skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17"

Transkript

1 skagen auction 111

2

3 skagen Malerier af Skagens malere Fra slutningen af 1870 erne og frem til århundredeskiftet var Skagen et mødested for en række nordiske friluftsmalere. Denne lysindhyllede nordlige spids, gav kunstnerne mulighed for at finde nye motiver i form af fiskerne på stranden og livet i de små fiskerhjem, men også motiverne fra et festligt socialt kunstnermiljø, hvorfra vi i dag betragter nogle af værkerne som hovedværker i dansk malerkunst. Denne auktion rummer en privat samling værker af skagenskunstnerne, som vi er stolte over at kunne præsentere i dette separate katalog. Samlingen viser den store spændvidde i skagensmalernes produktion, der ikke kun udspiller sig med havet og stranden som baggrund, men også som lysfyldte interiørbilleder og velmalede portrætter. Samlingen i sin helhed giver et unikt indblik i det liv og den motivkreds, der udspillede sig i vor vel nok mest berømte kunstnerkoloni. Ethundrede somre senere bidrager kunstnere og værkerne således stadig til den særlige magi og stemning, som hersker på Skagen. Samlingen udgør kat. nr Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17 Eftersyn, København, Bredgade 33 lørdag den 28. & søndag den 29. juli kl mandag den 30. & tirsdag den 31. juli kl Eftersyn, Vejle onsdag den 8. til mandag den 13. august alle dage fra kl Pedersholms Allé 42 DK-7100 Vejle Tel Fax

4 Anna Ancher (f. Skagen d. sst. 1935) Anna Ancher vokser op i Skagen, der på daværende tidspunkt var et beskedent og næsten ukendt fiskerleje uden vej- og jernbaneforbindelse til det øvrige land. I 1870erne og 1880erne begyndte nordiske friluftsmalere at tage til Skagen, fascinerede af lyset, motiverne og ikke mindst kunstnerlivet omkring bl.a. Brøndums Gæstgivergård og købmandsbod, som blev drevet af Annas forældre, Ane Hedvig og Erik Brøndum. Anna Ancher viser allerede fra sin tidligste ungdom et særegent kunstnerisk talent. Michael Ancher, Karl Madsen og Viggo Johansen påskønner hendes talent og opfordrer hende til, om vinteren, at få tegneundervisning på Vilhelm Kyhns tegne- og malerskole for kvinder i København. I 1880 gifter hun sig med Michal Ancher, men hun formår at bevare selvstændighed, både som kvinde og kunstner og hun nyder stor respekt blandt malerkolleger og lokalbefolkningen. Anchers hjem blev et gæstfrit samlingspunkt for kunstnerne. Og der er ingen tvivl om, at Anna Ancher står som et kvindeligt centrum i den kunstnerkoloni de mandlige kunstnere havde skabt. I et brev til Karl Madsen skriver maleren Oscar Björck, kort inden sin død, om sine ophold i Skagen. Heri skriver han bl.a. Min store beundring både som person og kunstnerinde havde Anna Ancher,- hun var som et solskin, og i hendes malerier fandtes noget, som ingen af os andre ejede i samme grad, en stille hengivenhed i opgaven og en kolorit, der var så mættet og saftig, at man nød den som en moden frugt. Hun havde ingen hast som os andre, Det gik langsomt og sikkert med at male, og man havde indtryk af, at hun selv nød, det ikke gik for stærkt. Helga Ancher (f. Skagen d. sst. 1964) Som datter af kunstnerparret Anna og Michael Ancher voksede Helga Ancher op i Skagens kunstnermiljø, og hun viste allerede tidligt kunstneriske anlæg. Den tidligste undervisning modtog hun i hjemmet, som det ses afbilledet i Michael Anchers Julenissen står model fra 1888, hvor Anna Ancher instruerer Helga i at tegne en lille nisse, der står på bordet foran dem. Senere blev Helga Ancher undervist på Kunstakademiets afdeling for kvinder i , og i var hun elev på Simon og Ménards skole i Paris. Helga Anchers motiver kredser primært om Skagen og familien, og som sin mor havde hun et fint koloristisk instinkt. Forældrenes kunst var dog vigtigere for hende end sin egen, og hun skænkede mange af deres værker til Skagens Museum, som hun i en periode var formand for. Barndomshjemmet lod hun stå uberørt efter deres død som et minde om dem og Skagens storhedstid. Michael og Anna Anchers hus åbnede som museum i 1967 og drives stadig af Helga Anchers Fond. Michael Ancher (f. Bornholm d. Skagen 1927) Den 13 juli 1874 om eftermiddagen ankommer en ung mand til Skagen. Han er træt efter den lange rejse og spørger efter gæstgivergården. Et stykke tid efter er han endelig hos Købmand Brøndums familie, der har indrettet sig i havehuset efter at den gamle kro er brændt ned. Den unge mand hedder Michael Ancher og mødet med Brøndums Bod og skagboerne skulle som bekendt blive skelsættende for Anchers kunstneriske løbebane. Også privat blev mødet med Brøndum-familien skæbnesvangert: Den unge datter Anna og maleren fatter straks sympati for hinanden og i 1878 forlover de sig. Michael Ancher er om nogen den skagensmaler, der har skildret og heroiseret fiskernes liv i sameksistens med den ofte vildsomme natur, der på én gang udgjorde deres livsgrundlag og deres største trussel. Anchers egen opvækst blandt fiskerbefolkningen på Bornholm ligger uden tvivl til grund for hans senere indlevelse i skagensfiskernes liv og levned. P.S. Krøyer (f. Stavanger d. Skagen 1909) Allerede som barn udviste han et usædvanligt talent for at tegne og påbegyndte studierne på Kunstakademiet som kun 14-årig. Efter flere udlandsrejser bosatte han sig i København, hvor han var en anerkendt portrætmaler. På en rejse til Paris i 1882 mødte han Anna og Michael Ancher, der opfordrede ham til at besøge Skagen. Samme sommer bliver Krøyers første møde med Skagen og hans begejstring resulterede i, at han gentog turen derop næsten hvert år. Krøyer havde et vindende væsen, han elskede selskaber og hans skildringer af kunstnerlivets festligheder er blandt hans mest skattede værker. Især kendte er hans aftenbilleder fra Skagens Strand med hustruen Marie Krøyer og som sin epokes mest succesfulde kunstner var P. S. Krøyer meget efterspurgt i både ind- og udland. I begyndelsen af 1900-tallet var Krøyer indlagt flere gange på Middelfart Sindssygehospital, hans helbred svækkedes og i 1909 døde han, 58 år gammel. Viggo Johansen (f. København d. sst. 1935) Viggo Johansen kommer første gang til Skagen i 1875 på opfordring af Karl Madsen og Michael Ancher. Her møder han Anna Anchers kusine Martha Møller, som han senere stifter familie med, og det bliver familien og hjemmet der kommer til at dominere hans motiver. I sine tidlige værker er det genremaleriet med inspiration i den ældre hollandske kunst, han viser interesse for, med fokus på detaljer. Viggo Johansens arbejde består desuden af undervisning, i 1880erne underviser han på De Frie Studieskoler og fra 1906 til 1920 virkede han som professor på Kunstakademiet.

5 Holger Drachmann (f. København d. Hornbæk 1908) Da Holger Drachmann ankom til Skagen i 1871, var han endnu ikke debuteret som digter. Han var søgt til Skagen på opfordring af sin lærer, marinemaleren C. F. Sørensen, og skønt Drachmann ikke var den første kunstner på stedet, var Skagen endnu ikke opdaget. Drachmanns kærlighed til stedet kan flere steder læses ud af hans forfatterskab. Tydeligst kommer det til udtryk i digtet Erindring fra 1904, hvor de sidste to strofer lyder: Der er og det er sagen, hvad tiden så bliver til: der er en sjæl i Skagen som aldrig ældes vil Som kommer, når man kalder på alt, hvad man har kær mens over stranden falder erindrings vemods-skær. I sine tidlige værker er Drachmann under indflydelse af læreren C. F. Sørensen, mens han senere blev påvirket af nordmændene Frits Thaulow og Christian Krohg, der også kom på Skagen. Efter primært at have fokuseret på sin digtning og sit forfatterskab i en årrække, vendte Drachmann tilbage til marinemaleriet efter en fiasko på Det Kongelige Teater med stykket Hr. Oluf han rider. De sene billeder fra Skagen er langt friere og mere ekspressionistiske, end noget han tidligere malede. Det er ikke kun i Holger Drachmanns malerkunst, at marinemotivet er gennemgående. I digtsamlingen Sange ved havet skriver han i 1877: Her jeg jordes vil i sandet under havets åbne rhed; bølgens brusen vil mig holde vågen i al evighed. Gennem natten vil jeg høre dødningtorden rulle hen. Det er mine egne sange; havet føder dem igen. Ved Drachmanns død i 1908 efterkommes første linies ønske, da han gravlægges tæt på havet på Skagens Gren, og havet bliver den samlende røde tråd i Drachmanns malerkunst, forfatterskab, liv og død. Carl Locher (f. Flensburg d. Skagen 1915) Carl Locher var søn af skibsportrætmaleren Jens Thielsen Locher og han var på søfartsrejser til bl.a. Vestindien og Grønland Carl Locher besøgte første gang Skagen i 1872 på opfordring af Holger Drachmann, der allerede året forinden var taget til Skagen. Han var meget fascineret af området og malede mange billeder fra strandene omkring Skagen og han havde især tilknytning til det fiskende folk. I 1880erne begyndte han også at radere, han havde modtaget undervisning i Berlin og i 1897 åbnede han en raderskole i København. Han lærte også P.S. Krøyer samt Anna og Michael Ancher at raderere. Ved de første besøg i Skagen, boede han hos fyrmesteren på Grenen, senere boede og arbejdede han i et filttelt, der blev placeret forskellige steder på strandene omkring Skagen. Først i 1910 byggede han et hus ved Sønderstrand i Østerby, hvor han boede indtil sin død. Laurits Tuxen (f. København - d. sst. 1927) Laurits Tuxen var som ung interesseret i marinemaleriet, men blev på grund af sit talent opfordret til at blive figurmaler af underviserne på Kunstakademiet. Lige som P. S. Krøyer modtog han undervisning i valørmaleriet hos Léon Bonnat i Paris. De blev begge fortrolige med den nye maleriske virkelighedsopfattelse, og efterfølgende underviste de side om side i den nye franske malemåde på Kunstnernes Studieskole, der oprettedes i De og deres undervisning har haft en enorm indvirkning på dansk billedkunst og på det moderne gennembrud i malerkunsten. Tuxen var første gang i Skagen i 1870, men bestillinger på kongelige portrætter fra Europas fyrstehuse holdt ham væk fra kunstnerkolonien i 1880erne og 90erne til hans store fortrydelse. Selv havde han gerne deltaget i den nytænkning inden for kunsten, der fandt sted i Skagen i disse årtier. Da han returnerede til Danmark og blev gift for anden gang i 1901 var noget af det første, han gjorde, da også at købe en villa i Skagen. Foruden sin stærke tilknytning til kunstnermiljøet i Skagen, havde Laurits Tuxen ry som Europas sidste fyrstemaler. Hans evner inden for portrætkunsten affødte talrige bestillingsopgaver i fyrstelige kredse og sikrede ham en solid livsindtægt. Karl Madsen (f. København d. sst. 1938) Karl Madsen hører ikke til de mest produktive af skagensmalerne, idet han i starten af 1880erne gik fra at være udøvende kunstner til at være kunstkritiker. Alligevel har han spillet en stor rolle for skagenskunsten. Det var ham, der først præsenterede stedet for vennerne Michael Ancher og Viggo Johansen, og han underviste den unge Anna Ancher i tegning og introducerede hende samtidig for verdenskunsten gennem fotografier. Oscar Björck (f. Stockholm d. sst. 1929) Den svenske maler Oscar Björck var en ikke ukendt skikkelse i dansk kunstliv i slutningen af 1800-tallet. Efter endt uddannelse i Sverige rejste Björck i sommeren 1882 til Skagen, hvor han kom i tæt kontakt med den dansk-norske kunstnerkoloni, som han i alt besøgte tre gange i løbet af 1880erne. På trods af talrige rejser til Italien, Frankrig og Tyskland synes indtrykkene fra Skagen at have øvet størst indflydelse på Björck. Her tilegnede han sig friluftsmaleriets realistiske virkelighedsopfattelse og den friske kraftfulde farveholdning. Ligesom Krøyer var Björck et levende gemyt som havde stor appetit på festligheder. 1888, hvor han bl.a. stod model til Krøyers Hip, hip Hurra, blev hans sidste sommer på Skagen. Herefter blev det portrætmaleriet i hjemlandet Sverige, der optog ham til fulde. Især den svenske overklasse lod sig portrættere, han vandt stor anerkendelse og er i dag repræsenteret på talrige museer i både Sverige og Danmark.

6 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Malerier af Skagens malere Katalognr hidrører fra boet efter en dansk privatsamler. 1 Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Skagenshuse i sol. Sign. M.A. 06. Olie på plade. 44 x 37,5. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr. 49. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 69. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

7 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen 2 Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Udsigt over havet, aftenstemning. Sign. M.A. Olie på lærred. 29,5 x 37. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr. 27. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet Anna Ancher, tilskrevet f. Skagen 1859, d. sst Morgenrøde over engen. Sign. AA, Olie på plade. 29 x 38. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Fiskerbåd på Skagen Strand i morgendæmring. Sign. HA. Olie på plade. 19 x 27. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 79. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 5

8 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

9 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen 8 5 Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Portræt af guldbrudeparret. Sign. Anna Ancher, Olie på lærred. 40,5 x 53. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 98. I Anna Anchers portrætter valgte hun ofte en ensfarvet baggrund for at fremhæve personernes intensistet. Afbildet Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Profilportræt af kvinde med rødt tørklæde. Sign. A. Ancher, Olie på plade. 32,5 x 24,5. Bagpå skitser med mand og barn i klitterne. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 56. Afbildet CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Fiskerkone ordner nettet. Sign. HA. Olie på lærred. 35 x 25,5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 29. Afbildet Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Ole Markstrøm og hans kone. Sign. A. Ancher. Olie på pap. 27 x 35. Proveniens: ABR auk. 688, 2000, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 23. Det er lyset og farven, der er det centrale i Annas skildringer af den lokale slidsomme fiskerbefolkning. Hun forsøgte ikke at idyllisere de fattige fiskere og bønders kår. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 7

10 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Interiør med to kvinder i et Skagenshus. Sign. VJ. Olie på plade. 43 x 33. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 6. Viggo Johansens kærlighed til detaljen ses her i den mesterlige gengivelse af sollysets vandring gennem vinduessprosserne, der ender som flimrende lyspletter på den blå væg, mens en anden lyskilde reflekteres i kobbertøjet, der hænger på væggen. Et motiv, der vækker mindelser om et af hans mest kendte værker fra Ska- gen, Køkkeninteriør. Kunstnerens hustru ordner blomster fra 1884, der hænger på Skagens Museum. Selvsamme maleri markerer et brud i Viggo Johansens farveholdning, da han ser det ophængt på Salonen i Paris i 1885 og chokeres over, hvor mørkt det tager sig ud blandt de samtidige franske kunstnere, der har bandlyst farven sort. Denne voksende fortrolighed med de franske impressionister præger Viggo Johansens efterfølgende værker. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

11 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Ung høstpige med tørklæde gående foran en kornmark. Sign. A. Ancher, Olie på lærred. 83 x 55. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 12. Anna Ancher har her skildret en ung kvinde på vej til høstarbejdet. Motivet kendes fra Høstarbejdere fra 1905, der i dag hænger på Skagens Museum. Det var sjældent Anna malede bønderne i det åbne landskab og nærværende maleri har også et noget større format, end hun typisk valgte at male i. Den unge kvindes røde bluse står som en skarp kontrast til det gyldne flimrende sollys, der reflekteres i de modne kornaks og himlens blå og hvide farver giver maleriet bevægelse. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 9

12 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Marine med to sejlskibe ud for klippekyst. Sign. HD 67, St. Road. Olie på lærred. 26 x 39. Proveniens: ABR auk. 561, 1991, kat. nr. 21. Afbildet Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Marine med sejlskibe, i baggrunden udsigt til kyst. Sign. Holger Drachmann. Olie på lærred. 52 x 85,5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 67. Afbildet Holger Drachmann, tilskrevet, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Sejlskibe i oprørt hav ud for Christiansø. Usigneret. Olie på lærred. 32,5 x 45. Proveniens: ABR auk. 488, 1993, kat. nr Udstillet: "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

13 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Kystparti fra Skagen med oprørt hav. Sign. M.A. Olie på lærred. 79 x 113. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 41. Afbildet Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Et strandet skib ved Skagen. Sign. H. Drachmann, Skagen. Olie på lærred. 43 x 77. Proveniens: ABR auk. 561, 1991, kat. nr. 63. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 11

14 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

15 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Sankthansbål på Skagen Strand. Sign. H.A. Olie på plade. 27 x 36. Proveniens: ABR auk. 576, 1992, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 15. Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst "Den sidste sol, Refsnæs". Sign. V. Johansen, Olie på lærred. 66,5 x 98. Udstillet: Charlottenborg, 1912, nr Afbildet Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Christoffer på molen i sollys. Sign. M.A. Olie på lærred. 51 x 60. Proveniens: Winkel & Magnussen auk. 349, kat. nr. 5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 24. I profilportrættet af Christoffer på molen i sollys viser havet sig fra sin rolige side, mens skyerne, der trækker op, fortæller om naturens omskiftelighed og den evigt lurende fare for forlis. En passende baggrund for portrættet af en fisker. Anchers brug af modlys giver ham rig mulighed for at lege med de næsten violette skygger, der vidner om en inspiration fra de franske impressionisters friluftsmaleri, mens billedets næsten fotografiske beskæring endvidere fortæller om nye strømninger ude fra. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 13

16 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Haveparti med profilportræt af ung kvinde med lyst, opsat hår. Sign. M.A. Olie på lærred. 33,5 x 30. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 61. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

17 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Interiør med ung kvinde siddende med barn på skødet. Usigneret. Olie på lærred. 52 x 39. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr. 37. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 15

18 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST CD Karl Madsen, f. København 1855, d. sst Anna Ancher ved staffeliet. Sign. K.M., 83. Olie på lærred. 36 x 31. Proveniens: ABR auk. 561, 1991, kat. nr. 4. Dette billede af Anna Ancher ved staffeliet malede Karl Madsen året før, han blev kunstanmelder ved Politiken. Trods de personlige relationer mellem Karl Madsen og skagensmalerne, sparede han dem ikke for hård kritik, kun Anna blev rost som uberørt af Kunstakademiets undervisning. Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 7. Samt rester af udstillingsetiket på bagsiden, At Karl Madsen har en helt specielt sym- pati for Anna Ancher og hendes kunst fornemmes i billedets uforstyrrende iagttagelse, der, om end respektfuld, grænser mod det voyeuristiske. Billedets beskæring med den rygvendte Anna i det højre hjørne - skåret over både af lærredets bund og højre side - er yderligere med til at give indtrykket af et flygtigt, næsten fotografisk øjebliksbillede. Som maler var Anna Ancher netop kendt som meget blufærdig. Hendes kunst var hende en privatsag, hvorfor hun ikke inviterede gæster i sit atelier. Karl Madsen giver os hermed et sjældent indblik i Anna Anchers liv. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

19 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Børneselskab i en blå stue, Skagen. Sign. A.A. Olie på lærred. 45 x 59. Børn var et af Anna Anchers yndlingsmotiver. Dette maleri rummer usædvanligt mange figurer. Væggene er mættet af flimrende stærke blå nuancer. En palet man bl.a. kender til fra Anna Anchers hovedværk Solskin i den blå stue fra 1891, hvor datteren Helga sidder og hækler. Børnene sidder her forventningsfulde omkring bordet, mens der hældes kakao i kopperne. Anna Ancher havde på rejser til udlandet stiftet bekendtskab med Rembrandt malerier, hvor selve lyskilden er skjult for beskueren. Her er det lyset fra bordets dug, der lyser børnenes ansigter op. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 17

20 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Neruda Kvartetten med en del af tilhørerne til venstre, Studie til et større oliemaleri på Nasjonalgalleriet i Oslo, der gengiver en musikaften i Krøyers atelier i Bredgade 33. Usigneret. Olie på panel. 37 x 45. H. Chr. Christensen, nr Proveniens: Kunstnerens dødsboauktion 1910, kat. nr. 101, Fru professorinde Dagmar Neruda f. Holm, ABR auk. 47, 1953, kat. nr. 73 samt ABR auk. 532, 1989, kat. nr. 60. Neruda Kvartetten bestod af Franz Neruda, cello, Anton Svendsen på 1. violin., Holger Møller, 2. violin samt Chr. Pedersen, bratsch. Udstillet: Mindeudstillingen 1909, nr P. S. Krøyer udstillingen, Stiftelsen Modums Blaafarveværk 1992, nr. 41 a. Samt "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 53. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

21 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Interiør fra dagligstuen på Kruuseminde med personer omkring bordet i lampelys. Sign. M. A Olie på lærred. 68 x 60. Proveniens: ABR auk. 673, 2000, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 10. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 19

22 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

23 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Portræt af violinspillende herre. Sign. S.K., 21. juli Kul og vandfarve. Lysmål 21 x 11. Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr Proveniens: ABR auk. 695, 2001, kat. nr Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Henny Brodersen med papegøje siddende på skulderen. Sign. S. Krøyer, Mai Oliekridt og kul på papir. Lysmål 26,5 x 22. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 76. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Vibeke Krøyer læser ved lampelys. Sign. SK., Skagen, Nvbr. 1906, Til Mamma, fra Vibs, Jul, 06. Bly på papir. 19, 3 x 12,5. Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 82. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Italienske markarbejdere, Abbruzzerne. Sign. S. Krøyer. Bly på papir. Lysmål 20,5 x 15. Skitse til det store værk fra 1880, der hænger på Fyns Kunstmuseum. Proveniens: ABR auk. 649, 1998, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 84. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 To badende drenge, Skagen. Sign. S.K., Skagen 93. Bly på papir. 25 x 30,5. Motivet er en gentagelse af "Vent på os!", Hans Chr. Christensen nr. 506, der hænger på Skagens Museum. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 37. P.S. Krøyer vendte flere gange tilbage til badende drenge som motiv. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 21

24 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST 2007 detalje 22 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

25 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Portræt af murerformand Heinrich Krone. Sign. S. Krøyer, Olie på lærred. 93 x 78. H. Chr. Christensen, nr Proveniens: Kammerherre, Hofjægermester C.E. Greve Rewentlow. Udstillet: Separatudstilling, Charlottenborg 1905, nr Samt "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 40. I perioden opførtes Københavns nye rådhus, og inden rådhuset endnu stod helt færdigt, blev der i 1901 afholdt en retrospektiv udstilling af dansk kunst under ledelse af kunstnerne Karl Madsen, Th. Philipsen og Kristian Zahrtmann. Udstillingen var en succes, og for en del af overskuddet blev P. S. Krøyer bestilt til at male et gruppeportræt af de ledende herrer bag rådhusbyggeriet, nemlig arkitekterne Martin Nyrop, Emil Jørgensen og murerformand Heinrich Krone. Gruppeportrættet af de tre herrer stående på vægtergangen over rådhusets hovedfacade sidder stadig på sin oprindelige plads over døren til læseværelset på rådhusbiblioteket. Nærværende portræt af murerformand Heinrich Krone med C. F. Hansens Vor Frue Kirke i baggrunden er et udsnit af gruppeportrættet fra rådhusbiblioteket. Portrættet af murerformand Heinrich Krone alene er antageligt et efterfølgende bestillingsarbejde. Portrættet af murerformanden i den fri luft under opførelsen af byggeriet giver en fornemmelse af, at Krøyer har fanget Krone i et afslappet øjebliksbillede, mere end en fornemmelse af egentlig iscenesættelse i anledning af det repræsentative portræt. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 23

26 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Blomstersælgerske med hjulbør. Usigneret. Olie på plade. 23 x 33. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 193, 1966, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 86. Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Interiør fra Skagen med to børn i en døråbning. Sign. VJ, 75, Skagen. Olie på lærred. 23 x 18. På bagsiden stempel fra kunstnerens dødsbo. Proveniens: Winkel & Magnussen, auk. 357, kat. nr Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 72. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

27 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Avislæsning i Skagenshjemmet. Sign. A. Ancher, Olie på lærred. 46 x 60,5. Proveniens: ABR auk. 698, 2001, kat. nr Udstillet: Charlottenborg, 1926, kat. nr. 3. Samt "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 47. På dugen aftegner vinduets sprosser sig poetisk i lysfelter ved siden af sytøjet. Maleriet udstråler en rolig hjemlig at- mosfære. Avisen læses og sytøjet ordnes i en stille eftermiddagstime. Farvernes detaljerigdom folder sig ud i lyset i vinduesnicherne. Anna Ancher udviser følelse, indlevelse og intimitet i portrætterne og hun er blandt de første danske malere, der tilslutter sig impressionismens grundidé om, at lyset er det centrale i maleriet. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 25

28 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Strandparti med store sten. Sign. VJ, Hellebæk, 20/6-83. Olie på plade. 27 x 42. Proveniens: ABR auk. 538, 1990, kat. nr Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Uroligt vejr over stranden ved Hornbæk. Sign. V. Johansen 75, Hornbæk. Olie på lærred. 23 x 30. Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Landskab med løvtræer ved en skrænt. Sign. VJ, Olie på plade. 48 x 58. Proveniens: ABR auk. 690, 2001, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

29 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Udsigt over landskab med køer. Sign. HA. Olie på plade. 41 x 30,5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 70. Afbildet CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Forblæste træer, Skagen. Sign. H. Ancher. Olie på lærred, monteret på plade. 36 x 29. Proveniens: ABR auk. 695, 2001, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 80. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Parti fra Kullen. Sign. S.K Olie på lærred. 30 x 38,5. Ikke i Hans Chr. Christensens fortegnelse. På bagsiden stempel fra kunstnerens dødsboauktion, Kongrescenter, 2002, kat. nr. 99. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 27

30 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Hesteportræt. Sign. HA, 96. Olie på lærred. 73 x 60. Afbildet CD Johannes Wilhjelm, f. Nakskov 1868, d. København 1938 Interiør med avislæsende fisker ved vindueskarm med potteplante. Sign. JW. Olie på lærred. 56 x 46. Afbildet Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst Havnen i Gudhjem. Sign. LT, 23. Olie på plade. 29 x 20. Afbildet Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Portræt af kvinde med hvid pelsstola. Sign. Mich. Ancher, Skagen, 20-21/4, 20. Olie på plade. 40,5 x 30. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 33. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek Udgivet med støtte fra Augustinus Fonden Beckett-Fonden Direktør Bent Fredberg, Brøndums Hotel, Skagen Forord

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Københavnerfest i Odense og Ringe Gudmundsson til Odense

Københavnerfest i Odense og Ringe Gudmundsson til Odense Kultur kultur@faa.dk Redaktør: Lene Kryger, 65 45 51 65, kryger@fyens.dk Souschef Anette L. Hyllested, 65 45 51 31, ahy@fyens.dk Journalister i Svendborg: Iben Friis Jensen, 63 45 21 11, ibfj@faa.dk Marianne

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08 det KONGELIGE BIBLIOTEK Redaktion: Lone Ømann Design Produktion: Helle Brünnich Fotograf: Karsten Bundgaard, når intet andet er nævnt Trykt med vegatabilske

Læs mere

september 2013 INDHOLD:

september 2013 INDHOLD: 3 september 2013 INDHOLD: Kunst på Borgen onsdag 27. november kl. 16.45... side 2 og 3 Kunstnerportræt af Mogens Nørgård... - 4 og 5 Maleskolen, skovtursreferat og dødsfald... - 6 Aagaard Andersen i brug,

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere