GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI PIRKKALA FINLAND Tlf.: Fax: Internet: 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright 2015 Labkotec Oy Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT INSTALLATION GA-2-kontrolenhed med fedtalarm Installation af sensorer Installationstilbehør BETJENING Betjeningstilstand FEJLFINDING REPARATION OG SERVICE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TEKNISKE DATA SYMBOLER Advarsel / Vigtigt Enheden er beskyttet af dobbelt eller ekstra isolering Copyright 2015 Labkotec Oy 2/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

3 1 GENERELT GA-2-fedtalarmen er en alarmenhed til overvågning af tykkelsen af det fedtlag, der akkumuleres i fedtudskilleren, og blokering af udskilleren. Leveringen består af GA-2-kontrolenhed med fedtalarm, to ens GA- SG1-sensorer, der bruges som fedtalarm- og blokeringssensorer, samt kabelsamling. Figure 1. Alarmsystem til fedtudskiller med GA-2-fedtalarm Fedtalarmsensoren installeres i fedtopbevaringsrummet og overvåger fedtlagets tykkelse. Blokeringssensoren installeres over fedtopbevaringsrummet og overvåger udskillerens samlede væskeniveau og afgiver en alarm ved mulig blokering. LED-indikatorer, trykknap og grænseflader på enheden beskrives i figur 2. Figur 2. GA-2-fedtalarm funktioner Copyright 2015 Labkotec Oy 3/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

4 2 INSTALLATION 2.1 GA-2-kontrolenhed med fedtalarm GA-2-kontrolenheden med fedtalarm kan vægmonteres. Monteringshullerne sidder på monteringspladen på kabinettet under monteringshullerne på forsiden. Stikkene på de eksterne ledere er adskilt af adskillelsesplader. Pladerne må ikke fjernes. Kabinettets dæksel skal lukkes tæt til, så kanterne rører bundrammen. Kun på den måde fungerer trykknappen ordentligt, og kabinettet er tæt. Før installationen bedes du læse sikkerhedsinstruktionerne i kapitel 6! Figur 3. Installation af GA-2-fedtalarmenheden. Copyright 2015 Labkotec Oy 4/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

5 2.2 Installation af sensorer Installationen af sensorer skal udføres som vist i figur 3. Fedtalarmsensoren afgiver en alarm, når den er helt nedsænket i fedt. Blokeringssensoren afgiver en alarm, når den er helt nedsænket i fedt eller vand. Kontrollér, at installationsdybden er korrekt ud fra vejledningen til fedtudskilleren. 2.3 Installationstilbehør Der medfølger en kabelsamling (figur 4), monteringstilbehør (figur 5) til installation af kontrolenheden og sensoren. På figur 6 vises der et eksempel på en installation af kabel med krog. I figur 3 er vist, hvordan sensorkablet er forbundet inden i kabelsamlingen. Hvis der anvendes skærmet kabel, skal kabelafskærmninger og eventuelt overskydende ledning tilsluttes til samme punkt i galvanisk kontakt. Kabelsamlingens IP-klassificering er IP68. Sørg for, at kabelsamlingen er lukket ordentligt. Figur 4. Kabelsamling Figur 5. Monteringstilbehør Figur 6. Eksempel på installation af kabel Copyright 2015 Labkotec Oy 5/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

6 3 BETJENING Funktionstest Funktionstest 3.1 Betjeningstilstand Normal tilstand ingen alarmer Blokeringsalarm Fedtalarm Du bør altid kontrollere, at enheden fungerer efter installationen. Kontrollér også altid, at enheden fungerer, når udskilleren tømmes, eller som minimum hver sjette måned. Blokeringsalarm 1. Løft sensoren op i luften. Enheden skal være i normal tilstand (se kapitel 3.1). 2. Nedsænk sensoren i vand. Der bør afgives en blokeringsalarm (se kapitel 3.1). 3. Løft igen sensoren op i luften. Alarmen udløses efter en forsinkelse på 10 sekunder. Fedtalarm 1. Nedsænk sensoren i vand. Enheden skal være i normal tilstand (se kapitel 3.1). 2. Løft sensoren op i luften eller nedsænk den i fedt. Der bør afgives en fedtalarm. (se kapitel 3.1). 3. Nedsænk sensoren i vand igen. Alarmen udløses efter en forsinkelse på 10 sekunder. Rengør sensorerne, inden de sættes på plads i udskilleren. Der er en mere udførlig beskrivelse af betjeningen i kapitel 3.1. Hvis enheden ikke fungerer som beskrevet, bør du kontakte en repræsentant for producenten. Fedtalarmsensoren er helt nedsænket i vand, og blokeringssensoren befinder sig i luften. LED-strømindikatoren er tændt. Andre LED-indikatorer er slukket. Relæ 1 og 2 er tændt. Niveauet har ramt blokeringssensoren. (Sensoren afgiver tidligst alarm, når niveauet er i midten af sensoren, og senest, når sensoren er helt nedsænket i væske.) LED-strømindikatoren er tændt. LED-indikatoren for blokeringsalarm er tændt. Brummeralarmen tændes efter en forsinkelse på 10 sekunder. Relæ 2 forbliver tændt. Relæ 1 slukkes efter en forsinkelse på 10 sekunder. Fedtalarmsensoren befinder sig i fedt. (Sensoren afgiver senest en alarm, når den er helt nedsænket i fedt.) (Bemærk! Den samme alarm udløses, når fedtalarmsensoren er i luften) LED-strømindikatoren er tændt. LED-indikatoren for fedtalarm er tændt. Brummeralarmen tændes efter en forsinkelse på 10 sekunder. Relæ 2 slukkes efter en forsinkelse på 5 sekunder. Når en alarm er blevet slukket, slukkes de respektive LED-indikatorer for alarm og brummeralarmen, og det respektive relæ tændes efter en forsinkelse på 10 sekunder. Fejlalarm En ødelagt sensor, et brud på sensorkablet eller en kortslutning, dvs. for lav eller for høj sensorsignalstrøm. LED-strømindikatoren er tændt. Copyright 2015 Labkotec Oy 6/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

7 LED-indikator for sensorkredsløbsfejl tændes efter en forsinkelse på 10 sekunder. Brummeralarmen tændes efter en forsinkelse på 10 sekunder. Relæet for den respektive kanal slukkes efter en forsinkelse på 10 sekunder. Nulstilling af alarm Ved tryk på trykknappen Reset: Brummeralarmen udløses. Relæer ændrer ikke status, før den aktuelle alarm er slukket, eller fejlen er fjernet. Hvis brummeralarmen ikke nulstilles, udløses den automatisk efter tre dage. TESTFUNKTION Testfunktionen har en kunstig alarm, som kan bruges til at teste funktionen i GA-2-fedtalarmen samt funktionen i andet udstyr, som er tilsluttet til GA-2 via relæerne. Vigtigt! Før du trykker på knappen Test, skal du kontrollere, at ændringen af relæstatus ikke medfører fare andetsteds! Normal situation Blokerings- eller fedtalarm tændt Fejlalarm tændt Ved tryk på trykknappen Test: LED-indikatorer for alarm og fejl tændes med det samme. Brummeralarmen tændes med det samme. Relæerne slukkes efter vedvarende tryk på 2 sekunder. Når trykknappen Test slippes: LED-indikatorer og brummeralarmen udløses med det samme. Relæer tændes med det samme. Ved tryk på trykknappen Test: LED-indikatorerne for fejl tændes med det samme. Den alarmerende kanals LED-indikator for alarm forbliver tændt, og det respektive relæ forbliver slukket. Den anden kanals LED-indikator for alarm er tændt, og relæet slukkes. Brummeralarmen forbliver tændt. Hvis den tidligere er blevet nulstillet, vil den tændes igen. Når trykknappen Test slippes: Enheden vender med det samme tilbage til foregående status. Ved tryk på trykknappen Test: Enheden reagerer slet ikke på den fejlramte kanal. Enheden reagerer som beskrevet herover på den funktionsdygtige kanal. Copyright 2015 Labkotec Oy 7/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

8 4 FEJLFINDING Problem: Mulig grund: Gør følgende: Problem: Mulig grund: Gør følgende: Ingen alarm, når fedtalarmsensoren er i fedt eller luft, eller alarmen vil ikke udløses Sensoren er snavset. 1. Rengør sensoren, og kontrollér funktionen igen. Mål om nødvendigt sensorstrømmen og spændingen som beskrevet herunder. Ingen alarm, når blokeringssensoren er i væske, eller alarmen vil ikke udløses Sensoren er snavset. 1. Rengør sensoren, og kontrollér funktionen igen. Mål om nødvendigt sensorstrømmen og spændingen som beskrevet herunder. Problem: Mulig grund: Gør følgende: Problem: Mulig grund: Gør følgende: Følgende handlinger må kun udføres af en faguddannet elektriker! LED-strømindikatoren er slukket Enheden modtager ikke strømspænding. 1. Kontrollér, at tænd-/slukknappen ikke er slukket. 2. Mål strømspændingen mellem polerne N og L1. Den skal være 230 V ± 10 %. LED-indikatoren for fejl er tændt Strømmen i sensorkredsløbet er for lav (brud på kablet eller ikke på plads i stikket) eller for høj (kablet i kortsluttet tilstand). Sensoren kan også være defekt. 1. Kontrollér, at sensorkablet er blevet tilsluttet korrekt til GA-2- kontrolenheden. 2. Mål strømspændingen separat mellem polerne 10 og 11 samt 13 og 14. Strømspændingerne skal være på mellem 7,0-8,5 V. Bemærk! Strømspændingen skifter mellem sensorstikkene i intervaller på 1 sekund. 3. Mål sensorstrømmen, når sensoren er i luften eller i fedtet. Den målte strøm skal være på 7,0 8,5 ma. 4. Mål strømmen, når sensoren er i vandet. Den målte strøm skal være på 2,5 3,5 ma. Hvis problemerne ikke kan løses ud fra ovenstående vejledninger, skal du kontakte den lokale distributør for Labkotec Oy eller kundeservice hos Labkotec Oy. Copyright 2015 Labkotec Oy 8/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

9 5 REPARATION OG SERVICE 6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Sensorerne skal rengøres, og alarmenhedens funktion skal kontrolleres, når fedtudskilleren tømmes eller vedligeholdes, eller mindst hver sjette måned. Til rengøring kan anvendes et mildt opvaskemiddel og en opvaskebørste. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice hos Labkotec Oy: Enheden er ikke forsynet med en afbryder. En afbryder med to poler (250 V 1 A), som isolerer begge linjer (L1, N), skal monteres i de strømførende ledninger nær enheden. Kontakten letter vedligeholdelse og servicearbejde, og den skal afmærkes, så enheden kan identificeres. Hvis det er nødvendigt at åbne kabinettets dæksel, er det kun en faguddannet elektriker, der har tilladelse til at installere eller vedligeholde enheden. Hvis enheden anvendes i modstrid med producentens anvisninger, kan enhedens beskyttelse blive beskadiget. Enheden må ikke installeres på farlige områder. Copyright 2015 Labkotec Oy 9/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

10 7 TEKNISKE DATA GA-2-kontrolenhed Dimensioner 125 mm x 75 mm x 35 mm (l x h x d) Vægt Kabinet Driftstemperatur -30 ºC +50 ºC Strømspænding Strømforbrug Sensorer Relæudgang 250 g Pakke 1,2 kg (kontrolenhed + 2 sensorer + kabelsamling) IP 65, materiale: polykarbonat Justeringsområdet for kabelpakninger er 6 10mm 230 V ± 10 %, 50/60 Hz Enheden er ikke forsynet med en afbryder. 5 VA 2 stk. GA-SG1-sensorer Potentialfri relæudgang, 2 stk 250 V, 5 A Driftsforsinkelse 10 sek. Relæ slukkes ved mediekontakt. Elektrisk sikkerhed IEC/EN , Klasse II, CAT II EMC Emission Immunitet Fabrikationsår: Se serienummeret på typeskiltet IEC/EN IEC/EN xxx x xxxxx xx YY x hvor YY = fabrikationsåret (f.eks. 14 = 2014) GA-SG1-sensor Princip for funktionsmåde Kapacitiv Materiale POM, PUR, AISI 316 Vægt IP-klassifikation 350 g (sensor + fast kabel) IP68 Driftstemperatur 0 ºC +90 ºC Kabel EMC Fabrikationsår: Se venligst serienummeret fra sensorbunden Emission Immunitet Fast kabel 2 x 0,75 mm 2. Standardlængde 5 m, andre længder som tilvalg. Maksimal længde af det faste kabel er 15 m. Kan forlænges. Maksimal kabelsløjfemodstand er 75 Ω. IEC/EN IEC/EN GAxxxxxYY hvor YY = fabrikationsåret (f.eks. 14 = 2014) Copyright 2015 Labkotec Oy 10/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

11 Figur 7. GA-2-kontrolenhed Figur 8. GA-SG1-sensor Copyright 2015 Labkotec Oy 11/12 Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel

12

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 EN WARNING DEVICE DE WARNANLAGE FR SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 WARNING DEVICE NVD-111 EN DE FR With regard to the supply of products, the current issue of the

Læs mere

MIC Alarm-Washer Interface Unit

MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC-ALM-WAS-24 da Installation Manual MIC Alarm-Washer Interface Unit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 4 1.1 Om denne vejledning 4 1.2 Juridiske

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

VentLogic V10. Betjeningsvejledning

VentLogic V10. Betjeningsvejledning VentLogic V10 Betjeningsvejledning Brugergrænseflade Indstillingslampe Indstillingsknap 3- Digitalt Betjeningsknapper Op/ned % åbningsknapper 0%, 25%, 50%, 75%, 100% Figur 1, Kontrolenhedens grænseflade

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875

Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875 Comfort CSx75 Installationsmanual CSx75 Basic Comfort serien CS275, CS375, CS575, CS875 Kvik Installationsmanual CSx75 Comfort Central Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion til CSx75...

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

-brystkompressionssystem Brugervejledning

-brystkompressionssystem Brugervejledning -brystkompressionssystem Brugervejledning DA www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning 100666-05 A, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Tak, fordi du har

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

E120GiME. Husholdnings-el-måler. Installations- og brugervejledning

E120GiME. Husholdnings-el-måler. Installations- og brugervejledning Husholdnings-el-måler E120GiME Installations- og brugervejledning Version: 1.10 Dato: 18.02.2008 Filnavn: E120GiME_Manual_DK_v110.doc 2008 Landis+Gyr AG 2/33 Revisionsoversigt Revisionsoversigt Version

Læs mere