METODE BESKRIVELSE BLANDING & UDFØRELSE AF GULVSYSTEMER JUNI 201 / VERSION 1.0 / SIKA DANMARK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODE BESKRIVELSE BLANDING & UDFØRELSE AF GULVSYSTEMER JUNI 201 / VERSION 1.0 / SIKA DANMARK A/S"

Transkript

1 METODE BESKRIVELSE BLANDING & UDFØRELSE AF GULVSYSTEMER JUNI 201 / VERSION 1.0 / SIKA DANMARK A/S

2 Indhold 1 Formål 3 2 Blanding Blandepladsen Generelt om blandeudstyr Blander og blandespiral Dobbelt blandespiral (håndholdt eller på stativ) Tvangsblander Blande procedure to komponente epoxy / PU Blande procedure en komponente flooring produkter Blande procedure for Sikafloor EpoCem produkter Blande procedure for cementbaserede spartelmasser/udjævningsmørtler Blande procedure for Sikafloor PurCem produkter Blande procedure for Sikafloor Pronto produkter 6 3 Tromle håndtering 6 4 Udførelse Udlægning af to komponente epoxy / PU primere Udlægning af to komponente epoxy vedhæftningsprimer / mørtel belægning / reparations mørtel Udlægning af to komponente epoxy skrabelag / udjævningslag Udlægning af to komponente epoxy / PUR selvudflydende belægning Udlægning af to komponente epoxy / PUR selvudflydende belægning; afsandet Udlægning af Sika ComfortFloor System Udlægning af to komponente epoxy / PU topcoats, glat og struktureret overflade Topcoat Glat belægning Struktur belægning Udlægning af Sikafloor PurCem produkter Udlægning af cementbaserede spartelmasser Manuel udlægning Pumpe udlægning Udlægning af Sikafloor EpoCem produkter Selvudflydende gulvbelægninger 1,5 til 3 mm og 3 mm til 7 mm Gulvbelægninger 7 mm til 100 mm Udlægning af Sikafloor Pronto produkter Primere Skrabelag Afsandet slidlag Topcoat Armeret belægning 15 5 Udførelse af kontakt punkter til ESD og ECF gulvsystemer 15 6 Værktøj og udstyr Anbefalede værktøjs leverandører 19 7 Sundheds og sikkerhedsinformationer 19 8 Begrænsninger 19 9 Miljø Rengøring af værktøj / blandeudstyr Affalds håndtering Bemærkninger Placering 20 2/20

3 1 FORMÅL Denne forklarer step by step proceduren for korrekt blanding og udførelse af gulvprodukter fra Sikafloor serien. 2 BLANDING 2.1 BLANDEPLADSEN Det skal sikres at den nødvendige mængde af alle del komponenter af det materiale der skal påføres, alt udstyr som vægt, blandeværktøj, udlægningsværktøj, rengøringsmidler til dette er til stede og nemt tilgængeligt, så der ikke under udlægningen forekommer stop, og at ikke der hele tiden kan holdes en våd kant. Den ideelle bemanding der kan sikre et konstant materiale flow er f.eks.: 1 person til blanding, 1 til åbning af emballager og fordeling af materialer. Afhængig af projektets størrelse rettes antallet af personer til. Det sikres, at alle materialer og værktøj der skal anvendes er til stede og nemt tilgængeligt. 2.2 GENERELT OM BLANDEUDSTYRET BLANDER & BLANDESPIRAL Ethvert Sikafloor produkt skal blandes grundigt før påføring. Tre typer af blandeudstyr anbefales, afhængig af det enkelte produkts viskositet. Denne blander (f.eks. Collomix Xo 6) anbefales til u fyldte bindere og de flydende komponenter til belægninger og mørtler (for fyldte belægninger og mørtler anbefales dobbeltbladet blandespiral eller en tvangsblander se nedenstående). Først og fremmest omrøres komponent A. Derefter tilsættes komponent B og der blandes grundigt i minimum 3 minutter og indtil en homogen blanding er opnået. 3/20

4 2.2.2 DOBBELT BLADET BLANDER/BLANDESPIRAL (HÅNDHOLDT ELLER PÅ STATIV) Dobbeltbladet blander (Collomix Xo 55 Dou) er ideel til alle typer af fyldte bindersystemer incl. belægninger og mørtelblandinger. Først blandes komponenterne A+B, derefter hældes disse i en velegnet blandespand og derefter tilsættes C komponenten under langsom og konstant blanding. Der blandes i minimum 3 minutter og indtil blandingen er homogen TVANGSBLANDER Denne blander (ColloMatic XM) er designet til korrekt blanding af større mængder af alle typer meget fyldte mørtler og belægninger. Først hældes pulverkomponenten i blandekarret og derefter tilsættes de forblandede A+B komponenter eller den flydende binder mens blanderen kører langsomt og konstant. Der blandes i minimum 3 minutter og indtil blandingen er homogen. 2.3 BLANDE PROCEDURE TO KOMPONENTE EP / PU Ren resin u fyldt: Før sammenblanding omrøres komponent A grundigt med velegnet udstyr. Når hele komponent B er tilsat til A komponenten, blandes i minimum 2 minutter og indtil blandingen er homogen. For at sikre at blandingen er grundigt rørt omhældes til en ny emballage og bland derefter kortvarigt igen. Overblanding skal undgås for at minimere indblanding af luft. Fyldt med kvartssand / fillere / Stelmittel T: Når komponent A og B er blandet tilsættes kvartssand og eventuelle fillere og, hvis det er krævet, Sika Stelmittel T og der blandes i yderligere 2 minutter. For at sikre at blandingen er grundigt rørt omhældes til en ny emballage og bland derefter kortvarigt igen. Overblanding skal undgås for at minimere indblanding af luft. 4/20

5 2.4 BLANDING AF EN KOMPONENTE FLOORING PRODUKTER Før anvendelse røres Sikafloor materialet mekanisk i ca. 3 minutter med en langsomt gående ( omdr. min.) elektrisk blander indtil produktet er ensartet og homogent. Overblanding skal undgås for at minimere indblanding af luft. 2.5 BLANDE PROCEDURE FOR SIKAFLOOR EPOCEM PRODUKTER Før sammenblanding rystes dunken med A komponenten (den hvide væske) kortvarigt, derefter hældes A komponenten ned i dunken med B komponenten og de to komponenter rystes kraftigt sammen i 30 sekunder. Ved dosering fra tromler omrøres også inden sammenblanding. Herefter hældes binder blandingen (A+B) i et velegnet blandekar (størrelse ca. 30 l) og gradvist tilsættes C komponenten under omrøring med en kraftig blander. Der blandes grundigt i 3 minutter og indtil en homogen, klumpefri blanding er opnået. Bland kun hele sæt af A+B+C komponenterne. Bland aldrig mindre mængder. Der må ikke tilsættes vand. Når der tilsættes yderligere tilslag, skal dette gøres efter at C komponenten er tilsat. Bland grundigt i 3 minutter med velegnet tvangsmikser som illustreret eller lignende velegnet udstyr. Fritfalds blandere kan og må ikke anvendes. For større blandinger af Sikafloor EpoCem produkter, er den viste UEZ ZZ 50 Dissolver Mixer en meget velegnet blander. Den er beregnet til blandinger på op til ca. 50 liter og giver indenfor den korrekte blandetid et klumpfrit miks. Aftapning og evt. omhældning af produktet foregår nemt gennem aftapningshanen. UEZ Mischtechnik GmbH Röntgenstraße 5 7 D Esslingen 2.6 BLANDE PROCEDURE FOR CEMENTBASEREDE SPARTELMASSER OG UDJÆVNINGSMØRTLER Når der blandes manuelt hældes det tørre pulver ned i blandekarret, der indeholder rent vand. Bland grundigt i min. 3 minutter med en langsomtgående elektrisk blander (~ omdr. min.) 2.7 BLANDE PROCEDURE FOR SIKAFLOOR PURCEM PRODUKTER For alle Sikafloor PurCem produkter, omrøres komponent A og B separat. Det sikres, at alt pigmentet er ensartet fordelt. Derefter blandes A og B komponenterne sammen og disse blandes i ca. 30 sekunder. Binderen (A+B) hældes i et velegnet blandekar og C komponenten (tørpulveret) tilsættes gradvist over ca. 15 sekunder og under konstant omrøring. Der blandes i yderligere 2 2½ minut for at sikre, at der opnåes en ensartet og fugtig blanding. Under blandeprocessen skrabes siderne på blandekarret ned mindst én gang med en velegnet spande ske, for at sikre en komplet blanding. Det er vigtigt at sammenblandingen af de tre komponenter foregår ved lav hastighed for at undgå indblanding af luft med risiko for blærer i den færdige belægning, hvilket er forøget ved hurtige blandehastigheder. For colour pack versionen: Omrør først komponent A neutral med en langsomtgående blander og tilsæt derefter komponent D til denne. Bland indtil der er opnået en ensartet farve. Derefter følges blandeprocedure som ovenfor beskrevet. 5/20

6 2.8 BLANDE PROCEDURE FOR SIKAFLOOR PRONTO PRODUKTER Omrør grundigt A komponenten og tilsæt derefter hærdepulver i korrekt mængde og omrør i yderligere et minut. Pigmenteret: Omrør grundigt A komponenten. Sammenbland med en mixer den krævede mængde af Sikafloor Pronto Pigment med den samme mængde af komponent A. Bland nu Komponent A med den opnåede pigment (den samlede mængde af Sikafloor Pronto Pigment i blandingen er = 10%) i mindst 3 minutter. Derefter tilsættes hærdepulver i den korrekte mængde og der blandes i ca. et minut. BEMÆRK: Det er anbefalet at udføre tilsætning af pigmenter til A komponenten dagen før udførelse, da dette giver en langt bedre befugtning af pigmenterne og giver en hurtigere udlægningsproces. Fyldt materiale: Omrør grundigt A komponenten, tilsæt derefter Sikafloor Pronto Filler, og hvis dette ønskes Sikafloor Pronto Pigment og bland i mindst 1 minut. Når de forskellige komponenter er tilstrækkeligt sammenblandet, tilsættes den korrekte mængde hærdepulver og der blandes yderligere 1 minut. Når de forskellige komponenter er tilstrækkeligt sammenblandet, tilsættes den korrekte mængde hærdepulver. Overblanding skal undgås for at minimere indblanding af luft. For enkel håndtering kan 25 kg sæt deles (se vejledning i blandetabel i det respektive datablad). Komponenter skal altid vejes af i de korrekte mængder! Ved indendørs arbejder skal der altid anvendes gnistfrit blandeudstyr (eksplosions sikret)! 3 TROMLE HÅNDTERING Disse brugervenlige værktøjer gør arbejdet meget lettere og forenkler udførelsen af projekterne. Tromlehåndterings udstyret består af to tromlevogne, en tromleblander monteret på et tromlelåg, taphaner, tromlenøgle og Sikafloor Mixing Gauges. Se venligst nedenstående illustrationer: En 200 kg tromle kan håndteres enkelt ved brug af en tromlevogn. Tromleblander Taphane tromle 6/20

7 Blande måler: Justerbar til alle blandingsforhold og alle spande størrelser. Materialer kan nemt deles i portioner ved hjælp af en hane og en vægt. Udlægningsvogn Følg instruktionerne for korrekt tromle håndtering: For komponent A fjernes det originale tromlelåg og erstattes af låget udstyret med tromleblanderen. Af sikkerhedshensyn skal dette altid være tilsluttet jording. Efter grundig omrøring er component A klar til brug. Komponent B kræver normalt ingen omrøring og kan bruges direkte fra tromlen. Efter fjernelse af tromlemikseren sættes det originale låg på igen og tappehanen monteres i det korrekte udtag. For helt tæt pakning omkring hanen kan anvendes Teflontape på gevindet. Ved at bruge specielle tromlevogne der er designet til dette lægges tromlerne enkelt i vandret position og kan nemt flyttes. Komponent A og B skal afvejes i det korrekte blandingsforhold ved at anvende en passende vægt. Sikafloor Mixing Gauge skal justeres og dette er kun nødvendigt en gang. Den indstillede måler kan derefter anvendes til korrekt aftapning af alle følgende blandinger. Bland derefter komponent A og B med en elektrisk Når komponent A er tappet i blandespanden indstilles det første ben på Sikafloor mixing gauge direkte til overfladen af den aftappede resin. Når den korrekte mængde af komponent B er tilsat sættes det andet ben til blander ( omdr.min.) i mindst 3 minutter og indtil der opnås en ensartet og homogen blanding. Det blandede Sikafloor materiale hældes i en ren emballage og blandes yderligere et minut. Udlægningsvognen har bremser på hjulene og dette tillader nem blanding. Materialet kan nu nemt fordeles og udlægges. Den vip bare del af vognen tillader nu en korrekt, og tidsbesparende udlægning af materialet. overfladen af de kombinerede materialer. 7/20

8 4 UDFØRELSE 4.1 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE EPOXY / PU PRIMERE Det skal sikres, at en ensartet, porefri film dækker hele overfladen. Hvis det er nødvendigt påføres to primer lag. Udførelse med pensel, børste, rulle eller velegnet gummispartel. Anbefalet påføring er med gummispartel og efterrullet på kryds og tværs. Påfør med pensel, børste, rulle eller velegnet gummispartel og arbejd primeren godt ind i overfladen. Hvis maksimumventetiden forventes at blive overskredet afsandes overfladen let med ovntørret kvartssand (0,4 0,7 mm) med et forbrug på maks. 1,0 kg/m². 4.2 UDLÆGNING AF TO KOMPONENT EPOXY VEDHÆFTNINGSPRIMER / MØRTEL BELÆGNING/ REPARATIONSMØRTEL Vedhæftningsprimer: Påfør Sikafloor epoxy binderen med pensel/børste eller rulle. Mørtel belægning / reparationsmørtel: Udlæg mørtelbelægningen i den endnu klæbende vedhæftningsprimer efter velegnede ledere om nødvendigt. Efter en kort ventetid komprimeres/trykkes mørtlen med en amerikaner eller en glittemaskine med Teflon coatede glitteblade (normalt omdr. min.). 4.3 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE EPOXY SKRABELAG / UDJÆVNINGSLAG Hæld det blandede materiale ud på gulvet og fordel det jævnt med en dobbeltbladet spartel eller gummiskraber i den krævede lagtykkelse. Arbejdet udføres indenfor materialets potlife (Referer venligst til det specifikke produkt datablad for potlife). Efter curing er det anbefalet at slibe hele overfladen for at fjerne grater og høje punkter. Påføring af skrabelag med gummispartel / spartel i den ønskede lagtykkelse enten stående eller liggende på knæ. 8/20

9 4.4 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE SELVUDFLYDENDE EPOXY / PU BELÆGNINGER Det skal sikres, at udlægningen af den selvudflydende belægning er indenfor den korrekte overmalingstid. Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel. Vend eventuelt den savtakkede spartel og glat overfladen for at fjerne eventuelle luftbobler og rul umiddelbart derefter overfladen med en pigrulle i flere retninger for at sikre en jævn lagtykkelse og fjerne indesluttet luft. Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel, enten stående eller liggende på knæ. Efter jævn fordeling af materialet, vendes den savtakkede spartel og glat overfladen for at opnå en højere æstetisk grad af finish Rul umiddelbart derefter med en pigrulle i flere retninger ( på kryds og tværs ) for at sikre en jævn lagtykkelse og fjerne indesluttet luft. 4.5 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE SELVUDFLYDENDE EPOXY / PU BELÆGNINGER; AFSANDEDE Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel / tandet spartel. Vend eventuelt den savtakkede spartel og glat overfladen for at fjerne eventuelle luftbobler. Derefter jævnes og fjernes eventuelt indesluttet luft med en pigrulle. Efter ca. 10 minutter (ved +20 C) men inden 30 minutter afsandes med tilslag som ovntørret kvartssand, silicium karbid, dynagrip eller andre typer af afsandingsmateriale. Først afsandes let og derefter til overskud. Ved temperaturer > +25 C afsandes omgående. enten stående eller liggende på knæ. For bedre planhed rulles der umiddelbart efter med en pigrulle i flere retninger for at jævne og fjerne eventuelt indesluttet luft. Det sikres, at afsanding udføres jævnt, konstant, 4.6 UDLÆGNING AF SIKA COMFORTFLOOR ensartet og ikke efterlader SYSTEM ujævne pletter. Der skal afsandes til overskud uden der efterlades ujævne områder. Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel, 9/20

10 Sikafloor Comfort Adhesive hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel, udføres liggende på knæ Derefter rulles gummimåtten ud over den våde klæber. Gummimåtten presses ned med en linorulle Iilimens klæbefase Sikafloor Comfort Porefiller hældes og fordeles jævnt med en spartel, udføres liggende på knæ Sikafloor Comfort Porefiller hældes og fordeles jævnt med en spartel. Det skal sikres, at alle porer og overfladen er forseglet ved at arbejde i to retninger og fuger/samlinger mellem banerne af gummimåtten også lukkes ved at arbejde fra begge sider. Det betyder at disse bliver lukket ved at de spartles fra begge sider min. to gange hver. Porefilleren skal skrabes ned i overfladen ikke placeres på oversiden af denne. 4.7 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE EPOXY / PU TOPCOATS, GLAT OG STRUKTUR TOP COAT Det skal sikres at påføringen af materialet stadig er indenfor overmalingsintervallet. Topcoats kan påføres med gummiskraber og efterfølgende rulles i flere retninger ( på kryds og tværs ) med en korthåret rulle. Materialet kan påføres som en maling med en rulle eller som topcoat med en plastic / gummiskraber og efterfølgende rulles med en korthåret rulle 10/20

11 4.7.2 GLAT TOPCOAT Før påføring kontrolleres den relative fugt og dugpunktet. Efter at materialet er hældt ud på overfladen fordeles dette i samme retning med en rulle. Med samme rulle rulles på tværs af udlægningsretningen så der dækkes et areal på ca. 1,35 m uden at overlappe den foregående bane og derefter baglæns til ca. 1,45 m med et overlap på ikke mere end 5 cm. Derefter skiftes til en korthåret rulle og overlappet udvides i cm med let hånd. Et samlings frit udseende opnås hvis der hele tiden holdes en våd kant under påføringen STRUKTUR TOPCOAT Det skal sikres, at påføringen af materialet stadig er indenfor overmalingsintervallet. Før sammenblanding omrøres komp. A mekanisk. Når hele komp. B er tilsat til komp. A, blandes der i min. 2 minutter og indtil der opnås en ensartet og homogen blanding. Når komp. A og B er blandet tilsættes kvartssand 0,08 0,25 mm og/eller 0,1 0,3 mm og Stelmittel T, hvis det kræves, og der blandes i yderligere 2 minutter indtil blandingen er ensartet og homogen. For at sikre en korrekt blanding omhældes til en ny emballage og der blandes igen. Overblanding skal undgås for at begrænse og minimere luftindblanding. Sikafloor materialet skal hældes ud og fordeles jævnt med en savtakket spartel en stående eller liggende ned på knæ. Det thixotrope Sikafloor materiale skal efterrulles med en struktur rulle for at danne en appelsinhuds overflade struktur. 11/20

12 4.8 UDLÆGNING AF SIKAFLOOR PURCEM PRODUKTER Referer venligst til for Sikafloor PurCem System 4.9 UDLÆGNING AF CEMENTBASEREDE SPARTELMASSER OG AFRETNINGSMASSER MANUAL UDLÆGNING Hæld det blandede materiale ud på den primede overflade og fordel det jævnt med med spartel eller lagindikator i den ønskede lagtykkelse. Pigrul overfladen grundigt i flere retninger for at fjerne indesluttet luft PUMPE UDLÆGNING Anvend en konventionel mørtelblander og pumpe og kontroller vand doseringen for at opnå de korrekte flydeegenskaber, og mål den gennemsnitslige flydemålsdiameter på en plan, ren og vandret overflade. Efter udlægning på overfladen afrettes med spartel eller lagindikator til den ønskede lagtykkelse. Anvendelse af en pigrulle er ikke et krav men tilrådeligt for at forbedre overfladens homogenitet. Rul grundigt med pigrullen i to retninger for at fjerne eventuelt indesluttet luft, men gør det hurtigt og lige efter udlægning og konstant. 8bliver mat 12/20

13 Produktet udlægges ved at gå langs kanten og holde en våd kant ved hele tiden at udlægge i det foregående før dette begynder at sætte sig (blive mat) og hærde. Bredden af udlægningen vil være bestemt af de aktuelle udlægnings konditioner. Jo højere overflade og lufttemperatur jo smallere bredde. Lagtykkelsen er også bestemt af stedet (den eksisterende kant) hvor materialet udlægges. Efter udlægning på den primede overflade jævnes med spartel eller lagindikator til ønsket lagtykkelse. Der pigrulles grundigt i to retninger for at fjerne indesluttet luft. Denne proces bør ikke udsættes for længe (maks min. efter udlægning), specielt ved høje temperaturer, på grund af risikoen for at efterlade rullemærker eller ujævnheder eller bølger i overfladen. Der bør heller ikke rulles for længe da dette også kan forårsage et uskønt udseende. Det perfekte team : En mand ved slangen (udlæggeren), En assistent til af flytte slangen og andre opgaver i forbindelse med et konstant flow, En mand med lagindikatoren(afhængig af den aktuelle lagtykkelse), En mand med pigrullen, En mand til at fylde og styre maskinen 4 5 mand kan udlægge 450 til 600 m² pr. dag afhængig af lagtykkelsen UDLÆGNING AF SIKAFLOOR EPOCEM PRODUKTER SELVUDFLYDENDE BELÆGNINGER FRA 1,5 TIL 3 MM OG 3 MM TIL 7 MM: Udlæg den blandede Sikafloor EpoCem på den primede overflade og fordel jævnt i den ønskede lagtykkelse med gummi eller stålspartel og overrul overfladen med pigrulle for at fjerne indesluttet luft og opnå en jævn og ensartet lagtykkelse. Bearbejdeligheden kan justeres ved en let variation i mængden af komponent C. Brug aldrig tilsætning af vand, hvilket vil ødelægge blandingen, overfladens finish og give misfarvninger. En fuge og samlingsfri overflade kan opnås ved hele tiden at holde en våd kant under udførelsen GULV BELÆGNINGER FRA 7 MM TIL 100 MM Placer den blandede Sikafloor EpoCem belægning vådt i vådt i den endnu klæbrige primer og fordel jævnt i den ønskede lagtykkelse med velegnet udlægningsværktøj og komprimer ved stampning. Afret ved hjælp af retholt på udlagte stål ledere(8 10mm), efterfulgt af mekanisk glitning med syntetisk skive eventuelt med en ganske lille 13/20

14 mængde vand på skiven. For udlægning af lagtykkelser over 30 mm, udlæg mørtlen i mindst 2 lag og komprimer hvert lag for sig. Bearbejdeligheden kan justeres ved en let variation i mængden af komponent C 4.11 UDLÆGNING AF SIKAFLOOR PRONTO PRODUKTER PRIMERE Påfør det blandede materiale med rulle, idet det sikres, at denne befugter overfladen men at der ikke opstår pytter på overfladen. Der arbejdes kun indenfor potlife Påfør med pensel/børste, rulle eller gummispartel og arbejd materialet godt ned i den forbehandlede overflade SKRABELAG Efter korrekt forbehandling af overfladen sikres det, at et jævnt porefrit lag dækker overfladen. Om nødvendigt påføres to lag. Påføring af skrabelag udføres med gummespartel/spartel i den ønskede lagtykkelse enten stående eller liggende på knæ AFSANDEDE SLIDLAG Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel. Umiddelbart efter afsandes med rent, tørt kvartssand. 14/20

15 TOP COAT Umiddelbart efter blanding, hældes materialet ud på overfladen og fordeles jævnt ved brug af en fnugfri korthåret nylon rulle eller velegnet gummispartel En fuge og samlingsfri overflade kan opnås ved hele tiden at holde en våd kant under udførelsen. Fordel jævnt ved brug af en fnugfri korthåret nylon rulle eller velegnet gummispartel ARMERET LAG Rul Sikalastic 120 Fleece ud i den våde resin, pres indesluttet luft ud med en lammeskindsrulle, der sikres et overlæg på min. 50 mm mellem de enkelte baner armeringsvæv. Påfør vådt i vådt et indkapslingslag af Sikafloor 15 Pronto tilsat Sikafloor Pronto Filler, påføring udføres med lammeskinsrulle og der sikres en fuld gennemvædning af vævet. Efter udlægning af Sikafloor 15 Pronto, rulles Sikalastic 120 Fleece ud i den våde resin, pres indesluttet luft ud med en lammeskindsrulle, der sikres et minimum 50 mm overlæg mellem de enkelte baner armeringsvæv. Påfør vådt i vådt et indkapslingslag af Sikafloor 15 Pronto påføring udføres med lammeskinsrulle og det sikres en fuld gennemvædning af vævet. 5 INSTALLATION AF JORDINGSPUNKTER TIL ESD OG ECF GULVSYSTEMER Hvert jordingspunkt kan aflede ca.300 m². Det skal sikres at den længste afstand til hvert punkt i området er maks. 10 meter til det næste. For længere afstande monteres yderligere kontaktpunkter. Hvis den aktuelle situation ikke muliggør yderligere kontaktpunkter, skal længere afstande tilsluttes ved hjælp af kobbertape. Kontaktpunkterne skal tilsluttes konstruktionens jordingssystem og dette arbejde må kun udføres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med relevante lokale regler. Det optimale antal af jordings /kontaktpunkter afhænger af de aktuelle konditioner og bør specificeres ved anvendelse af tilgængelige tegninger. 15/20

16 Installations vejledning: Forbehandl og prim overfladen i henhold til produkt databladet. Bor et hul med en diameter på 8 mm og en dybde på > 50 mm. Fjern alt støv, løse materialer og indsæt rawlplug, denne skal være plan med overfladen. Skru Umbraco skruen ned så denne stikker 16 mm op over overfladen. Monter kobbertapen (2 x 10 mm) på begge sider af borehullet som vist på billedet Monter den store (D=60 mm) og den mellemste (D=30 mm) skive med møtrikken (M 6) til Umbraco skruen. Monter den lille plastikslange fast og tæt på Umbraco skruen. Det sikres, at dette sidder helt tætsluttende inden påføring af Sikafloor materialet. Derefter påføres den sorte ledende primer. Påfør derefter den ledende belægning. Efter at Sikafloor materialet er hærdet fjernes plastikslangen. Rens toppen af Umbraco skruen grundigt. Fastgør messingøjet ved hjælp af den selvlåsende møtrik (M 6) ved Umbraco skrue. Tilslut jordforbindelses kablet med messing øjet. 16/20

17 6 VÆRKTØJ OG UDSTYR Værktøj til udlægning af to komponente Epoxy/PU/PMMA primere/vedhæftningsprimere Jumbo pensel glat Gummispartel bredde 60 mm Stående udførelse Rullehåndtag Nylon Rulle, 8 mm Floor Værktøj til udlægning af to komponente Epoxy mørtel belægninger /reparationsmørtler Dobbeltbladet spartel Amerikaner, rustfrit stål afrundede hjørner Spandeske Værktøj til udlægning af to komponente Epoxy skrabelag / udjævningslag Teflon coated glittemaskine Glatte spartel Dobbeltbladet spartel Gummispartel Stående udførelse Savtakket spartel Stående udførelse Værktøj til udlægning af to komponente selvudflydende Epoxy/PU/PMMA belægninger Savtakket spartel Stående udførelse Savtakket spartel Spartelblade Pig rulle stålpigge 17/20

18 Værktøj til udlægning af to komponente Epoxy/PU/PMMA topcoats, glatte og strukturerede Gummispartel Stående udførelse Nylon Roller, 8 mm Floor Savtakket spartel Textured Rulle, grov Værktøj til udlægning af cementbaserede undergulve Lagindikator Stående udførelse Holder til gummiblade bredde 58 cm Putzmeister S 5 PFT G 4 og G5 Værktøj til udlægning af Sikafloor Comfort System Savtakket spartel Spartelblade Automatic Kniv faste blade PROFESSIONAL Flooring Knife Tæppe og linolium rulle Yderligere hjælpeværktøjer til udførelse af gulvmaterialer Sika Cleaning Spartel Rengøring/tømning af emballager Pigsko Sikafloor ToolBox; Sika tilbyder et udvalg af de mest anvendte værktøjer og måleudstyr 18/20

19 6.1 ANBEFALEDE LEVERANDØRER AF VÆRKTØJ itools I/S Skovdalsvej Odder Telefon: Telefax: E mail: CVR nr. DK POLYPLAN PPW POLYPLAN WERKZEUGE GmbH Riekbornweg 20 D Hamburg, Germany Fon: / SUNDHEDS OG SIKKERHEDSINFORMATIONER Håndtering og bearbejdning af resin baserede gulvmaterialer kan give anledning til irritation af øjne, hud, næse og svælg Derfor skal der anvendes og bæres øjenbeskyttelse under brug og håndtering af disse materialer. Sikkerhedssko, handsker og andet velegnet hudbeskyttelse skal bruges hele tiden. Vask altid hænderne med en velegnet sæbe efter brug og håndtering før der toiletbesøg og spisning. For information og anvisning af sikker håndtering, opbevaring og affaldshåndtering af kemiske produkter referer altid til det senest opdaterede sikkerhedsdatablad, der indeholder alle disse data. 8 BEGRÆNSNINGER Referer altid til leverandørens instruktioner før anvendelse af værktøj og udstyr. Produkter skal kun påføres i overensstemmelse med deres beregnede anvendelse. Lokale forskelle i produkterne kan resultere i variationer i deres egenskaber. Derfor skal det lokale relevante produkt datablad og det lokale sikkerhedsdatablad altid anvendes. Vær opmærksom på kondens. Overfladen skal altid være mindst +3 o højere end dugpunktet. Ved fugtindhold i overfladen > 4% vægt skal der anvendes en midlertidig fugtspærre som f.eks. Sikafloor 81 EpoCem (referer til produkt datablad for Sikafloor 81 EpoCem ). 9 MILJØ 9.1 RENGØRING AF VÆRKTØJ / UDSTRYR Rengør værktøj og udstyr med Sika Colma Rensevæske umiddelbart efter brug (cementbaserede produkter, eller vandbaserede produkter afvaskes med vand). Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. 19/20

20 9.2 AFFALDSHÅNDTERING Tøm aldrig overskydende materiale i afløb, alt bør bortskaffes gennem godkendte og autoriserede firmaer i henhold til de danske regler. Det skal sikres, at intet løber ud på og i jorden, i vandløb, afløb og kloarker. FOR DETALJERET INFORMATION REFERER TIL SIKKERHEDSDATABLAD 10 BEMÆRK Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S s generelle salgs og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet. 11 PLACERING Denne version af Søren Jæger 2013 Sika Services AG / Nr /20

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber.

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Produkt datablad Udgave 06.11.2013 2-komponent epoxy imprægnering Produktbeskrivelse er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Construction Anvendelse Imprægneringsepoxy til

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

PRODUKTDATABLAD Sikafloor -156

PRODUKTDATABLAD Sikafloor -156 PRODUKTDATABLAD 2-KOMPONENT EPOXY BINDER, TIL PRIMNING, MØRTEL OG SPARTELMASSE PRODUKTBESKRIVELSE er en to-komponent lavviskos epoxy binder. bør kun bruges af professionelle, erfarne montører. Primning

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

PRODUKT DATABLAD. Sikafloor 327 PRODUKT BESKRIVELSE. 2 komponent sej elastisk polyuretan til dekorative og industrielle gulve

PRODUKT DATABLAD. Sikafloor 327 PRODUKT BESKRIVELSE. 2 komponent sej elastisk polyuretan til dekorative og industrielle gulve PRODUKT DATABLAD Sikafloor 327 2 komponent sej elastisk polyuretan til dekorative og industrielle gulve PRODUKT BESKRIVELSE Sikafloor 327 er en tokomponent, opløsningsmiddelfri, sej elastisk, selvudflydende

Læs mere

Sikafloor -316 er en 2-komponent, polyurea baseret, blank og klar topcoat med meget lav VOC.

Sikafloor -316 er en 2-komponent, polyurea baseret, blank og klar topcoat med meget lav VOC. Produkt datablad Edition 26/06/2014 Identification no: 02 08 01 04 034 0 000001 Sikafloor - 316 Sikafloor - 316 2-komponent klar topcoat baseret på polyurea teknologi - til anvendelse på hårde gulve. Produkt

Læs mere

PRODUKT DATABLAD SikaLastic 822

PRODUKT DATABLAD SikaLastic 822 PRODUKT DATABLAD Polyuretanbaseret fugtisoleringsmembran til flydende udlægning PRODUKT BESKRIVELSE Sikalastic 822 er en to komponent, revneoverbyggende, polyuretanbaseret membran. Sikalastic 822 er kun

Læs mere

Construction. 3 - komp. Epoxy mørtel. Produkt beskrivelse. Produkt data. Test. Form. Lager. Produkt datablad Udgave Sikafloor /5

Construction. 3 - komp. Epoxy mørtel. Produkt beskrivelse. Produkt data. Test. Form. Lager. Produkt datablad Udgave Sikafloor /5 Produkt datablad Udgave 05.02.2015 Sikafloor -280 3 - komp. Epoxy mørtel Construction Produkt beskrivelse Sikafloor -280 er en 3 komponent epoxy mørtel, som består af en epoxy binder og kvartssand med

Læs mere

2-komponent elektrisk ledende epoxyharpiks

2-komponent elektrisk ledende epoxyharpiks Produkt datablad Udgave 26-02-2016 Identifikation nr: 02 08 01 02 012 0 000001 Sikafloor -220 W Conductive 2-komponent elektrisk ledende epoxyharpiks Construction Produkt Beskrivelse Anvendelse Karateristika

Læs mere

Sikafloor -263 SL er en to komponent, økonomisk, farvet universal binder baseret på epoxy.

Sikafloor -263 SL er en to komponent, økonomisk, farvet universal binder baseret på epoxy. Produkt datablad Udgave 04/02/2009 Sikafloor -263 SL 2-komp.opløsningsmiddelfri, farvet epoxy til selvudflydende belægninger Construction Produkt beskrivelse Sikafloor -263 SL er en to komponent, økonomisk,

Læs mere

KARATERISTIKA / FORDELE

KARATERISTIKA / FORDELE PRODUKT DATABLAD 2 komponent PU, vandbaseret, farvet, mat ESD topcoat PRODUKT BESKRIVELSE ANVENDELSE er en to komponent vandbaseret mat, farvet, polyuretan topcoat med meget lav VOC. er toplaget på Sikafloor

Læs mere

2 komponent fleksibel epoxy belægning, kemisk resistent og elektrostatisk ledende

2 komponent fleksibel epoxy belægning, kemisk resistent og elektrostatisk ledende Produkt datablad Udgave 07-04-2015 Identifikations nr.: 02 08 01 02 020 0 000008 Sikafloor 390 ECF 2 komponent fleksibel epoxy belægning, kemisk resistent og elektrostatisk ledende Construction Produkt

Læs mere

Høj kemisk resistens Revneoverbyggende Væsketæt

Høj kemisk resistens Revneoverbyggende Væsketæt Produkt datablad Udgave 29/08/2014 Identifikation nr.: 02 08 01 02 020 0 000006 Sikafloor 390 N Sikafloor 390 N 2 komponent fleksibel epoxy belægning, kemisk resistent Construction Produkt beskrivelse

Læs mere

2-komponent farvet, mat polyuretan topcoat

2-komponent farvet, mat polyuretan topcoat Produktdatablad Udgave 04/02/2008 2-komponent farvet, mat polyuretan topcoat Construction Produkt beskrivelse Anvendelsesområde er en 2-komponent, mat, sej-elastisk, pigmenteret, farvestabil, opløsningsmiddelholdig,

Læs mere

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til:

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til: Produktdatablad Version: 03.06 Sikadur -41 CF Normal Sikadur -41 CF Normal 3-komponent tixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Sikadur-41 CF Normal er en opløsningsmiddelfri, fugttolerant, tixotropisk

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

PRODUKTDATABLAD Sikafloor -264

PRODUKTDATABLAD Sikafloor -264 PRODUKTDATABLAD 2-KOMPONENT EPOXY MALING OG TOPCOAT PRODUKTBESKRIVELSE er en to-komponent, farvet, opløsningsmiddelfri epoxy binder bør kun bruges af professionelle, erfarne montører. Sikafloor 264 anvendes

Læs mere

Construction. 2-komponent vandbaseret epoxymaling, lav emissions. Produkt beskrivelse. Test

Construction. 2-komponent vandbaseret epoxymaling, lav emissions. Produkt beskrivelse. Test Produkt Datablad Udgave 18/12/2013 Identifikation nr: 02 08 01 02 024 0 000018 Sikafloor -2540 W Sikafloor -2540 W 2-komponent vandbaseret epoxymaling, lav emissions Produkt beskrivelse Sikafloor -2540

Læs mere

Construction. Cementbaseret selvudflydende, hurtig hærdende gulvspartelmasse, anvendelse i 0,5 15 mm, og 15 30 mm med tilslag. Produkt beskrivelse

Construction. Cementbaseret selvudflydende, hurtig hærdende gulvspartelmasse, anvendelse i 0,5 15 mm, og 15 30 mm med tilslag. Produkt beskrivelse Produkt datablad Udgave 16/05/2012 Sika Level-100 Cementbaseret selvudflydende, hurtig hærdende gulvspartelmasse, anvendelse i 0,5 15 mm, og 15 30 mm med tilslag Construction Produkt beskrivelse Sika Level

Læs mere

2-komponent vanddispergeret epoxy maling

2-komponent vanddispergeret epoxy maling Produkt datablad Udgave 22/01/2008 Sikagard -Wallcoat N Sikagard -Wallcoat N 2-komponent vanddispergeret epoxy maling Produkt beskrivelse Sikagard -Wallcoat N er en 2-komponent, farvet, vanddispergeret

Læs mere

2-komponent epoxygrunder til beton under bitumensvejsemembraner.

2-komponent epoxygrunder til beton under bitumensvejsemembraner. Produkt Datablad 15-05-2013 MB 2-komponent epoxygrunder til beton under bitumensvejsemembraner. Construction Produkt beskrivelse MB er et 2-komponent, opløsningsmiddelfrit rødt laserende/transparent reaktionsprodukt

Læs mere

3-komp. højtydende epoxy mørtel.

3-komp. højtydende epoxy mørtel. Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -42 HE 3-komp. højtydende epoxy mørtel. Produktbeskrivelse Sikadur -42 HE er et 3-komponent, højtydende, fugt tolerant, præcisions groutsystem baseret på epoxy.

Læs mere

Selvudflydende, farvet, polyuretan belægning, til tynde belægninger i industrier med medium belastning.

Selvudflydende, farvet, polyuretan belægning, til tynde belægninger i industrier med medium belastning. Produkt datablad Udgave 02.06.2015 Identifikation nr: 02 08 02 02 001 0 000017 Sikafloor -24 PurCem Selvudflydende, farvet, polyuretan belægning, til tynde belægninger i industrier med medium belastning.

Læs mere

2-komp. elastisk, alifatisk, selv-udflydende polyuretan resin, med lavt VOC, der indgår i Sika ComfortFloor System

2-komp. elastisk, alifatisk, selv-udflydende polyuretan resin, med lavt VOC, der indgår i Sika ComfortFloor System Produkt datablad Udgave 16.03.2015 2-komp. elastisk, alifatisk, selv-udflydende polyuretan resin, med lavt VOC, der indgår i Sika ComfortFloor System Produkt beskrivelse er en 2-komp., alifatisk, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Fremragende korrosions beskyttende system. Mekanisk, hård elastisk og slagfast. Særdeles god vedhæftning på stål og beton underlag.

Fremragende korrosions beskyttende system. Mekanisk, hård elastisk og slagfast. Særdeles god vedhæftning på stål og beton underlag. PRODUKT DATABLAD 2 komponent flydende epoxy/polyuretan hybrid PRODUKT BESKRIVELSE SikaCor Elastomastic TF er en to komponent, epoxy polyuretan binder til fremstilling af stærke robuste fleksible belægninger

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Primertabel Sikaflex / SikaBond. Beskrivelse af Sika Primere / Aktivatorer m² m. 250 ml og 1 liter. 12 måneder.

Primertabel Sikaflex / SikaBond. Beskrivelse af Sika Primere / Aktivatorer m² m. 250 ml og 1 liter. 12 måneder. Produkt datablad Version: 13-05-2015 Primertabel Sikaflex / SikaBond Primertabel Sikaflex / SikaBond Beskrivelse af Sika Primere / Aktivatorer Sika Aktivator-205 Sika Primer- Sika Primer-215 SikaTack-Panel

Læs mere

Construction. Sika AnchorFix -1. Hurtighærdende klæbemørtel

Construction. Sika AnchorFix -1. Hurtighærdende klæbemørtel Teknisk datablad Version: 25.03.2008 Sika AnchorFixTP TP -1 Sika AnchorFix -1 Hurtighærdende klæbemørtel Construction Anvendelsesområder Sika Anchor Fix-1 anvendes til fastgørelse af armeringsjern, murbindere,

Læs mere

Construction. 2-komponent farvet, mat PU-Topcoat, der indgår i Sika-ComfortFloor sortimentet. Produkt beskrivelse. Produkt data. Test.

Construction. 2-komponent farvet, mat PU-Topcoat, der indgår i Sika-ComfortFloor sortimentet. Produkt beskrivelse. Produkt data. Test. Produkt datablad Udgave 02.06.2015 Sikafloor -305 W 2-komponent farvet, mat PU-Topcoat, der indgår i Sika-ComfortFloor sortimentet Produkt beskrivelse er en 2-komponent vandbaseret, farvet, mat polyuretan

Læs mere

2-komponent vand-dispergeret epoxy primer

2-komponent vand-dispergeret epoxy primer Produkt Datablad Udgave 08/10/2007 Sikafloor -155 WN 2-komponent vand-dispergeret epoxy primer Produkt beskrivelse Opløsningsmiddelfri, vand-dispergeret to-komponent primer baseret på epoxy. Construction

Læs mere

2-komponent, mat PU-Topcoat, der indgår i Sika -ComfortFloor Decorative og Sika -ComfortFloor Decorative Pro

2-komponent, mat PU-Topcoat, der indgår i Sika -ComfortFloor Decorative og Sika -ComfortFloor Decorative Pro Produkt datablad Edition 02.06.2015 Sikafloor -304 W 2-komponent, mat PU-Topcoat, der indgår i Sika -ComfortFloor Decorative og Sika -ComfortFloor Decorative Pro Construction Produkt beskrivelse Anvendelse

Læs mere

2 komponent sej-elastisk farvet epoxy topcoat

2 komponent sej-elastisk farvet epoxy topcoat Produkt Datablad Version 24.01.2011 Sikafloor -358 2 komponent sej-elastisk farvet epoxy topcoat Produkt beskrivelse Sikafloor -358 er en to-komponent sej-elastisk, farvet, opløsningsmiddelfri, epoxy topcoat.

Læs mere

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Produkt datablad Udgave 10/10/2013 Sikafloor -16 Pronto 2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Construction Produkt beskrivelse Anvendelse Karateristika / fordele Test Afprøvninger / Standarder

Læs mere

2-komponent epoxy binder, til primning, mørtel og spartelmasse

2-komponent epoxy binder, til primning, mørtel og spartelmasse Produkt datablad Edition 14-10-2013 Sikafloor -156 2-komponent epoxy binder, til primning, mørtel og spartelmasse Construction Produkt beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaber / fordele Produkt data Form

Læs mere

Construction. Cementbaseret selfudflydende, hurtigt tørrende, fiber forstærket gulvspartelmasse, anvendelse i 3 15 mm tykkelse på indendørs gulve

Construction. Cementbaseret selfudflydende, hurtigt tørrende, fiber forstærket gulvspartelmasse, anvendelse i 3 15 mm tykkelse på indendørs gulve Produkt Datablad Udgave 16/05/2012 Sika Level-315 F Cementbaseret selfudflydende, hurtigt tørrende, fiber forstærket gulvspartelmasse, anvendelse i 3 15 mm tykkelse på indendørs gulve Construction Produkt

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Construction. 3-komponent selvudflydende belægning og afretningsmørtel baseret på reaktiv acryl resin. Produkt beskrivelse. Produkt data.

Construction. 3-komponent selvudflydende belægning og afretningsmørtel baseret på reaktiv acryl resin. Produkt beskrivelse. Produkt data. Produkt datablad Udgave 11/10/2013 Sikafloor -14 Pronto 3-komponent selvudflydende belægning og afretningsmørtel baseret på reaktiv acryl resin Construction Produkt beskrivelse Anvendelse Karateristika

Læs mere

2-komp. PU-klæber, der indgår i Sika -ComfortFloor Pro og Sika -ComfortFloor Decorative Pro System

2-komp. PU-klæber, der indgår i Sika -ComfortFloor Pro og Sika -ComfortFloor Decorative Pro System Produkt Datablad Udgave 06/11/2009 Sikafloor -Comfort Adhesive 2-komp. PU-klæber, der indgår i Sika -ComfortFloor Pro og Sika -ComfortFloor Decorative Pro System Construction Produkt Beskrivelse Sikafloor

Læs mere

2-komponent sej-elastisk, revneoverbyggende PU binder

2-komponent sej-elastisk, revneoverbyggende PU binder Produkt datablad Udgave 03-07-2015 Sikafloor -375 2-komponent sej-elastisk, revneoverbyggende PU binder Construction Produkt beskrivelse Sikafloor -375 er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri, lav viskos,

Læs mere

Construction. Undgå osmoseblærer! Sika EpoCem Teknologi for nystøbt og fugtig beton

Construction. Undgå osmoseblærer! Sika EpoCem Teknologi for nystøbt og fugtig beton Construction Undgå osmoseblærer! Sika EpoCem Teknologi for nystøbt og fugtig beton Osmoseblærer Byggetiden svarer ikke altid til bygherrens tidsplaner Det vigtigste for en bygherre er som regel at reducere

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

KARATERISTIKA / FORDELE Resistent overfor en bred vifte af syrer, udludning, opløsningsmidler og specielt overfor oxiderende og brændbare væsker

KARATERISTIKA / FORDELE Resistent overfor en bred vifte af syrer, udludning, opløsningsmidler og specielt overfor oxiderende og brændbare væsker PRODUKT DATABLAD SikaCor VEL Ledende, lamineret vinylester system PRODUKT BESKRIVELSE ANVENDELSE SikaCor VEL er et glasfiberarmeret, 2 komp. vinylester baseret malingssystem med inaktivt pulver: SikaCor

Læs mere

Construction. 2-komponent epoxy primer, binder til udjævningsmørtel og belægninger. Produkt beskrivelse. Produkt data. Form

Construction. 2-komponent epoxy primer, binder til udjævningsmørtel og belægninger. Produkt beskrivelse. Produkt data. Form Produkt Datablad Udgave 06/02/2013 Sikafloor -144 2-komponent epoxy primer, binder til udjævningsmørtel og belægninger Produkt beskrivelse Sikafloor -144 er en 2-komponent epoxy med lav viskositet. Formuleringen

Læs mere

PRODUKT DATABLAD. SikaCor 277. Epoxy baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE PRODUKT DATA

PRODUKT DATABLAD. SikaCor 277. Epoxy baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE PRODUKT DATA PRODUKT DATABLAD SikaCor 277 Epoxy baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE er en thixotropisk, epoxy baseret, 2 komponent maling til stål og beton. er testet i kombination med

Læs mere

2-komponent, transparent, mat PU- topcoat

2-komponent, transparent, mat PU- topcoat Produkt datablad Udgave 06.11.13 Sikafloor -356 N 2-komponent, transparent, mat PU- topcoat Construction Produktbeskrivelse Sikafloor-356 N er en sejelastisk, UV-bestandig, transparent, 2-komponent forsegling

Læs mere

Construction. 2-komponent fleksibel epoxy belægning, kemisk resistent og elektrostatisk ledende. Produkt beskrivelse. Produkt data. Test.

Construction. 2-komponent fleksibel epoxy belægning, kemisk resistent og elektrostatisk ledende. Produkt beskrivelse. Produkt data. Test. Produkt datablad Udgave 22/03/2013 Sikafloor -390 AS 2-komponent fleksibel epoxy belægning, kemisk resistent og elektrostatisk ledende Construction Produkt beskrivelse Sikafloor -390 AS er en 2-komponent,

Læs mere

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produkt Information Vandfortyndbar klarlak D8186 D8186 vandfortyndbar klarlak PRODUKTER Vandfortyndbar klarlak Hærder til vandfortyndbar klarlak Fortynder D8186 D8221 D8448

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

2-komp epoxy primer, udjævningsmørtel, mellemlags - og epoxymørtel

2-komp epoxy primer, udjævningsmørtel, mellemlags - og epoxymørtel Produkt Datablad udgave 08.05.2008 Sikafloor -161 2-komp epoxy primer, udjævningsmørtel, mellemlags - og epoxymørtel Construction Produkt beskrivelse Sikafloor -161 er en økonomisk, to-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING

TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING LK-trykbeholder af rustfri stål med plastinderspand som limbeholder, låg med med vingeskruer, sikkerhedsventil og manometer, vandbeholder til limpistol,

Læs mere

PRODUKTDATABLAD Sikafloor -169

PRODUKTDATABLAD Sikafloor -169 PRODUKTDATABLAD 2-KOMPONENT EPOXYBINDER TIL PRIMNING, BELÆGNINGER OG TOPCOATS PRODUKTBESKRIVELSE er en to-komponent, lav viskos transparent epoxy binder med meget lav gulningstendens. bør kun bruges af

Læs mere

CROMAX WATERBORNE BASECOAT

CROMAX WATERBORNE BASECOAT Beskrivelse 1-komponent polyuretan-/vandbaseret basefarve anvendes som 2-lags lakering i solide farver samt metal- og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser. Sammensætning baseret på

Læs mere

Construction. Sikalastic 841 ST Brodæk Fugtisolerings System. Flydende påført fugtisolering til brodæk. Produkt beskrivelse

Construction. Sikalastic 841 ST Brodæk Fugtisolerings System. Flydende påført fugtisolering til brodæk. Produkt beskrivelse datablad Edition: 10.04.2015 Sikalastic -841 ST Brodæk Fugtisolerings Sikalastic 841 ST Brodæk Fugtisolerings Flydende påført fugtisolering til brodæk Construction Produkt beskrivelse Anvendelse Karateristika

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

2-komp. PU-belægning, der indgår i Sika -ComfortFloor og Sika -ComfortFloor Pro System

2-komp. PU-belægning, der indgår i Sika -ComfortFloor og Sika -ComfortFloor Pro System Produkt Datablad Udgave 06/11/2009 Sikafloor -330 2-komp. PU-belægning, der indgår i Sika -ComfortFloor og Sika -ComfortFloor Pro System Construction Produkt Beskrivelse Sikafloor -330 en 2-komp., opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

2- komponent epoxy maling og topcoat

2- komponent epoxy maling og topcoat Produkt datablad Version 05-01-2012 Sikafloor -264 2- komponent epoxy maling og topcoat Construction Produkt beskrivelse Sikafloor -264 er en to komponent, økonomisk, opløsningsmiddelfri, farvet epoxy.

Læs mere

Produktinformation CT VANDFORTYNDBAR BASEFARVE - EKSPRESSYSTEM

Produktinformation CT VANDFORTYNDBAR BASEFARVE - EKSPRESSYSTEM December 2010 TDS: Produktinformation CT vandfortyndbare basefarver PRODUKT CT vandfortyndbar basefarve ReadyMix-farve Delfleet CT WB aktivator A600 Vandfortyndbar fortynder T494 Vandfortyndbar langsom

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Construction Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Konstruktioner på renseanlæg, det være sig beton eller stål, bliver udsat for mange skadelige påvirkninger - kemikalieangreb,

Læs mere

2-komponent vandbaseret epoxymaling. Sikafloor -2530 W er en 2-komp., vanddispergeret, farvet, opløsningsmiddelfri epoxy-baseret maling.

2-komponent vandbaseret epoxymaling. Sikafloor -2530 W er en 2-komp., vanddispergeret, farvet, opløsningsmiddelfri epoxy-baseret maling. Produkt Datablad Udgave 25/11/2009 Sikafloor -2530 W 2-komponent vandbaseret epoxymaling Produkt Beskrivelse Sikafloor -2530 W er en 2-komp., vanddispergeret, farvet, opløsningsmiddelfri epoxy-baseret

Læs mere

Construction. Ekspanderende cementbaseret grout. Produkt beskrivelse. Produkt data 1 1/5. Tests. Form

Construction. Ekspanderende cementbaseret grout. Produkt beskrivelse. Produkt data 1 1/5. Tests. Form Produkt Datablad Udgave 30/08/2011 SikaGrout -210 (4) Ekspanderende cementbaseret grout Construction Produkt beskrivelse Anvendelse SikaGrout -210 er en cementbaseret, 1-komponent, let flydende ekspanderende

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

2-komponent primer baseret på reaktiv acryl resin

2-komponent primer baseret på reaktiv acryl resin Produkt datablad Udgave 09/10/2013 Sikafloor -11 Pronto 2-komponent primer baseret på reaktiv acryl resin Construction Produkt beskrivelse Anvendelse Karateristika /fordele Produkt data Form Sikafloor

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Construction. Tætning af fuger med store bevægelser. Produkt beskrivelse. System produktdatablad Edition: 16.02.2015

Construction. Tætning af fuger med store bevægelser. Produkt beskrivelse. System produktdatablad Edition: 16.02.2015 System produktdatablad Edition: 16.02.2015 Sikadur-Combiflex SG system Tætning af fuger med store bevægelser Produkt beskrivelse Sikadur Combiflex er et tætningssystem, som anvendes ved brede fuger eller

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre Montagevejledning Montering skydedøre Montering af skydedøre n leveres med den stående ramme monteret, og den gående ramme leveret løs med. Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider

Læs mere

Tekniske Data Epoxy Yacht HB

Tekniske Data Epoxy Yacht HB Tekniske Data Epoxy Yacht HB Produktbeskrivelse Epoxy Yacht HB er en to-komponent overfladetolerant, rusthindrende, mastiks epoxymaling med et højt tørstofindhold, der kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Construction. Cementbaseret selvudflydende, hurtigt hærdende, gulvspartelmasse, anvendelse i 0,5 10 mm, og mm med tilslag. Produkt beskrivelse

Construction. Cementbaseret selvudflydende, hurtigt hærdende, gulvspartelmasse, anvendelse i 0,5 10 mm, og mm med tilslag. Produkt beskrivelse Produkt datablad Udgave 28/03/2012 Sika Level-200 Cementbaseret selvudflydende, hurtigt hærdende, gulvspartelmasse, anvendelse i 0,5 10 mm, og 10 20 mm med tilslag Construction Produkt beskrivelse Sika

Læs mere

Fiksering af printet træder normalt i kraft ved varmetilførsel på C.

Fiksering af printet træder normalt i kraft ved varmetilførsel på C. Teknisk datablad Tekstil CHT vandbaserede PrintPerfekt Blanc PrintPerfekt Blanc 450 Karakteristika: Klar til tryk. Produktet er en varmthærdende hvid pasta på en vandholdig base og giver et brilliant,

Læs mere

Oliering og Pleje af Trægulve

Oliering og Pleje af Trægulve Oliering og Pleje af Trægulve 1. Oliering - nylagte ubehandlede massive trægulve 2. Plejeoliering - nylagte fabriksolierede trægulve 3. Plejeoliering eksisterende olierede trægulve 4. Rengøring og vask

Læs mere

2-komponent beskyttelsesmaling på epoxybasis

2-komponent beskyttelsesmaling på epoxybasis Produkt datablad Edition 26/07/2012 Sikagard -62 Sikagard -62 2-komponent beskyttelsesmaling på epoxybasis Construction Produkt beskrivelse Anvendelse Karateristika / egenskaber Produkt data Test Afprøvninger

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Construction. 2-komp.epoxy binder, til primning, mørtel og spartelmasse. Produkt beskrivelse. Produkt data. Form. Tekniske data

Construction. 2-komp.epoxy binder, til primning, mørtel og spartelmasse. Produkt beskrivelse. Produkt data. Form. Tekniske data Produkt datablad Edition 27-04-2009 Sikafloor -156 2-komp.epoxy binder, til primning, mørtel og spartelmasse Construction Produkt beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaber / fordele Produkt data Form er

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR Epoxy-lim med lang åbningstid EN 1504-4 ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Epoxy - gulve. Epoxy - gulve

Epoxy - gulve. Epoxy - gulve Epoxy - gulve Epoxy - gulve Produkter til udførelse af fugefri gulvbelægning i industri, udførelse af skridsikring på gulve, epoxy gulvmaling, sikkerhedsudstyr og epoxyværktøj såsom pigruller, gulvruller

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Vælg mellem: Varenummer Vælg størrelse/mængde Pris pr ø 60 mm x 400 mm 46, ø 80 mm x 400 mm 47, ø 100 mm x 600 mm 89,95

Vælg mellem: Varenummer Vælg størrelse/mængde Pris pr ø 60 mm x 400 mm 46, ø 80 mm x 400 mm 47, ø 100 mm x 600 mm 89,95 Diverse maleværktøj Her er skrabere, spartler, knive, spande og andet værktøj, som du ikke finder i de øvrige katergorier. Godt værktøj er med til at skabe gode resultater. UNI PISKERIS - OMRØRER - VÆLG

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2K mat klarlak P

2K mat klarlak P Produktdatablad Juni 2010 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt 2K mat klarlak Smuds skal forebygges i alle faser af processen. Det er ikke muligt at fjerne smuds i matte finishes,

Læs mere

SikaBond klæbesystemer til gulvbelægninger. Innovation & Consistency. since 1910

SikaBond klæbesystemer til gulvbelægninger. Innovation & Consistency. since 1910 SikaBond klæbesystemer til gulvbelægninger Innovation & Consistency since 1910 Sikas omfattende kompetencer inden for gulvbelægninger Sika har et omfattende produktsortiment til brug i mange forskellige

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

2-komponent PU-belægning, der indgår i Sika -ComfortFloor - hårdt system

2-komponent PU-belægning, der indgår i Sika -ComfortFloor - hårdt system Produkt Datablad Udgave 21/03/2014 Sikafloor - 328 2-komponent PU-belægning, der indgår i Sika -ComfortFloor - hårdt system Produkt beskrivelse Sikafloor -328 er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri, sej-elastisk,

Læs mere

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1330 er en 2-komponent PU-baseret, fleksibel injektionsharpiks med lav viskositet. Harpiksen hærdner både under tørre og våde forhold og bliver til et vandtæt, fleksibelt

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Meget vandtæt cementbaseret reparations- og udjævningsmørtel til tætning af overflader i drikkevandstanke

Meget vandtæt cementbaseret reparations- og udjævningsmørtel til tætning af overflader i drikkevandstanke Produkt datablad Udgave 18-09-2012 Sika -110 HD Sika -110 HD Meget vandtæt cementbaseret reparations- og udjævningsmørtel til tætning af overflader i drikkevandstanke Construction Produkt beskrivelse Anvendelse

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Juni 2013 Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller

Læs mere

S I M A L F A vandbasere t lim

S I M A L F A vandbasere t lim INNOVATIVE LØSNINGER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL P R O D U K T K A T A L O G S I M A L F A vandbasere t lim For skum & polstring VANDBASERET LIM SIMALFA VANDBASERET LIM ALFA KLEBSTOFFE AG er et schweisisk

Læs mere