Direktører løber med lønposen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktører løber med lønposen"

Transkript

1 Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede direktører har oplevet en gennemsnitlig stigning i timelønnen på 36,1 pct. Lønstigningerne toppes dog af C20-direktørerne, som har fået en gennemsnitlig stigning i timeløn på 80,1 pct., svarende til kr. I nogle kommuner er timelønnen for højtlønnede direktører næsten tredoblet og er i 2012 hele 13 gange større end 3F ernes timeløn i samme kommuner. Siden 2003 har direktører oplevet en væsentlig stigning i reallønnen. 3F ere har derimod oplevet en stagnerende løn i samme periode, når der korrigeres for generelle prisstigninger. Figur 1 viser den gennemsnitlige timeløn for 3F ere samt fire forskellige grupper af direktører; direktører i de 20 største danske virksomheder (C20), højtlønnede direktører, direktører med mere end 50 ansatte og alle direktører. FIGUR 1: UDVIKLINGEN I TIMELØNNEN FOR 3F ERE OG DIREKTØRER (DKK), INFLATIONSKORRIGERET Direktører, gennemsnit mere end 50 ansatte Gennemsnit, alle adm. direktører Højtlønnede direktører C20 direktører 3F'ers løn, gennemsnit Kilde: Ceveas beregninger på baggrund af C20 indeks, DI og DST Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Maj Baltzarsen, Analytiker E. Notat Tema: Arbejdsmarked Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Niklas Andersen, Analysepraktikant E.

2 Som vist i figur 1, har alle direktører oplevet en stigning i realtimelønnen i perioden 2003 til Samtidig fremgår det, at jo højere løn direktørerne havde i 2003, jo større lønstigning har de fået, både nominelt og procentuelt. Den gennemsnitlige stigning i reallønnen i kroner og ører for alle direktører i perioden ligger på 139 kr. i timen, for højtlønnede direktører ligger den på 364 kr., mens den for C20-direktørerne ligger på hele kr. Til sammenligning er 3F ernes gennemsnitlige timeløn kun steget med 1,1 kr. Analyseres den procentuelle udvikling i timelønnen er der også store forskelle at spore. Den gennemsnitlige timeløn blandt alle direktører er steget med 23,3 pct., 36,1 pct. for højtlønnede direktører, og lønstigningen toppes af C20-direktørerne, hvis timeløn i gennemsnittet er steget med 80,1 pct. Der har altså været store lønstigninger blandt alle direktørgrupper, selvom C20- direktørerne skiller sig ud ved næsten at have fået fordoblet deres løn i perioden. 3F ernes timeløn er i samme periode nærmest stagneret og er kun steget med 0,5 pct. Store kommunale forskelle Den skæve lønudvikling mellem direktører og 3F ere findes også på kommunalt niveau, men der er dog store forskelle på lønforholdet i de enkelte kommuner. Figur 2 viser forskellen mellem højtlønnede direktører og 3F ere i de tre kommuner med størst spredning i timelønnen og de tre kommuner med mindst spredning. FIGUR 2: KOMMUNALE FORSKELLE I TIMELØN MELLEM DIREKTØRER OG 3F ERE, Timeløn Højtlønnede direktører Timeløn 3F-ere Højtlønnede direktørers timeløn i hele landet 3F'ernes timeløn i hele landet. Kilde: Cevea på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Kommunerne med den største spredning i timelønnen for hhv. højtlønnede direktører og 3F ere er Gentofte, Allerød og Lyngby-Taarbæk, og i 2012 var direktørlønningerne i disse kommuner gange højere end 3F-lønningerne i de samme kommuner. 1 De kommuner med den mindste forskel tæller Ringkøbing-Skjern, Næstved og Holstebro 2, hvor direktørlønningerne i 2012 var 2-3 gange 1 Udvælgelsen er ikke sket på baggrund af alle 98 kommuner, da der kun findes data på direktørlønningerne i 87 af kommunerne. 2 Holstebro er egentligt den kommune med 5. mindst forskel på direktør og 3F-lønninger, men da nummer 3 og 4, hhv. Norddjurs og Guldborgsund Kommune, ikke har data for stigningen i direktørlønninger er disse ikke udvalgt. 2

3 højere end 3F ernes løn. På landsplan er den gennemsnitlige direktørløn 6,2 gange højere end 3F ernes timeløn. 3F-lønningerne ligger relativt stabilt på tværs af landet. I de seks kommuner i figur 2 svinger 3Flønningerne mellem 205 kr. i timen (Gentofte) og 236 kr. i timen (Allerød), og landsgennemsnittet er på 220 kr. i timen. Direktørlønningerne varierer derimod væsentligt mellem kommunegrænserne. I de tre kommuner med mindst forskel mellem 3F- og direktørlønninger, som fremgår i figur 2, ligger den gennemsnitlige direktørlønning på mellem 630 kr. og 770 kr. i timen og ligger dermed langt under landsgennemsnittet for direktørernes timeløn på kr. Samtidig ligger Gentofte, Allerød og Lyngby-Taarbæk over landsgennemsnittet og toppes af Allerød Kommune med en gennemsnitlig timeløn på kr. for højtlønnede direktører. Direktører får næsten tredoblet deres timeløn Direktørerne i Gentofte, Allerød og Lyngby-Taarbæk, som har de højeste lønninger i 2012, er også de direktører, som har oplevet de største lønstigninger i perioden 2003 til Som det fremgår i figur 3, har højtlønnede direktører i Gentofte og Allerød en gennemsnitlig stigning i timeløn på hhv. 197,6 og 194 pct., hvilket svarer til, at deres timeløn næsten er tredoblet siden Modsat er direktørernes løn i Holstebro, Næstved og Ringkøbing-Skjern faldet med op til 28 pct. 3F ernes lønstigninger er mere moderate end direktørernes og svinger mellem 21,7 pct. (Allerød) og -12,5 pct. (Gentofte) i de seks kommuner. Landsgennemsnittet for direktørernes lønstigninger er på 36,1 pct., og til sammenligning har 3F erne haft en gennemsnitlig lønstigning på 0,5 pct. FIGUR 3: PROCENTVIS UDVIKLING I TIMELØN HOS DIREKTØRER OG 3F ERE, Højtlønnede direktørers lønstigning i pct. 3F'eres lønstigning i pct. Højtlønnede direktørers lønstigning i pct. hele landet 3F'eres lønstigning i pct. hele landet Kilde: Cevea på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik 3

4 Det samlede billede i Danmark Lønudviklingen blandt 3F ere og højtlønnede direktører for alle kommuner i Danmark er illustreret i de følgende Danmarkskort. Figur 4 viser den gennemsnitlige timeløn for højtlønnede direktører i På kortet er de enkelte kommuner tildelt farve efter den gennemsnitlige timeløn for direktører i kommunen, fra det laveste interval på kr. i timen til det højeste interval på kr. i timen. Ingen kommuner ligger under 600 kroner i gennemsnitlig timeløn, hvorfor den hvide farve i enkelte kommuner skyldes manglende data fra disse. FIGUR 4: GENNEMSNITLIG TIMELØN FOR HØJTLØNNEDE DIREKTØRER I DE DANSKE KOMMUNER, 2012 Højtlønnede direktørers timeløn i kroner kr kr kr kr. På kortet ses det, at de fleste kommuner har en gennemsnitlig timeløn for højtlønnede direktører på mellem og kr., og det er hovedsageligt i Vestjylland og Sydsjælland, at lønningerne ligger lavere end dette. Hovedkoncentrationen af de høje lønninger mellem og kr. i timen er i Københavnsområdet og Nordsjælland, om end dele af Fyn og Vestsjælland også har højere direktørlønninger end landsgennemsnittet. I figur 5 nedenfor, ses det tilsvarende kort for timelønnen blandt 3F erne i Her er det vigtigt at være opmærksom på, at de to kort ikke umiddelbart kan sammenlignes, da intervallerne er forskellige. Laveste interval for 3F erne er kr. i timen og højeste er kr. i timen. De 4

5 hvide kommuner indikerer igen, at der ikke findes data på disse. FIGUR 5: GENNEMSNITLIG TIMELØN FOR 3F ERE I DE DANSKE KOMMUNER, F eres timeløn i kroner kr kr kr kr. Figuren viser for det første, at gennemsnitslønnen for 3F erne varierer væsentligt mindre end for direktørerne, da det samlede interval mellem top og bund kun er på 65 kr. Dette er i sig selv ikke overraskende, men det er påfaldende, at det stort set kun er på Sjælland, at lønnen i enkelte kommuner ligger i de to højeste kategorier på over 230 kr. i timen. I nedenstående tabel er der givet et overblik over indkomstuligheden mellem 3F ere og højtlønnede direktører i hver enkelt kommune. Kommunerne er rangeret efter, hvor mange gange større de højtlønnede direktørers timeløn er end den gennemsnitlige timeløn for 3F erne i samme kommune. Herudover viser tabellen også hver kommunes gennemsnitlige timeløn for højtlønnede direktører og for 3F ere i 2012 samt stigningen i disse to gruppers løn i perioden For enkelte kommuner mangler der data, hvorfor kolonnen i disse tilfælde er blank. 5

6 TABEL 1: KOMMUNEOVERSIGT OVER DIREKTØR- OG 3F-LØNNINGER Kommune Timeløn i 2012 for højtlønnede direktører (Kr.) Hele landet 3F'eres timeløn i 2012 (Kr.) Lønstigning direktører, (Kr.) Lønstigning 3Fmedlemmer, (Kr.) Direktørløn / 3F løn (snit) 1372,2 220,7 363,6 1,1 6,2 Ringkøbing- 631,7 236,3-245,1 19,2 2,7 Skjern Næstved 685,8 212,3-11,7 1,8 3,2 Norddjurs 785,4 228,1-0,9 3,4 Guldborgsund 733,8 210,6 8,9 3,5 Holstebro 768,2 218,2-213,2-10,5 3,5 Sorø 781,8 219,6 16,1 3,6 Ishøj 883,3 237,8-152,7 5,3 3,7 Favrskov 839,3 220,2 9,0 3,8 Varde 836,8 217,2-122,4 8,5 3,9 Fredericia 948,2 242,0-26,3 16,0 3,9 Lejre 884,9 225,5-17,6 3,9 Brønderslev 830,0 211,1-769,0-12,3 3,9 Hvidovre 948,8 232,2-13,9 4,1 Vordingborg 889,7 211,6 21,3 4,2 Fredensborg 880,6 208,9 184,4-13,8 4,2 Skanderborg 967,1 226,7-208,2 9,1 4,3 Helsingør 995,5 231,1 503,2 16,1 4,3 Holbæk 931,3 207,7 337,5 5,1 4,5 Lolland 898,1 200,1-8,2 4,5 Bornholm 942,7 209,8 7,1 4,5 Syddjurs 929,8 203,9 447,3-5,9 4,6 Jammerbugt 944,9 205,4 132,9-16,2 4,6 Rødovre 1045,6 226,3-205,7 1,6 4,6 Faxe 1074,0 231,7-567,3 17,7 4,6 Thisted 1072,3 223,8 185,4-3,5 4,8 Haderslev 997,4 206,0 332,0-0,4 4,8 Køge 1101,6 227,4-289,9 5,0 4,8 Århus 1050,3 215,9 105,5 0,3 4,9 Mariagerfjord 1126,8 227,7-551,6 9,0 4,9 Ringsted 1228,1 245,7 395,2 6,4 5,0 Hedensted 1146,3 228,9 375,2-7,1 5,0 Solrød 1055,6 209,8-29,8 5,0 Odder 1090,5 216,0-17,7 5,0 Esbjerg 1173,9 232,1-317,0-1,0 5,1 Nordfyns 1118,3 217,4 172,4 12,1 5,1 Furesø 1137,1 217,7 750,1 4,8 5,2 Roskilde 1182,8 222,3 121,5 6,1 5,3 Egedal 1232,1 231,3 5,7 5,3 Assens 1124,1 210,9 549,7-7,4 5,3 Kolding 1216,6 222,6-81,2 6,0 5,5 Gladsaxe 1335,6 243,0 453,1-3,5 5,5 Albertslund 1257,8 227,5 191,0-0,4 5,5 Hjørring 1139,2 206,0-1110,6-9,3 5,5 Tønder 1196,6 215,4 709,1-7,0 5,6 Silkeborg 1171,5 209,8 558,5-2,3 5,6 Vejen 1207,2 215,0-967,8 8,8 5,6 Skive 1182,9 209,1 171,8-18,4 5,7 Ikast-Brande 1225,0 212,7-120,0-15,5 5,8 Frederikshavn 1298,7 224,3 9,3 5,8 Høje-Taastrup 1388,4 239,6-42,8 10,1 5,8 Viborg 1271,1 218,2 7,6-8,8 5,8 Tårnby 1442,2 247,1-11,9 5,8 Aabenraa 1276,8 218,4 529,2 3,4 5,8 Vejle 1283,1 217,0 194,1 0,5 5,9 Frederikssund 1357,0 227,9 248,6 25,3 6,0 6

7 Randers 1339,5 224,2 295,9 2,5 6,0 Sønderborg 1264,3 211,3 19,7-6,4 6,0 Hørsholm 1294,5 215,2-452,8 29,2 6,0 Herning 1297,5 215,2 371,6-1,3 6,0 Odsherred 1282,3 211,1 31,0 6,1 Glostrup 1458,6 235,2 719,4-0,7 6,2 Kalundborg 1594,3 254,1 420,7-18,7 6,3 Rebild 1371,3 213,3-30,2 6,4 Aalborg 1409,1 217,2 368,1 2,4 6,5 Odense 1372,2 209,7 721,9-5,6 6,5 Nyborg 1411,8 212,6-9,0 6,6 Greve 1457,1 218,1 185,7 1,7 6,7 Gribskov 1422,9 208,2-12,0 6,8 Faaborg-Midtfyn 1543,2 222,9 736,7 24,2 6,9 Brøndby 1627,5 231,1 813,4 1,4 7,0 Morsø 1451,6 203,8 567,7-13,7 7,1 Svendborg 1490,1 208,8 725,5 1,6 7,1 Vesthimmerlands 1505,0 209,8-3,1 7,2 Kerteminde 1671,7 230,7-31,1 7,2 Herlev 1650,9 226,2 687,3 23,7 7,3 Rudersdal 1767,8 233,8 517,0 22,8 7,6 Horsens 1775,4 230,4 1010,5-17,9 7,7 Ballerup 1921,2 229,6 639,4-4,3 8,4 Middelfart 1831,5 211,0 1432,9 1,2 8,7 København 1814,0 208,7 588,9 4,9 8,7 Frederiksberg 1892,3 208,3 709,1-10,1 9,1 Hillerød 2078,4 222,5 1422,8-3,9 9,3 Slagelse 2138,5 226,0 1366,0 5,1 9,5 Billund 2236,6 222,6-18,3-12,0 10,0 Lyngby-Taarbæk 2274,4 221,4 1299,6-16,3 10,3 Allerød 2828,0 236,4 1866,2 42,2 12,0 Gentofte 2760,7 205,7 1832,9-29,4 13,4 Vallensbæk 192,3-64,4 Læsø 192,7 Dragør 212,1 Struer 214,2-6,4 Stevns 215,3 27,0 Ærø 215,7 Langeland 218,7 20,7 Lemvig 219,3-7,2 Halsnæs 229,5 25,8 Fanø Samsø Uden for landet 240,6 65,3 Kilde: Cevea på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik METODE Analysen er lavet med udgangspunkt i individdata fra Danmarks Statistik. Oplysninger om stilling, løn og medlemskab af a-kasser er kombineret fra den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA), den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) og Lønstatistikken. Data er en repræsentativ stikprøve på 30 procent af alle lønmodtagere. Timelønnen opgjort i notatet er fortjeneste per præsteret time og er korrigeret for generelle prisstigninger. Lønnen er inklusiv pensionsbidrag, personalegoder, ferie-, fraværs- og bonusbetalinger, og er beregnet ud fra hvor meget hver ansat rent faktisk arbejder (eller Danmarks Statistiks approksimation heraf). Alle lønninger er korrigeret for prisstigninger, omregnet til 2012 kr. med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. 3F erne er defineret som alle, der arbejder i en stilling, hvor 3F er den største a-kasse. Det vil sige, de inkluderede personer er ikke nødvendigvis medlem af 3F, men arbejder i stillinger, hvor 3F er den største a-kasse. 7

8 Den gennemsnitlig direktørløn for virksomheder i C20 indeks er approksimeret ud fra regnskaber fra virksomheder, samt PWC. I nogle tilfælde er virksomhedens direktørløn et gennemsnit for hele direktionen. Lønnen er omregnet fra samlet årlig kompensation til timeløn, under antagelse om 60 timers arbejdsuge. Arbejdstiden for den enkelte C20-direktør er ukendt, for at kunne sammenligne med timelønninger for direktører generelt og for 3F ere, må der gøres antagelser om deres arbejdstid. Ved at antage en høj værdi for arbejdstiden fås et lavt skøn for timelønnen. (Det er kun for C20-direktører, at det er nødvendigt at gøre antagelser om arbejdstiden, for alle andre lønninger har vi direkte information om timeløn). På grund af disse forhold er der en vis usikkerhed forbundet med timelønningerne for C20-direktører. De andre direktørkategorier er identificeret via Danish International System for Classification of Occupations (DISCO). Fra 2003 til 2010 er direktører de, som har stillingsbetegnelsen Øverste ledelsesniveau, administrerende direktører eller tilsvarende fra 1988-udgaven af DISCO. Fra 2010 benytter Danmarks Statistik en opdateret stillingsklassifikation, DISCO Direktører er klassificeret under: Øverste administrerende virksomhedsledelse. Der er en 1:1 korrespondance mellem disse to stillinger fra DISCO 08 og DISCO 88, titlen er blot forskellig. Højtlønnede direktører er her udregnet som 90. percentil af direktørlønningerne (efter ovenstående definition), hvilket betyder, at der er udvalgt direktører som er bedre betalt end 90 pct. af direktørerne i kommunen, men til gengæld er der også 10 pct. direktører der er bedre betalt end disse. Dette gøres for at undgå outliers ved, at enkelte meget rige direktører skævvrider gennemsnittet for kommunen. 8

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere