skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17"

Transkript

1 skagen auction 111

2

3 skagen Malerier af Skagens malere Fra slutningen af 1870 erne og frem til århundredeskiftet var Skagen et mødested for en række nordiske friluftsmalere. Denne lysindhyllede nordlige spids, gav kunstnerne mulighed for at finde nye motiver i form af fiskerne på stranden og livet i de små fiskerhjem, men også motiverne fra et festligt socialt kunstnermiljø, hvorfra vi i dag betragter nogle af værkerne som hovedværker i dansk malerkunst. Denne auktion rummer en privat samling værker af skagenskunstnerne, som vi er stolte over at kunne præsentere i dette separate katalog. Samlingen viser den store spændvidde i skagensmalernes produktion, der ikke kun udspiller sig med havet og stranden som baggrund, men også som lysfyldte interiørbilleder og velmalede portrætter. Samlingen i sin helhed giver et unikt indblik i det liv og den motivkreds, der udspillede sig i vor vel nok mest berømte kunstnerkoloni. Ethundrede somre senere bidrager kunstnere og værkerne således stadig til den særlige magi og stemning, som hersker på Skagen. Samlingen udgør kat. nr Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17 Eftersyn, København, Bredgade 33 lørdag den 28. & søndag den 29. juli kl mandag den 30. & tirsdag den 31. juli kl Eftersyn, Vejle onsdag den 8. til mandag den 13. august alle dage fra kl Pedersholms Allé 42 DK-7100 Vejle Tel Fax

4 Anna Ancher (f. Skagen d. sst. 1935) Anna Ancher vokser op i Skagen, der på daværende tidspunkt var et beskedent og næsten ukendt fiskerleje uden vej- og jernbaneforbindelse til det øvrige land. I 1870erne og 1880erne begyndte nordiske friluftsmalere at tage til Skagen, fascinerede af lyset, motiverne og ikke mindst kunstnerlivet omkring bl.a. Brøndums Gæstgivergård og købmandsbod, som blev drevet af Annas forældre, Ane Hedvig og Erik Brøndum. Anna Ancher viser allerede fra sin tidligste ungdom et særegent kunstnerisk talent. Michael Ancher, Karl Madsen og Viggo Johansen påskønner hendes talent og opfordrer hende til, om vinteren, at få tegneundervisning på Vilhelm Kyhns tegne- og malerskole for kvinder i København. I 1880 gifter hun sig med Michal Ancher, men hun formår at bevare selvstændighed, både som kvinde og kunstner og hun nyder stor respekt blandt malerkolleger og lokalbefolkningen. Anchers hjem blev et gæstfrit samlingspunkt for kunstnerne. Og der er ingen tvivl om, at Anna Ancher står som et kvindeligt centrum i den kunstnerkoloni de mandlige kunstnere havde skabt. I et brev til Karl Madsen skriver maleren Oscar Björck, kort inden sin død, om sine ophold i Skagen. Heri skriver han bl.a. Min store beundring både som person og kunstnerinde havde Anna Ancher,- hun var som et solskin, og i hendes malerier fandtes noget, som ingen af os andre ejede i samme grad, en stille hengivenhed i opgaven og en kolorit, der var så mættet og saftig, at man nød den som en moden frugt. Hun havde ingen hast som os andre, Det gik langsomt og sikkert med at male, og man havde indtryk af, at hun selv nød, det ikke gik for stærkt. Helga Ancher (f. Skagen d. sst. 1964) Som datter af kunstnerparret Anna og Michael Ancher voksede Helga Ancher op i Skagens kunstnermiljø, og hun viste allerede tidligt kunstneriske anlæg. Den tidligste undervisning modtog hun i hjemmet, som det ses afbilledet i Michael Anchers Julenissen står model fra 1888, hvor Anna Ancher instruerer Helga i at tegne en lille nisse, der står på bordet foran dem. Senere blev Helga Ancher undervist på Kunstakademiets afdeling for kvinder i , og i var hun elev på Simon og Ménards skole i Paris. Helga Anchers motiver kredser primært om Skagen og familien, og som sin mor havde hun et fint koloristisk instinkt. Forældrenes kunst var dog vigtigere for hende end sin egen, og hun skænkede mange af deres værker til Skagens Museum, som hun i en periode var formand for. Barndomshjemmet lod hun stå uberørt efter deres død som et minde om dem og Skagens storhedstid. Michael og Anna Anchers hus åbnede som museum i 1967 og drives stadig af Helga Anchers Fond. Michael Ancher (f. Bornholm d. Skagen 1927) Den 13 juli 1874 om eftermiddagen ankommer en ung mand til Skagen. Han er træt efter den lange rejse og spørger efter gæstgivergården. Et stykke tid efter er han endelig hos Købmand Brøndums familie, der har indrettet sig i havehuset efter at den gamle kro er brændt ned. Den unge mand hedder Michael Ancher og mødet med Brøndums Bod og skagboerne skulle som bekendt blive skelsættende for Anchers kunstneriske løbebane. Også privat blev mødet med Brøndum-familien skæbnesvangert: Den unge datter Anna og maleren fatter straks sympati for hinanden og i 1878 forlover de sig. Michael Ancher er om nogen den skagensmaler, der har skildret og heroiseret fiskernes liv i sameksistens med den ofte vildsomme natur, der på én gang udgjorde deres livsgrundlag og deres største trussel. Anchers egen opvækst blandt fiskerbefolkningen på Bornholm ligger uden tvivl til grund for hans senere indlevelse i skagensfiskernes liv og levned. P.S. Krøyer (f. Stavanger d. Skagen 1909) Allerede som barn udviste han et usædvanligt talent for at tegne og påbegyndte studierne på Kunstakademiet som kun 14-årig. Efter flere udlandsrejser bosatte han sig i København, hvor han var en anerkendt portrætmaler. På en rejse til Paris i 1882 mødte han Anna og Michael Ancher, der opfordrede ham til at besøge Skagen. Samme sommer bliver Krøyers første møde med Skagen og hans begejstring resulterede i, at han gentog turen derop næsten hvert år. Krøyer havde et vindende væsen, han elskede selskaber og hans skildringer af kunstnerlivets festligheder er blandt hans mest skattede værker. Især kendte er hans aftenbilleder fra Skagens Strand med hustruen Marie Krøyer og som sin epokes mest succesfulde kunstner var P. S. Krøyer meget efterspurgt i både ind- og udland. I begyndelsen af 1900-tallet var Krøyer indlagt flere gange på Middelfart Sindssygehospital, hans helbred svækkedes og i 1909 døde han, 58 år gammel. Viggo Johansen (f. København d. sst. 1935) Viggo Johansen kommer første gang til Skagen i 1875 på opfordring af Karl Madsen og Michael Ancher. Her møder han Anna Anchers kusine Martha Møller, som han senere stifter familie med, og det bliver familien og hjemmet der kommer til at dominere hans motiver. I sine tidlige værker er det genremaleriet med inspiration i den ældre hollandske kunst, han viser interesse for, med fokus på detaljer. Viggo Johansens arbejde består desuden af undervisning, i 1880erne underviser han på De Frie Studieskoler og fra 1906 til 1920 virkede han som professor på Kunstakademiet.

5 Holger Drachmann (f. København d. Hornbæk 1908) Da Holger Drachmann ankom til Skagen i 1871, var han endnu ikke debuteret som digter. Han var søgt til Skagen på opfordring af sin lærer, marinemaleren C. F. Sørensen, og skønt Drachmann ikke var den første kunstner på stedet, var Skagen endnu ikke opdaget. Drachmanns kærlighed til stedet kan flere steder læses ud af hans forfatterskab. Tydeligst kommer det til udtryk i digtet Erindring fra 1904, hvor de sidste to strofer lyder: Der er og det er sagen, hvad tiden så bliver til: der er en sjæl i Skagen som aldrig ældes vil Som kommer, når man kalder på alt, hvad man har kær mens over stranden falder erindrings vemods-skær. I sine tidlige værker er Drachmann under indflydelse af læreren C. F. Sørensen, mens han senere blev påvirket af nordmændene Frits Thaulow og Christian Krohg, der også kom på Skagen. Efter primært at have fokuseret på sin digtning og sit forfatterskab i en årrække, vendte Drachmann tilbage til marinemaleriet efter en fiasko på Det Kongelige Teater med stykket Hr. Oluf han rider. De sene billeder fra Skagen er langt friere og mere ekspressionistiske, end noget han tidligere malede. Det er ikke kun i Holger Drachmanns malerkunst, at marinemotivet er gennemgående. I digtsamlingen Sange ved havet skriver han i 1877: Her jeg jordes vil i sandet under havets åbne rhed; bølgens brusen vil mig holde vågen i al evighed. Gennem natten vil jeg høre dødningtorden rulle hen. Det er mine egne sange; havet føder dem igen. Ved Drachmanns død i 1908 efterkommes første linies ønske, da han gravlægges tæt på havet på Skagens Gren, og havet bliver den samlende røde tråd i Drachmanns malerkunst, forfatterskab, liv og død. Carl Locher (f. Flensburg d. Skagen 1915) Carl Locher var søn af skibsportrætmaleren Jens Thielsen Locher og han var på søfartsrejser til bl.a. Vestindien og Grønland Carl Locher besøgte første gang Skagen i 1872 på opfordring af Holger Drachmann, der allerede året forinden var taget til Skagen. Han var meget fascineret af området og malede mange billeder fra strandene omkring Skagen og han havde især tilknytning til det fiskende folk. I 1880erne begyndte han også at radere, han havde modtaget undervisning i Berlin og i 1897 åbnede han en raderskole i København. Han lærte også P.S. Krøyer samt Anna og Michael Ancher at raderere. Ved de første besøg i Skagen, boede han hos fyrmesteren på Grenen, senere boede og arbejdede han i et filttelt, der blev placeret forskellige steder på strandene omkring Skagen. Først i 1910 byggede han et hus ved Sønderstrand i Østerby, hvor han boede indtil sin død. Laurits Tuxen (f. København - d. sst. 1927) Laurits Tuxen var som ung interesseret i marinemaleriet, men blev på grund af sit talent opfordret til at blive figurmaler af underviserne på Kunstakademiet. Lige som P. S. Krøyer modtog han undervisning i valørmaleriet hos Léon Bonnat i Paris. De blev begge fortrolige med den nye maleriske virkelighedsopfattelse, og efterfølgende underviste de side om side i den nye franske malemåde på Kunstnernes Studieskole, der oprettedes i De og deres undervisning har haft en enorm indvirkning på dansk billedkunst og på det moderne gennembrud i malerkunsten. Tuxen var første gang i Skagen i 1870, men bestillinger på kongelige portrætter fra Europas fyrstehuse holdt ham væk fra kunstnerkolonien i 1880erne og 90erne til hans store fortrydelse. Selv havde han gerne deltaget i den nytænkning inden for kunsten, der fandt sted i Skagen i disse årtier. Da han returnerede til Danmark og blev gift for anden gang i 1901 var noget af det første, han gjorde, da også at købe en villa i Skagen. Foruden sin stærke tilknytning til kunstnermiljøet i Skagen, havde Laurits Tuxen ry som Europas sidste fyrstemaler. Hans evner inden for portrætkunsten affødte talrige bestillingsopgaver i fyrstelige kredse og sikrede ham en solid livsindtægt. Karl Madsen (f. København d. sst. 1938) Karl Madsen hører ikke til de mest produktive af skagensmalerne, idet han i starten af 1880erne gik fra at være udøvende kunstner til at være kunstkritiker. Alligevel har han spillet en stor rolle for skagenskunsten. Det var ham, der først præsenterede stedet for vennerne Michael Ancher og Viggo Johansen, og han underviste den unge Anna Ancher i tegning og introducerede hende samtidig for verdenskunsten gennem fotografier. Oscar Björck (f. Stockholm d. sst. 1929) Den svenske maler Oscar Björck var en ikke ukendt skikkelse i dansk kunstliv i slutningen af 1800-tallet. Efter endt uddannelse i Sverige rejste Björck i sommeren 1882 til Skagen, hvor han kom i tæt kontakt med den dansk-norske kunstnerkoloni, som han i alt besøgte tre gange i løbet af 1880erne. På trods af talrige rejser til Italien, Frankrig og Tyskland synes indtrykkene fra Skagen at have øvet størst indflydelse på Björck. Her tilegnede han sig friluftsmaleriets realistiske virkelighedsopfattelse og den friske kraftfulde farveholdning. Ligesom Krøyer var Björck et levende gemyt som havde stor appetit på festligheder. 1888, hvor han bl.a. stod model til Krøyers Hip, hip Hurra, blev hans sidste sommer på Skagen. Herefter blev det portrætmaleriet i hjemlandet Sverige, der optog ham til fulde. Især den svenske overklasse lod sig portrættere, han vandt stor anerkendelse og er i dag repræsenteret på talrige museer i både Sverige og Danmark.

6 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Malerier af Skagens malere Katalognr hidrører fra boet efter en dansk privatsamler. 1 Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Skagenshuse i sol. Sign. M.A. 06. Olie på plade. 44 x 37,5. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr. 49. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 69. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

7 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen 2 Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Udsigt over havet, aftenstemning. Sign. M.A. Olie på lærred. 29,5 x 37. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr. 27. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet Anna Ancher, tilskrevet f. Skagen 1859, d. sst Morgenrøde over engen. Sign. AA, Olie på plade. 29 x 38. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Fiskerbåd på Skagen Strand i morgendæmring. Sign. HA. Olie på plade. 19 x 27. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 79. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 5

8 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

9 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen 8 5 Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Portræt af guldbrudeparret. Sign. Anna Ancher, Olie på lærred. 40,5 x 53. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 98. I Anna Anchers portrætter valgte hun ofte en ensfarvet baggrund for at fremhæve personernes intensistet. Afbildet Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Profilportræt af kvinde med rødt tørklæde. Sign. A. Ancher, Olie på plade. 32,5 x 24,5. Bagpå skitser med mand og barn i klitterne. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 56. Afbildet CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Fiskerkone ordner nettet. Sign. HA. Olie på lærred. 35 x 25,5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 29. Afbildet Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Ole Markstrøm og hans kone. Sign. A. Ancher. Olie på pap. 27 x 35. Proveniens: ABR auk. 688, 2000, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 23. Det er lyset og farven, der er det centrale i Annas skildringer af den lokale slidsomme fiskerbefolkning. Hun forsøgte ikke at idyllisere de fattige fiskere og bønders kår. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 7

10 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Interiør med to kvinder i et Skagenshus. Sign. VJ. Olie på plade. 43 x 33. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 6. Viggo Johansens kærlighed til detaljen ses her i den mesterlige gengivelse af sollysets vandring gennem vinduessprosserne, der ender som flimrende lyspletter på den blå væg, mens en anden lyskilde reflekteres i kobbertøjet, der hænger på væggen. Et motiv, der vækker mindelser om et af hans mest kendte værker fra Ska- gen, Køkkeninteriør. Kunstnerens hustru ordner blomster fra 1884, der hænger på Skagens Museum. Selvsamme maleri markerer et brud i Viggo Johansens farveholdning, da han ser det ophængt på Salonen i Paris i 1885 og chokeres over, hvor mørkt det tager sig ud blandt de samtidige franske kunstnere, der har bandlyst farven sort. Denne voksende fortrolighed med de franske impressionister præger Viggo Johansens efterfølgende værker. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

11 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Ung høstpige med tørklæde gående foran en kornmark. Sign. A. Ancher, Olie på lærred. 83 x 55. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 12. Anna Ancher har her skildret en ung kvinde på vej til høstarbejdet. Motivet kendes fra Høstarbejdere fra 1905, der i dag hænger på Skagens Museum. Det var sjældent Anna malede bønderne i det åbne landskab og nærværende maleri har også et noget større format, end hun typisk valgte at male i. Den unge kvindes røde bluse står som en skarp kontrast til det gyldne flimrende sollys, der reflekteres i de modne kornaks og himlens blå og hvide farver giver maleriet bevægelse. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 9

12 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Marine med to sejlskibe ud for klippekyst. Sign. HD 67, St. Road. Olie på lærred. 26 x 39. Proveniens: ABR auk. 561, 1991, kat. nr. 21. Afbildet Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Marine med sejlskibe, i baggrunden udsigt til kyst. Sign. Holger Drachmann. Olie på lærred. 52 x 85,5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 67. Afbildet Holger Drachmann, tilskrevet, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Sejlskibe i oprørt hav ud for Christiansø. Usigneret. Olie på lærred. 32,5 x 45. Proveniens: ABR auk. 488, 1993, kat. nr Udstillet: "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

13 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Kystparti fra Skagen med oprørt hav. Sign. M.A. Olie på lærred. 79 x 113. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 41. Afbildet Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Et strandet skib ved Skagen. Sign. H. Drachmann, Skagen. Olie på lærred. 43 x 77. Proveniens: ABR auk. 561, 1991, kat. nr. 63. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 11

14 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

15 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Sankthansbål på Skagen Strand. Sign. H.A. Olie på plade. 27 x 36. Proveniens: ABR auk. 576, 1992, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 15. Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst "Den sidste sol, Refsnæs". Sign. V. Johansen, Olie på lærred. 66,5 x 98. Udstillet: Charlottenborg, 1912, nr Afbildet Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Christoffer på molen i sollys. Sign. M.A. Olie på lærred. 51 x 60. Proveniens: Winkel & Magnussen auk. 349, kat. nr. 5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 24. I profilportrættet af Christoffer på molen i sollys viser havet sig fra sin rolige side, mens skyerne, der trækker op, fortæller om naturens omskiftelighed og den evigt lurende fare for forlis. En passende baggrund for portrættet af en fisker. Anchers brug af modlys giver ham rig mulighed for at lege med de næsten violette skygger, der vidner om en inspiration fra de franske impressionisters friluftsmaleri, mens billedets næsten fotografiske beskæring endvidere fortæller om nye strømninger ude fra. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 13

16 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Haveparti med profilportræt af ung kvinde med lyst, opsat hår. Sign. M.A. Olie på lærred. 33,5 x 30. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 61. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

17 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Interiør med ung kvinde siddende med barn på skødet. Usigneret. Olie på lærred. 52 x 39. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr. 37. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 15

18 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST CD Karl Madsen, f. København 1855, d. sst Anna Ancher ved staffeliet. Sign. K.M., 83. Olie på lærred. 36 x 31. Proveniens: ABR auk. 561, 1991, kat. nr. 4. Dette billede af Anna Ancher ved staffeliet malede Karl Madsen året før, han blev kunstanmelder ved Politiken. Trods de personlige relationer mellem Karl Madsen og skagensmalerne, sparede han dem ikke for hård kritik, kun Anna blev rost som uberørt af Kunstakademiets undervisning. Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 7. Samt rester af udstillingsetiket på bagsiden, At Karl Madsen har en helt specielt sym- pati for Anna Ancher og hendes kunst fornemmes i billedets uforstyrrende iagttagelse, der, om end respektfuld, grænser mod det voyeuristiske. Billedets beskæring med den rygvendte Anna i det højre hjørne - skåret over både af lærredets bund og højre side - er yderligere med til at give indtrykket af et flygtigt, næsten fotografisk øjebliksbillede. Som maler var Anna Ancher netop kendt som meget blufærdig. Hendes kunst var hende en privatsag, hvorfor hun ikke inviterede gæster i sit atelier. Karl Madsen giver os hermed et sjældent indblik i Anna Anchers liv. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

19 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Børneselskab i en blå stue, Skagen. Sign. A.A. Olie på lærred. 45 x 59. Børn var et af Anna Anchers yndlingsmotiver. Dette maleri rummer usædvanligt mange figurer. Væggene er mættet af flimrende stærke blå nuancer. En palet man bl.a. kender til fra Anna Anchers hovedværk Solskin i den blå stue fra 1891, hvor datteren Helga sidder og hækler. Børnene sidder her forventningsfulde omkring bordet, mens der hældes kakao i kopperne. Anna Ancher havde på rejser til udlandet stiftet bekendtskab med Rembrandt malerier, hvor selve lyskilden er skjult for beskueren. Her er det lyset fra bordets dug, der lyser børnenes ansigter op. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 17

20 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Neruda Kvartetten med en del af tilhørerne til venstre, Studie til et større oliemaleri på Nasjonalgalleriet i Oslo, der gengiver en musikaften i Krøyers atelier i Bredgade 33. Usigneret. Olie på panel. 37 x 45. H. Chr. Christensen, nr Proveniens: Kunstnerens dødsboauktion 1910, kat. nr. 101, Fru professorinde Dagmar Neruda f. Holm, ABR auk. 47, 1953, kat. nr. 73 samt ABR auk. 532, 1989, kat. nr. 60. Neruda Kvartetten bestod af Franz Neruda, cello, Anton Svendsen på 1. violin., Holger Møller, 2. violin samt Chr. Pedersen, bratsch. Udstillet: Mindeudstillingen 1909, nr P. S. Krøyer udstillingen, Stiftelsen Modums Blaafarveværk 1992, nr. 41 a. Samt "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 53. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

21 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Interiør fra dagligstuen på Kruuseminde med personer omkring bordet i lampelys. Sign. M. A Olie på lærred. 68 x 60. Proveniens: ABR auk. 673, 2000, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 10. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 19

22 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

23 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Portræt af violinspillende herre. Sign. S.K., 21. juli Kul og vandfarve. Lysmål 21 x 11. Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr Proveniens: ABR auk. 695, 2001, kat. nr Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Henny Brodersen med papegøje siddende på skulderen. Sign. S. Krøyer, Mai Oliekridt og kul på papir. Lysmål 26,5 x 22. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 76. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Vibeke Krøyer læser ved lampelys. Sign. SK., Skagen, Nvbr. 1906, Til Mamma, fra Vibs, Jul, 06. Bly på papir. 19, 3 x 12,5. Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 82. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Italienske markarbejdere, Abbruzzerne. Sign. S. Krøyer. Bly på papir. Lysmål 20,5 x 15. Skitse til det store værk fra 1880, der hænger på Fyns Kunstmuseum. Proveniens: ABR auk. 649, 1998, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 84. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 To badende drenge, Skagen. Sign. S.K., Skagen 93. Bly på papir. 25 x 30,5. Motivet er en gentagelse af "Vent på os!", Hans Chr. Christensen nr. 506, der hænger på Skagens Museum. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 37. P.S. Krøyer vendte flere gange tilbage til badende drenge som motiv. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 21

24 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST 2007 detalje 22 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

25 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Portræt af murerformand Heinrich Krone. Sign. S. Krøyer, Olie på lærred. 93 x 78. H. Chr. Christensen, nr Proveniens: Kammerherre, Hofjægermester C.E. Greve Rewentlow. Udstillet: Separatudstilling, Charlottenborg 1905, nr Samt "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 40. I perioden opførtes Københavns nye rådhus, og inden rådhuset endnu stod helt færdigt, blev der i 1901 afholdt en retrospektiv udstilling af dansk kunst under ledelse af kunstnerne Karl Madsen, Th. Philipsen og Kristian Zahrtmann. Udstillingen var en succes, og for en del af overskuddet blev P. S. Krøyer bestilt til at male et gruppeportræt af de ledende herrer bag rådhusbyggeriet, nemlig arkitekterne Martin Nyrop, Emil Jørgensen og murerformand Heinrich Krone. Gruppeportrættet af de tre herrer stående på vægtergangen over rådhusets hovedfacade sidder stadig på sin oprindelige plads over døren til læseværelset på rådhusbiblioteket. Nærværende portræt af murerformand Heinrich Krone med C. F. Hansens Vor Frue Kirke i baggrunden er et udsnit af gruppeportrættet fra rådhusbiblioteket. Portrættet af murerformand Heinrich Krone alene er antageligt et efterfølgende bestillingsarbejde. Portrættet af murerformanden i den fri luft under opførelsen af byggeriet giver en fornemmelse af, at Krøyer har fanget Krone i et afslappet øjebliksbillede, mere end en fornemmelse af egentlig iscenesættelse i anledning af det repræsentative portræt. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 23

26 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Blomstersælgerske med hjulbør. Usigneret. Olie på plade. 23 x 33. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 193, 1966, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 86. Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Interiør fra Skagen med to børn i en døråbning. Sign. VJ, 75, Skagen. Olie på lærred. 23 x 18. På bagsiden stempel fra kunstnerens dødsbo. Proveniens: Winkel & Magnussen, auk. 357, kat. nr Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 72. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

27 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Avislæsning i Skagenshjemmet. Sign. A. Ancher, Olie på lærred. 46 x 60,5. Proveniens: ABR auk. 698, 2001, kat. nr Udstillet: Charlottenborg, 1926, kat. nr. 3. Samt "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 47. På dugen aftegner vinduets sprosser sig poetisk i lysfelter ved siden af sytøjet. Maleriet udstråler en rolig hjemlig at- mosfære. Avisen læses og sytøjet ordnes i en stille eftermiddagstime. Farvernes detaljerigdom folder sig ud i lyset i vinduesnicherne. Anna Ancher udviser følelse, indlevelse og intimitet i portrætterne og hun er blandt de første danske malere, der tilslutter sig impressionismens grundidé om, at lyset er det centrale i maleriet. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 25

28 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Strandparti med store sten. Sign. VJ, Hellebæk, 20/6-83. Olie på plade. 27 x 42. Proveniens: ABR auk. 538, 1990, kat. nr Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Uroligt vejr over stranden ved Hornbæk. Sign. V. Johansen 75, Hornbæk. Olie på lærred. 23 x 30. Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Landskab med løvtræer ved en skrænt. Sign. VJ, Olie på plade. 48 x 58. Proveniens: ABR auk. 690, 2001, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

29 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Udsigt over landskab med køer. Sign. HA. Olie på plade. 41 x 30,5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 70. Afbildet CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Forblæste træer, Skagen. Sign. H. Ancher. Olie på lærred, monteret på plade. 36 x 29. Proveniens: ABR auk. 695, 2001, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 80. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Parti fra Kullen. Sign. S.K Olie på lærred. 30 x 38,5. Ikke i Hans Chr. Christensens fortegnelse. På bagsiden stempel fra kunstnerens dødsboauktion, Kongrescenter, 2002, kat. nr. 99. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 27

30 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Hesteportræt. Sign. HA, 96. Olie på lærred. 73 x 60. Afbildet CD Johannes Wilhjelm, f. Nakskov 1868, d. København 1938 Interiør med avislæsende fisker ved vindueskarm med potteplante. Sign. JW. Olie på lærred. 56 x 46. Afbildet Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst Havnen i Gudhjem. Sign. LT, 23. Olie på plade. 29 x 20. Afbildet Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Portræt af kvinde med hvid pelsstola. Sign. Mich. Ancher, Skagen, 20-21/4, 20. Olie på plade. 40,5 x 30. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 33. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

skagen auction 115 1

skagen auction 115 1 skagen auction 115 1 skagen Velkommen til Skagen-auktion Bruun Rasmussen Vejle havde i august 2007 den særlige fornøjelse at afholde en Skagen-auktion, hvor størstedelen af værkerne udgjorde halvparten

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

En barnedåb. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Lærerhæfte Til inspiration. Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888.

En barnedåb. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Lærerhæfte Til inspiration. Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. En barnedåb - Af skagensmaleren Michael Ancher Lærerhæfte Til inspiration Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmaterialet er udarbejdet på Skagens Museum i

Læs mere

Fælleskons.: Udstillingshistorie: Nordjyllands Kunstmuseum nr , stempel øverst blændrammen

Fælleskons.: Udstillingshistorie: Nordjyllands Kunstmuseum nr , stempel øverst blændrammen Registrant Liste over samlingen på Jens Søndergaard Museet Udarbejdet maj 1998/ED Data tilføjet februar 1999/ED, HK, MI Listen bygger på en fortegnelse, dateret 6.juli 1957 og udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 1 af 7 Christen Dalsgaard Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 2 af 7 Christen Dalsgaard Christen Dalsgaard: En ung pige beder landsbyens gamle

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Maleren Ellen Krogh (1902-86) Beskrivelse Ellen Krogh blev født i Faaborg i 1902. Hun voksede op under trange kår hos sine bedsteforældre og begyndte tidligt

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

Fiskerfamilien Riff: En billedekavalkade

Fiskerfamilien Riff: En billedekavalkade Fiskerfamilien Riff: En billedekavalkade Aalsgaards kendteste fiskerfamilie er uden tvivl familien Riff. Alene den mængde malerier og andre billeder der skildrer personerne, husene og omgivelserne omkring

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Om dokumentet Dette dokument indeholder en liste over Sigurd Swanes malerier på danske (og skandinaviske) museer. Listen er baseret på den

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

kunst og design a u k t i o n t i r s d a g 1 5. t i l t o r s d a g 1 7. a u g u s t 2 0 0 6 v e j l e a u k t i o n 1 0 7

kunst og design a u k t i o n t i r s d a g 1 5. t i l t o r s d a g 1 7. a u g u s t 2 0 0 6 v e j l e a u k t i o n 1 0 7 kunst og design a u k t i o n t i r s d a g 1 5. t i l t o r s d a g 1 7. a u g u s t 2 0 0 6 v e j l e a u k t i o n 1 0 7 BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et

Læs mere

Marinemaleri. En privatsamling fra Horsens. Horsens Kunstmuseum

Marinemaleri. En privatsamling fra Horsens. Horsens Kunstmuseum Marinemaleri En privatsamling fra Horsens Horsens Kunstmuseum 24. marts - 13. maj 2007 2 Thielsen Locher, J (1825-1869) Marine med sejlskib. Øresund. 1866 Olie på lærred. 26,0 x 35,0 Gave 26-03-1993 fra

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Efterbilleder/Komplementærfarver: Dias 2-9 Farvede skygger/simultankontrast: Dias 10-21 Farver skaber rum: Dias 22-23 Illustration af

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11:

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Om folk og kunstnere på Skagen

Om folk og kunstnere på Skagen SKAGENSMALERNE2Selv er jeg fascineret af Skagensmalerne. om dem, set på Skagenkunst i adskillige år og researchet og gennemtrevlet dem man været så letsindig at begynde at forske i eller læse om de mange

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Fotos fra Skagen omkring 1900 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

sidste Afdeling Oliemalerier

sidste Afdeling Oliemalerier . p\ mr KATALOG over sidste Afdeling Oliemalerier af afg, Landskabsmaler Yilh. Groth tilh. hans Dødsbo som bortsælges ved Auktion i Kunstudstillingsbygningen ved Cliarlottenborg Mandag den 10. December

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere