GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August Vellykket ProAm-match Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August 2002. Vellykket ProAm-match Side 6"

Transkript

1 Medlemsblad 21. årgang August 2002 Endelig var der rejsegilde, pølser og øl Side 15 Vellykket ProAm-match Side 6 Mange interesserede kom til "åbent hus" den 14. april. Side 18

2 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf E-mai l: Ole Boje Rønnehaven Ebeltoft Tlf Annoncer: Ingvard Christensen Tlf EGC's bank: Djurslands Bank Ebeltoft Konto nr. : Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj Ebeltoft Tlf Fax Oplag: 600 Udgivelse: Nr. 61 December Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 60 er senest den 8. november Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Sekretær Gustav Rosenkvist Jens Brendorp Paul Erik Lausen Granvej 3 Fyrrehøjen 14 Stenbidervej Ebeltoft 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf Tlf E-mai l: Kasserer Jørgen Langkilde Henrik Langkilde Larsen Skovskadevej 37 Søndervangsvej Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf E-mai l: Udvalg Ebeltoft Golf Cl u b Match udvalg: Molsvej 122 Begynderud v.: Peter Hald 8400 Ebeltoft Gustav Rosenkvist Toldbodvej 4 Tlf O Tlf Ebeltoft Blad udvalg: Tlf Paul Erik Lausen Elite og Jun.udv.: Steen Borregaard Tlf John Brændgaard Tlf Frands Hansen Rødtjørnevej 3 Arb Tlf Ebeltoft Britt Andersen Matchsponsor Tlf Tlf udv.: Finn Rasmussen Flemming Schutt Green keeper: Tlf Holmensvej 1 O c Hans J. Krath Hcp.-udvalg: 8400 Ebeltoft Ryttergården Jørgen Fink Tlf Tlf Skovskadevej 13 E-mai l: 8400 Ebeltoft PR-udvalg: Tlf Willy Jepsen Mobil: Tlf Pro: Morten Thuen Husudvalg: Tlf Thorkild Hornum Bane udvalg: Majgårdsvej 1 Henrik Langkilde 8400 Ebeltoft Tlf Proshop: Tlf Gustav Rosenkvist Tlf Torben Blom Tlf Tlf O 64 Miljø: Ole N. Olesen Klubhus: Kim Egefjord Tlf Besøg klubbens hjemmeside på adressen: 2 Nr. 60 August 2002

3 Nyt fra formanden: En mærkedag for Ebeltoft Golf Club F redag den 5. juli kunne vi holde rejsegilde sammen med håndværkerne og to dage senere fremvise det ny klubhus for medlemmerne, garneret med de traditionelle røde pølser og en håndbajer eller to. Omkring 150 mødte op i det gode vejr for at få et indtryk af det kommende klubhus. Det var muligt ved hjælp af råhuset og tegninger at skabe sig et billede af den endelige udformning. Putting green anlægges Der mangler stadig en del jordarbejder, dels så huset bliver gravet frit og dels så anlægget af putting green kan påbegyndes og være klar til brug først i næste sæson. Samtidig skal det ny parkeringsanlæg tages i brug, selvom det nok bliver svært at vænne sig til at skulle gå hundrede meter til J. teested. Indspils-green og øvebunker vil først blive anlagt i løbet af næste år, da de delvis skal placeres, hvor det midlertidige klubhus ligger. Indvielse 1. november Efter de foreløbige planer skulle håndværkerne være ude af huset medio oktober. Hvorefter vil selv skal udføre de sidste monteringsarbejder og klare selve indflytningen. Et realistisk bud på en indvielsesdato vil være ca. l. november. Anlægsarbejderne omkring klubhuset skal vi selv stå for, så der bliver brug for en del stærke folk- specielt til at anlægge terrasserne omkring huset. Alle betingelser opfyldt Det er rart, at næsten to års arbejde er ved at bære frugt. Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen i januar 2000 pålagt at arbejde for denne placering og nu ligger huset der. Vigtige argumenter for placeringen var ikke at reducere vort i forvejen lille spilleareal, at huset lå bynært og at vi kunne etablere gode træningsfaciliteter i tæt relation til huset - betingelser, der alle er opfyldt. Vi kan så alle i klubben kun håbe på, at de urealistiske diskussioner om andre placeringer nu langsomt ebber ud. Nu skal vi bare have det ny hus til at fungere. Pris 3,5-3, 7 mio.kr. Vi har regnet lidt på, hvad klubhuset kommer til at koste alt inklusive. I perioden 200 l til 2003 vil den samlede investering blive på mellem 3,5 og 3,7 mio. kr. Finansieringen sker ved optagelse af kreditforeningslån på 2 mio. kr. samt ved salg af den deponerede obligationsbeholdning (fra salget af det gamle klubhus) på en million kroner. Restbeløbet finansieres kontant via den daglige likviditet. Bør være stolte Vi købte banen pr. l. november I de følgende par år blev finansieringen lagt om, således at vor langfristede gæld pr. 31. oktober 1998 udgjorde 6,2 mio. kr. Når byggeriet er færdigt vil den langfristede gæld være på ca. 6,4 mio. kr. - og dette inkl.. lån på en halv million kroner optaget i år til køb af nye maskiner. Et resultat vi som en lille klub bør være stolte af. "Foræret" bort! Jeg troede ikke, at jordbunden på EGC's bane var videre frugtbar, men den må være speciel god til at få rygter til at spire og gro. Det sidste rygte, der er kommet bestyrelsen for øre - og vi er desværre de sidste, der hører det - er en påstand om, at vi i forbindelse med mageskiftet ved hul 15 skulle have Jens Brendorp formand. Fortsættes side 5 Nr. 60 August

4 A. G. SERVICE BLIKKENSLAGER & AUT. VVS v/anker Gindesgaard Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf Kattegatvej Grenaa Tlf Ebeltoft Aage Madsen Ole Jørgensen Østeralle 8, 8400 Ebeltoft Telefon Telefax Grenaa Knud Kildal Børge Hove Aksel Pedersen Valget er let - kontakt KLINTE-HUSET - Vi klarer det hele -

5 "foræret" en meget attraktiv byggegrund bort. Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i januar blev der til alle udsendt en tegning, hvor de mageskiftede arealer var indtegnet. Huset bliver bygget på jord, som ejeren hele tiden har besiddet. Den mageskiftede jord er ikke blevet byzonejord, men ligger stadig i landzone og har ingen indflydelse haft på byggeriets gennemførelse. Vi har afstået jord, der aldrig ville kunne spilles golf på og erhvervet arealet til højre for hul 15, hvor vi vist alle har ligget "out of bounds" på fremmed jord. Vi ville med mageskiftet undgå naboproblemer som på hul 11 og samtidig har vi opnået, at arealet ikke yderligere GOLF kan udstykkes. Ejeren, der som den eneste havde vej-ret til Løvvangen (vejen langs hul14) har afgivet denne, så vejen i princippet kan nedlægges. Alt i alt et resultat, jeg synes, vi kan være yderst tilfredse med. Konklusion: Kontakt bestyrelsen og få de relevante oplysninger. Der er en vis underholdningsværdi i rygterne, men de giver tit en kedelig stemning i klubben. Bestyrelsen har meget berettiget været under konstant beskydning fra klubbens medlemmer - specielt de kvindelige - med hensyn til de manglende toiletforhold på banen. Det er nu besluttet at opføre en toiletbygning ved tee-stedet på hul 10. Toilettet vil kunne stå færdigt ved sæsonstart næste år. Da byggetilladelser efter den l. september skal gives af kommunen og ikke som tidligere af amtet, må vi vente med ansøgningen til dette tidspunkt. Prisen vil ligge omkring kr., da tilslutningsafgifterne for kloak og vand alene udgør kr., men så vil vi ved samme lejlighed få løst problemet med drikkevand på banen. Banen er så flot som aldrig før. En stor ros til greenkeeperne med Hans Jørgen Krath i spidsen, der godt hjulpet af de store regnmængder, har givet os perfekte spillebetingelser. Ærgerligt at der skulle bruges så meget tid til at retablere veje og stier, der nærmest regnede væk under de voldsomme uvej r. En fortsat god golfsæson. Jens Brendorp Vor farvekonsulent hjælper dig gerne med behandling, materialevalg, farver m.m. Vi har Djurslands største i gardiner. Vi syr; vi tar' monterer Ndr. Strandvej Ebeltoft Telefon

6 rets Pro-Am Match: En dejlig dag Af Ole Boje Den store golfgud stod i perfekt opstilling pinselørdag, da Willy Jepsen med startpistolen skød en kridtstreg ind på en dybblå himmel som et synligt og hørligt tegn på, at årets Pro-Arn match Golf Clubs regi var startet. Det var andet år, klubben i Ebeltoft afviklede et sådant arrangement og et øjeblik bragte Ebeltoft på det danske golfkort Det kunne godt ligne begyndelsen til en god tradition. Sådan så det nu ikke ligefrem ud sidste år, da en ubønhørlig heldags regn trommede ned over de modige, dyngvåde go!- Dagens generalstab drøfter slagets gang. Matchlederen, Gustav Rosenkvist, havde brugt et halvt år på forberedelserne. Willy Jepsen havde brugt lige så lang tid på at samle sponsorerne sammen, så det økonomiske underlag var sikret og klubbens pro, Morten Thuen, havde stået for kontakten til de professionelle. fere. Men hverken sponsorer eller arrangører lod sig skræmme af sporene - og det blev belønnet. Den sidste make-up 21 professionelle spillere - hvoraf adskillige var Challenge Tour spillere - fra lige så mange jyske golfklubber var mødt frem og begyndte dagen kl. 8 med morgenmad på Holmens Kro. Men da havde Krath og Co. med vanlig energi været i sving de fire foregående timer for lige at give banen en sidste make up - og det blev der lagt mærke til. Vinder i den professionelle afdeling, Jesper Nielsen, Norddjurs Golf Klub, med en flot score på 66 slag, takkede ved frokosten på Holmens Kro på pro' ernes vegne for et veltilrettelagt arrangement og udtalte sig rosende om de trimmede fairways og flotte greens. John Gottlieb, Danica Prin t, tager et overblik over sine tropper. Dagens vinder, Jesper Nielsen, Norddjurs Golf Klub, takkede på pro'ernes vegne. 6 Nr. 60 August 2002

7 Vinderholdet fra Holmens Kro drog af sted læsset Mercedes Bache-holdet blev holdmatchens nr. 2. med rige gaver efter en splendid frokost - p/l Holmens Kro. Holdet fra Kvadrat kom ind pil en flot tredjeplads. Niels O. Jørgensen blev vinder i amatørernes række. Teknisk var de sponsorerede hold sammensat af en professi onel spiller og tre udvalgte amatører, udvalgt af sponsorerne, og man spillede om en samlet præmiesum på kr. På trods af de ideelle betingelser: sol, varme og vindstille, kneb det lidt overraskende med at få øje på begejstrede, applauderende tilskuere, men måske havde folk simpelthen travlt med pinsefrokost - og gæster. Men det var en detalje. Der var ærligt talt ikke noget, der kunne slå skår i denne dejlige dag, der sluttede med en flot ta' -selv-bord frokost på Holmens Kro, hvor præmierne blev uddelt og mange smukke ord udtalt. Pinsesolen dansede Det er sådan, det skal være, når det er godt. Og det hjalp selvfølgelig også lidt, at Vorherre - eller hvem der nu står for den afdeling - lod pinsesolen danse en hel dag før, det ellers var planlagt i kalenderen. Men det kan jo være, at han kender nogen. Sidste f!j.rs vinder hos pro'erne, Søren Rainer, Mollerup Golfklub. Nr. 60 August

8 Gyveldag: Så rullede de ærmerne op "Store Gyveldag" fandt sted en aprildag med det lunefulde vejrlig, måneden er kendt for - men humøret var stabilt i top hos den snes medlemmer, der havde besluttet sig til at give overkeeper Hans JørgenKrathen hånd med at holde banen, så vi kan være den bekendt. Ved samme lejlighed kunne de morgenfriske golfere så også opnå et følelsesladet gensyn med de bolde, som de i tidens løb har sendt ud i fædrelandet, helt geografisk bestemt mellem gyvelbuskene i grænseområdet mellem hul 4 og 12. Og for at komme en hæslig mistanke i forkøbet: Boldene gik altså videre til juniorafdelingen. Samtidig kunne man også støde på overraskende fund, som mere havde med tørst end golf at gøre. Arbejdsstyrken bestod som nævnt kun af en snes morgen- duelige golfere af begge køn og sammenholdt med klubbens medlemstal var det måske nok et beskedent fremmøde, men Krath - dagens general- var ikke helt utilfreds, for som han sagde: " - antallet er såmænd meget passende. Kom der ret mange flere, var de ikke til at holde styr på og ville simpelthen rydde alt, hvad der stod op i terrænet!" Og det kan han selvfølgelig have ret i. Kurt Abilskov var en af mændene i front, for det var ham, der havde kædesaven med. Ingen faldt om af overanstrengelse og heller ikke af mangel på mad og væde. Det sørgede klubben for, da man efter en god indsats tørrede sveden af panden i klubhuset. Og så er der tid til at restituere sig til næste "gyvel commando raid" en gang til efteråret. Efterårets gyveldag Så er det snart tid til endnu et nap på banen. Vi har i baneudvalget valgt søndag den 13. oktober med mødetid kl. 9. Mødestedet er parkeringspladsen ved klubhuset. Vi har tænkt os at få renset op i arealet fra l. green og frem mod l 7 green, så alt hvad der kan gå og kravle er velkommen. Der vil som vanligt være lidt øl samt et lettere traktement oven på anstrengelserne. Hvis man ejer en grensav, høgenæb, evt. motorsav vil det være en god ide at medbringe det. Vi ser gerne juniorerne! 8 Nr. 60 August 2002

9 I forbindelse med indretning af udenomsarealerne ved det ny klubhus vil der blive indrettet endnu en container med lockerrum, således at vi i alt vil have, hvad der kommer ti l at svare til 72 enkelt locker-rum ti l rådighed. Af hensyn til den endelige indretning opfordres medlemmerne herved til at indsende ansøgning herom indeholdende oplysning om, der ønskes enkelt eller dobbelt rum, samt om der skal være mulighed for tilslutning til elopladning. Ekstra Locker-rum Den årlige leje udgør for enkelt-skabe 250,- kr. og for dobbelt-skabe 500,- kr. Ti llæg for opladning af batteri forventes at blive ca. 500,- kr. pr. år. Medlemmer, som i dag har lejet skabe og som ønsker lejemålet ændret til ny type, bedes venligst indsende fornyet ansøgning. Medlemmer, som på anden måde har søgt om skab inden for de sidste par måneder, bedes ligeledes fremsende fornyet ansøgning. Ansøgning fremsendes til Ebeltoft Golf Club, Strandgårdshøj 8 A, 8400 Ebeltoft, att.: Jørgen Langkilde Larsen. Hotel Ebeltoft Strand har i år gennemgået en større ombygning og fremstår nu nyrenoveret i den internationale hotel stil, men med den kendte inspirerende og hjertevarme atmosfære i behold. Hotellet blev i 1978 tegnet af arkitektfirmaet Fri is & Molt ke og er stærkt inspireret af Spaniens traditionelle hacienda-byggestil, hvilket har været en af grundpillerne i ombygningen. Møblerne i restauranten er henholdsvis spanske og danske -sidstnævnte med en særlig hyldest til det danske designikon Arne Jacobsen, som i år ville være blevet l 00 år. Lounge- og barmøbler er designet af det nye møbelfi rma Globe fra Ebeltoft, og fæll es for alle møblerne er, at de er betrukket med eksklusive stoffer fra Kvadrat A/S, også beliggende. For at understrege den maritime beliggenhed er baren og receptionen bygget i skibstømmer med store skibsplanker i fregatstørrelse! Ligeledes er tæpperne fra Ege udformet i bølgeform med et tangmønster, designet af en spansk kunstner tilbage i Lamperne i restauranten er naturligvis også bølgeformede. Start med en lille drink i loungen. yd maden i den nye, eksklusive restaurant med en fantastisk udsigt over vandet, og slut af i baren/cafeen med en ægte fri skmalet italiensk espresso - byens eneste! HUSK HVER LØRDAG! 4 retters festmenu med levende musik og dans Kun kr. l 98,- pr. person (Bordbestilling nodvendig)...,..,.....-::... ~ HOTEL E B ELT O FT ST R AN D Ndr. Stra nd, ej Ebeltoft tlf www. ebe ltoftstrand.dk Nr. 60 August

10 D gnldosken Eiteltelt Boris Holm Jernbanegade Ebeltoft Tlf SERVICE OG DÆKCENTER Statsaut. Ejendomsmægler MDE Anna Mette Madsen Ebeltoft Mols Mæglerne. m og ualhænglg A. Knudsens Vej 10/ Østeralle 8400 Ebeltoft Telt Bil Fax DET ER OS DER SLÅR TIL.. 11 { ~ l~ ~ ~ Tømrerfirma THORKIL BROUERA/5 Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf E-mai l: Slut med krejleriet En god handel i Nordea er ikke længere afhængig af, hvor dygtig du er til at forhandle dig til en bedre pris. Den afhænger ganske enkelt af, hvor meget du samler hos os. Med en lønkonto, et dankort med Visa, en forsikring og kr. i lån og opsparing tilsammen, kan du få de gode priser i Fordelsprogrammet. Så betaler du mindre og færre gebyrer, og dine ind- og udlånsrenter bliver bedre. Kom ind til os og se, hvad det betyder for din økonomi, eller læs mere på KREJLO NIXI.. ~ Jernbanegade 7, 8400 Ebeltoft, Telefon Nordea B 1 O Nr. 60 August 2002

11 Tirsdag formiddagsdamer: Ingen regn om tirsdagen Vi har indtil nu haft en virkelig god sommersæson uden regn en eneste tirsdag formiddag. Vi har været i Randers til venskabsmatch, hvor vi desværre tabte stort og mistede fadet, men den 20. august har vi returmatch mod Randers og selvom vi i skrivende stund ikke kender resultatet, er vi alle enige om at yde vores ypperste, så vi kan vinde fadet tilbage igen. Vi ønsker alle en fo rtsat god golfsæson. Britt Andersen Så er der linet op klar til start ved hul 16 ved åbningsmatchen den 2. april. Hvorfor betale uden at få noget for pengene? Nybolig Ebeltoft. Rønde Jernbanegade Ebeltoft Tlf Hovedgaden Rønde Tlf Se mere pd Nr. 60 August

12 Hotel Hvide Hus Match: 104 spillere fik en dejlig golfdag Lørdag den 6. juli startede l 04 spillere ud i Hotel Hvide Husmatchen, som blev afviklet som Greensome/slagspil. 64 deltog i ægtepar-kategorien og her vandt Nina og Joachim Vetter med 62 slag netto og vandt således også Hotel Hvide Hus tinfadet. På andenpladsen kom Bet- tie og Jens Brendorp med 65 slag netto. Tredjepladsen besatte Lillian og Gustav Rosenkvist også med 65 slag netto og endelig på fjerdepladsen kom Bente og Henrik Langkilde med 66 slag netto. I kategorien "par mix" deltog 40 spillere og her kom Michael og Rene Rosenkvist ind på førstepladsen med 66 slag netto. Andenpladsen gik til Claus Rath og Jørgen Helbo med 70 slag netto. Karsten Mouritsen og Kurt Degn kom på tredjepladsen også med 70 slag netto og endelig kom Jørgen S. Jørgensen og Jørgen Langkilde Hole-i n-one JffOdø fir-det?/ lwalitet&- 6eoidrtø fiuler~ Ø0h : T forbindelse med afviklingen af Hotel Hvide Husmatchen fik Brigitte Andersen ho'le-in-one på hul 15. Virkelig godt gået, men Brigitte er også en helt suveræn golfspiller. Senere på måneden gjorde en green-fee spiller hende kunsten efter. Kurt Jensen, Dejbjerg GolfKlub, lavede mesterstykket på hul Il. 12 Nr. 60 August 2002

13 Larsen på en fjerdeplads med 71 slag netto. I år blev matchen afviklet under ledelse af Erik og Lotte Nielsen og denne herlige golfdag sluttede traditionen tro med buffet på Hotel Hvide Hus og præmieoverrækkelse. Til venstre vinderne i ægtepar og dermed Hvide Hus tinfadet, Nina og Joa... ~..""'.._ chim Vetter. Oven over de øvrige vin ".._,.11'1 dere i ægtepar-kategorien. Til højre tre af vinderne i par-mix-kategorien. Ind på greenen l Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. DJURSLANDS BANK - den lokale bank Nr. 60 August

14 W. BLICHFELDT A/S Aut. VVS. BAD. KØKKEN A. Knudsensvej 1 O 8400 Ebeltoft TI f ERIK ANDERSEN ADELGADE EBELTOFT TLF. *a Besøg butikken med de mange specia 1-afdeli n ger: Bager Cafe Frugt og grønt Delikatesse Slagter Stort udvalg af non food - samt alle de aktuelle food varer til faste lave priser! Varehuset i EBELTOFT Åbent hver dag- også søndag! 14 Nr. 60 August 2002

15 Nyt klubhus: Så står det der - endelig! AjO/e Boje Det er muligt, at verden tilhører den tålmodige, som italienerne mener, men mindre kan gøre det. Fra og med dette efterår tilhører et nyt, hårdt tiltrængt og længe savnet klubhus de små 600 medlemmer af Ebeltoft Golf Club, om hvem man i hvert fald trygt kan sige, at de har været overordentlige tålmodige. Det er en lang, lang historie med en masse spegede indslag, der nu er sat punktum for. En historie, der går ca. 40 år tilbage, da golf var noget, der interesserede og blev spillet af velaflagte mennesker i Danmark. Det var også tiden, da Hotel Hvide Hus købte jord og anlagde en golfbane med et træner-ægtepar i et hus, der også fungerede som klubhus. Det var 28 medlemmer i 1966, der startede klubben, fordi hotellet savnede aktivitet på banen. Fire år efter var medlemstallet dykket til 24. I begyndelsen af halvfjerdserne kom der mere skub på wienerbrødet, da sommerhusfolk fra Randers og Århus ikke længere gad stå i kø for at spille ni huller på deres lokale baner og i stor stil begyndte at melde sig ind Golf Club. Så skiller Hotel Hvide Hus sig af med banen i 1975 og golfklubbens eksistens kom i perioder til at hænge i en særdeles tynd elastik, indtil medlemmerne i 1995 smøgede ærmerne op og tryllede de nødvendige penge op af hullerne. Lige siden har man i vinden over bakkerne kunnet høre en sagte jamrende undertone over de midlertidige containerbygninger, der hidtil har fungeret som klublivets pulserende hjerte. Det er slut nu, venner! Det er også slut med at undskylde de primitive forhold overfor gæster og fremmede spillere. Kuglen er faldet i hul. Nu ligger det der... det ny klubhus bag bakken med parkeringsplads og til næste forår puttingbane, sandbunkers og megen herlighed. Først i juli var klubben først vært for det traditionelle re j segilde for håndværkerne og et par dage senere kom turen så til medlemmerne. Ca. l 00 mødte op og formanden, Jens Brendorp, sagde et par velvalgte ord om de fortrædeligheder, man havde måttet nedkæmpe for at nå så langt. Men let var det ikke at komme til orde, for der var også masser af røde pølser - og øl. Godt 100 klubmedlemmer var mødt op, hvor formanden, Jens Brendorp, sagde nogle velvalgte ord... og så var der pølser og øl! Nr. 60 o August 2002 o 15

16 Chefgreen keeperen: GOLF En del tiltag er på vej Efter et halvt år i jobbet vil jeg gerne takke for den meget positive modtagelse, jeg har fået som greenkeeper her i klubben. Og indrømmet - det har været en hård fødsel, men når bare barnet er velskabt, er der stor glæde og begejstring. En begejstring som jeg mener at fornemme i medlemsskaren og som helt sikkert er tilstede hos staben på Ryttergården. Al den rough! Jamen, er der grund til denne begejstring. Man skal jo heller ikke blive rørstrømsk, det gør jyder ikke. Jow, vi har nogle pæne greens, forgreens er da heller ikke værst og der er da også et par bunkers, der kan bruges - altså hvis det ikke lige var for sandet. Men al den rough! Se nu lige i går på hul 2, jeg slog et dejligt drive op over bakken, måske en anelse til venstre og så lå bolden i rough næsten ovre på 14's. fairway. Det er ligegodt for dårligt! Sådan går snakken jo på godt og ondt og bliv ved med det. For kun hvis I medlemmer engagerer jer i processen, er der håb om indflydelse, inden det er for sent. Tiltag på vej Her er så lidt at tænke over! Alt efter hvor langt økonomien og vore kræfter rækker, er der en del tiltag på vej i den kommende efter-sæson, vinter og forår. Lad os starte ved klubhuset. Hans Jørgen Krat h. Her skal anlægges puttinggreen, indspilsgreen, træningsbunker og omliggende arealer. Planerne herfor er under udarbejdelse. Ligeledes skal der etableres et l. dame-tee. På hul 2 trænger vi til et nyt dame-tee og skoven på bakken til højre herfor bør delvis fældes, så der gives lys og plads til løvtræer og et nyt dame-tee. Bunkers og fairways Fairway-bunkeren på hus 4/12 skal renoveres. Fairway på huls inden grøften skal udvides mod skovkanten og grøften have status af hazard. Hul l l er næsten færdig. Vi er dog nødt til at lave et større herre-tee bag det nuværende. På hul 17 trækkes tee tilbage mod hegnet, så hullet bliver ca. 25 meter længere og vandhullet kommer mere i spil. Forreste bunker på hul 18 rykkes mod l. tee og den bagved liggende forlænges. Bjergged er!!! Det er nogle af de større planer. Løbende over sæsonen vil der som i år blive renoveret bunkers. Og her kommer så et lille hjertesuk! Prøv næste gang I er ude at spille og har spillet hul 4 færdig at tage et kik på bunkeren på hul lo. Det ser ikke godt ud. Vi lærer alle uden undtagelse, at man entrer en bunker fra den lave side og går den samme vej ud. Og det er der en indlysende grund til. De kan (sgu) ikke holde til alle de bjerggeder, vi har her. Skal det ikke være jeres fortsæt og jeres bidrag til banen fremover at undlade at betræde bunkerkanter og påtal, hvis andre gør det. En enkelt slyngel! Til gengæld er antallet af nedslagsmærker blevet meget mindre. Der er dog en - forhåbentlig - enkelt slyngel, der har faet for vane at molestrere greens ved at hamre putteren ned i dem. Det er i skrivende stund forekommet op til 20 gange. Tilsånings-forsøg Vi har også planer om et tilsånings-forsøg på fairway, da den græstype, der er i dag, er almindelig etårigt rapgræs, som er meget lidt velegnet. I øvrigt ser det ud til at lykkes med græs til venstre for IO. green. Tak for hjælpen! En speciel tak til de meget fotogene onsdags-golfere, som har været en uvurderlig hjælp i den forbindelse Nr. 60 August 2002

17 Tirsdag eftermiddagsdamer: Mange gode matcher Så er første del af sæsonen gået med mange gode matcher. I juni havde vi besøg af pigerne fra Grenå. Vi spillede om den nyindstiftede pokal i venskabsmatchen. Resultatet faldt ud til Ebeltofts fordel, matchen endte 300/226. På billedet går den nye pokal på omgang og til november kan pokalen ses i det ny klubhus. I august tager vi på besøg til Norddjurslands goldklub, hvor vi afvikler venskabsmatchen og i september prøver vi den nye matchform "Gruesome", der blev omtalt i golfbladet i foråret. Fortsat god og hyggelig golfsæson fra os. Jette, Lisbeth, Lotte, Elisabeth Lad ikke regningerne stjæle din tid- overlad besværet til BetalingsService. Men det er stadig dig, der bestemmer. Er der en regning, du alligevel ikke skal betale, skal du bare sige det til din bank eller sparekasse. Nr. 60 August

18 Mange nye i klubben Mange interesserede kom til "Åbent hus" den 14. april og det førte til en hel del prøvemedlemsskaber. Efter "skoling" og træning af klubbens pro, Morten Thuen, Gustav Rosenkvist og en række frivillige hjælpere "bestod" omkring 40, som klubbens medlemmer nu kan møde og hjælpe lidt på vej på den store bane. Det betyder meget som ny, at man føler sig velkommen i klubben. 18 Nr. 60 August 2002

19 Onsdags-golfere: Vi er efterhånden mange i onsdags-klubben. Helt op til 53 deltagere, har vi været. Så vi glæder os til at få det ny klubhus. Vi er begyndt at fordele holdene, så man ikke går med de samme spillere hver gang. Jeg tror de fleste synes, det er en god ide, da man derved undgår, at der bliver dannet kliker. Vi har haft Randers-klubben på besøg til pokalmatch og vi var 94 deltagere og vandt pokalen tilbage. Vi vandt med 355 point mod 327. Bagefter var på Holmens Kro, hvor Jens serverede en flot buffet. En lille bøn Vi har også spillet pokalmatch mod Grenå. 54 deltog og vi beholdte pokalen. Vi vandt med 325 point mod det synes vi, var godt gået på udebane. Onsdags-klubben har en bøn til klubbens medlemmer, med hensyn til at man ikke starter en fire-bold ud lige inden vores match, da det forsinker spillet meget. Thomas Thomsen. Faxe Cup I år har EGC haft tre hold tilmeldt Jysk Holdturnering Faxe Cup. B-, C- og D-rækken har spi llet mod Grenå, Kalø og Norddjursland - både ude- og hjemmekampe. I skrivende stund er både C og D-holdet gået videre i turneringen. C-holdet skal spille mod Randers i Kalø og D holdet skal spi lle mod Skive i Randers. Kvartfinalerne skal spilles den 12. august og det bliver spændende at se om holdene kan klare sig ligeså godt som sidste år. Steen Bon egaard Stillingsannonce Når det ny klubhus står færdig til efteråret får Klubben behov for at få mere struktur på mange af de opgaver, som dagligt udføres af mange, gode frivillige. Klubbens bestyrelse forestiller sig, at vi pr. l. april 2003 har behov for at få løst bl.a. følgende opgaver mere eller mindre dagligt: D aglig drift af klubhuset: Almindeligt forekommende reparations- og vedligeholdelsesarbejder, opgaver som normalt udføres af en vicevært. Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer. Dagligt tilsyn. Sekretariatsfunktion: Tømning af greenfee boks. Vedligeholdelse af opslagstavler. Handicapregulering. Medlemsregister. Assistance til greenfee-gæster. Fordeling af post til udvalg, bestyrelse m.v. Køkkenfunktion: Pasning af drikkevareautomat. l mindre omfang gøre det muligt for medlemmer og gæstespillere at købe sandwich og lign. Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på en bestemt løsning, men vil med denne annonce undersøge blandt kl ubbens medlemmer, om der er medlemmer, som alene eller sammen er villige til at påtage sig disse opgaver. Timeantallet pr. uge forventes at blive på ca. 25 timer fra april til september. l alt har vi afsat 900 timer på årsbasis. Stillingen aflønnes med kr. l 00 pr. time + feriepenge. Ansøgning bedes venligst fremsendt til: Ebeltoft Golf Cl u b, St randgårdshøj 8 A, 8400 Ebeltoft.Att.: Jørgen Langkilde Larsen. Nr. 60 August

20 ijc) TISSOT SWISS WA TC HES SI NC E 1153 f] l BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET Østeralle 1 O Ebeltoft Tlf Fax Rønde Hovedgaden O Rønde Tlf Fax Kolind Bredgade 13 mf Kolind Tlf Ryomgård Jernbanegade Ryomgård Tlf Auning Århusvej 1 B Auning Tlf Fax Risskov Vester Strandalle Risskov Tlf Fax Hjemmeside: E-post: Ring på tel efon efter et ansøgningsskema til Danske M astercard. Så er du tæt på et dansk. internati onalt kredit kort. Danske 20 Nr. 60 August 2002

21 Torsdagsherrer - hele dagen Tilslutningen helt i top Her godt halvvejs gennem sæsonen har tilslutningen til torsdagsmatcherne været helt i top. Der spillet fem afdelinger af slagspilsmesterskabet, men de der var lukket et hul under fjerde afdeling har jeg i samråd med matchudvalgsformanden besluttet at spille fjerde afdeling om. Herom opslag på tarsdagstavlen senere. Vi spillede venskabskamp mod Grenå den 15. maj og måtte desværre aflevere pokalen, der blev spillet om på de IO bedste scorer. Den l. august blev der spillet mod Kalø og det blev lidt af et tilløbsstykke, da der var tilmeldt!io deltagere. Der blev spillet stabjeford og Torsdagsherrer - formiddag: der var præmier til nærmest flaget på alle par tre huller. Fredag den 23. august skal vi på bustur til Odder Golf Klub, hvor hul 19 er sponsor. I år starter vi lidt tidligere, nemlig kl. 7 og da Jørn Lyngby har tilbudt at køre bussen, regner jeg med, at vi kommer afsted til tiden. Vi spiser morgenmad i Odder og efter golfrunden er der frokost med lidt til halsen, inden turen går tilbage til Ebeltoft. I skrivende stund ser det ikke ud til, at klubhuset bliver klar til afslutningen fredag den Il. oktober og jeg har derfor lejet Boeslum Forsamlingshus endnu engang.til slut viljeg gerne opfordre alle herrer over 18 år til Steen B orregaard at deltage i torsdagsmatcherne, hvor man kan møde nye spillepartnere og knytte nye venskaber med andre golfentusiaster. Alle er velkomne og proportionerne står i klubhuset på torsdagsheldagsherre-tavlen. Vi ses på torsdag! Andre spilleformer giver afveksling Vi er ca. 25 på total-listen og mødes torsdage kl og trækker lod. Man vælger om man vil spille slagspil eller stableford. Kl spiller vi ud og er vi mange hold, går et par hold over til hul 16. Dette sker dog ikke i sommerferieperioden for ikke at skabe kaos ved hul l. Så går vi hellere firebolde. Vi tager imod alle mellem hep. O og 52 og gør meget ud af at hjælpe hinanden gennem banen, så mindre rutinerede føler sig godt tilpas. En gang om måneden arrangerer vi andre spilleformer så som hulspil, foursome, greensome og andre, der kan virke afvekslende. l august har vi henlagt spillet en dag til Samsø. Vores opsparede penge betaler et tilskud til turen. Vi er fire matchledere, der virker to og to, så alt bliver afviklet rimelig glat. Desuden Kurt Abildskov forsøger vi hele tiden, at alle kan medvirke i at komme med forslag og derefter i beslutningsprocessen. Vores sommersæson slutter i oktober med uddeling af præmierne for den bedste med 12 resultater i såvel slagspil som stableford. Vi kunne måske finde på at henlægge denne festforestilling til vores nye klubhus- nu ser vi. Fortsat god sommerl Nr. 60 August

22 Madkassen-match: o Abningsmatch en flot forårssøndag På en flot forårssøndag den 7. april blev der holdt åbningsmatch med "Madkassen" som sponsor. Ikke færre end l 07 spillere kunne næsten ikke vente med at tage hul på den ny sæson, så de tørnede ud i en stabjeford-match i fire rækker. I A-rækken var der præmier til seks spillere med Mogens Herhar vi vinderne i A- og B rækken. -~ ", :: ,... og vinderne i C- og D-rækken. VE-Gruppen Match: Bugtrup på førstepladsen med 39 point, Thomas Vesterskov ligeledes med 39 point. Stefan Andersen, 38 p., Martin Brændbyge, 37 p., J.S.Jørgensen, 36 p. og Steen Borregaard med 34 point. I B-rækken var der ligeledes seks præmier med Inger Lundbergh som vinder med 38 point. Dernæst Birger Schlattner med 35 point og John Eriksen ligeledes med 35 p. Inge-Lise Hjortstrøm, 34 p., Flemming Schiitt, 34 p. og Ole Olesen ligeledes med 34 point. Fem præmier var der i C-rækken, som blev vundet af Nina Vetter med 40 point, Lars Gernyx, 37 p., John Christensen, 37 p., Hermann de Groot, 34 p. og Birthe Schmidt, 32 point. I D-rækken var der tre præmier, hvor førstepræmien gik til Flemming Lytken med 44 point efterfulgt af Søren Elming, 39 p. og Kirsten Rasmussen, 37 p. Ole Thomasen styrede tropperne ved denne åbningsmatch. Lars Nygaard med bedste bruttoscore Det var det flotteste forårsvejr den 21. april, da l 09 spillere startede ud i VE-matchen sponsoreret af VE Gruppen. Der blev spillet i f ire rækker, hvor A- og B-rækken spillede slagspil og C- og D-rækken spillede stableford. A-rækken kom Finn Rasmussen på førstepladsen med 66 slag netto efterfulgt af Thomas Vesterskov og Martin Brændbyge begge med 67 slag, Lars Nygaard 69 slag og Carsten Fischer også med 69 slag. Bedste bruttoscore nåede i øvrigt Lars Nygaard med 73 slag brutto. l B-rækken vandt Rita Sax Sørensen med 65 slag netto efterfulgt af Søsse Thomasen, Jacob Bredstrup, Lars P. Jørgensen og Ingvard Christensen - alle med 68 slag netto. Endvi- 22 Nr. 60 August 2002

23 dere Flemming Schiitt og Ole Olesen begge med 69 slag. I C-rækken kom Hermann de Groot hjem med 39 point og fik førstepladsen, efterfulgt af Jørgen Langkilde med 3 7 point. Endvidere Tine Jensen, Thorkild Hornum, Chr. Mouritzen og Henning Andersen - alle med 35 point. I D-rækken var der præmier til fire spillere med Egon Degn på førstepladsen med 38 point. Dernæst Bettie Brendorp, 34 p., Kirsten Jensen, 33 p. og Ellis Højgaard Nielsen med 31 point. Martin Godsk ledede afviklingen af denne match. Herhar vi vinderne i A- og B rækken. Med matchens sponsor, Peer Thomsen, yderst til venstre har vi vinderne i C og D-rækken. Danske Bank Match: Som tilfældet var sidste år deltog igen 116 spillere i Dansk Bank match, som under ledelse af Poul Svendsen blev afviklet den 5. maj. Traditionen tro blev der spillet en Texas Scramble. Af de 29 deltagende hold bestod vinderholdet af Stig Andersen, Kamma Johansen, Bjarno Sørensen og Jørgen Danielsen med netto. På andenpladsen kom Niels Hansen, Lars P. Jørgensen, Hanne Tylen og Margit Bisgaard også med 59 1/2 netto. På tredjepladsen ko:? holdet bestående af Knud Eri.k Degn, Peter Mårslet, Lene Nørbæk og 116 i en Texas Scrarnble Villy Kristensen med netto. Holdet bestående af Klaus Sunesen, Flemming Schiitt, Rita Thomsen og Gert Stegger kom med 61 netto ind på en fjerdeplads. Femtepladsen tog holdet med Marchel Dw1ai, Poul Byriel, Gerda Vorre og Egon Degn sig af også med 61 netto. Ligeledes med 61 netto kom holdet med Peter Nørkjær, Britt Andersen, Lars Gernyx og Jørn Mølenberg på en sjetteplads og endelig på syvendepladsen med 62 netto kom holdet med Kim Egefjord, Søsse Thomasen, Lis Pri.md.ah\ og Er\ing Kristensen. Der var som sædvanlig pæne præmier til de syv vinderhold - og nærmest flaget kom Kamma Johansen og Poul E. Nielsen. Nr. 60 August

24 .. holm ri is Ebeltoft el-installation a/s Nørreport Ebeltoft. Tlf Knebel El Tirstrup El Tlf Tlf MESTEREN Nørre~;rt ' i '' i-if.' a? :::;:"-yf~:--eikøb A. Knudsensve 8. Tlf ~ Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade Ebeltoft Tlf HELE FAMILIENS FRISØR Nye Gardiner * air i solafskærmning * sengetøj, håndklæder * måltagning, syning, montering * vask og rens ~Gardiner vipeder Seldrup Nørreport Ebeltoft T lf Fax ,ij~\jt'r FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Djursland Depotet Tlf SIRHENRY GODMAD UDAF HUSET TLF TLF ADELGADE EBELTOFT strandvejen ebeltoft telefon telefax registrerede revisorer: jan baarup, marianne Iaursen 24. Nr. 60 August 2002

25 Canon Match: 18 præmier til vinderne Det var en dejlig solrig forsommerdag med en let sydøstlig vind, da 99 spillere den 26. maj tørnede ud på Canon-matchen, som blev spillet i fire rækker, hvor A- og B-rækken spillede slagspil og C- og D-rækken spillede stableford. I A-rækken var der fem vindere med Klaus Sunesen på førstepladsen med 65 slag netto. Finn Rasmussen på andenpladsen med 69 slag netto og derefter Kenneth Brændgaard, 70 slag, Lars Godrim, 73 slag og Martin Godsk, 74 slag. I B-rækken var der præmier til seks spi llere med Knud Randrup på førstepladsen med 64 slag netto efterfulgt af Inger Lundbergh, 69 slag, Jeppe Hougaard, 771 slag, Lars P. Jørgensen, 72 slag, Inge-Lise Hjortstrøm, 73 slag og Gorm Rensch Nielsen, 74 slag. I C-rækken var der præmier til fire spillere med Gert S. Jensen på førstepladsen med 38 point, Egon Degn, 36 p., Thorkild Hornum, 35 p. og Rita Thomsen ligeledes med 35 point. Tre præmier blev det til i D rækken med Thomas Vendelboe på førstepladsen med 41 point, Ulla Degn, 36 p. og Mikkel H., 35 p. Matchen blev afviklet under ledelse af Teddy Petersen. Vintergolf: Sluttede med en cross country Texas seramb/e Afslutningen på vintergolf for sæsonen 200 l fandt sted den 23. marts, hvor vi spillede en cross country Texas scramble. Vindende hold blev Klaus Sunesen, Ove Kjær Petersen, John Madsen og Aage Svejstrup. Andenpladsen gik til Thomas Vesterskov, Poul Erik Andersen, Henning Andresen og Jørgen Langkilde Larsen. På tredjepladsen kom Gustav Rosenkvist, Mads Kordt, Jørgen Krølner og Bjarno Sørensen. Endelig kom Jens Brendorp, Ingvard Christensen, Niels Jørgensen og Ellis Holm Nielsen ind på en fjerdeplads. Som punktum på sæsonen havde vi en festlig sammenkomst på Holmens Kro, hvor præmieuddelingen fandt sted. Forhåbentlig bliver der mange varme, solrige sommer- og efterårsdage endnu, inden vi den 19. oktober igen starter op med vintergolf om lørdagen. Vi vi l dog allerede nu meddele, at deltagere med familiære relationer godt kan deltage i matcherne i den kommende sæson, uden at de nødvendigvis har "Neutral" markør med. Fortsat god sommergolf og på gensyn den 19. oktober. Ole Olesen Nr. 60 August

26 RyderCup på B e/fry-banen På den legendariske Belfry-bane afvikles Ryder Cup den september. I skrivende stund er der endnu bi l letter at få. Der er stor prestige for spillerne i at spille med og matcherne har været uhyggeligt spændende siden 1985, da europæerne endelig brød amerikanernes dominans. Man skal til tegnebogen for at overværeryder Cup. 300 kr. koster det for de første to træningsdage og de to første tu rneringsdage koster 700 kr. Et seks dages pas koster kr. Billetter kan bestilles på tlf. nr all a VIN, OST, FRUGT, GRØNT & DELIKA TESS E Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft. Tlf IL RISTORANTE ftffin f italiensk oplevelse! Åben hele året Nytorv Ebeltoft Tlf Fax Tøj til enhver alder-- -- Tøj til enhver lejlighed --»Husk«-- Klæder skaber folk -- MODEHJIIRNET IERNBANEGADE EBELTOFT TLF lo Ol Kro Restaurant Selskabslokaler Diner transportable Ærl ig mad 26 Nr. 60 August 2002

27 Gode grunde til et besøg på O Familiefester O Firmafoster og receptioner O Weekendophold for gourmeter O Golfftrie O Kurser og konftrencer O Personlig atmosfære O Det skønne Mols og Ebeltoft Vig lige uden for døren HOTEL Vægter~ gåråen,.. GOURMET RESTAURANT Lyngsbæk Strand 8400 Ebeltoft Tlf www. vaegtergaarden.dk lukophold \ ildtaftt.'llt.'r Fiskt.>bufft.>t Dint.'l transportahk ENTREPRENØRFIRMA Ole Vognstrup A/S jord-, kloak- og belægningsarbejde Aut. kloakmester/ingeniør Fyrrehøjen Ebeltoft Tlf Mobil HASNÆS TRYK A IS Ide og kreative tryksager St rategi og konceptudvikling Strandgå rdshøj Ebeltoft Mai/ Aut. Opel forhandler Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf Telefon Tit' Fax Nr. 60 August

28 Ca non SUPPORTING THE WORLD OF CANON YOU CAN - OGSÅ EBELTOFT GOLF CLUB D IS l G N :: & : ~g?l SALON INGRID Skovhegnet 2 Tlf Lukket hver mandag V-1 Flagindustri ApS Erhversparken 5-9 K-8400 Ebeltoft Tlf Fax E.mai/. dk www. v1 -flagindustri.dk REDGREEN BYGHOLM 28 Nr. 60 August 2002

29 Debatindlæg: Festen på første tee! I golfreglernes afsnit om etikette og hensynet ti l spillere står der: Ingen må bevæge sig, tale eller stå tæt ved eller direkte bag bolden eller hullet, når en spiller er i færd med at adressere bolden eller slå. Det er en vigtig regel, når der skal spilles ud fra første tee, specielt når der spilles match. Det er dog ikke en regel, der synes at holdes i hævd GolfClub. Tee-stedet er samlingspunktet - startstedet. De glade matchdeltagere samler sig omkring tee-stedet. Man skal jo møde mindst et kvarter før, det er ens egen starttid og ingen har lyst til at komme for sent. Så kan spillerne, der skal slå ud senere, snakke på hyggelig vis. De fleste har jo haft oplevelser på banen, som de gerne lige vil fortælle andre om, inden spi llet begynder for dem. Det synes som om, der er mange, der holder gummerne varme, før de selv skal spille ved at lade munden løbe. Man kan også tage en lille travetur rundt om tee-stedet. Alle vil jo også gerne hjælpe med at se efter den bold, der skal slås, også selv om man ikke er på den samme bold. Nogen synes ligefrem, at det er en sport at se, hvor mange der kan stå på tee-stedet samtidig med at en spiller slår ud. Man kan også gå lidt foran tee-stedet til venstre og træne Slip rattet og slap af... EN GENVEJ l DANMARK Med hurtigfærge: Odden-Ebeltoft 45 min. - Odden-Arhus 65 min. Med kombifærge: Kalundborg-Arhus 2 t. 40 min. Nr. 60 August

30 sit eget spil med korte jern. Det er en god måde at få tiden til at gå og varme op på, indtil man selv skal spille ud. Kan man ikke finde på andet at få tiden til at gå med, kan man gå frem på fairway og være for-caddie fo r den, der skal slå. Spilleren behøver ikke selv at bede derom. Vi er all e så hj ælpsomme! Når så spilleren - måske på grund af uroen - slår en skæver!, så husker vi at være høflige og sige noget pænt eller blot: "Vi kan se den!" For at deltage i denne høfli ghedsurlveksling behøver man heldigvis heller ikke at spille på samme bold. Når man nu alligevel snakker og går lidt omkring, så GOLF kan man jo lige så godt være høfl ig. Tror I ikke, at det ville være en god ide, om vi holdt vores kæft, stod stille og holdt os langt væk fra tee-stedet, når det ikke er vores tur? Har du det ikke bedst, når du skal spille ud, hvis andre ful gte den klare og let forståelige etiketteregel i golfens vedtægter. Med venlig hilsen og god tur! Jørgen Krølner Af pladshensyn har redaktionen desværre været nødt til at udskyde et læserindlæg fra Niels Albertsen til næste nr. af "Golf i Ebeltoft" og af samme grund har det været nødvendigt at udskyde tre matcher: United2Help, Kvadrat Match og Marathon Golf. Åbningstider: Alle hverdage Lørdag Søndag Nørrealle Ebeltoft Telefon Overfor festpladsens parkeringsplads 30 Nr. 60 August 2002

31 Mange muligheder med Når det passer dig kan du... betale regninger få overblik over alle dine konti, depoter og depotværdier købe og sælge aktier og obligationer få løbende kursinformation om værdipapirer bestille reisevaluta via internettet skrive direkte til din kunderådgiver og meget mere Du skal kunne: se langt for at følge din bolds landing se bolden skarpt ved tee-off og putning se skarpt når du udfylder dit scorekort Har du problemer med briller og regnvejr? Prøv kontaktlinser til sports brug, så ser du klart også når det regner. Vi har de specielle golfsolbriller fra Callaway, Ray Ban og de nye smarte fra Oakley. Kom ind til de professionelle optikere og få kontrolleret dit syn. Vi koncentrerer os om de optimale synsløsninger. OP TI KEREN l EBELTOFT Charlotte Breth Rolner Autoriseret optiker og kontaktlinseoptiker Melgade 6o 8400 Ebeltoft Tlf Nr. 60 August

32 ''Hul nr. 19'' Hotel Hvide Hus- Ebeltoft Weekendophold Et ophold behøver ikke være lørdag/søndag Kaffe/the mikagebord Dinner med 3 retter Overnatning ~orgenbu ffet 69.~ Pris pr. person i dobbeltværelse ' Lørdag: Levende musik og dans i natklub "Admiralen" Panorama Restaurant tilbyder hver dagjr /1 ~ Dagens middag _,J,- Prøv Hotel Hvide Hus' partypakke! Specialpris på overnatning i forbindelse med selskaber Velkomstdrik pr. person fra Festmiddag Vin Kaffe ' H~H **** H 'lfel HVIDE HUS Ebeltoft Strandgårdshøj l 8400 Ebeltoft O eag Tlf Fax også kurser og møder

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001 Medlemsblad 20. årgang December 2001 På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler Side 7 Opfyldelsen af drømmen om nyt klubhus er kommet et stort skridt nærmere. Side 3 Onsdagsgolferne på en herlig

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mail: frands.hansen@post.tele.dk Annoncer: Ingvard

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7 GOLF Medlemsblad 19. årgang November 2000 Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes Til VM blandt krokodiller Læs sides Forslag til baneændring Læs side 7 Golf - et spil for alle Læsside 31 GOLF GOLF Redaktion:

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000 i Medlemsblad 19. årgang August 2000 Opvisning før første runde på den store bane Læsside B Disse tre spillere går videre til finalen i Toyota Classic 2000 Læs side 26-27 Spændende tur til Gut Kaden i

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

EBELTOFT ~ GOLF,. CLUB,. ~,.,.,. . - " o ... ~lt~i. En ny sæson starter Side 3. ~- Byggeri ikke skyldig Side 6. En slags golf.

EBELTOFT ~ GOLF,. CLUB,. ~,.,.,. . -  o ... ~lt~i. En ny sæson starter Side 3. ~- Byggeri ikke skyldig Side 6. En slags golf. ø EBELTOFT ~ GOLF,. CLUB,. ~,.,.,.. -,. r t " o r."... ~lt~i. En ny sæson starter Side 3 ~- Byggeri ikke skyldig Side 6 En slags golf Side 11 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter er et aktivt netværk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter og Copenhagen Inland

Læs mere

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen

Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Blot 2½ time i luften og du er sikker på godt golfvejr og en udviklende golfoplevelse. Et mere flydende spil Et lavere handicap En større glæde ved golfen Vore workshops har kun et formål: at give dig

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts Side 1 Månedsbrev: april 2014 af Lise Søndergaard Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts På hjemmebane spillede Danish Red & White mod Lakeside Ramblers Danish Vikings mod Dolores

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Mikrogolf. Gyttegård Golf Klub. Version 4.1 side 1

Mikrogolf. Gyttegård Golf Klub. Version 4.1 side 1 Mikrogolf Gyttegård Golf Klub 2010 Version 4.1 side 1 Mikrogolf golf for sjov Fokus Sjovt, sikkert og grundlæggende golfkendskab Baggrund Klubbens engagement i mikrogolf begrundes med et ønske om at sikre

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit

Nyhedsbrev for Hvideklit Nyhedsbrev for Hvideklit Nyt fra bestyrelsen Nr. 9 september 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Klubdag 3 Juniorer og begyndere 4 Nyt fra proen 5 Økonomi 6 Banen nyt fra green-keeper Både Green-fee

Læs mere