NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS"

Transkript

1 NIELS WALDEMAR LARSENS DAGBOK KAP 3 NIELS WALDEMARS REISE! "!

2 !"#$%&'($)#*(+%&)(,-./&0+(&+#"%#!&*#)&-(+/&+.%#!-#+,&"&12324&1233&!"#"#$% I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: % Avskriften av et kapittel av dagboken til den danske tømmermannen Niels Waldemar Larsen fra 1898 og hyrekontrakten hans ble donert til museet av hans etterkommere. Dagboken skildrer hvordan den 23 år gamle Niels Waldemar Larsen arbeidet seg over Atlanterhavet fra Cape Town til New Orleans i årsskiftet om bord på stavangerbarken Rosenberg. Reisen tok 52 dager og forløp uten nevneverdige problemer. Nettopp dette gjør den spennende: I motsetning til mange andre dagbøker skrevet av sjøfolk i samme periode, skriver ikke Niels Waldemar om storm og forlis, eller andre dramatiske episoder til havs eller i utenlandske havner. Niels Waldemar var ikke sjømann, han arbeidet vanligvis som tømmermann på land. Han var dansk, mens resten av mannskapet kom fra stavangertraktene. Kanskje er dette grunnen til at skildringen hans er så god. I en ærlig, men humoristisk tone beskriver han detaljert hygiene og helseforhold, matstell og forholdet til arbeidskamerater og skipsoffiserer om bord. Dermed gir han et uvanlig godt inntrykk av hvordan dagliglivet fortonte seg for de mange tusen sjøfolk som seilte i utenriksfart på slutten av tallet. Det handler om å være sjøsyk, vente på bedre vind, hardt og rutinepreget arbeid, ensidig kosthold og om lengte til familien hjemme. Teksten er ramme for opplevelsesutstillingen Niels Waldemars reise- sjøens menn, mus og mat i 1898 som åpnet ved Stavanger sjøfartsmuseum i mai Anne Tove Austbø, Stavanger sjøfartsmuseum, mai 2011! #!

3 MIN JUL OMBORD PÅ ROSENBERG Juleaften bestod Maden af Risengrød, Preserveret Kød og Stegt Fisk. Julenat var jeg paa Vagt fra 12 til 4. Gikk til Køjs Juleaften Klokken 8 da alt var meget Stille. Det er den tøreste Jul jeg inu har oplevet. Julenat på min Vagt havde jeg at arbeide med Sejlene i Pjask Regnvejr og lige saa JuleDag op til Klokken 12 i stærk Rægn, men en god Vind som bringer os frem mendst ii danske Mil i Vagten. Den 23 December laa vi ganske stille i 16 Timer, ikke spor av Vind. Juledags Morgen fik vi krødrede Sild og jeg fik en Julekage af Kokken da han kom og Ønskede mig en Glædelig Jul for jeg holder mig Naturlighvis gode Venner med ham for der falder jo lidt ekstra af til Tømmermanden. Ja som sagt jeg Mønstrede om bord paa Sejlskibet Rosenberg den 13 Desember, da jeg saa at det var absolutt nødvendig at forlade (Cape Town, Sør-Afrika), og jeg havde neppe holdt den gaaende en Uge til (pga dyrtid). Jeg gikk om bord den 16. Desember og Aftenen jeg glemmer det aldrig, og fra den Tid kom jeg ikke i Land i Cape Town mer. SJØSYK I STILLASET Lørdag morgen blev jeg vognet Klokken 5 af Kokken, og saa maatte jeg staa op og begynde at Arbeide. Imilertid gikk Skuten ud af Dokken og laa for Anker en halv Dansk Mil fra Byen. Da vi var kommet derud blev der lavet en smule Stelads til mig lige nede paa Siden af forenden af Skibet, hvor jeg maatte gaa ned og tætne et Par Lemme. Jeg var der nede et Par Timer, saa følte jeg saa undelig nu efter at have været paa Landjorden saa lenge, og Skibet laa og rullede i det uendelige og det passede ikke mig rigtig. Naa jeg holdt den ud til Klokken blev 5 om Eftermedagen, da kunde jeg ikke lengere for den kvalmed gevaldig for mig, og jeg var bange for ikke at kunde klatre op af det Tov! $!

4 som gikk ned til mig hvist at jeg skulde begynde at kaste op saa, jeg gikk op og gikk ikke ned mer den Dag. Da jeg melte tel første Styrman at jeg ikke følte aalreit. ENSOM OG UTEN VENNER Saa kom Søndagen. Da havde jeg ventet Herman og Peter og flere andre Danskere som skulde komme ud at sige Farvel til mig. Vejret var dejligt saa jeg var tidlig oppe Søndag morgen, for jeg havde faaet Lov at tage med i land naar de kom ud til mig, men jeg ventede og ventede men alt forgæves - der kom ingen. Da var jeg ked af hele Tilværelsen og havde jeg kunded Svømme, da er jeg sikker paa at jeg havde sprunget over bord selv om jeg havde mistet alt vad jeg havde. Jeg følte mig saa alene og saa ligge der op til Onsdag Morgen den 21 Desember. Da forlod vi Cape Town og se paa Byen jeg synes det var saa underlig at forlade paa den maade, jeg Tenker ikke de har haft nogle Penger til at betale Baaden ud til mig, saa derfor kom de ikke naa. Mandag Morgen kom jeg blev kaldt op klokken 5! som sædvanlig, begyndte at Arbeide Kl 6. Da kom jeg ned paa den anden Side af Skibet for der var 2 andre Lemme som ogsaa skulde tætes. Det gikk alsammen meget godt skøndt at Vandet slog op over bagdelen paa mig af og til jeg følte mig mer rolig end om Søndagen. Jeg kom til det resultat at jeg var indelykket paa en Ø for flere Maaneder, men så tenkte jeg igjen naar Du faar overstaaet denne Thur da kan Du sige at Du har prøvet alt af alle mulige Slags her i Verden. HARD KOST: SØD SVISKESUPPE UTEN KOLØR OG PLUKKFISK MED MARGARIN Vel imidlertid var den blevet Middag, og Middagen bestod af Sød Suppe for uden Kolør. men med Svesker i, og Klipfisk af den billigste sort. Jeg begynte paa Varene, men spiste kun meget Lidt. Jeg sad kun og stak og imellem i det, for Appetidt havde jeg ikke noget af. Saa blev det Fyraften Kl 6 og halv syv var der Aftensmad som bestod af vore Levninger fra om Middagen: Klipfiske var bleven forvandlet til Plukfisk og det syntes bedre. Kunde magte to ikke saa lille et Kvantum af det, og saa The og Brød.! %!

5 Nu denne Plukfisk var godt Fed, for vi havde haft Margarine Smør smeltet til Klipfisken, og det var kommet i Plukfisken. Saa jeg gikk i Seng ved 10 Tiden og da havde jeg levnt en del af denne omtalte Plukfisk som jeg saa spiste da jeg følte Appetidt, men da Vognede jeg Klokken 12! med en Kvalme og følte forfærdelig utilpas. Maate staa op og gå paa hvort Kontor, derfra gikk jeg uden for og Da gikk Plukfisken over bord saa det strommede efter. Jeg gikk saa i Seng igjen, syntes at føle lidt bedre. Klokken 5! blev jeg kald, men sagde at jeg var daarlig og meddelte om at jeg var vognet om Natten og maatte staa op og kaste op. Naa jeg fik lov at ligge, stod op henaf Middag, men spise kunde jeg slet ikke. Jeg spaserede omkring paa dækket det meste af Dagen, for jeg tenkte at den friske Luft var god for mig. Gikk tidlig i Seng og neste morgen blev jeg kaldt af første Styrmand Klokken 5, da der var god Vind og vi skulde gaa ud, men jeg meddelte ham at jeg var lidt bedre, men ikke følte jeg aalrejt til at begynde at arbejde. Han forsvandt igjen, saa kom Kokken og hørte hvorledes at jeg befandt mig. Neppe var han gaaet før Kaptejnen kom og jagede mej ud af Køjen. Jeg sagde til ham at jeg var daarlig, men det vilde han slet ikke høre. Han sagde til mig; Troer Du vi hyrer Folk paa den Maade? Det maatte jeg tage til takke med, og ud af Køjen. Han gikk ikke før at jeg var oppe. Jeg følte mig meget mat i sokkerne, men der hjalp ingen kære Moder. Ud at Hjælpe til med at faa Ankeret op for vi skulde gaa ud. Det var helt underlig for mig op til Middag, og jeg spiste ikke noget, men hen paa Eftermedagen følte jeg bedre og Dagen efter var jeg temmelig frisk og måtte til at vaske og skruppe hele Dagen sammen med de andre over hele Skibet. Og jeg synes jo naturlighvis ikke rigtig om det arbejde, men jeg saa Styrmannen gjordte det samme, saa det var bare om at tage stromperne af og smøge Buxerne højt op, for lange Støvler som de andre havde jeg jo ingen af, men fik jo snart at høre at der var en som havde 2 Par og jeg fik ogsaa Lov til at Laane dem. Vi vaskede og skruppede og skurede og gjordte Vagt om Natten op til Juleaften.! &!

6 JULEMAT Juleaftens Nat var jeg paa Vagt og Vejret var daarlig, ligeledes 1. Juledag og 2. Juledag gikk meget stille hen. Den eneste forskel vi havde var at vi (fikk) Risengrød Juleaften, ellers mærkede vi slet ikke noget til Julen. 2. Juledag blev jeg meddelt at jeg kunde sove helen Natten. Da jeg skulle paa dagarbejde begynte at lappe Dæke og det gør jeg inu op til Dato. Og nu i morgen Tidlig er det 3 Uger siden vi forlod Cape Town og i Dag den 9. Januar var vi paa 6 Grader Syd 241/2 Nord Vest naar Luyne (?). Da har vi gaaet den halve Vej, og den vil vi naa om alt gaar Vel i Løbet af 6 dage. Vejret har ellers vært godt: op til Dato meget Varmt for Tiden. HUSDYRENE ROSENBERG: ROTTER, KATTER, KAKKERLAKKER OG MAUR Maden er daarlig og meget ensformig, og saa har jeg saa mange Husdyr. De største det er Rotter: de rumsterer det meste af Natten og Vogner mig tidt, men saa er her saa mange Kakelakker. De er uskyldige, de gør ingen fortræd, men jeg kan dog ikke lide at se dem på min Mad. Men saa har jeg de værste at slaas med: det er smaa sorte Myre (maur) - de er alt over og de kan jeg ikke døje at se i Min Mad. Vi har tre andre Husdyr om bord, og det er 3 Katte. Den ene var saa uheldig at dræbe en af mine Naboer sidste Nat, nemligen en Rotte, saa nu er der en mindre i Familjen. MANNSKAP OG RUTINER OMBORD Mandskapet om bord er ellers nogle skrekkelige Dødbider. De er saa skrækkelig tør(r)e og siger næsten ingen Ting. Jeg synger for dem hver Aften for at holde Homoret oppe. Vi er 15 Mand om bord i Rosenberg alle Talte: Kokken han er den eneste som der er en lille smule Liv i og ham har jeg tidt-lidt komers med, og faar jo ogsaa lidt extra naar jeg løber kort af et ellers andet for vi faar jo Naturligvis hvor (vår) relimenterede delt ud en gang om Ugen, og det er om Lørdagen, men jeg kan ikke faa det til at strække lenger end til Torsdagen.! '!

7 UKESRASJONEN Vi faar! Pund Sukker om Ugen, og saa et Pund Magerrine Smør. Det er det hele men, jeg har faat det ordnet saadan saa jeg faar 1 U sukker og saa et! Pund Smør om Ugen. Saa faar vi 2 Brød om Ugen og saa danskere som jeg kalder dem: det er nemlig beskøjter (skipskjeks), men de er købt i København og er nu snart et Aar gamle og det er ikke godt at hvide hvorlenge det er siden de er bagte. Nu lidt om hvor (vår) Ugespiseselv: Søndag Middag har vi Suppe og Preserveret fersk kød og Pudding. Mandag Klipfisk af den daarligste, og med Fet sovs til og sød suppe som de kalder den, men for det første er den ikke sød og den har ingen kolør og Sviskerne der er i er vist fra forrige Aarhubdrede for de er saa godt som halvrodne. Saa har vi Tirsdag - det er i Dag - da har vi Ærter og salt Kød. Det staar i Vand i 2 dage og saa er det enda saa salt naar man faar det og saa er det ikke bedre enn at føde Svin med, for det er ikke andet enn sener og Fedt, saa naar man er ferdig med at spise - som jo sjelden varer saa lenge, i hvert tilfældet for midt vedkomne - saa kan man gaa en halv Dag og pille i Tændene for der stikker senerne sig fast. ARBEIDSØKTENE OG MÅLTIDENE OM BORD Om Morgenen Kloken 5! da har vi Kaffe, begynder at Arbeide Kl. 6 fra 6 til (? ), saa Frokost fra 7 til 71/2 som bestaar af Kaffe og Smørrebrød. Saa gaar vi paa det op til Middag. Saa Middag fra 12 til 12/50, saa har vi Kaffe igjen fra 20 Menuter i 3 til 3 om eftermedagen og saa Arbeider jeg til Kloken 5, d de andre til 6. Og saa er jeg fri fra Kl 12 om Lørdagen til Mandag Morgen 5!.! (!

8 Saa har vi Aftensmad som bestaar af Levningerne fra Middagen, det vil sige hvist der er nogen. Saa bliver de forvandlet til Lapskovs, og saa The og Smørrebrød. Men er der ingen Levninger som ikke saa sjelden sker, da bestaar Aftensmaaltidet kun af The og Smørrebrød. Onsdag besaar Middagen af Mælkesuppe og Fiskeboller - det er den Mad som jeg lider bedst af det hele. Torsdag har vi almindelig fersk suppe og Preserveret Kød igjen. Fredagen har vi opvarmede Preserveret Sild og den søde Suppe igjen. Og Lørdagen har vi brun Bønnesuppe og salt Flæsk. Nu har jeg hvist faat skrevet ned hele Spisesedlen saa nu lidt om noget andet: ØREPINEN Jeg har vært plaget av Ørepine siden den 8 Januar og nu har vi den 15. (januar). Det er det højre Øre. Det er ikke saa slemt om Dagen, men om Natten faar jeg saa og sige ingen Søvn og jeg maa Arbejde harrdt. I Værkstedet har jeg kun et Par tønde Buxer (bukser) paa, og paa Dækket Skjorte og Buxer. Øret begyndte med at være døvt. Jeg kunde ikke høre med det i nogle Dage. Saa begyndte jeg at sprøjte det med lunket Vand som jeg gjordte forrige Gang, og det Hjalp. Men denne Gang kom der en hel del Ørevox ud og saa efter den Dag gikk det over til Ørepine. Jeg sprøjter 3 gange om Dagen, men det hjelper ikke, og der er ingen der ved noget andet raad om bord. (men) Det er en skrækelig pine, men jeg Tenker det skulde blive bedre naar vi nu kommer bort fra den stærke Varme. KRYSSE EKVATOR Igaar den 14. Januar klokken 11! paserede vi Sollinjen ( Ekvator). Det var akkurat den halve Vej vi har tilbage. Op til Sollinjen tog det 24! Dag, men jeg haaber paa bedre Vend paa denne Side af Linjen. Da vi nu har vend alle Sejl. Det havde vi ikke før.! )!

9 Nu i Aften set en skypumpe ved 6 Tiden den 15 Januar. Den trak en hel søjle af Vand op fra Havet. Det var forunderlig at se. Søndag den 22 januar igaar var det bestemt en Maaned siden vi forlod Cape Town og vi er kommet mange Hundrede Mile Bordt i den Tid. I denne sidste Uge har vi gjordt det godt: vi har gaaet imellem 9 og 10 Mil i Vagten. Danske vagter: alsaa en 9-10 Danske Mil i hver 4 Timer og det er god fart. Kabtejnen mener at vi skal faa se Land moske i Morgen, Hvist ikke saa bestemt paa Tirsdag. De Vestindiske Øer - det skal være en forandring at se Land igjen efter ikke at have set noget andet end Himmel og Vand i over en Maaned. Tiden gaar ellers temelig godt for mig naar jeg arbeider. Kabtegnen og mig er fine Venner. Han fortæller mig alt. Han var lidt bøs over for mig i førstningen, men da han merkede at jeg ikke var bange for ham blev lige saa tam som et Lam. Vi vil ganske sikert gøre denne Rejse paa 6 Uger, da kabtegnen mener vi skal faa god Vend for en Tid inu. PUTTE SKRÅ I ØRET Midt højre Øre har givet mig store Smerter. I Søndags kom jeg paa Tanke om at komme en Skraa i det (legge en skrå i øret), for det synes jeg de bruger Hjemme. Men jeg holdt den inde i et Kvarter, men da kunde jeg ikke udholde Smerten lengre, for den trak forfærdelig. Det Pinte mig skrækkelig. Saa gikk jeg op i det helligste som jeg kalder det - det er der hvor Kabtegnen og Styrmændene Boer. Og da fik vi fundet noget i en Doktorbog som ogsaa Hjalp mig saa jeg fik ro at sove Fra Tirsdag Nat op til Fredag Nat. Da begynte det igjen, og sisdte Nat fik jeg kun Lov til at sove lidt af og til. Jeg haaber det vil blive bedre i Nat. BARBADOS, HAITI, CUBA OG JAMAICA Mandag den 23 Klokken 10 Formedag kunde vi begynde at skimte Land og Kl 12 Middag Paserede vi Øen. Dens navn var Barbedus (Barbados). Vi Signaliserede til land, og bad den! *!

10 Telegrafere til Stavanger at vi var kommet saa langt. Og der kom et Par Baade ud og spurgte om hvor vi kom fra, og hvorlenge at vi haved været i Søen. Vi var 33 Dage fra Cape Town og til Barbedus, og i den Tid saa vi ikke andet end Himmel og Vand. Øen var køn at se ude fra, og skal være meget frugtbar. Samme dags Nat paserede vi imellom 12 og et 2 små Øer. Den ene var kun beboet. I Dag har vi den 25 Januar og er 36 Dage ude. Vi faar maaske ro for nu tager Vende lidt af. Vi vil i slutningen af denne Uge Pasere en annen Ø ved navn Heiti (Haiti), og saa vil vi pasere Cuba paa den ene Side og Jameika paa den anden side. Det høre alt sammen til de Vestindiske Øer. Barbedus er Engelsk Besiddelse og Heiti og Cuba Spansk, og Jameika Engelsk. Midt Øre er godt igjen nu. Mine Naboer Rotterne stjal det meste af min Aftensmad igaar Aftes bare imens at jeg var ude i 5 Menyter (Minutter) og en Nat tok de min ene Strømpe saa jeg maa Lukke altting op. Nu ja det er venlige Naboer at have. I Dag den 29 Januar maa jeg skrive lidt igjen. Den 27 dennes Klokken 10 Formedag observerede vi Øen Heiti. Det var en stor Ø vi sejlede langs med den hele Dagen, dog ikke nermere end saa vi kunde se Bjærge og Træer. Den 28 ved Middagstid kunde vi se Jameica i Læside, og Cuba på Styrbord. Cuba kunde vi lige skemte, og Jameica kunde vi heller ikke se godt. Vi vil komme til at sejle langs med Cuba i en 2-3 Dage, men vi faar moske ikke Land og se. I Dag er det gaaet meget daarlig. Skuden har ikke gaaet mer en 2! Mil i vagten hele Dagen. Det er omtrent fullstændig stille inu. Vandet har været lige saa rolig som Sordamsøen Hjemme, og ingen Vend inu og nu er Klokken 7. Den 25 Januar gjordte vi den beste Fart vi har gjordt paa hele Turen. Vi gikk op til 11! Dansk Mil i Vagten. Da fløj vi ogsaa igjenem Vandet. Midt Ønske er nu er at vi matte faa! "+!

11 lidt god Vend nu, da ville vi ganske sikkert ligge for Anker i New Orleans paa neste Søndag. Jeg lenges gevaldig efter Land nu, for at faa Breve og saa nogen god Mad, for man skal være godt Sulten før at man spiser meget af dett her om bord. VANNMANGEL OG VASK Der er en Ting som jeg ikke har været van til i Land, og det er at have Mangel paa Vand. Vi faar det Vand vi kan drikke men, vi maa ikke Vaske os mer end en Gang om Ugen, gerne hver Lørdag eller Søndag. Ikke alene med Vand til at Vaske sidt Ansig i, men man maa jo ogsaa have Vand tel at Vaske Tøj i, da man jo ikke kan Vaske i Salt Vand. Men jeg har nu været temelig heldig hva det angaar med Vand, for naar man er lidt dorkdreven kan man nok for det meste komme over alle saadannen smaa Ting. Paa Vejen har vi gerne faat en a 2 Byer af Regn om Ugen, og jeg som har midt for mig selv kan jo lidt bedre end de andre som aller ere sammen have mine Ting i fred. Jeg fik saaledes fundet en temlig stor Bliktønde, firkanted, og den kan holde et temlig godt Kvantom Vand. Den samler jeg Regnvand i, og den udgør ogsaa min Vaskebalje. Midt Vanfad er en daase som før har været Makerrine Smør i. Den hukkede jeg over paa midden, sa den udgør sin Tjenste som det bedste Vanfad. Min Vask sætter jeg i blød hver Lørdag Aften, de besaar gerne af en Skjordte og et Pudevaar og et Haanklæde og et Par strømper, og imellem et Par Buxer. Det sæber jeg alsammen godt ind om Lørdag Aften, saa staar det til Søndag Morgen efter min Frokost. Saa Vasker jeg saa det knager efter resten af Tiden. Om Lødag eftermiddag da er jeg jo fri fra Klokken 12 kun naar vi er i Søen. Ved Land maa jeg arbejde mine fulde 6 Dage, og saa gøre en Times Vagt hver Nat. Lørdag eftermiddag i Søen gaar Tiden med at have en god extra Vask i Ansigtet og det meste af Kroppen, og! ""!

12 barbere mig. Og resten av Lørdagen og Søndagen faarslaar jeg Tiden til at Læse dels i mine gamle Breve og Bøger om sølivet. SKIPET OG KAPTEINEN Midt Øre er Guskelov aalrejt inu Tiden gaar ellers hurtig for mig. Før jeg gaar videre maa jeg skrive lidt om Skibets Alder. Det er lige Gamelt med mig, det gikk ud første Gang i 1875, og denne Kabtegn har førdt det i 10 aar. og han siger at han føler sig lige saa sikker om bord paa dette som paa Landjorden. Det vil jeg nu ikke give ham ret i: Skibets Dek er meget medtagen, og det har jeg til Dags dato lappet paa hele Vejen. MED TAUBÅT PÅ MISSISIPPI Søndag den 5 Februar. Den 1. Februar paserede vi Cubas sidste Fyrtaarn (i) enden paa Cuba, og igaar Morges Klokken 4 kunde vi se New Orliens Fyr. Og da hejsede vi Los Flag, og en Togbaad (Tug boat = taubåt) kom ud ved 6 Tiden med lods og trak os en 5 Mil op i Mesesepe Floden (Missisippieleven), hvor vi ankom ved 9 1 /2 Tiden. Kastede Anker og her ligger vi og venter paa Togbaad som skal komme fra New Orleans og tage os op. Distangsen herfra og dertil en 22 Norske Mil, og Floden er en Cirka 100 Favne bred og Vandet er Fersk og uhyre koldt. Her er Land paa begge sider af Floden bedækket med lange Siv, og kun meget faa Huse her i nærheden. Jeg vil haabe vi ikke faar ligge her ret lenge, for jeg lenges meget efter Breve. Vi har haft en uhyre Rejse: Distangsen fra Cape og til New Orliens er over 6000 Mil og tager ellers mellem 50 og 60 Dage, saa vor Rejse er ualmindelig god og hurtig. En vemlig Plage havde vi igaard, da en Flue som heder Sandfluen holdt paa med at stikke os i det uendelige, men i Dag har jeg ikke set den fordi der blæser en god Vend.! "#!

13 I Dag endelig opnaaet at faa Togbaad den 8. (februar), efter at havde ventet 4! Dag. Det er smukt op igennem Floden, de der er mange Huse nu paa begge Sider af Vandet, og Haver. Den 7 Februar slog Vejret om til en kold Norvest Vend, og det blev saa koldt lige paa engang sa jeg troede at jeg have frosset ihjeld. Der var kun en skarb Vend, men efter som at man er vand til Varmen, taaler man jo heller ingen Thing. Og saa efter lige at have paseret Sollinjen udset (?), gjorde det inu være Guskelov at jeg har Tøj og kan beskøtte mig med. Men det er nesten lige meget hvor meget at man tager paa, for Venden blæser lige igjennem en. Jeg tenker at vi Lande i Neworlians i morgen. De forlanger 2000 Kr for at trække os op, og den som trækker os trækker 2 (skip om gangen). For uden de 2000 Kr er for Retur, men alligevel er skikken en Kapital. Jeg ikke kan forstaa hvorledes en Sejlskude kan Betale sig, for de har meget store Udgifter, men de maa jo have en uhyre stor Fragt. Jeg lenges meget efter Breve, men nu varer det ikke saa lenge heller, og lige saa snart som at jeg har faaet Brevene saa har jeg nok at skrive om til breven hjemad, for jeg har oplevet ikke saa lidt siden jeg forlod Cape Town. Imedens at vi laa for Anker havde vi den Ære at hilse paa 4 Norske Dampere som Sejler paa Køsten med Frugt her. Ankom til Byen New Orlians den 10 / 2 10 F, men den 9 / 2 Klokken 10 blev der raabt fra togbaaden Lad gaa eders Anker. Saa maatte vi lade hvor Anker falde 55 Favne Kæde, og jeg var Til Køjs den gang, og da ingen kaldte mig blev jeg liggende. Strømen var bleven for stærk for Togbaadeb, saa den kunde ikke trække os alle tre. Vi var bagerst og maatte falde av. Saa gikk den op med de 2 og var tilbage for at hente os Klokken 3 om Morgenen. Da maate vi alle op for at hive Ankeret. Det er et farlig slæbe arbejde, og saa saamange Favne i Vandet. Kl 6 var vi klar til afgang og landede alsaa en cirka 2 Engelske Mil fra selve Byen hvor vi kastede Anker igjen paa 30 favne laa! "$!

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

Af en ung udvandrers dagbog

Af en ung udvandrers dagbog Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over

Læs mere

Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857

Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857 Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857 Renskrevet fra originalen med mindre tilrettelser af Robert Ric-Hansen 1964. Enkelte korrektioner af Kaare Petersen 2009 - - - - o o o 0 0 o o o - -

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 1 GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47 Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Min mor, Grete Thorborg f. Fog, skrev i mange år dagbog til sine fire børn. Hun startede med en præfabrikeret bog, Mit

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Tysklandsarbejder 1941-42

Tysklandsarbejder 1941-42 Gartner Povl Christiansen 1923-2006 Tysklandsarbejder 1941-42 Povl Christiansen er født 1923 i Gundstrup på Nordfyn. Hans far var smed Lars Peder Christiansen. Povl har skrevet sine erindringer om drengeår,

Læs mere

Sivert Grubbes Dagbog

Sivert Grubbes Dagbog Det følgende er en avskrift av Holger Fr. Rørdams oversettelse fra latin av Sivert Grubbes dagbok med Rørdams egene fotnoter. Oversettelsen ble trykket (med gotisk skrift) i 1873 i Danske Magasin, 4. rekke,

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+'

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+' / slew GUINEA OPLEVELSER AF R. VON HOLSTEIN-RATHLOU PREMIERLIEUTENANT ^ C> f+' V* «KØBENHAVN H. HAGERUP'S FORLAG 1914 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/newguineaopleveloohols

Læs mere

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Den 1. november 1965, rejste jeg til København med natbåden fra Ålborg. Jeg skulle mønstre ombord i havundersøgelsesskibet Dana, for anden gang dette år. Dana var som

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dag 1 turen fra Campinginsel Winningen til Boots- und camping center Laguna. 19 km sejlads

Dag 1 turen fra Campinginsel Winningen til Boots- und camping center Laguna. 19 km sejlads Panik 2. Mosel tur Dag 1 turen fra Campinginsel Winningen til Boots- und camping center Laguna. 19 km sejlads Vi startede fra Skjern fredag aften kl. 19.30 så kunne Klaus ikke sove længere, af sted kørte

Læs mere

Dagbog fra Thailand en beretning af Henrik Jensen

Dagbog fra Thailand en beretning af Henrik Jensen Dagbog fra Thailand en beretning af Henrik Jensen Deltagere: Henriette Juhl Jensen, 36 år. Sofie Juhl Jensen, 9 år. Camilla Juhl Jensen, 5 år. Henrik Jensen, 34 år. Fredag den 3. april 2009 Fredag den

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Seks år på Madagaskar

Seks år på Madagaskar [ Forside ] Seks år på Madagaskar Erindringer og oplevelser av Gotfred Petersen M. M. [ side II ] Disse erindringer og oplevelser nedskrevet for noen og firti år siden Kunde muligens finne en beskjeden

Læs mere

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen.

25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Thisted Amts Tidende 23. Marts 1935. 25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Den 1. April kan

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Den Lille Havfrue. Indhold:

Den Lille Havfrue. Indhold: Den Lille Havfrue Indhold: Spilleplade, 5 kartondele, 4 spillebrikker af karton med plastikføder, drejeskive, 30 brikker med muslinger og 6 med støvle. Forberedelser Sæt spillepladen på bordet og fastgør

Læs mere

28 artikel. artikel Safari nr 21 2007

28 artikel. artikel Safari nr 21 2007 26 ARTIKEL ARTIKEL Safari nr 21 2007 Min mand Niels er jæger, det er jeg ikke selv, men går gerne med og deler spænding og naturoplevelser med ham. Jeg har været med ham på bukkejagt herhjemme adskillige

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere