MONTERINGSVEJLEDNING FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSVEJLEDNING FOR"

Transkript

1 MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade

2 StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette. Fremstillingsprocessen foregår med den nyeste teknik, og under streng kvalitetskontrol. StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross overholder kravene til placering i brandklasse (B- S3,D2) SVÆRT BRANDBART, efter EN og bliver regelmæssig kontroleret og overvåget af selskabet for materialeforskning og prøveanstalt (MFPA) i Leipzig. 1.Almene oplysninger vdr. produkterne: Hver enkel StenfacadeQuader er 18cm bred, 1,2m lang og er optisk delt i 3stk.af 40cm. (se fig.1.a) StenfacadeCross er 18cm bred, 1,08m lang og er optisk delt i 3stk. af 36cm. (se fig.1.b) Den mindste emballeringsmulighed (StenfacadeQuader1200 og stenfacadecross) består af 6 stk. i et bundt. Disse bundter er yderligere pakket i et større bundt med 25 stk. (150 stk. ialt) Fig 1a. StenfacadeQuader Vigtigt: De store bundter med 25 stk. bør opbevares på et fast/jævnt underlag, og der må maksimalt være 4 store bundter med 25 stk. stablet ovenpå hinanden. Ved af og pålæsning bør man være opmærksom på at produktet ikke bliver beskadiget. Fig. 1b. stenfacadecross 2. Farveforskel på facadefladen: Da facaderne er af natursten kan der opstå farve/ nuanceforskel fra forskellige leverancer. Leverancerne er mærket med genkendelige talkoder, derfor er det vigtigt kun at montere facadeprofiler fra samme leverance med samme talkode på een facadeflade. Resten af leverancen kan evt. anvendes på nabobygninger, garage etc. StenfacadeQuader og stenfacadecross med tydelige transportskader, produktionsfejl, farve afvigelser etc. må ikke monteres, men skal sorteres fra inden montagen.

3 3. Ventilation Ved monteringen skal man altid sørge for ventilation på 25 mms afstand mellem eksisterende facade og til ny facade. (se fig 2) Fig.2 4. Montageplanlægning Ved planlægning og montering skal retningslinierne som beskrevet i DIN 18516, ATV DIN følges. Inden monteringsopstart kontrolleres den eksisterende bygning således at der foretages en korrekt opmåling, bestilling og opstart af montering med hensyntagen til vinduer, døre, hjørner etc. Derved opnåes det flotteste resultat. Ved temperatursvingninger kan længdeændringer ved både StenfacadeQuader og stenfacadecross forekomme, derfor anbefales det at montagen foregår ved en temperatur på min. 5varmegrader. (se vigtigt side 6) Fig.3 5. Underkonstruktionen a) Montering af grundforskalling Grundforskallingen (fig.3) monteres vandret på husvæggen og fastgøres med skruer. Grundforskallingen bør være af trykimprægneret træ. Afstanden mellem grundforskallingerne er afhængig af isoleringens bredde(ca.60 cm) Ujævnheder rettes vha bagved monterede kiler og lister. b)isolering Imellem grundforskallingerne isoleres. (fig.4) c)montering af afstandsliste Ved montering af afstandslisten bør man lave en præcis udregning for at få ligestore skæringer ved afslutning.derved opnåes et symetrisk og ligevægtigt udseende. (fig.6.a og 6.b) På de efterfølgende figurer (6.a og 6.b) er der eksempler på opdeling/montering. Fig.4

4 StenfacadeQuader eksempel: Vægbredde 3m= 7 hele profiler a 40cm (=2,80m) + 2 profiler a 10 cm. Længden på den første profil i startrækken= 10 cm + 20 cm ( halv profil) = 30cm. Reststykker fra skæringer fra en række benyttes til startstykke i næste række eller ved vinduer/døre, så mindst mulig spild opnåes. Afstanden mellem afstandslisterne skal være 40 cm(fig.5/6a) Fig.5 Fig.6a stenfacadecrosseksempel: Vægbredde 3m= 8 hele profiler a 36cm (=2,88m) +2 profiler a 6 cm Reststykker fra skæringer fra en række kan anvendes som startstykke i næste række, eller ved vinduer/døre så mindst mulig spild opnåes. Afstanden mellem afstandslisterne skal være 40 cm(fig.5/6b) Fig.6b

5 Fig.7a 6.Bearbejdning/tilskæring Til at bearbejde StenfacadeQuader og stenfacadecross kan anvendes kapsav, stiksav,vinkelsliber, og knive. 7. Facadeafslutning forneden/foroven Ved øverste/nederste afslutning på facaden anvendes udluftningsprofiler mellem grundforskalling og afstandsliste(som vist på fig.7.a/7b) Ved montering af udluftningsprofilerne9/65 (art-nr )til øverste facadeafslutning hindres derved også indtrægning af små dyr.(fig.7.b) samt kravene til udluftning opfyldes. Fig.7b Fig.8 Murværk 8. Montering af facaden StenfacadeQuader og stenfacadecross skal monteres vandret. På den nederste kant monteres en Isolering 20mm udligningsliste( se fig.8). Ved montering af første række er det vigtigt at montere 100% vandret( se desuden punkt 5.c og fig.6.a/6b. En fastgørelse på udligningslisten med facadeskruer Bærendeforskalling (art-nr ) er nødvendig. Den videre montage virker som feder og not systemet.(se fig.9) Grundforskalling Ventilationsprofil Facadesøm Afstandsliste min. 2 cm til jordoverfladen Fig.9 Vigtigt: Det er vigtigt at den nederste række er min. 2cm over terræn. Ved temperaturpåvirkninger kan materialet ændre sig, derfor er det vigtigt at lodrette samlinger har ca. 1mm luft.

6 Fig.10a 9.Hjørner a) Udadgående hjørner med hjørneprofil 29/15 Ved montering af udadgående hjørner(fig.10.a), kan anvendes hjørneprofil 29/15 (art.nr ). Afstandslisten skal monteres ud til hjørnet. Derpå kan hjørneprofilet fastgøres. Skærekanterne på StenfacadeQuader/stenfacadeCross dækkes dermed af hjørneprofilet. Fig.10b b) Udadgående hjørne uden hjørneprofil En anden løsning til hjørnet kunne være at bruge profilerne som hjørner(fig.10.b) Dette kræver montering af 2 stk. 20mm udligningsliste monteret på afstandslisten. Derpå kan StenfacadeQuader og stenfacadecross fastgøres med to facadeskruer. Fig.10c c)enkel facadeafslutning Ved facadeafslutninger kan anvendes inddækningsprofil(art.nr ) sammen med startliste ( art.nr ) og inddækningsprofil dækliste (art.nr ) (se fig. 10.c) Fig.10d d)indadgående hjørne Ved montering af indadgående hjørner stødes stenfacadequader/stenfacadecross sammen. (se fig. 10.d)

7 10. Fastgørelse Profilerne fastgøres i de udstandsede huller med rustfrie skruer ( fastgørelsesskruer med linsehoved 4,0 * 40mm art.nr ) Forbruget er ca. 15 stk. pr.m² Ved bygninger over 8m op til 20 m i højden fastgøres hver profil med to skruer. Til fastgørelse af facadeoverflader anvendes rustfri søm 1,9*27mm. (art.nr ) Det gælder også ved udadgående hjørner.( se fig.10b)uden hjørneprofil. a) Fastgørelsesskrue Til befæstning af StenfacadeQuader/ stenfacadecross og inddæknings system b) Forzinket skrue Til fastgørelse af startliste c) 11. Vinduer og døre a) Løsning omkring vinduer og døre Ved vinduer monteres en 20mm udligningsliste over/ under vinduet. ( se fig. 11) - Ved dør kun over. Ved montering af StenfacadeQuader/ stenfacadecross færdiggøres hele facader, hvorefter skæringer ved vinduer og døråbninger færdiggøres tilsidst. Ved montering af alu-sålbænk skal der udskæres i profilernes ende. ( fig.11) For at undgå snavs på facaden anbefales det at montere sålbænkeendestykke. Facadesøm Af rustfri stål. til fastgørelse af StenfacadeQuader/ stenfacadecross på udligningsliste, og til opbygning af udadgående hjørner uden hjørneprofil. Fig.11 Underkonstruktion Facadeprofil Sålbænkendestykke

8 Fig.12 b) Sålbænk Sålbænken monteres som vist på fig.12 ( se også fig.17) Falsprofilen monteres over endestykket. Aluminiumssålbænk Fig.13 c) Tilskæring af topinddækningsprofil Vinduesstykkerne tilpasses i dybden på følgende måde: Afstanden fra facadekanten til vinduesrammes opmåles. Dette mål fratrækkes ca.5mm - profilen tilskæres herefter. Længdemålet af topinddækningsprofilet udregnes på følgende måde: (fig.13) Breddemål mellem sålbænkendestykke og den indbyggede sålbænk(x) -10mm = mål til topinddækning. d)tilskæring af sideinddækningsprofil Målet til sideinddækningsprofilen tilpasses på følgende måde: (fig.14) Højdemål mellem sålbænk og underkant på topinddækningsprofil (x) -6mm = mål til sideinddækningsprofil. Fig.14

9 Fig.15 e) Tilskæring af hjørneprofil Længden af hjørneprofilen bestemmes af falsens dybde. Hjørneprofil Topinddækningsprofil Rande til dækliste f) Montering af falsprofiler Til fastgørelse og som afslutning af siden og den øverste vinduesramme anbefales en startliste. Falsprofilerne tilpasses hjørneprofilerne. ( se fig.15-17) Til fastgørelse anvendes fastgørelsesskruer 4*40mm Til afdækning af skruer anvendes dækliste 20/2, som klikkes fast. Dæklisten skal først monteres på side/topinddækningsprofilerne, derefter monteres hjørnedækliste( samme farve som resterende dækliste) Evt anvendes en gummihammer med forsigtighed til fastgørelse. Sideindækningsprofil Dækliste Fig.16 Hjørnesamler Startliste Topinddækningsprofil g) Bredde ved fals Ved falsbredde over 290mm, anvendes falsprofil(150mm) på falsprofil 280/55. Montering som tidligere beskrevet. Startliste Udluftning h) Bearbejdning -Stiksav med klinger til kunststof -Vinkelsliber -Kapsav med klinge til kunststof Fig.17 Vi anbefaler p.g.a lysindfald til rummet, ikke at anvende mørke farver til falsene. Ved farven brun giver producenten ingen garanti. Sideindækningsprofil Hjørnesamler

10 Fig Udskiftning af enkelte StenfacadeQuader/ stenfacadecrossprofiler Ligeså let som profilerne er at montere, ligeså nemt kan man udskifte enkelte StenfacadeQuader/ stenfacadecross profiler. Udskiftningen sker ved at skære igennem den profil Fig.19 der skal udskiftes med en vinkelsliber. ( se fig.18 og 19) Notsiden på profilen fjernes, mens federsiden virker som fastgørelse på eksisterende profil. (fig.20) Den nye profil skal tildannes på federsiden. En 20mm udligningsliste monteres ved federsiden til fastgørelse af den nye profil. StenfacadeQuader/stenfacadeCross skal monteres i noten og derefter fastgøres på udligningslisten med Fig.20 rustfrie facadesøm.(v2a, 1,9*27mm) (fig.22) Fig.21 Fig.22

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store.

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. BEREGNINGSPROGRAM Beregn dit materialeforbrug af komposit, til hegn og terrasse på www.kirkedalkomposit.dk

Læs mere

shera board SHERA BOARD

shera board SHERA BOARD shera board SHERA BOARD 1 produktinformation INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Produktinformation 2 a. Overflade b. Anvendelse c. Opbygning d. Godkendelser og standarder 2. Leveringsprogram 2 3. Datablad 3 4. Tilbehør

Læs mere

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Denne monteringsvejledning er lavet til dig der har truffet det rigtige valg,

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE!

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! BEREGNINGSPROGRAM Beregn dit materialeforbrug af komposit, til både hegn og terrasse på www.treetops.dk INDHOLD KOMPOSIT TERRASSE... 3 Terrasse - detajler

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Stregtegninger og indbygningstips

Stregtegninger og indbygningstips Stregtegninger og indbygningstips 2008 Indholdsfortegnelse Installationsskema indbygningsapparater 3 Indbygningstips Indbygningskomfurer 4 Indbygningsovne 5 Mikro- og mikro-kombiovne 6 Kogesektioner 7

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Montagevejledning, vægge og lofter Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Om denne vejledning Indhold Indledning En anderledes plade, 6 stærke fordele 2 De 3 samlingsteknikker 4 Materialer 8 Nødvendigt

Læs mere