Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Posthornet 04/10 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening interview - Jørgen Ebbesen Side 6 Pensionistkursus IV - EU-kursus Pensionistklubben POSTEN Silkeborg Sommerudflugt På tur med Postpensionisterne Odense Side 12 Side 20 Side 26

2 Indhold Sommertid - agurketid - sovetid og hvad så? 4 interview - Jørgen Ebbesen 6 Pensionistkursus IV - EU-kursus 12 Købmagergade Seniorklubs tur til Nordjylland 14 Vinteransøgning 16 Med Postpensionisterne i Hillerød på ferie til Alsace i Frankrig 18 Pensionistklubben POSTEN Silkeborg Sommerudflugt 20 Østfyns Post Seniorer på udflugt til hovedstaden 22 Postvæsenets Pensionistforening Fredericia 24 På tur med Postpensionisterne Odense 26 Nyt fra klubberne 28 Nordisk samarbejde 31 6 Jørgen Ebbesen har visioner og er eminent til at formidle dem. Det er kvaliteter, han i høj grad gjorde brug af i sine næsten 10 år som formand for Postpensionisternes Landsforening. side 6 4Det kan en gang i mellem nytte noget at stå sammen om noget. Men må så erkende, at det er gået ud over andre, bl.a. forkortelsen af dagpengeperioden. side 4 Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 4 august årgang Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefax Redaktion: Henning Dam Krag (ansv.) I redaktionen Per Lund Simonsen og Bent Christensen Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 6. september ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Henning Dam Krag, Telefon Mobil Næstformand: Johnny Madsen, tlf Kasserer: Per Lindgaard Tlf Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf Svend Svendsen, tlf Solveig Elbek, tlf værdigenstande og historiske samlinger Besøget på Rosenborg Slot var en meget stor oplevelse, og vi var alle enige om, at vi kunne glæde os over, at så mange var bevaret her. side 22 Leif Aage Hansen, tlf Suppleanter: Palle Husum Frederiksen, tlf Peter Andersen, tlf Forsidefoto: Hans B. Henriksen

3 Leder Politikernes blinde ældrevinkel Hans Edvard Nørregaard Nielsen skriver i sin bog Som Sagt, at han endnu ikke er nået til vejs ende med sit forsøg på at forstå, hvorfor lægevidenskaben har anvendt så mange af sine ressourcer på at gøre folk gamle, når samfundet så åbenlyst ikke bryder sig om gamle folk. Vinklen i denne aforisme er selvfølgelig galgenhumoristisk, men rummer alligevel et gran af sandhed. Gennem mange år er landets pensionister af især yngre politikere blevet forsynet med det lidet flatterende prædikat Ældrebyrden og har dermed indirekte antydet, at pensionisterne ligger samfundet til last. Og det over for en gruppe borgere, der har betalt deres samfundsydelser, og som, når alt kommer til alt, er grundlæggerne af vores moderne samfund. Respekt for de ældre er hos politikerne en mangelvare, men som følge af den finansielle krise, hvor de økonomisk mest velbjergede alligevel har fået betydelige skattelettelser, har piben tilsyneladende fået en anden lyd. Politikernes blinde ældrevinkel har nemlig pludselig ændret retning og fået dem til at flytte signaler, så pensionisterne nu ikke kun er en ældrebyrde, men også er blevet til malkekvæg, som kan pålægges flere og flere byrder. Ældrebyrden er i politikernes optik meget belejligt blevet konverteret til begrebet Ældrestyrke, når regningen for en fejlslagen økonomisk politik skal betales. Langt de fleste pensionister lever en aktiv tilværelse frem for i en vegeterende tilstand og har også kræfter til at sige fra, når deres levevilkår forringes. Derfor slår jeg i min klumme andetsteds i dette nummer af Posthornet bl.a. til lyd for, at vi hver især bruger det netværk, vi er en del af, og såvel herigennem som individuelt holdningsmæssigt bearbejder beslutningstagerne på alle niveauer. For, som det hedder i en gammel talemåde: Den, der tier, samtykker. Jørgen Ebbesen Henning Dam Formand Krag Formand 3 Posthornet oktober 2009 Posthornet august

4 Sommertid - agurketid - sovetid og hvad så? Når dette nummer af Posthornet er hos dig, så er der ca. en måned tilbage af sommertiden Medierne har jo travlt med at finde agurkerne frem i denne tid. Selv om det er beskæmmende, må vi erkende, at det, der i dag er meningsdannende i dagens Danmark, er TV-aviserne og de kulørte formiddagsblade. Når vi ser og læser disse meningsdannere, vælger de fleste læsere og seere at sige til selv: Det er s... nok rigtigt og vælger så at vende sig om på den anden side og sove videre. Hvad betyder det så? Jo, det betyder, at det er de ganske få, der manipulerer med de mange. Når de mange så vågner op og vil gøre vrøvl, er det som regel for sent. Hvad kan vi så gøre ved det? Vi skal vågne op og bruge det netværk, som vi selv er en del af. Vores umiddelbare netværk har jo udspring i Postpensionisternes Landsforening (PL). I vores formålsparagraf står bl.a. i 2: PL har til formål at arbejde for opnåelse af de til enhver tid bedst mulige pensionsvilkår for foreningens medlemmer og deres efterladte, at virke for gennemførelse af sager af økonomisk og social betydning for medlemmerne, samt styrke sammenholdet mellem pensionisterne indbyrdes. PL s medlemmer er automatisk medlem af Statspensionisternes Centralforening og igennem den, modtager vi bladet Statspensionisten. Vi har alle lige modtaget nr. 3 /juni Dette nummer indeholder referater fra nogle af de netværk, vi som medlem af PL kan gøre gavn af, og netværk, som har brug for opbakning fra dig som medlem af PL. Ja, for den sags skyld brug for opbakning af alle PENSIONISTER OG SENIORER. Som I kan læse, er Ældremobiliseringen en sammenslutning på ca medlemmer, bestående af Pensionisternes 4 Posthornet august 2010

5 hennings Lederklumme Samvirke, LO Faglige seniorer, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark. PL s medlemmer er tilknyttet Pensionisternes Samvirke. Ældremobiliseringen har sammen med andre ældreorganisationer haft held med at få ændret Regeringen og Dansk Folkepartis genopretningspakke. Med det resultat, at suspensionen af reguleringen af overførselsindkomster - herunder folkepensionen, blev taget af bordet. Det kan en gang i mellem nytte noget at stå sammen om noget. Men må så erkende, at det er gået ud over andre, bl.a. forkortelsen af dagpengeperioden. En trøst er det dog, at vi ved at sige fra, har fået politikerne til at se lidt bort fra at altid at trykke på automatpiloten (pensionisterne), når der skal kradses penge ind i statskassen. Vi er flere gange blevet kaldt for ældrebyrden, og lad os derfor se på den udligningsskat på 6 %, der nu er blevet tillagt alle med en pension på over kr. i I dette beløb indgår alle pensionsudbetalinger, herunder tjenestemandspensioner, folkepensioner og ATP samt diverse pensionsordninger. Nu er vi ikke kun ældrebyrde, men er også blevet til malkekvæg. Ud over de økonomiske drillerier er der jo også hele ældreomsorgen, som vi hele tiden skal være opmærksom på. Her læser vi og hører vi uafbrudt om de store problemer, der er i Regioner og Kommuner. De skriver hele tiden om problemer. Det er måske for, at vi skal gøres møre og bare skal acceptere alle nedskæringerne. Hvad med at kalde det udfordringer i stedet for og bruge vi pensionister/seniorers netværk til at ordne tingene på en menneskeværdig måde. I kommunerne er der et Ældreråd, hvor du som borger, der er fyldt 60 år, har været med til at vælge. Huskede du det? Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen. Det skal høres om alle forslag, der forelægges i fagudvalg og i kommunalbestyrelser, og som vedrører ældres vilkår. Høringspligten gælder også for afgørelser, som træffes af administrationen. Ældrerådet skal altså hele tiden puste kommunalpolitikerne i nakken. Om det virker? Det skal du nu i gang med at følge op på derhjemme i din kommune. Det er selvfølgelig et problem, hvis du i din kommune har valgt Tordenskjolds Soldater, valgt samme person til at sidde i Ældrerådet og som Kommunalpolitiker. Det er jo at sætte ræven til at vogte gæs. Det virke måske lidt provokerende at skrive ovennævnte i denne søde sommertid - agurketid og sovetid. Men hør nu her kære medlem af PL og alle I andre. Vi kan konstatere, at vi som menneskelige mennesker har for vane næsten altid at vælge en person, som vi har tillid til, og lade ham/hende ordne det hele. Vi lægger os så om på den anden side og sover videre. Det kan vi ikke være bekendt, ham/ hende, som vi har valgt, har et ønske om at have en god og konstruktiv forbindelse med det bagland, som har valg ham/hende. Det sker i de fleste tilfælde desværre ikke. Så PL s sommerønske er: Vi håber, at når alle har haft en god sommertid - agurketid og sovetid, at I alle så er klar til at tage fat og følge op ( puste lidt i nakken ) overfor alle dem, I har været med til at vælge. Det gælder alle valgte - lige fra den lokale klub til folkene på tinge. Vi ønsker alle sammen hinanden en rigtig God Arbejdslyst. Henning Dam Krag Posthornet august

6 v/per Lund Simonsen Jørgen Ebbesen 6 Posthornet august 2010

7 interview - Engagement og Gennemslagskraft Landsforeningens afgåede formand besidder desuden en oprigtig social indignation og evne til at handle på den. Jørgen Ebbesen har visioner og er eminent til at formidle dem. Det er kvaliteter, han i høj grad gjorde brug af i sine næsten 10 år som formand for Postpensionisternes Landsforening. Posthornet august

8 Jørgen Ebbesen blev valgt som formand for Postpensionisternes Landsforening (PL) på den første generalforsamling, efter at Landsforeningen i 2001 blev en selvstændig organisation - øvrigt som den eneste selvstændige pensionistorganisation inden for staten. Fra starten lagde han mange kræfter i og brød gerne en lanse for at opbygge en slagkraftig organisation, der var i stand til at forfægte pensionisternes synspunkter både i samfundet som sådan og i de fora, hvor Landsforeningen er repræsenteret. Det var afgørende for mig, at PL ude omkrig i systemet, og her tænker jeg især på Statspensionisternes Centralforening og Statsansattes Kartel senere OAO - blev betragtet som en organisation, der på kvalificeret måde kunne varetage pensionisternes interesser. Jeg er glad for at kunne sige, at det lykkedes. PL er i dag til fulde respekteret og anerkendt som en organisation, der op til overenskomstforhandlingerne kompetent - og faktisk som den eneste - med uangribelige beregninger i SC dokumenterer statspensionisternes krav. Statspensionisternes Centralforening (SC) En handlekraftig og synlig SC, der kan sætte dagsordenen og få politisk indflydelse, var et af pejlemærkerne for Jørgen Ebbesen i hans tid som næstformand i SC. Men også en organisation, der formulerede realistiske krav til overenskomstforhandlingerne, og som blev taget alvorligt. Og han lægger ikke skjul på, at han var temmelig skuffet efter de første møder, han deltog i. SC fremsatte nogle krav, som var helt fritsvævende og udokumenterede eksempelvis op til 30 pct. i pensionsstigninger og som ikke havde nogen som helst chance for at blive gennemført. Man ville ikke acceptere, at statspensionisterne ikke fik del i de såkaldte bløde værdier midler, der ved overenskomstforhandlingerne blev afsat til barsel, ferie etc. Det var helt uholdbart og min helt klare opfattelse, at der måtte ske et sporskifte og føres en anden politik, hvis SC skulle tages alvorligt og blive hørt, siger Jørgen. Du blev opfordret til at blive formand i SC og var formand for det udvalg, der udarbejdede nye vedtægter. Det er rigtigt, at jeg i 2003, da Peter Søndergaard gik af, blev kraftigt tilskyndet til at overtage formandsposten, men på daværende tidspunkt var jeg stærkt optaget i PL, og jeg ville ikke lægge flere kræfter i SC og på den måde af tidsmæssige årsager trappe ned på arbejdet i PL. Min beslutning om at takke nej til formandshvervet i SC har jeg aldrig fortrudt. Jørgen Fischer fra politiforbundet blev i stedet formand i SC, og med ham havde Jørgen Ebbesen, der blev valgt til næstformand, fra starten et fortrinligt samarbejde. Jørgen Fischer og jeg var enige om, at SC måtte skifte signaler, hvis den skulle gøre sig gældende som en aktiv og betydende Centralforening for statens mange pensionister. Og som vel at mærke formulerede seriøse og veldokumenterede krav. Vi var også enige om, at der var behov for en anden struktur, og jeg blev formand for det udvalg, der fik til opgave at udarbejde nye vedtægter. Efter mange møder og megen diskussion blev den nye struktur vedtaget på repræsentantskabsmødet i SC er nu organiseret med en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg, der populært sagt er det styrende organ, og som følger op på tingene. Jørgen Ebbesen noterer med tilfredshed, at den ny struktur har været medvirkende til, at Statspensionisternes Centralforening er blevet en pensionistorganisation, der i dag fremstår skarpere og stærkere, fordi den også politisk og analytisk er blevet mere slagkraftig. Statsansattes Kartel - Offentligt Ansattes Organisationer I Statsansattes Kartel (StK) var PL via medlemskabet i SC repræsenteret i hovedbestyrelsen, og her havde vi en tilfredsstillende indflydelse. Vi deltog i samtlige hovedbestyrelsesmøder, og PL havde gode muligheder for at fremføre pensionisternes krav og ønsker, siger Jørgen. I 2007 fusionerede StK med Det kommunale Kartel (DKK). Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) blev stiftet. Jørgen lægger ikke skjul på, at der var begyndervanskeligheder. 8 Posthornet august 2010

9 Der var ifølge OAO s vedtægter lagt op til, at SC alene skulle indkaldes til repræsentantskabsmøde hvert 4. år, og vores indflydelse ville dermed blive kraftigt reduceret. Det protesterede vi naturligvis over, og det blev da også til, at SC fik tilsagn om at blive indkaldt til møder i OAO s forretningsudvalg, når pensionsspørgsmål skulle drøftes. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 (OK 2008), der var den første i OAO s levetid, deltog jeg da også i alle forretningsudvalgets møder, når pensionisternes forhold var dagsordenen. Men der var næsten udelukkende tale om efterretningssager orientering om det, man var blevet enige om ved natlige drøftelser. Beslutningerne var truffet. Det var selvfølgelig ikke tilfredsstillende og medvirkende til, at SC stemte nej til overenskomstforliget. Dels følte vi ikke, at vi havde haft reel indflydelse, dels følte vi, at pensionisternes velbegrundede krav var blevet droppet for at holde sig klar af finansministerens krav om en aktuarmæssig beregning af fradraget ved førtidspensionering og en højere pligtig afgangsalder i politiet, fængselsvæsenet og militæret. Jørgen Ebbesen betegner i det hele taget OK 2008 som en stor skuffelse, der betød, at SC efterfølgende havde en drøftelse med samtlige centralorganisationer, der trods alt anerkendte forløbet i 2008 som utilfredsstillende for statspensionisterne, men under de givne omstændigheder uafvendeligt. Under drøftelserne gav centralorganisationerne utryk for, at man meget gerne ville genoprette samarbejdet, og man også ville være opmærksom på pensionisternes krav ved den næste overenskomstfornyelse i Det drejer sig primært om 2 hovedkrav, nemlig ændring af tjenestemandspensionslovens 27 og bortfald af begrebet pensionsgivende løn, som OAO har givet tilsagn om at videreføre, fortæller Jørgen. Kravet om og argumentationen for bortfald af begrebet pensionsgivende løn er i øvrigt rejst og dokumenteret af PL, og det er Jørgen Ebbesen, der egenhændigt har foretaget beregningerne. Du er jo kendt for dine analytiske evner og din unikke flair for talbehandling, egenskaber, der ved overenskomstforhandlingerne i 2005 gav sig udslag i et ganske gunstigt resultat for landets knap statspensionister. Ja, det er ikke helt forkert, siger Jørgen beskedent. Materialet kom til veje, fordi vi havde en beslutning om at få analyseret lønudviklingen og pensionsudviklingen siden Beregningerne viste, at pensionen i gennemsnit var sakket knap 2 procent bagud i forhold til lønudviklingen gennem de forløbne 10 år. Det materiale, jeg havde udarbejdet, blev forelagt de øvrige tjenestemandsorganisationer med et ønske om, at problemstillingen blev rejst som et krav ved overenskomstforhandlingerne. Det blev det, og herudover desuden, at pensionisterne ikke fremover skulle bidrage til de forskellige puljer, som de jo ikke fik del i. interview Posthornet august

10 Begge krav blev imødekommet. Pensionen blev opskrevet med 1 pct. udover den aftalte generelle lønfremgang, og pensionisterne blev fritaget for at betale til puljer. Det var et meget tilfredsstillende resultat. Jørgen Ebbesen lægger ikke skjul på, at samarbejdet i OAO og de øvrige centralorganisationer af og til har været anstrengt, men hans holdning til en udmeldelse, som det har været fremme på flere generalforsamlinger i PL, er krystalklar. Statspensionisterne har ingen chance for med vægt at fremføre sine krav og navnlig blive hørt, hvis vi ikke er medlem af en centralorganisation, og så må vi tage de bråvallaslag, der hører med. Udmeldelse er efter min mening udelukket og vil være særdeles uklogt, understreger han og føjer til, at der som nævnt er stor forståelse i OAO for pensionisternes to hovedkrav til OK Og så der ligger der i øvrigt en stor opgave i at få skabt forståelse for både i befolkningen i almindelighed, centralorganisationerne og ikke mindst hos den nuværende finansminister - at statspensionen ikke er en foræring, men noget, som statspensionisterne selv har betalt gennem løntilbageholdenhed gennem et langt arbejdsliv, fremhæver Jørgen. Social ansvarlighed Jørgen Ebbesen besidder en ægte social indignation, der har medført, at han har også lagt kræfter i at tale de svageste samfundsgruppers sag. Det drejer sig bl.a. om Satspuljen og den omstændighed, at overførselsindkomster, herunder folkepensionen, reguleres på baggrund af en prisudvikling, der ligger 2 år tilbage. Pladsen i dette nummer af Posthornet tillader ikke at komme ind på substansen i problemstillingen og Jørgens argumenter, men de har tidligere været tilbundsgående behandlet i bladet og på PL s generalforsamlinger. Begge sager er i øvrigt af PL rejst politisk, men det har ikke været muligt - trods såvel mundtlige som skriftlige henvendelser - at få de politiske partier til at tage konkret stilling, endsige komme med holdbare argumenter. I denne sammenhæng skal også fremhæves Jørgen Ebbesens indsats for at synliggøre de urimeligheder, som skattefri fryns med de nuværende præmisser indebærer for størstedelen af befolkningen, der ikke får del i frynsegoderne, Samarbejdet med Post Danmark Jørgen Ebbesen betegner samarbejdet med Post Danmark som uvurderligt. På vore to årlige møder med den øverste ledelse oplever vi en ægte interesse for Postpensionisternes Landsforening og en anerkendelse af, at postpensionisterne i det omgivende samfund er gode ambassadører for Post Danmark. Vi møder forståelse for vores synspunkter og de ting, vi arbejder med, og det er ligegyldigt, om det drejer sig om overenskomstkrav eller andet. Og interessen er gensidig, for selv om man er blevet pensionist, følger de fleste af os med i, hvordan det går vores gamle arbejdsplads, siger Jørgen. Han fremhæver den økonomiske støtte, PL får fra Post Danmark, og de sponsorater af varierende karakter og størrelse, der bliver de 56 lokale klubber til del. Også arbejdet i klubberne viser Post Danmarks topledelse stor interesse for, og den bakker op om de tilskud og støtte af forskellig art, de lokale tjenestesteder bidrager med. Medlemstallet Ifølge finansloven er der i Danmark knap postpensionister, inkl. ægtefællepensionister, der modtager pension fra staten, men medlemstallet i Postpensionisternes Landsforening har i mange år ligget på omkring Medlemstallet har altid stået højt på min dagsorden, og hvis jeg skal tale om skuffelser i min formandsperiode, så er det, at det ikke er lykkedes at hverve flere medlemmer og skabe større forståelse for det arbejde, Landsforeningen udfører for alle postpensionister, uanset om de er medlemmer eller ej. Hvad tror du er årsagen til, at så mange tøver med at melde sig ind? Det er min opfattelse, at mange mennesker, når de går på pension eller efterløn, synes, at de gennem mange år har bidraget til organisationsarbejde, og at det må være nok. Pensionen kommer jo så at sige af sig selv. Men de glemmer, at det er bydende nødvendigt, at nogen forfægter 10 Posthornet august 2010

11 deres synspunkter og varetager deres interesser, hvis ikke pensionisternes vilkår i almindelighed skal forringes mere, end det allerede er sket. Kontingentet kan næppe skræmme nogen fra at blive medlem, men vi har ikke magtet i tilstrækkeligt omfang at skabe forståelse for, at jo flere medlemmer vi er, med desto større vægt kan vi tale pensionisternes sag Jørgen nævner de mange bestræbelser, der gennem årene er udfoldet både af PL og de lokale klubber for at hverve flere medlemmer, men desværre uden at det i nævneværdigt omfang har båret frugt. Det kan også hænge sammen med, at mange postpensionister ikke kender Landsforeningen, og hvad den står for. Synlighed er alfa og omega i denne sammenhæng. interview Epilog Jørgen Ebbesen fyldte 70 år den 11. maj 2010 og valgte at forlade formandsposten i Postpensionisternes Landsforening på generalforsamlingen i april, hvor han blev hyldet med stående ovationer af flere minutters varighed. Han er slank, i fin form og ligner en mand, der kunne fortsætte mange år endnu, men, som han siger: På et eller andet tidspunkt skal man jo stoppe, selv om der ligger mange vigtige opgaver foran for PL, som det kunne være spændende at give sig i kast med. Og i denne sammenhæng vil jeg gerne udtrykke min tillid til den nye bestyrelse med håbet om, at den vil befæste Landsforeningens gode renommé og lykkes med at hverve flere medlemmer. Jørgen Ebbesen kunne trække sig tilbage uden frygt for sit eftermæle: Han vil blive husket som den formand, der med en imponerende arbejdsindsats støbte fundamentet til en moderne, slagkraftig og velrenommeret forening. Men Jørgen Ebbesen vil også blive stående i erindringen som en mand med en ægte social indignation, der talte de svage samfundsgruppers sag. Jørgen Ebbesen gjorde en forskel. Posthornet august

12 Postpensionisternes Landsf - Pensionistkursus IV - EU Der er fortsat pladser - på Postpensionisternes Landsforenings planlagte EU - kursus, der i år går til Gdansk i Polen, med opstart søndag den 19. september 2010 på Hotel Comwell i Kolding. Rejsen til og fra Gdansk foregår med fly/ bus, og der vil være hjemkomst til Kolding lørdag den 25. september ca. kl Formålet med kurset, der er et opfølgningskursus på Pensionistkursus II, er at give deltagerne indblik i de socialpolitiske forhold i et andet EU-land sammenlignet med forholdene i Danmark, og i denne sammenhæng besøger vi Gdansk i Polen. Post Danmark har formidlet, at vi også får mulighed for et besøg hos det polske postvæsen. Gdansk med (1 mio. indbyggere) består faktisk af to byer: Gdansk (Danzig), den gamle tyske hansestad, og Gdynia, den nye polske by fra mellemkrigstiden, som forbindes af kurbyen Sopot. Bykomplekset ligger ved Wizla (Wistula) flodens udmunding i Gdansk bugten. Vi skal bo på ***Hotel Dom Muzyka, som er et hotel af meget høj international standard, der ligger lige midt i byens hjerte. Hotel Dom Muzyka ligger ca. 25 minutter fra lufthavnen Turen til Gdansk vil bl.a. byde på guidet rundtur i den gamle hansestad (Danzig). Af seværdigheder skal nævnes: Maria-kirken med plads til besøgende på en gang, den gamle bydel, med bl.a. den Gyldne Port (1612) ved byens hovedgade med smukke gavlhuse fra tallet og rådhuset fra Der vil være mulighed på egen hånd, at gå en tur i den gamle bydel, og nyde de smukke gamle bygninger. I løbet af ugen besøger vi koncentrationslejren Stutthof, der har nær tilknytning til Danmark, idet medlemmer af Danmarks kommunistiske parti sad her som fanger fra 1943 til 1945, samt den smukke middelalderborg Malbork, hvor der vil være rundvisning, bl. a. også af den enestående samling af rav-kunsthåndværk. Malbork - som dækker et område på 21 ha. - var hovedkvarter for den tyske Ridderorden i det 13. og 14. årh., og var på det tidspunkt en af de stærkeste fæstninger i Europa. Efter rundvisningen på Malbork vil der være tid til at gå på marked uden for ringmuren. Senere på ugen vil vi aflægge et besøg i kurbyen Sopot med den berømte 300 meter lange promenadebro og strandpromenade, hvor de rige polakker muntrer sig og går på kur om sommeren. Her finder man også en meget smuk gågade med mange restauranter, caféer og butikker. Her findes også det store luksushotel Grand, hvor Hitler boede i sin suite med udsigt over Danzigbugten til Königsberg (Kaliningrad), når han besøgte Gdansk (Danzig). Vi slutter af med festmiddag på Grand -hotellet. 12 Posthornet august 2010

13 _v2:275189_posth 04_07 25/03/08 12:59 Side 17 orening -kursus Turens mødetid, pris samt tilmelding Der mødes søndag eftermiddag på Hotel Comwell Kolding, hvor der vil blive givet en orientering om ugens forløb. Hjemkomst bliver lørdag den 25. september ca. kl På udrejsedagen, mandag formiddag, holder bussen fra Grenå Rejser udenfor hotellet - afrejse fra Comwell Kolding kl herefter kører vi med ris kluderet bustransporten, udflugter, entrebilletter, 6 hotelovernatninger, morgenmad og aftensmad. Frokosten er for egen regning. termidi Kol- bus givet til Lübeck Lufthavn, hvorfra vi flyver til Gdansk - ankomst kl s forlørdag herfra tager vi til hotellet Dom Muzyka ca. 25 minutter fra lufthavnen, hvor vi spiser aftensmaden kl Tilmelding til kurset kan ske ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket og ind- Programmet kan ses på vores hjemmeside, Prisen er for medlemmer kr ,00 og for ægtefælle/samlever kr ,00. Tillæg for enkelværelse kr. 625,00. I prisen er inkluderet bustransporten, udflugter, entrebilletter, 6 hotelovernatninger, morgenmad og aftensmad med drikkevarer, dansk rejseleder og rejsegarantifond. Frokosten er for egen regning. Tilmelding til kurset kan ske ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket og indsende den til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia. Ledige pladser vil blive tildelt efter først til mølle princippet. PENSIONISTKURSUS IV OBS Tilmeldingen skal vedlægges en kopi af billedsiden fra gyldigt pas Uge 38 (19. sep. til 25. sep.) Ønsker rygerværelse Ønsker enkeltværelse Ønsker bofællesskab med CPR.-nr. Tlf.nr. Navn Adresse Postnr./By Ægtefælles/samlevers deltagelse Ja Nej CPR.-nr. Navn Ægtefælle/samlevers CPR.-nr. skal opgives. Posthornet august

14 Købmagergade Senio til Nordjylland Dag 1. Vi mødte alle glade og forventningsfulde op inde ved DGIbyen, hvor bussen ventede på os. Chaufføren hed Claus og havde taget sin kammerat med, han hedder Richard, og han kunne så være behjælpelig med at servicere os i bussen. Vi startede med at få serveret kaffe og rundstykker i bussen inden afgang mod det jyske. Derefter var der afgang. Vi kørte over Storebæltsbroen og helt over på den anden side af Odense, hvor vi spiste. Claus havde fra bussen ringet og bestilt mad til os, så det var parat, da vi kom. Efter maden fortsatte vi mod Nordjylland, det var en lang tur, men Claus var en rigtig god chauffør, og han fortalte levende om, hvad vi så undervejs, og selvfølgelig holdt vi da også strække ben pauser undervejs. Vi ankom til Åbybro ca. kl , og her blev vi indkvarteret på Hotel Søparken, hvilket er et rigtigt dejligt hotel. Efter aftensmaden (Et dejligt tag selv bord) var alle trætte og gik til ro. Dag 2. Bussen kom og hentede os kl. 9.00, vi skulle en tur til Skagen. Undervejs kørte vi ud til kysten, hvor vi så det, der er tilbage af Mårup kirke. Man er ved at tage den ned, inden den falder i havet. Derefter kørte vi til Skagen, hvor vi gjorde holdt og spiste frokost på Skagen Museum. Efter frokost kørte vi ud til Grenen, der hvor Kattegat og Skagerrak mødes. Det var en stor oplevelse for dem af os, som aldrig har været der før. Vi skulle have set den tilsandede kirke, men opgav på grund af dårligt vejr. Vi kørte videre ned over Frederikshavn og videre hjem, hvor aftensmaden ventede. Dag 3. Bussen kom igen kl Vi skulle have været på besøg på Hjallerup bilmuseum, som desværre havde meldt afbud, så var gode råd dyre, men Claus var ikke sådan at slå ud, han kendte en på en stor cement og teglfabrik, og han fik arrangeret, at vi kom derud i stedet. Det var vældigt interessant. Vi kørte videre til Hjallerup kro, hvor vi spiste. Så var det op i bussen igen og videre ud i Vildmosen, hvor Claus havde fået sin gamle skolelærer, som nu er naturvejleder, til at vise rundt og fortælle om, hvordan man laver spagnum og dyrker kartofler. Bussen fortsatte derefter til Råbjerg mile og Blokhus. Vi fik at vide, at Råbjerg mile flytter sig 20 meter østpå om året, det synes jeg er rigtig meget. Vi havde et dejligt ophold i Blokhus, det var strålende solskin, og vi hyggede os med at gå tur i byen, og nogen fandt et sted, hvor vi kunne sidde udenfor og få en tår at drikke. 14 Posthornet august 2010

15 rklubs tur Så gik det hjemad til hotellet, hvor aftensmaden ventede. Efter aftensmaden var der nogen, som gerne ville se De Danske Spritfabrikker, og så fik Claus fikset det, så det kunne lade sig gøre. Claus kom med sin bus, og kørte dem, der ville med, til Aalborg. Dag 4. Bussen kom igen kl Vi pakkede bussen og kørte mod Aalborg, men undervejs stoppede vi ved Åbybro mejeri, det er et gammelt familiemejeri. Og her købte vi alle sammen ost med hjem. Vi fortsatte til Aalborg, hvor vi kørte lidt rundt og blev sat af, så vi selv kunne gå rundt og se os om. Vi ville gerne have set Budolfi kirke, men kunne ikke komme ind, da der skulle være bispevielse om søndagen, så man var ved at sætte sikkerhedsudstyr op, for Dronningen skulle komme. Så gik vi i Jomfru Ane Gade, men det var formiddag, så næsten alt var lukket, men vi fandt da et sted, hvor de ville servere for os. Det var et sted, hvor de havde øl fra hele verden, så det var svært at vælge. Det var rigtig hyggeligt. Så tilbage til bussen, og her havde Claus sørget for nogle lækre sandwich, som vi kunne spise i bussen. Så sparede vi lidt tid, så vi kunne være hurtigere hjemme. På vejen hjem havde Claus arrangeret Bingo spil, som vi spillede i bussen, det var vældig fornøjeligt. Vi var hjemme (i København) igen kl godt trætte, men med en masse oplevelser i bagagen. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Verner Larsen, som var med på turen, og de, som kender ham, ved, at han altid er god for en sang eller en god historie, det var han også her. Tak Verner. Hvis nogen af læserne skulle have fået lyst til en tilsvarende tur, er det bare at ringe til Claus Ørsted, City tours tlf I vil ikke fortryde det, det var en vidunderlig tur. Faktisk har Claus sidste år sendt indbydelser til alle PL klubber, men det var kun os, som reagerede. Hanne Posthornet august

16 Vinteransøgning Kan søges af alle medlemmer og pensionister Kan søges af alle medlemmer og pensionister Kan søges af alle medlemmer og pensionister med en forsikring i Tjenestemændenes Forsikringsforening Ferieforeningen 14 dage 7 dage A2 Hasle Bornholm 6 pers. B1 Marielyst B2 Kramnitze v. Rødby C3 NY Langeland D1 Hejsager Nej E1 Hvide Hus Blåvand Nej G1 Grenå H1 Rørvig Nej H2 Tutten Nykøbing Sj J1 Dyngbylund Odder Postfonden P1 Fanø Nej P2 Udsholt Nej P3 Hvide Sande Nej P4 Mols Nej P5 Christianshavn Kbh, 4. sal Nej P6 Nørløv Strand, Hjørring Nej P7 Liseleje Nej P8 NY Kramnitze, Lolland Nej P9 Christianshavn, Kbh, stuen Nej Tjenestemændenes Forsikringsforening R1 Gl. Kirkesti 1 Skagen Nej R2 Lars Bødkersvej Skagen Nej T1 Nykøbing Sj. Stranderbovej Nej S1 Samsø Nord Nej S2 Samsø Syd Nej T2 Rømø Nej T4 Ny Blåvand Nej T5 Fjellerup Nej U1 BERLIN Nej U2 ALSACE Nej U3 NORGE Nej U4 PRAG Nej U5 BUDAPEST Nej U6 PARIS Nej U7 NICE, SAINT RAPHAEL Nej U8 MARINO, Rom Nej U9 BARCELONA Nej V1 LISSABON Nej V2 OSLO Nej V3 Berlin 2, 8 personer Nej V4 London 1, 8 personer Nej V5 London 2, 6 personer Nej V6 Amsterdam Nej V7 Mallorca Nej Ansøgning om ferieophold vinter 2010/2011 fra uge 44 den 31/10/2010 til uge 16 den 24/04/2011. Cprnr: - Fulde navn: Adresse: Postnr: Tlf: By: Jeg søger ferieophold i: Uge nr. 1 Uge nr. 2 Uge nr. 3 Der kan vælges mellem 3 forskellige uger. 14 dages ophold skal starte i en ulige uge. Denne ansøgning indsendes til: Feriekontoret Peter Ipsens Alle København NV Tlf: Og skal foreligge med morgenposten Senest fredag den 27. August Obs! Kun vindere af ferieophold får svar senest lørdag den 4. september BETALING for opholdet er 1. oktober Du kan printe ansøgningsskema ud fra hjemmesiden I ansøgningsrunden kan der søges 10 steder i prioriteret rækkefølge. Skriv 1, 2, 3.. osv 16 Posthornet august 2010 Postbladet januar

17 2010/11 vinter Sovepladser i alt Heraf i opholdsrum Heraf i alm. seng Heraf i køjeseng Heraf i hems / alkove Antal soverum Ferieforeningen Hasle, Bornholm 6 pers ## X Marielyst, Falster Kramnitze, Lolland Ny Langeland X X Hejsager X X Blåvand ** Grenå X X Tutten Rørvig ** 5/6 1/ X Dyngbylund ** X Postfonden Fanø X X X Udsholdt X X X X X Hvide Sande X X X X Mols X X X X Christianshavn 4. sal X X X Nørlev Strand X X X X Liseleje X X X NY Kramnitze X X Forsikringsforeningen Skagen, Gl. Kirkesti ** X X Skagen, Lars Bødkersvej X X Nykøbing Sj Samsø nord X X X Samsø syd X X X Rømø X X X NY Blåvand X X X X X Fjellerup Strand** X X X Berlin Alsace ** X X X Norge ** X X Prag X X X Budapest X X X Paris X St. Raphael, Nice ** X X Marino, Rom ** X X Barcelona X X X Lissabon** X X X X Oslo X X X Berlin 2, stor X X X London 1, stor X X X London 2, lille 4 1 X X X Amsterdam X X X Mallorca 4/6 (2) 4 2 X X X ## = På Bornholm er der vaskemaskine i Klympen 14, 20, 22, 24 og 26. Betaling for el, vand og renovation skal tillægges pris pr. uge og er en fast pris. ** = ikke egnet til gangbesværede. Læs i øvrigt yderligere beskrivelse af de enkelte huse på hjemmesiden klik på Feriehuse. Toilet / bad i anneks Meter til badestrand Vaskemaskine Tørretumbler Opvaskemaskine Spa Sauna Ugepris for aktive Ugepris for pensionister El, vand mm. fast pris Et ferieophold er strengt personligt, og må ikke overdrages til andre. Ferieboligernes faciliteter, toiletforhold, renovation m.v. er kun beregnet til det anførte antal sengepladser. I alle husene er der dyner og hovedpuder svarende til antal sovepladser. Sengelinned medbringes. Der er service til mellem 8 og 12 personer i hvert hus, samt køkkengrej til alm. madlavning. Der er TV, radio og CD afspiller i alle husene. Lejerne gør selv rent til næste lejer når ferieboligen forlades. Det er tilladt at tage hund med i ferieboligerne, men skån møbler med et medbragt tæppe og gør ekstra grundigt rent. Skiftedag er søndag kl. 15. Maskinel Magasinpost ID Nr Posthornet august

18 Med Postpensionisterne i Hi ferie til Alsace Lørdag den 1. maj tog 30 medlemmer på ferie med Karins turistrejser, en dejlig ferie, som vi havde glædet os til. Vi kørte fra Helsinge kl med opsamling i Hillerød og Herlev, derfra videre til Rødby færgen. Da vi kom til Tyskland, skulle vi besøge Fleggaard for at få lidt forsyninger til rejsen, men det blev der ikke noget af, da der var lukket, fordi det var den 1. maj, så det var nogle slukørede personer, der måtte se en ferie uden forråd, men vi overlevede alle sammen. Vi fortsatte forbi Hamburg-Hannover og Hildesheim til vores overnatning i Baunatal, som vi kender så godt, vi var fremme ved 5-tiden, så der var god tid til at slappe af inden maden. Søndag den 2. maj fortsatte vi mod Frankfurt og Strasbourg, inden vi hen på eftermiddagen ankom til den lille smukke by Andlau, hvor vi skulle bo de næste 7 dage. Det var et dejligt ældre hotel, men der var desværre ikke nogen elevator, og det gav et lille problem, da vi ikke alle er så godt til bens, men det blev løst, og så fik vi noget dejlig mad under hele ferien, et stort plus på rejsen. Mandag den 3. maj kørte vi ind til Colmar, Alsace s hovedstad. Vi kørte en tur med deres turist-tog gennem byen, det var en tur, der gjorde, at vi fik set den smukke gamle by, og fik set deres lille Venedig, og dejlige forretninger, og fik noget at spise og drikke. Tirsdag den 4. maj kørte vi en tur til byen Kaysersberg, en dejlig lille vinby med en smuk beliggenhed, der spiste vi også frokost, derefter kørte vi en tur til en af de bedst bevarede middelalderborge Haut Kønigsbourg og med en smuk udsigt, derefter kørte vi en tur til en vingård, hvor vi fik smagsprøver og foredrag om 7 forskellige vine. Man kunne købe vin til at tage med hjem, jeg tror, det var en god forretning for vingården, derefter kørte vi hjem til hotellet for at slappe af inden maden. Onsdag den 5. maj gik turen til Les Grand Ballon, det skulle være en fantastisk flot tur op på Vogesernes højeste bjerg m, men der var sådan en tåge, at man ikke kunne se bussen, vi spiste frokost på toppen af bjerget, på vej ned passerede vi krigsmonumentet Harmannswillerkopf, rejst til minde om de mand, der faldt i den første verdenskrig, men det var lukket på grund af ombygning, på vej derop gjorde vi holdt i Munster en oste og storkeby - jeg skal love for, at der var storke alle vegne på hustagene. Det var så den dag, og vi kørte hjem til hotellet. Torsdag den 6. maj kørte vi en af de smukkeste vinruter i Alsace med ophold i en masse småbyer, som vi nød at gå rundt i, og der fandt vi også et sted at spise frokost, en dejlig dag, hvor vi fik set en masse. Fredag den 7. maj gik turen til Strasbourg, vi fik en rundtur med bussen, hvor det var tilladt at køre, derefter tog vi en tur med turisttoget, og nogle tog en sejltur, derefter var dagen på egen hånd til indkøb og god mad med franske retter, nogle spiste snegle, en hyggelig dag både ude og hjemme på hotellet. 18 Posthornet august 2010

19 llerød på i Frankrig Lørdag den 8. maj var det desværre den dag, vi skulle til at drage hjemad, men på vejen besøgte vi et slot Mont Saint Odile, som en far havde bygget til sin datter, der var født blind, men hun fik sit syn siden hen, et meget stort slot og meget flot; turen gik videre til Baunatal for at overnatte og spise aftensmad. Søndag den 9. maj kørte vi videre hjemad, og denne gang fik vi besøgt Fleggaard, inden vi forlod Tyskland. Vi var hjemme i Hillerød ca. kl , og det var slut med en dejlig ferie - lige bortset fra vejret, som kunne have været bedre, jeg siger tak til alle rejseledsagere for en hyggelig tur. Knud Nielsen Posthornet august

20 Pensionistklubben POSTEN Silkeborg Sommerudflugt - Historisk tur langs den gamle grænse Onsdag den 19. maj kl var 49 forventningsfulde pensionister mødt op ved Silkeborg Hallerne til en Historisk tur langs den gamle grænse, som Skave Turisttrafik havde lavet for os. Efter at formanden havde budt velkommen og fortalt lidt om, hvad vi skulle opleve, startede vi med at synge Dagen i dag er din, min ven, så var vi ligesom i gang, vi kørte til rasteplads Skærup syd for Vejle for at holde dagens første pause og indtage den medbragte kage med kaffe, øl eller vand til, og så var toiletterne jo ikke så langt væk. Derefter fortsatte vi til Brødremenigheds Kirken i Christiansfeld, som vi havde fået lov til at komme ind og se, kirken er noget speciel, bl.a. står bænkerækkerne på langs i hele kirkens længde, lysekronerne er med hejseværk, så de kan hejses op og ned, og så er der STRANDSAND på gulvet, og når sandet er blevet sort, fejes det sammen, og nyt sand lægges på, sådan gøres der rent, kun en gang om året vaskes gulvet. Efter kirken gik vi ned til Brødremenighedens kirkegård, her er kvinderne begravet på den ene side af kirkegården og mændene på den anden side. Den gamle Grænsekro var målet kl for en 2-retters menu bestående af sprængt svinekam og en god dessert, og kl var vi igen i bussen, og her fik vi en lokal guide med, han hed Lorenz Asmussen og var 80 år, men han var en oplevelse i sig selv, han snakkede uafbrudt i 2 timer, men han var sjov, hyggelig og kunne en masse gode historier og anekdoter. Vi startede denne 2 timers rundtur med igen at køre ind til Christiansfeld, hvor vi stoppede ved Tyrstrup Kirke og her fortalte guiden en masse om kirken, og at den var ramme om takkegudstjenesten for genforeningen d. 10. juli 1920, da kong Christian d. X krydsede den gamle grænse. Kirken rummer i dag et relief om begivenheden, og d. 10. juli fejres det stadig med gudstjeneste. Derefter fortsatte bussen omkring Hejlsminde og Hejls som ligger smukt ud til Lillebælt, også her kunne vores guide fortælle en masse fra krigens tid, situationen var grotesk for de sønderjyske mænd, som var sendt ud i krig, som de fleste følte ikke var deres, mens deres arbejde derhjemme blev udført af russiske krigsfanger. Haagkonventionerne beskrev, hvordan krigsfanger skulle 20 Posthornet august 2010

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Nordjylland - toppen af Danmark tirsdag d. 8. august torsdag d. 10. august 2017

Nordjylland - toppen af Danmark tirsdag d. 8. august torsdag d. 10. august 2017 Vestjysk Landboforening - Landboseniorklub Sommer-ekskursion til Nordjylland - toppen af Danmark tirsdag d. 8. august torsdag d. 10. august 2017 Virksomhedsbesøg på Dansk Nutidsmuseum Virksomhedsbesøg

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå.

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå. Andet halvår 2017. August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00 Vi starter fra Agtoftsvej kl. 9.00 og kører en tur i omegnen af Sønderborg. Returnerer til Agtoftsvej, hvor vi spiser vor medbragte

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

3-dages JAZZ-TUR til Fyn og Svendborg i 2017 med The Spirit of New Orleans

3-dages JAZZ-TUR til Fyn og Svendborg i 2017 med The Spirit of New Orleans 3-dages JAZZ-TUR til Fyn og Svendborg i 2017 med The Spirit of New Orleans Jazzmusik med The Spirit of New Orleans, 2 jazzkoncerter, 2 overnatninger i Svendborg god mad og sightseeing bl.a. i Svendborg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni Pris for turen excl. drikkevarer Dobbeltværelse m/morgenbuffet og aftensmad Tillæg for Enkeltværelse 3.195.- kr. plus 250.- kr. Inkluderet

Læs mere

Dagbog fra DF turen til Christiansborg.

Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagen d. 3-6 2014 starter tidligt, da vi skal med bussen fra Rønde kl. 07,00. På stationen mødes vi med resten af vores gruppe, Peter og Lilli kommer med fuld oppakning,

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

Endelig tur beskrivelse

Endelig tur beskrivelse Endelig tur beskrivelse DMU turen 2013 Görlitz (EDBX) via Barth (EDBH) Den 6. 9. juni 2013 Görlitz Kære Turdeltager, Tiden nærmer sig, hvor vi alle drager afsted på årets DMU tur. Vi har derfor fornøjelsen

Læs mere

Ferietur til Dresden Dag for dag

Ferietur til Dresden Dag for dag Ferietur til Dresden Dag for dag Søndag den 22. maj 2016 går turen til Dresden i Tyskland. Afgang fra Vamdrup er kl. 7.50 i 5 stjernet bus med Christian som Chaufføren Anne Lise som rejseleder 34 deltager

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Venedig, Gardasøen og Østrig.

Venedig, Gardasøen og Østrig. Venedig, Gardasøen og Østrig. Lørdag den 13. juni 2015 tog 39 personer fra Nordjylland på Agri Nord seniorklubs årlige sommer tur, der i år gik til Venedig, Gardasøen og Østrig. Vi blev samlet op i en

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2014

PROGRAM 2. halvår 2014 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2014 Med Kronborg om styrbord igen. Queen Mary for sydgående. SENIORKLUB HELSINGØR Bestyrelsen HK SENIORKLUB HELSINGØR klubben for HK s pensionister og efterlønsmodtagere

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017 Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton 24.-28. maj 2017 Gladsaxe Folkekor I Kr. Himmelfartsferien rejste 41 sangere samt dirigent og pianist fra Gladsaxe Folkekor til Gladsaxes venskabsby, Sutton, ca. 20

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Kære senior DHI Seniorklub indbyder til en forårstur med dampfærgen S/S Skjelskør på Roskilde Fjord og efterfølgende

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT 3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT Bestyrelsen: Formand: Peter Ahrendt, ahrendt@c.dk Næstformand: Gunnar Svendsen, bogsvendsen@gmail.com Kasserer: Erik Kristensen, erkr@c.dk Turarrangør: Bent Jørgensen,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Bundesrepublik Deutschlands flag. Hansestadt Hamburgs flag. Schleswig-Holsteins flag.

Bundesrepublik Deutschlands flag. Hansestadt Hamburgs flag. Schleswig-Holsteins flag. HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE Sommerrejse til Hamburg og Bad Segeberg 11.-15.7. 2016. På denne rejse besøger vi Hansestaden Hamburg, hvis officielle navn er Freie und Hansestadt Hamburg. Byen er Tysklands

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Sensom m er/e fterår i Prag,

Sensom m er/e fterår i Prag, Sensom m er/e fterår i Prag, Vi tager fra Nykøbing F banegård i september 2009 1 . MÅ IKKE FJERNES, MEN KAN KOPIERES Efterårs tur Pagh Europas store kulturby holder skansen som en af de af billigste hovedstæder

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland. Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Sverige 2008. En lille beretning fra turen og billeder

Sverige 2008. En lille beretning fra turen og billeder Sverige 2008 Esbjerg Amatør Symfoniorkester var den 9. til den 12. maj 2008 i Sverige for at besøge det svenske kor Bankeryds Kyrkokör og sammen med dem spille Schuberts Messe i G-dur. Koret var på besøg

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Turen til Schwerin november -1. december

Turen til Schwerin november -1. december Turen til Schwerin 2016 29. november -1. december 1 2 Rejsen foregik i dagene fra tirsdag den 29. november til og med torsdag den 1. december. Den var arrangeret af Lokalkomitéen for Ældre Sagen i Hundested,

Læs mere

TILBUD PÉTANQUE-REJSE til Frankrig

TILBUD PÉTANQUE-REJSE til Frankrig TILBUD PÉTANQUE-REJSE til Frankrig "Få en oplevelse ud over det sædvanlige. Oplev Frankrig og franskmændene på en ny måde og få oven i dette en masse pétanquekampe i hyggeligt samvær med andre danske og

Læs mere