FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE"

Transkript

1 FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

2 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller. Som fraflytter ønsker man selvfølgelig at begrænse istandsættelsen, hvorimod man som tilflytter ønsker en tip top bolig. Vi skal ved synet foretage afvejning af disse forskellige hensyn. Som grundlag for den afvejning er der mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen aftalt en standard, ligesom der findes en række regler i lovgivningen. LEJLIGHEDSSYN Når boligtageren har opsagt sin lejlighed, skal der foretages et lejlighedssyn, og ca. en uge før lejlighedssynet finder sted, får beboeren skriftlig besked fra administrationen om dato og tidspunkt for, hvornår synet skal foregå. Ved synet bliver der taget stilling til, hvilke reparationer der skal udføres i lejligheden. Tilflytteren skal jo bo lige så godt, som fraflytteren gjorde, da han/hun i sin tid flyttede ind, naturligvis med skyldig hensyntagen til, at lejligheden er blevet ældre. Lejlighedssynet foretages af afdelingens ejendomsfunktionær. Synet foretages udfra en specificeret standard, som er aftalt med afdelingens bestyrelse. Ejendomsfunktionæren er ledsaget af en repræsentant for det malerfirma, der har hovedentreprisen på istandsættelsen. Repræsentanten for malerfirmaet er med for straks at kunne tilrettelægge istandsættelsen og give en faglig vurdering af et stykke arbejde. Desuden prissætter han så meget af flytterapporten, som det kan lade sig gøre. Beløbet på de istandsættelsesarbejder, der ikke bliver prissat ved synet, vil blive oplyst pr. brev til fraflytter senest 14 dage efter synsdagen. Prissætningen sker efter branchernes prisliste, som er fremkommet ved at holde en licitation. Når malerens repræsentant er med fra første færd, spares der én arbejdsdag I den skriftlige indkaldelse fraflytter modtager om lejlighedssynet, er der afsat ca. en halv time til at gennemgå fraflytters lejlighed. Fraflytter eller dennes repræsentant skal være til stede i hele den angivne periode. Det kan ske, at ejendomsfunktionæren, der skal syne lejligheden, er forsinket. Dette skyldes ikke, at fraflytters tid er mindre værd end ejendomsfunktionærernes, men for at gøre tingene så rentable som mulige for boligtagerne, samler administrationen de forskellige lejlighedssyn på bestemte dage. Ejendomsfunktionæren kan derfor have flere syn lige efter den første og femtende i måneden. Der kan ske en lille forsinkelse, og kun sort uheld forhindrer ejendomsfunktionæren i at nå frem indenfor den ramme på en halv time, som er angivet i den skriftlige indkaldelse til lejlighedssynet. Når lejlighedssynet er foretaget, afleverer fraflytter alle nøgler til lejligheden, vaskelås, vaskekort, kældernøgle, skaktnøgle og lignende. Hvis fraflytter ikke er til stede - eller ikke er repræsenteret ved en anden person - skal fraflytter inden synet sørge for, at alle disse ting er afleveret til ejendomsmesteren på ejendomskontoret. Hvis nøgler mm. ikke er afleveret inden synet, vil der komme ekstra omkostninger til låsesmed og eventuelt et nyt syn. Det er bedst, at fraflytter selv er til stede ved synet. Hvis det ikke er muligt, kan fraflytter lade sig repræsentere af en anden. Denne person skal have en skriftlig fuldmagt fra fraflytter. FLYTTEPJECE APRIL 1997 Side 1 af 4

3 UDFLYTNINGSRAPPORT Under lejlighedssynet udarbejder ejendomsfunktionæren en udflytningsrapport. Denne udflytningsrapport er baggrunden for, hvilke istandsættelser der senere foretages i lejligheden, samt hvad dette kommer til at koste. Derfor er det vigtigt, at fraflytter - eller dennes repræsentant - deltager i lejlighedssynet. Hvis ejendomsfunktionæren har foretaget lejlighedssynet alene, har fraflytter jo svært ved at gøre indsigelser mod flytterapporten og mod de istandsættelser, der baseres på dens oplysninger. Meningsforskelle om, hvad der skal istandsættes, drøftes nu engang bedst på stedet. Det er svært efterfølgende at diskutere, om det f.eks. var nødvendigt at slibe og lakere et gulv, når arbejdet er blevet udført. Efter at ejendomsfunktionæren har udfyldt udflytningsrapporten, bliver denne gennemgået med fraflytter. Herefter prissætter maleren udflytningsrapporten og regnskabet bliver ligeledes gennemgået med fraflytter. Fraflytter kvitterer herefter for modtagelse af udflytningsrapporten. HVAD SKAL DER ISTANDSÆTTES? Indenfor den almene boligsektor findes 3 vedligeholdelsesordninger, en A-ordning, en A-ordning med NI- beløb og en B-ordning. Frederiksborg Almene Boligforening har A-ordning og ved fraflytning fra en lejlighed med A-ordning opdeles istandsættelsesarbejderne i: 1 Normalistandsættelse 2 Misligholdelse 3 Almindelig slid og ælde 1 Normalistandsættelse Ved en fraflytning foretages der altid en normalistandsættelse der omfatter maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge og malede flader samt rengøring efter håndværkerne. Disse arbejder foretages af foreningen på fraflytters regning. 2 Misligholdelse Misligholdelse foreligger, når der konstateres forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af boligtageren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som boligtageren har givet adgang til boligen. Boligtageren har pligt til at sørge for at lejligheden ikke forringes, udover hvad der følger af almindelig slid og ælde. Det vil med andre ord sige, at hvis et gulv ikke er blevet vedligeholdt i boperioden og det er nødvendigt at slibe det ned ved fraflytningen, skal fraflytter betale den fulde istandsættelse af gulvet. Hvis der i boperioden er opsat nyt tapet og det gamle tapet ikke er nedtaget - eller overlæggene fra gammelt tapet ikke er høvlet og spartlet inden nyt tapet er opsat - skal fraflytter betale den fulde udgift til nedtagning af tapetet uanset, at der i NORMAL-VEDLIGEHOLDEL- SESREGLEMENTET afsnit IV. stk. 1 står, at afdelingen betaler for nedtagning af tapet. Foreningen overtager dog forpligtelsen til normalistandsættelsen med 1% pr. måned fraflytter har boet i lejligheden. Hvis man fraflytter efter 100 måneder (8 år og 4 måneder), har afdelingen overtaget hele forpligtelsen til normalistandsættelsen, hvorfor fraflytter ikke skal betale noget hertil. FLYTTEPJECE APRIL 1997 Side 2 af 4

4 GØR DET SELV? Ønsker fraflytter selv at istandsætte deres lejlighed, og derved opnå en besparelse af fraflytningsregningen, stiller administrationen - af hensyn til tilflytteren - tre standardkrav: 1. Arbejdet skal være udført efter afdelingens standard. Hvis der er standardtapet på væggene, skal det undersøges om det gamle tapet kan bære et nyt lag tapet ovenpå. Hvis det ikke kan bære, skal der afrenses i bund. Hvis det kan bære, skal overlæggene afhøvles og derefter spartles, ligesom løst tapet skal fastlimes og huller udfyldes. Tapet med struktur (skumtapet eller lign.) skal nedtages hver gang. Hvis der sidder savsmuldstapet, (rutex) skal dette males. 2. Arbejdet skal være udført håndværksmæssigt korrekt. Tilflytter har krav på at overtage en lejlighed, der er istandsat som var arbejdet udført af professionelle håndværkere. Håndværkernes kunnen og viden er baseret på uddannelse samt mange års sagkundskab, og det er vor er erfaring, at gør-det-selv-folkene har svært ved at leve op til disse krav. 3. Arbejdet skal være færdigt ved lejlighedssynet. Administrationen skal have mulighed for, at rette på forhold, der ikke er udført tilfredsstillende, ligesom afdelingens andel af istandsættelsen skal udføres, inden den nye tilflytter ankommer. Såfremt De selv har istandsat Deres lejlighed ved at udføre normalistandsættelsen, vil De kunne få refunderet en del af Deres udgifter, når arbejdet udføres af en momsregistreret håndværker, eller De kan få refunderet en del af Deres udlæg til materialer, såfremt De selv har istandsat lejligheden. Refunderingen svarer til den procentuelle del af normalistandsættelsen, som afdelingen løbende overtager (svarende til 1% pr. måned - se side 2, punkt 1 Normalistandsættelse). Såfremt De ønsker at benytte Dem af denne ordning, bedes De venligst - i såvel Deres som i vores interesse - oplyse dette i forbindelse med opsigelsen, idet vi så nærmere kan rådgive Dem herom. HVAD KOSTER DET? Det er ikke muligt at oplyse, hvad det i gennemsnit koster at istandsætte en lejlighed. Istandsættelsesbeløbet er afhængigt af boligens størrelse, længden af lejeperioden (opsparede procenter ved A- ordning) samt omfanget af vedligeholdelsen i boperioden. HVOR LANG TID TAGER ISTANDSÆTTELSEN? Lejligheden er istandgjort 14 dage efter den er synet, hvilket vil sige, at fraflytteren er forpligtet til at betale husleje, el og varme 14 dage efter fraflytningen. Det betyder i praksis, at fraflytteren opsiger sin lejlighed op til den førstkommende 1. med de sædvanlige tre måneders varsel og fraflytter 14 dage før, således at administrationens håndværkere kan istandsætte lejligheden. I det tilfælde, hvor lejer ønsker at flytte før der er gået tre måneder, vil administrationen gøre alt, hvad der er muligt for at genudleje lejligheden, inden den officielle opsigelsesfrist er udløbet. I disse tilfælde skal man kontakte administrationen, for at finde ud af, hvordan tingene bedst kan løses i praksis. FLYTTEPJECE Maj 2009 Side 3 af 4

5 KRÆVER ADMINISTRATIONEN FOR MEGET? Den standard administrationen forlanger opretholdt ved istandsættelse af fraflytningslejligheder er aftalt med den enkelte afdelingsbestyrelse. Fraflytteren skal naturligvis ikke betale for en hævning af lejlighedens standard, men standarden skal være tilfredsstillende for tilflytter. Vi udøver det bedst mulige professionelle skøn udfra den specificerede standard, der er aftalt med bestyrelsen i afdelingen. FLYTTEPJECE APRIL 1997 Side 4 af 4

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013 Vedligeholdelse Reglement og vejledning Vedligeholdelsesreglement A - ordning med normalistandsættelse ved fraflytning. Er gældende i alle boligafdelinger i Arbejdernes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning.

Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning. Tak for et godt seminar Årets varmemesterseminar er overstået, og vi er vendt hjem med mange gode input og forslag, som vi kan arbejde videre med. Vi vil gerne takke jer for den indsats, I gjorde på seminaret,

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere