Handskevalg. Handskemateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handskevalg. Handskemateriale"

Transkript

1 rbejdshandsker

2 Handskevalg Mange håndskader kan forebygges, hvis man bruger korrekte arbejdshandsker i den rigtige størrelse, med den rigtige pasform og af den rigtige type og samtidig overholder de nødvendige sikkerhedsregler. Værd at vide før handskevalg Moderne industris udbredte specialisering og øgede krav om effektivitet har skabt behov for udvikling af flere typer arbejdshandsker. Dertil kommer som bekendt, at udbuddet af arbejdshandsker er stort og kvaliteterne mangeartede. beslutningsprocessen ved valg af handsker bør man derfor inkludere følgende overvejelser: Hvilken arbejdsopgave skal udføres? Hvilke materialer skal der arbejdes med? Er der tale om kemikalier? Er der specielle krav til handsken varme, kulde e.l.? Hvilke mekaniske påvirkninger vil handsken blive udsat for? Er der specielle krav til komfort? Er der krav om stor fingerføling? Er der sandsynlighed for hyppig udskiftning på grund af smuds? Handskemateriale Naturmaterialer Oksehud er meget slidstærkt og meget rivefast og anvendes til arbejdshandsker af højeste kvalitet. Kalveskind har mange af de samme egenskaber som oksehud, men er lidt mere blødt og har ikke helt den samme slidstyrke som oksehud. Oksespalt er billigere end oksehud og modstår varme bedre end oksehud. Derfor mere anvendelig til f.eks. svejsehandsker og varmebestandige handsker. Svineskind er mindre slidstærkt end oksehud men har større fleksibilitet en skindtype der anvendes til billigere, allround arbejdshandsker. Svinespalt bruges ofte til meget billige arbejdshandsker, som ikke skal kunne modstå meget slid. Gede og fåreskind er meget smidige skindtyper, der giver en høj grad af fingerføling under brug. Gummi (naturgummi, latex, rågummi) er et naturmateriale, som er meget elastisk og sidder godt på hånden. Beskytter mod en del syrer og baser. Bomuld er et af de mest benyttede og prisbillige handskematerialer. t har en god isolerings og fugtabsorberingsevne. Syntetiske materialer Butylgummi er et handskemateriale med meget høj tæthedsgrad over for gasser og dampe. Butylgummi er et ret dyrt handskemateriale. Neopren er et syntetisk materiale, som er meget bestandigt over for sollys, ozon og forskellige kemikalier. Nitril er et meget stærkt materiale til både dyppede og støbte handsker. Har en fremragende beskyttelsesevne over for mange kemikalier. PE (polyethylen) er et tyndt materiale, der normalt bruges til billige engangshandsker uden stor mekanisk styrke. PV (polyvinylalkohol) er et specialmateriale, som er slidstærkt og har stor beskyttelsesevne over for bl.a. organiske opløsningsmidler. Tåler ikke vand eller vandbaserede opløsninger. Pvc (polyvinylchlorid) er et syntetisk handskemateriale, der er mere hudvenligt end f.eks. gummi. Beskytter mod en del syrer og baser. Viton (fluorgummi) er et af de handskematerialer, som beskytter mod flest forskellige kemikalier. Et dyrt handskemateriale. 4H (PE/EVOH/PE) er et 5lags laminat på kun 0,065 mm i tykkelsen men med uovertrufne egenskaber, når det gælder kemikaliebeskyttelse. Nylon (polyamid) er et kunststofmateriale, som især bruges til strikkede handsker. Polyester er et kunststofmateriale, som i vid udstrækning bruges til strikkede handsker. Kevlar er meget skærehæmmende fibre, der både bruges til vævede og strikkede handsker. Tåler forholdsvis høje varmegrader. Dyneema er et materiale, der især bruges til skærehæmmende handsker. Har en meget høj modstandsdygtighed over for snit og skær. tamid er en aramidfilt, som er meget varmefast og har stor isoleringsevne over for høje varmegrader. 76 rbejdshandsker

3 rbejdshandskers kvalitet Klassificering af arbejdshandskers kvalitet r forarbejdning pasform r til handskeproduktion og forarbejdning af arbejdshandsker svinger meget inden for de forskellige prisklasser. Produktionsland, materialevalg og kvalitetskontrol er væsentlige faktorer, der ligger til grund for det enkelte produkts endelige kvalitet og pris. at fremme overskueligheden har otte schachner vist en opdeling i kvalitetsklasser baseret på en samlet vurdering af materialer plus forarbejdning. B C D E Beskrivelse Kun førsteklasses, fejlfri råvarer. arbejdet i topklasse. Ensartet lædertykkelse, kvalitet og pasform. Højeste slidstyrke. Råvarer i høj kvalitet, men med små skønhedsfejl, som dog kun har ringe betydning for slidstyrken. Pæn forarbejdning, ensartet kvalitet og pasform. Råvarer med en del skønhedsfejl og til dels svingende forarbejdning. holdsvis ensartet pasform. Svingende kvalitet af råvarer, hvor bl.a. lettere misfarvning og andre materialefejl kan forekomme. Hyppige fejl i forarbejdningen hvilket kan påvirke pasformen. Meget uensartet og svingende råvarekvalitet. Ringe forarbejdning med deraf følgende dårlig og uensartet pasform. Brud i materialer samt syninger kan forekomme. CEmærkning Klassificering og CEmærkning af arbejdshandsker rbejds og beskyttelseshandsker inddeles i 3 kategorier alt efter, hvilken risiko eller fare de skal beskytte mod. De 3 kategorier er fastsat i EUdirektiv 89/686 EEC, der omhandler sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Standarden EN 420 fastsætter de generelle krav. rbejdshandsker i kategori l Handsker i denne kategori certificeres af producenten/importøren selv og kræver ikke en særskilt test. Skal som minimum overholde EN 420. Disse handsker benyttes ved såkaldt lav risiko. rbejdshandsker i kategori l Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og testes iht. EN 420 samt en eller flere standarder, f.eks. EN 388 (mekaniske risici). Typisk er disse handsker til hårdere industriarbejde ved såkaldt mellemrisiko. rbejdshandsker i kategori l Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og skal samtidig underkastes løbende kvalitetskontrol. Til denne handskekategori hører bl.a. kemikaliehandsker og brandhandsker til arbejde ved såkaldt høj risiko. lle handsker skal være mærket med, handskestørrelse, navn eller nr. på handsken samt navn eller anden form for D på leverandøren. Der skal forefindes brugervejledning på brugerlandets sprog. rbejdshandsker 77

4 Europæiske standarder Piktogrammerne viser handskernes modstandsdygtighed over for følgende påvirkninger: Standard EN 388: 2003 Mekanisk påvirkning Modstandsdygtighed over for mekanisk belastning vises af dette piktogram fulgt af fire cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt repræsenterer grader af beskyttelse vedrørende: a: Slitage b: Skærefasthed c: Rivstyrke d: Punktering Test/værdi a < b <1,2 1,2 2,5 5,0,0 20,0 c < d < =laveste værdi, 5= højeste værdi Standard EN 374: 2003 Kemikalier Piktogrammet viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning* af kemikalier. *) Gennemtrængningstid: Den tid, det tager for et kemikalie at trænge igennem fra yderside til inderside af handskematerialet og dermed komme i kontakt med huden. Standard EN 374:2003 Tæthed og Mikroorganismer Piktogrammet viser, at handsken er testet for tæthed over for gennemtrængning* af luft og væsker, men ikke kan opfylde kravene til gennemtrængelighed for 3 udvalgte kemikalier. Gennemtrængningstid Beskyttelsesgrad > min. 1 >30 min. 2 >60 min. 3 >120 min. 4 >240 min. 5 >480 min. 6 Testen skal foretages på 3 ud af 12 udvalgte kemikalier og der skal opnås minimum testniveau 2. Testniveau QL værdi 1 < 0,65 2 < 1,5 3 < 4,0 *) Gennemtrængning: Væsker og/eller mikroorganismers gennemtrængning af porøst materiale, sømme, huller eller anden svaghed i handskematerialet. QL = cceptable Quality Level (kvalitetsniveau). Såfremt der opnås minimum testniveau 2 = QL<1,5 er handsken også godkendt til beskyttelse mod mikroorganismer. Standard EN 407 Varme og/eller ild Modstandsdygtighed over for varme og/eller ild udtrykkes af dette piktogram efterfulgt af seks cifre (ydelsesværdi). Hver enkelt repræsenterer graden af beskyttelse over for: a: ld (antændelighed) b: Varme (kontakt) c: Varme (isolering) d: Strålevarme e: Smeltet metal (varmepåvirkning ved mindre stænk) f: Smeltet metal (varmepåvirkning ved større mængde) Standard EN 421 Stråling Dette piktogram viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for ioniserende stråling og radioaktiv forurening. Hvis denne mærkning findes i eller på handsken, har handsken som minimum modstået kravene i testen og er blevet godkendt. Standard EN 511 Kulde Modstandsdygtighed over for kuldebelastning vises af dette piktogram fulgt af 3 cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt repræsenterer graden af beskyttelse over for: a: Kulde (strømninger) b: Kulde (kontakt) c: Vand: 0 = Vandgennemtrængning inden 30. min. 1 = ngen vandgennemtrængning efter 30 min. EU Direktiv 89/9 og 85/572 EEC Godkendt til håndtering af fødevarer. 78 rbejdshandsker

5 Handskestørrelser l henhold til europæisk standard EN 420, som omfatter generelle krav til arbejdshandsker, skal størrelser angives ud fra følgende håndmål målt i mm: Omkreds af hånd målt mellem tommel og pegefinger. Længde af hånd målt fra spidsen af længste finger til håndled. Samtidig er der angivet minimumslængder for handskerne. CEstørrelse Omkreds af hånd Længde af hånd Minimum handskelængde uden ovennævnte kan der forekomme større og mindre størrelser samt halve numre. Find selv den korrekte handskestørrelse: Placér hånden på skabelonen på næste side og aflæs CEhandskestørrelserne. rbejdshandsker 79

6 11 Læg hånden på skabelonen og find selv den rigtige handskestørrelse rbejdshandsker

7 Handsker til børn Beskrivelse Best. nr. Natur svineskind Vandskyende bomuld Stivet bomuld, belagt Tyndt bomuldsjersey Polyester/bomuld 4 5 llroundhandske Hej Med Dig, str Pas På Fingrene, str. 5 Tiger Beskrivelse Best. nr. C/D Natur oksehud, delt Bomulds drill Gummieret bomuld Nylon/polyester Lettere industriarbejde i de fleste brancher Tiger, str Tiger, str Tiger, str Tiger, str. 11 Daywork Beskrivelse Best. nr. C/D Lyst møbellæder, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Tyndt bomuldsjersey Polyester 9½ Leveres kun i lyse farver. llroundhandske anvendelig i de fleste brancher Daywork, str. 9½ Nightwork Beskrivelse Best. nr. C/D Kulørt møbellæder, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Tyndt stof Polyester 9½ Nightwork, str. 9½ Restlæderhandske i forskellige farver. Farveafsmitning kan forekomme ved vådt arbejde. llroundarbejdshandske. rbejdshandsker 81

8 Peking Beskrivelse Best. nr. C Natur svineskind Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Vævet bomuld Bomuld/polyester 7½ 8½ 9½ Næsten alle brancher hvor handsken er udsat for moderat slid Peking, str. 7½ Peking, str. 8½ Peking, str. 9½ Peking, str. Shanghai Beskrivelse Best. nr. C Gult svineskind Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Vævet bomuld Bomuld/polyester 9½ Næsten alle brancher hvor handsken er udsat for moderat slid Shanghai, str. 9½ Trumf Super Beskrivelse Best. nr. Kraftig natur oksehud Vandskyende bomuld Vinylbelagt bomuld Kraftig bomuldsjersey Polyester Meget slidstærk oksehudshandske Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str. 12 Trumf Super Rib Beskrivelse Best. nr. Kraftig natur oksehud Vandskyende bomuld Kraftig bomuldsrib Kraftig bomuldsjersey Polyester 8 9 shandske hvor ribkraven slutter tæt. Velegnet til bl.a. skovbrug og gartneri Trumf Super Rib, str Trumf Super Rib, str Trumf Super Rib, str. 82 rbejdshandsker

9 Trumf Super Eco Beskrivelse Best. nr Trumf Super Eco, str. 8 Chromfri oksehud Trumf Super Eco, str. 9 Vandskyende bomuld Trumf Super Eco, str. Vinylbelagt bomuld Kraftig bomuldsjersey Polyester shandske til folk med allergi eller overfølsom hud. 0,00 % chromindhold Trumf Super Eco, str. 11 Tiger Plus Beskrivelse Best. nr. C/D Natur oksehud Bomulds drill Gummieret bomuld Nylon/polyester Lettere industriarbejde i de fleste brancher Tiger Plus, str Tiger Plus, str Tiger Plus, str Tiger Plus, str. 11 ndustry Dollar Beskrivelse Best. nr. C/D Natur oksehud Vævet bomuld Gummieret bomuld Bomulds fleece Polyester Slidstærk allroundarbejdshandske ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str. 11 Classic rctic Beskrivelse Best. nr. B Natur oksehud Vævet bomuld et bomuld HeatKeep thermofor Bomuld/polyester 9 Slidstærk, helforet vinterarbejdshandske med god isoleringsevne Classic rctic, str Classic rctic, str. rbejdshandsker 83

10 OZ Plus vinterhandske Beskrivelse Best. nr OZ Plus, str. 7½ Sort svineskind OZ Plus, str. 9½ Nylon i HiViz farve Gummieret nylon Thinsulate thermofor Polyester/bomuld 7½ 9½ ½ Let allroundarbejdshandske til opgaver hvor der OZ Plus, str. ½ ønskes en meget synlig handske med ekstra isolering. ceman Beskrivelse Best. nr. B Kalveskind Vævet bomuld Gummieret bomuld Thinsulate thermofor Polyester 9 11 Let, fleksibel, helforet vinterarbejdshandske med god isoleringsevne ceman, str ceman, str ceman, str. 11 Snow Beskrivelse Best. nr. Natur fåreskind Fibermix Slipon crylfleece thermofor Polyester Let helforet vinterhandske med stor fleksibilitet Snow, str Snow, str Snow, str Snow, str. 11 Heavywork Beskrivelse Best. nr. Kraftig natur oksehud Kraftig natur oksehud Spaltkrave, 14 cm Kevlar Meget slidstærk 3fingret oksehudshandske til grovere arbejde i metalindustrien Heavywork, str. 84 rbejdshandsker

11 Nordland Beskrivelse Best. nr. B/C ss. møbellæder, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, belagt Skum/jersey overalt Polyester Blød og komfortabel vinterhandske med god beskyttelse imod kulde Nordland, str. Blue Line Europa Beskrivelse Best. nr. B Natur oksehud Vævet bomuld PEbelagt bomuld Polyester Populær allroundindustriarbejdshandske med høj slidstyrke Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str. 11 ndustry Cowboy Beskrivelse Best. nr. B Natur oksespalt Vævet bomuld Gummieret bomuld Polyester 9 11 Populær i flere brancher til håndtering af f.eks. glatte emner ndustry Cowboy, str ndustry Cowboy, str ndustry Cowboy, str. 11 Standard Beskrivelse Best. nr. D/E Oksespalt, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Stof Bomuld/polyester 9 Snavsede opgaver som kræver en handske til hyppig udskiftning Standard, str. 9 rbejdshandsker 85

12 Shanghai Light Beskrivelse Best. nr. C/D Gul spalt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Tyndt bomuldsjersey Polyester/bomuld 9½ Spalthandske til lettere arbejdsopgaver Shanghai Light, str. 9½ Classic Boxer Beskrivelse Best. nr. C Natur oksespalt, delt Vævet bomuld Gummieret bomuld Polyester 7½ 8½ 9½ ½ Blød spalthandske til allroundarbejde. Bedst egnet til tørt arbejde Classic Boxer, str. 7½ Classic Boxer, str. 8½ Classic Boxer, str. 9½ Classic Boxer, str. ½ Trumf Super Plus Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud, dobbelt Kraftig natur oksespalt Vinylbelagt bomuld Polyester 8 9 Velegnet til pladearbejde, slibning og andre job der kræver en robust handske Trumf Super Plus, str Trumf Super Plus, str Trumf Super Plus, str. ndustry ron Beskrivelse Best. nr. Natur oksespalt Natur oksespalt Gummieret bomuld Kevlar 9 11 ndustrihandske/svejsehandske til især metalindustrien ndustry ron, str ndustry ron, str ndustry ron, str rbejdshandsker

13 ndustry Dollar ndustri Beskrivelse Best. nr. B/C Natur oksehud Natur oksespalt Gummieret bomuld Polyester ndustrihandske til især metalindustrien ndustry Dollar ndustri, str ndustry Dollar ndustri, str ndustry Dollar ndustri, str ndustry Dollar ndustri, str. 12 Blue Line ndustri Beskrivelse Best. nr. B Natur oksehud Natur oksespalt PEbelagt bomuld Kevlar Meget slidstærk industrihandske som anvendes i metalindustrien Blue Line ndustri, str Blue Line ndustri, str Blue Line ndustri, str Blue Line ndustri, str. 11 Blue Line Plus Beskrivelse Best. nr. B/C Natur oksehud, dobbelt Natur oksespalt Gummieret bomuld Kevlar 9 Meget slidstærk industrihandske til maskinarbejde, håndtering af plader o.l Blue Line Plus, str Blue Line Plus, str. Ex 2 FL Pro Beskrivelse Best. nr. Syntetisk læder Åndbar Spandex Neopren med velcroluk Polyester Multifunktionshandske uden fingre EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str. rbejdshandsker 87

14 Ex 2 Basic Beskrivelse Best. nr. Syntetisk læder Åndbart polyestervæv Neopren med velcroluk Polyester Multifunktionshandske EX 2 Basic, str EX 2 Basic, str EX 2 Basic, str. 9 Ex 2 Pro Beskrivelse Best. nr. Syntetisk læder Åndbart polyestervæv Neopren Polyester Multifunktionshandske med forstærkning EX 2 Pro, str EX 2 Pro, str EX 2 Pro, str. 9 Ex 2 XPro Beskrivelse Best. nr. Gedeskind med syntetisk læderforstærkning Åndbar Spandex Neopren med velcroluk Polyester Multifunktionshandske med forstærkning EX 2 XPro, str EX 2 XPro, str EX 2 XPro, str. 9 Ex 2 Winter Pro Beskrivelse Best. nr. Oksehud med forstærkning Åndbart polyestervæv Åndbart polyestervæv crylfleece thermofor Polyester 9 Vinterhandske med stormkrave. Velegnet til både arbejde og fritid EX 2 Winter Pro, str EX 2 Winter Pro, str. 88 rbejdshandsker

15 Ex 2 Winter XTreme Beskrivelse Best. nr. Oksehud med forstærkning Nylon Oksehud Thinsulate thermofor Polyester 7 9 Multifunktionshandske til vinterbrug. Velegnet til både arbejde og fritid EX 2 Winter XTreme, str EX 2 Winter XTreme, str EX 2 Winter XTreme, str. Teknikerhandsker Technic Soft Beskrivelse Best. nr. C/D Fåreskind Fåreskind Slipon Bomuld/polyester 8 9 Montage og pakkearbejde hvor stor fingerføling kræves Technic Soft, str Technic Soft, str Technic Soft, str. Technic Light Beskrivelse Best. nr. C/D Natur gedeskind Bomuldsinterlock Ribstrikket bomuld Bomuld/polyester Technic Light, str Technic Light, str Technic Light, str Technic Light, str Montage og pakkearbejde hvor ventilation i handsken er vigtigt. Handsken indeholder ikke zofarvestoffer. Teknikerhandsker 89

16 Teknikerhandske m/stof Beskrivelse Best. nr. B Natur gedeskind Strikket bomuld ngen krave Bomuld/polyester Montage og pakkearbejde hvor ventilation i handsken er vigtig Teknikerhandske, str Teknikerhandske, str Teknikerhandske, str Teknikerhandske, str. Wave Beskrivelse Best. nr. B Natur skind Fibermix Elastik med velcro Polyester/bomuld Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller som ridehandske Wave, str Wave, str Wave, str Wave, str Wave, str Wave, str. 11 Pingo Beskrivelse Best. nr. B Natur skind Fibermix Elastik med velcro Bomuld/polyester Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller som ridehandske Pingo, str Pingo, str Pingo, str Pingo, str Pingo, str Pingo, str. 11 Python Beskrivelse Best. nr. B Natur gedeskind Fibermix Bomuld Polyester/bomuld Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller fritid Python, str Python, str Python, str Python, str. 90 Teknikerhandsker

17 SoftTech Beskrivelse Best. nr. Natur kalveskind Natur kalveskind Slipon Polyester Slidstærk teknikermodel til bl.a. montage samt pakkearbejde SoftTech, str SoftTech, str SoftTech, str SoftTech, str. Driver Pro Beskrivelse Best. nr. /B Natur gedeskind Natur gedeskind Slipon Bomulds fleece Bomuld/polyester Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller fritid Driver Pro, str Driver Pro, str Driver Pro, str Driver Pro, str Driver Pro, str. 11 ScanDriver Beskrivelse Best. nr. B Gult svineskind Gult svineskind Slipon overalt Polyester 6½ 7½ 8½ 9½ ½ Let allroundteknikerhandske til vinterbrug. Kan også anvendes til fritid ScanDriver, str. 6½ ScanDriver, str. 7½ ScanDriver, str. 8½ ScanDriver, str. 9½ ScanDriver, str. ½ Ranger Beskrivelse Best. nr. /B Beige svineskind Beige svineskind Slipon Thinsulate thermofor Bomuld/polyester 8 9 Til fritid og lettere arbejdsopgaver der kræver fingerføling og god isolering Ranger, str Ranger, str Ranger, str. Teknikerhandsker 91

18 Technic Rib Beskrivelse Best. nr. C Natur gedeskind Natur gedeskind Bomuldsrib Polyester/bomuld Teknikerhandske med tætsiddende rib ved håndled. Til montage og andet let arbejde Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str. 12 Technic Soft Rib Beskrivelse Best. nr. B Natur gedeskind Natur gedeskind Bomuldsrib Bomuld/polyester Teknikerhandske med tætsiddende rib ved håndled. Til montage og andet let arbejde Technic Soft Rib, str Technic Soft Rib, str Technic Soft Rib, str Technic Soft Rib, str. 11 Pilot Beskrivelse Best. nr. /B Sort svineskind Sort svineskind Slipon crylfleece thermofor Bomuld/polyester Lettere arbejdsopgaver og fritidsbrug Pilot, str Pilot, str Pilot, str Pilot, str Pilot, str. 11 Trumf Eco Svejs Beskrivelse Best. nr. Chromfri oksehud Chromfri oksehud Vinylbelagt bomuld Kevlar 9 Svejsehandske til folk med allergi eller overfølsom hud. Chromindhold: 0,00 % Trumf Eco Svejs, str Trumf Eco Svejs, str. 92 Teknikerhandsker

19 TG Beskrivelse Best. nr. B/C Natur skind Natur skind Natur spalt, 12 cm Kevlar TGsvejsehandske til fin og argonsvejsning TG, str TG, str TG, str TG, str TG, str. 11 TGMan Beskrivelse Best. nr. B Natur skind Natur skind Natur spalt, 12 cm Bomuld/polyester Tigsvejsning TigMan, str TigMan, str TigMan, str TigMan, str. 11 ndustry Dollar Svejs Beskrivelse Best. nr. B/C Natur oksehud Natur oksespalt Gummieret bomuld Polyester 9 11 Til alle former for CO² og elektrodesvejsning ndustry Dollar Svejs, str ndustry Dollar Svejs, str ndustry Dollar Svejs, str. 11 Blue Line Svejs Beskrivelse Best. nr. /B Natur oksehud Natur oksespalt PEbelagt bomuld Kevlar Til alle former for CO² og elektrodesvejsning. Høj slidstyrke Blue Line Svejs, str Blue Line Svejs, str Blue Line Svejs, str Blue Line Svejs, str. 11 VE66409 Blue Line Svejs, str. 9 KUN VENSTRE VE664 Blue Line Svejs, str. KUN VENSTRE Svejsehandsker 93

20 Europa Svejs rød Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Polyester 9½ ½ Til CO² og elektrodesvejsning. nvendes i mange brancher. Kan også leveres i løse højreog venstrehandsker Europa Svejs, rød, str. 9½ Europa Svejs, rød, str. ½ HØ66295 Europa Svejs, rød, str. 9½ KUN HØJRE HØ66205 Europa Svejs, rød, str. ½ KUN HØJRE VE66295 Europa Svejs, rød, str. 9½ KUN VENSTRE VE66205 Europa Svejs, rød, str. ½ KUN VENSTRE Europa Svejs Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt overalt Polyester 9½ Til CO² og elektrodesvejsning. nvendes i mange brancher Europa Svejs, str. 9½ HØ66300 Europa Svejs, str. 9½ KUN HØJRE VE66300 Europa Svejs, str. 9½ KUN VENSTRE Europa Svejs Plus Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Natur oksespalt, dobbelt Kraftig natur oksespalt overalt Kevlar 9½ Svejsehandske med ekstra forstærkning og varmebeskyttelse over knoen Europa Svejs Plus, str. 9½ Europa 3F Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt overalt Polyester 9½ Til CO² og elektrodesvejsning. nvendes i mange brancher Europa 3F, str. 9½ 94 Svejsehandsker

21 VibraPro Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Vinylbelagt bomuld Thermo m/bomuldsjersey Kevlar VibraPro, str VibraPro, str VibraPro, str VibraPro, str. 11, pren Vibrationsisolerende handske m/specialindlæg. VibraPro Plus Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Vinylbelagt bomuld Kevlar VibraPro Plus, str VibraPro Plus, str VibraPro Plus, str. 11, pren Vibrationsisolerende handske m/specialindlæg. Vibstop 1 Beskrivelse Best. nr. Gedeskind med vibrationsdæmpende indlæg Nylon/Lycra med vandafvisende membran Elastik med velcro Syntetisk strik Bomuld/polyester TBL Vibstop 1, str TBL Vibstop 1, str., EN Vibrationsisolerende handske m/specialindlæg. Specialhandsker 95

22 Protimber Beskrivelse Best. nr. Gedeskind med gummiforstærkning Nylon/Lycra med vandafvisende membran Elastik med velcro Syntetisk strik Kevlar TBL Protimber, str TBL Protimber, str., EN Motorsavshandske med specialindlæg i overhånden på venstrehandsken til stop af savkæde. Maleluffe Beskrivelse Best. nr. miteret lammeskind miteret lammeskind ngen krave Polyester Luffe til maling af rør og lignende. 0H922 Maleluffe, str. Kun højre Challenger Beskrivelse Best. nr. Vandfast speciallæder Vandfast speciallæder Natur oksespalt Kevlar Challenger, str Challenger, str Challenger, str Challenger, str Stikhæmmende handske til brug ved renovation og oprydning. 96 Specialhandsker

23 Needlemaster Spalt Beskrivelse Best. nr. Vandfast speciallæder Vandfast speciallæder Natur oksespalt Kevlar Needlemaster Spalt, str Needlemaster Spalt, str Needlemaster Spalt, str Needlemaster Spalt, str Stikhæmmende handske m/fleksibelt stålindlæg til brug ved renovation og oprydning. Firebird Beskrivelse Best. nr. Varmefast speciallæder Varmefast speciallæder Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 3244 x1xxxx 0S193 Firebird, str. 0S19312 Firebird, str. 12, EN Stærk specialhandske til håndtering af varme emner. Firebird 3F Beskrivelse Best. nr. Varmefast speciallæder Varmefast speciallæder Natur oksespalt Kraftigt thermofor Kevlar Stærk specialhandske til håndtering af varme emner. 0S249 Firebird 3F, str. Specialhandsker 97

24 Vulcano Beskrivelse Best. nr Vulcano, str. tamid (ramidfilt) tamid (ramidfilt) tamid (ramidfilt) (dobbelt håndflade) Kevlar Vulcano, 40 cm, str. Varmebestandig/isolerende specialhandske i 2 forskellige modeller: 5fingret handske og 40 cm lang luffe. Mirage Beskrivelse Best. nr. 0S396 Mirage, str. Kevlar m/alubelægning Kevlar m/alubelægning Kevlar m/alubelægning Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 0S290 Mirage, 30 cm, str. Varmebestandig og varmereflekterende specialhandske i 2 forskellige modeller: 5fingret handske og 30 cm lang luffe. Mink 178 Beskrivelse Best. nr Mink 178, str. 8 Natur oksehud Mink 178, str. Natur oksehud Natur oksespalt 0H17808 Mink 178, str. 8 KUN HØJRE Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 0H178 Mink 178, str. KUN HØJRE 8 0V17808 Mink 178, str. 8 KUN VENSTRE Handske m/kantforstærkninger af oksehud m/nitter. 0V178 Mink 178, str. Til håndtering af mink. KUN VENSTRE Mink 179 Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 12 Handske m/kantforstærkninger og stålspiraler. Til håndtering af mink Mink 179, str Mink 179, str. 12 0H179 Mink 179, str. KUN HØJRE 0H17912 Mink 179, str. 12 KUN HØJRE 0V179 Mink 179, str. KUN VENSTRE 0V17912 Mink 179, str. 12 KUN VENSTRE 98 Specialhandsker

25 Mink 183 Beskrivelse Best. nr. B/C Beige oksehud Beige oksehud Spaltkrave, 14 cm Thermo m/bomuldsjersey Bomuld/polyester Håndtering af mink og andre pelsdyr Mink 183, str. 0H183 Mink 183, str. KUN HØJRE 0V183 Mink 183, str. KUN VENSTRE Mink 185 Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 8 12 Handske m/overhånds og kantforstærkninger m/nitter. Til håndtering af mink Mink 185, str Mink 185, str Mink 185, str. 12 0H18508 Mink 185, str. 8 KUN HØJRE 0H185 Mink 185, str. KUN HØJRE 0H18512 Mink 185, str. 12 KUN HØJRE 0V18508 Mink 185, str. 8 KUN VENSTRE 0V185 Mink 185, str. KUN VENSTRE 0V18512 Mink 185, str. 12 KUN VENSTRE Mink 562 Beskrivelse Best. nr. Natur oksespalt Natur oksespalt Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar Luffe m/ kantforstærkninger af oksehud. Til håndtering af mink Mink 562, str. 0H562 Mink 562, str. KUN HØJRE 0V562 Mink 562, str. KUN VENSTRE Mink 563 Beskrivelse Best. nr. Natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar Håndtering af mink og andre pelsdyr. Handsken har bideflapper på håndkant og fingerspidser Mink 563, str. 0H563 Mink 563, str. KUN HØJRE 0V563 Mink 563, str. KUN VENSTRE Specialhandsker 99

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Vær god ved gode møbler

Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler er udarbejdet af Dansk Møbelkontrol, der som frivillig kontrolordning for førende danske møbelproducenter har til formål at fremme produktionen af kvalitetsmøbler

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Danske kvalitetsprodukter siden 2004. JB-Medico. Utensilier med tilbehør. Produktkatalog 2015

Danske kvalitetsprodukter siden 2004. JB-Medico. Utensilier med tilbehør. Produktkatalog 2015 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 JB-Medico Utensilier med tilbehør Produktkatalog 2015 REV. 7. 27-02-2015 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 KONTAKTPERSONER Salg & Lager: Lone Højbjerg Møller

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

DANMARKS STØRSTE LIM- OG FUGEMASSE PRODUCENT

DANMARKS STØRSTE LIM- OG FUGEMASSE PRODUCENT DANMARKS STØRSTE LIM- OG FUGEMASSE PRODUCENT Dana Lim A/S er en af Danmarks ældste og mest traditionsrige limproducenter, der nu i over 80 år har forsynet det danske marked med lim og fugemasser. I dag

Læs mere

En Verden i Plast. Plastens abz

En Verden i Plast. Plastens abz En Verden i Plast Plastens abz Redaktion: Plastindustrien i Danmark Bestilling: Plastindustrien i Danmark Nørre Voldgade 48, 1358 København K e-mail: pd@plastindustrien.dk Oplag: 50.000 / 1999 Pris: Kr.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum Bliv klog på din krop med Napo Første Del. (7 9 år) Lærer vejledning Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

ÅNDEDRÆTSVÆRN. 3M Åndedrætsværn. Filtrerende ansigtsmasker, hel- og halvmasker. www. 3Msikkerhed.dk

ÅNDEDRÆTSVÆRN. 3M Åndedrætsværn. Filtrerende ansigtsmasker, hel- og halvmasker. www. 3Msikkerhed.dk ÅNDEDRÆTSVÆRN 3M Åndedrætsværn Filtrerende ansigtsmasker, hel- og halvmasker www. 3Msikkerhed.dk Indhold Indledning 3 Typer af åndedrætsværn og filtre 4 8000-seriens sikkerhedsmasker mod støv og andre

Læs mere

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling ? 3 INdLEDNING 3 produktion Af MALING 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler 4: Olier - Alkyd 5: Hvordan hæfter alkyd (olie) til underlaget? 5: Alkydens (oliens) tørreproces 6: Eksempel på olier 7: Linolie

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt datablad Udgave 12/03/2015 Sikafloor - 20 PurCem Sikafloor -20 PurCem Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt beskrivelse Sikafloor -20 PurCem er en flere-komponent, vanddispergeret,

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide

BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide 28_014 BORDPLADER, VASKE OG BLANDINGSBATTERIER Produktguide Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Det Lille Plastleksikon

Det Lille Plastleksikon Det Lille Plastleksikon ABS plast Er meget slagfast, stiv, har fin overflade, men ringe vejrbestandighed. Fås med forskellige egenskabskombinationer. Bruges bl.a. til edbkabinetter, husholdningsmaskiner,

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere