Rejseleder: Lektor, cand. mag. Karsten Fledelius. St. Trinità-klosteret i Venosa (1876).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseleder: Lektor, cand. mag. Karsten Fledelius. St. Trinità-klosteret i Venosa (1876)."

Transkript

1 Normannernes Syditalien Spændende rundrejse i Normannernes og Bourbonernes Syditalien. Gennem Italiens sydligste regioner, fra Campanien, Apulien og Basilicata til Calabrien og Sicilien - fra Napoli til Palermo. 30. marts - 8. april 2012 (10 dage) Rejseleder: Lektor, cand. mag. Karsten Fledelius St. Trinità-klosteret i Venosa (1876). Få steder i verden kan vi se tilbage på en så spændende og omtumlet historie som i Syditalien og på Sicilien. Grækere, fønikere, romere, byzantinere, arabere, normannere, tyskere, franskmænd og spaniere har hver især efterladt sig en Palermo. I centrum for rejsen står den stat, som bragte området til sin ypperste blomstring, normannernes Kongerige Sicilien i 1100-tallet, og den stat, som betegnede områdets sidste periode som blomstrende, selvstændig stat, Kongerikulturel arv, der giver Italiens sydligste regioner en hel unik og særpræget charme en charme, som vi på denne rejse skal møde i byggeriet, i kunsten og i dagligdagen fra områdets nordlige hovedstad Napoli til dets sydlige, 1

2 get»begge Sicilier«i tallet. Der går 800 år, fra normanneren Roger I satte over fra Calabrien til Messina i 1060 og bragte arabernes herredømme over Sicilien til fald, til den italienske frihedshelt Giuseppe Garibaldi i 1860 satte over fra Genova til Sicilien, erobrede Palermo og via Messina satte over til Calabrien og bragte bourbonernes herredømme over området til fald. Men området har bevaret sin egen identitet, som mærkes den dag i dag. Historien før den normanniske erobring i 1000-tallet er også rig på historie og fortidsminder. Da Sicilien kommer ind i historien for godt 2500 år siden, er øen delt mellem fønikerne i vest og grækerne i øst, med henholdsvis Palermo og Syrakus som de vigtigste byer. Grækerne var tillige det folk, som var det førende i den sydlige del af det italienske fastland, hvor de havde anlagt byer som Neapolis/Napoli, Poseidonia/ Pæstum og Rhegion/Reggio, steder hvor der stadig er spændende spor af deres forfinede kultur. Det var dog romerne, der for første gang forenede hele området i 200-tallet f.kr. Herefter var det en del først af Romerriget, siden af Det byzantinske Rige, indtil de to områders veje skiltes ved den arabiske erobring af Sicilien i 800-tallet. Gentagne byzantinske generobringsforsøg af Sicilien i tallet slog fejl; det var først normannerne, som varigt gjorde Sicilien til en del af den kristne verden igen. Men megen arabisk kultur fik lov til at overleve under deres oplyste og tolerante styre, som blev en højst ejendommelig kombination af vestlig og østlig (både arabisk og græsk) kultur. Normannerne var ikke blot tolerante, men også meget ambitiøse. Medlemmerne af deres dynasti, Hauteville (»Altavilla«på italiensk), der stammede fra Cotentin-halvøen i Normandiet, rakte allerede sidst i 1000-tallet ud efter kejserkronen i Byzans, men deres Balkaninvasion blev standset i Makedonien. Det fik dem dog ikke til at opgive ævret. Hertug Bohemond af Tarent, som deltog i det Første Korstog ( ), benyttede lejligheden til at oprette et normannisk fyrstendømme i Antiochia i Syrien, en af de mest sejlivede korsfarerstater, selv om han selv kom til at slutte sit liv som byzantinsk krigsfange lod normanneren Roger II sig krone til konge af Sicilien, bragte hele Syditalien fast under sit herredømme og optog på en lang række punkter byzantinsk hofceremoniel. Normannerne skaffede sig ved et erobringstogt til området omkring Korinth i Grækenland både morbærtræer og silkeorme, og Sicilien udviklede en betydelig silkeproduktion, noget som Det byzantinske Rige hidtil havde haft monopol på. Roger II importerede også byzantinske mosaikkunstnere for at udsmykke hans kirker med tidens fornemste og kostbareste kirkekunst. Arkitekturen minder derimod mere om den hjemme i Normandiet, og lofterne blev udført af arabere i muslimsk stil. Allerstærkest slår den arabiske inspiration igennem i det af efterfølgeren Wilhelm I grundlagte palads La Zisa i Palermo. Mod slutningen af 1100-tallet kom kongeriget i hænderne på sønnen af den tysk-romerske kejser Frederik I Barbarossa, hohenstauferen Henrik VI, ved dennes ægteskab med den sidste ægtefødte Hauteville, Constanza. Henrik VI var godt nok tysker, men han overtog helt Hauteville-slægtens ambition om at erobre Konstantinopel og gøre sig til kejser der. Han udrustede en stor invasionsflåde på Sicilien, men blev selv revet bort af sygdom før afrejsen. Han efterlod sig en umyndig søn, Frederik II, som paven i Rom skulle holde sin beskytttende hånd over, men denne, den myndige Innocens III, var mere interesseret i at skille kejserriget fra Sicilien end at holde sammen på den unge tronfølgers lande. Det lykkedes dog alligevel for Frederik II af Hohenstaufen at få samlet sin faders og moders lande og blive kronet til både Siciliens konge og det Tysk-romerske Riges kejser. I hjertet forblev han dog mere syditaliener end tysker og opholdt sig helst på Sicilien eller i Apulien. Frederik II var en hård og barsk hersker, hvilket bl.a. førte til en strid med hans ældste søn Henrik, som førte til sønnens tragiske død. Men i åndelig henseende var Frederik II åben og fordomsfri, og hans hof blev en sidste blomstringstid for den egenartede normannisk-sicilianske kulturblanding mellem vest og øst, nord og syd. Frederik II s strid med pavestolen førte til hans bandlysning af paven og i 1245 pavens formelle afsættelse af ham som kejser. Det tog Frederik II sig dog let, men pavestolen, der på det tidspunkt var domineret af franske interesser, forfulgte hans arvinger, da han døde i Cefalù-katedralen. 2

3 Mosaik i Cappella Palatina (Palazzo dei Normanni) Pavernes redskab var en yngre broder til den franske konge Ludvig den Hellige, Carl af Anjou, greve af Provence. Denne besejrede og dræbte 1266 Frederiks søn Manfred og lod 1269 den sidste hohenstaufer, sønnesønnen Conrad, den unge og i befolkningen populære Conradino, tilfangetage og henrette. Herefter var Carl af Anjou ubestridt konge over Neapel og Sicilien. Det sidste styrede han som et biland fra Napoli, hvilket ikke gjorde hans hårde styre mere vellidt blandt øens befolkning den følte sig voldsomt udfordret af de franske besættelsesstyrkers arrogance. Carl optog, med pavestolen i ryggen, sine normanniske og tyske forgængeres østpolitik. Henrik VI havde forberedt et togt mod Konstantinopel, men blev forhindret i at udføre det af sygdom og død. Frederik II havde været mere interesseret i at genvinde Jerusalem, hvilket faktisk var lykkedes for ham, hvorefter de sicilianske konger føjede konge af Jerusalem til deres titel. Carl genoptog drømmen om en erobring af Konstantinopel og samlede på Sicilien en stor invasionsflåde. Denne gang blev det dog ikke sygdom, men oprør, der forhindrede planerne. Ved en fuldstændig fantastisk hemmelig sammensværgelse, som spændte fra Konstantinopel til Barcelona og havde de utilfredse sicilianere som det naturlige midtpunkt, blev det angiovinske, som det kaldes, styre på Sicilien væltet. Det startede med et blodbad på de franske styrker i Palermo i påsken 1282, den berømte Sicilianske Vesper, som blev fulgt op af en invasion fra Catalonien-Aragonien, hvor den dræbte kong Manfreds svigersøn Pere III var konge. Catalanerne blev modtaget som befriere, og Carl af Anjou måtte opgive både Sicilien og planerne om et felttog til Konstantinopel. Han opretholdt dog herredømmet over det syditalienske fastland med Neapel som hovedstad og kaldte sig fortsat Konge af Sicilien. Allerede 1285 døde han, i øvrigt samme år som Pere III af Aragonien, som havde måttet acceptere, at Sicilien herefter officielt kom til at hedde Kongeriget Trinacria, et navn der viser hen til øens trekantede form. Det var først efter år 1300, at kongerne i Neapel anerkendte, at Sicilien var blevet et selvstændigt kongerige. Anjou-slægten regerede videre i Neapel og vandt sig i 1300-tallet også den ungarske trone. Den efterlod sig først og fremmest borge, som den store borg ved havnen i Napoli, Castel Nuovo. Men i 1400-tallet mistede angiovinerne først Ungarn, og senere Neapel selv, da slægten uddøde med dronning Jeanne II i Herefter forenedes kongeriget Neapel, bortset fra perioden , igen med kongeriget Sicilien, som var kommet ind under Aragonien og dermed ind i Spanien, da dette blev til ved unionen mellem Aragonien og Castillien i Under de spanske habsburgere regeredes kongerigerne Neapel og Sicilien ved spanske vicekonger, som normalt residerede i Neapel. Spanierne byggede mange flotte bygningsværker i tallet, ikke mindst efter et voldsomt jordskælv i slutningen af 1600-tallet. Men økonomisk og politisk var perioden mest præget af stagnation og gentagne oprør, som blev slået brutalt ned. Den kroniske underudvikling af området, som først for alvor er ændret inden for de sidste 20 år, stammer især fra tiden som spanske lydlande uddøde den habsburgske slægt i Spanien, og både Frankrigs konge Ludvig XIV og den østrigsk-habsburgske kejsersøn Karl gjorde krav på arven. Resultatet af den Spanske Arvefølgekrig blev en deling af de spanske lande. Ludvig XIV s sønnesøn 3

4 Castel Nuovo, Napoli. Philip (V) fik de spanske kernelande og kolonierne, de østrigske habsburgere fik Belgien, Sardinien og Neapel, og hertugen af Savoyen, som havde kæmpet med på østrigsk side, Sicilien med kongetitlen. Da sicilianerne imidlertid aldrig accepterede deres nye konge, mageskiftede han 1720 Sicilien med Sardinien, som samtidig ophøjedes til kongerige. Hermed var Neapel og Sicilien atter forenede, men nu som østrigske bilande. En ny arvefølgekrig, den polske, , førte til indsættelse af den østrigske kandidat på den polske trone, men til gengæld måtte Østrig afgive Syditalien til de spanske bourboner. Denne gang blev området imidlertid ikke spansk lydland, men et selvstændigt dobbeltrige under en spansk prins, der antog navnet Carl III. Det var dog først i 1737, at han vandt endelig militær kontrol over hele området. Carl III var en dygtig og oplyst hersker med ambitioner. Derfor skulle hans nyoprettede rige have prægtige moderne paladser. Resultatet blev Capodimonte på en højde over Napoli og Caserta nord for byen, begge pragtbyggerier i særklasse. Carls herredømme varede dog kun til 1759, hvor han ved sin barnløse halvbroders død måtte overtage den spanske trone og honorere sine traktatmæssige forpligtelser ved at overdrage Neapel og Sicilien til sin yngre søn Ferdinand IV (på Sicilien Ferdinand III). De reformer, som Carl III var gået i gang med i sit stadig tilbagestående land, gik nu for det meste i stå, og Ferdinand IV s regeringstid blev først og fremmest bemærkelsesværdig ved tre ting: sin længde, åbningen af det arkæologiske museum i Neapel, og det faktum, at kongen mistede Neapel hele 4 to gange: 1799 da det blev gjort til en fransk-domineret republik, og , hvor kongeriget Neapel af kejser Napoleon I blev givet først til hans broder Kejser Frederiks II's segl. Josef, derefter til hans svoger, marskal Joachim Murat. Der var således en kort periode, hvor bourbonerne kom til at residere på Sicilien, beskyttet mod fransk invasion af den engelske flåde. Det passede sicilianerne godt, de var trætte af at blive regeret fra Neapel. Men efter Napoleons og Murats fald i 1814 forsvandt endog øens formelle status som selvstændigt kongerige: I 1816 oprettedes Kongeriget Begge Sicilier som et enhedsrige, hvorefter Ferdinand IV/III tog navneforandring til Ferdinand I. Dette gjorde imidlertid ondt værre. Allerede 1820 rejste sicilianerne sig til oprør, ligeså i 1830 og i Det var faktisk således, at de bølger af nationale og liberale revolutioner, der skyllede op gennem Europa 1830 og 1848, begge startede på Sicilien. Men i begge tilfælde blev oprørerne nedkæmpet af de neapolitanske tropper. Alt var dog ikke negativt i Kongeriget Begge Sicilier. Der var et blomstrende musik- og operamiljø, men frem for alt blomstrede arkæologien. Det var i bourbonernes periode, at betydelige dele af Pompeji og Herculaneum blev gravet ud, hvad der fik enorm betydning for hele den europæiske civilisation. De romerske stilarter værdsattes og efterlignedes så lang væk som i Danmark og Norge, Rusland og USA. Men Syditalien var også rigt på minder fra grækertiden, ikke mindst tempelkomplekserne i Pæ-

5 Teatret i Syrakus ( 3. og 2. årh. f. Kr. ) stum og Agrigento, som man også var begyndt at sværme for. Det var først i 1860, at det lykkedes sicilianerne at gøre sig fri af de forhadte bourboner. Det skete, da frihedshelten Garibaldi landede sin styrke på det vestlige Sicilien i 1860 og slog kongens lokale tropper, hvorefter han erobrede Messina og satte over til fastlandet. Nogle af de lokale oprørere havde håbet på dannelsen af en selvstændig siciliansk eller siciliansk-neapolitansk stat. Men Garibaldi overgav sine erobringer til Sardiniens konge Victor Emanuel II med henblik på at skabe en fælles italiensk stat. Resultatet blev faktisk, at Sicilien blev endnu mere marginaliseret end under bourbonerne. Nu var deres hovedstad ikke Napoli, men først Torino, så Firenze og til sidst Rom. Syditalien blev igen biland til et politisk og økonomisk stærkere naborige. Fyrst Giuseppe Tomasi di Lampedusa har i romanen Leoparden (Il Gattopardo) givet et stærkt billede af det tilbagestående, men fascinerende feudalsamfund på Sicilien efter foreningen med Italien, med sit portræt af en siciliansk højadelsmand og godsejer omkring 1860, som er blevet uforglemmeligt fremstillet af Burt Lancaster i filmen af samme navn. Længe virkede det, som om øen aldrig skulle komme ud af sin tilbageståenhed, som skærpedes af mafiaens greb om samfundslivet. Mafiaen er et begreb, som er yngre end almindeligt antaget. Der eksisterende hemmelige selskaber under bourbonerne, men det var især efter samlingen af Italien, at de spredte sig i Syditalien med flere organisationer, den kendteste på Sicilien, en anden i Calabrien. Da fascisten Benito Mussolini tog magten i Italien ved et kup i 1923, gjorde han, hvad han kunne for at udrydde mafiaen. Det lykkedes dog ikke fuldstændigt, og da amerikanerne gik i land på Sicilien i 1943 uden at møde videre modstand, skyldtes det bl.a. samarbejdet med den stedlige mafia, som var formidlet af mafiakolleger i USA. Derfor kunne erobringen af selve øen gennemføres på kun 40 dage. Og virkningen var forbløffende: Kun 15 dage efter invasionen blev Mussolini afsat, og Italien søgte fred med de allierede. Men tyskerne bed sig fast på det italienske fastland mødte de allierede styrker større modstand, selvom også her kampviljen hos italienerne var til at overse. Når kampene i Syditalien alligevel blev alvorlige, skyldtes det tyskernes ihærdige forsøg på at forhindre de allieredes fremtrængen gennem Italien mod deres Tredie Rige. Efter 35 dages hårde kampe med de tyske styrker stabiliseredes fronten ved Volturnofloden nord for Napoli 3. oktober 1943, byen selv var faldet to dage tidligere. Syditalien blev dermed, sammen med Sardinien som de tyske tropper havde rømmet 20. september, det første større område i Italien, som kom under allieret kontrol. Allierede luftbombardementer havde tidligere anrettet store skader på Syditaliens store byer, men den relativt hurtige erobring betød dog, at Syditalien led mindre end flere af områderne i det centrale Italien, bortset fra Messina og Reggio Calabria. Mussolinis fald førte dog ikke til et ophør af utilfredsheden på Sicilien der var stadig stor utilfredshed med at blive regeret fra Rom. En delvis imødekommelse til sicilianerne var oprettelsen i 1946 af lokalt selvstyre for en Region Sicilien med eget demokratisk valgt lokalparlament, som første gang trådte sammen i Siden er hele Italien blevet delt op i regioner, også resten af Syditalien. I sig selv har disse ændringer dog ikke haft synderlig virkning på områdets 5

6 Ved vejen mellem Messina og Taormina (1876). underudvikling. Det har til gengæld på det seneste EU s regionsstøtteprogrammer haft. Det har ikke mindst turismen fået glæde af. Der er også i de seneste år udviklet en større sans for at bygge ordentligt og bevare kulturarv og natur, hvilket er mærkbart for den, der har rejst i Syditalien gennem de sidste 40 år. Området føler sig stadig mere eller mindre glemt af Rom og Norditalien. Men det har tiltrukket sig EU s opmærksomhed. Intet under, at mange i Syditalien gerne ser EU styrket på bekostning af en nationalstat, som de stadig ikke føler har taget dem til sit hjerte. Det er vanskeligt at forstå for en udlænding, som føler sig tiltrukket og fascineret af et område med fantastiske kulturminder, en spændende natur, fremragende mad og vine og en gæstfri befolkning, som ikke mindst i Napoli og Palermo er berettiget stolt af sin kulturarv. Således står mindet om normannerne stadig forbløffende stærkt i en by som Palermo, trods de over 700 år der er gået, siden dynastiet Hauteville uddøde. 1. dag. Fredag 30. marts Vi mødes i Kastrup Lufthavn, hvorfra vort Brussels Airlines-fly afgår kl Vi lander i Bruxelles' lufthavn kl og flyver kl atter med Brussels Airlines - videre sydpå. Vi ankommer til Napolis lufthavn Capodichino kl , hvorpå vi kører med bus til hotellet. 2. dag. Lørdag 31. marts Af den gamle græske koloni Neapolis er der i dag kun navnet og mindet tilbage. Byens ældste bevarede bygning er Castel Capuano, anlagt ved byporten mod nabobyen Capua af den normanniske konge Vilhelm I i midten af 1100-tallet, og færdiggjort af hohenstauferen kejser Frederik II knap 100 år senere. Kastellet var kongeligt palads indtil 1500-tallet, hvor det overgik til at fungere som domstol, hvad det har været siden. Ved kastellet ligger en af byens smukkeste bygninger, Capua-porten, fra den italienske renæssance, som blev færdiggjort i Napolis vartegn var dog snarere det noget dystre og meget fæstningsagtige Castel Nuovo, som byggedes for den første Anjoukonge Carl I mellem 1279 og 1282, og som længe var den kongelige hovedresidens i Napoli. Borgens nuværende præg har den dog fået under de aragonske herskere, hvis smukkeste bidrag til borgen er triumfbuen fra 1400-tallet, et andet markant eksempel på italiensk renæssancearkitektur og i en fantastisk kontrast til de dystre borgtårne. I sig selv kan dette ses som et symbol på den stærke kontrast mellem voldsomhed og skønhed, som er karakteristisk for hele Syditalien og dets historie. Castel Nuovo afløstes i 1600-tallet som residensslot for de spanske vicekonger af Palazzo Reale, en senrenæssancebygning helt uden fæstningspræg. I det centrale Napoli besøger vi en af de vigtigste kulturelle institutioner, den så længe regerende Ferdinand IV skabte: Nationalmuseet med dets helt enestående samlinger fra ruinbyerne Pompeji og Herculaneum. Ikke mindst mosaikkerne og vægmalerierne herfra er enestående og har sat deres præg på europæisk byggeri og kunst lige siden. Herefter foretager vi en spadseretur gennem det spændende gamle centrale kvarter af Napoli med dets mange butikker med julekrybber og Domkirken, San Gennaro, opført under Anjou-dynastiet. Vi skal også se kirken Santa Maria del Carmine fra samme tid, som rummer en byzantinsk ikon og en statue designet af Bertel Thorvaldsen af den sidste hohenstaufer, den unge Conradino, som blev henrettet på pladsen foran kirken på Carl af Anjous bud 1269 og ligger begravet bag alteret i kirken. Vi overnatter igen i Napoli. 3. dag. Søndag 1. april (PALMESØNDAG) Fra Napoli kører vi mod nordøst ud af Campanien og ind i regionen Basilicata, i dag nok Italiens fattigste, som er opkaldt efter den byzantinske kejser Basileios II ( ), som bragte området under byzantinsk kontrol efter talrige invasioner af først de germanske longobardere, derefter araberne. Det holdt dog ikke så længe efter hans død. Vort første mål er Melfi, som domineres af en vældig middelalderborg, hvor pave Nicolaus II i 1059 foretog den højtidelige indsættelse af normanneren Robert Guiscard som hertug i Syditalien, og Melfi blev hans første hovedresidens. Her proklamerede senere, i 1200-tallet, kejser Frederik II de såkaldte Constitutiones Augustales, som blev en slags grundlov for hans forenede syditaliensk-sicilianske kongerige. Desværre er der ikke bevaret noget interiør fra normannertiden i borgen, så vi nøjes med at se den på afstand. Herfra kører vi videre mod nordøst til Venosa med vigtige minder fra normannertiden. Men Venosas historie går endnu længere tilbage. Byen var en af de vigtigste romerske kolonier i området i det tredje århundrede før Kristus. Her slog den karthageniensiske hærfører Hannibal den romerske general Marcellus ihjel i 208 f. kr., og her blev senere den store romerske digter Horats født (år 65 f. kr.). Vi skal først se de betydelige rester af byens romerske bade og andre bygninger fra romertiden, derefter et ufuldendt klosterkompleks, delvist i ruiner, hvor normannerslægtens

7 grundlægger, Robert Guiscard, er begravet sammen med medlemmer af sin familie. Robert var død 1085 under et felttog mod den byzantinske kejser Alexios I Komnenos som havde ført ham dybt ind på Balkan. I nedsaltet stand blev hans lig bragt tilbage og bisat i Venosa, i Hauteville-familiens familiemausoleum. Krønikeskriveren Vilhelm af Apulien afsluttede sit værk om Robert Guiscard og hans ligeså krigeriske brødre med følgende pompøse afsnit: Nu byen Venosa vil lyse og stråle ved glansen fra sådanne grave. For siden Karl den Store og Cæsar har verden vel aldrig skabt eller skænket os mænd som gave, som kan lignes ved disse. De hviler i kirken, som de engang dér lod bygge, og hvis skønhed nu pryder byen. Og det gør den, selvom selve Treenighedsklostret, som kirken er en del af, aldrig blev bygget færdigt og i dag udgør en malerisk ruin. Fra Venosa kører vi mod nordøst ind i Apulien, til Gravina di Puglia, en by med en fantastisk beliggenhed ved en dyb kløft (heraf navnet). Byen blev i 900-tallet totalt ødelagt af araberne og genopbygget i 1000-tallet af normannerne, som indviede domkirken i Frederik II af Hohenstaufen forsynede byen med en stærk borg, hvoraf der stadig er imponerende ruiner tilbage. Hvis tiden tillader det, vil vi stige ned til den gamle femskibede basilika San Michele di Grotti, som helt er udhugget i klippen. Fra Gravina di Puglia fortsætter vi mod sydøst til Matera i Basilicata, hvor vi overnatter. 4. dag. Mandag 2. april Matera, hvis gamle bydel Sassi er et fantastisk kompleks af bygninger udgravet i klippen, er en af de mest ejendommelige lokaliteter i Syditalien. Det vildt maleriske område var tidligere forladt og forfaldent, og er ofte blevet brugt til filmoptagelser mest kendt er Pier Paolo Pasolinis film»matthæus-evangeliet«. Byen er nu under UNESCO-beskyttelse, og det er blevet fashionabelt at flytte ind i de restaurerede klippehuler, men der er mange af de oprindelige tilbage. Vi skal gå en tur i det kuperede byområde og se både huse og kirker indrettet i klippehulerne. Herfra kører vi mod sydøst ud til kysten, til ruinerne af den gamle græske by Metapontum, kendt for den græske filosof Pythagoras, som slog sig ned her omkring år 500 f.kr. efter at være blevet fordrevet fra Kroton længere mod syd. Byen holdt med karthagenienseren Hannibal under hans krig med Rom i 200-tallet og blev evakueret af ham, da han trak sig tilbage fra Italien i 207 f.kr. I år 73 f.kr. blev byen plyndret af Spartakus hær af oprørske slaver. Den ligger på den flade slette ved havet, og der er bevaret ruiner af flere templer samt et teater. Vi fortsætter videre mod syd langs østkysten ud mod det Ioniske Hav til Rossano, et af centrerne for byzantinsk civilisation i Syditalien efter arabernes ødelæggelse af Reggio di Calabria i tallet. I Domkirkemuseet (Museo Diocesano) findes et kosteligt byzantinsk evangeliehåndskrift fra 500-tallet med mange miniaturemalerier og sølvskrift på purpurfarvet pergament. Domkirken rummer en byzantinsk ikon Palermo-katedralen.

8 fra tallet, Madonna Acheropita (det ikke af menneskehånd skabte billede af Vor Frue). Herfra kører vi mod vest ind i landet til den sydgående motorvej, som fører os til Cosenza, som ligger i hjertet af regionen Calabrien, den forreste del af Syditaliens støvle. Det er et område, hvor der allerede i oldtiden var mange græske byer og bosættelser, og dette fortsatte i middelalderen, hvor området længe var en del af Det byzantinske Rige og dermed hørte under kejseren i Konstantinopel. Der er dog ikke minder fra den byzantinske tid i selve Cosenza, hvis historie er knyttet dels til Folkevandringernes, dels til kejser Frederik II af Hohenstaufens historie. Vi overnatter i Cosenza. 5. dag. Tirsdag 3. april I Cosenza døde år 412 vestgoterkongen Alarik, som to år tidligere havde erobret og plyndret Rom, på et plyndringstogt til Syditalien. Han blev begravet i byen, og det grundigt. Overleveringen vil vide, at man for at sikre gravens ukrænkelighed begravede ham midt i Busento-flodens leje, efter at man havde ledt vandet væk derfra. Efter begravelsen lod man så flodens vand strømme tilbage igen. Man har aldrig siden fundet resterne af Alarik, som den indfødte befolkning næppe heller har holdt meget af at mindes, men stedet formodes at være ved den nuværende bro over floden. Et mere iøjnefaldende fortidsminde er Cosenzas domkirke, som blev indviet i overværelse af den da netop kejserkronede Frederik II i år senere blev kirken ramme om en sørgelig ceremoni: begravelsen af Frederiks legitime søn og kronede tronfølger Henrik. Denne havde gjort oprør mod sin far og holdtes derfor i husarrest i borgen Nicastro. Men efter at have været indespærret i 7 år S. Cataldo i Palermo 8 blev det Henrik for meget, han red sin hest ud over en dyb afgrund og slog sig dermed ihjel. Frederik II skrev derefter: Vi sørger over vor førstefødtes skæbne. Naturen byder en flod af tårer, men de standses af smerten over uretten og retfærdighedens mangel på bøjelighed. Henriks død blev en af grundene til huset Hohenstaufens fald. Fra dets efterfølgere angiovinernes tid stammer gravmælet over Isabella af Aragonien, dronning af Frankrig, som sammen med sin mand Philip III havde deltaget i svigerfaderen Ludvig den Helliges korstog til Tunesien i 1270, det såkaldte 7. korstog, som endte med Ludvigs død. Det nye franske kongepar drog hjem via det nu fransk-dominerede Syditalien, men den unge dronning overlevede ikke rejsen, hun døde og blev begravet i Cosenza i Vi kører videre mod syd gennem det vilde og romantiske calabriske bjerglandskab ad en af Europas flotteste vejsstrækninger forbi byen Scilla (det antikke Skylla, der ligger højt over havet) til byen Reggio di Calabria ved Messinastrædet, en gammel græsk koloni og det traditionelle færgested til Sicilien. Byen blev både 1783 og 1908 voldsomt ødelagt af jordskælv og bombet i 1943 forud for den allierede landgang fra Sicilien, men er siden blevet genopbygget. Byens største seværdighed er det moderne Nationalmuseum for Magna Graecia, helliget regionens græske fortid, med to helt enestående smukke mandsstatuer i bronze fra 400-tallet før Kristus. De stammer fra et skib, som led skibbrud ved Italiens sydligste pynt, og de blev først fundet, renset og konserveret i 1970-erne. Museet, som rummer en afdeling for marine arkæologi, har reserveret en hel sal til de imponerende statuer, som er placeret på elastiske, jordskælvssikre podier. I betragtning af, hvor få bronzestatuer, der har overlevet fra oldtiden, er det et helt enestående fund. Siciliens våbenskjold. Fra fastlandet sætter vi over til Sicilien. Det er blevet diskuteret i mange år, om man ikke skulle bygge en bro over det smalle stræde med den stærke strøm, som allerede i antikken var berygtet som en skibskirkegård og formentlig er det stræde, som passeres under en dramatisk sejlads af kong Odysseus i det gamle græske digt Odysseen. Men endnu er det ikke blevet til noget med det vældige broprojekt. Vi kan derfor glæde os til en smuk sejltur over til Siciliens nordøstlige by Messina, også den en gammel græsk koloni, men ligesom søsterbyen Reggio hyppigt hærget af jordskælv og voldsomt bombet under Anden Verdenskrig. Byen er dog bygget op igen og rummer både en smuk domkirke, grundlagt 1160, som stadig er et besøg værd, og en fascinerende lille kirke, Santissima Annunciata dei Calalani i typisk normannisk blandingsstil fra tallet navnet hentyder dog til den periode efter Anjou-dynastiets tab af Sicilien i 1282, hvor der var placeret katalanske soldater i byen som beskyttelse mod eventuelle generobringsforsøg fra Syditalien. Det er den udvendige udsmykning af apsis, som er det bemærkelsesværdige ved denne ejendommelige kirke. Fra Messina fortsætter vi mod vest langs Siciliens smukke nordkyst. Herfra har vi i godt vejr udsigt mod de nordsicilianske øer, hvoraf den berømteste er den stadig aktive vulkan Stromboli, berømt bl.a. p.g.a. Roberto Rossellinis dramatiske film af samme navn med Ingrid Bergman. Vort næste mål er Cefalù, en pittoresk beliggende mindre by for foden af en gigantisk klippe, som ligner et hoved, og det græske ord for hoved er oprindelsen til dens moderne navn. Byens historie går tilbage til førgræsk tid, men den er dog først og fremmest kendt fra normannertiden. Kong Roger II havde en særlig forkærlighed for byen, som var blevet ødelagt under araberne, og genopbyggede den Kronen på værket var opførelsen af den markante katedral for foden af klippen, et højst ejendommeligt og meget smukt kirkebyggeri, som oprindelig var tænkt som Hauteville-dynastiets gravkirke. Kirken er i normannisk arkitektur, en basilika udstyret med antikke søjler, romerske kapitæler og gotiske buer, men med et loft udført af arabiske håndværkere

9 i deres egen stil, og med mure dækket af pragtfulde byzantinske mosaikker udført af græske kunstnere. Udsmykningen er et meget smukt eksempel på den lykkelige blanding af øst og vest, nord og syd, som er så karakteristisk for det normanniske Sicilien. Roger II nåede dog ikke at se kirken færdig, han døde 1154, og den blev først indviet i Og værdigheden som gravkirke gik over til domkirken i Palermo. Vi overnatter i Cefalu. 6. dag. Onsdag 4. april Efter morgenmaden kører vi videre mod vest mod Palermo, i oldtiden centrum i den karthageniensiske del af Sicilien og siden arabertiden Siciliens hovedstad. Undervejs passerer vi Himera, i oldtiden den vestligste græske koloni på nordøen og det sted, hvor karthagenienserne blev besejret af tyrannerne Gelon af Syrakus og Theron af Akragas i 480 f.kr. samme år som athenienserne slog Karthagos allierede, perserkongen Xerxes, i søslaget ved Salamis. Disse afgørende slag betød, at grækerne bevarede deres frihed både i vest og øst, men 406 blev Himera dog indtaget og ødelagt af karthagenienserne. Vi ankommer til Palermo, hvor vi skal overnatte de næste to nætter. Hovedinteressen samler sig om byens glansperiode under normannerne Vi ser bl.a. Palazzo dei Normanni med det pragtfulde Capella Palatina, opført under kong Roger II. Her går det blanke marmorgulv, de byzantinsk prægede mosaikker og det arabiske stalaktitloft op i en højere kunstnerisk enhed. Paladset, der i dag er hjemsted for Siciliens parlament, er som helhed præget af om- og tilbygninger i tallet (hvor den indre gård med sine renæssancetrapper og arkader er særlig vellykket); men paladskapellet er en helstøbt normannisk/byzantinsk bygning, der endnu i alt væsentligt fremtræder som i 1100-tallet. Vi giver os tid til at studere den omfattende og meget spændende mosaikudsmykning. Lige i nærheden finder vi kirken San Giovanni degli Eremiti, der med sine høje røde kupler minder os om den arabiske tid før normannerne. Den opførtes for Roger II i 1130 erne, men med genanvendelse af dele fra en ældre bygning, der kan have fungeret som moské. I forbindelse med kirken ser vi Kejser Frederik II's segl (bagsiden). Monreale. den maleriske klostergård fra slutning af 1200-tallet, med eksotiske vækster. I samme del af byen ligger La Martorana, en kirke bygget for Roger II s admiral Georgios Antichenos omkring 1140 og ligesom Cappella Palatina fyldt med smukke byzantinske mosaikker. Foruden en række bibelske motiver og helgenbilleder finder vi her de berømte mosaikker med kong Roger, der modtager kronen af Kristus, og admiralen, der kaster sig næsegrus i støvet foran Guds Moder. Kirken er meget benyttet som bryllupskirke og anvendes især af Siciliens mange århundreder gamle albanske befolkningsgruppe, som er græsk-katolsk og stadig følger gammel byzantinsk ritus under gudstjenesten. Endelig besøger vi Palermos domkirke, påbegyndt i 1185 af byens engelske ærkebiskop, Walter of the Mill. I øvrigt er katedralen meget præget af senere tiders ombygninger; men den rummer stadig imponerende sarkofager med de jordiske rester af bl.a. Roger II, Henrik VI og den tysk-romerske kejser Frederik II. Dagen sluttes af med at overvære en af Siciliens specialiteter, marionetteatret. Det er en gammel tradition, som især plejes i de store byer Palermo og Catania. Der spilles klassiske ridderdramaer fra middelalderen, med kampe mellem kristne og sarascener, under udfoldelse af stor energi og dramatik. Endnu et stykke levende historie på Sicilien! 7. dag. Torsdag 5. april (SKÆRTORSDAG) Efter morgenmaden tager vi til Monreale få kilometer uden for Palermo. Hovedinteressen samler sig om den store domkirke, bygget for normannerkongen Vilhelm II. Kirken rummer først og fremmest en af verdens største og fornemste mosaikudsmykninger. Mosaikkerne dækker et areal på ca kvadratmeter, hvilket til sammenligning er kvadratmeter mere end mosaikkerne i Markuskirken i Venezia. Praktisk taget alle de nytestamentlige begivenheder er skildret her ligesom en stor del af Det gamle Testamente fra skabelsens første dag til Jakobs kamp med englen. Fra apsishvælvningen behersker en af verdens mest monumentale Kristusfremstillinger fuldstændig det over 100 meter lange kirkerum, der opleves som et jordisk ekko af et hierarkisk opbygget guddommeligt kosmos. Også klostergården ved siden af kirken er i høj grad et besøg værd. 228 søjler i mange forskellige udformninger og med spændende, fortællende figurkapitæler fordeler sig omkring den kvadratiske gård. Der bliver tid til at spise frokost på pladsen ved kirken, på en af de mange hyggelige fortovsrestauranter. Efter det prægtige Monreale vender vi tilbage til Palermos yderkvarterer, hvor vi skal se andre, verdslige, eksempler på den sene normannertids arkitektur bygninger som 9

10 viser, at den arabiske indflydelse ikke aftog, men tiltog med årene. Et særligt spændende eksempel er lystslottet La Zisa, et efter europæiske forestillinger meget særpræget bygningsværk fra anden halvdel af 1100-tallet, bygget til at holde sommerheden ude og vederkvæge slottets beboere med lyden og den friske luft fra konstant rislende vand. Slottet viser den forfinede livsstil, som blev resultatet af en ejendommelig symbiose mellem vestlig ridderstil og orientalsk livsform. La Zisa blev påbegyndt af Wilhelm I ca og fuldført af Wilhelm II, som 1180 opførte det andet palads, vi skal se, La Cuba, som er inspireret af La Zisa, men i modsætning til dette i dag henligger som en malerisk ruin. Begge navnene er afledt af arabiske ord, Zisa kommer af aziz, prægtig, storslået, mens Cuba er afledt af ordet kubbeh, kuppel. La Zisa vides at have været benyttet af Frederik II af Hohenstaufen i første halvdel af tallet, men begge slottene forfaldt i senmiddelalderen. La Zisa blev senere drastisk ombygget af en spansk familie, men blev ført tilbage til sin oprindelige skikkelse ved en gennemgribende restaurering dag. Fredag 6. april (LANGFREDAG) Fra Palermo kører vi mod sydøst ind i landet frem mod Piazza Armerina. Undervejs passerer vi Enna, den eneste større by i midten af Sicilien og gennem århundreder en vigtig fæstning i kraft af sin strategiske beliggenhed i de centrale bjerge - den var et af de sidste støttepunkter for byzantinerne mod araberne i 800-tallet og for araberne mod normannerne i 1000-tallet. Med vort næste besøg bevæger vi os tilbage til senantikken. Det store villaanlæg i Casale nær byen Piazza Armerina blev anlagt omkring år 300, formentlig af den romerske kejser Maximian, kollega til kejser Diokletian ( ), der mest er kendt for sine store og systematiske kristenforfølgelser. Det særligt spændende ved denne pragtvilla er mosaikgulvene, som er både smukke og morsomme, med bl.a. kvindelige gymnaster i bikini. Mosaikkerne giver et godt indtryk af hedensk livsstil omkring år 300, men faktisk synes villaen at have været beboet kontinuerligt helt frem til den arabiske erobring og igen i en periode under normannerne. Derefter sænkede glemslen sig over den, det var først i 1900-tallet, at anlægget blev udgravet, og der er stadig en del af det store område, som ligger uudgravet hen. Fra Casale kører vi videre mod øst til Siciliens græske hovedby og hovedstad i romersk og byzantinsk tid, Syrakus. 9. dag. Lørdag 7. april Syrakus historiske centrum er øen Ortygia, som er forbundet med fastlandet med en bro. Den blev anlagt som koloni af indbyggere fra den græske by Korinth år 734 før Kristus. Syrakus udviklede sig til at blive den vigtigste græske by på Sicilien og bredte sig ved knopskydning på fastlandet. 480 f.kr. besejrede tyrannen (en gammel herskertitel) Gelon af Syrakus en karthageniensisk hær og sikrede dermed øens græske kolonier fra at komme under det fønikiske Carthago i øvrigt i det samme år, hvor Athen besejrede den persiske storkonge Xerxes flåde ved øen Salamis. Byen havde sin største 10 blomstring mellem 420 og 320 og modstod heltemodigt Athens forsøg på at erobre den under den peloponnesiske krig i 415. Med Spartas hjælp blev athenienserne slået, og 7000 fanger fra Athen endte deres dage i byens stenbrud, Latomia del Paradiso, som i dag er en af dens imponerende turistattraktioner. Under tyrannen Hieron II ( ) allierede byen sig med Rom, som netop i hans regeringstid kæmpede mod karthagenienserne bl.a. på Sicilien. Men hans efterfølger skiftede uklogt side, og i 212 erobrede romerne Syrakus, dræbte den berømte opfinder og matematiker Archimedes og udplyndrede byen på det voldsomste. Dette blev i øvrigt starten på den stadigt stærkere græske prægning af livet i Rom, i kraft af det bytte, de romerske soldater og officerer bragte med hjem til Rom. Også i romersk tid fik Syrakus stor betydning, bl.a. som sæde for de romerske statholdere, og byen var i en kort periode i begyndelsen af middelalderen, , ligefrem regeringssæde i Det byzantinske Rige, idet kejser Konstans II foretrak Syrakus for Konstantinopel og i det hele taget ønskede at forlægge tyngdepunktet i riget mod vest. Det har givet været en af årsagerne til mordet på ham i Syrakus i 668. Byen holdt i godt 50 år stand mod arabernes angreb i 800-tallet, men erobredes til sidst år 878 og blev ødelagt. Under araberne blev Palermo den vigtigste by på øen, og det fortsatte under normannerne og deres efterfølgere. Syrakus fik dog en opblomstring efter Italiens erobring af Libyen i Vi tager vor udgangspunkt på øen Ortygia med den store domkirke, som har fået sin nuværende form i 1700-tallet, men som i virkeligheden er et ombygget dorisk tempel fra den græske tid. Det ser man ikke, når man står foran den flotte barokfacade, men indvendig ses tydeligt de imponerende antikke søjler, som er blevet forbundet af den senere kirkemur. Domkirken ligger smukt på en plads af uregelmæssig form, hvis helhedspræg er yndefuld siciliansk barok. Det samme præg har resten af Ortygia: smuk barokarkitektur fra 1700-tallet, afvekslende med antikke ruiner, og på sydspidsen en majestætisk borg fra 1200-tallet. Efter at have afsluttet vor rundgang på Ortygia, tager vi over til fastlands-kvartererne, som også er grundlagt i oldtiden. Her skal vi se byens imponerende græske teater, et af de største bevarede, amfiteatret og det enorme stenbrud, hvorfra stenene til byens bygninger kom, og hvor så mange af de atheniensiske krigsfanger fra 400-tallet arbejdede sig til døde. Stenbruddet ligger i dag åbent, fordi taget på det faldt ned under et jordskælv, men der er stadig dybe huler at gå ind i og klare spor i klippevæggene efter stenhuggernes mejsler. Om aftenen mødes vi til en hyggelig afskedsmiddag. Vi overnatter igen i Syrakus. 10. dag. Søndag 8. april (PÅSKEDAG) Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen i Catania, hvorfra vi kl flyver med Brussels Airlines til Bruxelles. Her lander vi kl og flyver kl atter med Brussels Airlines - videre nordpå. Kl lander vi i Kastrup Lufthavn. Rejseleder: Karsten Fledelius, født 1940, cand. mag. Lektor ved Københavns Universitet. Historiker med speciale i middelalderhistorie og medieforskning. Nok mest kendt som Balkan-ekspert p.g.a. sit store kendskab til det tidligere Jugoslavien. Karsten Fle delius er en erfaren rejseleder med man ge bus- og flyrejser bag sig, bl.a. for Kø ben havns Universitet og Folkeuni versitetet, tidsskriftet SFINX og EIRBY * HISTORISKE REJSEMÅL. For sidstnævnte ledte han - sam men med Anne-Mette Gravgaard - rejser ne til Tyr kiet i 1987, 1989 og Desuden har Karsten Fledelius været rejseleder på vore rejser til Portugal i 1995, 1996 og 1999, på rejserne til Sevilla, Cór doba & Granada i 1997, 1998 og 1999, på rejsen Estland, Letland & Litauen i 1998, 2000, 2002 og 2004, på rejsen Skt. Petersborg & Novgorod i 2000, 2003, 2004 og 2005, på rejsen Polens Kongebyer i 2004, på rejsen Irland i 2001, 2007 og 2009, på rejsen Normannerne ved den engelske Kanal i 2007 og 2008, på rejsen I Hanseaternes og Korsfarernes fodspor i 2007 samt på rejsen Normannernes Syditalien i 1999, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 og Priser/Oplysninger: Pris: kr ,- Prisen inkluderer: Flyrejse København - Bruxelles - Napoli / Catania - Bruxelles - København. Halvpension (bestående af morgenmad og et hovedmåltid). Dag 1 er dog kun med aftensmad og dag 2, 7 og 10 med kvartpension. Overnatning på 4-stjernede hoteller i delt dob beltværelse med bad/toilet. De i programmet anførte transporter. Dragerservice på hotellerne. Samtlige udflugter inkl. entreer. Dansk faglig rejseleder (Karsten Fledelius). Dansk teknisk rejseleder. Lokalguider. Bidrag til Rejsegarantifonden. Dansk og italiensk statsafgift. Samtlige lufthavnsafgifter. Drikkepenge til lokale guider og chauffører. Lokale afgifter og skatter. Tillæg for enkeltværelse kr ,- Øvrige oplysninger For øvrige praktiske oplysninger se venligst vort Det med småt.

11 11

12 12 PARK ALLÉ 5 DK-8000 ÅRHUS C TLF Registreret i Rejsegarantifonden

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Napoleons historie fortalt med mønter

Napoleons historie fortalt med mønter Napoleons historie fortalt med mønter Af Franck Petersson. rigs mest kendte konge, Louis XIV. Napoleons far var af lavadelen, og Napoleon var nr. 4 i en børnefl ok på 11, hvoraf tre døde som små. Heraf

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage med M/S Rakhmaninov Velkommen ombord på M/S Rakhmaninov på dennes sidste rejse inden vinterpausen i Rostov. Rejsen starter i Moskva og slutter 19 dage senere

Læs mere

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad Historiefaget.dk: Konstantinopel Konstantinopel Efter i 320'erne at have vundet enemagten i Romerriget grundlagde kejser Konstantin den Store ved Bosporus' bredder det nye Rom, Konstantinopel. Byen, grundlagt

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Sicilien Kulturel rundrejse til

Sicilien Kulturel rundrejse til Kulturel rundrejse til Palermo, Monreale, Siracusa, Cefalu, Villa Romane del Casale, Agrigento, Segesta og Etna Oplev antikkens smukkeste templer i Agrigento og Segesta Besøg, med udsøgt frokost, på s

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Ta med til skønne Rumænien landet med et utal af attraktioner

Ta med til skønne Rumænien landet med et utal af attraktioner Ta med til skønne Rumænien landet med et utal af attraktioner Tennis- og kultur rejse Bukarest Karpaterne Dracula- Transsylvanien Udrejse 13. september hjemrejse 20. juni 2016 Rumænien blev indlemmet som

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Geografi 7. - 9. klasse Verdens Syv Underværker 1. Fælles gennemgang: Kan det lade sig gøre, er det en god idé, at der er computere til rådighed til denne opgave, men

Læs mere

Udrejse fra Danmark til Zary Efter endt opsamling i Danmark, kører vi mod vort overnatningshotel i Zary i Polen, hvor middagen venter.

Udrejse fra Danmark til Zary Efter endt opsamling i Danmark, kører vi mod vort overnatningshotel i Zary i Polen, hvor middagen venter. Rejsedato: Lør 111014 - Søn 191014 Dage: 9 Tillæg enkeltværelse: 1650,- Pris pr person: 5295,- Krakow, som anses for Polens smukkeste by, var den kongelige hovedstad i over et halvt M Morgenmad år tusind

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 11.948,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Ta med BØJGAARD TRAVEL til Formel 1 i skønne Ungarn. 28. juli-1. august 2011 på Hungaroring i Budapest

Ta med BØJGAARD TRAVEL til Formel 1 i skønne Ungarn. 28. juli-1. august 2011 på Hungaroring i Budapest Ta med BØJGAARD TRAVEL til Formel 1 i skønne Ungarn 28. juli-1. august 2011 på Hungaroring i Budapest Det er ikke tilfældigt, at en af vores Formel 1-ture går til Budapest, som var et de første rejsemål

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5 Historiefaget.dk: Sparta og Athen Sparta og Athen I antikkens Grækenland grundlagde man som følge af bl.a. den græske geografi fra ca. 800 f.v.t. en række bystater. Bystaterne var ofte i indbyrdes konkurrence,

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Færøerne på kryds og tværs 8 dage - Fra kr. 11.698 pr. person Inkl. fly, overnatning & dansktalende guide Oplev de skønne færøske øer På denne rejse vil I med lokalguide, som snakker dansk, opleve de fantastiske

Læs mere

Ukraine 6 dage / 5 nætter

Ukraine 6 dage / 5 nætter Ukraine 6 dage / 5 nætter Dette seks-dages tur byder på et besøg til de vigtigste destinationer i Ukraine: Kiev, Lviv og Odessa perlen af Sortehavet". Kiev, i Oldtiden kaldet Kievan Rus, der nåede sin

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Program TAORMIA. København, den 3. juni, 2015. VEDR.: Rejesfondens forårsturen til Sicilien den 28. april - 1. maj 2016.

Program TAORMIA. København, den 3. juni, 2015. VEDR.: Rejesfondens forårsturen til Sicilien den 28. april - 1. maj 2016. København, den 3. juni, 2015 VEDR.: Rejesfondens forårsturen til Sicilien den 28. april - 1. maj 2016. Program TAORMIA Taormina er Siciliens mest kendte destination. Allerede romerne opdagede Taormina

Læs mere

Rejsebrev 9, forår 2015.

Rejsebrev 9, forår 2015. Rejsebrev 9, forår 2015. Torsdag den 23. april. DMI har ikke helt holdt det de lovede heldigvis! Vi vågner op til højt klart solskinvejr, og glæder os allerede til turen over Pyrenæerne ad den smukke vej

Læs mere

Fortsat fra forsiden:

Fortsat fra forsiden: Fortsat fra forsiden: (Læs også allersidste nyt på www.bluedaneatlantic.blogspot.dk) Historisk set, har øen været beboet, ligesom de andre øer her i Caribien af Caribindianerne, og de kaldte øen Madinia

Læs mere

OREA Hotel Voronez II

OREA Hotel Voronez II OREA Hotel Voronez II Den tjekkiske by er den næststørste i landet og ligger i den sydlige del af Tjekkiet. Byen er den by i Tjekkiet næstefter Prag, hvor der findes flest beskyttede historiske seværdigheder.

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

RUNDREJSE SPANIEN DET KLASSISKE SPANIEN!

RUNDREJSE SPANIEN DET KLASSISKE SPANIEN! RUNDREJSE SPANIEN DET KLASSISKE SPANIEN! Rejsebeskrivelse Dansktalende rejseleder Oplev det skønneste af Spanien på denne fantastiske rundrejse, som tager dig til de største og mest spændende spanske byer!

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Syditalienske Perler

Syditalienske Perler Syditalienske Perler Montecassino - Napolibugten - Amalfikysten Capri Pompeji og Vesuv 12. 18. april 2012 Napolibugten har gennem årtusinder lokket tilrejsende med kultur, arkitektur og udsøgte mad- og

Læs mere

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr.

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. AFREJSE søndag den 24. september 2017 fra Horsens, Vejle og Kolding m.v. PRIS KR. 3900,- pr. person inklusive halvpension.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Augsburg og Ulm. af Mads Vej-Hansen

Augsburg og Ulm. af Mads Vej-Hansen Augsburg og Ulm Efteråret 2009 af Mads Vej-Hansen I starten af oktober 2009 var vi på en forlænget weekend i Augsburg og Ulm. Vi rejste med toget fra Danmark torsdag morgen og var hjemme igen søndag aften.

Læs mere

Vi inviterer dig til at opleve de lokales opfattelse af den virkelige Rusland.

Vi inviterer dig til at opleve de lokales opfattelse af den virkelige Rusland. Grupe tur 2010 Moskva og St. Petersburg Hvilke myter kender du om Rusland? Er det fædrelandet af vodka, bærer eller KGB? Realiteten er,at Rusland er en berusende blanding af folk, traditioner og historie.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright er nogle af billederne fjernet.

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

På OREA Hotel Voronez I bor I centralt i Brno, tæt ved byens seværdigheder.

På OREA Hotel Voronez I bor I centralt i Brno, tæt ved byens seværdigheder. OREA Hotel Voronez I Den hyggelige universitetsby Brno er Tjekkiets næststørste by og den største by i Mähren området. Her finder I mange historiske bygninger og spændende. Orea Hotel Voronez I er et indbydende

Læs mere

Velkommen til Hotel Tiffany's!

Velkommen til Hotel Tiffany's! Hotel Tiffany's Hotel Tiffany's ligger under 150 m. fra stranden og tilbyder privat strand med liggestole og parasol. Der er desuden en dejlig pool ved hotellet samt mange aktiviteter for børnene. Hotellet

Læs mere

BUDAPEST OPLEV DONAU, PARLAMENTET, VARME BADE, BUDA SLOT, M1 & HELTEPLADSEN

BUDAPEST OPLEV DONAU, PARLAMENTET, VARME BADE, BUDA SLOT, M1 & HELTEPLADSEN BUDAPEST OPLEV DONAU, PARLAMENTET, VARME BADE, BUDA SLOT, M1 & HELTEPLADSEN Explored by Stig Albeck Find din rejsedrøm på www.wannasii.com Velkommen Overblik Budapest er en af Donaus perler, og dens storslåede

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Best Western Hotel Mannheim City Oplevelser i naturskønne omgivelser og blandt gamle middelalderlevn.

Best Western Hotel Mannheim City Oplevelser i naturskønne omgivelser og blandt gamle middelalderlevn. Best Western Hotel Mannheim City Hotellet ligger centralt i Mannheim. Introduktion Best Western Hotel Mannheim City ligger i gåafstand fra de fleste attraktioner i byen, hvor havnen, shoppingområdet og

Læs mere

Doubletree by Hilton Krakow Tag på wellnesshotel i den spændende storby Krakow.

Doubletree by Hilton Krakow Tag på wellnesshotel i den spændende storby Krakow. Doubletree by Hilton Krakow Dette luksuriøse 4-stjernede hotel ligger i hjertet af den smukke polske by Krakow og lige ved siden af den smukke park Lotnikow Polskich. En dejlig byferie og enestående mulighed

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder Hotel Cristina Introduktion Hotel Cristina ligger i Limone, i den nordlige del af Gardasøen og kun 500 meter fra Gardasøen. Hotellet er placeret på en bakke, hvilket giver en smuk udsigt fra hotellet af,

Læs mere

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder Hotel Cristina Introduktion Hotel Cristina ligger i Limone, i den nordlige del af Gardasøen og kun 500 meter fra Gardasøen. Hotellet er placeret på en bakke, hvilket giver en smuk udsigt fra hotellet af,

Læs mere

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset KORSETS OPHØJELSE Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset Efter Jesu død på Golgata forsvandt korset fra det sted, hvor Jesus blev korsfæstet. Da de jødiske ledere så de mange mirakler som

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Venedig, Gardasøen og Østrig.

Venedig, Gardasøen og Østrig. Venedig, Gardasøen og Østrig. Lørdag den 13. juni 2015 tog 39 personer fra Nordjylland på Agri Nord seniorklubs årlige sommer tur, der i år gik til Venedig, Gardasøen og Østrig. Vi blev samlet op i en

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 16.498,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af Pilgrimsløbet i Rom Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af arkitekten Vignola mens Gaicomo della

Læs mere

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende 1 2 Padron 3 En smuk promenade langs med floden Sar. 4 Men vand var det småt med. 5

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hotel Mars ligger tæt på offentlig transport, så I let kan komme rundt i Prag, der kan byde på utallige af kulturelle oplevelser

Hotel Mars ligger tæt på offentlig transport, så I let kan komme rundt i Prag, der kan byde på utallige af kulturelle oplevelser Hotel Mars Moldau snoer sig smukt gennem Tjekkiets hovedstad, der er en smuk by med en utrolig historie, som I kan finde i byens romantiske bygninger og glitrende gader. Hotel Mars er et nyrenoveret 3-stjernet

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Velkommen til Hotel San Pietro!

Velkommen til Hotel San Pietro! Hotel San Pietro Velkommen til Hotel San Pietro! Introduktion På den nordlige del af Gardasøen, i Limone, ligger Hotel San Pietro. Herfra er der en fantastisk udsigt over Gardasøen og bjergene rundt om

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Påskedag den 4. april kl i Engesvang 1 dåb

Påskedag den 4. april kl i Engesvang 1 dåb 1 Påskedag den 4. april kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 408 Nu ringer alle klokker mod sky 218 Krist stod op af døde - dåbssalme i dag 236 Påskeblomst 222 - Opstanden er den Herre Krist Nadververs 239 v. 5

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Hotel-Pension Bregenz

Hotel-Pension Bregenz Hotel-Pension Bregenz Hotel-Pension Bregenz er et fint mellemklasse hotel med den perfekte beliggenhed i Berlin lige ved Kurfürstendamm. Introduktion I centrum af Berlin finder i dette gode mellemklassehotel.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Prædiken til 1. juledag 2015 af præst Kristine S. Hestbech I juleevangeliet hører vi om kejserens befaling og om englens budskab. Kejserens befaling var ikke

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien

Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien Altai Republikken i Sydsibirien, Pazyryk kurganer & den mægtige Yenisey`s kilde. 5 dage i det spektakulære Skt. Petersburg og Ermitagemuseum. 17 DAGE; 22.

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Ferietur til Dresden Dag for dag

Ferietur til Dresden Dag for dag Ferietur til Dresden Dag for dag Søndag den 22. maj 2016 går turen til Dresden i Tyskland. Afgang fra Vamdrup er kl. 7.50 i 5 stjernet bus med Christian som Chaufføren Anne Lise som rejseleder 34 deltager

Læs mere