Handskevalg. Handskemateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handskevalg. Handskemateriale"

Transkript

1 rbejdshandsker

2 Handskevalg Mange håndskader kan forebygges, hvis man bruger korrekte arbejdshandsker i den rigtige størrelse, med den rigtige pasform og af den rigtige type og samtidig overholder de nødvendige sikkerhedsregler. Værd at vide før handskevalg Moderne industris udbredte specialisering og øgede krav om effektivitet har skabt behov for udvikling af flere typer arbejdshandsker. Dertil kommer som bekendt, at udbuddet af arbejdshandsker er stort og kvaliteterne mangeartede. beslutningsprocessen ved valg af handsker bør man derfor inkludere følgende overvejelser: Hvilken arbejdsopgave skal udføres? Hvilke materialer skal der arbejdes med? Er der tale om kemikalier? Er der specielle krav til handsken varme, kulde e.l.? Hvilke mekaniske påvirkninger vil handsken blive udsat for? Er der specielle krav til komfort? Er der krav om stor fingerføling? Er der sandsynlighed for hyppig udskiftning på grund af smuds? Handskemateriale Naturmaterialer Oksehud er meget slidstærkt og meget rivefast og anvendes til arbejdshandsker af højeste kvalitet. Kalveskind har mange af de samme egenskaber som oksehud, men er lidt mere blødt og har ikke helt den samme slidstyrke som oksehud. Oksespalt er billigere end oksehud og modstår varme bedre end oksehud. Derfor mere anvendelig til f.eks. svejsehandsker og varmebestandige handsker. Svineskind er mindre slidstærkt end oksehud men har større fleksibilitet en skindtype der anvendes til billigere, allround arbejdshandsker. Svinespalt bruges ofte til meget billige arbejdshandsker, som ikke skal kunne modstå meget slid. Gede og fåreskind er meget smidige skindtyper, der giver en høj grad af fingerføling under brug. Gummi (naturgummi, latex, rågummi) er et naturmateriale, som er meget elastisk og sidder godt på hånden. Beskytter mod en del syrer og baser. Bomuld er et af de mest benyttede og prisbillige handskematerialer. t har en god isolerings og fugtabsorberingsevne. Syntetiske materialer Butylgummi er et handskemateriale med meget høj tæthedsgrad over for gasser og dampe. Butylgummi er et ret dyrt handskemateriale. Neopren er et syntetisk materiale, som er meget bestandigt over for sollys, ozon og forskellige kemikalier. Nitril er et meget stærkt materiale til både dyppede og støbte handsker. Har en fremragende beskyttelsesevne over for mange kemikalier. PE (polyethylen) er et tyndt materiale, der normalt bruges til billige engangshandsker uden stor mekanisk styrke. PV (polyvinylalkohol) er et specialmateriale, som er slidstærkt og har stor beskyttelsesevne over for bl.a. organiske opløsningsmidler. Tåler ikke vand eller vandbaserede opløsninger. Pvc (polyvinylchlorid) er et syntetisk handskemateriale, der er mere hudvenligt end f.eks. gummi. Beskytter mod en del syrer og baser. Viton (fluorgummi) er et af de handskematerialer, som beskytter mod flest forskellige kemikalier. Et dyrt handskemateriale. 4H (PE/EVOH/PE) er et 5lags laminat på kun 0,065 mm i tykkelsen men med uovertrufne egenskaber, når det gælder kemikaliebeskyttelse. Nylon (polyamid) er et kunststofmateriale, som især bruges til strikkede handsker. Polyester er et kunststofmateriale, som i vid udstrækning bruges til strikkede handsker. Kevlar er meget skærehæmmende fibre, der både bruges til vævede og strikkede handsker. Tåler forholdsvis høje varmegrader. Dyneema er et materiale, der især bruges til skærehæmmende handsker. Har en meget høj modstandsdygtighed over for snit og skær. tamid er en aramidfilt, som er meget varmefast og har stor isoleringsevne over for høje varmegrader. 76 rbejdshandsker

3 rbejdshandskers kvalitet Klassificering af arbejdshandskers kvalitet r forarbejdning pasform r til handskeproduktion og forarbejdning af arbejdshandsker svinger meget inden for de forskellige prisklasser. Produktionsland, materialevalg og kvalitetskontrol er væsentlige faktorer, der ligger til grund for det enkelte produkts endelige kvalitet og pris. at fremme overskueligheden har otte schachner vist en opdeling i kvalitetsklasser baseret på en samlet vurdering af materialer plus forarbejdning. B C D E Beskrivelse Kun førsteklasses, fejlfri råvarer. arbejdet i topklasse. Ensartet lædertykkelse, kvalitet og pasform. Højeste slidstyrke. Råvarer i høj kvalitet, men med små skønhedsfejl, som dog kun har ringe betydning for slidstyrken. Pæn forarbejdning, ensartet kvalitet og pasform. Råvarer med en del skønhedsfejl og til dels svingende forarbejdning. holdsvis ensartet pasform. Svingende kvalitet af råvarer, hvor bl.a. lettere misfarvning og andre materialefejl kan forekomme. Hyppige fejl i forarbejdningen hvilket kan påvirke pasformen. Meget uensartet og svingende råvarekvalitet. Ringe forarbejdning med deraf følgende dårlig og uensartet pasform. Brud i materialer samt syninger kan forekomme. CEmærkning Klassificering og CEmærkning af arbejdshandsker rbejds og beskyttelseshandsker inddeles i 3 kategorier alt efter, hvilken risiko eller fare de skal beskytte mod. De 3 kategorier er fastsat i EUdirektiv 89/686 EEC, der omhandler sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Standarden EN 420 fastsætter de generelle krav. rbejdshandsker i kategori l Handsker i denne kategori certificeres af producenten/importøren selv og kræver ikke en særskilt test. Skal som minimum overholde EN 420. Disse handsker benyttes ved såkaldt lav risiko. rbejdshandsker i kategori l Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og testes iht. EN 420 samt en eller flere standarder, f.eks. EN 388 (mekaniske risici). Typisk er disse handsker til hårdere industriarbejde ved såkaldt mellemrisiko. rbejdshandsker i kategori l Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og skal samtidig underkastes løbende kvalitetskontrol. Til denne handskekategori hører bl.a. kemikaliehandsker og brandhandsker til arbejde ved såkaldt høj risiko. lle handsker skal være mærket med, handskestørrelse, navn eller nr. på handsken samt navn eller anden form for D på leverandøren. Der skal forefindes brugervejledning på brugerlandets sprog. rbejdshandsker 77

4 Europæiske standarder Piktogrammerne viser handskernes modstandsdygtighed over for følgende påvirkninger: Standard EN 388: 2003 Mekanisk påvirkning Modstandsdygtighed over for mekanisk belastning vises af dette piktogram fulgt af fire cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt repræsenterer grader af beskyttelse vedrørende: a: Slitage b: Skærefasthed c: Rivstyrke d: Punktering Test/værdi a < b <1,2 1,2 2,5 5,0,0 20,0 c < d < =laveste værdi, 5= højeste værdi Standard EN 374: 2003 Kemikalier Piktogrammet viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for gennemtrængning* af kemikalier. *) Gennemtrængningstid: Den tid, det tager for et kemikalie at trænge igennem fra yderside til inderside af handskematerialet og dermed komme i kontakt med huden. Standard EN 374:2003 Tæthed og Mikroorganismer Piktogrammet viser, at handsken er testet for tæthed over for gennemtrængning* af luft og væsker, men ikke kan opfylde kravene til gennemtrængelighed for 3 udvalgte kemikalier. Gennemtrængningstid Beskyttelsesgrad > min. 1 >30 min. 2 >60 min. 3 >120 min. 4 >240 min. 5 >480 min. 6 Testen skal foretages på 3 ud af 12 udvalgte kemikalier og der skal opnås minimum testniveau 2. Testniveau QL værdi 1 < 0,65 2 < 1,5 3 < 4,0 *) Gennemtrængning: Væsker og/eller mikroorganismers gennemtrængning af porøst materiale, sømme, huller eller anden svaghed i handskematerialet. QL = cceptable Quality Level (kvalitetsniveau). Såfremt der opnås minimum testniveau 2 = QL<1,5 er handsken også godkendt til beskyttelse mod mikroorganismer. Standard EN 407 Varme og/eller ild Modstandsdygtighed over for varme og/eller ild udtrykkes af dette piktogram efterfulgt af seks cifre (ydelsesværdi). Hver enkelt repræsenterer graden af beskyttelse over for: a: ld (antændelighed) b: Varme (kontakt) c: Varme (isolering) d: Strålevarme e: Smeltet metal (varmepåvirkning ved mindre stænk) f: Smeltet metal (varmepåvirkning ved større mængde) Standard EN 421 Stråling Dette piktogram viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig over for ioniserende stråling og radioaktiv forurening. Hvis denne mærkning findes i eller på handsken, har handsken som minimum modstået kravene i testen og er blevet godkendt. Standard EN 511 Kulde Modstandsdygtighed over for kuldebelastning vises af dette piktogram fulgt af 3 cifre (ydelsesværdi). Hvert enkelt repræsenterer graden af beskyttelse over for: a: Kulde (strømninger) b: Kulde (kontakt) c: Vand: 0 = Vandgennemtrængning inden 30. min. 1 = ngen vandgennemtrængning efter 30 min. EU Direktiv 89/9 og 85/572 EEC Godkendt til håndtering af fødevarer. 78 rbejdshandsker

5 Handskestørrelser l henhold til europæisk standard EN 420, som omfatter generelle krav til arbejdshandsker, skal størrelser angives ud fra følgende håndmål målt i mm: Omkreds af hånd målt mellem tommel og pegefinger. Længde af hånd målt fra spidsen af længste finger til håndled. Samtidig er der angivet minimumslængder for handskerne. CEstørrelse Omkreds af hånd Længde af hånd Minimum handskelængde uden ovennævnte kan der forekomme større og mindre størrelser samt halve numre. Find selv den korrekte handskestørrelse: Placér hånden på skabelonen på næste side og aflæs CEhandskestørrelserne. rbejdshandsker 79

6 11 Læg hånden på skabelonen og find selv den rigtige handskestørrelse rbejdshandsker

7 Handsker til børn Beskrivelse Best. nr. Natur svineskind Vandskyende bomuld Stivet bomuld, belagt Tyndt bomuldsjersey Polyester/bomuld 4 5 llroundhandske Hej Med Dig, str Pas På Fingrene, str. 5 Tiger Beskrivelse Best. nr. C/D Natur oksehud, delt Bomulds drill Gummieret bomuld Nylon/polyester Lettere industriarbejde i de fleste brancher Tiger, str Tiger, str Tiger, str Tiger, str. 11 Daywork Beskrivelse Best. nr. C/D Lyst møbellæder, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Tyndt bomuldsjersey Polyester 9½ Leveres kun i lyse farver. llroundhandske anvendelig i de fleste brancher Daywork, str. 9½ Nightwork Beskrivelse Best. nr. C/D Kulørt møbellæder, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Tyndt stof Polyester 9½ Nightwork, str. 9½ Restlæderhandske i forskellige farver. Farveafsmitning kan forekomme ved vådt arbejde. llroundarbejdshandske. rbejdshandsker 81

8 Peking Beskrivelse Best. nr. C Natur svineskind Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Vævet bomuld Bomuld/polyester 7½ 8½ 9½ Næsten alle brancher hvor handsken er udsat for moderat slid Peking, str. 7½ Peking, str. 8½ Peking, str. 9½ Peking, str. Shanghai Beskrivelse Best. nr. C Gult svineskind Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Vævet bomuld Bomuld/polyester 9½ Næsten alle brancher hvor handsken er udsat for moderat slid Shanghai, str. 9½ Trumf Super Beskrivelse Best. nr. Kraftig natur oksehud Vandskyende bomuld Vinylbelagt bomuld Kraftig bomuldsjersey Polyester Meget slidstærk oksehudshandske Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str Trumf Super, str. 12 Trumf Super Rib Beskrivelse Best. nr. Kraftig natur oksehud Vandskyende bomuld Kraftig bomuldsrib Kraftig bomuldsjersey Polyester 8 9 shandske hvor ribkraven slutter tæt. Velegnet til bl.a. skovbrug og gartneri Trumf Super Rib, str Trumf Super Rib, str Trumf Super Rib, str. 82 rbejdshandsker

9 Trumf Super Eco Beskrivelse Best. nr Trumf Super Eco, str. 8 Chromfri oksehud Trumf Super Eco, str. 9 Vandskyende bomuld Trumf Super Eco, str. Vinylbelagt bomuld Kraftig bomuldsjersey Polyester shandske til folk med allergi eller overfølsom hud. 0,00 % chromindhold Trumf Super Eco, str. 11 Tiger Plus Beskrivelse Best. nr. C/D Natur oksehud Bomulds drill Gummieret bomuld Nylon/polyester Lettere industriarbejde i de fleste brancher Tiger Plus, str Tiger Plus, str Tiger Plus, str Tiger Plus, str. 11 ndustry Dollar Beskrivelse Best. nr. C/D Natur oksehud Vævet bomuld Gummieret bomuld Bomulds fleece Polyester Slidstærk allroundarbejdshandske ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str ndustry Dollar, str. 11 Classic rctic Beskrivelse Best. nr. B Natur oksehud Vævet bomuld et bomuld HeatKeep thermofor Bomuld/polyester 9 Slidstærk, helforet vinterarbejdshandske med god isoleringsevne Classic rctic, str Classic rctic, str. rbejdshandsker 83

10 OZ Plus vinterhandske Beskrivelse Best. nr OZ Plus, str. 7½ Sort svineskind OZ Plus, str. 9½ Nylon i HiViz farve Gummieret nylon Thinsulate thermofor Polyester/bomuld 7½ 9½ ½ Let allroundarbejdshandske til opgaver hvor der OZ Plus, str. ½ ønskes en meget synlig handske med ekstra isolering. ceman Beskrivelse Best. nr. B Kalveskind Vævet bomuld Gummieret bomuld Thinsulate thermofor Polyester 9 11 Let, fleksibel, helforet vinterarbejdshandske med god isoleringsevne ceman, str ceman, str ceman, str. 11 Snow Beskrivelse Best. nr. Natur fåreskind Fibermix Slipon crylfleece thermofor Polyester Let helforet vinterhandske med stor fleksibilitet Snow, str Snow, str Snow, str Snow, str. 11 Heavywork Beskrivelse Best. nr. Kraftig natur oksehud Kraftig natur oksehud Spaltkrave, 14 cm Kevlar Meget slidstærk 3fingret oksehudshandske til grovere arbejde i metalindustrien Heavywork, str. 84 rbejdshandsker

11 Nordland Beskrivelse Best. nr. B/C ss. møbellæder, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, belagt Skum/jersey overalt Polyester Blød og komfortabel vinterhandske med god beskyttelse imod kulde Nordland, str. Blue Line Europa Beskrivelse Best. nr. B Natur oksehud Vævet bomuld PEbelagt bomuld Polyester Populær allroundindustriarbejdshandske med høj slidstyrke Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str Blue Line Europa, str. 11 ndustry Cowboy Beskrivelse Best. nr. B Natur oksespalt Vævet bomuld Gummieret bomuld Polyester 9 11 Populær i flere brancher til håndtering af f.eks. glatte emner ndustry Cowboy, str ndustry Cowboy, str ndustry Cowboy, str. 11 Standard Beskrivelse Best. nr. D/E Oksespalt, delt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Stof Bomuld/polyester 9 Snavsede opgaver som kræver en handske til hyppig udskiftning Standard, str. 9 rbejdshandsker 85

12 Shanghai Light Beskrivelse Best. nr. C/D Gul spalt Vævet bomuld Stivet bomuld, dobbelt Tyndt bomuldsjersey Polyester/bomuld 9½ Spalthandske til lettere arbejdsopgaver Shanghai Light, str. 9½ Classic Boxer Beskrivelse Best. nr. C Natur oksespalt, delt Vævet bomuld Gummieret bomuld Polyester 7½ 8½ 9½ ½ Blød spalthandske til allroundarbejde. Bedst egnet til tørt arbejde Classic Boxer, str. 7½ Classic Boxer, str. 8½ Classic Boxer, str. 9½ Classic Boxer, str. ½ Trumf Super Plus Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud, dobbelt Kraftig natur oksespalt Vinylbelagt bomuld Polyester 8 9 Velegnet til pladearbejde, slibning og andre job der kræver en robust handske Trumf Super Plus, str Trumf Super Plus, str Trumf Super Plus, str. ndustry ron Beskrivelse Best. nr. Natur oksespalt Natur oksespalt Gummieret bomuld Kevlar 9 11 ndustrihandske/svejsehandske til især metalindustrien ndustry ron, str ndustry ron, str ndustry ron, str rbejdshandsker

13 ndustry Dollar ndustri Beskrivelse Best. nr. B/C Natur oksehud Natur oksespalt Gummieret bomuld Polyester ndustrihandske til især metalindustrien ndustry Dollar ndustri, str ndustry Dollar ndustri, str ndustry Dollar ndustri, str ndustry Dollar ndustri, str. 12 Blue Line ndustri Beskrivelse Best. nr. B Natur oksehud Natur oksespalt PEbelagt bomuld Kevlar Meget slidstærk industrihandske som anvendes i metalindustrien Blue Line ndustri, str Blue Line ndustri, str Blue Line ndustri, str Blue Line ndustri, str. 11 Blue Line Plus Beskrivelse Best. nr. B/C Natur oksehud, dobbelt Natur oksespalt Gummieret bomuld Kevlar 9 Meget slidstærk industrihandske til maskinarbejde, håndtering af plader o.l Blue Line Plus, str Blue Line Plus, str. Ex 2 FL Pro Beskrivelse Best. nr. Syntetisk læder Åndbar Spandex Neopren med velcroluk Polyester Multifunktionshandske uden fingre EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str EX 2 FL Pro, str. rbejdshandsker 87

14 Ex 2 Basic Beskrivelse Best. nr. Syntetisk læder Åndbart polyestervæv Neopren med velcroluk Polyester Multifunktionshandske EX 2 Basic, str EX 2 Basic, str EX 2 Basic, str. 9 Ex 2 Pro Beskrivelse Best. nr. Syntetisk læder Åndbart polyestervæv Neopren Polyester Multifunktionshandske med forstærkning EX 2 Pro, str EX 2 Pro, str EX 2 Pro, str. 9 Ex 2 XPro Beskrivelse Best. nr. Gedeskind med syntetisk læderforstærkning Åndbar Spandex Neopren med velcroluk Polyester Multifunktionshandske med forstærkning EX 2 XPro, str EX 2 XPro, str EX 2 XPro, str. 9 Ex 2 Winter Pro Beskrivelse Best. nr. Oksehud med forstærkning Åndbart polyestervæv Åndbart polyestervæv crylfleece thermofor Polyester 9 Vinterhandske med stormkrave. Velegnet til både arbejde og fritid EX 2 Winter Pro, str EX 2 Winter Pro, str. 88 rbejdshandsker

15 Ex 2 Winter XTreme Beskrivelse Best. nr. Oksehud med forstærkning Nylon Oksehud Thinsulate thermofor Polyester 7 9 Multifunktionshandske til vinterbrug. Velegnet til både arbejde og fritid EX 2 Winter XTreme, str EX 2 Winter XTreme, str EX 2 Winter XTreme, str. Teknikerhandsker Technic Soft Beskrivelse Best. nr. C/D Fåreskind Fåreskind Slipon Bomuld/polyester 8 9 Montage og pakkearbejde hvor stor fingerføling kræves Technic Soft, str Technic Soft, str Technic Soft, str. Technic Light Beskrivelse Best. nr. C/D Natur gedeskind Bomuldsinterlock Ribstrikket bomuld Bomuld/polyester Technic Light, str Technic Light, str Technic Light, str Technic Light, str Montage og pakkearbejde hvor ventilation i handsken er vigtigt. Handsken indeholder ikke zofarvestoffer. Teknikerhandsker 89

16 Teknikerhandske m/stof Beskrivelse Best. nr. B Natur gedeskind Strikket bomuld ngen krave Bomuld/polyester Montage og pakkearbejde hvor ventilation i handsken er vigtig Teknikerhandske, str Teknikerhandske, str Teknikerhandske, str Teknikerhandske, str. Wave Beskrivelse Best. nr. B Natur skind Fibermix Elastik med velcro Polyester/bomuld Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller som ridehandske Wave, str Wave, str Wave, str Wave, str Wave, str Wave, str. 11 Pingo Beskrivelse Best. nr. B Natur skind Fibermix Elastik med velcro Bomuld/polyester Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller som ridehandske Pingo, str Pingo, str Pingo, str Pingo, str Pingo, str Pingo, str. 11 Python Beskrivelse Best. nr. B Natur gedeskind Fibermix Bomuld Polyester/bomuld Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller fritid Python, str Python, str Python, str Python, str. 90 Teknikerhandsker

17 SoftTech Beskrivelse Best. nr. Natur kalveskind Natur kalveskind Slipon Polyester Slidstærk teknikermodel til bl.a. montage samt pakkearbejde SoftTech, str SoftTech, str SoftTech, str SoftTech, str. Driver Pro Beskrivelse Best. nr. /B Natur gedeskind Natur gedeskind Slipon Bomulds fleece Bomuld/polyester Lettere industriarbejde, pakning, montage, havearbejde eller fritid Driver Pro, str Driver Pro, str Driver Pro, str Driver Pro, str Driver Pro, str. 11 ScanDriver Beskrivelse Best. nr. B Gult svineskind Gult svineskind Slipon overalt Polyester 6½ 7½ 8½ 9½ ½ Let allroundteknikerhandske til vinterbrug. Kan også anvendes til fritid ScanDriver, str. 6½ ScanDriver, str. 7½ ScanDriver, str. 8½ ScanDriver, str. 9½ ScanDriver, str. ½ Ranger Beskrivelse Best. nr. /B Beige svineskind Beige svineskind Slipon Thinsulate thermofor Bomuld/polyester 8 9 Til fritid og lettere arbejdsopgaver der kræver fingerføling og god isolering Ranger, str Ranger, str Ranger, str. Teknikerhandsker 91

18 Technic Rib Beskrivelse Best. nr. C Natur gedeskind Natur gedeskind Bomuldsrib Polyester/bomuld Teknikerhandske med tætsiddende rib ved håndled. Til montage og andet let arbejde Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str Technic Rib, str. 12 Technic Soft Rib Beskrivelse Best. nr. B Natur gedeskind Natur gedeskind Bomuldsrib Bomuld/polyester Teknikerhandske med tætsiddende rib ved håndled. Til montage og andet let arbejde Technic Soft Rib, str Technic Soft Rib, str Technic Soft Rib, str Technic Soft Rib, str. 11 Pilot Beskrivelse Best. nr. /B Sort svineskind Sort svineskind Slipon crylfleece thermofor Bomuld/polyester Lettere arbejdsopgaver og fritidsbrug Pilot, str Pilot, str Pilot, str Pilot, str Pilot, str. 11 Trumf Eco Svejs Beskrivelse Best. nr. Chromfri oksehud Chromfri oksehud Vinylbelagt bomuld Kevlar 9 Svejsehandske til folk med allergi eller overfølsom hud. Chromindhold: 0,00 % Trumf Eco Svejs, str Trumf Eco Svejs, str. 92 Teknikerhandsker

19 TG Beskrivelse Best. nr. B/C Natur skind Natur skind Natur spalt, 12 cm Kevlar TGsvejsehandske til fin og argonsvejsning TG, str TG, str TG, str TG, str TG, str. 11 TGMan Beskrivelse Best. nr. B Natur skind Natur skind Natur spalt, 12 cm Bomuld/polyester Tigsvejsning TigMan, str TigMan, str TigMan, str TigMan, str. 11 ndustry Dollar Svejs Beskrivelse Best. nr. B/C Natur oksehud Natur oksespalt Gummieret bomuld Polyester 9 11 Til alle former for CO² og elektrodesvejsning ndustry Dollar Svejs, str ndustry Dollar Svejs, str ndustry Dollar Svejs, str. 11 Blue Line Svejs Beskrivelse Best. nr. /B Natur oksehud Natur oksespalt PEbelagt bomuld Kevlar Til alle former for CO² og elektrodesvejsning. Høj slidstyrke Blue Line Svejs, str Blue Line Svejs, str Blue Line Svejs, str Blue Line Svejs, str. 11 VE66409 Blue Line Svejs, str. 9 KUN VENSTRE VE664 Blue Line Svejs, str. KUN VENSTRE Svejsehandsker 93

20 Europa Svejs rød Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Polyester 9½ ½ Til CO² og elektrodesvejsning. nvendes i mange brancher. Kan også leveres i løse højreog venstrehandsker Europa Svejs, rød, str. 9½ Europa Svejs, rød, str. ½ HØ66295 Europa Svejs, rød, str. 9½ KUN HØJRE HØ66205 Europa Svejs, rød, str. ½ KUN HØJRE VE66295 Europa Svejs, rød, str. 9½ KUN VENSTRE VE66205 Europa Svejs, rød, str. ½ KUN VENSTRE Europa Svejs Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt overalt Polyester 9½ Til CO² og elektrodesvejsning. nvendes i mange brancher Europa Svejs, str. 9½ HØ66300 Europa Svejs, str. 9½ KUN HØJRE VE66300 Europa Svejs, str. 9½ KUN VENSTRE Europa Svejs Plus Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Natur oksespalt, dobbelt Kraftig natur oksespalt overalt Kevlar 9½ Svejsehandske med ekstra forstærkning og varmebeskyttelse over knoen Europa Svejs Plus, str. 9½ Europa 3F Beskrivelse Best. nr. B Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Kraftig natur oksespalt overalt Polyester 9½ Til CO² og elektrodesvejsning. nvendes i mange brancher Europa 3F, str. 9½ 94 Svejsehandsker

21 VibraPro Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Vinylbelagt bomuld Thermo m/bomuldsjersey Kevlar VibraPro, str VibraPro, str VibraPro, str VibraPro, str. 11, pren Vibrationsisolerende handske m/specialindlæg. VibraPro Plus Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Vinylbelagt bomuld Kevlar VibraPro Plus, str VibraPro Plus, str VibraPro Plus, str. 11, pren Vibrationsisolerende handske m/specialindlæg. Vibstop 1 Beskrivelse Best. nr. Gedeskind med vibrationsdæmpende indlæg Nylon/Lycra med vandafvisende membran Elastik med velcro Syntetisk strik Bomuld/polyester TBL Vibstop 1, str TBL Vibstop 1, str., EN Vibrationsisolerende handske m/specialindlæg. Specialhandsker 95

22 Protimber Beskrivelse Best. nr. Gedeskind med gummiforstærkning Nylon/Lycra med vandafvisende membran Elastik med velcro Syntetisk strik Kevlar TBL Protimber, str TBL Protimber, str., EN Motorsavshandske med specialindlæg i overhånden på venstrehandsken til stop af savkæde. Maleluffe Beskrivelse Best. nr. miteret lammeskind miteret lammeskind ngen krave Polyester Luffe til maling af rør og lignende. 0H922 Maleluffe, str. Kun højre Challenger Beskrivelse Best. nr. Vandfast speciallæder Vandfast speciallæder Natur oksespalt Kevlar Challenger, str Challenger, str Challenger, str Challenger, str Stikhæmmende handske til brug ved renovation og oprydning. 96 Specialhandsker

23 Needlemaster Spalt Beskrivelse Best. nr. Vandfast speciallæder Vandfast speciallæder Natur oksespalt Kevlar Needlemaster Spalt, str Needlemaster Spalt, str Needlemaster Spalt, str Needlemaster Spalt, str Stikhæmmende handske m/fleksibelt stålindlæg til brug ved renovation og oprydning. Firebird Beskrivelse Best. nr. Varmefast speciallæder Varmefast speciallæder Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 3244 x1xxxx 0S193 Firebird, str. 0S19312 Firebird, str. 12, EN Stærk specialhandske til håndtering af varme emner. Firebird 3F Beskrivelse Best. nr. Varmefast speciallæder Varmefast speciallæder Natur oksespalt Kraftigt thermofor Kevlar Stærk specialhandske til håndtering af varme emner. 0S249 Firebird 3F, str. Specialhandsker 97

24 Vulcano Beskrivelse Best. nr Vulcano, str. tamid (ramidfilt) tamid (ramidfilt) tamid (ramidfilt) (dobbelt håndflade) Kevlar Vulcano, 40 cm, str. Varmebestandig/isolerende specialhandske i 2 forskellige modeller: 5fingret handske og 40 cm lang luffe. Mirage Beskrivelse Best. nr. 0S396 Mirage, str. Kevlar m/alubelægning Kevlar m/alubelægning Kevlar m/alubelægning Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 0S290 Mirage, 30 cm, str. Varmebestandig og varmereflekterende specialhandske i 2 forskellige modeller: 5fingret handske og 30 cm lang luffe. Mink 178 Beskrivelse Best. nr Mink 178, str. 8 Natur oksehud Mink 178, str. Natur oksehud Natur oksespalt 0H17808 Mink 178, str. 8 KUN HØJRE Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 0H178 Mink 178, str. KUN HØJRE 8 0V17808 Mink 178, str. 8 KUN VENSTRE Handske m/kantforstærkninger af oksehud m/nitter. 0V178 Mink 178, str. Til håndtering af mink. KUN VENSTRE Mink 179 Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 12 Handske m/kantforstærkninger og stålspiraler. Til håndtering af mink Mink 179, str Mink 179, str. 12 0H179 Mink 179, str. KUN HØJRE 0H17912 Mink 179, str. 12 KUN HØJRE 0V179 Mink 179, str. KUN VENSTRE 0V17912 Mink 179, str. 12 KUN VENSTRE 98 Specialhandsker

25 Mink 183 Beskrivelse Best. nr. B/C Beige oksehud Beige oksehud Spaltkrave, 14 cm Thermo m/bomuldsjersey Bomuld/polyester Håndtering af mink og andre pelsdyr Mink 183, str. 0H183 Mink 183, str. KUN HØJRE 0V183 Mink 183, str. KUN VENSTRE Mink 185 Beskrivelse Best. nr. Natur oksehud Natur oksehud Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar 8 12 Handske m/overhånds og kantforstærkninger m/nitter. Til håndtering af mink Mink 185, str Mink 185, str Mink 185, str. 12 0H18508 Mink 185, str. 8 KUN HØJRE 0H185 Mink 185, str. KUN HØJRE 0H18512 Mink 185, str. 12 KUN HØJRE 0V18508 Mink 185, str. 8 KUN VENSTRE 0V185 Mink 185, str. KUN VENSTRE 0V18512 Mink 185, str. 12 KUN VENSTRE Mink 562 Beskrivelse Best. nr. Natur oksespalt Natur oksespalt Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar Luffe m/ kantforstærkninger af oksehud. Til håndtering af mink Mink 562, str. 0H562 Mink 562, str. KUN HØJRE 0V562 Mink 562, str. KUN VENSTRE Mink 563 Beskrivelse Best. nr. Natur oksespalt Kraftig natur oksespalt Natur oksespalt Thermo m/bomuldsjersey Kevlar Håndtering af mink og andre pelsdyr. Handsken har bideflapper på håndkant og fingerspidser Mink 563, str. 0H563 Mink 563, str. KUN HØJRE 0V563 Mink 563, str. KUN VENSTRE Specialhandsker 99

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97 HANDSKER 97 generelt Vælg den rigtige til formålet! Hænderne er vort vigtigste arbejdsredskab, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Desværre er der til stadighed en stor del af de anmeldte arbejdsskader,

Læs mere

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker Hænderne er dit fineste værktøj - pas godt på dem Beskyt dig mod dårlige handsker Håndsved er en mild form for syre, som kan opløse overskydende kemikalier fra produktionen af handsker. Disse kemikalierester

Læs mere

Handsker. en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien

Handsker. en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien Handsker en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien Vejledning om handsker en vejledning om brug af handsker i laboratorier og procesindustrien er udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

KATALOG OVER BESKYTTELSES- HANDKSER. Kun eksperter kan beskytte dine hænder. Mekanisk beskyttelse Kemisk beskyttelse og væsketæthed Produktbeskyttelse

KATALOG OVER BESKYTTELSES- HANDKSER. Kun eksperter kan beskytte dine hænder. Mekanisk beskyttelse Kemisk beskyttelse og væsketæthed Produktbeskyttelse Mekanisk beskyttelse Kemisk beskyttelse og væsketæthed Produktbeskyttelse KATALOG OVER BESKYTTELSES- HANDKSER Kun eksperter kan beskytte dine hænder WWW.ANSELL.EU KATALOG OVER BESKYTTELSESHANDKSER INTRODUKTION

Læs mere

krav til brugsanvisning krav til mærkning

krav til brugsanvisning krav til mærkning beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder (EN 420) Kravene i sammenfatning Handskerne skal være fremstillet til at give den beskyttelse, de er beregnet til. Brugeren må ikke få skader på

Læs mere

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde.

VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store sejlbåde. Gleistein tovværk, vejledende prisliste, april 2006. Alle priser er ekskl. Moms. Side 1 af 8 VECTRAN - katalog side 8 DYNA ONE - katalog side 9 Ultimativt fald eller skøde til kapsejlads eller meget store

Læs mere

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER Produkt gruppe 9 Fleksible slanger og forbindelser Hent datablade FLEKSIBLE SLANGER PUR 0,4mm 0,7mm 62 09010062 09020062 82 09010082 09020082 102 09010102 09020102 122

Læs mere

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Med stolthed kan vi præsentere vores premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Vis-tøjets primære formål er jo at være synligt. Vi har sørget for at gøre denne kollektion

Læs mere

HK Værktøj 4500 Nykøbing Sj. hkvt@hkvt.dk Tlf. 59913484 Fax 59913454 Mobil 61750852 SIKKERHEDSSKO mm

HK Værktøj 4500 Nykøbing Sj. hkvt@hkvt.dk Tlf. 59913484 Fax 59913454 Mobil 61750852 SIKKERHEDSSKO mm SIKKERHEDSSKO mm Forbehold for trykfejl og udsolgte vare Priser er excl. fragt og moms 899,- Varenummer 6624 Goaltender Mærke Cofra Overlæder Åndbart og slidstærkt TPU Størrelse 39-47 Vægt (42) 600 g.

Læs mere

Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2

Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2 Katalog Vikan A/S Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2 Vikan unikke løsninger til ethvert formål Har du en udfordring med hensyn til rengøring og hygiejne, så har Vikan en løsning. Gennem mange

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Tøj designet til jagt og fritid...

Tøj designet til jagt og fritid... G R E N E W O R K W E A R Tøj designet til jagt og fritid... Vi introducerede sidste år programmet jagt og vildtpleje et program, der er blevet taget rigtig godt imod. Hos Grene udvikler vi hele tiden

Læs mere

Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter. I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål.

Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter. I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål. Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål. Få et gratis, uforpligtende besøg af en af vore konsulenter med demovogn. Vi måler op, rådgiver gerne

Læs mere

Indhold. Logistikcenter for mundering og sikkerhedsudrustning. Sikkerhedsstøvler Side 2 LeBOCK Classic sikkerhedsstøvle S3 LeBOCK Goliath

Indhold. Logistikcenter for mundering og sikkerhedsudrustning. Sikkerhedsstøvler Side 2 LeBOCK Classic sikkerhedsstøvle S3 LeBOCK Goliath Indhold Sikkerhedsstøvler Side 2 LeBOCK Classic sikkerhedsstøvle S3 LeBOCK Goliath Logistikcenter for mundering og sikkerhedsudrustning Brandstøvler Side 3 Haix Fire Flash Pro LeBock JOLLY Fireprofi Sikkerhedssko

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Januar/Februar KAMPAGNE. hhworkwear.com

Januar/Februar KAMPAGNE. hhworkwear.com Januar/Februar KAMPAGNE hhworkwear.com 7630 LIFA WARM CAMPAIGN 991 BLACK/BLUE S-2XL 7% Merino wool/43% polypropylene 240 g/m Lifa Stay Dry Technology Crew neck and Pant LIFA BASISLAG SYSTEM 3 349,00 VEJL

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

3M Beskyttelsesbriller

3M Beskyttelsesbriller 3M Beskyttelsesbriller www.3msikkerhed.dk 3M a/s Afd. for Sikkerhedsprodukter Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 Fax: 43 96 85 96 E-mail: 3Mdanmark@mmm.com Indhold Indledning 2 3Ms Beskyttelsesbriller

Læs mere

Srixon Logobolde. TaylorMade Logobolde

Srixon Logobolde. TaylorMade Logobolde GOLF LOGO ARTIKLER Srixon Logobolde Srixon Z-STAR XV Srixons topbold til den bedre spiller. Bruges af bl.a. Søren Kjeldsen. HCP 0-12 Srixon AD333 Absolut Bestseller! Passer til de fleste klubspillere.

Læs mere

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK Sikkerhedsbriller med individuel korrektion Safety Eyewear by Komfort og tryghed på jobbet. Sikkerhedsbriller med styrke fra Carl Zeiss Vision giver den højeste grad

Læs mere

SMART OPBEVARING AF VÆRKTØJ

SMART OPBEVARING AF VÆRKTØJ SMART OPBEVARING AF VÆRKTØJ 2 VÆRKTØJSTASKER 3 VÆRKTØJSBÆLTER 7 SØMPOSER 12 VÆRKTØJSORDNERE 12 TILBEHØR TIL BÆLTER 13 DIVERSE 19 SALGSMATERIALER NOTER 22 INDHOLDSFORTEGNELSE MED VARENUMRE 23 INDHOLD 3

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Sikkerhedssandal Sikkerhedssandal m/snudeforstærker og sikkerheds reflekser. Uden sømværn.

Sikkerhedssandal Sikkerhedssandal m/snudeforstærker og sikkerheds reflekser. Uden sømværn. Fod på det hele Varenummer Varebeskrivelse Kr/Enhed Alu Tec 265 XP Sikkerhedssandal Sikkerhedssandal m/snudeforstærker, sikkerheds reflekser og sømværn. Ergo-Tex funktionsfoer. PPS-dæmpningssystem. Vidde

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast 2. Hvad kommer der ud af forbrændingsovnen? Slagger Ild Vand 3. Hvordan renser man røg? Man vasker det

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

D BIS Rørbøjler for isolerede rør

D BIS Rørbøjler for isolerede rør D BIS Rørbøjler for isolerede rør BIS Rørbøjler med isoleringsstykke BISOFIX E13 3 BISOFIX E19 4 BISOFIX PIR20 5 BISOFIX PIR30 6 BISOFIX PIR40 7 BISOFIX PIR50 8 BISOFIX 88 9 BIS Rørbøjler for isolerede

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

PRISLISTE. 7. april 2015. otto schachner Kaltoftevej 11 DK-7000 Fredericia Tlf. 75 92 02 44 www.os-safetycenter.dk sales@schachner.

PRISLISTE. 7. april 2015. otto schachner Kaltoftevej 11 DK-7000 Fredericia Tlf. 75 92 02 44 www.os-safetycenter.dk sales@schachner. PRISLISTE 7. april 2015 otto schachner Kaltoftevej 11 DK-7000 Fredericia Tlf. 75 92 02 44 www.os-safetycenter.dk sales@schachner.dk Salgs- og leveringsbetingelser Generelt Enhver leverance fra otto schachner

Læs mere

L AGNER TIL OVERSKUD TIL OMSORG

L AGNER TIL OVERSKUD TIL OMSORG L AGNER TIL R OVERSKUD TIL OMSORG Lagner til VENDLET VENDLET-systemet består bl.a. af et glidelagen og et træklagen. Glidelagnet placeres direkte på sengens madras Træklagnet fæstnes på VENDLET-systemets

Læs mere

Havkajakroerne MG 2012-11-15

Havkajakroerne MG 2012-11-15 er en ret upræcis betegnelse, da det i daglig tale både bruges om fibre af glas, og om komposit materialet bestående af kunst fibre og et bindemiddel. En mere beskrivende, men ikke så ofte anvendt betegnelse

Læs mere

25%* Små detaljer gør den store forskel for dine gæster. Reducerer servietforbruget med mindst. Tork Xpressnap Serviet-dispensersystem

25%* Små detaljer gør den store forskel for dine gæster. Reducerer servietforbruget med mindst. Tork Xpressnap Serviet-dispensersystem Tork Xpressnap Serviet-dispensersystem Små detaljer gør den store forskel for dine gæster Reducerer servietforbruget med mindst 25%* * sammenlignet med almindelige servietter Tork Xpressnap Servietdispenser

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

Normer og symboler. Symboler

Normer og symboler. Symboler Symboler EN 61482 Certificeret beskyttelsesbeklædning, der er godkendt til varmerisici i forbindelse med lysbuer. EN 13034 Certificeret og godkendt tøj, der yder begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier.

Læs mere

KØb Med 2d Kode TILBUDSKATALOG

KØb Med 2d Kode TILBUDSKATALOG KØb Med 2d Kode TILBUDSKATALOG Kun Gældende Fra aug. til nov. 2011 Sæt bestil VoreS Sæt over din Mobil Som noget helt nyt tilbyder vi nu vores kunder at bestille sæt, der vises her på disse to sider, over

Læs mere

lys I ElEGANT DESIGN

lys I ElEGANT DESIGN l ED YS I LEGANT ESIGN Micro-line 6 mm Størrelser: 1m og 2m længder, større kan skaffes. Fastgørelse: med beslag eller dobbeltklæbende tape. Overflade: Fås i rå eller anodizid overflade. Micro-line 6 mm

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk Patientsikkerhed www.opitek.dk Medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed www.patientsikkerhed.dk Patientarmbånd: Stregkode løsninger Label bånd Bånd med indskudskort Opitek Naverland 1C 2600 Glostrup

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Alm. selvklæbende papir, allround...pa Højblank papir, aftagelig... PB Heldækkende papir, mat, perm... PC Heldækkende papir, højblank, perm... PI Højblank papir,

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

BIM SYSTEMET: HULSAVS REVOLUTIONEN! FASTX4 50% 5 HURTIGERE. SERIE 550 Hårdmetal skær. SERIE 551 Bi-Metal plus 8% Kobolt.

BIM SYSTEMET: HULSAVS REVOLUTIONEN! FASTX4 50% 5 HURTIGERE. SERIE 550 Hårdmetal skær. SERIE 551 Bi-Metal plus 8% Kobolt. FASTX4 SYSTEMET: HULSAVS REVOLUTIONEN! Det innovative patenterede FASTX4 system gør de traditionelle hulsave forældede. Disse hulsave er designet specielt til at sikre maksimal levetid og ydelse i alle

Læs mere

SENGE TIL EN GOD NATS SØVN

SENGE TIL EN GOD NATS SØVN SENGE TIL EN GOD NATS SØVN Hotelkollektion imødekommer de særlige krav En kollektion skræddersyet til dem, der er væk hjemmefra Vi kender det alle sammen - en dårlig nattesøvn påvirker vores energi og

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

EDGE. Velegnet til industrivask. Skrå lomme på benet giver bedre adgang til lommens indhold. Formsyede knæ giver god komfort.

EDGE. Velegnet til industrivask. Skrå lomme på benet giver bedre adgang til lommens indhold. Formsyede knæ giver god komfort. EDGE 31 EDGE EDGE-kollektion er inspireret af jeanswear og 1950'erne. Den er beregnet til hårdtarbejdende folk indenfor alle fag, som ønsker den bedste kvalitet, funktionalitet og pasform. Vi har skabt

Læs mere

Engangsmopper nomineret ved prisuddeling i Sverige. Læs side 3

Engangsmopper nomineret ved prisuddeling i Sverige. Læs side 3 Engangsmopper nomineret ved prisuddeling i Sverige Læs side 3 Din nye engangsmop Just add water Just Wipe Active Tør-imprægneret med sæbe Nomineret til Årets Skalman prisen (se siden til højre) Effektiv

Læs mere

Løsninger der skaber sammenhæng...

Løsninger der skaber sammenhæng... Løsninger der skaber sammenhæng... www.alfotech.dk Vi får tingene til at hænge sammen... Vi laver løsninger der skaber sammenhæng, ved at kombinere komponenter fra anerkendte producenter og skabe unikke

Læs mere

31 mm fint fortandet med induktiv hærdede tænder Anvendes til træ, kunstof og gipsplader. Art. nr Forpakning Dkr Lager MM133 1 SB.

31 mm fint fortandet med induktiv hærdede tænder Anvendes til træ, kunstof og gipsplader. Art. nr Forpakning Dkr Lager MM133 1 SB. 31 mm fint fortandet med induktiv hærdede tænder Anvendes til træ, kunstof og gipsplader. Præcise snit op til 67 mm. MM133 1 SB. 83,00 31 mm grov fortandet. Anvendes til træ, kunstof og gipsplader. Præcise

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Præsentation 1: Eksempler på brug af nanomaterialer på arbejdspladsen. www.nanodiode.eu

Præsentation 1: Eksempler på brug af nanomaterialer på arbejdspladsen. www.nanodiode.eu Præsentation 1: Eksempler på brug af r på arbejdspladsen www.nanodiode.eu Sektorer/produkter, der bruger r Byggeindustrien Mere generelt omfatter byggeanvendelser kompositmaterialer til forbedring af styrke,

Læs mere

SLUTBRUGER PRISLISTE ALLE PRODUKTER BOCCIA. Vælg mellem: Vælg mellem: BOCCIA SUPERIOR I SORT TASKE BOCCIA SUPERIOR I BLÅ SKULDERTASKE

SLUTBRUGER PRISLISTE ALLE PRODUKTER BOCCIA. Vælg mellem: Vælg mellem: BOCCIA SUPERIOR I SORT TASKE BOCCIA SUPERIOR I BLÅ SKULDERTASKE V UBUG P PODUK N G G O HND PO BOCC BOCC UPO O K 13 bolde håndsyet af førsteklasses PU-læder. Boldene er i overensstemmelse med Det nternationale Bocciaforbunds krav. Kan bestilles i medium, hård, medium-hård,

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

BRYNJE / SIKA / ELTEN / COFRA / DUNLOP / TRETORN / NORA

BRYNJE / SIKA / ELTEN / COFRA / DUNLOP / TRETORN / NORA SIKKERHEDSSKO OG ARBEJDSFODTØJ KOLLEKTION 2015/2016 BRYNJE / SIKA / ELTEN / COFRA / DUNLOP / TRETORN / NORA GODKENDELSER OG SYMBOLER Godkendelser: EN ISO 20345:2011 Sika Footwears program af sikkerhedsfodtøj

Læs mere

teamtøj i eget design

teamtøj i eget design teamtøj i eget design er en tekstil virksomhed der blev etableret i 1948. Siden starten har vi fokuseret på sportstøj og elite sport. Vi har fokuseret på cykelsporten siden 1997, hvor vi startede vores

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. Februar 2012

AbenaNyt Sygepleje. Februar 2012 AbenaNyt Sygepleje Februar 2012 Sygeplejekasser med aflåsningsmulighed Abenas nye sygeplejekasser i slagfast plast med aflåsningsmulighed er velegnede til at opbevare blandt andet plejeprodukter eller

Læs mere

Køb arbejdstøj igennem M-Sport og støt din lokale idrætsforening

Køb arbejdstøj igennem M-Sport og støt din lokale idrætsforening Køb arbejdstøj igennem M-Sport og støt din lokale idrætsforening Standard/ensfarvet 5 5 8 8 0 0 40 40 jakke 4-780 buks -785 Ensfarvet jakke med lynlås. Viddelæg i ryg. Ærmer med justerbare manchetter.

Læs mere

S t o l e s y s t e m 1

S t o l e s y s t e m 1 Stolesystem 1 INDHOLD Om Ergotec, ergonomi og nyheder Montage, Lager- og ESD stole Medicinal, Laboratorie og Cleanroom stole Kemisk og Fødevareindustri stole Værksteds- og Metalindustri stole Betrækker

Læs mere

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området.

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området. INTRO Dette katalog er udfærdiget som et ide- og inspirationskatalog, der skal vise nogle muligheder for fastgørelse af p-kateter, når dette ikke er i brug. Alle løsninger tager sit udgangspunkt i dagligdagen,

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Din søvn er vores passion -

Din søvn er vores passion - Din søvn er vores passion - velkommen til en revolution indenfor sund søvn www.nordiccomfort.dk Din søvn er vores passion og vi mener det seriøst! Fordele NATURLIGT ALLERGIVENLIGT Silke indeholder et

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Korrugeret slange FCT. kortvarig +150 C. Bestillingsnr.

Korrugeret slange FCT. kortvarig +150 C. Bestillingsnr. 3.2 Kabelbeskyttelse Korrugeret slange FCT FCT slangen er produceret i Polyamid 6, som beskytter suverænt mod olie, benzin og opløsningsmidler. Det er en fleksibel slange, som tåler stor slidtage samt

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Micropolyester, Teflon coated Åndbar, vind-, vand- og smudsafvisende. XS - 3XL (sort 4XL) Teflon. Wind Repellent. Water Repellent YYK

Micropolyester, Teflon coated Åndbar, vind-, vand- og smudsafvisende. XS - 3XL (sort 4XL) Teflon. Wind Repellent. Water Repellent YYK 1 DESS. 2372 FORCE HERRE LØBEJAKKE Ultra let herre løbejakke i Teflon coated micropolyester. Jakken har refleks for og bag samt ventilation i ryg og via lomme. Praktisk MP3 lomme samt møntlomme. Farver:

Læs mere

CAPS & HUER P R O FIL K ATALOGE T I G H ED ER W W W .R O G T .D K SE EN D N U FL ER E M U L. / Opslagstavlen

CAPS & HUER P R O FIL K ATALOGE T I G H ED ER W W W .R O G T .D K SE EN D N U FL ER E M U L. / Opslagstavlen Nystedvej 1 DK-7400 Herning E-mail CAPS & HUER SE EN D N U FL ER E M U L design by propagate.dk PROFILKATALOGET 2015 I G H ED ER P P R O FIL K ATALOGE T 2 0 1 5 W W W.R O G T / Opslagstavlen Showroom,

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

HYDROSCAND - ALTID NÆR DIG

HYDROSCAND - ALTID NÆR DIG CO-SLNGER CO-SLNGER - FOR DEN HYDROSCND - LT NÆR DIG Hydroscand tilbyder dig suveræn kvalitet, fra bestilling til leverance. Vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange

Læs mere

JULE- TILBUD GOD JUL. Bucuresti 5133 Sort fonduesæt til 6 personer. MOMENTI

JULE- TILBUD GOD JUL. Bucuresti 5133 Sort fonduesæt til 6 personer. MOMENTI MOMENTI GOD JUL JULE- TILBUD Tilbudene gælder f.o.m. 01.09.2009 t.o.m. 31.12.09 eller så længe lager haves. 2009 Potsdam 5153 Brødkurv i canvas (100% bomuld). Leveres i gaveæske, med tre kurve, 2 x små

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Snefræsere/sneredskaber - med mere

Snefræsere/sneredskaber - med mere bauhaus.dk Snefræsere/sneredskaber - med mere NU KAN DU HANDLE PÅ BAUHAUS.DK 55SB. 208 cc. 5 HK. Arbejdsbredde 61 cm, arbejdshøjde 58,5 cm. Tank 3 l. 6 fremadgående gear og 2 bakgear. X-trac vinterdæk.

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Trelagsprincippet. Vinterbeklædning:

Trelagsprincippet. Vinterbeklædning: Trelagsprincippet Rotøjet sejler sved, kondens og havvand. De to første vil ud, og vandet ind, hvis tøjet tillader. It s a jungle out there, og producenterne priser deres egne produkters fortræffelighed.

Læs mere

Wear & Gadgets 2011. Indkøbskatalog. for studerende og ansatte ved

Wear & Gadgets 2011. Indkøbskatalog. for studerende og ansatte ved [ SHOP] Wear & Gadgets 2011 Indkøbskatalog for studerende og ansatte ved VIA UNIVERSITY COLLEGE VIA merchandise Se det store udvalg af VIA merchandise i kataloget og lad dig friste af sportstøj, t-shirts,

Læs mere

Murerværktøj. www.svalk.dk

Murerværktøj. www.svalk.dk Murerværktøj www.svalk.dk Murerhjørne Murerhjørne alu Mål. 50x50x3 mm. Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som kan lette byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtigt og hurtig opbygning af murerværket.

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Bestillings nr. Dimension Farve Forpakning Vægt kg/km

Bestillings nr. Dimension Farve Forpakning Vægt kg/km ELLX-HF-A Apparatkabel 0,5 mm Apparat/ tlf. installations kabel til indendørs brug, oplægning på kabelbakker, kabelstiger, på væg eller som tilslutnings kabel. Kablet er opbygget på følgende måde: massiv

Læs mere

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede Produktinformation Billig kontortape til institutioner og skoler samt til det prisfikserede segment BOPP Vandbaseret acryl klæbestof t rygmateriale Modstandsdygtig

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere