Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69."

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften Sct. Georg MAJ ÅRGANG 4

2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten Tlf.: Mobil: Landsgildekansler Bente Christensen Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund Tlf.: Landsgildeskatmester Jørgen Jakobsen Ranunkelvej 67 A, 9500 Hobro Tlf.: Mobil: International Sekretær Rigmor Lauridsen Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft Tlf./fax: Uddannelses Sekretær Margrethe Gybel Stenhusvej 43 A, 4300 Holbæk Tlf.: PR Sekretær Henning Rose Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen Tlf.: Internationalt Udvalg (IU) Rigmor Lauridsen, formand for IU Adresse m.v. under Landsgildeledelsen Birthe Laurentzius Uglevej 14, 2970 Hørsholm. Tlf Vagn Dalsgaard, Lumsås Strandvej 4 Lumsås, 4500 Nykøbing S. Tlf Kursus Udvalget (KU) Margrethe Gybel, formand for KU Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Sten Frost, Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf Bodil Kjeldgaard, Kildemarksvej 54 A, 4700 Næstved. Tlf SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man-tors Generalsekretær: Kirsten Christensen. Forside foto: Ukrainske dansere på besøg i Københavns Stadsgilde. 2 Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter PR Udvalget (PR) Henning Rose, formand for PR Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Jens M. Blauenfeldt, Postbox 432, Lyngvej 3, 9100 Aalborg Tlf Fax Webmaster Kjeld Krabsen, Brørupvej 21, 8660 Skanderborg Tlf Fax Gildetroplaug Rigmor Lauridsen, formand, Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Lauget - for kampen mod narkotikamisbrug Formand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre. Tlf Gambia Projekt Formand Hanne Monberg, Ibsensvej 47, 2630 Taastrup. Tlf Sct. Georgs Fonden Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde Tlf Formand for bestyrelsen Ib Ladefoged Pedersen, Stationsstræde 2, 8370 Hadsten Tlf Frimærkebanken v/ Hans Fink Postbox 55, 8310 Tranbjerg Tlf GILDECENTER RODBJERGGAARD: Bestyrer Hartvig Kjeldgaard, Ørvigvej 100, 6040 Egtved Tlf.: Mobil: Rodbjerggaards adresse: Vorkvej 73, 6040 Egtved Lad os gøre godt mod enhver, mens vi endnu har tid. REDAKTØR AF SCT. GEORG: Suzanne Poulsen Holstebrovej 60, 4200 Slagelse Tlf./fax: Bladet udsendes 6 gange: 12/2, 11/4, 10/5, 10/8, 11/10 og 10/12. Deadline: Den 15. i måneden forud Oplag: eksemplarer. Produktion: O mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Arrangementer på landsplan: 31. maj-1. juni 2002: Købenlandstræf, København september 2002: Gildemesterstævne i Øer Maritime Ferieby, Ebeltoft oktober 2002: Ungdomsforum på Gildecenter Rodbjerggaard Internationale arrangementer: juni 2002: International Scout and Guide Fellowship (ISGF) afholder den 23. verdenskonference i Vancouver, Canada august 2002: Landsgildets Internationale Stævne (LIS) afholdes på Sjælland September 2002: Balttreff afholdes i Litauen juni 2003: Nordisk gildetræf i Akureyri, Island 2003: Nordtræf, Sydslesvig Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Landsgildekontoret holder lukket fra til begge dage incl. Læs om Landsgildeledelsesmøder 4 Temamøde 5 Kursusudvalget 6 Europæiske Spejdervenner 9 Historien om Georgius 10 Opslagstavlen 12

3 Sct. Georgs budskabet 2002 Det nye århundrede blev hilst velkommen af os alle. Vi var optimister, og håbede at lykke og fred skulle komme menneskeheden til gode i al fremtid. Vi håbede på, at samarbejde mellem mennesker fra forskellige nationer ville gøre det lettere at finde løsninger på vanskelige problemer. Vi håbede på at sammenhold og forståelse ville afløse frygt og had, og at respekt for traditioner, for tro og nationalitet, ville blive vor ledestjerne i det internationale samfund og at verden hen ad vejen ville blive et bedre sted at være. Men på et øjeblik blev vi på en hensynsløs måde mindet om, at der stadig er lang vej før dette går i opfyldelse. Hævnaktioner har forårsaget tusinders død. Had og vrede er kilde til daglige sammenstød, der har døden til følge for uskyldige borgere, for mænd og kvinder på arbejde, og for børn der leger på gaden. Verdenssamfundet står overfor et større problem, end det vi hidtil har oplevet, og nødvendigheden af at tænke nye tanker er vigtigere end nogen sinde før. Ideen om broderskab, om sammenhold uden hensyn til religion, nationalitet og hudfarve, en kæde af fred, som binder landene sammen - den idé må nu blive ledestjernen i det arbejde, som er nødvendigt for at få menneskeheden ind på nye baner. Spejderbevægelsen har i lang tid stået for sådanne ideer. Den opdragelse og uddannelse, som bevægelsen har givet millioner over hele verden, har gjort spejderne til gode repræsentanter for deres lande og til sande verdensborgere både i tanke og i handling. I dag er behovet for en indsats fra spejderbevægelsens side større end nogen sinde. Det er derfor vigtigt, at det arbejde, som foregår i spejderbevægelsen, både får vores støtte og vores tillid. Ved at give de unge muligheden for at udvikle egne evner og talenter - og til at lære ligesindede fra andre steder i verden at kende - bidrager spejderbevægelsen til øget samarbejde og forståelse, og styrker grundlaget for fred og en lykkelig samhørighed mellem verdens nationer. Mange af os fik i ungdomsårene mulighed for at deltage i spejderarbejdet. Siden har vi nydt godt af den ballast, som vi fik i selskabet med glade spejdere. Jeg har gode minder fra det gamle spejderhus i det islandske vestfjordsområde, fra hiker i fjeldet og fra fællesskabet ved bålet på landslejren på Sydvest- Island, hvor spejderkammerater fra andre lande lærte os nye sange. Vi lærte at respektere hinanden og at forstå at samarbejde må der til for at opnå resultater. Vi lærte at nyde naturen i selskab med andre. Vi lærte at formidle viden og erfaring og at give alle muligheden for at deltage med noget positivt. Vi tænkte på ligesindede i fjerne lande, og vi var stolte over at kunne bidrage til at gøre verden bedre. Det er beundringsværdigt at se, hvordan Sct. Georgs Gilderne har arbejdet videre i denne ånd, og arbejdet videre med de ideer, som blev grundlagt i ungdomsårene. Gennem denne indsats har Sct. Georgs Gilderne skabt et værdigt forbillede og har været en solid bærebjælke i spejdervirket. Dette skal I have vor inderligste tak for. Samtidig håber vi, at Sct. Georgs Gilderne vil gøre sig endnu mere gældende i fremtiden. Det verdensbillede, vi står overfor i dag, er både en påmindelse og en spore til en ufortrøden indsats for de ideer som spejderbevægelsen har gjort til sin ledestjerne. Indbyggerne i Norden har været så heldige at vokse op i samfund præget af demokrati, menneskerettigheder og velfærd. Samfund, som mange andre lande har som forbillede. Af den grund har den nordiske spejderbevægelse været i stand til at arbejde internationalt med gode resultater til følge. Og internationalt vil Sct. Georgs Gilderne fortsat være solide medspillere. Olafur Ragnar Grimsson Islands præsident Held og lykke i det fortsatte arbejde fra alle spejderkammerater. 3

4 Landsgildeledelsesmøder en orientering Af LGPR Henning Rose Landsgildeledelsen har holdt to møder siden sidste orientering. De løbende projekter er naturligvis altid på dagsordenen, og det gjaldt også for såvel det møde, der blev holdt i forbindelse med Distriktsforum på Rodbjerggaard i dagene marts som det følgende møde, som fandt sted på landsgildekontoret i weekenden april. Opbygning af spejderarbejdet i Østeuropa Komiteen til Støtte for Internationale Spejderformål er ved at planlægge en aktiv og målrettet indsats, især i Rusland, for at udvikle spejderarbejdet. Idéen er bl.a. at engagere danske virksomheder med datterselskaber i f.eks. Rusland. Arbejdet har spejderkorpsenes store bevågenhed, og landsgildeledelsen har en repræsentant i den centrale projektgruppe. De pågældende spejdergrupper i Østeuropa skal via den danske virksomhed og dets datterselskab knyttes til en dansk spejdergruppe, og Sct. Georgs Gilderne er tiltænkt en central og synlig rolle i arbejdet med at knytte og koordinere kontakten mellem virksomhederne og de lokale danske spejdergrupper. Arbejdet vil målrettet skulle i gang udvalgte steder i landet, og man vil løbende kunne læse om projektets fremdrift her i bladet. Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp Landsgildeledelsen besluttede også at søge i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om at påtage sig det lokale koordineringsarbejde i forbindelse med organisationens landsindsamlinger. Den formelle aftale forventes på plads i allernærmeste fremtid, og hurtigst muligt derefter vil der via distrikterne blive udsendt informationsmateriale, så de enkelte gilder får mulighed for at vurdere og beslutte, om de vil være med i arbejdet fra starten. Ud over at vi løser en vigtig rolle, som er i god samklang med vores idégrundlag, er det også en endog særdeles god mulighed for at synliggøre og profilere Sct. Georgs Gilderne for omverdenen. Sct. Georg, så bladet fremover udkommer seks gange om året i stedet for de nuværende 8. Til gengæld udvides bladet fra 16 til 24 sider, og målet med ændringen er inden for den samme økonomiske ramme at kunne lave et langt mere levende blad, idet de ekstra sider i højere grad end nu giver mulighed for reportagestof fra gilde- og spejderlivet rundt omkring i landet. Ændringen træder i kraft efter sommerferien med udgivelse i årets lige måneder, dog i maj i stedet for juni på grund af de vedtægtsbestemte informationer, der i majnummeret skal gives op til et landsgildeting. PR-Udvalget mangler fortsat et medlem. Den ideelle kandidat er en erfaren gildebror med journalistisk baggrund, og vedkommende skal i høj grad være sparringspartner for Sct. Georgs redaktør og ressourceperson i forbindelse med det nye Sct. Georg. Interesserede kan kontakte Kirsten på landsgildekontoret for nærmere oplysninger. Kan udenlandske gildebrødre optages som væbnere og riddere i Danmark? Midt i vores egen debat om vores arbejdstrin er det interessant at konstatere, at der fra udenlandske gildebrødre et interesse for at lære vores væbner- og ridderarbejde at kende. Flere udenlandske gildebrødre har i den forbindelse ønsket at blive optaget som væbnere og riddere i Danmark. Landsgildeledelsen har givet denne situation mange overvejelser og er nået frem til en form, hvorunder en sådan optagelse kan finde sted. Det er ikke hensigten aktivt at markedsføre vores væbner- og ridderarbejde uden for landets grænser, men det er et klart ønske at kunne håndtere sådanne henvendelser på en positiv og værdig måde. Som noget grundlæggende skal det pågældende lands landsgildeledelse være orienteret, inden en optagelse kan finde sted, på samme måde som den danske landsgildeledelse skal være orienteret, bl.a. for at sikre kvaliteten af den væbner- og ridderforberedelse, der skal finde sted. 4 Nyt Sct. Georg på vej Efter indstilling fra PR-Udvalget besluttede landsgildeledelsen at ændre udgivelsesfrekvensen for Støtte fra hjælpefonden Der forelå over 50 ansøgninger om støtte fra hjælpefonden. Det blev besluttet at give kr. til

5 Grønlands Spejderkorps arbejde med udgivelse af en jubilæumsbog i anledning af korpsets 60 års jubilæum, og det fælles kampagneprojekt, som spejderkorpsene i Danmark afvikler i 2. halvår 2002, blev tildelt kr. i støtte. Kampagneprojektet er omtalt herunder. Spejderkorps fælles om hvervekampagne Sct. Georgs Gilderne i Danmark støtter med kr. De fire spejderkorps Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark og KFUK-spejderne i Danmark går efter sommerferien sammen om en stor oplysnings- og hvervekampagne. Det er første gang nogensinde, at korpsene udnytter deres fælles værdier til en fælles kampagne. Det samlede budget er på 3,3 millioner kroner nogenlunde ligeligt fordelt mellem landsdækkende aktiviteter og lokale tiltag. Med kampagnen ønsker spejderkorpsene i fællesskab, men i respekt for den indbyrdes forskellighed at sætte fokus på de værdier, der kendetegner det idébestemte spejderarbejde. Vigende medlemstal Inden for de seneste fire år har de nævnte spejderkorps mistet godt medlemmer. Iflg. presseomtalen af projektet er det ikke mindst teenagerne, der falder fra, hvorimod der for de yngste aldersgruppers vedkommende ikke meldes om de samme problemer. Spejderkorpsene skriver i deres informationsmateriale om kampagnen bl.a., at de nok har været for dårlige til at fortælle børn, unge og deres forældre om værdierne i spejderarbejdet. De har imidlertid en tiltro til, at en rigtigt profileret og tidssvarende oplysningskampagne kan give fornyet grokraft til spejderkorpsene. Økonomisk støtte fra Sct. Georgs Gilderne En sådan kampagne, der sætter fokus på spejderbevægelsens værdier, er helt i vores ånd og interesse, påpeger landsgildemester Steen C. Andersen, der sammen med den øvrige landsgildeledelse på det seneste møde besluttede at støtte projektet med kr. af de midler i hjælpefonden, der er øremærket spejderformål. Det er et pænt tilskud til de kr. af kampagnebudgettet, som der på ansøgningstidspunktet endnu ikke var fundet økonomiske midler til. Det bliver spændende at se, om satsningen får den forventede positive effekt på medlemstallet. LGPR Temamøde med Landsgildeledelsen Samarbejdet med Sct. Georgs Gilderne prioriteres lavt, fordi korpsene opfatter Sct. Georgs Gilderne som værende ude af trit med samfundsudviklingen siger Lars Kolind. Hvad siger du? Gildebrødre fra Nordvestjylland, Vendsyssel og Aalborg Distriktsgilder indbydes til temamøde med landsgildeledelsen lørdag 10. august kl til på Gildeborgen, Rafns Allé 1, 9000 Aalborg. Emnet er relevansen af spejderkontakt og samarbejde med spejderkorpsene på landsplan og lokalt. Er Sct. Georgs Gilderne domineret af tidligere DDS er? Korpsenes aktive arbejde med at opbygge egne»ældregrupper«i konkurrence med Sct. Georgs Gilderne og andet af relevans for udviklingen af Sct. Georgs Gildernes spejderkontakt vil vi gerne drøfte med jer. Tilmelding inden til DGK Jørgen Bøgh Nielsen, tlf eller mail Max. deltagerantal 45 personer. Landsgildeledelsen. 5

6 6 Kursusudvalget meddeler Vil du være med i Gildernes Højskole med afslutnings-weekend på Rødding Højskole Af Uddannelse Sekretær Margrethe Gybel Kursusudvalget (KU) vil nu præsentere anden omgang af Gildernes Højskole, som vil finde sted i perioden oktober 2002 til april Gildernes Højskole er et debatforum, der bygger på tre kvartalsbreve og en afsluttende weekend på Rødding Højskole. På højskolen er der desværre en deltagerbegrænsning på ca Temaet vil denne gang være Mangfoldighed. Mangfoldighed har rod i den forskellighed, vi hver især benytter for at give vore tanker udtryk og for at give anskuelser og meninger vægt og karakter. Vi udtrykker os mangfoldigt i: - det talte ord - det malte ord - det musikalske ord - det formgivende ord Det er lykkedes for KU at få tilsagn fra tre stærke spidser på den gaffel, der skal pirke til os, vække til omtanke og handling og alt i alt give indhold i gildehøjskolens ramme. De tre oplægsholdere er: Kunstmaler Michael Kvium Højskoleforstander Annemarie Morris, Rødding Højskole Lektor Lars Hulgaard, Institut for Socialvidenskab. Roskilde Universitetscenter. De tre debatoplæg udsendes til deltagerkredsen henholdsvis 1. oktober 2002, 15. december 2002 og 1. marts Prisen vil blive som sidst 1250 kroner med fordeling således: Depositum ved tilmeldingen 200 kroner, og ved udsendelsen af hvert kvartalsbrev betales 350 kroner. Debatoplæggene bearbejdes i grupper, som er koblet med en partnergruppe på den modsatte side af Bæltet. Grupperne udveksler synspunkter i brevform. Tilmelding behøver ikke at finde sted gruppevis, idet KU vil danne grupper af de tilmeldte, som bor i nærheden af hinanden. Ligeledes vil vi finde grupper andre steder i landet, som vil være partnergruppe. Ægtefæller, der ikke er gildebrødre, er meget velkomne til at deltage. Vi mødes i weekenden april på Rødding Højskole, hvor oplægsholderne deltager. Weekenden starter fredag ved aftenstid, hvor man møder sin partnergruppe - og slutter med et rigtigt højskoleforedrag og frokost søndag. Vi afholdt Gildernes Højskole første gang i , og ligesom sidst vil Rødding Højskole være vort samlingssted. Bedre rammer og atmosfære kan ikke tænkes. Som sidst siger KU: Gildernes Højskole indeholder alt, hvad vi som gildebrødre kan ønske os med hensyn til: PERSONLIG UDVIKLING DISKUSSIONER STILLINGTAGEN OG SOCIALT SAMVÆR I SÅVEL ARBEJDE SOM FEST. I Sct. Georgs augustnummer vil I finde præcise oplysninger og tilmeldingskupon, som vi skal have svar på senest 1. september. Startskuddet til Gildernes Højskoles anden udgave går 1. oktober 2002!!! Rettelse til Sct. Georg nr. 3 Ved en beklagelig teknisk fejl forsvandt de sidste linier i artiklen om riddertrinnet side 11 i Sct. Georg nr. 3, derfor bringes sidste afsnit i dets fulde ordlyd. Formår vi (der for somme må forekomme stok konservative ) at få advokeret vores oplevelser og fortolkning af idégrundlaget ud på en måde, så det kan vinde gehør hos alle gildebrødre- eller skal vi begynde helt forfra med en glans- og ritualløs, men glat og moderne forening? Jeg ser nødigt, at gode værdier udvandes i iveren efter at forny hvor man burde fastholde. Vi skal tale herom alle sammen, men indtil nogen overbeviser mig om en bedre arbejdsmetode for vores gildebevægelse vil jeg fortsætte som overbevist ridderhalsfundamentalist. Mogens Tangaa-Andersen DGM, Roskilde-Hedebo Distrikt

7 Ungdomsforum Hvordan udvikler vi Godt Gildeliv for gruppen op til 40 år? Landsgildeledelsen indbyder gildebrødre under 40 år til Ungdomsforum. Sæt en weekend af til visionært gildearbejde og få indflydelse på den udvikling i gildebevægelsen, der retter sig mod de yngre årgange. Vi skal hente inspiration i de ting der er i gang. Unge grupper i gilderne, gildetroplauget, det danske Projekt Gildehus og det norske projekt Gildefrø. Kontaktfladerne mellem gilderne og spejderkorpsene, og landsgildeledelsens nye landsdækkende tiltag, der giver nye opgaver i forhold til spejderne. Mulighederne i den internationale gildebevægelse, twinning og kontaktpersoner. Ungdomsforum holdes 25. til 27. oktober på Gildecenter Rodbjerggaard, Vorkvej 73, 6040 Egtved. Rekvirer uddybende information om. hvad der er på bedding, eller fremsend dine ideer til Ungdomsforum til Oplysninger om indkvartering, priser m. m. bringes i Sct. Georg i august. Tilmelding tidligst 1. august, senest 31. august til landsgildekontoret. Steen C. Andersen. Velkommen til Roskilde Hvis du nu alligevel er i Roskilde eller omegn, så skulle du besøge Sct. Georgs Gilderne i Roskilde. Hver lørdag hele sommeren er der åbent hus vi kalder det Lørdags-Café i gildernes»nye«hus. Huset fungerede indtil 2001 som spejderhus, men da spejdergruppen p. t. er sat på»stand-by«, har Roskilde-gilderne lejet det, og vi har siden brugt en del energi og penge på at sætte det i stand, så vi nu har et dejligt, velfungerende Gildehus. Dette muliggør, at vi kan give gildebrødre, som er på besøg eller er turist i vores by, et sted, hvor de kan møde lokale gildebrødre vi byder på en kop kaffe og en gildesnak. Vi holder åbent hver lørdag kl første gang 22. juni og til og med 19. oktober. Adressen er: Gildehuset Sankt Agnes, indkørsel og parkering Sankt Agnesvej v/parkforvaltningen, 4000 Roskilde. Normalt behøver du ikke at melde din ankomst, men hvis det drejer sig om en større gruppe, vil vi godt have et tip i forvejen tlf P. v. Café-gruppen/Sct. Georgs Gilderne i Roskilde Jørgen Gybel Strukturændring Hvor er det forfriskende at læse Ingvar Frier fra Værløse Gildets forslag til ændringer i Gilderne. Jeg vil ikke gentage forslagene, som jeg et enig med ham i, men supplere med forslag til ændringer af titlerne i gildet. Gildemester kan ændres til Gildeleder Skatmester til Gildekasserer Gildekansler til Gildesekretær Faneherold til Fanebærer Dørherold til Dørvogter Skriver til Referent. Det må være på høje tid at tage fat på ændringer af gildebevægelsen, hvis den skal overleve, og det kan den kun ved at få unge mennesker ind i gilderne. Et eksempel fra 4. Gilde i Kolding der består af 32 medlemmer. Gennemsnitsalderen er 61 år. Med mine 52 år er jeg fjerde yngste. Mit forslag er, at der både lokalt-, distrikts- og landsmæssigt nedsættes nogle udvalg, bestående af de yngste medlemmer til at forny Gildebevægelsen. Denne fornyelse kan med et lidt forslidt reklameudtryk bestå af: Tradition og fornyelse. Dette indlæg skal ikke betragtes som et surt opstød, men skrevet i en positiv ånd, for at sætte gang i en debat om omstrukturering, der er nødvendig. Christian Vildfang, 4. Gilde, Kolding. 7

8 Københavns Stadsgildes sæsonstart Af Jette Dyhring Pedersen, DIS, København Københavns Stadsgilde fik tilbud om en ukrainsk aften med børnekor og dansere. Lærerne kom alene. Det var musikere, dansere og sangere af en karat, vi sjældent har oplevet før. Kig selv på billederne! I uge 35 (aug. 2002) vender gruppen tilbage til Danmark. Børnene er lige så folkloresmukke og dygtige som deres lærere. Skal I have kulturuge, byfest el.lign. i jeres lokalområde, var dette flotte islæt måske en idé. For yderligere oplysninger kontakt: Poul Aremark, Glostrup 1. Gilde Skærager Albertslund Tlf.: el. Fax på samme nr. 8

9 Friends of Scouting in Europe I oktober måned sidste år var 6 danske spejderledere i Rumænien for at deltage i det 3. årlige møde for medlemmer af Friends of Scouting in Europe, (FOSE) (på dansk Europæiske Spejdervenner) der er et relativt nyt initiativ, udgået fra European Scout Foundation. Formålet med FOSE er at give medlemmerne mulighed for at vise deres støtte til spejderbevægelsens ideer og mål, gennem pengebidrag til spejderbevægelsen i Europaregionen, med henblik på at støtte den nye»spirende«spejderbevægelse i de nye Østeuropæiske lande. I mødet deltog også FOSE-medlemmer fra Sverige, Tyskland, Østrig, England, Schweiz, Island og Grækenland samt fra Europakontoret. Udover mødet med repræsentanter fra spejderkorpset var der mulighed for ture i selve Rumænien. En meget stor oplevelse. Næste år vil mødet blive afholdt i Bulgarien, hvor også du, der læser dette, vil få mulighed for at deltage, hvis du inden da har givet din støtte til dette betydningsfulde arbejde med at hjælpe spejderkorpsene i Østeuropa, til gavn for ungdommen i de lande, der først nu oplever den frihed, som vi i vores land har haft i mere end 50 år. Vi er i løbet af de sidste 2 år blevet en lille gruppe på 40 gamle spejderledere fra 14 Europæiske lande (vi er 11 fra Danmark), der årligt støtter arbejdet. Medlemsskabet for 2002 er fortsat kr (eller kr for et livsvarigt medlemsskab). For de fleste af os er disse beløb relativt store, men når man betænker hvilken betydning spejderbevægelsen har haft for mange af os, samt betydningen moralsk og økonomisk af vores støtte, håber jeg, at også du vil medvirke til dette betydningsfulde arbejde. Yderligere oplysning hos Leif Bahn, der koordinerer FOSE i Danmark for alle Fællesrådets spejderkorps - tlf eller Tør du sige nej til at blive international brobygger på en weekeend??? Nej vel!!! Så se seneste nr. af Sct. Georg med invitation til LIS-stævne 2002 Med brobyggerhilsen Internationalt Udvalg 9

10 Historien om Georgius Af Erling Fossum, Århus 10 Eventyr og fakta For at holde rede på tidens gang og årstidernes vekslen deltes året tidligt i menneskehedens historie i uger og måneder. Den kristne kirke fastlagde (bistået af astronomer) særlige festdage og knyttede desuden til hver dag i kalenderen et personnavn. Helgennavn plejer vi at sige. Udfor 23. april står Georg. Det går tilbage til den kristne kirkes første århundreder, da mænd og kvinder, der blev ofre for hedenske herskeres forfølgelse eller på anden måde gjort sig fortjent som forbillede, tillagdes denne særlige status. I de»officielle«helgenlegender finder man som regel fyldestgørende beretninger om hver; om nogle er oplysningerne dog ret sparsomme. Om Georg vides kun, at han vistnok kom fra Syrien og led martyrdøden i Rom engang i begyndelsen af 300-tallet. Langt mere fantasifulde detaljer beskrives i myter om dragekampen, som sagkyndige mener handler om en helt anden Georg. Men billedet af den tapre kriger i kamp mod ondskaben gjorde altså Georg til riddernes helt. Forskere kender dragemyten som vandresagn, folkeeventyr hvis spredning fra land til land spores tydeligt. Det nordiske sagn om Thors kamp mod»midgårdsormen«er en parallel til dragemyten. Da Vatikanet engang i nyere tid (såvidt jeg husker i 50 erne) foretog kritisk gennemgang af de mange helgener, opgav man Georg. Europa erobret Men myten om den modige mand, der på forbilledlig vis bekæmper og overvinder onde magter, kendt i alle kulturer i utallige varianter, er udødelig. Ikke mindst fordi sagnet gennem århundreder har inspireret kunstnere til fremragende arbejder, rigt repræsenteret såvel i grafik som skulptur på museer i Europas gamle kulturbyer. Lad os også se på navnets oprindelse og betydning. Sagt ganske kort: ordet er sporet tilbage til oldgræsk, hvor det kan være kommet fra de gamle asiatiske kultursamfund. Forstavelsen geo- som vi bruger i sammenhæng med -grafi, -logi, -metri, -dæsi osv. osv. betyder simpelthen jord, navnet Georg (Georgios) = agerdyrker. Hvordan de gamle grækere udtalte det, har jeg ikke kunne finde noget bud på. Som bekendt er det kun os der siger Gee-ok; vore forfædre, normannerne, havde ikke lært at læse og skrive, de måtte lytte sig til helgennavnet. Mellemproportionalen af hvad de fremmede sagde måtte opfattes som noget i retning af hjårgsch, det blev til Jørgen. Under dette navn dyrkedes han i Norden. Men selvom han under begge navne beskytter mod onde magter, får han en lidt anden status hos os end hos de fremmede. Dér var han først og fremmest krigernes helgen, mens Jørgen mest står som de syges og svages beskytter. Baden-P på skattejagt Selvfølgelig må vi nu spørge: Hvordan gik det egentlig til at denne østerlandske sagnskikkelse blev hentet ind i spejdernes idéverden? Vi blader i Baden-P s spejderbog. Blandt de berømte landsmænd, han beskriver som gode forbilleder, hører George jo af gode grunde ikke med; et sted kommer turen så til sagnkongen Arthur, ham med»ridderen om det runde bord«. Sikkert velkendt af enhver britisk dreng i 1908, på samme måde som alle danske drenge havde hørt om Holger Danske og Tordenskjold; så det kunne siges kort, 5-6 linier: De 40 tapre riddere havde martyren George som værnehelgen.»lad os derfor hvert år på hans navnedag mødes og love hinanden at efterleve spejderloven«. Det er ikke let at vurdere hvilken rolle denne opfordring har spillet i spejderideologien. Med sådanne kunstigt skabt symbolik sker det jo, at nogle begejstret går ind for ceremonien, andre er skeptiske og tænker: Gider vi? Religiøse fordomme kunne spille ind, eller andre forskelle fra land til land; kan den voksne leder uden skrupler foregøgle de unge, at»ligesom vi står her, samles spejderne i dag verden over for at bekræfte deres spejderløfte«? Der er utvivlsomt nogen, der mener, at én gang om året, det er da for sjældent, og den skik er opstået altid at slutte samværet med at danne kæde og synge»spejderbror, her er min hånd«,

11 som, såvidt jeg husker, intet har at gøre med Georg. Og her er et helt andet problem, som vi ikke kan ignorere idag, hvor pigekorpsene fusionerer med drengene: Hvad mener pigerne om at tiltales spejderbror? Og hvordan vil de opfatte Georgs bedrift, når de hører at antropologer ved at spore sagnet tilbage til oprindelsen har kunnet fastslå, at dragen sandsynligvis er hunkøn? Vi kunne godt tage det alvorligt Hos os i Danmark fyldte dragemyten ikke meget i spejdersporten de første år; fra drengeårene mindes jeg intet om hans plads på ranglisten. Øverst stod i hvert fald ubestridt bevidstheden om det spændende friluftsliv, der lærte os at klare os selv og altid føle os ansvarlige for beslutningerne. Men da jeg sidst i 1920 erne blev TF (tropsfører), var den årlige dragedag lagt i faste rammer. For at have hånd i hanke med, hvad det kunne falde tropsføreren ind at sige, havde man indført at korpsledelsen hvert år formede (eller fik en kendt person til at skrive) et»georgsbudskab«til oplæsning. Ikke hver gang den helt store visdom, men det skulle bidrage til at gøre det passende»højtideligt«at se TF tage kuverten frem, åbne den og folde dokumentet ud. En lille forbedring i 1932 må jeg vedkende mig at være ophav til: jeg overbeviste autoriteterne om, at man burde anbefale tropsførerne at læse budskabet igennem i forvejen derhjemme. Hvornår budskabsskikken var blevet indført, har jeg ikke kunnet tidsfæste. Der er lige én ting mere at berette fra Georgs synderegister; i 1933 lagde han navn til en klub af»gamle spejdere«. Oprettelse af en sådan forening var et påskønnelsesværidgt initiativ. Der var utvivlsomt et behov, både blandt de unge nyvoksne, der tøvede med at»sige farvel og tak«, og blandt de lidt ældre (egentlig gamle havde jo ingen nået at blive endnu) med et nostalgisk ønske om at genopleve kammeratskabet. Måske en fejlvurdering Og det var et pionérarbejde; iværksætterne havde ingen forbilleder, Danmark var faktisk det første land, der fik en sådan forening. Og de var bevidste om, at der måtte skabes noget, der passede ind i det verdensforbund, der var under opbygning efter Hvad burde først og fremmest medbringes fra spejdertiden? Den kreds af årige, der i 1933 skabte»georgs Gildet«, lå under for sit slægtleds hang til at hente inspiration i Danmarks middelalderhistorie. Ingen tvivl om, at foreningsnavnet havde den helt rigtige klang. Nu så de det altså som deres opgave at være forbillede på globalt plan. Nogle af dem havde brugt det danske helgennavn Jørgen, men det ville næppe kunne godtages internationalt. Ordet gilde, betegnelse for»kollegial sammenslutning«eller en slags arbejdsgiverforening, kunne derimod ikke være problematisk; der var på andre sprog beslægtede ord, så det ville man forstå i de fleste lande. Nu var man så forberedt til at indgå i en verdensomspændende kæde af Georgs-gilder, og man må have forestillet sig, at den til Dragekampen knyttede symbolik overalt var noget centralt i spejdernes idéverden. Tilsyneladende var der ingen opposition mod denne opfattelse; men efterhånden som der rundt om i landene dannedes organisationer af»gamle spejdere«, viste det sig at Georgs-navnet slet ikke slog an. De kaldte sig simpelthen Former Scouts og lign. Resultat: Et globalt samarbejde IFOFSAG. Georg har trukket sig fra arbejdsmarkedet, skjult bag et mystisk kodeord. Lad os dog røbe, at det står for»international Federation Of Former Scouts And Guides«. 11

12 Opslagstavlen Fredslysets Flamme sendes gennem Danmark mandag, den 25. november 2002 I Nordisk Under Region, NUR er man enedes om denne tidlige dato, for at flammen kan føres gennem Sverige til Norge og fra Danmark sendes med skib til Grønland og Island. Fredslysets Flamme vil igen i år blive hentet i Domkirken i Lübeck. 12 Naturlaug Bornholm 9. juni: Drageskydning. Finnedalshytten kl.10,00. Mange forskellige aktiviteter, tag madpakken med, køb vafler og kaffe. 19. juni: Friluftsgildehal. 21. juli: Travetur Oluf Høst museum Mødested: P-Pladsen v/ Nørresand, Gudhjem. En tur op gennem Gråmyr og Holkadalen. Ankomst til Oluf Høst museum ca. kl. 11,00 evt. fælles entre: Turens længde: ca. 4 km ad gode stier. Pris 10 kr. inkl. drik + entre til museum (grupperabat) 17. august: Distriktsfriluftsgildehal v/ Finnedalshuset kl. 20, august: Familieorienteringsløb: Mødested ved Opalsøen kl. 9,30. Kuperet tur over Hammerknuden, gennem Sibirien, forbi fyret og Salomons Kapel. Turens længde i alt, over stok og sten, ca. 6 km. Pris 10 kr. inkl. en drik. Yderlige oplysninger: / Distriktsgildetræf på Rodbjerggård Niels Ebbesens distrikt indbyder hermed til distriktsgildetræf på Sct. Georgs Gildernes ejendom, Rodbjerggaard, Vorkvej 73, 6040 Egtved tirsdag den 24. august 2002 kl Vi skal selv sørge for vores befordring. Aftal venligst med hinanden om fælles transport. Vi begynder med at spise frokost i Stalden. Dernæst vil bestyrer Hartvig Kjeldgaard fortælle om stedets historie og vise rundt på ejendommen. Her vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål. Der vil blive serveret kaffe med brød. Vi slutter dagen med åben gildehal med distriktsgildeledelsen i højsædet. Pris pr. person for arrangementet inkl. frokost og kaffe med brød 50 kr. Tilmelding gildevis til Birte Mørup Jensen, tlf: eller Peder Lode, tlf: senest tirsdag den 13. august 2002.

13 11. Sct. Georg Gilde i Aalborg fylder 25 år Dette fejres lørdag 1. juni 2002 i musiksalen/gæstesalen, Aalborghallen med flg. program: Kl : Jubilæumsgildehal i musiksalen Gildebluser Polobluser og sweatshirts Kirsten Olesen Felsted Nygade Aabenraa Tlf Kl : Vandrehal m/velkomstdrink i foyeren Kl : Festmiddag i gæstesalen. Herefter dans til levende musik. Pris for hele arrangementet er pr. deltager kr incl. velkomstdrink, 3 retters menu med vine, kaffe samt natmadssuppe. Bindende tilmelding til Else Lysgaard, tlf Sct. Georgs Gilde 60 år Frederikshavn I anledning af 1. Sct. Georgs Gildes 60 års jubilæum indbyder vi hermed alle gildebrødre og venner af gildet til jubilæumsreception fredag 7. juni 2002 kl i Gildehuset, Søndergade 233 Frederikshavn. Med stor gildehilsen Gildeledelsen Udlejning af mit hus/hjem i Provence fortsætter p. g. a. særlige forhold. Pr. 01/04 er flg. perioder ledige: Ugerne 19/20-21/22-23/24 og 37/38 Henvendelse: tlf og Med gildehilsen Karsten Staunstrup Roskilde 1. Gilde Cevennerne det grønne Sydfrankrig Komfortable fuldt udstyrede ferieboliger. Smuk have, stort svømmebassin. Meget smukt område uden for vanlige turiststrøg. Dansk værtspar. Rabat til gildebrødre. T. Dyrbak, Residence Christophe F St. Brès, Frankrig Tlf

14 TURISTGILDEHAL i Vordingborg i Juli 2002 Sct. Georgs Gilderne i Vordingborg indbyder til»turistgildehal«onsdag d. 17. juli 2002 kl i Vordingborg Roklubs lokaler, Nordhavnsvej 56, 4760 Vordingborg. Turistgildehal er en åben gildehal for lokale gildebrødre med familie/ledsager og venner, men ikke mindst gildebrødre fra ind-og udland, som opholder sig som turister i eller i nærheden af Vordingborg. Efter gildehallen er der hyggeligt samvær, hvor der bliver serveret et let traktement. Tilmelding helst inden d. 15/7-02 til Kirsten Krebs, tlf Arrenæs Gildet Frederiksværk, indbyder igen i år til åbent folkestævne lørdag 25. maj 2002 Algang kl , spisning kl , alsang kl. 19 Alle er velkomne. Efter en vandretur på 2-3 km med indlagt bingo på Arresø Centret, spiser vi vores medbragte mad og steger vore bøf el. lign. over en sagte ild i hyggeligt fællesskab. Drikkevarer og bagte kartofler kan købes. Efter spisningen er der fællessang, hvor vi synger sange fra Arrenæssangbogen, den kan købes på stedet. Husk gode travesko, varmt tøj og et tæppe. Gå en tur - spis og syng i Danmarks guldager natur. På gensyn på Arresø Centret, Auderødvej, 3300 Frederiksværk. Temamøde med landsgildeledelsen Nysgerrigheden der blev væk? - Andre boller på suppen? Gildebrødre fra Arresø-, Kronborg-, Sjælsø-, Hareskov-Dyrehave- og Københavns Distriktsgilder indbydes til temamøde med landsgildeledelsen lørdag 29. juni kl til på Fuglevad Mølle 4 i Lyngby. Emnet er personlig udvikling og organisatorisk træning. Vi vil gerne drøfte Kursusudvalgets opgaver, svendetidsintroduktion, I-dage, ledertræning og meget mere med jer. Tilmelding senest 21. juni 2002 til landsgildekontoret, tlf eller på mail til 14 Max. deltagerantal 60 personer. Landsgildeledelsen.

15 Postbesørget blad (0900 KHC) Agitationsplancherne kan lånes ved henvendelse til Landsgildekontoret. Er særdeles velegnede i forbindelse med agitationsmøder og lignende.

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr. 310 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Knuden, igen. For godt 1

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark Lidt at tænke over Oprydning er en god ting. Og oprydning i gamle glemte bunker

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 51. årgang Juni Nr. 6 2013 Europamester 2013 Det var engang fodboldlandsholdet. Det var to gange i det

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Oktober 2005 Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Centrum oktober 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Ændring af tidspunktet for receptionen i anledning af vores 40-års

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347 Side 1 Lise Linderstrøm 8 februar Vibeke Raae 15 februar Mogens Nielsen 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Juledekorationer. 2014 blev det sidste år, vi fabrikerede juledekorationer. De sidste trofaste gildebrødre, der ofrede tid på

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen

Nyt fra gildeledelsen Oktober 2004 Centrum oktober 2004 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Distriktet. Distriktet havde inviteret til Friluftsgildehal den 15. september i spejdercentret Engedal i Hammel, hvor den nye distriktsgildeledelse

Læs mere

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 339 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft Inge Hallum 7. April 10. April 18. April

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Glædelig Jul og Godt Nytår DECEMBER 2001 68. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Glædelig Jul og Godt Nytår DECEMBER 2001 68. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg DECEMBER 2001 68. ÅRGANG Glædelig Jul og Godt Nytår 8 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Oktober 2005 Oktober 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hjemmesiden som opslagsbog Et lille tip til hvordan du og andre kan få ekstra stort udbytte af kirkens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg FEBRUAR 2002 NUMMER 69. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg FEBRUAR 2002 NUMMER 69. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg FEBRUAR 2002 69. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten Tlf.: 86 98 17 33. Mobil:

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden Nr. 8 September 2010 På en norsk hjemmeside fandt jeg dette stemningsfulde billede af høsten i gamle dage. Der er en verden til forskel på denne idyl og så de kæmpestore maskiner, der i dag larmer og støver

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere