Eksamen, DSDS, efterår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamen, DSDS, efterår 2008"

Transkript

1 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler. Eksamen er skriftlig, fire timer (9-13), og den bedømmes fra 0 til 100 procent. Eksamen består af fem hovedeopgaver, der alle ønskes løst. Skriv med kuglepen og kun på den ene side af papiret. Et godt råd: Gennemlæs opgavesættet inden du begynder at besvare de enkelte opgaver. Du bestemmer selv, om du benytter HTML eller XHTML, bare vær konsekvent Introduktion I dette eksamenssæt skal du implementere dele af det fiktive system er en databasestyret portal, hvor ejendomsmæglere kan sætte deres lejligheder til salg. Brugere kan oprettes i systemet og få sendt en mail, når der kommer nye lejligheder i den region, de er tilknyttet. Tanken er, at når en ejendomsmægler tilføjer en ny lejlighed i en region, eksempelvis Bornholm, modtager alle brugere, der er tilknyttet regionen, en mail. Systemet er kun et udkast og er foreløbigt kun tiltænkt administratorere. Almidelige besøgende har således ikke adgang, og nye brugere kan kun oprettes af administratoren. Adresse: Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, Danmark. 1

2 2 Figur 1 viser et site-map for det ønskede system. index.php add_user.php insert_user.php Figur 1: Site-map for det web-baserede system. Et screenshot (kasser) i diagrammet angiver sider, brugeren kan se i systemet. Sidernes navne er angivet ovenfor hvert billede. En ikkeannoteret pil i diagrammet angiver, at en bruger kan klikke på et link i en side for at springe til en anden side. En annoteret pil i diagrammet angiver, at brugeren ved at klikke på en knap forårsager, at php-scriptet annoteret på pilen bliver kørt på serveren, og at php-scriptet videresender brugeren til en ny side.

3 3 Baggrund: Filen index.php indeholder en liste over alle lejligheder i systemet. For hver lejlighed er der et link til show flat.php (ikke med på Figur 1) og et link til add user.php Filen add user.php indeholder en form, hvor administratoren kan oprette brugere, formens indhold sendes til insert user.php Filen insert user.php tjekker indtastningerne og angiver fejlmeddelelser eller indsætter brugeren. Bemærk: I det følgende antages det, at funktionerne error, mydb connect, html header, html footer, check text, check og check int er tilgængelige i filen utilities.php. Alle funktioner, du bliver bedt om at lave i dette eksamenssæt, er ligeledes tilgængelige i filen. mydb connect: tager ingen argumenter og opretter forbindelse til systemets database. error: tager en streng som argument. Strengen udskrives og funktionen kalder exit, der stopper programmet. check int: tager et tal som argument og tjekker, om det er et gyldigt heltal. Er det ikke kaldes funktionen error og programmet stopper. check text: tager en streng som argument og tjekker om strengen indeholder skadelige dele. Gør den det, kaldes funktionen error og programmet stopper. check tager en streng som argument og tjekker om det er en gyldig . Er det ikke kaldes funktionen error og programmet stopper. Koden for html header og html footer: function html_header($title){ echo "<html><head> <title>$title</title> </head><body> <h1>$title</h1>"; } function html_footer(){ echo "</body></html>"; }

4 4 Opgave 1 (15 procent) - HTML Opgave 1.1 (7 procent) Lav HTML-koden for formen, svarende til add user.php fra Figur 1. Besvarelsen skal have formen: <form>... </form> Bemærk: Layoutet i formen er ikke relevant, tekstuelle beskrivelser er ligeledes ikke nødvendige. (eks. Adgangskode: eller Brugernavn ) Der er følgende krav til formen. Formens action attribut skal have værdien insert user.php, og formens metode skal være post Formen indeholder fem formelementer Et text felt med name attributten sat til name Et text felt med name attributten sat til Et password felt med name attributten sat til pass Et select felt med name attributten sat til regionid. Select elementet indeholder to option-elementer: Første element har value 1 og værdien Bornholm og skal være valgt Første element har value 2 og værdien Stor København Et submit felt med value attributten sat til Gem bruger Bemærk: På billedet i figur Figur 1 er select menuen foldet ud Opgave 1.2 (8 procent) Lav HTML-koden for tabellen, svarende til index.php Bemærk: Hver række indeholder et læs mere link, der peger på show flat.php. Linket sender et flatid med (a la show flat.php?flatid=2) Farver og lignende er ikke nødvendige

5 5 Første række har flatid 2, anden række flatid 3 og tredie række flatid 1 Opgave 2 (20 procent) - PHP Opgave 2.1 (7 procent) Funktionen sqm price regner kvadratmeterprisen ud på lejligheder, og returnerer tallet rundet af til en (1) decimal. Funktionen tager to argumenter, antallet af kvadratmeter og lejlighedens pris. Funktionen skal benytte funktionen number format til at runde af og præsenterer tallet med danske decimaler. Dvs.,(komma) som kommaseperator og.(punktum) som tusinde seperator. Skriv funktionen sqm price Hint: number format tager fire argumenter, tallet der skal formateres, antallet af decimaler, kommaseperator og tusindeseperator Opgave 2.2 (7 procent) Baggrund: Når systemet er færdigt skal brugerne kunne bedømme de enkelte lejligheder, og for at gøre rettelser lettere ønskes en funktion, der bygger en rate form. Lav funktionen rate it. Funktionen tager et argument, et id (flatid) på den lejlighed, der bliver bedømt. Funktionen skal udskrive en form med fem radioknapper (med værdierne 1 til 5), til dette skal der benyttes en løkke. Formens action skal være rate it.php, og method skal være post. Formen skal indeholde et hidden felt med name-attributten sat til flatid og value sat til det argument, funktionen modtager. Radioknappernes name-attribut skal være rating Formen skal derudover have en submit knap.

6 6 Opgave 2.3 (6 procent) Skriv funktionen send mail. Funktionen tager tre argumenter; Modtagerens adresse, en overskrift (subject) og selve teksten i mailen (body). Funktionen skal sende en mail med subject og body til modtageren. Mailen skal sendes fra mailadressen Hvis det lykkes at afsende en mail, skal der returneres true, ellers returneres false Hint: Du får brug for PHP funktionen mail For at sætte afsenderen skal du benytte mail-funktionens fjerde parameter. Opgave 3 (10 procent) - Regulære Udtryk Bemærk: Det forventes, at du benytter ˆ og $, hvor det er relevant Opgave 3.1 (5 procent) Skriv et regulært udtryk, der matcher heltal, der er større eller lig med (halvtredstusinde) Udtrykket skal således matche tallene og 89662, men ikke eller 56 Opgave 3.2 (5 procent) Skriv et regulært udtryk, der matcher danske postnumre, her begrænset til tal mellem 1000 og 9999

7 7 Opgave 4 (25 procent) - SQL / Datamodel Baggrund: Datamodellen for systemet er angivet i Figur 2 som et ER-diagram. price sqm rooms floor description submitteddate zip agentid flats address agentid name agents www regionid flatid userid name regionid name regions users pass regionid Figur 2: E/R-diagram for systemet. De firkantede kasser angiver entiteterne (tabellerne), og de ovale cirkler angiver attributter (felter), tilknyttet de enkelte tabeller. En-til-mange relationer er angivet med kragefødder. Tabellerne regions, agents og users er oprettet i MySQL med følgende SQL-kommandoer: CREATE TABLE regions ( regionid INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(250) ) ENGINE=InnoDB; INSERT INTO regions VALUES (, Bornholm ), (, Stor København ); CREATE TABLE agents ( agentid INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), www VARCHAR(255) UNIQUE ) ENGINE=InnoDB;

8 8 INSERT INTO agents VALUES (, Home, ), (, DanBolig, ), (, EDC, ); CREATE TABLE users ( userid INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(250), VARCHAR(250) UNIQUE, pass VARCHAR(40), regionid INT, INDEX(regionid), FOREIGN KEY (regionid) REFERENCES regions(regionid) ) ENGINE=InnoDB; INSERT INTO users (name, ,pass,regionid) VALUES ( Anders, andersshh, 1), ( Betty, bettyshh, 2), ( Carl, carlshh, 1); Opgave 4.1 (5 procent) Konstruér en SQL-kommando til at oprette tabellen flats. Tabellen skal have følgende felter: flatid skal være af typen INT, være primær nøgle og benytte AUTO INCREMENT regionid skal være af typen INT og referere til feltet regionid i tabellen regions agentid skal være af typen INT og referere til feltet agentid i tabellen agents zip skal være af typen INT og må højest være på 4 tegn description skal være af typen TEXT sqm skal være af typen INT og må højest være på 3 tegn price skal være af typen INT rooms skal være af typen INT og må højest være på 2 tegn floor skal være af typen VARCHAR og må højest være på 30 tegn submitteddate skal være af typen DATE address skal være af typen TEXT

9 9 Opgave 4.2 (5 procent) Konstruér INSERT-kommandoer, der indsætter følgende relationer/lejligheder i tabellen flats: 4 værelser, 120 kvm, 2 sal tv, i storkøbenhavn, med postnummer 2100, adressen Østerbrogade 23, kroner, sat til salg af EDC 1 værelse, 44 kvm, 3 sal th, på Bornholm, med postnummer 3720, adressen Vestermarievej 17, kroner, sat til salg af Home 7 værelser, 230 kvm, 1 & 2 sal tv, i storkøbenhavn, med postnummer 2200, adressen Fensmarkgade 24, kroner, sat til salg af DanBolig Bemærk: Du bestemmer selv om du vil løse ovenstående som en eller flere kommandoer. Du kan benytte MySQL s NOW() funktion til datoen. Beskrivende tekst (feltet description) vælger du selv. Opgave 4.3 (5 procent) Skriv en SQL-kommando, der henter alle mæglere (name), der ikke har nogle lejligheder tilknyttet i tabelen flats. Hint: Du kan blandt andet få brug for COUNT et LEFT JOIN og en HAVING betingelse. Du må gerne hente andre felter end name. Opgave 4.4 (5 procent) Skriv en SQL-kommando, der henter alle lejligheder (flats.flatid) samt navnet på mægleren der sælger lejligheden (agents.name). Der ønskes kun lejligheder der; har postnummeret 2200, koster under en halv million (500000) og har tre eller flere værelser. Opgave 4.5 (5 procent) Vis i tabelform outputet fra SQL-kommandoen i opgave 4.4

10 10 Opgave 5 (30 procent) - Web Service Opgave 5.1 (7 procent) Baggrund: index.php er oversigten over alle lejligheder i systemet og er bygget ud fra følgende SQLkommando: SELECT flatid, zip, sqm, price, regions.name AS rname, agents.name AS aname FROM flats, agents, regions WHERE regions.regionid=flats.regionid AND agents.agentid=flats.agentid ORDER BY submitteddate DESC Skriv hele scriptet index.php Bemærk: Scriptet modtager ingen formvariable. Funktionerne html header og html footer skal benyttes. Funktionen sqm price skal benyttes til at udregne og formatere kvadratmeter prisen. Du skal selv inkludere nødvendige filer. Baggrundsfarver er ikke nødvendige. I stedet for at skrive/kopiere hele SQL en, kan du bare benytte "SELECT..." Opgave 5.2 (7 procent) Skriv funktionen delete agent. Funktionen tager ét argument. Et agentid. Funktionen skal slette passende rækker i databasen ud fra agentid. Hint:

11 11 Husk, agentid forekommer i to tabeller, og agentid i tabellen flats peger på (references) agentid i tabellen agents Opgave 5.3 (8 procent) Baggrund: Scriptet insert user.php modtager formvariabler fra add user.php. Hvis adressen ikke findes allerede, indsættes en række i tabellen users, og der sendes en mail til den nye bruger Skriv scriptet insert user.php Hint: Du skal selv inkludere nødvendige filer. Forslag til fremgangsmåde 1. Tjeck formvariabler 2. Tjeck om mailen allerede findes, og kald funktionen error, hvis den gør 3. Indsæt en række i tabellen 4. Send en mail med adgangskoden ved hjælp af funktionen send mail fra opgave Send brugeren tilbage til index.php ved hjælpe af funktionen header Opgave 5.4 (8 procent) Baggrund: Den nuværende struktur tillader kun, at en bruger kan abonnere på én region af gangen. Feltet i tabellen users er unik, så man kan kun tilmelde sig en gang, og referencen regionid i tabellen users kan kun pege på en region.

12 12 Kom med et eller flere forslag til, hvordan systemet kunne udvides, så man kunne implementere et smartere mail system. Bemærk: Der ønskes en kort diskussion af løsningen, ikke en fuld implementering. Opgaven må gerne besvares med et ER-diagram

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester MulB13e, gruppe 4 September 2014 http://www.designduck.dk/cph/trorodvin create table costumers ( cno INT(4) Primary key AUTO_INCREMENT, cname VARCHAR(30)

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 3 3. Analyse... 4 3.1. Databasedesign... 5 3.1.1. Hvilke data... 5 3.1.2. Standard spørgsmål... 7 3.1.3. Primærnøgler...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere!

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere! Indledning Dette projekt gik ud på, at designe og udvikle en hjemmeside til en kunde, som havde et problem med deres hidtidige løsning. Der skulle hermed laves en rapport, som forklarede problemet bag

Læs mere

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen!

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! v./stegemüller & Sepstrup Side 1 09-04-2007 Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! Vi beskriver ret detaljeret, hvordan du kommer fra dit regneark med informationer fra gravsten til en hjemmeside,

Læs mere

Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst

Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst Lav ved hjælp af teksteditor og browser en webside, der indeholder elementer som den herunder - tilføj desuden din udgave af hjemmeside

Læs mere

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely

http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely http://bysileha.com/rate/home.php Gruppe nr. MULB2, Multimediedesign 3. semester hold B. Tue Becher Jesper Hinchely Amanda Lindschouw - cph-al144@cphbusiness.dk http://ahldesign.dk/learningthird.html Michelle

Læs mere

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html 2. semester - 3. projekt Interaktionsudvikling - en fortsættelse af projekt 2 - CUPCAKES Mul B - Cphbusiness - 2014 Link til website: www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html Gruppe 7 Camilla Mia Poulsen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Historisk Dynamisk Danmarks Kort

Historisk Dynamisk Danmarks Kort Dynamisk Danmarks Kort & Historisk Dynamisk Danmarks Kort [Abdullah H Al-kasseb] [Studie nummer: s021181] [Løbenummer: IMM-Eng-2008-22] Forord. Denne rapport er udarbejdet for søndagsavisen, rapporten

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

KaBoo administratormanual

KaBoo administratormanual KaBoo administratormanual Version 1.0 - Udgivet 27/7 2010 KaBoo Administratormanual Når du skal administrere KaBoo Denne manual beskriver de funktioner du har behov for, når du skal administrere KaBoo.

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007

Notater til Avancerede Databaser. Vidar Jon Bauge 2007 Notater til Avancerede Databaser Vidar Jon Bauge 2007 Datamatikeruddannelsen forår 2007 Side 1 af 65 Indholdsfortegnelse Datamodellering med ER-diagrammer...5 Entiteter...6 Attributter...6 Entitetstyper

Læs mere

IT UNIVERSITET I København DYNAMISK WEBDESIGN

IT UNIVERSITET I København DYNAMISK WEBDESIGN IT UNIVERSITET I København DYNAMISK WEBDESIGN Lavet af: Roksana TadayonEslamy E-mail:Rota@itu.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Problems art... 3 1.3 Afgrænsninger... 3-4 2.

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere