Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab"

Transkript

1 Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6 Parker og urbane landskaber Dias 1

2 Byer i Vandbalance Byer i Vandbalance udvikler systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. Uanset om byen er en dansk provinsby eller en indisk millionby skal der opnås en vandbalance, dvs. byen: - Forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes - Forbedrer hele tiden kvaliteten af vandkredsløbet ved at fjerne miljøskadelige stoffer før regnvand og spildevand sendes ud af byen - Skaber en stærk grøn struktur, der håndterer regnvand, dæmper klimaforandringer, forbedrer bynaturen, og øger byboernes velbefindende

3 Transition Towards Water Sensitive Cities Rebekah Brown et al

4 Et livgivende blåt / grønt netværk ABC Water Design Guidelines, Singapore 2011

5 Byens landskab som Vandforsyningsopland Særlige drikkvandsinteresser GEUS 2004 City as a Catchment - City of Melbourne 2009

6 Byens landskab som Vandforsyningsopland Seperat og Fælles kloakeret Opsamling i central vandvej Afløbssystemet, Spildevandscenter Avedøre 2011 ABC Water Design Guidelines, Singapore 2011

7 Variation af vandforsyningskilder Water sources in Singapore ABC Water Design Guidelines, Singapore 2011

8 Fokus på regnvand som mulig forsyningskilde City as a Catchment - City of Melbourne 2009

9 Fit-for-purpose Indføre brug af sekundavand? City as a Catchment - City of Melbourne 2009

10 Vandbalancemodel København 2006 Det forudses, at det i fremtiden bliver vanskeligere at sikre en stabil vandforsyning baseret på de nuværende ressourcer, blandt andet når effekten af det europæiske vandrammedirektiv slår igennem(...) Derfor skal alternativer udforskes, og disse bør være I tråd med principper for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, hvor der sikres samspil mellem nature, ressourcer og kultur. (Rygaard, Martin et al, DTU, 2006) Integreret håndtering af vand og spildevand i København DTU 2006

11 Betragte regnvandet som en værdifuld ressource 60 Nedbør Fordampning Import af grundvand 30 Forbrug 10 Nedsivning 60 Afledning af regnvand til kloak Integrering af regnvand i byens landskab Formålet med PhD-projektet er at bidrage til en bedre forståelse af de kvalitative betydninger det kan have for bylandskabet, hvis regnvandet integreres i byens vandforsyning med sigte på at skabe en bedre lokal vandbalance. Integrering af regnvandet i byens vandforsyning

12 Scenarier for vandbalance byens landskab Udforske de kvalitative betydninger og fysiske aftryk i byens landskab der kan opstå ved forskellige grader af lokal vandbalance. -> beskrive kvalitative fysiske situation og mulige aftryk Fysiske aftryk i byens landskab som følge af integration i vandsystemerne

13 Scenarier for regnvand som ressource i byens landskab Regnvand i samspil med byens naturlige vandbalance Regnvand som integreret del af byens vandforsyning

14 Regn-forsyning Integreret i byens landskab Melbourne Australien 2011

15 Regn-forsyning integreret i landskabet mellem bygningerne Potsdamer Platz Berlin, Tyskland 1998

16 Regn-forsyning integreret i bygningers landskab The gardens function as the "lungs and kidneys" of the building, cleaning air and gray water as well as providing comfortable climate control without air-conditioning. Water is first diverted to an outdoor constructed wetland and pond. From that point it is piped into the first atrium garden pool next to the building's library. This pool contains fish and plantings that absorb toxins. From the library pool the water is sent to the second atrium water feature for its final cleaning. This pool has a shallow-patterned concrete plate with water plants growing on its surface. The water drips into a deep cistern for storage and recycling in the building's irrigation system. Alterra Institute for Environmental Research, Holland 1999

17 Denmark Copenhagen - Harrestrup Stream Catchment Copenhagen Denmark

18 Vandforsyning Brøndby Kommune 2/3 import 1/3? 100% Regional Vandforsyningsdistribution Kommunal vandbalance Grundvand

19 Skov og Landskab Vandforsyning i Brøndby kommune - skalaforhold Regnvand 100% Grundvand Kommunal vandbalance? Intern opsamling og distribution? Kombination - synergi København Brøndbyerne? Lokal magasinering og anvendelse Dias 19

20 Kortlægning og beskrivelse af byens landskab Bylandskabets horisonter Det landskabelige fundaments geologiske horisonter Byens forsyningsnetværk

21 Kortlægning og beskrivelse af Brøndbyerne Byens Overflader Byens regnvandssystem Kort og Matrikelstyrelsen Spildevandscenter Avedøre

22 Kortlægning og beskrivelse af Brøndbyerne Byens Overflader Byens drikkevandssystem Spildevandscenter Avedøre / Orbicon

23 På vej mod et lukket vandkredsløb Brøndby som case Import af grundvand 1,2 Nedbør på befæstede overflader 3,2 Afledning af regnvand fra befæstelse til kloak og seperatsystem 1,9 Forbrug 3,2 + 1,9 - Befolkningstal pers - Samlet areal 2800 Ha - Befæstet areal 460 Ha (35% i bebyggede områder) - Årligt samlet Vandforbrug 1,9 mio m3 - Lokal indvinding 0,7 mio m3 - Import af grundvand 1,2 mio m3 - Årlig normal nedbørsafstrømning 3,2 mio m3 (700mm x 460 Ha) Afværge Lokal indvinding pumpninger af grundvand 0,02 til kloak 0,7 - Lokale sekundavandspotentialer 0,42 mio m3-2 Afværgepumpninger 0,02 mio m3 - Ny afværgepumpning 0,4 mio m3 Imponerende HØJ MIDDEL Minimal LAV Grad af Selvforsyning % Hvorfor denne vurdering? Hvordan opnås denne forsyningsgrad?

24 Stikord til Overvejelser - Hvor er der størst volumen at hente? - Hvilken grad af centralisering eller decentralisering er passende? - Hvilken vandkvalitetsvurdering er passende? (fit for purpose) - Hvilket teknologisk niveau er nødvendigt? - Hvilke miljømæssige overvejelser medfører scenarierne? - Har det betydning om oplandet er fælles- eller seperatkloakeret? - Indenfor hvilken tidshorisont kan vandbalancen opnås?

25 Rosalina Wenningsted-Torgard, cand.arch PhD studies - Copenhagen University Life Science, Forest & Landscape Rolighedsvej 23 DK Frederiksberg

26

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder

Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder Af: Vejleder: Kandidat modul 1, Geografi Eva Kirstine Fabricius, Peter Frederiksen ENSPAC, Roskilde Universitet Søren Halkier, Forår 2011

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren 1 Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Udgiver: DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vandhuset Danmarksvej 26,

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

2BG. Koblede afkoblinger. HarrestrupÅÅcasestudie. Vilkår for landskabsbaserede afkoblinger af regnvand i det københavnske kloakopland til Harrestrup Å

2BG. Koblede afkoblinger. HarrestrupÅÅcasestudie. Vilkår for landskabsbaserede afkoblinger af regnvand i det københavnske kloakopland til Harrestrup Å 2BG HarrestrupÅÅcasestudie casestudie Harrestrup Koblede afkoblinger Vilkår for landskabsbaserede afkoblinger af regnvand i det københavnske kloakopland til Harrestrup Å Arbejdsrapport 2BG-projektet 2009

Læs mere

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog om Grøn Lov og Praksis

Håndbog om Grøn Lov og Praksis Håndbog om Grøn Lov og Praksis 8.1 Grønne tage Af Barbara Kleinlercher Miljøingeniør, Grontmij Maj 2012 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 8.1 Grønne tage Af Miljøingeniør Barbara Kleinlercher Barbara.Kleinlercher@grontmij.dk

Læs mere

Sekundavand i Nordhavn En forundersøgelse til strategi for alternativ vandleverance

Sekundavand i Nordhavn En forundersøgelse til strategi for alternativ vandleverance Sekundavand i Nordhavn En forundersøgelse til strategi for alternativ vandleverance Martin Rygaard Lene Alsbjørn Morten Ejsing Berit Godskesen René Hansen (DTU Miljø) (Aalborg Universitet København) (Københavns

Læs mere

Notat om grønne tage 15-01-2010. Sagsnr. 2010-5899

Notat om grønne tage 15-01-2010. Sagsnr. 2010-5899 15-01-2010 Notat om grønne tage Der er få, om nogen teknologi, der kan give så mange fordele for den offentlige og private sektor som grøn tag infrastruktur. De er i høj grad en funktion af design, struktur

Læs mere

Regn- og spildevand i forstæderne

Regn- og spildevand i forstæderne Regn- og spildevand i forstæderne aktuelle udfordringer og muligheder i Brøndby, Langeskov, Torsted-Bankager og Aalborg Øst Arbejdsnotat til Forstædernes Tænketank Marina Bergen Jensen og Ole Fryd Skov

Læs mere

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 Til Gruppe 1 Dokumenttype Behovsbeskrivelse Dato Maj 2014 BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 BEHOVSBESKRIVELSE GRUPPE 1 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for projektet 1 1.2 Formålet med

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 2011 Sekretariatsleder Lisbeth Verner ATV-Fonden for Jord og Grundvand Bygning 115 -

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København

Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København Maj 2011 Kolofon Titel: Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København Emneord: Gråtvand vand fra håndvask og

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Strategier for bæredygtig byudvikling

Strategier for bæredygtig byudvikling Strategier for bæredygtig byudvikling Kjell Nilsson Jakriborg, Sverige. Foto Kjell Nilsson Jakriborg, Sverige. Foto Kjell Nilsson Bytilvækst i Randstad-området i Holland (tv. ) og regionen omkring Leipzig-Halle

Læs mere

Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal

Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal Dommerbetænkning 1. etape 2012 Dommerbetænkning 1. etape 2012 Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal Juryens foreløbige betænkning fra konkurrence, der afvikles i to faser 22. august 2012 Indledning

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nr. 1 april 2011/63. årgang

Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr.

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 90 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] PARCELHUSHAVEN

Læs mere

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk. De danske klynger og netværk har selv bidraget

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN Til Naturstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF

Læs mere