kreative fag: musik, mediefag og billedkunst Før læsningen Under læsningen Musik Mediefag Billedkunst Hvad ved du allerede om emnet? Skab overblik over dagens lektie (skim siderne igennem for nodeeksempler, illustrationer, noter, ordforklaringer osv.) Hvad er læseformålet? Hvilke arbejdsspørgsmål har du fået af læreren? Lav evt. selv et læseformål. Lyt til musikken (hvis der er en sådan) Fokuser på fagbegreber. Noter, når du finder svar på arbejdsspørgsmålene Slå ord op, som du ikke forstår. Orienter dig i det stof, vi har gennemgået i de forrige timer. Hvad er det, vi forsøger at afkode/analysere os frem til inden for den givne instruktørs værker etc.? Og relater det til dagens lektie. Hvad er læseformålet? Er der arbejdsspørgsmål til lektien. Lav evt. selv et læseformål. Overvej, hvad du allerede ved om emnet? Dan dig et overblik over lektien mht. overskrifter, underoverskrifter, billedmateriale o. lign. Hvad er læseformålet? Hvilke arbejdsspørgsmål har du fået af læreren? Lav evt. selv et læseformål. Slå mediefagsbegreber op i grundbogen, eller noter dem, så de kan Læs teksten igennem (hold evt. læseformål for øje) anvendes i næste lektion. Skriv fagbegreber ned (slå dem Hold evt. læseformål (eller op, du ikke kender) arbejdsspørgsmål) for øje under hele tekstlæsningen. Noter nøgleord for kunsthistoriske perioder, og Lav overskrifter til de forskellige afsnit, hvis et tekststykke behandler flere hvilke kunstnere, der arbejder inden for perioden. emner/temaer. Brug værktøjskasse, kronologioversigt og ordforklaringer i bogen, hvor 5

6 Efter læsningen Lyt til musikken igen. Forklar med egne ord, hvad begreber osv. betyder (jf. læseformål). Hvad forstår jeg ikke? Noter og spørg i timen. Brug to minutter på at opsummere centrale pointer og begreber i teksten. Overvej igen, hvordan tekstens pointer relaterer sig til det aktuelle forløb/emne og det aktuelle filmværk. Noter eventuelle spørgsmål og spørg i timen. det er relevant Opsummer lektien Vær klar til at anvende fagbegreber og viden på kunstværker. Noter eventuelle spørgsmål og spørg i timen. De naturvidenskabelige fag: fysik, kemi, biologi/bioteknologi, naturgeografi og idræt Før læsningen Hvad ved jeg i forvejen om emnet? Hvordan hænger lektien sammen med det, vi havde om sidste gang og med tidligere emner? Hvilket læseformål har du fået af læreren? Lav evt. selv et læseformål for lektien. Under læsningen Studer tabeller og figurer nøje og prøv at forklare dem Noter de svære ord, og slå dem op. Noter de faglige begreber: - nye, som du prøver at forklare - gamle, som du ikke kan huske (find en forklaring), og dem, som du ikke forstår Noter formlerne: - beskriv formlen med egne ord - beskriv, hvad bogstaverne står for - skriv, hvilke enheder der måles i, og hvilke værdier der er typiske - skriv det ned, hvis du ikke kan forstå noget fra formlen Noter definitionerne Efter læsningen Tænk over det læste. Fandt du svar på læseformålet? Lær formlerne udenad og forklar de faglige begreber for dig selv. Prøv at lære definitionerne udenad. Noter det, som du vil spørge læreren om i timen. 6

7 Matematik Sådan læser man en matematisk tekst Matematiske tekster adskiller sig fra de fleste andre fags tekster. De er tit komprimerede og bygget meget systematisk op. Man vil ofte ikke kunne forstå et givet afsnit uden at have læst og forstået det foregående. De naturvidenskabelige lærebøger indeholder for det meste både teoriafsnit, beviser, eksempler og øvelser/opgaver. Hvordan læser du et eksempel? Eksempler er gennemgåede/gennemregnede problemstillinger i relation til den behandlede teori. Disse eksempler hjælper dig til at lære at takle opgaver ved at vise dig, hvordan forskellige problemstillinger kan løses. Gennemgå eksemplerne grundigt, så du er sikker på, at du har forstået løsningsmetoden for den pågældende problemstilling. Dette gøres ved selv at regne eksemplet igennem og få styr på, hvad der sker undervejs. Hvordan læser du et bevis? Lav to kolonner på dit papir - i den venstre kolonne skriver du beviset ned linje for linje, i den højre kolonne skriver du forklaringer på, hvad der sker fra linje til linje i beviset (evt. hvilke sætninger/regneregler der benyttes). Derefter skal du i kolonnen til højre markere, hvis der optræder gode ideer, som bærer hele beviset, og nedenunder kan du evt. opsummere de bærende elementer i beviset i to-tre sætninger. Hvordan bruger du lærebogen, når du skal løse opgaver? Start med at bruge bogens stikordsregister til at finde den relevante teori. Led efter eksempler (sandsynligvis i samme afsnit) med problemstillinger, der ligner. Øvelser og opgaver vil ofte have en problemstilling svarende til de gennemgåede eksempler. Har du forstået gennemgangen i eksemplet, vil du være godt rustet til at løse opgaven. En sværere opgave kan være opbygget således, at du skal kombinere løsningsmetoder fra flere eksempler. Efterhånden som du bliver mere rutineret, kan du sikkert nøjes med formelsamlingen. Hvordan læses brødteksten i en matematikbog? Matematiske tekster skal læses og bearbejdes bid for bid. Ofte må du standse op og arbejde særligt med et bestemt afsnit. Indimellem gælder det måske blot en enkelt sætning. Og som ved al anden studielæsning kan man ikke nøjes med bare at læse lektien igennem en gang eller to. Den skal gennemarbejdes. Hav blyant og papir liggende ved siden af, når du læser. Undervejs vil du få brug for at skrive, regne og tegne. Det kan være noter, du laver til senere brug og for at kunne indlære stoffet, og det kan være skitser og udregninger. Det er helt afgørende, at du øver dig i lektiens teoretiske stof ved f.eks. at stille hv-spørgsmål. På den måde kan du høre dig selv i vigtige begreber. Stil dig selv følgende spørgsmål, hver gang du læser lektier: 1. Hvad handler teksten om? 2. Hvilke vigtige formler (f.eks. beregningsformler, kemiske stofformler) er der i teksten? 3. Er der nye begreber, og hvad betyder begreberne? 4. Hvilke forkortelser og symboler bruges der evt. for begreberne? 5. Hvordan hænger begreberne sammen? 7

8 Kører du helt fast, skal du notere ned, hvad problemet er, så du kan stille præcise spørgsmå1 til din lærer i den følgende time. Det bedste, du kan gøre, er at genlæse teksten samme dag, som du har fået den gennemgået. Tænk kritisk - forstod du stoffet? Og husk - forbered dig også lige op til næste lektion. 8

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Akademisk Studieteknik - for studiestartere AKADEMISK STUDIETEKNIK for studiestartere Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Københavns Universitet

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Svend Runge Nielsen Indhold 1 Præsentation 2 2 Lærerens udviklingsmål 2 3 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet 2 4 Beskrivelse for forløbet 3

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

LÆSEGRUPPER. Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009

LÆSEGRUPPER. Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009 LÆSEGRUPPER - brug dine medstuderende Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009 Denne pjece er skrevet til samfundsvidenskabelige

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indhold Ideer til arbejdet med Vurdering for læring... 2 Præsentation... 2 Læringsmål og kriterier... 2 Links til området: læringsmål og kriterier for målopfyldelse + tomme dokumenter... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere