1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre"

Transkript

1

2 Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give dig den frihed og livskvalitet som produktet er designet til. Skulle der opstå spørgsmål eller andet er du til hver en tid velkommen til at kontakte os, eller din forhandler. Instrumentbord. Din scooter er forsynet med et af nedenstående to instrumentborde : Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre 7: Blink til højre 8: Speeder til baglæns kørsel 9: Horn 10: Justering af topfart 11: Lyskontakt 12: frikobling af motor 13: katastrofeblink

3 Gennemgang af instrumentbordets funktioner: 1: Batteriindikator Scooterens batteriindikator viser hvor meget strøm der er tilbage på scooterens batteri. Ved fuld opladning vil alle lamper lyse på indikatoren som det er vist her til venstre. Efter som strømmen opbruges vil lamperne slukke én efter én begyndende fra højre. Når alle grønne og alle gule lamper er slukket, og kun de røde lyser, er det tid til genopladning af batteriet. Bemærk, når solen skinner kraftigt kan det se ud som om, at kun de røde lamper lyser. Skyg derfor altid for batteriindikatoren for korrekt aflæsning. Indikatoren tager udgangspunkt i øjebliksforbruget. Det vil sige, hvis du kører op af en stejl bakke hvor der bruges meget strøm, vil indikatoren kunne slukke lamperne hurtigt. Når du kommer op på toppen af bakken og forbruget falder igen, vil det være muligt at én eller to lamper vil tænde igen. Blinker batteriindikatoren når du tænder for din scooter er der opståen en fejl. Læs mere om fejlfinding bagerst i manualen. 2: Tændingsnøgle Din scooter leveres med to tændingsnøgler. For at tænde scooteren placeres nøglen i nøglehullet og drejes i urets retning.. Når scooteren er tændt vil den røde klarlampe lyse og batteriindikatoren vil lyse op. Bemærk Fra du har drejet nøglen, til du tager ved scooterens speeder skal der gå ca. 2 sekunder. 3: Stik til oplader For at åbne til scooterens ladestik drejes plastikdækslet til siden. Undgå at trække ud i dækslet. Læs mere op opladning under punktet opladning. 4: Kontakt til højt og lavt gear. Scooteren er udstyret med 2 gear. 1 højt gear og 1 lavt gear. Køres der i det lave gear vil scooteren halvere dens topfart og trækkraft. Dette kan anbefales indtil du har lært alle scooterens funktioner at kende. Benyttes højt gear vil scooterens motor yde dens maks. 5: Speeder til fremadkørsel. Trykkes denne speeder ind mod brugeren vil scooteren begynde at køre fremad. Bemærk hastigheden justeres trinløst. Det vil sige jo hårdere der trykkes på håndtaget, desto hurtigere vil scooteren køre fremad. Slippes håndtaget igen vil scooteren bremse. Jo hurtigere håndtaget slippes, desto kraftigere nedbremser scooteren. 6: Blink til venstre. Fig. 1. tryk på I på knappen og scooteren blinker til venstre. Tryk på midten for at slukke igen. Fig. 2. Tryk på knappen og scooteren blinker til venstre tryk igen for at slukke. 7: Blink til Højre.Fig. 1. tryk på II på knappen og scooteren blinker til højre. Tryk på midten for at slukke igen. Fig. 2. Tryk på knappen og scooteren blinker til højre tryk igen for at slukke.

4 Gennemgang af instrumentbordets funktioner: fortsat 8: Speeder til baglæns kørsel. Trykkes denne speeder ind mod brugeren vil scooteren begynde at bakke. Bemærk hastigheden justeres trinløst. Det vil sige jo hårdere der trykkes på håndtaget, desto hurtigere vil scooteren bakke. Slippes håndtaget igen vil scooteren bremse. Jo hurtigere håndtaget slippes, desto kraftigere nedbremser scooteren. 9: Horn Scooteren er forsynet med et lille horn. Tryk på knappen og en høj tone vil lyde. 10: Justering af fart. På denne knap er det muligt at justere scooterens tophastighed. Drejes knappen med uret øges scooterens mulige tophastighed. Bemærk skrues der ned så tophastigheden nedsættes, nedsættes også scooterens bremselængde og accelerationsevne. Dette kan anbefales når du køre på steder hvor pladsen er trang. 11: Lyskontakt Tryk på knappen for at tænde og slukke lyset. Bemærk der skal kun benyttes lys i lygtetændingstiden. Når scooteren står stille, vil der altid være lys i dens baglygter, for at indikere, at den står stille. 12: Frikobling af motor Denne knap benyttes hvis du ønsker at skubbe med din scooter. Funktionen findes kun på scootere med W motor. Fig. 1 tryk på knappen og hold den inde for at skubbe med scooteren. Fig. 2. Tryk på knappen og skub med scooteren tryk igen for at koble motoren til igen. 13: Katastrofeblink Tryk på knappen og scooterens katastrofeblink vil starte. Tryk igen for at slukke. Denne funktion findes kun på scootere med instrumentbord som på fig. 2.

5 Justering af sæde. Bemærk Det er ikke sikkert at alle funktion er at finde på netop dit sæde. Antallet af funktioner er afhængig af, hvilket sæde du har valgt. Håndtag til justering af ryglæn. Belast sæderyggen en smule bagud og træk op i håndtaget. Dernæst kan sædets ryglæn justeres i trin. Håndtag til justering af sædets vandrette længde position. Træk håndtaget op og skub sædet frem eller tilbage til den ønskede position. Håndtag til drejning af sæde. Skub håndtaget fremad og drej sædet rundt. Dette håndtag skal også benyttes hvis sædet skal afmonteres. Skrue til justering / afmontering af armlæn. Beslag til montage af tilbehør. F.eks. kurv. Opladning. For at genoplade scooterens batteri skal du benytte den medfølgende Stik til montering i scooter. batterioplader, som du finder i frontkurven. Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende I en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens runde stik i scooterens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i. Tryk på I på opladerens tænd/slukknap. Blæser Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdioder blive henholdsvis Rød og Gul. Når opladningen er fuldendt vil den gule lysdiode skifte til grøn. Vi anbefaler at sætte scooteren til opladning efter hver køretur. Opladeren stopper selv når batterier er fuldt opladt. Skal scooteren ikke benyttes i længere tid, bør den sættes til opladning ca. hver 14. Dag. Lysdioder til indikering af ladestatus. Under opladning skal du blot slukke for din scooter. Scooterens batteriindikator vil Ikke informere dig om ladestatus under opladning, men kun under kørsel. Dæksel til sikring

6 Kørsel. Det er vigtigt at lære scooteren godt at kende inden du bevæger dig ud i trafikken. Start med lav hastighed indtil du føler dig tryg med scooterens funktioner. Bemærk hvis du trykker stille og roligt på de to speedere vil du opnå en mere jævn kørsel. Undgå at trykke speederen helt i bund eller slippe den i en hurtig bevægelse. Dette vil opleves som en kraftig acceleration en kraftig nedbremsning. Undgå at lave skarpe sving ved højhastighed. Ved op og ned kørsel af f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen. Din scooter anses som værende en cykel i færdselsloven. Du skal derfor agere som cyklist i trafikken. Forefindes der en cykelsti skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden. Køre du med samme fart som en gående, ca. 6 km/t, må du køre på fortovet. Når du skal dreje, anbefaler vi at give tegn med hånden. Dette ses bedre af andre trafikanter end scooterens små blinklys. Friløb. Skulle der opstå en situation hvor det bliver nødvendigt at skubbe med din scooter, skal du først frikoble scooterens motor. Dette gøre ved at trække op i frikoblingshåndtaget der findes under scooterens bagkåbe. På scootere med 400W motor er håndtaget gult og findes på scooterens bagende ved højre baghjul. På scootere med 800 eller 1200W motor sidder håndtaget under kåben og er markeret med et Open/Close klistermærke på rammen. I tilfælde af, at der er strøm på din scooter, kan modeller med 800 eller 1200W motor skubbes ved hjælp af frikoblingsknappen (12) på instrumentbordet. Vigtigt! Håndtaget skal være trykket i bund for, at scooteren kan køre. Er håndtaget ikke i bund vil batteriindikatoren blinke. Sluk da scooteren, tryk håndtaget i bund og tænd igen. Vedligehold. For at opretholde en lang og problemfri levetid på din scooter er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse. Dagligt: Hver måned: Forsikre dig at bremserne virker optimalt. Tjek hjulenes lufttryk. Trykket skal være ca 2,5 3 bar. Forsikre dig at scooteren er ladet helt op. Rengør sæde og plastikskjolder med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren. Årligt: Det anbefales at få servicere din scooter på autoriseret værksted hver 12 måned. Se dit service og garantibevis

7 Service og garanti. Din nye scooter leveres med garanti efter dansk købelov. Reklamationsretten gælder i 24 måneder og dække fejl scooteren har været behæftet med ved leveringen. Reklamationsretten dækker ikke sliddele så som dæk, pære, bremser og batterier. Reklamationsretten bortfalder ved brug af uoriginale dele, samt defekter grundet uagtsomhed eller manglende vedligehold. Ved en evt. reklamation skal scooteren indleveres på værksted, det sted hvor den er købt. Har du ikke mulighed for selv at bringe scooteren til værkstedet, kan forhandleren mod betaling udføre reparationen på din adresse, eller hente og bringe scooteren til værkstedet. Det er desuden muligt at tegne et vejhjælp abonnement ved f.eks. Falck Vigtig information vedr. scooterens batterier. Din scooter er forsynet med 2 stk. 12V vedligeholdesfrie batterier. Disse batterier er af forskellig størrelse afhængig af den model du har købt. Når batteriet er slidt og skal udskiftet, er det vigtigt at få det rigtige batteri igen. Kontakt da din forhandler for mere information. Batteriet er en sliddel der slides kontinuerligt fra den dag du starter med at kører på din scooter. Stille og roligt vil batteriet slides og din maksimale distance vil blive kortere og kortere, ind til du til sidst må udskifte batterierne til nye. Batteriets levetid er afhængig af hvor meget scooteren bliver brugt. Levetiden kan variere fra 6 måneder til 3-4 år alt efter brugen. Undgå at aflade dit batteri helt. Dette vil nedsætte batteriets levetid kraftigt. Oplad altid din scooter efter hver tur. Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørsel. Kører du af landevej med konstant fart vil du opnå scooterens maks. rækkevidde som du kan læse i scooterens specifikationer. Kører du derimod i byen med megen start og stop, vil scooteren bruge mere strøm og din rækkevidde vil blive nedsat. Megen start og stop, som f.eks.ved hundeluftning vil nedsætte rækkevidden markant og skabe et større slid på batteriet. Kulde påvirker batteriets kapacitet. Et temperaturfald fra 20 grader til 7 grader vil ca. halvere batteriets kapacitet og dermed din rækkevidde. Blødt underlag, så som græs, grus o.lig. vil kræve mere strøm og dermed nedsætte scooterens rækkevidde. Lindebjerg

8 Fejl søgning Problem Fejl Løsning Scooteren kan ikke køre. Batteriindikatoren blinker 1 Rød lampe som vist til højre Batterispændingen er for lav Sæt scooteren til opladning. Scooteren kan ikke køre. Batteriindikatoren blinker 3 Røde og 1 gul lampe som vist til højre Motoren er frikoblet så du kan skubbe med scootern. Sluk scooteren - Tryk håndtaget til frikobling af motor i bund. Tænd scooteren igen. Scooteren kan ikke køre. Batteriindikatoren blinker 3 Røde og 3 gule lampe som vist til højre Batteriopladeren er forbundet til scooteren. Sluk scooteren Træk stikke fra opladeren ud Tænd scooteren igen. Scooteren kan ikke køre. Batteriindikatoren blinker 3 Røde og 4 gule lampe som vist til højre Speederen er aktiveret for hurtigt eller står ikke i neutral position. Sluk scooteren. Tænd scooteren igen og vent ca. 2 sek. Inden du trykker på speederen. Scooteren stopper pludseligt under kørsel Dårlig batteriforbindelse Tjek begge batteristik. Evt. henvend dig til din forhandler Scooteren taber fart under kørsel Dårlig forbindelse i fartpotentiometer Sluk scooteren. Drej knap til justering af fart (10) fra lav til høj ca. 25 gange. Tænd scooteren igen. Fejlen kan opstå hvis ikke knappen bliver brugt ofte. Scooteren kører ikke langt nok på en opladning Batteriet aflades hurtigt. Pga. slitage, blødt underlag, kulde eller meget start og stop. Genoplad batteriet. Kør en tur på hårdt underlag uden mange start og stop. Gentager problemet sig, skal batteriet udskiftes. Scooteren vil ikke lade op Aflæsningsfejl Du kan kun se din ladestatus på selve opladeren. Lyser opladeren rød og grøn er scooteren ladet helt op. Scooteren vil ikke lade op, men kører fint Scooterens hovedsikring er sprunget, eller en sikring Kontakt din forhandler er sprunget i opladeren. Opladeren virker ikke. Opladeren for ikke noget strøm Tjek opladeren i en anden stikkontakt. Tjek evt. opladerens sikring. Scooteren kører for langsomt Scooterens lave gear er aktiveret Tryk på gearkontakten (4) Scooteren holder konstant med baglys Lyset er kun et parkeringslys og slukkes når du kører. Der er ikke tale om en fejl.

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4.

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4. Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / - 200 4W 3W Leveret af: Version 1.4.0 HSB 270303 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Mini Crosser Lite 3W & 4W

Mini Crosser Lite 3W & 4W BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Lite 3W & 4W Serienr.: Leveringsdato: / 200 Denne brugervejledning har varenummer: P9-0036 Udleveret af: Dato: Version 4.1.0 KS 04032008 Indholdsfortegnelse Afsnit 1...introduktion...

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

www.life-bike.dk www.life-bike.dk

www.life-bike.dk www.life-bike.dk EL CYKEL BRUGERMANUAL www.life-bike.dk www.life-bike.dk Trend-Import.dk INDHOLD SIDE - Dansk ------------------------------------------------------------ 1-1. Første prøvetur på din Lifebike --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent Society - Elegance 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger... Side 6

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck

Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck SE GB DE Care for the ground Brugervejledning STAMA Micro, Mini, Multi, Maxi el-truck Ibrugtagningsregistrering... 2 EU-overensstemmelseserklæring... 3 Generel information... 4 Sikkerhedsmæssige krav...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO KÆRE KUNDE: Tak fordi du købte en TIGRA 125EFI scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende justering

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE Leone Swan SERVICE OVERSIGT 300 km eller 3 mdr. 2000 km eller 12 mdr. 4000 km eller 24 mdr. 6000 km eller 36 mdr. 8000 km eller 48 mdr. 10.000 km eller 60 mdr. INFORMATION OM

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Instruction Manual Manuel d instructions Bedienungsanleitung Manuale d istruzioni Manual de instrucciones Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Instruction Manual Manuel d instructions Bedienungsanleitung Manuale d istruzioni Manual de instrucciones Betjeningsvejledning Bruksanvisning Instruction Manual Manuel d instructions Bedienungsanleitung Manuale d istruzioni Manual de instrucciones Betjeningsvejledning Bruksanvisning Step 1: Assembling your trolley Step : Powering up your trolley

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL ALT OM TRAILERKØRSEL DEN STORE TRAILERGUIDE Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? Hvilke regler gælder? Få eksperternes tips til trailer læsning

Læs mere