ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr EAN nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173"

Transkript

1 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr EAN nr Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2 eller flere elforbrugsmålere!!

2 Lille smart 230 V digital elmåler, der kan måle elforbruget i kwh på de elektriske apparater i husholdningen. Advarsel! Elforbrugsmålerne må ikke sammenkobles 2 eller flere sammen. Vigtigt Strømbelastningen på elforbrugsmåleren må ikke overstige 16 A, svarende til en effekt på 3680 W ved netspænding 230 V. Elforbrugsmåleren er nem at betjene DISPLAY Displayet viser bl.a.: Effekt (W) Strømforbruget (A) Energiforbrug (kwh) Nominel spænding (V) SPECIFIKATIONER Strømforsyning Max. belastning 230 V AC 50 Hz 16 A / 3680 W Måleområde, spænding V AC Målenøjagtighed, spænding 1% Måleområde, strøm Målenøjagtighed, strøm Måleområde, effekt Målenøjagtighed, effekt Måleområde, frekvens Akkumuleret måling af elforbrug Nøjagtighed af ur Effektforbrug ved drift Temperaturområde Batteri Batterilevetid +0,01 16 A 1% eller 0,01 A 0, W 1% eller 0,2 W Hz 0, ,99 kwh 1 minut/måned < 0,5 W 0 C C 3 x 1,5 V LR44/AG13 Ca. 3 måneder uden nettilslutning 2

3 TASTATURET <FUNC>: Skifter display status. <SET>: Indstil tid, pris, prisprogrammer samtidig med knappen UP. <UP>: Indstil tiden, pris, prisprogrammer samtidig med knappen SET. Indstilling af ur og ugedage. <RESET>: Nulstil alle data i hukommelsen inklusiv tid og alle programmer. MULIGE VISNINGER 1. Aktuel tid 2. Netspænding 3. Strøm 4. Effekt 5. Vise og huske akkumuleret totalt elektrisk forbrug 6. Vise og huske total tid og totalt elektrisk forbrug 7. Vise og huske total tid og totalt forbrug med pris 1 8. Vise og huske total tid og totalt forbrug med pris 2 9. Netfrekvens 10. Effektfaktor 11. Variabel pris Der er 11 kombinationer af dage eller blokke af dage som følger: - mandag - tirsdag - onsdag - torsdag - fredag - lørdag - søndag - mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag - mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag - lørdag og søndag - mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag 3

4 BATTERIET Indsæt 3 stk. batterier (LR44 / AG13) i den korrekte polretning, og luk batteridækslet. Tryk på <RESET> knappen, efter at batterierne er sat i. Strømforbrugsmåleren er nu klar til at blive sat op til brug. OBS! 1. Dækslet skal sættes på inden brug 2. Batteriet skal tages ud, hvis måleren ikke skal bruges i længere tid. 3. Batteriskift må kun foretages med strømmen afbrudt. 4. Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på genbrugspladsen eller på en anden modtagestation for brugte batterier. 5. Batterier der lækker kan forårsage elektrisk stød. 6. Måleren må ikke bruges med batteridækslet åbent. DATA DISPLAY Når der trykkes på <FUNK> knappen, viser displayet: VOLac AMP WATT kwh TOTAL PRICE:TOTAL ON TIME PRICE1 PRICE2 1. Strømforbrugsmåleren vil vise tiden, netspænding og frekvens, når stikket sættes i stikkontakten efter at batteriet er indsat. 2. Tryk på <FUNC> knappen en gang og slip, elforbrugsmåleren vil vise tid, strøm og effektfaktor. 3. Tryk på <FUNC> knappen en gang til og slip, elforbrugsmåleren vil vise tid og reel effekt samt effektfaktor. 4. Tryk på <FUNC> knappen en gang til og slip, elforbrugsmåleren vil vise tid, samlet elforbrug (kwh) samt effektfaktor. 5. Tryk på <FUNC> knappen en gang til og slip, elforbrugsmåleren vil vise den totale indkoblingstid og den totale elpris. 6. Tryk på <FUNC> knappen en gang til og slip, elforbrugsmåleren vil vise den totale indkoblingstid og den totale elpris ved PRICE1. 7. Tryk på <FUNC> knappen en gang til og slip, elforbrugsmåleren vil vise den totale indkoblingstid og den totale elpris ved PRICE2. 8. Tryk på <FUNC> knappen en gang til og slip, elforbrugsmåleren vil gå tilbage til at vise aktuel tid og netspænding. 9. For at slette alle akkumulerede data for indkoblingstid og elpris samt priserne ved PRICE1 og PRICE2, skal <FUNC> knappen holdes nede i 5 sekunder. 10. Hvis elforbrugsmålerens kapacitet for visning akkumuleret elforbrug og pris overskrides, viser displayet blinkende samt OVER. INDSTILLING AF URET 1. Tryk på <FUNC> knappen så uret vises nederst til højre i displayet. 2. Tryk på <SET> knappen en gang, og WEEK DAY vil blinke på samme tid, og uret ændrer sig til indstillingstilstand, og tiden kan nu indstilles. 3. Tryk på <UP> knappen for at indstille WEEK DAY. 4. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip, og timetallet vil blinke. WEEK DAY holder op med at blinke og bliver i displayet. 5. Tryk på <UP> knappen og indstil timetallet. 6. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip. minuttallet vil blinke, timetallet vil holde op med at blinke og bliver i displayet. 7. Tryk på <UP> knappen for at indstille minutterne. 8. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip, den indstillede tid og ugedag vises i displayet. 9. Tryk på <UP> knappen, mens tiden vises hvis timers visningen skal ændres. For at genindstille korrekt tid gentages overnævnte trin. 4

5 INDSTILLING AF PRIS PER KILOWATTTIME (kwh) Tryk og hold <FUNC> knappen nede i 5 sekunder, mens displayet viser spænding, strøm eller effekt. 1. INDSTILLING AF PRICE 1: a. Tryk på <SET> knappen en gang og slip, og det første ciffer i COST/kWh blinker, tryk på <UP> knappen for indstilling. b. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip, og det andet ciffer i COST/kWh blinker, tryk på <UP> knappen for indstilling. c. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip, og det tredje ciffer i COST/kWh blinker, tryk på <UP> knappen for indstilling. d. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip, og det fjerde ciffer i COST/kWh blinker, tryk på <UP> knappen for indstilling. e. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip, og decimaltegnet (kommaet) i COST/kWh blinker, tryk på <UP> knappen for indstilling. f. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip, og ugedagen blinker, tryk på <UP> for indstilling. g. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip, og timeangivelsen for ON TIME blinker, tryk på <UP> for indstilling. h. Tryk på <SET> knappen en gang til og slip, og minutangivelsen ON TIME blinker, tryk på <UP> for indstilling. 2. INDSTILLING AF PRICE 2: Tryk på <FUNC> knappen en gang og slip, afslut indstilling af PRICE 1. Indstilling af PRICE 2, gentag punkter ovenfor. Efter indstilling, isættes elforbrugsmåleren i en 230 V stikkontakt. Tilslut det apparat, der ønskes at bruge og tænd for kontakten. Nu begynder elforbrugsmåleren straks at måle apparatets forbrug og afslører udstyr, der forbruger for megen elektricitet. STANDBY LCD displayet vil slukke, hvis strømmen afbrydes i mere end 10 sekunder. Tryk på en tast for at tænde igen. RENGØRING Fjern forbrugsmåleren fra stikkontakten og aftør den med en tør klud. BORTSKAFFELSE Bortskaf ikke elforbrugsmåleren sammen med det almindelige husholdningsaffald når den er udtjent, men sørg for, at den kommer til genbrug på en genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet. IMPORTØR: Handelsselskabet Quine ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for 5

6 genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 6

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Den medfølgende CD rummer detaljeret brugervejledning på engelsk. Kvikguiden er tænkt som en hjælp til, at brugeren hurtigt kan sætte sig ind i produktet.

Læs mere

VM 9100 RM. Brugsanvisning

VM 9100 RM. Brugsanvisning VM 9100 RM Brugsanvisning 1 Kære kunde Vi vil gerne takke dig for at købe dette produkt samt den tillid du viser vores virksomhed. For optimal brug af alle produktets fordele, har vi opsummeret en række

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere