NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS"

Transkript

1 NIELS WALDEMAR LARSENS DAGBOK KAP 3 NIELS WALDEMARS REISE! "!

2 !"#$%&'($)#*(+%&)(,-./&0+(&+#"%#!&*#)&-(+/&+.%#!-#+,&"&12324&1233&!"#"#$% I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: % Avskriften av et kapittel av dagboken til den danske tømmermannen Niels Waldemar Larsen fra 1898 og hyrekontrakten hans ble donert til museet av hans etterkommere. Dagboken skildrer hvordan den 23 år gamle Niels Waldemar Larsen arbeidet seg over Atlanterhavet fra Cape Town til New Orleans i årsskiftet om bord på stavangerbarken Rosenberg. Reisen tok 52 dager og forløp uten nevneverdige problemer. Nettopp dette gjør den spennende: I motsetning til mange andre dagbøker skrevet av sjøfolk i samme periode, skriver ikke Niels Waldemar om storm og forlis, eller andre dramatiske episoder til havs eller i utenlandske havner. Niels Waldemar var ikke sjømann, han arbeidet vanligvis som tømmermann på land. Han var dansk, mens resten av mannskapet kom fra stavangertraktene. Kanskje er dette grunnen til at skildringen hans er så god. I en ærlig, men humoristisk tone beskriver han detaljert hygiene og helseforhold, matstell og forholdet til arbeidskamerater og skipsoffiserer om bord. Dermed gir han et uvanlig godt inntrykk av hvordan dagliglivet fortonte seg for de mange tusen sjøfolk som seilte i utenriksfart på slutten av tallet. Det handler om å være sjøsyk, vente på bedre vind, hardt og rutinepreget arbeid, ensidig kosthold og om lengte til familien hjemme. Teksten er ramme for opplevelsesutstillingen Niels Waldemars reise- sjøens menn, mus og mat i 1898 som åpnet ved Stavanger sjøfartsmuseum i mai Anne Tove Austbø, Stavanger sjøfartsmuseum, mai 2011! #!

3 MIN JUL OMBORD PÅ ROSENBERG Juleaften bestod Maden af Risengrød, Preserveret Kød og Stegt Fisk. Julenat var jeg paa Vagt fra 12 til 4. Gikk til Køjs Juleaften Klokken 8 da alt var meget Stille. Det er den tøreste Jul jeg inu har oplevet. Julenat på min Vagt havde jeg at arbeide med Sejlene i Pjask Regnvejr og lige saa JuleDag op til Klokken 12 i stærk Rægn, men en god Vind som bringer os frem mendst ii danske Mil i Vagten. Den 23 December laa vi ganske stille i 16 Timer, ikke spor av Vind. Juledags Morgen fik vi krødrede Sild og jeg fik en Julekage af Kokken da han kom og Ønskede mig en Glædelig Jul for jeg holder mig Naturlighvis gode Venner med ham for der falder jo lidt ekstra af til Tømmermanden. Ja som sagt jeg Mønstrede om bord paa Sejlskibet Rosenberg den 13 Desember, da jeg saa at det var absolutt nødvendig at forlade (Cape Town, Sør-Afrika), og jeg havde neppe holdt den gaaende en Uge til (pga dyrtid). Jeg gikk om bord den 16. Desember og Aftenen jeg glemmer det aldrig, og fra den Tid kom jeg ikke i Land i Cape Town mer. SJØSYK I STILLASET Lørdag morgen blev jeg vognet Klokken 5 af Kokken, og saa maatte jeg staa op og begynde at Arbeide. Imilertid gikk Skuten ud af Dokken og laa for Anker en halv Dansk Mil fra Byen. Da vi var kommet derud blev der lavet en smule Stelads til mig lige nede paa Siden af forenden af Skibet, hvor jeg maatte gaa ned og tætne et Par Lemme. Jeg var der nede et Par Timer, saa følte jeg saa undelig nu efter at have været paa Landjorden saa lenge, og Skibet laa og rullede i det uendelige og det passede ikke mig rigtig. Naa jeg holdt den ud til Klokken blev 5 om Eftermedagen, da kunde jeg ikke lengere for den kvalmed gevaldig for mig, og jeg var bange for ikke at kunde klatre op af det Tov! $!

4 som gikk ned til mig hvist at jeg skulde begynde at kaste op saa, jeg gikk op og gikk ikke ned mer den Dag. Da jeg melte tel første Styrman at jeg ikke følte aalreit. ENSOM OG UTEN VENNER Saa kom Søndagen. Da havde jeg ventet Herman og Peter og flere andre Danskere som skulde komme ud at sige Farvel til mig. Vejret var dejligt saa jeg var tidlig oppe Søndag morgen, for jeg havde faaet Lov at tage med i land naar de kom ud til mig, men jeg ventede og ventede men alt forgæves - der kom ingen. Da var jeg ked af hele Tilværelsen og havde jeg kunded Svømme, da er jeg sikker paa at jeg havde sprunget over bord selv om jeg havde mistet alt vad jeg havde. Jeg følte mig saa alene og saa ligge der op til Onsdag Morgen den 21 Desember. Da forlod vi Cape Town og se paa Byen jeg synes det var saa underlig at forlade paa den maade, jeg Tenker ikke de har haft nogle Penger til at betale Baaden ud til mig, saa derfor kom de ikke naa. Mandag Morgen kom jeg blev kaldt op klokken 5! som sædvanlig, begyndte at Arbeide Kl 6. Da kom jeg ned paa den anden Side af Skibet for der var 2 andre Lemme som ogsaa skulde tætes. Det gikk alsammen meget godt skøndt at Vandet slog op over bagdelen paa mig af og til jeg følte mig mer rolig end om Søndagen. Jeg kom til det resultat at jeg var indelykket paa en Ø for flere Maaneder, men så tenkte jeg igjen naar Du faar overstaaet denne Thur da kan Du sige at Du har prøvet alt af alle mulige Slags her i Verden. HARD KOST: SØD SVISKESUPPE UTEN KOLØR OG PLUKKFISK MED MARGARIN Vel imidlertid var den blevet Middag, og Middagen bestod af Sød Suppe for uden Kolør. men med Svesker i, og Klipfisk af den billigste sort. Jeg begynte paa Varene, men spiste kun meget Lidt. Jeg sad kun og stak og imellem i det, for Appetidt havde jeg ikke noget af. Saa blev det Fyraften Kl 6 og halv syv var der Aftensmad som bestod af vore Levninger fra om Middagen: Klipfiske var bleven forvandlet til Plukfisk og det syntes bedre. Kunde magte to ikke saa lille et Kvantum af det, og saa The og Brød.! %!

5 Nu denne Plukfisk var godt Fed, for vi havde haft Margarine Smør smeltet til Klipfisken, og det var kommet i Plukfisken. Saa jeg gikk i Seng ved 10 Tiden og da havde jeg levnt en del af denne omtalte Plukfisk som jeg saa spiste da jeg følte Appetidt, men da Vognede jeg Klokken 12! med en Kvalme og følte forfærdelig utilpas. Maate staa op og gå paa hvort Kontor, derfra gikk jeg uden for og Da gikk Plukfisken over bord saa det strommede efter. Jeg gikk saa i Seng igjen, syntes at føle lidt bedre. Klokken 5! blev jeg kald, men sagde at jeg var daarlig og meddelte om at jeg var vognet om Natten og maatte staa op og kaste op. Naa jeg fik lov at ligge, stod op henaf Middag, men spise kunde jeg slet ikke. Jeg spaserede omkring paa dækket det meste af Dagen, for jeg tenkte at den friske Luft var god for mig. Gikk tidlig i Seng og neste morgen blev jeg kaldt af første Styrmand Klokken 5, da der var god Vind og vi skulde gaa ud, men jeg meddelte ham at jeg var lidt bedre, men ikke følte jeg aalrejt til at begynde at arbejde. Han forsvandt igjen, saa kom Kokken og hørte hvorledes at jeg befandt mig. Neppe var han gaaet før Kaptejnen kom og jagede mej ud af Køjen. Jeg sagde til ham at jeg var daarlig, men det vilde han slet ikke høre. Han sagde til mig; Troer Du vi hyrer Folk paa den Maade? Det maatte jeg tage til takke med, og ud af Køjen. Han gikk ikke før at jeg var oppe. Jeg følte mig meget mat i sokkerne, men der hjalp ingen kære Moder. Ud at Hjælpe til med at faa Ankeret op for vi skulde gaa ud. Det var helt underlig for mig op til Middag, og jeg spiste ikke noget, men hen paa Eftermedagen følte jeg bedre og Dagen efter var jeg temmelig frisk og måtte til at vaske og skruppe hele Dagen sammen med de andre over hele Skibet. Og jeg synes jo naturlighvis ikke rigtig om det arbejde, men jeg saa Styrmannen gjordte det samme, saa det var bare om at tage stromperne af og smøge Buxerne højt op, for lange Støvler som de andre havde jeg jo ingen af, men fik jo snart at høre at der var en som havde 2 Par og jeg fik ogsaa Lov til at Laane dem. Vi vaskede og skruppede og skurede og gjordte Vagt om Natten op til Juleaften.! &!

6 JULEMAT Juleaftens Nat var jeg paa Vagt og Vejret var daarlig, ligeledes 1. Juledag og 2. Juledag gikk meget stille hen. Den eneste forskel vi havde var at vi (fikk) Risengrød Juleaften, ellers mærkede vi slet ikke noget til Julen. 2. Juledag blev jeg meddelt at jeg kunde sove helen Natten. Da jeg skulle paa dagarbejde begynte at lappe Dæke og det gør jeg inu op til Dato. Og nu i morgen Tidlig er det 3 Uger siden vi forlod Cape Town og i Dag den 9. Januar var vi paa 6 Grader Syd 241/2 Nord Vest naar Luyne (?). Da har vi gaaet den halve Vej, og den vil vi naa om alt gaar Vel i Løbet af 6 dage. Vejret har ellers vært godt: op til Dato meget Varmt for Tiden. HUSDYRENE ROSENBERG: ROTTER, KATTER, KAKKERLAKKER OG MAUR Maden er daarlig og meget ensformig, og saa har jeg saa mange Husdyr. De største det er Rotter: de rumsterer det meste af Natten og Vogner mig tidt, men saa er her saa mange Kakelakker. De er uskyldige, de gør ingen fortræd, men jeg kan dog ikke lide at se dem på min Mad. Men saa har jeg de værste at slaas med: det er smaa sorte Myre (maur) - de er alt over og de kan jeg ikke døje at se i Min Mad. Vi har tre andre Husdyr om bord, og det er 3 Katte. Den ene var saa uheldig at dræbe en af mine Naboer sidste Nat, nemligen en Rotte, saa nu er der en mindre i Familjen. MANNSKAP OG RUTINER OMBORD Mandskapet om bord er ellers nogle skrekkelige Dødbider. De er saa skrækkelig tør(r)e og siger næsten ingen Ting. Jeg synger for dem hver Aften for at holde Homoret oppe. Vi er 15 Mand om bord i Rosenberg alle Talte: Kokken han er den eneste som der er en lille smule Liv i og ham har jeg tidt-lidt komers med, og faar jo ogsaa lidt extra naar jeg løber kort af et ellers andet for vi faar jo Naturligvis hvor (vår) relimenterede delt ud en gang om Ugen, og det er om Lørdagen, men jeg kan ikke faa det til at strække lenger end til Torsdagen.! '!

7 UKESRASJONEN Vi faar! Pund Sukker om Ugen, og saa et Pund Magerrine Smør. Det er det hele men, jeg har faat det ordnet saadan saa jeg faar 1 U sukker og saa et! Pund Smør om Ugen. Saa faar vi 2 Brød om Ugen og saa danskere som jeg kalder dem: det er nemlig beskøjter (skipskjeks), men de er købt i København og er nu snart et Aar gamle og det er ikke godt at hvide hvorlenge det er siden de er bagte. Nu lidt om hvor (vår) Ugespiseselv: Søndag Middag har vi Suppe og Preserveret fersk kød og Pudding. Mandag Klipfisk af den daarligste, og med Fet sovs til og sød suppe som de kalder den, men for det første er den ikke sød og den har ingen kolør og Sviskerne der er i er vist fra forrige Aarhubdrede for de er saa godt som halvrodne. Saa har vi Tirsdag - det er i Dag - da har vi Ærter og salt Kød. Det staar i Vand i 2 dage og saa er det enda saa salt naar man faar det og saa er det ikke bedre enn at føde Svin med, for det er ikke andet enn sener og Fedt, saa naar man er ferdig med at spise - som jo sjelden varer saa lenge, i hvert tilfældet for midt vedkomne - saa kan man gaa en halv Dag og pille i Tændene for der stikker senerne sig fast. ARBEIDSØKTENE OG MÅLTIDENE OM BORD Om Morgenen Kloken 5! da har vi Kaffe, begynder at Arbeide Kl. 6 fra 6 til (? ), saa Frokost fra 7 til 71/2 som bestaar af Kaffe og Smørrebrød. Saa gaar vi paa det op til Middag. Saa Middag fra 12 til 12/50, saa har vi Kaffe igjen fra 20 Menuter i 3 til 3 om eftermedagen og saa Arbeider jeg til Kloken 5, d de andre til 6. Og saa er jeg fri fra Kl 12 om Lørdagen til Mandag Morgen 5!.! (!

8 Saa har vi Aftensmad som bestaar af Levningerne fra Middagen, det vil sige hvist der er nogen. Saa bliver de forvandlet til Lapskovs, og saa The og Smørrebrød. Men er der ingen Levninger som ikke saa sjelden sker, da bestaar Aftensmaaltidet kun af The og Smørrebrød. Onsdag besaar Middagen af Mælkesuppe og Fiskeboller - det er den Mad som jeg lider bedst af det hele. Torsdag har vi almindelig fersk suppe og Preserveret Kød igjen. Fredagen har vi opvarmede Preserveret Sild og den søde Suppe igjen. Og Lørdagen har vi brun Bønnesuppe og salt Flæsk. Nu har jeg hvist faat skrevet ned hele Spisesedlen saa nu lidt om noget andet: ØREPINEN Jeg har vært plaget av Ørepine siden den 8 Januar og nu har vi den 15. (januar). Det er det højre Øre. Det er ikke saa slemt om Dagen, men om Natten faar jeg saa og sige ingen Søvn og jeg maa Arbejde harrdt. I Værkstedet har jeg kun et Par tønde Buxer (bukser) paa, og paa Dækket Skjorte og Buxer. Øret begyndte med at være døvt. Jeg kunde ikke høre med det i nogle Dage. Saa begyndte jeg at sprøjte det med lunket Vand som jeg gjordte forrige Gang, og det Hjalp. Men denne Gang kom der en hel del Ørevox ud og saa efter den Dag gikk det over til Ørepine. Jeg sprøjter 3 gange om Dagen, men det hjelper ikke, og der er ingen der ved noget andet raad om bord. (men) Det er en skrækelig pine, men jeg Tenker det skulde blive bedre naar vi nu kommer bort fra den stærke Varme. KRYSSE EKVATOR Igaar den 14. Januar klokken 11! paserede vi Sollinjen ( Ekvator). Det var akkurat den halve Vej vi har tilbage. Op til Sollinjen tog det 24! Dag, men jeg haaber paa bedre Vend paa denne Side af Linjen. Da vi nu har vend alle Sejl. Det havde vi ikke før.! )!

9 Nu i Aften set en skypumpe ved 6 Tiden den 15 Januar. Den trak en hel søjle af Vand op fra Havet. Det var forunderlig at se. Søndag den 22 januar igaar var det bestemt en Maaned siden vi forlod Cape Town og vi er kommet mange Hundrede Mile Bordt i den Tid. I denne sidste Uge har vi gjordt det godt: vi har gaaet imellem 9 og 10 Mil i Vagten. Danske vagter: alsaa en 9-10 Danske Mil i hver 4 Timer og det er god fart. Kabtejnen mener at vi skal faa se Land moske i Morgen, Hvist ikke saa bestemt paa Tirsdag. De Vestindiske Øer - det skal være en forandring at se Land igjen efter ikke at have set noget andet end Himmel og Vand i over en Maaned. Tiden gaar ellers temelig godt for mig naar jeg arbeider. Kabtegnen og mig er fine Venner. Han fortæller mig alt. Han var lidt bøs over for mig i førstningen, men da han merkede at jeg ikke var bange for ham blev lige saa tam som et Lam. Vi vil ganske sikert gøre denne Rejse paa 6 Uger, da kabtegnen mener vi skal faa god Vend for en Tid inu. PUTTE SKRÅ I ØRET Midt højre Øre har givet mig store Smerter. I Søndags kom jeg paa Tanke om at komme en Skraa i det (legge en skrå i øret), for det synes jeg de bruger Hjemme. Men jeg holdt den inde i et Kvarter, men da kunde jeg ikke udholde Smerten lengre, for den trak forfærdelig. Det Pinte mig skrækkelig. Saa gikk jeg op i det helligste som jeg kalder det - det er der hvor Kabtegnen og Styrmændene Boer. Og da fik vi fundet noget i en Doktorbog som ogsaa Hjalp mig saa jeg fik ro at sove Fra Tirsdag Nat op til Fredag Nat. Da begynte det igjen, og sisdte Nat fik jeg kun Lov til at sove lidt af og til. Jeg haaber det vil blive bedre i Nat. BARBADOS, HAITI, CUBA OG JAMAICA Mandag den 23 Klokken 10 Formedag kunde vi begynde at skimte Land og Kl 12 Middag Paserede vi Øen. Dens navn var Barbedus (Barbados). Vi Signaliserede til land, og bad den! *!

10 Telegrafere til Stavanger at vi var kommet saa langt. Og der kom et Par Baade ud og spurgte om hvor vi kom fra, og hvorlenge at vi haved været i Søen. Vi var 33 Dage fra Cape Town og til Barbedus, og i den Tid saa vi ikke andet end Himmel og Vand. Øen var køn at se ude fra, og skal være meget frugtbar. Samme dags Nat paserede vi imellom 12 og et 2 små Øer. Den ene var kun beboet. I Dag har vi den 25 Januar og er 36 Dage ude. Vi faar maaske ro for nu tager Vende lidt af. Vi vil i slutningen af denne Uge Pasere en annen Ø ved navn Heiti (Haiti), og saa vil vi pasere Cuba paa den ene Side og Jameika paa den anden side. Det høre alt sammen til de Vestindiske Øer. Barbedus er Engelsk Besiddelse og Heiti og Cuba Spansk, og Jameika Engelsk. Midt Øre er godt igjen nu. Mine Naboer Rotterne stjal det meste af min Aftensmad igaar Aftes bare imens at jeg var ude i 5 Menyter (Minutter) og en Nat tok de min ene Strømpe saa jeg maa Lukke altting op. Nu ja det er venlige Naboer at have. I Dag den 29 Januar maa jeg skrive lidt igjen. Den 27 dennes Klokken 10 Formedag observerede vi Øen Heiti. Det var en stor Ø vi sejlede langs med den hele Dagen, dog ikke nermere end saa vi kunde se Bjærge og Træer. Den 28 ved Middagstid kunde vi se Jameica i Læside, og Cuba på Styrbord. Cuba kunde vi lige skemte, og Jameica kunde vi heller ikke se godt. Vi vil komme til at sejle langs med Cuba i en 2-3 Dage, men vi faar moske ikke Land og se. I Dag er det gaaet meget daarlig. Skuden har ikke gaaet mer en 2! Mil i vagten hele Dagen. Det er omtrent fullstændig stille inu. Vandet har været lige saa rolig som Sordamsøen Hjemme, og ingen Vend inu og nu er Klokken 7. Den 25 Januar gjordte vi den beste Fart vi har gjordt paa hele Turen. Vi gikk op til 11! Dansk Mil i Vagten. Da fløj vi ogsaa igjenem Vandet. Midt Ønske er nu er at vi matte faa! "+!

11 lidt god Vend nu, da ville vi ganske sikkert ligge for Anker i New Orleans paa neste Søndag. Jeg lenges gevaldig efter Land nu, for at faa Breve og saa nogen god Mad, for man skal være godt Sulten før at man spiser meget af dett her om bord. VANNMANGEL OG VASK Der er en Ting som jeg ikke har været van til i Land, og det er at have Mangel paa Vand. Vi faar det Vand vi kan drikke men, vi maa ikke Vaske os mer end en Gang om Ugen, gerne hver Lørdag eller Søndag. Ikke alene med Vand til at Vaske sidt Ansig i, men man maa jo ogsaa have Vand tel at Vaske Tøj i, da man jo ikke kan Vaske i Salt Vand. Men jeg har nu været temelig heldig hva det angaar med Vand, for naar man er lidt dorkdreven kan man nok for det meste komme over alle saadannen smaa Ting. Paa Vejen har vi gerne faat en a 2 Byer af Regn om Ugen, og jeg som har midt for mig selv kan jo lidt bedre end de andre som aller ere sammen have mine Ting i fred. Jeg fik saaledes fundet en temlig stor Bliktønde, firkanted, og den kan holde et temlig godt Kvantom Vand. Den samler jeg Regnvand i, og den udgør ogsaa min Vaskebalje. Midt Vanfad er en daase som før har været Makerrine Smør i. Den hukkede jeg over paa midden, sa den udgør sin Tjenste som det bedste Vanfad. Min Vask sætter jeg i blød hver Lørdag Aften, de besaar gerne af en Skjordte og et Pudevaar og et Haanklæde og et Par strømper, og imellem et Par Buxer. Det sæber jeg alsammen godt ind om Lørdag Aften, saa staar det til Søndag Morgen efter min Frokost. Saa Vasker jeg saa det knager efter resten af Tiden. Om Lødag eftermiddag da er jeg jo fri fra Klokken 12 kun naar vi er i Søen. Ved Land maa jeg arbejde mine fulde 6 Dage, og saa gøre en Times Vagt hver Nat. Lørdag eftermiddag i Søen gaar Tiden med at have en god extra Vask i Ansigtet og det meste af Kroppen, og! ""!

12 barbere mig. Og resten av Lørdagen og Søndagen faarslaar jeg Tiden til at Læse dels i mine gamle Breve og Bøger om sølivet. SKIPET OG KAPTEINEN Midt Øre er Guskelov aalrejt inu Tiden gaar ellers hurtig for mig. Før jeg gaar videre maa jeg skrive lidt om Skibets Alder. Det er lige Gamelt med mig, det gikk ud første Gang i 1875, og denne Kabtegn har førdt det i 10 aar. og han siger at han føler sig lige saa sikker om bord paa dette som paa Landjorden. Det vil jeg nu ikke give ham ret i: Skibets Dek er meget medtagen, og det har jeg til Dags dato lappet paa hele Vejen. MED TAUBÅT PÅ MISSISIPPI Søndag den 5 Februar. Den 1. Februar paserede vi Cubas sidste Fyrtaarn (i) enden paa Cuba, og igaar Morges Klokken 4 kunde vi se New Orliens Fyr. Og da hejsede vi Los Flag, og en Togbaad (Tug boat = taubåt) kom ud ved 6 Tiden med lods og trak os en 5 Mil op i Mesesepe Floden (Missisippieleven), hvor vi ankom ved 9 1 /2 Tiden. Kastede Anker og her ligger vi og venter paa Togbaad som skal komme fra New Orleans og tage os op. Distangsen herfra og dertil en 22 Norske Mil, og Floden er en Cirka 100 Favne bred og Vandet er Fersk og uhyre koldt. Her er Land paa begge sider af Floden bedækket med lange Siv, og kun meget faa Huse her i nærheden. Jeg vil haabe vi ikke faar ligge her ret lenge, for jeg lenges meget efter Breve. Vi har haft en uhyre Rejse: Distangsen fra Cape og til New Orliens er over 6000 Mil og tager ellers mellem 50 og 60 Dage, saa vor Rejse er ualmindelig god og hurtig. En vemlig Plage havde vi igaard, da en Flue som heder Sandfluen holdt paa med at stikke os i det uendelige, men i Dag har jeg ikke set den fordi der blæser en god Vend.! "#!

13 I Dag endelig opnaaet at faa Togbaad den 8. (februar), efter at havde ventet 4! Dag. Det er smukt op igennem Floden, de der er mange Huse nu paa begge Sider af Vandet, og Haver. Den 7 Februar slog Vejret om til en kold Norvest Vend, og det blev saa koldt lige paa engang sa jeg troede at jeg have frosset ihjeld. Der var kun en skarb Vend, men efter som at man er vand til Varmen, taaler man jo heller ingen Thing. Og saa efter lige at have paseret Sollinjen udset (?), gjorde det inu være Guskelov at jeg har Tøj og kan beskøtte mig med. Men det er nesten lige meget hvor meget at man tager paa, for Venden blæser lige igjennem en. Jeg tenker at vi Lande i Neworlians i morgen. De forlanger 2000 Kr for at trække os op, og den som trækker os trækker 2 (skip om gangen). For uden de 2000 Kr er for Retur, men alligevel er skikken en Kapital. Jeg ikke kan forstaa hvorledes en Sejlskude kan Betale sig, for de har meget store Udgifter, men de maa jo have en uhyre stor Fragt. Jeg lenges meget efter Breve, men nu varer det ikke saa lenge heller, og lige saa snart som at jeg har faaet Brevene saa har jeg nok at skrive om til breven hjemad, for jeg har oplevet ikke saa lidt siden jeg forlod Cape Town. Imedens at vi laa for Anker havde vi den Ære at hilse paa 4 Norske Dampere som Sejler paa Køsten med Frugt her. Ankom til Byen New Orlians den 10 / 2 10 F, men den 9 / 2 Klokken 10 blev der raabt fra togbaaden Lad gaa eders Anker. Saa maatte vi lade hvor Anker falde 55 Favne Kæde, og jeg var Til Køjs den gang, og da ingen kaldte mig blev jeg liggende. Strømen var bleven for stærk for Togbaadeb, saa den kunde ikke trække os alle tre. Vi var bagerst og maatte falde av. Saa gikk den op med de 2 og var tilbage for at hente os Klokken 3 om Morgenen. Da maate vi alle op for at hive Ankeret. Det er et farlig slæbe arbejde, og saa saamange Favne i Vandet. Kl 6 var vi klar til afgang og landede alsaa en cirka 2 Engelske Mil fra selve Byen hvor vi kastede Anker igjen paa 30 favne laa! "$!

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Punkt... Side Onsdag den 13. juni 2012...3 Torsdag den 14. juni 2012...3 Fredag den 15. juni 2012...4 Lørdag den 16. juni 2012...6 Søndag den 17. juni 2012...7

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Med lidt Malice. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Med lidt Malice. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<>

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<> Feltbreve. Kære Venner! Rusland, den 1. 3. 1917. Først maa I undskylde, at jeg skriver saa sjæl dent. Men for det første liar man ikke altid saa god Lejlighed, og for det andet har man ikke meget godt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG

HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG HVAD DER KAN HÆNDE EN JULEAFTENS DAG Lille Knud sad og stirrede ud af Vinduet. Det var Juleaftensdag. Aldrig syntes han, havde en Dag været saa lang før. De skulde spise Kl. 6 og derefter ind til Juletræet

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Julens sande Evangelium er Daad

Julens sande Evangelium er Daad En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Afslapning og hårdt arbejde

Afslapning og hårdt arbejde Afslapning og hårdt arbejde Lørdag var en temmelig stille dag for mig, da jeg ikke var helt på toppen, og da vejret mildest sagt var noget møg. Derfor var det eneste jeg rigtig fik bedrevet en del timer

Læs mere

Laurvig den 2den Februar 1881.

Laurvig den 2den Februar 1881. Laurvig den 2den Februar 1881. Jeg kan ei afholde mig fra at faa øst ut af hva mit arme Hjerte bærer paa. Nu har j læst igjennem alle disse dyrebare Blade, der er kommet mig i hænde end skjønt det ei saa

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD Vi glædede os vist begge rigtig meget til vores første temauge og var nok samtidig lidt spændte på hvordan det hele ville forløbe. Det var jo meget anderledes især for

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere