JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. La Rocca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. La Rocca"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Marts Årg. La Rocca Nr. 1

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg C Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab. Selskabet arbejder nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg og andre litterære selskaber. Medlemskab koster 160 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting, formand Oluf Schönbeck, næstformand Fælledvej 14 E, 5.tv København N. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Den lille umbriske by Rocca Sant Angelo 10 km. fra Assisi, hvor den unge Johannes Jørgensen og hans ven Mogens Ballin tilbragte et par måneder i efteråret 1894, er i virkeligheden en gammel borgruin, som den lokale befolkning har installeret sig i. De to unge danske kunstnere, som tog bolig i det forladte kloster ovenfor byen, fik et fortroligt forhold til stedets befolkning. Den egentlige grund til, at de af stedets præst, franciskaneren pater Felice fra Santo Convento i Assisi, fik lov til at bo i klostret var, at Mogens skulle udføre nogle freskoarbejder i klosterkirken. Meget af dette arbejde er nu forsvundet, men endnu kan man se Mogens udsmykning af forsiden på kirkens højalter. På ovenstående billede kan dette ses under alterdugens kniplingsbord. Det viser bl.a. det franciskanske kendetegn med Kristi og Frans korslagte arme. (Foto sh) 2

3 I signori FRANCESCO e GIOVANNI Venskabet mellem Johannes Jørgensen og Mogens Ballin af STIG HOLSTING Mogens starb ruhig heute morgen lød en kortfattet meddelelse i et telegram, Johannes Jørgensen modtog den 27. januar 1914 under sit ophold i Siena (J.J. dagbog 261). Telegrammet var afsendt fra København af Mogens Ballins mor, Ida Ballin. Dødsbudskabet kom som et slag, skønt Ballin havde været meget syg i kort tid. Jørgensen havde løbende været underrettet om sygdomsforløbet, som havde talt sit tydelige sprog om en stedvis forværring af vennens tilstand. Så sent som 21. januar modtog han den sidste hilsen fra vennen i Danmark. Alligevel kom meddelelsen som en lammelse, og typisk for Johannes Jørgensen blev han hjemsøgt af selvbebrejdelser. Han havde naturligvis intet at bebrejde sig selv for, for hvad kunne han have gjort? Han skriver i sin dagbog samme dag følgende: Altsaa var han i live endnu i gaar, da jeg sad paa Højen i Solskinnet med Mis K. Endnu da levede han! Og var ikke hendes Ord i Aftes til mig nedskrevne under Inspiration kom de ikke fra ham? De ord, Johannes Jørgensen hentyder til fortjener at blive citeret i deres helhed, fordi de rummer et vidnesbyrd om hans egen situation på denne tid i forholdet til en kvinde, og om det perspektiv han nu ser disse ord i, og som samtidig er symptomatisk for hans måde at anskue tilværelsens såkaldte tilfældigheder på. I det perspektiv bliver ordene efter hans mening en advarsel fra Mogens Enhver kærlighed har sin egen vej at tilbagelægge, men hvis vejen er ensom og drøj, kommer fristelsen til at forlade den for selskab og magelighed. Så hellere snuble for hvert skridt paa den sande vej, Mogens Ballin på dødslejet. Januar

4 hellere segne igen og igen af udmattelse (J.J. dagbog 261, 27. jan. 1914). Hans egen stilling som nærmest forvist fra hjemlandet havde gjort det umuligt for ham at være ved vennens sygeleje, men hans liv, som det havde formet sig i Siena med sværmerier og ind imellem ret så ukatolske teologiske overvejelser, var langt fra det liv, Mogens og han sammen havde forestillet sig efter deres fælles ophold i Assisi og La Rocca i 1894 og efter hans egen efterfølgende konversion i 1896 og i øvrigt også efter deres sidste møde knap et år før. Det var i hvert fald Johannes Jørgensens egen opfattelse. Mogens fik nemlig en sidste afgørende indflydelse på hans liv, da han opfordrede vennen til at bryde forbindelsen til sin kone, hvis stadig mere påtrængende økonomiske krav til ham og hendes bevidste forsøg på at isolere ham fra deres børn var ved at ødelægge ham. I 7. bog af sine erindringer skriver Jørgensen bl.a.: Vort sidste Samvær og et Samvær ligesaa afgørende som det i Assisi tyve Aar tidligere. I Klosterhaven i Maria-Larch (J.J.1928, s. 98 f.). I dagbogen fra 10. august 1914 noterer han: Finder, at i morgen for et Aar siden sagde jeg det sidste Farvel til Mogens i Bingen. Hvilke Forandringer siden da! (J.J. Dagbog 268). Mødet mellem dem i juli-august 1913 i Maria Larch må derfor betragtes som virkelig at have fundet sted, selvom Mogens tale til ham i klosterhaven ikke nævnes med et ord i dagbogen. At dette pointeres skyldes en myte, som omgærder netop dette møde, som skulle være frit opfundet af Jørgensen (se nedenfor). Denne myte grunder sandsynligvis i en misforståelse, idet Johannes Jørgensens lange og ret grundige gengivelse af Ballins tale i sine erindringer ligner et referat, hvilket dog må anses som usandsynligt, da han næppe har siddet og noteret, medens Mogens talte. Mogens var kommet sin ven til undsætning i en meget svær stund. Allerede i juli året før havde de skrevet sammen derom, og i et brev fra 27. Juli 1912 skriver Mogens til ham, at en sådan rådgivning, som vennen angler efter, ikke kan ske pr. brev men nødvendigvis må ske ansigt til ansigt. Dette brev var en lang venskabsforsikring Johannes måtte ikke tvivle på hans vilje til at hjælpe. Men først i august 1913 følte Mogens sig i stand til at foretage den lange rejse. Johannes Jørgensen, som havde måttet erkende sit ægteskabs endelige forlis, havde, efter en mislykket ansættelse ved Louvain i Belgien, strejfet rundt i Belgien og Tyskland og var endt i Koblenz, hvor sygdom tvang ham til et kort hospitalsophold. Her fandt Mogens Ballin ham i slutningen af juli. Snart efter fulgtes de to venner til benediktinerklostret Maria Larch, i hvis klosterhave det ovennævnte møde ifølge Livslegenden fandt sted. Lad være, at ordene her ikke er faldet som refereret, og i virkeligheden er det nok snarere essensen af den intensive korrespondance mellem dem de forløbne knap to år, og som fortsatte også efter deres afsked i Bingen frem til Ballins død, som ligger til grund for talen. Korrespondancen mellem vennerne afliver i hvert fald den omtalte myte, som bl.a. Mogens Ballins ældste søn, Jan omtaler i en kortfattet kommentar lagt i en ufuldstændig brevsamling, nemlig et brev fra Ballin til Johannes Jørgensen fra nov [modtaget i Siena 13. Nov.], hvor han omtaler dette brev som Opdigtningen af Talen i Maria-Larch. (Brevsaml. I præmonstratensernes arkiv i Vejle). I sin dagbog noterer Johannes Jørgensen modtagelsen af et brev, som imidlertid mangler i de foreliggende brevsamlinger. 4

5 Johannes Jørgensen har naturligvis ikke kunnet huske Mogens lange formaningstale til ham i klosterhaven, men han har i nævnte brev sandsynligvis modtaget essensen deraf og benyttet den i sine erindringer. Der er også træk heri fra andre breve i korrespondancen både før og efter deres møde. Det forekommer imidlertid sært, at netop den dagbog, som dækker tiden umiddelbart efter vennernes afsked med hinanden i Bingen mangler i samlingen. Måske har denne dagbog også rummet optegnelser om mødet. Johannes Jørgensen beretter i sine erindringer om, hvordan han lagde den største betydning i de råd, som Ballin havde givet ham at lade de økonomiske forpligterlser til familien administreres af en advokat i København i realiteten det første skridt til en separation fra Amalie, som da også realiseredes i januar året efter. Fra Maria Larch fulgtes de ad til Bingen, hvor de opholdt sig i 6 dage, indtil de skiltes. Mogens skulle hjem til Danmark, Og, som Johannes noterer i dagbogen nu kører jeg atter ud i Verden. Og den verden, han søgte var Goethes, og resulterede i Goethebogen, som udkom i december samme år. Da de skiltes i Bingen, var det sidste gang, de så hinanden. I et brev, som Mogens sendte ham på hjemvejen fra deres møde, skriver han i en tone, som vidner om den jagon, som rådede mellem vennerne: Jeg var ikke kommen om du ikke havde hylet, men jeg trængte selv gevaldigt til Smørelse. Hjulene var løbet tørre og jeg har som Du vèd faaet meget over Forventning. Bon courage! (Brev fra Ballin 12. Aug. 1913) I Berlin så han man fristes til at sige symbolsk El Grecos store billede af den hellige Frans og noterer sig i et brev til Johannes:... saa straalende, saa vidunderlig, saa gammeldags, saa moderne min sidste store Oplevelse fra denne mærkelige Rejse! (Brev fra Ballin 12. Aug. 1913). At den sygdomsmærkede Ballin opsøger sin gamle ven i Koblenz for at råde ham i det alvorlige ægteskabsspørgsmål, aftvinger respekt og vidner om et solidt venskab trods tidligere vanskeligheder ind imellem. Men det lå også Ballin stærkt på sinde at foreholde Johannes, at han mishandlede sit talent på journalistik Bladfyld, der er bleven Bogfyld, som han udtrykte det med et citat af Valdemar Rørdam (J.J. 1928, s.102). Han anså digterens talent for en så vigtig gudgiven nåde, at det nødvendigvis skulle bringes tilbage på rette vej, om det så skulle koste ofre. Da meddelelsen om Mogens død kom, blev Johannes derfor grebet af den mest håbløse følelse af forladthed. Mogens var den sidste han havde haft den fulde fortrolighed til, og som kendte hans svagheder og vankelmodighed. I et brev til Jan Verkade havde han givet udtryk for, at hvor Verkade havde haft indflydelse på hans filosofiske og religiøse spekulationer, havde Mogens hjælp i højere grad været eksistentiel. De to år, Johannes Jørgensen tilbragte i Siena, var nogle af hans sværeste præget af ensomhed, trosmæssige skrupler og moralske dilemmaer, naturligvis forstærket af eftervirkningen af det familiære sammenbrud og savnet af børnene. Den hollandske franciskaner i Siena, pater Felice, var vel en trøst for ham med sine sakramentale kompetencer, men en egentlig ven var han ikke for ham. Den unge Peter Schindler, som tilbragte nogle måneder i Siena samtidig med Jørgensen, fik nok den dobbelt så gamle digters fortrolighed, men alderen og Schindlers mere teoretiske tilgang til Jørgensens spørgsmål forhindrede en egentlig afledende effekt på digterens 5

6 Villaen Saraly, hvor Johannes Jørgensen med familie boede i 1893, og hvor Mogens Ballin første gang opsøgte ham. Fotoet skyldes sandsynligvis Johannes Jørgensen selv, men huset fremstår på billedet ikke, som da han boede her. problemer. Den kun 22-årige Schindlers manglende teologiske og moralske modenhed skabte en naturlig afstand mellem dem. Mogens Ballin kom lidt hovedkulds ind i Johannes Jørgensens liv. Jørgensen skildrer deres første møde i sine erindringer, hvordan Ballin opsøger ham i hans hjem bag Søndermarken efter at have læst hans nylig udkomne bog Livets Træ. I dagbogen står der kort under 28. december (2. juledag): Ballin herud. Han havde tidligere mødt Ballin men ikke brudt sig synderligt om ham. Måske derfor den lakoniske bemærkning i dagbogen. At netop Livets Træ havde påkaldt sig Ballins interesse er forståelig; dels var han selv lige hjemkommet fra Firenze som nydøbt katolik og opfyldt af hellig iver, og dels var netop denne bog nærmest et råb om hjælp fra forfatterens side. Den viser en ung mands dilemma i kampen mellem ånd og drifter Zwei Seelen, som han ofte udtrykte det med et Goethecitat. Mogens Ballin har kunnet genkende sin egen tidligere situation og erkendt midlet til at afhjælpe det. Det er velkendt, hvordan venskabet voksede mellem de to, selvom Johannes fra begyndelsen ikke følte sig tiltrukket af den andens katolicisme, der forekom ret bastant. Samtidig var Jørgensen under pres fra en helt anden side i sin tætte omgang med Carl Ewald, der frem for nogen hyldede humanismens gudløse ideer: Der er ingen Gud, og Mennesket er hans Profet sagt med I. P. Jacobsens velkendte proklamation. Sidste afsnit i erindringsværkets anden bog, Taarnet bærer overskriften Mellem to Magneter og er netop et udtryk for hans vankelmodighed. Men Ballin anede den andens trang til et åndeligt fundament og allierede sig med den hollandske maler, Jan Verkade, der selv nyslået katolik havde været med Ballin til Firenze og nu var i København for at vise sine billeder frem for den københavnske offentlighed (se NYHEDSBREV nr. 3, 2013). Resten af den historie er velkendt og beskrevet af Johannes Jørgensen selv. Især hans digtning fra denne tid årene viser klart, hvad han søgte. Det bekendte afslutningsdigt i bogen Bekendelse 6

7 fra 1894 med titlen Confiteor slutter med linjen: Jeg bekender, jeg bekender (J.J., 1894, s.112) Disse ord har naturligvis gjort indtryk på Jørgensens katolske venner; de var klar over, at han måtte væk fra den giftige luft i de ewaldske cirkler og ud at mærke og ånde en anden luft. Resultatet blev Johannes Jørgensens første udenlandsrejse ned gennem Europa økonomisk understøttet af vennerne. I Perugia ved Assisi mødte han efter aftale Ballin, der opholdt sig i Assisi, medens han overvejede et klosterkald. Fire Måneder sammen med Ballin i Assisi og især i det forladte kloster ved Rocca Sant Angelo udenfor Assisi gjorde sin virkning. Livet i nær forbindelse med den jævne umbriske befolknings religiøsitet og franciskanernes fattigdomsidealer talte til hans åndelige habitus og sociale indstilling så helt anderledes end de nietzscheanske/ brandisianske overmennesketeorier. Opholdet i La Rocca sammen med Mogens og i øvrigt også sammen med franciskaneren pater Feliche, som på dette tidspunkt opholdt sig i Assisi, blev en modningens tid for den 28-årrige Johannes. De samtaler og diskussioner, som førtes mellem dem, skildrer Johannes Jørgensen nænsomt i sine erindringer og i Rejsebogen, som blev det umiddelbare synlige resultat af rejsen, og som han dedikerede Til min Ven Mogens Ballin (J.J., 1895). Når ordet nænsomt er et dækkende udtryk, skyldes det, at dagbøgerne fra de tre måneders ophold sammen med Ballin viser, at venskabet her kom til at stå sin første alvorlige prøve. De var begge iltre i deres retorik, og Jørgensen lod sig nemt provokere at Ballins ofte ret bastante katolske argumentation, som ikke overlod en tomme retfærdighed til protestantismen. Johannes Jørgensens barndom i et hjem delt mellem almindelig folkekirkelighed og moderens og søstrenes metodisme lå langt fra den form for kirkelighed, han så i de fremmede omgivelser, og måske endnu længere fra det, som især Mogens advokerede for. I et brev dateret 18. oktober til moderen i Svendborg skriver Johannes bl.a.: Meget katholsk Brev til Moder. Og bagefter, under en Samtale med Ballin, er jeg nu lidet Katholsk. Jeg haaber paa Carlyle, Tolstoy, Søren Kirkegaard. Dette citat kan stå som fællesnævner for hans måde at reagere på i de bevægede måneder i Italien, hvor han let Mogens Ballin. lod sig provokere af Tegning af Jan Verkade. folkets fremmedartede fromhedsliv og Ballins håndfaste katolicisme, og dertil påkalder han så nogle navne, som han kan bruge i sin modargumentation. Deres diskussionsform kunne også forme sig som følgende citat fra dagbogen d. 14. oktober, der viser, at følelserne ofte spillede med: Ballin trak sig ind i sig selv, og jeg havde følgende lidet venlige Tanker: Han er uvillig stemt mod Metafores mod Poesi. Han er uvillig stemt mod trangen til at forstaa, til at erkende (som dog er af Gud). Hans Naturfølelse 7

8 er ringe, og prætentiøs. Er det ikke mere religiøst at sige et venligt Ord til et Menneske end at tie mut og afvisende til Guds Ære (men, kære J.J.: du har selv ofte været mut og afvisende til din egen Ære eller for din Digtnings Skyld!) (J.J. dagbog 118). Det faldt ofte Johannes for brystet, at vennen kun havde foragt til overs for hans stjernepoesi og fuldmånesværmeri og poetiske måde at anskue universet på. Det var i Mogens opfattelse hedensk snak. Da Johannes Jørgensen i slutningen af oktober forlod Assisi for over Firenze at rejse hjem til Danmark, var han alligevel mærket for livet, om dette så skyldtes Mogens påvirkning eller i lige så høj grad den påvirkning, han havde fået blandt Bønder og Franciskanere, som han siden udtrykte sig. Han noterer i sin dagbog d. 16. oktober: Og jeg maa med Ydmyghed indrømme, at dette er dybere end min stakkels Fornuft kunde udtænke. Jeg maa, med andre Ord, bøje mig for hans [Mogens ](af Kirken): af Gud inspirerede Visdom og anerkende dens Fortrin frem for mig. (J.J. dagbog 118). Mange år efter bemærker han overfor Mogens søn, Jan følgende: vi taler om det Providentielle i, at Mogens den Gang indbød mig til Assisi. Uden hint Brev fra Mogens ingen Rejsebog, ingen Pilgrimsbog, ingen Frans af Assisi intet af det alt sammen! (Brev til Jan Ballin 9. august 1912). Men om dette udsagn så siger mere om Mogens påvirkning end om påvirkningen fra andre faktorer i Assisi og La Rocca kan måske diskuteres. Mogens fortjeneste lå måske snarere deri, at han var katalysatoren for de kræfter, som spirede frem af den unge Johannes skrupler og søgen. Dagbøgernes mange svingende udsagn om samværet med Mogens i Assisi og La Rocca understreger alligevel den store betydning, som Johannes siden tillagde samværet med Mogens. Efter hjemkomsten fra Italien skrev Johannes Jørgensen så Rejsebogen og fortsatte sit arbejde som redaktør af Taarnet, der i Tegning af Johannes Jørgensen i et brev til Ballin. Motivet er klostret ved La Rocca. hans fravær havde været redigeret af Simon Koch. Bladets oprindelige mål havde været at introducere symbolismen efter fransk forbillede, men efterhånden, som Jørgensen nærmede sig katolicismen, blev bladet i stigende grad præget af klerikalismen, som han selv udtrykte det: Ved Siden af de klerikale Digtere Ingemann, Hauch og Paludan-Müller (J.J. Taarnet, 1916, s.68). Så havde han ikke sagt for meget. Især da Jan Verkade og ikke mindst Mogens Ballin havde fået en tættere tilknytning til bladet, blev denne tendens mere mærkbar, hvilket 8

9 naturligvis ikke bekom bladets øvrige medarbejdere godt. Ballins første forsidetegning til bladet, som prydede de første 6 hefter, blev erstattet af Verkades mere monumentale tegning. Til gengæld afløste Ballin maleren Ludvig Find som illustrator, hvilket kom til at tydeliggøre det klerikale image. En af disse tegninger benyttede Johannes Jørgensen siden som titelbillede i sjette bind af sine erindringer, Guds Kværn. Det forestiller en Skt. Josefssøster på Nonnestien nedenfor den katolske Skt. Andreas kirke i Ordrup. Ifølge Emil Frederiksen var det i praksis, som om Ballin havde overtaget redaktionen af bladet Frederiksen betegner det som et formeligt Erobringstogt (Frederiksen 1937, s. 133). Om Mogens Ballins håndfaste initiativ skyldtes, at han fornemmede Johannes Jørgensens religiøse ubeslutsomhed, er endnu uvist, det vil et nærmere studium af dagbøgerne måske kaste lys over, men Mogens har utvivlsomt dyrket sin missionsiver med bladet som talerør. Johannes Jørgensens ofte problematiske forhold til kvinder kunne ikke undgå også at blive et emne mellem de to venner. I en samtale åbenbarer Ballin en dag følgende betragtning, som vennen kunne trøste sig med: At elske mange Kvinder er bedre end slet ikke at elske. Men det højeste er at elske Gud og alle Ting i Gud. I et øjebliks fortrolighed havde Ballin løftet lidt på fortidens slør og fortalt ham, hvordan han efter sin konversion havde kysset en bretonisk pige. Siden må han have angret denne letsindighed, for overfor Johannes citerer han med begejstring kirkefaderen Tertullians ord om kvinden som et Urenhedens Kar og en Slangens Forbundsfælle (J.J. 1916, s. 98). På dette tidspunkt tumlede Ballin med klostertanker, og siden fik han et andet syn på kvinden, da han i 1899 giftede sig og stiftede familie. Hvis jeg ikke havde været Katholik havde Mogens Francesco sagt til Giovanni i Assisi vilde jeg nu have drevet om med en Cigaret i Munden, set paa Folkeliv, funden det interessant og curieux! (J.J s. 97). Og Johannes havde beskæmmet følt sig som en fremmed i de katolske omgivelser. Efter Johannes Jørgensens hjemkomst fra Italien fortsatte hans spekulationer, og både erindringsbøgerne og ikke mindst dagbøgerne fra denne tid åbenbarer hans sinds uligevægt og voldsomme svingninger mellem protestantisme, panteisme og katolicisme for snart efter at lade sig påvirke af bl.a. Carlyles moral, Tolstoy, Spinoza og Mester Eckhart og igen Goethe og Shelley. I sine erindringer beretter han om, hvordan jesuiterpater Augustin Brinkmann ikke lader sig dupere af hans belæsthed, da han endelig tager sig sammen til at lade sig undervise i katolsk troslære. I al denne forvirring er Mogens en stor inspirator og Johannes Jørgensen sammen med brødrene Bengt og Jan Ballin i Assisi i

10 støtte for ham, når han ellers er i Danmark, for vennens klosterdrømme førte ham til tider bort fra landet. Da Johannes Jørgensen den 16. februar 1896 så endelig blev optaget i den katolske kirke, var Mogens ikke med, men befandt sig i et kloster i Prag. Tilsyneladende var Ballins indflydelse på Johannes på dette tidspunkt, hvor han, trods konversionen, stadig plagedes af svære tvivl, blegnet noget. I et brev til Verkade, der var indtrådt i benediktinerklostret i Beuron i begyndelsen af maj 1894, skrev Jørgensen den 14. april 1896 to måneder efter sin konversion følgende: Min Gud, sikken en forskel på dengang og nu. Og da har jeg tænkt: Hvem ved, hvad jeg ville være blevet til, hvis ikke Verkade var kommet på min vej! Ja, min kære broder, De er kommet som noget utroligt og foruroligende, og jeg er begyndt at spekulere en smule. Ballin har gjort meget, uden tvivl men De er kommet med den ukendtes hele myndighed. Ved Deres eksempel (og især ved det) har De ført mig bort fra verdens nydelser til forgårdene i Guds hus til forgårdene i vor Guds hus. ad atria domus Dei nostri! Disse ord tyder på, at Verkade har indtaget en del af den psykologiske rolle, som Ballin tidligere havde haft i forholdet til Johannes Jørgensen. Siden, da Jørgensen i 1898 begyndte sin voldsomme polemik i bladet Katholiken, opstod der et mere køligt forhold mellem dem, hvor de førte en fejde mod hinanden omkring spørgsmålet Amerikanismen. Tonen heri var vel ikke hård, men synspunkterne stod skarpt mod hinanden (Katholiken Nr. 5, 1899). Nu var rollerne byttet om; hvor det fire år tidligere var Mogens, der optrådte som den uforsonlige nyomvendte, stod Jørgensen nu som eksponent for en ret uforsonlig katolicisme og skød nærmest med spredehagl mod enhver, som kom på tværs af hans tro. Tilmed synes der også at være tegn på et misforhold mellem Ballins hustru, Marguerite kaldet Grit, og fru Amalie Jørgensen, som nok har bidraget yderligere til at bringe de to venner på afstand af hinanden. Siden, da Ballin i 1907 var blevet enkemand, og det i 1912 trak op til skilsmisse mellem ægtefællerne Jørgensen, skulle det varme forhold mellem dem få fornyet næring. I årene fra april 1912 til Ballins død i januar 1914 foreligger der ca. 70 breve fra hver af dem. Og her var det så, at Mogens intervention skildret ovenfor førte til det endelige opgør i Johannes Jørgensens kaotiske familieforhold. Johannes Jørgensens situation i København efter hans konversion er velbeskrevet af ham selv. Den bød på store vanskeligheder, dels på grund af hans egen trang til at retfærdiggøre sit valg dels og ikke mindst på grund af manglende accept og forståelse fra gamle venner og kampfæller. Ballin svigtede ham naturligvis ikke, men skønt de kun boede 3 min. fra hinanden i Charlottenlund, bragte Johannes Jørgensens ofte lange fravær på rejser rundt i Europa vennerne noget på afstand af hinanden. Mogens fik familie og var dybt optaget af at opbygge sin kunsthåndværkervirksomhed. Da Johannes familiære situation i 1913 til sidst tvang ham til at bosætte sig i udlandet, blev det naturligvis yderligere vanskeligt at opretholde den fysiske kontakt. Her sad Johannes så på pensione Chiusarelli i Siena i januar og modtog budskabet om vennens død efter et kortvarigt sygeleje, som han kun på afstand havde kunnet følge. Tiden derefter var vanskelig for ham, melankoli og triste minder plagede ham. Vennens død om end så langt borte forøgede kun hans i forvejen nagende ensomhedsfølelse. Allerede dagen efter telegrammet fra København skrev han i 10

11 dagbogen: Beslutning at skrive en Bog om Mogens. Men først den 6. november 1916 (på hans 50 års fødselsdag) men altså næsten tre år efter Mogens død begyndte han arbejdet og noterer dette i dagbogen: Inden jeg faldt i Søvn, den idè at skrive Bogen om Mogens. Titel Francesco. Han begyndte da også at skrive, benyttede sin nekrolog over vennen fra Nationaltidende som indledning men gik så i stå efter blot 11 manuskriptsider. Dagbogen nævner ikke grunden, men hans færden rundt i Assisi og La Rocca dels sammen med den unge Schindler og dels siden sammen med Andrèe Carof vakte ustandselig vemodige minder i ham og lammede hans virketrang. Hos Filomena, kvinden, hos hvem Mogens logerede under deres samvær i Assisi i 1894, så han et billede af Mogens og hans familie i franciskanerkirken på Fiesole ved Firenze så han sølvlampen, som Mogens havde skænket kirken overalt fandt Johannes Jørgensen fotograferet sammen med Mogens Ballins yngste datter, Gertrud Ballin, ved hendes indtrædelse i Skt. Lioba Kloster. han minder, som slog ham med tristhed. Savnet af vennen var mærkbart. Det blev så i stedet Peter Schindler, som i 1936 kom til at skrive bogen om Mogens Francesco Ballin. Forbindelsen til vennens familie slap han imidlertid ikke. Mogens børn besøgte ham i Assisi, og han besøgte dem i Danmark, og de førte en livlig korrespondance med hinanden. Den ene af sønnerne, Bengt, havde Mogens og Grit Ballin ladet opkalde efter den søn, som Johannes Jørgensen og Amalie mistede i Deres venskab var og havde været flettet sammen, og Mogens betydning for Johannes holdt i lang tid efter hans tidlige død kun 42 år gammel. Men for Johannes havde vennen nærmest fået helgenstatus uden hans indgriben følte han ikke at kunne være nået dertil, hvor han var selv efter Mogens død kunne han ofte mærke hans nærvær. Johannes Jørgensen: Vælskland, Johannes Jørgensen: Over de valske Mile, Emil Frederiksen i Nordisk Ugeblad for kath. Kristne Utrykt korrespondance mellem Johannes Jørgensen og Jan Verkade i Det Kgl. Bibl. i København. Johannes Jørgensens utrykte dagbøger nr , kap Det Kgl. Bibl. i København. Korrespondance mellem Mogens Ballin og Johannes Jørgensen tilh. præmonstratenserordenen i Vejle. Peter Schindler, Mogens Francesco Ballin, Katholiken

12 Rejse til Beuron Det store benediktinerabeddi Beuron i Sydtyskland fik en voksende betydning for den unge Johannes Jørgensen efter hans første mislykkede besøg i sommeren 1894, hvor han besøgte sin ven Jan Verkade. Siden besøgte han klostret adskillige gang, og stedets betydning for ham fæstnede han i sin bog Beuron fra I erkendelse af disse forhold kan bestyrelsen for selskabet tilbyde interesserede at deltage i en fællesrejse til Beuron. Rejsen vil omfatte tre overnatninger i hotel tæt ved klostret til nedenstående vilkår og priser. Afrejse den 19. september kl med SAS til Stuttgart ankomst kl , herefter med bus til Beuron. Indlogering på Hotel Pelikan, der ligger ca. 100 m fra klosteret. Hjemrejse den 22. september med fly fra Stuttgart kl , ankomst Kastrup kl Pris pr. person i dobbeltværelse med morgenmad og frokost eller aftensmad: ca kr. Mindre merpris på enkelt værelse, som der kun er ganske få af. På grund af tidspres fra rejseselskabets side, bedes man hurtigst muligt give tilsagn om interesse i at deltage. Der efter vil meddelelse om depositum blive tilsendt de interesserede. PS. Rejsen kan dog kun gennemføres med minimum 20 deltagere. I anledning af 100-året for Mogens Ballins død viser Johannes Jørgensens Hus i Svendborg en særudstilling, der belyser venskabet mellem de to kunstnere og den betydning, de havde for hinanden åndeligt og eksistentielt. ISSN

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

DEN HELLIGE FRANS AF ASSISI et 100 års minde.

DEN HELLIGE FRANS AF ASSISI et 100 års minde. DEN HELLIGE FRANS AF ASSISI et 100 års minde. af STIG HOLSTING Foran i 1. udgaven af Johannes Jørgensens bog om den hellige Frans af Assisi har han noteret titlerne på tre af sine tidligere bøger, nemlig

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Juledag 2016 Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Salmer: 94: Det kimer nu 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 118: Julen har englelyd 119: Julen har bragt 99: Velkommen igen, Guds engle små

Læs mere

Dernæst siger Jesus: Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget.

Dernæst siger Jesus: Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. 2.s.e. trinitatis 402 Den signede dag 289 Nu bede vi den Helligånd 710 Kærlighed til fædrelandet 491 O store Gud, din kærlighed 266 Mægtigste Kriste, menighedens Herre Jesu ord i dag er rystende. Først

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 72 Åbningshistorie Jeg havde stadig fuglefrø i håret, og forruden var beklædt med barberskum, læbestift og farvede bånd. Men da jeg trykkede på den knap, der låste dørene

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt 22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt stemme til både kærlighed, kamp og glæde. Og mon ikke

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 Barndommens land Nu er jeg en mand. Tit har jeg lyst til at

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer.

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 7. juni 2015 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 725 * 447 * 49 * 685 * 698 * 696,2 * 697 LL: 725 * 691 * 698 * 696,2 * 697 Kristendom

Læs mere

PÅ DYBT VAND. Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11

PÅ DYBT VAND. Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11 Luk 5,1-11, s.1 Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11 PÅ DYBT VAND Jesus i Peters båd Der er en skubben og en masen. Alle vil gerne tæt på. Vi er ikke til koncert

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

JOHANNES JØRGENSEN SOM FRANS AF ASSISIS TROUBADUR OG FORSKER.

JOHANNES JØRGENSEN SOM FRANS AF ASSISIS TROUBADUR OG FORSKER. JOHANNES JØRGENSEN SOM FRANS AF ASSISIS TROUBADUR OG FORSKER. Et kortfattet overblik Enhver ved, at ingen person og intet tema betød mere for forfatteren Johannes Jørgensen end den middelalderlige helgen,

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. 1 15 - Op al den ting 448 - Fyldt af glæde 728 - Du gav mig, O Herre 730 - Vi pløjed og vi såe de nadververs 732 v. 7-8 - 729 - Nu falmer skoven 1. Mos. 1, 1ff v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen

3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen 1 3. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 3. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 49/639/172/481//166/439/192/266 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen Vi er dybt inde i fastetiden og nået frem til den

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Langfredag 2016. Alting var uafvendeligt, smerten måtte bæres, for der var ingen panodiler at tage. Tiden måtte være så lang,

Langfredag 2016. Alting var uafvendeligt, smerten måtte bæres, for der var ingen panodiler at tage. Tiden måtte være så lang, Langfredag 2016 Vores fornemmelse for hvad tid er, har ændret sig, jeg ved ikke hvornår det er sket, jeg ved ikke helt hvordan det er gået til, men det har noget med vores rigdom at gøre! Maria, Jesu mor,

Læs mere