RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH"

Transkript

1 RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH Kære kunde Det glæder os, at de har valgt en DLW linoleum med LPX overfladebeskyttelse. For at få længst muligt glæde af denne kvalitets gulvbelægning bør følgende hensyn tages: polishfjerning med efterfølgende polishbehandling mulig. Vores rengøringsanbefaling for DLW LINOLEUM LPX er beskrevet i de efterfølgende afsnit: - Reducer indførslen af snavs og smuds ved at etablere tilstrækkelige smudsforebyggende foranstaltninger ved alle indgangsdøre. - Tilsmudsning af belægningsoverfladen fører til et større slid og kan i nogle tilfælde give misfarvninger. - Snavs især tørt snavs i kornet struktur forstærker skurevirkningen på gulvbelægningens overflade. - Skurepulver og stærke opløsningsmidler må ikke anvendes som rengøringsmiddel. - Af hygiejniske og æstetiske grunde bør alle gulvbelægninger rengøres regelmæssigt. Armstrong DLW LINOLEUM LPX er lette at rengøre og kræver normalt ingen førstegangspleje, med mindre overfladen er blevet beskadiget, og såfremt de følgende punkter overholdes Ved brug af en DLW LINOLEUM med LPX, kan man således reducere rengørings- og plejeomkostningerne betydeligt i forhold til omkostningerne på en traditionel gulvbelægning. Bemærk venligst Aggressive fejlbelastninger på gulvbelægningen, som eksempelvis kan stamme fra forkerte / ru hjul og nopper, eventuelt med skarpe kanter, samt uforholdsmæssig stor indførsel af snavs, misfarvninger grundet fejlpåvirkninger fra farvet materiale eller spild, kan påføre disse belægninger varige mén, ligesom det kan på andre gulvbelægninger. Skader opstået grundet fejlbelastning eller misligholdelse er ikke reklamationsberettiget. Skaderne sker specielt hvis fejlbelastningen trykker og slider på de samme områder i længere tid. Dette slid betragtes som en ekstrem belastning, som ingen elastiske gulvbelægninger kan modstå, uden at der opstår skader. På områder hvor man påregner en sådan belastning, kan man med fordel, inden ibrugtagningen, give gulvet en ekstra beskyttelse i form af en polishbehandling. Ved valg af rengørings- og plejeprodukter til DLW LINOLEUM LPX skal man vælge produkter med en ph-værdi < 9, idet stærkt alkaliske produkter kan skade de naturlige indholdsstoffer i linoleummet. Brun/grøn sæbe, skurepulver med mere må ikke anvendes. Hvis LPX finishen er blevet skadet under byggeriet eller ved fejlbelastninger, er en grundrengøring / 1 Byggerengøring Fjern tørt snavs som er tilført gulvbelægningen i byggeperioden ved fejning eller bedst ved grundig støvsugning. Alt efter hvor snavset gulvbelægningen er udføres, en af følgende vådrengøringer. a)let tilsmudsning med et neutralt rengøringsmiddel, som f.eks. Armstrong DLW Gulvpleje Universal. b)kraftige tilsmudsninger kan fjernes ved skuring i forbindelse med vask med et neutralt rengøringsmiddel, kombineret med brug af rengøringsmaskiner eller skuremaskiner med underliggende beige eller rød 3M rondel. Den fabrikspålagte LPX finish behøver man i ovenstående tilfælde ikke fjerne. Er LPX finishen blevet skadet kan man som alternativ anvende et grundrensemiddel, som f.eks. Armstrong DLW Gulvpleje Grundrensemiddel (ph-værdi max.9). Der afsluttes med at neutralisere gulvet med rent vand og når gulvet er helt tørt påføres en polish. Alt efter behov kan belægningsoverfladen, når denne er tør, tørpoleres ved brug af polermaskine med underliggende beige eller rød rondel. Ved tørpolering anvendes der mellem 300 og 1000 omdrejninger. Selv om der efter den udførte byggerengøring ikke skal førstegangsplejes, anbefales det, at gulvbelægningen er tilstrækkelig tør inden denne tages i brug. Det vil sige, at den ved normale rumtemperaturer har tørret i timer. Ønsker man at polishbehandle PUR overfladen, skal grundrengøringen og skuringen med 3M grøn rondel være udført grundigt. Efter den følgende opsugning af vaskevandet, skal belægningsoverfladen skylles grundigt med rent vand, eventuelt tilsat en neutraliserende væske. Gulvet skal derefter være fuldstændig tørt. Ved at følge disse anbefalinger, minimerer man risikoen for, at der kan opstå vedhæftningsproblemer. 2 Førstegangspleje En DLW LINOLEUM LPX gulvbelægning med den fabrikspåførte LPX overfladebeskyttelse behøver ikke førstegangspleje efter byggerengøringen, men hvis det ønskes, er dette muligt. 2.1 Fladedesinficering DLW Linoleum LPX kan skades af farveholdige desinficeringsmidler som for eksempel jod og vil

2 kunne efterlade permanente pletter på LPX og alle andre elastiske gulvbelægninger. 3 Daglig rengøring Den valgte metode er afhængig af besmudsningsgrad, den eventuelle valgte polish og krav til hygiejne- og rengøringsstandard. Når tilsmudsningsgraden tillader det, kan der anvendes tørre rengørings-metoder, dette vil sænke rengøringsomkostningerne og samtidig være miljørigtigt, da man med denne metode ikke anvender kemi. Ved fugt- / vådrengøring tilsættes vaskevandet, i henhold til producenternes og vore anbefalinger, et neutralt rengøringsmiddel, som f.eks. Armstrong DLW Gulvpleje Universal. Et vekselvaskesystem hvor man anvender plejende og ikke plejende produkter kan i mange tilfælde være, at anbefale, hvis dette styres optimalt af de udførende. Er gulvbelægningens overflade blevet polishbehandlet, skal polishleverandørens anbefalinger følges. skurerondel. Brug af skurepulver, sliberondeller eller hårde børster anbefales ikke, da disse kan beskadige LPX overfladen. 3.4 Maskinel Rengøring og Pleje Til større arealer anbefaler vi brug af rengøringsautomater (med underliggende rød 3M rondel), der i en arbejdsgang skurer og opsuger snavset. Denne metode svarer til en vådrengøring. Vandet tilsættes et egnet rengøringsmiddel, som er valgt ud fra maskinleverandørens, rengøringsproduktets og vores anvisninger. Gulvvaskemaskinen indstilles af leverandøren, så denne fungerer optimalt på den valgte gulvbelægning. 3.5 Dobbeltgulvelementer / EDB Gulve Her bør man anvende Cleaner-Metoden (se.3.3) og fugtrengøring, hvor man bruger en fugtig, hårdt opvreden klud eller et præpareret vaskeskind. Ved eventuelle grundrengøringer skal mængden af væske holdes så langt nede som muligt for ikke at beskadige selve dobbeltgulvets konstruktion 3.1 Tørrengøring Udføres ved brug af fremfører med underliggende filt eller mikrofibermoppe. 3.2 Våd- / Fugtrengøring Fugtrengøring Lette tilsmudsninger med løst liggende eller let hæftende snavs kan fjernes ved en fugtrengøring. Belægningsoverfladen overtørres med moppe fugtet med vand eller vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel, på en sådan måde at snavset løsnes og fjernes uden at der efterlades vaskevand på gulvbelægningens overflade. Vådvask Ved vådvask anvendes der så meget vaskevand, at der efterlades et tyndt lag vaskevand på gulvbelægningsoverfladen. Efter en kort virketid løsnes også den mere fastsiddende snavs, som derefter fjernes ved eftertørring med en skyllet og presset moppe. Denne metode kræver ingen maskine kun en fremfører med presse og egnet moppe. Efter den rengjorte overflade er tørret, kan man, hvis det ønskes, eller hvis det skulle være nødvendigt pga. af ridser i polishen, med fordel tørpolere overfladen med beige/rød 3M rondel og op til 1000 omd. 3.3 Cleanere Ved cleaning forstår man en (lokal) intensiv behandling af hårdnakkede pletter eller tilsmudsede gangbaner med mere Denne type tilsmudsninger påsprøjtes et opløst neutralt rengøringsprodukt. Fjernelse af den lokale tilsmudsning sker bedst ved brug af skuremaskine med underliggende blå / rød 4 Grundrengøring En grundrengøring kan periodisk være nødvendig, for at få fjernet ekstra hårdnakkede snavsdannelser. Hyppigheden for udførsel af en grundrengøring bør tilpasses tilsmudsningsgraden, og dette kan være meget forskelligt fra areal til areal. Det opløste grundrengøringsmiddel påføres belægningsoverfladen (må ikke have en ph værdi på over 9), og det skal derefter have lov at virke i nogle minutter før overfladen skures ved brug af en rengøringsautomat eller en skuremaskine med underliggende grøn 3M rondel. Efter skuringen opsuges det beskidte vaskevand, og belægningsoverfladen skylles grundigt med efterfølgende opsugninger af skyllevandet. Herefter skal belægningen og belægningsoverfladen være fuldstændig tør (tørretid ved normale rumtemperaturer timer) før gulvet polishbehandles og tages i brug. 5 DLW LINOLEUM LCH med LPX finish og med afledende egenskaber Fejlagtig rengøring kan påvirke gulvbelægningens afledningsevne i negativ retning, og derved skabe problemer i produktion eller tilvirkede produkter. Områder med lav belastning kan rengøres og vedligeholdes ved at tørt snavs fjernes dagligt, gulvvask udføres med en hyppighed der svarer til belastningen. Der gulvvaskes med et Armstrong Gulvpleje universel (eller lignende.). Polishbehandling af afledende linoleum Der findes på markedet en hel del polishtyper, som

3 er egnet til brug på ledende gulvbelægninger (kontakt en sæbeproducent). Vigtigt er dog, at gulvet i fremtiden nulstilles inden hver behandling, da en ophobning af flere lag polish eller sæbefilm, kan forringe afledningsevnen. Daglig rengøring af DLW LINOLEUM LCH med LPX eller anden påført polish. Tørt snavs fjernes dagligt, den intakte polishoverflade vaskes alt efter belastning, med et universalt rengøringsmiddel. Armstrong er ikke ansvarlig for manglende afledningsevne, der skyldes en fejlagtig rengøring og vedligeholdelse. En ren og vedligeholdt DLW afledende linoleum LCH, opfylder de specifikationer, der er beskrevet på databladene for hvert produkt. 6 Supplerende foranstaltninger 6.1 Smudsforebyggende foranstaltninger Riste foran indgangsdøre skal have samme bredde som døren. Ristens længde skal være 4-5 skridtlængder, dvs. ca. 150 cm. For så vidt muligt bør der anvendes åbne eller bevægelige riste. 6.2 Anvendelse af smudsmåtter og - løbere I indgangsområder bør der lægges måtter og løbere, som beskytter belægningsoverfladen mest muligt imod indførsel af tørt og vådt snavs. Ved etablering af tilstrækkelige og fagmæssige korrekte snavssamlende områder, som f. eks kan bestå af nedfældede måtteområder reduceres rengøringsomkostningerne, gulvets udseende forbedres og gulvbelægningens levetid forlænges. 6.3 Polering En periodisk tørpolering af polish/sæbe overfladen anbefaler vi blive udført med en hyppighed, der kan modsvarer belastningen. Når mindre ridser fremkommer på overfladen, bør disse omgående poleres væk. Mindre ridser kan tørpoleres væk ved brug af polermaskine (op til 1000 omd.) med underliggende beige/rød 3M rondel. Har man fejlagtigt haft for lang tid mellem poleringerne, og der er fremkommet lidt større ridser, kan man ned fordel tilføre gulvet en spraypolish eller lignende i forbindelse med poleringen. 7 Specielt 7.1 Misfarvninger Farvet materiale og især sort gummi kan ved længere og vedvarende kontakt med en gulvbelægningsoverflade give farveændringer, som ikke kan fjernes. Dette kan for eksempel være farvede hjul, stolenopper og fødder under forskelligt inventar og udstyr, som har kontakt med gulvbelægningen. For at undgå denne farveændring, anbefaler vi brug af hjul, nopper eller fødder af lyst materiale, helst polyuretan. Er dette ikke muligt, anbefales det, at man anvender underlagsplader. Misfarvninger kan også opstå på grund af urtepotter af terrakotta eller ler. Misfarvningerne kan undgås ved brug af egnede underskåle Hårfarvemiddel og desinficerende midler med farve kan give permanente misfarvninger, hvis disse ikke fjernes umiddelbart efter de er spildt. 7.2 Kontorstole med hjul, rullende belastning samt stoleben Kontorstolehjul og anden rullende belastning skal i henhold til EN være forsynet med bløde hjul type W af lyst materiale. Stoleben og andet inventar, der bevæger sig på belægningsoverfladen, skal være forsynet med nopper af filt eller anden blød og lyst materiale. For at undgå belægningsskader specielt på skoler og lignende, skal man være opmærksom på, at kontaktfladerne på stole og andet inventar er bløde, afrundede og uden skarpe kanter. Stolenopper og hjul, skal udskiftes inden disse bliver ru og skarpe. Ved brug og ved ny anskaffelse af inventar til en elastisk gulvbelægning skal der tages hensyn til ovennævnte. 7.3 Tape Hvis der anvendes tape direkte på belægningsoverfladen f.eks. i forbindelse med afdækning i byggefasen, bør man først undersøge tapens egnethed hos tapeleverandøren. 7.4 Generelt Disse anbefalinger er baseret på vore generelle erfaringer i praksis og er i overensstemmelse med den nyeste rengøringsteknik, så vidt det på udgivelsestidspunktet var os bekendt. Når lægningen af gulvbelægningen er afsluttet, bør hele arealet, eller minimum de områder, som er særligt udsatte i løbet af byggefasen, tildækkes for at beskytte den nylagte gulvbelægning mod beskadigelse, snavs og skrammer. Det er alene op til kunden, henholdsvis lederen af den benyttede rengøringstjeneste, at sørge for, at denne rengørings- og vedligeholdelsesanbefaling overholdes. Armstrong hæfter ikke for eller påtager os noget ansvar for eventuelle skader eller forringelse af gulvbelægningen, som skyldes manglende overholdelse af denne rengørings- og vedligeholdelsesanbefaling. Gulvbelægningens skridsikkerhed påvirkes i høj grad af tilsmudsningen, rengøringshyppigheden og de anvendte rengørings- og plejemidler. Utilstrækkelig rengøring, set i forhold til, hvor meget gulvbelægningen belastes, kan derfor medføre glathed og hygiejneproblemer.

4 8 Leverandør henvisning 8.1 Rengørings- og plejeprodukter De nævnte leverandører skal forstås som eksempler. Her forhandles egnede produkter til DLW LINOLEUM LPX. Man kan også anvende sammenlignelige produkter fra andre leverandører. De enkelte leverandører er selv ansvarlige for deres produkters egnethed. Leverandørens anvisninger skal altid følges. Midlernes egnethed og anbefalede anvendelse, samt deres virkemåde har hver enkelt producent selv ansvaret for. Vi kan derfor ikke garantere eller påtage os noget ansvar for, at resultatet efter rengøringen og pleje, svarer til brugerens forventninger. Eriksen Randers A/S Ribevej 9, 8940 Randers SV Tlf.: Charles Gulve Engros A/S Herstedøstervej Glostrup Tlf.: Dr. Schutz Danmark Fuglebækvej 1B, Kastrup Tlf.: Ecolab Aps Carl Jacobsens vej Valby Tlf.: Carl P. Aalborg A/S Svanningevej Aalborg Øst Tlf. : JohnsonDiversey Teglbuen Nivå Tlf.: Scandinova A/S Transformervej Herlev Tlf. :

5 Rengøringsprogram for elastiske gulvbelægninger Behovet for rengøring af en elastisk gulvbelægning er afhængig af den trafik, som belægningen udsættes for, samt brugerens krav til rengøringsstandarden samt udseende. Trafikken kan opdeles i de 3 nedenfor viste grupper, hvorefter tilhørende vejledende forslag til rengøringsprogrammet kan anvendes som beskrevet. PLEJEPROCEDURE HØJ TRAFIK MIDDEL TRAFIK LAV TRAFIK F.eks. indgangspartier, ekspeditionskontorer, butikker, kantiner og banker F.eks. skoler, gange, klasseværelser, kontorområder, biblioteker, klinikker og plejehjem F.eks. kontorlokaler med få personer, mødelokaler, depoter og privat boliger STØVSUGNING FEJNING TØRMOPNING Dagligt før vask Dagligt og altid før vask Efter behov og altid før vask PLETFJERNING Efter behov Efter behov Efter behov VASK Dagligt 3 gange pr. uge Efter behov GRUNDRENGØRING Dette rengøringsprogram er tænkt som en vejledning ved udvælgelse og bestemmelse af procedurer, der kan tilfredsstille behovet for gulvplejen. Såfremt særlige forhold og ønsker skal tilgodeses, skal proceduren ændres og tilpasses. Kontakt Teknisk Service hos Armstrong for rengøringstekniske spørgsmål. Tlf eller Ved udgivelsen af denne udgave mister forrige udgaver deres gyldighed. Dec. 2010

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op.

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op. RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF DLW NÅLEFILT Kære kunde Det glæder os, at de har valgt et nålefiltstæppe fra DLW Flooring. For at få længst muligt glæde af dette kvalitetstæppe, bør følgende

Læs mere

Lægningsvejledning. I RF % Cementbaserede < 85 undergulve Anhydrit gulve < 85

Lægningsvejledning. I RF % Cementbaserede < 85 undergulve Anhydrit gulve < 85 Lægningsvejledning. DLW Linoleum fremstilles af naturlige, genanvendelige råstoffer, som giver linoleummet følgende materialeegenskaber, der skal tages hensyn til ved lægningen: A. Reaktion på fugtighed

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 2014-10 DK VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING BOLIG & ERHVERV E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Enkel og effektiv træpleje. Universalprodukter med fokus på miljø og indeklima. - et naturligt valg. Træpleje SERIEN FRA MOLAND. - et naturligt valg

Enkel og effektiv træpleje. Universalprodukter med fokus på miljø og indeklima. - et naturligt valg. Træpleje SERIEN FRA MOLAND. - et naturligt valg Enkel og effektiv træpleje Universalprodukter med fokus på miljø og indeklima - et naturligt valg Træpleje SERIEN FRA MOLAND - et naturligt valg Indholdsfortegnelse IOversigt: Lofter, Indendørs & Udendørs

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL

22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL 22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 1 ENJO EN LIVSSTIL 22019 ENJO Dänemark 25.03.2002 17:57 Uhr Seite 2 Vores Mission Sammen med vores selvstændige ENJO konsulenter og kunder, vil vi reducere

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Vær god ved gode møbler

Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler Vær god ved gode møbler er udarbejdet af Dansk Møbelkontrol, der som frivillig kontrolordning for førende danske møbelproducenter har til formål at fremme produktionen af kvalitetsmøbler

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen Vedligeholdelsesreglement Beddingen Indhold B-ordningen - kort fortalt 1 I. Generelt 1 Reglernes ikrafttræden 1 Ændring af lejekontrakten 1 Beboerklagenævn 1 II. Overtagelse af boligen ved indflytning

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Mogens Garder fra Deif

Mogens Garder fra Deif Efter skiftet til Top-Rengøring, har vi oplevet en markant forbedring af serviceniveauet. Vi har en fin dialog og et godt samarbejde. Top- Rengørings medarbejdere er faldet godt ind i vores virksomhedskultur,

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Pleje og vedligeholdelse af møbler Pleje og vedligeholdelse af møbler Behandlings- og vedligeholdsvejledning For at få optimal glæde af møblet er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses. Vi gør opmærksom på, at Brødrene Andersens produktgaranti

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende?......................... 4 Uensartethed...................................................

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning svejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 svejledning forord... 2 Vægge... 3 Lofter... 4 Gulve... 5 Træværk... 7 Bordplader... 8 Vinduer, døre og vægbeklædning... 10 Komfur... 11 Ovn...

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Rengøringsvenligt byggeri. - det kan betale sig!

Rengøringsvenligt byggeri. - det kan betale sig! Rengøringsvenligt byggeri - det kan betale sig! Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Eksempler på løsninger... 2 Elevatorer og niveauforskelle... 3 Vinduer... 4 Rygeområde... 5 Ind- og udgang...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

KL Udbud af rengøring og vinduespolering

KL Udbud af rengøring og vinduespolering Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse KL Udbud af rengøring og vinduespolering København den 25. september 2003 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning og udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed. Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311 Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere og lignende trækkes frem på bordpladen,

Læs mere

Indhold 3. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling. Om HEMPEL... 4 Sådan bruger du guiden... 4

Indhold 3. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling. Om HEMPEL... 4 Sådan bruger du guiden... 4 DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 3 Om HEMPEL.................... 4 Sådan bruger du guiden.......... 4 Før du maler.................... 5 Hvornår kan jeg male?........... 5 Ventilation.................... 6

Læs mere