Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69."

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften Sct. Georg MAJ ÅRGANG 4

2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten Tlf.: Mobil: Landsgildekansler Bente Christensen Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund Tlf.: Landsgildeskatmester Jørgen Jakobsen Ranunkelvej 67 A, 9500 Hobro Tlf.: Mobil: International Sekretær Rigmor Lauridsen Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft Tlf./fax: Uddannelses Sekretær Margrethe Gybel Stenhusvej 43 A, 4300 Holbæk Tlf.: PR Sekretær Henning Rose Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen Tlf.: Internationalt Udvalg (IU) Rigmor Lauridsen, formand for IU Adresse m.v. under Landsgildeledelsen Birthe Laurentzius Uglevej 14, 2970 Hørsholm. Tlf Vagn Dalsgaard, Lumsås Strandvej 4 Lumsås, 4500 Nykøbing S. Tlf Kursus Udvalget (KU) Margrethe Gybel, formand for KU Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Sten Frost, Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf Bodil Kjeldgaard, Kildemarksvej 54 A, 4700 Næstved. Tlf SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man-tors Generalsekretær: Kirsten Christensen. Forside foto: Ukrainske dansere på besøg i Københavns Stadsgilde. 2 Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter PR Udvalget (PR) Henning Rose, formand for PR Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Jens M. Blauenfeldt, Postbox 432, Lyngvej 3, 9100 Aalborg Tlf Fax Webmaster Kjeld Krabsen, Brørupvej 21, 8660 Skanderborg Tlf Fax Gildetroplaug Rigmor Lauridsen, formand, Adresse m. v. under Landsgildeledelsen Lauget - for kampen mod narkotikamisbrug Formand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre. Tlf Gambia Projekt Formand Hanne Monberg, Ibsensvej 47, 2630 Taastrup. Tlf Sct. Georgs Fonden Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde Tlf Formand for bestyrelsen Ib Ladefoged Pedersen, Stationsstræde 2, 8370 Hadsten Tlf Frimærkebanken v/ Hans Fink Postbox 55, 8310 Tranbjerg Tlf GILDECENTER RODBJERGGAARD: Bestyrer Hartvig Kjeldgaard, Ørvigvej 100, 6040 Egtved Tlf.: Mobil: Rodbjerggaards adresse: Vorkvej 73, 6040 Egtved Lad os gøre godt mod enhver, mens vi endnu har tid. REDAKTØR AF SCT. GEORG: Suzanne Poulsen Holstebrovej 60, 4200 Slagelse Tlf./fax: Bladet udsendes 6 gange: 12/2, 11/4, 10/5, 10/8, 11/10 og 10/12. Deadline: Den 15. i måneden forud Oplag: eksemplarer. Produktion: O mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Arrangementer på landsplan: 31. maj-1. juni 2002: Købenlandstræf, København september 2002: Gildemesterstævne i Øer Maritime Ferieby, Ebeltoft oktober 2002: Ungdomsforum på Gildecenter Rodbjerggaard Internationale arrangementer: juni 2002: International Scout and Guide Fellowship (ISGF) afholder den 23. verdenskonference i Vancouver, Canada august 2002: Landsgildets Internationale Stævne (LIS) afholdes på Sjælland September 2002: Balttreff afholdes i Litauen juni 2003: Nordisk gildetræf i Akureyri, Island 2003: Nordtræf, Sydslesvig Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Landsgildekontoret holder lukket fra til begge dage incl. Læs om Landsgildeledelsesmøder 4 Temamøde 5 Kursusudvalget 6 Europæiske Spejdervenner 9 Historien om Georgius 10 Opslagstavlen 12

3 Sct. Georgs budskabet 2002 Det nye århundrede blev hilst velkommen af os alle. Vi var optimister, og håbede at lykke og fred skulle komme menneskeheden til gode i al fremtid. Vi håbede på, at samarbejde mellem mennesker fra forskellige nationer ville gøre det lettere at finde løsninger på vanskelige problemer. Vi håbede på at sammenhold og forståelse ville afløse frygt og had, og at respekt for traditioner, for tro og nationalitet, ville blive vor ledestjerne i det internationale samfund og at verden hen ad vejen ville blive et bedre sted at være. Men på et øjeblik blev vi på en hensynsløs måde mindet om, at der stadig er lang vej før dette går i opfyldelse. Hævnaktioner har forårsaget tusinders død. Had og vrede er kilde til daglige sammenstød, der har døden til følge for uskyldige borgere, for mænd og kvinder på arbejde, og for børn der leger på gaden. Verdenssamfundet står overfor et større problem, end det vi hidtil har oplevet, og nødvendigheden af at tænke nye tanker er vigtigere end nogen sinde før. Ideen om broderskab, om sammenhold uden hensyn til religion, nationalitet og hudfarve, en kæde af fred, som binder landene sammen - den idé må nu blive ledestjernen i det arbejde, som er nødvendigt for at få menneskeheden ind på nye baner. Spejderbevægelsen har i lang tid stået for sådanne ideer. Den opdragelse og uddannelse, som bevægelsen har givet millioner over hele verden, har gjort spejderne til gode repræsentanter for deres lande og til sande verdensborgere både i tanke og i handling. I dag er behovet for en indsats fra spejderbevægelsens side større end nogen sinde. Det er derfor vigtigt, at det arbejde, som foregår i spejderbevægelsen, både får vores støtte og vores tillid. Ved at give de unge muligheden for at udvikle egne evner og talenter - og til at lære ligesindede fra andre steder i verden at kende - bidrager spejderbevægelsen til øget samarbejde og forståelse, og styrker grundlaget for fred og en lykkelig samhørighed mellem verdens nationer. Mange af os fik i ungdomsårene mulighed for at deltage i spejderarbejdet. Siden har vi nydt godt af den ballast, som vi fik i selskabet med glade spejdere. Jeg har gode minder fra det gamle spejderhus i det islandske vestfjordsområde, fra hiker i fjeldet og fra fællesskabet ved bålet på landslejren på Sydvest- Island, hvor spejderkammerater fra andre lande lærte os nye sange. Vi lærte at respektere hinanden og at forstå at samarbejde må der til for at opnå resultater. Vi lærte at nyde naturen i selskab med andre. Vi lærte at formidle viden og erfaring og at give alle muligheden for at deltage med noget positivt. Vi tænkte på ligesindede i fjerne lande, og vi var stolte over at kunne bidrage til at gøre verden bedre. Det er beundringsværdigt at se, hvordan Sct. Georgs Gilderne har arbejdet videre i denne ånd, og arbejdet videre med de ideer, som blev grundlagt i ungdomsårene. Gennem denne indsats har Sct. Georgs Gilderne skabt et værdigt forbillede og har været en solid bærebjælke i spejdervirket. Dette skal I have vor inderligste tak for. Samtidig håber vi, at Sct. Georgs Gilderne vil gøre sig endnu mere gældende i fremtiden. Det verdensbillede, vi står overfor i dag, er både en påmindelse og en spore til en ufortrøden indsats for de ideer som spejderbevægelsen har gjort til sin ledestjerne. Indbyggerne i Norden har været så heldige at vokse op i samfund præget af demokrati, menneskerettigheder og velfærd. Samfund, som mange andre lande har som forbillede. Af den grund har den nordiske spejderbevægelse været i stand til at arbejde internationalt med gode resultater til følge. Og internationalt vil Sct. Georgs Gilderne fortsat være solide medspillere. Olafur Ragnar Grimsson Islands præsident Held og lykke i det fortsatte arbejde fra alle spejderkammerater. 3

4 Landsgildeledelsesmøder en orientering Af LGPR Henning Rose Landsgildeledelsen har holdt to møder siden sidste orientering. De løbende projekter er naturligvis altid på dagsordenen, og det gjaldt også for såvel det møde, der blev holdt i forbindelse med Distriktsforum på Rodbjerggaard i dagene marts som det følgende møde, som fandt sted på landsgildekontoret i weekenden april. Opbygning af spejderarbejdet i Østeuropa Komiteen til Støtte for Internationale Spejderformål er ved at planlægge en aktiv og målrettet indsats, især i Rusland, for at udvikle spejderarbejdet. Idéen er bl.a. at engagere danske virksomheder med datterselskaber i f.eks. Rusland. Arbejdet har spejderkorpsenes store bevågenhed, og landsgildeledelsen har en repræsentant i den centrale projektgruppe. De pågældende spejdergrupper i Østeuropa skal via den danske virksomhed og dets datterselskab knyttes til en dansk spejdergruppe, og Sct. Georgs Gilderne er tiltænkt en central og synlig rolle i arbejdet med at knytte og koordinere kontakten mellem virksomhederne og de lokale danske spejdergrupper. Arbejdet vil målrettet skulle i gang udvalgte steder i landet, og man vil løbende kunne læse om projektets fremdrift her i bladet. Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp Landsgildeledelsen besluttede også at søge i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om at påtage sig det lokale koordineringsarbejde i forbindelse med organisationens landsindsamlinger. Den formelle aftale forventes på plads i allernærmeste fremtid, og hurtigst muligt derefter vil der via distrikterne blive udsendt informationsmateriale, så de enkelte gilder får mulighed for at vurdere og beslutte, om de vil være med i arbejdet fra starten. Ud over at vi løser en vigtig rolle, som er i god samklang med vores idégrundlag, er det også en endog særdeles god mulighed for at synliggøre og profilere Sct. Georgs Gilderne for omverdenen. Sct. Georg, så bladet fremover udkommer seks gange om året i stedet for de nuværende 8. Til gengæld udvides bladet fra 16 til 24 sider, og målet med ændringen er inden for den samme økonomiske ramme at kunne lave et langt mere levende blad, idet de ekstra sider i højere grad end nu giver mulighed for reportagestof fra gilde- og spejderlivet rundt omkring i landet. Ændringen træder i kraft efter sommerferien med udgivelse i årets lige måneder, dog i maj i stedet for juni på grund af de vedtægtsbestemte informationer, der i majnummeret skal gives op til et landsgildeting. PR-Udvalget mangler fortsat et medlem. Den ideelle kandidat er en erfaren gildebror med journalistisk baggrund, og vedkommende skal i høj grad være sparringspartner for Sct. Georgs redaktør og ressourceperson i forbindelse med det nye Sct. Georg. Interesserede kan kontakte Kirsten på landsgildekontoret for nærmere oplysninger. Kan udenlandske gildebrødre optages som væbnere og riddere i Danmark? Midt i vores egen debat om vores arbejdstrin er det interessant at konstatere, at der fra udenlandske gildebrødre et interesse for at lære vores væbner- og ridderarbejde at kende. Flere udenlandske gildebrødre har i den forbindelse ønsket at blive optaget som væbnere og riddere i Danmark. Landsgildeledelsen har givet denne situation mange overvejelser og er nået frem til en form, hvorunder en sådan optagelse kan finde sted. Det er ikke hensigten aktivt at markedsføre vores væbner- og ridderarbejde uden for landets grænser, men det er et klart ønske at kunne håndtere sådanne henvendelser på en positiv og værdig måde. Som noget grundlæggende skal det pågældende lands landsgildeledelse være orienteret, inden en optagelse kan finde sted, på samme måde som den danske landsgildeledelse skal være orienteret, bl.a. for at sikre kvaliteten af den væbner- og ridderforberedelse, der skal finde sted. 4 Nyt Sct. Georg på vej Efter indstilling fra PR-Udvalget besluttede landsgildeledelsen at ændre udgivelsesfrekvensen for Støtte fra hjælpefonden Der forelå over 50 ansøgninger om støtte fra hjælpefonden. Det blev besluttet at give kr. til

5 Grønlands Spejderkorps arbejde med udgivelse af en jubilæumsbog i anledning af korpsets 60 års jubilæum, og det fælles kampagneprojekt, som spejderkorpsene i Danmark afvikler i 2. halvår 2002, blev tildelt kr. i støtte. Kampagneprojektet er omtalt herunder. Spejderkorps fælles om hvervekampagne Sct. Georgs Gilderne i Danmark støtter med kr. De fire spejderkorps Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark og KFUK-spejderne i Danmark går efter sommerferien sammen om en stor oplysnings- og hvervekampagne. Det er første gang nogensinde, at korpsene udnytter deres fælles værdier til en fælles kampagne. Det samlede budget er på 3,3 millioner kroner nogenlunde ligeligt fordelt mellem landsdækkende aktiviteter og lokale tiltag. Med kampagnen ønsker spejderkorpsene i fællesskab, men i respekt for den indbyrdes forskellighed at sætte fokus på de værdier, der kendetegner det idébestemte spejderarbejde. Vigende medlemstal Inden for de seneste fire år har de nævnte spejderkorps mistet godt medlemmer. Iflg. presseomtalen af projektet er det ikke mindst teenagerne, der falder fra, hvorimod der for de yngste aldersgruppers vedkommende ikke meldes om de samme problemer. Spejderkorpsene skriver i deres informationsmateriale om kampagnen bl.a., at de nok har været for dårlige til at fortælle børn, unge og deres forældre om værdierne i spejderarbejdet. De har imidlertid en tiltro til, at en rigtigt profileret og tidssvarende oplysningskampagne kan give fornyet grokraft til spejderkorpsene. Økonomisk støtte fra Sct. Georgs Gilderne En sådan kampagne, der sætter fokus på spejderbevægelsens værdier, er helt i vores ånd og interesse, påpeger landsgildemester Steen C. Andersen, der sammen med den øvrige landsgildeledelse på det seneste møde besluttede at støtte projektet med kr. af de midler i hjælpefonden, der er øremærket spejderformål. Det er et pænt tilskud til de kr. af kampagnebudgettet, som der på ansøgningstidspunktet endnu ikke var fundet økonomiske midler til. Det bliver spændende at se, om satsningen får den forventede positive effekt på medlemstallet. LGPR Temamøde med Landsgildeledelsen Samarbejdet med Sct. Georgs Gilderne prioriteres lavt, fordi korpsene opfatter Sct. Georgs Gilderne som værende ude af trit med samfundsudviklingen siger Lars Kolind. Hvad siger du? Gildebrødre fra Nordvestjylland, Vendsyssel og Aalborg Distriktsgilder indbydes til temamøde med landsgildeledelsen lørdag 10. august kl til på Gildeborgen, Rafns Allé 1, 9000 Aalborg. Emnet er relevansen af spejderkontakt og samarbejde med spejderkorpsene på landsplan og lokalt. Er Sct. Georgs Gilderne domineret af tidligere DDS er? Korpsenes aktive arbejde med at opbygge egne»ældregrupper«i konkurrence med Sct. Georgs Gilderne og andet af relevans for udviklingen af Sct. Georgs Gildernes spejderkontakt vil vi gerne drøfte med jer. Tilmelding inden til DGK Jørgen Bøgh Nielsen, tlf eller mail Max. deltagerantal 45 personer. Landsgildeledelsen. 5

6 6 Kursusudvalget meddeler Vil du være med i Gildernes Højskole med afslutnings-weekend på Rødding Højskole Af Uddannelse Sekretær Margrethe Gybel Kursusudvalget (KU) vil nu præsentere anden omgang af Gildernes Højskole, som vil finde sted i perioden oktober 2002 til april Gildernes Højskole er et debatforum, der bygger på tre kvartalsbreve og en afsluttende weekend på Rødding Højskole. På højskolen er der desværre en deltagerbegrænsning på ca Temaet vil denne gang være Mangfoldighed. Mangfoldighed har rod i den forskellighed, vi hver især benytter for at give vore tanker udtryk og for at give anskuelser og meninger vægt og karakter. Vi udtrykker os mangfoldigt i: - det talte ord - det malte ord - det musikalske ord - det formgivende ord Det er lykkedes for KU at få tilsagn fra tre stærke spidser på den gaffel, der skal pirke til os, vække til omtanke og handling og alt i alt give indhold i gildehøjskolens ramme. De tre oplægsholdere er: Kunstmaler Michael Kvium Højskoleforstander Annemarie Morris, Rødding Højskole Lektor Lars Hulgaard, Institut for Socialvidenskab. Roskilde Universitetscenter. De tre debatoplæg udsendes til deltagerkredsen henholdsvis 1. oktober 2002, 15. december 2002 og 1. marts Prisen vil blive som sidst 1250 kroner med fordeling således: Depositum ved tilmeldingen 200 kroner, og ved udsendelsen af hvert kvartalsbrev betales 350 kroner. Debatoplæggene bearbejdes i grupper, som er koblet med en partnergruppe på den modsatte side af Bæltet. Grupperne udveksler synspunkter i brevform. Tilmelding behøver ikke at finde sted gruppevis, idet KU vil danne grupper af de tilmeldte, som bor i nærheden af hinanden. Ligeledes vil vi finde grupper andre steder i landet, som vil være partnergruppe. Ægtefæller, der ikke er gildebrødre, er meget velkomne til at deltage. Vi mødes i weekenden april på Rødding Højskole, hvor oplægsholderne deltager. Weekenden starter fredag ved aftenstid, hvor man møder sin partnergruppe - og slutter med et rigtigt højskoleforedrag og frokost søndag. Vi afholdt Gildernes Højskole første gang i , og ligesom sidst vil Rødding Højskole være vort samlingssted. Bedre rammer og atmosfære kan ikke tænkes. Som sidst siger KU: Gildernes Højskole indeholder alt, hvad vi som gildebrødre kan ønske os med hensyn til: PERSONLIG UDVIKLING DISKUSSIONER STILLINGTAGEN OG SOCIALT SAMVÆR I SÅVEL ARBEJDE SOM FEST. I Sct. Georgs augustnummer vil I finde præcise oplysninger og tilmeldingskupon, som vi skal have svar på senest 1. september. Startskuddet til Gildernes Højskoles anden udgave går 1. oktober 2002!!! Rettelse til Sct. Georg nr. 3 Ved en beklagelig teknisk fejl forsvandt de sidste linier i artiklen om riddertrinnet side 11 i Sct. Georg nr. 3, derfor bringes sidste afsnit i dets fulde ordlyd. Formår vi (der for somme må forekomme stok konservative ) at få advokeret vores oplevelser og fortolkning af idégrundlaget ud på en måde, så det kan vinde gehør hos alle gildebrødre- eller skal vi begynde helt forfra med en glans- og ritualløs, men glat og moderne forening? Jeg ser nødigt, at gode værdier udvandes i iveren efter at forny hvor man burde fastholde. Vi skal tale herom alle sammen, men indtil nogen overbeviser mig om en bedre arbejdsmetode for vores gildebevægelse vil jeg fortsætte som overbevist ridderhalsfundamentalist. Mogens Tangaa-Andersen DGM, Roskilde-Hedebo Distrikt

7 Ungdomsforum Hvordan udvikler vi Godt Gildeliv for gruppen op til 40 år? Landsgildeledelsen indbyder gildebrødre under 40 år til Ungdomsforum. Sæt en weekend af til visionært gildearbejde og få indflydelse på den udvikling i gildebevægelsen, der retter sig mod de yngre årgange. Vi skal hente inspiration i de ting der er i gang. Unge grupper i gilderne, gildetroplauget, det danske Projekt Gildehus og det norske projekt Gildefrø. Kontaktfladerne mellem gilderne og spejderkorpsene, og landsgildeledelsens nye landsdækkende tiltag, der giver nye opgaver i forhold til spejderne. Mulighederne i den internationale gildebevægelse, twinning og kontaktpersoner. Ungdomsforum holdes 25. til 27. oktober på Gildecenter Rodbjerggaard, Vorkvej 73, 6040 Egtved. Rekvirer uddybende information om. hvad der er på bedding, eller fremsend dine ideer til Ungdomsforum til Oplysninger om indkvartering, priser m. m. bringes i Sct. Georg i august. Tilmelding tidligst 1. august, senest 31. august til landsgildekontoret. Steen C. Andersen. Velkommen til Roskilde Hvis du nu alligevel er i Roskilde eller omegn, så skulle du besøge Sct. Georgs Gilderne i Roskilde. Hver lørdag hele sommeren er der åbent hus vi kalder det Lørdags-Café i gildernes»nye«hus. Huset fungerede indtil 2001 som spejderhus, men da spejdergruppen p. t. er sat på»stand-by«, har Roskilde-gilderne lejet det, og vi har siden brugt en del energi og penge på at sætte det i stand, så vi nu har et dejligt, velfungerende Gildehus. Dette muliggør, at vi kan give gildebrødre, som er på besøg eller er turist i vores by, et sted, hvor de kan møde lokale gildebrødre vi byder på en kop kaffe og en gildesnak. Vi holder åbent hver lørdag kl første gang 22. juni og til og med 19. oktober. Adressen er: Gildehuset Sankt Agnes, indkørsel og parkering Sankt Agnesvej v/parkforvaltningen, 4000 Roskilde. Normalt behøver du ikke at melde din ankomst, men hvis det drejer sig om en større gruppe, vil vi godt have et tip i forvejen tlf P. v. Café-gruppen/Sct. Georgs Gilderne i Roskilde Jørgen Gybel Strukturændring Hvor er det forfriskende at læse Ingvar Frier fra Værløse Gildets forslag til ændringer i Gilderne. Jeg vil ikke gentage forslagene, som jeg et enig med ham i, men supplere med forslag til ændringer af titlerne i gildet. Gildemester kan ændres til Gildeleder Skatmester til Gildekasserer Gildekansler til Gildesekretær Faneherold til Fanebærer Dørherold til Dørvogter Skriver til Referent. Det må være på høje tid at tage fat på ændringer af gildebevægelsen, hvis den skal overleve, og det kan den kun ved at få unge mennesker ind i gilderne. Et eksempel fra 4. Gilde i Kolding der består af 32 medlemmer. Gennemsnitsalderen er 61 år. Med mine 52 år er jeg fjerde yngste. Mit forslag er, at der både lokalt-, distrikts- og landsmæssigt nedsættes nogle udvalg, bestående af de yngste medlemmer til at forny Gildebevægelsen. Denne fornyelse kan med et lidt forslidt reklameudtryk bestå af: Tradition og fornyelse. Dette indlæg skal ikke betragtes som et surt opstød, men skrevet i en positiv ånd, for at sætte gang i en debat om omstrukturering, der er nødvendig. Christian Vildfang, 4. Gilde, Kolding. 7

8 Københavns Stadsgildes sæsonstart Af Jette Dyhring Pedersen, DIS, København Københavns Stadsgilde fik tilbud om en ukrainsk aften med børnekor og dansere. Lærerne kom alene. Det var musikere, dansere og sangere af en karat, vi sjældent har oplevet før. Kig selv på billederne! I uge 35 (aug. 2002) vender gruppen tilbage til Danmark. Børnene er lige så folkloresmukke og dygtige som deres lærere. Skal I have kulturuge, byfest el.lign. i jeres lokalområde, var dette flotte islæt måske en idé. For yderligere oplysninger kontakt: Poul Aremark, Glostrup 1. Gilde Skærager Albertslund Tlf.: el. Fax på samme nr. 8

9 Friends of Scouting in Europe I oktober måned sidste år var 6 danske spejderledere i Rumænien for at deltage i det 3. årlige møde for medlemmer af Friends of Scouting in Europe, (FOSE) (på dansk Europæiske Spejdervenner) der er et relativt nyt initiativ, udgået fra European Scout Foundation. Formålet med FOSE er at give medlemmerne mulighed for at vise deres støtte til spejderbevægelsens ideer og mål, gennem pengebidrag til spejderbevægelsen i Europaregionen, med henblik på at støtte den nye»spirende«spejderbevægelse i de nye Østeuropæiske lande. I mødet deltog også FOSE-medlemmer fra Sverige, Tyskland, Østrig, England, Schweiz, Island og Grækenland samt fra Europakontoret. Udover mødet med repræsentanter fra spejderkorpset var der mulighed for ture i selve Rumænien. En meget stor oplevelse. Næste år vil mødet blive afholdt i Bulgarien, hvor også du, der læser dette, vil få mulighed for at deltage, hvis du inden da har givet din støtte til dette betydningsfulde arbejde med at hjælpe spejderkorpsene i Østeuropa, til gavn for ungdommen i de lande, der først nu oplever den frihed, som vi i vores land har haft i mere end 50 år. Vi er i løbet af de sidste 2 år blevet en lille gruppe på 40 gamle spejderledere fra 14 Europæiske lande (vi er 11 fra Danmark), der årligt støtter arbejdet. Medlemsskabet for 2002 er fortsat kr (eller kr for et livsvarigt medlemsskab). For de fleste af os er disse beløb relativt store, men når man betænker hvilken betydning spejderbevægelsen har haft for mange af os, samt betydningen moralsk og økonomisk af vores støtte, håber jeg, at også du vil medvirke til dette betydningsfulde arbejde. Yderligere oplysning hos Leif Bahn, der koordinerer FOSE i Danmark for alle Fællesrådets spejderkorps - tlf eller Tør du sige nej til at blive international brobygger på en weekeend??? Nej vel!!! Så se seneste nr. af Sct. Georg med invitation til LIS-stævne 2002 Med brobyggerhilsen Internationalt Udvalg 9

10 Historien om Georgius Af Erling Fossum, Århus 10 Eventyr og fakta For at holde rede på tidens gang og årstidernes vekslen deltes året tidligt i menneskehedens historie i uger og måneder. Den kristne kirke fastlagde (bistået af astronomer) særlige festdage og knyttede desuden til hver dag i kalenderen et personnavn. Helgennavn plejer vi at sige. Udfor 23. april står Georg. Det går tilbage til den kristne kirkes første århundreder, da mænd og kvinder, der blev ofre for hedenske herskeres forfølgelse eller på anden måde gjort sig fortjent som forbillede, tillagdes denne særlige status. I de»officielle«helgenlegender finder man som regel fyldestgørende beretninger om hver; om nogle er oplysningerne dog ret sparsomme. Om Georg vides kun, at han vistnok kom fra Syrien og led martyrdøden i Rom engang i begyndelsen af 300-tallet. Langt mere fantasifulde detaljer beskrives i myter om dragekampen, som sagkyndige mener handler om en helt anden Georg. Men billedet af den tapre kriger i kamp mod ondskaben gjorde altså Georg til riddernes helt. Forskere kender dragemyten som vandresagn, folkeeventyr hvis spredning fra land til land spores tydeligt. Det nordiske sagn om Thors kamp mod»midgårdsormen«er en parallel til dragemyten. Da Vatikanet engang i nyere tid (såvidt jeg husker i 50 erne) foretog kritisk gennemgang af de mange helgener, opgav man Georg. Europa erobret Men myten om den modige mand, der på forbilledlig vis bekæmper og overvinder onde magter, kendt i alle kulturer i utallige varianter, er udødelig. Ikke mindst fordi sagnet gennem århundreder har inspireret kunstnere til fremragende arbejder, rigt repræsenteret såvel i grafik som skulptur på museer i Europas gamle kulturbyer. Lad os også se på navnets oprindelse og betydning. Sagt ganske kort: ordet er sporet tilbage til oldgræsk, hvor det kan være kommet fra de gamle asiatiske kultursamfund. Forstavelsen geo- som vi bruger i sammenhæng med -grafi, -logi, -metri, -dæsi osv. osv. betyder simpelthen jord, navnet Georg (Georgios) = agerdyrker. Hvordan de gamle grækere udtalte det, har jeg ikke kunne finde noget bud på. Som bekendt er det kun os der siger Gee-ok; vore forfædre, normannerne, havde ikke lært at læse og skrive, de måtte lytte sig til helgennavnet. Mellemproportionalen af hvad de fremmede sagde måtte opfattes som noget i retning af hjårgsch, det blev til Jørgen. Under dette navn dyrkedes han i Norden. Men selvom han under begge navne beskytter mod onde magter, får han en lidt anden status hos os end hos de fremmede. Dér var han først og fremmest krigernes helgen, mens Jørgen mest står som de syges og svages beskytter. Baden-P på skattejagt Selvfølgelig må vi nu spørge: Hvordan gik det egentlig til at denne østerlandske sagnskikkelse blev hentet ind i spejdernes idéverden? Vi blader i Baden-P s spejderbog. Blandt de berømte landsmænd, han beskriver som gode forbilleder, hører George jo af gode grunde ikke med; et sted kommer turen så til sagnkongen Arthur, ham med»ridderen om det runde bord«. Sikkert velkendt af enhver britisk dreng i 1908, på samme måde som alle danske drenge havde hørt om Holger Danske og Tordenskjold; så det kunne siges kort, 5-6 linier: De 40 tapre riddere havde martyren George som værnehelgen.»lad os derfor hvert år på hans navnedag mødes og love hinanden at efterleve spejderloven«. Det er ikke let at vurdere hvilken rolle denne opfordring har spillet i spejderideologien. Med sådanne kunstigt skabt symbolik sker det jo, at nogle begejstret går ind for ceremonien, andre er skeptiske og tænker: Gider vi? Religiøse fordomme kunne spille ind, eller andre forskelle fra land til land; kan den voksne leder uden skrupler foregøgle de unge, at»ligesom vi står her, samles spejderne i dag verden over for at bekræfte deres spejderløfte«? Der er utvivlsomt nogen, der mener, at én gang om året, det er da for sjældent, og den skik er opstået altid at slutte samværet med at danne kæde og synge»spejderbror, her er min hånd«,

11 som, såvidt jeg husker, intet har at gøre med Georg. Og her er et helt andet problem, som vi ikke kan ignorere idag, hvor pigekorpsene fusionerer med drengene: Hvad mener pigerne om at tiltales spejderbror? Og hvordan vil de opfatte Georgs bedrift, når de hører at antropologer ved at spore sagnet tilbage til oprindelsen har kunnet fastslå, at dragen sandsynligvis er hunkøn? Vi kunne godt tage det alvorligt Hos os i Danmark fyldte dragemyten ikke meget i spejdersporten de første år; fra drengeårene mindes jeg intet om hans plads på ranglisten. Øverst stod i hvert fald ubestridt bevidstheden om det spændende friluftsliv, der lærte os at klare os selv og altid føle os ansvarlige for beslutningerne. Men da jeg sidst i 1920 erne blev TF (tropsfører), var den årlige dragedag lagt i faste rammer. For at have hånd i hanke med, hvad det kunne falde tropsføreren ind at sige, havde man indført at korpsledelsen hvert år formede (eller fik en kendt person til at skrive) et»georgsbudskab«til oplæsning. Ikke hver gang den helt store visdom, men det skulle bidrage til at gøre det passende»højtideligt«at se TF tage kuverten frem, åbne den og folde dokumentet ud. En lille forbedring i 1932 må jeg vedkende mig at være ophav til: jeg overbeviste autoriteterne om, at man burde anbefale tropsførerne at læse budskabet igennem i forvejen derhjemme. Hvornår budskabsskikken var blevet indført, har jeg ikke kunnet tidsfæste. Der er lige én ting mere at berette fra Georgs synderegister; i 1933 lagde han navn til en klub af»gamle spejdere«. Oprettelse af en sådan forening var et påskønnelsesværidgt initiativ. Der var utvivlsomt et behov, både blandt de unge nyvoksne, der tøvede med at»sige farvel og tak«, og blandt de lidt ældre (egentlig gamle havde jo ingen nået at blive endnu) med et nostalgisk ønske om at genopleve kammeratskabet. Måske en fejlvurdering Og det var et pionérarbejde; iværksætterne havde ingen forbilleder, Danmark var faktisk det første land, der fik en sådan forening. Og de var bevidste om, at der måtte skabes noget, der passede ind i det verdensforbund, der var under opbygning efter Hvad burde først og fremmest medbringes fra spejdertiden? Den kreds af årige, der i 1933 skabte»georgs Gildet«, lå under for sit slægtleds hang til at hente inspiration i Danmarks middelalderhistorie. Ingen tvivl om, at foreningsnavnet havde den helt rigtige klang. Nu så de det altså som deres opgave at være forbillede på globalt plan. Nogle af dem havde brugt det danske helgennavn Jørgen, men det ville næppe kunne godtages internationalt. Ordet gilde, betegnelse for»kollegial sammenslutning«eller en slags arbejdsgiverforening, kunne derimod ikke være problematisk; der var på andre sprog beslægtede ord, så det ville man forstå i de fleste lande. Nu var man så forberedt til at indgå i en verdensomspændende kæde af Georgs-gilder, og man må have forestillet sig, at den til Dragekampen knyttede symbolik overalt var noget centralt i spejdernes idéverden. Tilsyneladende var der ingen opposition mod denne opfattelse; men efterhånden som der rundt om i landene dannedes organisationer af»gamle spejdere«, viste det sig at Georgs-navnet slet ikke slog an. De kaldte sig simpelthen Former Scouts og lign. Resultat: Et globalt samarbejde IFOFSAG. Georg har trukket sig fra arbejdsmarkedet, skjult bag et mystisk kodeord. Lad os dog røbe, at det står for»international Federation Of Former Scouts And Guides«. 11

12 Opslagstavlen Fredslysets Flamme sendes gennem Danmark mandag, den 25. november 2002 I Nordisk Under Region, NUR er man enedes om denne tidlige dato, for at flammen kan føres gennem Sverige til Norge og fra Danmark sendes med skib til Grønland og Island. Fredslysets Flamme vil igen i år blive hentet i Domkirken i Lübeck. 12 Naturlaug Bornholm 9. juni: Drageskydning. Finnedalshytten kl.10,00. Mange forskellige aktiviteter, tag madpakken med, køb vafler og kaffe. 19. juni: Friluftsgildehal. 21. juli: Travetur Oluf Høst museum Mødested: P-Pladsen v/ Nørresand, Gudhjem. En tur op gennem Gråmyr og Holkadalen. Ankomst til Oluf Høst museum ca. kl. 11,00 evt. fælles entre: Turens længde: ca. 4 km ad gode stier. Pris 10 kr. inkl. drik + entre til museum (grupperabat) 17. august: Distriktsfriluftsgildehal v/ Finnedalshuset kl. 20, august: Familieorienteringsløb: Mødested ved Opalsøen kl. 9,30. Kuperet tur over Hammerknuden, gennem Sibirien, forbi fyret og Salomons Kapel. Turens længde i alt, over stok og sten, ca. 6 km. Pris 10 kr. inkl. en drik. Yderlige oplysninger: / Distriktsgildetræf på Rodbjerggård Niels Ebbesens distrikt indbyder hermed til distriktsgildetræf på Sct. Georgs Gildernes ejendom, Rodbjerggaard, Vorkvej 73, 6040 Egtved tirsdag den 24. august 2002 kl Vi skal selv sørge for vores befordring. Aftal venligst med hinanden om fælles transport. Vi begynder med at spise frokost i Stalden. Dernæst vil bestyrer Hartvig Kjeldgaard fortælle om stedets historie og vise rundt på ejendommen. Her vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål. Der vil blive serveret kaffe med brød. Vi slutter dagen med åben gildehal med distriktsgildeledelsen i højsædet. Pris pr. person for arrangementet inkl. frokost og kaffe med brød 50 kr. Tilmelding gildevis til Birte Mørup Jensen, tlf: eller Peder Lode, tlf: senest tirsdag den 13. august 2002.

13 11. Sct. Georg Gilde i Aalborg fylder 25 år Dette fejres lørdag 1. juni 2002 i musiksalen/gæstesalen, Aalborghallen med flg. program: Kl : Jubilæumsgildehal i musiksalen Gildebluser Polobluser og sweatshirts Kirsten Olesen Felsted Nygade Aabenraa Tlf Kl : Vandrehal m/velkomstdrink i foyeren Kl : Festmiddag i gæstesalen. Herefter dans til levende musik. Pris for hele arrangementet er pr. deltager kr incl. velkomstdrink, 3 retters menu med vine, kaffe samt natmadssuppe. Bindende tilmelding til Else Lysgaard, tlf Sct. Georgs Gilde 60 år Frederikshavn I anledning af 1. Sct. Georgs Gildes 60 års jubilæum indbyder vi hermed alle gildebrødre og venner af gildet til jubilæumsreception fredag 7. juni 2002 kl i Gildehuset, Søndergade 233 Frederikshavn. Med stor gildehilsen Gildeledelsen Udlejning af mit hus/hjem i Provence fortsætter p. g. a. særlige forhold. Pr. 01/04 er flg. perioder ledige: Ugerne 19/20-21/22-23/24 og 37/38 Henvendelse: tlf og Med gildehilsen Karsten Staunstrup Roskilde 1. Gilde Cevennerne det grønne Sydfrankrig Komfortable fuldt udstyrede ferieboliger. Smuk have, stort svømmebassin. Meget smukt område uden for vanlige turiststrøg. Dansk værtspar. Rabat til gildebrødre. T. Dyrbak, Residence Christophe F St. Brès, Frankrig Tlf

14 TURISTGILDEHAL i Vordingborg i Juli 2002 Sct. Georgs Gilderne i Vordingborg indbyder til»turistgildehal«onsdag d. 17. juli 2002 kl i Vordingborg Roklubs lokaler, Nordhavnsvej 56, 4760 Vordingborg. Turistgildehal er en åben gildehal for lokale gildebrødre med familie/ledsager og venner, men ikke mindst gildebrødre fra ind-og udland, som opholder sig som turister i eller i nærheden af Vordingborg. Efter gildehallen er der hyggeligt samvær, hvor der bliver serveret et let traktement. Tilmelding helst inden d. 15/7-02 til Kirsten Krebs, tlf Arrenæs Gildet Frederiksværk, indbyder igen i år til åbent folkestævne lørdag 25. maj 2002 Algang kl , spisning kl , alsang kl. 19 Alle er velkomne. Efter en vandretur på 2-3 km med indlagt bingo på Arresø Centret, spiser vi vores medbragte mad og steger vore bøf el. lign. over en sagte ild i hyggeligt fællesskab. Drikkevarer og bagte kartofler kan købes. Efter spisningen er der fællessang, hvor vi synger sange fra Arrenæssangbogen, den kan købes på stedet. Husk gode travesko, varmt tøj og et tæppe. Gå en tur - spis og syng i Danmarks guldager natur. På gensyn på Arresø Centret, Auderødvej, 3300 Frederiksværk. Temamøde med landsgildeledelsen Nysgerrigheden der blev væk? - Andre boller på suppen? Gildebrødre fra Arresø-, Kronborg-, Sjælsø-, Hareskov-Dyrehave- og Københavns Distriktsgilder indbydes til temamøde med landsgildeledelsen lørdag 29. juni kl til på Fuglevad Mølle 4 i Lyngby. Emnet er personlig udvikling og organisatorisk træning. Vi vil gerne drøfte Kursusudvalgets opgaver, svendetidsintroduktion, I-dage, ledertræning og meget mere med jer. Tilmelding senest 21. juni 2002 til landsgildekontoret, tlf eller på mail til 14 Max. deltagerantal 60 personer. Landsgildeledelsen.

15 Postbesørget blad (0900 KHC) Agitationsplancherne kan lånes ved henvendelse til Landsgildekontoret. Er særdeles velegnede i forbindelse med agitationsmøder og lignende.

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Internationalt Jubi-Træf Gambia projektet MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2001 NUMMER 68. ÅRGANG

Internationalt Jubi-Træf Gambia projektet MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2001 NUMMER 68. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Internationalt Jubi-Træf Gambia projektet Sct. Georg MAJ 2001 68. ÅRGANG 4 Sct. Georg LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Karin Boldsen Havnevej 28,

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Det var så den sommer!

Det var så den sommer! September 2013 København Hvidovre Det var så den sommer! Kære gildebrødre. I skrivende stund er det stadig mere end 25 grader og græs og urter mangler vand. Min/ vores sommer har været travl og fyldt med

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte.

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte. Slide 1 The Friends of Scouting in Europe Velkommen til denne præsentation af Friends of Scouting in Europe. Vi søger din finansielle støtte til udviklingen af spejderarbejdet. Men FOSE er ikke kun et

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 103 September 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 Stafetten Barsø lejren 2015 Sct. Georgs Gilderne I Danmark Så gjorde vi det igen.

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For

Læs mere

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug.

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug. Aalborg Stadsgilde Vejledning for gilder og laug. Elektronisk udgave 0.0 01.02.2012 Forord: Målet med denne elektroniske udgave af regnbuebogen, er at give alle gildebrødre en håndbog, hvori man kan søge

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

26. årgang April 2015 Nr. 5

26. årgang April 2015 Nr. 5 Fredslyset i InSide 2014 26. årgang April 2015 Nr. 5 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel - 86 96 13 81 mail: peru@os.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Sct. Georg. Distriktsforum Optakt til gildeting Til topmøde med en gildebror NUMMER FEBRUAR 2003 70. ÅRGANG

Sct. Georg. Distriktsforum Optakt til gildeting Til topmøde med en gildebror NUMMER FEBRUAR 2003 70. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Distriktsforum Optakt til gildeting Til topmøde med en gildebror Sct. Georg FEBRUAR 2003 70. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C.

Læs mere

Side 1 af 6. Distriktsforum 2012. Velkommen Nu drejer vi skuden (citat fra Ulla i Odense)

Side 1 af 6. Distriktsforum 2012. Velkommen Nu drejer vi skuden (citat fra Ulla i Odense) Side 1 af 6 Distriktsforum 2012 Velkomst Lone Velkommen Nu drejer vi skuden (citat fra Ulla i Odense) Handlingsplanen 2011-2013. Hvordan er vi kommet fra start? Handlingsplan her er status; hvis nærmere

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 7, November 2010 Sæson 2011 Bali. En fotografisk rejse gennem 30 år. HVERT ENESTE ÅR igennem næsten 30 år har den danske fotograf Rodney Aarup og hans kone Mariann

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Sct. Georg. Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse NUMMER. August 2004 71.

Sct. Georg. Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse NUMMER. August 2004 71. NUMMER Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2004 71. ÅRGANG 4 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Tid Spejderne gav 2 mill. til UNICEF 75 års jubilæum - en dejlig oplevelse

Tid Spejderne gav 2 mill. til UNICEF 75 års jubilæum - en dejlig oplevelse NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Juni 2008 75. ÅRGANG Tid Spejderne gav 2 mill. til UNICEF 75 års jubilæum - en dejlig oplevelse 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne

Læs mere

KFUMs Idrætsforbund: Ide og virksomhed. Peter Tofts Vej 21-6000 Kolding www.kfumid.dk kfumid@kfumid.dk

KFUMs Idrætsforbund: Ide og virksomhed. Peter Tofts Vej 21-6000 Kolding www.kfumid.dk kfumid@kfumid.dk KFUMs Idrætsforbund: Ide og virksomhed Peter Tofts Vej 21-6000 Kolding kfumid@kfumid.dk Det her står vi for: Alle dur alle kan være med! Den som bliver medlem i KFUMs Idrætsforbund skal kunne udvikles

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Nr. 4 oktober - november - december 2010 58. årg.

Nr. 4 oktober - november - december 2010 58. årg. Nr. 4 oktober - november - december 2010 58. årg. Efteråret er over os og inden vi ser os om er Julen over os. Ved juletid ser vi mange ENGLE, men det er heldigvis ikke kun der, de dukker op. FRAKKEDAMEN.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere