Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt"

Transkript

1 Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte 2 x Vægbeslag 3,0m X 2,5m Markiser** & 3,0m X 2,5m Markiser** 8 x Ekspansionsbolte 2 x Vægbeslag 1 x Fjernbestjening 5,0m X 2,5m Markiser** 12 x Ekspansionsbolte 3 x Vægbeslag 5,0m X 3,0m markiser** 12 x Ekspansionsbolte 3 x Vægbeslag Foreslåede værktøjer - Borehammer samt 14 mm murbor - Kridt eller blyant til at markere - Vaterpas - Topnøgle sæt og skiftenøgle Ekstra udstyr Vind-sensor kan købes online på moreland. Markisen skal monteres med vægbeslag på en fast og stabil murstensvæg. I modsat fald, vil det påvirke markisens udseende og sikkerhed. Markisen er tung. Forsøg ikke at montere markisen, uden at benytte hejseanordninger, eller hjælp fra min. 3 personer. Markisen må ikke være åben i blæse, kraftig regn eller snevejr. Luk markisen når vindstyrken er over 4 meter i sekundet.kontroller jævnligt om boltene er spændte. Alle bolte skal spændes godt fast. Du må ikke skille selve markisen ad. Kontakt en professionel montør i tilfælde af problemer, for at undgå personskade. Børn må ikke lege med markisen. Generelt Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år. Reklamationen dækker mangelfuld udførelse eller materiale- og funktionsfejl ikke slid del. Der hæftes ikke for følgeskader.husk at gemme din købskvittering, som gælder som dokumentation. Købskvitteringen skal fremvises ved enhver form for reklamation. Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske 3 sammen 1 med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale 2 genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der. Materiellet er udført i henhold til standard EN og direktivet 2006/42/EC 4 **Forbehold for eventuelle ændringer

2 Trine 1: Placering af markisen Trin 2: Bore hullerne til beslagene Højde på markise: Den anbefalede højde fra underlaget er 2.5m-3.5m. Tegn en vandret linie i positionen af den ønskede højde. Hvis du vil installere lavere end dette, skal du sikre dig at der er tilstrækkelig ståhøjde når markisen er ført helt frem. Sikre dig samtidig at eventuelle døre kan åbne. Væg beslag 20 cm over Dørkarmen Væg beslag Nødvendig loftshøjde: Tillad 20 cm friplads over dørkarm og kontroller, at døren ikke gribe ind i markisen. Terrassedør Terrassedør Som udgangspunkt har markisen et fald på 30cm til 45cm ved en hældning på 15 grader under vandret. Den anbefalede hældning er forudindstillet fra fabrikken og bør ikke kræve nogen større tilpasning. Vinklen på faldet kan når som helst tilpasses med en skruenøgle: Vinklen kan justeres fra ca grader. Horisontal placering af vægbeslagene: Markere ved hjælp af vaterpas en nøjagtig vandret linje i den ønskede højde. Vigtigt : Monteringen skal være direkte i mursten eller beton. Fuger og mørtel samlinger mellem mursten eller er ikke sikker nok til at holde. Tværsnit af markise 20 cm over Dørkarmen / Væg Tværsnit af markise Hældning kan justeres Terrassedør 30-50cm 2.5m Installer et vægbeslag under hver arm, plus en i midten ved 5,0 m markiser. Dette er for at give makisen maksimal støtte. Tip: For at se armen, kør markisen manuelt ud lige nok til at se armen inde i boksen. Bemærk: Det er muligt at skubbe beslagene for at undgå rør / tagrender, men enhver montering af vægbeslag væk fra armene vil belaste markisen mere og kan forårsage at boksen bøjer. Du kan ønske at købe flere beslag, som er tilgængelige på moreland.dk Venligst dobbelttjek dine afmålinger grundigt før bore huller i væggen. 1. Mål markisebredde (bagpå) med tommestok og noter vægbeslagets position. 2. Tegn en vandret linie i positionen af den ønskede højde som vist på tegningen. 3. Lave mærker på muren, gennem hullerne på bunden af beslaget. 4.Brug en slagborhammer med en 14mm bor. IKKE bore gennem mørtel, da dette ikke vil give tilfredsstillende styrke til at holde bolte eller beslag. 5.Bor 90 mm dybt hul i mursten eller beton mur på den nøjagtig position valgt tidligere. 6. Indsæt en ekspansion bolte i det borede hul. Ekspansionsbolte 2. Fjeder skive Ekspansionsbolt 1. Skive 3. Møtrik 4. Bolt / Væg 14mm Bor Bit Ekspansionsbolt Bolten skal stikke ud af væggen for at fastgøre vægbeslag, skive og møtrik. (Se trin 3)

3 Trin 3: Monteringen af vægbeslag 1. Fjern møtrikken og en af skiverne fra ekspansionsbolte, som nu sidder i muren. 2. Monter vægbeslaget over ekspansionsboltene. Monter nu skive og møtrik og spænd med fastnøgle. 3. Sikre, at vægbeslagene er monteret godt fast i muren, før markisen installeres. Markisens vægt kan trække beslaget ud af muren, hvis dette sker stram møtrikkerne yderligere Monteringen skal være direkte i mursten eller beton. Fuger og mørtel samlinger mellem mursten eller Beton er ikke sikker nok til at holde. Trin 4: Monteringen af markisen Bemærk: Markisen er meget tung dvs. der skal mindst 2 personer til at løfte og montere markisen ind i beslagene. Rullestilladser vil være påkrævet ved monteringen af 2,5m - 5,0m markiser. Vigtigt: Forsøg ikke at løfte denne markisen alene. Vigtigt: Husk at vende markisen rigtigt. Sikre stoffet fremføres fra toppen og ikke bund. Trin 5: Vinkel justering og nivellering af front baren Justering af hældningsvinkel og niveau Før markisen bruges, skal den rigtige vinkel indstilles. Justering af vinklen: 1. Vinklen kan justeres ved at løsne de 17 mm låsemøtrikkerne på markisens arme. 2. Derefter drejes løfteskruerne til den ønskede vinkel. (Brug en unbrakonøgle at justere bolten.) 3. Afstem og sikre at beslagene er justeret således at de er i vatter med hinanden - enhver lille skævhed vil ødelægge i sejlet. For at sikre, at begge sider er helt i niveau, er der integreret et vaterpas forrest på markisen. 4. Spænd låsemøtrikkerne fast igen når vinklen er justeret. 5. Kontroller markisen igen, og sikre at markisen er 100 % vater Vigtigt: Brug ikke markisen, medmindre armene er helt lige for at undgå at beskadige rammen og armene. Frontbillede af vægbeslag Løft i begge ender af markisen, indtil kroppen (boksen) glider ind i vægbeslag. Kontroller, at den er faldet korrekt på plads. Fastgør dernæst markisen ved at spænde fronten-pladen på vægbeslaget så stramt som muligt. Sikre og kontrollere, at markisen (boksen) er sikkert installeret på vægbeslagene. Låsemøtrik Bolt låsemøtrik Vægbeslag Stoffremføring Bemærk: Sørg for stoffet fremføres fra toppen, som vist Korrekt installation / Væg Sejl- Stof Front Bar Sejl- Stof / Væg Front Bar Bolt låsemøtrik Forkert installation

4 Trin 6: Elektrisk tilslutning - Fjernebetjening Tilslutning - Styreboks Styrboks installation Bemærk: Ledning fra motor enhed skal føres ind i styrboksen og installeres: Hvis du har købt en vind, sol og regn sensor med som tilbehør henvises du til sektion tilbehør i denne manual, der fulgte. Varenummer: Trans Åben Tilslutning til el-nettet skal udføres af autoriseret el-installatør efter gældende regler. 1. Tilslut kabel fra motor til styreboks (LREN) 2. Tilslut den strømførende ledning til styreboks (LNE) Relæ Relæ Sikring Stop Lukket L R E N L N E Kabel Styre boks Markise Strøm Ledning Nu kan markisen direkte tilsluttes stikkontakten. Hvis du er usikker på om du har monteret kablerne sikkerhedsmæssigt forsvarligt/korrekt, bør du kontakte en elektriker. Betjening af fjernbetjeningen Fjernbetjeningen er programmeret fra fabrikken, hvilket betyder at du blot skal betjene knapperne for at aktivere sejlet. Fjernbetjening: Åben Stop Lukke Motor (Markise) Motor (Markise) ledning: L= Retning #1 R= Retning #2 E= Jord N= Neutral (Sort) (Brun) (Grøn & Gul) (Blå) Power Mains: L= AC Direkte (Brun) N= AC Neutral (Blå) E= AC Jord (Grøn & Gul) Således betjener du knapperne 1) Tryk på åbenknappen (pil frem) for at kører sejlet ud. 2) Tryk på stopknappen; markisemotoren til stopper (frem eller tilbage). 3) Tryk på lukkeknappen (pil tilbage) for at kører sejlet ind

5 Skridt 7: Tilslutning til strømforsyning Skridt 8: Justering af sejl Boring til væggennemføring af kablet Svarende til kabeludgangens side på markisen, skal der bores ca.10 mm gennem væggen til den elektriske tilførselsledning. Vigtigt: Tilslutning til el-nettet skal udføres af autoriseret el-installatør efter gældende regler. Det frarådes at tilslutte en markise med motor over en stikkontakt! Den anvendte markiseafbryder skal være låst både under ind- og udkørsel, ellers går programmeringen for yderstillingen tabt. Begrænsning på ud- og indkørsel er indstillet fra fabrikken. Ændringer kan foretages direkte på motoren. Den elektrisk markise stopper automatisk ved forudindstillede maksimale udstrækning. Den vil også stopper automatisk, når den er kørt helt ind. Du kan på ethvert ønskede tidspunkt, indtil markisen er helt udstrakt, standse markisen ved at tykke på stop på fjernbetjeningen. Justering af den forudindstillede indstilling I den venstre side af markisen (inde i boksen) sidder to små sekskantskruer markeret med et retningsbestemt plus og minus tegn. Justere forsigtigt på disse bolte med en unbrakonøgle (egnet unbrakonøgle medfølger) for at justere den minimale indstilling eller ændre den maksimale udstrækning af sejlet. Strømforsyning el-net Kabel Markise Bemærk: Markisen kan ikke nulstilles til de fra fabrikken forudindstillede indstillinger. Vigtigt: Overdriv ikke justeringen ved f.eks. at spænde sejlet for hårdt, dette kan ødelægge markisen. 1. Maksimale indtrækning.(øverste skrue) Ved justering på den øverste skrue (højre/venstre) justeres motorens maksimale indtrækning. Standard stikkontakt UD (D1) UD (N) Brun (Motor) Blå (Motor) Markise Den elektriske ledning tilsluttes i henhold til det nedenstående tilslutdiagram. Tilslutning Hvis for eksempel markisen ikke trækker ordentligt og laver et 5 cm mellemrum når den er helt kørt ind. Juster den øverste bolt ved at dreje højre om indtil mellemrummet er lukket. Et 5 cm mellemrum kræver ca. 40 omgange med unbrakonøglen. 2. Maksimale udstrækning (nederste skrue) Ved justering på den nederste skrue (højre/venstre) justeres motorens maksimale udstrækning. Hvis for eksempel markisen er kørt helt ud og sejlet hænger lidt løst. Drej den nederste bolt til venstre indtil sejlet er stramt. Er sejlet for stramt drej til højre for at løsne sejlet. IND (L) Brun (Strøm) IND (N) Blå (Strøm) Motor- Markisesejl UD (D2) Sort(Motor) UD (N) Neutral IND (Jord-Motor) IND (Jord-Strøm) Grøn & Gul Grøn & Gul Samlermuffe 1 2 Ved justering på : 1 Motorens maksimale indtrækning. Løsnes markisesejlet. + Strammes markissejlet. 2 Motorens maksimale udstrækning. Løsnes markisesejlet. + Strammes markissejlet. Sikre at markisesejlet og boksen er helt lukket kørt ind ellers juster på +/- Specifikationer- 230v - 1.1A - 230w - 30Nm - 50Hz - 3.6kg

6 Trin 9: Rengøring & vedligholdelse Tilbehør - Vind, Sol, og Regn Sensor Markisen er fremstillet i et vejrbestandigt, slidstærkt imprægneret akryl materiale og er designet til at kunne holde i mange år. Snavs m.m. kan nemt vaskes af med en svamp eller en klud. Fugleklatter og lign bør ikke efterlades i længere perioder da dette vanskeligøre rengøringen og syre heraf kan efterlade mærker. Vigtigt: Ved kraftig vind, regn, tordenvejr snevejr m.m. skal markisen skal altid være kørt ind. Markisens arme, leje, gear m.m. skal smøres med silikone for hver 4-6 måneder. WD-40 kan også anvendes i stedet for silikone. Rammerne af markise bør rengøres mindst en gang om året, med en blød klud eller svamp og varmt vand. Markise sjelet skal rengøres i det mindste en gang om året. Rengør med svamp/klud og brug mildt vaskemiddel og varmt vand. FAQ s 1. Armene er ikke strakt helt ud (lige), når markisen er kørt helt ud? A - Armene er designet til ikke at kunne rettes helt ud, dette er for at give markisen ekstra stabilitet. 2. Sejlet hænger løst. A - Kontroller og sørg for markisen er køre helt ud til maksimum. Hvis stadig løst følg trin 8 for at justere sejlet. 3. Markisen trækker/ hænger skævt. A - Kontroller og sørg for, at armene er i vatter (se trin 5). 4. Markisen reagere ikke ved brug fjernbetjeningen. A - Udskift batteri i fjernbetjeningen B - Kontroller kabler er forbundet i korrekt (løs ledninger osv.) C - Kontrollere at styreboks; fjern dæksel og aktivere fjernbetjeningen sørg for LED-lys lyser på aktivering. Hvis styreboksen ikke lyser, er den defekt. E - Ingen af ovenstående, motor er defekt. Indhold: 1 x Sensor 1 x Styreboks 1 x Strømforsyning Sensor funktioner: B: Vind Kontrol C: Sol Kontrol D: Regn Kontrol Venligst kassere den originale styreboks og fjernbetjeninger, der fulgte med din elektriske markise (ikke påkrævet længere).vigtigt: Installere styreboks, som kommer med sensoren Vigtigt: Den originale styreboks kan ikke bruges! Montering af styreboks med sensor funktion Afmonter den originale styreboks som fulgte med markisen. Følg herefter instruktionerne trin 6 Tilslutning af styreboks 1. Tilslut kabel fra motor til styreboks (LREN) 2. Tilslut den strømførende ledning til styreboks (LNE). Nu kan markisen direkte tilsluttes stikkontakten. (Tilslutning til el nettet skal udføres af autoriseret el-installatør efter gældende regler.) Vigtigt! Styreboksen skal monteres mindst: cm fra jorden! - 30 cm afstand fra taget - 30 cm fra sensoren (dette er for at undgå interferens) Montering af sensoren: Monter sensoren som vist med V nedenstående. B C D 5. Hvor langt kan jeg betjene markisen med en fjernbetjening? A - Ca meter (går også gennem vægge) 6. Hvad er denne aflange plastik pind til? A - Plastik pinden er en unbrakonøgle der er designer til at justere markisen med. Se trin 8 for at indstille markisen. Bemærk: Monter aldrig sensor som illustreret med X

7 Tilbehør - Vind, Sol, og Regn Sensor Tilbehør - Vind, Sol, og Regn Sensor Sensor justeringer Sensoren måler og registrerer - vindhastighed, nedbørsmængde og lysintensitet. Markisen kan indstilles til lukke ved kraftig vind og regn og til at åbne, når lysintensitet fra solen stiger. Indstillingerne på sensorens følsomhed kan justeres. Markisen vil blive aktiveret når sensoren registrerer de ønskede indstillinger. B C D Du kan justere indstillingerne på siden af føleren. Hvis du ikke ønsker at bruge solen eller regn sensor, indstille disse enheder til deres højeste indstillinger (Mod +) Vind sensor: Vind sensoren måler hastigheden af vinden. Når hastigheden overskrider en forud fastsat tærskel, vil føleren sende en kommando til modtageren. Modtageren vil aktivere motoren, der for at beskytter din FAQ s markisen mod stormskader, vil køre markise sejlet ind. Lysintensitet sensor: Lysintensitet sensoren registrerer solens stråler. Når intensiteten af solen overstiger den indstillede tærskel vil føleren sende en kommando til modtageren. A- Vind B- Lysintensitet 50 km/t 10 Modtageren vil aktivere motoren, der kører markise sejlet ud. Regn sensor: Regn sensoren måler nedbørsmængden. Når omfanget af nedbøren overstiger den indstillede tærskel vil føleren sende en kommando til modtageren Lux 100 Modtageren vil aktivere motoren, der for at beskytter din markisen mod regn, vil køre markise sejlet ind. C- Nedbør 100 mm/t 1

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Halvlukket kassettemarkise INDHOLD Information 2 Sikkerhed 4 Anvisninger før start/montage 5 Reparation og vedligeholdelse 5 Montage af markisen 6 Justering af markisen

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 medemagruppen P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 DK Service manual MC Jazzy 1121 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Service manual P9-0220-S

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Robotplæneklipper. Driftsmanual. Original brugsanvisning (DK) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

Robotplæneklipper. Driftsmanual. Original brugsanvisning (DK) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A Original brugsanvisning (DK) Robotplæneklipper Driftsmanual RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC6011A Robomow RS modeller - EU Declaration of Conformity

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere