COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)"

Transkript

1 COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005)

2 CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering og redigering af dette materiale (f.eks. at gemme det og fotografere det) er ikke tilladt, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra CPS Color. Med mindre andet er nævnt, er alle henvisninger til virksomheder, navne, datoer og adresser på displayet eller i eksemplerne tilfældige og alene beregnet på at illustrere brugen af CPS Color s produkter. Vi udvikler løbende vores produkter. Oplysningerne i disse instruktioner er på ingen måde bindende for CPS Color. I tvivlstilfælde beder vi Dem kontakte producenten eller servicerepræsentanten. Ekstra kopier af disse instruktioner eller yderligere teknisk information fås på følgende adresse: CPS Color Equipment Oy Päivöläntie 5 FIN Ulvila FINLAND Tel: Fax:

3 - 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 QUICK GUIDE GENERAL BEKENDTGØRELSE OM OVERENSSTEMMELSE MASKINENS STØJUDLEDNING Data og metode Måleresultater TRANSPORT OG OPBEVARING Basispakkens indhold Størrelse og handling INSTALLATION OG ANVENDELSE Krav til placering Installation SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generelt Tilslutning og frakobling af maskinen Nødstop Fare forårsaget af omrøringsmekanismen Fare ved farvestænk Fare ved kemikalier BRUGSANVISNING Åbning af sikkerhedsdækselet Afbryder Brug af den nedre plade Håndtagklemme Elektrisk lås Blandetid Blanding Rengøring GARANTI OG SERVICE ELEKTRISK DIAGRAM... 18

4 2 1 - Quick Guide 1 QUICK GUIDE 1. Åbne sikkerheds dæksel (LED lyset bliver rød). 2. Snu blanding mekanismen på højkant, om det trænges. 3. Træk ud nedre plade. 4. Stil malingsdåse på nedre plade og skub plade i position. 5. Stram håndtagklemmen, om det trænges. 6. Stram malingsdåse mellem plader ved at trykke den øverste pedalen ned flere gange. => det rød LED lys slukner. 7. Luk sikkerhedsdækselet => Startknappens grønt lys tænder 8. Juster blandetid, om det trænges. 9. Slå blanderen på=> Det grøn lys slukner. blanding => grønt lys tænder 1. Åbne sikkerhedsdækselet => rød LED lys tænder. 2. Snu blanding mekanismen på højkant. 3. Før nedre plade ned ved brug af det nedre pedal. 4. Lås håndtagklemmen op, om det trænges. 5. Fjern malingsdåse. COROB TM BIAXO

5 2 - General 3 2 GENERAL Blanderens formål er at blande farvestof med grundmalingen for at producere maling med ønsket afskygning. COROB TM Biaxo blander er udviklet for runde, firekant og ovale dåser. I tillæg, er COROB TM Biaxo udstyret med timeren og nedre plade, der kan trækkes ud. Det forenkler handlingen af malingsdåser. Hydraulisk stramning og oplukning kan gøre til, at det er mere effektivt og fornøjelig at bruge COROB TM Biaxoen Fig. 2-1: COROB TM Biaxos dele Table 1. Blanderens dele 1. Glidende sikkerhedsdæksel 2. Timer 3. Startknappen 4. Nødstop 5. (nedre) plade 6. Pladernes pedaler

6 4 3 - Bekendtgørelse om overensstemmelse 3 BEKENDTGØRELSE OM OVERENSSTEMMELSE XXXXXXXX FAKSIMILE COROB TM BIAXO

7 4 - Maskinens støjudledning 5 4 MASKINENS STØJUDLEDNING (Maskindirektiv 1.7.4) 4.1 Data og metode Maskine: Blander COROB TM Biaxo Målested: Produktionshal Målepunkt: På maskinens første fase, distance 1 m, højde 1,6 m Måleinstrument: Wärtsilä Type 7078 Målemetode: Et tilsvarende lydtryk. Indstillinger for måleinstrument: A Int Fast L eg &L max Mens tre maskiner var i brug, støjniveau blev målt ved at måle det tilsvarende lydtryk af den højre maskine i løbet af to minut. 4.2 Måleresultater Maskinens støjudledning er mindre end 60dB (A).

8 6 5 - Transport og opbevaring 5 TRANSPORT OG OPBEVARING 5.1 Basispakkens indhold Trækasse Blander Udstyrspakken inkluderer: ordre nr. Hovedledning 230 V / 110 V 1 stk. V43157 / V43166 Ristecylinder 1 stk. HV3500 Gummibaand, kort 1 stk. HV3920 Gummibaand, lang 1 stk. HV3921 Brugsanvisning 1 stk. Bekendtgørelse om overensstemmelse 1 stk. Installationsrapport og garantiregistrenng af CPS Color Equipment Oy produkter 1 stk. Ekstraudstyr Afstandsskive 1 stk. V Størrelse og handling Blanderen er pakket ned i en trækasse under transporten.kassen kan transporteres med en gaffelløfter og en pumpebetjent vogn. Den skal transporteres og opbevares i opret position (se pilene på pakken). Maksimum tilladt vigt på kassen er: 50 kg under transport og 200 kg under opbevaring. ADVARSEL / FARE! Beskadigelse, tipning eller mishandling af transportpakken og dispenseren kan resultere i funktionsfejl, når maskinen først anvendes. Der skal udvises stor forsigtighed og omhyggelighed ved transport af blanderen og dens transportkasse. Transport- og opbevaringstemperaturen skal være -25 til +55C og fugtigheden i lagerlokalet fra 30 til 95%. Beskyt kassen mod regn. Den gennemsnitlige temperatur i lagerlokalet skal være under +70C. I nogle tilfælde er maskinen pakket ind i specielt rustbeskyttende plastic. De kan skille Dem af med denne plastic på samme måde som andre former for PE plastic, dvs. den kan afleveres på losseplads eller brændes. Vi anbefaler genbrug. Hvis maskinen er beskyttet med denne plastic, er der rustbeskyttende kapsler inden i maskinen. Disse kapsler hindrer ikke maskinens funktion, og de kan fjernes efter et år (serviceliv 1 år). COROB TM BIAXO

9 5 - Transport og opbevaring 7 Table 2. Maskinens og pakkens størrelse: COROB TM Biaxo Maskine Pakke med indehold Dybde mm Bredde mm Højde mm Volumen 3 m Vægt kg

10 8 6 - Installation og anvendelse 6 INSTALLATION OG ANVENDELSE 6.1 Krav til placering Blanderens struktur er udviklet specielt med henblik på at være funktionelt og brugervenligt. Vær opmærksom på følgende ved installation af maskinen, da det vil gøre brug af maskinen nemmere: 1. Maskinen bør placeres ved stuetemperatur i et lokale uden skadelig fugtighed eller træk og med passende luftventilation. 2. Maskinen skal have mindst 1,2 m mellemrum foran den. BEMÆRK! Pas på at maskinen ikke rører væggen. 3. Maskinens arbejdssted skal have tilstrækkelig belysning. 4. Placer stikket på et sted, hvor det kan tages ud, uden at maskinen skal flyttes. 5. Kontroller at gulve ikke er glat eller ujævn 6. Elektricitet optional 230 V 110 V 50 Hz 60 Hz / 16 A Jordforbundet stikkontakt. 7. Maskinens mål, se tavle 2, forrige side. 6.2 Installation FORSIGTIGHED / VIGTIG Maskinen må kun installeres af en servicerepræsentant, der er autoriseret af leverandøren. Servicerepræsentanten installerer maskinen. Derudover vil han også sørge for oplæring i brug af blanderen. BEMÆRK!: Hvis dispenseren har været opbevaret udenfor ved kolde temperaturer, skal De vente én dag, før maskinen tages i brug. Dette vil give Dem mulighed at kontrollere, at elektronikken og hydrauliske systemer virker. 1. Åbne kassen forsigtig og hæv maskinen fra pladen. Blanderen vejer 160 kg. De kan bruge den øverste pedalen og indsætte rør (Ø16 mm) på enhver side, til at hæve COROB TM Biaxo, se fig BEMÆRK!: Hæv COROB TM Biaxo med gaffelløfter kun under støtteben. 2. Blanderen har hjul (fig. 6-1), der forenkler transporteringen til: hold på den øverste pedal for at vælte COROB TM Biaxo bagover og drag/skub maskinen på dens sted. BEMÆRK!: Tag hensyn til, at maskinen ikke vælter over. 3. Tilpas de justerbare ben foran på maskinen for at sikre, at maskinen står stabilt. Kontroller, at maskinens baghjul ikke rører gulvet. 4. Tilkoble hovedledningen i jordforbundet stikkontakt. 5. Elektricitet, se forrige side. COROB TM BIAXO

11 6 - Installation og anvendelse 9 justerbare ben hjul Fig. 6-1: Blanderens justerbare ben og hjul. Fig. 6-2: Det finnes rør på begge sider af COROB TM Biaxo, der De kan sætte to barre ind på enhver side. Det vil forenkle transportering af blanderen.

12 Sikkerhedsinstruktioner 7 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 7.1 Generelt Denne maskine er beregnet til blanding af maling. Al anden anvendelse kan udgøre en sikkerhedsrisiko. ADVARSEL / FARE! Tilsidesattelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan føre til personskade eller tab af liv. Læs disse sikkerhedsinstruktioner før betjening af maskinen og følg altid instruktionerne. FORSIGTIGHED / VIGTIGBlanderen må kun serviceres af en kvalificeret servicerepræsentant. Blanderen COROB TM Biaxo er designet, så den er funktionel, sikker og nem at bruge. På grund af dens design er flere faremomenter ved maskinen elimineret. For at maskinen kan fungere ordentligt, indeholder den dog stadig visse elementer, der kan forårsage en farlig situation. Derfor er maskinen udstyret med sikkerhedsskærme, der ved korrekt brug er med til at forebygge ulykker. 7.2 Tilslutning og frakobling af maskinen ADVARSEL / FARE! Elektrisk chok eller pludselig opstart af maskinen kan forårsage personskade eller tab af liv. Kontroller følgende før strømkablet tilsluttes: opstart af blanderen vil ikke forårsage nogen fare Før vedligehold, service og rengøring: frakoble maskinen. 7.3 Nødstop COROB TM Biaxo blanderen er udstyret med et nødstop (fig. 7-1). Formålet med nødstop er at standse maskinen på sikker vis i en farlig situation. Det bør ikke bruges til at slukke for maskinen ved normal betjening. I en farlig situation: 1. Tryk på nødstop. 2. Fjern årsagen til den opståede fare og kontroller at genstart af maskinen ikke vil resultere i en farlig situation. 3. Afbryd nødstop. FORSIGTIGHED / VIGTIG Test dagligt nødstoppets funktion. COROB TM BIAXO

13 7 - Sikkerhedsinstruktioner 11 Fig. 7-1: COROB TM Biaxos nødstoppet. 7.4 Fare forårsaget af omrøringsmekanismen ADVARSEL / FARE! Omrøringsmekanismens bevægelse kan forårsage personskade. COROB TM Biaxo blanderen bygger på dobbelt roterende bevægelsen. Blanderen er udstyret med glidende sikkerhedsdæksel for at minimere faremomenter, der roterende mekanisme kan forårsage (fig. 7-2). ADVARSEL / FARE! Altid luk sikkerhedsdækselet før De slår maskinen på. Luk aldrig sikkerhedsdækselet op når maskinen er i drift. Sikkerhedsdækselet er udrustet med en elektrisk lås, der aktiveres, når maskinen sættes i drift. Låsen lukker automatisk op, om en hvis tid (ca. 10 s) efter at blanderen er stoppet. 7.5 Fare ved farvestænk Fig. 7-2: Glidende sikkerhedsdækselet er delvis åben. FORSIGTIGHED / VIGTIG Farvestænk mindsker pålidelighed af blanderens funktioner. Malingsudslip kan forårsage maskinfejl. I hændelse af malingsudslip: 1. Frakoble hovedledningen fra stikkontakt. 2. Rengør blanderen med tilpassende malingsfjernemiddel.

14 Sikkerhedsinstruktioner 7.6 Fare ved kemikalier Der kan bruges farvestof, malinger, opløsnings-, og rengøringsmidler, eller glidmiddel ved maskinen, som kan være helsefarlige. FORSIGTIGHED / VIGTIG Handle, lagre og smid substanser efter instrukser for denne produkt. COROB TM BIAXO

15 8 - Brugsanvisning 13 8 BRUGSANVISNING ADVARSEL / FARE! Tilsidesattelse af sikkerhedsinstruktionerne kan føre til personskade eller tab af liv. Læs sikkerhedsinstruktionerne før betjening af maskinen og følg altid instruktionerne. ADVARSEL / FARE! Kontroller at maskinen ikke vil udgøre nogen fare, før den startes. FORSIGTIGHED / VIGTIGBlanderen må kun betjenes af oplært personale. 8.1 Åbning af sikkerhedsdækselet COROB TM Biaxo blander er udrustet med et sikkerhedsdæksel. For at pedaler skal virke, må dækselet hæves tilstrækkelig. Hæv sikkerhedsdækselet indtil pilene er på samme niveau, se fig Afbryder COROB TM Biaxo blander er udstyret med 3 afbrydere. En af de er udstyret med lys, og 1 LED lys. Numre 1-5 på timeren modsvarer samme blandingstid i minutter. Lysenes betydning: LED lyset er rød, når maskinen er tom eller malingsdåse ikke er ordentlig strammet Fig. 8-1: Hæv dækselet indtil pilene møder hverandre. Lyset slukner når dåsen er tæt mellem pladerne. Startknappens grønt lys tænder, når dåsen er tæt mellem pladerne og sikkerhedsdækselet er lukket blanding er færdig og sikkerhedsdækselet kan åbnes BEMÆRK!: Grønt lys er på kun når blandingsprocessen begynder. Under processen skal alle lysene være slukne. Fig. 8-2: COROB TM Biaxos afbryderne og lys: 1: timeren 2: LED lys 3: startknappen 4: nødstop BEMÆRK!: Grønt lys blinker når dåsen er tæt mellem pladerne og sikkerhedsdækselet er lukket, men nødstoppet er trykket ned.

16 Brugsanvisning 8.3 Brug af den nedre plade COROB TM Biaxo blanderen er udrustet ved nedre plade, der kan trækkes helt ud, fig Pladen har en håndtag, der forenkler at omflytte pladen. Pladen begynder at bevæge bedre, når De hæver håndtaget lidt og trækker på det. De maksimale størrelser for dåser, der passer til pladen er vist nedenfor. max størrelse l / kg 30 / 45 max diameter mm 370 min højde mm 70 max højde mm 465 Ovre og nedre plade kan sænkes og hæves vha. pedaler, fig BEMÆRK!: Pedaler virker når De har - åbnet sikkerhedsdækselet rigtig, Åbning af sikkerhedsdækselet på side vendt blandingsmekanismen på højkant. Efter at malingen sættes på den nedre plade og pladen er skubbet ind i blanderen, skal dåsen strammes ved at trykke ovre pedalen ned flere gange (pumpe).det rød LED lys slukner, når dåsen er tæt mellem plader. BEMÆRK!: Malingsdåse må være tæt mod den ovre plade. Når De trykker den nedre pedal støt ned, den nedre plade sænkes til lavere position og malingsdåsen låser op. håndtag 1 2 Fig. 8-3: Blanderens nedre plade er trækket helt ud. Fig. 8-4: Vha. ovre pedal (1) malingsdåsen hæves i position og sænkes vha. den nedre pedal (2). COROB TM BIAXO

17 8 - Brugsanvisning Håndtagklemme Malingsdåsens håndtag må være fastet vha. klemmen (lavt af gummi, leveres med blanderen) under blandingsprocessen. Fig. 8-5: Håndtagklemme 8.5 Elektrisk lås Sikkerhedsdækselet låses automatisk når blanderen slås på. Låsen lukker op ca. 10 sekunder efter at blandingsprocessen er færdig. BEMÆRK!: De må kontrollere daglig, at låsen virker ved at prøve å hæve dækselet når blanderen er i drift. I fald af maskinfejl, tag kontakt med Kundestøtte. 8.6 Blandetid Normal blandetid er sekunder. På COROB TM Biaxo kan blandetid justeres vha. regulerer, der står overfor startknappen, fig.8-6. Juster timeren kun når blandetid skal ændres. Minimum blandetid er 30 sek. og maksimum 300 sek. 8.7 Blanding Fig. 8-6: Regulerer ved kontrolpanel. Når man blander vha. COROB TM Biaxo, må følgende steg følges: Det LED lys brænder rød. 1. Åbne sikkerhedsdækselet så vidt som mulig. 2. Snu blandingsmekanismen på højkant, om det trænges. 3. Træk ud nedre plade (se Brug af den nedre plade på side 14). 4. Stil malingsdåse på nedre plade og skub plade i position. BEMÆRK!: Malingsdåsen skal passe en af ringene på den nedre plade. Skub pladen helt in. 5. Stram håndtagklemmen, om det trænges (se Håndtagklemme på side 15). 6. Stram malingsdåse mellem plader ved at trykke den øverste pedalen ned => det rød LED lys slukner. 7. Luk sikkerhedsdækselet=> Startknappens grønt lys tænder 8. Juster blandetid, om det trænges. 9. Slå blanderen på => Det grøn lys slukner.

18 Brugsanvisning Vænt indtil rotering er over og startknappens grøn lys tændes, da: 1. Åbne sikkerhedsdækselet => det rød LED lys tændes. 2. Snu blandingsmekanismen på højkant. 3. Sænk den nedre plade vha. den nedre pedal. BEMÆRK!:Sænk den nedre plade bare så lavt, at malingsdåsen kan let fjernes. 4. Fjern håndtagklemme, om det trænges. 5. Fjern malingsdåse. BEMÆRK!: Når det grøn lys er på og nødstop er trykket ned, begynder grøn lys at blinke. 8.8 Rengøring Blanderen skal rengøres for farvestænk. Vask dem av så snart som de optages, når det er enkelt at fjerne dem. COROB TM BIAXO

19 9 - Garanti og service 17 9 GARANTI OG SERVICE Denne maskine har et års garanti fra installationsdatoen. Garantien vil dog aldrig overstige 14 måneder fra leveringsdatoen. Garantiklausulerne er i overensstemmelse med ECE 188- standarden. Kontakt en autoriseret servicevirksomhed, når maskinen trænger til service eller reservedele. CPS Color og autoriserede servicevirksomheder udfører service og reparation på maskinen. Anvend kun reservedele, der leveres af disse virksomheder. I forbindelse med installation af maskinen vil De få oplyst Deres lokale servicevirksomhed. Produktets identifikationsdata står på typeskiltet højre på maskinen. Når De ringer efter service, skal De bruge følgende information fra typeskiltet: type serienummer CPS Color Equipment Oy FIN Ulvila MODEL YEAR S/N BIAXO 2005 BX Fig. 9-1: COROB TM Biaxo -typepladen sidder foran den højre nedre plade. Fig. 9-2: Serienummer står på typeskilt.

20 Elektrisk diagram 10 ELEKTRISK DIAGRAM Fig. 10-1: COROB TM Biaxos elektrisk diagram, når spændingen er 230 V COROB TM BIAXO

21 10 - Elektrisk diagram 19 Fig. 10-2: COROB TM Biaxos elektrisk diagram, når spændingen er 110 V.

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsanvisning til spillestolen ILMO

Brugsanvisning til spillestolen ILMO Brugsanvisning til spillestolen ILMO Wellness Nordic Bakkegårdsvej 405A, DK-3050 Humlebæk +45 3874 5450 www.wellnessnordic.com Brugsanvisning til spillestolen ILMO 1. Generelt Velkommen til brugsanvisningen

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere