BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE EL PUMPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE"

Transkript

1 BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE EL PUMPE november 2010

2 1 Thyregod A/S

3 Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning 4 4. Sikkerhedsanvisninger 4 5. Vedligeholdelse 4 6. Fejlfinding 5 7. Tekniske specifikationer 5 8. Reklamations- og garantibestemmelser 6 RESERVEDELE Pumpeaggregat Pumpeaggregat Blandeaggregat Blandehane : Pumpen opfylder kravene i maskindirektivet

4 3 Thyregod A/S 1. BESKRIVELSE Gyllepumpen som drives af en el-motor, og er beregnet til anvendelse i fortank eller lagertank. Monteret i fortank kan den anvendes til bagskylning i gyllekanaler, og til viderepumpning over i lagertank. Pumpen trækker, v.h.a. en snegl, gyllen ind fra toppen af pumpehuset, og er derfor specielt velegnet til tyk kvæggylle med relativt lang halm. 2. MONTERINGSVEJLEDNINGEN Montering af pumpe i fortank: a) Pumpen skal placeres således at pumpehuset er ca. 25 cm fra kanten. Ved pumper med drejelig blander skal studsen pege ind mod midten af tanken, så studsen kan drejes til begge sider i tanken (se fig.1). Hvis pumpen har fast blander skal studsen pege ud langs siden i kanten (se fig.2), så gyllen kan pumpes rundt og dermed give en god opblanding i tanken. b) Når pumpen er sænket ned skal den fastspændes med pumperør og akselens dækrør, til et dæksel der er fastgjort i fortanken. Tilslutning af El - motor: El - installation og tilslutning af motor skal foretages af en autoriseret el - installatør. Stjerne - trekant igangsætter skal monteres. El - installatøren skal sikre sig at spændingen er mindst 380 V, samt at alle faser er intakte. Hvis spændingen er for lav vil relæet slå ud p.g.a. overforbrug. Hvis der mangler en fase vil motoren kortslutte, hvilket ikke er dækket af garantien.

5 Thyregod A/S 4 3. BETJENINGSVEJLEDNINGEN Gyllepumperne må aldrig køre tør. Hold derfor øje med tankniveauet når pumpen er i brug. Pumpen kan aldrig tømme tanken fuldstændig medmindre tanken har en pumpesump, idet pumpens indsugning er hævet ca cm over pumpehusets bunddæksel. ( pos.36 s.8). Trækstangen til blandehanen skal være i nederste position ved pumpning, og i øverste position ved omrøring/blanding. 4. SIKKERHEDSANVISNINGER * Afskærmningen af koblingen imellem el - motor og pumpeaksel, skal altid være monteret når pumpen er i drift. * Ved eftersyn el. reparation skal pumpen løftes op af kran eller lignende løfteanordning. Strømmen frakobles, hvorefter pumpen kan løftes i motorkonsollen (se pos.2 på side 8). 5. VEDLIGEHOLDELSE (positionsnumrene henviser til reservedelstegning på side 8 og 10 ). EFTERSYN: 1 gang årligt bør der foretages et eftersyn på pumpen. Pumpen tages op, pumpehuset adskilles og rotoren undersøges for bøjede vinger eller ekstremt slid. Bundlejer (pos ) samt støttelejer (pos ) efterses, og hvis disse er slidte, udskiftes de. SMØRING: Bundlejer og støttelejer er gyllesmurte og kræver derfor ingen smøring.

6 5 Thyregod A/S 6. FEJLFINDING Driftsstop. Pumpen tages op, og pumpehuset undersøges for fremmedlegemer. Kontroller om rotorens vinger er beskadigede. Manglende pumpekapacitet. Kontroller at pumpeakselen kører den rigtige vej rundt. Pumpeaksel og rotor skal løbe med uret når man kigger ned i tanken. Omdrejningsretningen kontrolleres lettest ved at iagttage el-motorens ventilator når motoren slukkes. Pumpen ryster. Pumpen tages op. Har et fremmedlegeme beskadiget rotoren kommer denne i ubalance, hvilket resulterer i en meget hurtig slitage af leje, dæksel og aksel. Motorværnet slår ud. sig selv. Dette kan skyldes at gyllen er meget tynd, og pumpen derfor overbelaster 7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 15 HK 20 HK 25 HK 30 kw Motor omdr./min Rotor omdr./min Ydelse (l/min) v.2,5 m trykhøjde Spænding 380 V 380 V 380 V 380 V Strømforbrug 22 Amp. 30 Amp. 34 Amp. 54 Amp. For - sikring 36Amp. 50 Amp. 50 Amp. 80 Amp. Vægt (*) Lydtrykniveau (**) 80 db 80 db 80 db db *) Vægten er angivet for en pumpe bygget til 2,5 m tankdybde. **) Pumpernes A - vægtede lydtrykniveau er målt under normal drift i en fortank, i en afstand af 1 m fra el - motorens overflade og i en højde af 1,6 m fra dækslet.

7 Thyregod A/S 6 8. REKLAMATIONS - og GARANTIBESTEMMELSER KIMADAN A/S yder Dem reklamationsret for materiale- og konstruktionsfejl på KIMADAN maskiner for et tidsrum af 12 mdr. Dele, der inden for garantiperioden påviseligt bliver defekte p.g.a. materiale eller konstruktionsfejl, erstattes efter godkendelse af KIMADAN A/S, og defekte dele returneres franko til fabrikken. Det er en betingelse for denne garantis ikrafttræden, at skaden anmeldes til KIMADAN A/S senest 8 dage efter defektens opståen. For dele, der ikke fremstilles af KIMADAN A/S (f.eks. gummimontering, kileremme, motorer, og andre standarddele) ydes leverandørens garanti. Undtaget fra garantien er sliddele. Garantien bortfalder, hvis maskinen udsættes for mangelfuld pasning, manglende smøring og lignende, samt hvis benyttes andre end de af fabrikken fremstillede eller forhandlede reservedele. KIMADAN A/S godtgør ikke omkostninger ved montage af de ombyttede dele, ligesom fabrikken heller ikke hæfter for krav som f.eks. driftstab, fordi køberen må undvære brugen af den solgte maskine, indtil fejlen er udbedret, eller fordi fejlen har nedsat maskinens ydeevne. HENVENDELSE: Serviceafdelingen.

8 7 Thyregod A/S PUMPEAGGREGAT, 1400 EL. - 5 DE.01.01_2008 Pos. Betegnelse Antal Del. nr. 1 El - motor ( 15 HK ) ( 20 HK ) ( 25 HK ) Motorkonsol ( HK ) ( 25 HK ) U - bøjle Skærm Skærm m/monteringsplade Koblingsdel, motor ( HK ) ( 25 HK ) Koblingsdel, aksel ( HK ) ( 25 HK ) Rullekæde Samleled Pinolskrue M10x Komplet kobling ( HK ) ( 25 HK ) Feder 10x10x Aksel (længde=tankdybde+30 cm) 1 140*** 13 Dækrør, øvr. ( tankdybde = 2,0 m ) ( tankdybde > 2,0 m ) Støtteleje Bøsning, oliebronze Støtteleje m/bøsning Støttebuk, clamps Dækrør, nedre 1 140*** 19 Pumperør, *** 20 Feder 8x8x Støttebuk, 5-2 m/beslag Udv. støtteleje Bøsning, oliebronze Indv. støtteleje for snegl Pinolskrue M8x Snegl Modskær Indløbsrør ( 15 HK ) ( 20 HK ) ( 25 HK ) Pumpehus Rotor, ( 15 HK ) , ( 20 HK ) , ( 25 HK ) Udv. bundleje Bundplade, pumpehus Indv. bundleje mm skive mm låsemøtrik Bunddæksel mm skive * ) Varenr. for pos , og længden af disse reservedele, afhænger af tankdybden.

9 Thyregod A/S 8

10 9 Thyregod A/S PUMPEAGGREGAT, 1400 EL. - 6 DE.01.01a_2008 Pos. Betegnelse Antal Del. nr. 1 El - motor (30 kw ) Motorkonsol (30 kw ) U - bøjle Skærm Skærm m/monteringsplade Koblingsdel, motor (30 kw ) Koblingsdel, aksel (30 kw ) Rullekæde Samleled Pinolskrue M10x Feder 10x10x Aksel (længde = tankdybde + 30 cm) 1 141*** 13 Dækrør, øvr. ( tankdybde = 2,0 m ) ( tankdybde > 2,0 m ) Støtteleje Bøsning, oliebronze Støtteleje m/bøsning Støttebuk, clamps Dækrør, nedre 1 140*** 19 Pumperør, *** 20 Feder 8x8x Støttebuk, 6-2 m/beslag Udv. støtteleje m/bøsning Bøsning, oliebronze Indv. støtteleje for snegl Pinolskrue M8x Snegl Modskær Indløbsrør ( 30 kw ) Pumpehus ( 30 kw ) Rotor, ( 30 kw ) Udv. bundleje Bundplade, pumpehus Indv. bundleje mm skive mm låsemøtrik Bunddæksel mm skive * ) Varenr. for pos , og længden af disse reservedele, afhænger af tankdybden.

11 Thyregod A/S 10

12 11 Thyregod A/S BLANDEAGGREGAT 5-6 (Topindløb) BL Pos. Betegnelse Antal Del. nr. 1 Blandehane,, 5 - Stålkegle , 6 Stålkegle, KIMADAN Flangepakning, 3 mm 5 /6 x / Låsemøtrik, 10 mm Bolt M10x * Trækstang 3/4, for blandehane (Bøjet 08) 1 128*** 6 Bolt M10x D - blander - bøjning, D - blander - bøjning, 6 KIMAFLANGE K 8 B - blander - bøjning B - blander - bøjning, 6 KIMAFLANGE K 9 Bolt M12x Fjederskive, 12 mm D - blander - drejestykke, , Bolt M12x D - blander - spulestuds, , Forbindelsesstang # Betjeningsstang, *** 16 T - bolt M10x Bolt M10x Rørdup Håndtag Rørdup Låsebeslag, , Møtrik, 10 mm Clamps Håndtag Clampsdel m/fæste, , *) Trækstangens længde (i cm) bestemmer de 3 sidste cifre i reservedelsnr. Længden = tankdybde + 10 cm. Eks. : Tankdybde = 300 cm, pos.5 : reservedelsnr #) Betjeningsstangens længde ( i cm ) bestemmer de 3 sidste cifre i reservedelsnr. Længden = tankdybde - 25 cm. Eks. : Tankdybde = 300 cm, pos.15 : reservedelsnr

13 Thyregod A/S 12 BLANDEHANE 5 (Stålkegle) i Pos. Betegnelse Antal Del. nr.

14 13 Thyregod A/S 1-8 Blandehane 5, komplet Hus for blandehane Stålkegle Dæksel Arm Fjederskive 10 mm Bolt M10x Bronzebøsning Bronzebøsning O ring ø20x2, O ring ø30x2, BLANDEHANE 6 (Stålkegle) KIMADANHANE i Pos. Betegnelse Antal Del. nr. 1-8 Blandehane 6, KIMADAN, komplet

15 Thyregod A/S 14 1 Hus for blandehane Lukketold Dæksel Arm Fjederskive 10 mm Bolt M10x Bronzebøsning Bronzebøsning O - ring ø20x2, O - ring ø30x2,

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S m / KIMADANLIFT marts 2009 1 THYREGOD A/S NF 6000 S THYREGOD A/S NF 6000 S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S + KIMADANLIFT Fremstillingsdato:

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool-group.dk

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm 01.08.01 CE/asn 70069DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.0 Advarsel side 3 2.0 Installationsværktøj side 4 3.0 Retningslinier for indbygning af flexsnegle side 4 3.1

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Montagevejledning. FKA Højvandslukker

Montagevejledning. FKA Højvandslukker Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix FKA Til fækalieholdigt spildevand Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. GARANTI NR.: GODKENDT DIN EN 12056 DIN EN 13564

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere