Rejseleder: Lektor, cand. mag. Karsten Fledelius. St. Trinità-klosteret i Venosa (1876).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseleder: Lektor, cand. mag. Karsten Fledelius. St. Trinità-klosteret i Venosa (1876)."

Transkript

1 Normannernes Syditalien Spændende rundrejse i Normannernes og Bourbonernes Syditalien. Gennem Italiens sydligste regioner, fra Campanien, Apulien og Basilicata til Calabrien og Sicilien - fra Napoli til Palermo. 30. marts - 8. april 2012 (10 dage) Rejseleder: Lektor, cand. mag. Karsten Fledelius St. Trinità-klosteret i Venosa (1876). Få steder i verden kan vi se tilbage på en så spændende og omtumlet historie som i Syditalien og på Sicilien. Grækere, fønikere, romere, byzantinere, arabere, normannere, tyskere, franskmænd og spaniere har hver især efterladt sig en Palermo. I centrum for rejsen står den stat, som bragte området til sin ypperste blomstring, normannernes Kongerige Sicilien i 1100-tallet, og den stat, som betegnede områdets sidste periode som blomstrende, selvstændig stat, Kongerikulturel arv, der giver Italiens sydligste regioner en hel unik og særpræget charme en charme, som vi på denne rejse skal møde i byggeriet, i kunsten og i dagligdagen fra områdets nordlige hovedstad Napoli til dets sydlige, 1

2 get»begge Sicilier«i tallet. Der går 800 år, fra normanneren Roger I satte over fra Calabrien til Messina i 1060 og bragte arabernes herredømme over Sicilien til fald, til den italienske frihedshelt Giuseppe Garibaldi i 1860 satte over fra Genova til Sicilien, erobrede Palermo og via Messina satte over til Calabrien og bragte bourbonernes herredømme over området til fald. Men området har bevaret sin egen identitet, som mærkes den dag i dag. Historien før den normanniske erobring i 1000-tallet er også rig på historie og fortidsminder. Da Sicilien kommer ind i historien for godt 2500 år siden, er øen delt mellem fønikerne i vest og grækerne i øst, med henholdsvis Palermo og Syrakus som de vigtigste byer. Grækerne var tillige det folk, som var det førende i den sydlige del af det italienske fastland, hvor de havde anlagt byer som Neapolis/Napoli, Poseidonia/ Pæstum og Rhegion/Reggio, steder hvor der stadig er spændende spor af deres forfinede kultur. Det var dog romerne, der for første gang forenede hele området i 200-tallet f.kr. Herefter var det en del først af Romerriget, siden af Det byzantinske Rige, indtil de to områders veje skiltes ved den arabiske erobring af Sicilien i 800-tallet. Gentagne byzantinske generobringsforsøg af Sicilien i tallet slog fejl; det var først normannerne, som varigt gjorde Sicilien til en del af den kristne verden igen. Men megen arabisk kultur fik lov til at overleve under deres oplyste og tolerante styre, som blev en højst ejendommelig kombination af vestlig og østlig (både arabisk og græsk) kultur. Normannerne var ikke blot tolerante, men også meget ambitiøse. Medlemmerne af deres dynasti, Hauteville (»Altavilla«på italiensk), der stammede fra Cotentin-halvøen i Normandiet, rakte allerede sidst i 1000-tallet ud efter kejserkronen i Byzans, men deres Balkaninvasion blev standset i Makedonien. Det fik dem dog ikke til at opgive ævret. Hertug Bohemond af Tarent, som deltog i det Første Korstog ( ), benyttede lejligheden til at oprette et normannisk fyrstendømme i Antiochia i Syrien, en af de mest sejlivede korsfarerstater, selv om han selv kom til at slutte sit liv som byzantinsk krigsfange lod normanneren Roger II sig krone til konge af Sicilien, bragte hele Syditalien fast under sit herredømme og optog på en lang række punkter byzantinsk hofceremoniel. Normannerne skaffede sig ved et erobringstogt til området omkring Korinth i Grækenland både morbærtræer og silkeorme, og Sicilien udviklede en betydelig silkeproduktion, noget som Det byzantinske Rige hidtil havde haft monopol på. Roger II importerede også byzantinske mosaikkunstnere for at udsmykke hans kirker med tidens fornemste og kostbareste kirkekunst. Arkitekturen minder derimod mere om den hjemme i Normandiet, og lofterne blev udført af arabere i muslimsk stil. Allerstærkest slår den arabiske inspiration igennem i det af efterfølgeren Wilhelm I grundlagte palads La Zisa i Palermo. Mod slutningen af 1100-tallet kom kongeriget i hænderne på sønnen af den tysk-romerske kejser Frederik I Barbarossa, hohenstauferen Henrik VI, ved dennes ægteskab med den sidste ægtefødte Hauteville, Constanza. Henrik VI var godt nok tysker, men han overtog helt Hauteville-slægtens ambition om at erobre Konstantinopel og gøre sig til kejser der. Han udrustede en stor invasionsflåde på Sicilien, men blev selv revet bort af sygdom før afrejsen. Han efterlod sig en umyndig søn, Frederik II, som paven i Rom skulle holde sin beskytttende hånd over, men denne, den myndige Innocens III, var mere interesseret i at skille kejserriget fra Sicilien end at holde sammen på den unge tronfølgers lande. Det lykkedes dog alligevel for Frederik II af Hohenstaufen at få samlet sin faders og moders lande og blive kronet til både Siciliens konge og det Tysk-romerske Riges kejser. I hjertet forblev han dog mere syditaliener end tysker og opholdt sig helst på Sicilien eller i Apulien. Frederik II var en hård og barsk hersker, hvilket bl.a. førte til en strid med hans ældste søn Henrik, som førte til sønnens tragiske død. Men i åndelig henseende var Frederik II åben og fordomsfri, og hans hof blev en sidste blomstringstid for den egenartede normannisk-sicilianske kulturblanding mellem vest og øst, nord og syd. Frederik II s strid med pavestolen førte til hans bandlysning af paven og i 1245 pavens formelle afsættelse af ham som kejser. Det tog Frederik II sig dog let, men pavestolen, der på det tidspunkt var domineret af franske interesser, forfulgte hans arvinger, da han døde i Cefalù-katedralen. 2

3 Mosaik i Cappella Palatina (Palazzo dei Normanni) Pavernes redskab var en yngre broder til den franske konge Ludvig den Hellige, Carl af Anjou, greve af Provence. Denne besejrede og dræbte 1266 Frederiks søn Manfred og lod 1269 den sidste hohenstaufer, sønnesønnen Conrad, den unge og i befolkningen populære Conradino, tilfangetage og henrette. Herefter var Carl af Anjou ubestridt konge over Neapel og Sicilien. Det sidste styrede han som et biland fra Napoli, hvilket ikke gjorde hans hårde styre mere vellidt blandt øens befolkning den følte sig voldsomt udfordret af de franske besættelsesstyrkers arrogance. Carl optog, med pavestolen i ryggen, sine normanniske og tyske forgængeres østpolitik. Henrik VI havde forberedt et togt mod Konstantinopel, men blev forhindret i at udføre det af sygdom og død. Frederik II havde været mere interesseret i at genvinde Jerusalem, hvilket faktisk var lykkedes for ham, hvorefter de sicilianske konger føjede konge af Jerusalem til deres titel. Carl genoptog drømmen om en erobring af Konstantinopel og samlede på Sicilien en stor invasionsflåde. Denne gang blev det dog ikke sygdom, men oprør, der forhindrede planerne. Ved en fuldstændig fantastisk hemmelig sammensværgelse, som spændte fra Konstantinopel til Barcelona og havde de utilfredse sicilianere som det naturlige midtpunkt, blev det angiovinske, som det kaldes, styre på Sicilien væltet. Det startede med et blodbad på de franske styrker i Palermo i påsken 1282, den berømte Sicilianske Vesper, som blev fulgt op af en invasion fra Catalonien-Aragonien, hvor den dræbte kong Manfreds svigersøn Pere III var konge. Catalanerne blev modtaget som befriere, og Carl af Anjou måtte opgive både Sicilien og planerne om et felttog til Konstantinopel. Han opretholdt dog herredømmet over det syditalienske fastland med Neapel som hovedstad og kaldte sig fortsat Konge af Sicilien. Allerede 1285 døde han, i øvrigt samme år som Pere III af Aragonien, som havde måttet acceptere, at Sicilien herefter officielt kom til at hedde Kongeriget Trinacria, et navn der viser hen til øens trekantede form. Det var først efter år 1300, at kongerne i Neapel anerkendte, at Sicilien var blevet et selvstændigt kongerige. Anjou-slægten regerede videre i Neapel og vandt sig i 1300-tallet også den ungarske trone. Den efterlod sig først og fremmest borge, som den store borg ved havnen i Napoli, Castel Nuovo. Men i 1400-tallet mistede angiovinerne først Ungarn, og senere Neapel selv, da slægten uddøde med dronning Jeanne II i Herefter forenedes kongeriget Neapel, bortset fra perioden , igen med kongeriget Sicilien, som var kommet ind under Aragonien og dermed ind i Spanien, da dette blev til ved unionen mellem Aragonien og Castillien i Under de spanske habsburgere regeredes kongerigerne Neapel og Sicilien ved spanske vicekonger, som normalt residerede i Neapel. Spanierne byggede mange flotte bygningsværker i tallet, ikke mindst efter et voldsomt jordskælv i slutningen af 1600-tallet. Men økonomisk og politisk var perioden mest præget af stagnation og gentagne oprør, som blev slået brutalt ned. Den kroniske underudvikling af området, som først for alvor er ændret inden for de sidste 20 år, stammer især fra tiden som spanske lydlande uddøde den habsburgske slægt i Spanien, og både Frankrigs konge Ludvig XIV og den østrigsk-habsburgske kejsersøn Karl gjorde krav på arven. Resultatet af den Spanske Arvefølgekrig blev en deling af de spanske lande. Ludvig XIV s sønnesøn 3

4 Castel Nuovo, Napoli. Philip (V) fik de spanske kernelande og kolonierne, de østrigske habsburgere fik Belgien, Sardinien og Neapel, og hertugen af Savoyen, som havde kæmpet med på østrigsk side, Sicilien med kongetitlen. Da sicilianerne imidlertid aldrig accepterede deres nye konge, mageskiftede han 1720 Sicilien med Sardinien, som samtidig ophøjedes til kongerige. Hermed var Neapel og Sicilien atter forenede, men nu som østrigske bilande. En ny arvefølgekrig, den polske, , førte til indsættelse af den østrigske kandidat på den polske trone, men til gengæld måtte Østrig afgive Syditalien til de spanske bourboner. Denne gang blev området imidlertid ikke spansk lydland, men et selvstændigt dobbeltrige under en spansk prins, der antog navnet Carl III. Det var dog først i 1737, at han vandt endelig militær kontrol over hele området. Carl III var en dygtig og oplyst hersker med ambitioner. Derfor skulle hans nyoprettede rige have prægtige moderne paladser. Resultatet blev Capodimonte på en højde over Napoli og Caserta nord for byen, begge pragtbyggerier i særklasse. Carls herredømme varede dog kun til 1759, hvor han ved sin barnløse halvbroders død måtte overtage den spanske trone og honorere sine traktatmæssige forpligtelser ved at overdrage Neapel og Sicilien til sin yngre søn Ferdinand IV (på Sicilien Ferdinand III). De reformer, som Carl III var gået i gang med i sit stadig tilbagestående land, gik nu for det meste i stå, og Ferdinand IV s regeringstid blev først og fremmest bemærkelsesværdig ved tre ting: sin længde, åbningen af det arkæologiske museum i Neapel, og det faktum, at kongen mistede Neapel hele 4 to gange: 1799 da det blev gjort til en fransk-domineret republik, og , hvor kongeriget Neapel af kejser Napoleon I blev givet først til hans broder Kejser Frederiks II's segl. Josef, derefter til hans svoger, marskal Joachim Murat. Der var således en kort periode, hvor bourbonerne kom til at residere på Sicilien, beskyttet mod fransk invasion af den engelske flåde. Det passede sicilianerne godt, de var trætte af at blive regeret fra Neapel. Men efter Napoleons og Murats fald i 1814 forsvandt endog øens formelle status som selvstændigt kongerige: I 1816 oprettedes Kongeriget Begge Sicilier som et enhedsrige, hvorefter Ferdinand IV/III tog navneforandring til Ferdinand I. Dette gjorde imidlertid ondt værre. Allerede 1820 rejste sicilianerne sig til oprør, ligeså i 1830 og i Det var faktisk således, at de bølger af nationale og liberale revolutioner, der skyllede op gennem Europa 1830 og 1848, begge startede på Sicilien. Men i begge tilfælde blev oprørerne nedkæmpet af de neapolitanske tropper. Alt var dog ikke negativt i Kongeriget Begge Sicilier. Der var et blomstrende musik- og operamiljø, men frem for alt blomstrede arkæologien. Det var i bourbonernes periode, at betydelige dele af Pompeji og Herculaneum blev gravet ud, hvad der fik enorm betydning for hele den europæiske civilisation. De romerske stilarter værdsattes og efterlignedes så lang væk som i Danmark og Norge, Rusland og USA. Men Syditalien var også rigt på minder fra grækertiden, ikke mindst tempelkomplekserne i Pæ-

5 Teatret i Syrakus ( 3. og 2. årh. f. Kr. ) stum og Agrigento, som man også var begyndt at sværme for. Det var først i 1860, at det lykkedes sicilianerne at gøre sig fri af de forhadte bourboner. Det skete, da frihedshelten Garibaldi landede sin styrke på det vestlige Sicilien i 1860 og slog kongens lokale tropper, hvorefter han erobrede Messina og satte over til fastlandet. Nogle af de lokale oprørere havde håbet på dannelsen af en selvstændig siciliansk eller siciliansk-neapolitansk stat. Men Garibaldi overgav sine erobringer til Sardiniens konge Victor Emanuel II med henblik på at skabe en fælles italiensk stat. Resultatet blev faktisk, at Sicilien blev endnu mere marginaliseret end under bourbonerne. Nu var deres hovedstad ikke Napoli, men først Torino, så Firenze og til sidst Rom. Syditalien blev igen biland til et politisk og økonomisk stærkere naborige. Fyrst Giuseppe Tomasi di Lampedusa har i romanen Leoparden (Il Gattopardo) givet et stærkt billede af det tilbagestående, men fascinerende feudalsamfund på Sicilien efter foreningen med Italien, med sit portræt af en siciliansk højadelsmand og godsejer omkring 1860, som er blevet uforglemmeligt fremstillet af Burt Lancaster i filmen af samme navn. Længe virkede det, som om øen aldrig skulle komme ud af sin tilbageståenhed, som skærpedes af mafiaens greb om samfundslivet. Mafiaen er et begreb, som er yngre end almindeligt antaget. Der eksisterende hemmelige selskaber under bourbonerne, men det var især efter samlingen af Italien, at de spredte sig i Syditalien med flere organisationer, den kendteste på Sicilien, en anden i Calabrien. Da fascisten Benito Mussolini tog magten i Italien ved et kup i 1923, gjorde han, hvad han kunne for at udrydde mafiaen. Det lykkedes dog ikke fuldstændigt, og da amerikanerne gik i land på Sicilien i 1943 uden at møde videre modstand, skyldtes det bl.a. samarbejdet med den stedlige mafia, som var formidlet af mafiakolleger i USA. Derfor kunne erobringen af selve øen gennemføres på kun 40 dage. Og virkningen var forbløffende: Kun 15 dage efter invasionen blev Mussolini afsat, og Italien søgte fred med de allierede. Men tyskerne bed sig fast på det italienske fastland mødte de allierede styrker større modstand, selvom også her kampviljen hos italienerne var til at overse. Når kampene i Syditalien alligevel blev alvorlige, skyldtes det tyskernes ihærdige forsøg på at forhindre de allieredes fremtrængen gennem Italien mod deres Tredie Rige. Efter 35 dages hårde kampe med de tyske styrker stabiliseredes fronten ved Volturnofloden nord for Napoli 3. oktober 1943, byen selv var faldet to dage tidligere. Syditalien blev dermed, sammen med Sardinien som de tyske tropper havde rømmet 20. september, det første større område i Italien, som kom under allieret kontrol. Allierede luftbombardementer havde tidligere anrettet store skader på Syditaliens store byer, men den relativt hurtige erobring betød dog, at Syditalien led mindre end flere af områderne i det centrale Italien, bortset fra Messina og Reggio Calabria. Mussolinis fald førte dog ikke til et ophør af utilfredsheden på Sicilien der var stadig stor utilfredshed med at blive regeret fra Rom. En delvis imødekommelse til sicilianerne var oprettelsen i 1946 af lokalt selvstyre for en Region Sicilien med eget demokratisk valgt lokalparlament, som første gang trådte sammen i Siden er hele Italien blevet delt op i regioner, også resten af Syditalien. I sig selv har disse ændringer dog ikke haft synderlig virkning på områdets 5

6 Ved vejen mellem Messina og Taormina (1876). underudvikling. Det har til gengæld på det seneste EU s regionsstøtteprogrammer haft. Det har ikke mindst turismen fået glæde af. Der er også i de seneste år udviklet en større sans for at bygge ordentligt og bevare kulturarv og natur, hvilket er mærkbart for den, der har rejst i Syditalien gennem de sidste 40 år. Området føler sig stadig mere eller mindre glemt af Rom og Norditalien. Men det har tiltrukket sig EU s opmærksomhed. Intet under, at mange i Syditalien gerne ser EU styrket på bekostning af en nationalstat, som de stadig ikke føler har taget dem til sit hjerte. Det er vanskeligt at forstå for en udlænding, som føler sig tiltrukket og fascineret af et område med fantastiske kulturminder, en spændende natur, fremragende mad og vine og en gæstfri befolkning, som ikke mindst i Napoli og Palermo er berettiget stolt af sin kulturarv. Således står mindet om normannerne stadig forbløffende stærkt i en by som Palermo, trods de over 700 år der er gået, siden dynastiet Hauteville uddøde. 1. dag. Fredag 30. marts Vi mødes i Kastrup Lufthavn, hvorfra vort Brussels Airlines-fly afgår kl Vi lander i Bruxelles' lufthavn kl og flyver kl atter med Brussels Airlines - videre sydpå. Vi ankommer til Napolis lufthavn Capodichino kl , hvorpå vi kører med bus til hotellet. 2. dag. Lørdag 31. marts Af den gamle græske koloni Neapolis er der i dag kun navnet og mindet tilbage. Byens ældste bevarede bygning er Castel Capuano, anlagt ved byporten mod nabobyen Capua af den normanniske konge Vilhelm I i midten af 1100-tallet, og færdiggjort af hohenstauferen kejser Frederik II knap 100 år senere. Kastellet var kongeligt palads indtil 1500-tallet, hvor det overgik til at fungere som domstol, hvad det har været siden. Ved kastellet ligger en af byens smukkeste bygninger, Capua-porten, fra den italienske renæssance, som blev færdiggjort i Napolis vartegn var dog snarere det noget dystre og meget fæstningsagtige Castel Nuovo, som byggedes for den første Anjoukonge Carl I mellem 1279 og 1282, og som længe var den kongelige hovedresidens i Napoli. Borgens nuværende præg har den dog fået under de aragonske herskere, hvis smukkeste bidrag til borgen er triumfbuen fra 1400-tallet, et andet markant eksempel på italiensk renæssancearkitektur og i en fantastisk kontrast til de dystre borgtårne. I sig selv kan dette ses som et symbol på den stærke kontrast mellem voldsomhed og skønhed, som er karakteristisk for hele Syditalien og dets historie. Castel Nuovo afløstes i 1600-tallet som residensslot for de spanske vicekonger af Palazzo Reale, en senrenæssancebygning helt uden fæstningspræg. I det centrale Napoli besøger vi en af de vigtigste kulturelle institutioner, den så længe regerende Ferdinand IV skabte: Nationalmuseet med dets helt enestående samlinger fra ruinbyerne Pompeji og Herculaneum. Ikke mindst mosaikkerne og vægmalerierne herfra er enestående og har sat deres præg på europæisk byggeri og kunst lige siden. Herefter foretager vi en spadseretur gennem det spændende gamle centrale kvarter af Napoli med dets mange butikker med julekrybber og Domkirken, San Gennaro, opført under Anjou-dynastiet. Vi skal også se kirken Santa Maria del Carmine fra samme tid, som rummer en byzantinsk ikon og en statue designet af Bertel Thorvaldsen af den sidste hohenstaufer, den unge Conradino, som blev henrettet på pladsen foran kirken på Carl af Anjous bud 1269 og ligger begravet bag alteret i kirken. Vi overnatter igen i Napoli. 3. dag. Søndag 1. april (PALMESØNDAG) Fra Napoli kører vi mod nordøst ud af Campanien og ind i regionen Basilicata, i dag nok Italiens fattigste, som er opkaldt efter den byzantinske kejser Basileios II ( ), som bragte området under byzantinsk kontrol efter talrige invasioner af først de germanske longobardere, derefter araberne. Det holdt dog ikke så længe efter hans død. Vort første mål er Melfi, som domineres af en vældig middelalderborg, hvor pave Nicolaus II i 1059 foretog den højtidelige indsættelse af normanneren Robert Guiscard som hertug i Syditalien, og Melfi blev hans første hovedresidens. Her proklamerede senere, i 1200-tallet, kejser Frederik II de såkaldte Constitutiones Augustales, som blev en slags grundlov for hans forenede syditaliensk-sicilianske kongerige. Desværre er der ikke bevaret noget interiør fra normannertiden i borgen, så vi nøjes med at se den på afstand. Herfra kører vi videre mod nordøst til Venosa med vigtige minder fra normannertiden. Men Venosas historie går endnu længere tilbage. Byen var en af de vigtigste romerske kolonier i området i det tredje århundrede før Kristus. Her slog den karthageniensiske hærfører Hannibal den romerske general Marcellus ihjel i 208 f. kr., og her blev senere den store romerske digter Horats født (år 65 f. kr.). Vi skal først se de betydelige rester af byens romerske bade og andre bygninger fra romertiden, derefter et ufuldendt klosterkompleks, delvist i ruiner, hvor normannerslægtens

7 grundlægger, Robert Guiscard, er begravet sammen med medlemmer af sin familie. Robert var død 1085 under et felttog mod den byzantinske kejser Alexios I Komnenos som havde ført ham dybt ind på Balkan. I nedsaltet stand blev hans lig bragt tilbage og bisat i Venosa, i Hauteville-familiens familiemausoleum. Krønikeskriveren Vilhelm af Apulien afsluttede sit værk om Robert Guiscard og hans ligeså krigeriske brødre med følgende pompøse afsnit: Nu byen Venosa vil lyse og stråle ved glansen fra sådanne grave. For siden Karl den Store og Cæsar har verden vel aldrig skabt eller skænket os mænd som gave, som kan lignes ved disse. De hviler i kirken, som de engang dér lod bygge, og hvis skønhed nu pryder byen. Og det gør den, selvom selve Treenighedsklostret, som kirken er en del af, aldrig blev bygget færdigt og i dag udgør en malerisk ruin. Fra Venosa kører vi mod nordøst ind i Apulien, til Gravina di Puglia, en by med en fantastisk beliggenhed ved en dyb kløft (heraf navnet). Byen blev i 900-tallet totalt ødelagt af araberne og genopbygget i 1000-tallet af normannerne, som indviede domkirken i Frederik II af Hohenstaufen forsynede byen med en stærk borg, hvoraf der stadig er imponerende ruiner tilbage. Hvis tiden tillader det, vil vi stige ned til den gamle femskibede basilika San Michele di Grotti, som helt er udhugget i klippen. Fra Gravina di Puglia fortsætter vi mod sydøst til Matera i Basilicata, hvor vi overnatter. 4. dag. Mandag 2. april Matera, hvis gamle bydel Sassi er et fantastisk kompleks af bygninger udgravet i klippen, er en af de mest ejendommelige lokaliteter i Syditalien. Det vildt maleriske område var tidligere forladt og forfaldent, og er ofte blevet brugt til filmoptagelser mest kendt er Pier Paolo Pasolinis film»matthæus-evangeliet«. Byen er nu under UNESCO-beskyttelse, og det er blevet fashionabelt at flytte ind i de restaurerede klippehuler, men der er mange af de oprindelige tilbage. Vi skal gå en tur i det kuperede byområde og se både huse og kirker indrettet i klippehulerne. Herfra kører vi mod sydøst ud til kysten, til ruinerne af den gamle græske by Metapontum, kendt for den græske filosof Pythagoras, som slog sig ned her omkring år 500 f.kr. efter at være blevet fordrevet fra Kroton længere mod syd. Byen holdt med karthagenienseren Hannibal under hans krig med Rom i 200-tallet og blev evakueret af ham, da han trak sig tilbage fra Italien i 207 f.kr. I år 73 f.kr. blev byen plyndret af Spartakus hær af oprørske slaver. Den ligger på den flade slette ved havet, og der er bevaret ruiner af flere templer samt et teater. Vi fortsætter videre mod syd langs østkysten ud mod det Ioniske Hav til Rossano, et af centrerne for byzantinsk civilisation i Syditalien efter arabernes ødelæggelse af Reggio di Calabria i tallet. I Domkirkemuseet (Museo Diocesano) findes et kosteligt byzantinsk evangeliehåndskrift fra 500-tallet med mange miniaturemalerier og sølvskrift på purpurfarvet pergament. Domkirken rummer en byzantinsk ikon Palermo-katedralen.

8 fra tallet, Madonna Acheropita (det ikke af menneskehånd skabte billede af Vor Frue). Herfra kører vi mod vest ind i landet til den sydgående motorvej, som fører os til Cosenza, som ligger i hjertet af regionen Calabrien, den forreste del af Syditaliens støvle. Det er et område, hvor der allerede i oldtiden var mange græske byer og bosættelser, og dette fortsatte i middelalderen, hvor området længe var en del af Det byzantinske Rige og dermed hørte under kejseren i Konstantinopel. Der er dog ikke minder fra den byzantinske tid i selve Cosenza, hvis historie er knyttet dels til Folkevandringernes, dels til kejser Frederik II af Hohenstaufens historie. Vi overnatter i Cosenza. 5. dag. Tirsdag 3. april I Cosenza døde år 412 vestgoterkongen Alarik, som to år tidligere havde erobret og plyndret Rom, på et plyndringstogt til Syditalien. Han blev begravet i byen, og det grundigt. Overleveringen vil vide, at man for at sikre gravens ukrænkelighed begravede ham midt i Busento-flodens leje, efter at man havde ledt vandet væk derfra. Efter begravelsen lod man så flodens vand strømme tilbage igen. Man har aldrig siden fundet resterne af Alarik, som den indfødte befolkning næppe heller har holdt meget af at mindes, men stedet formodes at være ved den nuværende bro over floden. Et mere iøjnefaldende fortidsminde er Cosenzas domkirke, som blev indviet i overværelse af den da netop kejserkronede Frederik II i år senere blev kirken ramme om en sørgelig ceremoni: begravelsen af Frederiks legitime søn og kronede tronfølger Henrik. Denne havde gjort oprør mod sin far og holdtes derfor i husarrest i borgen Nicastro. Men efter at have været indespærret i 7 år S. Cataldo i Palermo 8 blev det Henrik for meget, han red sin hest ud over en dyb afgrund og slog sig dermed ihjel. Frederik II skrev derefter: Vi sørger over vor førstefødtes skæbne. Naturen byder en flod af tårer, men de standses af smerten over uretten og retfærdighedens mangel på bøjelighed. Henriks død blev en af grundene til huset Hohenstaufens fald. Fra dets efterfølgere angiovinernes tid stammer gravmælet over Isabella af Aragonien, dronning af Frankrig, som sammen med sin mand Philip III havde deltaget i svigerfaderen Ludvig den Helliges korstog til Tunesien i 1270, det såkaldte 7. korstog, som endte med Ludvigs død. Det nye franske kongepar drog hjem via det nu fransk-dominerede Syditalien, men den unge dronning overlevede ikke rejsen, hun døde og blev begravet i Cosenza i Vi kører videre mod syd gennem det vilde og romantiske calabriske bjerglandskab ad en af Europas flotteste vejsstrækninger forbi byen Scilla (det antikke Skylla, der ligger højt over havet) til byen Reggio di Calabria ved Messinastrædet, en gammel græsk koloni og det traditionelle færgested til Sicilien. Byen blev både 1783 og 1908 voldsomt ødelagt af jordskælv og bombet i 1943 forud for den allierede landgang fra Sicilien, men er siden blevet genopbygget. Byens største seværdighed er det moderne Nationalmuseum for Magna Graecia, helliget regionens græske fortid, med to helt enestående smukke mandsstatuer i bronze fra 400-tallet før Kristus. De stammer fra et skib, som led skibbrud ved Italiens sydligste pynt, og de blev først fundet, renset og konserveret i 1970-erne. Museet, som rummer en afdeling for marine arkæologi, har reserveret en hel sal til de imponerende statuer, som er placeret på elastiske, jordskælvssikre podier. I betragtning af, hvor få bronzestatuer, der har overlevet fra oldtiden, er det et helt enestående fund. Siciliens våbenskjold. Fra fastlandet sætter vi over til Sicilien. Det er blevet diskuteret i mange år, om man ikke skulle bygge en bro over det smalle stræde med den stærke strøm, som allerede i antikken var berygtet som en skibskirkegård og formentlig er det stræde, som passeres under en dramatisk sejlads af kong Odysseus i det gamle græske digt Odysseen. Men endnu er det ikke blevet til noget med det vældige broprojekt. Vi kan derfor glæde os til en smuk sejltur over til Siciliens nordøstlige by Messina, også den en gammel græsk koloni, men ligesom søsterbyen Reggio hyppigt hærget af jordskælv og voldsomt bombet under Anden Verdenskrig. Byen er dog bygget op igen og rummer både en smuk domkirke, grundlagt 1160, som stadig er et besøg værd, og en fascinerende lille kirke, Santissima Annunciata dei Calalani i typisk normannisk blandingsstil fra tallet navnet hentyder dog til den periode efter Anjou-dynastiets tab af Sicilien i 1282, hvor der var placeret katalanske soldater i byen som beskyttelse mod eventuelle generobringsforsøg fra Syditalien. Det er den udvendige udsmykning af apsis, som er det bemærkelsesværdige ved denne ejendommelige kirke. Fra Messina fortsætter vi mod vest langs Siciliens smukke nordkyst. Herfra har vi i godt vejr udsigt mod de nordsicilianske øer, hvoraf den berømteste er den stadig aktive vulkan Stromboli, berømt bl.a. p.g.a. Roberto Rossellinis dramatiske film af samme navn med Ingrid Bergman. Vort næste mål er Cefalù, en pittoresk beliggende mindre by for foden af en gigantisk klippe, som ligner et hoved, og det græske ord for hoved er oprindelsen til dens moderne navn. Byens historie går tilbage til førgræsk tid, men den er dog først og fremmest kendt fra normannertiden. Kong Roger II havde en særlig forkærlighed for byen, som var blevet ødelagt under araberne, og genopbyggede den Kronen på værket var opførelsen af den markante katedral for foden af klippen, et højst ejendommeligt og meget smukt kirkebyggeri, som oprindelig var tænkt som Hauteville-dynastiets gravkirke. Kirken er i normannisk arkitektur, en basilika udstyret med antikke søjler, romerske kapitæler og gotiske buer, men med et loft udført af arabiske håndværkere

9 i deres egen stil, og med mure dækket af pragtfulde byzantinske mosaikker udført af græske kunstnere. Udsmykningen er et meget smukt eksempel på den lykkelige blanding af øst og vest, nord og syd, som er så karakteristisk for det normanniske Sicilien. Roger II nåede dog ikke at se kirken færdig, han døde 1154, og den blev først indviet i Og værdigheden som gravkirke gik over til domkirken i Palermo. Vi overnatter i Cefalu. 6. dag. Onsdag 4. april Efter morgenmaden kører vi videre mod vest mod Palermo, i oldtiden centrum i den karthageniensiske del af Sicilien og siden arabertiden Siciliens hovedstad. Undervejs passerer vi Himera, i oldtiden den vestligste græske koloni på nordøen og det sted, hvor karthagenienserne blev besejret af tyrannerne Gelon af Syrakus og Theron af Akragas i 480 f.kr. samme år som athenienserne slog Karthagos allierede, perserkongen Xerxes, i søslaget ved Salamis. Disse afgørende slag betød, at grækerne bevarede deres frihed både i vest og øst, men 406 blev Himera dog indtaget og ødelagt af karthagenienserne. Vi ankommer til Palermo, hvor vi skal overnatte de næste to nætter. Hovedinteressen samler sig om byens glansperiode under normannerne Vi ser bl.a. Palazzo dei Normanni med det pragtfulde Capella Palatina, opført under kong Roger II. Her går det blanke marmorgulv, de byzantinsk prægede mosaikker og det arabiske stalaktitloft op i en højere kunstnerisk enhed. Paladset, der i dag er hjemsted for Siciliens parlament, er som helhed præget af om- og tilbygninger i tallet (hvor den indre gård med sine renæssancetrapper og arkader er særlig vellykket); men paladskapellet er en helstøbt normannisk/byzantinsk bygning, der endnu i alt væsentligt fremtræder som i 1100-tallet. Vi giver os tid til at studere den omfattende og meget spændende mosaikudsmykning. Lige i nærheden finder vi kirken San Giovanni degli Eremiti, der med sine høje røde kupler minder os om den arabiske tid før normannerne. Den opførtes for Roger II i 1130 erne, men med genanvendelse af dele fra en ældre bygning, der kan have fungeret som moské. I forbindelse med kirken ser vi Kejser Frederik II's segl (bagsiden). Monreale. den maleriske klostergård fra slutning af 1200-tallet, med eksotiske vækster. I samme del af byen ligger La Martorana, en kirke bygget for Roger II s admiral Georgios Antichenos omkring 1140 og ligesom Cappella Palatina fyldt med smukke byzantinske mosaikker. Foruden en række bibelske motiver og helgenbilleder finder vi her de berømte mosaikker med kong Roger, der modtager kronen af Kristus, og admiralen, der kaster sig næsegrus i støvet foran Guds Moder. Kirken er meget benyttet som bryllupskirke og anvendes især af Siciliens mange århundreder gamle albanske befolkningsgruppe, som er græsk-katolsk og stadig følger gammel byzantinsk ritus under gudstjenesten. Endelig besøger vi Palermos domkirke, påbegyndt i 1185 af byens engelske ærkebiskop, Walter of the Mill. I øvrigt er katedralen meget præget af senere tiders ombygninger; men den rummer stadig imponerende sarkofager med de jordiske rester af bl.a. Roger II, Henrik VI og den tysk-romerske kejser Frederik II. Dagen sluttes af med at overvære en af Siciliens specialiteter, marionetteatret. Det er en gammel tradition, som især plejes i de store byer Palermo og Catania. Der spilles klassiske ridderdramaer fra middelalderen, med kampe mellem kristne og sarascener, under udfoldelse af stor energi og dramatik. Endnu et stykke levende historie på Sicilien! 7. dag. Torsdag 5. april (SKÆRTORSDAG) Efter morgenmaden tager vi til Monreale få kilometer uden for Palermo. Hovedinteressen samler sig om den store domkirke, bygget for normannerkongen Vilhelm II. Kirken rummer først og fremmest en af verdens største og fornemste mosaikudsmykninger. Mosaikkerne dækker et areal på ca kvadratmeter, hvilket til sammenligning er kvadratmeter mere end mosaikkerne i Markuskirken i Venezia. Praktisk taget alle de nytestamentlige begivenheder er skildret her ligesom en stor del af Det gamle Testamente fra skabelsens første dag til Jakobs kamp med englen. Fra apsishvælvningen behersker en af verdens mest monumentale Kristusfremstillinger fuldstændig det over 100 meter lange kirkerum, der opleves som et jordisk ekko af et hierarkisk opbygget guddommeligt kosmos. Også klostergården ved siden af kirken er i høj grad et besøg værd. 228 søjler i mange forskellige udformninger og med spændende, fortællende figurkapitæler fordeler sig omkring den kvadratiske gård. Der bliver tid til at spise frokost på pladsen ved kirken, på en af de mange hyggelige fortovsrestauranter. Efter det prægtige Monreale vender vi tilbage til Palermos yderkvarterer, hvor vi skal se andre, verdslige, eksempler på den sene normannertids arkitektur bygninger som 9

10 viser, at den arabiske indflydelse ikke aftog, men tiltog med årene. Et særligt spændende eksempel er lystslottet La Zisa, et efter europæiske forestillinger meget særpræget bygningsværk fra anden halvdel af 1100-tallet, bygget til at holde sommerheden ude og vederkvæge slottets beboere med lyden og den friske luft fra konstant rislende vand. Slottet viser den forfinede livsstil, som blev resultatet af en ejendommelig symbiose mellem vestlig ridderstil og orientalsk livsform. La Zisa blev påbegyndt af Wilhelm I ca og fuldført af Wilhelm II, som 1180 opførte det andet palads, vi skal se, La Cuba, som er inspireret af La Zisa, men i modsætning til dette i dag henligger som en malerisk ruin. Begge navnene er afledt af arabiske ord, Zisa kommer af aziz, prægtig, storslået, mens Cuba er afledt af ordet kubbeh, kuppel. La Zisa vides at have været benyttet af Frederik II af Hohenstaufen i første halvdel af tallet, men begge slottene forfaldt i senmiddelalderen. La Zisa blev senere drastisk ombygget af en spansk familie, men blev ført tilbage til sin oprindelige skikkelse ved en gennemgribende restaurering dag. Fredag 6. april (LANGFREDAG) Fra Palermo kører vi mod sydøst ind i landet frem mod Piazza Armerina. Undervejs passerer vi Enna, den eneste større by i midten af Sicilien og gennem århundreder en vigtig fæstning i kraft af sin strategiske beliggenhed i de centrale bjerge - den var et af de sidste støttepunkter for byzantinerne mod araberne i 800-tallet og for araberne mod normannerne i 1000-tallet. Med vort næste besøg bevæger vi os tilbage til senantikken. Det store villaanlæg i Casale nær byen Piazza Armerina blev anlagt omkring år 300, formentlig af den romerske kejser Maximian, kollega til kejser Diokletian ( ), der mest er kendt for sine store og systematiske kristenforfølgelser. Det særligt spændende ved denne pragtvilla er mosaikgulvene, som er både smukke og morsomme, med bl.a. kvindelige gymnaster i bikini. Mosaikkerne giver et godt indtryk af hedensk livsstil omkring år 300, men faktisk synes villaen at have været beboet kontinuerligt helt frem til den arabiske erobring og igen i en periode under normannerne. Derefter sænkede glemslen sig over den, det var først i 1900-tallet, at anlægget blev udgravet, og der er stadig en del af det store område, som ligger uudgravet hen. Fra Casale kører vi videre mod øst til Siciliens græske hovedby og hovedstad i romersk og byzantinsk tid, Syrakus. 9. dag. Lørdag 7. april Syrakus historiske centrum er øen Ortygia, som er forbundet med fastlandet med en bro. Den blev anlagt som koloni af indbyggere fra den græske by Korinth år 734 før Kristus. Syrakus udviklede sig til at blive den vigtigste græske by på Sicilien og bredte sig ved knopskydning på fastlandet. 480 f.kr. besejrede tyrannen (en gammel herskertitel) Gelon af Syrakus en karthageniensisk hær og sikrede dermed øens græske kolonier fra at komme under det fønikiske Carthago i øvrigt i det samme år, hvor Athen besejrede den persiske storkonge Xerxes flåde ved øen Salamis. Byen havde sin største 10 blomstring mellem 420 og 320 og modstod heltemodigt Athens forsøg på at erobre den under den peloponnesiske krig i 415. Med Spartas hjælp blev athenienserne slået, og 7000 fanger fra Athen endte deres dage i byens stenbrud, Latomia del Paradiso, som i dag er en af dens imponerende turistattraktioner. Under tyrannen Hieron II ( ) allierede byen sig med Rom, som netop i hans regeringstid kæmpede mod karthagenienserne bl.a. på Sicilien. Men hans efterfølger skiftede uklogt side, og i 212 erobrede romerne Syrakus, dræbte den berømte opfinder og matematiker Archimedes og udplyndrede byen på det voldsomste. Dette blev i øvrigt starten på den stadigt stærkere græske prægning af livet i Rom, i kraft af det bytte, de romerske soldater og officerer bragte med hjem til Rom. Også i romersk tid fik Syrakus stor betydning, bl.a. som sæde for de romerske statholdere, og byen var i en kort periode i begyndelsen af middelalderen, , ligefrem regeringssæde i Det byzantinske Rige, idet kejser Konstans II foretrak Syrakus for Konstantinopel og i det hele taget ønskede at forlægge tyngdepunktet i riget mod vest. Det har givet været en af årsagerne til mordet på ham i Syrakus i 668. Byen holdt i godt 50 år stand mod arabernes angreb i 800-tallet, men erobredes til sidst år 878 og blev ødelagt. Under araberne blev Palermo den vigtigste by på øen, og det fortsatte under normannerne og deres efterfølgere. Syrakus fik dog en opblomstring efter Italiens erobring af Libyen i Vi tager vor udgangspunkt på øen Ortygia med den store domkirke, som har fået sin nuværende form i 1700-tallet, men som i virkeligheden er et ombygget dorisk tempel fra den græske tid. Det ser man ikke, når man står foran den flotte barokfacade, men indvendig ses tydeligt de imponerende antikke søjler, som er blevet forbundet af den senere kirkemur. Domkirken ligger smukt på en plads af uregelmæssig form, hvis helhedspræg er yndefuld siciliansk barok. Det samme præg har resten af Ortygia: smuk barokarkitektur fra 1700-tallet, afvekslende med antikke ruiner, og på sydspidsen en majestætisk borg fra 1200-tallet. Efter at have afsluttet vor rundgang på Ortygia, tager vi over til fastlands-kvartererne, som også er grundlagt i oldtiden. Her skal vi se byens imponerende græske teater, et af de største bevarede, amfiteatret og det enorme stenbrud, hvorfra stenene til byens bygninger kom, og hvor så mange af de atheniensiske krigsfanger fra 400-tallet arbejdede sig til døde. Stenbruddet ligger i dag åbent, fordi taget på det faldt ned under et jordskælv, men der er stadig dybe huler at gå ind i og klare spor i klippevæggene efter stenhuggernes mejsler. Om aftenen mødes vi til en hyggelig afskedsmiddag. Vi overnatter igen i Syrakus. 10. dag. Søndag 8. april (PÅSKEDAG) Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen i Catania, hvorfra vi kl flyver med Brussels Airlines til Bruxelles. Her lander vi kl og flyver kl atter med Brussels Airlines - videre nordpå. Kl lander vi i Kastrup Lufthavn. Rejseleder: Karsten Fledelius, født 1940, cand. mag. Lektor ved Københavns Universitet. Historiker med speciale i middelalderhistorie og medieforskning. Nok mest kendt som Balkan-ekspert p.g.a. sit store kendskab til det tidligere Jugoslavien. Karsten Fle delius er en erfaren rejseleder med man ge bus- og flyrejser bag sig, bl.a. for Kø ben havns Universitet og Folkeuni versitetet, tidsskriftet SFINX og EIRBY * HISTORISKE REJSEMÅL. For sidstnævnte ledte han - sam men med Anne-Mette Gravgaard - rejser ne til Tyr kiet i 1987, 1989 og Desuden har Karsten Fledelius været rejseleder på vore rejser til Portugal i 1995, 1996 og 1999, på rejserne til Sevilla, Cór doba & Granada i 1997, 1998 og 1999, på rejsen Estland, Letland & Litauen i 1998, 2000, 2002 og 2004, på rejsen Skt. Petersborg & Novgorod i 2000, 2003, 2004 og 2005, på rejsen Polens Kongebyer i 2004, på rejsen Irland i 2001, 2007 og 2009, på rejsen Normannerne ved den engelske Kanal i 2007 og 2008, på rejsen I Hanseaternes og Korsfarernes fodspor i 2007 samt på rejsen Normannernes Syditalien i 1999, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 og Priser/Oplysninger: Pris: kr ,- Prisen inkluderer: Flyrejse København - Bruxelles - Napoli / Catania - Bruxelles - København. Halvpension (bestående af morgenmad og et hovedmåltid). Dag 1 er dog kun med aftensmad og dag 2, 7 og 10 med kvartpension. Overnatning på 4-stjernede hoteller i delt dob beltværelse med bad/toilet. De i programmet anførte transporter. Dragerservice på hotellerne. Samtlige udflugter inkl. entreer. Dansk faglig rejseleder (Karsten Fledelius). Dansk teknisk rejseleder. Lokalguider. Bidrag til Rejsegarantifonden. Dansk og italiensk statsafgift. Samtlige lufthavnsafgifter. Drikkepenge til lokale guider og chauffører. Lokale afgifter og skatter. Tillæg for enkeltværelse kr ,- Øvrige oplysninger For øvrige praktiske oplysninger se venligst vort Det med småt.

11 11

12 12 PARK ALLÉ 5 DK-8000 ÅRHUS C TLF Registreret i Rejsegarantifonden

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Napoli. 2y Studietur 2013. Med Jakob Meibom(Bioteknologi) og Freja Schloss(Historie)

Napoli. 2y Studietur 2013. Med Jakob Meibom(Bioteknologi) og Freja Schloss(Historie) Napoli 2y Studietur 2013 Med Jakob Meibom(Bioteknologi) og Freja Schloss(Historie) Søndag 22. september 2:30 Afgang: Sorø togstation(bus) 2:40 Afgang: Torvet ved Sorø Akademi(bus) 5:20 Senest check- in

Læs mere

Andalusien. Af Dorit Andersen

Andalusien. Af Dorit Andersen Córdoba Sevilla Granada Cádiz Ronda Málaga Andalusien under huden Af Dorit Andersen Andalusien er Spanien, når det er allerbedst. Her finder du et varmt og solrigt klima, brede sandstrande ud til Middelhavet

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

PALADSER I ST. PETERSBURG

PALADSER I ST. PETERSBURG PALADSER I ST. PETERSBURG De Luxe klasse tour 5 dage / 4 nætter DAG 1 Ankomst til lufthavnen Pulkovo. Møde i nærheden af flyet. Eskorte gennem paskontrol. Transfer til hotellet. Vi mødes med en velkommen

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE Krakow AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE KULTURPERLEN KRAKOW - ENESTÅENDE BJERGLANDSKABER At vandre gennem Krakows smalle gader er som at træde tilbage i historien. Her står de smukke borgerhuse uberørt

Læs mere

Løve s vinrejse til Italien

Løve s vinrejse til Italien Løve s vinrejse til Italien 9 dages rejse fra d. 23. april - 1. maj 2016 Italiens vine: Barolo, Brunello, Amarone, Supertoscaner m.fl. - 6 vinsmagninger - 5 besøg hos vingårde i Alsace, Piemonte, Chianti,

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien For blot 30 år siden kostede de vinene fra Priorat området syd for

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Krydstogt rundt i Middelhavet

Krydstogt rundt i Middelhavet Krydstogt rundt i Middelhavet Tag med GIBA Travel til Middelhavet med afrejse den 5. maj 2011 9 dages krydstogt Når det moderne Costa Serena sejler fra Barcelona, venter der os en forrygende uge. Store

Læs mere

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter Klassiske 4 Dage / 3 Nætter Afgang : Fredag til Ankomst til DAG 1 Fredag Transfer Hotel DAG 2 Byrundtur Lørdag DAG 3 Kremlin Søndag DAG 4 Transfer til lufthavnen Mandag Hotel Marriott Tverskaya 4*+ www.marriott.com

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 Tag med Anton Rejser til Kinas hovedstad Beijing på en rejse, der lægger beslag på alle dine sanser! Oplev alle de kendte steder, som man altid har drømt om at

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

del af konflikten mellem Piemonte og Østrig. Med Francesco Crispi som leder prøvede de at overtale Garibaldi til at stå i spidsen for et togt med

del af konflikten mellem Piemonte og Østrig. Med Francesco Crispi som leder prøvede de at overtale Garibaldi til at stå i spidsen for et togt med regering ævred, og den eneste naturlige afløser var - Cavour, der blev kraftigt støttet af England. Han spildte ikke tiden. Tidligt i 1860 blev Frankrig af englænderne presset til at acceptere, at Toscana

Læs mere

MC Road Trips i Spanien

MC Road Trips i Spanien Frontera MC Road Trips i Spanien Tag med på guided road trip i det smukke Spanien - og oplev også historien og kulturen. Besøg maleriske landsbyer, varieret natur, smukke bjergkæder, vide sletter og historiske

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Har du en passion for motorcykelkørsel?

Har du en passion for motorcykelkørsel? Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Har du en passion for motorcykelkørsel? På motorcykel i Spanien. Er du passioneret motorcyklist? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Livsnyderrejse til Sorrento d. 2. 7. juni 2014... Mandag:

Livsnyderrejse til Sorrento d. 2. 7. juni 2014... Mandag: Livsnyderrejse til Sorrento d. 2. 7. juni 2014.... Mandag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra Kastrup lufthavn. Rejsende med provinstilslutning får direkte besked fra Samson*Travel

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 MAGELØSE MALTA Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 Mageløse Malta 2 dages optakt i Løgumkloster og én uge på Malta 18. 27. september 2015 Kursusleder: Højskolelærer Annemarie Morris Tag med til

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 15-dages oplevelsestur til Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien 25. maj - 8.juni 2016 på rejsen 14. - 16. marts 2016 på højskolen Rundrejse til

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. september 2015 tirsdag den 8. september 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Vælger du at dit næste rejsemål skal være Kina, kan du være sikker på at få dit livs rejseoplevelse. Kina har altid fascineret rejsende

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

-rejsen 2009 Syrien i korsfarernes fodspor

-rejsen 2009 Syrien i korsfarernes fodspor -rejsen 2009 Syrien i korsfarernes fodspor 27. SEPTEMBER - 5. OKTOBER SYRIEN -i korsfarernes fodspor Syrien er et dybt fascinerende, men lidet kendt land i Mellemøsten, som har en helt enestående historisk

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker,

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker, Efterskrift Historien, du lige har læst, er ikke det pure opspind. Den benytter sig af virkelige hændelser, som er dokumenteret af historikere og arkæologer, og der er kilder på. Du kan se en lang række

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj.

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. 9 dage * Teknisk arrangør: Unitas Rejser i samarbejde med aibidji. Dansk rejseleder: Keld Møller Pedersen. Armensk

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Here we come California. 22 dages rundrejse

Here we come California. 22 dages rundrejse Here we come 22 dages rundrejse 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrej- Turen er en 22 dages rundrejse i det vestlige Californien. Turen har mange højdepuntker: natur,

Læs mere

NYHEDSBREV Side 1. Jørn Frending var atter engang en top guide på en af Danske Venners Klubs udflugter.

NYHEDSBREV Side 1. Jørn Frending var atter engang en top guide på en af Danske Venners Klubs udflugter. Side 1 af Lis Göddert Jørn Frending var atter engang en top guide på en af Danske Venners Klubs udflugter. Den 30. oktober 2008 gik det denne gang til den spændende by - Cartagena med deltagelse af 60

Læs mere

Kroatien med Minikrydstogt

Kroatien med Minikrydstogt Alle Kroatiens højdepunkter nye spændende oplevelser hver dag Zadar, Split og Dubrovnik nogle af Kroatiens mest interessante byer Krydstogt gennem Skærgården til Brac og Lavendeløen Hvar Byrundtur og 3

Læs mere

Grækenland - Tolo. 8 dage: 7. 14. marts 2015

Grækenland - Tolo. 8 dage: 7. 14. marts 2015 Grækenland - Tolo 8 dage: 7. 14. marts 2015 Dejligt hotel med flot udsigt til havet Kongegravene i Mykene, Amfiteateret i Epidaurous Klosterbesøg og den tidligere hovedstad Nafplio Europas smukkeste togrejse

Læs mere

Castello delle Forme

Castello delle Forme Castello delle Forme Firenze MARCHE TOSCANA Assisi Perugia UMBRIEN Castello delle Forme Umbrien, Italiens grønne hjerte - centralt beliggende øst for Toscana, nord for Rom og med en masse spændende byer

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine

Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Rejsen til Regional Wonca Congress of Family and Community Medicine Montevideo, Uruguay / 18. 21. Marts 2015 -med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Trine-K Travel Design

Læs mere

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu

med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu Rejsenr.: 221-2015 Indien med besøg på det lutherske børnehjem i Gudipadu 3.1-14.1 2015 En meget anderledes rejse i 2015! Det er en form for studierejse uden luksus. Veje og gader er ujævne, og vi skal

Læs mere

Ugebrev. Nr. 27, skoleåret 2013-14. 22. marts 2014

Ugebrev. Nr. 27, skoleåret 2013-14. 22. marts 2014 Ugebrev Nr. 27, skoleåret 2013-14. 22. marts 2014 Gæve Svende og Golde Krager er titlen på Middelalderforløbet i uge 12. Her repræsenterede eleverne hver sin historiske adelsslægt og forsøgte at få slægten

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere