COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)"

Transkript

1 COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005)

2 CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering og redigering af dette materiale (f.eks. at gemme det og fotografere det) er ikke tilladt, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra CPS Color. Med mindre andet er nævnt, er alle henvisninger til virksomheder, navne, datoer og adresser på displayet eller i eksemplerne tilfældige og alene beregnet på at illustrere brugen af CPS Color s produkter. Vi udvikler løbende vores produkter. Oplysningerne i disse instruktioner er på ingen måde bindende for CPS Color. I tvivlstilfælde beder vi Dem kontakte producenten eller servicerepræsentanten. Ekstra kopier af disse instruktioner eller yderligere teknisk information fås på følgende adresse: CPS Color Equipment Oy Päivöläntie 5 FIN Ulvila FINLAND Tel: Fax:

3 - 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 QUICK GUIDE GENERAL BEKENDTGØRELSE OM OVERENSSTEMMELSE MASKINENS STØJUDLEDNING Data og metode Måleresultater TRANSPORT OG OPBEVARING Basispakkens indhold Størrelse og handling INSTALLATION OG ANVENDELSE Krav til placering Installation SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generelt Tilslutning og frakobling af maskinen Nødstop Fare forårsaget af omrøringsmekanismen Fare ved farvestænk Fare ved kemikalier BRUGSANVISNING Åbning af sikkerhedsdækselet Afbryder Brug af den nedre plade Håndtagklemme Elektrisk lås Blandetid Blanding Rengøring GARANTI OG SERVICE ELEKTRISK DIAGRAM... 18

4 2 1 - Quick Guide 1 QUICK GUIDE 1. Åbne sikkerheds dæksel (LED lyset bliver rød). 2. Snu blanding mekanismen på højkant, om det trænges. 3. Træk ud nedre plade. 4. Stil malingsdåse på nedre plade og skub plade i position. 5. Stram håndtagklemmen, om det trænges. 6. Stram malingsdåse mellem plader ved at trykke den øverste pedalen ned flere gange. => det rød LED lys slukner. 7. Luk sikkerhedsdækselet => Startknappens grønt lys tænder 8. Juster blandetid, om det trænges. 9. Slå blanderen på=> Det grøn lys slukner. blanding => grønt lys tænder 1. Åbne sikkerhedsdækselet => rød LED lys tænder. 2. Snu blanding mekanismen på højkant. 3. Før nedre plade ned ved brug af det nedre pedal. 4. Lås håndtagklemmen op, om det trænges. 5. Fjern malingsdåse. COROB TM BIAXO

5 2 - General 3 2 GENERAL Blanderens formål er at blande farvestof med grundmalingen for at producere maling med ønsket afskygning. COROB TM Biaxo blander er udviklet for runde, firekant og ovale dåser. I tillæg, er COROB TM Biaxo udstyret med timeren og nedre plade, der kan trækkes ud. Det forenkler handlingen af malingsdåser. Hydraulisk stramning og oplukning kan gøre til, at det er mere effektivt og fornøjelig at bruge COROB TM Biaxoen Fig. 2-1: COROB TM Biaxos dele Table 1. Blanderens dele 1. Glidende sikkerhedsdæksel 2. Timer 3. Startknappen 4. Nødstop 5. (nedre) plade 6. Pladernes pedaler

6 4 3 - Bekendtgørelse om overensstemmelse 3 BEKENDTGØRELSE OM OVERENSSTEMMELSE XXXXXXXX FAKSIMILE COROB TM BIAXO

7 4 - Maskinens støjudledning 5 4 MASKINENS STØJUDLEDNING (Maskindirektiv 1.7.4) 4.1 Data og metode Maskine: Blander COROB TM Biaxo Målested: Produktionshal Målepunkt: På maskinens første fase, distance 1 m, højde 1,6 m Måleinstrument: Wärtsilä Type 7078 Målemetode: Et tilsvarende lydtryk. Indstillinger for måleinstrument: A Int Fast L eg &L max Mens tre maskiner var i brug, støjniveau blev målt ved at måle det tilsvarende lydtryk af den højre maskine i løbet af to minut. 4.2 Måleresultater Maskinens støjudledning er mindre end 60dB (A).

8 6 5 - Transport og opbevaring 5 TRANSPORT OG OPBEVARING 5.1 Basispakkens indhold Trækasse Blander Udstyrspakken inkluderer: ordre nr. Hovedledning 230 V / 110 V 1 stk. V43157 / V43166 Ristecylinder 1 stk. HV3500 Gummibaand, kort 1 stk. HV3920 Gummibaand, lang 1 stk. HV3921 Brugsanvisning 1 stk. Bekendtgørelse om overensstemmelse 1 stk. Installationsrapport og garantiregistrenng af CPS Color Equipment Oy produkter 1 stk. Ekstraudstyr Afstandsskive 1 stk. V Størrelse og handling Blanderen er pakket ned i en trækasse under transporten.kassen kan transporteres med en gaffelløfter og en pumpebetjent vogn. Den skal transporteres og opbevares i opret position (se pilene på pakken). Maksimum tilladt vigt på kassen er: 50 kg under transport og 200 kg under opbevaring. ADVARSEL / FARE! Beskadigelse, tipning eller mishandling af transportpakken og dispenseren kan resultere i funktionsfejl, når maskinen først anvendes. Der skal udvises stor forsigtighed og omhyggelighed ved transport af blanderen og dens transportkasse. Transport- og opbevaringstemperaturen skal være -25 til +55C og fugtigheden i lagerlokalet fra 30 til 95%. Beskyt kassen mod regn. Den gennemsnitlige temperatur i lagerlokalet skal være under +70C. I nogle tilfælde er maskinen pakket ind i specielt rustbeskyttende plastic. De kan skille Dem af med denne plastic på samme måde som andre former for PE plastic, dvs. den kan afleveres på losseplads eller brændes. Vi anbefaler genbrug. Hvis maskinen er beskyttet med denne plastic, er der rustbeskyttende kapsler inden i maskinen. Disse kapsler hindrer ikke maskinens funktion, og de kan fjernes efter et år (serviceliv 1 år). COROB TM BIAXO

9 5 - Transport og opbevaring 7 Table 2. Maskinens og pakkens størrelse: COROB TM Biaxo Maskine Pakke med indehold Dybde mm Bredde mm Højde mm Volumen 3 m Vægt kg

10 8 6 - Installation og anvendelse 6 INSTALLATION OG ANVENDELSE 6.1 Krav til placering Blanderens struktur er udviklet specielt med henblik på at være funktionelt og brugervenligt. Vær opmærksom på følgende ved installation af maskinen, da det vil gøre brug af maskinen nemmere: 1. Maskinen bør placeres ved stuetemperatur i et lokale uden skadelig fugtighed eller træk og med passende luftventilation. 2. Maskinen skal have mindst 1,2 m mellemrum foran den. BEMÆRK! Pas på at maskinen ikke rører væggen. 3. Maskinens arbejdssted skal have tilstrækkelig belysning. 4. Placer stikket på et sted, hvor det kan tages ud, uden at maskinen skal flyttes. 5. Kontroller at gulve ikke er glat eller ujævn 6. Elektricitet optional 230 V 110 V 50 Hz 60 Hz / 16 A Jordforbundet stikkontakt. 7. Maskinens mål, se tavle 2, forrige side. 6.2 Installation FORSIGTIGHED / VIGTIG Maskinen må kun installeres af en servicerepræsentant, der er autoriseret af leverandøren. Servicerepræsentanten installerer maskinen. Derudover vil han også sørge for oplæring i brug af blanderen. BEMÆRK!: Hvis dispenseren har været opbevaret udenfor ved kolde temperaturer, skal De vente én dag, før maskinen tages i brug. Dette vil give Dem mulighed at kontrollere, at elektronikken og hydrauliske systemer virker. 1. Åbne kassen forsigtig og hæv maskinen fra pladen. Blanderen vejer 160 kg. De kan bruge den øverste pedalen og indsætte rør (Ø16 mm) på enhver side, til at hæve COROB TM Biaxo, se fig BEMÆRK!: Hæv COROB TM Biaxo med gaffelløfter kun under støtteben. 2. Blanderen har hjul (fig. 6-1), der forenkler transporteringen til: hold på den øverste pedal for at vælte COROB TM Biaxo bagover og drag/skub maskinen på dens sted. BEMÆRK!: Tag hensyn til, at maskinen ikke vælter over. 3. Tilpas de justerbare ben foran på maskinen for at sikre, at maskinen står stabilt. Kontroller, at maskinens baghjul ikke rører gulvet. 4. Tilkoble hovedledningen i jordforbundet stikkontakt. 5. Elektricitet, se forrige side. COROB TM BIAXO

11 6 - Installation og anvendelse 9 justerbare ben hjul Fig. 6-1: Blanderens justerbare ben og hjul. Fig. 6-2: Det finnes rør på begge sider af COROB TM Biaxo, der De kan sætte to barre ind på enhver side. Det vil forenkle transportering af blanderen.

12 Sikkerhedsinstruktioner 7 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 7.1 Generelt Denne maskine er beregnet til blanding af maling. Al anden anvendelse kan udgøre en sikkerhedsrisiko. ADVARSEL / FARE! Tilsidesattelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan føre til personskade eller tab af liv. Læs disse sikkerhedsinstruktioner før betjening af maskinen og følg altid instruktionerne. FORSIGTIGHED / VIGTIGBlanderen må kun serviceres af en kvalificeret servicerepræsentant. Blanderen COROB TM Biaxo er designet, så den er funktionel, sikker og nem at bruge. På grund af dens design er flere faremomenter ved maskinen elimineret. For at maskinen kan fungere ordentligt, indeholder den dog stadig visse elementer, der kan forårsage en farlig situation. Derfor er maskinen udstyret med sikkerhedsskærme, der ved korrekt brug er med til at forebygge ulykker. 7.2 Tilslutning og frakobling af maskinen ADVARSEL / FARE! Elektrisk chok eller pludselig opstart af maskinen kan forårsage personskade eller tab af liv. Kontroller følgende før strømkablet tilsluttes: opstart af blanderen vil ikke forårsage nogen fare Før vedligehold, service og rengøring: frakoble maskinen. 7.3 Nødstop COROB TM Biaxo blanderen er udstyret med et nødstop (fig. 7-1). Formålet med nødstop er at standse maskinen på sikker vis i en farlig situation. Det bør ikke bruges til at slukke for maskinen ved normal betjening. I en farlig situation: 1. Tryk på nødstop. 2. Fjern årsagen til den opståede fare og kontroller at genstart af maskinen ikke vil resultere i en farlig situation. 3. Afbryd nødstop. FORSIGTIGHED / VIGTIG Test dagligt nødstoppets funktion. COROB TM BIAXO

13 7 - Sikkerhedsinstruktioner 11 Fig. 7-1: COROB TM Biaxos nødstoppet. 7.4 Fare forårsaget af omrøringsmekanismen ADVARSEL / FARE! Omrøringsmekanismens bevægelse kan forårsage personskade. COROB TM Biaxo blanderen bygger på dobbelt roterende bevægelsen. Blanderen er udstyret med glidende sikkerhedsdæksel for at minimere faremomenter, der roterende mekanisme kan forårsage (fig. 7-2). ADVARSEL / FARE! Altid luk sikkerhedsdækselet før De slår maskinen på. Luk aldrig sikkerhedsdækselet op når maskinen er i drift. Sikkerhedsdækselet er udrustet med en elektrisk lås, der aktiveres, når maskinen sættes i drift. Låsen lukker automatisk op, om en hvis tid (ca. 10 s) efter at blanderen er stoppet. 7.5 Fare ved farvestænk Fig. 7-2: Glidende sikkerhedsdækselet er delvis åben. FORSIGTIGHED / VIGTIG Farvestænk mindsker pålidelighed af blanderens funktioner. Malingsudslip kan forårsage maskinfejl. I hændelse af malingsudslip: 1. Frakoble hovedledningen fra stikkontakt. 2. Rengør blanderen med tilpassende malingsfjernemiddel.

14 Sikkerhedsinstruktioner 7.6 Fare ved kemikalier Der kan bruges farvestof, malinger, opløsnings-, og rengøringsmidler, eller glidmiddel ved maskinen, som kan være helsefarlige. FORSIGTIGHED / VIGTIG Handle, lagre og smid substanser efter instrukser for denne produkt. COROB TM BIAXO

15 8 - Brugsanvisning 13 8 BRUGSANVISNING ADVARSEL / FARE! Tilsidesattelse af sikkerhedsinstruktionerne kan føre til personskade eller tab af liv. Læs sikkerhedsinstruktionerne før betjening af maskinen og følg altid instruktionerne. ADVARSEL / FARE! Kontroller at maskinen ikke vil udgøre nogen fare, før den startes. FORSIGTIGHED / VIGTIGBlanderen må kun betjenes af oplært personale. 8.1 Åbning af sikkerhedsdækselet COROB TM Biaxo blander er udrustet med et sikkerhedsdæksel. For at pedaler skal virke, må dækselet hæves tilstrækkelig. Hæv sikkerhedsdækselet indtil pilene er på samme niveau, se fig Afbryder COROB TM Biaxo blander er udstyret med 3 afbrydere. En af de er udstyret med lys, og 1 LED lys. Numre 1-5 på timeren modsvarer samme blandingstid i minutter. Lysenes betydning: LED lyset er rød, når maskinen er tom eller malingsdåse ikke er ordentlig strammet Fig. 8-1: Hæv dækselet indtil pilene møder hverandre. Lyset slukner når dåsen er tæt mellem pladerne. Startknappens grønt lys tænder, når dåsen er tæt mellem pladerne og sikkerhedsdækselet er lukket blanding er færdig og sikkerhedsdækselet kan åbnes BEMÆRK!: Grønt lys er på kun når blandingsprocessen begynder. Under processen skal alle lysene være slukne. Fig. 8-2: COROB TM Biaxos afbryderne og lys: 1: timeren 2: LED lys 3: startknappen 4: nødstop BEMÆRK!: Grønt lys blinker når dåsen er tæt mellem pladerne og sikkerhedsdækselet er lukket, men nødstoppet er trykket ned.

16 Brugsanvisning 8.3 Brug af den nedre plade COROB TM Biaxo blanderen er udrustet ved nedre plade, der kan trækkes helt ud, fig Pladen har en håndtag, der forenkler at omflytte pladen. Pladen begynder at bevæge bedre, når De hæver håndtaget lidt og trækker på det. De maksimale størrelser for dåser, der passer til pladen er vist nedenfor. max størrelse l / kg 30 / 45 max diameter mm 370 min højde mm 70 max højde mm 465 Ovre og nedre plade kan sænkes og hæves vha. pedaler, fig BEMÆRK!: Pedaler virker når De har - åbnet sikkerhedsdækselet rigtig, Åbning af sikkerhedsdækselet på side vendt blandingsmekanismen på højkant. Efter at malingen sættes på den nedre plade og pladen er skubbet ind i blanderen, skal dåsen strammes ved at trykke ovre pedalen ned flere gange (pumpe).det rød LED lys slukner, når dåsen er tæt mellem plader. BEMÆRK!: Malingsdåse må være tæt mod den ovre plade. Når De trykker den nedre pedal støt ned, den nedre plade sænkes til lavere position og malingsdåsen låser op. håndtag 1 2 Fig. 8-3: Blanderens nedre plade er trækket helt ud. Fig. 8-4: Vha. ovre pedal (1) malingsdåsen hæves i position og sænkes vha. den nedre pedal (2). COROB TM BIAXO

17 8 - Brugsanvisning Håndtagklemme Malingsdåsens håndtag må være fastet vha. klemmen (lavt af gummi, leveres med blanderen) under blandingsprocessen. Fig. 8-5: Håndtagklemme 8.5 Elektrisk lås Sikkerhedsdækselet låses automatisk når blanderen slås på. Låsen lukker op ca. 10 sekunder efter at blandingsprocessen er færdig. BEMÆRK!: De må kontrollere daglig, at låsen virker ved at prøve å hæve dækselet når blanderen er i drift. I fald af maskinfejl, tag kontakt med Kundestøtte. 8.6 Blandetid Normal blandetid er sekunder. På COROB TM Biaxo kan blandetid justeres vha. regulerer, der står overfor startknappen, fig.8-6. Juster timeren kun når blandetid skal ændres. Minimum blandetid er 30 sek. og maksimum 300 sek. 8.7 Blanding Fig. 8-6: Regulerer ved kontrolpanel. Når man blander vha. COROB TM Biaxo, må følgende steg følges: Det LED lys brænder rød. 1. Åbne sikkerhedsdækselet så vidt som mulig. 2. Snu blandingsmekanismen på højkant, om det trænges. 3. Træk ud nedre plade (se Brug af den nedre plade på side 14). 4. Stil malingsdåse på nedre plade og skub plade i position. BEMÆRK!: Malingsdåsen skal passe en af ringene på den nedre plade. Skub pladen helt in. 5. Stram håndtagklemmen, om det trænges (se Håndtagklemme på side 15). 6. Stram malingsdåse mellem plader ved at trykke den øverste pedalen ned => det rød LED lys slukner. 7. Luk sikkerhedsdækselet=> Startknappens grønt lys tænder 8. Juster blandetid, om det trænges. 9. Slå blanderen på => Det grøn lys slukner.

18 Brugsanvisning Vænt indtil rotering er over og startknappens grøn lys tændes, da: 1. Åbne sikkerhedsdækselet => det rød LED lys tændes. 2. Snu blandingsmekanismen på højkant. 3. Sænk den nedre plade vha. den nedre pedal. BEMÆRK!:Sænk den nedre plade bare så lavt, at malingsdåsen kan let fjernes. 4. Fjern håndtagklemme, om det trænges. 5. Fjern malingsdåse. BEMÆRK!: Når det grøn lys er på og nødstop er trykket ned, begynder grøn lys at blinke. 8.8 Rengøring Blanderen skal rengøres for farvestænk. Vask dem av så snart som de optages, når det er enkelt at fjerne dem. COROB TM BIAXO

19 9 - Garanti og service 17 9 GARANTI OG SERVICE Denne maskine har et års garanti fra installationsdatoen. Garantien vil dog aldrig overstige 14 måneder fra leveringsdatoen. Garantiklausulerne er i overensstemmelse med ECE 188- standarden. Kontakt en autoriseret servicevirksomhed, når maskinen trænger til service eller reservedele. CPS Color og autoriserede servicevirksomheder udfører service og reparation på maskinen. Anvend kun reservedele, der leveres af disse virksomheder. I forbindelse med installation af maskinen vil De få oplyst Deres lokale servicevirksomhed. Produktets identifikationsdata står på typeskiltet højre på maskinen. Når De ringer efter service, skal De bruge følgende information fra typeskiltet: type serienummer CPS Color Equipment Oy FIN Ulvila MODEL YEAR S/N BIAXO 2005 BX Fig. 9-1: COROB TM Biaxo -typepladen sidder foran den højre nedre plade. Fig. 9-2: Serienummer står på typeskilt.

20 Elektrisk diagram 10 ELEKTRISK DIAGRAM Fig. 10-1: COROB TM Biaxos elektrisk diagram, når spændingen er 230 V COROB TM BIAXO

21 10 - Elektrisk diagram 19 Fig. 10-2: COROB TM Biaxos elektrisk diagram, når spændingen er 110 V.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere