JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. La Rocca

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. La Rocca"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Marts Årg. La Rocca Nr. 1

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg C Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab. Selskabet arbejder nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg og andre litterære selskaber. Medlemskab koster 160 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting, formand Oluf Schönbeck, næstformand Fælledvej 14 E, 5.tv København N. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Den lille umbriske by Rocca Sant Angelo 10 km. fra Assisi, hvor den unge Johannes Jørgensen og hans ven Mogens Ballin tilbragte et par måneder i efteråret 1894, er i virkeligheden en gammel borgruin, som den lokale befolkning har installeret sig i. De to unge danske kunstnere, som tog bolig i det forladte kloster ovenfor byen, fik et fortroligt forhold til stedets befolkning. Den egentlige grund til, at de af stedets præst, franciskaneren pater Felice fra Santo Convento i Assisi, fik lov til at bo i klostret var, at Mogens skulle udføre nogle freskoarbejder i klosterkirken. Meget af dette arbejde er nu forsvundet, men endnu kan man se Mogens udsmykning af forsiden på kirkens højalter. På ovenstående billede kan dette ses under alterdugens kniplingsbord. Det viser bl.a. det franciskanske kendetegn med Kristi og Frans korslagte arme. (Foto sh) 2

3 I signori FRANCESCO e GIOVANNI Venskabet mellem Johannes Jørgensen og Mogens Ballin af STIG HOLSTING Mogens starb ruhig heute morgen lød en kortfattet meddelelse i et telegram, Johannes Jørgensen modtog den 27. januar 1914 under sit ophold i Siena (J.J. dagbog 261). Telegrammet var afsendt fra København af Mogens Ballins mor, Ida Ballin. Dødsbudskabet kom som et slag, skønt Ballin havde været meget syg i kort tid. Jørgensen havde løbende været underrettet om sygdomsforløbet, som havde talt sit tydelige sprog om en stedvis forværring af vennens tilstand. Så sent som 21. januar modtog han den sidste hilsen fra vennen i Danmark. Alligevel kom meddelelsen som en lammelse, og typisk for Johannes Jørgensen blev han hjemsøgt af selvbebrejdelser. Han havde naturligvis intet at bebrejde sig selv for, for hvad kunne han have gjort? Han skriver i sin dagbog samme dag følgende: Altsaa var han i live endnu i gaar, da jeg sad paa Højen i Solskinnet med Mis K. Endnu da levede han! Og var ikke hendes Ord i Aftes til mig nedskrevne under Inspiration kom de ikke fra ham? De ord, Johannes Jørgensen hentyder til fortjener at blive citeret i deres helhed, fordi de rummer et vidnesbyrd om hans egen situation på denne tid i forholdet til en kvinde, og om det perspektiv han nu ser disse ord i, og som samtidig er symptomatisk for hans måde at anskue tilværelsens såkaldte tilfældigheder på. I det perspektiv bliver ordene efter hans mening en advarsel fra Mogens Enhver kærlighed har sin egen vej at tilbagelægge, men hvis vejen er ensom og drøj, kommer fristelsen til at forlade den for selskab og magelighed. Så hellere snuble for hvert skridt paa den sande vej, Mogens Ballin på dødslejet. Januar

4 hellere segne igen og igen af udmattelse (J.J. dagbog 261, 27. jan. 1914). Hans egen stilling som nærmest forvist fra hjemlandet havde gjort det umuligt for ham at være ved vennens sygeleje, men hans liv, som det havde formet sig i Siena med sværmerier og ind imellem ret så ukatolske teologiske overvejelser, var langt fra det liv, Mogens og han sammen havde forestillet sig efter deres fælles ophold i Assisi og La Rocca i 1894 og efter hans egen efterfølgende konversion i 1896 og i øvrigt også efter deres sidste møde knap et år før. Det var i hvert fald Johannes Jørgensens egen opfattelse. Mogens fik nemlig en sidste afgørende indflydelse på hans liv, da han opfordrede vennen til at bryde forbindelsen til sin kone, hvis stadig mere påtrængende økonomiske krav til ham og hendes bevidste forsøg på at isolere ham fra deres børn var ved at ødelægge ham. I 7. bog af sine erindringer skriver Jørgensen bl.a.: Vort sidste Samvær og et Samvær ligesaa afgørende som det i Assisi tyve Aar tidligere. I Klosterhaven i Maria-Larch (J.J.1928, s. 98 f.). I dagbogen fra 10. august 1914 noterer han: Finder, at i morgen for et Aar siden sagde jeg det sidste Farvel til Mogens i Bingen. Hvilke Forandringer siden da! (J.J. Dagbog 268). Mødet mellem dem i juli-august 1913 i Maria Larch må derfor betragtes som virkelig at have fundet sted, selvom Mogens tale til ham i klosterhaven ikke nævnes med et ord i dagbogen. At dette pointeres skyldes en myte, som omgærder netop dette møde, som skulle være frit opfundet af Jørgensen (se nedenfor). Denne myte grunder sandsynligvis i en misforståelse, idet Johannes Jørgensens lange og ret grundige gengivelse af Ballins tale i sine erindringer ligner et referat, hvilket dog må anses som usandsynligt, da han næppe har siddet og noteret, medens Mogens talte. Mogens var kommet sin ven til undsætning i en meget svær stund. Allerede i juli året før havde de skrevet sammen derom, og i et brev fra 27. Juli 1912 skriver Mogens til ham, at en sådan rådgivning, som vennen angler efter, ikke kan ske pr. brev men nødvendigvis må ske ansigt til ansigt. Dette brev var en lang venskabsforsikring Johannes måtte ikke tvivle på hans vilje til at hjælpe. Men først i august 1913 følte Mogens sig i stand til at foretage den lange rejse. Johannes Jørgensen, som havde måttet erkende sit ægteskabs endelige forlis, havde, efter en mislykket ansættelse ved Louvain i Belgien, strejfet rundt i Belgien og Tyskland og var endt i Koblenz, hvor sygdom tvang ham til et kort hospitalsophold. Her fandt Mogens Ballin ham i slutningen af juli. Snart efter fulgtes de to venner til benediktinerklostret Maria Larch, i hvis klosterhave det ovennævnte møde ifølge Livslegenden fandt sted. Lad være, at ordene her ikke er faldet som refereret, og i virkeligheden er det nok snarere essensen af den intensive korrespondance mellem dem de forløbne knap to år, og som fortsatte også efter deres afsked i Bingen frem til Ballins død, som ligger til grund for talen. Korrespondancen mellem vennerne afliver i hvert fald den omtalte myte, som bl.a. Mogens Ballins ældste søn, Jan omtaler i en kortfattet kommentar lagt i en ufuldstændig brevsamling, nemlig et brev fra Ballin til Johannes Jørgensen fra nov [modtaget i Siena 13. Nov.], hvor han omtaler dette brev som Opdigtningen af Talen i Maria-Larch. (Brevsaml. I præmonstratensernes arkiv i Vejle). I sin dagbog noterer Johannes Jørgensen modtagelsen af et brev, som imidlertid mangler i de foreliggende brevsamlinger. 4

5 Johannes Jørgensen har naturligvis ikke kunnet huske Mogens lange formaningstale til ham i klosterhaven, men han har i nævnte brev sandsynligvis modtaget essensen deraf og benyttet den i sine erindringer. Der er også træk heri fra andre breve i korrespondancen både før og efter deres møde. Det forekommer imidlertid sært, at netop den dagbog, som dækker tiden umiddelbart efter vennernes afsked med hinanden i Bingen mangler i samlingen. Måske har denne dagbog også rummet optegnelser om mødet. Johannes Jørgensen beretter i sine erindringer om, hvordan han lagde den største betydning i de råd, som Ballin havde givet ham at lade de økonomiske forpligterlser til familien administreres af en advokat i København i realiteten det første skridt til en separation fra Amalie, som da også realiseredes i januar året efter. Fra Maria Larch fulgtes de ad til Bingen, hvor de opholdt sig i 6 dage, indtil de skiltes. Mogens skulle hjem til Danmark, Og, som Johannes noterer i dagbogen nu kører jeg atter ud i Verden. Og den verden, han søgte var Goethes, og resulterede i Goethebogen, som udkom i december samme år. Da de skiltes i Bingen, var det sidste gang, de så hinanden. I et brev, som Mogens sendte ham på hjemvejen fra deres møde, skriver han i en tone, som vidner om den jagon, som rådede mellem vennerne: Jeg var ikke kommen om du ikke havde hylet, men jeg trængte selv gevaldigt til Smørelse. Hjulene var løbet tørre og jeg har som Du vèd faaet meget over Forventning. Bon courage! (Brev fra Ballin 12. Aug. 1913) I Berlin så han man fristes til at sige symbolsk El Grecos store billede af den hellige Frans og noterer sig i et brev til Johannes:... saa straalende, saa vidunderlig, saa gammeldags, saa moderne min sidste store Oplevelse fra denne mærkelige Rejse! (Brev fra Ballin 12. Aug. 1913). At den sygdomsmærkede Ballin opsøger sin gamle ven i Koblenz for at råde ham i det alvorlige ægteskabsspørgsmål, aftvinger respekt og vidner om et solidt venskab trods tidligere vanskeligheder ind imellem. Men det lå også Ballin stærkt på sinde at foreholde Johannes, at han mishandlede sit talent på journalistik Bladfyld, der er bleven Bogfyld, som han udtrykte det med et citat af Valdemar Rørdam (J.J. 1928, s.102). Han anså digterens talent for en så vigtig gudgiven nåde, at det nødvendigvis skulle bringes tilbage på rette vej, om det så skulle koste ofre. Da meddelelsen om Mogens død kom, blev Johannes derfor grebet af den mest håbløse følelse af forladthed. Mogens var den sidste han havde haft den fulde fortrolighed til, og som kendte hans svagheder og vankelmodighed. I et brev til Jan Verkade havde han givet udtryk for, at hvor Verkade havde haft indflydelse på hans filosofiske og religiøse spekulationer, havde Mogens hjælp i højere grad været eksistentiel. De to år, Johannes Jørgensen tilbragte i Siena, var nogle af hans sværeste præget af ensomhed, trosmæssige skrupler og moralske dilemmaer, naturligvis forstærket af eftervirkningen af det familiære sammenbrud og savnet af børnene. Den hollandske franciskaner i Siena, pater Felice, var vel en trøst for ham med sine sakramentale kompetencer, men en egentlig ven var han ikke for ham. Den unge Peter Schindler, som tilbragte nogle måneder i Siena samtidig med Jørgensen, fik nok den dobbelt så gamle digters fortrolighed, men alderen og Schindlers mere teoretiske tilgang til Jørgensens spørgsmål forhindrede en egentlig afledende effekt på digterens 5

6 Villaen Saraly, hvor Johannes Jørgensen med familie boede i 1893, og hvor Mogens Ballin første gang opsøgte ham. Fotoet skyldes sandsynligvis Johannes Jørgensen selv, men huset fremstår på billedet ikke, som da han boede her. problemer. Den kun 22-årige Schindlers manglende teologiske og moralske modenhed skabte en naturlig afstand mellem dem. Mogens Ballin kom lidt hovedkulds ind i Johannes Jørgensens liv. Jørgensen skildrer deres første møde i sine erindringer, hvordan Ballin opsøger ham i hans hjem bag Søndermarken efter at have læst hans nylig udkomne bog Livets Træ. I dagbogen står der kort under 28. december (2. juledag): Ballin herud. Han havde tidligere mødt Ballin men ikke brudt sig synderligt om ham. Måske derfor den lakoniske bemærkning i dagbogen. At netop Livets Træ havde påkaldt sig Ballins interesse er forståelig; dels var han selv lige hjemkommet fra Firenze som nydøbt katolik og opfyldt af hellig iver, og dels var netop denne bog nærmest et råb om hjælp fra forfatterens side. Den viser en ung mands dilemma i kampen mellem ånd og drifter Zwei Seelen, som han ofte udtrykte det med et Goethecitat. Mogens Ballin har kunnet genkende sin egen tidligere situation og erkendt midlet til at afhjælpe det. Det er velkendt, hvordan venskabet voksede mellem de to, selvom Johannes fra begyndelsen ikke følte sig tiltrukket af den andens katolicisme, der forekom ret bastant. Samtidig var Jørgensen under pres fra en helt anden side i sin tætte omgang med Carl Ewald, der frem for nogen hyldede humanismens gudløse ideer: Der er ingen Gud, og Mennesket er hans Profet sagt med I. P. Jacobsens velkendte proklamation. Sidste afsnit i erindringsværkets anden bog, Taarnet bærer overskriften Mellem to Magneter og er netop et udtryk for hans vankelmodighed. Men Ballin anede den andens trang til et åndeligt fundament og allierede sig med den hollandske maler, Jan Verkade, der selv nyslået katolik havde været med Ballin til Firenze og nu var i København for at vise sine billeder frem for den københavnske offentlighed (se NYHEDSBREV nr. 3, 2013). Resten af den historie er velkendt og beskrevet af Johannes Jørgensen selv. Især hans digtning fra denne tid årene viser klart, hvad han søgte. Det bekendte afslutningsdigt i bogen Bekendelse 6

7 fra 1894 med titlen Confiteor slutter med linjen: Jeg bekender, jeg bekender (J.J., 1894, s.112) Disse ord har naturligvis gjort indtryk på Jørgensens katolske venner; de var klar over, at han måtte væk fra den giftige luft i de ewaldske cirkler og ud at mærke og ånde en anden luft. Resultatet blev Johannes Jørgensens første udenlandsrejse ned gennem Europa økonomisk understøttet af vennerne. I Perugia ved Assisi mødte han efter aftale Ballin, der opholdt sig i Assisi, medens han overvejede et klosterkald. Fire Måneder sammen med Ballin i Assisi og især i det forladte kloster ved Rocca Sant Angelo udenfor Assisi gjorde sin virkning. Livet i nær forbindelse med den jævne umbriske befolknings religiøsitet og franciskanernes fattigdomsidealer talte til hans åndelige habitus og sociale indstilling så helt anderledes end de nietzscheanske/ brandisianske overmennesketeorier. Opholdet i La Rocca sammen med Mogens og i øvrigt også sammen med franciskaneren pater Feliche, som på dette tidspunkt opholdt sig i Assisi, blev en modningens tid for den 28-årrige Johannes. De samtaler og diskussioner, som førtes mellem dem, skildrer Johannes Jørgensen nænsomt i sine erindringer og i Rejsebogen, som blev det umiddelbare synlige resultat af rejsen, og som han dedikerede Til min Ven Mogens Ballin (J.J., 1895). Når ordet nænsomt er et dækkende udtryk, skyldes det, at dagbøgerne fra de tre måneders ophold sammen med Ballin viser, at venskabet her kom til at stå sin første alvorlige prøve. De var begge iltre i deres retorik, og Jørgensen lod sig nemt provokere at Ballins ofte ret bastante katolske argumentation, som ikke overlod en tomme retfærdighed til protestantismen. Johannes Jørgensens barndom i et hjem delt mellem almindelig folkekirkelighed og moderens og søstrenes metodisme lå langt fra den form for kirkelighed, han så i de fremmede omgivelser, og måske endnu længere fra det, som især Mogens advokerede for. I et brev dateret 18. oktober til moderen i Svendborg skriver Johannes bl.a.: Meget katholsk Brev til Moder. Og bagefter, under en Samtale med Ballin, er jeg nu lidet Katholsk. Jeg haaber paa Carlyle, Tolstoy, Søren Kirkegaard. Dette citat kan stå som fællesnævner for hans måde at reagere på i de bevægede måneder i Italien, hvor han let Mogens Ballin. lod sig provokere af Tegning af Jan Verkade. folkets fremmedartede fromhedsliv og Ballins håndfaste katolicisme, og dertil påkalder han så nogle navne, som han kan bruge i sin modargumentation. Deres diskussionsform kunne også forme sig som følgende citat fra dagbogen d. 14. oktober, der viser, at følelserne ofte spillede med: Ballin trak sig ind i sig selv, og jeg havde følgende lidet venlige Tanker: Han er uvillig stemt mod Metafores mod Poesi. Han er uvillig stemt mod trangen til at forstaa, til at erkende (som dog er af Gud). Hans Naturfølelse 7

8 er ringe, og prætentiøs. Er det ikke mere religiøst at sige et venligt Ord til et Menneske end at tie mut og afvisende til Guds Ære (men, kære J.J.: du har selv ofte været mut og afvisende til din egen Ære eller for din Digtnings Skyld!) (J.J. dagbog 118). Det faldt ofte Johannes for brystet, at vennen kun havde foragt til overs for hans stjernepoesi og fuldmånesværmeri og poetiske måde at anskue universet på. Det var i Mogens opfattelse hedensk snak. Da Johannes Jørgensen i slutningen af oktober forlod Assisi for over Firenze at rejse hjem til Danmark, var han alligevel mærket for livet, om dette så skyldtes Mogens påvirkning eller i lige så høj grad den påvirkning, han havde fået blandt Bønder og Franciskanere, som han siden udtrykte sig. Han noterer i sin dagbog d. 16. oktober: Og jeg maa med Ydmyghed indrømme, at dette er dybere end min stakkels Fornuft kunde udtænke. Jeg maa, med andre Ord, bøje mig for hans [Mogens ](af Kirken): af Gud inspirerede Visdom og anerkende dens Fortrin frem for mig. (J.J. dagbog 118). Mange år efter bemærker han overfor Mogens søn, Jan følgende: vi taler om det Providentielle i, at Mogens den Gang indbød mig til Assisi. Uden hint Brev fra Mogens ingen Rejsebog, ingen Pilgrimsbog, ingen Frans af Assisi intet af det alt sammen! (Brev til Jan Ballin 9. august 1912). Men om dette udsagn så siger mere om Mogens påvirkning end om påvirkningen fra andre faktorer i Assisi og La Rocca kan måske diskuteres. Mogens fortjeneste lå måske snarere deri, at han var katalysatoren for de kræfter, som spirede frem af den unge Johannes skrupler og søgen. Dagbøgernes mange svingende udsagn om samværet med Mogens i Assisi og La Rocca understreger alligevel den store betydning, som Johannes siden tillagde samværet med Mogens. Efter hjemkomsten fra Italien skrev Johannes Jørgensen så Rejsebogen og fortsatte sit arbejde som redaktør af Taarnet, der i Tegning af Johannes Jørgensen i et brev til Ballin. Motivet er klostret ved La Rocca. hans fravær havde været redigeret af Simon Koch. Bladets oprindelige mål havde været at introducere symbolismen efter fransk forbillede, men efterhånden, som Jørgensen nærmede sig katolicismen, blev bladet i stigende grad præget af klerikalismen, som han selv udtrykte det: Ved Siden af de klerikale Digtere Ingemann, Hauch og Paludan-Müller (J.J. Taarnet, 1916, s.68). Så havde han ikke sagt for meget. Især da Jan Verkade og ikke mindst Mogens Ballin havde fået en tættere tilknytning til bladet, blev denne tendens mere mærkbar, hvilket 8

9 naturligvis ikke bekom bladets øvrige medarbejdere godt. Ballins første forsidetegning til bladet, som prydede de første 6 hefter, blev erstattet af Verkades mere monumentale tegning. Til gengæld afløste Ballin maleren Ludvig Find som illustrator, hvilket kom til at tydeliggøre det klerikale image. En af disse tegninger benyttede Johannes Jørgensen siden som titelbillede i sjette bind af sine erindringer, Guds Kværn. Det forestiller en Skt. Josefssøster på Nonnestien nedenfor den katolske Skt. Andreas kirke i Ordrup. Ifølge Emil Frederiksen var det i praksis, som om Ballin havde overtaget redaktionen af bladet Frederiksen betegner det som et formeligt Erobringstogt (Frederiksen 1937, s. 133). Om Mogens Ballins håndfaste initiativ skyldtes, at han fornemmede Johannes Jørgensens religiøse ubeslutsomhed, er endnu uvist, det vil et nærmere studium af dagbøgerne måske kaste lys over, men Mogens har utvivlsomt dyrket sin missionsiver med bladet som talerør. Johannes Jørgensens ofte problematiske forhold til kvinder kunne ikke undgå også at blive et emne mellem de to venner. I en samtale åbenbarer Ballin en dag følgende betragtning, som vennen kunne trøste sig med: At elske mange Kvinder er bedre end slet ikke at elske. Men det højeste er at elske Gud og alle Ting i Gud. I et øjebliks fortrolighed havde Ballin løftet lidt på fortidens slør og fortalt ham, hvordan han efter sin konversion havde kysset en bretonisk pige. Siden må han have angret denne letsindighed, for overfor Johannes citerer han med begejstring kirkefaderen Tertullians ord om kvinden som et Urenhedens Kar og en Slangens Forbundsfælle (J.J. 1916, s. 98). På dette tidspunkt tumlede Ballin med klostertanker, og siden fik han et andet syn på kvinden, da han i 1899 giftede sig og stiftede familie. Hvis jeg ikke havde været Katholik havde Mogens Francesco sagt til Giovanni i Assisi vilde jeg nu have drevet om med en Cigaret i Munden, set paa Folkeliv, funden det interessant og curieux! (J.J s. 97). Og Johannes havde beskæmmet følt sig som en fremmed i de katolske omgivelser. Efter Johannes Jørgensens hjemkomst fra Italien fortsatte hans spekulationer, og både erindringsbøgerne og ikke mindst dagbøgerne fra denne tid åbenbarer hans sinds uligevægt og voldsomme svingninger mellem protestantisme, panteisme og katolicisme for snart efter at lade sig påvirke af bl.a. Carlyles moral, Tolstoy, Spinoza og Mester Eckhart og igen Goethe og Shelley. I sine erindringer beretter han om, hvordan jesuiterpater Augustin Brinkmann ikke lader sig dupere af hans belæsthed, da han endelig tager sig sammen til at lade sig undervise i katolsk troslære. I al denne forvirring er Mogens en stor inspirator og Johannes Jørgensen sammen med brødrene Bengt og Jan Ballin i Assisi i

10 støtte for ham, når han ellers er i Danmark, for vennens klosterdrømme førte ham til tider bort fra landet. Da Johannes Jørgensen den 16. februar 1896 så endelig blev optaget i den katolske kirke, var Mogens ikke med, men befandt sig i et kloster i Prag. Tilsyneladende var Ballins indflydelse på Johannes på dette tidspunkt, hvor han, trods konversionen, stadig plagedes af svære tvivl, blegnet noget. I et brev til Verkade, der var indtrådt i benediktinerklostret i Beuron i begyndelsen af maj 1894, skrev Jørgensen den 14. april 1896 to måneder efter sin konversion følgende: Min Gud, sikken en forskel på dengang og nu. Og da har jeg tænkt: Hvem ved, hvad jeg ville være blevet til, hvis ikke Verkade var kommet på min vej! Ja, min kære broder, De er kommet som noget utroligt og foruroligende, og jeg er begyndt at spekulere en smule. Ballin har gjort meget, uden tvivl men De er kommet med den ukendtes hele myndighed. Ved Deres eksempel (og især ved det) har De ført mig bort fra verdens nydelser til forgårdene i Guds hus til forgårdene i vor Guds hus. ad atria domus Dei nostri! Disse ord tyder på, at Verkade har indtaget en del af den psykologiske rolle, som Ballin tidligere havde haft i forholdet til Johannes Jørgensen. Siden, da Jørgensen i 1898 begyndte sin voldsomme polemik i bladet Katholiken, opstod der et mere køligt forhold mellem dem, hvor de førte en fejde mod hinanden omkring spørgsmålet Amerikanismen. Tonen heri var vel ikke hård, men synspunkterne stod skarpt mod hinanden (Katholiken Nr. 5, 1899). Nu var rollerne byttet om; hvor det fire år tidligere var Mogens, der optrådte som den uforsonlige nyomvendte, stod Jørgensen nu som eksponent for en ret uforsonlig katolicisme og skød nærmest med spredehagl mod enhver, som kom på tværs af hans tro. Tilmed synes der også at være tegn på et misforhold mellem Ballins hustru, Marguerite kaldet Grit, og fru Amalie Jørgensen, som nok har bidraget yderligere til at bringe de to venner på afstand af hinanden. Siden, da Ballin i 1907 var blevet enkemand, og det i 1912 trak op til skilsmisse mellem ægtefællerne Jørgensen, skulle det varme forhold mellem dem få fornyet næring. I årene fra april 1912 til Ballins død i januar 1914 foreligger der ca. 70 breve fra hver af dem. Og her var det så, at Mogens intervention skildret ovenfor førte til det endelige opgør i Johannes Jørgensens kaotiske familieforhold. Johannes Jørgensens situation i København efter hans konversion er velbeskrevet af ham selv. Den bød på store vanskeligheder, dels på grund af hans egen trang til at retfærdiggøre sit valg dels og ikke mindst på grund af manglende accept og forståelse fra gamle venner og kampfæller. Ballin svigtede ham naturligvis ikke, men skønt de kun boede 3 min. fra hinanden i Charlottenlund, bragte Johannes Jørgensens ofte lange fravær på rejser rundt i Europa vennerne noget på afstand af hinanden. Mogens fik familie og var dybt optaget af at opbygge sin kunsthåndværkervirksomhed. Da Johannes familiære situation i 1913 til sidst tvang ham til at bosætte sig i udlandet, blev det naturligvis yderligere vanskeligt at opretholde den fysiske kontakt. Her sad Johannes så på pensione Chiusarelli i Siena i januar og modtog budskabet om vennens død efter et kortvarigt sygeleje, som han kun på afstand havde kunnet følge. Tiden derefter var vanskelig for ham, melankoli og triste minder plagede ham. Vennens død om end så langt borte forøgede kun hans i forvejen nagende ensomhedsfølelse. Allerede dagen efter telegrammet fra København skrev han i 10

11 dagbogen: Beslutning at skrive en Bog om Mogens. Men først den 6. november 1916 (på hans 50 års fødselsdag) men altså næsten tre år efter Mogens død begyndte han arbejdet og noterer dette i dagbogen: Inden jeg faldt i Søvn, den idè at skrive Bogen om Mogens. Titel Francesco. Han begyndte da også at skrive, benyttede sin nekrolog over vennen fra Nationaltidende som indledning men gik så i stå efter blot 11 manuskriptsider. Dagbogen nævner ikke grunden, men hans færden rundt i Assisi og La Rocca dels sammen med den unge Schindler og dels siden sammen med Andrèe Carof vakte ustandselig vemodige minder i ham og lammede hans virketrang. Hos Filomena, kvinden, hos hvem Mogens logerede under deres samvær i Assisi i 1894, så han et billede af Mogens og hans familie i franciskanerkirken på Fiesole ved Firenze så han sølvlampen, som Mogens havde skænket kirken overalt fandt Johannes Jørgensen fotograferet sammen med Mogens Ballins yngste datter, Gertrud Ballin, ved hendes indtrædelse i Skt. Lioba Kloster. han minder, som slog ham med tristhed. Savnet af vennen var mærkbart. Det blev så i stedet Peter Schindler, som i 1936 kom til at skrive bogen om Mogens Francesco Ballin. Forbindelsen til vennens familie slap han imidlertid ikke. Mogens børn besøgte ham i Assisi, og han besøgte dem i Danmark, og de førte en livlig korrespondance med hinanden. Den ene af sønnerne, Bengt, havde Mogens og Grit Ballin ladet opkalde efter den søn, som Johannes Jørgensen og Amalie mistede i Deres venskab var og havde været flettet sammen, og Mogens betydning for Johannes holdt i lang tid efter hans tidlige død kun 42 år gammel. Men for Johannes havde vennen nærmest fået helgenstatus uden hans indgriben følte han ikke at kunne være nået dertil, hvor han var selv efter Mogens død kunne han ofte mærke hans nærvær. Johannes Jørgensen: Vælskland, Johannes Jørgensen: Over de valske Mile, Emil Frederiksen i Nordisk Ugeblad for kath. Kristne Utrykt korrespondance mellem Johannes Jørgensen og Jan Verkade i Det Kgl. Bibl. i København. Johannes Jørgensens utrykte dagbøger nr , kap Det Kgl. Bibl. i København. Korrespondance mellem Mogens Ballin og Johannes Jørgensen tilh. præmonstratenserordenen i Vejle. Peter Schindler, Mogens Francesco Ballin, Katholiken

12 Rejse til Beuron Det store benediktinerabeddi Beuron i Sydtyskland fik en voksende betydning for den unge Johannes Jørgensen efter hans første mislykkede besøg i sommeren 1894, hvor han besøgte sin ven Jan Verkade. Siden besøgte han klostret adskillige gang, og stedets betydning for ham fæstnede han i sin bog Beuron fra I erkendelse af disse forhold kan bestyrelsen for selskabet tilbyde interesserede at deltage i en fællesrejse til Beuron. Rejsen vil omfatte tre overnatninger i hotel tæt ved klostret til nedenstående vilkår og priser. Afrejse den 19. september kl med SAS til Stuttgart ankomst kl , herefter med bus til Beuron. Indlogering på Hotel Pelikan, der ligger ca. 100 m fra klosteret. Hjemrejse den 22. september med fly fra Stuttgart kl , ankomst Kastrup kl Pris pr. person i dobbeltværelse med morgenmad og frokost eller aftensmad: ca kr. Mindre merpris på enkelt værelse, som der kun er ganske få af. På grund af tidspres fra rejseselskabets side, bedes man hurtigst muligt give tilsagn om interesse i at deltage. Der efter vil meddelelse om depositum blive tilsendt de interesserede. PS. Rejsen kan dog kun gennemføres med minimum 20 deltagere. I anledning af 100-året for Mogens Ballins død viser Johannes Jørgensens Hus i Svendborg en særudstilling, der belyser venskabet mellem de to kunstnere og den betydning, de havde for hinanden åndeligt og eksistentielt. ISSN

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

NYHEDSBREV SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET

NYHEDSBREV SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni 2011 9. Årg. Nr. 2 SIENAS FRED Bag de to øverste vinduer mellem de to træer i Pensione Chiusarelli i Siena sad Johannes Jørgensen fra 1913-15 og skrev værket

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Randbøl Sogns første missionshus, Bethesda, bygget i Frederikshåb i 1892. Omkring 1870 gik Indre Mission

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere