årsberetning 2009 annual report 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2009 annual report 2009"

Transkript

1 SKAVLAN / SIDE 38 et af verdens største talkshows Programudveksling / SIDE Fremgang for nordisk programudveksling fortsætter TEMAKANALERNE I NORDEN / SIDE 62 ens og meget forskellige årsberetning 2009 annual report 2009 the magazine issue HARRY OG CHARLES / SIDE 24 Norsk kulturskat på nordiske hænder

2 the magazine issue Nordvision årsberetning 2009 Udgivet af Nordvision Published by Nordvision Design / DR Design Forsidefoto Cover photo Harry og Charles, NRK (DR, RUV, SVT) Maria Bonnevie i rollen som Maud/Harry Foto: Ole Kaland, NRK Fredrik Skavlan Foto: Knut Koivisto Halal-TV Foto: Marianne Earthy, SVT Bokprogrammet: Ultima Thule Foto: NRK-foto Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk Redaktion: Ib Keld Jensen Cecilie Stranger-Thorsen Mikael Horvath Veera Sydänmäki Henrik Hartmann (ansvarshavende redaktør / chief editor)

3 INDHOLD / CONTENT CONTENT / INDHOLD INDHOLD CONTENT Sään armoilla (YLE) Pussel (YLE) Mille, DR (NRK, SVT, YLE) Nordvisions 50-årsjubilæum Halal-tv (SVT) OLJE! (NRK) 330 skvadronen (NRK) Bonderøven (DR) Packat och klart (SVT) Ut i naturen (NRK) Forord Nordvision i tal 2009 En Emmy til Livvagterne Mobilpris til nordisk samarbejdsprojekt Sverige vandt MGP Nordic YLE Teema mest værdsatte tv-kanal i Finland Nordisk tv-drama rejser flot og godt Nordisk topmöte i Bryssel Nyhedsudvekslingen i 2009 Faktapitch sæt kryds i kalenderen den 26. og 27. april 2010 Nye kontrakter for samproduktioner Nyt arkiv på Konkurrence: kroner til den bedste satsning for den unge målgruppe Nordvisionsfondsfristerne i 2010 Programsamarbejde i 2009 AF1-Børn ligeglade med voksenkvalitet Norsk kulturskat på nordiske hænder Nordisk liv i renæssancen Piratdokumentar sælger En uge som gæstearbejder Tortur dræber individer og påvirker hele samfundet Skavlan en av världens största talshower tack vare nordiskt samarbete! En snäll apa vetenskapligt exempel på fördelen med samarbete Jovist er vi forskellige Udviklingsprojekter Faktapitch, udvikling og inspiration programudveksling Power of sharing framgångarna för nordisk programutväxling fortsätter Jubilæumstema Enestående samarbejde fylder 50 år Idéen Teenageboss vandt ,- kr Ny bog om NV-samarbejdets historie Temakanalerne i Norden Ens og meget forskellige Inspiration fra NV-bolagene Tre gange Emmy til Sven Miljø og klima under kærlig behandling hos YLE Verdens længste dokumentar Ett mästerligt svensk-norskt samarbete Populær serie om det lykkelige liv Overblik Nordvisionsfonden i 2009 Nøgletal 2009 Kontakt PHOTO: Marianne Earthy, SVT / YLE / Mediacircus TV / Jyrki Valkama, YLE / SVT PHOTO: Henrik Frydkjær / Henrik Frydjkær / Peter Wath, DR / Ole Petter Klepp / SVT / Alex Lindén / Tomas Olsson, SVT 123 saker som (SVT), Livet i Fagervik, SVT (NRK, YLE) Barnmorskorna (SVT) SOS - fanget af pirater, DR (SVT) 2020 (SVT) Foreword Nordvision in figures 2009 An International Emmy award for Livvagterne Mobile award for joint Nordic project Sweden wins MGP Nordic Jr. YLE Teema the most appreciated TV-channel in Finland Nordic TV drama travels well Nordic summit in Brussels News exchanges in 2009 Factual programme pitch reserve 26 and 27 April 2010 now! New contract templates for co-productions New archive at Contest: kroner for the best idea for young viewers Nordvision Fund deadlines 2010 Programme cooperation 2009 AF1-Children don t care about adult quality values Norwegian cultural heritage in Nordic hands Nordic life in the Renaissance Pirate documentary sells A week as a guest worker Torture kills individuals and affects society Skavlan is one of the biggest talk shows in the world thanks to Nordic cooperation! A kind monkey a scientific example of the benefits of cooperation Sure we re different Development projects Factual programme pitching, development and inspiration Programme exchanges The power of sharing Nordic programme exchanges continue to make advances Anniversary theme A unique partnership celebrates its 50th birthday The idea for Teenage Boss wins kroner A new book on the history of the Nordvision partnership Theme channels in the Nordic countries The same but very different Inspiration from the Nordvision broadcasters Three International Emmy Awards for Sven YLE does environment and climate The world s longest documentary A masterpiece of Swedish-Norwegian collaboration A popular series on living happily Overview Nordvision Fund 2009 Statistics 2009 Contact

4 KORT NYT / IN BRIEF forord FOREWORD IN BRIEF / KORT NYT VeteranTV (UR) Minimyror i Kenya, SVT (DR, YLE) Til gengæld stiger behovet for public service-indhold uden for primetime og på nichekanaler. Her har Nordif2 gjort det lidt lettere at udveksle indhold mellem partnere. Faktascreenerne, børnegruppen og arkiverne bruger Nordif2 til distribution af programmer, og undervisningsgruppen kommer på i skrivende stund. Samtidig ser det ud som om, at jo mere vi kan udnytte digitaliseringen i fremtiden, des nemmere vil vi sammen kunne tilvejebringe endnu mere unik public service-research og indhold til gavn for seerne. Nordisk tv-dramatik rejser imponerende flot og godt i disse år, og de bestillerstyrede faktapitch og fakta udviklingsmidlerne har bidraget til en øget relevans af de nordiske fakta-projekter. I 2010 vil der igen være ekstra penge til faktaudviklingsprojekter. Børnesamarbejdet er gået lidt tilbage i volumen i 2009 som følge af et generations-skifte og omprioriteringer. Undervisningsgruppen formår at holde et meget højt samproduktionsniveau, og undersøgende journalistik gruppen har trods sit lille eksklusive samarbejde, haft mange nordiske dokumentarer i prime i Og sidst men ikke mindst har faktascreenerne endnu engang overgået sig selv og tilbudt 10 procent flere faktaprogrammer til udveksling i forhold til året før var året, hvor det nordiske tv - og mediesamarbejde havde 50 års jubilæum. Vi havde i starten af november en fantastisk faglig og festlig uge i DR-Byen med over 270 nordiske producenter, bestillere, eksperter, chefer og æresgæster. Mange tak for jeres deltagelse. I 2010 kommer vi bl.a. til at have fokus på en yderligere stabilisering af Nordif2 systemet og på at få flere relevante genre- og produktionsenheder på Nordif2 for eksempel nyheds-redaktionerne. Straks i 2010 vil vi ligeledes kunne tilbyde et Nordvisionsarkiv. Et arkiv, hvor vi har samlet metadata fra samtlige programmer, som er udvekslet og samproduceret siden år Per dags dato rummer arkivet cirka unikke public service-programmer. Det næste digitale skridt er muligvis, at vi i Nordvision får adgang til at se i hinandens - partnernes - arkiver. Og så begynder det for alvor at blive interessant. I så fald vil man kunne søge i de andre partneres arkiver for at finde de bedste, mest relevante, mest varierede - og de billigste klip, som supplement til klip i egne arkiver. Og man vil kunne søge på relevante klip, inden man tager på produktionsrejse for at minimere tid og penge. På denne måde kan vi sammen skabe en digital platform, som også kan blive et redskab i den redaktionelle og produktionsmæssige proces. Annika Biørnstad, ordførende for Nordvision Henrik Hartmann, generalsekretær for Nordvision Annika Biørnstad Nordvision i tal 2009 / Nordvision in figures Antallet af samproduktioner går tilbage, og antallet af udvekslingsprogrammer The number of coproductions has dropped and the number of exchanges has risen. This 7 går frem. Det er den tendens, vi har set både i 2008 og is the trend Nordvision experienced in 2008 and it was repeated in The finances nu også i 2009 i Nordvisionssamarbejdet. NV bolagenes økonomier er of the Nordvision broadcasters are under pressure and they are concentrating their resources pressede, og man koncentrerer sine ressourcer omkring primetime og on primetime and own-productions. The Nordic broadcasters are not prepared egenproduktioner. Man risikerer ikke så mange penge til samproduktioner to stake so much money on coproductions with other countries as in the past. over grænserne som tidligere. On the other hand the need for public service content outside prime time and on narrow channels is growing. Nordif2 has made it easier for partners to exchange content. The factual programme screenings, children s group and archives use Nordif2 for distributing programmes, and educational programmes are becoming available. Meanwhile it appears that the more we exploit digitisation the easier it will be to provide even more unique public service research and content in future, thus benefiting our viewers. Nordic TV drama has proven an exceptionally successful in the last few years, and commissioner-driven factual programme pitches and factual programme exchange funds have increased the relevance of Nordic factual programme projects. In 2010 there will again be additional Nordic funds available for factual programme development development projects. Children s cooperation shrunk in 2009 due to a generation change and reallocation of priorities. The educational group succeeded in maintaining a very high level of coproduction activity, and the investigative journalism group had many Nordic documentaries in prime time in 2009 despite the diminutive size of the group. Last but not least, factual programme screenings surpassed themselves yet again with ten per cent more factual programmes offered for exchange than the previous year was the year in which the Nordic television and media partnerhip enjoyed its 50th anniversary. In early November we had a fantastic week of work and celebration in DR Byen with more than 270 Nordic producers, commissioning editors, experts, executives and guests of honour. Thank you for joining us! In 2010 the Nordvision partnership will be concentrating on the further stabilisation of the Nordif2 system and on getting larger numbers of users onto Nordif2; one case in point is the news departments. From the start of 2010 we will be able to offer a Nordvision archive in which we have collected metadata for all the programmes exchanged and coproduced since Currently the archive contains some unique public service programmes. The next digital step may be access by Nordvision partners to each other s archives. That is when things will really get interesting. It will mean that you can search the Nordvision partners archives for the best, most relevant, most varied, and cheapest clips to supplement clips from your own archives. You will be able to search for relevant clips before you set off on production, this saving time and money. This way we will be able to create a digital platform together that will also serve as a tool for the editorial and production processes. Annika Biørnstad, chairperson, Nordvision Henrik Hartmann, secretary general, Nordvision Henrik Hartmann PHOTO: Ole Kaland, NRK / Henrik Frydkjær PHOTO: Runar Henriksen Jørstad / UR / Mattias Barsk, SVT / Ole Kaland, NRK / Tine Harden, DR Faktor: Birken i blinde (NRK) AF1 - Alle for en, NRK (DR, SVT) Forbrydelsen II, DR (NRK, RUV, SVT, YLE) Programmer genereret af samproduktioner Programmes generated by co-productions Programmer genereret af programudveksling Programmes generated by programme exchange 570 Programtimer genereret af samproduktioner 570 Programme hours generated by co-productions Programtimer genereret af programudveksling Programme hours generated by programme exchange tilbudte udvekslingsprogrammer 1069 programmes offered for exchange 90 nye samproduktionsforslag 90 new co-production proposals 163 igangværende samproduktioner 163 co-productions in production 85 afsluttede samproduktionsprojekter 85 completed co-productions udvekslede nyhedsindslag news items exchanged 42 samproduktionsprojekter fik støtte fra Nordvisionsfonden 42 co-production projects received Nordvision Fund support 23 udviklingsprojekter fikr&u-støtte fra Nordvisionsfonden 23 projects received development support from the Nordvision Fund

5 KORT NYT / IN BRIEF En Emmy til Livvagterne An International Emmy for Livvagterne Mobilpris til Nordisk samarbejdsprojekt Det mobile interaktionsværktøj itool (DR) vandt første prisen i kategorien Messaging Infrastructure or Platform i 2009 Global Mobile Messaging Awards. itool er blevet til i kraft af støtte fra Nordvisionsfonden og i et samarbejde mellem DR, SVT, SR, NRK og YLE. DR har i praksis stået for udviklingen og testede prototypen under et sommerprogram for børn ( Summeren ), som DR sendte i Det er første gang, at DR har vundet en pris for mobile tjenester, og det er DRs mobilredaktør Johan Winbladh, som er den ansvarlige producent. Mobile award The mobile interaction itool (DR) won first price in the Messaging Infrastructure or Platform at the 2009 Global Mobile Messaging Awards. itool came about thanks to backing by the Nordvision Fund and cooperation by DR, SVT, SR, NRK og YLE. DR was responsible for the practical development of itool and tested the prototype during a summer programme for children in It is the first time DR has won an award for mobile services. DR mobile editor Johan Winbladh was the producer responsible. IN BRIEF / KORT NYT DR vandt en international Emmy-pris for dramaserien Livvagterne i november 2009 i New York. Serien er en nordisk samproduktion med NRK og SVT. Det var tredje gang, at forfatterparret Mai Brostrøm og Peter Thorsboe og producenten Sven Clausen fra DR Fiktion modtog en Emmy. 8 DR collected an international Emmy award for its drama series Livvagterne in New 9 York in November The series is a Nordic coproduction with NRK and SVT. It s the third time series writers Mai Brostrøm and Peter Thorsboe alongside Sven Clausen from DR Fiction have won an International Emmy Award. Efter at have modtaget en Emmy for Bedste dramaserie for DR-serien Rejseholdet i 2002 og for Ørnen i 2005, modtog de så den eftertragtet Emmy-statuette for DR-dramaserien Livvagterne. Det er i øvrigt 5 gang at DR modtager en Emmy indenfor de seneste 10 år. The writing duo picked up International Emmy awards for Best Drama Series for the DR series Rejseholdet in 2002 and Ørnen in 2005, and their third award is the fifth time DR has received an International Emmy Award in the last ten years. PHOTO: Mike Kollöffel, DR Livvagterne, DR (NRK, SVT) / Livvatgterne: Jasmina (Cecilie Stenspil) og Rasmus (Søren Vejby) Illustration: dr design

6 KORT NYT / IN BRIEF Sverige vandt MGP Nordic Jr. Sweden wins MGP Nordic Jr. MGP Nordic Jr. finalen blev i 2009 vundet af Ulrik fra Sverige med sangen En vanlig dag. Ulrik, der også blev nummer et i det svenske MGP, gjorde rent bord og kravlede med 36 point helt til tops i sangfesten, der fandt sted i Stockholm. Danske Pelle B fik en flot andenplads med sangen Kun min. Tredjepladsen gik til Jørgen fra Norge og sangen Din egen vei. MGP Nordic 2009 var det femte nordiske Melodi Grand Prix for børn. The 2009 finals were won by Ulrik, Sweden, with En vanlig dag. Ulrik also won the Swedish round and with 36 points made it to the very top of the ladder at the finals in Stockholm. Pelle B. from Denmark came second with Kun min, and Jørgen from Norway won third place with Din egen vei. MGP Nordic Jr was the fifth Nordic Song Contest for children. YLE Teema mest værdsatte tv-kanal i Finland YLE Teema the most appreciated tv-channel in Finland IN BRIEF / KORT NYT Ulla martikainen-florath 10 En ny undersøgelse af 1000 forskellige A new survey of 1000 different brands and the image 11 brands, og de forestillinger, som publikummet the public has of them shows that the Finnish niche har om dem viser, at den finske niche- channel YLE Teema is the most appreciated tv-channel kanal YLE Teema er den mest værdsatte in Finland. TV-kanal i Finland. PHOTO: Peter Knutson PHOTO: Seppo Sarkkinen, YLE YLE Teemas profil er især kultur, historie, videnskab og undervisning. YLE Teemas kanalchef Ulla Martikainen-Florath kommenterer i den forbindelse, at hun er meget tilfreds med resultatet. Hun siger, at man forventede en vis fremgang i kanalens placering i forhold til sidste år, da man har markedsført og profileret kanalen meget intensivt inden for det seneste år. Its profile includes culture, history, the sciences and education in particular. Ulla Martikainen-Florath, head of channel, says that she is delighted by the results of the survey. She says that she had expected the channel to gain more awareness compared to the previous year because YLE Teema has been marketed and profiled very intensively in the last twelve months. MGP Nordic Jr (DR, NRK, SVT, YLE) / Vinder af MGP Nordic Jr Ulrik Munther med alle deltagerne

7 KORT NYT / IN BRIEF PHOTO: Ola Kjelbye / SVT Nordisk tv drama rejser flot og godt Nordic TV drama travels well IN BRIEF / KORT NYT Aldrig før har så mange nordboere set så meget nordisk tv-dramatik som i disse år ( ), og der er meget mere TVdramatik på vej til de nordiske seere i En sammenligning af seertal foretaget af den nordiske dramagruppe viser, at nordisk tvdramatik er utroligt populært i stort set alle nordiske lande. Mest populært er det i Norge, hvor dramaserier fra nabolandene i gennemsnit får en share på 34 procent. Enkelte serier har været helt oppe på en share på 54 %, for eksempel DRs Krøniken. 12 Never before had so many Nordic residents watched so 13 much Nordic television drama as they did in 2009 and there is more television drama on its way to them in Viewing figures analysed by the Nordic television drama group show that Nordic television drama is extremely popular in practically all the Nordic countries. It enjoys its greatest popularity in Norway, where drama series from neighbouring countries achieve an average share of 34 per cent. Some series, such as Krøniken (DR) have topped 54 per cent in Norway. Stefan Baron, dramachef på SVT i Stockholm siger; - Gennem blandt andet Nordvisionssamarbejdet har program från grannländerna sänts på primetime under högsäsong med stor publik framgång. Det känns, som vi alla mer aktivt talar om publiken i respektive länder med ambitionen att tydligare skräddarsy våra erbjudande till varandra. I och med den ökade transparensen mellan bolagen, våra beställare och dramacheferna ökar möjligheten till att tidigare och tydligare kunna planera framtida samarbeten, när det gäller både innehåll och finansiering. Stefan Baron, head of drama at SVT, Stockholm, says: Partly through the Nordvision partnership programmes from neighbouring countries have been screened in prime time during the peak season with major advances in viewer figures. We seem to be considering viewers from other countries more actively with the aim of clearly tailoring the programmes we offer each other. Increased transparency among the broadcasters also means increased opportunities for commissioning editors and heads of drama to plan future cooperation earlier and more clearly as regards both content and funding. Olycksfågeln og Stenhuggaren, SVT (NRK) / Niklas Hjulström och Elisabet Carlsson i rollerne som Patrik Hedström og Erica Falck Olycksfågeln, SVT (NRK) / Sofia Pekkari i rollen som Jonna Olycksfågeln, SVT (NRK) / Aliette Opheim i rollen som Vanessa Olycksfågeln, SVT (NRK) / Carina Söderman i rollen som Sigrid Jansson Olycksfågeln, SVT (NRK) / Nelli Hellström og Christoffer Heden spiller børnene Kruse

8 KORT NYT / IN BRIEF IN BRIEF / KORT NYT Nordisk topmøde i Bryssel Kedjan (YLE) Giften i kroppen, DR (NRK) Tortyr, UR (DR, YLE) NV-Arkivet Nordisk topmöte i Bryssel Nordiska kulturministrar och de verkställande direktörena för de nordisk public service bolagen firade 50 år av NV-samarbete i Bryssel i november. Faktapitch Sæt kryds i kalenderen den 26. og 27. april Den svenska kulturministern Lena Adelsohn- Liljeroth hade bjudit in sina nordiska kolleger och de verkställande direktörerna för de sju public service bolagen till ett möte i Bryssel den 26. november 2009 för att hylla 50-åringen, men också för att diskutera aktuella mediepolitiska frågor i de fem länderna. Samtidigt presenterade man den nordiska copyrightmodellen og Nordvisionssamarbejde. Bland de närmare 100 gästerna fanns främst representanter för medlemsstaterna och tjänstemän, som arbetar vid EU-kommissionen. Nordic summit in Brussels Der er nordisk faktapitch i Helsinki den 26. og 27. april Faktapitchen er åben for alle faktaprogrammer i bredeste forstand, herunder også kultur og musik. Her har man mulighed for at pitche samproduktionsidéer, samt mulighed for at få del i de særlige udviklingsmidler, som NV-mødet har afsat fra Nordvisionsfonden i 2010 til faktaprojekter. Faktabestillerne kan selv uddele midlerne direkte, uden om de normale fondsfrister. For mere information om de særlige faktaudviklingsmidler kontakt faktabestilleren i dit bolag, eller NV-sekretariatet. Factual programme pitch reserve 26 and 27 April 2010 now! NyhedsuDvekslingen 2009 Antallet af indslag som blev udvekslet mellem de nordiske nyhedsredaktioner var i 2009 oppe på 1210 indslag. I alt blev 1013 bragt i de nordiske nyhedsprogrammer. Mange nyhedsindslag handlede i 2009 om politik og økonomi. Tallet for økonomi-indslag er højere end normalt på grund af finanskrisen. Der har desuden været mange indslag om miljø og klima. Klimatopmødet i København er forklaringen på dette. News exchanges in 2009 PHOTO: Juha Roininen, EUP-IMAGES / Illustration: YLE / Lise Bræstrup, Cobra Film PHOTO: Simon Stanford, UR Nye kontrakter for samproduktioner De gamle standardkontrakter for samproduktioner er blevet revideret og moderniseret af den nordiske forhandlergruppe (NFG), og dette arbejde har resulteret i én kontraktskabelon for nordiske samproduktioner. Den nye standardkontrakt indeholder blandt andet: en kontraktskabelon, hvor vilkårene for produktionen, leveringen og rettighederne kan specificeres efter behov. Den nye kontraktskabelon ligger på www. nordvision.org/faq/ og er tilgængelig på både dansk, svensk, norsk og engelsk. Det er hovedproducentens pligt at sørge for, at en skriftlig aftale mellem samarbejdspartnerne er på plads, før optagelserne begynder. New contract templates for co-productions nyt arkiv PÅ nordvision.org Programutvekslingen mellem NV-selskaberne er steget kraftigt i løbet af de seneste år. For at imødekomme og støtte denne udvikling har Nordvisionsssamarbejdet udviklet og implementeret et digitalt distributionssystem - Nordif - for overførsel af videofiler og andre materialer mellem de nordiske lande. For at styrke udvekslingen af programmer yderligere har man nu også skabt et metadata-arkiv på sitet hvor det er muligt at søge på information om alle programmer, der er tilgængelige fra de fem samarbejdspartnere. Det nye metadata-arkivet giver mulighed at søge blandt udvekslede programmer og samproduktioner fra de seneste ti år. Kontakt NV-sekretariatet for mere info: New archive at nordvision.org The Nordic ministers of culture and the CEOs of the Nordic public service broadcasters celebrated the 50th anniversary of Nordvision in Brussels in November. The swedish minister for culture, Lena Adelsohn- Liljeroth invited her Nordic counterparts and the CEO for the Nordic PS broadcasters to a meeting in Brussels on 26 November to celebrate the anniversary but also to discuss issues in media politics currently affecting the five countries. It was also an opportunity to present the Nordic copyright model and the Nordvision partnership. Among the hundred or so guests were representatives of member states and civil servants at the EU Commission. There will be a Nordic factual programme pitch in Helsinki on 26 and 27 April the pitch session is open to all factual programmes in the broadest sense of the term, including culture and music,. It is an opportunity to pitch coproduction ideas and to benefit from the special development funds the Nordvision Meeting has allocated from the Nordvision Fund for factual programme projects in Factual programme commissioners can allocate these funds directly, irrespective of the usual Fund deadlines. Further details on the special development funds are available from your own broadcaster s factual programme commissioning editor or from the Nordvision Secretariat. The number of news stories exchanged by Nordic news desks was up at 1210 in stories made it into Nordic news programmes. Many were on politics and economics. The figure for economics stories was greater than usual because of the economic crisis. There were also lots of stories on the environment and climate: this was due to COP15 in Copenhagen. The old contract templates for co-productions have been revised and modernised by NFG, the Nordic legal affairs group. Their work has resulted in a single contract template for Nordic co-productions. The new standard contract also contains a template in which terms governing production, delivery and rights may be stipulated as required. The new template is available from in Danish, Swedish, Norwegian, and English.The principle producer is responsible for ensuring that written agreements between coproduction partners are in place before programme production starts. Programme exchanges by Nordvision broadcasters have risen dramatically in the last few years. To meet and support this development the Nordvision partnership has developed Nordif, a digital distribution system to transfer video files and other materials from one Nordic country to another. To support programme exchanges still further, a metadata archive has also been created at where you can search for information on all the programmes the five Nordvision broadcasters have made available. The new metadata archive allows you to search programmes exchanged and coproductions from the last ten years. Contact the Nordvision Secretariat for further details:

9 KORT NYT / IN BRIEF IN BRIEF / KORT NYT Konkurrence Contest PHOTO: Henrik Frydkjær PHOTO: Henrik Frydkjær Nicklas Backåberg pitchede Reptilhjärnan ved Nordvisions 50-årsjubilæum. På billedet også moderator Jesper Hyhne Petersen kroner til bedste idé til de årige I foråret 2010 får nordiske programskabere mulighed for at deltage i en idékonkurrence. Den bedste idé får kroner til videre idéudvikling. Idéen skal rette sig mod målgruppen år, og ledeorderne er livsstil, samtid, overraskende og underholdende. Det er de nordiske generaldirektører, der i anledning af 50-års jubilæet har bevilget pengene til idékonkurrencen. Der er deadline for forslag den 22. marts. De tre bedste forslag fremlægges på faktapitchen i Helsinki den 27. april Læs mere om idekonkurrencen på eller kontakt NV-sekretariatet: Veera Sydänmäki, / (+45) kroner for the best idea for viewers between 15 and 30 years of age In spring 2010 Nordic programme makers have the opportunity to enter a contest: the best idea will receive for further development. The idea must be aimed at the segment: the key words will be lifestyle, society today, surprising, and entertaining. The Nordic CEOs have allocated the funds on the occasion of the 50th anniversary, and the deadline for entries is 22 March. The three best ideas will be presented to a Nordic commissioning editor panel in Helsinki on April 27, You can read about the contest at org or contact the Nordvision office for further details: Veera Sydänmäki s phone number is Nordvisionsfondsfristerne i 2010 Fristerne for ansøgning til Nordvisionsfonden er henholdsvis den 10. maj 2010 og 1. november Nordvision fund deadlines 2010 The deadlines for applying for Nordvision funding are 10 May 2010 and 1 November Bjarni Gudmundsson og Leif Jakobsson ved Nordvisions 50-årsjubilæum

10 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 Programsamarbejde i 2009 Programme cooperation 2009 HILDRI Gulliksen AF1-Children don t care about adult quality values Adults had their reservations but kids loved the low budget AF1 series from NRK, because the plot was good and the music was cool. Ib Keld Jensen Beautiful countryside, lush lighting and proper continuity are important ingredients when producers make quality television drama for adults. But to children these values are practically irrelevant. This is one of the most important lessons the NRF children s dept learned in connection with the launch of AF1, which is aimed at twelve year olds. We were reminded that children define quality in differ- A huge hit They saw the story as relevant and fascinating, and they thought the music was cool. On TV and the internet the series was a huge success, says Hildri Gulliksen, adding that as long as the plot seems relevant, lighting, continuity and beautiful countryside are completely unimportant to children. Plot continuity does matter to them, but not continuity of detail whether a glass of juice is half empty or full, for example. Children identify with the plot and are not bothered by technical perfection or the lack of it. The core target group was the 8 to 12 year olds but he children s dept was amazed to find that the series attracted a far greater following, with 5 year olds and 15 year olds watching too. Some half a million viewers watched on average, resulting in a market share of 70 per cent of the 2 to 11 age group. Aiming at 12 year-olds prevented the use of Facebook, which has a lower age limit of AF1-Børn ligeglade med voksenkvalitet Mens de voksne var forbeholdne, elskede børnene NRKs lavbudget-dramaserie AF1. For historien var god og musikken cool. 19 Af Ib Keld Jensen Smukke landskaber, lækkert lys og kontinuitet i detaljerne er vigtige ingredienser, når producenterne mixer kvalitets tv-drama for voksne. Men for børnene er det nærmest uden betydning. Det er en af de vigtigste erfaringer NRKs børneredaktion har gjort sig i forbindelse med lanceringen af dramaungeserien AF1, som sigter mod børn i 12-års alderen. Vi fik en påmindelse om, at børn gerne definerer kvalitet anderledes end vore voksne kolleger og tv-anmeldere, fortæller Hildri Gulliksen, der er børneredaktionschef hos NRK. Billigt uden at være discount Udgangspunktet var en intern pitching-konkurrence, hvor opdraget gik på eksperimentelt drama med et budget på fem millioner norske kroner for seks episoder. Tidligt i forløbet tog man bevidste valg: Et lille team, som hurtigt kunne komme omkring, ingen kunstig lyssætning, multifunktionelle medarbejdere, typecast af børn og et dokumentarisk udtryk. Billigt uden at være discount, for i den modsatte retning trak god fotografering og ikke mindst superprofessionel musik. Historien om balletdanseren Lisa, der er så dygtig, at hun skal danse på operaen og måske trække hele sin klasse med, fik en blandet modtagelse af de voksne, mens børnene elskede den. Kæmpesucces De oplevede historien som relevant og fascinerende, og de syntes musikken var cool. Både på tv og net var serien en kæmpesucces, og børnene ville se episoderne igen og igen, fortæller Hildri Gulliksen, der tilføjer, at når bare historien opleves som relevant nok, så er lyssætning, kontinuitet og smukke landskaber fuldstændigt underordnede for børnene. Kontinuitet i handlingen er vigtig for børnene, men ikke kontinuitet i detaljerne om et saftglass først er halvtomt og deretter fuldt for eksempel. Børnene lever sig ind i handlingen og er overbærende med, om det er teknisk perfekt. Kernemålgruppen var 8-12 årige, men til overraskelse for børneredaktionen ramte serien langt bredere, så både 5-årige og 15-årige kiggede med i stort tal. En lille halv million seere så med i gennemsnit, og det gav en markedsandel på 70 procent i aldersgruppen 2-11 år. Netop sigtet mod 12-årige forhindrede brug af Facebook, som har en nedre aldersgrænse på 13 år. Heller ikke Twitter eller YouTube har været i spil. Alligevel blev serien en bestseller på nettet med AF1 - Alle for en, en for alle, NRK (DR, SVT) / PHOTO: Anne Liv Ekroll, NRK unikke brugere, og alle seks episoder endte i top-50 for net-tv på NRK for Musikvideoer og ekstramaterialer er lagt ud, og det er samme er manus og et eksklusivt musikcut til streaming, så børnene selv kan spille AF1 på skolen eller i fritidsklubben. Ny serie på vej NRK er i gang med at forberede en fortsættelse af serien, og blev nærmest rendt over ende til audition, hvor børn meldte sig via nettet til at deltage i næste sæson. Selvom serien først bliver sendt i januar 2011 er forberedelserne fremskredne, og AF1-brandet holdes varmt med genudsendelse, quizzer, work shops og reportager fra AF1- aktiviteter rundt om i Norge. Og et halvt år før næste tv-serie lancerer vi en ny AF1-hjemmeside, siger Hildri Gulliksen. Inspirationen er blandt andet kommet fra den svenske serie Kniven i hjertet, og AF1 er samproduceret med SVT og DR. Vi fik en vældig entusiastisk modtagelse, da vi præsenterede AF1 for Nordvisionen, fortæller Hildri Gulliksen. ent terms than our adult colleagues and television critics, says Hildri Gulliksen, head of children s programmes at NRK. Cheap but not dirt-cheap The start was an internal pitching contest for experimental drama with a budget not exceeding five million Norwegian kroner for six episodes. Early in proceedings a choice was made: a small team that could move quickly, no artificial lighting, multifunctional staff, type-casting of children, and a documentary feel. It would be cheap but not dirt-cheap, though, as there would be good camerawork and very importantly, superbly professional music. The story of Lisa, a ballerina who is so good that she is going to dance at the new opera house and may be able to get the whole class along too, received a mixed reception by adults. But the children loved it. Twitter and YouTube were not involved either. Yet the series was an internet best-seller with unique users, and all six episodes ended in the NRK web TV top 50 for Music videos and extra material have been uploaded, as have the scripts and an exclusive music cut for streaming so that children can play AF1 at school or afterschool club. A new series is on its way NRK is preparing a new season of the series and children applied by internet to take part in the new season, quite overwhelming the station. Although the series won t be broadcast till 2010, preparations are well advanced and the AF1 brand is being kept hot via repeats, quizzes, workshops and reportages from AF1 activities around Norway. And six months before we air the new series we will be launching a new AF1 website, Hildri Gulliksen says. The makers were inspired by the Swedish series Kniven i hjertet, and AF1 is a coproduction with SVT and DR. We were given an extremely enthusiastic reception when we presented AF1 to Nordvision, Hildri Gulliksen says.

11 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 Touho (YLE) Ulandskalender Kenya, DR (NRK) Himmelblå, NRK (YLE) Stenhuggaren, SVT (NRK) Detektivklubben (NRK) Morgensokkerne, DR (NRK, SVT, YLE) Circus Imago, SVT (YLE) BØRN Children Active co-production projects 43 New programme proposals 23 Projects supported by the NV-Fund 10 Programme hours generated by co-productions 123 Episodes generated by co-productions 481 Development support Hr. Fromage (DR) Labyrinten (SVT) Piratslaget (SVT) Production support Ada bader 2009 (YLE, NRK) Kom & leg (DR) Lykke er (DR) MGP Nordic 09 (nationale finaler i Danmark, Finland, Norge og Sverige og nordisk finale i Sverige) Morgensokkerne (DR) Nassim låter (SVT) Ulandskalender 09 (DR) Completed co-production projects Mille Lycken er (Lycka är II) Musikalske morgenritualer Pagten Herbert Ada bader 2009 AF1 - Alle for en, en for alle En god historie XVI Jakten på Alf Kasper Lilla Spöket Laban II Lilla Spöket Laban III Livet på landet MGP Nordic 2009 (nordisk finale og nationale finaler) Minimyror i Kenya Värsta vännerna Sagan R Chair: Styringsgruppe / steering group Meetings in 2009 Helsinki copenhagen PHOTO: YLE / Thomas Klok, DR / Integral Film / Thomas Skov / Andreas Hillergren PHOTO: Ronny Eikeset, NRK / SVT / Johan Paulin, SVT / Tine Harden, DR Familjen Babajou, SVT (YLE) DRAMA FICTION Active co-production projects 31 New programme proposals 16 Projects supported by the NV-Fund 15 Programme hours generated by co-productions 162 Episodes generated by co-productions 188 Development support DramaWeb (DR) Pagten - website og mobiltelefoni (DR) Production support Borgen (DR) Borgen website (DR) Forbrydelsen II website (DR) Forbrydelsen II (DR) Graven II (SVT) Harry og Charles (DR, NRK) Himmelblå (NRK) Höök II Kommissarie Winter (SVT) Livet i Fagervik II (SVT) Livet i mörker och kyla (SVT) Olycksfågeln (SVT) Saltön III (SVT) Completed co-production projects Forbrydelsen II Livvagterne I Berlinerpoplene Berlinerpoplene 7-8 I Hunt Men (Mannaveidar) The Cliff - Hamarinn Isprinsessan Livet i Fagervik Olycksfågeln Selma Chair: Hans Rossiné (NRK) Meetings in 2009 Stockholm copenhagen Forbrydelsen II, DR (NRK, RUV, SVT, YLE)

12 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i Harry og Charles, NRK (DR, RUV, SVT) / Photo: Ole Kaland, NRK Harry og Charles: Prins Carl (Jakob Cedergren), prinsesse Maud (Maria Bonnevie) og Alexander (Viktor Andersen) sammen med Tulle Carstensen (Laura Bro) og Fridtjof Nansen (Hallvard Holmen)

13 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 Norsk kulturskat på nordiske hænder Norwegian cultural heritage in Nordic hands Hans Rossiné 24 NRK decided not to employ a fellow countryman 25 to write the scripts for a series on the jewel of the Norwegian cultural heritage: a writer from Sweden wrote the miniseries about the birth of the royal family instead, and a Danish cinematographer shot the series. Ib Keld Jensen National frontiers are being crossed or ignored at an increasing rate when Nordic drama departments look for key personnel to make new drama productions, and to Hans Rossiné, head of drama at NRK, this is a fortunate tendency that he hopes will continue and grow in strength. NRK Drama chose Swedish scriptwriter Jonas Cornell to pen the story of the first King of Norway in the miniseries Harry og Charles. We deliberately chose a non-norwegian writer in order to get a view of Norwegian history different to one more imbued by nationalist sentiment, says Rossiné, praising Cornell and the Danish cinematographer Lars Vestergaard for the quality of their work. The great thing about Jonas and Lars is that they were both very responsive and shared their experience in a way that has improved our own skills and inspired our Norwegian professionals. The whole Nordic area as a market I am most concerned to ensure that we increasingly try to view the region as our domestic market. We are very willing to bring the best Nordic professionals into our own productions, he says. He thinks that talented industry professionals from the neighbouring countries can lend a different perspective, support skills development, and improve quality in the short and long terms. Audiences will have to get used to seeing actors from other countries when casting them is a natural option in NRK productions. Hans Rossiné points out that Norwegian television drama predominantly still continues to be made by Norwegian talent. Yes, there is considerable potential for more exchanges, but Nordic drama is well on the way. I see greater openness and sharing of experience in this field, at any rate among the Nordic heads of drama. To independent producers it will also be of increasing importance with a view to co-financing in other Nordic countries, he says, adding that the challenge will be balancing the Nordic focus on quality requirements with the fact that NRK makes national drama for its domestic audience. Norwegian television drama is coming on fast as regards quality and audience support. Moreover, there are international awards and great interest abroad, also outside the Nordic countries; Germany is a case in point. We must find the courage for new departures Nordic drama may have plenty of self-confidence, but the USA is the model when it comes to stories that break the genre mould. I would like to see us surprise people by the stories we tell and the way we choose to tell them. The Americans are the ones who made Mad Men, True Blood, Lost, Sopranos and The Wire, not Scandinavians. Hans Rossiné thinks that Nordic television drama should take more chances, especially once viewers have been enticed into a series universe. Once they are in, it is amazing how many turns the story can take. Of course budgets are very much involved, but I still think we can learn from the Americans boldness, particularly in series from the cable companies. He considers that HBO is central to the development of television drama in the US, while DR Drama has been the market leader in the Nordic countries. We all face the challenge of finding narrative methods and stories that also appeal to younger target groups, he says, and he dreams of a hugely novel Nordic drama making its breakthrough. I d like NRK Drama to be the one to come up with a series that would knock the whole of the Nordic region off its perch and make people think Wow, can you really tell a story like that? But perhaps it s a joint Nordic project that is required to do the trick? PHOTO: NRK PHOTO: Ole Kaland, NRK Harry og Charles, NRK (DR, RUV, SVT): Kammerdame Tulle Carstensen (Laura Bro) NRK drama fravalgte at lade en landsmand skrive manus til serie om juvelen i norsk kulturhistorie. I stedet skrev en svensker miniserien om kongehusets fødsel, mens en dansker fotograferede. Og det var ingen tilfældighed. Af Ib Keld Jensen Landegrænserne overskrides og udviskes i stigende grad, når de nordiske dramaafdelinger skal finde folk til nye dramaproduktioner, og for dramachef ved NRK, Hans Rossiné, er det en lykkelig udvikling, der meget gerne må fortsætte og tiltage i styrke. Selv valgte NRK Drama den svenske manuskriptforfatter Jonas Cornell til at skrive historien om den første norske konge med miniserien Harry og Charles Vi valgte bevidst en ikke-norsk manusforfatter for at få et andet perspektiv på norsk historie end det mere nationalistisk prægede, fortæller Hans Rossiné, der roser Cornell og den danske cheffotograf Lars Vestergaard for at levere højt niveau. Det fine ved disse to er, at de begge var åbne og delte deres erfaringer på en måde, så de har efterladt god kundskab og inspireret vore norske fagfolk. Hele Norden som marked Jeg er vældig optaget af, at vi i Norden mere og mere prøver at se hele Norden som vores hjemmemarked. Vi er meget åbne over for at trække nordisk spidskompetence ind i vore produktioner, siger Hans Rossiné. Dramachefen mener, at gode kræfter fra nabolandene kan gøre perspektivet anderledes, bidrage til kompetenceudvikling og hæve kvaliteten på både kort og lang sigt. Publikum må så vænne sig til at se andre skuespillere end norske, når en sådan casting er naturlig i NRKs produktioner. Hans Rossiné peger på, at norsk tv-drama fortsat primært produceres med nationale kræfter. Der er nok et større potentiale for udveksling, men nordisk drama er godt på vej. Jeg oplever en stor åbenhed og erfaringsudveksling på dette felt, i hvert fald mellem de nordiske dramachefer. For uafhængige producenter vil det også i stigende grad være vigtigt med henblik på co-finansiering i andre nordiske lande, mener Hans Rossiné, der tilføjer at udfordingen er at balancere det nordiske fokus mod kvalitetskravene og den omstændighed, at NRK laver nationalt drama for et hjemmepublikum. Norsk tv-drama er inde i en rivende udvikling både hvad angår kvalitet og publikumstilslutning. Dertil kommer internationale priser og stor interesse fra udlandet også uden for Norden, blandt andet Tyskland. Vi skal turde gå nye veje Selvom nordisk drama har grund til selvtillid, så er USA et forbillede, når det gælder mere genreoverskridende fortællinger. Jeg savner, at vi tør gå nye overraskende veje i, hvad vi fortæller, og måden vi fortæller historien på. Det er amerikanerne, som er kommet med Mad Men, True Blood, Lost, Sopranos og The Wire ikke skandinaverne. Hans Rossiné mener, at nordisk tv-drama burde tage nogle større chancer, specielt når seerne først er lokket ind i et serieunivers. Er de først indenfor i universet, er det utroligt hvilke veje en fortælling kan tage. Det har selvsagt en masse med budgetter at gøre, men alligevel tror jeg, vi kan lære noget af amerikanernes dristighed, specielt i serier hos kabelselskaberne. Han mener, at HBO står centralt i udviklingen af tv-drama i USA, mens DR Drama har været markedsleder i Norden. Vi har alle en udfordring i at finde fortællemåder og historier, som også har appel hos yngre målgrupper, mener Hans Rossiné, der drømmer om det helt store anderledes nordiske drama-gennembrud. Jeg ville gerne se, at NRK Drama kom med den serie, som slog hele Norden ned fra stolen og folk tænkte: Wow, kan man fortælle drama på den måde? Men måske er det et fællesnordisk projekt, som kunne nå dertil?

14 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 Nordisk liv i renæssancen Nordic life in the Renaissance Penge fra Nordvisionsfonden og fra NV bolagene forhøjede production value i historisk programserie om renæssancen Finance from the Nordvision Fund and the Nordvision broadcasters increased the production value of a history series on the Renaissance LIV THOMSEN Liv i renæssancen, DR (NRK, SVT) 26 Af Henrik Hartmann Ud over fortællingen om dronningerne ser Henrik Hartmann To cover such a long period with so many interesting 27 programserien også på skiftende tiders kvinde- og mandesyn, om modstand og magt, om hverdag og fest. Jeg synes, at det er skidesjovt at få mine programmer vist i andre Nordiske lande, og jeg er dybt fascineret af, at vi kan dele historie, kultur og tv på den måde. In Life in the Renaissance Liv Thomsen from DR invites viewers on a thrilling journey into one of the most vital eras of history. The renaissance considerably influenced the way we live and think today. The series was partly financed by the Nordvision Fund and other Nordic partners. events and topics, you are forced to take a really creative approach to putting things across, because we have no moving images from those days. We have used lots of reconstructions, camera filters to create contemporary moods in the visuals, and effects to create a varied, richly textured idiom. Actually I also used sequences form an earlier Nordic co-production, Nordens historie, Liv Thomsen Liv Thomsen has an MA in modern culture and cultural communication, and she has also made and hosted: Digtere, divaer og dogmebrødre Liv Thomsen says. Alle tiders underholdning I programserien Liv i renæssancen inviterer DRs Liv Thomsen seerne på en spændende rejse til et af historiens mest afgørende kapitler, nemlig renæssancen. En periode, der har haft stor betydning for måden, vi lever og tænker på i dag. Programserien blev blandt andet produceret med midler fra Nordvisionsfonden og flere nordiske partnere. Hvis ikke vi havde haft disse ekstra penge, havde vi ikke kunne holde en så høj kvalitet, siger Liv Thomsen, som både er hovedtilrettelægger og vært i den danske del af programserien. Pengene betød ligeledes, at vi i under hele produktionsperioden kunne ansætte en bibliotekar blandt andet med ekspertise i gamle billeder og fotos. Først arkivsøgning - så optagelser Den nordiske samproduktion sætter fokus på renæssancen i Danmark, men beskæftiger sig også med resten af Norden, Firenze, Wittenberg, London, Amsterdam og Versailles: Man kan ikke fortælle om den danske renæssance uden at trække tråde til resten af Europa og til Norden. Og serien er derfor også en beretning om, hvordan vores nationale kunst, samfund og politik i ét og alt er formet og farvet af resten af verden omkring os, fortæller Liv Thomsen. Når Liv Thomsen og hendes redaktion begynder på et historisk projekt, starter de altid i DRs arkiver for at samle materialer, tekster, foto, levende billeder, ikonografi og så videre.. Når vi så har samlet alt ind, planlægger vi vores optagelse. Til hele programserien brugte vi f.eks. kun halvanden optage dag i Firenze, fordi vi allerede havde fundet Firenze-billeder i arkivet. Tænk, om vi kunne have haft direkte adgang til de andre NV-bolags arkiver, så havde vi både kunne producere flottere og samtidig kunne spare penge, siger Liv Thomsen. Renæssancen I 6 x 40 minutter sætter programserien som nævnt fokus på renæssancen, som løber fra slutningen af 1300-tallet og et par århundreder frem. Her ommøbleres universet og gamle verdensbilleder afløses af helt nye opfattelser af tro, eksistens og videnskab. Store tænkere og kunstnere skaber nye erkendelser og virkeligheder: Menneskekroppen bliver dissekeret med stor nysgerrighed, Gutenberg opfinder bogtrykkerkunsten og Galilei opdager, at solen og ikke jorden er verdens centrum. Samtidig udvikler en række intellektuelle humanismen. Når man skal dække så lang en periode, med så mange interessante hændelser og emner er man tvunget til virkelig at gribe formidlingen kreativt an, for vi har jo ingen levende billeder fra den tid. Vi har brugt mange rekonstruktioner, filtre til affotograferinger for at skabe tidssvarende stemninger på billederne, og redigeringseffekter for at skabe et varieret og lækkert udtryk. Faktisk har jeg også brugt sekvenser fra en tidligere nordisk samproduktion nemlig Nordens historie, fortæller Liv Thomsen. Nordiske versioner Norden var så tæt forbundet under perioden med renæssancen, at det var oplagt at gøre serien til en nordisk samproduktion. Fem af de seks hovedpersoner Liv Thomsen beskæftiger sig med i programserien har direkte tråde til Norge og Sverige. I den danske version er jeg vært i programmerne og episoderne er 40 min. lange, men i de nordiske versioner er værten klippet ud, vi har lavet nogle nordiske overgange og episoderne er 30 minutter lange. Ny nordisk serie på vej Ved den seneste faktapitch i november 2009 i København fik Liv Thomsen danske kroner til udvikling af en ny nordisk historie tv-fortælling: Dronninger og friller. Det er et ambitiøst projekt, hvor man vil afdække tusinde års nordisk historie i stort og småt - set gennem nordens dronninger og friller. Liv Thomsen Liv Thomsen, der er uddannet cand. mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling, har tidligere været tilrettelægger og vært på programmerne: Digtere, divaer og dogmebrødre Alle tiders underholdning Reklamer til tiden Store Tanker og Trange Tider 1800-tallet på vrangen PHOTO: Klaus Nedergaard, DR Illustrationer fra Liv i renæssancen Without this extra money we would not have been able to maintain such high quality, Liv Thomsen says. She is the principle editor and presenter of the Danish series. The money also allowed us to employ a librarian for the whole production period who knew about old pictures and photos. Search the archives first then shoot The series spotlights the Renaissance in Denmark but also loos at the rest of the Nordic region, Florence, Wittenberg, London, Amsterdam and Versailles. You can t tell the story of the Danish Renaissance without linking to the rest of Europe, and so the series is also the story of the way our own art, society and politics were moulded and coloured by the rest of the world about us, Liv Thomsen says. When she and her team start out on a history project they begin in the DR archives, collecting materials, copy, photos, moving images, iconography, and so forth. Once we have collected everything we plan our shooting. For the entire series we only spent 1½ days shooting i Florence, for example, because had already found the Florence pictures in the archives. Imagine if we could have had direct access to the other Nordvision broadcaster archives! We would have been able to make the production even more splendid and save money at the same time, she says. The renaissance The 6 x 40 minute series examines the renaissance, which extended for a couple of centuries from the end of the 14th century on. It saw the rearrangement of the universe and old world views replaced by new perceptions of faith, existence and science. Great philosophers and artists created new visions and reality: the human body was dissected with great curiosity, Gutenberg invented the printing press and Galileo discovered that the sun, and not the earth, was the centre of the solar system. Meanwhile a number of intellectuals developed humanism. Nordic versions The Nordic region was so closely interlinked during the renaissance that making the series as a Nordic co-production was an obvious approach. Five of the six principle characters Liv Thomasen deals with in the series had very close ties to Norway and Sweden. In the Danish version I am the presenter and each episode lasts 40 minutes, but in the Nordic versions I have been cut out and we have put in a few Nordic transitions ; each episode is 30 minutes. New Nordic series on the way At the most recent factual programme pitch in Copenhagen in November 2009, Liv Thomsen was allocated Danish kroner to develop a new Nordic history series for television, Dronninger og friller. It is an ambitious project which aims to reveal a millennium of Nordic history through the region s queens and royal mistresses, providing the big picture but also the tiny details. The programmes sue the queens stories to convey the changing attitudes to women and men, opposition and power, everyday life and feasting. I find it tremendous fun when my programmes are shown in the other Nordic countries, and I am profoundly fascinated by being able to share our history, culture and television like this. Reklamer til tiden Store Tanker og Trange Tider 1800-tallet på vrangen

15 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 Icy riders, SVT (YLE) Victor Borge - verdens morsomste mand, DR (NRK, SVT, YLE) Fakta Factual programmes Active co-production projects 31 New programme proposals 23 Projects supported by the NV-Fund 17 Programme hours generated by co-productions 77 Episodes generated by co-productions 103 Programmes offered to exchange 855 Development support: Dronninger og friller (DR) I want a robot (DR) Kedjan (YLE) Talande tavlor (SVT) Talar TV (SVT) Teenageboss (NRK) Vikingeskæbner (DR) Ställ om - klimatscenarioprojektet (SVT) Vasa - tidsmaskinen (SVT) Production support: De hvide slaver (DR) De prostituerede (DR) Kaskö (YLE) Kongehuset indefra (DR) Mandelas børn (DR) Mænd i høje hale (DR) Pojktanten (SVT) Sjæl og viden (DR) Completed co-productionprojects: Connecting People Darwin Borneos Hjerte Da verden blev født på ny De falske soldater Eliten Verdens morsomste mand Blått blod Livet på Mars Laksen - Fiskernes konge Bandyfarsan Travel advise for Syria Folket och presidenten Gajdusek - gränslöst geni Genom is och vatten, en polarguides resa Isfamiljen Nobel: Freds- och ekonomiporträtt 2009 Nobel: Litteraturporträtt 2009 Regissören Vargen - hatad, älskad, buggad I våra kungars fotspår Meetings in 2009 Oslo COPENHAGEN 6.11 PHOTO: Mikael Forslund / DR ARC PHOTO: Lise Bræstrup, Cobra Film Giften i kroppen, DR (NRK) Undersøgende journalistik Investigative journalism Active co-production projects 7 New programme proposals 3 Projects supported by the NV-Fund 5 Programme hours generated by co-productions 40 Episodes generated by co-productions 53 Development support Maktbasen (NRK) Medicinforsøg i U-lande (DR) Prosjekt Y (NRK) Production support Giften i kroppen (DR) Nervekrigen (DR) Completed co-production projects Seks om sex Skitne Penger Chair: Vibeke Haug (NRK) Meetings in 2009 Oslo, COPENHAGEN 5.11

16 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 Pirat-dokumentar sælger Pirate documentary sells Et tv-hold fra DR fulgte forhandlingerne om frivgivelsen af et kapret skib på tætteste hold fra start til slut. Interessen for den nordiske samproduktion er stor udenfor Norden. A television crew from DR followed negotiations close-up for the release of a hi-jacked vessel from start to finish. Interest in this Nordic co-production is also huge outside the region. steen jensen Af Ib Keld Jensen 30 Ib Keld Jensen 31 Det lyder som en noget slidt påstand, men i tilfældet SOS - fanget af pirater er det nærmest en underdrivelse at tale om et unikt indblik. Den danske dokumentar følger en kapring af et dansk skib i Adénbugten ud for Somalias kyst på tætteste hold fra dag et. Kameraet er med mens forhandlingerne foregår fra kommandocentralen i København. Der er billeder af de 13 søfolk på dækket, da løsesummen bliver kastet ned og af genforeningen med familien i Litauen. Og som det helt store scoop er der efterfølgende interview med gidseltagernes chefforhandler, Ali, på neutral grund i Djibouti. DRs dokumentar kommer med andre ord hele vejen rundt i en ellers lukket verden. DR journalist med fra start Mindre end en uge efter at et dansk skib fra rederiet Clipper var blevet kapret af somaliske pirater, blev journalist Nils Giversen kontaktet. Giversen havde tidligere tilrettelagt en dokumentar om en kapring af et dansk skib, og i den forbindelse havde han talt med den professionelle forhandler, Stefan, som nu igen blev kaldt ind som forbindelsesled til piraterne. Denne gang af rederiet Clipper, og det var rederiets direktør Per Gullestrup, der allerede på det første møde med Stefan mente, at der burde skabes opmærksomhed om problematikken med kapringerne, og derfor ønskede en pålidelig journalist til at følge forløbet. Og da var det at Stefan pegede på Nils Giversen. Nordiske penge øgede production value På et tidligt tidspunkt gik SVT og NRK med som co-producenter, og tog dermed del i finansieringen. Det gav samtidig mulighed for at få midler fra Nordvisionsfonden. Og den øgede finansiering gav os mulighed for at forbedre produktet og løfte det op i en anden klasse, fortæller dokumentarchef i DR, Steen Jensen. SVT sendte dokumentaren samtidig med DR, og NRK progamsatte den en uge senere. Selve optagelserne var af gode grunde vanskelige at sætte tid på. Kapringen varede knapt tre måneder, og det var noget længere end forventet. Dermed voksede både produktionsudgifter og researchmateriale, og det forsinkede det færdige produkt med adskillige måneder. Programmet sælger godt Hovedproducenten - i dette tilfælde DR - har ansvaret for, at budgettet alligevel hænger sammen. Men når programmet sælger godt kan en del af udgifterne komme retur til dokumentarafdelingens kasse. De fleste salgsindtægter disponeres dog centralt i DR, hvor pengene bruges til at sætte nye programmer i gang. Afhængig af hvor godt programmet sælger, får vi cirka kroner tilbage til dokumentarafdelingen, siger Steen Jensen It may sound like another worn exaggeration but in the case of SOS fanget af pirater the claim that this is a unique insight would be understating the truth. This Danish documentary follows the hijacking of a Danish vessel in the Gulf of Aden off the Somali coast from day one. The camera was there as negotiations took place from central command in Copenhagen. There are shots of the thirteen seamen on deck as the ransom is dropped, and of them being reunited with their families in Lithuania. The biggest scoop of all is the interview with Ali, the hijackers chief negotiator, on neutral territory in Djibouti. In other words the DR documentary reaches every nook and cranny of an otherwise secret world. DR journalist there from the start Less than a week after the vessel, which belongs to the Clipper line, had been hijacked by Somali pirates, Nils Giversen was contacted. Giversen had made a previous documentary on the hijacking of a Danish ship and in that connection he had talked to the professional negotiator, Stefan, who had now been called in once again to link up with the pirates. This time Clipper line had got in touch with Giversen and it was the Clipper CEO, Per Gullestrup, who considered right from his very first meeting with Stefan, that attention should be drawn to the whole issue of piracy and wanted a reliable journalist to follow proceedings. And that is when Stefan suggested Nils Giversen. Nordic funds increased production value Early on SVT and NRK entered the fray as co-producers, now providing some of the finance. This also meant the production could apply for funds from Nordvision. And the increased funding allowed us to improve the production and boost it into another class, says Steen Jensen, head of documentaries at DR. SVT broadcast the documentary simultaneously with DR, while NRK scheduled it for a week later. Obviously it was difficult to predict how much time would be spent shooting. The hijack lasted three months, rather longer than expected. So production costs and research material both grew, delaying the finished product by several months. PHOTO: DR PHOTO: KATE ANDREWS En lang række tv-stationer fra udlandet har henvendt sig til DR for at få fingre i programmet, SOS - fanget af pirater er på nuværende tidspunkt - i midten af januar solgt til Polen, Spanien, Kroatien, Portugal og Sydkorea, ligesom Grækenland og Italien har budt på programmet. Derudover har hele 40 tv-stationer lige nu dokumentaren til gennemsyn. Det er et usædvanligt stort antal, men det viser også, at dokumentaren har ramt noget, der har stor international opmærksomhed og indeholder enestående billeder. Problemet med gidseldramaer ud for den somaliske kyst er noget, som rederier i mange lande har oplevet, siger chefen for DR Internationalt Salg, Helene Aurø. Dokumentaren var nomineret til Cavlingprisen, som er den fornemste danske journalist-pris, men Giversen blev slået i opløbet af en anden DR-journalist. At en udsendelse hædres med en pris kan ellers få betydning for salgsprisen, der forhandles i hvert enkelt tilfælde, og ifølge Helene Aurø kan prisen variere fra nogle få tusinde kroner hos fattige østeuropæsiske kanaler og helt op til kr. hos en stor amerikansk broadcaster. The programme is selling well The principle producer, in this case DR, is responsible to ensuring that programmes are brought home on budget. But when a programme sells well some of the expense is recouped for the documentary department. Most of the revenues are controlled centrally by DR, and they are spent on new programme starts. Depending on how well the programme sells our department will receive approximately kroner, says Steen Jensen. A large number of broadcasters abroad have approached DR to obtain the programme. At the time of writing SOS fanget af pirater has been sold to Poland, Spain, Croatia, Portugal and South Korea, while Greece and Italy have made offers. In addition, no fewer than 40 television broadcasters have the documentary for review. This is an unusually large number but it just goes to show that the documentary has picked up on an issue of great interest internationally, and that its footage is unique. The problem with hostage dramas off the Somali coast is one that many shipping lines from many countries have encountered, Helene Aurø, head of DR International Sales, says. The documentary received a nomination for the Cavling Award, the highest journalistic accolade in Denmark, but Giversen was pipped at the post by another DR journalist. When programmes win awards it may influence the sales price, which is negotiated in each individual case. Helene Aurø says the price tag may vary from a few thousand kroner from impoverished Eastern European broadcasters to up to from a major US broadcaster.

17 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 En uge som gæstearbejder, YLE (UR) / Harri Puonti og Valmir Lopez Johanna Lehtinen Kenneth Larsson En uge som gæstearbejder A week as a guest worker I Norden lukker flere og flere virksomheder og produktionen flyttes til lande med billigere arbejdskraft og større markeder. Hvor flytter disse jobs hen - og hvordan er arbejdsvilkårene i disse lande? Samproduktionen En uge som gæstearbejder med YLE som hovedproducent og UR som samproducent, ser på disse spørgsmål via nogle af de medarbejdere, som har mistet deres jobs som følge af udflytningen. Af Veera Sydänmäki I serien En uge som gæstearbejder (Viikko vierastyöläisenä) følger vi tre nordiske arbejdsløse, som rejser til udlandet for at se, hvad der skete med deres jobs. De skal prøve, hvordan det er at arbejde i udlandet på en fabrik, som ejes af virksomheder fra deres hjemmeland. Disse gæstearbejdere bor og arbejder med de lokale for en uge - på de lokale vilkår. Vi møder Johanna, som hele sit liv har arbejdet i en finsk fabrik for hårde hvidevarer, men som for nylig har mistet sit job. Johanna skal nu skal prøve at være fabriksarbejder i Chennai i den sydlige del af Indien. Vi møder også Harri, som har haft et arbejde i en finsk papirfabrik, og som nu har mistet sit arbejde efter 28 år. Han rejser til Brasilien for at arbejde i et støberi ejet af den finske virksomhed Metso. Seriens tredje hovedperson er Kenneth, som har de sidste 25 år har arbejdet i en tekstilfabrik i Borås i Sverige, og som nu tager turen til Ho Chi Minh city i Vietnam for at prøve kræfterne med et arbejde i en svenskejet metalfabrik. Serien fortæller, hvordan disse tre gæstearbejdere klarer sig i de fjerne lande, og hvad de tænker både om arbejdsvilkårene og livet i almindelighed i det pågældende land. Tæt samarbejde mellem YLE og UR Serien blev produceret som collection, hvor YLE har produceret to programmer og UR eet. Johan Romin har tilrettelagt det svenske afsnit fortæller, at samarbejdet mellem redaktionerne var tæt: De ansvarlige producenter fra begge lande holdt flere møder, hvor form og indhold blev diskuteret. Dette skete gennem halvandet års tid, eftersom det svenske program blev optaget tidligere end de finske programmer. Meget fokus blev lagt på, at programmerne skulle have en nordisk look and feel - i stedet for en meget national finsk eller svensk vinkling. Casting af de rigtige hovedpersoner var også en meget vigtig del af forberedelsesprocessen. At følge en hovedperson gennem en halv times program kræver, at denne person helt enkelt er sjov og interessant at se på. 350 kroner i løn - om måneden De tre hovedpersoners møde med de forskellige livs- og arbejdsvilkår i de fjerne lande var ret barsk. I Indien er lønningerne meget lave, men fabriksmedarbejderne er stolte over deres jobs og de muligheder, der ligger i dem. I Vietnam er det meget svært at få enderne til at mødes. I Brasilien var lønningerne til gengæld vejen til en middelklasseindkomst. More and more companies in the Nordic countries are moving production abroad where labour is cheaper and markets are bigger. Where do the Nordic jobs go, and what are working conditions like in these new countries? Viikko vierastyöläisenä is a coproduction with YLE as principle producer and UR as co producer that looks at these issues via some of the workers who have lost their jobs as a result of outsourcing. Veera Sydänmäki The series follows three Nordic jobless as they move from country to country to see what happened to their jobs. They see what it is like working in a factory owned by the company back home. They live and work with the locals for a week under local terms and conditions. We meet Johanna, who had worked at a Finnish white goods factory since she left school but recently lost her job. Johanna is now going to see what life is like as a factory worker in Chennai, Southern India. We also meet Harri, who lost his job after 28 years at a Finnish paper mill, and who now goes to Brazil to work at a foundry owned by Metso, the Finnish company. The third principle is Kenneth, who spent 25 years at a textile factory in Borås, Sweden, and now goes to Ho Chi Minh city, Vietnam, to try working at a metal works owned by a Swedish company. The series reveals how they cope in foreign climes and their thoughts on the working conditions and life in general in the country concerned. Close cooperation between YLE and UR The series was produced as a collection, where YLE made two of the programmes and UR made one. Johan Romin devised the Swedish episode and says that the teams worked very closely together. Johanna, som arbejdede i en indisk fabrik, der fremstiller mobilopladere, fortæller om Rheka, en 20-årige linjechef på opsamlingsbåndet. Rheka har måttet optage en stor gæld, som hun har brugt til at betale for sin søsters medgift. Derfor må hun hver aften gå i gang med sit andet arbejde som syerske. Hun syr tøj tre timer hver aften efter arbejdet. Indtjeningen fra dette ekstraarbejde er 35 kroner om måneden i tillæg til de 350 kroner, som hun tjener som fabriksarbejder om måneden. Rheka håber, at hun på denne måde kan nå at indbetale resten af sin gæld i løbet af de næste ti år. Så kan jeg måske også selv blive gift efter det. Johannas konklusion efter en uge i Indien er, at der ikke er meget fair trade i den her verden. 32 The commissioning producers from both countries met several times to discuss form 33 and content. This took eighteen months or so, as the Swedish programme had been shot earlier than the Finnish programmes. PHOTO: YLE The teams paid considerable attention to ensuring that the programmes had a Nordic look and feel instead of a very Finnish or Swedish angle. Casting the right principals was also a very important part of preparations. Following a principle throughout a half-hour programme quite simply demands that the person concerned is funny and interesting to watch. Wages of 350 kroner a week Their encounter with different living and working conditions abroad was tough for the three principles. In India wages are very low but the factory workers are proud of their jobs and the opportunities they afford. In Vietnam it is very difficult to make ends meet. In Brazil on the other hand, the wages were the way to a middle class income. Johanna, who worked at an Indian factory that makes mobile phone chargers, describes Rheka, a 20-year-old line manager on the assembly line. Rheka had to borrow a huge sum of money for her sister s dowry. So every evening she went off to her other job as a seamstress. She sews garments for three hours every evening after working at the factory all day. Her sewing pays her 35 kroner a month on top of the 350 kroner a month she earns at the factory. Rheka hopes that it will enable her to pay off her debt over the next ten years. Then I may be able to get married too, she says. After a week in India Johanna concludes that there isn t much fair trade in this world. Kenneth s experiences in the Vietnamese metal works are also tough. Working conditions are harsh: the tropical climate combined with monotonous work is a tough nut to crack. The factory provides rooms for its workers; Kenneth thinks they are unreasonably small. In Sweden Kenneth was able to buy a house with his Swedish wages and keep up a reasonable standard of living. The Vietnamese factory workers find it had to make ends meet, partly because of the high rate of inflation. Harri finds that Brazilian factory workers are very proud and love their jobs. Industrial production is creating a wealthy middle class in a country where millions of people still live below the poverty line. To Metso, the Finnish company, manufacturing in Brazil is a way of getting into the South American market. Positive reception Viikko vierastyöläisen was well received in Finland, where it was shown in November Anna Blom, who is responsible for the two episodes featuring Finnish principals, says that the series received very favourable feedback from viewers. The local workers were also thrilled by the attention they were given during shooting. Blom says that she remains in touch with one of the Brazilian workers portrayed in the series. Viikko vierastyöläisen received support from the Nordvision Fund for development and production. Kenneths oplevelser i den vietnamesiske metalfabrik er ligeledes hårde. Arbejdsforholdene er krævende: det tropiske klima kombineret med ensformige arbejdsopgaver er en hård nød at knække. Fabrikken tilbyder sine medarbejdere logi i form af værelser, som Kenneth synes er urimeligt små. I Sverige har Kenneth kunnet købe et hus for sin svenske løn,og han har kunnet opretholde en pæn livsstil. De vietnamesiske fabriksarbejdere har svært ved at få lønnen til at række, også på grund af den høje inflationsrate i landet. Harri oplever i løbet af sin tur til et støberi i Brasilien, at de brasilianske fabriksmedarbejdere er meget stolte og glade over deres jobs. Industriproduktion er ved at skabe en velhavende mellemklasse i et land, hvor millioner af mennesker stadigvæk lever under fattighedsgrænsen. For det finske firma Metso er egen produktion i Brasilien en måde at komme ind på det Sydamerikanske marked. Positiv modtagelse En uge som gæstearbejder blev godt modtaget i Finland, hvor serien blev sendt i november Anna Blom, som står bag episoderne med de to finsk hovedperson siger, at serien fik meget positiv feedback fra tv-seerne. De lokale medarbejdere var også meget glade for opmærksomheden, som de fik i løbet af tv-optagelserne. Blom fortæller, at hun stadigvæk nogle gange er i kontakt med en af de brasilianske medarbejdere, som serien portrætterer. En uge som gæstearbejder har fået støtte fra Nordvisionsfonden til både konceptudvikling og produktion

18 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 Tortur dræber individer og påvirker hele samfundet I følge Amnesty International foregår der tortur i over 80 lande rundt omkring i verden, selv i såkaldte demokratiske lande. Mindst hver fjerde af de cirka 1,5 millioner flygtninge, som er kommet til Norden siden 1970 erne, har været udsat for tortur. En nordisk samproduktion har sat fokus på de personlige og samfundsmæssige konsekvenser af tortur. Torture kills individuals and affects society Amnesty International says that torture takes place in more than 80 countries around the world, even those that call themselves democracies. At least a quarter of the 1.5 million refugees who have come to the Nordic countries since the 1970s have been tortured. A Nordic co-production spotlights the costs of torture to the individual and to society. LISBET SCHULZ CONTRERAS Af Henrik Hartmann Tilbage i slutningen af 1970 erne og starten af 1980 erne kom flere flygtninge til Norden fra Grækenland og Latinamerika og mange af dem havde været ofre for tortur. Projektleder for den nordiske samproduktion om tortur, Lisbet Schulz Contreras var dengang selv journalist på Sveriges Radio og lavede sammen med en kollega på Dagens Nyheter mange reportager om flygtninge og tortur. Lisbet Schulz Contreras fortæller: Som tiden gik, er det som om vi helt har glemt det frygtelige faktum, at folk stadig tortureres og måske i stadig større grad end tidligere. Dengang, men også nu, er Norden stadig et centrum for viden og behandling af tortur, derfor var det vigtigt at sætte fokus på tortur. Nordisk ekspertise Programserien er blevet til i et samarbejdet mellem DR, YLE/FST5 og UR. UR har været hovedproducent og DR har bl.a. bidraget med en reporter og ca. 30 programminutter i form af reportage og interviews. Vi har haft et vældig fint samarbejde om dette projekt, og jeg synes personligt, at det er utrolig vigtigt at indhente erfaringer og kundskaber fra andre mennesker og lande end Sverige, siger Lisbet Schulz Contreras. I dette tilfælde med tortur-problematikken har Norge og især Danmark jo i mange år haft en stor ekspertise via RTC-centeret i København (Rehabiliterings - og forskningscenter for torturofre), som i dag har mange centre rundt omkring i verden. Værre efter 11. september I det første program i serien beskriver FNs særlige tortur-rapportør Manfred Nowak, hvordan FN arbejder mod den tortur, som nærmest er blevet forværret efter den 11. september Den tortyr som bedrivits under 2000-talet har underminerat den internationella rättsordningen och haft vidsträckt inverkan på den internationella moralen, säger Nowak Manfred Nowak har därför begärt, att USA:s tidligere president George W. Bush samt dåvarande försvarsministern Donald Rumsfeld ska ställas inför rätta. Nordisk samproduktion åbner døre Lisbet Schulz Contreras oplever, at flere og flere spørgsmål og emner er internationale; For mig at se er meget få emner i dag nationale, de fleste ting, vi som mennesker og journalister beskæftiger os med,er jo universelle eller grænseoverskridende. Derfor er det vigtig for mig at samproducere såvel nordisk som europæisk. Det giver jo endvidere mit hold og jeg den fordel, at vi kan fortælle interviewpersonerne, de steder vi kommer, at vi er i gang med at producere en programserie, der skal sendes i hele Norden. Det giver et rigtig godt rygstød, når vi ringer på døren og beder om et interview, fortæller Lisbeth Schulz Contreras. Mange positive reaktioner Redaktionen i UR har fået mange reaktioner efter flere af programmerne blev udsendt. Efter programmerne kunne man ringe ind til Røde Kors og få råd og vejledning. I dag bruges programmerne i undervisningen omkring tortur. Desværre viser flere internationale undersøgelser, at torturofre fører deres smerte videre til deres børn. Det betyder, at børn i visse tilfælde kan arve deres forældres traumer og få usynlige sår, som de har svært ved at helbrede. Derfor er det jo utrolig vigtig at vi får sat dette på dagordenen, så vi kan blive bedre til at håndtere disse problemer, siger Lisbet Schulz Contreras. Redaktion bestod AF Lisbet Schulz Contreras (redaktør) Lollo Jarnebrink (producent) reporterne Claus Dahl fra DR Marika Griehsel Karin C. Falck fra UR. PHOTO: Simon Stanford, UR / UR Tortyr, UR (DR, YLE) / Sindizwe Nuna Henrik Hartmann At the end of the 1970s and in the early 1980s many refugees came to the Nordic countries from Greece and Latin America and many had been tortured. Lisbeth Schulz Contreras, project manager of this Nordic co-production on torture, was a journalist at Sveriges Radio at the time and made many features on torture with a colleague from Dagens Nyheter. Lisbeth Schulz Contreras, says As time went by we seemed to forget the terrible fact that people are still being tortured; perhaps more than ever. In those days, but also now, the Nordic countries are still a centre for knowledge and treatment of torture. So it was important to spotlight torture in these programmes. Nordic expertise The series came about through cooperation by DR, YLE/ FST5 and UR. UR is the principle producer and DR has contributed a reporter and approximately 30 minutes of programme by way of reportage and interviews. We have worked together really well on this project and I personally think that it is incredibly important to gather experience and knowledge from other people and countries than Sweden, Lisbeth Schulz Contreras says. In the case of torture, for many years Norway and in particular Denmark have had considerable expertise; the RTC centre in Copenhagen for rehabilitating and treating torture victims now has many other centres around the world. Tortyr, UR (DR, YLE) / Manfred Nowak Worse since 11 September In the first programme of the series Manfred Nowak, the special UN torture reporter, describes how the UN is trying to combat the torture that has if anything grown worse since 11 September The torture committed in the 200s undermined international jurisprudence and has had widespread effects on international ethics, he says. Manfred Nowak has therefore requested that ex-president George W. Bush and his secretary of state for defence, Donald Rumsfeld, be brought to justice. Nordic co-productions open doors Lisbeth Schulz Contreras is finding that more and more issues and subjects are international: In my view very few subjects are national by nature these days; most of the issues we deal with as people and journalists are universal and transcend national frontiers. So I feel Nordic and European co-productions are important. It also helps me and my crew to be able to tell interviewees that we are making a series that will be broadcast throughout the Nordic countries. It gives me a lot of clout when I ring their doorbells to ask for interviews. Many favourable reactions The UR section has received many reactions to several of the programmes. After they were broadcast viewers could phone the Red Cross for advice and guidance. Today the programmes are used as teaching materials on the subject of torture. Sadly many international studies show that torture victims transfer their pain to their children. In some cases the children inherit their parents traumas and acquire invisible wounds that may be very difficult to heal. So it is incredibly important for us to put this on the agenda as a step towards improving the way we cope with these problems, Lisbeth Schulz Contreras concludes. The team behind the series consisted of Lisbet Schulz Contreras (series editor) Lollo Jarnebrink (producer) reporters Claus Dahl from DR Marika Griehsel Karin C. Falck from UR

19 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 Undervisning Education Langt ude, DR (UR) VeteranTV, UR (YLE) Active co-production projects 29 New programme proposals 22 Projects supported by the NV-Fund 12 Programme hours generated by co-productions 115 Episodes generated by co-productions 326 Programmes offered to exchange 84 Development support En överlevnadshistoria (YLE) Fælles standarder for webproduktion (DR) Når hun kan - kan jeg også (DR) Samnordisk naturobservering (YLE) Production support Animated science (UR) Det demokratiske klasserum (DR) Family Foster (UR) Hvorfor kede sig (DR) Lärare på bortaplan (DR, UR) Nordisk forelæsningsrække (DR) Når festen slutter (DR) Ord fra nord (DR) Langt ude, DR (UR) Completed co-production projects Kortlægning af udvekslingsmuligheder Mig og min alkoholiker Miljøsvin og sparegrise Modige kvinder Månekapløbet 2.0. Ord fra nord Ordet og bomben Verdens største udfordringer Work title: Den moderne terrorismes historie Anaconda 2 - tyska Anaconda 3 - spanska Anaconda Spanska Språkdelen Ekolokero - bearbetningar Family Foster Historiepolisen Spåren av 1800-talet Mossor och lavar Odens Rike REC (Så luras du) Tortyren skadar inte bara offren Do it yourself Vårt gemensamma Norden Lærer på hjemmebane-workshop Max 1800-tal, UR (YLE) Chair: Else Bro Thuestad (DR) Meetings in 2009 Tallinn, COPENHAGEN Lærer på hjemmebane-workshop PHOTO: DR, UR, Nordvisionssekretariatet

20 programsamarbejde i 2009 / programme cooperation 2009 programme cooperation 2009 / programsamarbejde i 2009 Skavlan en av världens största talkshower tack vare nordiskt samarbete! Norska Fredrik Skavland leder just nu en av världens största talkshower. Programmet är en samproduktion mellan SVT och NRK och sänds samtidigt i de båda länderna. Av Mikael Horvath under 2009 märks skådespelare och artister som Liv Ullman, Jay-Z, Will Smith, Melody Gardot, Robbie Williams och Mads Mikkelsen, kungligheter som prinsessan Märtha Louise, personligheter som schacklegenden Garri Kasparov och politiker som Geir Haarde - Islands tidigare statsminister som bland annat fick svara på, vilket ansvar han hade för den isländska krisen Med en toppnotering på nästan 3 miljoner tittare slår den svensknorska talkshowen till och med amerikanska NBCs The tonight show som under hösten 2009 letts av Conan O Brien. Och han är inte långt efter David Lettermans Late Show som normalt ligger på ett veckosnitt på 3,5-4 miljoner tittare. Det är fantastiskt, men man blir lite nervös av det. Någon talade om för mig, att om man har 2,5 miljoner tittare så förbrukar man 285 år av arbetstid av publiken. Tänk vad man kunde få gjort under den tiden. Då känner man, att det måste bli bra, säger Fredrik Skavlan. I Europa är det bara BBCs Jonathan Ross med cirka 3 miljoner tittare, som kan utmana den nordiska talkshowen. De båda programmen konkurrerar om förstaplatsen i Europa och flera gånger den senaste säsongen har Skavlan varit större än sin brittiska kollega. Men vad är det då som gör showen så stor? Fredrik är ju självklart den största orsaken. Han är ett superproffs, som vet vad han vill, och har en otrolig förmåga att få gästerna att prata om stort och smått. Och som tittare känner man sig inbjuden att vara med, säger Eva Sandelin, projektledare för programmet på SVT. Sedan har vi en otroligt kompetent redaktionen. Duktiga journalister med stort nätverk både nationellt och internationellt. Ämnen blandas högt och lågt, och man blundar inte för allvar. Men tonvikten ligger på, att det är ett underhållningsprogram och varje program avslutas med ett musikframträdande av en inbjuden artist. Programmet förinspelas i studion dagen innan sändning med så kallad livebandning - det vill säga att programet spelas in live i en tagning, som sedan redigeras ner till rätt sändningstid. En stor anledning till detta är möjligheten att kunna texta gäster. Även Fredrik Skavlan textas på svenska i Sverige. Fredriks norska är visserligen lättförståelig, men det är många svenskar, som har svårt för norska, och det är viktigt i en talkshow, att man förstår vad som sägs. Vi vill ju inte utestänga någon. Men även gästerna textas, och det är viktigt att vara konsekvent. Annars skulle vi ju sitta och försöka bedöma vilka dialekter som den norska, respektive den svenska publiken har lättare eller svårare för att förstå. Det är också mycket få reaktioner på textningen, som har kommit in till redaktionen. Men jag är overtygad om, att reaktionerna skulle vara många, om vi inte textade, säger Eva Sandelin. Nordiskt samarbete Programmet Skavlan är sedan hösten 2009 en samproduktion mellan SVT och NRK. En långtgående samproduktion där inte bara två partners bidrar med sin del till ett gemensamt projekt, utan där man samproducerar från reseach till sändning. Därför finns en gemensam redaktion med medarbetare, som sitter både i Norge och Sverige. Programmet avvecklas sedan omväxlande i Sverige och i Norge. Under hösten 2009 har programmet spelats in i Stockholm, och från årskiftet 2010 är rollerna ombytta - då spelas programmen in i Oslo. PHOTO: Mårten Levin Just blandningen av gäster och ämnen i programmet lyfter Eva Sandelin fram som en nyckel till framgång. Oväntade möten mellan gäster leder fram till ett program, som inte blir förutsägbart. Tittarna får ta del av samtal, som de inte förväntat sig. De färdiga programmen skickas idag mellan SVT och NRK digitalt via Internet. Och arkivmaterial, som redaktionen jobbar med inför sändningarna, skickas mellan länderna via Nordif2, Nordvisionens digitala utväxlingssystem. Kända gäster Talkshowen Skavlan har redan från början lockat stora namn till gästlistan - både nordiska och internationella. Bland gästerna Skavlan (NRK/SVT) / Fredrik Skavlan

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA

Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA Kampagneperiode: 12. maj - 10. august 2012 Målgruppe: MSO Marked: USA 1 Baggrund Baggrund: Cykelkultur i flere af USA s storbyer oplever i disse år en stigende interesse, bl.a. inspiret af Københavns unikke

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere