Rigtig SQL Programmering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigtig SQL Programmering"

Transkript

1 Rigtig SQL Programmering 1

2 SQL i Rigtige Programmer Indtil nu har vi brugt SQL direkte i kommandolinje promt/gui program, hvor vi kan lave forespørgsler til databasen I virkeligheden: Programmer kontakter databasen og ikke os. 2

3 Valgmuligheder 1. Kode gemt I databasen selv I et specielt programmeringssprog til det (PSM, PL/pgsql) 2. SQL statements embedded i et host language (fx. C) 3. Værktøjer til at tillade conventionelle programmeringssprog adgang til en database (fx. CLI, JDBC, psycopg2) 3

4 Stored Procedures PSM, eller persistent stored modules, tillader os at gemme procedures som database schema elements PSM = Et mix af conventionelle statements (if, while, etc.) og SQL Tillader os at gøre ting vi ikke kan i SQL alene 4

5 Procedures i PostgreSQL CREATE PROCEDURE <name> ([<arguments>]) AS $$ <program>$$ LANGUAGE <lang>; PostgreSQL tilllader functioner: CREATE FUNCTION <name> ([<arguments>]) RETURNS VOID AS $$ <program>$$ LANGUAGE <lang>; 5

6 Parametre for Procedures I modsætning til typiske navn-type par i sprog som Java, kan procedures bruge mode-navntype tripler, hvor mode kan være: IN = Input værdi, der ikke ændres OUT = funktionen ændrer værdien, men bruger den ikke (implicit retur-værdi) INOUT = Bruger og sætter værdien. 6

7 Exempel: Stored Procedure Lad os skrive en procedure, der tager to argumenter b and p, og tilføjer en tuple til Sells(bar, beer, price) der har bar = C.Ch., beer = b, og price = p Bruges af Cafe Chino til at putte ting på deres menu lettere 7

8 The Procedure CREATE FUNCTION ChinoMenu ( IN b IN p CHAR(20), REAL ) RETURNS VOID AS $$ INSERT INTO Sells VALUES( C.Ch., b, p); $$ LANGUAGE plpgsql; Begge parametre er read-only, dvs de ikke ændres Kodedelen: En enkelt indsættelse 8

9 Udfør procedure Brug SQL/PSM statement CALL, med navnet på den ønskede procedure og argumenter Exempel: CALL ChinoMenu( Eventyr, 50); Brug funktioner SQL udtryk, når typen af returværdi er anvendelig Bemærk: ingen CALL i PostgreSQL: SELECT ChinoMenu( Eventyr, 50); 9

10 Typer af PL/pgsql statements Return statement: RETURN <expression> returnerer værdien fra en funktion Ligesom i Java, RETURN afslutter funktionen Declare block: DECLARE <nave> <type> bruges til at erklære lokale variable Grupper af Statements: BEGIN... END Adskilt af semicoloner 10

11 Kinds of PL/pgsql statements Assignment statements: <variable> := <expression>; Eksempel: b := Od.Cl. ; Statement labels: Giv en statement et label ved at prefixe et navn og et colon 11

12 IF Statements Simpleste form: IF <condition> THEN <statements(s)> END IF; Add ELSE <statement(s)> hvis det er ønsket, som IF... THEN... ELSE... END IF; Yderligere med ELSEIF <statements(s)>: IF THEN ELSEIF THEN ELSEIF THEN ELSE END IF; 12

13 Eksenpel: IF Lad os vurdere barer ud fra hvor mange kunder de har, baseret på Frequents(drinker,bar) <100 kunder: upopulær customers: gennemsnitlig >= 200 customers: populær Functionen Rate(b) vurderer bar b 13

14 Example: IF CREATE FUNCTION Rate (IN b CHAR(20)) BEGIN END; RETURNS CHAR(10) AS $$ DECLARE cust INTEGER; Antal kunder i bar b cust := (SELECT COUNT(*) FROM Frequents WHERE bar = b); IF cust < 100 THEN RETURN unpopular ; ELSEIF cust < 200 THEN RETURN average ; ELSE RETURN popular ; END IF; Nested IF statement 14

15 Loops Basic form: <<<label>>> LOOP <statements> END LOOP; Exit fra et loop med: EXIT <label> WHEN <condition> 15

16 Eksempel: Exit fra Loop <<loop1>> LOOP... EXIT loop1 WHEN...;... END LOOP; Hvis statement her returnerer sand... ender vi her 16

17 Andre Loops WHILE <condition> LOOP <statements> END LOOP; Ekvivalent til: LOOP EXIT WHEN NOT <condition>; <statements> END LOOP; 17

18 Andre Loop FOR <name> IN <start> TO <end> LOOP <statements> END LOOP; Ekvivalent til: <name> := <start>; LOOP EXIT WHEN <name> > <end>; <statements> <name> := <name>+1; END LOOP; 18

19 Forespørgsler Generelle SELECT-FROM-WHERE forespørgsler er ikke tilladt i PL/pgsql Men der er tre måder at få svaret på en forespørgsel: 1.Forespørgsel der producerer en enkelt værdi kan bruges som expression I en assignment 2.SELECT... INTO 3.Cursors 19

20 Eksempel: Assignment Brug lokal variabel p og Sells(bar, beer, price), til at få prisen Cafe Chino sælger Odense Classic til: p := (SELECT price FROM Sells WHERE bar = C.Ch AND beer = Od.Cl. ); 20

21 SELECT... INTO En anden måde er ved at bruge INTO <variable> efter SELECT delen Eksempel: SELECT price INTO p FROM Sells WHERE bar = C.Ch. AND beer = Od.Cl. ; 21

22 Cursor En cursor er essentielt en tuple-variabel der indeholder allle tuplerne I resultatet fra en forespørgsel Erklær en cursor c : DECLARE c CURSOR FOR <query>; 22

23 Open/Close Cursor For at bruge cursor c, skal vi åbne den med: OPEN c; Det afvikler forespørgslen, og placerer resultatet i c, pegende på det første element Når vi er færdige med c, skal vi bruge: CLOSE c; 23

24 Hente Tupler Fra en Cursor For at hente den næste tupel fra cursor c, brug: FETCH FROM c INTO x 1, x 2,,x n ; Hvor x erne er en liste af variable, en for hver kolonne i resultatet for c c flyttes automatisk til den næste tupel 24

25 Stoppe Cursor Loops (1) Den typiske måde at bruge en cursor er at oprette et loop, med en FETCH statement, og gøre noget med hver tuple Det specielle er at der skal stoppes når der ikke er flere tupler 25

26 Stoppe Cursor Loops (2) Mange operationer returnerer hvis en række er fundet, ændret, indsat eller slettet (SELECT INTO, UPDATE, INSERT, DELETE, FETCH) I plpgsql, kan vi finde resultatet I en variabel: FOUND 26

27 Stoppe Cursor Loops (3) Strukturen af et cursor loop er: <<cursorloop>> LOOP FETCH c INTO ; IF NOT FOUND THEN EXIT cursorloop; END IF; END LOOP; 27

28 Eksempel: Cursor Lad os skrive en procedure der undersøger Sells(bar, beer, price), hæver prisen med 10, for alle øl på Cafe Chino der sælges under 30 Kunne skrives som en simpel UPDATE, men jeg mangler et bedre (simpelt) eksempel 28

29 Needed Declaration CREATE FUNCTION RaisePrices() RETURNS VOID AS $$ DECLARE thebeer CHAR(20); theprice REAL; c CURSOR FOR (SELECT beer, price FROM Sells WHERE bar = C.Ch. ); Bruges til at holde beer-price par når vi itererer cursor c Returnerer Cafe Chino s pris liste 29

30 Procedurens kode BEGIN OPEN c; <<menuloop>> LOOP FETCH c INTO thebeer, theprice; EXIT menuloop WHEN NOT FOUND; IF theprice < 30 THEN UPDATE Sells SET price = theprice + 10 WHERE bar = C.Ch. AND beer = thebeer; END IF; END LOOP; CLOSE c; END;$$ LANGUAGE plpgsql; Check hvis den seneste FETCH ikke fandt en tupel Hvis Cafe Chinos pris er mindre end 30 for øllen, hæv prisen med 10 30

31 Tuple-Valued Variables PL/pgsql tillader en variabel x at have tuple type x R%ROWTYPE giver x typen of R s tupler R kan være enten en relation eller en cursor x.a giver værdien af componenten for attribut a i tuplen x 31

32 Eksempel: Tuple Type Gentagelse af RaisePrices() med variablen bp af typen beer-price par CREATE FUNCTION RaisePrices() RETURNS VOID AS $$ DECLARE CURSOR c IS SELECT beer, price FROM Sells WHERE bar = C.Ch. ; bp c%rowtype; 32

33 RaisePrices() brug af bp BEGIN OPEN c; LOOP FETCH c INTO bp; EXIT WHEN NOT FOUND; IF bp.price < 30 THEN UPDATE Sells SET price = bp.price + 10 WHERE bar = C.Ch. AND beer = bp.beer; END IF; END LOOP; CLOSE c; END; Elementerne i bp tilgåes med. Og attribut-navn 33

34 Database-Connection Libraries 34

35 Host/SQL Interfaces Via Libraries Den tredje tilgang til at forbinde databaser til conventionelle programmeringssprog er at bruge biblioteker 1. C + CLI 2. Java + JDBC 3. Python + psycopg

36 3-lags arkitektur En typisk opsætning i arkitektur med databaser har tre lag: 1. Web servere Kommunikerer med brugeren. 2. Application servere Håndterer business logic 3. Database servere Håndterer hvad app serverne har brug for fra databasen 36

37 Eksempel: Amazon Databasen indeholder information om produkter, kunder, etc. Business logic inkluderer ting som Hvad skal jeg gøre når nogen klikker på checkout? Svar: Vis Hvordan vil du betale? skærmbilledet 37

38 Environments, Connections, Queries Database er, i mange DB-access languages, et environment Database servere tilbyder et antal connections, så app servere kan udføre forespørgsler og lave opdateringer App serveren afsender statements: typisk forespørgsler og ændringer 38

39 JDBC Java Database Connectivity (JDBC) er et library for adgang til sin DBMS med Java som host language >200 drivere tilgængeligt: PostgreSQL, MySQL, Oracle, ODBC,

40 Making a Connection import java.sql.*;... Statisk loaded URL for databasen, brugernavn og password The JDBC classes Class.forName( org.postgresql.driver ); Connection mycon =... DriverManager.getConnection( ); Driver for postgresql; 40

41 URL for PostgreSQL database jdbc:postgresql://<host>[:<port>]/<database >?user=<user>& password=<password> Alternativt brug getconnection variant: getconnection( jdbc:postgresql://<host>[:<p ort>]/<database>, <user>, <password>); DriverManager.getConnection( jdbc:postgre sql:// :5434/postgres, petersk, geheim ); På samme system: 'localhost' som ip adresse 41

42 Statements JDBC udbyder to klasser: 1. Statement = et objekt der kan acceptere en string der er et SQL statement og kan udføre denne forespørgsel 2. PreparedStatement = et objekt der har et tilhørende SQL statement klar til at udføre 42

43 Oprette Statements Connection klassen har metoder til at oprette Statement og PreparedStatement Statement stat1 = mycon.createstatement(); PreparedStatement stat2 = mycon.preparestatement( ); SELECT beer, price FROM Sells + WHERE bar = C.Ch. createstatement returnerer et Statement. preparestatement med argument returnerer et PreparedStatement 43

44 Afvikle SQL Statements JDBC skelner mellem forespørgsler og modifikationer, som den kalder updates Statement og PreparedStatement har hver methoderne executequery og executeupdate For Statements: et argument SQL der skal udføres For PreparedStatements: ingen argument 44

45 Eksempel: Update stat1 er et Statement Vi kan indsætte tupler således: stat1.executeupdate( ); INSERT INTO Sells + VALUES( C.Ch., Eventyr,30) 45

46 Eksempel: Forespørgsel stat2 er et PreparedStatement indeholdende SELECT beer, price FROM Sells WHERE bar = C.Ch. executequery returnerer et object of klassen ResultSet (kommer) Forespørglen udføres ved: ResultSet menu = stat2.executequery(); 46

47 Eksempel: Forespørgsel stat2 er et PreparedStatement indeholdende SELECT beer, price FROM Sells WHERE bar = C.Ch. executequery returnerer et object of klassen ResultSet (kommer) Forespørglen udføres ved: ResultSet menu = stat2.executequery(); 47

48 ResultSet Et objekt af typen ResultSet minder om en cursor Methoden next() peger cursor til næste tupel Første gang next() udføres, peges på første tupel Hvis der ikke er flere tupler returnerer, vil next() returnere false 48

49 Tilgå elementer i tupler Når et ResultSet refererer til en tupel, kan vi få elementerne med metoder på ResultSet Methoden getx (i ), hvor X er en type, og i er elementets number, returneres værdien af det element Værdien skal have type X 49

50 Eksempel: Tilgå elementer Menu = ResultSet for SELECT beer, price FROM Sells WHERE bar = C.Ch. Tilgå beer og price fra hver tupel med: while (menu.next()) { } thebeer = menu.getstring(1); theprice = menu.getfloat(2); /* Gør moget med dem */ 50

51 Important Details Reusing a Statement object results in the ResultSet being closed Always create new Statement objects using createstatement() or explicitly close ResultSets using the close method For transactions, for the Connection con use con.setautocommit(false) and explicitly con.commit() or con.rollback() If AutoCommit is false and there is no commit, closing the connection = rollback 51

52 Et sidespring: SQL Injection SQL queries er ofte sammensat af programmer Disse queries kan have modtaget input fra brugerne Hvis man ikke passer på, kan det skabe yderst uventede resultater, når de afvikles 52

53 Eksempel: SQL Injection Relationen Accounts(name, passwd, acct) Web interface: Få name og password fra brugereb, gem i string n og p, udfør forespørgslen, vis account number s.executequery("select name, acct FROM accounts WHERE name = '" + navn + "' AND password= '" + password + "';"); 53

54 User (Der ikke er Bill Gates) Name: gates -- Kommentar i PostgreSQL Password: who cares? Your account number is

55 Den udførte forespørgsel SELECT acct FROM Accounts WHERE name = gates -- AND passwd = who cares? Behandlet som kommentar! 55

56 Resume 7 Det ved vi noget om nu: Stored Procedures, PL/pgsql Declarations, Statements, Loops, Cursors, Tuple Variables 3-lags arkitektur, JDBC 56

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007 Notater til Avancerede Databaser Vidar Jon Bauge 2007 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 1 af 65 Indholdsfortegnelse Datamodellering med ER-diagrammer...5 Entiteter...6 Attributter...6 Entitetstyper

Læs mere

Indhold. 3 Language Pattern 14 3.1 Motivation... 14 3.2 Problem... 14 3.3 Løsning... 14

Indhold. 3 Language Pattern 14 3.1 Motivation... 14 3.2 Problem... 14 3.3 Løsning... 14 Indhold 1 Brugsmønster #07 Køb af rejser 3 1.1 Analyse af brugsmønster billetkøb........................ 3 1.2 Design af billetautomat.............................. 4 1.2.1 Distribueret model.............................

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003)

ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003) ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003) 1 Active Server Pages...2 2 Sprog...2 3 Struktur...2 3.1 Installation af web server...2 3.2 Forskel på CGI og ASP...2 3.3 Første termer...2 3.4

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 3 3. Analyse... 4 3.1. Databasedesign... 5 3.1.1. Hvilke data... 5 3.1.2. Standard spørgsmål... 7 3.1.3. Primærnøgler...

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25

Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25 Ressourcekatalog Christian Glantz Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone +45 45253351,

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

Simulering af menneskelig opførsel i en grafbaseret repræsentation af et virkeligt scenarie

Simulering af menneskelig opførsel i en grafbaseret repræsentation af et virkeligt scenarie Simulering af menneskelig opførsel i en grafbaseret repræsentation af et virkeligt scenarie Mikkel Kaas Pedersen Kongens Lyngby 2012 IMM-B.eng-2012-35 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical

Læs mere

Videregående programmering i Java

Videregående programmering i Java Videregående programmering i Java Dag 3 Skabende designmønstre Skabende designmønstre: Fabrikeringsmetode/Fabrik, Singleton, Abstrakt fabrik (Toolkit), Prototype, Objektpulje Eksempel: Forskellige slags

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

System/produkt designdokument for Danish Rox

System/produkt designdokument for Danish Rox System/produkt designdokument for Danish Rox Dansk Beton Revisions historie Dato Version Beskrivelse Forfatter 2009-12-18 1.0 Her blev vores rapport helt færdig. Gruppe 2 0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...

Læs mere

UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM. Morten Feldthaus. Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43

UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM. Morten Feldthaus. Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43 UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM Morten Feldthaus Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4 April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www..dk #11 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde:14.

Læs mere

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller flag:...6 Gennemgang af programmet Test:...8 Signaturer

Læs mere

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen!

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! v./stegemüller & Sepstrup Side 1 09-04-2007 Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! Vi beskriver ret detaljeret, hvordan du kommer fra dit regneark med informationer fra gravsten til en hjemmeside,

Læs mere

Introduktion til Regin XML og Web services

Introduktion til Regin XML og Web services Introduktion til Regin XML og Web services Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering 17. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Dansk Museums Dokumentations Standard... 3 3 Introduktion

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Spil til undervisning Et computerspil til matematikundervisning i folkeskolen

Spil til undervisning Et computerspil til matematikundervisning i folkeskolen Mads Lundt, s103439 Spil til undervisning Et computerspil til matematikundervisning i folkeskolen Software teknologi projekt Juni 2013 Mads Lundt, s103439 Spil til undervisning Et computerspil til matematikundervisning

Læs mere

April 2004 Nr 23, Årgang 5 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk

April 2004 Nr 23, Årgang 5 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk April 2004 Nr 23, Årgang 5 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #23 NYHEDER 12 Finalist i Stockholm Challenge Safra Catz sælger Oracle-aktier OAS består J2EE 1.4 kompatibilitetstest

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere