Danmark Protein. From whey to nutrition Fra valle til ernæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark Protein. From whey to nutrition Fra valle til ernæring"

Transkript

1 001 Arla Foods Ingredients Arla Foods Ingredients Danmark Protein From whey to nutrition Fra valle til ernæring

2 002 VELKOMMEN TIL DANMARK PROTEIN Forædling af vallebaserede ingredienser til næringsrige og funktionelle fødevarer. Danmark Protein har mangedoblet sin kapacitet siden fremstillingen af de første valleproteiner i Fra en oprindelig valleforarbejdningskapacitet på tons er vores anlæg vokset til i dag at kunne håndtere en årlig vallemængde på over 5 millioner tons. Råvaren ankommer med lastbil eller rørledning 365 dage om året fra mejerier i Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien. Vi bruger specialfremstillet spraytørrings- og filtreringsudstyr til at forædle vallen til valleproteinkoncentrat af høj kvalitet, spe cia liserede /funktionelle mælkeproteiner, permeat og laktose. De seneste og mest ambitiøse investeringsprojekter har været udvidelse af vores produktion af vigtige specialproteiner og etablering af produktionsfaciliteterne til tørblandet laktose, hvilket afspejler vores store indsats for at opfylde de stadigt voksende krav fra markedet. I 2012 medførte færdiggørelsen af vores nyeste spraytørringstårn og tilhørende udstyr en fordobling af vores produktionskapacitet til alfa-lactalbumin og en tidobling af vores produktion af caseinoglycomacropeptid (CGMP). Vores faciliteter til produktion af laktose til tørblanding startede produktionen i efteråret Laktose, til tørblanding af modermælkserstatninger er en ingrediens af høj kvalitet og renhed, der lever op til de strenge krav fra producenterne af modermælkserstatning. Vi har i 2014 fået godkendt vores planer om at opføre nye produktionsfaciliteter til valleproteinhydrolysat, som bruges i næringsprodukter til spædbørn og sportsfolk og special ernæring. De nye faciliteter vil tredoble vores eksisterende hydrolysekapacitet. WELCOME TO DANMARK PROTEIN Processing whey-based ingredients for nutritious, appetising and conve nient food Danmark Protein has doubled its capacity many times since the first whey proteins were produced in From an original whey proces sing capacity of 250,000 tonnes, our plant is today equipped to handle an annual whey intake of more than 5 million tonnes the raw material arriving by truck or pipeline 365 days a year from dairies in Denmark, Sweden, Germany and the UK. Using customised spray-drying and filtration equipment, the whey is processed into high quality whey protein concentrate, speciality/functional milk proteins, permeate and lactose. Our latest and most ambitious investment projects have expanded our production of key speciality proteins and established our processing facility for dry-blend lactose reflecting our commitment to meeting fast-growing market demand. In 2012, the completion of our newest spray-drying tower and associated equipment more than doubled our alpha-lactalbumin processing capacity and increased our caseinoglycomacropeptide (CGMP) production ten-fold. Our dry-blend lactose facility commenced production in autumn A premium, high-purity ingredient, our dry-blend lactose meets the rigorous quality demands of the infant formula industry. In 2014 we are approved to build new production facilities for whey protein hydrolysate, which is used in infant, sports and clinical nutrition. The facilities will treble our existing hydrolysate capacity. Welcome to Danmark Protein Velkommen til Danmark Protein

3 Quality and hygiene Securing high product quality is a primary concern. Certification according to the ISO quality management standard was first obtained in 1992 and has since been upgraded to FSSC The plant has also attained Elite Smiley status following audits by the Danish Veterinary and Food Administration. In close dialogue with suppliers, we ensure the raw whey that enters our plant consistently lives up to our stringent quality standards. Inside the plant, we operate with strict hygiene zones to counter the risk of product contamination. All employees and guests are required to wear protective clothing, footwear and hair covers. Our carbon footprint Our production processes rank among the most resource demanding in industry. The installation of our combined heat and power plant in 1995 was an important early step towards reducing our carbon footprint, waste heat being used for steam production. Since then, we have made significant strides in optimising our energy efficiency. Certification according to EN ISO Increased water recycling has reduced our water consumption considerably. In our water recovery plant, the sanitary design, operation and final ultraviolet treatment secure the consistently high microbiological quality of reclaimed water. Kvalitet og hygiejne Det er afgørende for os at sikre en høj produktkvalitet. Vi opnåede første gang certificering i henhold til ISO-kvalitetsstyringsstandarden i 1992, og siden er vi blevet opgraderet til FSSC Vi har endvidere opnået Fødevarestyrelsens Elite Smiley. Vi sikrer via tæt dialog med vores leverandører, at den råvare, vi modtager, altid overholder Danmark Proteins strenge kvalitetskrav. Fabrikken er opdelt i skarpt adskilte hygiejne zoner for at forebygge risikoen for produkt forurening. Reduceret miljøpåvirkning Vores produktionsprocesser er nogle af de mest ressourcekrævende i industrien. Da vi installerede vores eget kraftvarmeværk i 1995, var det et vigtigt skridt mod at reducere vores miljø påvirkning, idet vi kunne bruge overskudsvarme til dampproduktion. Siden da har vi foretaget mange tiltag inden for energieffektivisering. Vi er certificeret efter EN ISO Recirkulering af vand har nedbragt vores vandforbrug markant. I vores vandbehandlingsanlæg sikrer den hygiejniske konstruktion, drift og afsluttende ultraviolette behandling, at det rensede vand altid har en høj mikrobiologisk kvalitet.

4 004 From whey to powder ingredients Fra valle til pulveringredienser

5 005 Fra valle til pulveringredienser For hver 100 kg mælk, der bruges til ostefremstilling, bliver 90 kg til overs i form af valle. Men den tid er for længst forbi, hvor dette naturlige biprodukt blot blev solgt til dyrefoder. I dag ved vi, at valle har mange ernæringsmæssige og funktionelle egenskaber og den globale efterspørgsel efter vallebaserede ingredienser vokser konstant. Hos Danmark Protein investerer vi løbende i at udvikle nye specialprodukter og optimere vores eksisterende produktsortiment. Alle vores produkter sælges gennem Arla Foods Ingredients, og omkring 95 % eksporteres til verdensmarkedet. Valleproteiner Vores proteinprodukter indeholder valleproteinkoncentrat og isolat samt specialproteiner til almindelige fødevareprodukter og helse- og ernæringsbranchen. Valleproteinerne bruges som emulgatorer, stabilisatorer og vandbindingsmidler, og deres funktionelle fordele gavner dermed en lang række fødevareprodukter, lige fra flødeis, yoghurt, brød, kager og til dressinger og færdig retter. Proteinerne har et højt næringsindhold og bruges også i stigende grad til spædbørn, sportsfolk og til special ernæring. Permeat og laktose Permeat og laktose bruges som mælketørstof i f.eks. bagværk, chokolade og modermælkserstatning. Vores permeatprodukt er har et laktoseindhold på % og indeholder også visse mælkemineraler. Vores laktose-produkter har en renhed på 99 % og fremstilles i en kvalitet, så de kan bruges til fødevarer og i tørblandinger. Sidstnævnte anvendelse er egnet til direkte tilsætning i modermælkserstatning og andre følsomme ernæringsprodukter. From whey to powder ingredients For every 100kg of milk used in cheese production, 90kg are left over in the form of whey. But long gone are the days when this natural by-product was sold off for animal feed. Today whey is recognised for its proven nutritional and functional properties and global demand for wheybased ingredients is in steady growth. At Danmark Protein, we invest in the continuous development of new, special products and optimisation of our existing product range. All our products are sold through Arla Foods Ingredients. Some 95% are exported to markets around the world. Whey proteins Our protein products include whey protein concentrate and isolate and speciality proteins for mainstream foods and the health and nutrition segment. As emulsifiers, stabilisers and water-binders, whey proteins contribute functional benefits to a wide range of food products, such as ice cream, yogurt, bread, cakes, dressings and ready meals. The highly nutritional proteins are increasingly widely used in infant, sports and clinical nutrition. Permeate and lactose Permeate and lactose serve as a source of dry milk solids in, for example, bakery products, chocolate and infants formulas. Our permeate has a lactose content of 83-96%, also containing some milk minerals. Our lactose is 99% pure and is produced in a standard food grade and dry-blend quality. The latter is suitable for direct addition to infant formula and other sensitive nutrition products.

6 006 The whey content of milk Valleindholdet i mælk MILK / MÆLK CHEESE / OST WHEY / VALLE WATER / VAND 95% MINERALS / MINERALER 1 KG Our production flow On entering our plant, the whey undergoes a number of processes. This overview shows the processes used for each product type. CHEESE / OST 10 KG WHEY / VALLE 90 KG WHEY SOLIDS APPROX. 5% TØRSTOF CA. 5% WHEY / VALLE 90 KG LACTOSE/LAKTOSE 3.5 KG PROTEIN 1/2 KG SOLIDS / TØRSTOF 5 KG Vores produktionsflow Vallen gennemgår en lang række processer i vores anlæg. Denne oversigt viser de processer, der benyttes til hver produkttype. RETENTATE PERMEATE LACTOSE CONCENTRATION HEAT TREATMENT MODIFICATION FRACTIONATION CONCENTRATION HEAT TREATMENT DE-COLORISATION EVAPORATION CRYSTALLISATION DRYING WHEY PROTEIN CONCENTRATE WHEY PROTEIN ISOLATE DRYING FUNCTIONAL PROTEIN SPECIAL PROTEIN DRYING LACTOSE PERMEATE

7 Quick facts Fakta om Danmark Protein QUICK FACTS Ownership & employees 100% owned by Arla Foods amba, a subsidiary of the Arla Foods Group Approx. 285 employees working in production, logistics & planning, QEHS (quality, environment, health & safety)/laboratory, administration, maintenance/workshop, production & technical development Products & raw materials 86 whey-based protein products with a protein content of 35-90% 25 permeate/lactose (milk sugar) products Annual production volume: 81,000tonnes (2013) Annual whey intake: more than 4 million tonnes (2014) Factory statistics Factory area: 47,000m 2 Whey reception: 6 lines with capacity to carry 120,000 litres/hour, plus pipeline from Nr. Vium Dairy Filtration: 26 filtration lines with a total membrane area of more than 80,000m 2 (equivalent to 8 football fields) Drying: 4 protein spray dryers, 2 permeat spray dryers, 2 fluid-bed dryers for de-coloured lactose Quality and the environment (2013) FSSC certified EN ISO Electricity consumption: 58,252MWh Gas consumption: 18,212,442m 3 Water consumption: 677,650m 3 Wastewater: 1,628,525m 3 FAKTA Ejerforhold og medarbejdere 100 % ejet af Arla Foods amba, et datterselskab i Arla Foods-koncernen Ca. 285 medarbejdere fordelt på produktion, pakkeri, logistik&planlægning, QEHS, laboratorie, administration, vedligehold, PTD og B&C Produkter og råmaterialer 86 vallebaserede proteinprodukter med et proteinindhold på % 25 produkter inden for permeat/laktose (mælkesukker) Årligt produktionsvolumen: tons (2013) Årligt valleindtag: over 4 millioner tons (2014) Fabriksstatistik Fabriksareal: m 2 Vallemodtagelse: 6 linjer med kapacitet til liter/ time, samt rørledning fra Nr. Vium Mejeri Filtrering: 26 filtreringslinjer med et samlet membranareal på over m 2 (svarer til otte fodboldbaner) Tørring: 4 protein spraytørrere, 2 permeatspray tørrere, 2 fluid bed-tørrere til affarvet laktose Kvalitet og miljø (2013) FSSC certificeret EN ISO Elforbrug: MWh Gasforbrug: ,442 m 3 Vandforbrug: m 3 Spildevand: m 3

8 008 Fotograf: Bertil Jeppesen Arla Foods Ingredients Group P/S Denmark Protein Sønderupvej Videbæk Denmark Office: All rights to the information contained herein belong to Arla Foods Ingredients P/S. The information is confidential and may not be disclosed to third parties or exploited by users without prior written consent. Statements contained herein do not constitute permission to infringe any patent or license rights. The information contained herein is reliable to the best of our knowledge. The details given are intended only as a source of information. Users should evaluate the products to determine their suitability for the user s own specific purposes and compliance with relevant food legislation. No warranties, expressed or implied, are made.

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

28.-30. oktober 2014. Udstillerkatalog/Exhibitor s Catalogue

28.-30. oktober 2014. Udstillerkatalog/Exhibitor s Catalogue 28.-30. oktober 2014 Udstillerkatalog/Exhibitor s Catalogue 1 Velkommen til / Welcome to FoodTech 14 2 På de kommende sider kan du læse mere om udstillerne på FoodTech 14. Hvis du har spørgsmål af nogen

Læs mere

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010 TechMatch 02 E LAND & MILJØ 2010 Health & Food Days 2010 Pro Energy Meetings B2B 4 Energy Elmia World Bioenergy 2010 Teknologisøgninger Sustainable Packaging Trays for Fresh or Frozen Meat Products Harvesting

Læs mere

1903-2003. 100 år med Krüger. 100 Years with Krüger. Fra funktionelle apparater til rensning og pumpning af vand

1903-2003. 100 år med Krüger. 100 Years with Krüger. Fra funktionelle apparater til rensning og pumpning af vand 1903-2003 100 år med Krüger Fra funktionelle apparater til rensning og pumpning af vand Til markedsførende inden for avanceret vand og spildevandsbehandling 100 Years with Krüger From functional devices

Læs mere

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2012 louispoulsen.com Contents Indholdsfortegnelse 2 Corporate information 2 Selskabsoplysninger 3 Five year summary, key figures and financial ratios 4 Statement by

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

Responsibility and sustainability are two important ingredients in Skagen

Responsibility and sustainability are two important ingredients in Skagen Responsibility and sustainability are two important ingredients in Skagen Dette certifikat er gyldigt til: Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lead Auditor Sted og dato: DET NORSKE VERITAS,

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

CSR Rapport 2013 CSR Report 2013

CSR Rapport 2013 CSR Report 2013 CP Kelco ApS Ved banen 16 DK-4623 Lille Skensved, Denmark Tel.: +45 5616 5616 CVR: 21 21 02 85 www.cpkelco.com CSR Rapport 2013 CSR Report 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf ÅRL 99a. Redegørelsen

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19 Brædstrup SolPark følg energien follow the energy Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: +45 75 75 33 00 Fax: +45 75 75 35 19 post@braedstrup-fjernvarme.dk www.braedstrup-fjernvarme.dk 2 Indhold Bag om

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

CSR Rapport 2014 CSR Report 2014

CSR Rapport 2014 CSR Report 2014 CP Kelco ApS Ved banen 16 DK-4623 Lille Skensved, Denmark Tel.: +45 5616 5616 CVR: 21 21 02 85 www.cpkelco.com CSR Rapport 2014 CSR Report 2014 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf ÅRL 99a. Redegørelsen

Læs mere

Special products for special customers

Special products for special customers Special products for special customers 1 2 Velkommen til RG Group RG Rom Gummi blev grundlagt i 1983 og blev hurtigt kendt som den foretrukne forhandler af gummiprodukter til fiskeindustrien. Siden er

Læs mere

Pharma. TLF Lok Glo DDD JA. Hjemmeside Direkte til ledige stillinger Job annonceret fra den 10.10.2012. Firma

Pharma. TLF Lok Glo DDD JA. Hjemmeside Direkte til ledige stillinger Job annonceret fra den 10.10.2012. Firma Firma Hjemmeside Direkte til ledige stillinger Job annonceret fra den 10.10.2012 Pharma TLF Corporate description / mission Hovedk Ansatte (R&D) Lok Glo DDD JA Abbott Laboratories http://www.abbott.dk

Læs mere

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Genanvendelse af hård PVC i Danmark Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Titel: Genanvendelse af hård PVC i Danmark Redaktion: Ole Kaysen og Kristoffer Gulmark Poulsen, Econet AS Anders Christian Schmidt, Force

Læs mere

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling.

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Grøn omstilling Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Miljøstyrelsen Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Miljøstyrelsen Oktober 2012 Forord... 3 1 Sammenfatning...

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for

Læs mere

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 VIRKSOMHEDSPROFIL VIRKSOMHEDSPROFIL Italiana Conduttori Srl har produceret CAVEL koaksialkabler siden 1968. Gennem årene har firmaet opnået en konstant vækst og en stor

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere