nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op."

Transkript

1 RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF DLW NÅLEFILT Kære kunde Det glæder os, at de har valgt et nålefiltstæppe fra DLW Flooring. For at få længst muligt glæde af dette kvalitetstæppe, bør følgende rengørings- og plejeanbefaling følges. I det omfang disse anbefalinger omfatter henvisninger til rengøringsmidler, -maskiner og -redskaber, skal man følge de enkelte fabrikanters anvisninger. Almindelige rengøringsprincipper Når man skal vælge det rigtige tæppe, gælder det først og fremmest om at tage hensyn til de faktorer, der påvirker tæppets senere pleje. Modstandsevnen overfor tilsmudsning afhænger f.eks. af farven og fibertypen. Tæppets bagside og lægningsmetoden er afgørende for den rengørings-metode, der skal bruges. Endelig spiller relevante smudsforebyggende foranstaltninger ved bygningens indgange og i gangarealer en væsentlig rolle, når det drejer sig om at forebygge tilsmudsning af gulvbelægningen. Farvevalg Tæppets farve og smudsets karakter er afgørende for, hvor synlig tilsmudsningen på et gulvtæppe er. Melerede og mønstrede tæpper er i den sammenhæng bedre end ensfarvede. Som eksempel kommer her en sammenligning af opfattelsen af de forskellige farvers tilsmudsning: Farver, hvor tilsmudsning opfattes tydeligt: Hvid, gul, lysegrå, mellemgrå, lys beige og alle pastelfarver. Farver, hvor tilsmudsning opfattes mindre: Blå, violet, rød, mørk beige og lysegrøn. Farver, hvor man opfatter tilsmudsning: Mørke, melerede toner, antracit, mørkebrun, oliven og øvrige grønne toner. Fibre En vigtig faktor for tæppets kvalitet er valget af fibre. Polyamid, der er den mest benyttede fiber ved fremstilling af nålefiltstæpper, har nogle enestående egenskaber som for eksempel høj modstandskraft mod slitage, tryk og snavs. Hvis rensning er nødvendig, vil den rigtige behandling få fibrene til at fremstå som nye. Opbygning Hvorvidt et nålefiltstæppe er nemt at holde, hænger sammen med tæppets beskaffenhed. Nålefiltstæpper er ofte opbyggede af 2 lag. (slidlag og bagside) Med hensyn til rengøringen er det kun slidlaget som har interesse. Grundet nålefiltens løkkeagtige opbygning vil størstedelen af smudset være gemt væk ende i selve slidlaget. Nålefilt som er kun består af et lag indeholder ofte en fiberblanding bestående af store andele af Polypropylen, Polyester og Polyamid. valg af fibertyper har indvirkning på nålefiltstæppets brugsegenskaber og levetid. Smudsforebyggende foranstaltninger Man kan undgå en stor del af den tilsmudsning, der normalt sker, ved at etablere smudssluser foran indgange og på de steder, man skal igennem for at komme hen til elevatorer og rulletrapper. Et effektivt område med smudsforebyggende foranstaltninger bør Udgave

2 være så stort, at man bliver nødt til at gå nogle skridt i området og ikke blot kan gå forbi. Erfaringerne viser, at et område til opfangning af snavs og smuds med en længde på ca. fem meter vil opfange ca. 90 % af den snavs, der bæres med ind. Det kan anbefales at anbringe en grov gummimåtte, rullebørster eller riste ude foran indgangspartiet, som kan absorbere snavs og smuds. Inde i bygningen betræder man en løber eller andre smudsforebyggende foranstaltninger indgangsområdet. Materialet er alene udviklet til dette formål og optager også fugt. For at undgå, at de omkringliggende områder tilsmudses på grund af overmætning af smudsmåtter og - løbere etc., skal disse renses eller skiftes ofte. 1 Byggerengøring Byggerengøringen bør om muligt i første omgang gennemføres som tørrengøring ved hjælp af en kraftig børstestøvsuger (med mekanisk roterende, blød børste). Vi fraråder her en ekstraktionsrengøring. En velegnet pletfjerner, skal først anvendes målrettet. Derefter, kan man hvis nødvendigt udfører en pulverrengøring, som giver alle fordele: Der overføres meget lidt fugt til belægningen; det er ikke nødvendigt med lange tørretider; den rengjorte flade kan straks betrædes; der er ingen fare for ekstra krympning af belægningen; mulig som intensiv rengøring ved løbende drift. 2 Daglig rengøring Den daglige rengøring er afgørende for nålefiltstæppets renhed og afgør, hvor ofte en mellem- og intensiv rengøring er nødvendig. Denne rengøring foretages daglig med en effektiv støvsuger med roterende børster. Børstestøvsugeren, suger og børster ved hjælp fra de roterende og højdejusterbare børster, både det løse smuds, og det i nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op. Støvsugning er teknisk set en meget enkel proces, men man bør alligevel være opmærksom på visse regler: Støvsugeren skal være egnet til tekstilgulvbelægninger, hvilket betyder, at børsternes højde skal kunne indstilles. Støvsugeren må ikke bevæges for hurtigt hen over gulvbelægningen, da den ønskede sugeeffekt da vil udeblive. Den bedste metode er en dobbelt støvsugning på kryds og tværs hen over tæppet. På den måde opnår man optimal rengøringseffekt. Støvsugerposer og filtrene skal udskiftes rettidigt. 2.1 Pletfjerning Pletfjerning hører med til regelmæssig pleje af nålefiltstæpper. Fibrene er i dag lavet sådan, at man næsten altid opnår et godt resultat ved behandling af pletter. Det giver sig selv, at en plet bedre og lettere kan fjernes, jo friskere den er!! Hvis ikke man sørger for at fjerne pletten omgående, vil den substans, der forårsager pletten, trænge dybt ned i slidlaget, og den kan endda ændre fibrene kemisk, så det ikke længere er muligt at fjerne pletten. 2.2 Arbejdsgang ved pletrensning 1. Rester af det spildte, flydende og tyktflydende substanser fjernes med en ske. Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod midten. 2. Væske duppes af med en ren, hvid bomuldsklud eller køkkenrulle. 3. Fjern pletten med en klud eller svamp og koldt vand. Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod midten. Gentag om nødvendigt processen.

3 4. Dup altid overfladen af nålefiltsbelægningen, undlad at gnide! Gentag processen, indtil der ikke længere efterlades snavs på kluden. 5. Skyl efter med klart vand. Overskydende fugt tørres af med en klud eller køkkenrulle. 6. Dæk den behandlede flade med nogle lag køkkenrulle, læg noget tungt ovenpå, og lad det tørre. Støvsug til sidst med børstemundstykket påmonteret. 3. Mellemrengøring Afhængig af brug og deraf følgende tilsmudsningsgrad vil en periodisk mellemrengøring være nødvendig. Dette gennemføres mellem de nødvendige intensive rengøringer, der skal finde sted med endnu større intervaller. Mellemrengøringen har til opgave at fjerne mere genstridig snavs og smuds, det ikke har været muligt at fjerne i den daglige rengøring med støvsugeren og dennes børstemundstykke. Man begrænser sig her til de delområder, der er mest snavsede (fx de mest trafikerede områder i gangarealer og indgangspartier). Hvis mellemrengøringen gennemføres ordentligt, kan rengøringsomkostningerne sænkes. Mellemrengøringen kan gennemføres manuelt eller maskinelt Mellemrengøringen kan enten gennemføres ved skum, pulverrengøring (følg den enkelte leverandørs anbefalinger med hensyn til virketid) eller runddel-metoden. Børstestøvsugning foretages grundigt forud for brug af en af de tre metoder. Følg den enkelte leverandørs anbefalinger ved både manuel og maskinel pulverrengøring på tekstil- gulvbelægninger. 4 Grundrengøring (intensiv rengøring) Alle tekstil-gulvbelægninger har, afhængig af tilsmudsningsgrad, med jævne mellemrum brug for en grundrengøring ud over den daglige rengøring og. Den er nødvendig, når store områder af tæppet er beskidte. Gennem en grundrengøring får man på den bedst mulige måde fjernet snavs og får genoprettet de oprindelige brugsegenskaber og det originale udseende. Hvor ofte man skal foretage grundrengøringen, afhænger af det rigtige daglige vedligehold og mellemrengøring. Man bør lade en fagmand gennemføre grundrengøringen, da han råder over maskiner og hjælpemidler, der svarer til den nyeste rengøringsteknik og da han har fagkendskab til at udvælge den bedst egnede rengøringsmetode i forhold til tilsmudsningsgrad, tæppets karakter, lægningsmetoden og undergulvet. Følgende metoder egner sig til grundrengøring (intensiv rengøring): - Børsterengøring - Pulverrengøring - Ekstraktionsrengøring -Shamponering -Kombination af begge metoder En gennemvædning af nålefilten bør undgås specielt hvor når belægningen er pålagt dobbeltgulve eller ligger på fugtfølsomme undergulve. Vigtigt: Uanset metode vil nålefiltsbelægningen få tilført fugtighed, og den skal være fuldstændig tør, før den tages i brug igen. Hvor længe nålefiltstæppet er om at tørre, afhænger af de klimatiske forhold, der findes under rengøringen samt af mængden af væske, der sprøjtes ind i tæppet. Hvis man går på tæppet, mens det stadig er fugtigt, vil det hurtigere blive beskidt igen! 4.1 Rengøring med skuremaskine og rondel Efter en forudgående rengøring med støvsuger bliver nålefiltstæppet sprøjtet fugtigt med en rengøringsmiddelopløsning, der er tilpasset systemet. Efter en kort virketid bliver arealet bearbejdet jævnt og

4 overlappende med en skuremaskine, hvorunder der anbringes en egnet rondel. Nålefiltsbelægningen kan efter kort tid igen betrædes. 4.2 Pulverrengøring Pulveret strøs på med håndkraft og efterfølgende arbejdes det grundigt ind i tæppet med en kontraroterende børstemaskine på langs og på tværs, så pulveret kan løsne og optage snavset. Den enkelte pulverfabrikants anvisninger for virketid og forarbejdningsforskrifter skal overholdes. Til slut kan pulveret efter tørring suges fuldstændig op igen med en støvsuger med børstemundstykke eller en valse-børstemaskine. 4. Ekstraktionsrengøring Efter grundig forudgående rengøring med støvsuger bliver nålefiltstæppet vådrenset med en ekstraktionsmaskine og en renseopløsning. Ved ekstraktionrengøring bliver vandet med rensemiddel sprøjtet på tæppet og straks igen suget op via en dyse i én enkelt arbejdsgang. Afhængig af tilsmudsningsgraden kan det anbefales at efterskylle belægningen flere gange med klart vand for at undgå, at der efterlades rester af rensemiddel i tæppet, der kan få ny snavs til at sætte sig fast igen. Det er muligt at lave en kombination af denne metode og shamponeringsmetoden. Nålefilten skal efter sprøjteekstraktionen have tilstrækkelig tid til at tørre ved god udluftning. Først derefter bør man igen benytte de rengjorte rum. En gennemvædning af nålefilten bør undgås, da dette kan bevirke at man skader undergulv og klæber. 4.4 Shamponering Shamponeringen sker efter børstestøvsugning ved brug af en skuremaskine påsat shamponeringsbørste. Ved denne rengøringsmetode bliver nålefiltstæppet renset via en intensiv, mekanisk børstning med en egnet shampoo-opløsning. For at opnå det bedste resultat bør man bearbejde belægningsoverfladen i cirkler og med overlappende bevægelser med shamponeringsbørsten. Det skum, der opstår på den måde, vil binde snavset til sig og kan opsuges med en effektiv vådstøvsuger umiddelbart bagefter. Det anbefales at benytte shampootyper, hvis tørre rester krystalliseres. På den måde undgår man aflejring af fedtholdige partikler på fibrene. Når belægningen er tør, skal den støvsuges grundigt i alle retninger med en støvsuger med børste-mundstykke, så eventuelle rester af rensemidlet forsvinder. 4.5 Kombination af begge metoder For at opnå den mest effektive rengøring kan det anbefales at kombinere shamponering og sprøjteekstraktion. Efter shamponeringen, hvor den mekaniske bearbejdning og den kemiske indvirkning har frigjort og fjernet smudspartiklerne, foretages en grundig sprøjteekstraktion. Ved denne skylning med klart vand vil smudspartikler og rester af rensemidler blive fjernet. Når gulvet er tørt og efterfølgende støvsuget med børste, vil man have opnået et optimalt udseende. 5. Rengøringsanvisninger til dobbeltgulvkonstruktioner En dobbeltgulvkonstruktion består af mange forbundne enkeltfliser, der uafhængigt af hinanden kan tages op. På den måde opstår der fuger og kanter og dermed større risiko for, at der ligger rensevand imellem fliserne, end ved almindelige gulve med udlagte banevarer. Ved rengøringen skal man derfor generelt undgå en gennemvædning. Hvis man anvender vand til rengøringen, må man kun bruge det kort og i små mængder, ligesom man straks skal suge det op igen. Man skal ved samtlige rengøringsmetoder undgå at påvirke limen eller belægningens bagside negativt. Fliser på dobbeltgulve med udskæringer, indbygninger eller udluftningsfliser skal behandles særligt forsigtigt. Her er det er

5 særdeles vigtigt at undgå, at væske trænger ind. Man kan bruge alle rengøringsmetoder under punkt Ved valg af apparater til ekstraktionsrengøring skal man være opmærksom på følgende: Sprøjteekstraktionen skal foregå ved normalt tryk i stedet for højtryk. Man skal bruge håndvarmt rensevæske. Man skal bruge egnede rensemidler, der ikke danner klæbende eller smudsdannende rester. Umiddelbart efter hver ekstraktionsrengøring skal man gennemføre en ren opsugningsproces bane for bane for at forhindre længere påvirkning af fugt. Bemærk: Lad nålefiltstæppet tørre tilstrækkeligt efter grund- eller mellemrengøringen, før det igen tages i brug. H i henhold til EN 12529, dvs. med hårde hjul i de foreskrevne størrelser. Der skal tages hensyn til dette, når der bruges kontorstole. Gulvvarme skal indstilles sådan, at tæppet ikke ændrer farve under rengøringsprocessen og i tørringsperioden. 6.1 Generelt Disse anbefalinger er baseret på vores generelle erfaringer i praksis og er i overensstemmelse med den nyeste rengøringsteknik, så vidt det på udgivelsestidspunktet var os bekendt. Skader opstået grundet fejlbelastning eller misvedligehold, er ikke reklamationsberettiget. 6 Specielt Kontorstole med hjul skal ved brug på gulvtæpper være forsynet med hjul af typen Kontakt Teknisk Service hos DLW Flooring for rengøringstekniske spørgsmål. DLW Flooring Naverland Glostrup Tel: Fax: Ved udgivelsen af denne udgave mister forrige udgaver deres gyldighed

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 2014-10 DK VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING BOLIG & ERHVERV E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL

22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL 22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL 22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 2 Vores Mission Sammen med vores selvstændige ENJO konsulenter og kunder, vil vi reducere

Læs mere

Vedligeholdelse af møbelstoffer

Vedligeholdelse af møbelstoffer Vedligeholdelse Møbelstof Vedligeholdelse af møbelstoffer Jævnlig rengøring og rensning er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende og forlænge dets levetid. Støv og snavs kan ændre farver og fremme

Læs mere

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger www.ardex.dk Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige

Læs mere

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE Den væsentligste grund til at afrense en bygningsdel er at klargøre den til en ny overfladebehandling. Det vil normalt sige pudsning, kalkning eller maling. Imidlertid kan

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende?......................... 4 Uensartethed...................................................

Læs mere

Badeværelse - vedligehold / rengøring

Badeværelse - vedligehold / rengøring Boligforeningen AAB afd. 68 Badeværelse - vedligehold / rengøring Korrekt brug og vedligehold / rengøring af badeværelset reducerer påvirkningen af materialer og konstruktioner, og forlænger badeværelsets

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Den store fælge guide

Den store fælge guide 1 Den store fælge guide Hos Bigwheels.dk er vi både eksperter og nørder når det kommer til dæk og fælge. Her i den store fælge-guide kan du læse næsten alt hvad der er at vide om fælge lige fra gode køberåd,

Læs mere

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk indendørs Kom rigtig godt i gang Med denne guide giver vi vores viden og erfaring videre til dig, så du står tilbage med det bedste resultat.

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

BY APPOINTMENT TO HER MAJESTY THE QUEEN SUPPLIER OF CAR CARE PRODUCTS AUTOGLYM, LETCHWORTH, ENGLAND

BY APPOINTMENT TO HER MAJESTY THE QUEEN SUPPLIER OF CAR CARE PRODUCTS AUTOGLYM, LETCHWORTH, ENGLAND BY APPOINTMENT TO HER MAJESTY THE QUEEN SUPPLIER OF CAR CARE PRODUCTS AUTOGLYM, LETCHWORTH, ENGLAND BY APPOINTMENT TO H.R.H. THE PRINCE OF WALES SUPPLIER OF CAR CARE PRODUCTS AUTOGLYM, LETCHWORTH, ENGLAND

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

TEXTIL BOG TEXTIL BOG

TEXTIL BOG TEXTIL BOG TEXTIL BOG TEXTIL BOG Kvalitetsbegrebet Textiler udgør en dominerende del af vore daglige omgivelser. Vi går klædt i tøj af textiler i rum med textiler på gulv og vægge; om dagen sidder vi på textilbetrukne

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

gi os et ring på et af neden-

gi os et ring på et af neden- Algebekæmpelse Imprægneringer Sandblæsning Graffitiværn Facaderens Graffitirens Tagrens Kontor: 87 45 08 80 Mobil: 20 25 22 40 E-mail: facadeservice@webspeed.dk gi os et ring på et af neden- spørgsmål

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Pleje og vedligeholdelse af møbler Pleje og vedligeholdelse af møbler Behandlings- og vedligeholdsvejledning For at få optimal glæde af møblet er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses. Vi gør opmærksom på, at Brødrene Andersens produktgaranti

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere