Handskevalg. Handskemateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handskevalg. Handskemateriale"

Transkript

1 rbejdshandsker

2 Handskevalg Mange håndskader kan forebygges, hvis man bruger korrekte arbejdshandsker i den rigtige størrelse, med den rigtige pasform og af den rigtige type og samtidig overholder de nødvendige sikkerhedsregler. Værd at vide før handskevalg Moderne industris udbredte specialisering og øgede krav om effektivitet har skabt behov for udvikling af flere typer arbejdshandsker. Dertil kommer som bekendt, at udbuddet af arbejdshandsker er stort og kvaliteterne mangeartede. beslutningsprocessen ved valg af handsker bør man derfor inkludere følgende overvejelser: Hvilken arbejdsopgave skal udføres? Hvilke materialer skal der arbejdes med? Er der tale om kemikalier? Er der specielle krav til handsken varme, kulde e.l.? Hvilke mekaniske påvirkninger vil handsken blive udsat for? Er der specielle krav til komfort? Er der krav om stor fingerføling? Er der sandsynlighed for hyppig udskiftning på grund af smuds? Handskemateriale Naturmaterialer Oksehud er meget slidstærkt og meget rivefast og anvendes til arbejdshandsker af højeste kvalitet. Kalveskind har mange af de samme egenskaber som oksehud, men er lidt mere blødt og har ikke helt den samme slidstyrke som oksehud. Oksespalt er billigere end oksehud og modstår varme bedre end oksehud. Derfor mere anvendelig til f.eks. svejsehandsker og varmebestandige handsker. Svineskind er mindre slidstærkt end oksehud men har større fleksibilitet en skindtype der anvendes til billigere, allround arbejdshandsker. Svinespalt bruges ofte til meget billige arbejdshandsker, som ikke skal kunne modstå meget slid. Gede og fåreskind er meget smidige skindtyper, der giver en høj grad af fingerføling under brug. Gummi (naturgummi, latex, rågummi) er et naturmateriale, som er meget elastisk og sidder godt på hånden. Beskytter mod en del syrer og baser. Bomuld er et af de mest benyttede og prisbillige handskematerialer. t har en god isolerings og fugtabsorberingsevne. Syntetiske materialer Butylgummi er et handskemateriale med meget høj tæthedsgrad over for gasser og dampe. Butylgummi er et ret dyrt handskemateriale. Neopren er et syntetisk materiale, som er meget bestandigt over for sollys, ozon og forskellige kemikalier. Nitril er et meget stærkt materiale til både dyppede og støbte handsker. Har en fremragende beskyttelsesevne over for mange kemikalier. PE (polyethylen) er et tyndt materiale, der normalt bruges til billige engangshandsker uden stor mekanisk styrke. PV (polyvinylalkohol) er et specialmateriale, som er slidstærkt og har stor beskyttelsesevne over for bl.a. organiske opløsningsmidler. Tåler ikke vand eller vandbaserede opløsninger. Pvc (polyvinylchlorid) er et syntetisk handskemateriale, der er mere hudvenligt end f.eks. gummi. Beskytter mod en del syrer og baser. Viton (fluorgummi) er et af de handskematerialer, som beskytter mod flest forskellige kemikalier. Et dyrt handskemateriale. 4H (PE/EVOH/PE) er et 5lags laminat på kun 0,065 mm i tykkelsen men med uovertrufne egenskaber, når det gælder kemikaliebeskyttelse. Nylon (polyamid) er et kunststofmateriale, som især bruges til strikkede handsker. Polyester er et kunststofmateriale, som i vid udstrækning bruges til strikkede handsker. Kevlar er meget skærehæmmende fibre, der både bruges til vævede og strikkede handsker. Tåler forholdsvis høje varmegrader. Dyneema er et materiale, der især bruges til skærehæmmende handsker. Har en meget høj modstandsdygtighed over for snit og skær. tamid er en aramidfilt, som er meget varmefast og har stor isoleringsevne over for høje varmegrader. 76 rbejdshandsker

3 rbejdshandskers kvalitet Klassificering af arbejdshandskers kvalitet r forarbejdning pasform r til handskeproduktion og forarbejdning af arbejdshandsker svinger meget inden for de forskellige prisklasser. Produktionsland, materialevalg og kvalitetskontrol er væsentlige faktorer, der ligger til grund for det enkelte produkts endelige kvalitet og pris. at fremme overskueligheden har otte schachner vist en opdeling i kvalitetsklasser baseret på en samlet vurdering af materialer plus forarbejdning. B C D E Beskrivelse Kun førsteklasses, fejlfri råvarer. arbejdet i topklasse. Ensartet lædertykkelse, kvalitet og pasform. Højeste slidstyrke. Råvarer i høj kvalitet, men med små skønhedsfejl, som dog kun har ringe betydning for slidstyrken. Pæn forarbejdning, ensartet kvalitet og pasform. Råvarer med en del skønhedsfejl og til dels svingende forarbejdning. holdsvis ensartet pasform. Svingende kvalitet af råvarer, hvor bl.a. lettere misfarvning og andre materialefejl kan forekomme. Hyppige fejl i forarbejdningen hvilket kan påvirke pasformen. Meget uensartet og svingende råvarekvalitet. Ringe forarbejdning med deraf følgende dårlig og uensartet pasform. Brud i materialer samt syninger kan forekomme. CEmærkning Klassificering og CEmærkning af arbejdshandsker rbejds og beskyttelseshandsker inddeles i 3 kategorier alt efter, hvilken risiko eller fare de skal beskytte mod. De 3 kategorier er fastsat i EUdirektiv 89/686 EEC, der omhandler sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Standarden EN 420 fastsætter de generelle krav. rbejdshandsker i kategori l Handsker i denne kategori certificeres af producenten/importøren selv og kræver ikke en særskilt test. Skal som minimum overholde EN 420. Disse handsker benyttes ved såkaldt lav risiko. rbejdshandsker i kategori l Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og testes iht. EN 420 samt en eller flere standarder, f.eks. EN 388 (mekaniske risici). Typisk er disse handsker til hårdere industriarbejde ved såkaldt mellemrisiko. rbejdshandsker i kategori l Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og skal samtidig underkastes løbende kvalitetskontrol. Til denne handskekategori hører bl.a. kemikaliehandsker og brandhandsker til arbejde ved såkaldt høj risiko. lle handsker skal være mærket med, handskestørrelse, navn eller nr. på handsken samt navn eller anden form for D på leverandøren. Der skal forefindes brugervejledning på brugerlandets sprog. rbejdshandsker 77

4 Europæiske standarder Piktogrammerne viser handskernes modstandsdygtighed over for følgende påvirkninger: Standard EN 388: 2003 Mekanisk påvirkning Modstandsdygtighed over for mekanisk belastning vises af dette piktogram fulgt af fire cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt repræsenterer grader af beskyttelse vedrørende: a: Slitage b: Skærefasthed c: Rivstyrke d: Punktering Test/værdi a < b <1,2 1,2 2,5 5,0,0 20,0 c < d < =laveste værdi, 5= højeste værdi Standard EN 374: 2003 Kemikalier Piktogrammet viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning* af kemikalier. *) Gennemtrængningstid: Den tid, det tager for et kemikalie at trænge igennem fra yderside til inderside af handskematerialet og dermed komme i kontakt med huden. Standard EN 374:2003 Tæthed og Mikroorganismer Piktogrammet viser, at handsken er testet for tæthed over for gennemtrængning* af luft og væsker, men ikke kan opfylde kravene til gennemtrængelighed for 3 udvalgte kemikalier. Gennemtrængningstid Beskyttelsesgrad > min. 1 >30 min. 2 >60 min. 3 >120 min. 4 >240 min. 5 >480 min. 6 Testen skal foretages på 3 ud af 12 udvalgte kemikalier og der skal opnås minimum testniveau 2. Testniveau QL værdi 1 < 0,65 2 < 1,5 3 < 4,0 *) Gennemtrængning: Væsker og/eller mikroorganismers gennemtrængning af porøst materiale, sømme, huller eller anden svaghed i handskematerialet. QL = cceptable Quality Level (kvalitetsniveau). Såfremt der opnås minimum testniveau 2 = QL<1,5 er handsken også godkendt til beskyttelse mod mikroorganismer. Standard EN 407 Varme og/eller ild Modstandsdygtighed over for varme og/eller ild udtrykkes af dette piktogram efterfulgt af seks cifre (ydelsesværdi). Hver enkelt repræsenterer graden af beskyttelse over for: a: ld (antændelighed) b: Varme (kontakt) c: Varme (isolering) d: Strålevarme e: Smeltet metal (varmepåvirkning ved mindre stænk) f: Smeltet metal (varmepåvirkning ved større mængde) Standard EN 421 Stråling Dette piktogram viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for ioniserende stråling og radioaktiv forurening. Hvis denne mærkning findes i eller på handsken, har handsken som minimum modstået kravene i testen og er blevet godkendt. Standard EN 511 Kulde Modstandsdygtighed over for kuldebelastning vises af dette piktogram fulgt af 3 cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt repræsenterer graden af beskyttelse over for: a: Kulde (strømninger) b: Kulde (kontakt) c: Vand: 0 = Vandgennemtrængning inden 30. min. 1 = ngen vandgennemtrængning efter 30 min. EU Direktiv 89/9 og 85/572 EEC Godkendt til håndtering af fødevarer. 78 rbejdshandsker

5 Handskestørrelser l henhold til europæisk standard EN 420, som omfatter generelle krav til arbejdshandsker, skal størrelser angives ud fra følgende håndmål målt i mm: Omkreds af hånd målt mellem tommel og pegefinger. Længde af hånd målt fra spidsen af længste finger til håndled. Samtidig er der angivet minimumslængder for handskerne. CEstørrelse Omkreds af hånd Længde af hånd Minimum handskelængde uden ovennævnte kan der forekomme større og mindre størrelser samt halve numre. Find selv den korrekte handskestørrelse: Placér hånden på skabelonen på næste side og aflæs CEhandskestørrelserne. rbejdshandsker 79

6 11 Læg hånden på skabelonen og find selv den rigtige handskestørrelse rbejdshandsker

7 Handsker til børn Beskrivelse Best. nr. Natur svineskind Vandskyende bomuld Stivet bomuld, belagt Tyndt bomuldsjersey Polyester/bomuld 4 5 llroundhandske Hej Med Dig, str Pas På Fingrene, str. 5 Tiger Beskrivelse Best. nr. C/D Natur oksehud, delt Bomulds drill Gummieret bomuld Nylon/polyester Lettere industriarbejde i de fleste brancher Tiger, str Tiger, str Tiger, str Tiger, str. 11 Daywork Beskrivelse Best. nr. C/D Lyst møbellæder, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Tyndt bomuldsjersey Polyester 9½ Leveres kun i lyse farver. llroundhandske anvendelig i de fleste brancher Daywork, str. 9½ Nightwork Beskrivelse Best. nr. C/D Kulørt møbellæder, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Tyndt stof Polyester 9½ Nightwork, str. 9½ Restlæderhandske i forskellige farver. Farveafsmitning kan forekomme ved vådt arbejde. llroundarbejdshandske. rbejdshandsker 81

8 Peking Beskrivelse Best. nr. C Natur svineskind Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Vævet bomuld Bomuld/polyester 7½ 8½ 9½ Næsten alle brancher hvor handsken er udsat for moderat slid Peking, str. 7½ Peking, str. 8½ Peking, str. 9½ Peking, str. Shanghai Beskrivelse Best. nr. C Gult svineskind Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Vævet bomuld Bomuld/polyester 9½ Næsten alle brancher hvor handsken er udsat for moderat slid Shanghai, str. 9½ Trumf Super Beskrivelse Best. nr. Kraftig natur oksehud Vandskyende bomuld Vinylbelagt bomuld Kraftig bomuldsjersey Polyester Meget slidstærk oksehudshandske Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str. 12 Trumf Super Rib Beskrivelse Best. nr. Kraftig natur oksehud Vandskyende bomuld Kraftig bomuldsrib Kraftig bomuldsjersey Polyester 8 9 shandske hvor ribkraven slutter tæt. Velegnet til bl.a. skovbrug og gartneri Trumf Super Rib, str Trumf Super Rib, str Trumf Super Rib, str. 82 rbejdshandsker

9 Trumf Super Eco Beskrivelse Best. nr Trumf Super Eco, str. 8 Chromfri oksehud Trumf Super Eco, str. 9 Vandskyende bomuld Trumf Super Eco, str. Vinylbelagt bomuld Kraftig bomuldsjersey Polyester shandske til folk med allergi eller overfølsom hud. 0,00 % chromindhold Trumf Super Eco, str. 11 Tiger Plus Beskrivelse Best. nr. C/D Natur oksehud Bomulds drill Gummieret bomuld Nylon/polyester Lettere industriarbejde i de fleste brancher Tiger Plus, str Tiger Plus, str Tiger Plus, str Tiger Plus, str. 11 ndustry Dollar Beskrivelse Best. nr. C/D Natur oksehud Vævet bomuld Gummieret bomuld Bomulds fleece Polyester Slidstærk allroundarbejdshandske ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str. 11 Classic rctic Beskrivelse Best. nr. B Natur oksehud Vævet bomuld et bomuld HeatKeep thermofor Bomuld/polyester 9 Slidstærk, helforet vinterarbejdshandske med god isoleringsevne Classic rctic, str Classic rctic, str. rbejdshandsker 83

10 OZ Plus vinterhandske Beskrivelse Best. nr OZ Plus, str. 7½ Sort svineskind OZ Plus, str. 9½ Nylon i HiViz farve Gummieret nylon Thinsulate thermofor Polyester/bomuld 7½ 9½ ½ Let allroundarbejdshandske til opgaver hvor der OZ Plus, str. ½ ønskes en meget synlig handske med ekstra isolering. ceman Beskrivelse Best. nr. B Kalveskind Vævet bomuld Gummieret bomuld Thinsulate thermofor Polyester 9 11 Let, fleksibel, helforet vinterarbejdshandske med god isoleringsevne ceman, str ceman, str ceman, str. 11 Snow Beskrivelse Best. nr. Natur fåreskind Fibermix Slipon crylfleece thermofor Polyester Let helforet vinterhandske med stor fleksibilitet Snow, str Snow, str Snow, str Snow, str. 11 Heavywork Beskrivelse Best. nr. Kraftig natur oksehud Kraftig natur oksehud Spaltkrave, 14 cm Kevlar Meget slidstærk 3fingret oksehudshandske til grovere arbejde i metalindustrien Heavywork, str. 84 rbejdshandsker

11 Nordland Beskrivelse Best. nr. B/C ss. møbellæder, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, belagt Skum/jersey overalt Polyester Blød og komfortabel vinterhandske med god beskyttelse imod kulde Nordland, str. Blue Line Europa Beskrivelse Best. nr. B Natur oksehud Vævet bomuld PEbelagt bomuld Polyester Populær allroundindustriarbejdshandske med høj slidstyrke Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str. 11 ndustry Cowboy Beskrivelse Best. nr. B Natur oksespalt Vævet bomuld Gummieret bomuld Polyester 9 11 Populær i flere brancher til håndtering af f.eks. glatte emner ndustry Cowboy, str ndustry Cowboy, str ndustry Cowboy, str. 11 Standard Beskrivelse Best. nr. D/E Oksespalt, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Stof Bomuld/polyester 9 Snavsede opgaver som kræver en handske til hyppig udskiftning Standard, str. 9 rbejdshandsker 85

12 Shanghai Light Beskrivelse Best. nr. C/D Gul spalt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Tyndt bomuldsjersey Polyester/bomuld 9½ Spalthandske til lettere arbejdsopgaver Shanghai Light, str. 9½ Classic Boxer Beskrivelse Best. nr. C Natur oksespalt, delt Vævet bomuld Gummieret bomuld Polyester 7½ 8½ 9½ ½ Blød spalthandske til allroundarbejde. Bedst egnet til tørt arbejde Classic Boxer, str. 7½ Classic Boxer, str. 8½ Classic Boxer, str. 9½ Classic Boxer, str. ½ Trumf Super Plus Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud, dobbelt Kraftig natur oksespalt Vinylbelagt bomuld Polyester 8 9 Velegnet til pladearbejde, slibning og andre job der kræver en robust handske Trumf Super Plus, str Trumf Super Plus, str Trumf Super Plus, str. ndustry ron Beskrivelse Best. nr. Natur oksespalt Natur oksespalt Gummieret bomuld Kevlar 9 11 ndustrihandske/svejsehandske til især metalindustrien ndustry ron, str ndustry ron, str ndustry ron, str rbejdshandsker

13 ndustry Dollar ndustri Beskrivelse Best. nr. B/C Natur oksehud Natur oksespalt Gummieret bomuld Polyester ndustrihandske til især metalindustrien ndustry Dollar ndustri, str ndustry Dollar ndustri, str ndustry Dollar ndustri, str ndustry Dollar ndustri, str. 12 Blue Line ndustri Beskrivelse Best. nr. B Natur oksehud Natur oksespalt PEbelagt bomuld Kevlar Meget slidstærk industrihandske som anvendes i metalindustrien Blue Line ndustri, str Blue Line ndustri, str Blue Line ndustri, str Blue Line ndustri, str. 11 Blue Line Plus Beskrivelse Best. nr. B/C Natur oksehud, dobbelt Natur oksespalt Gummieret bomuld Kevlar 9 Meget slidstærk industrihandske til maskinarbejde, håndtering af plader o.l Blue Line Plus, str Blue Line Plus, str. Ex 2 FL Pro Beskrivelse Best. nr. Syntetisk læder Åndbar Spandex Neopren med velcroluk Polyester Multifunktionshandske uden fingre EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str. rbejdshandsker 87

14 Ex 2 Basic Beskrivelse Best. nr. Syntetisk læder Åndbart polyestervæv Neopren med velcroluk Polyester Multifunktionshandske EX 2 Basic, str EX 2 Basic, str EX 2 Basic, str. 9 Ex 2 Pro Beskrivelse Best. nr. Syntetisk læder Åndbart polyestervæv Neopren Polyester Multifunktionshandske med forstærkning EX 2 Pro, str EX 2 Pro, str EX 2 Pro, str. 9 Ex 2 XPro Beskrivelse Best. nr. Gedeskind med syntetisk læderforstærkning Åndbar Spandex Neopren med velcroluk Polyester Multifunktionshandske med forstærkning EX 2 XPro, str EX 2 XPro, str EX 2 XPro, str. 9 Ex 2 Winter Pro Beskrivelse Best. nr. Oksehud med forstærkning Åndbart polyestervæv Åndbart polyestervæv crylfleece thermofor Polyester 9 Vinterhandske med stormkrave. Velegnet til både arbejde og fritid EX 2 Winter Pro, str EX 2 Winter Pro, str. 88 rbejdshandsker

15 Ex 2 Winter XTreme Beskrivelse Best. nr. Oksehud med forstærkning Nylon Oksehud Thinsulate thermofor Polyester 7 9 Multifunktionshandske til vinterbrug. Velegnet til både arbejde og fritid EX 2 Winter XTreme, str EX 2 Winter XTreme, str EX 2 Winter XTreme, str. Teknikerhandsker Technic Soft Beskrivelse Best. nr. C/D Fåreskind Fåreskind Slipon Bomuld/polyester 8 9 Montage og pakkearbejde hvor stor fingerføling kræves Technic Soft, str Technic Soft, str Technic Soft, str. Technic Light Beskrivelse Best. nr. C/D Natur gedeskind Bomuldsinterlock Ribstrikket bomuld Bomuld/polyester Technic Light, str Technic Light, str Technic Light, str Technic Light, str Montage og pakkearbejde hvor ventilation i handsken er vigtigt. Handsken indeholder ikke zofarvestoffer. Teknikerhandsker 89

16 Teknikerhandske m/stof Beskrivelse Best. nr. B Natur gedeskind Strikket bomuld ngen krave Bomuld/polyester Montage og pakkearbejde hvor ventilation i handsken er vigtig Teknikerhandske, str Teknikerhandske, str Teknikerhandske, str Teknikerhandske, str. Wave Beskrivelse Best. nr. B Natur skind Fibermix Elastik med velcro Polyester/bomuld Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller som ridehandske Wave, str Wave, str Wave, str Wave, str Wave, str Wave, str. 11 Pingo Beskrivelse Best. nr. B Natur skind Fibermix Elastik med velcro Bomuld/polyester Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller som ridehandske Pingo, str Pingo, str Pingo, str Pingo, str Pingo, str Pingo, str. 11 Python Beskrivelse Best. nr. B Natur gedeskind Fibermix Bomuld Polyester/bomuld Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller fritid Python, str Python, str Python, str Python, str. 90 Teknikerhandsker

17 SoftTech Beskrivelse Best. nr. Natur kalveskind Natur kalveskind Slipon Polyester Slidstærk teknikermodel til bl.a. montage samt pakkearbejde SoftTech, str SoftTech, str SoftTech, str SoftTech, str. Driver Pro Beskrivelse Best. nr. /B Natur gedeskind Natur gedeskind Slipon Bomulds fleece Bomuld/polyester Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller fritid Driver Pro, str Driver Pro, str Driver Pro, str Driver Pro, str Driver Pro, str. 11 ScanDriver Beskrivelse Best. nr. B Gult svineskind Gult svineskind Slipon overalt Polyester 6½ 7½ 8½ 9½ ½ Let allroundteknikerhandske til vinterbrug. Kan også anvendes til fritid ScanDriver, str. 6½ ScanDriver, str. 7½ ScanDriver, str. 8½ ScanDriver, str. 9½ ScanDriver, str. ½ Ranger Beskrivelse Best. nr. /B Beige svineskind Beige svineskind Slipon Thinsulate thermofor Bomuld/polyester 8 9 Til fritid og lettere arbejdsopgaver der kræver fingerføling og god isolering Ranger, str Ranger, str Ranger, str. Teknikerhandsker 91

18 Technic Rib Beskrivelse Best. nr. C Natur gedeskind Natur gedeskind Bomuldsrib Polyester/bomuld Teknikerhandske med tætsiddende rib ved håndled. Til montage og andet let arbejde Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str. 12 Technic Soft Rib Beskrivelse Best. nr. B Natur gedeskind Natur gedeskind Bomuldsrib Bomuld/polyester Teknikerhandske med tætsiddende rib ved håndled. Til montage og andet let arbejde Technic Soft Rib, str Technic Soft Rib, str Technic Soft Rib, str Technic Soft Rib, str. 11 Pilot Beskrivelse Best. nr. /B Sort svineskind Sort svineskind Slipon crylfleece thermofor Bomuld/polyester Lettere arbejdsopgaver og fritidsbrug Pilot, str Pilot, str Pilot, str Pilot, str Pilot, str. 11 Trumf Eco Svejs Beskrivelse Best. nr. Chromfri oksehud Chromfri oksehud Vinylbelagt bomuld Kevlar 9 Svejsehandske til folk med allergi eller overfølsom hud. Chromindhold: 0,00 % Trumf Eco Svejs, str Trumf Eco Svejs, str. 92 Teknikerhandsker

19 TG Beskrivelse Best. nr. B/C Natur skind Natur skind Natur spalt, 12 cm Kevlar TGsvejsehandske til fin og argonsvejsning TG, str TG, str TG, str TG, str TG, str. 11 TGMan Beskrivelse Best. nr. B Natur skind Natur skind Natur spalt, 12 cm Bomuld/polyester Tigsvejsning TigMan, str TigMan, str TigMan, str TigMan, str. 11 ndustry Dollar Svejs Beskrivelse Best. nr. B/C Natur oksehud Natur oksespalt Gummieret bomuld Polyester 9 11 Til alle former for CO² og elektrodesvejsning ndustry Dollar Svejs, str ndustry Dollar Svejs, str ndustry Dollar Svejs, str. 11 Blue Line Svejs Beskrivelse Best. nr. /B Natur oksehud Natur oksespalt PEbelagt bomuld Kevlar Til alle former for CO² og elektrodesvejsning. Høj slidstyrke Blue Line Svejs, str Blue Line Svejs, str Blue Line Svejs, str Blue Line Svejs, str. 11 VE66409 Blue Line Svejs, str. 9 KUN VENSTRE VE664 Blue Line Svejs, str. KUN VENSTRE Svejsehandsker 93

20 Europa Svejs rød Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Polyester 9½ ½ Til CO² og elektrodesvejsning. nvendes i mange brancher. Kan også leveres i løse højreog venstrehandsker Europa Svejs, rød, str. 9½ Europa Svejs, rød, str. ½ HØ66295 Europa Svejs, rød, str. 9½ KUN HØJRE HØ66205 Europa Svejs, rød, str. ½ KUN HØJRE VE66295 Europa Svejs, rød, str. 9½ KUN VENSTRE VE66205 Europa Svejs, rød, str. ½ KUN VENSTRE Europa Svejs Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt overalt Polyester 9½ Til CO² og elektrodesvejsning. nvendes i mange brancher Europa Svejs, str. 9½ HØ66300 Europa Svejs, str. 9½ KUN HØJRE VE66300 Europa Svejs, str. 9½ KUN VENSTRE Europa Svejs Plus Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Natur oksespalt, dobbelt Kraftig natur oksespalt overalt Kevlar 9½ Svejsehandske med ekstra forstærkning og varmebeskyttelse over knoen Europa Svejs Plus, str. 9½ Europa 3F Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt overalt Polyester 9½ Til CO² og elektrodesvejsning. nvendes i mange brancher Europa 3F, str. 9½ 94 Svejsehandsker

21 VibraPro Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Vinylbelagt bomuld Thermo m/bomuldsjersey Kevlar VibraPro, str VibraPro, str VibraPro, str VibraPro, str. 11, pren Vibrationsisolerende handske m/specialindlæg. VibraPro Plus Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Vinylbelagt bomuld Kevlar VibraPro Plus, str VibraPro Plus, str VibraPro Plus, str. 11, pren Vibrationsisolerende handske m/specialindlæg. Vibstop 1 Beskrivelse Best. nr. Gedeskind med vibrationsdæmpende indlæg Nylon/Lycra med vandafvisende membran Elastik med velcro Syntetisk strik Bomuld/polyester TBL Vibstop 1, str TBL Vibstop 1, str., EN Vibrationsisolerende handske m/specialindlæg. Specialhandsker 95

22 Protimber Beskrivelse Best. nr. Gedeskind med gummiforstærkning Nylon/Lycra med vandafvisende membran Elastik med velcro Syntetisk strik Kevlar TBL Protimber, str TBL Protimber, str., EN Motorsavshandske med specialindlæg i overhånden på venstrehandsken til stop af savkæde. Maleluffe Beskrivelse Best. nr. miteret lammeskind miteret lammeskind ngen krave Polyester Luffe til maling af rør og lignende. 0H922 Maleluffe, str. Kun højre Challenger Beskrivelse Best. nr. Vandfast speciallæder Vandfast speciallæder Natur oksespalt Kevlar Challenger, str Challenger, str Challenger, str Challenger, str Stikhæmmende handske til brug ved renovation og oprydning. 96 Specialhandsker

23 Needlemaster Spalt Beskrivelse Best. nr. Vandfast speciallæder Vandfast speciallæder Natur oksespalt Kevlar Needlemaster Spalt, str Needlemaster Spalt, str Needlemaster Spalt, str Needlemaster Spalt, str Stikhæmmende handske m/fleksibelt stålindlæg til brug ved renovation og oprydning. Firebird Beskrivelse Best. nr. Varmefast speciallæder Varmefast speciallæder Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 3244 x1xxxx 0S193 Firebird, str. 0S19312 Firebird, str. 12, EN Stærk specialhandske til håndtering af varme emner. Firebird 3F Beskrivelse Best. nr. Varmefast speciallæder Varmefast speciallæder Natur oksespalt Kraftigt thermofor Kevlar Stærk specialhandske til håndtering af varme emner. 0S249 Firebird 3F, str. Specialhandsker 97

24 Vulcano Beskrivelse Best. nr Vulcano, str. tamid (ramidfilt) tamid (ramidfilt) tamid (ramidfilt) (dobbelt håndflade) Kevlar Vulcano, 40 cm, str. Varmebestandig/isolerende specialhandske i 2 forskellige modeller: 5fingret handske og 40 cm lang luffe. Mirage Beskrivelse Best. nr. 0S396 Mirage, str. Kevlar m/alubelægning Kevlar m/alubelægning Kevlar m/alubelægning Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 0S290 Mirage, 30 cm, str. Varmebestandig og varmereflekterende specialhandske i 2 forskellige modeller: 5fingret handske og 30 cm lang luffe. Mink 178 Beskrivelse Best. nr Mink 178, str. 8 Natur oksehud Mink 178, str. Natur oksehud Natur oksespalt 0H17808 Mink 178, str. 8 KUN HØJRE Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 0H178 Mink 178, str. KUN HØJRE 8 0V17808 Mink 178, str. 8 KUN VENSTRE Handske m/kantforstærkninger af oksehud m/nitter. 0V178 Mink 178, str. Til håndtering af mink. KUN VENSTRE Mink 179 Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 12 Handske m/kantforstærkninger og stålspiraler. Til håndtering af mink Mink 179, str Mink 179, str. 12 0H179 Mink 179, str. KUN HØJRE 0H17912 Mink 179, str. 12 KUN HØJRE 0V179 Mink 179, str. KUN VENSTRE 0V17912 Mink 179, str. 12 KUN VENSTRE 98 Specialhandsker

25 Mink 183 Beskrivelse Best. nr. B/C Beige oksehud Beige oksehud Spaltkrave, 14 cm Thermo m/bomuldsjersey Bomuld/polyester Håndtering af mink og andre pelsdyr Mink 183, str. 0H183 Mink 183, str. KUN HØJRE 0V183 Mink 183, str. KUN VENSTRE Mink 185 Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 8 12 Handske m/overhånds og kantforstærkninger m/nitter. Til håndtering af mink Mink 185, str Mink 185, str Mink 185, str. 12 0H18508 Mink 185, str. 8 KUN HØJRE 0H185 Mink 185, str. KUN HØJRE 0H18512 Mink 185, str. 12 KUN HØJRE 0V18508 Mink 185, str. 8 KUN VENSTRE 0V185 Mink 185, str. KUN VENSTRE 0V18512 Mink 185, str. 12 KUN VENSTRE Mink 562 Beskrivelse Best. nr. Natur oksespalt Natur oksespalt Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar Luffe m/ kantforstærkninger af oksehud. Til håndtering af mink Mink 562, str. 0H562 Mink 562, str. KUN HØJRE 0V562 Mink 562, str. KUN VENSTRE Mink 563 Beskrivelse Best. nr. Natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar Håndtering af mink og andre pelsdyr. Handsken har bideflapper på håndkant og fingerspidser Mink 563, str. 0H563 Mink 563, str. KUN HØJRE 0V563 Mink 563, str. KUN VENSTRE Specialhandsker 99

Arbejdshandsker. Bt. á 12 par / Krt. 60 par

Arbejdshandsker. Bt. á 12 par / Krt. 60 par 25..15 Arbejdshandsker THOR Arbejdshandske Luksus oksehud m. stofoverhånd. Flot kraftig naturel oksehud med kno- og negleforstærkning og blødt bomuldsfor i håndfladen. Syet med dobbelt søm og har gummieret

Læs mere

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97 HANDSKER BLUE STAR 97 generelt Vælg den rigtige til formålet! Hænderne er vort vigtigste arbejdsredskab, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Desværre er der til stadighed en stor del af de anmeldte

Læs mere

Bruttoprisliste Tegera & Jalas gældende fra 2016-01-01

Bruttoprisliste Tegera & Jalas gældende fra 2016-01-01 Bruttoprisliste Tegera & Jalas gældende fra 206-0-0 LÆDER-, KUNSTLÆDER / MICROTHAN OG MACROTHAN HANDSKER / MONTAGE Page / 24 3 39,40 TEGERA 3, Læderhandske, uforet, 0,6-0,7 mm svineskind, bomuld, Cat.

Læs mere

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97 HANDSKER 97 generelt Vælg den rigtige til formålet! Hænderne er vort vigtigste arbejdsredskab, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Desværre er der til stadighed en stor del af de anmeldte arbejdsskader,

Læs mere

Header. Vi gi r DIG. fast greb om tingene

Header. Vi gi r DIG. fast greb om tingene Vi gi r DIG Header 2015 fast greb om tingene 1 Nitril / PU handsker Maxi Flex tynd nitril Art. 7310 Orginale MAXI - FLEX, nitril coatet i håndfladen, med nylon-lycra overhånd. Fantastisk greb, smidig.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING Indledning På dit arbejde kan dine hænder blive udsat for forskellige

Læs mere

Handsker er dine hænders bedste ven

Handsker er dine hænders bedste ven er dine hænders bedste ven Handsker er med til at give et godt, solidt greb og kan derfor medvirke til at minimere risikoen for sene- og muskelskader. Når du bruger hænderne som vigtigste arbejdsredskab

Læs mere

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker Dyppede Flex... Side 16 Vinterhandsker... Side 23 Læderhandsker... Side 28 Mechanic... Side 43 NBR og gummihandsker... Side 46 Strikkede og vævede handsker... Side 55 Havehandsker... Side 59 Engangshandsker...

Læs mere

Handsker er dine hænders bedste ven

Handsker er dine hænders bedste ven er dine hænders bedste ven Handsker er med til at give et godt, solidt greb og kan derfor medvirke til at minimere risikoen for sene- og muskelskader. Når du bruger hænderne som vigtigste arbejdsredskab

Læs mere

Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Abena vinyl. Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Farvekodning:

Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Abena vinyl. Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Farvekodning: Hvornår er handsker nødvendige? Hvornår er handsker nødvendige? NEJ Handsker er ikke nødvendige ved rene procedurer, f.eks. håndtering af mad til patienten, skift af sengetøj (ikke kontamineret), måling

Læs mere

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker Hænderne er dit fineste værktøj - pas godt på dem Beskyt dig mod dårlige handsker Håndsved er en mild form for syre, som kan opløse overskydende kemikalier fra produktionen af handsker. Disse kemikalierester

Læs mere

Protection-Line. Arbejdsbeskyttelse for professionelle

Protection-Line. Arbejdsbeskyttelse for professionelle Protection-Line Arbejdsbeskyttelse for professionelle Kvalitet og sikkerhed på arbejdspladsen. Valg af passende beskyttelseshandsker til forskellige formål er en vanskelig opgave. De følgende tabeller

Læs mere

SIKKERHEDS PRODUKTER

SIKKERHEDS PRODUKTER SIKKERHEDS PRODUKTER 0..6-3.03.7 Beskyttelsesbriller Blåtoning, der giver et behageligt og afslappet syn Velegnet til langtidsanvendelse Med UV-beskyttelse Sporty design Meget ridsefast Beskyttelse ved

Læs mere

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate MaxiFlex Ultimate, der er designet og udviklet som en åndbar handske, er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer. MaxiFlex Ultimate, som fås i 7 størrelser

Læs mere

Handsker. en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien

Handsker. en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien Handsker en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien Vejledning om handsker en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien er udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Indhold. Indhold. Handsker

Indhold. Indhold. Handsker Handsker 1 Indhold Indhold Handsker Salgs- og leveringsbetingelser... 4 Abena har åbent hele døgnet... 5 Handsker til professionelle... 6 Guide til korrekt handskevalg... 8 Vinylhandsker... 9 Latexhandsker...

Læs mere

KATALOG OVER BESKYTTELSES- HANDKSER. Kun eksperter kan beskytte dine hænder. Mekanisk beskyttelse Kemisk beskyttelse og væsketæthed Produktbeskyttelse

KATALOG OVER BESKYTTELSES- HANDKSER. Kun eksperter kan beskytte dine hænder. Mekanisk beskyttelse Kemisk beskyttelse og væsketæthed Produktbeskyttelse Mekanisk beskyttelse Kemisk beskyttelse og væsketæthed Produktbeskyttelse KATALOG OVER BESKYTTELSES- HANDKSER Kun eksperter kan beskytte dine hænder WWW.ANSELL.EU KATALOG OVER BESKYTTELSESHANDKSER INTRODUKTION

Læs mere

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut , der er designet og udviklet som en åndbar, snitbeskyttende handske, kombinerer snitbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerfærdighed til brug i tørre miljøer. Handsken fås i 6 størrelser, med

Læs mere

3M Sikkerhed. 3M Beskyttelsesdragter. Kombineret. beskyttelse og. komfort BR65/000053-1. Skaber sikre arbejdsforhold

3M Sikkerhed. 3M Beskyttelsesdragter. Kombineret. beskyttelse og. komfort BR65/000053-1. Skaber sikre arbejdsforhold 3M Sikkerhed 3M Beskyttelsesdragter Kombineret beskyttelse og BR65/000053-1 komfort Skaber sikre arbejdsforhold Åndbart materiale Beskyttelsesdragter type 5/6 3M Beskyttelsesdragt 4515 3M Beskyttelsesdragt

Læs mere

Hvad er ligheden mellem en basketball og Guides. bedste handsker?

Hvad er ligheden mellem en basketball og Guides. bedste handsker? GUIDE - The right gloves Hvad er ligheden mellem en basketball og Guides bedste handsker? Vi har drevet en ihærdig og langvarig jagt på det ultimative materiale til en moderne arbejdshandske. Målet har

Læs mere

1. Sejlertøj. BluePort sejlersko. Dover

1. Sejlertøj. BluePort sejlersko. Dover BluePort sejlersko Flotte kvalitetssejlersko. Alle sko er håndsyede i ægte læder, med stor vægt lagt på detaljer og komfort. Comfort Klassisk 3-huls sejlersko med gennemgående 360 gr. snørebånd. "Messing

Læs mere

krav til brugsanvisning krav til mærkning

krav til brugsanvisning krav til mærkning beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder (EN 420) Kravene i sammenfatning Handskerne skal være fremstillet til at give den beskyttelse, de er beregnet til. Brugeren må ikke få skader på

Læs mere

undersøgelseshandsker usterile og sterile

undersøgelseshandsker usterile og sterile undersøgelseshandsker usterile og sterile Bestillings- og leveringsrutiner Leveringsbetingelser Ved ordrer under kr. 1000,- ekskl. moms tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 75,- Der kan træffes specielle

Læs mere

MANULET HJÆLP TIL AKTIVT SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG

MANULET HJÆLP TIL AKTIVT SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG HJÆLP TIL AKTIVT SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG Manuel forflytning - med fokus på faglighed HJÆLP TIL SELVHJÆLP Når kræfterne bliver mindre, og det bliver vanskeligt at forflytte sig i sengen, er der

Læs mere

Handskeguide om valg af beskyttelseshandsker

Handskeguide om valg af beskyttelseshandsker Handskeguide om valg af beskyttelseshandsker Baggrund I henhold til AT s Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler (nr. 746 af 28. august 1992, der trådte i kraft den 1. januar 1993, og nr. 186

Læs mere

Tilbehør. Tilbehør - Side 1

Tilbehør. Tilbehør - Side 1 Tilbehør Tilbehør - Side 1 Indholdsfortegnelse Affaldssække...7 Arbejdshandsker, Dot...4 Arbejdshandsker Maxi Flex Lycra...4 Big Industrial Wipes...9 Casco lim...9 Gulvpap...8 Handywrap...........................

Læs mere

Sådan siger man designinnovation på tysk

Sådan siger man designinnovation på tysk Sådan siger man designinnovation på tysk Sortimentet fra tyske ELTEN byder på alt lige fra hypermoderne sikkerhedssko til de mere klassiske modeller med enkle, sporty detaljer. Og det er ikke kun spil

Læs mere

NEW STYLE 1834 LILLE DUFFELTASKE

NEW STYLE 1834 LILLE DUFFELTASKE TASKER 1832 TOILETTASKE STYLE 1834 LILLE DUFFELTASKE STYLE Smart toilettaske lavet i vandafvisende og slidstærkt materiale. Robust og rummelig model. Kraftig og slidstærk lynlås. 500D PVC Tarpuilin. Bund:

Læs mere

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut , der er designet og udviklet som en åndbar, snitbeskyttende handske, kombinerer snitbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerfærdighed til brug i tørre miljøer. Handsken fås i 6 størrelser, med

Læs mere

Optimal beklædning kan betyde forskel på liv og død

Optimal beklædning kan betyde forskel på liv og død Optimal beklædning kan betyde forskel på liv og død Mange arbejdsfunktioner foregår, hvor den rette påklædning kan have afgørende betydning for din sikkerhed. Derfor er det vigtigt at vurdere, hvor store

Læs mere

3M/Sikkerhed. Beskyttelsesbriller. Komfort & Beskyttelsesbriller Design

3M/Sikkerhed. Beskyttelsesbriller. Komfort & Beskyttelsesbriller Design 3M/Sikkerhed Beskyttelsesbriller Komfort & Beskyttelsesbriller Design 2 Indhold 3M briller 3M serier 3M info Glasfarver 2 Godkendelse 2 Standardegenskaber og fordele 3 Andre egenskaber og fordele 3 Classic

Læs mere

GUIDE 766 GUIDE 767 GUIDE 768 GUIDE 769W

GUIDE 766 GUIDE 767 GUIDE 768 GUIDE 769W Handsker som for alvor udfordrer skindhandsker. GUIDE 766 GUIDE 767 GUIDE 768 GUIDE 769W Syntetskind! Efterårets nyhed fra Guide er et sortiment af handsker som for alvor udfordrer skindhandsker i hverdagen.

Læs mere

TEXTILE COLLECTION 2011 efterår/vinter. Inspirationskatalog se den fulde kollektion på www.teejays.dk

TEXTILE COLLECTION 2011 efterår/vinter. Inspirationskatalog se den fulde kollektion på www.teejays.dk TEXTILE COLLECTION 2011 efterår/vinter Inspirationskatalog se den fulde kollektion på www.teejays.dk TILBUD PÅ EFTERÅRSJAKKER SPAR 25% PÅ UDVALGTE PRODUKTER, VED LEVERING INDEN 31. OKTOBER 2011 (gældende

Læs mere

WORK WEAR MED FOKUS PÅ KOMFORTEN, DETALJERNE OG HOLDBERHEDEN.

WORK WEAR MED FOKUS PÅ KOMFORTEN, DETALJERNE OG HOLDBERHEDEN. NÅR DAGLIGDAGEN FORDRER LIDT MERE OG KRAVENE TIL TØJET ER MANGE, PRAKTISK, BEHAGELIGT OG MODERNE. MED FOKUS PÅ KOMFORTEN, DETALJERNE OG HOLDBERHEDEN. WORK WEAR > WORK WEAR ID 0300 PRO wear T-shirt O ID

Læs mere

Smart havearbejdsbeklædning med kvindelig form, og smarte funktioner. Designet af kvinder - for kvinder!

Smart havearbejdsbeklædning med kvindelig form, og smarte funktioner. Designet af kvinder - for kvinder! Smart havearbejdsbeklædning med kvindelig form, og smarte funktioner Designet af kvinder - for kvinder! Haven er mere end et sted - det er en livsstil. Ligesom et sol-opvarmet jordbær giver fornemmelse

Læs mere

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER Produkt gruppe 9 Fleksible slanger og forbindelser Hent datablade FLEKSIBLE SLANGER PUR 0,4mm 0,7mm 62 09010062 09020062 82 09010082 09020082 102 09010102 09020102 122

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde.

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde. Gleistein tovværk, vejledende prisliste, april 2006. Alle priser er ekskl. Moms. Side 1 af 8 VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store

Læs mere

www.lyngsoe-rainwear.dk

www.lyngsoe-rainwear.dk dk Katalog 011/01 farver - indhold farver - indhold Lyngsøe Rainwear med hovedsæde og lager under ét tag i Herning, Danmark - har produceret regntøj siden 1999. Produktlinierne MICROFLEX og FOX, sælges

Læs mere

det bedste våben mod skæreskader Komfort inkluderet

det bedste våben mod skæreskader Komfort inkluderet April 2011 det bedste våben mod skæreskader Komfort inkluderet God skærebeskyttelse er ikke en unødvendig luksus. Derfor tester vi vores handsker mere end blot i overensstemmelse med den europæiske EN388-testmetode,

Læs mere

sport S-3XL // Best. nr.: JN358 XS-3XL // Best. nr.: JN357 Firmatøj og -gaver Tlf. 70 23 33 44 www.promo-design.dk

sport S-3XL // Best. nr.: JN358 XS-3XL // Best. nr.: JN357 Firmatøj og -gaver Tlf. 70 23 33 44 www.promo-design.dk Men s Active-T S-3XL // Best. nr.: JN358 Ladies Active-T XS-3XL // Best. nr.: JN357 Funktions t-shirt til og fritid. Åndbar og hurtigtørrende. 150 g/m 2, 100% micropolyester. Vejl. pris ekskl. moms kr.

Læs mere

BUKS BØRN L.BRADOR 119PB

BUKS BØRN L.BRADOR 119PB THE #1 HELPER BUKS BØRN L.BRADOR 119PB Baseret på vores populære og formålstjenlige håndværkerbukser har vi udviklet en buks til vores bedste medhjælpere. Vi har flyttet en masse nyttige og anvendelige

Læs mere

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Med stolthed kan vi præsentere vores premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Vis-tøjets primære formål er jo at være synligt. Vi har sørget for at gøre denne kollektion

Læs mere

Toe Guard repræsenterer sikkerhed uden kompromis og tidløst design. Vores mål er at tilbyde gode produkter til konkurrencedygtige priser.

Toe Guard repræsenterer sikkerhed uden kompromis og tidløst design. Vores mål er at tilbyde gode produkter til konkurrencedygtige priser. Toe Guard repræsenterer sikkerhed uden kompromis og tidløst design. Vores mål er at tilbyde gode produkter til konkurrencedygtige priser. TOE GUARD RUSH VARENR. TG80450 Toe Guard Rush er en metalfri sikkerhedssandal

Læs mere

PSP har fremstillet tape af den højeste kvalitet i over 40 år. *PSP Marine Tapes logo - den internationale flag kode Papa Sierra Papa

PSP har fremstillet tape af den højeste kvalitet i over 40 år. *PSP Marine Tapes logo - den internationale flag kode Papa Sierra Papa PSP har fremstillet tape af den højeste kvalitet i over 40 år. *PSP Marine Tapes logo - den internationale flag kode Papa Sierra Papa KITE TAPE Selvklæbende rip-stop nylon. Perfekt til hurtig reparation

Læs mere

Bambo Nature - Den nye generation af miljøvenlige bleer

Bambo Nature - Den nye generation af miljøvenlige bleer Anvendelsesområde: Børnebleer til den miljøbevidste, idet Bambo Nature er en af de mest miljøvenlige bleer på markedet. De fleksible sidepaneler og den åndbare bagside sikrer barnet høj komfort og bevægelsesfrihed,

Læs mere

Følsomme Fødder DESIGNED IN DENMARK PRODUCED IN EU. www.green-comfort-medical.com

Følsomme Fødder DESIGNED IN DENMARK PRODUCED IN EU. www.green-comfort-medical.com Følsomme Fødder DESIGNED IN DENMARK PRODUCED IN EU www.green-comfort-medical.com M2097 Sort, lilla, rødt eller silver kalveskind M5107 Sort, brunt, lilla, rødt eller silver kalveskind. Se også forsiden

Læs mere

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk.

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk. Altro Indgangsmåtter Over 85 % af snavset i vores bygninger stammer fra gangtrafikken og kan kun reduceres ved effektiv rensning og aftørring af skosålerne. Det rigtige valg af indgangsmåtter er derfor

Læs mere

Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2

Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2 Katalog Vikan A/S Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2 Vikan unikke løsninger til ethvert formål Har du en udfordring med hensyn til rengøring og hygiejne, så har Vikan en løsning. Gennem mange

Læs mere

Sårpleje og forbindsstoffer

Sårpleje og forbindsstoffer Snøgg polsterplast Snøgg selvklæbende bandage til polstring ved og som forebyggelse af tryksår. Skumplader med hudvenlig klæbemasse, der samtidigt klæber på sig selv. Snøgg er luftgennemtrængelig og aseptisk.

Læs mere

Arbejdsmåtter. - Gør hårde Gulve bløde...

Arbejdsmåtter. - Gør hårde Gulve bløde... Arbejdsmåtter - Gør hårde Gulve bløde... 1 INDHOLD Info om Ergotec aflastningsmåtter Montage, Lager og lettere industri Fødevareindustri og Storkøkkener Værksteder og Metalindustri ESD sikring og Elektronikindustri

Læs mere

HK Værktøj 4500 Nykøbing Sj. hkvt@hkvt.dk Tlf. 59913484 Fax 59913454 Mobil 61750852 SIKKERHEDSSKO mm

HK Værktøj 4500 Nykøbing Sj. hkvt@hkvt.dk Tlf. 59913484 Fax 59913454 Mobil 61750852 SIKKERHEDSSKO mm SIKKERHEDSSKO mm Forbehold for trykfejl og udsolgte vare Priser er excl. fragt og moms 899,- Varenummer 6624 Goaltender Mærke Cofra Overlæder Åndbart og slidstærkt TPU Størrelse 39-47 Vægt (42) 600 g.

Læs mere

Kun 398,- Pandelygte LED H7 Kun 299,- SPAR 100 kr. Vejl. pris 399 kr. Sprinklervæske, -21 60L exkl. pant Kun 228,- SPAR 150 kr. Vejl. pris 378 kr.

Kun 398,- Pandelygte LED H7 Kun 299,- SPAR 100 kr. Vejl. pris 399 kr. Sprinklervæske, -21 60L exkl. pant Kun 228,- SPAR 150 kr. Vejl. pris 378 kr. Pandelygte ED H7 Kun 299,- SPAR 100 kr. Vejl. pris 399 kr. Sprinklervæske, -21 60 exkl. pant Kun 228,- SPAR 150 kr. Vejl. pris 378 kr. Ornepiksæt 3/4/5/5,5/6/8/10/11/12/14 mm. 1/2"-3/8-1/4-3/16-1/8 Kun

Læs mere

HAU NYLON PRODUKTKATALOG

HAU NYLON PRODUKTKATALOG DK HAU NYLON PRODUKTKATALOG www.frydendahl.com Din leverandør til skibstrafikken Hau Nylon Numitvej 27 6960 Hvide Sande Tlf: 97 31 25 11 fiskenet@frydendahl.com Lars Jensen lj@frydendahl.com Mobil 4010

Læs mere

Tjubang Sko Forår / Sommer 2015 katalog

Tjubang Sko Forår / Sommer 2015 katalog Tjubang Sko Forår / Sommer 2015 katalog Velkommen til Tjubang Sko, og tak for du tager dig tid til at kigge i vores katalog. Vi har gennem de sidste 15 år designet og forhandlet Arauto RAP, i daglig tale

Læs mere

SPORTSSERIE KOMPRESSIONSSERIE ACCESSORIES NEW! NEW!

SPORTSSERIE KOMPRESSIONSSERIE ACCESSORIES NEW! NEW! 2015 SPORTSSERIE KOMPRESSIONSSERIE ACCESSORIES NYXX N01 N01A NYXX N1 N01B T-shirts med korte ærme til dame og herre i ProDry stof. Produceret i stretch for optimal komfort og mesh under ærmer for ekstra

Læs mere

KAMPAGNE. hhworkwear.com

KAMPAGNE. hhworkwear.com Marts/April KAMPAGNE hhworkwear.com 79146 STOKE JACKET W/O HOOD POLYESTER PILE 992 BLACK/ORANGE, 999 BLACK/DARK GREY S-3XL 88 % polyester/12 % bomuld, pileinderside 425 g/m2 Reflekspiping Lynlås foran

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Som noget nyt i dette katalog kan man nu se hvilken bredde spændet har på den enkelte rem.

Som noget nyt i dette katalog kan man nu se hvilken bredde spændet har på den enkelte rem. 1 Artikel 1104 1 130 10520 10549 11320 11820 130 13040 13620 13860 14400 14523 14640 14650 14720 14724 14920 15120 15220 15241 15320 15520 15621 15642 180 191 19051 19068 19106 19119 19183 19185 19186

Læs mere

SAFETY FOOTWEAR AUTUMN / WINTER 12-13

SAFETY FOOTWEAR AUTUMN / WINTER 12-13 SAFETY FOOTWEAR AUTUMN / WINTER 12-13 Produktoversigt 100 serie Sikkerhedstræsko bygget på almindelig europæisk pasform med god bredde. 100P/100SP 101P/101SP Working Flex Working Flex Side 4 Side 4 300

Læs mere

Pedaleur klubtøj 2014-2016

Pedaleur klubtøj 2014-2016 Klubbens nye tøjleverandør Giordana tilbyder forskellige kollektioner. I Pedaleur har vi valgt Forma Red Carbon som den primære kollektion med dens dertilhørende top-kvalitets indlæg Cirro C.T., samt div.

Læs mere

Made to move. L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove

Made to move. L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove Made to move L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove At flytte grænserne har været en af vores ledestjerner længe. Det var næsten symbolsk,

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

Arbejdstøj Efterårstilbud 2014

Arbejdstøj Efterårstilbud 2014 Arbejdstøj Efterårstilbud 2014 FlannelSkjorte Glat yderside for bedre smudsafvisning og børstet inderside for højere komfort. Materiale: 100% bomuld, børstet bagside. Varenr.: 104986. Vejl. pris: 229,-

Læs mere

Polypropylen pakketape til kartonforsegling

Polypropylen pakketape til kartonforsegling Polypropylen pakketape til kartonforsegling - PP-Naturgummi 45 my - Polinar ekstra - PP-Naturgummi 32 my - Polinar - PP-Naturgummi 28 my - Polinar E - PP-Naturgummi 25 my - Polinar EE - PP-Naturgummi 28

Læs mere

Active Geyser. Challenge your identity

Active Geyser. Challenge your identity Active Geyser Challenge your identity ID ACTIVE WEAR TIL SPORT OG FRITID ID Identity Active Wear er funktionelt løbetøj og træningstøj til al slags vejr. Et helt særligt træk ved Active Wear er ID Tech.

Læs mere

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning 3M Industri Limoverføringstape og dobbeltklæbende tape Nøjagtigt og holdbart 3M dobbeltklæbende tape og limoverføringstape I denne brochure finder du et udvalg af 3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes.

Læs mere

Tekniske data for TZ-tape

Tekniske data for TZ-tape Tekniske data for TZ-tape P-touch labels er designet til at holde, uanset hvor du anvender dem. Hvad enten du har brug for en professionel labelløsning til kontoret, industrien eller hjemmet, er Brother

Læs mere

DRAGTER & ENGANGSARTIKLER

DRAGTER & ENGANGSARTIKLER DRAGTER & ENGANGSARTIKLER 177 Der kan være mange grunde til, hvorfor man skal anvende beskyttelsesdragt. Under normale omstændigheder beskyttes kroppen af huden. Imidlertid har vor moderne verden udviklet

Læs mere

DEN RIGTIGE PASFORM. STØRRELSESOVERSIGT

DEN RIGTIGE PASFORM. STØRRELSESOVERSIGT DEN RIGTIGE PASFORM. Uanset hvilke mål du har, vil vi gerne sikre, at du får tøj med optimal pasform. Vores tøjstørrelser er baseret på etablerede EU-standarder, hvilket betyder, at du kan være sikker

Læs mere

Arbejds- og sikkerhedsfodtøj til alle arbejdende fødder

Arbejds- og sikkerhedsfodtøj til alle arbejdende fødder Arbejds- og sikkerhedsfodtøj til alle arbejdende fødder SIKA DUNLOP KOLLEKTION 2013/2014 2 SIKA FOOTWEAR // KOLLEKTION 2013/2014 Markedets stærkeste mærker og sortiment Hos SIKA Footwear finder du sikkerhedssko

Læs mere

GENNEM TYKT OG TYNDT! Papir & pap..de 35

GENNEM TYKT OG TYNDT! Papir & pap..de 35 GENNEM TYKT OG TYNDT! Papir & pap.de 35 GENNEM TYKT OG TYNDT! Indpakningspapir Silkepapir J tynd og smidig udgave J slutter tæt om varen J ideel til meget sarte varer som f.eks. glas og porcelæn m.m. J

Læs mere

Powered by Sempermed.

Powered by Sempermed. Powered by Sempermed. Sempercare Edition en tiltrækkende partner Sempercare Nitrile perfekt pasform og sensitivitet Sempercare Syn-Stretch det syntetiske alternativ Sempercare Nitrile Skin 2 opdag dit

Læs mere

Ergonomi, sikkerhed og komfort

Ergonomi, sikkerhed og komfort Ergonomi, sikkerhed og komfort Fødderne skal holde til rigtig meget livet igennem. Derfor er det simpelthen en menneskeret, at gå i bekvemt, ergonomisk rigtigt fodtøj - ikke mindst på jobbet, hvor du faktisk

Læs mere

Arbejdsjakke side 4. Arbejdsshorts side 11

Arbejdsjakke side 4. Arbejdsshorts side 11 Arbejdsjakke side 4 Arbejdsbukser side 5-10 Arbejdsshorts side 11 T-Shirts side 12-15 Sweatshirts side 16-17 TERMOUNDERTØJ side 18 Striktrøjer side 19 Softshelljakker side 20 Teddyjakker side 21 Vintertøj

Læs mere

T-shirts 4 Polo Piqué 14 Sweatshirts 18 Fleece 22 Softshells 24 Caps 28 Håndklæder 29 Poser 30

T-shirts 4 Polo Piqué 14 Sweatshirts 18 Fleece 22 Softshells 24 Caps 28 Håndklæder 29 Poser 30 DK Siden 1990 har Hurricane været et af de stærkeste varemærker inden for basic tekstiler. Alle produkter i programmet er skabt med ét mål for øje, nemlig at kvaliteterne og de enkelte designs kan danne

Læs mere

Produktkatalog 2014/15

Produktkatalog 2014/15 Produktkatalog 2014/15 Vejledende udsalgspriser inkl. moms i DKK. Jasper giver dig produkter i absolut topkvalitet, med dansk kvalitetskontrol og til markedets bedste priser... FlexTape Meget effektiv,

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Generelle krav Priser og varenumre De tilbudte priser pr. stk. skal være gældende for alle tilbudte pakkestørrelser. Dvs. hvis der er budt ind med en pakkestørrelse som enhedsprisen

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI Tekniske gulvløsninger baseret på hærdeplast opfylder levnedsmiddelindustriens krav til fødevaresikkerhed og hygiejne Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning

Læs mere

introduktion intro Grundliggende skal alle handsker der markedsføres som personlige værnemidler opfylde kravene i EU Direktiv 89/686 EEC og EN 420.

introduktion intro Grundliggende skal alle handsker der markedsføres som personlige værnemidler opfylde kravene i EU Direktiv 89/686 EEC og EN 420. intro introduktion EN Standarder for handsker Grundliggende skal alle handsker der markedsføres som personlige værnemidler opfylde kravene i EU Direktiv 89/686 EEC og. I følge EU Direktiv 89/686 EEC inddeles

Læs mere

PSP har fremstillet tape af den højeste kvalitet i over 40 år. *PSP Marine Tapes logo - den internationale flag kode Papa Sierra Papa

PSP har fremstillet tape af den højeste kvalitet i over 40 år. *PSP Marine Tapes logo - den internationale flag kode Papa Sierra Papa PSP har fremstillet tape af den højeste kvalitet i over 40 år. *PSP Marine Tapes logo - den internationale flag kode Papa Sierra Papa KITE TAPE Selvklæbende rip-stop nylon. Perfekt til hurtig reparation

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

SIKKERHEDSSKO SORTIMENT 2014 TRANEMO WORKWEAR DANMARK ALBATROS/ FOOTGUARD/ SAFETYSHOES/

SIKKERHEDSSKO SORTIMENT 2014 TRANEMO WORKWEAR DANMARK ALBATROS/ FOOTGUARD/ SAFETYSHOES/ SORTIMENT 2014 TRANEMO WORKWEAR DANMARK ALBATROS/ FOOTGUARD/ SAFETYSHOES/ SORTIMENT 2014 2 ALBATROS FOOTGUARD SORTIMENT 2014 ALBATROS FOOTGUARD SORTIMENT 2014 3 VELKOMMEN TIL ALBATROS & FOOTGUARD SAFETYSHOES

Læs mere

HIGH VISIBILITY. Catalogue HV01

HIGH VISIBILITY. Catalogue HV01 HV HIGH VISIBILITY Catalogue HV01 2 TRANEMO WORKWEAR - HIGH VISIBILITY INDHOLD 8 10 14 6 4 5 5 6 10 14 16 17 18 Fakta High Visibility Symboler Materiale First Grade Hi-vis CE-ME Plus CE-ME Light Tilbehør

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse: INDEX... 2 TILBEHØR...10. pakkeløsning... 12

Indholdsfortegnelse: INDEX... 2 TILBEHØR...10. pakkeløsning... 12 Indholdsfortegnelse: INDEX... 2 Håndbind...8 Tandbeskytter... 9 TILBEHØR...10 GAVEKORT...11 pakkeløsning... 12 Skridtbeskyttere... 13 SHORTS...14 BEKLÆDNING... 15 KODER og funktioner...16 2 3 TILBEHØR

Læs mere

Neotherm varmtvandsbeholdere

Neotherm varmtvandsbeholdere ECOSKIN 2.0 ISOLERING Neotherm varmtvandsbeholdere 47% energibesparelse BROSCHURE THE FLOW OF ENERGY DATABLAD 2 2.0 - DEN NY GENERATION Isolering er ikke bare isolering. Materialer af høj kvalietet er

Læs mere

Made to move. L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove

Made to move. L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove Made to move L.Brador har opbygget et sortiment af arbejdsbukser, som er helt unikt. Kollektionen har vi døbt WorkMove At flytte grænserne har været en af vores ledestjerner længe. Det var næsten symbolsk,

Læs mere

Produktguide NORSBORG. Sofaserie FUNKTIONER/DELE

Produktguide NORSBORG. Sofaserie FUNKTIONER/DELE 34_015 Produktguide NORSBORG Sofaserie FUNKTIONER/DELE 2-pers. siddesektion 3-pers. siddesektion Chaiselongsektion Hjørnesektion Armlæn Ben Aftageligt betræk Forskellige betræk Vaskbart betræk Læs mere

Læs mere

Workwear. Designed to work. - Spring Summer 2015 -

Workwear. Designed to work. - Spring Summer 2015 - Workwear. Designed to work. - Spring Summer 2015 - Buks L.Brador 1042PB Bukserne er inspirerede af outdoorbranchens smidige og slidstærke modeller. Buksen er smidig, sval og slidstærk. L.Brador 1042PB

Læs mere

TILBUD. Aaig Craft Tee Herre og dame model. Craft Wind Jacket Herre og dame model. Craft Wind Pant Herre og dame model

TILBUD. Aaig Craft Tee Herre og dame model. Craft Wind Jacket Herre og dame model. Craft Wind Pant Herre og dame model AA.I.G LØBETØJ Aaig Tee Funktionel T-shirt med løs pasform. Mesh de rigtige steder for optimal ventilation. 100% polyester pique. Herre str.: XS - S - M - L - XL XXL Børne str.: 8-10 år - 12-14 år Farve:

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

-Tryk på tøj fra dag til dag

-Tryk på tøj fra dag til dag -Tryk på tøj fra dag til dag 50 hvide t-shirts med et tryk i 1 farve for eller bag: 1499,- kr. ex. moms og fragt Overnite Textiltryk har siden marts 1994 betjent og serviceret ca. 6500 danske og internationale

Læs mere

TEE JAYS be inspired

TEE JAYS be inspired TEE JAYS 2015 be inspired TEE JAYS 2015 Amsterdam TEE JAYS producerer tøj af høj kvalitet til den stilbevidste mand og kvinde. Tøj, der er rigt på detaljer og behageligt at leve i. Med inspiration fra

Læs mere

Alere 2017 BEKLÆDNING OG AFDÆKNING 1 DKK EKSKL. MOMS. Beklædning og afdækning

Alere 2017 BEKLÆDNING OG AFDÆKNING 1 DKK EKSKL. MOMS. Beklædning og afdækning Alere 2017 BEKLÆDNING OG AFDÆKNING 1 DKK EKSKL. MOMS Beklædning og afdækning Sterile handsker OPERATIONS-HANDSKER, STERILE, PUDDERFRI Operationshandsker. Pudderfri. Steril. Flere størrelser. Salgsenhed:

Læs mere

BASIC-T 34,-* 145 g/m 2. UNISEX Fås også i JUNIOR

BASIC-T 34,-* 145 g/m 2. UNISEX Fås også i JUNIOR BACK TO BASIC 1 BASIC-T UNISEX Fås også i JUNIOR Clique Basic-T vores bedste letvægts kvalitets tee. Med en moderne, lidt tættere pasform til både herre og dame i et væld af basisfarver, kan vi tilbyde

Læs mere

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem!

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Hos 1/3 opstår håndeksemet allerede inden 20 års alderen. Mange kender til, at huden på hænderne bliver tør og skællende når vinteren banker på - det er tegn

Læs mere

Værktøj & tilbehør. Værktøj & tilbehør. Partivarer indenfor malerværktøj. Pensler, ruller, spartler og knive.

Værktøj & tilbehør. Værktøj & tilbehør. Partivarer indenfor malerværktøj. Pensler, ruller, spartler og knive. Værktøj & tilbehør Værktøj & tilbehør Partivarer indenfor malerværktøj. Pensler, ruller, spartler og knive. Intet fast sortiment, men du kan altid gøre en god handel, når det drejer sig om partivarer.

Læs mere

KAMPAGNE. hhworkwear.com

KAMPAGNE. hhworkwear.com Marts/April KAMPAGNE hhworkwear.com 79146 STOKE JACKET W/O HOOD POLYESTER PILE 992 BLACK/ORANGE, 999 BLACK/DARK GREY S-3XL 88 % polyester/12 % bomuld, pileinderside 425 g/m2 Reflekspiping Lynlås foran

Læs mere