Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer."

Transkript

1 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til lofte, vægge og træværk Indholdet i maling af kemiske stoffer, der kan påvirke indeklimaet, afhænger i høj grad af hvilken teknologi der er anvendt ved maling af lofter, vægge og træværk Plastmaling Væg- og loftmalinger er typisk vandige produkter med lavt kodenummer: 00-1 (1993), og som regel indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer, konserveringsmiddel, overfladeaktive stoffer og vand. Nogle produkter indeholder desuden blødgøringsmiddel, lidt opløsnings- eller sammenflydningsmiddel og eller amin. Bindemidlerne består af polymere på basis af 2-5 monomerer, fx vinylacatet, ethen, acryler, styren og vinylchlorid, opslemmet i vand. Træværksmalinger indeholder de samme grundkomponenter, men mængden af sammenflydningsmidler er typisk væsentligt højere. Den væsentligste afdampning til indeklimaet er sammenflydningsmidler (uger til måneder). Linoliemaling og olieemulsionsmaling Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. Linoliemaling kan desuden indeholde opløsningsmidler, siccativer og antihuddannelsesmiddel, samt fx voks. Olieemulsionsmaling er en dispergeret oliemaling, typisk lavet ud fra linolie. Den indeholder udover ovenstående vand og konserveringsmiddel, samt måske overfladeaktive stoffer. Den væsentligste afdampning til indeklimaet er aldehyder fra oliens iltningstørring (måneder). Syrehærdende lak SH-lakker kan være én eller 2-komponente produkter med høje kodenumre, typisk 4-3. Bindemidler er bl.a. melamin- og ureaformaldehydharpikser opløst i blandingsfortyndere (cellulosefortynder). Den væsentligste afdampning til indeklimaet er formaldehyd (måneder til år) Mesl/rev. 0/13. juni 2003/vejledning - valg af overfladebehandling.doc 1 af 7

2 Acceptliste for sammenflydningsmidler i gruppe 1 (stoffer, der accepteres uden begrænsning til gravide): butyldiglycol CAS butyldiglycolacetat CAS dipropylenglycolbutylether CAS ethylenglycol CAS propylenglycol CAS triethylenglycol (og højere) (fx ,2,4-trimethylpentadiol-1,3-diisobutyrat (Kodaflex) CAS ,2,4-trimethylpentadiol-1,3-monoisobutyrat (Texanol) CAS I nedenstående tabel ses hvilke information, der er relevante i forhold til valget og hvor og hvilken information, der kan forventes samt acceptkriterier. Information Hvor fås informationen/ Acceptkriterium Hvad kan forventes Lugt? Ingen lugt, hvis opløsningsmiddelfrstræbes Opløsningsmiddelfri til- Indeklimamærket? Der findes et produkt (Damson, 100 dage), LCA vurdering? Ikke relevant Rengøringsvenlighed? Relevant Vægge og træværk: vaskeslag Vedligehold? Relevant Forvente ukompliceret Forventes ukompliceret Levetid? Relevant >5 år MAL kode? Forventelig er en betingelse (forventeligt) Indholdsstoffer Farlige indholdsstoffer Indhold af VOC i % Indhold af sammenflydningsmidler / blødgøringsmidler i produktet (art og Konserveringsmidler / fungicider (stoffer og mængde) Sikkerhedsdatablad. I nogle tilfælde vil der være farlige indholdsstoffer Indhold af VOC (fx opløsningsmidler) i %. VOC forefindes i nogle tilfælde Leverandør. Indhold af sammenflydningsmidler vil forefindes i nogle tilfælde MSDS / leverandør. Produktet vil altid indeholde konserveringsmiddel. Ad hoc Acceptniveau 0,1%, dog 0,001% for giftige stoffer i loft- og vægmalinger. I træværksmalinger: Acceptliste for sammenflydningsmidler i gruppe 1, propylenglycol foretrækkes, Phthalater accepteres ikke Isothiazoloner (~ Kathon CG, CMIT/MIT) < 15 ppm eller ren MIT Mesl/rev. 0/13. juni 2003/vejledning - valg af overfladebehandling.doc 2 af 7

3 Information Er der tungmetaller i produktet? Andre KRAN stoffer i produktet? Andre stoffer som er på listen over uønskede stoffer? Findes andre stoffer fra listen over farlige stoffer end nævnt tidligere (art og Urenheder og omdannelsesprodukter (art og mængde) 3 Vævlime Hvor fås informationen/ Hvad kan forventes MSDS / leverandør. Ikke sandsynligt Leverandør Der forventes Fx konserveringsmidler, opløsningsmidler og monomerer MSDS / leverandør Der forventes Fx nonoxynoler, formaldehyd, MMA og phthalater Formentlig ikke relevant; Monomerer i plastprodukter. Formaldehyd i SH-lakker Aldehyder i oliemalinger Acceptkriterium Accepteres ikke. Cobalt accepteres dog som siccativ? Accept niveau, se 9. og 11. Evt. ad hoc 2-butanonoxim og blyforbindelser accepteres ikke Ad hoc Vævlime er typisk vandige produkter med lave kodenumre, typisk 00-1 (1993). De indeholder som regel bindemiddel, konserveringsmiddel og vand. Nogle produkter indeholder desuden blødgøringsmiddel, lidt opløsnings- eller sammenflydningsmiddel. Bindemidlerne består af polymere på basis af 1-3 monomerer, fx vinylacatet, ethen, acryler, styren og vinylchlorid, opslemmet i vand og / eller celluloseforbindelser, fx stivelse. Produktet Lugt? Indeklimamærket? LCA vurdering? Rengøringsvenlighed? Vedligehold? Levetid? Acceptniveau som VOC Information Kan forventes Acceptkriterium Ej relevant hvis opløsningsmiddelfri Ingen har mærket Ingen relevans Ingen relevans Ingen relevans Formentlig ingen relevans MAL kode? er en betingelse Indholdsstoffer Farlige indholdsstoffer MSDS I nogle tilfælde Indhold af VOC i % Indhold af VOC i % I nogle tilfælde Mesl/rev. 0/13. juni 2003/vejledning - valg af overfladebehandling.doc 3 af 7

4 Indhold af langsomt fordampende stoffer / blødgøringsmidler i produktet (art og Biocider (stoffer og mængde) MSDS / leverandør Er der tungmetaller i produktet? Andre KRAN stoffer i produktet? Andre stoffer som er på listen over uønskede stoffer? Findes andre stoffer fra listen over farlige stoffer end nævnt tidligere (art og Urenheder og omdannelsesprodukter (art og mængde) 4 Gulvolier Information Kan forventes Acceptkriterium leverandør I nogle tilfælde Phthalater accepteres ikke Altid Store forskelle - accept niveau diskuteres MSDS Ikke sandsynligt Accepteres ikke Leverandør Fx konserveringsmidler, opløsningsmidler og monomerer MSDS / leverandør formaldehyd, Fx nonoxynoler, MMA og phthalater Formentlig relevant ikke? Ad hoc Monomerer Gulvolier vandige eller opløsningsmiddelbaserede produkter. De vandige har lave kodenumre, typisk 00-1 (1993), mens de opløsningsmiddelbaserede typisk har 1-1 og 2-1 (1993). De indeholder som regel tørrende olier, fx linolie og andre planteolier, og i nogle tilfælde fx voks. Olierne kan være forhærdet på forskellige måder, fx som kogt linolie eller standolie. Til at sikre god tørring bruges i reglen blandinger af metalsalte som sikkativer, fx cobalt, zirkonium, mangan og/eller zink. Olier og voks kan være i opløst i opløsningsmidler eller emulgeret i vand. Afdampning fra tørrende olie Den væsentligste afdampning til indeklimaet er aldehyder fra oliens iltningstørring (måneder). Accept niveau diskuteres Produktet Lugt? Indeklimamærket? Information Kan forventes? Acceptkriterium Indeklimamærkning Et produkt (Faxe) har mærket, 110 dage (modelleret). Opløsningsmiddelfri Mesl/rev. 0/13. juni 2003/vejledning - valg af overfladebehandling.doc 4 af 7

5 Indhold af VOC i % Indhold af sammenflydningsmidler / blødgøringsmidler i produktet (art og Konserveringsmidler / fungicider (stoffer og mængde) Er der tungmetaller i produktet? Information Kan forventes? Acceptkriterium LCA vurdering? Ikke relevant Rengøringsvenlighed? Relevant Vedligehold? Relevant Hyppigt, men ukompliceret Levetid? Relevant?? MAL kode? er en betingelse Indholdsstoffer Farlige indholdsstoffer Sikkerhedsdata- Nej Ad hoc blad Indhold af VOC (fx opløsningsmidler) i % I nogle tilfælde Acceptniveau 0,1%, dog 0,001% for giftige mærkede stoffer Leverandør I nogle tilfælde Acceptniveau 0,1%, dog 0,001% for giftige stoffer MSDS / leveran- dør MSDS / leverandør Andre KRAN stoffer i produktet? Leverandør Andre stoffer som er på listen MSDS / leveran- over uønskede stoffer? dør Findes andre stoffer fra listen over farlige stoffer end nævnt tidligere (art og Urenheder og omdannelsesprodukter Relevant (art og mængde) 5 Tidsværdi- eksempler Ja Accepteres ikke. Cobalt accepteres dog som siccativ?? Ad hoc Aldehyder fra iltningstørring af olie Indeklimamærke Høj belastning 2,2 m 2 /m 3 - Effekt: irritation c/lci Tidsværdi (lugt og irritation) Dag: Vandig lak (industri) Bytyldiglycol >28 (lugt) Butoxypropanol Butoxypropylacetat >28 (lugt) Texanol 0,32 0,24 0,20 Mesl/rev. 0/13. juni 2003/vejledning - valg af overfladebehandling.doc 5 af 7

6 Linolieholdige (2 slags) Hexanal 0,3 0,14 0,06 >28 (lugt) Propanal 0,16 0,08 0,04 >28 (lugt) Acrolein (allergi) 0,14 0,44 0,29 Pentenal 29 6,6 - Acetone 0,88 0,38 0,30 Vinylethylketon Syrehærdende lak Butanol >28 (lugt) Formaldehyd >28 (irritation) Heptenal Butylacetat 0,30 0,22 0,14 Methoxypropylacetat 1,46 0,30 0,12 c/lci: målt koncentration / laveste koncentration af interesse (her for irritation eller lugt) Fra Miljøprojekt 501. Emission af flygtige forbindelser fra træ, træbaserede materialer, møbler og inventar. Miljøstyrelsen Ordforklaringer Acceptabel koncentration Blødgøringsmidler Den acceptable koncentration af en gas i indeklimaet i standardrummet er en tærskelværdi, der her (i prøvningsstandarden) fastsættes på grundlag af indeklimarelevante lugttærskler og irritationstærskler (definition). Se også opløsningsmidler: Anvendes til blødgøring af plast, fx PVC. Kan være reproduktionsskadende phthalater eller andre, sundhedsmæssigt mindre belastende stoffer, fx benzoater eller adipater. Giftige stoffer afdampning. T og Tx mærkede stoffer, fx vinylchlorid. Ved indhold under 0,001% ses typisk ikke Gult område Opholdsrum (omfatter bistro, foyer, gangarealer, toiletter, div. kælderrum). Værksteder Indeklimamærke fra byggevarer 1994 (2. udg. Kom 20. januar er ikke indarbejdet). Tildeling af indeklimamærke efter Prøvningsstandard til bestemmelse af afgasning Konserveringsmidler KRAN stoffer LCA Opløsningsmid delfri Opløs- Konserveringsmidler anvendes til at sikre lagerholdbarhed i vandbaserede produkter. Der anvendes flere forskellige, men i en meget stor del af produkterne anvendes Karthon CG-typen, der består af to forskellige aktive stoffer, isothiazolonerne CMIT og MIT i forholdet 3:1. Det menes at CMIT er det sundhedsmæssigt mest belastende stof, måske 100 gange værre end MIT. Der er på det seneste dukket enkelte produkter op med ren MIT, i et indhold op til ca. 200 ppm. Der tillades op til 15 ppm (0,0015%) Kathon CG uden at produkter skal mærkes som allergifremkaldende. Samme indhold tillades i kosmetik. Der har på det sidste været et par tilfælde, hvor allergipatienter reagerede med hudsymptomer på nymalede lokaler. Konserveringsmidler bør holdes så lavet som muligt, jf, Rentolindiskussionen. Stoffer fra Arbejdstilsynets lister over stoffer der kan fremkalde Kræft, Reproduktionsskader, Allergi og Nerveskader Livscyklusvurdering. Vurdering af et produkt gennem hele dets levetid, råvarer, produktion, brug, bortskaffelse I denne forbindelse uden opløsningsmidler, sammenflydningsmidler og blødgøringsmidler Kemiske stoffer kan opdeles efter deres evne til at fordampe. Denne kan måles på Mesl/rev. 0/13. juni 2003/vejledning - valg af overfladebehandling.doc 6 af 7

7 ler. Se også opløsningsmidler. Anvendes til midlertidigt at blødgøre plast med henblik på filmdannelse. Propylenglycol er formentlig den mindst belastende, men mange andre anvendes. Sammenflydningsmidler Tidsværdi Siccativ Tungmetaller VOC ningsmidler hvor meget der kan være i luften af gangen ved stuetemperatur. Det har betydning for hvor lang tid der går inden de er ude af fx en overflade og dermed indeklimaet: Opløsningsmidler - der kan være af størrelsesordenen mg/m 3 og derover i luften. De fordamper i løbet af timer til få dage. VOC - er i denne forbindelse næsten det samme som opløsningsmidler Sammenflydningsmidler - der kan være af størrelsesordenen mg/m 3 og derover i luften. De fordamper i løbet af dage til måneder. Blødgøringsmidler - der kan være under 10 mg/m3 i luften af gangen. De fordamper i løbet af år. Både opløsningsmidler, sammenflydningsmidler og blødgøringsmidler lugter og de virker irriterende. Om disse effekter viser sig er et spørgsmål om koncentrationen i luften og evt. kombinationseffekter med andre stoffer og fysiske forhold (fx %RH, temperatur) Rødt område Studier (omfatter store studier, decentrale studier, lydkontrolrum). Redaktionsloka- Den indeklimarelevante tidsværdi er den tid det tager at nå ned på den acceptable koncentration i indeklimaet i et standardrum under standardbetingelser (definition) Tørrelse, accelererer tørringen af iltningstørrende olier Stoffer som bly, kviksølv og cadmium. Cobalt er kræftfremkaldende, men kan accepateres i lave koncentrationer som siccativ, dvs. til at sikre tørring af olie- og alkydmalinger. Se opløsningsmidler Mesl/rev. 0/13. juni 2003/vejledning - valg af overfladebehandling.doc 7 af 7

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Kemi med omtanke. Guide til valg og brug af kemikalier i hverdagen

Kemi med omtanke. Guide til valg og brug af kemikalier i hverdagen Kemi med omtanke Guide til valg og brug af kemikalier i hverdagen Kemi med omtanke Ansvar for kemikalier Kend mærkerne Hobbyprodukter Hus og have Hygiejne og kosmetik Møbler og elektronik Smykker, gulve,

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ

Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ Dorthe Nørgaard Andersen, Tina Slothuus, Dorte Rasmussen

Læs mere

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2000. Brancheorientering for autoværksteder

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2000. Brancheorientering for autoværksteder Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 13 2000 Brancheorientering for autoværksteder 1 2 Indhold,1'/('1,1* )250c/ +9,/.(9,5.620+('(5(520)$77(7 %(6.5,9(/6($)$872%5$1&+(1 35,1&,33(5,0,/- 5(*8/(5,1*(1$)$8729

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vejledning om rengøringsmidler

Vejledning om rengøringsmidler BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Side 2 af 24 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning

Læs mere

allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer

allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer Regulering af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer Udarbejdet af: Ulrik Fischer Friis, cand. polyt. Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital på danske arbejdspladser 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: 42348-3 Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt:

Læs mere

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut

Læs mere

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker

Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Vejledning om gravides arbejdsmiljø på tandklinikker Denne vejledning beskriver, hvorledes sikre og sunde arbejdsforhold for gravide medarbejdere på tandklinikker kan etableres i overensstemmelse med gældende

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet Guld, sølv og arbejdsmiljøet Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder

Læs mere

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien ATEX Sådan gør du i praksis Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Eksem og hudallergi. Vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Eksem og hudallergi. Vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Eksem og hudallergi Vejledning om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere