Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår Baggrund Elever i 0.-3.klasse og 4.-9.klassetrin på skoler i hele landet har i foråret 2016 gennemført den nationale trivselsmåling for anden gang Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Nina Raaschou Den obligatoriske nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen samt 20 spørgsmål til elever i klasse. Derudover har forvaltningen i 2016 valgt, at de københavnske elever skal e på en række yderligere spørgsmål, som belyser det fysiske og æstetiske læringsmiljø. Dermed har skolerne materialet til at foretage den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, der skal udarbejdes hvert tredje år. Det er kommunens an, at undersøgelsen opnår en høj procent. I København er procenten samlet 90 %, hvilket efter forvaltningens vurdering er særdeles tilfredsstillende. De nationale resultater Forvaltningen har i skrivende stund ikke kendskab til de nationale resultater, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) forventer at offentliggøre inden sommerferien I 2015 lå de københavnske resultater meget tæt på de landsdækkende (som KK udgør en tiendedel af). Hvordan ser det ud i København? På samme måde som i 2015 er der i 2016 overordnet et billede af, at de københavnske elever er glade for at gå i skole. Nedenstående figur viser trivslen for i klasse samlet set inden for fire indikatorer. Figuren viser endvidere et gennemsnit Gns.. Dette beregnes som et simpelt gennemsnit af elevernes gennemsnit. Rapporten for klasse omfatter ikke en tilende figur. Fagligt Center Gyldenløvesgade København V Mobil EAN nummer

2 Eksempel på læsning af figuren Som eksempel på læsning af figuren kan man se, at for indikatoren 'Støtte og inspiration' har eleverne en gennemsnitlig trivsel på 3,8, og at: 5 % eleverne har en trivsel på 2,0 eller derunder 29 % eleverne har en trivsel mellem 2,1 og 3,0 54 % eleverne har en trivsel mellem 3,1 og 4,0 12 % eleverne har en trivsel mellem 4,1 og 5,0. Trivselsudfordringer for en mindre del af eleverne Der er dog trivselsudfordringer for en mindre del af eleverne. Af undersøgelsen fremgår blandt andet, at: - Knap hver femte elev i 4.-9.klasse har tit eller meget tit ondt i hovedet - Knap 7 ud af 10 elever i klasse ikke synes, at toiletterne er pæne og rene - Hver femte elev i 4.-9.klasse synes, at lærerne sjældent eller aldrig kan få skabt ro - 4 % af eleverne i 0.-3.klasse ikke kan lide pauserne i skolen - 9 % af eleverne i 0.-3.klasse er bange for, at de andre børn griner af dem De københavnske resultater for 2016 sammenlignet med 2015 Forvaltningen har sammenlignet ene på de enkelte spørgsmål i 2016 med de tilende spørgsmål fra På de fleste spørgsmål er der ikke nævneværdig forskel mellem beelserne i 2015 og 2016, især på 0.-3.klassetrin er der næsten ingen forskel på de to år. De steder, hvor der er nævneværdig forskel, er det på klassetrin, og så er der som regel tale om en positiv udvikling. Nedenfor gives eksempler på såvel positiv og negativ udvikling: Side 2 af 4

3 I 2016: - Er flere elever i 4.-9.klasse tit og meget tit glade for skolen - Er flere elever i 4.-9.klasse enige og helt enige i, at de andre i klassen er venlige og hjælpsomme - Er flere i 4.-9.klasse aldrig blevet mobbet - Oplever flere, at det tit og meget tit lykkes for dem at lære det, de gerne vil i skolen - Er flere elever i 4.-9.klasse enige og helt enige i, at lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen - Oplever flere i 4.-9.klasse, at lærerne meget tit hjælper på måder, der virker godt - Oplever flere elever, at lærerne tit kan få skabt hurtig ro Der er dog også på enkelte områder en negativ udvikling, bl.a.: - Oplever færre elever i 4.-9.klasse, at de meget tit eller tit er med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med i klassen - Er færre elever i 4.-9.klasse helt enige eller enige i, at lærerne er gode til at støtte og hjælpe dem i skolen De københavnske resultater på det fysiske og æstetiske læringsmiljø Det er det generelle træk for det fysiske og æstetiske læringsmiljø, at mellem procent af eleverne er utilfredse, og at 50 % eller mere er tilfredse. Nedenfor gives eksempler på elevernes vurderinger: - Lidt flere end halvdelen på 4.-9.klassetrin synes godt om skolens undervisningslokaler - 6 ud af 10 synes ikke, at skolens toiletter er rene og pæne - Halvdelen på 4.-9.klassetrin synes godt om møblerne i egen klasse og er tilfredse med, hvordan skolen ser ud (billeder, udsmykning og andet) - 29 % af eleverne i både og klasse bliver meget tit forstyrret af larm i timerne Opfølgning på trivselsmålingen og videre proces Landsresultatet MBUL oplyser, at de landsdækkende resultater forventes offentliggjort inden sommerferien BUU vil få den nationale rapport til aflæggerbordet. Uddybende analyser Forvaltningen har i marts 2016 anmodet Styrelsen for IT og Læring om udlevering af rådata, så forvaltningen kan lave mere dybdegående analyser af trivselsundersøgelsen. Forvaltningen har fået lovning på data og afventer modtagelsen af disse. Side 3 af 4

4 Resultaterne af analysen forventes inddraget, når BUU i november 2017 forelægges de faglige resultater fra folkeskolens prøver og de nationale test. Forvaltningen er i dialog med MBUL om mulighederne for at udvikle et sundhedsmodul, der bygger videre på erfaringerne fra Københavnerbarometeret, og som kan anvendes til sundhedsmonitorering til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Kulturog Fritidsudvalget fra Forvaltningens brug af trivselsmålingen Trivselsmålingen indgår i den løbende dialog om kvalitetsudvikling af skolerne. Skolelederen kan se skolens resultat opgjort samlet for hhv klassetrin og 4.-9.klassetrin for hver årgang, for hver klasse og efter køn. Skolelederen kan ikke via nationaltrivsel.dk se skolens resultat for 2015, og heller ikke sammenligne med kommunens samlede resultat for 2016 eller landets resultat. Skolelederen kan bruge de tilgængelige data til i dialog med ansatte og brugere at sætte fokus på mulige forbedringer. Ministeriet har på nationaltrivsel.dk samlet en række ideer til indsatser ligesom Dansk Center for Undervisningsmiljø inviterer til fyraftensmøder om opfølgning. Forvaltningen sætter kommunens samlede resultat 2016 til rådighed for skolerne via opgaveportalen. Når landsresultatet foreligger, bliver det også tilgængeligt her. De to trivselsrapporter med de kommunale resultater for 2016 er vedlagt som bilag. Side 4 af 4

5 DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Københavns Kommune, klassetrin

6 Københavns Kommune, klassetrin Indhold 1 Om rapporten Temaer om trivsel Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser Rapportens indhold Læsning af figurer Vejledning og inspiration til det videre arbejde 5 2 Svaroverblik 6 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen Tema 1: Social trivsel Tema 2: Faglig trivsel Tema 3: Støtte og inspiration Tema 4: Ro og orden Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen 14 4 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 15 2

7 Københavns Kommune, klassetrin 1 Om rapporten Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever i klasse og 20 spørgsmål for elever i klasse. Denne rapport viser resultater for Københavns Kommune. Kommunen har tilvalgt det ekstra spørgeskemamodul med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Resultaterne fra disse spørgsmål afrapporteres også i denne rapport. 1.1 Temaer om trivsel Spørgsmålene for klassetrin er grupperet i en række temaer om trivsel. Temaerne tager udgangspunkt i de fire statistisk validerede indikatorer, der er udviklet til spørgeskemaet for klassetrin. Temaerne giver et godt udgangspunkt for at identificere hvilke områder af trivsel, som der især kan være behov for at arbejde videre med. Temaerne er: Tema 1: Social trivsel Social trivsel består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Tema 2: Faglig trivsel Faglig trivsel består af 2 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og problemløsningsevne. Tema 3: Støtte og inspiration Støtte og inspiration i undervisningen består af 5 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. Tema 4: Ro og orden Ro og orden indeholder et enkelt spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen. 16 af spørgeskemaets 20 spørgsmål indgår i de fire temaer. De resterende 4 spørgsmål fra trivselsmålingen er ikke grupperet i temaer. 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser Kommunen har valgt at supplere trivselsmålingens 20 spørgsmål med 9 ekstra spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Spørgsmålene er udviklet og anbefalet af Dansk Center for Undervisningsmiljø og omhandler elevernes oplevelse af rengøring, møbler, indretning og udsmykning af skolen og skolens lokaler, samt indeklima. Sammen med de 20 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør de 9 supplerende spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV). 3

8 Københavns Kommune, klassetrin 1.3 Rapportens indhold Kapitel 2 Svaroverblik viser, hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har beet henholdsvis ikke beet spørgeskemaet. Kapitel 3 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser, hvordan elevernes på de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen fordeler sig. Spørgsmålene er grupperet efter de fire temaer om trivsel. Svarfordelingerne for de 4 spørgsmål, der ikke indgår i en indikator, vises under afsnittet Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen. Kapitel 4 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser viser fordelinger for de 9 spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser, der sammen med de 20 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør en kortlægning af undervisningsmiljøet. 1.4 Læsning af figurer Detaljerede resultater Figurerne i kapitel 3 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser den procentvise fordeling af elevernes på hvert spørgsmål i trivselsmålingen. I kapitel 4 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser vises fordelinger på de 9 ekstra spørgsmål. kan variere fra figur til figur, idet kategorien Jeg ønsker ikke at e ikke indgår i figuren. Af hensyn til den enkelte elevs anonymitet vises der ikke fordelinger for enkeltspørgsmål, hvis mindre end tre elever har et på spørgsmålet. Figuren i eksemplet herunder viser, at: elever har beet spørgsmålet 'Er du glad for din skole?' Af disse har: 17% et 'Nej' 16% et 'Ja, lidt' 67% et 'Ja, meget' Dette giver samlet 100 % 4

9 Københavns Kommune, klassetrin 1.5 Vejledning og inspiration til det videre arbejde Omsæt resultater til indsatser Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udviklet vejlednings- og inspirationsmateriale til trivselsmålingen. Her kan du få vejledning i, hvordan du kan omsætte trivselsmålingens resultater til praksis. Fx kan du finde et vurderingsværktøj, som giver forslag til hvad I kan overveje i jeres brug af resultaterne. Du finder vejledningsmaterialerne på EMU - Danmarks Læringsportal: Du skal vælge Grundskole>Forvaltning>Trivselsmålingen. Få inspiration til virkningsfulde indsatser Vejledningsmaterialet indeholder en samling af eksempler fra praksis. Heri kan du få inspiration til hvilke metoder og konkrete indsatser, der kan øge elevernes trivsel inden for de fire temaer: Social trivsel, Faglig trivsel, Støtte og inspiration samt Ro og orden. Du kan også få inspiration til at arbejde med det supplerende tema om Fysiske og æstetiske omgivelser. Eksemplerne fra praksis er indsamlet på landets folkeskoler, og rapporten vil løbende henvise til dem. Du finder eksemplerne på 5

10 Københavns Kommune, klassetrin 2 Svaroverblik Dette kapitel viser i figuren nedenunder, hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har beet henholdsvis ikke beet spørgeskemaet*. 6

11 Københavns Kommune, klassetrin Elever Total 93% 7% Amager Fælled Skole 96% 390 Bavnehøj Skole 96% 174 Bellahøj Skole 88% 12% 350 Blågård Skole 92% 8% 261 Brønshøj Skole 99% 364 Christianshavns Skole 98% 332 Den Classenske Legatskole 86% 14% 200 Dyvekeskolen 100% 242 Ellebjerg Skole 91% 9% 223 Engskolen 91% 9% 23 European School Copenhagen 100% 70 Fensmarkskolen 100% 20 Frederiksgård Skole 92% 8% 26 Frejaskolen 97% 37 Gasværksvejens Skole 99% 220 Gerbrandskolen 93% 7% 490 Grøndalsvængets Skole 93% 7% 205 Guldberg Skole 96% 441 Hanssted Skole 98% 243 Heibergskolen 83% 17% 196 Holbergskolen 98% 264 Husum Skole 95% 5% 323 Hyltebjerg Skole 7 88% 12% 340 Kalvebod Fælled Skole 93% 7% 60

12 Københavns Kommune, klassetrin *Elever, der blev frameldt målingen, indgår ikke. 8

13 Københavns Kommune, klassetrin 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen Dette kapitel viser, hvordan eleverne er på de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen. Spørgsmålene er inddelt efter rapportens fire temaer: 'Social trivsel', Faglig trivsel, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'. Til sidst følger et afsnit med fordelinger for de 4 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i temaerne. Svarfordelingen på de enkelte spørgsmål giver et mere detaljeret og nuanceret billede af, hvilke forhold eleverne oplever som positive eller negative. 3.1 Tema 1: Social trivsel Social trivsel består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Er du glad for din skole? 26% 72% Nej Ja, lidt Ja, meget Er du glad for din klasse? 26% 72% Nej Ja, lidt Ja, meget Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 38% 58% Nej Ja, lidt Ja, meget Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 6% 36% 58% Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste Kan du lide pauserne i skolen? 28% 68% Nej Ja, lidt Ja, meget 9

14 Københavns Kommune, klassetrin Føler du dig alene i skolen? 7% 36% 58% Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 9% 25% 66% Ja, meget Ja, lidt Nej Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 8% 43% 49% Ja, tit Ja, nogle gange Nej

15 Københavns Kommune, klassetrin 3.2 Tema 2: Faglig trivsel Faglig trivsel består af 2 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og problemløsningsevne. Er du god til at løse dine problemer? 10% 45% 45% Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Kan du koncentrere dig i timerne? 7% 39% 55% Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste 11

16 Københavns Kommune, klassetrin 3.3 Tema 3: Støtte og inspiration Støtte og inspiration i undervisningen består af 5 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. Er du glad for dine lærere? 17% 81% Nej Ja, lidt Ja, meget Er timerne kedelige? 12% 50% 38% Ja, tit Ja, nogle gange Nej Lærer du noget spændende i skolen? 6% 36% 58% Nej Ja, lidt Ja, meget Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 45% 47% 9% Nej Ja, nogle gange Ja, tit Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 22% 75% Nej Ja, lidt Ja, meget

17 Københavns Kommune, klassetrin 3.4 Tema 4: Ro og orden Ro og orden indeholder et enkelt spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen. Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 10% 45% 45% Ja, tit Ja, nogle gange Nej

18 Københavns Kommune, klassetrin 3.5 Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen Dette afsnit viser fordelinger på de 4 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i et af de fire temaer om trivsel. Har du ondt i maven, når du er i skole? 5% 38% 57% Ja, tit Ja, nogle gange Nej Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 7% 39% 54% Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er jeres klasselokale rart at være i? 6% 29% 65% Nej Ja, lidt Ja, meget Er toiletterne på skolen rene? 55% 35% 10% Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste 14

19 Københavns Kommune, klassetrin 4 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser Kommunen har tilvalgt det ekstra spørgeskemamodul med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Sammen med de 20 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør de 9 supplerende spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV). Nedenfor vises fordelinger for de ekstra 9 spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser, herunder elevens oplevelse af rengøring, lokaler og møbler, æstetiske rammer samt indeklima. Bemærk at de to sidste spørgsmål i afsnit 3.5 med øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen også omhandler fysiske omgivelser. Er der nok toiletter på skolen? 35% 65% Nej Ja Er der rent på skolen? 10% 42% 48% Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Bliver du forstyrret af larm i timerne? 23% 58% 19% Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 10% 87% Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt). 8% 36% 56% Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Lugter det dårligt i klassen? 7% 34% 59% Ja, tit Ja, nogle gange Nej 15

20 Københavns Kommune, klassetrin Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen). 6% 25% 69% Nej Ja, lidt Ja, meget Er din stol god at sidde på? 13% 20% 67% Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Er der flot på skolen? (er der fx pæne farver og billeder på væggene). 12% 39% 49% Nej Ja, lidt Ja, meget

21 DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

22 Indhold 1 Om rapporten Indikatorer for trivsel Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser Rapportens indhold Læsning af figurer Vejledning og inspiration til det videre arbejde 6 2 Svaroverblik 7 3 Overordnede resultater fra trivselsmålingen Overordnede resultater opdelt på køn Overordnede resultater opdelt på klassetrin Overordnede resultater opdelt på skoler 14 4 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen Indikator 1: Social trivsel Indikator 2: Faglig trivsel Indikator 3: Støtte og inspiration Indikator 4: Ro og orden Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen 23 5 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 25 2

23 1 Om rapporten Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever i klasse og 20 spørgsmål for elever i klasse. Denne rapport viser resultater for Københavns Kommune. Kommunen har tilvalgt det ekstra spørgeskemamodul med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Resultaterne fra disse spørgsmål afrapporteres også i denne rapport. 1.1 Indikatorer for trivsel Der er udarbejdet fire indikatorer for trivslen blandt elever i klasse. Hver indikator er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. Indikatorerne giver et godt udgangspunkt for at identificere hvilke områder af trivsel, som der især kan være behov for at arbejde videre med. De fire indikatorer er: Indikator 1: Social trivsel Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Indikator 2: Faglig trivsel Faglig trivsel består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Indikator 3: Støtte og inspiration Støtte og inspiration i undervisningen består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. Indikator 4: Ro og orden Ro og orden indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. 29 af spørgeskemaets 40 spørgsmål indgår i de fire indikatorer. De resterende 11 spørgsmål fra trivselsmålingen kan ikke grupperes i indikatorer. En indikator beregnes på følgende måde: For hver elev beregnes et gennemsnit af ene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Herefter er alle elevers gennemsnit kategoriseret i fire intervaller: 1,0-2,0 (ringest mulig trivsel); 2,1-3,0; 3,1-4,0; 4,1-5,0 (bedst mulig trivsel). En elevs beelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har et på mindst halvdelen af spørgsmålene i indikatoren. 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser Kommunen har valgt at supplere trivselsmålingens 40 spørgsmål med 9 ekstra spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Spørgsmålene er udviklet og anbefalet af Dansk Center for Undervisningsmiljø og omhandler elevernes oplevelse af rengøring, møbler, indretning og udsmykning af skolen og skolens lokaler, samt indeklima. Sammen med de 40 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør de 9 supplerende spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV). Der er ikke udviklet en statistisk valideret indikator om Fysiske og æstetiske omgivelser. 3

24 1.3 Rapportens indhold Kapitel 2 Svaroverblik viser, hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har beet henholdsvis ikke beet spørgeskemaet. Kapitel 3 'Overordnede resultater fra trivselsmålingen viser skolernes resultater på de fire indikatorer. Kapitlets formål er at skabe overblik. Derfor vises der i kapitlet ikke resultater på enkeltspørgsmål. Kapitel 4 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser, hvordan elevernes på de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen fordeler sig. Spørgsmålene er inddelt efter den indikator, de hører til. Svarfordelingerne for de 11 spørgsmål, der ikke indgår i en indikator, vises under afsnittet Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen. Kapitel 5 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser viser fordelinger for de 9 spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser, der sammen med de 40 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør en kortlægning af undervisningsmiljøet. 1.4 Læsning af figurer Overordnede resultater Figurerne i kapitel 3 'Overordnede resultater fra trivselsmålingen' viser fordelingen af elevernes trivsel på hver af de fire indikatorer for trivsel. Figuren viser endviderens gennemsnit Gns.. Dette beregnes som et simpelt gennemsnit af elevernes gennemsnit. Af hensyn til den enkelte elevs anonymitet vises der ikke fordelinger og gennemsnit for grupper af elever med under tre beelser. Figuren i eksemplet herunder viser, at: På indikatoren 'Faglig trivsel' har eleverne en gennemsnitlig trivsel på 3,6. Af eleverne har: 6 % en trivsel på 2,0 eller derunder 16 % en trivsel mellem 2,1 og 3,0 65 % en trivsel mellem 3,1 og 4,0 13 % en trivsel mellem 4,1 og 5,0 Dette giver samlet 100 % 4

25 Detaljerede resultater Figurerne i kapitel 4 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser den procentvise fordeling af elevernes på hvert spørgsmål i trivselsmålingen. I kapitel 4 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser vises fordelinger på de 9 ekstra spørgsmål. kan variere fra figur til figur, idet kategorien Jeg ønsker ikke at e ikke indgår i figuren. Af hensyn til den enkelte elevs anonymitet vises der ikke fordelinger for enkeltspørgsmål, hvis mindre end tre elever har et på spørgsmålet. Figuren i eksemplet herunder viser, at: elever har beet spørgsmålet 'Er du glad for din skole?' Af disse har: 0 % et 'Aldrig" 5 % et 'Sjældent' 14 % et 'En gang imellem' 47 % et 'Tit' 34 % et 'Meget tit' Dette giver samlet 100 % 5

26 1.5 Vejledning og inspiration til det videre arbejde Omsæt resultater til indsatser Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udviklet vejlednings- og inspirationsmateriale til trivselsmålingen. Her kan du få vejledning i, hvordan du kan omsætte trivselsmålingens resultater til praksis. Fx kan du finde et vurderingsværktøj, som giver forslag til hvad I kan overveje i jeres brug af resultaterne. Du finder vejledningsmaterialerne på EMU - Danmarks Læringsportal: Du skal vælge Grundskole>Forvaltning>Trivselsmålingen. Få inspiration til virkningsfulde indsatser Vejledningsmaterialet indeholder en samling af eksempler fra praksis. Heri kan du få inspiration til hvilke metoder og konkrete indsatser, der kan øge elevernes trivsel inden for de fire indikatorer: Social trivsel, Faglig trivsel, Støtte og inspiration samt Ro og orden. Du kan også få inspiration til at arbejde med det supplerende tema om Fysiske og æstetiske omgivelser. Eksemplerne fra praksis er indsamlet på landets folkeskoler, og rapporten vil løbende henvise til dem. Du finder eksemplerne på 6

27 2 Svaroverblik Svaroverblikket herunder viser hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har beet henholdsvis ikke beet spørgeskemaet*. 7

28 Elever Total 89% 11% Amager Fælled Skole 94% 6% 306 Bavnehøj Skole 94% 6% 125 Bellahøj Skole 89% 11% 497 Blågård Skole 85% 15% 262 Brønshøj Skole 97% 375 Christianshavns Skole 96% 382 Den Classenske Legatskole 88% 13% 312 Dyvekeskolen 99% 131 Ellebjerg Skole 94% 6% 199 Engskolen 70% 30% 54 Fensmarkskolen 100% 62 Frederiksgård Skole 95% 65 Frejaskolen 98% 64 Gasværksvejens Skole 92% 8% 348 Gerbrandskolen 94% 6% 217 Grøndalsvængets Skole 88% 12% 217 Guldberg Skole 86% 14% 525 Hafniaskolen 68% 32% 63 Hanssted Skole 84% 16% 302 Heibergskolen 89% 11% 356 Holbergskolen 97% 316 Husum Skole 85% 15% 317 Hyltebjerg Skole 8 90% 10% 481 Højdevangens Skole 86% 14% 606

29 *Elever, der blev frameldt målingen, indgår ikke. 9

30 3 Overordnede resultater fra trivselsmålingen Kapitlet her giver dig et overblik overns trivselssituation fordelt på de fire indikatorer: 'Social trivsel', Faglig trivsel, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'. Kapitlet viser, hvordan eleverne in oplever deres trivsel samlet set, opdelt på køn og opdelt på klassetrin. Sidst finder du en tabel, der giver et samlet overblik over de enkelte skolers gennemsnit på de fire indikatorer. Figurerne giver et godt udgangspunkt for at identificere grupper af elever, hvor der kan være et særligt behov for at arbejde med at øge trivslen. I nedenstående figur vises elevernes trivsel samlet set for hver af de fire indikatorer. Gns. Social trivsel 4,1 6% 34% 60% Faglig trivsel 3,8 9% 57% 33% Støtte og inspiration 3,3 5% 29% 54% 12% Ro og orden 3,7 15% 56% 27% Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0 10

31 3.1 Overordnede resultater opdelt på køn Herunder vises resultater for de fire indikatorer i trivselsmålingen opdelt på drenge og piger. Social trivsel Gns. Drenge 4,2 31% 64% Piger 4,0 7% 38% 55% Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0 Faglig trivsel Gns. Drenge 3,8 9% 57% 33% Piger 3,8 10% 56% 33% Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0 Støtte og inspiration Gns. Drenge 3,3 6% 30% 53% 12% Piger 3,3 28% 56% 12% Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0 Ro og orden Gns. Drenge 3,7 15% 55% 28% Piger 3,7 16% 57% 26% Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0 11

32 3.2 Overordnede resultater opdelt på klassetrin I dette afsnit vises indikatorerne opdelt på klassetrin. Social trivsel Gns. 4. klassetrin 4,1 6% 32% 62% 5. klassetrin 4,1 5% 32% 62% 6. klassetrin 4,1 6% 35% 59% 7. klassetrin 4,1 5% 37% 57% 8. klassetrin 4,1 5% 38% 56% 9. klassetrin 4,1 6% 34% 60% Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0 Faglig trivsel Gns. 4. klassetrin 3,8 9% 56% 34% 5. klassetrin 3,8 8% 54% 38% 6. klassetrin 3,8 8% 58% 34% 7. klassetrin 3,7 10% 59% 31% 8. klassetrin 3,7 12% 59% 29% 9. klassetrin 3,8 10% 56% 33% Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0 12

33 Støtte og inspiration Gns. 4. klassetrin 3,5 20% 57% 20% 5. klassetrin 3,4 24% 56% 15% 6. klassetrin 3,2 6% 30% 56% 9% 7. klassetrin 3,2 7% 33% 51% 9% 8. klassetrin 3,2 5% 36% 52% 7% 9. klassetrin 3,2 7% 34% 51% 8% Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0 Ro og orden Gns. 4. klassetrin 3,7 17% 55% 26% 5. klassetrin 3,7 15% 57% 27% 6. klassetrin 3,7 16% 59% 23% 7. klassetrin 3,7 16% 55% 27% 8. klassetrin 3,8 12% 57% 29% 9. klassetrin 3,8 12% 53% 34% Mellem 1,0 og 2,0 Mellem 2,1 og 3,0 Mellem 3,1 og 4,0 Mellem 4,1 og 5,0 13

34 3.3 Overordnede resultater opdelt på skoler Herunder vises resultater på de fire indikatorer i trivselsmålingen for hver skole in. Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden Kommunens gns. 4,1 3,8 3,3 3,7 Amager Fælled Skole 4,1 3,8 3,5 3,8 Bavnehøj Skole 4,2 3,9 3,3 3,7 Bellahøj Skole 4,1 3,7 3,2 3,7 Blågård Skole 3,9 3,7 3,3 3,6 Brønshøj Skole 4,0 3,8 3,2 3,6 Christianshavns Skole 4,1 3,7 3,1 3,6 Den Classenske Legatskole 4,3 3,9 3,4 3,9 Dyvekeskolen 4,2 3,8 3,7 3,9 Ellebjerg Skole 4,1 3,8 3,5 3,8 Engskolen 3,8 3,6 3,3 3,9 Frederiksgård Skole 3,8 3,3 3,3 3,5 Frejaskolen 4,1 3,6 3,4 4,1 Gasværksvejens Skole 4,1 3,7 3,1 3,5 Gerbrandskolen 4,3 3,9 3,5 3,8 Grøndalsvængets Skole 3,8 3,7 3,4 3,7 Guldberg Skole 4,1 3,8 3,3 3,8 Hafniaskolen 3,8 3,5 3,2 4,1 Hanssted Skole 4,1 3,8 3,2 3,6 Heibergskolen 4,3 3,9 3,3 3,9 Holbergskolen 4,0 3,7 3,2 3,8 Husum Skole 4,1 3,8 3,3 3,8 Hyltebjerg Skole 4,2 3,9 3,3 3,7 Højdevangens Skole 4,1 3,6 3,1 3,6 Katrinedals Skole 4,1 3,9 3,2 3,7 Kildevældsskolen 4,0 3,7 3,4 3,8 Kirkebjerg Skole 4,2 3,8 3,3 3,8 Kirsebærhavens Skole 3,8 3,5 3,2 3,5 Korsager Skole 4,1 3,7 3,4 3,7 Langelinieskolen 4,3 3,9 3,4 3,8 Lergravsparkens Skole 4,2 3,7 3,4 3,7 Lundehusskolen 4,0 3,7 3,3 3,7 Lykkebo Skole 4,1 3,6 3,3 3,8 Nyboder Skole 4,2 3,9 3,3 3,7 Nørre Fælled Skole 4,2 3,9 3,3 3,8 Nørrebro Park Skole 4,1 3,7 3,2 3,7 Oehlenschlægersgades Skole 4,0 3,6 2,9 3,5 Peder Lykke Skolen 4,0 3,8 3,3 3,7 Randersgades Skole 4,2 3,8 3,3 3,8 14

35 Rådmandsgades Skole 4,0 3,7 3,4 3,7 Rødkilde Skole 4,1 3,8 3,3 3,7 Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole 4,3 3,9 3,3 3,7 Skolen I Charlottegården 3,9 3,5 3,3 3,7 Skolen På Islands Brygge 4,0 3,7 3,2 3,8 Skolen Ved Sundet 4,2 3,9 3,3 3,7 Skolen i Peter Vedels Gade 3,9 3,8 3,1 3,9 Skolen i Sydhavnen 4,1 3,9 3,5 3,5 Sortedamskolen 4,1 3,8 3,2 3,8 Strandvejsskolen 4,0 3,8 3,2 3,7 Sundbyøster Skole 3,9 3,8 3,3 3,7 Sølvgades Skole 4,2 3,8 3,2 3,6 Sønderbro Skole 3,9 3,7 3,4 3,8 Tagensbo Skole 4,1 3,8 3,5 3,8 Tingbjerg Heldagsskole 4,1 3,7 3,5 3,9 Tove Ditlevsens Skole 4,1 3,7 3,0 3,6 Utterslev Skole 4,1 3,8 3,3 3,6 Valby Skole 4,1 3,8 3,4 3,8 Vanløse Skole 4,1 3,7 3,3 3,7 Vesterbro Ny Skole 4,0 3,7 3,3 3,6 Vibenshus Skole 4,1 3,8 3,3 3,8 Vigerslev Allés Skole 4,1 3,8 3,4 3,8 Ålholm Skole 4,1 3,7 3,3 3,7 Ørestad Skole 4,1 3,8 3,4 3,7 Øster Farimagsgades Skole 4,1 3,8 3,3 3,8 15

36 4 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen Dette kapitel viser, hvordan eleverne er på de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen. Spørgsmålene er inddelt efter rapportens fire indikatorer: 'Social trivsel', Faglig trivsel, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'. Til sidst følger et afsnit med fordelinger for de 11 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i indikatorerne. Svarfordelingen på de enkelte spørgsmål giver et mere detaljeret og nuanceret billede af, hvilke forhold eleverne oplever som positive eller negative. 4.1 Indikator 1: Social trivsel Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Er du glad for din skole? 21% 45% 29% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 5% 19% 35% 38% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Er du glad for din klasse? 16% 41% 39% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 17% 44% 33% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Andre elever accepterer mig, som jeg er. 17% 42% 35% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig

37 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 12% 29% 54% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 5% 12% 51% 29% Aldrig Sjældent En gang imellem For det meste Altid Føler du dig ensom? 14% 35% 46% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Er du bange for at blive til grin i skolen? 12% 21% 34% 29% Altid For det meste En gang imellem Sjældent Aldrig Er du blevet mobbet i dette skoleår? 6% 13% 78% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig 17

38 4.2 Indikator 2: Faglig trivsel Indikatoren Faglig trivsel består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 24% 49% 24% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 25% 52% 20% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 18% 55% 25% Under middel Middel Gode Virkelig gode Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 6% 24% 49% 20% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 20% 53% 24% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 29% 46% 19% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

39 Kan du koncentrere dig i timerne? 5% 25% 50% 19% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 15% 35% 36% 11% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

40 4.3 Indikator 3: Støtte og inspiration Indikatoren Støtte og inspiration i undervisningen består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt lærernes hjælp og støtte. Er undervisningen kedelig? 9% 18% 51% 19% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Er undervisningen spændende? 15% 47% 28% 6% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 11% 41% 31% 13% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 11% 30% 42% 14% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 6% 14% 40% 30% 9% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 7% 24% 41% 26% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

41 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 6% 24% 40% 26% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig

42 4.4 Indikator 4: Ro og orden Indikatoren Ro og orden indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 14% 44% 38% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 5% 28% 48% 18% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 16% 37% 34% 9% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Møder dine lærere præcist til undervisningen? 9% 26% 45% 18% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

43 4.5 Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen Dette afsnit viser fordelinger på de 11 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i en af de fire indikatorer. Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 15% 42% 40% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 24% 47% 24% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 8% 28% 32% 31% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvor tit har du ondt i maven? 7% 22% 44% 24% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Hvor tit har du ondt i hovedet? 6% 12% 29% 37% 15% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 11% 84% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 8% 27% 41% 19% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

44 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 11% 37% 38% 12% Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 6% 11% 25% 36% 22% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 11% 28% 38% 18% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 41% 26% 20% 10% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig

45 5 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser Kommunen har tilvalgt det ekstra spørgeskemamodul med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Sammen med de 40 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør de 9 supplerende spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV). Nedenfor vises fordelinger for de ekstra 9 spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser, herunder elevens oplevelse af rengøring, lokaler og møbler, æstetiske rammer samt indeklima. Bemærk at de tre sidste spørgsmål i afsnit 4.5 med øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen også omhandler fysiske omgivelser. Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 8% 15% 25% 35% 17% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Jeg synes, der er rent på skolen. 11% 20% 38% 25% 6% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Bliver du forstyrret af larm i timerne? 8% 21% 50% 18% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Er du tilfreds med lyset i klassen? 6% 17% 51% 23% Meget utilfreds Utilfreds Hverken enig/uenig Tilfreds Meget tilfreds Er du tilfreds med temperaturen i klassen? 5% 13% 28% 41% 13% Meget utilfreds Utilfreds Hverken enig/uenig Tilfreds Meget tilfreds 25

46 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk). 8% 18% 36% 29% 8% Meget utilfreds Utilfreds Hverken enig/uenig Tilfreds Meget tilfreds Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 11% 31% 40% 14% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 10% 16% 26% 34% 15% Helt uenig Uenig Hverken enig/uenig Enig Helt enig Jeg er tilfreds med hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farver på vægge og gulve). 6% 12% 31% 37% 15% Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 26

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune

TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT. Tjele Efterskole, klassetrin Viborg Kommune TRIVSEL 2015/16 SKOLERAPPORT Viborg Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser... 2 1.3 Rapportens indhold... 3 1.4

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sejergaardsskolen, 0.- Holbæk Kommune Sejergaardsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING / BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Kirkeskovsskolen, 0.- Slagelse Kommune Kirkeskovsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 20 20/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 0.- Københavns Kommune Carolineskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Tema 1:

Læs mere

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sorø Privatskole, 0.- Sorø Kommune Sorø Privatskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER 20 20/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørreådal Friskole, 0.- Brønderslev Kommune Nørreådal Friskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Glostrup, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre arbejde

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT Rebild Efterskole, 9-10. klassetrin Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål

Læs mere

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 3A Skole 1, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer 3 1.2 Temaer om trivsel 3 1.3 Rapportens indhold 3 1.4 Læsning af figurer 4 1.5 Vejledning og

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450 1 Er du... Dreng 55% 248 Pige 45% 202 100% 450 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221 1 Er du... Dreng 48% 107 Pige 52% 114 100% 221 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233 1 Er du... Dreng 52% 121 Pige 48% 112 100% 233 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Københavnerbarometer Vibenshus Skole-skolerapport

Københavnerbarometer Vibenshus Skole-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Vibenshus Skole-skolerapport Dreng 51.3% 158 Pige 48.7% 150 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Københavnerbarometer Lergravsparkens Skole-skolerapport

Københavnerbarometer Lergravsparkens Skole-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Lergravsparkens Skole-skolerapport Dreng 53.3% 163 Pige 46.7% 143 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Peder Lykke Skolen-skolerapport Dreng 48.5% 166 Pige 51.5% 176 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal Er du... Dreng 49% 179 Pige 51% 186 100% 365 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0% 0 Den

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201 1 Er du... Dreng 51% 102 Pige 49% 99 100% 201 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284 1 Er du... Dreng 46% 132 Pige 54% 152 100% 284 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 201/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Isbryderen, 0.- Skoler uden kommunetilknytning Isbryderen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 58% 122 Pige 42% 90 10 212 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret 2015-16 Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 30-05-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 164 Pige 53% 187 10 351 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 5 108 Pige 5 109 10 217 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj Skole

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget ønskede

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til BUU Udvikling i lærernes for kalenderår 2014 til 2015 Siden implementeringen af folkeskolereformen har forvaltningen

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling)

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling I folkeskolereformen er der fokus på at øge trivslen blandt

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Vedr. områdeinddeling 1. marts 2014 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. Det vil fortsat være muligt at invitere et andet/andre bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Temaer om trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration til det

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288 1 Er du... Dreng 45% 129 Pige 55% 159 100% 288 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Spørgsmål Svarmuligheder Varde Kommune 4-9 klasse 1. Er du glad for din skole? 2. Er du glad for din klasse? 3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Københavnerbarometer 2009

Københavnerbarometer 2009 Københavnerbarometer 2009 04-09-2009 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Dreng 57% 166 Pige 43% 125 100% 291 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj

Læs mere

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse Resultat af trivselsmåling 4.-9.kl. januar-marts 2015 Spørgsmål 1-40 svarkategorier Hele landet 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 25% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 44% q1.

Læs mere

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Den 28. april 2015 Med folkeskolereformen fulgte et nationalt mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Elevernes trivsel skal måles årligt på alle skoler ved trivselsmålingen,

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Center for Børn & Undervisning Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Dato 17. juni 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Den nationale trivselsundersøgelse 2015 Den samlede spørgerammer for

Læs mere

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler.

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Uddannelses- og Ungdomsudvalget 16-11-2005 Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Ungdoms- og Voksenområdet Skolens navn Skolens svar 1. Metropolitanskolen Skolen oplever, at nogle

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Undersøgelsen har været delt op i to undersøgelser én for 4-9. klasse og én for 3. klasse.

Undersøgelsen har været delt op i to undersøgelser én for 4-9. klasse og én for 3. klasse. Resultatet af den første nationale trivselsundersøgelse for eleverne Undersøgelsen har været delt op i to undersøgelser én for 4-9. klasse og én for 3. klasse. Overordnet set går det rigtig godt på skolen.

Læs mere

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin)

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen BEK nr 1167 af 12/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Københavnerbarometer 2013. Skolen ved Sundet-skolerapport

Københavnerbarometer 2013. Skolen ved Sundet-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Skolen ved Sundet-skolerapport Dreng 49.2% 194 Pige 50.8% 200 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 21.11.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 11. Skolernes maksimale kapacitet 2013/14 (2012-138979) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 11. Skolernes

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret Dette notat sammenligner den nationale trivselsmåling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2 c+d Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 17.09.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. resultaterne af den

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR DYHRS SKOLE

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR DYHRS SKOLE ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR DYHRS SKOLE Dato:3. januar 2017 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2020 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV:

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 (2013-0225944) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 7. Skolernes maksimale

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Finn Sonne Holm juni 2015 1 Folkeskolereformens nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5:

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Selvevaluering 2015 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

2. Ungdom 2.1 Overgang til, fastholdelse i og afslutning af ungdomsuddannelse

2. Ungdom 2.1 Overgang til, fastholdelse i og afslutning af ungdomsuddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Til BUU Orientering om Fagligheds-LIS 18-11-2014 Sagsbehandler: Ledelsesinformation & Implementering BUU har

Læs mere

Københavnerbarometer 2014. Skolerapport Kildevældsskolen

Københavnerbarometer 2014. Skolerapport Kildevældsskolen Københavnerbarometer 2014 Skolerapport Kildevældsskolen Dreng 45,2% 117 Pige 54,8% 142 Respondenter 259 Intet svar 1 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Resultater af trivselsmåling

Resultater af trivselsmåling Punkt 6. Resultater af trivselsmåling - 2015 2014-34006 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget oientering, resultaterne af trivselsmålingen 2015. Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 1 af

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Distriktsskole Ølstykke Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

NOTAT. Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2016

NOTAT. Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2016 NOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Chefkonsulent Tlf. 25 31 27 82 ltp08@helsingor.dk www.helsingor.dk Notat

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Risskov Efterskole & Sansestormerne Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole til Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17 Udarbejdet af skolebestyrelse, elevråd og medarbejdere ved Revideret april til Forberedelse til vurdering af resultater Hvem skal inddrages

Læs mere