skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skagen Malerier af Skagens malere Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17"

Transkript

1 skagen auction 111

2

3 skagen Malerier af Skagens malere Fra slutningen af 1870 erne og frem til århundredeskiftet var Skagen et mødested for en række nordiske friluftsmalere. Denne lysindhyllede nordlige spids, gav kunstnerne mulighed for at finde nye motiver i form af fiskerne på stranden og livet i de små fiskerhjem, men også motiverne fra et festligt socialt kunstnermiljø, hvorfra vi i dag betragter nogle af værkerne som hovedværker i dansk malerkunst. Denne auktion rummer en privat samling værker af skagenskunstnerne, som vi er stolte over at kunne præsentere i dette separate katalog. Samlingen viser den store spændvidde i skagensmalernes produktion, der ikke kun udspiller sig med havet og stranden som baggrund, men også som lysfyldte interiørbilleder og velmalede portrætter. Samlingen i sin helhed giver et unikt indblik i det liv og den motivkreds, der udspillede sig i vor vel nok mest berømte kunstnerkoloni. Ethundrede somre senere bidrager kunstnere og værkerne således stadig til den særlige magi og stemning, som hersker på Skagen. Samlingen udgør kat. nr Auktion, Vejle tirsdag den 14. august kl. 17 Eftersyn, København, Bredgade 33 lørdag den 28. & søndag den 29. juli kl mandag den 30. & tirsdag den 31. juli kl Eftersyn, Vejle onsdag den 8. til mandag den 13. august alle dage fra kl Pedersholms Allé 42 DK-7100 Vejle Tel Fax

4 Anna Ancher (f. Skagen d. sst. 1935) Anna Ancher vokser op i Skagen, der på daværende tidspunkt var et beskedent og næsten ukendt fiskerleje uden vej- og jernbaneforbindelse til det øvrige land. I 1870erne og 1880erne begyndte nordiske friluftsmalere at tage til Skagen, fascinerede af lyset, motiverne og ikke mindst kunstnerlivet omkring bl.a. Brøndums Gæstgivergård og købmandsbod, som blev drevet af Annas forældre, Ane Hedvig og Erik Brøndum. Anna Ancher viser allerede fra sin tidligste ungdom et særegent kunstnerisk talent. Michael Ancher, Karl Madsen og Viggo Johansen påskønner hendes talent og opfordrer hende til, om vinteren, at få tegneundervisning på Vilhelm Kyhns tegne- og malerskole for kvinder i København. I 1880 gifter hun sig med Michal Ancher, men hun formår at bevare selvstændighed, både som kvinde og kunstner og hun nyder stor respekt blandt malerkolleger og lokalbefolkningen. Anchers hjem blev et gæstfrit samlingspunkt for kunstnerne. Og der er ingen tvivl om, at Anna Ancher står som et kvindeligt centrum i den kunstnerkoloni de mandlige kunstnere havde skabt. I et brev til Karl Madsen skriver maleren Oscar Björck, kort inden sin død, om sine ophold i Skagen. Heri skriver han bl.a. Min store beundring både som person og kunstnerinde havde Anna Ancher,- hun var som et solskin, og i hendes malerier fandtes noget, som ingen af os andre ejede i samme grad, en stille hengivenhed i opgaven og en kolorit, der var så mættet og saftig, at man nød den som en moden frugt. Hun havde ingen hast som os andre, Det gik langsomt og sikkert med at male, og man havde indtryk af, at hun selv nød, det ikke gik for stærkt. Helga Ancher (f. Skagen d. sst. 1964) Som datter af kunstnerparret Anna og Michael Ancher voksede Helga Ancher op i Skagens kunstnermiljø, og hun viste allerede tidligt kunstneriske anlæg. Den tidligste undervisning modtog hun i hjemmet, som det ses afbilledet i Michael Anchers Julenissen står model fra 1888, hvor Anna Ancher instruerer Helga i at tegne en lille nisse, der står på bordet foran dem. Senere blev Helga Ancher undervist på Kunstakademiets afdeling for kvinder i , og i var hun elev på Simon og Ménards skole i Paris. Helga Anchers motiver kredser primært om Skagen og familien, og som sin mor havde hun et fint koloristisk instinkt. Forældrenes kunst var dog vigtigere for hende end sin egen, og hun skænkede mange af deres værker til Skagens Museum, som hun i en periode var formand for. Barndomshjemmet lod hun stå uberørt efter deres død som et minde om dem og Skagens storhedstid. Michael og Anna Anchers hus åbnede som museum i 1967 og drives stadig af Helga Anchers Fond. Michael Ancher (f. Bornholm d. Skagen 1927) Den 13 juli 1874 om eftermiddagen ankommer en ung mand til Skagen. Han er træt efter den lange rejse og spørger efter gæstgivergården. Et stykke tid efter er han endelig hos Købmand Brøndums familie, der har indrettet sig i havehuset efter at den gamle kro er brændt ned. Den unge mand hedder Michael Ancher og mødet med Brøndums Bod og skagboerne skulle som bekendt blive skelsættende for Anchers kunstneriske løbebane. Også privat blev mødet med Brøndum-familien skæbnesvangert: Den unge datter Anna og maleren fatter straks sympati for hinanden og i 1878 forlover de sig. Michael Ancher er om nogen den skagensmaler, der har skildret og heroiseret fiskernes liv i sameksistens med den ofte vildsomme natur, der på én gang udgjorde deres livsgrundlag og deres største trussel. Anchers egen opvækst blandt fiskerbefolkningen på Bornholm ligger uden tvivl til grund for hans senere indlevelse i skagensfiskernes liv og levned. P.S. Krøyer (f. Stavanger d. Skagen 1909) Allerede som barn udviste han et usædvanligt talent for at tegne og påbegyndte studierne på Kunstakademiet som kun 14-årig. Efter flere udlandsrejser bosatte han sig i København, hvor han var en anerkendt portrætmaler. På en rejse til Paris i 1882 mødte han Anna og Michael Ancher, der opfordrede ham til at besøge Skagen. Samme sommer bliver Krøyers første møde med Skagen og hans begejstring resulterede i, at han gentog turen derop næsten hvert år. Krøyer havde et vindende væsen, han elskede selskaber og hans skildringer af kunstnerlivets festligheder er blandt hans mest skattede værker. Især kendte er hans aftenbilleder fra Skagens Strand med hustruen Marie Krøyer og som sin epokes mest succesfulde kunstner var P. S. Krøyer meget efterspurgt i både ind- og udland. I begyndelsen af 1900-tallet var Krøyer indlagt flere gange på Middelfart Sindssygehospital, hans helbred svækkedes og i 1909 døde han, 58 år gammel. Viggo Johansen (f. København d. sst. 1935) Viggo Johansen kommer første gang til Skagen i 1875 på opfordring af Karl Madsen og Michael Ancher. Her møder han Anna Anchers kusine Martha Møller, som han senere stifter familie med, og det bliver familien og hjemmet der kommer til at dominere hans motiver. I sine tidlige værker er det genremaleriet med inspiration i den ældre hollandske kunst, han viser interesse for, med fokus på detaljer. Viggo Johansens arbejde består desuden af undervisning, i 1880erne underviser han på De Frie Studieskoler og fra 1906 til 1920 virkede han som professor på Kunstakademiet.

5 Holger Drachmann (f. København d. Hornbæk 1908) Da Holger Drachmann ankom til Skagen i 1871, var han endnu ikke debuteret som digter. Han var søgt til Skagen på opfordring af sin lærer, marinemaleren C. F. Sørensen, og skønt Drachmann ikke var den første kunstner på stedet, var Skagen endnu ikke opdaget. Drachmanns kærlighed til stedet kan flere steder læses ud af hans forfatterskab. Tydeligst kommer det til udtryk i digtet Erindring fra 1904, hvor de sidste to strofer lyder: Der er og det er sagen, hvad tiden så bliver til: der er en sjæl i Skagen som aldrig ældes vil Som kommer, når man kalder på alt, hvad man har kær mens over stranden falder erindrings vemods-skær. I sine tidlige værker er Drachmann under indflydelse af læreren C. F. Sørensen, mens han senere blev påvirket af nordmændene Frits Thaulow og Christian Krohg, der også kom på Skagen. Efter primært at have fokuseret på sin digtning og sit forfatterskab i en årrække, vendte Drachmann tilbage til marinemaleriet efter en fiasko på Det Kongelige Teater med stykket Hr. Oluf han rider. De sene billeder fra Skagen er langt friere og mere ekspressionistiske, end noget han tidligere malede. Det er ikke kun i Holger Drachmanns malerkunst, at marinemotivet er gennemgående. I digtsamlingen Sange ved havet skriver han i 1877: Her jeg jordes vil i sandet under havets åbne rhed; bølgens brusen vil mig holde vågen i al evighed. Gennem natten vil jeg høre dødningtorden rulle hen. Det er mine egne sange; havet føder dem igen. Ved Drachmanns død i 1908 efterkommes første linies ønske, da han gravlægges tæt på havet på Skagens Gren, og havet bliver den samlende røde tråd i Drachmanns malerkunst, forfatterskab, liv og død. Carl Locher (f. Flensburg d. Skagen 1915) Carl Locher var søn af skibsportrætmaleren Jens Thielsen Locher og han var på søfartsrejser til bl.a. Vestindien og Grønland Carl Locher besøgte første gang Skagen i 1872 på opfordring af Holger Drachmann, der allerede året forinden var taget til Skagen. Han var meget fascineret af området og malede mange billeder fra strandene omkring Skagen og han havde især tilknytning til det fiskende folk. I 1880erne begyndte han også at radere, han havde modtaget undervisning i Berlin og i 1897 åbnede han en raderskole i København. Han lærte også P.S. Krøyer samt Anna og Michael Ancher at raderere. Ved de første besøg i Skagen, boede han hos fyrmesteren på Grenen, senere boede og arbejdede han i et filttelt, der blev placeret forskellige steder på strandene omkring Skagen. Først i 1910 byggede han et hus ved Sønderstrand i Østerby, hvor han boede indtil sin død. Laurits Tuxen (f. København - d. sst. 1927) Laurits Tuxen var som ung interesseret i marinemaleriet, men blev på grund af sit talent opfordret til at blive figurmaler af underviserne på Kunstakademiet. Lige som P. S. Krøyer modtog han undervisning i valørmaleriet hos Léon Bonnat i Paris. De blev begge fortrolige med den nye maleriske virkelighedsopfattelse, og efterfølgende underviste de side om side i den nye franske malemåde på Kunstnernes Studieskole, der oprettedes i De og deres undervisning har haft en enorm indvirkning på dansk billedkunst og på det moderne gennembrud i malerkunsten. Tuxen var første gang i Skagen i 1870, men bestillinger på kongelige portrætter fra Europas fyrstehuse holdt ham væk fra kunstnerkolonien i 1880erne og 90erne til hans store fortrydelse. Selv havde han gerne deltaget i den nytænkning inden for kunsten, der fandt sted i Skagen i disse årtier. Da han returnerede til Danmark og blev gift for anden gang i 1901 var noget af det første, han gjorde, da også at købe en villa i Skagen. Foruden sin stærke tilknytning til kunstnermiljøet i Skagen, havde Laurits Tuxen ry som Europas sidste fyrstemaler. Hans evner inden for portrætkunsten affødte talrige bestillingsopgaver i fyrstelige kredse og sikrede ham en solid livsindtægt. Karl Madsen (f. København d. sst. 1938) Karl Madsen hører ikke til de mest produktive af skagensmalerne, idet han i starten af 1880erne gik fra at være udøvende kunstner til at være kunstkritiker. Alligevel har han spillet en stor rolle for skagenskunsten. Det var ham, der først præsenterede stedet for vennerne Michael Ancher og Viggo Johansen, og han underviste den unge Anna Ancher i tegning og introducerede hende samtidig for verdenskunsten gennem fotografier. Oscar Björck (f. Stockholm d. sst. 1929) Den svenske maler Oscar Björck var en ikke ukendt skikkelse i dansk kunstliv i slutningen af 1800-tallet. Efter endt uddannelse i Sverige rejste Björck i sommeren 1882 til Skagen, hvor han kom i tæt kontakt med den dansk-norske kunstnerkoloni, som han i alt besøgte tre gange i løbet af 1880erne. På trods af talrige rejser til Italien, Frankrig og Tyskland synes indtrykkene fra Skagen at have øvet størst indflydelse på Björck. Her tilegnede han sig friluftsmaleriets realistiske virkelighedsopfattelse og den friske kraftfulde farveholdning. Ligesom Krøyer var Björck et levende gemyt som havde stor appetit på festligheder. 1888, hvor han bl.a. stod model til Krøyers Hip, hip Hurra, blev hans sidste sommer på Skagen. Herefter blev det portrætmaleriet i hjemlandet Sverige, der optog ham til fulde. Især den svenske overklasse lod sig portrættere, han vandt stor anerkendelse og er i dag repræsenteret på talrige museer i både Sverige og Danmark.

6 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Malerier af Skagens malere Katalognr hidrører fra boet efter en dansk privatsamler. 1 Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Skagenshuse i sol. Sign. M.A. 06. Olie på plade. 44 x 37,5. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr. 49. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 69. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

7 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen 2 Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Udsigt over havet, aftenstemning. Sign. M.A. Olie på lærred. 29,5 x 37. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr. 27. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet Anna Ancher, tilskrevet f. Skagen 1859, d. sst Morgenrøde over engen. Sign. AA, Olie på plade. 29 x 38. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Fiskerbåd på Skagen Strand i morgendæmring. Sign. HA. Olie på plade. 19 x 27. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 79. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 5

8 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

9 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen 8 5 Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Portræt af guldbrudeparret. Sign. Anna Ancher, Olie på lærred. 40,5 x 53. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 98. I Anna Anchers portrætter valgte hun ofte en ensfarvet baggrund for at fremhæve personernes intensistet. Afbildet Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Profilportræt af kvinde med rødt tørklæde. Sign. A. Ancher, Olie på plade. 32,5 x 24,5. Bagpå skitser med mand og barn i klitterne. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 56. Afbildet CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Fiskerkone ordner nettet. Sign. HA. Olie på lærred. 35 x 25,5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 29. Afbildet Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Ole Markstrøm og hans kone. Sign. A. Ancher. Olie på pap. 27 x 35. Proveniens: ABR auk. 688, 2000, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 23. Det er lyset og farven, der er det centrale i Annas skildringer af den lokale slidsomme fiskerbefolkning. Hun forsøgte ikke at idyllisere de fattige fiskere og bønders kår. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 7

10 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Interiør med to kvinder i et Skagenshus. Sign. VJ. Olie på plade. 43 x 33. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 6. Viggo Johansens kærlighed til detaljen ses her i den mesterlige gengivelse af sollysets vandring gennem vinduessprosserne, der ender som flimrende lyspletter på den blå væg, mens en anden lyskilde reflekteres i kobbertøjet, der hænger på væggen. Et motiv, der vækker mindelser om et af hans mest kendte værker fra Ska- gen, Køkkeninteriør. Kunstnerens hustru ordner blomster fra 1884, der hænger på Skagens Museum. Selvsamme maleri markerer et brud i Viggo Johansens farveholdning, da han ser det ophængt på Salonen i Paris i 1885 og chokeres over, hvor mørkt det tager sig ud blandt de samtidige franske kunstnere, der har bandlyst farven sort. Denne voksende fortrolighed med de franske impressionister præger Viggo Johansens efterfølgende værker. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

11 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Ung høstpige med tørklæde gående foran en kornmark. Sign. A. Ancher, Olie på lærred. 83 x 55. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 12. Anna Ancher har her skildret en ung kvinde på vej til høstarbejdet. Motivet kendes fra Høstarbejdere fra 1905, der i dag hænger på Skagens Museum. Det var sjældent Anna malede bønderne i det åbne landskab og nærværende maleri har også et noget større format, end hun typisk valgte at male i. Den unge kvindes røde bluse står som en skarp kontrast til det gyldne flimrende sollys, der reflekteres i de modne kornaks og himlens blå og hvide farver giver maleriet bevægelse. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 9

12 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Marine med to sejlskibe ud for klippekyst. Sign. HD 67, St. Road. Olie på lærred. 26 x 39. Proveniens: ABR auk. 561, 1991, kat. nr. 21. Afbildet Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Marine med sejlskibe, i baggrunden udsigt til kyst. Sign. Holger Drachmann. Olie på lærred. 52 x 85,5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 67. Afbildet Holger Drachmann, tilskrevet, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Sejlskibe i oprørt hav ud for Christiansø. Usigneret. Olie på lærred. 32,5 x 45. Proveniens: ABR auk. 488, 1993, kat. nr Udstillet: "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

13 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Kystparti fra Skagen med oprørt hav. Sign. M.A. Olie på lærred. 79 x 113. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 41. Afbildet Holger Drachmann, f. København 1846, d. Hornbæk 1908 Et strandet skib ved Skagen. Sign. H. Drachmann, Skagen. Olie på lærred. 43 x 77. Proveniens: ABR auk. 561, 1991, kat. nr. 63. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 11

14 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

15 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Sankthansbål på Skagen Strand. Sign. H.A. Olie på plade. 27 x 36. Proveniens: ABR auk. 576, 1992, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 15. Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst "Den sidste sol, Refsnæs". Sign. V. Johansen, Olie på lærred. 66,5 x 98. Udstillet: Charlottenborg, 1912, nr Afbildet Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Christoffer på molen i sollys. Sign. M.A. Olie på lærred. 51 x 60. Proveniens: Winkel & Magnussen auk. 349, kat. nr. 5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 24. I profilportrættet af Christoffer på molen i sollys viser havet sig fra sin rolige side, mens skyerne, der trækker op, fortæller om naturens omskiftelighed og den evigt lurende fare for forlis. En passende baggrund for portrættet af en fisker. Anchers brug af modlys giver ham rig mulighed for at lege med de næsten violette skygger, der vidner om en inspiration fra de franske impressionisters friluftsmaleri, mens billedets næsten fotografiske beskæring endvidere fortæller om nye strømninger ude fra. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 13

16 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Haveparti med profilportræt af ung kvinde med lyst, opsat hår. Sign. M.A. Olie på lærred. 33,5 x 30. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 61. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

17 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Interiør med ung kvinde siddende med barn på skødet. Usigneret. Olie på lærred. 52 x 39. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 178, 1965, kat. nr. 37. Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 15

18 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST CD Karl Madsen, f. København 1855, d. sst Anna Ancher ved staffeliet. Sign. K.M., 83. Olie på lærred. 36 x 31. Proveniens: ABR auk. 561, 1991, kat. nr. 4. Dette billede af Anna Ancher ved staffeliet malede Karl Madsen året før, han blev kunstanmelder ved Politiken. Trods de personlige relationer mellem Karl Madsen og skagensmalerne, sparede han dem ikke for hård kritik, kun Anna blev rost som uberørt af Kunstakademiets undervisning. Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 7. Samt rester af udstillingsetiket på bagsiden, At Karl Madsen har en helt specielt sym- pati for Anna Ancher og hendes kunst fornemmes i billedets uforstyrrende iagttagelse, der, om end respektfuld, grænser mod det voyeuristiske. Billedets beskæring med den rygvendte Anna i det højre hjørne - skåret over både af lærredets bund og højre side - er yderligere med til at give indtrykket af et flygtigt, næsten fotografisk øjebliksbillede. Som maler var Anna Ancher netop kendt som meget blufærdig. Hendes kunst var hende en privatsag, hvorfor hun ikke inviterede gæster i sit atelier. Karl Madsen giver os hermed et sjældent indblik i Anna Anchers liv. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

19 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Børneselskab i en blå stue, Skagen. Sign. A.A. Olie på lærred. 45 x 59. Børn var et af Anna Anchers yndlingsmotiver. Dette maleri rummer usædvanligt mange figurer. Væggene er mættet af flimrende stærke blå nuancer. En palet man bl.a. kender til fra Anna Anchers hovedværk Solskin i den blå stue fra 1891, hvor datteren Helga sidder og hækler. Børnene sidder her forventningsfulde omkring bordet, mens der hældes kakao i kopperne. Anna Ancher havde på rejser til udlandet stiftet bekendtskab med Rembrandt malerier, hvor selve lyskilden er skjult for beskueren. Her er det lyset fra bordets dug, der lyser børnenes ansigter op. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 17

20 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Neruda Kvartetten med en del af tilhørerne til venstre, Studie til et større oliemaleri på Nasjonalgalleriet i Oslo, der gengiver en musikaften i Krøyers atelier i Bredgade 33. Usigneret. Olie på panel. 37 x 45. H. Chr. Christensen, nr Proveniens: Kunstnerens dødsboauktion 1910, kat. nr. 101, Fru professorinde Dagmar Neruda f. Holm, ABR auk. 47, 1953, kat. nr. 73 samt ABR auk. 532, 1989, kat. nr. 60. Neruda Kvartetten bestod af Franz Neruda, cello, Anton Svendsen på 1. violin., Holger Møller, 2. violin samt Chr. Pedersen, bratsch. Udstillet: Mindeudstillingen 1909, nr P. S. Krøyer udstillingen, Stiftelsen Modums Blaafarveværk 1992, nr. 41 a. Samt "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 53. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

21 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Interiør fra dagligstuen på Kruuseminde med personer omkring bordet i lampelys. Sign. M. A Olie på lærred. 68 x 60. Proveniens: ABR auk. 673, 2000, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 10. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 19

22 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

23 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Portræt af violinspillende herre. Sign. S.K., 21. juli Kul og vandfarve. Lysmål 21 x 11. Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr Proveniens: ABR auk. 695, 2001, kat. nr Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Henny Brodersen med papegøje siddende på skulderen. Sign. S. Krøyer, Mai Oliekridt og kul på papir. Lysmål 26,5 x 22. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 76. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Vibeke Krøyer læser ved lampelys. Sign. SK., Skagen, Nvbr. 1906, Til Mamma, fra Vibs, Jul, 06. Bly på papir. 19, 3 x 12,5. Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 82. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Italienske markarbejdere, Abbruzzerne. Sign. S. Krøyer. Bly på papir. Lysmål 20,5 x 15. Skitse til det store værk fra 1880, der hænger på Fyns Kunstmuseum. Proveniens: ABR auk. 649, 1998, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 84. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 To badende drenge, Skagen. Sign. S.K., Skagen 93. Bly på papir. 25 x 30,5. Motivet er en gentagelse af "Vent på os!", Hans Chr. Christensen nr. 506, der hænger på Skagens Museum. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 37. P.S. Krøyer vendte flere gange tilbage til badende drenge som motiv. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 21

24 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST 2007 detalje 22 BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

25 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Portræt af murerformand Heinrich Krone. Sign. S. Krøyer, Olie på lærred. 93 x 78. H. Chr. Christensen, nr Proveniens: Kammerherre, Hofjægermester C.E. Greve Rewentlow. Udstillet: Separatudstilling, Charlottenborg 1905, nr Samt "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 40. I perioden opførtes Københavns nye rådhus, og inden rådhuset endnu stod helt færdigt, blev der i 1901 afholdt en retrospektiv udstilling af dansk kunst under ledelse af kunstnerne Karl Madsen, Th. Philipsen og Kristian Zahrtmann. Udstillingen var en succes, og for en del af overskuddet blev P. S. Krøyer bestilt til at male et gruppeportræt af de ledende herrer bag rådhusbyggeriet, nemlig arkitekterne Martin Nyrop, Emil Jørgensen og murerformand Heinrich Krone. Gruppeportrættet af de tre herrer stående på vægtergangen over rådhusets hovedfacade sidder stadig på sin oprindelige plads over døren til læseværelset på rådhusbiblioteket. Nærværende portræt af murerformand Heinrich Krone med C. F. Hansens Vor Frue Kirke i baggrunden er et udsnit af gruppeportrættet fra rådhusbiblioteket. Portrættet af murerformand Heinrich Krone alene er antageligt et efterfølgende bestillingsarbejde. Portrættet af murerformanden i den fri luft under opførelsen af byggeriet giver en fornemmelse af, at Krøyer har fanget Krone i et afslappet øjebliksbillede, mere end en fornemmelse af egentlig iscenesættelse i anledning af det repræsentative portræt. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 23

26 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Blomstersælgerske med hjulbør. Usigneret. Olie på plade. 23 x 33. Proveniens: Helga Anchers dødsboauktion, ABR auk. 193, 1966, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 86. Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Interiør fra Skagen med to børn i en døråbning. Sign. VJ, 75, Skagen. Olie på lærred. 23 x 18. På bagsiden stempel fra kunstnerens dødsbo. Proveniens: Winkel & Magnussen, auk. 357, kat. nr Udstillet: "Herning i Skagen", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 72. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

27 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen Anna Ancher, f. Skagen 1859, d. sst Avislæsning i Skagenshjemmet. Sign. A. Ancher, Olie på lærred. 46 x 60,5. Proveniens: ABR auk. 698, 2001, kat. nr Udstillet: Charlottenborg, 1926, kat. nr. 3. Samt "Skagen i Herning", Herning Kongrescenter, 2002, kat. nr. 47. På dugen aftegner vinduets sprosser sig poetisk i lysfelter ved siden af sytøjet. Maleriet udstråler en rolig hjemlig at- mosfære. Avisen læses og sytøjet ordnes i en stille eftermiddagstime. Farvernes detaljerigdom folder sig ud i lyset i vinduesnicherne. Anna Ancher udviser følelse, indlevelse og intimitet i portrætterne og hun er blandt de første danske malere, der tilslutter sig impressionismens grundidé om, at lyset er det centrale i maleriet. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 25

28 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Strandparti med store sten. Sign. VJ, Hellebæk, 20/6-83. Olie på plade. 27 x 42. Proveniens: ABR auk. 538, 1990, kat. nr Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Uroligt vejr over stranden ved Hornbæk. Sign. V. Johansen 75, Hornbæk. Olie på lærred. 23 x 30. Afbildet Viggo Johansen, f. København 1851, d. sst Landskab med løvtræer ved en skrænt. Sign. VJ, Olie på plade. 48 x 58. Proveniens: ABR auk. 690, 2001, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

29 FRA 8. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES PÅ: skagen CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Udsigt over landskab med køer. Sign. HA. Olie på plade. 41 x 30,5. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 70. Afbildet CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Forblæste træer, Skagen. Sign. H. Ancher. Olie på lærred, monteret på plade. 36 x 29. Proveniens: ABR auk. 695, 2001, kat. nr Kongrescenter, 2002, kat. nr. 80. Afbildet P. S. Krøyer, f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909 Parti fra Kullen. Sign. S.K Olie på lærred. 30 x 38,5. Ikke i Hans Chr. Christensens fortegnelse. På bagsiden stempel fra kunstnerens dødsboauktion, Kongrescenter, 2002, kat. nr. 99. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN 27

30 skagen NB : AFHENTNING AF KØBTE EFFEKTER SENEST 31. AUGUST CD Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst Hesteportræt. Sign. HA, 96. Olie på lærred. 73 x 60. Afbildet CD Johannes Wilhjelm, f. Nakskov 1868, d. København 1938 Interiør med avislæsende fisker ved vindueskarm med potteplante. Sign. JW. Olie på lærred. 56 x 46. Afbildet Laurits Tuxen, f. København 1853, d. sst Havnen i Gudhjem. Sign. LT, 23. Olie på plade. 29 x 20. Afbildet Michael Ancher, f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927 Portræt af kvinde med hvid pelsstola. Sign. Mich. Ancher, Skagen, 20-21/4, 20. Olie på plade. 40,5 x 30. Kongrescenter, 2002, kat. nr. 33. Afbildet BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION SKAGEN

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

Børn i Skagen. 1870-1910 i virkeligheden og i kunsten. www.skagensmuseum.dk. Viggo Johansen: Børn, der maler forårsblomster. 1894. SKM.

Børn i Skagen. 1870-1910 i virkeligheden og i kunsten. www.skagensmuseum.dk. Viggo Johansen: Børn, der maler forårsblomster. 1894. SKM. Børn i Skagen 1870-1910 i virkeligheden og i kunsten Undervis ningsmat eriale for 2.-3. klasse Viggo Johansen: Børn, der maler forårsblomster. 1894. SKM. Skolebørn fra Gl. Skagen. Ca. 1885. Foto: SBE www.skagensmuseum.dk

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

ELISABETH FABRITIUS: TRE NORDISKE KUNSTNERPAR.

ELISABETH FABRITIUS: TRE NORDISKE KUNSTNERPAR. ELISABETH FABRITIUS: TRE NORDISKE KUNSTNERPAR. Bidrag til udstillingskatalog: (Barbara Schaefer og Andrea Blühm red.): Künstlerpaare, Liebe. Kunst und Leidenschaft, Wallraf-Richartz-Museum und Fondation

Læs mere

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1998

Vejby-Tibirke årbog 1998 Vejby-Tibirke årbog 1998 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1998 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 2 Af samme forfatter: 500 års verdenskunst. (Redigeret s.m. Holger Reenberg),

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN NUMMER 3 FEBRUAR 2003 Forsidefoto: Olaf Rude: Opstilling,

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR.2, 23. ÅRGANG, MAJ 2015 KOT NR. 2, 23 ÅRGANG 23

KUNST OMKRING TROLDEN NR.2, 23. ÅRGANG, MAJ 2015 KOT NR. 2, 23 ÅRGANG 23 KUNST OMKRING TROLDEN NR.2, 23. ÅRGANG, MAJ 2015 KOT NR. 2, 23 ÅRGANG 23 K.O.T. - Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling Gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Fonde efter år

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 19. ÅRGANG, FEBRUAR 2011

KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 19. ÅRGANG, FEBRUAR 2011 EVA STEEN CHRISTENSEN Retrospektiv udstilling 1. 12. 2010-1. 5. 2011 KUNST OMKRING TROLDEN NR. 1, 19. ÅRGANG, FEBRUAR 2011 Læs om: Billedhuggerne Eva Steen Christensen og Sophus Ejler Jepsen, fotografen

Læs mere

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper

tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper international F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S tirsdag 1. marts kl. 13 sølv, porcelæn og fajance onsdag 2. marts kl. 13 orientalsk kunstindustri kl. 14 tæpper torsdag 3. marts kl. 13 ure, møbler og

Læs mere

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek Udgivet med støtte fra Augustinus Fonden Beckett-Fonden Direktør Bent Fredberg, Brøndums Hotel, Skagen Forord

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 2000

Vejby-Tibirke årbog 2000 Vejby-Tibirke årbog 00 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 00 Indhold Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

DET MODERNE GENNEMBRUD 1870-1890

DET MODERNE GENNEMBRUD 1870-1890 ANTOLOGI DET MODERNE GENNEMBRUD 1870-1890 ANTOLOGI 2002 Skoletjenesten Golden Days in Copenhagen ISBN: 87-87902-87-7 2. oplag 2003 Redaktion: Anne-Mette Birkvad Vibeke Mader Sidsel Risted Staun Layout:

Læs mere

STJÅLNE KUNSTVÆRKER J.F. WILLUMSEN KUNST OG KEMI KULTURSKAT FRA FÆRØERNE GUSTAV WIED KUNSTNERENS DILEMMA DANSK SØLV SOMMELIERENS VINE HENRI MATISSE

STJÅLNE KUNSTVÆRKER J.F. WILLUMSEN KUNST OG KEMI KULTURSKAT FRA FÆRØERNE GUSTAV WIED KUNSTNERENS DILEMMA DANSK SØLV SOMMELIERENS VINE HENRI MATISSE STJÅLNE KUNSTVÆRKER HVAD GØR AUKTIONSHUSENE? J.F. WILLUMSEN ÉN KUNSTNER, TO MUSÉER KUNST OG KEMI INTERVIEW MED MADS ØVLISEN KULTURSKAT FRA FÆRØERNE EVENSEN-ARKIVET GUSTAV WIED ET FORFATTERSKAB UNDER HAMMEREN

Læs mere

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb.

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Kapitel 1: Barndom og opvækst i Vejle. Forældrene og familien. Harald Kidde og dennes familie. Hos kæmner Birch. Hos Kiddes i København. Kunstakademiet.

Læs mere

MODERSOHN- BECKER Den tyske maler har

MODERSOHN- BECKER Den tyske maler har »Og nu ved jeg ikke engang, hvordan jeg skal skrive mit navn. Jeg er ikke Modersohn, og jeg er heller ikke længere Paula Becker. Jeg er mig, og det håber jeg at blive mere og mere.«paula Modersohn-Becker

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«af Hans Bohr Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«2 Så langt jeg kan huske tilbage er det minder fra Tisvilde, der dukker op. Mine forældre havde lejet hus

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING

FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING Et eksplorativt spilunivers der lader eleverne udforske guldalderkunst gennem sjove animationer og en masse muligheder for at flytte rundt på indholdet i malerierne,

Læs mere

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN EGON SOMMERS IKONER 100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN NATURENS FORMER SKØNVIRKE HVAD SEKRETÆREN GEMTE GULDALDERFUND UDSTILLINGSAUKTUEL JØRN UTZON PÅ AUKTION MED MOGENS RUKOV KUNST I VERDENSKLASSE OLESEN SAMLINGEN

Læs mere

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer Korintherbrevet 79 Jubilæum! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år Juni 2013 20. årgang lokalrådet 30 år silkeå kolav nu med køer ØHU & GF oprykket! Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere

Læs mere

Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier

Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier 95 KOLONI- HAVEN PÅ VÆGGEN Alma og Vagn Nielsens kunstsamling Af Hanne Abildgaard Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier frem opbyggede Alma og Vagn Nielsen, for en almindelig arbejderindkomst, en omfattende

Læs mere