RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH"

Transkript

1 RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH Kære kunde Det glæder os, at de har valgt en DLW linoleum med LPX overfladebeskyttelse. For at få længst muligt glæde af denne kvalitets gulvbelægning bør følgende hensyn tages: polishfjerning med efterfølgende polishbehandling mulig. Vores rengøringsanbefaling for DLW LINOLEUM LPX er beskrevet i de efterfølgende afsnit: - Reducer indførslen af snavs og smuds ved at etablere tilstrækkelige smudsforebyggende foranstaltninger ved alle indgangsdøre. - Tilsmudsning af belægningsoverfladen fører til et større slid og kan i nogle tilfælde give misfarvninger. - Snavs især tørt snavs i kornet struktur forstærker skurevirkningen på gulvbelægningens overflade. - Skurepulver og stærke opløsningsmidler må ikke anvendes som rengøringsmiddel. - Af hygiejniske og æstetiske grunde bør alle gulvbelægninger rengøres regelmæssigt. Armstrong DLW LINOLEUM LPX er lette at rengøre og kræver normalt ingen førstegangspleje, med mindre overfladen er blevet beskadiget, og såfremt de følgende punkter overholdes Ved brug af en DLW LINOLEUM med LPX, kan man således reducere rengørings- og plejeomkostningerne betydeligt i forhold til omkostningerne på en traditionel gulvbelægning. Bemærk venligst Aggressive fejlbelastninger på gulvbelægningen, som eksempelvis kan stamme fra forkerte / ru hjul og nopper, eventuelt med skarpe kanter, samt uforholdsmæssig stor indførsel af snavs, misfarvninger grundet fejlpåvirkninger fra farvet materiale eller spild, kan påføre disse belægninger varige mén, ligesom det kan på andre gulvbelægninger. Skader opstået grundet fejlbelastning eller misligholdelse er ikke reklamationsberettiget. Skaderne sker specielt hvis fejlbelastningen trykker og slider på de samme områder i længere tid. Dette slid betragtes som en ekstrem belastning, som ingen elastiske gulvbelægninger kan modstå, uden at der opstår skader. På områder hvor man påregner en sådan belastning, kan man med fordel, inden ibrugtagningen, give gulvet en ekstra beskyttelse i form af en polishbehandling. Ved valg af rengørings- og plejeprodukter til DLW LINOLEUM LPX skal man vælge produkter med en ph-værdi < 9, idet stærkt alkaliske produkter kan skade de naturlige indholdsstoffer i linoleummet. Brun/grøn sæbe, skurepulver med mere må ikke anvendes. Hvis LPX finishen er blevet skadet under byggeriet eller ved fejlbelastninger, er en grundrengøring / 1 Byggerengøring Fjern tørt snavs som er tilført gulvbelægningen i byggeperioden ved fejning eller bedst ved grundig støvsugning. Alt efter hvor snavset gulvbelægningen er udføres, en af følgende vådrengøringer. a)let tilsmudsning med et neutralt rengøringsmiddel, som f.eks. Armstrong DLW Gulvpleje Universal. b)kraftige tilsmudsninger kan fjernes ved skuring i forbindelse med vask med et neutralt rengøringsmiddel, kombineret med brug af rengøringsmaskiner eller skuremaskiner med underliggende beige eller rød 3M rondel. Den fabrikspålagte LPX finish behøver man i ovenstående tilfælde ikke fjerne. Er LPX finishen blevet skadet kan man som alternativ anvende et grundrensemiddel, som f.eks. Armstrong DLW Gulvpleje Grundrensemiddel (ph-værdi max.9). Der afsluttes med at neutralisere gulvet med rent vand og når gulvet er helt tørt påføres en polish. Alt efter behov kan belægningsoverfladen, når denne er tør, tørpoleres ved brug af polermaskine med underliggende beige eller rød rondel. Ved tørpolering anvendes der mellem 300 og 1000 omdrejninger. Selv om der efter den udførte byggerengøring ikke skal førstegangsplejes, anbefales det, at gulvbelægningen er tilstrækkelig tør inden denne tages i brug. Det vil sige, at den ved normale rumtemperaturer har tørret i timer. Ønsker man at polishbehandle PUR overfladen, skal grundrengøringen og skuringen med 3M grøn rondel være udført grundigt. Efter den følgende opsugning af vaskevandet, skal belægningsoverfladen skylles grundigt med rent vand, eventuelt tilsat en neutraliserende væske. Gulvet skal derefter være fuldstændig tørt. Ved at følge disse anbefalinger, minimerer man risikoen for, at der kan opstå vedhæftningsproblemer. 2 Førstegangspleje En DLW LINOLEUM LPX gulvbelægning med den fabrikspåførte LPX overfladebeskyttelse behøver ikke førstegangspleje efter byggerengøringen, men hvis det ønskes, er dette muligt. 2.1 Fladedesinficering DLW Linoleum LPX kan skades af farveholdige desinficeringsmidler som for eksempel jod og vil

2 kunne efterlade permanente pletter på LPX og alle andre elastiske gulvbelægninger. 3 Daglig rengøring Den valgte metode er afhængig af besmudsningsgrad, den eventuelle valgte polish og krav til hygiejne- og rengøringsstandard. Når tilsmudsningsgraden tillader det, kan der anvendes tørre rengørings-metoder, dette vil sænke rengøringsomkostningerne og samtidig være miljørigtigt, da man med denne metode ikke anvender kemi. Ved fugt- / vådrengøring tilsættes vaskevandet, i henhold til producenternes og vore anbefalinger, et neutralt rengøringsmiddel, som f.eks. Armstrong DLW Gulvpleje Universal. Et vekselvaskesystem hvor man anvender plejende og ikke plejende produkter kan i mange tilfælde være, at anbefale, hvis dette styres optimalt af de udførende. Er gulvbelægningens overflade blevet polishbehandlet, skal polishleverandørens anbefalinger følges. skurerondel. Brug af skurepulver, sliberondeller eller hårde børster anbefales ikke, da disse kan beskadige LPX overfladen. 3.4 Maskinel Rengøring og Pleje Til større arealer anbefaler vi brug af rengøringsautomater (med underliggende rød 3M rondel), der i en arbejdsgang skurer og opsuger snavset. Denne metode svarer til en vådrengøring. Vandet tilsættes et egnet rengøringsmiddel, som er valgt ud fra maskinleverandørens, rengøringsproduktets og vores anvisninger. Gulvvaskemaskinen indstilles af leverandøren, så denne fungerer optimalt på den valgte gulvbelægning. 3.5 Dobbeltgulvelementer / EDB Gulve Her bør man anvende Cleaner-Metoden (se.3.3) og fugtrengøring, hvor man bruger en fugtig, hårdt opvreden klud eller et præpareret vaskeskind. Ved eventuelle grundrengøringer skal mængden af væske holdes så langt nede som muligt for ikke at beskadige selve dobbeltgulvets konstruktion 3.1 Tørrengøring Udføres ved brug af fremfører med underliggende filt eller mikrofibermoppe. 3.2 Våd- / Fugtrengøring Fugtrengøring Lette tilsmudsninger med løst liggende eller let hæftende snavs kan fjernes ved en fugtrengøring. Belægningsoverfladen overtørres med moppe fugtet med vand eller vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel, på en sådan måde at snavset løsnes og fjernes uden at der efterlades vaskevand på gulvbelægningens overflade. Vådvask Ved vådvask anvendes der så meget vaskevand, at der efterlades et tyndt lag vaskevand på gulvbelægningsoverfladen. Efter en kort virketid løsnes også den mere fastsiddende snavs, som derefter fjernes ved eftertørring med en skyllet og presset moppe. Denne metode kræver ingen maskine kun en fremfører med presse og egnet moppe. Efter den rengjorte overflade er tørret, kan man, hvis det ønskes, eller hvis det skulle være nødvendigt pga. af ridser i polishen, med fordel tørpolere overfladen med beige/rød 3M rondel og op til 1000 omd. 3.3 Cleanere Ved cleaning forstår man en (lokal) intensiv behandling af hårdnakkede pletter eller tilsmudsede gangbaner med mere Denne type tilsmudsninger påsprøjtes et opløst neutralt rengøringsprodukt. Fjernelse af den lokale tilsmudsning sker bedst ved brug af skuremaskine med underliggende blå / rød 4 Grundrengøring En grundrengøring kan periodisk være nødvendig, for at få fjernet ekstra hårdnakkede snavsdannelser. Hyppigheden for udførsel af en grundrengøring bør tilpasses tilsmudsningsgraden, og dette kan være meget forskelligt fra areal til areal. Det opløste grundrengøringsmiddel påføres belægningsoverfladen (må ikke have en ph værdi på over 9), og det skal derefter have lov at virke i nogle minutter før overfladen skures ved brug af en rengøringsautomat eller en skuremaskine med underliggende grøn 3M rondel. Efter skuringen opsuges det beskidte vaskevand, og belægningsoverfladen skylles grundigt med efterfølgende opsugninger af skyllevandet. Herefter skal belægningen og belægningsoverfladen være fuldstændig tør (tørretid ved normale rumtemperaturer timer) før gulvet polishbehandles og tages i brug. 5 DLW LINOLEUM LCH med LPX finish og med afledende egenskaber Fejlagtig rengøring kan påvirke gulvbelægningens afledningsevne i negativ retning, og derved skabe problemer i produktion eller tilvirkede produkter. Områder med lav belastning kan rengøres og vedligeholdes ved at tørt snavs fjernes dagligt, gulvvask udføres med en hyppighed der svarer til belastningen. Der gulvvaskes med et Armstrong Gulvpleje universel (eller lignende.). Polishbehandling af afledende linoleum Der findes på markedet en hel del polishtyper, som

3 er egnet til brug på ledende gulvbelægninger (kontakt en sæbeproducent). Vigtigt er dog, at gulvet i fremtiden nulstilles inden hver behandling, da en ophobning af flere lag polish eller sæbefilm, kan forringe afledningsevnen. Daglig rengøring af DLW LINOLEUM LCH med LPX eller anden påført polish. Tørt snavs fjernes dagligt, den intakte polishoverflade vaskes alt efter belastning, med et universalt rengøringsmiddel. Armstrong er ikke ansvarlig for manglende afledningsevne, der skyldes en fejlagtig rengøring og vedligeholdelse. En ren og vedligeholdt DLW afledende linoleum LCH, opfylder de specifikationer, der er beskrevet på databladene for hvert produkt. 6 Supplerende foranstaltninger 6.1 Smudsforebyggende foranstaltninger Riste foran indgangsdøre skal have samme bredde som døren. Ristens længde skal være 4-5 skridtlængder, dvs. ca. 150 cm. For så vidt muligt bør der anvendes åbne eller bevægelige riste. 6.2 Anvendelse af smudsmåtter og - løbere I indgangsområder bør der lægges måtter og løbere, som beskytter belægningsoverfladen mest muligt imod indførsel af tørt og vådt snavs. Ved etablering af tilstrækkelige og fagmæssige korrekte snavssamlende områder, som f. eks kan bestå af nedfældede måtteområder reduceres rengøringsomkostningerne, gulvets udseende forbedres og gulvbelægningens levetid forlænges. 6.3 Polering En periodisk tørpolering af polish/sæbe overfladen anbefaler vi blive udført med en hyppighed, der kan modsvarer belastningen. Når mindre ridser fremkommer på overfladen, bør disse omgående poleres væk. Mindre ridser kan tørpoleres væk ved brug af polermaskine (op til 1000 omd.) med underliggende beige/rød 3M rondel. Har man fejlagtigt haft for lang tid mellem poleringerne, og der er fremkommet lidt større ridser, kan man ned fordel tilføre gulvet en spraypolish eller lignende i forbindelse med poleringen. 7 Specielt 7.1 Misfarvninger Farvet materiale og især sort gummi kan ved længere og vedvarende kontakt med en gulvbelægningsoverflade give farveændringer, som ikke kan fjernes. Dette kan for eksempel være farvede hjul, stolenopper og fødder under forskelligt inventar og udstyr, som har kontakt med gulvbelægningen. For at undgå denne farveændring, anbefaler vi brug af hjul, nopper eller fødder af lyst materiale, helst polyuretan. Er dette ikke muligt, anbefales det, at man anvender underlagsplader. Misfarvninger kan også opstå på grund af urtepotter af terrakotta eller ler. Misfarvningerne kan undgås ved brug af egnede underskåle Hårfarvemiddel og desinficerende midler med farve kan give permanente misfarvninger, hvis disse ikke fjernes umiddelbart efter de er spildt. 7.2 Kontorstole med hjul, rullende belastning samt stoleben Kontorstolehjul og anden rullende belastning skal i henhold til EN være forsynet med bløde hjul type W af lyst materiale. Stoleben og andet inventar, der bevæger sig på belægningsoverfladen, skal være forsynet med nopper af filt eller anden blød og lyst materiale. For at undgå belægningsskader specielt på skoler og lignende, skal man være opmærksom på, at kontaktfladerne på stole og andet inventar er bløde, afrundede og uden skarpe kanter. Stolenopper og hjul, skal udskiftes inden disse bliver ru og skarpe. Ved brug og ved ny anskaffelse af inventar til en elastisk gulvbelægning skal der tages hensyn til ovennævnte. 7.3 Tape Hvis der anvendes tape direkte på belægningsoverfladen f.eks. i forbindelse med afdækning i byggefasen, bør man først undersøge tapens egnethed hos tapeleverandøren. 7.4 Generelt Disse anbefalinger er baseret på vore generelle erfaringer i praksis og er i overensstemmelse med den nyeste rengøringsteknik, så vidt det på udgivelsestidspunktet var os bekendt. Når lægningen af gulvbelægningen er afsluttet, bør hele arealet, eller minimum de områder, som er særligt udsatte i løbet af byggefasen, tildækkes for at beskytte den nylagte gulvbelægning mod beskadigelse, snavs og skrammer. Det er alene op til kunden, henholdsvis lederen af den benyttede rengøringstjeneste, at sørge for, at denne rengørings- og vedligeholdelsesanbefaling overholdes. Armstrong hæfter ikke for eller påtager os noget ansvar for eventuelle skader eller forringelse af gulvbelægningen, som skyldes manglende overholdelse af denne rengørings- og vedligeholdelsesanbefaling. Gulvbelægningens skridsikkerhed påvirkes i høj grad af tilsmudsningen, rengøringshyppigheden og de anvendte rengørings- og plejemidler. Utilstrækkelig rengøring, set i forhold til, hvor meget gulvbelægningen belastes, kan derfor medføre glathed og hygiejneproblemer.

4 8 Leverandør henvisning 8.1 Rengørings- og plejeprodukter De nævnte leverandører skal forstås som eksempler. Her forhandles egnede produkter til DLW LINOLEUM LPX. Man kan også anvende sammenlignelige produkter fra andre leverandører. De enkelte leverandører er selv ansvarlige for deres produkters egnethed. Leverandørens anvisninger skal altid følges. Midlernes egnethed og anbefalede anvendelse, samt deres virkemåde har hver enkelt producent selv ansvaret for. Vi kan derfor ikke garantere eller påtage os noget ansvar for, at resultatet efter rengøringen og pleje, svarer til brugerens forventninger. Eriksen Randers A/S Ribevej 9, 8940 Randers SV Tlf.: Charles Gulve Engros A/S Herstedøstervej Glostrup Tlf.: Dr. Schutz Danmark Fuglebækvej 1B, Kastrup Tlf.: Ecolab Aps Carl Jacobsens vej Valby Tlf.: Carl P. Aalborg A/S Svanningevej Aalborg Øst Tlf. : JohnsonDiversey Teglbuen Nivå Tlf.: Scandinova A/S Transformervej Herlev Tlf. :

5 Rengøringsprogram for elastiske gulvbelægninger Behovet for rengøring af en elastisk gulvbelægning er afhængig af den trafik, som belægningen udsættes for, samt brugerens krav til rengøringsstandarden samt udseende. Trafikken kan opdeles i de 3 nedenfor viste grupper, hvorefter tilhørende vejledende forslag til rengøringsprogrammet kan anvendes som beskrevet. PLEJEPROCEDURE HØJ TRAFIK MIDDEL TRAFIK LAV TRAFIK F.eks. indgangspartier, ekspeditionskontorer, butikker, kantiner og banker F.eks. skoler, gange, klasseværelser, kontorområder, biblioteker, klinikker og plejehjem F.eks. kontorlokaler med få personer, mødelokaler, depoter og privat boliger STØVSUGNING FEJNING TØRMOPNING Dagligt før vask Dagligt og altid før vask Efter behov og altid før vask PLETFJERNING Efter behov Efter behov Efter behov VASK Dagligt 3 gange pr. uge Efter behov GRUNDRENGØRING Dette rengøringsprogram er tænkt som en vejledning ved udvælgelse og bestemmelse af procedurer, der kan tilfredsstille behovet for gulvplejen. Såfremt særlige forhold og ønsker skal tilgodeses, skal proceduren ændres og tilpasses. Kontakt Teknisk Service hos Armstrong for rengøringstekniske spørgsmål. Tlf eller Ved udgivelsen af denne udgave mister forrige udgaver deres gyldighed. Dec. 2010

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW gulvbelægninger med PUR ECO System

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW gulvbelægninger med PUR ECO System RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW gulvbelægninger med PUR ECO System Kære kunde Det glæder os, at de har valgt en Armstrong DLW gulvbelægning med PUR overfladebeskyttelse. For at få længst muligt

Læs mere

Skræddersyede overflader: LPX og PUR Eco

Skræddersyede overflader: LPX og PUR Eco Skræddersyede overflader: LPX og PUR Eco Perfekt tilpassede linoleumsgulve med LPX og PUR Eco Den fabrikspåførte overfladebehandlingen beskytter linoleummet mod snavs, letter den daglige rengøring og forlænger

Læs mere

Smukt at se på perfekt at gå på!

Smukt at se på perfekt at gå på! NY! t H e F L o o r Smukt at se på perfekt at gå på! Den nye DLW Linoleum med LPX overfladebehandling. Et frisk, klart udseende nemt at rengøre og hurtigt at vedligeholde. Den nye LPX overfladebehandling

Læs mere

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op.

nålefiltstæppet slidlag, dybere nedtrængte smuds op. RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF DLW NÅLEFILT Kære kunde Det glæder os, at de har valgt et nålefiltstæppe fra DLW Flooring. For at få længst muligt glæde af dette kvalitetstæppe, bør følgende

Læs mere

Vinylgulv og malet gulv Daglig rengøring foretages med støvsugning, tør- eller fugtmopning. Undgå vådmopning.

Vinylgulv og malet gulv Daglig rengøring foretages med støvsugning, tør- eller fugtmopning. Undgå vådmopning. Gulve Beskrivelse Gulve i køkken, entre, stuer og værelser er 13,5 mm lakeret lamelparket i hvidpigmenteret ask, fra Haro A/S. Langs vægge er monteret fodlister, type 16x67 mm fyrretræ, som er fabriksmalede

Læs mere

Rengøringsvejledninger

Rengøringsvejledninger og pleje af dit lakerede og oliebehandlede Pergo parketgulv Hvorfor? HOLDBAR BRUGERVENLIG EFFEKTIV Korrekt rengøring af gulvet sikrer, at det bliver vedligeholdt perfekt. Produkterne er blevet udviklet

Læs mere

Oliering og Pleje af Trægulve

Oliering og Pleje af Trægulve Oliering og Pleje af Trægulve 1. Oliering - nylagte ubehandlede massive trægulve 2. Plejeoliering - nylagte fabriksolierede trægulve 3. Plejeoliering eksisterende olierede trægulve 4. Rengøring og vask

Læs mere

Rengøring September 1999 15.7

Rengøring September 1999 15.7 15.7 Rengøring af linoleumsgulve Af hensyn til rengøring anbefales det, at linoleumsbelægningen udføres med trådsmeltede samlinger med den af linoleumsproducenten anviste smeltetråd. Linoleum er fra fabrikkens

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Rengøring September 1999 15.1

Rengøring September 1999 15.1 15.1 Dette kapitel omfatter: Indledning Planlægning af gulvrengøring Rengøring af tekstilbelægninger Rengøringsprogram for tekstilbelægninger Rengøring af halvhårde gulvbelægninger: - grundlag - linoleumsgulve

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere

Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve

Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve C D E Vælg det rigtige plejesystem til dit gulv. Plejevejledning til oliebehandlede gulve Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede

Læs mere

2. Rengøringsprocessen skal beskytte de overflader, der skal rengøres (ingen skrappe kemikalier, valg af passende rengøringsmidler).

2. Rengøringsprocessen skal beskytte de overflader, der skal rengøres (ingen skrappe kemikalier, valg af passende rengøringsmidler). Rengøringsvejledning ColoRex i rentrumsmiljøer De 10 gyldne regler for rengøring i rentrumsmiljøer 1. Rengøringsprocessen skal være forenelig med den beskyttede aktivitet og med rentrumsklassen (valg og

Læs mere

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs Pleje af lakerede gulve Forlænger lakkens og gulvets levetid Vælg produkt Junckers LakPleje er et unikt produkt, der forlænger lakkens levetid og bibeholder lakkens

Læs mere

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF DLW NÅLEFILT

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF DLW NÅLEFILT RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF DLW NÅLEFILT Kære kunde Det glæder os, at de har valgt et nålefiltstæppe fra DLW Flooring. For at få længst muligt glæde af dette kvalitetstæppe, bør følgende

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

OVERSIGT PROFESSIONELLE VEDLIGEHOLDELSES SYSTEMER TIL INDUSTRIGULVE. BECO TREAT APS - Nebelvej 15-8700 Horsens (Danmark)

OVERSIGT PROFESSIONELLE VEDLIGEHOLDELSES SYSTEMER TIL INDUSTRIGULVE. BECO TREAT APS - Nebelvej 15-8700 Horsens (Danmark) OVERSIGT PROFESSIONELLE VEDLIGEHOLDELSES SYSTEMER TIL INDUSTRIGULVE DYB RENGØRING FJERNELSE AF PLETTER Meget snavsede betongulve kræver en mere intens rengøring. Med DUALTREAT DeepCleaningPad fjernes dybe

Læs mere

Sto Scandinavia Gulvbelægning. Vedligeholdelses- og behandlingsanvisninger for gulv

Sto Scandinavia Gulvbelægning. Vedligeholdelses- og behandlingsanvisninger for gulv Sto Scandinavia Gulvbelægning Vedligeholdelses- og behandlingsanvisninger for gulv Gulvbelægning Vedligeholdelse Forebyggelse er den bedste gulvpleje Et gulv behøver ikke se træt og slidt ud, selvom mange

Læs mere

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Dansk Gulvpleje Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Anti-Skrid Linoleum Stengulv Trægulv Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum Dansk Gulvpleje Stenbukvej 65

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

NATURLIGE GULVE SOM BEVARER UDSEENDET

NATURLIGE GULVE SOM BEVARER UDSEENDET NATURLIGE GULVE SOM BEVARER UDSEENDET Dr. Schutz betyder langvarig beskyttelse, let påing og derfor mere glæde af dit gulv. Dr. Schutz - et brand af DEN BEDSTE PLEJE TIL LAKEREDE TRÆ- & KORKGUVLE Vedvarende

Læs mere

Et naturprodukt. Jute Cork Træmel Harpiks

Et naturprodukt. Jute Cork Træmel Harpiks Lino Art Linea Lino Art Linea 01. Linoleum et naturprodukt 02. DLW gulvbelægning en stolt tradition 03. Lino Art Linea kollektionen 04. Tekniske egenskaber 05. LPX nem rengøring 06. Anvendelsesområder

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

GULVE DER FORBLIVER FLOTTE

GULVE DER FORBLIVER FLOTTE GULVE DER FORBLIVER FLOTTE Dr. Schutz betyder langvarig beskyttelse, let påføring og derfor mere glæde af dit gulv. Dr. Schutz - et brand af DEN BEDSTE PLEJE TIL ELASTISKE GULVE Perfekt tilpasset til dine

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

ERHVERVSTÆPPER VEJLEDNING TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FLOTTE TÆPPER I MANGE ÅR

ERHVERVSTÆPPER VEJLEDNING TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FLOTTE TÆPPER I MANGE ÅR ERHVERVSTÆPPER VEJLEDNING TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FLOTTE TÆPPER I MANGE ÅR VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR FLETCO ERHVERVSTÆPPER : 2 INDHOLD: Et rent tæppe gør en forskel... 3 Undgå at tæppet bliver

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

PLEJEANVISNING DE BEDSTE RÅD TIL PERFEKT GULVPLEJE

PLEJEANVISNING DE BEDSTE RÅD TIL PERFEKT GULVPLEJE PLEJEANVISNING DE BEDSTE RÅD TIL PERFEKT GULVPLEJE 2 HURTIG, NEM, NATURLIG: SÅDAN PLEJER MAN GULVE I DAG. Korrekt gulvpleje - på en enkel måde! Korrekt gulvpleje opretholder værdien på dit flotte gulv

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD YOUR STYLE. YOUR FLOOR. Live Natural Live Satin Live Mat Live Pure OG af BOEN trægulve INDHOLD 04 LIVE NATURAL OLIE 08 LIVE MAT LAK SÅDAN HOLDER DU GULVET SMUKT 03 Du finder yderligere information på:

Læs mere

Bent Vangsøe Natursten A/S

Bent Vangsøe Natursten A/S Bent Vangsøe Natursten A/S BVN Teknisk information Vedligeholdelse Bundopbygning, fugning af flisebelægning Rengøring/vedligeholdelse Fugematerialer for chaussesten og brosten. Drift og vedligehold af

Læs mere

Dr. Schutz - et brand af IMAGE: KWG DESIGNGULVE & VEDLIGEHOLDELSE

Dr. Schutz - et brand af IMAGE: KWG DESIGNGULVE & VEDLIGEHOLDELSE Dr. Schutz - et brand af IMAGE: KWG DESIGNGULVE & VEDLIGEHOLDELSE HVAD ER ET DESIGNGULV? Designgulve - også kaldet LVT (Luxury Vinyl Da der sjældent kan ses forskel på et originalt Tiles) - er modulopbyggede,

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads.

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Udarbejdet af www.zimplex.dk Professionel erhvervsrengøring 1 Indhold Rengøringsmidler...

Læs mere

GULVRENOVERING+ VEDLIGEHOLDELSE. BECO TREAT APS Horsens (Denmark)

GULVRENOVERING+ VEDLIGEHOLDELSE.  BECO TREAT APS Horsens (Denmark) GULVRENOVERING+ VEDLIGEHOLDELSE A N B E F A L E D E OVERFLADER Ingen overflader er mere udsatte end industrigulve. De eksisterer i flere udgaver, såsom glittede overflader, polerede, epoxy malede og mange

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk.

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk. Altro Indgangsmåtter Over 85 % af snavset i vores bygninger stammer fra gangtrafikken og kan kun reduceres ved effektiv rensning og aftørring af skosålerne. Det rigtige valg af indgangsmåtter er derfor

Læs mere

PLEJE-ANVISNING. Det bedste råd til. perfekt gulvpleje

PLEJE-ANVISNING. Det bedste råd til. perfekt gulvpleje PLEJE-ANVISNING Det bedste råd til perfekt gulvpleje 2 HURTIG, NEM, NATURLIG: SÅDAN PLEJER MAN GULVE I DAG. Korrekt gulvpleje - på en enkel måde! Korrekt gulvpleje opretholder værdien på dit flotte gulv

Læs mere

Mikrofiber. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Mikrofiber. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Vibeke Bang Olsen December 2013 Undervisningsministeriet. (December 2013). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde

Læs mere

Garanti og pleje Garanti og plejevejledning til Egger Design-gulv

Garanti og pleje Garanti og plejevejledning til Egger Design-gulv Garanti og pleje Garanti og plejevejledning til Egger Design-gulv Garantibetingelser for EGGER Design-gulv EGGER Design-gulve giver dig sikkerhed i mange år. EGGER yder fra købsdatoen: Til installation

Læs mere

Overfladebehandling 1

Overfladebehandling 1 Overfladebehandling 1 Indhold: Introduktion... 3 Gulvbehandling, generelt... 3 Ludbehandling... 3 Sæbebehandling... 4 Oliebehandling... 4 Lakering... 5 Produkter til overfladebehandling... 5 Behandlingstyper:

Læs mere

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk

Hyppige pletter. Besma International Chem a/s 2014. Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret. www.besma.dk Hyppige pletter Besma Rengøringsmidler. Pletfjerner ISO 14001 miljøcertificeret www.besma.dk Hyppige pletter Indhold: 1. Fedt og olie pletter 2. Fugleklatter 3. Insekter på loftet 4. Jord og græs pletter

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Polishbehandlede gulve

Indholdsfortegnelse. Polishbehandlede gulve Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor bruge polish... side 4 1.1 Rengøringsvenlighed... side 4 1.2 Pænt udseende og glans... side 4 1.3 Dybde... side 5 1.4 Beskyttelse, give gulvet længere levetid.. side 5 2.

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer.

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer. INDHOLD 1. Formålet med vask 2. Vejledning for varer med min. 50% polyester 3. Vejledning for varer med min. 50% bomuld 4. Stof med besætning i kontrastfarve 1 1. Formålet med vask Fjerne snavs og pletter.

Læs mere

Bevaring af værdierne

Bevaring af værdierne Bevaring af værdierne Plejevejledning til dine parkettmanufaktur-gulve Værdifuld. Parkettmanufaktur tilbyder dig kvalitetsgulve af udsøgte træsorter, der med stor kærlighed til detaljen og viljen til perfektion

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 2014-10 DK VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING BOLIG & ERHVERV E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Arbejdsplaner & personlig planlægning

Arbejdsplaner & personlig planlægning Arbejdsplaner & personlig planlægning Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

SPRINT V. Gulvrengøring

SPRINT V. Gulvrengøring DK SPRINT V Gulvrengøring 1 SPRINT GULVRENGØRING SPRINT SYSTEM Den nye generation fladmopfremfører Sprint V garanterer en dobbelt tidsbesparelse i den daglige brug. Dine medarbejdere spænder moppen op,

Læs mere

Brugervejledning August 2013

Brugervejledning August 2013 Nestlégården, afd. 312 Renovering af bad og køkken Kongensgade 2-6 Nr. Voldgade 56-60 Kongensstræde 1-11 Bjergegade 3 Nr. Voldgade 56-60 Kongensstræde 1-11 Bjergegade 3 Brugervejledning August 2013 Badeværelse

Læs mere

BRUGERMANUAL. VELA Samba 100/110/120/130/150 VARIANT: Manual. nr VELA Samba 100 VELA Samba 110. VELA Samba 150

BRUGERMANUAL. VELA Samba 100/110/120/130/150 VARIANT: Manual. nr VELA Samba 100 VELA Samba 110. VELA Samba 150 BRUGERMANUAL VELA Samba DK VARIANT: 100/110/120/130/150 Manual. nr. 105580 VELA Samba 100 VELA Samba 110 VELA Samba 130 VELA Samba 120 VELA Samba 150 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG Hvad er Draftline? Draftline er et rengøringsmiddel til fadølsanlæg. Det er basisk og opløser meget effektivt organiske stoffer, fx belægninger inde i en ølslange.

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til gulvbelægning hver dag. TUNDRA gulv er testet i henhold til de standarder, der gælder for gulv til brug i

Livet i hjemmet stiller store krav til gulvbelægning hver dag. TUNDRA gulv er testet i henhold til de standarder, der gælder for gulv til brug i 29_010 TUNDRA Livet i hjemmet stiller store krav til gulvbelægning hver dag. TUNDRA gulv er testet i henhold til de standarder, der gælder for gulv til brug i private hjem og til let professionel brug

Læs mere

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE LÅGER. TRÅDVARER. GETACORE. MASSIV TRÆ. LAMINAT

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE LÅGER. TRÅDVARER. GETACORE. MASSIV TRÆ. LAMINAT PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE LÅGER. TRÅDVARER. GETACORE. MASSIV TRÆ. LAMINAT LÅGER Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående rengøring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til udstyr: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til udstyr: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til udstyr: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 De anviste mængdeangivelser er minimumskrav

Læs mere

2K mat klarlak P

2K mat klarlak P Produktdatablad Juni 2010 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt 2K mat klarlak Smuds skal forebygges i alle faser af processen. Det er ikke muligt at fjerne smuds i matte finishes,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

Rene Nyheder. Du tilsætter 2,5 dl vand pr. mop. Fordel vandet optimalt som vist ovenfor. FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTI

Rene Nyheder. Du tilsætter 2,5 dl vand pr. mop. Fordel vandet optimalt som vist ovenfor. FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTILBUD FORÅRSTI Nr. 2 2012 Nyhed!! Rene Nyheder Wet Box Klar: Parat: Start: u placerer det antal mopper opgaven kræver - i spanden u tilsætter 2,5 dl vand pr. mop. Fordel vandet optimalt som vist ovenfor. Effektiv rengøring

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

VELA Samba 400/410/500/510/520 BRUGERMANUAL VARIANT: Vare. nr VELA Samba 510 VELA Samba 520. VELA Samba 410. VELA Samba 400 VELA Samba 500

VELA Samba 400/410/500/510/520 BRUGERMANUAL VARIANT: Vare. nr VELA Samba 510 VELA Samba 520. VELA Samba 410. VELA Samba 400 VELA Samba 500 BRUGERMANUAL Samba DK VARIANT: 400/410/500/510/520 Vare. nr. 105560 Samba 510 Samba 520 Samba 410 Samba 400 Samba 500 GAS INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 4 1.3.

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Rengøring. Arbejdsspørgsmål og cases

Rengøring. Arbejdsspørgsmål og cases Rengøring Arbejdsspørgsmål og cases Arbejdsspørgsmål og cases til Rengøring Arbejdsspørgsmål og cases til kapitel 1 1. I hvilke grupper vil du opdele snavs? 2. Giv nogle eksempler på, hvordan du kan forhindre

Læs mere

Produktdatablad Oktober 2010

Produktdatablad Oktober 2010 Produktdatablad Oktober 2010 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt 2K Klarlaksblanding Semi glans P190-1061/P190-6512 (Ca. 20-30 % glans ved 60 C) Beskrivelse P190-1061 2K mat

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Metoder R E N G Ø R I N G S H Å N D B O G O G M E T O D E B E S K R I V E L S E F O R M E D A R B E J D E R E I S O R T T I L H V I D T

Metoder R E N G Ø R I N G S H Å N D B O G O G M E T O D E B E S K R I V E L S E F O R M E D A R B E J D E R E I S O R T T I L H V I D T Metoder R E N G Ø R I N G S H Å N D B O G O G M E T O D E B E S K R I V E L S E F O R M E D A R B E J D E R E I S O R T T I L H V I D T Introduktion 2 Denne håndbog er udarbejdet af Driftsafdelingen i

Læs mere

Linolie 1 2 3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk

Linolie 1 2 3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk Sæbebehandling Sæbebehandling 1. Blandingsforhold Natursæbe, hvid omrystes og blandes med varmt vand i forholdet 1:10 Gulve af fyr, gran, lærk og pitch pine kan som grundbehandling mættes med sæbe. Det

Læs mere

Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 8000plus

Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 8000plus Pleje og rengøring Geberit AquaClean 8000plus er et næsten vedligeholdelsesfrit, førsteklasses produkt. WC-skålen har en særlig belægning. Takket være denne belægning trækker vanddråberne sig sammen til

Læs mere

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Højtryks kompaktlaminat 3. Vejrbestandig flet 4. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie

Læs mere

Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve...

Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve... Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve... Indholdsfortegnelse Side 3 Træets oprindelse Side 4-5 ipowood Parket eller Plank Side 6-7 ipowood Plank sortiment Side 8-9 ipowood Parket sortiment

Læs mere