Direktører løber med lønposen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktører løber med lønposen"

Transkript

1 Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede direktører har oplevet en gennemsnitlig stigning i timelønnen på 36,1 pct. Lønstigningerne toppes dog af C20-direktørerne, som har fået en gennemsnitlig stigning i timeløn på 80,1 pct., svarende til kr. I nogle kommuner er timelønnen for højtlønnede direktører næsten tredoblet og er i 2012 hele 13 gange større end 3F ernes timeløn i samme kommuner. Siden 2003 har direktører oplevet en væsentlig stigning i reallønnen. 3F ere har derimod oplevet en stagnerende løn i samme periode, når der korrigeres for generelle prisstigninger. Figur 1 viser den gennemsnitlige timeløn for 3F ere samt fire forskellige grupper af direktører; direktører i de 20 største danske virksomheder (C20), højtlønnede direktører, direktører med mere end 50 ansatte og alle direktører. FIGUR 1: UDVIKLINGEN I TIMELØNNEN FOR 3F ERE OG DIREKTØRER (DKK), INFLATIONSKORRIGERET Direktører, gennemsnit mere end 50 ansatte Gennemsnit, alle adm. direktører Højtlønnede direktører C20 direktører 3F'ers løn, gennemsnit Kilde: Ceveas beregninger på baggrund af C20 indeks, DI og DST Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Maj Baltzarsen, Analytiker E. Notat Tema: Arbejdsmarked Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Niklas Andersen, Analysepraktikant E.

2 Som vist i figur 1, har alle direktører oplevet en stigning i realtimelønnen i perioden 2003 til Samtidig fremgår det, at jo højere løn direktørerne havde i 2003, jo større lønstigning har de fået, både nominelt og procentuelt. Den gennemsnitlige stigning i reallønnen i kroner og ører for alle direktører i perioden ligger på 139 kr. i timen, for højtlønnede direktører ligger den på 364 kr., mens den for C20-direktørerne ligger på hele kr. Til sammenligning er 3F ernes gennemsnitlige timeløn kun steget med 1,1 kr. Analyseres den procentuelle udvikling i timelønnen er der også store forskelle at spore. Den gennemsnitlige timeløn blandt alle direktører er steget med 23,3 pct., 36,1 pct. for højtlønnede direktører, og lønstigningen toppes af C20-direktørerne, hvis timeløn i gennemsnittet er steget med 80,1 pct. Der har altså været store lønstigninger blandt alle direktørgrupper, selvom C20- direktørerne skiller sig ud ved næsten at have fået fordoblet deres løn i perioden. 3F ernes timeløn er i samme periode nærmest stagneret og er kun steget med 0,5 pct. Store kommunale forskelle Den skæve lønudvikling mellem direktører og 3F ere findes også på kommunalt niveau, men der er dog store forskelle på lønforholdet i de enkelte kommuner. Figur 2 viser forskellen mellem højtlønnede direktører og 3F ere i de tre kommuner med størst spredning i timelønnen og de tre kommuner med mindst spredning. FIGUR 2: KOMMUNALE FORSKELLE I TIMELØN MELLEM DIREKTØRER OG 3F ERE, Timeløn Højtlønnede direktører Timeløn 3F-ere Højtlønnede direktørers timeløn i hele landet 3F'ernes timeløn i hele landet. Kilde: Cevea på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Kommunerne med den største spredning i timelønnen for hhv. højtlønnede direktører og 3F ere er Gentofte, Allerød og Lyngby-Taarbæk, og i 2012 var direktørlønningerne i disse kommuner gange højere end 3F-lønningerne i de samme kommuner. 1 De kommuner med den mindste forskel tæller Ringkøbing-Skjern, Næstved og Holstebro 2, hvor direktørlønningerne i 2012 var 2-3 gange 1 Udvælgelsen er ikke sket på baggrund af alle 98 kommuner, da der kun findes data på direktørlønningerne i 87 af kommunerne. 2 Holstebro er egentligt den kommune med 5. mindst forskel på direktør og 3F-lønninger, men da nummer 3 og 4, hhv. Norddjurs og Guldborgsund Kommune, ikke har data for stigningen i direktørlønninger er disse ikke udvalgt. 2

3 højere end 3F ernes løn. På landsplan er den gennemsnitlige direktørløn 6,2 gange højere end 3F ernes timeløn. 3F-lønningerne ligger relativt stabilt på tværs af landet. I de seks kommuner i figur 2 svinger 3Flønningerne mellem 205 kr. i timen (Gentofte) og 236 kr. i timen (Allerød), og landsgennemsnittet er på 220 kr. i timen. Direktørlønningerne varierer derimod væsentligt mellem kommunegrænserne. I de tre kommuner med mindst forskel mellem 3F- og direktørlønninger, som fremgår i figur 2, ligger den gennemsnitlige direktørlønning på mellem 630 kr. og 770 kr. i timen og ligger dermed langt under landsgennemsnittet for direktørernes timeløn på kr. Samtidig ligger Gentofte, Allerød og Lyngby-Taarbæk over landsgennemsnittet og toppes af Allerød Kommune med en gennemsnitlig timeløn på kr. for højtlønnede direktører. Direktører får næsten tredoblet deres timeløn Direktørerne i Gentofte, Allerød og Lyngby-Taarbæk, som har de højeste lønninger i 2012, er også de direktører, som har oplevet de største lønstigninger i perioden 2003 til Som det fremgår i figur 3, har højtlønnede direktører i Gentofte og Allerød en gennemsnitlig stigning i timeløn på hhv. 197,6 og 194 pct., hvilket svarer til, at deres timeløn næsten er tredoblet siden Modsat er direktørernes løn i Holstebro, Næstved og Ringkøbing-Skjern faldet med op til 28 pct. 3F ernes lønstigninger er mere moderate end direktørernes og svinger mellem 21,7 pct. (Allerød) og -12,5 pct. (Gentofte) i de seks kommuner. Landsgennemsnittet for direktørernes lønstigninger er på 36,1 pct., og til sammenligning har 3F erne haft en gennemsnitlig lønstigning på 0,5 pct. FIGUR 3: PROCENTVIS UDVIKLING I TIMELØN HOS DIREKTØRER OG 3F ERE, Højtlønnede direktørers lønstigning i pct. 3F'eres lønstigning i pct. Højtlønnede direktørers lønstigning i pct. hele landet 3F'eres lønstigning i pct. hele landet Kilde: Cevea på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik 3

4 Det samlede billede i Danmark Lønudviklingen blandt 3F ere og højtlønnede direktører for alle kommuner i Danmark er illustreret i de følgende Danmarkskort. Figur 4 viser den gennemsnitlige timeløn for højtlønnede direktører i På kortet er de enkelte kommuner tildelt farve efter den gennemsnitlige timeløn for direktører i kommunen, fra det laveste interval på kr. i timen til det højeste interval på kr. i timen. Ingen kommuner ligger under 600 kroner i gennemsnitlig timeløn, hvorfor den hvide farve i enkelte kommuner skyldes manglende data fra disse. FIGUR 4: GENNEMSNITLIG TIMELØN FOR HØJTLØNNEDE DIREKTØRER I DE DANSKE KOMMUNER, 2012 Højtlønnede direktørers timeløn i kroner kr kr kr kr. På kortet ses det, at de fleste kommuner har en gennemsnitlig timeløn for højtlønnede direktører på mellem og kr., og det er hovedsageligt i Vestjylland og Sydsjælland, at lønningerne ligger lavere end dette. Hovedkoncentrationen af de høje lønninger mellem og kr. i timen er i Københavnsområdet og Nordsjælland, om end dele af Fyn og Vestsjælland også har højere direktørlønninger end landsgennemsnittet. I figur 5 nedenfor, ses det tilsvarende kort for timelønnen blandt 3F erne i Her er det vigtigt at være opmærksom på, at de to kort ikke umiddelbart kan sammenlignes, da intervallerne er forskellige. Laveste interval for 3F erne er kr. i timen og højeste er kr. i timen. De 4

5 hvide kommuner indikerer igen, at der ikke findes data på disse. FIGUR 5: GENNEMSNITLIG TIMELØN FOR 3F ERE I DE DANSKE KOMMUNER, F eres timeløn i kroner kr kr kr kr. Figuren viser for det første, at gennemsnitslønnen for 3F erne varierer væsentligt mindre end for direktørerne, da det samlede interval mellem top og bund kun er på 65 kr. Dette er i sig selv ikke overraskende, men det er påfaldende, at det stort set kun er på Sjælland, at lønnen i enkelte kommuner ligger i de to højeste kategorier på over 230 kr. i timen. I nedenstående tabel er der givet et overblik over indkomstuligheden mellem 3F ere og højtlønnede direktører i hver enkelt kommune. Kommunerne er rangeret efter, hvor mange gange større de højtlønnede direktørers timeløn er end den gennemsnitlige timeløn for 3F erne i samme kommune. Herudover viser tabellen også hver kommunes gennemsnitlige timeløn for højtlønnede direktører og for 3F ere i 2012 samt stigningen i disse to gruppers løn i perioden For enkelte kommuner mangler der data, hvorfor kolonnen i disse tilfælde er blank. 5

6 TABEL 1: KOMMUNEOVERSIGT OVER DIREKTØR- OG 3F-LØNNINGER Kommune Timeløn i 2012 for højtlønnede direktører (Kr.) Hele landet 3F'eres timeløn i 2012 (Kr.) Lønstigning direktører, (Kr.) Lønstigning 3Fmedlemmer, (Kr.) Direktørløn / 3F løn (snit) 1372,2 220,7 363,6 1,1 6,2 Ringkøbing- 631,7 236,3-245,1 19,2 2,7 Skjern Næstved 685,8 212,3-11,7 1,8 3,2 Norddjurs 785,4 228,1-0,9 3,4 Guldborgsund 733,8 210,6 8,9 3,5 Holstebro 768,2 218,2-213,2-10,5 3,5 Sorø 781,8 219,6 16,1 3,6 Ishøj 883,3 237,8-152,7 5,3 3,7 Favrskov 839,3 220,2 9,0 3,8 Varde 836,8 217,2-122,4 8,5 3,9 Fredericia 948,2 242,0-26,3 16,0 3,9 Lejre 884,9 225,5-17,6 3,9 Brønderslev 830,0 211,1-769,0-12,3 3,9 Hvidovre 948,8 232,2-13,9 4,1 Vordingborg 889,7 211,6 21,3 4,2 Fredensborg 880,6 208,9 184,4-13,8 4,2 Skanderborg 967,1 226,7-208,2 9,1 4,3 Helsingør 995,5 231,1 503,2 16,1 4,3 Holbæk 931,3 207,7 337,5 5,1 4,5 Lolland 898,1 200,1-8,2 4,5 Bornholm 942,7 209,8 7,1 4,5 Syddjurs 929,8 203,9 447,3-5,9 4,6 Jammerbugt 944,9 205,4 132,9-16,2 4,6 Rødovre 1045,6 226,3-205,7 1,6 4,6 Faxe 1074,0 231,7-567,3 17,7 4,6 Thisted 1072,3 223,8 185,4-3,5 4,8 Haderslev 997,4 206,0 332,0-0,4 4,8 Køge 1101,6 227,4-289,9 5,0 4,8 Århus 1050,3 215,9 105,5 0,3 4,9 Mariagerfjord 1126,8 227,7-551,6 9,0 4,9 Ringsted 1228,1 245,7 395,2 6,4 5,0 Hedensted 1146,3 228,9 375,2-7,1 5,0 Solrød 1055,6 209,8-29,8 5,0 Odder 1090,5 216,0-17,7 5,0 Esbjerg 1173,9 232,1-317,0-1,0 5,1 Nordfyns 1118,3 217,4 172,4 12,1 5,1 Furesø 1137,1 217,7 750,1 4,8 5,2 Roskilde 1182,8 222,3 121,5 6,1 5,3 Egedal 1232,1 231,3 5,7 5,3 Assens 1124,1 210,9 549,7-7,4 5,3 Kolding 1216,6 222,6-81,2 6,0 5,5 Gladsaxe 1335,6 243,0 453,1-3,5 5,5 Albertslund 1257,8 227,5 191,0-0,4 5,5 Hjørring 1139,2 206,0-1110,6-9,3 5,5 Tønder 1196,6 215,4 709,1-7,0 5,6 Silkeborg 1171,5 209,8 558,5-2,3 5,6 Vejen 1207,2 215,0-967,8 8,8 5,6 Skive 1182,9 209,1 171,8-18,4 5,7 Ikast-Brande 1225,0 212,7-120,0-15,5 5,8 Frederikshavn 1298,7 224,3 9,3 5,8 Høje-Taastrup 1388,4 239,6-42,8 10,1 5,8 Viborg 1271,1 218,2 7,6-8,8 5,8 Tårnby 1442,2 247,1-11,9 5,8 Aabenraa 1276,8 218,4 529,2 3,4 5,8 Vejle 1283,1 217,0 194,1 0,5 5,9 Frederikssund 1357,0 227,9 248,6 25,3 6,0 6

7 Randers 1339,5 224,2 295,9 2,5 6,0 Sønderborg 1264,3 211,3 19,7-6,4 6,0 Hørsholm 1294,5 215,2-452,8 29,2 6,0 Herning 1297,5 215,2 371,6-1,3 6,0 Odsherred 1282,3 211,1 31,0 6,1 Glostrup 1458,6 235,2 719,4-0,7 6,2 Kalundborg 1594,3 254,1 420,7-18,7 6,3 Rebild 1371,3 213,3-30,2 6,4 Aalborg 1409,1 217,2 368,1 2,4 6,5 Odense 1372,2 209,7 721,9-5,6 6,5 Nyborg 1411,8 212,6-9,0 6,6 Greve 1457,1 218,1 185,7 1,7 6,7 Gribskov 1422,9 208,2-12,0 6,8 Faaborg-Midtfyn 1543,2 222,9 736,7 24,2 6,9 Brøndby 1627,5 231,1 813,4 1,4 7,0 Morsø 1451,6 203,8 567,7-13,7 7,1 Svendborg 1490,1 208,8 725,5 1,6 7,1 Vesthimmerlands 1505,0 209,8-3,1 7,2 Kerteminde 1671,7 230,7-31,1 7,2 Herlev 1650,9 226,2 687,3 23,7 7,3 Rudersdal 1767,8 233,8 517,0 22,8 7,6 Horsens 1775,4 230,4 1010,5-17,9 7,7 Ballerup 1921,2 229,6 639,4-4,3 8,4 Middelfart 1831,5 211,0 1432,9 1,2 8,7 København 1814,0 208,7 588,9 4,9 8,7 Frederiksberg 1892,3 208,3 709,1-10,1 9,1 Hillerød 2078,4 222,5 1422,8-3,9 9,3 Slagelse 2138,5 226,0 1366,0 5,1 9,5 Billund 2236,6 222,6-18,3-12,0 10,0 Lyngby-Taarbæk 2274,4 221,4 1299,6-16,3 10,3 Allerød 2828,0 236,4 1866,2 42,2 12,0 Gentofte 2760,7 205,7 1832,9-29,4 13,4 Vallensbæk 192,3-64,4 Læsø 192,7 Dragør 212,1 Struer 214,2-6,4 Stevns 215,3 27,0 Ærø 215,7 Langeland 218,7 20,7 Lemvig 219,3-7,2 Halsnæs 229,5 25,8 Fanø Samsø Uden for landet 240,6 65,3 Kilde: Cevea på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik METODE Analysen er lavet med udgangspunkt i individdata fra Danmarks Statistik. Oplysninger om stilling, løn og medlemskab af a-kasser er kombineret fra den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA), den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) og Lønstatistikken. Data er en repræsentativ stikprøve på 30 procent af alle lønmodtagere. Timelønnen opgjort i notatet er fortjeneste per præsteret time og er korrigeret for generelle prisstigninger. Lønnen er inklusiv pensionsbidrag, personalegoder, ferie-, fraværs- og bonusbetalinger, og er beregnet ud fra hvor meget hver ansat rent faktisk arbejder (eller Danmarks Statistiks approksimation heraf). Alle lønninger er korrigeret for prisstigninger, omregnet til 2012 kr. med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. 3F erne er defineret som alle, der arbejder i en stilling, hvor 3F er den største a-kasse. Det vil sige, de inkluderede personer er ikke nødvendigvis medlem af 3F, men arbejder i stillinger, hvor 3F er den største a-kasse. 7

8 Den gennemsnitlig direktørløn for virksomheder i C20 indeks er approksimeret ud fra regnskaber fra virksomheder, samt PWC. I nogle tilfælde er virksomhedens direktørløn et gennemsnit for hele direktionen. Lønnen er omregnet fra samlet årlig kompensation til timeløn, under antagelse om 60 timers arbejdsuge. Arbejdstiden for den enkelte C20-direktør er ukendt, for at kunne sammenligne med timelønninger for direktører generelt og for 3F ere, må der gøres antagelser om deres arbejdstid. Ved at antage en høj værdi for arbejdstiden fås et lavt skøn for timelønnen. (Det er kun for C20-direktører, at det er nødvendigt at gøre antagelser om arbejdstiden, for alle andre lønninger har vi direkte information om timeløn). På grund af disse forhold er der en vis usikkerhed forbundet med timelønningerne for C20-direktører. De andre direktørkategorier er identificeret via Danish International System for Classification of Occupations (DISCO). Fra 2003 til 2010 er direktører de, som har stillingsbetegnelsen Øverste ledelsesniveau, administrerende direktører eller tilsvarende fra 1988-udgaven af DISCO. Fra 2010 benytter Danmarks Statistik en opdateret stillingsklassifikation, DISCO Direktører er klassificeret under: Øverste administrerende virksomhedsledelse. Der er en 1:1 korrespondance mellem disse to stillinger fra DISCO 08 og DISCO 88, titlen er blot forskellig. Højtlønnede direktører er her udregnet som 90. percentil af direktørlønningerne (efter ovenstående definition), hvilket betyder, at der er udvalgt direktører som er bedre betalt end 90 pct. af direktørerne i kommunen, men til gengæld er der også 10 pct. direktører der er bedre betalt end disse. Dette gøres for at undgå outliers ved, at enkelte meget rige direktører skævvrider gennemsnittet for kommunen. 8

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

VEU-centre er nu på plads

VEU-centre er nu på plads Nr. 7 - december 2009 VEU-centre er nu på plads Efter indstillinger fra skolerne og behandling i VEU-rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) afventer udpegningen af de 13 VEU-centre nu kun Undervisningsministeren.

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Et polariseret Danmark

Et polariseret Danmark Et polariseret Danmark Den socioøkonomiske ulighed mellem danske kommuner er systematisk. Uligheden er særligt tydelig på Sjælland, hvor samtlige af både de allerhøjest placerede og allerlavest placerede

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark Økonomisk analyse 30. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen og Udkantsdanmark De seneste år har danske udkantsområder

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere