VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN"

Transkript

1 VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN Renoveringer Moderniseringer - Udvidelser - Indvielser Tekst og billeder fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Omtale af samme begivenhed i både Folkebladet og Jysk Aktuelt og andre aviser medtaget for mest dækkende information Siden ejerskiftet er der sket iøjnefaldende forbedringer på Vejen Bykro. Det gælder ikke mindst facaden, der med sine lyse farver, markiser, blomster og fortovsrestaurant i langt højere grad end hidtil har trukket den gamle kro frem i bybilledet. Det har også haft sin virkning, idet adskillige af de mange turister, der befærder hovedvejen lægger mærke til kroen og føler sig foranlediget til at gøre ophold. Der har i sommer været besøg af mange udlændinge, især svenskere og englændere. Også franskmænd har gjort ophold, sikkert tiltrukket af det næsten parisiske snit, der præger kroens facade. I øvrigt er der planer om en udvidelse af hovedvejens sydlige del mod Frederik VII's Gade i forbindelse med flytning af Frederik VII's Sten, idet oversigtsforholdene fra Frederik VII's gade til hovedvejen ikke er særlig gunstige. Disse bestræbelser i forbindelse med en yderligere planlagt modernisering af kroen vil sikkert bidrage til, at den del af Vejen, der er placeret ved hovedvejen, ikke blot er en klat huse, som turisterne farer forbi, men et bybillede, der bemærkes. 1

2 Dengang det ikke hastede med betalingen. Regning udskrevet 31. december 1959 for arbejde udført i Og timelønnen for en murer var 6 kr. Til renovering af facaden blev bl.a. brugt 1½ balje hydraulisk kalk og noget kønrøg. Folkebladet 1. september 1958 Vejen Gæstgivergaard skal udvides Fru M. Bøttker, der efterhaanden som hovedvejsomlægningen omkring Vejen Gæstgivergaard er blevet færdigt, har moderniseret sin virksomhed, har nu yderligere planer om en udvidelse. Arkitekt Hans Christensen har i disse dage afsluttet tegninger og planer for en større udvidelse med opførelse af et restaurationslokale ud mod den ny hovedvej. Arbejdet vil blive udbudt i licitation snarest muligt og vil om muligt blive sat i gang inden efteraaret. Fru Bøttkers søn, Egon, der er ansat ved det ridende politi i København, har faaet et aars orlov fra tjenesten for at bistaa ved forretningens drift under ombygningen. 2

3 Folkebladet 13. november 1958 Store byggeplaner Som tidligere omtalt har fru Marie Bøttker, Vejen Gæstgivergaard, ret store planer for ombygning af etablissementet. Planerne, der er udarbejdet af arkitekt Hans Christensen, har nu været til behandling i bygningskommissionen, og går herfra videre til andre myndigheder. Tidens Tegn 20. juni 1964 GAMMELT OG NYT - Et af de ældste kvarterer i Vejen finder man ved Vejen Gæstgivergård, og for nylig måtte det formentlig ældste hus i Vejen fjernes som et led i den udvidelse, gæstgivergården for øjeblikket er i gang med. Udvidelsen omfatter opførelsen af en ny, stor fløj ud mod hovedvej 1, som vil komme til at give den gamle gæstgivergård et nyt ansigt denne vej. Jysk Aktuelt 11. juli 1964 Gæstgivergården i Vejen udvider restaurationen Der sker noget på byggeriet på Vejen Gæstgivergård. Om ca. to måneder tager kroens ejere, Hans Bøttker og fru Mette-Marie Bøttker nye restaurationslokaler på ialt 270 m 2 i brug, og dermed er der sat punktum for udvidelserne på kroen i første omgang. Udover de tre nye restaurationslokaler er der bygget nye gange, der skal kobles sammen med den store sal. Tillige får man nye garderobeforhold og nye toiletter. Gangene bliver opført i gule sten, og taget skal være dybrødt tegltag. Fra de nye restaurationslokaler vil man kunne nyde udsigten ud over fru Bøttkers smukke have. Vi glæder os - Vi glæder os meget til at tage de nye restaurationslokaler i brug, siger fru M. Bøttker. Vi har nu alt for længe været i stærk pladsnød, og med udvidelserne vil vi kunne betjene publikum på en bedre måde, Men det er bestemt ikke meningen, de nye restaurationslokaler skal anvendes til dansanter og lignende, pointerer fru M. Bøttker. De skal anvendes til selskabslokaler og bestyrelsesmøder. Tegningerne til byggeriet er udført af arkitekt Hans Christensen, Vejen, murerarbejdet er udført af murermester Tage Nielsen, Vejen, tømrerarbejdet er udført af tømrermester Gunnar Dahl, Vejen, smedearbejdet er udført af smedemester Ole Madsen, Vejen, sanitet er udført af ingeniør H. Bukh, Vejen, snedkerarbejdet er udført af snedkermester Chr. Fischer, Vejen, elarbejdet af H. Ehlers, Vejen. 3 Serl.

4 Ny fløj under opførelse i Rejsegilde Fru Bøttker og håndværkerne slukker tørsten. 4

5 Jysk Aktuelt - Vejen og omegn - 5. januar 1965 ( Kontor: Nørregade 17 - Telefon Redaktør: Arthur Vistisen ) Vejen Gæstgivergård indvier moderne fløj Ved indvielsen i dag præsenteres tre smukke selskabslokaler der opfylder ethvert tænkeligt krav Den ældgamle og historiske Vejen Gæstgivergård oplever i dag en renæssance, idet ægteparret Musse og Hans Bøttker indvier den nye fløj med selskabslokaler, der er opført ud mod hovedvej A 1. Og samtidig får fru Bøttker for første gang, siden hun den 1. marts 1952 overtog kroen efter sin far, sin egen dagligstue. Den hidtidige stue har været et kombineret gennemgangs-, lager-og opholdsrum. Samtidig er de møbler pakket ud, som for år siden blev opmagasineret, efter at ægteparret var flyttet til kroen fra huset på Mindevej. Den nye fløj, der er opført i gule sten og er ca. 40 meter lang, indeholder restaurations- og selskabslokaler, der fuldt ud opfylder ethvert af tidens krav. De smukke og gule natursten har fået lov til sammen med lyse farver og smukke gulvtæpper at præge indendørs, og indgangen sker gennem en trefløjet hoveddør til en vestibule med ølandsklinker på gulvet og videreføres til en garderobe- og toiletkorridor i smagfulde farver, idet det dybrøde gulvtæppe står usædvanlig godt til de gule natursten, der afsluttes med en grøn kant ved loftet. Til venstre for vestibulen fører en dør ind til et selskabslokale på ca. 65 kvadratmeter og med blyindfattede ruder. Til højre fører døren ind til to selskabslokaler på hhv. ca. 70 og 85 kvadratmeter, og med skydedøre kan de to lokaler blive til et stort. Hvert lokale har egen udgang, hvilket er nødvendigt i tilfælde af sluttede selskaber, og hvis der er tale om, at der skal danses, er der direkte adgang til salen. Gulvene i de tre smukke lokaler er belagt med praktiske tæpper i en grøn farve, som står godt til gardiner og vægfarver. På væggene hænger moderne malerier af kunstneren Gudmund Lervad. Også for betjeningen er der skabt ideelle forhold. I den lange anrettergang er der indrettet elektrisk elevator fra kælderen, og foruden den store buffet findes der i tilknytning til den inderste sal en ekstra buffet med serveringsluge. Den nye afdeling er med fuldt overlæg adskilt fra den gamle, og i øvrigt må man sige, at arkitekten, Hans Christensen, sammen med bygherrerne har løst opgaven på en smuk måde. Af håndværkermestrene har medvirket murer Tage Nielsen, tømrer Gunnar Dahl Nielsen, snedker Chr. Fischer, smed Ole G. Madsen, glarmester Friis Petersen, ing. J. B. Buch, blikkenslager Chr. Pedersen, maler Erik Pedersen, inst. H. Ehlers og Søn og entreprenør Villy Nielsen, mens manufakturhdl. Laur. Andersen og Chr. Fischer har leveret gardiner og møbler. De sidstnævnte er fra V. Schou Andersens møbelfabrik i Vejen. 5

6 Folkebladet 5. januar 1965 Gæstgivergården i Vejen udvidet Der er taget vidtgående hensyn til gæsternes velbefindende og personalets arbejdsforhold I dag tager Vejen Gæstgivergård den nye store om- og tilbygning til etablissementet i brug. Ombygningen har givet gæstgivergården smukke og hyggelige lokaler, hvis indretning, der er udført af arkitekt Hans Christensen, Vejen, tager vidtgående hensyn til såvel gæsternes velbefindende som personalets arbejdsforhold. Den nyopførte fløj har en længde på 40 meter og rummer såvel restaurations- som selskabslokaler. Indretningen er både smuk og smagfuld og giver et lokale til rådighed på 65 kvadratmeter. Der er yderligere to lokaler til rådighed på 70 og 85 kvadratmeter, som ved skyde-skillerum kan sættes i forbindelse og derved udgøre et stort rum. De medvirkende håndværkere har været murermester Tage Nielsen, tømrermester G. Dahl Nielsen, installatør H. Ehlers & Søn, snedkermester Chr. Fischer, smedemester Ole G. Madsen, glarmester Friis Petersen, ingeniør Jens B. Buch, blikkenslager Chr. Petersen og malermester Erik Petersen. Jysk Aktuelt - Vejen og omegn - onsdag 6. januar 1965 Mange gode ønsker for fremtiden Festlig indvielse af Vejen Gæstgivergårds nye restaurations- og selskabslokaler Under festlige former indviedes i går de nye selskabs- og restaurationslokaler på Vejen Gæstgivergård. Ved de festligt dækkede borde bød fru M. Bøttker velkommen, og som den første af talerne bragte sognerådsformanden, advokat Jørn Hansen, en hilsen fra sognerådet. Han sagde bl. a.: - Sognerådet gør sig de bedste anstrengelser for at stimulere byens vækst og gøre byen stadig mere attraktiv at bo i. Men sognerådets arbejde i denne henseende vil aldrig kunne lykkes, medmindre byens borgere tilslutter sig arbejdet og hver på sit område søger at følge udviklingen op. Det har derfor glædet os at se de mange initiativ, der fra erhvervslivets side er taget for at komme til at stå bedre i konkurrencen med andre byer. Vi har set, hvordan den ene forretning og virksomhed efter den anden har moderniseret og udvidet. Det er ikke så ofte, at sognerådet får lejlighed til at udtrykke sin glæde over disse bestræbelser, og derfor er det en glæde at kunne gøre det i dag. Til lykke med de nye lokaler. Fhv. sognerådsformand, vognmand K. Hansen, bragte som formand for Banken for Vejen og Omegn en lykønskning og mindede om, at stemningen var bedre, end da man forhandlede om den nye hovedvejs linjeføring. På håndværkernes og naboernes vegne talte snedkermester Chr. Fischer, som ønskede til lykke, og der blev desuden talt af arkitekt Hans Christensen, manufakturhandler L. Andersen, overpostbud Hans Pedersen, en broder til fru Bøttker, og kroejer Jørgen Jensen, Skodborg. Fru M. Bøttker sluttede samværet med en tak for de mange smukke ord og ønsker for fremtiden. 6

7 Onsdag 6. januar 1965 Indvielse af stor udvidelse af Vejen gæstgivergård Med den foretagne udvidelse er der på Vejen gæstgivergård skabt stilfulde og moderne lokaliteter Med omkørselsvejen i Vejen fik Vejen gæstgivergård en ret uheldig placering med bagsiden vendt mod hovedvejen. Dette forhold er nu blevet ændret, idet værtsparret Musse og Hans Bøttker for et lille års tid siden gik i gang med opførelse af en helt ny fløj til med facade ud mod hovedvejen. Tegning og projekteringen er foretaget af arkitekt Hans Christensen. Arbejdet er nu såvidt afsluttet, at der i går kunne holdes indvielse på den smukke og stilfulde udvidelse. Den ny fløj, der er opført i gule sten, er 40 meter lang og indeholder restaurations- og selskabslokaler. Fra hoveddøren kommer man ind i vestibulen, der som gulvbelægning har ølandsklinker. Til venstre fører en dør til et selskabslokale, der er på omkring 65 kvadratmeter og har blyindfattede ruder. Til højre fører en dør ind til to selskabslokaler på henholdsvis 70 og 85 kvadratmeter. Lokalerne er adskilt med en harmonikadør og kan for det tilfælde anvendes som et stort lokale. Fra alle lokaler føres særskilt døre til anvendelse, hvor der er tale om sluttede selskaber. Videre er der korridor med garderobe og toiletter. Overalt er der smukke og afstemte farver på væggene, og gulvene er forsynet med dejlige bløde tæpper i en smuk grøn farve. På væggene hænger moderne malerier af maleren Gudmund Lervad. I anledning at indvielsen var værtsparret genstand for megen opmærksomhed i form af gaver og blomsterdekorationer, og der var en lille sammenkomst, hvori deltog repræsentanter for sognerådet, bankforbindelsen, arkitekten og håndværkerne, som har udført arbejdet. Fru Musse Bøttker bød de forskellige velkommen, og ved bordet blev der holdt en del taler. Sognerådsformand, advokat Jørn Hansen, roste det initiativ, værtsparret havde taget ved at gå i gang med udvidelsen, og det smukke resultat, man havde opnået. Han sluttede med ønsket om, at udvidelsen måtte blive til gavn og glæde. Formanden for Banken for Vejen og omegn, vognmand Kr. Hansen, overbragte bankens lykønskning. - Stemningen her på gæstgivergården er i dag bedre end den gang, vi arbejdede med omkørselsvejen, hvorved gæstgivergården i sin daværende form ikke fik nogen god placering. I dag må vi sande, at det var det rigtige, som blev gjort, og med den nu foretagne udvidelse har gæstgivergården en fin placering ved hovedvej 1. Snedkermester Kr. Fischer talte på håndværkernes vegne og takkede for det gode samarbejde, man har haft. Han ønskede værtsparret til lykke med de ny smukke lokaliteter. Arkitekt Hans Christensen takkede for den tillid, der var vist ham, samt for det gode samarbejde, der havde været med værtsparret og håndværkerne. Manufakturhandler Laurids Andersen ønskede tillykke med nyskabelsen og udtalte ønsket om, at den vennesæle og gode ånd, der altid havde hersket på Vejen gæstgivergård, måtte være herskende også under de ny forhold. Overpostbud Hans Petersen fortalte træk fra sit fødehjem, Vejen gæstgivergård. Videre blev der talt af kroejer Jørgen Jensen, Skodborg, hvorefter fru Musse Bøttker takkede for de mange gode ønsker, der var udtalt, og den megen opmærksomhed, som var vist i anledning af indvielsen. 7

8 Folkebladet 6. januar 1965 Vejen Gæstgivergård holdt en festlig indvielse Mange gode ord til den dygtige værtsfamilie ved sammenkomsten Det var på rigtig jysk kromaner, at Vejen Gæstgivergård i går fejrede den officielle indvielse af de nye selskabs- og restaurationslokaler, med en frokost, der både kvalitativ og kvantitativ måtte siges at være overdådig. Alle de tunge og krydrede vinterspiser, der går under fællesnavnet sulemad, fejrede man efter en lille pause ovenpå julefrokosterne her et glædeligt gensyn med. Der var mange bænket rundt om de lange borde, dagens kvinde, kroejer Musse Bøttker, gift med postbud Hans Bøttker, havde for en gangs skyld sluppet grydeskeerne og sat sig til bords med sine gæster, medens datteren Kirsten, der åbenbart har arvet sin mors evner for det madmæssige, stod for køkken og servering. Sognerådsformand Jørn Hansen var den første til på kommunens vegne at ønske til lykke med udvidelsen og moderniseringen, han understregede, at det ikke alene var en privat begivenhed, men at det var af uvurderlig betydning for kommunen, at erhvervslivets initiativ bidrager til at gøre byen mere tiltrækkende. Et leve for værtsparret blev udbragt. Begrænset plads i et strømpeskaft Arkitekt Hans Christensen takkede for det gode samarbejde med familien, selvom manden i huset kan tage sin røde frakke på og gå, når det passer ham, er det ikke sjældent sket, at vi har villet have ham med på råd, når de større beslutninger skulle tages, sagde arkitekt Christensen og tilsluttede sig bankens ønske om, at den store investering ville kunne svare sig. Det er nødvendigt med en god bankforbindelse, når det drejer sig om byggeri i denne størrelsesorden, sagde arkitekten, det er jo begrænset, hvad der kan være i et strømpeskaft, men mon ikke pengene kommer hjem igen, det er et tydeligt behov, der er blevet opfyldt med disse lokaler. Manufakturhandler Laur. Andersen mindedes den gamle kromand Hans Petersen og glædede sig over, at den samme hyggelige og vennesæle ånd, der herskede i hans tid, var bevaret trods alle forandringer og håbede, at denne ånd måtte bestå også i de kommende generationer. En anden stemning Formanden for Banken for Vejen og Omegn, K. Hansen, udtrykte sit håb om, at den store investering, der var foretaget i byggeriet, ville komme igen i form af øget omsætning, og sammenlignede dagens stemning af fest og optimisme med den noget mere dystre stemning, der rådede den dag, man var samlet til et møde, hvor det blev bestemt, at omkørselsvejen til hovedvejen skulle laves - den omkørsel, der til en vis grad blev årsag til ombygningen, idet gæstgivergården ved denne vej-disposition pludselig fik bagsiden ud til hovedvejen - den var ikke særlig tiltrækkende for forbipasserende bilister - nu ligger den lange gule længe der, tydeligt at se og nydelig at se på. Et leve for fruen blev udbragt. På håndværkernes vegne takkede snedkermester Chr. Fischer hele familien for godt samarbejde. I er jo allesammen mere eller mindre implicerede, og det er et sjældent godt sammenhold, man finder her i familien, sagde snedkermesteren, og henvendte sig direkte til fru Bøttker. Nu håber jeg, du vil få andre til at tage lidt af det værste slæb for dig, ellers ender det med, at du slider dig selv op. Man siger, at et menneske, der er god ved dyr, er et godt menneske, og jeg tror i grunden, at det er din måde at slappe af på, når du er ovre på den anden side af vejen for at se til din dyrepark. Jeg tror, der vil ske meget her i den gamle by, sagde snedkermesteren videre, jeg er spændt på at se, hvad de kommende år vil bringe af forandringer her. 8

9 Tæppe af svinebørster Efter kaffen, som nu kunne serveres i de tilstødende lokaler, foretog gæsterne en rundgang gennem huset. Af de ting, man særligt bemærkede, var det smukke tæppe, et hollandsk produkt, der er fremstillet af uld, kreaturhår samt svinebørster, og som skal være utroligt slidstærkt og let at holde. Farverne er meget smukke. I den lange, yderst præsentable garderobegang med de ny og meget tiltalende toiletter, er farven en varm bordeaux-rød, og i de store selskabslokaler er det en interessant vissengrøn. Det består begge steder af kvadrater, der er lagt løst ned med en skakbrætlignende effekt, som man havde opnået ved at vende hveranden kvadrat forskelligt. Bliver en enkelt kvadrat slidt, kan den tages op og byttes ud med en anden, der ligger et mere utrafikeret sted. Og det er bare en enkelt ting blandt mange. Ellers er der kun at sige, at lokalerne er lyse og tiltalende, og at Vejen med disse har fået nye tiltrækkende restaurationslokaler, som nok til sommer skal vise sig at få en del forbikørende turister til at stoppe op - måske for længere tid, så kan det være, der bliver basis for at få det næste ønske, nemlig flere gæsteværelser, opfyldt. 12 øre for en kaffepunch Postbud Hans Petersen, søn af den gamle kroejer og bror til den nuværende, lykønskede sin søster og mindedes, da hans far den 1. december 1906 overtog kroen, det var i de gode gamle dage, da en øl kostede 12 øre og en kaffepunch ligeledes kostede 12 øre - og 2 for 25 øre! Der var ingen skat på spiritus, og det var dengang en virkelig god levevej at være krovært. Der var mere fortjeneste på de våde varer end nu. Siden er det gået op og ned - værst under den 2. verdenskrig, da man sagde, at hver dag gik der en restauratør ned. Selv om det er lidt bedre nu, sluttede Hans Petersen, er det dog nødvendigt med en stor omsætning - særlig efter en udgift som denne, men mon ikke det vil gå godt, du har da i hvert fald en god hjælp i dine to børn, som - næsten - er lige så dygtige og energiske som deres mor. Værten fra Skodborg Vesterkro, Jørgen Jensen, mente, at der som kollega nok kunne være grund til misundelse, når man så de smukke, nye lokaler, men når man tænkte på forpligtelserne, der fulgte med, kunne man godt betakke sig. Fru Bøttker sluttede den lange og festlige frokost med at takke hver især af de fremmødte håndværkere for råd og bistand og fremhævede, at det ikke alene var mestrene, hun kunne takke for, at alt var gået så godt, men at også alle svendene havde udført et godt stykke arbejde. Fruen takkede desuden banken, uden hvis hjælp det hele slet ikke ville være blevet til noget, og sin familie, som hele tiden havde stået bag hende i det store arbejde, der var gået forud. 9

10 Folkebladet 11. maj 1966 Bykroen bygger igen Nyt restaurationslokale og en halv snes værelser På Vejen Bykro er man gået i gang med en ny etape af udbygningen af det bestående. Nybyggeriet omfatter et yderligere restaurationslokale, en halv snes værelser, et nyt køkken og en folkestue til personalet. Det hidtidige køkken vil blive indrettet til kaffekøkken. For byens turister er det af væsentlig betydning, at Bykroen nu også bliver et moderne hotel. Der vil, som det fremgår af arkitekt Hans Christensens tegninger, ikke blive sparet med hensyn til de nye værelsers indretning. Der bliver bad, toilet og telefon til alle værelserne. Særlig glad er man på Bykroen over at få et nyt, helt moderne og rummeligt køkken. Det er halvandet år siden, Bykroen tog sine nye lokaliteter ud til hovedvej 1 i brug. I denne tid har kroen kunnet befæste sit ry som godt og hyggeligt madsted. Både stedlige borgere og vejfarende har lært at værdsætte stedet, og kunstneren Lervads særprægede billeder på væggene bidrager i høj grad til at give Bykroen en særlig atmosfære. Jysk Aktuelt - Vejen og omegn juli 1966 Bykroen udvider Nyt restaurationslokale og en halv snes værelser På Vejen Gæstgivergård, også kaldet Bykroen, er man i fuld gang med en ny etape af udbygningen af det bestående. Nybyggeriet omfatter et restaurationslokale, et nyt køkken, en folkestue til personalet samt en halv snes værelser. Arkitekt Hans Christensen, Vejen, har udarbejdet tegningerne, og der bliver al mulig moderne komfort i forbindelse med værelserne, der bliver med bad, toilet og telefon. Det er omkring halvandet år siden, Gæstgivergården tog sine nye lokaliteter i brug, og kroen er ved at blive kendt viden om bl. a. på grund af Lervads særprægede billeder og kroens særegne atmosfære samt det gode ry som godt madsted, der er opnået. 10

11 Jysk Aktuelt - Vejen og omegn august 1966 ( Kontor: Nørregade 17 - Telefon Redaktør: Povl Nørager ) KÆMPEKOMFUR Vejen Gæstgivergård fik i går, som et led i ombygningen af kroen og moderniseringen af køkkenet leveret et nyt elektrisk komfur. Som det ses på billedet, hvor bl. a. Falck-Zonen i Vejen arbejder med installeringen, er det ikke noget helt almindeligt komfur. Det er 2½ meter langt, 1½ meter bredt, vejer omkring 1½ ton og kan om fornødent klare madlavningen til 1000 personer på een gang, og så må det endda gerne dreje sig om en middag på tre retter mad til hver. Prisen på komfuret, der uden tvivl er det største i Syd- og Sønderjylland, ligger på omkring kr. Handelsrejsende Bladet 21. oktober 1966 Vejen Gæstgivergård, ved fru Bøttker, er i øjeblikket i fuld sang med store udvidelser. Der er indtil nu bygget stor restauration samt nyt køkken, og inden længe vil der også være bygget en hotelfløj, hvor der bliver plads til ca. 30 senge. Samtidig med udvidelserne har fru Bøttker valgt at kalde Gæstgivergården for Vejen Hotel Gæstgivergård. Jyllandsposten 15. marts 1967 VEJEN GÆSTGIVERGÅRD vil om kort tid kunne indvi 2. etape af et udbygningsprogram, der skal give den gamle gæstgivergård hotelpræg. Foruden nyt køkken og 10 nye dobbeltværelser indrettes der et konferencerum. Der skal senere udvides med yderligere en værelsesfløj. 11

12 25. april 1967 Fru M. Bøttker har afsluttet endnu en etape af sit betydelige hotelbyggeri i forbindelse med Vejen Gæstgivergård. Under navnet Hotel Vejen præsenterer bygningerne sig som en smuk og indbydende helhed ud til hovedvejen. Der skal nok være stadig flere vejfarende, som vil standse op for at kigge inden for i hotellet. Den ny hotel-afdeling er taget i brug, men indvies officielt først i morgen. Der er skabt en helt ny fløj med 10 værelser, så hotellet nu råder over ialt 26 senge. Man har ikke sparet på noget ved værelsernes indretning. Grundsynspunktet har været, at man ikke blot ville lave et overnatningssted, men skabe hyggelige værelser, der er til at bo i. Værelserne er indrettet med megen smag, og møblementet er gedigent håndværksarbejde. I nogle af værelserne har man indført det ny princip at stille sengene i forlængelse af hinanden i stedet for ved siden af hinanden. Det hævdes, at mange hotelgæster foretrækker en sådan sengeopstilling. Til hvert værelse hører eget badeværelse og WC. I den ny fløjs nordlige ende er indrettet en smuk vestibule, hvor gæsterne kan slappe af i magelige stole og følge trafikken på hovedvejen. I den modsatte ende er der blevet indrettet et restaurationslokale, der også kan benyttes som mindre mødestue. I forbindelse med den ny hotelfløj har man indrettet et helt nyt køkken, dejligt stort og i lyse venlige farver. For kokken må det være en sand fornøjelse at arbejde i et sådant køkken, hvis centrale del er et tip-top moderne elektrisk komfur. I køkkenet findes alle moderne køkkenmaskiner. Og man har ikke nøjedes med at opstille et køleskab, men har straks indrettet et helt kølerum. Til personalet er der opholdsrum med WC og bad. Jo, der er sket store den gamle gæstgivergård med den lange historie. Fru M. Bøttker har vist, at man godt kan forene traditioner med en ny tids krav. For en kommune som Vejen betyder det overordentligt meget, at der på stedet findes gode hotel- og restaurationsforhold. Med Hotel Vejen har byen fået et moderne hotel, man ikke finder bedre i storbyerne. Også den slags ting er med til at gøre Vejen attraktiv og dermed befordrende for byens udvikling. Men der er stadig brug for yderligere hotelkapacitet i Vejen Tegningerne til Hotel Vejen stammer fra arkitekt Hans Christensens tegnestue. Det må siges, at han har haft en lykkelig hånd, da han satte planerne til papir. Det hele virker harmonisk, og der er tænkt på den mindste detalje, for at værket kunne blive bedst muligt. Arbejdet er udelukkende udført af Vejen-håndværkere, som hermed endnu en gang har fået lejlighed til at leve op til deres ry som dygtige, solide håndværkere. Annoncerne (ikke vist) på denne side viser, hvilke håndværkere og leverandører, der har medvirket ved opførelsen og indretningen af Hotel Vejen. 12

13 Folkebladet 26. april 1967 Storken kom til hotelindvielsen Lige rettidig til indvielsen af Hotel Vejens ny hotelfløj i dag har et storkepar indtaget reden i hotellets have. Først kom storkefatter for at sondere boligforholdene for storke i Vejen. Dagen efter kom storkemutter, og nu er de to i forening gået i gang med at gøre reden klar til afkommet. 26. april 1967 VEJEN GÆSTGIVERGÅRD er efter en omfattende modernisering åbnet som hotel Vejen. Der er indrettet et moderne køkken, opført en halv snes nye dobbeltværelser og opholdsstuer og konferencerum. Ved ombygningen og moderniseringen har man tilstræbt at lade hotellets facade ind mod Vejen by bevare det gamle gæstgiverpræg, hvorimod virksomheden ud mod hovedvej A 1 fremtræder som en moderne hotelvirksomhed. Folkebladet 27. april 1967 Hotel Vejen indviet Ved en festlig og hyggelig sammenkomst indviede Hotel Vejen i går sin ny hotelfløj. Der lød mange lovord om det smukke byggeri, ligesom værten, fru M. Bøttker, rostes for det initiativ, hun havde vist ved at fortsætte moderniseringen af hotellet. Som ventet gav virksomhedens ny navn, Hotel Vejen, anledning til en række bemærkninger under festen i går. Nogle fandt, at det var det helt rigtige navn, medens andre holdt på, at ordet, Gæstgivergården udstrålede mere charme og varme. Diplomatisk glattede fru Bøttker ud ved at fastslå, at betegnelsen gæstgivergården ville blive bibeholdt samtidig med det ny navn Hotel Vejen. Af betydning for byen Sognerådsformand, advokat Jørn Hansen indledede den lange række af taler med at overbringe en lykønskning fra sognerådet. Det spillede en stor rolle for byen som helhed, at hotel- og restaurationsforholdene var i orden. Han takkede fru Bøttker, fordi hun havde taget initiativet til og den økonomiske risiko ved en a jour-føring af Vejens hotelforhold. På familiens vegne lykønskede overpostbud Hans Pedersen og tidl. kontorassistent Svend Aage Jensen. Direktør Vagn Egelund Larsen talte på Vejen Banks vegne. Forretningsfører H. J. Hansen ønskede held og lykke på Turist- og Borgerforeningens vegne, og for håndværkerne formulerede snedkermester Chr. Fischer en lykønskning til fru Bøttker. Der blev endvidere talt af arkitekt Hans Christensen, fabrikant Harry Brønd, direktør M. Koed og fabrikant G. Thams. Husets frue sluttede festens officielle del med en tak for al opmærksomhed i dagens anledning. 13

14 Et glimt fra festen på Hotel Vejen i går. I midten ses fru M. Bøttker. Til venstre for hende datteren, fru slagtermester P. Knudsen, til højre Hans Pedersen og Svend Aage Jensen. Vestkysten 27. april 1967 Ny gæstefløj i Vejen gæstgivergård Den omfatter 10 værelser, vestibule, restaurationslokale og nye køkkenregioner For anden gang i løbet af få år var der i går indvielse på Vejen gæstgivergård. Denne gang gjalt indvielsen en nyopført gæstefløj indeholdende 10 komfortable værelser, alle med toilet og bad. Med værelserne i den nye gæstefløj kommer Vejen gæstgivergårds værelseskapacitet op på ialt 26. Nybygningen indeholder desuden en hyggelig vestibule samt en dejlig og smagfuld opholdsstue, som også kan finde anvendelse til mindre møder. I forbindelse med den nye gæstefløj er indrettet nye og moderne indrettet køkkenregioner med kølerum m.m., ligesom forholdene for personalet er forbedret. Vejen gæstgivergård er af ældre dato og har altid været et velrenommeret sted med sin beliggenhed ud til hovedvej 1. Med omlægningen af hovedvejen blev gæstgivergården bagvendt - en omstændighed, fru Bøttker, der gennem adskillige år har ledet den gamle gæstgivergård, slet ikke var glad for, men initiativrig og foretagsom, som fru Bøttker er, så hun en chance til at få opført en ny fløj med store hyggelige selskabslokaler ud til hovedvejen, og dette er nu blevet fulgt op med en ny gæstefløj. Med indvielsen i går fik virksomheden også et nyt navn, nemlig hotel Vejen, men Vejen gæstgivergård, eller som det populært også bliver benævnt bykroen, vil næppe forsvinde af folkemunde. Til sammenkomsten i går var mødt arkitekt Hans Christensen, der har forestået udformning af tegningen, alle håndværksmestre, indretningsforbindelser og repræsentanter for sognerådet, institutioner og foreninger. Fru Bøttker bød de mødte velkommen og udtalte sin glæde over det smukke resultat, der var nået. Sognerådsformanden overbragte hilsen og lykønskning fra sognerådet. Han pointerede, at gode hotel- og restaurationsforhold for erhvervslivet i byen, turismen og beboerne er af stor betydning, og der var grund til at sige familien Bøttker tak for den ajourføring og udvidelse af hotelkapaciteten, der var sket. Det havde krævet store investeringer og en væsentlig indsats, men det var nødvendigt, når en by vokser, at der også på hotel- og restaurationsområdet skete en a-jourføring. Sognerådsformanden sluttede med ønsket om, at det, som var sket, måtte blive til gavn og glæde. 14

15 Hans Petersen - en bror til fru Bøttker - slog fast, at den nye gæstefløj var et nødvendigt supplement, og alt var med nyerhvervelsen blevet ideelt. Bogholder Svend Å. Jensen, Vejen, omtalte baggrunden for de forandringer, der var sket og komplimenterede familien Bøttker for initiativet og det fremsyn, som de havde lagt for dagen. Resultater, der er nået, er både storslået og fint, og alt er løst på en nobel og pæn måde, sagde han. Videre blev der talt af bankdirektør Vagn Egelund Larsen, formanden for Vejen turistforening, H. J. Hansen, arkitekt Hans Christensen, fabrikant Simon Brønd, direktør M. Koed, fabrikant Thams og snedkermester Kr. Fischer, der takkede på håndværkernes vegne. Fru Bøttker afsluttede med at takke for de mange gode ønsker og den store opmærksomhed i form af blomster m.m., der var vist i dagens anledning. Jysk Aktuelt 27. april 1967 Fra gæstgivergård til moderne hotel Hotel Vejen indviede i går den ny hotelfløj Mange anerkendende ord lød i går til fru M. Bøttker da Vejen Gæstgivergård, under festlige former, under navnet Hotel Vejen, indviede den nye hotelfløj og markerede afslutningen på sidste etape i et byggeri der totalt har ændret den gamle kro til et tip-top moderne hotel,. Tegningerne til det nye hotel er udført af arkitekt Hans Christensen, og arbejdet med byggeriet og monteringen, er udelukkende udført af Vejen-håndværkere, som har udført et ualmindeligt smukt arbejde. Alt virker stilrent og gennemtænkt til sidste detalje, og med indvielsen af Hotel Vejen har byen fået et hotel, der med hensyn til komfort næppe findes bedre andre steder i landet. Den nye fløj rummer 10 værelser, så hotellet nu i alt råder over 26 senge. I nogle af værelserne hair man stillet sengene i forlængelse af hinanden i stedet for den sædvanlige traditionelle opstilling side om side, men fælles for alle værelser er hygge skabt med sikker smag, der gør hvert enkelt værelse til mere og andet end blot et overnatningssted. I den nye fløjs nordlige ende er indrettet en smuk vestibule og i hotellets modsatte ende et restaurationslokale, der også kan benyttes til mindre møder. Endelig har hotellet i forbindelse med byggeriet fået indrettet et stort og moderne indrettet køkken, med vel nok byens største fryseboks og skarp adskillelse mellem stederne, hvor kolde og varme retter tilberedes. Dominerende i køkkenet er det store moderne elektriske komfur, men i køkkenet findes i øvrigt alle moderne køkkenmaskiner der må gøre køkkenchef Hans Madsen og kok Anders Andersens arbejde til noget af en ønskestilling for kokke. Hotellet, der ved fru Bøtkers energiske indsats efterhånden har fået et ualmindeligt godt ry som madsted, vil ganske afgjort være medvirkende til at gøre byen endnu mere attraktiv og fremtræder under alle omstændigheder som et hotel man med rette kan være stolt af. Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen. Eller klik på pil allerøverst tv. på skærm for at vende tilbage til forrige link. 15

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER OMBYGGET 2006 VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENTERER Lidt om æ`døgner i Vejrup - - som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 SØNDERVIG FERIEPARK Søndervig Sag. r1901 Nybolig Ringkøbing & Søndervig Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 Søndervig Feriepark - bolig 60 m2. 02 Søndervig Feriepark - her opføres Danmarks ubetinget

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Sl 51,12

Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Sl 51,12 Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Sl 51,12 Caitlin ville komme til at savne sin storesøster, når Molly skulle på universitetet. Virkelig. Det ville hun. (Men hold fast, hvor tog

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen.

Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen. Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen. Vitus rejser samlede os op Tåstrup, Valby og Ølby. Første stop efter færgen var i Hamborg,

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Velkommen til mulighedernes hus

Velkommen til mulighedernes hus Velkommen til mulighedernes hus Musikteatret Holstebro Musikteatret Holstebro er det vestlige Danmarks kulturelle midtpunkt. Mere end 100.000 gæster besøger årligt huset til teaterforestillinger, musicals

Læs mere

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken 8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bondehuset bag bakken SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bolig sommerserie Living 9 Rikke Koks Andreassen er kommet i Kikhavn, siden hun var barn.»området betyder

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

På nordisk manér. i Sydfrankrig

På nordisk manér. i Sydfrankrig Bolig På nordisk manér i Sydfrankrig I mange år har der stået Sydfrankrig på programmet, når Christina Winther og hendes mand skulle holde ferie. Så da de fik mulighed for at købe et sommerhus i udlandet,

Læs mere

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Pris - i hjertet af Svanelundskvarteret fra kun 1.795.000 ndsvej Svanelu EKSKLUSIV BELIGGENHED Situationsplan

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Her bor du midt i golfparadis

Her bor du midt i golfparadis Her bor du midt i golfparadis 20 km fra lufthavnen og det historiske Malaga på den spanske solkyst i fredelige og naturskønne omgivelser. Kun 170.000 euro M. Goldschmidt Holding A/S Fra lejlighedens terrasse

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.:

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.: RÅDERETSKATALOG - AFD. 10 1 Hvad må jeg? Som beboer hos Århus Omegn har du gode muligheder for at forbedre din bolig og dermed sætte dit eget præg på boligen. Der er faste regler for hvad man må ændre

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Teknisk bibliotek 16. Tv-stue, opholds-, spise-, internet-, Tv-rum. Møde- og konferencerum, større grupperum (tema) (version:

Teknisk bibliotek 16. Tv-stue, opholds-, spise-, internet-, Tv-rum. Møde- og konferencerum, større grupperum (tema) (version: Indledning. Da tørt og behageligt udendørsophold ikke altid kan tilbydes, er en passende opholdsstue et udmærket alternativ. Indrettes stuen med flere funktioner, er der større chance for, at gæsterne

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 ..:!/ / ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 AMAGERTORV 11. 1160 KØBENHAVN K KONGELIG DANSK YACHTKLUB (KDY) Redegørelse vedr. de lokalefaciliteter, som deles med Skovshoved Sejlklub (SKS) KDY, der har haft og fortsat

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Den nyindrettede Frisør Lindskov i Brabrand

Den nyindrettede Frisør Lindskov i Brabrand Den nyindrettede Frisør Lindskov i Brabrand Det praktiske og funktionelle ligger i selve indretningen og hyggen. Personligheden sørger Hanne Lindskov Kjær selv for i sin nye salon, Frisør Lindskov i Brabrand.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 Redaktion: Hans Cornelius og Martin Tanggaard Layout og produktion: Schwander Kommunikation Foto: Christian Mikkelsen

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret).

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). 360 Egen lejlighed i Kolding: Efter tre uger havde jeg så en adresse, mit personnummer og en

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere