Indbydelse til StÄvnenavn-Sted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbydelse til StÄvnenavn-Sted"

Transkript

1 Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 17. september 010 Gladsaxe Taekwondo Klub Samheon Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç pç forbundets hjemmeside. 9. oktober september 010 Sted: DTaF SMS service Çbnes: Gladsaxe Hallen - VandtÇrnvej SÅborg Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber, Deltager krav: Gruppe oversigt er vedhäftet Tilmelding: Skal ske pç vedhäftede startkort der sendes til: Hans Majlinder - Kildemarken Ringsted Excel ark kan desuden sendes via til Det kan downloades pç forbundets hjemmeside: Tilmeldingsfrist: Fredag den 17. september 010 Tilmeldingsgebyr: 1. Disciplin: kr. 00,- EfterfÅlgende gebyr pr. disciplin: kr. 30,-. Speed/showbrake: kr. 100,- Overnatning og pris: I klubben: Gladsaxe Taekwondo Klub Samheon, Skolesvinget 10, 860 SÅborg. Kr. 50,- pr. person I skal medbring sovepose og liggeunderlag. Tilmelding af overnatning skal ske samtidigt med tilmeldingen. Incl. prisen er morgenmad, som vi sårger for. Mulighed for bespisning: Hal cafeteria Entre: Gratis Konto til deltagergebyr: Reg: 1551 Konto nr: Kontakt person ved betaling: Jan Elmelund Olsen Kontakt person fra arrangärklub for yderligere spärgsmçl: Bodo von MÖnchow, tlf september 010 Deltagergebyr skal våre arrangär klub i hånde:. september 010 Udsendelse af endelig orientering, deltagerliste og Poomsae: 3. oktober 010 Forbehold for datoer VIGTIGT Det er kun den klubansvarlige der mç tilmelde, lave Åndringer eller tråkke deltagere til ståvnet. Alle klubber der Änsker at have deltagere til ståvnet skal informere StÅvneadministrator om hvem der er klub ansvarlig. Se vedhåftede holdledervejledning Hans Majlinder - - Tlf.nr.: Telefon tid tirsdag og onsdag kl. 17 til, samt torsdag og fredag får stävne kl. 17 til 3

2 Regler for Teknikmesterskaber i Danmark Vers. 1. september 010 Deltagerens alder den 31. december 010 er gäldende ved stävnedeltagelse i 010, alderen den 31. december 010 er gäldende for deltagelse ved stävner i 010 osv. Der skelnes mellem kategorier: A = danbärer B =.-1. kup C = kup D = kup Antallet af runder afhänger af antallet af deltagere: 1 eller flere i gruppen startes med indledende runde. 50% går videre til semifinalen. 9-0 i gruppen startes med semifinale. De 8 bedste går videre til finalen 8 eller färre, startes med finalerunden, hvor alle går poomseer. Ved begynder/talent stävner skilles der ved 10 fra semifinale til finale For A og B kategori träkkes lod om poomseerne. Der skal vises poomseer i hver runde. For C og D kategori skal fçlgende taegeuks präsenteres i de enkelte runde. Her vises 1 taegeuk i indledende og semifinale og i finalen. Individuelt A A B B C C D D Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer 1. dan - 1. dan kup kup kup kup kup kup BÇrn -13 År Junior 1-18 År År 31-0 År Master År Master 51- År Gruppe: 11F1: 11M1: 1F1: 1M1: 13F1: 13M1: 1F1: 1M1: Indledende: Semifinale: Gruppe: 11F: 11M: 1F: 1M: 13F: 13M: 1F: 1M: Indledende: Semifinale: Gruppe: 11F3: 11M3: 1F3: 1M3: 13F3: 13M3: 1F3: 1M3: Indledende: Semifinale: Gruppe: 11F: 11M: 1F: 1M: 13F: 13M: 1F: 1M: Indledende: Semifinale: Gruppe: 11F5: 11M5: Indledende: Semifinale: Gruppe: 11F6: 11M6: Indledende: Semifinale: Hans Majlinder - - Tlf.nr.: Telefon tid tirsdag og onsdag kl. 17 til, samt torsdag og fredag får stävne kl. 17 til 3

3 Mix A B C D 1. dan kup kup kup Gruppe 101: Indledende: 6-9 Semifinale: Gruppe 10: Indledende: 8-11 Semifinale: Gruppe 01: 301: Indledende: Semifinale: Ved begynder/talent stävner kan en der hçrer til 01 gå sammen med en der hçrer til i 301, MIX gruppen tilmeldes 301 Synkron A A B B C D C D Damer Herrer Damer Herrer Damer Damer Herrer Herrer 1. dan - 1. dan kup kup kup kup kup kup 1 35 År 36- Gruppe 31F1: 31M1: Indledende: Semifinale: Gruppe 31F: 31M: Indledende: Semifinale: Gruppe Indledende: Semifinale: 3F1: M1: F1: Ved begynder/talent stävner kan en der hçrer til i 3F1 rykke ned til to i 33F1, gruppen tilmeldes 33F1 eller en der hçrer til i 3M1 rykke ned til to i 3M1, gruppen tilmeldes 3M1. 3M1: Musik/Fri Damer / Herrer Gruppe M1: Showbreak Damer / Herrer Gruppe 61M1: Han-Bon Damer / Herrer Gruppe 5101: Speedbreak Damer / Herrer Gruppe 71M1: 1 = Il jang 5 = Oh jang 9 = Koryo 13 = Sipjin = Yi jang 6 = Yook jang 10 = Keumgang 1 = Jitae 3 = Sam jang 7 = Chil jang 11 = Taebaek 15 = Cheonkwon = Sah jang 8 = Pal jang 1 = Pyongwon 16 = Hansoo Hans Majlinder - - Tlf.nr.: Telefon tid tirsdag og onsdag kl. 17 til, samt torsdag og fredag får stävne kl. 17 til 3

4 Holdleder vejledning ved DTaF teknikstävner pr. 1. juli 010 Alle klubber skal op til teknikstävnet meddele DTaF StÄvneadministrator(STA), hvem der er klubansvarlig for tilmeldinger, Ändringer og afbud for deltagerne til stävnet. Det er den klub ansvarlige der kan tilmelde deltagere til TeknikstÄvner i Danmark Deltagere skal spçrge deres klubansvarlige vedrçrende stävner. Åndring af de udsendte klubsedler: Det er holdlederens opgave, at kontrollere alle klubbens oplysninger og at kontrollere at klubbens deltagere er korrekt placeret, Ändringerne sendes til STA, indenfor de fastsatte frister. Holdleder skal väre tilmeldt DTaF SMS service. Der vil ikke kunne ske Ändringer lçrdag af det udsendte materiale. StÄvnedag: Ved holdledermçde er det en holdleder fra hver klub der må mçde op. Det er kun på dagen registrerede holdledere der kan forespçrge ved stävneleder(stl) Protester kan kun afleveres af dagens registrerede holdledere Afbud skal komme fra holdleder. SÅfremt anvisninger fra den ansvarlige fra DTaF ikke fçlges, diskvalificeres/bortvises deltager/holdleder og der sker indberetning til STA. Hans Majlinder - - Tlf.nr.: Telefon tid tirsdag og onsdag kl. 17 til, samt torsdag og fredag får stävne kl. 17 til 3

5 Gebyr og deltagerpolitik i forbindelse med stävner Gebyr for manglende licens: Gebyr for manglende pas: Gebyr for manglende eller ikke vellignende pasbillede: Politik ved indvejning kamp: Gebyr for skift af klasse i kamp: Gebyr for skift af klasse/gruppe/figur i teknik: Gebyr ved for sen tilmelding: 1. gang i et licensçr: Gebyr og advarsel samt markering i pas. Betales gebyr ikke mistes deltagelsen i stävnet og pas inddrages, hvorefter sekretariatet orienteres/tilsendes pas. Pas returneres til klub efter betaling af licens.. gang i et licensçr (checkes ved markering i pas): Afvisning af tilmelding. Opstillingsgebyr mistes. Pas inddrages, hvorefter sekretariatet orienteres/tilsendes pas. Pas returneres til klub efter betaling af licens. Dispensationsmulighed omkring licensperiodes start f.eks. 1/1-31/1 af hensyn til evt. arbejdspres i sekretariat. Det skal dog dokumenteres at indbetaling er sket til forbundet ved forevisning at kvittering. Ved manglende licens resten af Çret, vil udskrift fra forbundets medlemskartotek accepteres som dokumentation for at licens er betalt. Gebyr og advarsel. Person skrives pç liste af stävneledelsen. Ved manglende foto opkräves kr. 100,- Ved ikke vellignende pasbillede gives advarsel 1. gang og gebyr som ved manglende billede. gang. VÄgten for bårn og juniorer ved fårste indvejning er den for stävnet gäldende, der kan ikke vejes ind igen. Undtaget er dog internationale stävner ved DTaF regi, hvor WTF regler fålges. det gälder pt.wctt og ISO er kan forsåge ny indvejning 1 gang. Anden vejning er den gäldende. Undtaget er dog internationale stävner ved DTaF regi, hvor WTF regler fålges. Senest 5 dage (mandag) får stävne: 50% af tilmeldingsgebyr dage til stävnedag: 100% af tilmeldingsgebyr BÅrn og juniorer er gebyr fri ved vägtskift Der betales gebyr ved skift af vägtklasse for seniorer. Gruppeskift ved manglende modstandere er gebyrfrit. Senest 5 dage (mandag) får stävne: 50% af tilmeldingsgebyr dage til stävnedag: 100% af tilmeldingsgebyr Der betales gebyr ved skift af vägtklasse for seniorer. Gruppeskift ved manglende modstandere er gebyrfrit. Figurskift 6 dage får og til stävnedag 50% af tilmeldingsgebyr 100 % af tilmeldingsgebyr, sçfremt tilmelding sker efter stävnets sidste tilmeldings dato. Dog max kr. Tilmelding foretages via stävneadministrator. StÄvnelederen kan afvise eftertilmelding bl.a. hvis dette vil medfåre at der skal bruges flere baner for at stävnet kan afvikles inden for Hans Majlinder - - Tlf.nr.: Telefon tid tirsdag og onsdag kl. 17 til, samt torsdag og fredag får stävne kl. 17 til 3

6 Gebyr ved protest: Manglende deltagergebyr ved ståvner: Registrering af advarsler: Registrerings politik ved teknik ståvner: Venteliste administration: Tilbagebetaling af deltagergebyr: Indbydelse til tidsrammerne. Ved teknikstävner kan eftertilmelding ogsç afvises, hvis endelig tidsplan med räkkefålge for grupper er lavet. Ved indgivelse af protest, betales et gebyr pç 00 kr. Gebyr tilbagebetales sçfremt protesten godkendes. Ved afvisning af protest tilbage betales gebyret ikke. Protest skal afleveres skriftligt pç DTaF s officielle skema til protester. SÇfremt deltagergebyr og evt. betaling for overnatning til arrangårklub ikke er betalt, senest en uge efter sidste tilmeldingsfrist, vil stävneadministrator rykke medlemsklub for den manglende betaling. Et gebyr opkräves af klubben ved stävne indvejning / registrering. SÇfremt der ikke er betalt 1 uge får stävne, kan stävneadministratoren afvise stävne deltagelse. Forseelser der kun giver advarsel ved 1. gangs forseelse registreres pç stävne pcüerne, sçledes efterfålgende stävnelederen kan se og 1. advarsel er givet. Klubber/deltagere der ikke har afleveret pas og dermed er registreret inden lårdag kl senest, slettes af deltagerlisten og mister deltagergebyret. StÄvneadministrator kan til et stävne, fastsätte et max antal stävne deltagere. Tilmelding vil sçdanne tilfälde väre efter fårst til målle princippet. Deltagere der kommer pç venteliste fçr besked via fra stävneadministrator. Senest 1 uge efter sidste tilmeldingsfrist, skal arrangårklub have tilmeldingsgebyr i hände, efter denne dato vil deltagere der ikke er betalt for, blive flyttet bagerst pç ventelisten. Ventelisten administreres af DTaF s stävne administrator, alle spårgsmçl omkring ventelisten skal rettes til stävneadministrator. Ved afbud indtil 8 dage får stävne, refunderes hele deltagergebyret, ved senere afbud refunderes deltagergebyr ikke. Dog refunderes deltagergebyr sçfremt der ikke er en modstander til stävnet. StÄvnelederen / StÄvneadministratoren. Kontrol/opkrÅvning foretages af: GebyrfastsÅttelse: Gebyr Kr. 00,00 (IKKE incl. licens!!!) Gebyret er fastsat af hovedbestyrelsen. Godkendt af Dansk Taekwondo Forbunds Hovedbestyrelse den 1/ Hans Majlinder - - Tlf.nr.: Telefon tid tirsdag og onsdag kl. 17 til, samt torsdag og fredag får stävne kl. 17 til 3

7 Start kort til DTaF teknik stçvner i Danmark Skema udfyldes og sendes til DTaF stçvneadministrator Evt. spärgsmål kan desuden besvares på tlf man til tor efter kl. 17 GÇldende teknik regler kan findes her: StÄvne Dato Sidste tilmelding Klub Navn Telefon mobil INDIVIDUEL Nummer: Gruppe: Fornavn Efternavn:

8 MIX PAR: Gruppe: Fornavn Efternavn: SYNKRON PAR: Gruppe: Fornavn Efternavn: MUSIK / FRI Nummer: Gruppe: Fornavn Efternavn: 1 M1 M1 3 M1 M1 5 M1

9 HAN-BON PAR: Gruppe: Fornavn Efternavn: SHOWBREAK Nummer: Gruppe: Fornavn Efternavn: 1 61M1 61M1 3 61M1 61M1 5 61M1 SPEEDBREAK Nummer: Gruppe: Fornavn Efternavn: 1 71M1 71M1 3 71M1 71M1 5 71M1

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Hvem kan komme ind i Tabulex Børn? Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere Hundeweb Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse)...6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm ReglementforUngdomsklassifikationenibadm inton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Forbundsmappe Afsnit 12 Børne- og ungdomsbestemmelser Sæson 2015 Dato Ændringer 08/28-02-2012 Efter konference og ny opsætning 28-03-2012 12.10 og 12.11 tilrettet 11-04-2012 12.11.13

Læs mere

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Log ind... 2 Glemt kodeord... 2 Ny bruger... 2 Tilmeld dig et møde... 3 Arrangementsdetaljer... 4 Valg af priser og ydelser... 5 Valg af betalingsadresse...

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere