METODE BESKRIVELSE BLANDING & UDFØRELSE AF GULVSYSTEMER JUNI 201 / VERSION 1.0 / SIKA DANMARK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODE BESKRIVELSE BLANDING & UDFØRELSE AF GULVSYSTEMER JUNI 201 / VERSION 1.0 / SIKA DANMARK A/S"

Transkript

1 METODE BESKRIVELSE BLANDING & UDFØRELSE AF GULVSYSTEMER JUNI 201 / VERSION 1.0 / SIKA DANMARK A/S

2 Indhold 1 Formål 3 2 Blanding Blandepladsen Generelt om blandeudstyr Blander og blandespiral Dobbelt blandespiral (håndholdt eller på stativ) Tvangsblander Blande procedure to komponente epoxy / PU Blande procedure en komponente flooring produkter Blande procedure for Sikafloor EpoCem produkter Blande procedure for cementbaserede spartelmasser/udjævningsmørtler Blande procedure for Sikafloor PurCem produkter Blande procedure for Sikafloor Pronto produkter 6 3 Tromle håndtering 6 4 Udførelse Udlægning af to komponente epoxy / PU primere Udlægning af to komponente epoxy vedhæftningsprimer / mørtel belægning / reparations mørtel Udlægning af to komponente epoxy skrabelag / udjævningslag Udlægning af to komponente epoxy / PUR selvudflydende belægning Udlægning af to komponente epoxy / PUR selvudflydende belægning; afsandet Udlægning af Sika ComfortFloor System Udlægning af to komponente epoxy / PU topcoats, glat og struktureret overflade Topcoat Glat belægning Struktur belægning Udlægning af Sikafloor PurCem produkter Udlægning af cementbaserede spartelmasser Manuel udlægning Pumpe udlægning Udlægning af Sikafloor EpoCem produkter Selvudflydende gulvbelægninger 1,5 til 3 mm og 3 mm til 7 mm Gulvbelægninger 7 mm til 100 mm Udlægning af Sikafloor Pronto produkter Primere Skrabelag Afsandet slidlag Topcoat Armeret belægning 15 5 Udførelse af kontakt punkter til ESD og ECF gulvsystemer 15 6 Værktøj og udstyr Anbefalede værktøjs leverandører 19 7 Sundheds og sikkerhedsinformationer 19 8 Begrænsninger 19 9 Miljø Rengøring af værktøj / blandeudstyr Affalds håndtering Bemærkninger Placering 20 2/20

3 1 FORMÅL Denne forklarer step by step proceduren for korrekt blanding og udførelse af gulvprodukter fra Sikafloor serien. 2 BLANDING 2.1 BLANDEPLADSEN Det skal sikres at den nødvendige mængde af alle del komponenter af det materiale der skal påføres, alt udstyr som vægt, blandeværktøj, udlægningsværktøj, rengøringsmidler til dette er til stede og nemt tilgængeligt, så der ikke under udlægningen forekommer stop, og at ikke der hele tiden kan holdes en våd kant. Den ideelle bemanding der kan sikre et konstant materiale flow er f.eks.: 1 person til blanding, 1 til åbning af emballager og fordeling af materialer. Afhængig af projektets størrelse rettes antallet af personer til. Det sikres, at alle materialer og værktøj der skal anvendes er til stede og nemt tilgængeligt. 2.2 GENERELT OM BLANDEUDSTYRET BLANDER & BLANDESPIRAL Ethvert Sikafloor produkt skal blandes grundigt før påføring. Tre typer af blandeudstyr anbefales, afhængig af det enkelte produkts viskositet. Denne blander (f.eks. Collomix Xo 6) anbefales til u fyldte bindere og de flydende komponenter til belægninger og mørtler (for fyldte belægninger og mørtler anbefales dobbeltbladet blandespiral eller en tvangsblander se nedenstående). Først og fremmest omrøres komponent A. Derefter tilsættes komponent B og der blandes grundigt i minimum 3 minutter og indtil en homogen blanding er opnået. 3/20

4 2.2.2 DOBBELT BLADET BLANDER/BLANDESPIRAL (HÅNDHOLDT ELLER PÅ STATIV) Dobbeltbladet blander (Collomix Xo 55 Dou) er ideel til alle typer af fyldte bindersystemer incl. belægninger og mørtelblandinger. Først blandes komponenterne A+B, derefter hældes disse i en velegnet blandespand og derefter tilsættes C komponenten under langsom og konstant blanding. Der blandes i minimum 3 minutter og indtil blandingen er homogen TVANGSBLANDER Denne blander (ColloMatic XM) er designet til korrekt blanding af større mængder af alle typer meget fyldte mørtler og belægninger. Først hældes pulverkomponenten i blandekarret og derefter tilsættes de forblandede A+B komponenter eller den flydende binder mens blanderen kører langsomt og konstant. Der blandes i minimum 3 minutter og indtil blandingen er homogen. 2.3 BLANDE PROCEDURE TO KOMPONENTE EP / PU Ren resin u fyldt: Før sammenblanding omrøres komponent A grundigt med velegnet udstyr. Når hele komponent B er tilsat til A komponenten, blandes i minimum 2 minutter og indtil blandingen er homogen. For at sikre at blandingen er grundigt rørt omhældes til en ny emballage og bland derefter kortvarigt igen. Overblanding skal undgås for at minimere indblanding af luft. Fyldt med kvartssand / fillere / Stelmittel T: Når komponent A og B er blandet tilsættes kvartssand og eventuelle fillere og, hvis det er krævet, Sika Stelmittel T og der blandes i yderligere 2 minutter. For at sikre at blandingen er grundigt rørt omhældes til en ny emballage og bland derefter kortvarigt igen. Overblanding skal undgås for at minimere indblanding af luft. 4/20

5 2.4 BLANDING AF EN KOMPONENTE FLOORING PRODUKTER Før anvendelse røres Sikafloor materialet mekanisk i ca. 3 minutter med en langsomt gående ( omdr. min.) elektrisk blander indtil produktet er ensartet og homogent. Overblanding skal undgås for at minimere indblanding af luft. 2.5 BLANDE PROCEDURE FOR SIKAFLOOR EPOCEM PRODUKTER Før sammenblanding rystes dunken med A komponenten (den hvide væske) kortvarigt, derefter hældes A komponenten ned i dunken med B komponenten og de to komponenter rystes kraftigt sammen i 30 sekunder. Ved dosering fra tromler omrøres også inden sammenblanding. Herefter hældes binder blandingen (A+B) i et velegnet blandekar (størrelse ca. 30 l) og gradvist tilsættes C komponenten under omrøring med en kraftig blander. Der blandes grundigt i 3 minutter og indtil en homogen, klumpefri blanding er opnået. Bland kun hele sæt af A+B+C komponenterne. Bland aldrig mindre mængder. Der må ikke tilsættes vand. Når der tilsættes yderligere tilslag, skal dette gøres efter at C komponenten er tilsat. Bland grundigt i 3 minutter med velegnet tvangsmikser som illustreret eller lignende velegnet udstyr. Fritfalds blandere kan og må ikke anvendes. For større blandinger af Sikafloor EpoCem produkter, er den viste UEZ ZZ 50 Dissolver Mixer en meget velegnet blander. Den er beregnet til blandinger på op til ca. 50 liter og giver indenfor den korrekte blandetid et klumpfrit miks. Aftapning og evt. omhældning af produktet foregår nemt gennem aftapningshanen. UEZ Mischtechnik GmbH Röntgenstraße 5 7 D Esslingen 2.6 BLANDE PROCEDURE FOR CEMENTBASEREDE SPARTELMASSER OG UDJÆVNINGSMØRTLER Når der blandes manuelt hældes det tørre pulver ned i blandekarret, der indeholder rent vand. Bland grundigt i min. 3 minutter med en langsomtgående elektrisk blander (~ omdr. min.) 2.7 BLANDE PROCEDURE FOR SIKAFLOOR PURCEM PRODUKTER For alle Sikafloor PurCem produkter, omrøres komponent A og B separat. Det sikres, at alt pigmentet er ensartet fordelt. Derefter blandes A og B komponenterne sammen og disse blandes i ca. 30 sekunder. Binderen (A+B) hældes i et velegnet blandekar og C komponenten (tørpulveret) tilsættes gradvist over ca. 15 sekunder og under konstant omrøring. Der blandes i yderligere 2 2½ minut for at sikre, at der opnåes en ensartet og fugtig blanding. Under blandeprocessen skrabes siderne på blandekarret ned mindst én gang med en velegnet spande ske, for at sikre en komplet blanding. Det er vigtigt at sammenblandingen af de tre komponenter foregår ved lav hastighed for at undgå indblanding af luft med risiko for blærer i den færdige belægning, hvilket er forøget ved hurtige blandehastigheder. For colour pack versionen: Omrør først komponent A neutral med en langsomtgående blander og tilsæt derefter komponent D til denne. Bland indtil der er opnået en ensartet farve. Derefter følges blandeprocedure som ovenfor beskrevet. 5/20

6 2.8 BLANDE PROCEDURE FOR SIKAFLOOR PRONTO PRODUKTER Omrør grundigt A komponenten og tilsæt derefter hærdepulver i korrekt mængde og omrør i yderligere et minut. Pigmenteret: Omrør grundigt A komponenten. Sammenbland med en mixer den krævede mængde af Sikafloor Pronto Pigment med den samme mængde af komponent A. Bland nu Komponent A med den opnåede pigment (den samlede mængde af Sikafloor Pronto Pigment i blandingen er = 10%) i mindst 3 minutter. Derefter tilsættes hærdepulver i den korrekte mængde og der blandes i ca. et minut. BEMÆRK: Det er anbefalet at udføre tilsætning af pigmenter til A komponenten dagen før udførelse, da dette giver en langt bedre befugtning af pigmenterne og giver en hurtigere udlægningsproces. Fyldt materiale: Omrør grundigt A komponenten, tilsæt derefter Sikafloor Pronto Filler, og hvis dette ønskes Sikafloor Pronto Pigment og bland i mindst 1 minut. Når de forskellige komponenter er tilstrækkeligt sammenblandet, tilsættes den korrekte mængde hærdepulver og der blandes yderligere 1 minut. Når de forskellige komponenter er tilstrækkeligt sammenblandet, tilsættes den korrekte mængde hærdepulver. Overblanding skal undgås for at minimere indblanding af luft. For enkel håndtering kan 25 kg sæt deles (se vejledning i blandetabel i det respektive datablad). Komponenter skal altid vejes af i de korrekte mængder! Ved indendørs arbejder skal der altid anvendes gnistfrit blandeudstyr (eksplosions sikret)! 3 TROMLE HÅNDTERING Disse brugervenlige værktøjer gør arbejdet meget lettere og forenkler udførelsen af projekterne. Tromlehåndterings udstyret består af to tromlevogne, en tromleblander monteret på et tromlelåg, taphaner, tromlenøgle og Sikafloor Mixing Gauges. Se venligst nedenstående illustrationer: En 200 kg tromle kan håndteres enkelt ved brug af en tromlevogn. Tromleblander Taphane tromle 6/20

7 Blande måler: Justerbar til alle blandingsforhold og alle spande størrelser. Materialer kan nemt deles i portioner ved hjælp af en hane og en vægt. Udlægningsvogn Følg instruktionerne for korrekt tromle håndtering: For komponent A fjernes det originale tromlelåg og erstattes af låget udstyret med tromleblanderen. Af sikkerhedshensyn skal dette altid være tilsluttet jording. Efter grundig omrøring er component A klar til brug. Komponent B kræver normalt ingen omrøring og kan bruges direkte fra tromlen. Efter fjernelse af tromlemikseren sættes det originale låg på igen og tappehanen monteres i det korrekte udtag. For helt tæt pakning omkring hanen kan anvendes Teflontape på gevindet. Ved at bruge specielle tromlevogne der er designet til dette lægges tromlerne enkelt i vandret position og kan nemt flyttes. Komponent A og B skal afvejes i det korrekte blandingsforhold ved at anvende en passende vægt. Sikafloor Mixing Gauge skal justeres og dette er kun nødvendigt en gang. Den indstillede måler kan derefter anvendes til korrekt aftapning af alle følgende blandinger. Bland derefter komponent A og B med en elektrisk Når komponent A er tappet i blandespanden indstilles det første ben på Sikafloor mixing gauge direkte til overfladen af den aftappede resin. Når den korrekte mængde af komponent B er tilsat sættes det andet ben til blander ( omdr.min.) i mindst 3 minutter og indtil der opnås en ensartet og homogen blanding. Det blandede Sikafloor materiale hældes i en ren emballage og blandes yderligere et minut. Udlægningsvognen har bremser på hjulene og dette tillader nem blanding. Materialet kan nu nemt fordeles og udlægges. Den vip bare del af vognen tillader nu en korrekt, og tidsbesparende udlægning af materialet. overfladen af de kombinerede materialer. 7/20

8 4 UDFØRELSE 4.1 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE EPOXY / PU PRIMERE Det skal sikres, at en ensartet, porefri film dækker hele overfladen. Hvis det er nødvendigt påføres to primer lag. Udførelse med pensel, børste, rulle eller velegnet gummispartel. Anbefalet påføring er med gummispartel og efterrullet på kryds og tværs. Påfør med pensel, børste, rulle eller velegnet gummispartel og arbejd primeren godt ind i overfladen. Hvis maksimumventetiden forventes at blive overskredet afsandes overfladen let med ovntørret kvartssand (0,4 0,7 mm) med et forbrug på maks. 1,0 kg/m². 4.2 UDLÆGNING AF TO KOMPONENT EPOXY VEDHÆFTNINGSPRIMER / MØRTEL BELÆGNING/ REPARATIONSMØRTEL Vedhæftningsprimer: Påfør Sikafloor epoxy binderen med pensel/børste eller rulle. Mørtel belægning / reparationsmørtel: Udlæg mørtelbelægningen i den endnu klæbende vedhæftningsprimer efter velegnede ledere om nødvendigt. Efter en kort ventetid komprimeres/trykkes mørtlen med en amerikaner eller en glittemaskine med Teflon coatede glitteblade (normalt omdr. min.). 4.3 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE EPOXY SKRABELAG / UDJÆVNINGSLAG Hæld det blandede materiale ud på gulvet og fordel det jævnt med en dobbeltbladet spartel eller gummiskraber i den krævede lagtykkelse. Arbejdet udføres indenfor materialets potlife (Referer venligst til det specifikke produkt datablad for potlife). Efter curing er det anbefalet at slibe hele overfladen for at fjerne grater og høje punkter. Påføring af skrabelag med gummispartel / spartel i den ønskede lagtykkelse enten stående eller liggende på knæ. 8/20

9 4.4 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE SELVUDFLYDENDE EPOXY / PU BELÆGNINGER Det skal sikres, at udlægningen af den selvudflydende belægning er indenfor den korrekte overmalingstid. Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel. Vend eventuelt den savtakkede spartel og glat overfladen for at fjerne eventuelle luftbobler og rul umiddelbart derefter overfladen med en pigrulle i flere retninger for at sikre en jævn lagtykkelse og fjerne indesluttet luft. Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel, enten stående eller liggende på knæ. Efter jævn fordeling af materialet, vendes den savtakkede spartel og glat overfladen for at opnå en højere æstetisk grad af finish Rul umiddelbart derefter med en pigrulle i flere retninger ( på kryds og tværs ) for at sikre en jævn lagtykkelse og fjerne indesluttet luft. 4.5 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE SELVUDFLYDENDE EPOXY / PU BELÆGNINGER; AFSANDEDE Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel / tandet spartel. Vend eventuelt den savtakkede spartel og glat overfladen for at fjerne eventuelle luftbobler. Derefter jævnes og fjernes eventuelt indesluttet luft med en pigrulle. Efter ca. 10 minutter (ved +20 C) men inden 30 minutter afsandes med tilslag som ovntørret kvartssand, silicium karbid, dynagrip eller andre typer af afsandingsmateriale. Først afsandes let og derefter til overskud. Ved temperaturer > +25 C afsandes omgående. enten stående eller liggende på knæ. For bedre planhed rulles der umiddelbart efter med en pigrulle i flere retninger for at jævne og fjerne eventuelt indesluttet luft. Det sikres, at afsanding udføres jævnt, konstant, 4.6 UDLÆGNING AF SIKA COMFORTFLOOR ensartet og ikke efterlader SYSTEM ujævne pletter. Der skal afsandes til overskud uden der efterlades ujævne områder. Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel, 9/20

10 Sikafloor Comfort Adhesive hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel, udføres liggende på knæ Derefter rulles gummimåtten ud over den våde klæber. Gummimåtten presses ned med en linorulle Iilimens klæbefase Sikafloor Comfort Porefiller hældes og fordeles jævnt med en spartel, udføres liggende på knæ Sikafloor Comfort Porefiller hældes og fordeles jævnt med en spartel. Det skal sikres, at alle porer og overfladen er forseglet ved at arbejde i to retninger og fuger/samlinger mellem banerne af gummimåtten også lukkes ved at arbejde fra begge sider. Det betyder at disse bliver lukket ved at de spartles fra begge sider min. to gange hver. Porefilleren skal skrabes ned i overfladen ikke placeres på oversiden af denne. 4.7 UDLÆGNING AF TO KOMPONENTE EPOXY / PU TOPCOATS, GLAT OG STRUKTUR TOP COAT Det skal sikres at påføringen af materialet stadig er indenfor overmalingsintervallet. Topcoats kan påføres med gummiskraber og efterfølgende rulles i flere retninger ( på kryds og tværs ) med en korthåret rulle. Materialet kan påføres som en maling med en rulle eller som topcoat med en plastic / gummiskraber og efterfølgende rulles med en korthåret rulle 10/20

11 4.7.2 GLAT TOPCOAT Før påføring kontrolleres den relative fugt og dugpunktet. Efter at materialet er hældt ud på overfladen fordeles dette i samme retning med en rulle. Med samme rulle rulles på tværs af udlægningsretningen så der dækkes et areal på ca. 1,35 m uden at overlappe den foregående bane og derefter baglæns til ca. 1,45 m med et overlap på ikke mere end 5 cm. Derefter skiftes til en korthåret rulle og overlappet udvides i cm med let hånd. Et samlings frit udseende opnås hvis der hele tiden holdes en våd kant under påføringen STRUKTUR TOPCOAT Det skal sikres, at påføringen af materialet stadig er indenfor overmalingsintervallet. Før sammenblanding omrøres komp. A mekanisk. Når hele komp. B er tilsat til komp. A, blandes der i min. 2 minutter og indtil der opnås en ensartet og homogen blanding. Når komp. A og B er blandet tilsættes kvartssand 0,08 0,25 mm og/eller 0,1 0,3 mm og Stelmittel T, hvis det kræves, og der blandes i yderligere 2 minutter indtil blandingen er ensartet og homogen. For at sikre en korrekt blanding omhældes til en ny emballage og der blandes igen. Overblanding skal undgås for at begrænse og minimere luftindblanding. Sikafloor materialet skal hældes ud og fordeles jævnt med en savtakket spartel en stående eller liggende ned på knæ. Det thixotrope Sikafloor materiale skal efterrulles med en struktur rulle for at danne en appelsinhuds overflade struktur. 11/20

12 4.8 UDLÆGNING AF SIKAFLOOR PURCEM PRODUKTER Referer venligst til for Sikafloor PurCem System 4.9 UDLÆGNING AF CEMENTBASEREDE SPARTELMASSER OG AFRETNINGSMASSER MANUAL UDLÆGNING Hæld det blandede materiale ud på den primede overflade og fordel det jævnt med med spartel eller lagindikator i den ønskede lagtykkelse. Pigrul overfladen grundigt i flere retninger for at fjerne indesluttet luft PUMPE UDLÆGNING Anvend en konventionel mørtelblander og pumpe og kontroller vand doseringen for at opnå de korrekte flydeegenskaber, og mål den gennemsnitslige flydemålsdiameter på en plan, ren og vandret overflade. Efter udlægning på overfladen afrettes med spartel eller lagindikator til den ønskede lagtykkelse. Anvendelse af en pigrulle er ikke et krav men tilrådeligt for at forbedre overfladens homogenitet. Rul grundigt med pigrullen i to retninger for at fjerne eventuelt indesluttet luft, men gør det hurtigt og lige efter udlægning og konstant. 8bliver mat 12/20

13 Produktet udlægges ved at gå langs kanten og holde en våd kant ved hele tiden at udlægge i det foregående før dette begynder at sætte sig (blive mat) og hærde. Bredden af udlægningen vil være bestemt af de aktuelle udlægnings konditioner. Jo højere overflade og lufttemperatur jo smallere bredde. Lagtykkelsen er også bestemt af stedet (den eksisterende kant) hvor materialet udlægges. Efter udlægning på den primede overflade jævnes med spartel eller lagindikator til ønsket lagtykkelse. Der pigrulles grundigt i to retninger for at fjerne indesluttet luft. Denne proces bør ikke udsættes for længe (maks min. efter udlægning), specielt ved høje temperaturer, på grund af risikoen for at efterlade rullemærker eller ujævnheder eller bølger i overfladen. Der bør heller ikke rulles for længe da dette også kan forårsage et uskønt udseende. Det perfekte team : En mand ved slangen (udlæggeren), En assistent til af flytte slangen og andre opgaver i forbindelse med et konstant flow, En mand med lagindikatoren(afhængig af den aktuelle lagtykkelse), En mand med pigrullen, En mand til at fylde og styre maskinen 4 5 mand kan udlægge 450 til 600 m² pr. dag afhængig af lagtykkelsen UDLÆGNING AF SIKAFLOOR EPOCEM PRODUKTER SELVUDFLYDENDE BELÆGNINGER FRA 1,5 TIL 3 MM OG 3 MM TIL 7 MM: Udlæg den blandede Sikafloor EpoCem på den primede overflade og fordel jævnt i den ønskede lagtykkelse med gummi eller stålspartel og overrul overfladen med pigrulle for at fjerne indesluttet luft og opnå en jævn og ensartet lagtykkelse. Bearbejdeligheden kan justeres ved en let variation i mængden af komponent C. Brug aldrig tilsætning af vand, hvilket vil ødelægge blandingen, overfladens finish og give misfarvninger. En fuge og samlingsfri overflade kan opnås ved hele tiden at holde en våd kant under udførelsen GULV BELÆGNINGER FRA 7 MM TIL 100 MM Placer den blandede Sikafloor EpoCem belægning vådt i vådt i den endnu klæbrige primer og fordel jævnt i den ønskede lagtykkelse med velegnet udlægningsværktøj og komprimer ved stampning. Afret ved hjælp af retholt på udlagte stål ledere(8 10mm), efterfulgt af mekanisk glitning med syntetisk skive eventuelt med en ganske lille 13/20

14 mængde vand på skiven. For udlægning af lagtykkelser over 30 mm, udlæg mørtlen i mindst 2 lag og komprimer hvert lag for sig. Bearbejdeligheden kan justeres ved en let variation i mængden af komponent C 4.11 UDLÆGNING AF SIKAFLOOR PRONTO PRODUKTER PRIMERE Påfør det blandede materiale med rulle, idet det sikres, at denne befugter overfladen men at der ikke opstår pytter på overfladen. Der arbejdes kun indenfor potlife Påfør med pensel/børste, rulle eller gummispartel og arbejd materialet godt ned i den forbehandlede overflade SKRABELAG Efter korrekt forbehandling af overfladen sikres det, at et jævnt porefrit lag dækker overfladen. Om nødvendigt påføres to lag. Påføring af skrabelag udføres med gummespartel/spartel i den ønskede lagtykkelse enten stående eller liggende på knæ AFSANDEDE SLIDLAG Materialet hældes og fordeles jævnt med en savtakket spartel. Umiddelbart efter afsandes med rent, tørt kvartssand. 14/20

15 TOP COAT Umiddelbart efter blanding, hældes materialet ud på overfladen og fordeles jævnt ved brug af en fnugfri korthåret nylon rulle eller velegnet gummispartel En fuge og samlingsfri overflade kan opnås ved hele tiden at holde en våd kant under udførelsen. Fordel jævnt ved brug af en fnugfri korthåret nylon rulle eller velegnet gummispartel ARMERET LAG Rul Sikalastic 120 Fleece ud i den våde resin, pres indesluttet luft ud med en lammeskindsrulle, der sikres et overlæg på min. 50 mm mellem de enkelte baner armeringsvæv. Påfør vådt i vådt et indkapslingslag af Sikafloor 15 Pronto tilsat Sikafloor Pronto Filler, påføring udføres med lammeskinsrulle og der sikres en fuld gennemvædning af vævet. Efter udlægning af Sikafloor 15 Pronto, rulles Sikalastic 120 Fleece ud i den våde resin, pres indesluttet luft ud med en lammeskindsrulle, der sikres et minimum 50 mm overlæg mellem de enkelte baner armeringsvæv. Påfør vådt i vådt et indkapslingslag af Sikafloor 15 Pronto påføring udføres med lammeskinsrulle og det sikres en fuld gennemvædning af vævet. 5 INSTALLATION AF JORDINGSPUNKTER TIL ESD OG ECF GULVSYSTEMER Hvert jordingspunkt kan aflede ca.300 m². Det skal sikres at den længste afstand til hvert punkt i området er maks. 10 meter til det næste. For længere afstande monteres yderligere kontaktpunkter. Hvis den aktuelle situation ikke muliggør yderligere kontaktpunkter, skal længere afstande tilsluttes ved hjælp af kobbertape. Kontaktpunkterne skal tilsluttes konstruktionens jordingssystem og dette arbejde må kun udføres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med relevante lokale regler. Det optimale antal af jordings /kontaktpunkter afhænger af de aktuelle konditioner og bør specificeres ved anvendelse af tilgængelige tegninger. 15/20

16 Installations vejledning: Forbehandl og prim overfladen i henhold til produkt databladet. Bor et hul med en diameter på 8 mm og en dybde på > 50 mm. Fjern alt støv, løse materialer og indsæt rawlplug, denne skal være plan med overfladen. Skru Umbraco skruen ned så denne stikker 16 mm op over overfladen. Monter kobbertapen (2 x 10 mm) på begge sider af borehullet som vist på billedet Monter den store (D=60 mm) og den mellemste (D=30 mm) skive med møtrikken (M 6) til Umbraco skruen. Monter den lille plastikslange fast og tæt på Umbraco skruen. Det sikres, at dette sidder helt tætsluttende inden påføring af Sikafloor materialet. Derefter påføres den sorte ledende primer. Påfør derefter den ledende belægning. Efter at Sikafloor materialet er hærdet fjernes plastikslangen. Rens toppen af Umbraco skruen grundigt. Fastgør messingøjet ved hjælp af den selvlåsende møtrik (M 6) ved Umbraco skrue. Tilslut jordforbindelses kablet med messing øjet. 16/20

17 6 VÆRKTØJ OG UDSTYR Værktøj til udlægning af to komponente Epoxy/PU/PMMA primere/vedhæftningsprimere Jumbo pensel glat Gummispartel bredde 60 mm Stående udførelse Rullehåndtag Nylon Rulle, 8 mm Floor Værktøj til udlægning af to komponente Epoxy mørtel belægninger /reparationsmørtler Dobbeltbladet spartel Amerikaner, rustfrit stål afrundede hjørner Spandeske Værktøj til udlægning af to komponente Epoxy skrabelag / udjævningslag Teflon coated glittemaskine Glatte spartel Dobbeltbladet spartel Gummispartel Stående udførelse Savtakket spartel Stående udførelse Værktøj til udlægning af to komponente selvudflydende Epoxy/PU/PMMA belægninger Savtakket spartel Stående udførelse Savtakket spartel Spartelblade Pig rulle stålpigge 17/20

18 Værktøj til udlægning af to komponente Epoxy/PU/PMMA topcoats, glatte og strukturerede Gummispartel Stående udførelse Nylon Roller, 8 mm Floor Savtakket spartel Textured Rulle, grov Værktøj til udlægning af cementbaserede undergulve Lagindikator Stående udførelse Holder til gummiblade bredde 58 cm Putzmeister S 5 PFT G 4 og G5 Værktøj til udlægning af Sikafloor Comfort System Savtakket spartel Spartelblade Automatic Kniv faste blade PROFESSIONAL Flooring Knife Tæppe og linolium rulle Yderligere hjælpeværktøjer til udførelse af gulvmaterialer Sika Cleaning Spartel Rengøring/tømning af emballager Pigsko Sikafloor ToolBox; Sika tilbyder et udvalg af de mest anvendte værktøjer og måleudstyr 18/20

19 6.1 ANBEFALEDE LEVERANDØRER AF VÆRKTØJ itools I/S Skovdalsvej Odder Telefon: Telefax: E mail: CVR nr. DK POLYPLAN PPW POLYPLAN WERKZEUGE GmbH Riekbornweg 20 D Hamburg, Germany Fon: / SUNDHEDS OG SIKKERHEDSINFORMATIONER Håndtering og bearbejdning af resin baserede gulvmaterialer kan give anledning til irritation af øjne, hud, næse og svælg Derfor skal der anvendes og bæres øjenbeskyttelse under brug og håndtering af disse materialer. Sikkerhedssko, handsker og andet velegnet hudbeskyttelse skal bruges hele tiden. Vask altid hænderne med en velegnet sæbe efter brug og håndtering før der toiletbesøg og spisning. For information og anvisning af sikker håndtering, opbevaring og affaldshåndtering af kemiske produkter referer altid til det senest opdaterede sikkerhedsdatablad, der indeholder alle disse data. 8 BEGRÆNSNINGER Referer altid til leverandørens instruktioner før anvendelse af værktøj og udstyr. Produkter skal kun påføres i overensstemmelse med deres beregnede anvendelse. Lokale forskelle i produkterne kan resultere i variationer i deres egenskaber. Derfor skal det lokale relevante produkt datablad og det lokale sikkerhedsdatablad altid anvendes. Vær opmærksom på kondens. Overfladen skal altid være mindst +3 o højere end dugpunktet. Ved fugtindhold i overfladen > 4% vægt skal der anvendes en midlertidig fugtspærre som f.eks. Sikafloor 81 EpoCem (referer til produkt datablad for Sikafloor 81 EpoCem ). 9 MILJØ 9.1 RENGØRING AF VÆRKTØJ / UDSTRYR Rengør værktøj og udstyr med Sika Colma Rensevæske umiddelbart efter brug (cementbaserede produkter, eller vandbaserede produkter afvaskes med vand). Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. 19/20

20 9.2 AFFALDSHÅNDTERING Tøm aldrig overskydende materiale i afløb, alt bør bortskaffes gennem godkendte og autoriserede firmaer i henhold til de danske regler. Det skal sikres, at intet løber ud på og i jorden, i vandløb, afløb og kloarker. FOR DETALJERET INFORMATION REFERER TIL SIKKERHEDSDATABLAD 10 BEMÆRK Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S s generelle salgs og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet. 11 PLACERING Denne version af Søren Jæger 2013 Sika Services AG / Nr /20

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin

2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Produkt datablad Udgave 10/10/2013 Sikafloor -16 Pronto 2-komponent topcoat baseret på reaktiv acryl resin Construction Produkt beskrivelse Anvendelse Karateristika / fordele Test Afprøvninger / Standarder

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt datablad Udgave 12/03/2015 Sikafloor - 20 PurCem Sikafloor -20 PurCem Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt beskrivelse Sikafloor -20 PurCem er en flere-komponent, vanddispergeret,

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Construction. Sikagard -205 W (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish

Construction. Sikagard -205 W (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish Produkt Datablad Udgave 09/06/2010 (Sterisheen) En-komponent, vandbaseret, modificeret acryl-baseret væg og loft maling med halv-blank finish Produkt beskrivelse er en en-komponent, farvet, vandbaseret,

Læs mere

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRANDBESKYTTENDE TÆTNINGER GIVER ØGET SIKKERHED Løsninger til dine behov Leder du efter en brandbarriere, som er både effektiv og nem at anvende? Obex brandbeskyttelses-systemer

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

Murerværktøj. www.svalk.dk

Murerværktøj. www.svalk.dk Murerværktøj www.svalk.dk Murerhjørne Murerhjørne alu Mål. 50x50x3 mm. Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som kan lette byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtigt og hurtig opbygning af murerværket.

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 Hvad er gips? Hvad anvendes gips til? Hvad består gips af? Brændingsproces Støbning Afbindingsproces Gipstyper Redskaber Sikkerhed Støbeform Blanding af gips Tørring

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30, 0L/30, 80L/30, 0L/30,

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg 12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældervæg Opbygning af indvendig vandtætning A L I J C Væggen afrenses for løst puds, gammel maling, salte m.m. A B K I D A A I H D G F E C A Skalflex Sokkelstop

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m e d s u c c e s m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n T i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v m e d s u c c e s F o r b e

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini igo Mini + Impact XP-mali for opstregning af boldban Linemark igo Mini enkel og effektiv opstregningsmaskine Linemark igo Mini er en opstregningsmaskine,

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Introduktion 3M Controltac IJ380 er en ekstrem fleksibel folie, specielt velegnet til indvarmning i falser, og vanskelige overflader. Folien er

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-06

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-06 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Materiale og proces. Polyurethan 4 lektioner Niveau sammenlignet med uddannelsen: PUR trin 1 Henvisning til hjælpemidler: Kompendiet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere