FONDSBØRSMEDDELELSE NR marts Årsregnskabsmeddelelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSBØRSMEDDELELSE NR marts Årsregnskabsmeddelelse 2007"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE NR marts 2008 Årsregnskabsmeddelelse Resultatet for året er tilfredsstillende og på niveau med det forventede - Budgetteret investeringsramme i 2008 på ca. DKK 775,0 mio. (EUR 104,0 mio.) - Kerneinvestorer vil stille garanti for tegning af aktier for DKK 135 mio. (EUR 18,1 mio.) ved en fortegningsemission. De nærmere vilkår færdigforhandles i nærmeste fremtid - Etablering af ejendomsfonde udskydes til det er muligt at etablere dem i betydelig større skala, end det er muligt under de nuværende markedsforhold, hvilket forventes i Joint-venture investeringer og strukturerede produkter vedr. tyske ejendomme samt investeringer i Danmark er en del af den fremtidige strategi - Selskabet har indgået eksklusivitetsaftale på en velbeliggende investeringsejendom i Kelkheim ved Frankfurt til en værdi af ca. DKK 343,1 mio. (EUR 46,0 mio.) - Selskabet har i 2007 opbygget en kompetent og handlekraftig organisation Årets resultat Resultat for perioden 1. januar december 2007 udgør EUR 13,8 mio. (DKK 102,9 mio.) før skat og EUR 11,5 mio. (DKK 85,8 mio.) efter skat. Dette er på niveau med det forventede Omsætning i 2007 udgør EUR 5,0 mio. (DKK 37,3 mio.) Resultatet er påvirket af værdireguleringer på investeringsejendomme på EUR 15,8 mio. (DKK 117,9 mio.) Gevinster på rentesikringsaftaler på i alt netto EUR 1,2 mio. (DKK 9,0 mio.) er medregnet i resultatet Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte, da koncernen fortsat arbejder på at opbygge sin portefølje af investeringsejendomme Likviditet - Finansiering Ekstern lånefinansiering på ca. EUR 104,0 mio. (DKK 775,0 mio.) til yderligere investeringer i ejendomme forventes etableret inden for kort tid Kerneinvestorer vil stille garanti for tegning af aktier for DKK 135 mio. (EUR 18,1 mio.) ved en fortegningsemission inden for de kommende 12 måneder. Selskabet forhandler i øjeblikket med kerneinvestorerne om de nærmere vilkår, herunder fordelingen af garantien mellem kerneinvestorerne Koncernens ejendomme Købte og overtagne ejendomme i 2007 udgør EUR 134,5 mio. (DKK 1.003,4 mio.) Samlet portefølje er på 33 ejendomme til en samlet værdi af EUR 164,4 mio. (DKK 1.226,4 mio.) Gennemsnitligt afkastkrav pr. 31. december 2007 på koncernens ejendomsportefølje er 4,9% Stærk pipeline af tyske ejendomme Ejendomsfonde Hovedvilkår samt aftalegrundlag for ejendomsfonde er fastlagt. Etablering af ejendomsfonde udskydes, til de generelle markedsforhold bedres og dermed gør det er muligt at etablere fonde i betydelig større skala, end det er muligt under de nuværende markedsforhold, forventeligt i løbet af Selskabet forventer at fortsætte den positive dialog med institutionelle investorer, og i sin egenskab af fund og asset manager at foretage ejendomsinvesteringer i Tyskland i joint venture form sammen med udvalgte investorer Fondsbørsmeddelelse nr side 1 af 20

2 Forventninger til 2008 Resultatforventninger på EUR 6,0-8,0 mio. (DKK 44,8-59,7 mio.) før skat Forventede ejendomsinvesteringer i 2008 for ca. EUR 104,0 mio. (DKK 775 mio.) Udvidelse af strategien til også at omfatte strukturerede produkter vedr. tyske ejendomme i form af eksempelvis K/S-projekter, lukkede børsnoterede ejendomsserier, ejendomsobligationer samt investeringer på det danske ejendomsmarked, såfremt der opstår gode muligheder herfor Administrerende direktør i Victoria Properties, Michael Sehested, udtaler i anledning af årsregnskabet: Resultatet for koncernens første hele år som ejendomsinvesteringsselskab er tilfredsstillende. Vi har opfyldt vores investeringsramme på ca. 1,1 mia. kroner, og vi forventer i 2008 et vækstscenarium, hvor vi skal investere yderligere ca. 775 mio. kroner i tyske ejendomme. Vi udvider strategien således, at vores fondskoncept også kommer til at omfatte joint ventureinvesteringer. Endvidere vil vi tilbyde forskellige strukturerede produkter vedrørende tyske ejendomme samt foretage ejendomsinvesteringer i Danmark, hvis der opstår en attraktiv mulighed. Yderligere oplysninger: Michael Sehested Adm. direktør Fondsbørsmeddelelse nr side 2 af 20

3 Indholdsfortegnelse Koncernens hoved- og nøgletal Årets aktiviteter Idegrundlag og strategi Markedsforhold Risikostyring Regnskabsberetning Begivenheder efter 31. december Forventninger til Regnskabspraksis Udbytte og generalforsamling Finanskalender Ledelsespåtegning...15 Bilag: RESULTATOPGØRELSE...16 BALANCE...17 EGENKAPITALOPGØRELSE...19 PENGESTRØMSOPGØRELSE...20 Fondsbørsmeddelelse nr side 3 af 20

4 Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Beløb i EUR Resultatopgørelsen Fortsættende aktiviteter Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Ophørende aktiviteter Årets resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat i alt Balancen Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driften Pengestrømme til investering, netto Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal Selskabskapital (EUR 1.000) Forrentning af egenkapital efter skat (%) 25,4 10,4-20,1-22,5 4,4 Soliditet (%) 29,7 76,0 66,6 68,9 72,1 Børskurs, ultimo (EUR) 39,3 63,7 15,7 20,1 10,1 Resultat pr. aktie efter skat (EUR) 5,7 2,0-2,9-3,6 0,7 Indre værdi pr. aktie, ultimo (EUR) 25,5 19,6 13,9 14,9 17,0 Kurs/indre værdi, ultimo 1,5 3,3 1,1 1,3 0,6 Price Earning (EUR) 6,9 31,8-5,4-5,6 14,2 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hoved- og nøgletal for 2003 er ikke tilpasset IFRS. Den manglende tilpasning påvirker primært materielle anlægsaktiver og afskrivninger herpå. Fondsbørsmeddelelse nr side 4 af 20

5 1. Årets aktiviteter 2007 var Victoria Properties første hele år som ejendomsinvesteringsselskab, og selskabet har i løbet af året præciseret sin investeringsstrategi og forretningsmodel. Ud over erhvervelse og overtagelse af i alt 29 ejendomme til en værdi af i alt EUR 134,5 mio. har de væsentligste aktiviteter været etablering af en kompetent og handlekraftig organisation samt fastlæggelse af selskabets koncept for fund og asset management. Markedet for udlejningsejendomme i Tyskland har i 2007 været præget af rekordstor handelsvolumen, stigende priser og en øget optimisme blandt de tyske investorer. Andet halvår af 2007 har været præget af subprime-krisen, som har medført et mindsket spænd mellem udlånsrente og afkast på ejendomme samt en lavere handelsvolumen end i første halvår. Dette har mindsket konkurrencen blandt køberne, uden at Victoria Properties har oplevet en negativ effekt på ejendomspriserne. I dette marked har Victoria Properties valgt at videreføre sin forretningsstrategi, som indebærer, at selskabet udelukkende investerer i ejendomme på de bedste beliggenheder, men med udviklingspotentiale. Selskabets samlede investeringer i tyske ejendomme udgør pr. 31. december 2007 EUR 164,4 mio. Styrkelse af organisationen Victoria Properties har i 2007 arbejdet målrettet på at etablere en kompetent og handlekraftig organisation, som kan honorere de krav selskabet stiller til såvel investeringsarbejdet, ejendomsudvikling og den finansielle rapportering. Dette indebærer bl.a. et højt vidensniveau om det tyske ejendomsmarked samt en forståelse for, hvordan selskabet øger værdien af sine investeringer gennem udvikling af ejendommene. Blandt andet har Victoria Properties fokuseret på at etablere en research og analyse-funktion. Ud over at have ansat en akademisk medarbejder med fokus på research og analyse, er der indgået samarbejde med det internationalt anerkendte ejendomskonsulentfirma Jones Lang LaSalle og det uafhængige analyseinstitut BulwienGesa. Disse to firmaer leverer detaljerede og skræddersyede data om det tyske marked og er selskabets primære kilder til information om markedet. Direkte investeringer Målrettet, systematisk og effektiv bearbejdning af markedet spiller en vigtig rolle, når Victoria Properties finder de rigtige ejendomme i Tyskland. Ud over at udnytte det netværk af ejendomsudbydere, finansieringskilder og samarbejdspartnere, som selskabet har oparbejdet gennem de seneste år, har Victoria Properties opbygget en database med over registrerede tyske ejendomsaktører. Herigennem er der mulighed for at målrette markedsføringen over for blandt andre udbydere af tyske ejendomme. Victoria Properties styrker sin position i markedet ved at indgå i tætte relationer med udvalgte interessenter, herunder ejendomsbesiddere, ejendomsrådgivere, advokater, ingeniører, serviceudbydere med flere. Dette sker dels gennem aktiv deltagelse på relevante ejendomsmesser så som MIPIM, Mapic og Expo Real, og dels gennem direct mail kampagner, canvas, telemarketing og egne events specifikt rettet mod interessenterne. Mandataftalen med Thylander & Company A/S om formidling af tyske ejendomme er ophørt, da Victoria Properties ultimo 2007 har opfyldt den første investeringsramme på ca. EUR 150,0 mio. Købte og overtagne ejendomme i 2007 Victoria Properties har i 2007 overtaget i alt 29 ejendomme til en samlet værdi af EUR 134,5 mio. Disse ejendomme udgør i alt kvadratmeter og lejemål. For 10 af disse ejendomme er købsaftalerne indgået i Ejendommene har en samlet værdi af EUR 87,8 mio. og udgør i alt kvadratmeter og indeholder 879 lejemål. Fondsbørsmeddelelse nr side 5 af 20

6 Den samlede portefølje Victoria Properties samlede ejendomsportefølje udgør ved årets udgang i alt 33 ejendomme i Berlin, Frankfurt og Hamborg. Samlet udgør porteføljen kvadratmeter fordelt på i alt lejemål. Hvor porteføljen pr. 31. december 2006 udelukkende bestod af ejendomme i Berlin, har Victoria Properties nu også ejendomme i Hamborg og Frankfurt. Fordelingen af kvadratmeter på de tre byer fremgår af figuren nedenfor. Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter for den samlede tyske ejendomsportefølje fremgår af figurerne nedenfor. Fondsbørsmeddelelse nr side 6 af 20

7 Som følge af den positive udvikling på det tyske ejendomsmarked har Victoria Properties foretaget dagsværdireguleringer på ejendommene på EUR 15,8 mio. i For den samlede portefølje ser nøgletallene således ud: Samlet værdi af investeringsejendomme: EUR 164,4 mio. Samlet årlig nettolejeindtægt: EUR 9,4 mio. Afkastkrav pr. 31. december 2007: 4,9% Etablering af fund og asset management I samarbejde med nogle af landets mest erfarne rådgivere inden for fondskonstruktioner har Victoria Properties i 2007 fastlagt sit fondskoncept, herunder den kommercielle såvel som den juridiske struktur. Victoria Properties har oplevet stor interesse for selskabets ejendomsfonde. Selv om selskabet skønnes i stand til at etablere den første fond i 1. kvartal 2008, vurderer bestyrelsen, at det vil blive på et niveau, hvor indtjeningsgrundlaget ikke er tilstrækkelig attraktivt. Derfor er det besluttet at udskyde etableringen, til situationen på de finansielle markeder gør det muligt at etablere fonde i betydelig større skala, end det er muligt under de nuværende markedsforhold, forventeligt i Grundet den generelle situation på finansmarkederne, bl.a. som følge af subprime-krisen, har flere investorer midlertidigt sat deres investeringer i bero, mens andre har reduceret deres investeringsvolumen. Tilbagemeldingerne fra de institutionelle investorer på fondskonceptet har været positive, både hvad angår ledelsen og investeringsteamet bag fondene samt det kommercielle såvel som det juridiske set-up, og Victoria Properties fortsætter dialogen med mulige investorer. På baggrund af den positive modtagelse af selskabets fondskoncept, er det besluttet at udvide forretningsområdet som fund og asset manager til også at omfatte såkaldte club deals i form af joint venture investeringer med institutionelle og andre formuende investorer. Selskabet fastholder det strategiske mål og forventer at etablere fonde, når situationen på de finansielle markeder har stabiliseret sig, forventeligt i Idegrundlag og strategi Ejendomme med udviklingspotentiale Det er Victoria Properties målsætning at købe ejendomme, som selskabet kan udvikle og modne, så de fremstår fuldt udlejede og istandsatte, når de skal sælges. Det aktive ejerskab giver mulighed for en væsentlig værdistigning, da en fuldt udlejet ejendom handles til en højere pris, og da istandsatte lejemål genererer en højere leje pr. kvadratmeter. Victoria Properties investerer hovedsagelig i ejendomme mellem EUR 8,0 mio. og EUR 25,0 mio., da selskabet ikke ønsker priskonkurrence med de store - primært internationale - investorer, som har en helt anden investeringsprofil og ofte accepterer lavere afkast. Samtidig undgår selskabet konkurrence med de fleste private og ikke-professionelle investorer, hvis investeringer ligger i prisniveauet under dette niveau. Fondsbørsmeddelelse nr side 7 af 20

8 Fokus på tyske ejendomme Victoria Properties strategi er at investere i velbeliggende udlejningsejendomme i de største byområder i det vestlige Tyskland og Berlin, indtil videre primært i Hamborg, Frankfurt samt Berlin. Siden selskabet etablerede sig som ejendomsinvesteringsselskab i sommeren 2006, har strategien været at skabe en ejendomsporteføljeforvaltning med et højt vidensniveau om det tyske ejendomsmarked, en fokusering på medarbejdernes ejendomsrelaterede kompetencer og en aktiv dialog med selskabets samarbejdspartnere. Victoria Properties har en stærk kombination af solide resultater på det tyske ejendomsmarked, et veludbygget lokalt netværk, en organisation som udelukkende beskæftiger sig med tyske ejendomsinvesteringer, samt nogle af de mest erfarne rådgivere inden for jura, skat og økonomi. Gennem de seneste tre år har ledelsen i Victoria Properties formidlet og investeret i tyske ejendomme for over EUR 400,0 mio. og har dermed en solid track-record. Beliggenhed i højsædet Victoria Properties investerer i byområder med god og/eller stigende købekraft og befolkningstilvækst samt en positiv forventning til udviklingen i ejendomsmarkedet. Selskabet lægger stor vægt på at besigtige og vurdere ejendommens beliggenhed i det pågældende område - den såkaldte mikrolokation. Det betyder, at Victoria Properties altid sikrer sig, at de tilkøbte ejendomme har gode beliggenheder på attraktive adresser. Det er selskabets vurdering, at velbeliggende ejendomme i højere grad profiterer af leje- og prisstigninger i et opadgående marked end gennemsnittet af ejendomme. Samtidig vurderes det, at disse ejendomme hvis de er indkøbt på et gunstigt tidspunkt ikke vil være nær så sårbare over for tomgang, leje- og prisfald som markedsgennemsnittet. Aktivt ejerskab Victoria Properties team af medarbejdere med fokus på investering og forvaltning har stor erfaring med aktivt asset management af ejendomme. Denne erfaring er kendetegnet ved: - Viden og erfaring fra 10 år som ejendomsinvestor i et succesfuldt ejendomsmarked - Tæt kontakt til erhvervslejere ud fra en tankegang om, at lejere er kunder - Speciale i genudlejning og udvikling af eksisterende lejekontrakter - 20 års ejendomsmæglererfaring Den værdi, som Victoria Properties tilfører ejendommene i modningsfasen, tager sit afsæt i aktivt asset management. I tæt samarbejde med selskabets tyske ejendomsadministrator udarbejdes en business plan for hver ejendom. Businessplanen bygger bl.a. på følgende parametre: - Transparens: samtlige nøgletal for ejendommen skal være kendte og pålidelige, og der skal foreligge detaljeret budget og likviditetsplan for ejendommen. - Lejerstrukturen: i markedsføringsplanen gøres det klart, hvem ejendommen og området appellerer til, og der udvikles et koncept for, hvilke lejere man fremover ønsker at tiltrække. - Optimering af lejen: der planlægges tiltag for at optimere lejen i forhold til markedslejen såvel som det officielle tyske lejeniveau Mietspiegel, og der fokuseres på nedbringelse af tomgang og istandsættelse af lejemål. - Optimering af ejendoms-mix: det vurderes løbende, hvorledes de enkelte ejendomme passer ind i selskabets strategi. Denne optimering medfører, at alle kontraktlige og rapporteringsmæssige forhold på en ejendom er gennemgået i samarbejde med ejendomsadministrator. På den måde har både selskabet og administrator et overblik over, på hvilke områder, der kan arbejdes med ejendommen. Fondsbørsmeddelelse nr side 8 af 20

9 Reduktion af risiko På længere sigt forventes det aktive ejerskab at betyde, at Victoria Properties ejendomme ændrer karakter fra at være ejendomme med et lavt-mellem risikoniveau - og deraf følgende højere afkastkrav - til at være veldrevne og vedligeholdte ejendomme med relativt lille risiko og dermed også, alt andet lige, med et lavere afkastkrav sammenlignet med tidspunktet, hvorpå investeringen blev foretaget. 3. Markedsforhold Victoria Properties investeringsstrategi er baseret på en grundig analyse af de faktorer, der påvirker ejendomsmarkedet. Selskabet analyserer såvel generelle økonomiske, demografiske og finansielle forhold som mere specifikke forhold for den enkelte ejendom. Tysk økonomi i fremgang Efter mere end 15 år med økonomisk stagnation efter genforeningen af Tyskland har der de seneste tre år været tegn på, at udviklingen er vendt. Bruttonationalproduktet stiger, arbejdsløsheden er faldende - og tendensen ser ud til at være bæredygtig. OECD forventer en vækst i økonomien på knap 2% i 2008, mens arbejdsløsheden forventes at falde til under 8%. Det laveste niveau i mange år. Ejendomsmarkedet i Tyskland 2007 vil ifølge Jones Lang LaSalle blive husket som året med to årstider: før og efter subprime-krisen, som har betydet en mindre opbremsning i transaktionsvolumen. Imidlertid viser tal fra Deutsche Bank, at det tyske ejendomsmarked, trods subprime-krise, igen i 2007 satte rekord med i alt EUR 55 mia. i omsætning. Dette er en stigning på 11% i forhold til rekordåret 2006, hvilket har medført betydelige prisstigninger på erhvervsejendomme i Subprime-krisen har primært medført en ændring i investorsammensætningen, således at andelen af investorer med med høj andel af fremmedkapital er blevet mindre. Transaktionsvolumen i andet halvår af som traditionelt er højere end første halvår - er ligeledes faldet. Tendensen er således, at der er færre penge i markedet, og investorerne har vanskeligere ved at skaffe kapital. Imidlertid kan Victoria Properties ikke kunnet konstatere, at priserne har været påvirket negativt. Prognoserne for ejendomsmarkedet i 2008 er overvejende positive, primært grundet den positive udvikling i økonomien og på arbejdsmarkedet samt den stigende købekraft. I modsætning til andre europæiske lande har Tyskland fra 1990 til 2004 ikke oplevet prisstigninger på ejendomme, og ejendomspriserne i Tyskland er stadig væsentligt lavere end i andre europæiske lande. Dette har tiltrukket mange, hovedsagelig internationale, aktører som forvalter store kapitalsummer. Fondsbørsmeddelelse nr side 9 af 20

10 Reformer Der er i 2007 vedtaget en række reformer i Tyskland, hvoraf de vigtigste for ejendomsmarkedet er indførelse af G-REITs (German Real Estate Investment Trusts) og selskabsskattereformen. G-REITs forventes på sigt at forøge efterspørgslen på tyske erhvervsejendomme, hvilket vil øge mulighederne for salg og gøre ejendomsinvesteringer mere likvide. Selskabsskattereformen har betydet en nedsættelse af selskabsskatten fra 1. januar 2008 fra 26% til 16%. Dette har medført en øget efterspørgsel efter investeringsejendomme. For danske investorer gør den lave tyske selskabsskat det attraktivt at investere i tyske ejendomme, da selskaber og erhvervsdrivende fonde, i stedet for den danske selskabsskat på 25%, beskattes med den lavere tyske selskabsskat på 16%. Efterspørgsel Efterspørgslen på investeringsejendomme er stadig høj. Som følge af en stigning i udlånsrenten er forskellen mellem den rente, investorerne betaler på deres lån, og det afkast, som ejendommene genererer (det såkaldte yield gap), blevet mindsket. Det mindskede yield gap betyder ifølge Jones Lang LaSalle, at investorerne søger at mindske risikoen ved primært at investere langsigtet i ejendomme med høj kvalitet og god beliggenhed og i stigende omfang involverer sig i aktiv udvikling af ejendommene, herunder istandsættelse og fokus på genudlejning. De tyske investorer er i højere grad begyndt at investere i tyske ejendomme, hvilket ses som udtryk for en øget tillid til udviklingen i markedet. Dette vil på sigt øge mulighederne for salg. Det er dog stadig de udenlandske investorer, der dominerer med 68% af den samlede handelsvolumen i 2007 og 89% i Udbud I 2007 stod de tyske ejendomsudbydere for i alt 75% af den samlede handelsvolumen. Over halvdelen (61%) af de samlede transaktioner bestod af større porteføljer, og de åbne tyske fonde dominerede sælgersiden. Forventningen er dog, at der fremover vil være et begrænset antal porteføljer udbudt, og at det er enkelthandler, som vil præge markedet. I den nuværende situation betyder det, at investorerne sælger ud af de ejendomme, som ikke passer ind i deres porteføljestrategi. Victoria Properties forventer derfor, at der fremover vil blive udbudt en række enkeltejendomme. Desuden forventes det, at de fonde, som indtil nu har domineret indkøbssiden, vil melde sig på banen som sælgere, og det vurderes, at transaktionsvolumen i 2008 vil være på niveau med Regionale vækstområder Tyskland er med sine 82 mio. indbyggere og ca km 2 et land med store regionale forskelle i købekraft, BNP-bidrag, ejendomsmasse, befolknings- og erhvervssammensætning. Tilliden til den fremtidige økonomiske udvikling i de syv store byer i Tyskland: Berlin, Hamborg, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, München og Köln, er relativt større end i andre områder i Tyskland, og det er her analytikerne forventer de største prisstigninger. Områderne er generelt kendetegnet ved en positiv udvikling i ledigheden og BNP. Berlin, Hamborg og Frankfurt For de tre byer, hvor Victoria Properties på nuværende tidspunkt har investeret i ejendomme, vurderes markedet at udvikle sig positivt fremover med hensyn til leje- og værdistigninger. Berlin oplevede i 2007 et væsentligt større udbud af arbejdspladser, en nettotilvandring på personer og en stigning i det samlede antal husstande. Der forventes derfor fremover en stigning i efterspørgslen på boliger og kontorlejemål, som ikke modsvares af nybyggeri. De nyeste tal (marts 2008) fra Jones Lang LaSalle viser at ejendomspriserne holder sig på et højt niveau, at udbuddet af ejendomme falder, samt at lejeniveauet stiger. Der er dog markante forskelle mellem de enkelte bydele, hvilket understreger vigtigheden af at analysere mikro-beliggenheden nøje. Hamborg oplevede ligeledes et fald i arbejdsløsheden og en fortsat vækst i økonomien, og byen oplevede i 2007 omsætningsrekord på kontormarkedet med en fordobling af de samlede investeringer til EUR 5,3 Fondsbørsmeddelelse nr side 10 af 20

11 mia. i forhold til året før. Ejendomsmarkedet i Hamborg er karakteriseret ved den laveste tomgang af de syv store byer samt et markant højere lejeniveau end gennemsnittet. På trods af at Frankfurt am Main er Tysklands absolutte finanscentrum, synes effekten af subprime-krisen ikke at have påvirket økonomien eller investeringslysten negativt i Antallet af virksomheder i byen steg med 5,2% i 2007, og kontormarkedet oplevede den fjerde højeste omsætning nogensinde, og yderligere stigninger forventes fremover. 4. Risikostyring Victoria Properties aktiviteter er forbundet med såvel markedsmæssige som finansielle risici. Det er en fast del af bestyrelsens årsplan at gennemgå og vurdere alle væsentlige risikoområder, herunder: Markeds- og konkurrenceforhold (udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i den tyske økonomi, køb af passende ejendomme, efterspørgsel, omkostninger, tomgang og lejeindtægter) Finansielle forhold (likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko) Øvrige risici (forsikringer, jura, organisation) 5. Regnskabsberetning 2007 Koncernens overskud for 2007 blev på EUR 11,5 mio. mod EUR 2,4 mio. i Resultatet for 2007 er på niveau med ledelsens tilkendegivelse i delårsrapporten for 3. kvartal 2007og anses for at være tilfredsstillende. Det forbedrede resultat i forhold til 2006 skal ses på baggrund af koncernens etablering som ejendomsselskab i 2006 med efterfølgende opbygning af en ejendomsportefølje. Bruttoresultat Koncernens bruttoresultat steg til EUR 20,1 mio. i 2007 fra EUR 0,2 mio. i Bruttoresultatet sammensætter sig af nettoomsætning fra udlejning af investeringsejendomme og tilhørende driftsomkostninger, samt dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og tilhørende gældsforpligtelser. Nettoomsætningen steg i 2007 til EUR 5,0 mio. fra EUR 0,3 mio. i Stigningen kan henføres til lejeindtægter fra ejendomme, der er overtaget i 2006 og Driftsomkostninger fra investeringsejendomme udgør i 2007 EUR 0,6 mio. mod EUR 0,0 mio. i Driftsomkostningerne har haft en naturlig udvikling sammenholdt med stigningen i lejeindtægter fra ejendomme overtaget i 2006 og Dagsværdireguleringer på investeringsejendomme udgør EUR 15,8 mio. i 2007 mod EUR 0,0 mio. i Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner værdireguleringer i resultatopgørelsen, når de opstår. I 2007 har koncernen oplevet en gunstig udvikling i ejendomspriserne i Tyskland. Pr. 31. december 2007 er koncernens investeringsejendomme målt til et gennemsnitligt afkastkrav på 4,9% mod 5,7% i 2006 og 5,5% i gennemsnitligt startafkast på ejendommenes erhvervelsestidspunkt. Resultat af primær drift Koncernens salgs-, marketings- og administrationsomkostninger udgør i 2007 EUR 4,6 mio. mod EUR 0,8 mio. i Stigningen i omkostninger kan henføres til opbygningen af organisationen, fuld effekt af afskrivninger på knowhow erhvervet ultimo 2006 samt eksterne omkostninger forbundet med etablering af koncept for fund og asset management. Resultat af primær drift udgør herefter EUR 15,5 mio. i 2007 mod EUR -0,6 mio. i Finansielle poster De finansielle nettoomkostninger udgør i 2007 EUR 1,7 mio. mod nettoindtægter i 2006 på EUR 1,8 mio. Udviklingen i de finansielle poster kan henføres til flere forhold: Ved investering i investeringsejendomme har koncernen egenfinansieret 22,75% af ejendommenes købesummer inkl. købsomkostninger, hvilket har nedbragt koncernens likvider og dermed Fondsbørsmeddelelse nr side 11 af 20

12 renteindtægterne. I 2007 udgør renteindtægter fra indestående i kreditinstitutter EUR 0,2 mio. mod EUR 0,5 mio. i 2006 Tilsvarende har koncernen oplevet en betydelig stigning i renteomkostninger på gæld til kreditinstitutter, der i 2007 udgør EUR 3,2 mio. inkl. låneomkostninger ved hjemtagelse af lån mod EUR 0,1 mio. i Denne stigning i renteomkostninger kan henføres til hjemtagelse af lån i forbindelse med ekstern finansiering på 77,25% i erhvervede investeringsejendomme I 2007 realiserede koncernen gevinster på rentesikringsaftaler med EUR 2,5 mio., mens nye rentesikringsaftaler har medført urealiserede kurstab på EUR 1,3 mio., hvorefter rentesikringsaftaler netto i alt har påvirket resultatet positivt med EUR 1,2 mio. i 2007 mod EUR 1,5 mio. i 2006 Årets resultat Årets resultat udgør EUR 11,5 mio. i 2007 mod EUR 2,4 mio. i Skat af årets resultat udgør i 2007 en omkostning på EUR 2,3 mio. mod en indtægt på EUR 1,6 mio. i Skatten i 2007 udgør 16,7% af årets resultat før skat. Den lave skatteprocent skyldes, at koncernens aktiviteter i det væsentligste beskattes i Tyskland. Skatteindtægten i 2006 vedrører indregning af skatteværdien af tidligere års skattemæssige underskud. I 2006 er resultatet påvirket negativt af resultat fra ophørende aktiviteter med EUR 0,4 mio. Langfristede aktiver De samlede investeringer i investeringsejendomme pr. 31. december 2007 udgør EUR 164,4 mio. mod EUR 33,8 mio. pr. 31. december 2006 inkl. forudbetalinger. Af stigningen udgør EUR 15,8 mio. dagsværdireguleringer og EUR 114,8 mio. udgør anskaffelsessummer på erhvervede ejendomme. Knowhow indgår i langfristede aktiver med EUR 2,6 mio. pr. 31. december 2007 mod EUR 3,3 mio. pr. 31. december Knowhow vedrører købet af Sehested Consulting A/S i slutningen af 2006 og afskrives lineært over 5 år. Udskudt skatteaktiv udgør pr. 31. december 2007 EUR 1,6 mio. og var på tilsvarende niveau pr. 31. december Skatteaktivet vedrører hovedsagelig fremførte underskud, der forventes udnyttet i fremtidige overskud. Kortfristede aktiver De samlede kortfristede aktiver udgør pr. 31. december 2007 EUR 4,6 mio. mod EUR 12,2 mio. pr. 31. december Faldet kan henføres til anvendelse af likvide midler i forbindelse med egenfinansiering af ejendomsinvesteringer. Koncernens beholdning af værdipapirer er i 2007 afhændet. Koncernens egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 31. december 2007 EUR 51,6 mio. mod EUR 38,9 mio. pr. 31. december Stigningen skyldes i det væsentligste årets positive resultat. I forbindelse med erhvervelsen af Sehested Consulting A/S blev der udstedt stk. warrants til en tegningskurs på EUR 38,2 (DKK 285). I 2007 er der udnyttet stk. warrants hvilket har medført en kontant tegning af aktier på EUR 1,1 mio. De resterende warrants kan udnyttes under forudsætning af, at en række fastlagte succeskriterier opfyldes. Forpligtelser De langfristede forpligtelser udgør pr. 31. december 2007 EUR 117,4 mod EUR 0,0 mio. pr. 31. december Stigningen kan hovedsagelig henføres til optagelse af lån i forbindelse med finansiering af 77,25% af købesummer inkl. købsomkostninger for erhvervede investeringsejendomme samt stigning i udskudt skat som følge af dagsværdireguleringer på investeringsejendomme. Kortfristede gældsforpligtelser udgør pr. 31. december 2007 EUR 4,6 mio. mod EUR 12,3 mio. pr. 31. december Faldet skyldes primært, at gæld til kreditinstitutter pr. 31. december 2006 på EUR 10,0 mio. i 2007 er omlagt og pr. 31. december 2007 indgår i de langfristede gældsforpligtelser. Pengestrømsopgørelse Likviditeten fra driftsaktiviteterne udgør i 2007 EUR -0,3 mio. mod EUR 1,7 mio. i Fondsbørsmeddelelse nr side 12 af 20

13 Likviditetspåvirkningen af investeringsaktiviteterne, der primært omfatter erhvervelse af investeringsejendomme, udgør i 2007 EUR -112,2 mio. mod EUR -27,2 mio. i Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteter udgør i 2007 EUR 106,2 mio. mod EUR 33,7 mio. i 2006 og vedrører i det væsentligste hjemtagelse af lån til finansiering af erhvervede ejendomme. De samlede pengestrømme udgør i 2007 EUR -6,2 mio., hvorefter koncernens likvide beholdninger udgør EUR 2,8 mio. pr. 31. december Begivenheder efter 31. december 2007 Victoria Properties forhandler med et kreditinstitut om finansiering af kommende ejendomsindkøb for ca. DKK 775 mio. (EUR 104,0 mio.), og disse forhandlinger forventes afsluttet inden for kort tid. Kerneinvestorer bag selskabet vil stille garanti for tegning af aktier for i alt DKK 135 mio. (EUR 18,1 mio.) ved en fortegningsemission, som forventes gennemført inden for de kommende 12 måneder. Selskabet forhandler i øjeblikket med kerneinvestorerne om de nærmere vilkår for garantien, herunder fordelingen af garantien mellem kerneinvestorerne. Emissionen ventes at indbringe kapital i størrelsesordenen DKK 200 mio. (EUR 26,8 mio.) til DKK 400 mio. (EUR 53,6 mio.). Ledelsen i Victoria Properties har besluttet at udskyde etableringen af de planlagte ejendomsfonde, til markedssituationen gør det muligt at etablere fonde i betydelig større skala, end det er muligt under de nuværende markedsforhold, forventeligt i løbet af Efter regnskabsårets afslutning er der indgået rentesikringsaftale med en hovedstol på EUR 38,0 mio. Aftalen udløber i år 2013 og sikrer en fast rente på 4,17% eksklusive tillæg. Herefter er den samlede låneportefølje pr. 31. december 2007 afdækket med rentesikringsaftaler. I 2008 er likviditetsberedskabet udvidet med yderligere EUR 2,7 mio. ved etablering af driftskreditter. Der har i perioden efter 31. december 2007 været et urealiseret tab på rentesikringsaftaler på ca. EUR 2,5 mio. Der er efter regnskabsåret afslutning indgået eksklusivitetsaftale om erhvervelse af en velbeliggende investeringsejendom i Kelkheim, som er en eksklusiv forstad til Frankfurt med en købekraft på indeks 140, hvor Frankfurt til sammenligning har indeks 110. Ejendommen, som bærer navnet Stadtmitte, forventes færdigopført medio november 2008, og indeholder i alt kvadratmeter til en årslejeindtægt på ca. EUR 3 mio. Prisen for ejendomsprojektet udgør ca. EUR 46 mio. til faktor 15,5. Ejendommen er fuldt udlejet, og 46% af lejemålene er lejet ud på 20-årige lejekontrakter, 30% på 15- årige lejekontrakter, mens de resterende lejemål alle er udlejet på 10-årige lejekontrakter. 7. Forventninger til 2008 For 2008 forventer selskabet en nettoomsætning fra udlejning af koncernens ejendomme på EUR 11,7 mio. mod EUR 5,0 mio. i 2007 og et resultat før skat i niveauet EUR 6,0-8,0 mio. mod EUR 13,8 mio. i Der er i resultatforventningerne indregnet værdireguleringer som følge af markedsudviklingen samt modning og udvikling af koncernens ejendomsportefølje. Værdireguleringerne forventes mere moderate i 2008 sammenholdt med i Herudover er der i resultatforventningerne for 2008 medtaget honorarer vedr. udvidet fund og asset management og strukturerede produkter, som søges etableret som nye forretningsområder. Resultatforventningerne er påvirket af urealiseret tab på rentesikringsaftaler efter den 31. december 2007 på EUR 2,5 mio. Driftsomkostningerne i selskabet forventes at følge stigningen i aktiviteterne. Administrationsomkostningerne forventes på et lidt lavere niveau end De finansielle omkostninger vil stige som følge af øgede ejendomsinvesteringer. Fondsbørsmeddelelse nr side 13 af 20

14 Ejendomsinvesteringer Victoria Properties vil i 2008 fortsætte sine investeringer i velbeliggende tyske ejendomme, samtidig med at selskabet vil arbejde aktivt med at istandsætte og udleje den eksisterende ejendomsportefølje. Den samlede budgetterede investeringsramme for 2008 er på ca. EUR 104,0 mio. og forventes investeret inden udgangen af Der er ikke planlagt salg af ejendomme i Baseret på den eksisterende ejendomsportefølje samt yderligere ejendomsinvesteringer i 2008, forventer Victoria Properties at have tyske ejendomme til en samlet anskaffelsesværdi på ca. EUR 254,0 mio. ved årets udgang. Ud over Victoria Properties aktiviteter på det tyske marked vil selskabet udvide investeringsstrategien til også at omfatte ejendomsmarkedet i Danmark. Det er selskabets vurdering, at der inden for en kortere årrække - og måske allerede i vil opstå gode investeringsmuligheder på ejendomsmarkedet i Danmark. Ledelsen og organisationen bag Victoria Properties besidder den erfaring og knowhow, som kræves for at operere på dette marked, og den geografiske udvidelse vil derfor være en naturlig forlængelse af den nuværende strategi. Ejendomsfonde Victoria Properties fastholder etablering af fonde som et mål, og selskabet vil løbende vurdere timingen for etablering af fonde med en større volumen, end der er mulighed for på nuværende tidspunkt grundet den generelle situation på finansmarkederne. Dialogen fortsættes med de institutionelle investorer, og fondskonceptet bredes ud til også at omfatte club deals. I sådanne deals vil Victoria Properties i joint venture med en eller flere investorer købe ejendomme i Tyskland, og Victoria Properties vil fungere som fund og asset manager og modtage administrationshonorar herfor. Strukturerede produkter Victoria Properties forventer derudover at udvide forretningsstrategien til at inkludere strukturerede produkter vedr. tyske ejendomme, hvor selskabet selv er medejer og ligeledes fungerer som fund og asset manager. Dette omfatter blandt andet lukkede børsnoterede ejendomsserier, ejendomsobligationer, K/S-projekter mv. Risici De beskrevne forventninger til den fremtidige udvikling er forbundet med visse usikkerheder og risici, herunder: - Opnåelse af lånefinansiering af yderligere ejendomsinvesteringer - At det lykkes at opkøbe ejendomme, der ligger inden for selskabets investeringsstrategi - Udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i selskabets ejendomsportefølje (lejeniveau og tomgang) - Renteudviklingen (ændringer i renten har primært effekt på indgåede rentesikringsaftaler) - At det lykkes at udvide forretningsgrundlaget for fund og asset management og at etablere strukturerede produkter 8. Regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Koncernens regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Udbytte og generalforsamling Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for 2007, da koncernen stadig arbejder på at opbygge sin ejendomsportefølje. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. april 2013 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 300 mio. Bestyrelsen vil endvidere stille forslag om, at bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier for en samlet pålydende værdi af indtil i alt 10% af selskabets aktiekapital. Fondsbørsmeddelelse nr side 14 af 20

15 Bestyrelsen vil anmode om generalforsamlingens godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion. Victoria Properties ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2008, klokken hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. 10. Finanskalender Ordinær generalforsamling april 2008 Delårsrapport 1. kvartal maj 2008 Halvårsrapport august 2008 Delårsrapport 3. kvartal november 2008 Den trykte årsrapport 2007 forventes at foreligge i uge 16 i Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 for Victoria Properties A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 10. marts 2008 Direktion Michael Sehested Administrerende direktør Bestyrelse Leif Jensen Bendt lensgreve Wedell Mads N. Clausen Bestyrelsesformand Lars Skanvig Lars Thylander Sebastian Christmas Poulsen Fondsbørsmeddelelse nr side 15 af 20

16 RESULTATOPGØRELSE Koncern Beløb i EUR Nettoomsætning Driftsomkostninger Regulering til dagsværdi netto Bruttoresultat Salgs- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Værdiregulering af associerede virksomheder 0 16 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat for fortsættende aktiviteter Årets resultat for ophørte aktiviteter Årets resultat Fordeling af årets resultat Aktionærerne i Victoria Properties A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) Fortsættende og ophørte aktiviteter (EUR) 5,71 2,01 Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet (EUR) 5,71 2,00 Fortsættende aktiviteter (EUR) 5,71 2,34 Fortsættende aktiviteter, udvandet (EUR) 5,71 2,34 Fondsbørsmeddelelse nr side 16 af 20

17 BALANCE Balance pr. 31. december Koncern Beløb i EUR AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Knowhow Materielle aktiver Investeringsejendomme Forudbetalinger for investeringsejendomme Andre anlæg, driftsmateriel m.v Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0 96 Deposita 1 2 Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavende lejeindtægter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Fondsbørsmeddelelse nr side 17 af 20

18 BALANCE Balance pr. 31. december Koncern Beløb i EUR PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 18 0 Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Udskudt skat Deposita Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme Selskabsskat 0 81 Deposita Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Fondsbørsmeddelelse nr side 18 af 20

19 EGENKAPITALOPGØRELSE Koncern Beløb i EUR Aktiekapital Reserve for dagsværdireguleringer i dattervirksomheder Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2006 Overførsel/udligning Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Totalindkomst i alt Minoritetsinteresser, til- og afgang Kontant kapitalforhøjelse Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital pr. 31. december Egenkapitalbevægelser i 2007 Årets resultat Totalindkomst i alt Minoritetsinteresser, til- og afgang Kontant kapitalforhøjelse Egenkapitalbevægelser i 2007 i alt Egenkapital pr. 31. december Fondsbørsmeddelelse nr side 19 af 20

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE Beløb i EUR Koncern Resultat af primær drift inkl. ophørende aktiviteter Af- og nedskrivninger Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Ændringer i varebeholdninger Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser og deposita Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat 19 0 Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af investeringsejendomme Køb af øvrige materielle anlægsaktiver Salg af øvrige langfristede aktiver Salg af værdipapirer og kapitalandele Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Provenu fra aktieudstedelse Provenu fra lang- og kortfristede låneforpligtelser Afdrag på lang- og kortfristede låneforpligtelser Minoritetsinteresser, tilgang 18 0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt Årets pengestrøm i alt Likvide beholdninger pr. 1. januar Likvide beholdninger pr. 31. december Fondsbørsmeddelelse nr side 20 af 20

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 1 af 19 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Godt rustet til yderligere vækst i 2008 Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2008 EUR

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering

Læs mere

Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernenes hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s.

Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernenes hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s. Årsrapport 2007 Victoria Properties Årsrapport 2007 indhold Ledelsesberetning Til vores aktionærer s. 2 Regnskabsåret kort s. 4 Koncernenes hoved- og nøgletal s. 5 Idégrundlag og strategi s. 6 Markedsforhold

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. kvartal (Perioden 1. januar til 31. marts ) Victoria Properties godt rustet til Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgjorde EUR -0,3 mio.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010

Delårsrapport for 1. halvår 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 113 1 af 21 Delårsrapport for Victoria Properties udskyder emission og forlænger bridgefinansiering. Driften af ejendommene udvikler sig tilfredsstillende og understøtter den forventede

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties fastholder forventningerne til Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for 1. halvår udgjorde

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009

Årsregnskabsmeddelelse 2009 1 af 21 Resume Resultatet for 2009 udgjorde EUR -3,5 (DKK -26,1 mio.) før skat og EUR -3,0 (DKK -22,7 mio.) efter skat. Resultatet er påvirket af engangsudgifter til tilpasning af organisationen og projektomkostninger

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere