Assembly instructions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assembly instructions"

Transkript

1 EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris

2 Item No. Part Sect. Ref. Size mm Quantity per 3300 Item No. Part Sect. Ref. Size mm Quantity per M6 x 83x 059 4R/L M6 84x 060 4R/L R/L 3.5 x R/L 6 4x 004 4R/L M4 x 6 4x 06 4R/L x 6 6x R/L M4 4x R/L ø8/4 4x x x R/L 0 4x x 05 4R/L ø 4x 4R/L R/L R/L R/L M6 x

3 Item No. Part Sect. Ref. Size mm Quantity per 3300 Item No. Part Sect. Ref. Size mm Quantity per R/L M L M6 x R R R/L x L R ø/6.5 7x x R/L

4 DA SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Sicherheitsvorkehrungen Sikkerhedsforskrifter. VENLIGST LÆS DENNE MONTAGEVEJLEDNING INDEN DE GÅR I GANG MED SAMLING AF DERES DRIVHUS.. Når De arbejder med glas eller polycarbonat, skal De altid bruge handsker. Skarpe kanter kan forårsage skader. Også skarpe kanter eller hjørner på aluminiumsprofiler kan forårsage skader brug derfor også altid handsker ved montering af disse. 3. Dette produkt er konstrueret som et drivhus beregnet til planteavl og er som sådan ikke konstrueret til at være helt tæt, da det er nødvendigt med udluftning bl.a. for at undgå kondensdannelse. Såfremt De ønsker at anvende drivhuset som et uderum/stue eller lignende, gør vi udtrykkeligt opmærksom på, at drivhuset ikke er 00 % vandtæt, og at vi ikke påtager os noget ansvar for eventuelle skader på løsøre el. lign., der er anbragt i drivhuset. 4. Til montage af dette produkt kræves personer. 5. Skulle De få problemer med drivhusmontagen eller med glasisætningen, bedes De sætte Dem i forbindelse med Deres forhandler anvend ikke vold! 6. Den vedlagte selvklæbende identifikationsetiket anbringes indvendigt i drivhuset f.eks. indvendig på døren eller lign. Oplysningerne på etiketten vil gøre det meget lettere for Dem at fremskaffe reservedele, såfremt dette skulle blive aktuelt. Vi ønsker Dem god arbejdslyst og håber, at De får rigtig mange gode stunder med og i Deres Vitavia drivhus. Montage Placering Vælg et solrigt sted, hvor der er mest mulig læ. Vigtigt Før De begynder at samle Deres drivhus, kontroller venligst efter indholdsfortegnelsen, at alle dele er medleveret. Tag de enkelte bundter ud af kassen for bedre at kunne kontrollere indholdet. Det er vigtigt, at de åbnede bundter ikke blandes sammen. Hvis noget mangler, kontakt venligst Deres forhandler. NB! Såfremt De anvender en akku-maskine til samling af bolte og møtrikker, må momentet maksimalt være 3 Nm. Nødvendigt værktøj Almindelig skruetrækker, stjerneskruetrækker PH og PZ3, 0 mm fastnøgle/topnøgle, 0 mm ring/gaffelnøgle, kniv, målebånd og loddestok/ vaterpas, hobbykniv, skævbider, trappestige. Akku-skruemaskine med moment. Vedligeholdelse Drivhuset bør lejlighedsvis rengøres grundigt med et mildt rengøringsmiddel. Glasset kan rengøres med et hvilket som helst rengøringsmiddel, der ikke skader aluminiumsprofiler eller glasklemmer. 0. Fundament Vigtigt! Sørg for sokkelen er i vinkel og vandret. Til alle drivhusmodeller fås en galvaniseret stålsokkel som tilbehør (NB! Skal drivhuset placeres på et udsat sted, anbefaler vi, at man borer hul i bundskinnen og stålsokkelen og skruer dem sammen med bolte og møtrikker). Ønsker De selv at bygge et sten- eller betonfundament, følg da dimensionerne, der er vist i afsnit 0. Fastgør træliste mellem fundament og bundskinne på drivhus som vist og bor huller i fundamentet midt i hvert fag; sørg for, at der er plads til at montere glasset. Anvend 50 mm skruer og rawlplugs (ej medleveret). Alle tegninger af drivhuset er set indefra undtagen de tegninger, hvor der er en dobbeltstreg udenom disse er set udefra.. Front Placer delene på jorden og bolt dem løst sammen. Hjørneplade (09) skrues løst på.. Samling Bolt gavlendens skinner (4086) og (4087) på tagudhængets glidespor (4090) (.) og på de lodrette murbjælker (4088/4089) (.3). Bolt bundskinnerne (0) på hjørnestolperne og på den nederste del af de lodrette murbjælker (4088/4089), se (.4 &.5). Samlingsbeslag (09) monteres løst ovenover hjørnestolperne (.). Bolt tagprofilerne (4056) på tagudhængets glidespor og på tagryggen (405), se (.). Husk at skyde en ekstra bolt i hver af de to tagprofiler (4056) imellem hvilke tagvinduet senere ønskes monteret. 3. Fastgørelse til mur Anbring drivhuset på sokkelen/den klargjorte plads og fastgør profilerne løst. Juster drivhuset indtil det er fuldstændig i vinkel og vater. Derefter strammes alle bolte. Undgå at overspænde boltene! Skruerne skal skrues fast men ikke for fast. (max. 3Nm) Drivhusets sider skal være helt lodrette. De forborede huller i de lodrette murbjælker (4088/4089) og i tagryggen markeres på muren. Flyt drivhusprofilerne fra fundamentet. I hulmarkeringerne bores huller med et 0 mm murbor (ikke medleveret). Anbring de plugs (ikke medleveret) i hullerne. Anbring atter profilerne på fundamentet og fastgør dem til muren med de skruer (ikke medleveret) (3. & 3.). Fastgør bundprofilerne til fundamentet. 4R. OG 4L. Dør NB! Undgå at stille den samlede dør på dørgliderne (04). Døren samles som vist på den store tegning. Tryk dørglider (04) på enderne af nederste dørprofil (060), (4.) Skru begge dørhjul (05) på køreskinne (06) med 4 mm skruer (004), skive (009) og møtrik (007), se (4.4). Hjulskinne (06) skrues på øverste dørskinne (059), (4.3). Monter tætningslister (30) i de yderste lodrette dørskinner (4059), se (4.5). Anbring bolt (500) forneden i sporet på den lodrette dørprofil (4059) til at holde tætningsliste (30) på plads. Fastgør bolt (500) med møtrik (55) (4.6). Tætningslisten (30) tilpasses i længden. Inderste lodrette dørskinne er på højre side (4099) se (4R), på venstre side (4098) se (4L). Monter dørstop (, og 3) som vist. Monter bolt (00) de dørglideskinner (4090) som vist. Skub hjulskinne ind i dørgliderskinne. Sørg for at nederste dørskinne sættes på bundskinne se (4.8). Når dette er gjort, monteres en bolt og møtrik som dørstop for enden af dørglideskinnen (4090). Juster hjulskinne, så døren kører let (4.7). 5. Tagvindue Skru tagvinduet sammen som vist i illustrationen

5 Sideprofiler (065) skrues på topskinne (064). Ved 3 mm drivhusglas benyttes metoden i (5.), er glasset tykkere, benyttes metoden i (5.). Kom bolte i det nederste vinduesprofil (066) i de forborede huller og skub glas i sideprofilerne (065) som vist i (5.3). Nederste vinduesprofil (066) boltes sammen med sidestykkerne. NB! Vinduet skal være i vinkel før boltene strammes til. Skub tagvinduet ind i tagryg og anbring det i den ønskede position (5.4/5.5). Anbring vinduets underkarm (063) mellem tagspær som vist (5.7) med de allerede monterede bolte (00). Det anbefales at placere vinduet i en af de to midterste sektioner. Anvend de bolte (00), der tidligere blev skubbet ind. Monter udskyderstang (067) på nederste vinduesprofil (066). Brug skruer (006) som i (5.8). Tryk plastichætten fast på enden af udskyderstang (5.6). Monter begge pløkker (06) på vinduets underkarm (063) med skruer (006) som i (5.8). 6. Montering af glas Bemærk venligst ovennævnte sikkerhedforanstaltninger. Tryk gummiliste (00) fast på aluminiumsprofiler (6.3) og skær til i rette længde. Læg glas i ved hjælp af glasclips (0) som i (6.) og glasholdere (0) (6.). Sæt glas i resten af drivhus på samme måde. Vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage løbende produktjusteringer. På vor hjemmeside vil De altid kunne downloade den nyeste manual, som derfor kan afvige lidt fra Deres produkt. Manualens udgave kan identificeres ved hjælp af den talkode, der er trykt nederst på hver side i manualen. Alle målangivelser er ca.-mål. Typebetegnelsen skal De bruge ved bestilling af evt. reservedele, så venligst opbevar montagevejledningen til senere brug. Vi ønsker Dem god arbejdslyst og håber, at De får rigtig mange gode stunder med og i Deres Vitavia drivhus. 7. Montering af polykarbonat 4 mm Alternativet til glas er polykarbonat, som er gennemgående i de enkelte glasfelter. De skal ikke bruge glasholdere (0) ved denne variant. Bemærk der kan være landespecifikke måder at montere polykarbonat på, så check vejledning i polysættet. Vigtigt! Den UV-bestandige side er markeret med en folie. Denne side skal vende udad. Fjern folien. (Polykarbonatpladerne er bevidst skåret kortere, da materialet ved varme udvider sig kraftigt). Anbring gummiliste (00) på alle profiler iht. montagevejledningen. Fastgør polykarbonatpladerne ved hjælp af glasclips (0). Færdiggørelse Hvis De ønsker at gøre Deres drivhus helt tæt, anvend silikone (ikke inkluderet) i alle samlinger. Et stort udvalg af tilbehør, der passer til dette drivhus, kan fås hos Deres forhandler. Tilbehøret kan ses på vor hjemmeside www. vitavia.dk Sikkerhedsanvisning I tilfælde af stormvarsel, luk alle oplukkelige vinduer og døre. I tilfælde af kraftigt snefald, ryd drivhusets tag og træf passende foranstaltninger til at understøtte taget. Anmærkninger Vi anbefaler, at De sørger for, at Deres husforsikring også dækker Deres drivhus. Overhold alle byggevedtægter. Kontakt Teknisk Forvaltning i Deres kommune, hvis De er i tvivl. Den vedlagte selvklæbende identifikationsetiket anbringes indvendigt i drivhuset f.eks. indvendig på døren eller lign. Oplysningerne på etiketten vil gøre det meget lettere for Dem at fremskaffe reservedele, såfremt dette skulle blive aktuelt

6 0 30 x 0 mm A X = X 30 mm 30 mm B IDA 3300 A 79 mm B 544 mm ida

7 00 8x 00 8x Ida

8 Ida x 00 46x x x x x

9 / 4089 Ida

10 Ida R x 00 3x 003 6x R R

11 Ida L x 00 4x 003 6x L L

12 x 00 4x 006 6x Art. No. mm x Ida

13 6 0 64x 0 46x No. mm x 559 8x x 408 8x x 549 3x x x 60 4x x x 5 x x 60 x Total 40x Ida

14 E.P.H. Schmidt u. Co. GmbH Hoefkerstrasse Dortmund Postfach Dortmund Deutschland Tel.: Fax: OPJ A/S Volderslevvej 36 A 560 Odense S Danmark Tel.: Fax:

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

RINE MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Marine Side: 1 2010-09-30 Holmehaven 18 2670 Greve

RINE MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Marine Side: 1 2010-09-30 Holmehaven 18 2670 Greve MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER HD Marine Side: 1 2010-09-30 INDHOLD 1. Indledning.... 3 1.1. Før du starter... 3 1.2. Udtagning af gamle vinduer... 4 1.2.1. Afrensning... 4 1.3. Tilpasning af hul...

Læs mere

D udstyr MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Bådudstyr Side: 1 2006-09-12 Holmehaven 18 2670 Greve

D udstyr MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Bådudstyr Side: 1 2006-09-12 Holmehaven 18 2670 Greve MONTAGE VEJLENING FOR ÅVINUER H åd Side: 1 2006-09-12 INHOL 1. Indledning....3 1.1. Før du starter...3 1.2. Udtagning af gamle vinduer....3 1.2.1. Afrensning...4 1.3. Tilpasning af hul...4 1.4. Montage

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Håndværkerens håndbog

Håndværkerens håndbog HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysprodukter 4. udgave Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere,

Læs mere

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE.

KIPA VINDUER. www.kipa.dk - tlf. 70 10 17 80. www.kipa.dk. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning www.kipa.dk Vinduer Udestue-elementer Sidepartier Facadedøre Halvdøre Indvendige døre Terrasse døre KIPA VINDUER SOM DE BEDSTE - BARE BILLIGERE www.kipa.dk - tlf.

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere