Formandens spalter Bestyrelsens beretning 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens spalter Bestyrelsens beretning 2001"

Transkript

1 JAGTPÆLEN Maj årgang, nr. 2 Formandens spalter Bestyrelsens beretning var foreningens 3. leveår, det var et år hvor vi mener foreningen har overstået fødselsvanskelighed erne og fundet en levedygtig plads, hvor der er et behov. Medlemstallet er stabilt på små 200. Der har været afholdt foredrag henover vinteren, det er altid en fornøjelse at arrangere disse aftner, med meget forskelligt indhold, der møder altid godt med folk. Blandt foredragsholderne har vi haft Henrik Karlsson fra Åland Søfarts Museum i Mariehamn, det fødte idéen til den Maritime Kulturrejse den er der gået noget tid med at få sat på skinner, men programmet er som I jo nok ved, klar nu. Vi mener at der er skruet et rigtigt spændende program sammen, til en overkommelig pris, så håber vi bare der er nok som vil med, da det jo kræver at vi kan fylde bussen. Rejsen er en foreningsrejse og som sådan er det ikke meningen at den skal give overskud, vi har selvfølgelig budgetteret med noget til uforudsete udgifter, bliver der ikke brug for det vil pengene selvfølgelig komme rejsedeltagerne til gode. Så har foreningen holdt maritime dage i Marstal og Ærøskøbing. Bededagsferien ligger fast i Ærøskøbing, det er blevet en tradition. Det er mere problematisk i Marstal, der må vi simpelthen finde på noget andet, vi arbejder med flere forskellige idéer. Vi har som forening en plads i en styregruppe omkring Bonavista som er under Marstal Søfartsmuseums beskyttende vinger. Som det måske er jer bekendt har de to kommuner startet et maritimt beskæftigelses projekt op, hvor Bonavista har en central plads. Nogle vil nok spørge, hvad vi som forening har med det at gøre. Det er helt klart et projekt, som vor formålsparagraf dækker. Forløbet omkring skibet er en lang og sørgelig historie, hvor langsommelighed og ubeslutsomhed er kodeordene. Den blev afhentet sidst i december i Svendborg. Jeg vil sige den stand den var i minder ikke om den store kærlighed til unikke bevaringsværdige skibe, den minde om noget der var opgivet og kondemneret. Hvem der har ansvaret for det, skal være usagt. Samarbejdet kommunerne imellem har være forbilledligt, det har været præget af tillid og fremsyn. På trods af de knaster der har været med organisationer uden for øen, ser vi fremad og håber at det iværksatte projekt vil være til glæde og gavn for alle var året hvor kogehuset i Ærøskøbing blev ført tilbage til sin oprindelige funktion, det kunne lade sig gøre via et godt sammenarbejde mellem Ærøskøbing Havn, Ærøskøbing Fonden, Maritimt Center Danmark og Maritimt Center Ærø.Åbningen foregik i forbindelse med de maritime dage, det var en hel folkefest, hvor byhistorisk forening mødte op med en sang til husets pris. Vi havde planlagt en medlemssejlads der skulle gå til Avernakø, men der var ikke tilmeldinger nok, så den måtte aflyses. Hvorimod Meta havde en bragende succes med ture fra Marstal. Der havde vi stillet underskudsgaranti som var delt i tre M.C.D/ M.C.Æ og skipperen på Meta men den blev der heldigvis ikke brug for, den samme konstruktion er også gældende for i år, hvor vi har fået delt vores 1/3 med Ærø turistforening. Det er oplyst at en del medlemmer deltog i sejladserne sidste år, det kan vi anbefale at I gør i år igen, så foreningen kan beholde pungen i lommen. Vi har ikke mistet modet hvad angår medlemssejladser, vi satser på en Ærø rundt her i foråret som sædvanligt i sammenarbejde med Ærø Natur & Energiskole. Så et par ord om vort lille medlemsblad, det er jo reelt bladet, som binder foreningen sammen, der skal lyde en tak til dem som bidrager med artikler. I er alle velkomne til at komme med stof, og redaktøren skal have ros for sin indsats. Det er altid et godt lille produkt han får strikket sammen. Der skal også lyde en tak til foreningens samarog sponsorer. Det var bestyrelses beretning for år 2001 Venlig hilsen formanden INDHOLD: Formandens spalter...side 1 Skonnerten LINDEN genopstår...side 2 Søfart i Folkeskolen, - på rejse med m.s. MOON BIRD...side 4 Lidt af hvert...side 8 Nyt fra Maritimt Center Danmark...side 9 Noget fra Generalforsamling side 10 Skibsbygning i Græsvænge...side 12 Ebbes Bådebyggeri leverer StorMegin til Viborg...side 14 Medlemsrejse til Ålandsøerne. (Sidste udkald)...side 17 Nord og Syd. Noget om joller og små fartøjer i Grønland...side 18 Portræt af VIKING...side 20 Undskyld! bejdspartnere Redaktøren beklager på egne og bestyrelsens vegne, at vi i flere forbindelser har brugt et forkert udtryk for en 2-smakke. Det hedder nemlig en 2-smakke og ikke det andet unævnelige, som ved tidligere lejligheder er bru gt i blad et. Læs også om Maritimt Center Ærø på: 1

2 Jagtpælen har gennem de sidste fem numre bragt en beretning om CONNIEs tur til Ålandsøerne for at gense kendte steder. CONNIEs ejer Søren Nissen havde nemlig et par år tidligere boet i CONNIE i en periode på måneder, mens han stod for bygningen af den tremastede skonnert LINDEN. Her følger Sørens beretning til Jagtpælen om byggeriet af skonnerten. Redaktionen har valgt at bringe hele artiklen i dette nummer af bladet i stedet for at dele den op i flere afsnit. Det vil nemlig være synd og skam at dele denne meget velskrevne artikel over flere numre, - så kære læser, sæt dig godt tilrette og nyd dette nummer af Jagtpælen. LINDEN genopstår. Linden er klar til dåb og stabelafløbning Ærø Åland Når man kommer fra Ærø med den ballast som livet på en ø giver af godt og skidt, er det nemt at finde sig til rette på Åland. Lighederne er fl ere end forsk ellene, og når man ser bort fra ydre omstændigheder som landskabets karakter, sprogets egenart og den noget nordligere beliggenhed Åland ligger på samme breddegrad som Kap Farvel på Grønlands sydspids, - så finder man snart lighedspunkterne med vort lille paradis her i sydhavet. Åland er først og sidst en søfartsnation, hvis rederivirksomhed overskygger alle øvrige erhverv i øriget, som tæller henved 65oo øer, holme og skær, hvoraf naturligvis kun en del er beboede. Andre næringer er landbrug, skovdrift, fiskeri og turisme med afledte bierhverv plus allehånde serviceerhverv. Med andre ord meget lig det billede vi kender herhjemme fra. Ålændingenes stærke selvstændighedsfølelse skal ses i lyset af en omtumlet historie, hvor øriget har været kastebold i storpolitiske intriger med skiftende besættelsesmagters tilstedeværelse. Først i 1922 fik øerne selvstyre, og lige så lidt som en færing vil slås i hartkorn med en dansker, lige så sikkert er det at en ålænding vil pointere sit ståsted dersom man af vanvare skulle kalde ham en finne. 2 I dette ørige fortsatte byggeriet og sejladsen med skonnerter, galeaser, skuder, storbåde, sumper, skøtbåde og joller langt ind i det tyvende århundrede, og først sent døde skibsbyggeriet ud. Mange galeaser blev bygget på den bare strand i skovbrynet på en gård af bonden selv med karlene til hjælp, og måske en omrejsende bygmester til at assistere. Her var jo tale om husbehovssejlads for skærgårdssogenen es transport og afsætning af gårdenes produkter på vår og høstmarkederne i Åbo, Helsingfors og Stockholm, og når vinteren satte stop for det meste landbrugsarbejde på gården e, kunne man jo passende udnytte tiden til at gå i skoven og hugge træ til en galease. Disse byggerier efterlod sig i sagens natur kun sparsomme spor i eftertiden, da der ofte var tale om engangsforeteelse, og ikke egentlige værfter i vor forstand, så kun yderst sparsom dokumentation er tilgængelig om emnet. Skibsbygning Men der fandtes dog pladser, hvor en skibsbygmester koncentrerede sig om byggeri i større stil, og som leverede skibe til kunder. Således f. eks. Verner Petterson på Ytternæs Varv på østkysten af halvøen hvor hovedstaden Marieh amn er beliggende. Her byggedes og søsattes i 1920 en stor, sletrigget 3 mst. Skonnert en såkaldt 111 på grund af de lige høje toppe kaldet Linden. Mari-

3 ehamn kaldes i øvrigt De 1000 lindes Stad på grund af de mange lindetræer langs gader og alleer. Skonnerten skulle fra ny have haft motor, men p.a. trange økonomiske kår blev det udskudt, og faktisk nåede den aldrig at få motor installeret. I 1953 endte den sit liv udslidt efter et hårdt liv som fragtslæber i Bottenviken, Østersøen og Nordsøen. Skibsbygning genoptages Samtidig med træskibenes svanesang døde skibsbygningshåndværket mere eller mindre ud, så da interessen et halvt århundrede senere så småt igen begyndte at melde sig nu blandt entusiaster med andre mål for øje end at slæbe tømmer fra finske udskibningspladser og kul fra engelske miner, så stod det småt til med kundskaberne. Dette blev den egentlige årsag til kontakten med Ålændingene. Første gang som udsendt medarbejder fra Ebbes Bådbyggeri i 1988, da en mindre galease Albanus så dagens lys på en strand ved en vig øst for Mariehamn. Værdifulde kontakter med ligesindede blev dengang knyttet, og jeg må sige at den engagerede entusiasme og ildhu hvormed ildsjælene bag dette projekt gik til sagen, imponerede mig nok så meget som selve det praktiske arbejde, som i parentes bemærket ikke lod noget tilbage at ønske hvad kvalitet angik. Dette byggeri blev en solstrålehistorie, som vakte de slumrende livsånder til live, så egentlig var det ikke så forbavsende at en initiativgruppe med skibsrederen Bror Hussel i spidsen i 1989 dannede et folkerederi med det formål at bygge en klassisk Ålandsskonnert, og til forbillede valgtes netop LINDEN. Dels fandtes nogle billeder af den gamle LINDEN, og en halvmodel fandtes også. Med disse sparsomme kilder som udgangspunkt, og kapital rejst ved hjælp af salg af folkeaktier, sponsormidler, donationer og gaver af forskellig art, lykkedes det oven i købet inden for de budgetterede rammer at genskabe den smukke skonnert på stranden klods op ad løbetøjet fra Albanus s søsætning i Formålet med fartøjet denne gang var naturligvis et andet end i 1920, hvorfor lasten denne gang er udstyret med 1. klasses aptering for chartergæster sauna inklusive, men selve fartøjet er bygget som dengang. Som klassegrundlag blev valgt Norske Veritas byggerelement for træfartøjer tillempet Sjøfartsverkets krav til bl. a. lækstabilitet for passagerfartøjer, hvilket f.eks. indebar, at skibet til hoveddækket blev inddelt i fire vandtætte sektioner ved hjælp af stålskotter noget som absolut ikke fandtes i tyverne i en fragtslæber. Dette krav plus adskillige andre af teknisk karakter blev en stor udfordring for os traditionalister. For uden klasning og godkendelse ville fartøjet ikke få nogen fremtid som et kommercielt drevet passagerfartøj, hvilket var formålet, og eftersom passagerfartøjer af træ ikke er bygget i nyere tid i hvert fald ikke i nulevende skibsingeniørers, inspektørers og myndigheders tid- var vanskelighederne i blandt næsten uoverstigelige for at tilgodese alle parter, og stadig inden for de økonomiske rammer. Med andre ord : en kæmpe udfordring! Udover at være det største, nybyggede træfartøj i min tid i branchen, var det samtidig en udfordring at drage bort fra familien på Ærø i lang tid og få det til at fungere, samtidig med at projektet tog mere og mere af min tid- også på fridagene, når jeg var rejst hjem til familien. Så i det meget tidlige forår 91, faktisk før det var blevet forår på de nordligere breddegrader, skulle det vise sig, slap Connie fortøjningerne i Ærøskøbing havn, tungt lastet med stores og proviant til over et års udenlandsophold. Forud var gået en hektisk tid med tilrigning, planlægning af mange detaljer, telefonering og korrespondance samt sidst men ikke mindst : skaffe mandskab til en rask forlægningssejllads i marts måned. Connie kan håndteres af een person, men da rejsen skulle gennemføres hurtigt, krævede det sejlads døgnet rundt i en lille uge, og så lang tid kan jeg ikke holde mig vågen. Desuden er 4 timers vagt på det åbne agterdæk ved rortaljen i snefog rigeligt til at opfylde selv de mest fanatiske polardrømme. Så er vagtafløsningen meget velkommen så man kan komme under dæk og få noget varmt i kroppen. Om denne sejlads kunne der skrives vidt og bredt, men det ligger ikke inden for denne artikels rammer, blot skal det nævnes at vi - to mand plus undertegnede fik vor friske ungpigekulør i kinderne på den tur. Bl. a. nåede vi at gå fast i is i Stockholms ydre skærgård to gange, og da vi efter ca. 5 døgn nåede frem til Åland, lå fastisen indenskærs så tyk, at der gik over en måned, før jeg kunne gå ind til bryggen (broen ) ved Lindenværftet, som skulle blive mit og CONNIES hjem i de næste 17 måneder. Om selve byggeriet af fartøjet, som denne artikel egentlig omhandler, kunne der også skrives en tyk bog, men her må begrænsningens kunst komme i højsæde, idet det vil føre for vidt inden for bladets rammer. Men lidt facts om byggeriet kan vel være af interesse, dersom nogen måtte gå med drømmen om at bygge en 3 mst. skonnert på strandbredden. Først bygger man et rummeligt værksted og skaffer maskiner og værktøj, planerer et areal ved strandkanten sætter et plankeværk op med en port, prydet med et stort træskilt : LINDENVARVET Dernæst skaffer man ca store træer, 1000 liter tjære, skibsspiger,1.500 bolte, 1,5 tons værk og beg, en håndfuld energiske folk og en telefon + fagbøger fra Åland, Finland, Sverige og Danmark. Senere i forløbet begynder samarbejdet med andre virksomheder i staden, de skal stå for leverancen af bl. a det omfattende stålarbejde : knæ og diagonalforstærkninger, skotter og motorfundamenter, tanke og beslag. Yderligere udrustning såsom hovedmaskineri, hjælpemaskineri, spil, styremaskine, propeller, aksler og stævnrør, kæder og ankre, klys, bovpropeller, oliefyr og ventilation, sikkerhedsudrustning, navigationsudrustning o.s.v. o.s.v. listen er uendelig. Med en baggrund som skibstømrer var udfordringen til tider af en karakter, som nok kunne give sved på panden og søvnløse Denne bunke planker samt meget mere bliver i løbet af godt et års tid til en prægtig tremast-skonnert nætter med planlægning og kalkulationer, overvejelser og spekulationer. Men takket mange gode kræfter plus mange kopper kaffe, lykkedes det faktisk at blive klar til søsætningen på datoen, hvor Lill Lindfors fra Sverige havde indvilliget i at optræde som gudmoder, og hvor anslået ca mennesker var troppet op for at overvære søsætningen, som af mange, især ældre borgere var imødeset med spænding. Netop søsætningen af et nybygget fartøj er den enkeltståend e begivenhed under et sådant forløb, der væk- (Fortsættes på side 16) 3

4 SØFART I FOLKESKOLEN PÅ REJSE MED M/S MOON BIRD (fortsat) Af Ingelise Kromann, Marstal Skibsfører John Schlotfeldts korrespondance med eleverne på Ærøskøbing skole fortsætter: Levi kommer farende ind i klassen: Så er der mail fra Cptn. John igen. De har været i nærheden af en hurrican, men det lykkedes for dem, at gå klar af den, og de har set en masse delfiner! Hvad skriver han mere? Han skriver, at det lugter af penge i Texas, men at det er olien og gassen, der stinker. Og når man er 15 derovre, så har de en bil og et par fjernsyn ellers kan de slet ikke overleve! Hvad ellers? Jo nu skal I høre: Ingelise Kromann Carribean dec Newport News er en forholdsvis lille by beliggende tæt ved havnen, fra søsiden ser byen hyggelig ud, men da vi kun lå der i kort tid var jeg ikke i land der. Vi lossede transformatorerne der var lastet i Istanbul der, og fortsatte imod Houston. På vej ned langs USA's østkyst passerede en Hurricane os, men så langt øst for os at vi kun fik dønningerne fra den, de var 5-6 m høje. Efter at have passeret Miami og sejlet ind i Caribbean Sea fik vi fint vejr med solskin hver dag og masser af Delfiner rundt om skibet. Houston ligger ca. 6 timers sejlads op af floden fra Galveston i Mexican Gulf, og hele området er fyldt med olietanke og raffinaderier placeret side om side. Hele vejen hørmer af olie og gas, Texakanerne siger "det stinker af dollars", og penge er der nok af i det område. Alle over 15 år har mindst en eller to store biler, og nogle fjernsyn, "ellers kan man bare ikke leve". Du kan opleve dem stige ud af deres store bil, talende i -mobilen- (som de altid gør), med en stor cowboy hat på hovedet (altid), og resten af tøjet ligner noget fra skraldespanden, eller du kan finde dem på en restaurant ordre en fire personers middag til en person og spise det hele plus et par pandekager til kaffen, men de er alle venlige og hjælp fulde, hvis du beder om hjælp vil de gøre alt for at En dag med gråvejr i Housto n hjælpe dig. Fra skibet til et handelscenter kørte vi normalt i Taxa, men vor kok var lidt mere smart, han spurgte en fyr der holdt ved havnen i sin bil om vej til centeret, fyren svarede "hop ind knægt så kører jeg dig derhen", vor kok sparede 5 $ til taxaen, sådan er folkene i Texas. Ved flodbredden lige før Texas Terminal, vor kaj, lå slagskibet "Texas" der var aktiv i første verdenskrig, nu er den fortøjet i en lille dok, som museum. Der er sket en del forandring siden den blev bygget indtil nu, når jeg sammenligner med de krigsskibe jeg så ved Nordfolk (ved indsejlingen til Newport) der nu er base for USA's Atlanterhavs flåde. Alle skibene der var i fuld beredskab p.g.a. situationen i Mellemøsten, og de problemer Bin Laden har tilført vor verden. På vej over Atlanten regnede jeg ikke med at høre om andet end krigen i Afghanistan når vi kom til USA, men jeg tog fejl, der var ikke så meget snak om krigen blandt folk, kun nogle bemærkninger om hvor forfærdelig terror er og at det må stoppes en gang for alle, hvilket jeg er helt enig i. Terror er magtsyge menneskers våben som de kan bruge uden selv at komme i ilden. Som feje kujoner bruger de fattige folkeslag eller religiøse fanatikere (i dette tilfælde muslimer), der vil gøre alt for at ændre verden da de ikke har noget at tabe, til at gøre deres beskidte arbejde, uden hensyn til andre mennesker da de er lige glad med alt andet end dem selv i deres begær efter magt. Verden kunne godt undvære den slags mennesker. 4

5 Fra Houston fortsatte vi vor rejse til Tampico i Mexico. Nogle få mil i distance, men en verden til forskel, måden der bygges på, beklædning og levevis er total modsat Texas, selv om Texas var under Mexicansk styre indtil 1836, hvor staten blev selvstændig og forblev sådan indtil den i 1845 blev den 28. stat i USA. I Mexico er Spansk arkitektur dominerende fra dengang landet var under Spansk styre. Mexico blev erobret af Spanien gennem det 16. århundrede. Før spaniolerne var landet regeret af Aztecs indianerne der havde taget landet fra Toltec indianerne i det 13. århundrede. Spaniolerne kom angiveligt for at omvende indianerne På vej til Tampico sejler vi ind i regnbuen. til kristne og tro på Gud, hvilket også indebar bygning af kirker og borge, samt at opdyrke landet på Europæisk vis. Den Spanske konge mente at indianernes guld var en passende belønning for hans godhed, og beordrede hans skibe lastet med guld på hjemturen til Spanien. Nogle indianere blev kristne og var gode loyale soldater for Kongen, hvilket også var en del af omvendelsen, andre ville ikke være kristne, de blev taget som slaver eller bare slået ihjel. Religion har været brugt som værktøj til at få magt i mange år. Mexico blev selvstændig i 1810, herefter fulgte nogle hurtige skift, incl. en invasion af Frankrig, et imperium under Ferdinand Maximilian af Østrig og til sidst en republik i I dag er Mexico det mest folkerige spansk talende land i verden. Tampico er en mellemstor by fra starten bygget i typisk Spansk stil, senere omgivet af nyere fire og fem etage bygninger, men bygget i en stil så de ikke spolerer idyllen i den gamle bydel. Jeg gik op for at handle lidt, men udbudet af varer var meget dyrt, og af en tvivlsom kvalitet, så jeg forlod de handlende med deres varer. I stedet hyggede jeg mig med at studere menneskemylderet i bykernen. Langt de fleste indbyggere er af mikset Spansk-Indiansk blod, men i modsætning til de Sydamerikanske lande er det Spanske dominerende her. Jeg fandt ingen der kunne tale Engelsk her, så jeg måtte nøjes med det S panske jeg kan, men det gik. Byens torv var rigget ud med julepynt i stor stil. Julemænd og engle svævede rund i luften mellem store papirklokker plastik gran og masser af farvet lys i hidsige kulører. Op og ned af gaderne kom karavaner af biler med syngende og spillende børn og voksne. De gør meget ud af at fejre julen. Tampico var sidste havn i denne rejse, der startede i Dammam den 10. august, derefter havnene Bahrain, Shariah, Samsun, Istanbul, Mestas, Algeciras, Newport News, Houston og sidst Tampico den 7. december, slutningen på en rejse og begyndelsen på en ny. Den næste havn blev Dos Bocas, Mexico hvor vi lastede stål rør til Genoa i Italien. Vi sejlede den 12. december og sejler nu i Caribbean Sea. Vejret er dejligt solrigt med 30 grader uden for. Det er ikke ledt at komme i julestemning i denne varme. Vi vil formentlig holde julen i Nordatlanten, vi har et lille juletræ og noget julepynt til messerne, og jeg købte to kalkuner og en pattegris i Mexico til aftensmaden og julefrokosten. I Carribean Sea var vejret flot med sol hver dag. Det vil jeg fortælle om i næste brev. 5

6 Middelhavet den 11. januar 02. Nu er vi i Middelhavet, efter udlosning i Genoa sejlede vi om aftenen den 8. januar med kurs mod Varna i Bulgarien, Vejret er flot med ringe vind, men lidt koldt her er kun 16 grader, jeg hører det er endnu koldere i Danmark, men det går i den rigtige retning dagene længes og vi stævner imod sommer. Jeg vil fortælle om vor juleaften og nytårsaften på Atlanten. Vi havde planlagt at grille pattegrisen til juleaften, men vejret var for dårligt og vi tog sø på dækket hele tiden og tog alt løst med sig i havet, så vi kunne ikke grille og måtte udsætte til næste dag. Det betød dog ikke så meget da Philippinerne alligevel altid fejre julen første juledag og russerne slet ikke fejre jul, de har en sort jul den 6. januar i stedet. Den 25. var vinden drejet til vest så vi fik søen agter ind hvilket giver rolige bevægelser og ingen vand på dækket, så vi startede grillen kl. 6 om morgenen og kl var den varm så svinet kunne komme over grillen. af varmen. Grisen drejer over grillen, det ryger noget så den smagte let røget Vi havde selv fremstillet en gril til dette formål af to olie tromler og en opsats med et langt grill spyd med et håndtag så grisen kunne drejes langsomt under stegningen, hver mand skulle dreje en halv time indtil grisen var stegt. I mellemtiden var andre i gang med at pynte messen, sætte juletræet på plads, selv om det kun var godt en halv meter højt så det godt ud, og dække bordet så det så pyntet ud. Alle steder lød der forskellige julesange fra CDer folkene havde købt i Mexico så julestemningen begyndte at brede sig på trods Til middag var grisen færdig og blev bragt til messen på et fad med appelsin i munden hvor den blev parteret af kokken, der var sprød svær over hele grisen, hvilket ikke er sædvanligt for Philippinerne og Russerne der ikke plejer at spise skindet sådan, men de kunne lide det da de fik smagt sværene. I løbet af formiddagen havde kokken lavet forskellige slags salater, en kalkun i ovnen og arrangeret røget laks med asparges og ægte kaviar (noget Russerne havde haft med) på et fad, han havde også bagt tre slags kager og kogt Philipinsk grøntsagssuppe, så vor menu kom til at bestå af: Philipinsk grønsagssuppe, røget laks med asparges, kaviar og citron, kalkun og grillet pattegris med forskellig salat og kage til dessert. Det er ikke lige den menu vi plejer at servere til jul i Danmark, men det smagte godt og var arrangeret efter bedste stil i Danmark Rusland og på Philippinerne, en skøn sammensætning vi nød og havde en fornøjelig eftermiddag og aften. Da skibet var i søen måtte vi naturligvis skiftes til at gå vagt på broen og i maskinen, men vi skiftede så alle fik lejlighed til at deltage i middagen og nyde julen. 6

7 Efter middagen sang vi nogle julesange, og så var det tid til julegaver. I Houston havde jeg haft besøg af Sømandskirken, en Amerikansk frivillig institution, de bragte nogle julegaver. Jeg holdt disse gaver i et skab til denne eftermiddag hvor de blev uddelt til hver besætnings medlem, det var ikke noget stort, men en glædelig overraskelse for alle. En del fik strikkede huer, halstørklæder og handsker det grinte de lidt af her på varmen, men de skulle senere blive yderst glade for Der pyntes op i messen til jul og nytår, og fade sættes ind. gaverne. Næste dag spiste vi levninger fra dagen før piftet lidt op og sat på store fade, derefter slappede vi af til nogle film. Nytårsaftens dag passerede vi syd om Madeira, samme rute som vi havde passeret to en halv måned tidligere i modsat retning, på vej til Newport. Vi var tæt nok på til at kunne række ned mobiltelefonerne så alle kunne sende hilsner til familien. Om aftenen modtes vi igen i messen for at fejre nytår sammen, denne aften fik vi en art kinesisk menu med mange små retter. Kokken serverede kold kalkun i orange creme gris med sursød sovs kyllinge lår i karry, oksekød i hot chili sovs, store rejer i chili-citron sovs, ristet rødtunge i citron creme, tyndskåret sauterede grøntsager to slags ris og friskbagt brød som tilbehør. Dessert var frugt med kold flødeskum og chokolade. Til midnat mødes vi alle på broen hvor vi fik ristet brød med kaviar og champagne til at skåle det nye år ind. For os ombord startede det nye år med en storm, kl. 3 om morgenen blæste det op fra sydøst der hurtigt tiltog til fuld storm. For at undgå skade på skib og last slog jeg ned på farten og drejede skibet tæt på vinden, så vi slingrede ind i det nye år på den måde. Næste dag aftog vinden og skiftede til sydvest, så vi kunne fortsætte vor rejse. Efter tre dages sejlads passerede vi Gibraltar, indsejlingen til Middelhavet. Derfra fulgte vi den Spanske kyst sejlede øst om Ibiza og Mallorca til Genoa. Vi ankom Genoa den 7. januar om morgenen efter 26 døgn i søen. Genoa er en meget gammel by der kan tilbage dateres til 600 f.c. hvor Føniker og Etruskaer nedsatte sig på bakkerne over Genoabugten. I løbet af middelalderen blev denne bugt hjertet af en stor maritim republik hvorfra handel til hele Middelhavet og Sortehavet udgik. Christopher Columbus blev født her, og et gammelt hus der siges at have tilhørt Columbus familie ligger stadig nær byens centrum. Når man går gennem gaderne er det nemt at forestille sig hvor rig en by det har været en gang, alle bygninger i den gamle bydel er rigt dekoreret med små stenfigurer, statuer og relieffer og anden kunst er placeret side om side så det dækker hele bygningen, de fleste er bygget som en lille borg med små tårne. I dag er det et problem at skaffe midler til vedligeholdelsen af bygningerne, men der bliver gjort store bestræbelser for at holde det hele i god stand. 7

8 John Schlotfeldt har været på besøg på Ærøskøbing Skole i hans klasse. Her ses han sammen med Ingelise Kromann, som er initiativtager til korrespondancen mellem MOON BIRD og Ærøskøbing Skole. Langs gaderne er arkader på begge sider, også rigt dekoreret med kunst og mange små torve med tårne, springvand eller statuer dukker ofte op på turen. Mellem gaderne er en labyrint af små snorrer med små forretninger, også her er husene flot dekoreret. Genoa er også god for store museer, yderst besøgs værdige hvis du er interesseret i historie eller kunst gennem tiderne. I dag er havnen hjemmehavn for mange krydstogt både, der mest krydser i Middelhavet, og Sortehavet. Hvis du kommer til denne egn, skulle du afsætte nogle dage til at besøge Genua. Desværre lå vi der kun to dage og sejlede den 8. sent om aftenen, men jeg er glad for at have genset Genua. I Varna skal vi i dok For nye læsere af Jagtpælen må vi hellere fortælle at John Schlotfeldts beretning om livet på MOON BIRD er en føljeton af endnu ukendt længde. John Schlotfeldt har lavet et samarbejde med Ingelise Kromann, som er lærer for en niendeklasse på Ærøskøbing Skole, som går ud på, at John sender breve og hjem til skolen på engelsk. Disse breve eller rettere fortællinger indgår så i undervisning i både engelsk, geografi og andre fag på skolen. Jagtpælen har fået lov til at bringe historierne videre, - men dog i en dansk version. Vi er meget glade for at kunne få lov til at fortsætte med at levere en beretning i Jagtpælen om livet til søs år for at klasse skibet, vi vil ankomme omkring den 15. og jeg tror vi vil blive der indtil jeg igen skal hjem Lidt af hvert: Dette nummer af Jagtpælen er, som man ser, temmelig omfattende med 20 sider og et vedlæg fra Ærø Folkehøjskole. Nu må I, kære læsere, endelig ikke sætte forventningerne op til at de kommende numre bliver lige så digre som dette. Redaktionen har nemlig tømt lageret for artikler og beretninger. Ingen ved derfor hvad de næste numre af bladet kommer til at indeholde, - måske kan vi finde plads til netop din beretning om et eller andet, som du synes kan være interessant for bladet læsere? Derfor, kontakt endelig redaktionen, hvis du har noget stof eller et læserbrev, du vil viderebringe til læserne. Hvis du sammen med dette nummer også modtager et giroindbetalingskort, er det fordi vi på bladets udsendelsestidspunkt endnu ikke har modtaget din kontingentbetaling for år Du kan endnu nå at betale kontingentet, men gør det helst inden 15. maj. Venlig hilsen kassereren Lodsbåden EJNO har været på værft hos Ebbes Bådebyggeri det meste af vinteren. Der skulle skiftes en hel del meter bord og spanter, og ny kobberforhudning var også tiltrængt. Motoren var en ældre SABB 16 heste, hvor der nok kun var få hjemme efterhånden, så der blev i samme omgang skiftet ud til en flunkende ny potent italiensk Lombardini på omkring 40 virile italienske heste. På billedet til venstre forlader EJNO værftet og er på vej til Bagenkop, hvor smeden skal klare den endelige justering af den nye maskine. EJNO bliver i næste nummer af Jagtpælen præsenteret som kvartalets skib. 8

9 Nyt fra Maritimt Center Danmark (Maritimt Center Danmark er moderorganisation for Maritimt Center Ærø, og derfor tilbyder vi plads til en kommentar fra koordinator Anker Lauritzen i hvert nummer af Jagtpælen. I dette nyhedsbrev efterlyser Maritimt Center Danmark blandt andet fotos med motiv fra Ærø. Billederne ønskes brugt i forbindelse med et lejrskoleprojekt.) Rejepillere søges Danmarksmesterskabet i fjordrejepilning afholdes til sommer i Maritimt Center i Svendborg. Vi vil gerne se en repræsentant for de fingernemme Ærøske rejepillere til dette DM måske skal deltageren findes ved et åbent ærøsk mesterskab? Så nu er det med at gå i skarp træning og naturligvis samtidig nyde den herlige Paleamon Adspergus den særlige sydfynske fjordreje den fineste og mest velsmagende af de mange rejearter. Min Første Hyre Om en lille månedstid er vi klar med en skoletjeneste, vi kalder den Min Første Hyre. Ideen er at sende skoleeleverne på en tidsrejse 100 år tilbage i tiden, hvor de mønstrer ud for første gang. De skal lære et skib at kende, de skal lave mad klipfisk, brune bønner, eller en anden god spise. Og de skal løbe ærinder for skipperen; til mægleren, havnekontoret, apoteket og lignende steder. Hele arrangementet kan nemt flyttes til Ærø. Vi skal ikke ud at sejle så vi benytter bare, efter aftale, de skibe der ligger i havnen som øvelsesplads Lejrskole Maritimt Centers hjemmeside er altid et besøg værd. Den har fået nyt design og er efterhånden på størrelse med en bog, der er over 150 undersider. Om et par uger vil de første resultater af vores lejrskoleprojekt dukke op hér. Og det er sørme en færdigpakket lejrskole til Ærø. I samarbejde med Danmarks Lejrskoleforening udskrives der i øvrigt en konkurrence hvor en skoleklasse kan vinde en lejrskoletur. Billeder I forbindelse med lejrskoleaktiviteterne kunne vi godt tænke os nogle flotte fotos fra Ærø, meget gerne med unge mennesker på, hvis nogle af Jagtpælens læsere har den slags liggende vil vi blive meget glade for at få dem sendt enten i papirformat, eller elektronisk. Anker Lauritzen, koordinator for Maritimt Center Danmark Inden længe går det løs igen med sejladser for turisterne fra Marstal. I år er der også en spændende sejlads med META med ophold på Strynø. 9

10 Generalforsamling 2002 Dette års Generalforsamling blev holdt i Marstal Sejlklubs fine lokaler ved lystbådehavnen den 1 marts. Sejlklubben har netop gennemgået en større ombygning og upshining. Derfor er Sejlklubben et perfekt sted til et arrangement som Generalforsamling i Maritimt Center Ærø, hvor vi efterhånden, til trods for kun at have eksisteret i fire år, kan trække over 70 deltagere til generalforsamling, spisning og underholdning. Forløbet af Generalforsamlingen har efterhånden fundet (indtil videre) et fast mønster. Vi startede med selve Generalforsamlingen klokken 18, og den forløb ganske smertefrit. Der var genvalg til bestyrelsen, - sågar regnskab og budget blev godkendt uden de store sværdslag, og der var ikke indkommet forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer. Kontingentet fortsætter uændret med 50, 100 og 300 kroner for henholdsvis personligt-, familie og firmamedlemskab. (Det får for øvrigt kassereren til at minde om, at såfremt du ikke allerede har fornyet dit medlemskab for år 2002, kan du lige akkurat nå det. Med dette blad er vedlagt et girokort til medlemmer, som ved redaktionens slutning endnu ikke har nået at få indbetalt kontingent). Årets kulturelle indslag ved Generalforsamlingen var et meget interessant og godt præsenteret indlæg om Nyboder, en stat i Staten ved Inga Thomas. Inga er leder af skoletjenesten (mundtlig formidling) på Orlogsmuseet i København. Nyboder er som bekendt opført under Chr. IV som bolig for Flådens folk og fungerer stadig som sådan. Den gang tilbage i 1600-tallet da Nyboder blev opført, var størrelsen på og indretningen af lejlighederne ganske unik. Der blev taget hånd om beboerne og sørget godt for dem af Flåden, så derfor kan man godt sige Nyboder var en slags Velfærdsstat, før det begreb overhovedet blev opfundet. Ud over det kulturelle indslag, må man nok sige, at højdepunktet ved Generalforsamlingen er spisningen! Nu er det blevet en tradition, at der skal serveres sprængt oksebryst med peberrodssovs samt dessert af en slags. Sejlklubbens kabys er rigtig velegnet til at lave mad i til mange mennesker, og der var godt med serveringspiger, så der gik ikke mange minutter fra serveringen startede, til alle havde fået fyldt på tallerkenerne. Traditioner kan jo hurtigt opstå, og det er nu fast, at Marstal Småborgerlige Sangforening (kaldet De Småborgerlige ) underholder flere gange i aftenens løb. Der var mødt en snes sangere og musikere op med en aldersspredning på vel nok omkring 60 år. De Småborgerlige forstår at sætte stemningen i vejret hvor de end optræder. Det var måske også derfor de var hyret til at underholde senere på aftenen på Hotel Ærø Strand. Her havde Indenrigsministeriet gang i et seminar med emnet yderområderne (eller noget i den retning). Efter sigende var denne optræden Sangforeningens indtil dato vanskeligste opgave. Det var næsten umuligt at fremtvinge en reaktion fra de (måske?) trætte tilhørere. Maritimt Center Ærø har fået et Festudvalg! Generalforsamlingen var udvalgets ilddåb, og de klarede opgaven med glans. Alt var simpelthen perfekt arrangeret, og det lykkedes Festudvalget at få afviklingen af Generalforsamlingen til også at løbe rundt økonomisk, hvor vi plejer at have et mindre underskud. Den næste store opgave for Festudvalget bliver afviklingen af de Maritime Dage i Ærøskøbing i Bededagsferien. I Jagtpælen op til Generalforsamlingen prøvede vi med en læserkonkurrence, hvor præmien var et års gratis medlemskab af MCÆ og en flaske et eller andet. Det ser ikke ud til at interessen for konkurrencer er overvældende, eller spørgsmålet var måske for indviklet og svært? Den heldige vinder blandt de syv deltagere i konkurrencen blev Ib Almgren fra Ærøskøbing, tillykke. Generalforsamlingen var en rigtig hyggelig aften, så forbered jer allerede nu på at komme til Generalforsamling i marts måned næste år. Den skal måske også afholdes i Marstal Sejlklub, men en ting er sikkert, menuen står på sprængt oksebryst med peberrodssovs. Her vises et par billeder fra forestillingen: Lidt medlemsstatistik: Ved redaktionens afslutning den 7. Maj, var der registreret 178 medlemskaber fordelt på: 75 personligt medlemskab 73 familie medlemskab og 24 firma medlemskab 6 gratis medlemskab (Det bør lige nævnes, at ikke alle registrerede har nået at betale kontingent for år 2002, men der er frist indtil slutningen af maj) Hilsen fra kassereren Vi vil hermed sige tak til Guldbageren, Marstal, som gav kage til kaffen ved Generalforsamlingen. 10 Et par af de ældre Småborgerlige

11 Inga Thomas fortalte om Nyboder Klaus Jørgen er yngste medlem af De Småborgerlige Karen Cowan er nyt medlem i MCÆ Michael Andersen fra Ærø Turistkontor er sekretær i MCÆ s bestyrelse. Med i bestyrelsen siden oktober 2001 Husk at Generalforsamling i Maritimt Center Ærø også er for piger! 11

12 Jens munk vises frem af datteren Camilla Seneste nybygning HANNE HANSEN Skibsbygning i Græsvænge. Sven Leerskov Mathiesen John Kastrupsen i Græsvænge er en meget fingernem og omhyggelig mand. John blev udlært som maskinarbejder på Marstal Motorfabrik i 1968 og har nu de sidste 22 år arbejdet på Søby Værft. Han påstår han laver alt muligt på værftet, men det er nu mit indtryk, at han især holder af de lidt mere specielle opgaver, hvor han kan få brug for sin opfindsomhed og fingersnilde. John Kastrupsen fortæller han byggede modelskibe, længe før han kom i lære, men de tæller ikke med på listen over nybygninger. For en del år siden blev modelbyggeriet mere seriøst, og skibene af høj kvalitet, så han bestemte sig for at starte en nummerering af nybygningerne. I modsætning til mange værfter ude i Østen, som har byggenumre i stil med nummer 1157, hvor den første nybygning måske havde nummer 1000, startede John beskedent nummereringen med nybygning nummer 1, som for øvrigt var en model af en fiskekutter. Den 28. januar i år var der aflevering af den seneste nybygning, - nummer 17. Det var en model af Carolineren HANNE HANSEN, som svigersønnen Michael Andersen fik foræret. Michaels far var den navnkundige Hans Peter Andersen, som sejlede med HANNE HANSEN i en årrække og som for øvrigt var mester for det dramatiske fotografi hvor han fangede en medløbende sø, som bordfyldte det lille skib, så kun bakken og poopen var over vand. Billedet vandt Handelsflådens Velfærdsråds fotokonkurrence for nogle år siden. Det er mest blevet til modeller af tidstypiske handelsskibe, som John Kastrupsen har fremstillet. Men nybygning nummer 16 var en model af den kønne fore&aft skonnert VALDIVIA, som blev bygget i 1917, og stadig ses i det sydfynske område om sommeren under tysk flag. Søby Værft har netop afsluttet en serie på 18 hjemmeværnskuttere af 800 -klassen, som blev påbegyndt i John havde en model bygget færdig, før den første rigtige nybygning var klar. Modellen blev brugt af værftet til visualisering i forbindelse med bemaling og placering af detaljer på kutteren. Modellen står nu i Søby hos Albert Eriksen. Da der i slutningen af 80-erne var gang i byggeriet af lastskibe på værftet, lavede John en model af hver nybygning. Han var efterhånden ved at være lidt træt af de måske lidt for nemme rette linier og til nød enkeltkrumme former, som skibene havde. Det drejede sig om modeller af JENS MUNK og PEGASUS. En gang hvor John beklagede sig over, at der manglede udfordring i byggeriet, fortalte jeg ham, at jeg da havde linietegninger og en del fotos af et skib med masser af sving i kurverne, nemlig den lille kompakte ishavsbåd NELLA DAN. Han lånte materialet, og et halvt års tid efter var jeg så heldig at overtage den smukke model. Den er imponerende flot. Normalt holder John ikke styr på hvor mange timer byggeriet tager, men han mente det tog omkring 500 timer at bygge NELLA DAN. Modelbyggeriet foregår stort set kun om vinteren, og 12

13 nu endda med konens velsignelse! John fortæller, at de første mange år sad han i køkkenet med tingene, og fruen kunne blive en smule stram i betrækket, hvis han var for længe om at få ryddet stumperne væk før spisetid. Men nu er der blevet et børneværelse ledigt, som han lægger beslag på som værft, og kan derfor gå til og fra modelbyggeriet uden at rigge til og af hver gang. I følge John er det meget simpelt at bygge en skibsmodel. Det kræver ikke meget andet værktøj end et lille udvalg af små hobbyknive, en lille skruestik, en bidetang, loddekolbe og sandpapir. Materialet til skroget er træsorten Abaki, som har et forløb af årerne, som gør at det aldrig flosser, og det er samtidig nemt at bearbejde. På de første fjorten nybygninger blev skroget bygget på den måde, at han skar plader ud svarende til linietegningens vandlinieplaner. Pladerne blev limet sammen og derefter høvlet og pudset. så skroget svarer til linietegningen. De to sidste modeller er bygget på spant. Modellerne males efter Hempels specifikationer. Der skal også bruges nogle stumper tynd messingplade og forskelligt ståltråd. Han ynder meget at bruge den messingtråd, som visse spanske rødvinsflasker er omviklet med. John foretrækker at skalere tegningerne, så modellen får en længde på ikke mere end en halv meter. Det ser meget harmonisk ud, og detaljerne kan stadigvæk komme med uden det bliver forkrampet. En model af den størrelse er det også muligt at finde plads til i en almindelig stue. Her vises et udvalg af John Kastrupsens produktion af modelskibe: Øverst: Johns værksted Øverst til venstre: NELLA DAN Til venstre: John Kastrupsen med modellerne af HANNE HANSEN og VALDIVIA 13

14 Redaktionen havde fået opsnuset, at Ebbes Bådebyggeri skulle aflevere en nybygget StorMegin til FDF søspejderne inde midt i Jylland, nemlig til Viborg. Det måtte der da kunne blive en historie ud af, og den ansvarlige for projektet i Viborg Henrik Nicolaisen var da også straks med på ideen, så her følger hans beretning: Ebbes Bådebyggeri i Marstal leverer Stormegin til Viborg! Hvordan kan det lade sig gøre Viborg er Jyllands Hjerte og laaaanngt fra noget der minder om vand? Men sådan forholder det sig ikke - Viborg har to søer med areal på 269 ha. Mod nord, kun 8 km. fra byens centrum, grænser Viborg Kommune op til Limfjorden ved fiskerlejerne Thorup, Kvols og Hjarbæk. Viborg er mest kendt for sin Domkirke, bygget i granit og indvendig dekoreret med bibelske motiver af Joachim Skovgaard. Mindre kendt er at byen også har et blomstrende foreningsliv, hvor ikke mindst børn og unge er i centrum et faktum som for nogle år siden medvirkede til at Viborg blev udråbt til Årets By. Verdensmesterskabet for Sjægter er afholdt mere end 25 gange, dygtigt arrangeret af Hjarbæk Sjægtelaug. Herudover har byen en driftig sejlklub med en junior-afdeling og en 2,4mR afdeling, som begge holder til ved Viborg Søerne, samt Søspejdere. Det sidste er ikke helt rigtigt, for det er FDF (Frivilligt Drenge- og Pige Forbund), som driver dette arbejde, og rigtige FDFere gør meget ud af at pointere, at de ikke er spejdere men ærlige folk (Bibelcitat)! Alligevel var der rigtige spejdere med til navngivningen af FDFernes Stormegin, lørdag den 20. april! KFUMspejderne fra Silkeborg, som har et tilsvarende arbejde, mødte nemlig op for at gratulere. Så bag drilleriet mærkedes et varmt venskab og fælles interesse for sejl-aktiviteter for børn og unge. Navngivnings-arrangementet blev et tilløbsstykke. I løbet af formiddagen var Stormegin nr. 19 blevet trailet fra Marstal til Viborg, og fra det midtjyske var omkring 80 mennesker mødt op for at besigtige og bringe hilsener. Med rødt saftevand og ordene Dit navn skal være Freja blev Stormegin nr. 19 navngivet på denne traditionelle Viborg FDFske facon, efterfulgt af flaghejsning til tonerne af Kong Christian fra FDFs eget 30 mand store orkester i hvide marineuniformer. Nogle betagende minutter, hvor nyerhvervelsen fra Marstal blev en del af den Viborg FDFske flåde! Herefter fulgte en fornøjelig time med kaffe, ristede pølser, taler, musikalsk underholdning og en tankevækkende afslutning ved en af byens præster, der sammenlignede begivenheden med en fortælling fra Oldtiden: Glæden kommer til os udefra som Kong Skjold, sagnkongen der som spæd kom sejlende på et skib, og bragte glæde og velstand til danerne! Søsætningen foregik i Viborg Søndersø. Ved ankomsten til FDFernes Flådebase ved Nørresø blev Stormegin nr. 19 mødt af et rungende skud fra en ægte dansk salutkanon fra De følgende timer veksledes mellem jomfrusejlads til søs, og spidstegt gris på land. En motorbåd sørgede for at den 100 tallige menneskeskare kunne nyde begge dele. Med Viborg Domkirke som silhuet i aftensolens stråler gik Stormegin nr. 19 til kaj for første gang i sin nye hjemby. Viborg en båd rigere, og Marstal.. nej, ikke en båd fattigere. For Stormeginen repræsenterer fremover den århundred gamle skibsbygnings tradition- og kvalitet, som leveres fra Ebbes Bådebyggeri i Marstal. 19 nybyggede Stormegins på få år viser, at der er et marked for skibe af denne type hvor gammel skibsbygningsekspertise kombineret med nye materialer kan honorere nutidens krav. 14

15 FDFerne fra Viborg var i sin tid også de første Søspejdere, der anskaffede Megin-joller. Siden er mere end 30 joller af denne type anskaffet af spejdere og FDFere. Traditionen tro har Viborg FDFerne nu fulgt op ved også at være de første der anskaffer en Stormegin. Også her bliver de næppe de sidste! FDF har træskibstraditioner - det ved de fleste, som bare interesserer sig lidt for vore maritime historie. Mest kendt er Jens Krogh, som ejes af FDF Ålborg Søkreds, og som ved flere lejligheder har gjort sig bemærket ved Tall Ship Races. Men også andre træskibe skibe sejler i FDF regi, som fx Skibladner II (FDF København Søkreds) og Bertha (FDF Glyngøre). Vedligeholdelsen af træskibe er bekostelig i timer og penge. Og var det ikke lige fordi FDF har mange entusiastiske træskibsfolk og gode sponsorkontakter i fonde, firmaer og lukrative kommunale støtteordninger var mange af disse træskibsprojekter ikke mulige. Viborg FDFere har ved flere lejligheder været besætningsmedlemmer på Jens Krogh og Bertha og vil fortsat være det. Men ved opbygningen af deres sejladsarbejde for 12 år siden er de startet så at sige i den anden ende med små fartøjer, og har i dag 8 kanoer, 3 meginjoller og en motorbåd, foruden den nyerhvervede Stormegin. Størrelsesmæssigt ligger sidstnævnte mellem en meginjolle og en mindre fiskekutter, som Bertha af Glyngøre (10 BRT). Det giver Viborg FDFerne mulighed for: Stor fleksibilitet og god økonomi. Hele deres flåde er trailbar og kan let fragtes hen hvor der skal sejles. Uden problemer kan der arrangeres weekend togter op til et par hundrede kilometer fra hjembyen, og ugetogter endnu længere væk. Fx har en af deres meginjoller deltaget i Great Glen Race, en kapsejlads fra Scotlands vestkyst op gennem Loch Ness til Invernes - og til juli deltager den nye Stormegin i et togt i den finske skærgård fra Helsingfors til Lovisa. Lave driftsomkostninger. Udgiften til anskaffelse af Stormegin inkl. trailer og udstyr var ikke højere end hvad FDFerne i Glyngøre i år måtte bruge på udskiftning af dækket på deres træskib. Netop økonomien var et nøgleord i Viborg FDFernes overvejelser forud for beslutningen om anskaffelsen af en Stormegin. Vedligeholdelsesudgifterne skulle være så lave som mulig, og anskaffelsessummen skulle være til stede inden afgivelse af ordre på bygningen af en Stormegin. Ikke noget med at optage lån! 11 måneder tog det at finde de nødvendige kr ,- til det totale projekt. 61% skaffedes via fonde, 27% via eget arbejde (telefonbogsuddeling og spildopmager-arbejde) og kun 12% via tilskud fra Kommunen. Ikke mindst Viborg Kommune havde grund til at være tilfreds. Her kunne man støtte et projekt af een omgang uden med jævne mellemrum at skulle hoste op med støtte til årlige driftsudgifter. Kommunen var faktisk ved at kunne tjene på projektet, idet man fejlagtigt kom til at beskatte en af FDF lederne for de fondspenge, der var tilgået projektet! Service-samfundet er hastigt voksende - siger forskere i disse tider. Folk satser på fritid og service-ydelser. For FDF er det en udfordring om ikke alene at tilpasse sig, men også at være medformulerende. For FDF i Viborg er anskaffelsen af en Stormegin et redskab til at imødekomme disse nye tider og til fortsat at kunne give børn og unge positive fritids- og friluftsaktiviteter. Henrik Nicolaisen Ansvarlig for Projekt Stormegin Leder i FDF Viborg Foto: Brian Schøtler, FDF Vinkel 15

16 (Fortsat fra side 3) ker den største opmærksomhed, og lige akkurat for LINDENS vedkommende altså den gamle fra 1920 var denne begivenhed et ømtåleligt emne. Stabelafløbningen dengang forløb nemlig ikke særligt heldigt, og efter at have studeret lidt på hvordan, hvordan mange af den slags søsætninger foregik på Åland i gamle dage, må jeg sige, at jeg ikke er forundret. I hvert fald gik skuden i stå i vandkanten, hvor den lagde sig til hvile på siden og først efter en måneds hårdt arbejde og to finske bugserbådes assistance lod den sig formå til at flyde i sit rette element. Søsætning Så en lettere oppisket stemning bredte sig efterhånden i medierne, i byen og blandt ping erne jo nærmere vi kom den famøse dato. Når dertil skal lægges, at jeg stædigt havde gennemtrumfet, at søsætningen skulle foregå på den maner, jeg havde lært og var vant til, og som jeg vidste fungerede i al sin enkelthed, men som var fremmed for Ålændingene, så kan det nok være at pulsen var godt oppe at køre hos nogle. Yderligere var jeg kun i begyndelsen af fyrrerne og måske af den grund i nogles øjne lidt vel grøn. Men min gamle læremester, værkfører Emil Sørensen havde ikke strøet sine guldkorn på gold mark, så stabelafløbningen af det 36 m lange og 160 t tunge skrog forløb ganske som jeg forventede, til stor lettelse for de mange tvivlere, der i den sidste måned havde gjort tilværelsen lidt anstrengt for mig, der stod ret alene med mine teorier og min faste overbevisning. Og her slutter egentligt mit engagement i projektet, idet min kontrakt udløb ved den lejlighed, og trods opfordring til at forlænge STORE BJØRN, Tvindskolernes tremastede fyrskib. I juni 1994 fik jeg den glæde at opholde mig i 3 dage på et togt fra Kiel via det sydfynske øhav til Marstal, hvor det fremmedartede flag er en sjælden gæst. At føre et så stort sejlskib ned gennem Mørkedybet i den mest hektiske sommertrafik, kræver et køligt overblik og en mand i hver brovinge. Søren N Skandæksboltene slås i Champagneflasken knuses mod roret. Læg mærke til propelleren, som kan stilles sejlret, så vandmodstanden bliver minimal den til sejlfærdigt skib, følte jeg det passende ikke mindst af hensyn til familien at sejle sydover mod hjemlige breddegrader. Yderligere var mine faglige ambitioner til fulde blevet tilfredsstillet, og indretningsarbejdet af apt eringen, som nu forestod lå vel i hænderne på andre. Som en krølle på historien kan det nævnes at bådebygger og rigger Bent Hartvig fra Rudkøbing dengang Vemmenæs fik opgaven med at splejse og levere hele den stående rigning, et finsk sejlloft fra Helsingfors leverede sejlene, Roblon alt det løbende gods, Volvo og Berg maskineri og propeller, samt kahytterne fra Norge, så et bredt udsnit af nordiske fingeraftryk blev repræsenteret i dette unikke byggeri, som på fornemmeste vis siden har været sejlende ambassadør for de røde granitøer ved overgangen fra Østersøen til Bottenviken. På sin jomfrusejllads viste LINDEN flaget i The Cutty Sark Tall Ships Race, hvor hun fik en flot 2. Plads i sin klasse slået af DEN LINDEN for næsten fuld sejlføring. Bemærk de høje topstænger. De er typiske for skibe bygget til skærgårdssejlads. 16

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014 Klassisk Nr. 122 December 2014 Sylvig i Skotland Klassisk skønhed fra England 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 122, december 2014 Udgives af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer

Læs mere

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

DFÆL bladet. Nr. 107 marts 2011. NIRVANA tilbage til livet

DFÆL bladet. Nr. 107 marts 2011. NIRVANA tilbage til livet DFÆL bladet Nr. 107 marts 2011 NIRVANA tilbage til livet 1 Nr. 107, marts 2011 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom, (ansvarshavende) Egelund 42, Himmelev

Læs mere

OKTOBER 2008 19. ÅRGANG NR. 3

OKTOBER 2008 19. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2008 19. ÅRGANG NR. 3 REDAKTØRENS LEDER Hej alle sammen. BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Milan Falsing Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Petersen

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635

Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635 Juli 2014 Årgang 43 nr. 3 ISSN 0905-1635 3 bovspryd på stribe - til pinsestævnet i Flensborg havde HJALM fint selskab på siden, nemlig MARTHA, FULTON og LOA, Foto: Andrea Gotved REDAKTIONEN: Redaktør:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

MARSTAL SØFARTSMUSEUM

MARSTAL SØFARTSMUSEUM MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2002 Med mere end 1100 medlemmer har museet en stor medlemskreds, men vi har plads til endnu flere. Giv et medlemsskab i gave til dine bekendte. I 2003 lægger vi et lille hæfte oveni

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635. Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow

September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635. Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635 Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: Redaktør Simon Hansen, Bygaden 72, Orø, 4300 Holbæk 2298 1674 / 5916 1674 post@simonhansen.dk

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

MARTS 2007 18. ÅRGANG NR. 1

MARTS 2007 18. ÅRGANG NR. 1 MARTS 2007 18. ÅRGANG NR. 1 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Christian H. Mortensen Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Kasserer: Marcello Kristensen PR-/Sportsminister-minister: Mads Sander Bådformand:

Læs mere

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635 Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort,

Læs mere

Spejdersport. September - Oktober - November 2013

Spejdersport. September - Oktober - November 2013 Spejdersport September - Oktober - November 2013 30. Årgang Fra Redaktøren Ja, så er sommeren slut, og en masse nye spændende aktiviteter går i gang igen hos De Gule Spejdere - og sikken en aktivitet.

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635. Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen

April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635. Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635 Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker Jesper Rossing,

Læs mere

DFÆL bladet. Skønhed og sejlglæde. Nr. 114 december 2012

DFÆL bladet. Skønhed og sejlglæde. Nr. 114 december 2012 DFÆL bladet Skønhed og sejlglæde Nr. 114 december 2012 1 Nr. 114, december 2012 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom, (ansvarshavende) Egelund 42, Himmelev

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 JUNI 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen, 2. sem. Næstformand: Sofia Buono Stamer, 4. sem. Barformand: Marie Kristine Thomsen Redaktør: Randi Andersen, 4. sem. Bådformand: Jimmi Vile, 2. sem.

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 3 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Dejligt togt i dansk vejr Hektisk sommerlejr for de mindste Tværfaglig symposium i Ankara INDHOLD

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635

Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635 Juli 2015 Årgang 44 nr. 3 ISSN 0905-1635 Godt 60 TS-skibe af varierende størrelse samledes til pinsetræffet i Lemvig. De trak op mod 20.000 mennesker ned på havnen trods kølig blæst og regnbyger. På generalforsamlingen

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Forsamlingshuset får en ny chance

Forsamlingshuset får en ny chance Forsamlingshuset får en ny chance 154, august 2013, pris 20,- Nu ejer Orøs borgere selv forsamlingshuset. Men hvad skal det så bruges til? Det er der borgermøde om den 26. september. Foto: Ib Ballisager

Læs mere