SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT"

Transkript

1 SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S m / KIMADANLIFT marts 2009

2 1 THYREGOD A/S NF 6000 S

3 THYREGOD A/S NF 6000 S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S + KIMADANLIFT Fremstillingsdato: INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse af NF 6000 S 3 2. Montering af NF 6000 S Krav til anvendelse 5 4. Betjening 5 5. Sikkerhedsanvisninger 6 6. Vedligeholdelse og reparation Reklamations- og garantibestemmelser 7 8. Tekniske specifikationer 8 9. Ekstraudstyr 8 RESERVEDELE (Bestilles hos maskinforhandleren) NF 6000 S - Sektions (ramme) 9-10 KIMADANLIFT 11 NF 6000 S Valse 12 NF 6000 S Fordeler : Sortjordnedfælder opfylder kravene i maskindirektivet

4 3 THYREGOD A/S NF 6000 S 1. _BESKRIVELSE KIMADAN s sortjordsnedfælder er beregnet til, ved montering på gyllevogn, at udbringe gylle på harvet eller pløjet jord. Sortjorsnedfælderen kan også anvendes til nedfældning i stubjord. Ved kørsel i våd og leret stubjord kan det være nødvendigt at erstatte nedfælderens standardmonterede trykvalser med gummihjul. Gyllen fordeles gennem slangerne af en fordeler som sikrer en ensartet fordeling af gyllen på tværs af kørselsretningen. Det anbefales at vognen er forsynet men den automatiske mængderegulering kimacontroller. Desuden kan den spredte gyllemængde reguleres ved at ændre kørehastigheden og/eller pumpens omdrejningstal. 2._ MONTERING af sortjordsnedfælder. Sortjordsnedfælderen monteres på Kimadanvogne ved hjælp af KIMADANLIFT. Det er som oftest muligt, ved tilpasning af ophænget, at montere det på gyllevogne af anden fabrikat. Sådanne ombygninger foregår naturligvis uden ansvar for KIMADAN A/S. NF 6000 S, Monteringsanvisning: NF6sGV15 Pos. Betegnelse Antal Del. nr. 1 Sektion midt højre venstre Holder af kofanger H/V Valseramme midt højre venstre Fl.jern pakkevalse Midt H/V KIMADANLIFT, Bogie KIMADANLIFT, Tridem Liftarm H/V Drejebar konsol, Bogie Drejebar konsol, Tridem Hydr. cylinder Juster-spindel (lift - nedfælder) 1 Se side 11 9a Juster-spindel (arm - drejekonsol) 2 Se side Slinger kæde 2 Se side Juster-spindel (ramme - nedfælder) 6 Se side Kofanger Advarsel trekant m/holder / Tand/fjeder 23 Se side Spids Konsol for bagtand, nedfælderrør bagreste Ophæng til fordeler Fordeler, medium, 23 huls ns 19 Slange, ø Slangeafviser, bagreste Slangeafviser, forreste

5 THYREGOD A/S NF 6000 S 4

6 5 THYREGOD A/S NF 6000 S 2. KRAV TIL ANVENDELSE Sortjordsnedfælderen kræver at den anvendte gyllevogn har monteret en pumpe der kan forsyne fordeleren med gylle. Endvidere skal traktoren have 2 dobbeltvirkende udtag til henholdsvis ind- og udklapning af sortjordsnedfælderen samt til fordelerens oliemotor, samt 1 enkelt-virkende hydraulikudtag til hævning/sænkning af liften. For at sikre en problemfri udlægning af gylle med systemet, er det vigtigt at der ikke findes sten, metaldele, snore og lignende fremmedlegemer i gyllen, idet dette kan medføre tilstopning af fordeleren. En ensartet dosering af gyllen opnås bedst med en homogen gyllemasse, hvorfor der tilrådes en grundig omrøring af gyllen inden den påfyldes vognen. Ved lang transporttid anbefales det at montere en omrørhane på vognen. 3. BETJENING Indstilling af nedfælderen. Vognen bakkes til nedfælderen og liften løftes, så den låses i snapkoblingerne. Herefter monteres topstangen så nedfælderen løfter så højt som muligt uden den går på vognen. Jo højere hul der bruges på nedfælderen jo højere løfter nedfælderens bagende. Længden på topstangen indstilles så nedfælderen er vandret i arbejdsstilling. Nedfældning af gylle. 1. Sænk nedfældrens vinger. Vær opmærksom på at ingen opholder sig i nedfælderens arbejdsområde. 2. Start fordeleren. 3. Stil blandehanen på spredning (vha. Kimacontroller eller hydraulik). 4. Sænk nedfælderen og kør fremad, når der begynder at komme gylle i slangerne. 5. Afpas hastigheden efter den ønskede gyllemængde. Transport. Ved transport løftes nedfælderen helt, og vingerne slås op. Det er vigtigt at nedfælderen er løftet helt op mod rammen for at gøre den stabil.

7 THYREGOD A/S NF 6000 S 6 5. SIKKERHEDSANVISNINGER Vær opmærksom på at arbejdsområdet er frit, når Nedfælderens vinger klappes ud eller ind. Sluk for traktoren, når låget til fordeleren skal åbnes i forbindelse med rengøring, vedligeholdelse, smøring eller reparationer. Fordeleren er udstyret med en hydraulisk sikkerhedsventil der leder oliestrømmen udenom oliemotoren når dækslet åbnes. Rotoren vil derfor kun kunne drejes ved håndkraft, når dækslet åbnes. Vær opmærksom på at ingen opholder sig mellem vogn og nedfælder når der bakkes til Nedfælderen. 6. VEDLIGEHOLDELSE og REPARATIONER RENGØRING: Efter endt udbringning af gylle skal fordeleren og slangerne rengøres for at hindre gyllen i at tørre og tilstoppe systemet. Rengøringen foretages med vingerne i arbejdsstilling og med slukket traktor. Låget til fordeleren åbnes, og rotoren og fordelerkassen spules ren med en vandslange. Efter endt vask smøres med olie eller smørefedt på rotorens skæreflader. Herefter lukkes og låses låget, hvorefter rotoren kan startes for at få smurt under rotorens knive. SMØRING: Dagligt: Akslerne mellem midtsektionen og vingerne smøres med fedt i smøreniplerne. Pakvalsernes lejer smøres. UDSKIFTNING af KNIVE på ROTOREN Hvis rotorens knive er nedslidte, skal de slibes op eller udskiftes med nye knive, for at forhindre tilstopning af fordelerkassen. Opslibning af knive bør foretages hos KIMADAN, da dette kræver planslibning af alle knive samtidig. a) Fordelerlåget åbnes, og rotoren afmonteres ved at løsne UNF - låsemøtrikken under plastbeskytteren. b) Rotoren løftes ud af fordelerkassen, knivene afmonteres, og alle knive slibes eller udskiftes med nye. Kontroller at boltene er undersænkede i forhold til knivene. Der bør kun anvendes rustfrie unbracobolte til monteringen af knivene. c) Efterse hulskiven for slidmærker. Er der store slidmærker, skal denne ligeledes opslibes eller udskiftes. Hulskiven er monteret oven på nogle styrebolte som er skruet ned i bundpladen. Ved udskiftning af hulpladen skal bundpladen påføres et tyndt lag klæbemasse (reservedel nr ). d) Ved montering af rotoren, vil det være nødvendigt at justere tilspændingen af rotoren, således at knivene har et tilpas tryk mod hulskiven ( se instruktionen på næste side ).

8 7 THYREGOD A/S NF 6000 S TILSPÆNDING af ROTOR: Efter adskillelse af rotor eller udskiftning af knive / hulskive er det vigtigt at rotoren igen tilspændes korrekt, således at rotorknivene yder et tilpas pres mod hulskiven. Dette sikrer en optimal snitning af halm i gyllen. For stort pres vil medføre stor slitage, eller i yderste konsekvens at rotoren ikke drejer rundt. For let pres vil øge risikoen for tilstopning af fordeleren. En korrekt spændt rotor skal kunne drejes med håndkraft, men må ikke kunne drejes let. Olietrykket bør ligge mellem bar når fordeleren kører. Tilspændingen justeres ved at spænde løsemøtrikken der v.h.a. tallerkenfjedrene presser rotoren ned mod hulskiven. Se tegningen herunder. 7. REKLAMATIONS - og GARANTIBESTEMMELSER KIMADAN A/S yder Dem reklamationsret for materiale- og konstruktionsfejl på KIMADAN maskiner for et tidsrum af 12 mdr. Dele, der inden for garantiperioden påviseligt bliver defekte p.g.a. materiale eller konstruktionsfejl, erstattes efter godkendelse af KIMADAN A/S, og defekte dele returneres franko til fabrikken. Det er en betingelse for denne garantis ikrafttræden, at skaden anmeldes til KIMADAN A/S senest 8 dage efter defektens opståen. For dele, der ikke fremstilles af KIMADAN A/S (f.eks. gummimontering, kileremme, motorer, og andre standarddele) ydes leverandørens garanti. Undtaget fra garantien er sliddele. Garantien bortfalder, hvis maskinen udsættes for mangelfuld pasning, manglende smøring og lignende, samt hvis benyttes andre end de af fabrikken fremstillede eller forhandlede reservedele. KIMADAN A/S godtgør ikke omkostninger ved montage af de ombyttede dele, ligesom fabrikken heller ikke hæfter for krav som f.eks. driftstab, fordi køberen må undvære brugen af den solgte maskine, indtil fejlen er udbedret, eller fordi fejlen har nedsat maskinens ydeevne. HENVENDELSE: Serviceafdelingen.

9 THYREGOD A/S NF 6000 S 8 8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER NF 6000 S Arbejdsbredde 6,0 m. Antal tænder 23 Indbyrdes tandafstand 26 cm. Arbejdsdybde Ca. 10 cm. Efterharve Fl.jern pakkevalse Fordeler Hydraulisk m. 4-armet rotor Tænder s-tænder m. special spids Dybderegulering Justeres i pakkevalse Udbringningsmængde m3/ha Transportbredde 2,80 meter Gyllevogn Alle modeller Anbefalet trækkraft Ca. 60 Hk. (excl. vogn) Medium fordeler Oliemotor OMR 250 Olieflow (*) l/min Omdrejninger 200 o/min. (50 l/min) 235 o/min. (60 l/min) Vægt Ca. 95 kg *) Hvis traktoren giver mere olie end angivet i tabellen, bør der indsættes en flowreguleringsventil, for ikke at overbelaste oliemotoren. 9. EKSTRAUDSTYR Kimacontroller ISC500 (nr ) er et kørselsafhængigt doseringssystem som v.h.a. en flowmåler regulerer gyllemængden gennem slæbeslangerne, således at den ønskede dosering fastholdes uanset at kørselshastigheden ændres. Trevejshane for spreder er en manuelt betjent omskifterhane med rørføring, der monteres på gyllevognens afgangsrør. Gyllen kan hermed ledes forbi slæbeslangesystemet og via rørføringen til en almindelig spreder. Gummi hjul i stedet for pakkevalse. Anbefales ved kørsel i stiv jord, hvor pakkevalsen kan lukke med jord.

10 9 THYREGOD A/S NF 6000 S NF 6000 S / sektions NF Pos. Betegnelse Antal Del. nr. 1 Sektion, midt Sektion, højre Sektion, venstre Ophæng til fordeler Hydraulik cylinder 70/40/700ø30 L= Hydr.cylinder m/returfjeder (bremse cyl.) / Slangeafviser, forreste a Slangeafviser, bagreste Fjeder Tand (12 mm Bolt) Beslag for fjeder Krog Krog Juster stange Fæste / lukkebeslag H/V Rør / Bagtand Bolt for hydr.cylinder Bolt for hydr.cylinder Bolt for sektion, stor Bolt for sektion, lille Holder af kofanger, H/V Kofanger, galv Bolt M16x Bolt M12x Låsemøtrik, M Bolt, M12x Fjederskive, 12 mm Bolt, M12x Smørenippe, M Skive Undersænket bolt, M16x Bolt, M10x Bolt M16x Låsemøtrik, M Beslag/slangeholder Slangeholder, 2 16 P4 36 Låsemøtrik M Skive ø40/ø20x Bolt M20x Skive ø40/ø12x Skive ø40/ø10x Gevindstang M10x Møtrik M Bolt, M10x Slæbeslange ø 50mm pr.m. Ca. 75 m /2" Slange (NF-slange beskytelse) Ca. 20 m

11 THYREGOD A/S NF 6000 S 10

12 11 THYREGOD A/S NF 6000 S KIMADANLIFT (580069) NF Pos. Betegnelse Antal Del. nr. 1 Ramme Drejekonsol Arm, H/V Krog Øje Liftspindel a Spændering til Liftspindel, ej vist /854049a 7 Topstang Slyngekæde Stål sjækkel Hydr. cylinder Aksel/bolt, stor Bolt, Topstang/Liftspindel NF/KL Bolt, Topstang -KL Bolt, Hy.cylinder - Drejekonsol Bolt, Liftspindel - Arm Bolt, Hy.cylinder - Ramme Bolt, Arm - Ramme Ringsplit Bolt M16 x Bolt M20 x Låsemøtrik M Bolt M10x Smørenippel M Pig + bøsning til SLS 20 (ej vist) til / / Ej vist Ekstra skærm, styrbox skærm GV Ekstra skærm på mont.pl. for el-styk/klift Skive ø80/ø17x10 til stor Bolt

13 THYREGOD A/S NF 6000 S 12 NF 6000 S / Valse NF Pos. Betegnelse Antal Del. nr. 1 Valseramme, midt Valseramme, højre Valseramme, venstre Valse Midt Højre/ Venstre Justerspindler Fjeder til justerspindler (ej vist, tilhøre til Just.sp.) Lejehus med leje / Bolt M16x110 til spindel (ej vist) 6 6 Bolt M16x60 til spindel (ej vist) 6

14 13 THYREGOD A/S NF 6000 S NS (Fordeler 23 huls for NF 6000 S) Pos Nr Antal PART NO. Emne Beskrivelse NS NS Bundplade, 23 huls/ø50/nf 6000 S, kpl a a Hulskive, NF 6000S, 23 huls/ø50, med Rotor til med. Fordeler (NF Svøb til Fordeler, med. m/øjeb Dæksel til Fordeler, med. m/øjebolt Kniv til 40-48h med.ford, NF Unbracoskrue MK 8 X 20 FZB Nav for rotor, med Notbøsning for oliemotor, stor Fordeler bolt for nav 1/2" unf x Styr for tallerkenfjedre, Fordeler Tallerkenfjeder 28.5x56x Skive, til nav i fordeler Rørdup k54 presset Låsemøtrik, ½" UNF Øjemøtrik 12 mm f. hd-fordeler Øjebolt f. hd-fordeler (12x60) Stålsætskrue M12x40 FZB Låsemøtrik M Stålsætskrue M10x25 FZB Låsemøtrik M10 FZB Oliemotor OMR Pasfeder A8x7x Autostopventil, Fordeler Stålbolt M8x65 FZB Spændeskive Stålmøtrik M8 FZB Tætning for fordeler 2,1m Med Fjederskive 12 mm Unbracoskrue MK 8x25 FZB Låsemøtrik M Fjederskive M8

15 THYREGOD A/S NF 6000 S NS (Fordeler 23 huls for NF 6000 S)

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere