LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN"

Transkript

1 C - 0M - 0Y - 1K C - 11M - 0Y - 0K 0C - 0M - 71Y - 0K 0C - 7M - 1Y - K LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN

2 VARMEPUMPETEKNOLOGI NÅR DEN ER BEDST Daikin Althermas samlede varme- og kølesystem er baseret på varmepumpeteknologi med kølefunktion og er et fleksibelt og rentabelt alternativ til en fossilt fyret kedel. Althermas naturlige energieffektivitetskarakteristik gør det til en ideel løsning, hvorved energiforbruget og CO 2 -udslippet kan reduceres. Hvad er en varmepumpe? 2-4 kwh vedvarende varme 3-5 kwh varme VARMEPUMPE 1 kwh elektricitet 2 En varmepumpe genvinder lavtemperaturenergi fra miljøet og øger temperaturen med henblik på opvarmning. Varmepumpeeffektivitet fastsættes normalt som anlæggets effektfaktor, og den ligger typisk i et område fra 3-5. Med andre ord kræver varmeudvinding fra vedvarende energikilder kun 1 kw elektrisk strøm for at generere 3-5 kw varmeenergi. Varmepumpesystemer er derfor 3-5 gange mere effektive end fossilt fyrede kedler og er bedre i stand til at opvarme et hus selv ved de laveste vintertemperaturer. Disse varmeanlægs øgede popularitet afspejles i deres overvældende vellykkede anvendelse i de kolde klimaer i Skandinavien. Der installeres millioner af varmepumper overalt i Europa, og markedet vokser hurtigt på grund af den øgede opmærksomhed omkring anlæggets åbenlyse fordele. Ny forskning indikerer, at i løbet af de sidste fem år er salget af varmepumper alene fordoblet 1 1 Kilde: BSRIA-rapport 18733/3. Udgave 2. Althermas enestående energieffektivitet skyldes den unikke kombination af den yderst effektive inverter-drevne Daikin-kompressor og variable temperaturindstillingsfunktion, som gør det muligt for anlægget at afstemme den afgivne temperatur nøjagtigt med bygningens faktiske varmekrav. Desuden optimeres komforten, og energiforbruget minimeres pga. anlæggets evne til at regulere varmeafgiverens temperatur maksimalt.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Lavtemperaturopvarmning fælles fordele 4 Oversigt over anlægget 6 Konfigurationsfleksibilitet 8 Altherma-fordele flap 3 Revolution, der er baseret på en fantastisk tradition Daikin Europe N.V., Belgien Daikin har mere end 40 års erfaring med produktion af varmepumper og fremstiller mere end 1 million enheder pr. år til både privat- og erhvervsbrug. Anlægget fremstilles helt og aldeles internt på Daikins avancerede fabrikker, herunder den betydningsfulde kompressor. Daikin fremstiller omkring 80 % af sine kompressorer til brug i varmepumpeanlæg. Alle disse mange års erfaring betyder, at Daikin har en væsentlig teknologisk fordel, der gør det muligt for selskabet at bevare sin traditionelle position som markedsførende samt anvende eksisterende teknologi i et innovativt Altherma-anlæg.

4 FÆLLES FORDELE VED LAVTEMPERATUROPVARMNING 4 Den hurtige udvikling inden for varmeteknologi og bedre bygningsisolering gør det muligt at bruge vandtemperaturer på 55º C eller derunder for at kunne opvarme et hus effektivt, selv ved ekstremt lave udendørstemperaturer. Man kan således opnå både et højt komfortniveau samt fordelene ved et lavt energiforbrug på grund af den mindre varmeforskel, der er mellem varmeafgiveren og selve rummet. De fleste moderne, vandbaserede varmesystemer drives ved lave temperaturer og leverer således varme via radiatorer eller rør under gulvet individuelt eller som en kombineret løsning. Optimeret brug af varmepumpeteknologi Varmepumper er i sig selv rene og pålidelige, og bruger traditionelt vand-til-vand eller luft-til-luft - teknologi. Altherma- luft-til-vand -systemet, der imidlertid kan tilbyde det bedste af de to teknologier, kombinerer tilgængeligheden af luft som varmeressource, lave investeringsomkostninger 2, emissionsfri drift, nem installation og vedligeholdelse samt den komfort, der er forbundet med at bruge et vandbaseret varmesystem. Gratis energi fra luften Varmekilder til lavtemperaturopvarmningssystemer omfatter traditionelle, fossilt fyrede kedler og elektricitet. Altherma er som alternativ en langt mere effektiv løsning. Mere end 2/3 af den energi, som Altherma bruger på et år, er frit tilgængelig i luften. Anlægget kan fungere ned til en temperatur på -20 C 3. Som følge heraf kan Altherma generere al den varme, der er nødvendig til behagelig opvarmning af et hus. Alle varmepumper kræver strømtilførsel for at kunne opvarme den lave temperatur. Althermaanlægget kan f.eks. levere 3,8 kw 4 varme til en bygning på basis af blot 1 kw elektrisk strøm. 2 Der kræves ikke store omkostninger til boring eller gravearbejde eller opførelse af en skorsten. Systemet er derfor ideelt til anvendelse i den indre by eller på steder, hvor pladsen er begrænset. 3 Reservevarmelegeme medfølger 4 Foreløbig på Eurovents konstruktionsbetingelser (7 C omgivende temperatur / afløbstemperatur på 35 C).

5 Nye huse 5 Nye lejligheder Fleksibelt anlæg, nem installation Altherma-anlægget har en uden- og indendørs enhed, som begge er kompakte. Udendørsenheden kan placeres diskret uden for nye og eksisterende boliger. Indendørsenheden kan installeres på ethvert hensigtsmæssigt sted, hvilket fjerner behovet for et særligt teknikerrum. Renoveringsprojekter Totalløsning for helårs-komfort Ud over de generelle krav til komfort i forbindelse med at producere varme kan Altherma levere endnu mere. Anlægget er designet til at opfylde alle sanitære behov for varmt vand året rundt, og det fås med en kølefunktion til brug i de varme sommermåneder, hvilket således opfylder dine ønsker for komfort hele året rundt.

6 OVERSIGT OVER ANLÆGGET Altherma er et opdelt system, der består af en udendørsenhed og en indendørs vandbeholder, der kan tilsluttes alle standard lavtemperaturradiatorer og gulvvarmeanlæg. Udendørsenheden genvinder gratis lavtemperaturvarme fra den omgivende luft og øger enhedens temperatur. Den øgede varme sendes herefter via kølemiddelkredsløbet til den indendørs vandbeholder. Sanitær varmtvandsbeholder Styresystemer 6 Indendørs vandbeholder Udendørsenhed Indendørs vandbeholder Anlæggets indendørs vandbeholder overfører varmen i kølemidlet til det vand, der cirkuleres i centralvarmeradiatorerne, gulvvarmesystemet og den sanitære varmtvandsbeholder. Der opnås køling i det kombinerede varme- og køleanlægs vandbeholder ved at reducere vandtemperaturen til 4 C og cirkulere vandet ved hjælp af ventilationskonvektorer. Anlægget kan også give moderat køling via gulvvarmesystemet eller radiatorer ved at sætte en grænse for den laveste vandtemperatur. Forberedelsen af sanitært varmt vand gennemføres ved at ændre systemet fra køling eller opvarmning til sanitær tilstand.

7 Sanitær varmtvandsbeholder En specialfremstillet vandbeholder af rustfrit stål, der er konstrueret til at opretholde et højt energieffektivitetsniveau og som kan opfylde behovet for sanitært varmt vand, er tilgængelig. Kombinationen af en elektrisk forvarmer i den øvre del af beholderen og en varmepumpe med en varmeveksler i den nedre del sikrer det lavest mulige energiforbrug samt hurtig vandopvarmning. Herudover får en indbygget funktion vandtemperaturen til at stige til 70 C eller derover mindst en gang om ugen for at fjerne potentiel legionella-vækst. Typisk eksempel på systemkonfiguration, herunder sanitetskonfiguration (valgfri) varmtvandsbeholder og kølesystem (ekstraudstyr) 7 Styresystemer Vandbeholderen har styresystemer og brugerinterface samt en ugentlig timer, der gør det muligt at styre indendørstemperaturer i henhold til brugerkravene. Timeren kan programmeres på time- eller dagsbasis, således at temperaturen kan reduceres om natten eller i ferier og øges, inden brugeren står op om morgenen eller kommer hjem om aftenen. Man opnår således til enhver tid brugerkomfort i henhold til personlige præferencer. Når der er behov for kontrol med individuelle rumtemperaturer og komfortniveau, skal der føjes en traditionel termostat til anlægget.

8 KONFIGURATIONS- FLEKSIBILITET Altherma kan konfigureres på tre måder - monoenergetisk, monovalent og bivalent - med henblik på at opnå balance mellem investerings- og driftsomkostninger samt for at udvide omfanget af den type af projekter, som Altherma kan anvendes til. Professionelle Daikin-installatører giver oplysninger om, hvordan det enkelte anlæg kan anvendes i en hvilken som helst bygning. 8 Ud over disse tre konfigurationer kan Altherma også kombineres med alternative, vedvarende varmekilder såsom solfangere til opvarmning af varmt vand i husholdningerne. Det monoenergiske Altherma-anlæg Varmepumpen har en størrelse, således at den kan opfylde % af det årlige varmebehov. De resterende 5-10 % leveres af et lille elektrisk reservevarmelegeme. Det er god praksis at vælge den varmepumpe, der dækker 60 % af varmebehovet på den koldeste dag. Det anbefales at bruge Altherma med den monoenergiske konfiguration i de fleste anlæg, fordi man med Altherma kan opnå den optimale balance mellem investeringsomkostninger og driftsomkostninger. Reservevarmelegemet 5 Definitioner: Varmepumpe Vandbe holder Radiatorer/ gulvvarme Enkel og dynamisk drift: Varmepumpen bruges sammen med et lille elektrisk reservevarmelegeme, når varmebehovet er størst på årets koldeste dage. Monovalent drift: Varmepumpen bruges selvstændigt og har en sådan størrelse, at den dækker behovet, når det er størst. Bivalent: Varmepumpen kombineres med en traditionel fossilt fyret kedel. Reservevarmelegemet bruges kun under balancepunktet. Varmebehov Varmepumpe og reservevarmelegemet Årets koldeste dag Balancepunkt 90 % af det årlige varmebehov Dækket af varmepumpe Dækket af reservevarmelegeme Reservevarmepumpens kapacitet Varmepumpens kapacitet Timer 5 Monteret indeni vandbeholderen.

9 Det monovalente Altherma-anlæg Det bivalente Altherma-anlæg Varmepumpen har en størrelse, således at den kan opfylde 100% af varmebehovet på årets koldeste dag. Denne løsning anbefales til ultra-lavenergihuse og moderate klimaer uden strenge vintre. Investeringens startomkostninger kan være højere, men dette anlæg har det laveste energiforbrug af alle systemer. Bivalente anlæg kombinerer to separate varmekilder, varmepumpen og en fossilt fyret kedel. Der er to typer bivalente anlæg: serieforbundne 6 og parallelforbundne. Hvis anlægget er serieforbundet, har kedlen en størrelse, så den dækker det største behov. Ved parallelforbundne anlæg har kedlen en størrelse, så den dækker det største behov på årets koldeste dag. En parallelforbundet, bivalent konfiguration anbefales i situationer, hvor der allerede findes et varmesystem. Ved at føje Altherma til anlægget optimeres anlæggets varmeforbrug. 9 Kedel Varmepumpe Vandbe holder Radiatorer/ gulvvarme Varmepumpe Vandbe holder Radiatorer/ gulvvarme Kedlen bruges kun under balancepunktet. Kun varmepumpe Varmepumpens kapacitet Årets koldeste dag Varmepumpe + kedel Varmebehov Årets koldeste dag Varmebehov Balancepunkt Varmepumpens kapacitet 100 % af det årlige varmebehov Dækket af varmepumpe Reservevarmepumpens kapacitet Timer Dækket af varmepumpe Dækket af kedel Reservevarmepumpens kapacitet Timer 6 Konfigurationen er den samme som i et monoenergetisk system, men Reservevarmelegemet erstattes af kedlen.

10 HOVEDSPECIFIKATIONER HYDRO-KIT EKHBH007*** EKHBX007*** Funktion Mål HxBxD mm Vandets opvarmning C afløbstemperaturområde afkøling C Afløbsventil Materiale Farve Kun opvarmning Reversibel 895 x 487 x x 487 x ~ 55-7 ~ 20 Ja Galvaniseret stål RAL9010 (Neutral hvid) FABRIKSMONTERET VARMELEGEME *** STRØMFORSYNING SIKRINGSSTØRRELSE 3V3 6V3 6W1 6T1 9W1 9T1 Sikringerne er indbygget i vandbeholderen. 1~/230V 1 1~/230V 2 3N~/400V 2 3~/230V 2 3N~/400V 2 3~/230V 2 UDENDØRSENHED ERYQ005A ERYQ006A ERYQ007A 10 Mål HxBxD mm Nominel kapacitet 7 opvarmning kw afkøling kw Optagen effekt afkøling kw opvarmning kw COP EER Driftsområde opvarmning C afkøling C sanitær mode C Lydeffekt opvarmning dba afkøling dba Vægt kg Kølemiddel kg Strømforsyning V1 Sikringsstørrelse A 735 x 825 x 300 5,75 6,84 8,43 5,12 5,86 6,08 1,26 1,58 2,08 2,16 2,59 2,75 4,56 4,34 4,05 2,37 2,26 2,21-20 ~ 25 7 ~ ~ ,7 1~/ /50Hz 20 7 EKHBX kan leveres for køl. Vejledende for Eurovent-forhold. Ydelser målt ved: Varme: Ta=7 C; TLWC=35 C, T=5 C, Køl: Ta=35 C; TLWE=7 C, T=5 C SANITÆR BEHOLDER Vandmængde Maks. vandtemperatur Højde Diameter Elektrisk varmelegeme Strømforsyning Materiale inden i beholderen Materiale uden på beholderen Farve Vægt l C mm mm kw kg EKSWW150V3 EKSWW200V3 EKSWW300V3 EKSWW200Z2 EKSWW300Z ~ / 230V 2~ / 400V Rustfrit stål Blødt stål Neutral hvid

11 ALTHERMA LUFT-TIL-VAND- VARMEPUMPE Altherma-luft-til-vand varmepumpen er nutidens svar på aktuelle og fremtidige problemer forbundet med traditionelle varmesystemer, som har en forøgelse af omkostningerne til primærenergi og uacceptabel stor miljøpåvirkning. FORDELENE VED AT BRUGE ALTHERMA Rentabelt alternativ til en fossilt fyret kedel Altherma er et sammenligneligt alternativ til en traditionel fossilt fyret kedel, som optimerer den naturlige karakteristik ved varmepumpeteknologi såsom renhed, pålidelighed og lav vedligeholdelse. Lave energiregninger og lave CO2-udslip Der er mangel på traditionelle brændstoffer, og de bliver stadigt dyrere. Da disse omkostninger stiger, er det mest attraktive, vedvarende varmekildesystem en luft til vand -varmepumpe, som vha. den gratis varme i luften er mindst tre gange mere effektiv i sammenligning med en fossilt fyret kedel. Resultatet er et lavt forbrug af primærenergi og intet direkte CO2 -udslip. Nem at installere Den kompakte udendørsenhed kan placeres på et hensigtsmæssigt sted og kræver ingen boring og intet gravearbejde for at hente varme. Den indendørs vandbeholder kræver ikke et specielt teknikerrum eller yderligere infrastruktur såsom skorstene, brændstofbeholdere eller gasforbindelser. Altherma kan forbindes til lavtemperaturradiatorer (branchestandard) og gulvvarmesystemer, og Altherma kan konfigureres til både nye anlæg og nyindrettede anlæg. Totalløsning for helårs-komfort Altherma er designet til at opfylde alle behov for sanitært varmt vand året rundt, og det fås med en kølefunktion til brug i de varme sommermåneder. Ved at bruge Daikins avancerede inverterteknologi og variable temperaturindstillingsfunktion sikres en nøjagtig og stabil rumtemperatur til enhver tid og med det lavest mulige energiforbrug.

12 Daikins unikke position som producent af klimaanlægudstyr, kompressorer og kølemidler har medført, at selskabet er stærkt optaget af miljøforhold. Daikin har i flere år ønsket at blive den virksomhed i branchen, der fører an med hensyn til levering af miljøvenlige produkter. Denne udfordring kræver økologisk design og udvikling af en lang række produkter samt et energistyringssystem, der medfører energibesparelse og affaldsreduktion. Daikin Europe N.V. er godkendt for sit kvalitetsstyringssystem af Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA) iht. standarden ISO9001. ISO9001 vedrører kvalitetssikring i alle faser fra konstruktion, udvikling og produktion til service i forbindelse med produktet. ISO14001 sikrer, at der anvendes et effektivt miljøstyringssystem, som beskytter mennesker og miljø mod påvirkninger af selskabets aktiviteter, produkter og serviceydelser og medvirker til at bevare og forbedre miljøet. Det aktuelle katalog indeholder alene oplysninger og udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet indholdet af dette katalog på basis af selskabets bedste viden. Der gives ikke udtrykkelig eller stiltiende garanti for anlæggets, dets indholds samt produkters og serviceydelsers fuldstændighed, nøjagtighed, driftssikkerhed eller egnethed til et bestemt formål. Forbehold for ændring af specifikationer uden varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt generelt at påtage sig noget ansvar for direkte eller indirekte skader, som måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med brug og/eller fortolkning af dette katalog. Alt indhold er ophavsretsbeskyttet af Daikin Europe N.V. Daikin-produkter forhandles af : Zandvoordestraat 300 B-8400 Oostende, Belgien Daikin-anlæg overholder de europæiske bestemmelser, som garanterer produktsikkerheden. Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certification Programme til klimaanlæg (AC), væskeafkølingspakker (LCP) og ventilationskonvektorer (FC). De godkendte data for de godkendte modeller er anført i Eurovent-listen. EPCA06-31 / / 06/06 / La Movida Trykt på ikke-klorbleget papir / Trykt i Belgien

til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer

til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer KLIMAANLÆG til detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer HØJ COP, LOFTSKASSETTE MED RUNDSTRØMNING FCQH-C www.daikin.eu PERFEKT KONTROL MED LUFTSTRØMNINGEN OG KLIMAET INDEN DØRE Rundstrømningen

Læs mere

Klimaanlæg Varme og køling

Klimaanlæg Varme og køling Klimaanlæg Varme og køling V æ g m o d e l Energimærke:» op til klasse A Varmepumpesystem Inverterteknologi Optimalt design» til alle størrelser Åh, så stille:» garanterer» for en god» nats søvn Den rette

Læs mere

KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer

KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer KLIMAANLÆG, VARME & KØLING for detailmarkedet, hoteller, restauranter og kontorer LOFTSKASSETTE MED ROUNDFLOW luft til luft-varmepumper www.daikin.eu FCQ-C DAIKIN GØR DET BEDRE INDEN DØRE Det er allerede

Læs mere

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Klimaanlæg Opvarmning og køling Vægmodel SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Diskret, moderne design Stille som en hvisken Den rette indendørs enhed til det rette rum www.daikin.dk FTXS20-25K/CTXS15-35K

Læs mere

AQUAREA Effektiv opvarmning og varmt brugsvand

AQUAREA Effektiv opvarmning og varmt brugsvand QURE Effektiv opvarmning og varmt brugsvand Ny quarea luft til vand-varmepumpe 201 / 2015 ende Højt yd sning lig lø Pålide øse Lydl nheder e s r ø d uden llere a t s n i t Nem a quarea den bedste sæsonbestemte

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

Designet. koldt klima. til KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING

Designet. koldt klima. til KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING Designet til koldt klima KATALOG SPLI T SYSTEM OPTIMAL KLIMASTYRING Designet til dit liv: løsninger til de koldeste steder For de fleste mennesker betyder fuld klimastyring i hjemmet, at man kan vælge

Læs mere

Hjem kære hjem SPLIT PRODUKTUDVALG KATALOG FOR BOLIGANLÆG

Hjem kære hjem SPLIT PRODUKTUDVALG KATALOG FOR BOLIGANLÆG Hjem kære hjem SPLIT PRODUKTUDVALG KATALOG FOR BOLIGANLÆG Daikin Europe N.V. Om Daikin Daikin er højt estimeret på verdensplan takket være sine 90 års erfaring inden for succesrig fremstilling af klimaanlæg

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura

FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura FORM. FUNKTION. REDEFINERET. emura OPDAG EN HEL NY VERDEN AF INDENDØRS DESIGN/ DET HELE HANDLER OM DESIGN Design er altafgørende. Det ligger i valget af at skabe en tynd, elegant klimastyring, som ser

Læs mere

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg

EPLA04-26. Produkt. oversigt. Klimaanlæg EPLA04-26 Produkt oversigt Klimaanlæg Miljøbevidsthed VÆRDSÆTTER NUTIDEN VÆRNER OM FREMTIDEN I sådan cirka de sidste 50 år er livets grundlæggende elementer luften, vandet og jorden systematisk blevet

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Under temaet eco IDEAS arbejder Panasonic løbende på miljøtilpasning af virksomheden. Produkter i henhold til eco IDEAS Produkterne der fremstilles skal

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

højere effektivitet Større besparelser NYHED EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT A+++ BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER 2012-2013

højere effektivitet Større besparelser NYHED EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT A+++ BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER 2012-2013 BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER NYHED 2012 2012-2013 højere effektivitet Større besparelser SCOP A+++ EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT KONSTRUKTION IFØLGE NYE ØKO-DESIGN KRAV ECO IDEAS TIL FRITIDEN: VI

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI 2 Effektiv

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere