NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS"

Transkript

1 NIELS WALDEMAR LARSENS DAGBOK KAP 3 NIELS WALDEMARS REISE! "!

2 !"#$%&'($)#*(+%&)(,-./&0+(&+#"%#!&*#)&-(+/&+.%#!-#+,&"&12324&1233&!"#"#$% I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: % Avskriften av et kapittel av dagboken til den danske tømmermannen Niels Waldemar Larsen fra 1898 og hyrekontrakten hans ble donert til museet av hans etterkommere. Dagboken skildrer hvordan den 23 år gamle Niels Waldemar Larsen arbeidet seg over Atlanterhavet fra Cape Town til New Orleans i årsskiftet om bord på stavangerbarken Rosenberg. Reisen tok 52 dager og forløp uten nevneverdige problemer. Nettopp dette gjør den spennende: I motsetning til mange andre dagbøker skrevet av sjøfolk i samme periode, skriver ikke Niels Waldemar om storm og forlis, eller andre dramatiske episoder til havs eller i utenlandske havner. Niels Waldemar var ikke sjømann, han arbeidet vanligvis som tømmermann på land. Han var dansk, mens resten av mannskapet kom fra stavangertraktene. Kanskje er dette grunnen til at skildringen hans er så god. I en ærlig, men humoristisk tone beskriver han detaljert hygiene og helseforhold, matstell og forholdet til arbeidskamerater og skipsoffiserer om bord. Dermed gir han et uvanlig godt inntrykk av hvordan dagliglivet fortonte seg for de mange tusen sjøfolk som seilte i utenriksfart på slutten av tallet. Det handler om å være sjøsyk, vente på bedre vind, hardt og rutinepreget arbeid, ensidig kosthold og om lengte til familien hjemme. Teksten er ramme for opplevelsesutstillingen Niels Waldemars reise- sjøens menn, mus og mat i 1898 som åpnet ved Stavanger sjøfartsmuseum i mai Anne Tove Austbø, Stavanger sjøfartsmuseum, mai 2011! #!

3 MIN JUL OMBORD PÅ ROSENBERG Juleaften bestod Maden af Risengrød, Preserveret Kød og Stegt Fisk. Julenat var jeg paa Vagt fra 12 til 4. Gikk til Køjs Juleaften Klokken 8 da alt var meget Stille. Det er den tøreste Jul jeg inu har oplevet. Julenat på min Vagt havde jeg at arbeide med Sejlene i Pjask Regnvejr og lige saa JuleDag op til Klokken 12 i stærk Rægn, men en god Vind som bringer os frem mendst ii danske Mil i Vagten. Den 23 December laa vi ganske stille i 16 Timer, ikke spor av Vind. Juledags Morgen fik vi krødrede Sild og jeg fik en Julekage af Kokken da han kom og Ønskede mig en Glædelig Jul for jeg holder mig Naturlighvis gode Venner med ham for der falder jo lidt ekstra af til Tømmermanden. Ja som sagt jeg Mønstrede om bord paa Sejlskibet Rosenberg den 13 Desember, da jeg saa at det var absolutt nødvendig at forlade (Cape Town, Sør-Afrika), og jeg havde neppe holdt den gaaende en Uge til (pga dyrtid). Jeg gikk om bord den 16. Desember og Aftenen jeg glemmer det aldrig, og fra den Tid kom jeg ikke i Land i Cape Town mer. SJØSYK I STILLASET Lørdag morgen blev jeg vognet Klokken 5 af Kokken, og saa maatte jeg staa op og begynde at Arbeide. Imilertid gikk Skuten ud af Dokken og laa for Anker en halv Dansk Mil fra Byen. Da vi var kommet derud blev der lavet en smule Stelads til mig lige nede paa Siden af forenden af Skibet, hvor jeg maatte gaa ned og tætne et Par Lemme. Jeg var der nede et Par Timer, saa følte jeg saa undelig nu efter at have været paa Landjorden saa lenge, og Skibet laa og rullede i det uendelige og det passede ikke mig rigtig. Naa jeg holdt den ud til Klokken blev 5 om Eftermedagen, da kunde jeg ikke lengere for den kvalmed gevaldig for mig, og jeg var bange for ikke at kunde klatre op af det Tov! $!

4 som gikk ned til mig hvist at jeg skulde begynde at kaste op saa, jeg gikk op og gikk ikke ned mer den Dag. Da jeg melte tel første Styrman at jeg ikke følte aalreit. ENSOM OG UTEN VENNER Saa kom Søndagen. Da havde jeg ventet Herman og Peter og flere andre Danskere som skulde komme ud at sige Farvel til mig. Vejret var dejligt saa jeg var tidlig oppe Søndag morgen, for jeg havde faaet Lov at tage med i land naar de kom ud til mig, men jeg ventede og ventede men alt forgæves - der kom ingen. Da var jeg ked af hele Tilværelsen og havde jeg kunded Svømme, da er jeg sikker paa at jeg havde sprunget over bord selv om jeg havde mistet alt vad jeg havde. Jeg følte mig saa alene og saa ligge der op til Onsdag Morgen den 21 Desember. Da forlod vi Cape Town og se paa Byen jeg synes det var saa underlig at forlade paa den maade, jeg Tenker ikke de har haft nogle Penger til at betale Baaden ud til mig, saa derfor kom de ikke naa. Mandag Morgen kom jeg blev kaldt op klokken 5! som sædvanlig, begyndte at Arbeide Kl 6. Da kom jeg ned paa den anden Side af Skibet for der var 2 andre Lemme som ogsaa skulde tætes. Det gikk alsammen meget godt skøndt at Vandet slog op over bagdelen paa mig af og til jeg følte mig mer rolig end om Søndagen. Jeg kom til det resultat at jeg var indelykket paa en Ø for flere Maaneder, men så tenkte jeg igjen naar Du faar overstaaet denne Thur da kan Du sige at Du har prøvet alt af alle mulige Slags her i Verden. HARD KOST: SØD SVISKESUPPE UTEN KOLØR OG PLUKKFISK MED MARGARIN Vel imidlertid var den blevet Middag, og Middagen bestod af Sød Suppe for uden Kolør. men med Svesker i, og Klipfisk af den billigste sort. Jeg begynte paa Varene, men spiste kun meget Lidt. Jeg sad kun og stak og imellem i det, for Appetidt havde jeg ikke noget af. Saa blev det Fyraften Kl 6 og halv syv var der Aftensmad som bestod af vore Levninger fra om Middagen: Klipfiske var bleven forvandlet til Plukfisk og det syntes bedre. Kunde magte to ikke saa lille et Kvantum af det, og saa The og Brød.! %!

5 Nu denne Plukfisk var godt Fed, for vi havde haft Margarine Smør smeltet til Klipfisken, og det var kommet i Plukfisken. Saa jeg gikk i Seng ved 10 Tiden og da havde jeg levnt en del af denne omtalte Plukfisk som jeg saa spiste da jeg følte Appetidt, men da Vognede jeg Klokken 12! med en Kvalme og følte forfærdelig utilpas. Maate staa op og gå paa hvort Kontor, derfra gikk jeg uden for og Da gikk Plukfisken over bord saa det strommede efter. Jeg gikk saa i Seng igjen, syntes at føle lidt bedre. Klokken 5! blev jeg kald, men sagde at jeg var daarlig og meddelte om at jeg var vognet om Natten og maatte staa op og kaste op. Naa jeg fik lov at ligge, stod op henaf Middag, men spise kunde jeg slet ikke. Jeg spaserede omkring paa dækket det meste af Dagen, for jeg tenkte at den friske Luft var god for mig. Gikk tidlig i Seng og neste morgen blev jeg kaldt af første Styrmand Klokken 5, da der var god Vind og vi skulde gaa ud, men jeg meddelte ham at jeg var lidt bedre, men ikke følte jeg aalrejt til at begynde at arbejde. Han forsvandt igjen, saa kom Kokken og hørte hvorledes at jeg befandt mig. Neppe var han gaaet før Kaptejnen kom og jagede mej ud af Køjen. Jeg sagde til ham at jeg var daarlig, men det vilde han slet ikke høre. Han sagde til mig; Troer Du vi hyrer Folk paa den Maade? Det maatte jeg tage til takke med, og ud af Køjen. Han gikk ikke før at jeg var oppe. Jeg følte mig meget mat i sokkerne, men der hjalp ingen kære Moder. Ud at Hjælpe til med at faa Ankeret op for vi skulde gaa ud. Det var helt underlig for mig op til Middag, og jeg spiste ikke noget, men hen paa Eftermedagen følte jeg bedre og Dagen efter var jeg temmelig frisk og måtte til at vaske og skruppe hele Dagen sammen med de andre over hele Skibet. Og jeg synes jo naturlighvis ikke rigtig om det arbejde, men jeg saa Styrmannen gjordte det samme, saa det var bare om at tage stromperne af og smøge Buxerne højt op, for lange Støvler som de andre havde jeg jo ingen af, men fik jo snart at høre at der var en som havde 2 Par og jeg fik ogsaa Lov til at Laane dem. Vi vaskede og skruppede og skurede og gjordte Vagt om Natten op til Juleaften.! &!

6 JULEMAT Juleaftens Nat var jeg paa Vagt og Vejret var daarlig, ligeledes 1. Juledag og 2. Juledag gikk meget stille hen. Den eneste forskel vi havde var at vi (fikk) Risengrød Juleaften, ellers mærkede vi slet ikke noget til Julen. 2. Juledag blev jeg meddelt at jeg kunde sove helen Natten. Da jeg skulle paa dagarbejde begynte at lappe Dæke og det gør jeg inu op til Dato. Og nu i morgen Tidlig er det 3 Uger siden vi forlod Cape Town og i Dag den 9. Januar var vi paa 6 Grader Syd 241/2 Nord Vest naar Luyne (?). Da har vi gaaet den halve Vej, og den vil vi naa om alt gaar Vel i Løbet af 6 dage. Vejret har ellers vært godt: op til Dato meget Varmt for Tiden. HUSDYRENE ROSENBERG: ROTTER, KATTER, KAKKERLAKKER OG MAUR Maden er daarlig og meget ensformig, og saa har jeg saa mange Husdyr. De største det er Rotter: de rumsterer det meste af Natten og Vogner mig tidt, men saa er her saa mange Kakelakker. De er uskyldige, de gør ingen fortræd, men jeg kan dog ikke lide at se dem på min Mad. Men saa har jeg de værste at slaas med: det er smaa sorte Myre (maur) - de er alt over og de kan jeg ikke døje at se i Min Mad. Vi har tre andre Husdyr om bord, og det er 3 Katte. Den ene var saa uheldig at dræbe en af mine Naboer sidste Nat, nemligen en Rotte, saa nu er der en mindre i Familjen. MANNSKAP OG RUTINER OMBORD Mandskapet om bord er ellers nogle skrekkelige Dødbider. De er saa skrækkelig tør(r)e og siger næsten ingen Ting. Jeg synger for dem hver Aften for at holde Homoret oppe. Vi er 15 Mand om bord i Rosenberg alle Talte: Kokken han er den eneste som der er en lille smule Liv i og ham har jeg tidt-lidt komers med, og faar jo ogsaa lidt extra naar jeg løber kort af et ellers andet for vi faar jo Naturligvis hvor (vår) relimenterede delt ud en gang om Ugen, og det er om Lørdagen, men jeg kan ikke faa det til at strække lenger end til Torsdagen.! '!

7 UKESRASJONEN Vi faar! Pund Sukker om Ugen, og saa et Pund Magerrine Smør. Det er det hele men, jeg har faat det ordnet saadan saa jeg faar 1 U sukker og saa et! Pund Smør om Ugen. Saa faar vi 2 Brød om Ugen og saa danskere som jeg kalder dem: det er nemlig beskøjter (skipskjeks), men de er købt i København og er nu snart et Aar gamle og det er ikke godt at hvide hvorlenge det er siden de er bagte. Nu lidt om hvor (vår) Ugespiseselv: Søndag Middag har vi Suppe og Preserveret fersk kød og Pudding. Mandag Klipfisk af den daarligste, og med Fet sovs til og sød suppe som de kalder den, men for det første er den ikke sød og den har ingen kolør og Sviskerne der er i er vist fra forrige Aarhubdrede for de er saa godt som halvrodne. Saa har vi Tirsdag - det er i Dag - da har vi Ærter og salt Kød. Det staar i Vand i 2 dage og saa er det enda saa salt naar man faar det og saa er det ikke bedre enn at føde Svin med, for det er ikke andet enn sener og Fedt, saa naar man er ferdig med at spise - som jo sjelden varer saa lenge, i hvert tilfældet for midt vedkomne - saa kan man gaa en halv Dag og pille i Tændene for der stikker senerne sig fast. ARBEIDSØKTENE OG MÅLTIDENE OM BORD Om Morgenen Kloken 5! da har vi Kaffe, begynder at Arbeide Kl. 6 fra 6 til (? ), saa Frokost fra 7 til 71/2 som bestaar af Kaffe og Smørrebrød. Saa gaar vi paa det op til Middag. Saa Middag fra 12 til 12/50, saa har vi Kaffe igjen fra 20 Menuter i 3 til 3 om eftermedagen og saa Arbeider jeg til Kloken 5, d de andre til 6. Og saa er jeg fri fra Kl 12 om Lørdagen til Mandag Morgen 5!.! (!

8 Saa har vi Aftensmad som bestaar af Levningerne fra Middagen, det vil sige hvist der er nogen. Saa bliver de forvandlet til Lapskovs, og saa The og Smørrebrød. Men er der ingen Levninger som ikke saa sjelden sker, da bestaar Aftensmaaltidet kun af The og Smørrebrød. Onsdag besaar Middagen af Mælkesuppe og Fiskeboller - det er den Mad som jeg lider bedst af det hele. Torsdag har vi almindelig fersk suppe og Preserveret Kød igjen. Fredagen har vi opvarmede Preserveret Sild og den søde Suppe igjen. Og Lørdagen har vi brun Bønnesuppe og salt Flæsk. Nu har jeg hvist faat skrevet ned hele Spisesedlen saa nu lidt om noget andet: ØREPINEN Jeg har vært plaget av Ørepine siden den 8 Januar og nu har vi den 15. (januar). Det er det højre Øre. Det er ikke saa slemt om Dagen, men om Natten faar jeg saa og sige ingen Søvn og jeg maa Arbejde harrdt. I Værkstedet har jeg kun et Par tønde Buxer (bukser) paa, og paa Dækket Skjorte og Buxer. Øret begyndte med at være døvt. Jeg kunde ikke høre med det i nogle Dage. Saa begyndte jeg at sprøjte det med lunket Vand som jeg gjordte forrige Gang, og det Hjalp. Men denne Gang kom der en hel del Ørevox ud og saa efter den Dag gikk det over til Ørepine. Jeg sprøjter 3 gange om Dagen, men det hjelper ikke, og der er ingen der ved noget andet raad om bord. (men) Det er en skrækelig pine, men jeg Tenker det skulde blive bedre naar vi nu kommer bort fra den stærke Varme. KRYSSE EKVATOR Igaar den 14. Januar klokken 11! paserede vi Sollinjen ( Ekvator). Det var akkurat den halve Vej vi har tilbage. Op til Sollinjen tog det 24! Dag, men jeg haaber paa bedre Vend paa denne Side af Linjen. Da vi nu har vend alle Sejl. Det havde vi ikke før.! )!

9 Nu i Aften set en skypumpe ved 6 Tiden den 15 Januar. Den trak en hel søjle af Vand op fra Havet. Det var forunderlig at se. Søndag den 22 januar igaar var det bestemt en Maaned siden vi forlod Cape Town og vi er kommet mange Hundrede Mile Bordt i den Tid. I denne sidste Uge har vi gjordt det godt: vi har gaaet imellem 9 og 10 Mil i Vagten. Danske vagter: alsaa en 9-10 Danske Mil i hver 4 Timer og det er god fart. Kabtejnen mener at vi skal faa se Land moske i Morgen, Hvist ikke saa bestemt paa Tirsdag. De Vestindiske Øer - det skal være en forandring at se Land igjen efter ikke at have set noget andet end Himmel og Vand i over en Maaned. Tiden gaar ellers temelig godt for mig naar jeg arbeider. Kabtegnen og mig er fine Venner. Han fortæller mig alt. Han var lidt bøs over for mig i førstningen, men da han merkede at jeg ikke var bange for ham blev lige saa tam som et Lam. Vi vil ganske sikert gøre denne Rejse paa 6 Uger, da kabtegnen mener vi skal faa god Vend for en Tid inu. PUTTE SKRÅ I ØRET Midt højre Øre har givet mig store Smerter. I Søndags kom jeg paa Tanke om at komme en Skraa i det (legge en skrå i øret), for det synes jeg de bruger Hjemme. Men jeg holdt den inde i et Kvarter, men da kunde jeg ikke udholde Smerten lengre, for den trak forfærdelig. Det Pinte mig skrækkelig. Saa gikk jeg op i det helligste som jeg kalder det - det er der hvor Kabtegnen og Styrmændene Boer. Og da fik vi fundet noget i en Doktorbog som ogsaa Hjalp mig saa jeg fik ro at sove Fra Tirsdag Nat op til Fredag Nat. Da begynte det igjen, og sisdte Nat fik jeg kun Lov til at sove lidt af og til. Jeg haaber det vil blive bedre i Nat. BARBADOS, HAITI, CUBA OG JAMAICA Mandag den 23 Klokken 10 Formedag kunde vi begynde at skimte Land og Kl 12 Middag Paserede vi Øen. Dens navn var Barbedus (Barbados). Vi Signaliserede til land, og bad den! *!

10 Telegrafere til Stavanger at vi var kommet saa langt. Og der kom et Par Baade ud og spurgte om hvor vi kom fra, og hvorlenge at vi haved været i Søen. Vi var 33 Dage fra Cape Town og til Barbedus, og i den Tid saa vi ikke andet end Himmel og Vand. Øen var køn at se ude fra, og skal være meget frugtbar. Samme dags Nat paserede vi imellom 12 og et 2 små Øer. Den ene var kun beboet. I Dag har vi den 25 Januar og er 36 Dage ude. Vi faar maaske ro for nu tager Vende lidt af. Vi vil i slutningen af denne Uge Pasere en annen Ø ved navn Heiti (Haiti), og saa vil vi pasere Cuba paa den ene Side og Jameika paa den anden side. Det høre alt sammen til de Vestindiske Øer. Barbedus er Engelsk Besiddelse og Heiti og Cuba Spansk, og Jameika Engelsk. Midt Øre er godt igjen nu. Mine Naboer Rotterne stjal det meste af min Aftensmad igaar Aftes bare imens at jeg var ude i 5 Menyter (Minutter) og en Nat tok de min ene Strømpe saa jeg maa Lukke altting op. Nu ja det er venlige Naboer at have. I Dag den 29 Januar maa jeg skrive lidt igjen. Den 27 dennes Klokken 10 Formedag observerede vi Øen Heiti. Det var en stor Ø vi sejlede langs med den hele Dagen, dog ikke nermere end saa vi kunde se Bjærge og Træer. Den 28 ved Middagstid kunde vi se Jameica i Læside, og Cuba på Styrbord. Cuba kunde vi lige skemte, og Jameica kunde vi heller ikke se godt. Vi vil komme til at sejle langs med Cuba i en 2-3 Dage, men vi faar moske ikke Land og se. I Dag er det gaaet meget daarlig. Skuden har ikke gaaet mer en 2! Mil i vagten hele Dagen. Det er omtrent fullstændig stille inu. Vandet har været lige saa rolig som Sordamsøen Hjemme, og ingen Vend inu og nu er Klokken 7. Den 25 Januar gjordte vi den beste Fart vi har gjordt paa hele Turen. Vi gikk op til 11! Dansk Mil i Vagten. Da fløj vi ogsaa igjenem Vandet. Midt Ønske er nu er at vi matte faa! "+!

11 lidt god Vend nu, da ville vi ganske sikkert ligge for Anker i New Orleans paa neste Søndag. Jeg lenges gevaldig efter Land nu, for at faa Breve og saa nogen god Mad, for man skal være godt Sulten før at man spiser meget af dett her om bord. VANNMANGEL OG VASK Der er en Ting som jeg ikke har været van til i Land, og det er at have Mangel paa Vand. Vi faar det Vand vi kan drikke men, vi maa ikke Vaske os mer end en Gang om Ugen, gerne hver Lørdag eller Søndag. Ikke alene med Vand til at Vaske sidt Ansig i, men man maa jo ogsaa have Vand tel at Vaske Tøj i, da man jo ikke kan Vaske i Salt Vand. Men jeg har nu været temelig heldig hva det angaar med Vand, for naar man er lidt dorkdreven kan man nok for det meste komme over alle saadannen smaa Ting. Paa Vejen har vi gerne faat en a 2 Byer af Regn om Ugen, og jeg som har midt for mig selv kan jo lidt bedre end de andre som aller ere sammen have mine Ting i fred. Jeg fik saaledes fundet en temlig stor Bliktønde, firkanted, og den kan holde et temlig godt Kvantom Vand. Den samler jeg Regnvand i, og den udgør ogsaa min Vaskebalje. Midt Vanfad er en daase som før har været Makerrine Smør i. Den hukkede jeg over paa midden, sa den udgør sin Tjenste som det bedste Vanfad. Min Vask sætter jeg i blød hver Lørdag Aften, de besaar gerne af en Skjordte og et Pudevaar og et Haanklæde og et Par strømper, og imellem et Par Buxer. Det sæber jeg alsammen godt ind om Lørdag Aften, saa staar det til Søndag Morgen efter min Frokost. Saa Vasker jeg saa det knager efter resten af Tiden. Om Lødag eftermiddag da er jeg jo fri fra Klokken 12 kun naar vi er i Søen. Ved Land maa jeg arbejde mine fulde 6 Dage, og saa gøre en Times Vagt hver Nat. Lørdag eftermiddag i Søen gaar Tiden med at have en god extra Vask i Ansigtet og det meste af Kroppen, og! ""!

12 barbere mig. Og resten av Lørdagen og Søndagen faarslaar jeg Tiden til at Læse dels i mine gamle Breve og Bøger om sølivet. SKIPET OG KAPTEINEN Midt Øre er Guskelov aalrejt inu Tiden gaar ellers hurtig for mig. Før jeg gaar videre maa jeg skrive lidt om Skibets Alder. Det er lige Gamelt med mig, det gikk ud første Gang i 1875, og denne Kabtegn har førdt det i 10 aar. og han siger at han føler sig lige saa sikker om bord paa dette som paa Landjorden. Det vil jeg nu ikke give ham ret i: Skibets Dek er meget medtagen, og det har jeg til Dags dato lappet paa hele Vejen. MED TAUBÅT PÅ MISSISIPPI Søndag den 5 Februar. Den 1. Februar paserede vi Cubas sidste Fyrtaarn (i) enden paa Cuba, og igaar Morges Klokken 4 kunde vi se New Orliens Fyr. Og da hejsede vi Los Flag, og en Togbaad (Tug boat = taubåt) kom ud ved 6 Tiden med lods og trak os en 5 Mil op i Mesesepe Floden (Missisippieleven), hvor vi ankom ved 9 1 /2 Tiden. Kastede Anker og her ligger vi og venter paa Togbaad som skal komme fra New Orleans og tage os op. Distangsen herfra og dertil en 22 Norske Mil, og Floden er en Cirka 100 Favne bred og Vandet er Fersk og uhyre koldt. Her er Land paa begge sider af Floden bedækket med lange Siv, og kun meget faa Huse her i nærheden. Jeg vil haabe vi ikke faar ligge her ret lenge, for jeg lenges meget efter Breve. Vi har haft en uhyre Rejse: Distangsen fra Cape og til New Orliens er over 6000 Mil og tager ellers mellem 50 og 60 Dage, saa vor Rejse er ualmindelig god og hurtig. En vemlig Plage havde vi igaard, da en Flue som heder Sandfluen holdt paa med at stikke os i det uendelige, men i Dag har jeg ikke set den fordi der blæser en god Vend.! "#!

13 I Dag endelig opnaaet at faa Togbaad den 8. (februar), efter at havde ventet 4! Dag. Det er smukt op igennem Floden, de der er mange Huse nu paa begge Sider af Vandet, og Haver. Den 7 Februar slog Vejret om til en kold Norvest Vend, og det blev saa koldt lige paa engang sa jeg troede at jeg have frosset ihjeld. Der var kun en skarb Vend, men efter som at man er vand til Varmen, taaler man jo heller ingen Thing. Og saa efter lige at have paseret Sollinjen udset (?), gjorde det inu være Guskelov at jeg har Tøj og kan beskøtte mig med. Men det er nesten lige meget hvor meget at man tager paa, for Venden blæser lige igjennem en. Jeg tenker at vi Lande i Neworlians i morgen. De forlanger 2000 Kr for at trække os op, og den som trækker os trækker 2 (skip om gangen). For uden de 2000 Kr er for Retur, men alligevel er skikken en Kapital. Jeg ikke kan forstaa hvorledes en Sejlskude kan Betale sig, for de har meget store Udgifter, men de maa jo have en uhyre stor Fragt. Jeg lenges meget efter Breve, men nu varer det ikke saa lenge heller, og lige saa snart som at jeg har faaet Brevene saa har jeg nok at skrive om til breven hjemad, for jeg har oplevet ikke saa lidt siden jeg forlod Cape Town. Imedens at vi laa for Anker havde vi den Ære at hilse paa 4 Norske Dampere som Sejler paa Køsten med Frugt her. Ankom til Byen New Orlians den 10 / 2 10 F, men den 9 / 2 Klokken 10 blev der raabt fra togbaaden Lad gaa eders Anker. Saa maatte vi lade hvor Anker falde 55 Favne Kæde, og jeg var Til Køjs den gang, og da ingen kaldte mig blev jeg liggende. Strømen var bleven for stærk for Togbaadeb, saa den kunde ikke trække os alle tre. Vi var bagerst og maatte falde av. Saa gikk den op med de 2 og var tilbage for at hente os Klokken 3 om Morgenen. Da maate vi alle op for at hive Ankeret. Det er et farlig slæbe arbejde, og saa saamange Favne i Vandet. Kl 6 var vi klar til afgang og landede alsaa en cirka 2 Engelske Mil fra selve Byen hvor vi kastede Anker igjen paa 30 favne laa! "$!

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Af en ung udvandrers dagbog

Af en ung udvandrers dagbog Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel Pilgrimsvandring 2010 Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel 1 Vi vil, vi kan og vi gør det Vi er tre unge mennesker, på tilsammen 200 år, som valgte at gå den 800 km lange Pilgrimsvandring. De 800

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog Velkommen til Aleris-Hamlet Malebog Du kan læse bogen sammen med din mor og far og høre lidt om, hvordan det er at være på hospitalet. Bagefter kan du male tegningerne. I dag skal du på hospitalet og opereres.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Oversigt over håndvask

Oversigt over håndvask Oversigt over håndvask Timon og Pumba lærte, at for at komme af med bakterier skal man vaske hænder med sæbe og lunkent vand i 20 sekunder. Vask hænderne i det, du tror, er 20 sekunder. Få nogen til at

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere