KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening"

Transkript

1 To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr årgang

2 Indholdsfortegnelse Side Formanden har ordet...3 Redaktionen...4 KirkeNyt Bjergby Mygdal Private Dagplejere...10 Bjergby-Mygdal Lokalhistorisk forening...11 Skolens 50 års jubilæum...12 Gourmet-aften med vinsmagning...13 Gadefodbold Turnering...16 Aktivitetskalender Sommerfest BMI...20 Tennisanlægget/turnering...24 Dana Cup Badminton...26 Gymnastik...30 Skolen...32 Kontaktsider BMI DYRK IDRÆT I BMI 2

3 BMI-aktuelt Formanden har ordet Så har vi taget hul på den første sommermåned. Hvordan vejret vil arte sig henover sommeren, kan jeg naturligvis ikke sige noget om, men noget som jeg er helt sikker på er, at vi skal have afviklet Dana cup, sommerfesten og som noget særligt medvirke til at sætte nogle fantastiske rammer omkring Bjergby- Mygdal skoles 50 års jubilæumsfest. Mere om disse arrangementer andet steds i bladet. På det sportslige område er det jo fodbolden der er den dominerende aktivitet i øjeblikket. Hvilke hold vi har og hvad der ellers sker i afdelingen vil jeg lade andre om at sige noget om. Det jeg som formand hæfter mig ved er, at jeg kan se og høre på alle vores aktive, at de nyder samværet omkring det at spille fodbold. Dette skyldes ikke mindst den entusiasme, lyst og tilgang til fodbolden alle vores bestyrelsesmedlemmer, trænere og hjælpere giver udtryk for at have som grundlag for at være en del af vores afdeling. Vores samarbejde med Astrup fungerer, og det er naturligvis en del af forklaringen på, at vi stadig kan opretholde en afdeling, hvor vi kan have hold i næsten alle aldersklasser. Tak til alle jer fra Bjergby og Astrup der er med til at sikre en så velfungerende afdeling. Også en tak til alle jer forældre der bakker op omkring samarbejdet og ikke mindst giver en hånd med når det er nødvendigt. Den indendørs sæson er jo gået på sommerferie, men når jeg kigger tilbage på sæsonen er det med en stolthed på vegne af alle de trænere og instruktører inden for især gymnastik og badminton, som har brugt adskillige timer i hallen. Her har vi virkelig nogle afdelinger der formår at skabe et miljø, hvor der er plads til alle på alle niveauer, men jeg både hører og ser, at vi også i Bjergby kan udvikle atleter og spillere der kan være med på et meget højt niveau. Det skal vi være stolte af, samtidig med, at vi kan bevare fokus på vores ambition om, at vi skal være en klub, hvor alle føler sig godt tilpas, og kan være med fordi man syntes det er sjovt og elsker at være en del af vores store fællesskab. Den indendørssæson byder også på Futsal for vores ungdomsspillere og seniorer. Det er godt at se vores hal blive brugt så flittigt, hvilket ikke er uvæsentligt i disse tider, hvor der hele tiden snakkes rationaliseringer. Denne aktivitet har jeg en fornemmelse af er på et niveau, hvor det måske er glæden, samværet og muligheden for at opretholde en nogenlunde form henover vinteren, som er drivkraften. Ingen ting arrangerer sig af sig selv, så tak til jer der også tager denne fortsættes side 9 KVALITETSPRODUKTION MED KUNDEN I FOKUS SAGA MØBLER HJØRRING A / S Bygnings komponenter Møbler til privat bolig, hoteller, kontor butikker mm. Vi leverer også til Grønland! Mail: Telefon:

4 ...FRA REDAKTIONEN Stof til bladet Man kan aflevere stof til To Sogne via eller på USB-pens, formatet skal være WP , Word , MS Works eller Windows Write, WordPad, andre kan også bruges, men ring inden så jeg kan sige om det kan bruges. USB-pens vil blive returneret virusfri! Visti Baldur Hansen Annoncering Annoncepriserne varierer fra 550,- til 4.750,- pr. år. Hvor 550,- er for 1 lille annonce i 1 spaltes bredde og 4.750,- er for bagsiden. Bladet udkommer i et oplag på ca stk. 5 gange om året. Annoncer kan tegnes ved at kontakte: Visti Baldur Hansen Udebliver bladet I tilfælde af at man ikke skulle have modtaget To Sogne, kan et eksemplar hentes hos: Bjergby Dagli Brugs. Redaktion Bjergby-Mygdal Idrætsforening: Visti Baldur Hansen Bjergby-Mygdal skole: Inger V. Møller Husk at sidste frist for indlevering af stof til næste nr. af»to Sogne«er den 20. juli 2015 til: Visti B. Hansen Skagen Landevej 130 Bjergby tlf eller Bjergby Borger- og Grundejerforening: XXXXXX...xx xx xx xx Mygdal Borgerforening: Mette Bech Lokalhistorisk forening: Olaf Nedergaard Deadline og udgivelser Blad Deadline Udgivelse Nr december onsdag i januar Nr februar onsdag i marts Nr maj onsdag i juni Nr juli onsdag i august Nr oktober onsdag i november 4

5 Kirke NYT Nu sol i øst oprinder mild; min sjæl, til Gud dig skynd, bed, han i dag dig frelse vil fra skade, skam og synd! Vor tunge stå han nådig bi, den fly fra løgn og tvist; vort øje frelse han og fri fra Fjendens argelist. Han rense ud vort hjerte godt i hver en lønlig vrå, at kødets lyst i stort og småt ej magt skal med os få. Så vi, når dagen svinder hen for nattens skygge bred, må synge glad Guds pris igen og tage mod hans fred. Juni, juli og august 2015 Om sladder Sladder har desværre fået et dårligt ry, og det er jo nu uretfærdigt, for sladder skal der til. Det er nødvendigt at tale om hinanden og om de andre en gang imellem, selv om det nødigt skulle blive det eneste, man bruger sin tid på. Sladre gør man, fordi man interesserer sig for hinanden. Man følger med og hjælper hinanden med at holde styr på hinanden, så det ikke går helt galt sådan i al ubemærkethed eller fordi man har overset nogen eller noget. Sladder skal der til, det er klart. Men jo, sladder har fået et dårligt ry, og det er vist også gået op for os alle, at det er der en god grund til. For sladder har stor magt, og der er ingen, som kan styre den, og slet ikke den, som det går ud over. Derfor kan det gå helt galt. For sladderen er ikke særlig eftertænksom. Dens sandhed om et menneske er som regel en meget forenklet udgave af, hvem dette menneske er eller kunne blive. Den giver ikke plads for så mange detaljer. Og når livet bliver indviklet, så kan sladderen ikke forstå noget som helst. I situationer, hvor der står noget på spil og hvor man for en tid må holde tungen lige i munden i sit liv i håb om, at det hele ikke går skævt eller ligefrem helt galt, så opdager man, at sladder er farlig. For der er ting, som er svære at forklare, der er ting, som har en lang historie bag sig, og som man derfor ikke sådan kort og præcist kan forklare omkring sig. Og så bliver sladderen farlig, for så skal man både klare sine problemer og klare sladderen og prøve at leve lidt samtidigt. Det er langt fra alle, som kan klare det. Så begynder mennesker ofte at forkrøble sig selv, af angst for hinanden, af angst for sladderen. Mennesker begynder at tage sig i agt for, hvordan man kan blive misforstået. Man isolerer sig selv og sin sjæl af angst for sine medmennesker og deres forenklede billeder af en selv og ens liv. En angst, som er forkrøblende. Der er mennesker, som har fået ødelagt store strækninger af deres liv af sladder, af løgn. Mennesker, som invalideres på deres sjæl, fordi de tror, at alle mennesker har den samme mening om dem, som sladderen har, ja som måske begynder at tro mere på sladderens billede af dem selv, end på sit eget, på sig selv. Men alt dette er ikke sladderens skyld. Den vil jo bare leve med og forstå. Fejlen er ørets eller hjertets. Der begås flere fejl med øret end med munden. Dovne ører, som ikke vil, ikke kan eller ikke gider høre, forstå. Mennesker, - og det gælder jo os alle, en gang imellem, - som ikke gider, evner eller vil leve sig ind i, hvad der egentlig bliver sagt, hvad det egentlig er, der ligger bag det, min næste forsøger at sige. Sladderens dårlige ry er ørets skyld. At der ikke er hørt, tænkt, forsøgt forstået, før munden snakker. Enhver næste fortjener, at man begynder med øret og hjertet. At - virkeligt høre, forsøge at forstå, - og derefter forsøge at forstå én gang til, før man forsøgsvis åbner munden og siger noget. Lars Brinth 5

6 Sognekalender KFUM-spejderne Bævere: lørdage i ulige uger, kl (0.-1. klasse) Ulve: torsdage kl (2.- 4.klasse) Spejdere: tirsdage kl (5.-7. klasse) Seniorer: onsdage kl (8.klasse-17 år) Rovere: onsdage kl (over 17 år) Kontaktperson: Peter Dalsgaard, tlf Seniorkoret Tirsdag i ulige uger kl i Sognehuset. Henvendelse Edel Jensen, tlf Kirkens voksenkor Hver onsdag i Sognehuset kl. 19. Henvendelse Jonatan Kagan, tlf Mandagscafe i Sognehuset Mandag den 3. august kl Menighedsrådsmøder i Sognehuset Torsdag den 18. juni kl Siden sidst BJERGBY KIRKE Dåb: 7.februar: Malte Mellergaard Stenskrog 12.april: William Christian Elefsen 12.april: Noah Brobak Sørensen Begravelse: 11.april: Gunner Allan-Jensen Sangaften i Mygdal kirke Onsdag den 17. juni kl. 19 er der sangaften i Mygdal kirke, hvor alle er velkommen til at komme med ønsker til sange og salmer, som vi synger i fællesskab. Forslag modtages af præsten eller organisten frem til søndag den 14. juni. Vi slutter aftenen med en kop kaffe. Babysalmesang Der indbydes til et nyt hold i efteråret, se hjemmesiden Sommerkoncert under Vendsyssel Festival Onsdag den 5. august kl Vokalensemblet Mundus Vocalis under ledelse af Søren Birch. Værker af danske og andre skandinaviske komponister. Entre 100 kr. Gudstjeneste- og grillaften i Mygdal onsdag den 26. august kl.17 Alle børn og deres forældre inviteres til gudstjeneste med efterfølgende grill uden for kirken. Bedsteforældre er også velkomne. Medbring evt. stole og/eller tæpper. I tilfælde af dårligt vejr stilles der telt op. Pris 20 kr. for voksne, gratis for børn. MYGDAL KIRKE Begravelse: 20.marts: Jørgen Larsen Bisættelse: 17.april: Karen Jespersen Bryllup: 23.maj: Helle Nielsen og Morten Bjerning Hjørring Kirkegårdskapel Bisættelse: 27.april: Poul Frydberg Gudstjeneste ved Herregården Odden søndag den 6. september kl. 9 Som det efterhånden er ved at være en tradition, holder vi gudstjeneste ved Odden den første søndag i september. Vi håber vejret bliver til udendørs gudstjeneste i så fald medbringes stole eller tæpper. Skulle vejret drille, rykker vi ind i Hestestalden. Danmission-støttekoncert onsdag den 30. september kl. 19 Hvis nogen blandt læserne har lyst til at bidrage med sang eller musik, er man meget velkommen til at henvende sig til Jette Nedergård måske findes der endnu ukendte talenter i vores midte! 6

7 Konfirmander 2015 Bjergby: Bagest fra venstre: Morten Nørgaard Pedersen, Rasmus German Simonsen, Oliver Sidney Waters, Tobias Gram Schjoldager, Jeppe Rokkjær Sproegel, Kenneth Wiis Kristensen, Mikkel Rædkjær Kristensen Forrest fra venstre: Rosa Marie Christensen, Thea Eline Smalbro, Cecilie Stokholm Olsen, Julianna Steffanie Brinch Hansen, Karoline Bøje Larsen, Sashia Andreasen Mygdal: Fra venstre: Jesper Brath, Linda Dalin Manggaard Jensen, Henriette Hansen, Nicolai Kyllingsbæk Casper, Mathias Mogensen 7

8 Gudstjenesteliste Bjergby Mygdal Juni s.e. Trinitatis kl kl Sangaften kl s.e. Trinitatis Ingen kl s.e. Trinitatis kl Michael Schwensen Ingen Juli 5. 5.s.e. Trinitatis Ingen kl Katrine Kjeller Petersen s.e. Trinitatis kl Katrine Kjeller Petersen Ingen s.e. Trinitatis Ingen kl Erik Steen Møller s.e. Trinitatis kl Ingen August 2. 9.s.e. Trinitatis Ingen kl s.e. Trinitatis kl kl s.e. Trinitatis Ingen kl s.e. Trinitatis kl Ingen 26. Familiegudstjeneste kl (med grill og kaffe) s.e. Trinitatis Ingen kl Septemper s.e. Trinitatis kl kl på Herregården Odden Kirkekalender-app Kirkekalenderen giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark. Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Folkekirken App henter sine data fra Sogneportalen sogn.dk. Se den på Kirkelig vejviser: Sognepræst: Lars Rasmussen Brinth, Munkekæret 15, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Mail: Bjergby-Mygdal menighedsråd Formand: Jette Nedergård, Kobbersholtvej 4, Mygdal, 9800 Hjørring, tlf Kasserer: Birte Larsen, Højvænget 12, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Sognehuset Henvendelse om brug af Sognehuset: Grete Borrisholt, Degnevænget 121, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Mobil Bjergby kirke Graver: Niels K. Nielsen, Skagen Landevej 122, Bjergby, tlf Tlf. Kirkegårdskontoret: Træffetid: Hverdage kl Kirkesanger: Preben Larsen, Højvænget 12, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Organist v. begge kirker: Jonatan Kagan, Skagen Landevej 90, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Kirkeværge i Bjergby: Preben Larsen, Højvænget 12. Bjergby, 9800 Hjørring, tlf Mygdal kirke Graver: Tommy Iversen, Borrisholtvej 13, Tversted, 9881 Bindslev, tlf Kirkegårdskontoret tlf Kirkesanger: Elena Korostina, Ringparken 16, 9800 Hjørring, tlf Kirkeværge i Mygdal: Martin Pedersen, Hebbelstrupvej 229, Mygdal, 9800 Hjørring, tlf KirkeNYT s redaktion: Ilselil Lie, Inger Jensen, Birte Larsen, Jette Nedergård, Lars Brinth (ansvarshavende) Kirkebilen (tlf ) kan benyttes til alle gudstjenester. Bestil venligt dagen før inden kl

9 opgave på jer jeg syntes at kunne genkende jer fra træningsbanerne i sommersæsonen. Vi har også en stor del midaldrende motionister, som vi endelig ikke må glemme. Det er ikke jer vi bruger de fleste af vores ressourcer på, men hvis I ikke var en del af vores forening, kunne vi ikke tilbyde det serviceniveau, som vi tilsigter at byde vores børn og unge mennesker i klubben. Tak til jer. Alle jer der kommer i og omkring hallen og især på de udendørsarealer er jeg ikke i tvivl om, at I har bemærket, at der løbende sker en optimering af vores område. Nye udskiftningsbokse er kommet til, træer og buske klippes og beskæres, og i nogle tilfælde er det hele træer der må lade livet for en eller flere af vores medlemmer af DEN GRÅ FREDAGSKLUB. Klubbens medlemmer byder ind med hjælp til næsten alt, hvad vi måtte have af behov for reparation og forbedring af Hvad kan din energibesparelse betale? Få svaret af din BedreBolig-rådgiver GEHL / BARAK ARKITEKTER Ramsvej 119 Telefon vores rekvisitter og de grønne områder. Der skal herfra lyde en stor tak til jer. Jeg vil ikke begynde at nævne navne her, af frygt for at glemme nogle, men slå et smut forbi hallen og vores omkringliggende områder (måske fredag er en god dag)så vil du højst sandsynligt kunne være heldig at møde en eller flere af medlemmerne. De er genkendelige på deres ensfarvede hårpragt. Med håbet om en god sommer og et ønske om at se jer/ dig til vores arrangementer henover sommeren, enten som hjælper eller gæst, vil jeg hermed slutte. Med venlig hilsen Formand Søren H Kristensen Udeblivelse af bladet Vi har siden sommer haft lidt problemer med leveringen af bladet. Hvis vi skal have en chance for at gøre noget ved dette, skal I enten kontakte undertegnede eller distributionen senest ugen efter bladet skulle være udkommet. På side 4 i bladet står hvornår bladet bør udkomme, der kan undtagelsesvis ske ændringer. Distributionen kan kontaktes på tlf.: Da jeg arbejder på søen er det lettest at kontakte mig via mail: - Hvis I skriver til mig, så skriv adressen hvor bladet er udeblevet. Hjælp også jeres naboer, hvis I hører at de ikke har fået bladet. Med venlig hilsen Visti Baldur Hansen Redaktør 9

10 Bjergby Mygdal Private Dagplejere - altid plads til jeres barn! Helle Kristensen Anne-Mette Eftevand Mai-Britt Kristensen Majbritt Simonsen Bjergby Mygdal Bjergby Bjergby 10

11 Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening Formand: Olaf Nedergaard, Kobbersholtvej 4, My. Tlf.: Hvorfor var der ingen låg på tørvekassen? Mandag den 27. april lykkedes det os at presse 45 mennesker ind i vores lille bitte arkiv til sæsonens sidste mandagsfortælling. Vi havde fået besøg af Børge Lind Thomsen, der havde lovet at fortælle om sin skolegang i Snevre skole, herunder naturligvis om de to lærere ved skolen på det tidspunkt (1950 erne), Niels Ørnbøl og Marie Ørnbøl. Det blev til en fortælling om at vokse op i et meget overskueligt miljø, hvor alle kendte alle og hvor ingen var i tvivl om de normer og regler, der var gældende. Ligeledes berettede Børge om en del anekdoter, der knyttede sig til de to lærere, så vi nu ved hvorfor der ingen låg var på tørvekassen i Snevre skole, og også hvorfor der en dag ikke kunne gennemføres skoleundervisning på grund af røg fra kakkelovnen En stor gruppe af Børges skolekammerater var mødt frem, både fra lokalområdet og folk udefra, som ivrigt supplerede Børges beretning. Selv om der var noget trangt ved kaffebordet, fik alle dog også den del af mødets indhold med. Det bliver så spændende at se, om vi kan fortsætte med disse mandagsfortællinger til næste sæson. Der er intet planlagt endnu, men vi søger fortællere, som har en historie lang eller kort at berette. NE Foreningens sommerudflugt Husk at det er på lørdag den 20. juni at sommerudflugten afholdes. Turen går til Dorf Møllegård og Hjallerup med bus. Måske kan du nå at tilmelde dig endnu 11

12 Bjergby- Mygdal skoles 50 års jubilæum Invitation til at deltage i Bjergby- Mygdal skoles 50 års jubilæum BMI er så heldige, at vi har fået muligheden for at være en del af dette jubilæum. Vores rolle i fejringen af jubilæet er, at vi har sagt ja til at arrangere og afholde jubilæumsfesten, som holdes lørdag d. 5. september i Bjergby hallen. Festen er for alle gamle elever på skolen. Så er det jeg tænker, at der denne aften vil sidde en del ægtefæller tilbage hjemme i stuerne, som ikke har gået på skolen eller tilflyttere hvor ingen af husstandens medlemmer har gået på skolen. Hvem ville ikke gerne på en eller anden måde kunne være med til en sådan fejring af byens skole? Jo, jeg tænkte det nok. Det er der rigtig mange der gerne vil. Jeg vil hermed give jer chancen for alligevel at kunne deltage. At afholde en sådan begivenhed kræver en del hjælpere og det er her du/i kommer ind i billedet. Vi skal have trukket kabler til strøm - opstillet borde og stole dækket borde pyntet op hentet drikkevarer opstillet barer klargjort garderobe serveret i barer i løbet af aftenen og natten - ryddet op når festen slutter og sidst men ikke mindst have det sidste fra festen kørt væk, når vi har fået vores morgenkaffe søndag. Find den eller de ting du/i kunne tænkes at ville hjælpe med og kontakt undertegnede, så finder vi lige den opgave der passer dig bedst. Vel mødt til et festligt arrangement Kontakt venligst: Søren H Kristensen på ring/ sms eller mail på mygdalif.dk Vi ses * * * * * * * * VI UDFØRER ALT INDENFOR: Kloakarbejde Drænarbejde Nedbrydning Jordarbejde Belægninger Entreprenørarbejde Slamsugning & Højtryksspuling Og meget meget mere 12

13 Fredag den 20. marts 2015 inviterede vores brugsuddeler Tommy Hansen til årets gourmet-aften og vinsmagning. Gæsterne blev modtaget af veldækkede og flot pyntede borde; så stemningen var slået an, straks man kom ind i lokalet. Brugsuddeleren Tommy og næstkommanderende Martin var i fuld gang med at informere og svare på spørgsmål, næsten inden aftenen var rigtig begyndt. Tommy bød velkommen og fortalte lidt om, hvad der ville ske i løbet af aftenen. Der ville blive serveret seks hovedretter og 12 rigtig gode vine og meget andet godt. Aftenen var planlagt til at vare fra kl til omkring kl m dagen mødtes Madklubben Vildanden, der styres af kokken Chri- Gourmet-aften med vinsmagning 13

14 stian Bønkel. Det er noget af et job at lave mad til 150 mennesker. Christian evner at få nogle af Vildandens medlemmer til at synes, at selv det at skrælle kartofler til 150 mennesker er et spændende job. Hele dagen tilbragte Madklubben Vildandens medlemmer med at tilberede al den dejlige mad, som vi skulle nyde resten af aftenen Madlubben består af 17 medlemmer, der styres af den professionelle kok Christian Bønkel. Her havde man hele dagen travlt med at lave den dejlige mad. På trods af travlheden tager man sig også tid til at tage lidt gas på hinanden, så stemningen var hel i top. Vores brugsuddeler Tommy er meget aktiv i Vildanden, som blev stiftet helt tilbage i oktober 96. Bestyrelsen arbejdede meget effektivt i Skolekøkkenet hele dagen. Madklubben Vildandens medlemmer fremstillede de seks hovedretter i Skolekøkkenet. Maden, de lavede, var på ingen måde hverdagskost, den var bare superlækker! De seks hovedretter blev tilberedt i Skolekøkkenet, hvor humøret var højt. God mad bliver endnu bedre, når de der laver den, hygger sig med at lave den. Stemningen var helt i klasse hele dagen. Selv de, der skal skrælle kartofler til 150 mennesker, nød livet og samværet. Og så er der oven i købet nogen, der for ikke så længe siden, har fundet ud af, 14

15 at i hele Danmark er Vendsyssel den landsdel, hvor man spiser flest kartofler per indbygger. Det stiller store krav til de lokale kartoffelskrællere. Det er ikke smart, at kartofler skal skrælles, og det skal de måske heller ikke, når det kommer til stykket. Nogle, der lever af at undersøge den slags, har fundet ud af, at det vi skræller af og smider væk, indeholder det allerbedste ved kartoflen! Madklubbens medlemmer, der blandt andet tæller Brugsens bestyrelse, arbejdede meget effektivt hele dagen. Maden, der blev lavet i Skolekøkkenet, var ikke almindelig hverdagsmad, den var helt i den usædvanlige klasse - det var luksus mad af højeste kvalitet! Det var også bestyrelsen og en del af Brugsens medarbejdere, der stod for den meget effektive servering, da spisningen gik i gang i Kantinen. Det er muligt at købe de vine, der blev serveret, med gode rabatter. ligesom man kan hente opskifterne på de retter, vi spiste, i Brugsen. Det, der endnu engang var kendetegnende for Gourmetaftenen og Vinsmagningen, var alles gode humør. Snakken gik livligt - vi kommer hinanden ved i Bjergby-Mygdal. Det skyldes ikke mindst Tommys måde at drive sin Brugs på, og få os alle sammen til at synes, at det også er vores Brugs. Og så har Brugsen en meget hjælpsom bestyrelse, som altid har tid. Vi har simpelthen Brugsernes Brugs her i Bjergby-Mygdal. Det er os, der skal sørge for, at den overlever, selv om der måske kommer flere supermarkeder i Hjørring og opland ; et supermarked kan aldrig erstatte Vores Brugs, og vores personlige tilhørsforhold. Brugsen er vores på en helt anden måde, end et Supermarked nogen sinde kan blive. Der er noget meget personligt mellem os og Vores Brugs. Vi kender hinanden alle sammen. Vi kender hinandens særheder og vi nyder samarbejdet - og det er os, der skal gøre det hele endnu bedre. Billeder: Bjergby Dagli Brugsen og Hanne Lønskov. Tekst: Hanne Lønskov og G. Allan-Jensen, dff. 15

16 Lørdag d kl De sidste mange år har vi med stor succes afholdt denne turnering i forbindelse med BMI s sommerfest. Denne tradition skulle vi gerne kunne fortsætte, så begynd allerede nu at samle et hold. Kontakt naboer, venner, bekendte eller familie og saml et hold og kom og vær med. Husk! At det er en turnering, hvor der gerne skulle være plads til alle, også de allermindste. Slut dagen af med at deltage i fællesspisningen i hallen. Her vil der igen i år være helstegt pattegris på menuen. Fællesafslutningen er for børn, unge og voksne. Kontakt Søren Kristensen: tlf Med venlig hilsen Søren H Kristensen 16

17 STØT SPONSORERNE DE STØTTER OS 17

18 16. juni 2015 kl. 19 Travetur fra parkeringspladsen ved Nordsøcentret, Hirtshals Omkring virksomhederne og plantagen i Hirtshals øst. Kommunalbestyrelsesmedlem og turistforeningsformand Jørgen Christensen ( ) viser rundt i området og fortæller om de mange nye aktiviteter. Stigruppen 17. juni 2015 kl. 19 Sangaften i Mygdal kirke Menighedsrådet 20. juni 2015 Sommerudflugt Lokalhistorisk forening 30. juni 2015 kl. 19 Travetur fra Børge S. Nielsen, Skovbovej 151, Astrup Børge fortæller historier fra stedet, bl. a. om de gamle træer. Vi går en tur i området Stigruppen juli 2015 Dana Cup BMI 3. august 2015 kl Mangdagscafé i Sognehuset Menighedsrådet 5. august 2015 kl Sommerkoncert med professionelle korsangere Menighedsrådet 11. august kl. 19 Travetur fra planteskolen, Degnevænget 116, Bjergby Herfra over til Bakkely, der ejes af Thomas Borrisholt, videre gennem bakkerne. Sluttende hos Gerda og Hans Jørgen for at se pottemagerarbejder og pileflet. Stigruppen august 2015 Sommerfest BMI AKTIVITETSKALENDER 2015 til opslagstavlen 18. august 2015 kl. 19 Travetur fra Mygdal Kirke Jørgen går forrest. Vi skal se langdyssen og går derfra mod Skarndal og Odden skov.. Stigruppen 26. august 2015 kl. 17 Gudstjeneste og grill ved Mygdal kirke. Menighedsrådet 5. september 2015 Skolens jubilæum. 5. september 2015 kl. 14 Musik og marionetteater på Odden. 6. september 2015 kl. 9 Gudstjeneste ved Odden. Menighedsrådet 30. september 2015 kl. 19 Støttekoncert i Bjergby kirke. Menighedsrådet Arrangører opfordres til at lægge arrangementerne på: hvor også arrangementer af menighedsrådet opdateres løbende Her er stadig plads til jeres arrangementer ring eller skriv til Visti Baldur Hansen HUSK - HUSK - HUSK Hver tirsdag og lørdag Spilles kroket på sportspladsen i Mygdal, nærmere oplysning: Jørgen Brogård, Mygdal Borgerforening Hver onsdag kl Cykelklubben kører fra Mygdalhus Mygdal Borgerforening Hver mandag kl Spilles Petanque på banerne Starter til maj Mygdal Borgerforening HUSK - HUSK - HUSK Husk der løbes fra hallen hver lørdag kl ALLE kan være med BMI KFUM-SPEJDERNE Bæverne: Lørdag ulige uger kl Ulvene: Torsdag kl Spejdere: Tirsdag kl Seniorerne: Onsdag kl Rovere: Onsdag kl Kontaktperson: Gruppeleder Peter Dalsgaard, tlf Tirsdag ulige uger kl Seniorkor i Sognehuset. Henvendelse: Edel Jensen, Tlf.: Hver onsdag kl Kirkens Voksenkor. Henvendelse: Jonatan Kagan, tlf

19 Sommerfest august 20

20 Velkommen til sommerfest 2015 Bjergby Mygdal Idrætsforening vil gerne byde dig og din familie velkommen til en både sjov og spændende sommerfest i dagene d august. Torsdag vil der traditionen tro blive afholdt vores store reklamebanko med flotte gaver fra alle vores velvillige sponsorer. Fredag vil der blive afholdt store legedag for børnene i hallen. Fredag aften vil der ligeledes være dart- turnering udenfor hallen for alle interesserede mænd og naturligvis kvinder. Lørdag vil succesen fra de forrige år blive fulgt op med gadeturnering i fodbold. Der vil også blive arrangeret en lille fodboldturnering på multibanen for klasse. HUSK at købe billetter til lørdag aften, hvor der er fællesspisning for hele familien. Ballonmanden kommer forbi og laver ballondyr til børnene. Med venlig hilsen BMI. 21

21 Program for sommerfest 2015 Torsdag den 13. august kl STORT reklamebanko i skolens kantine (Dørene åbnes kl ) Fredag den 14. august kl Sjov for børnene i hallen Dart- turnering udenfor hallen (kun for voksne) Lørdag den 15. august Kl Gratis rundstykker Kl Dagli Brugsen Cup, Multibanen kl. Kl Loppemarked, alle er velkomne Kl Boderne åbner Kl Gadeturnering (husk tilmelding) Kl Fællesspisning for både børn og voksne Kl Ballonmanden kommer forbi 22

22 Hej alle borgere i Bjergby/Mygdal. Kom og vær med i Aktivitetsudvalget, så vi stadig kan lave nogle gode arrangementer. Jeg mangler medlemmer og en hjælpende hånd i Aktivitetsudvalget til fx at lave julefrokost og sommerfest. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Mobil: Venlig hilsen Brian Engkjær. 23

23 Tennisanlægget/turnering Tennisanlægget og ikke mindst banen er klargjort til en ny sæson. Vi har hakket, revet, kørt nyt grus på, stampet, strammet nettet op og hvad der ellers hører med til at klargøre en tennisbane, så den tager sig ud fra sin bedste side. Vi har fået sponsoreret vandingsanlæg, slæbemåtter og koste til at feje linjer med. Så er der vel egentlig kun at komme af sted og få brugt banen. Det er i håbet om, at vi kan få noget aktivitet på banen, at vi igen i år har investeret tid og ressourcer i anlægget. Banen vil løbende blive vedligeholdt sommeren over. Vi vil gerne invitere til en sommerturnering for alle som skulle have lyst til at spille tennis for sjov. Indledende runder spilles i ugen op til vores sommerfest. Finalerne spilles om lørdagen med start kl Der kan spilles single eller double eller man kan tilmelde sig begge dele. Har du/i lyst til at deltage i denne turnering vil du/i kunne være med til at skabe tradition for, at der igen spilles tennis i Bjergby på elite niveau. Vi ved I findes derude, men bare skal have støvet ketsjeren af og købt nye snørebånd til skoene, for igen at kunne gøre jeres entre på centre court. Måske har du/i aldrig spillet før og ikke vil investere i en ketsjer, så er det sådan at vi gerne stiller en sådan til rådighed. Påbegynd allerede nu træningen find en makker eller flere og få varmet håndled og skuldre op få finpudset serven strammet lårmuskler og armmuskler op. Måske står du/i som vindere af BJERGBY OPEN lørdag d. 15. august 2015 og kan bade jer i fotografens blitzlys når præmierne uddeles. Tilmelding skal ske til Rasmus Rask Jensen Lasse Rosendahl vil lave turneringsplan, som man vil modtage senest en uge før turneringsstart. Til sidst en stor tak til: Jess Rosenbeck, Anders (Røde) Nielsen, Lasse Rosendahl, Rasmus Rask Jensen for det store arbejde med at klargøre tennisanlægget Med venlig hilsen Søren H Kristensen Bjergby Murerforretning v/ Morten Vandkjær Steiniche Asdalvej Hjørring Nybygning, til- og ombygning - alt murerarbejde udføres. Ring på: /

24 DANA CUP juli Så er tiden kommet, hvor vi er godt i gang med at planlægge DANA CUP Som I har kunnet høre i tv og læse i aviserne er årets cup den største hidtil. Dette stiller naturligvis arrangørerne over for nogle udfordringer. Disse udfordringer er vi som medarrangører en del af. Vi er som klub stolte af at kunne bidrage, men det kræver jo som de tidligere år, at vi er mange, som er villige til at give en håndsrækning i løbet af uge 30. Vi er blevet mødt med en stor velvilje når vi er i den fase af planlægningen, som handler om at finde hjælpere til de mange vagter der skal besættes. Vi vil igen i år ringe rundt. Vi håber at mange af jer endnu engang prioriterer at være en del af dette kæmpe arrangement. Det vil altid være sådan, at vi ikke kommer ud til alle, så skulle du/i have lyst til, at hjælpe vil det være en stor hjælp, hvis du/i vil kontakte undertegnede. Så finder vi den dag og den vagt der passer lige nøjagtig til det du/i har lyst og tid til at hjælpe med. Vi skal bruge hjælpere til: Skolevagter: til til til Morgenmadsholdet: til Cafevagt incl. cafeteria til til Boderne på banerne: til til Banevagter: til til Hvis man kun kan en del af vagten er dette også ok. Vi har brug for alle. Vil du gerne høre lidt om, hvad det er man melder sig til hvad opgaven er, i forbindelse med de forskellige vagter kan undertegnede kontaktes. Man vil naturligvis få en præcis vejledning i de opgaver der skal løses, når man møder op på dagen. Ring eller skriv til: Søren H Kristensen eller skriv til dk Hvorfor betale ekstra hos den autoriserede forhandler? Mygdal Autoværksted Vi udfører service på alle biler også med fabriksgaranti. Kom og få et godt tilbud på nye Viking dæk med 3 års garanti. Ole B. Thomsen 25

25 BMI s ungdomsspillere afsluttede sæsonen 2014/15 med klubmesterskaber søndag den 22. marts og familiestævne mandag den 30. marts. Her fik spillerne for sidste gang i denne sæson mulighed for at dyste mod klubkammeraterne. Følgende blev klubmestre og nr. to: U9-U11 Single A 1. Marcus Rask 2. Rebecca Eftevand U9-U11 Single B 1. Frederik Jørgensen 2. August Rask U9-U11 Double 1. August Rask / Frederik Jørgensen 2. Naja Vandkjær Steiniche / Rebecca Eftevand U11-U13-U15 Herresingle pulje 1 1. Anders Gjedsig Yder 2. Silas Jensen U11-U13-U15 Herresingle pulje 2 1. Frederik Gjedsig Yder 2. Magnus Arentoft U11-U13-U15 Herredouble 1. Anders Gjedsig Yder / Frederik Gjedsig Yder 2. Jesper Brath / Kristian Mejlvang U13 Herredouble 1. Silas Jensen / William Møller 2. Daniel Eftevand / Magnus Arentoft U13-U15 Herresingle 1. Nicolai Casper 2. William Møller Tillykke med titlerne ved klubmesterskaberne. Byens revisor Jan E. Hørsel Frederikshavnsvej 80 C Hjørring Tlf.:

26 ÅRETS SPILLERE OG FIDUSPOKALEN 2014/15 I forbindelse med sæsonafslutningen blev årets spillere hædret, og fiduspokalen blev overdraget til en af årets spillere. Fiduspokalen er en vandrepokal med indgraveret navn, som årets spiller har i sin varetægt indtil næste sæsons afslutning. Ved udpegningen af årets spiller tages udgangspunkt i følgende kriterier: o Træningsflid og motivation o Spillemæssig udvikling i løbet af sæsonen o Opførsel overfor klubkammeraterne o Opførsel overfor spillere fra andre klubber som repræsentant for BMI Til årets U11 spiller 2014/15, Anders Gjedsig Yder, knyttes følgende ord: Træningsfremmøde i top, altid topmotiveret og disciplineret. Med sin seriøse tilgang til træningsøvelser er Anders en eftertragtet træningsmakker for alle klubbens spillere. Anders har udviklet sig exceptionelt spillemæssigt i sæsonen og er klar til A-rækken næste sæson som anden-års U11-spiller. Sidst men ikke mindst er Anders en eksemplarisk ambassadør for BMI under holdkampe og stævner, hvor han allerede som U11-spiller har gjort indtryk på forældre og ledere fra andre klubber, og har modtaget direkte komplimenter for sin opførsel og fairplay. Årets U11 spiller: Anders Gjedsig Yder. Fiduspokal og årets U13-U15 spiller: Daniel Eftevand 27

27 Til årets U13-U15 spiller 2014/15, Daniel Eftevand, knyttes følgende ord: Med den suverænt største træningsflid og i sin egenskab af en på alle måder god kammerat for klubkammerater både på egen alder og blandt de yngre er valget faldet på Daniel. Daniel har på sin sympatiske måde gjort en stor indsats som inspirerende hjælpetræner for både spillere på sin egen alder og yngre. Den sympatiske optræden på banen, avancement til U13 A-rækken, og den tekniske fremgang og styrke er andre udslagsgivende faktorer, som også er de skudsmål, der nævnes blandt forældre og ledere fra andre klubber. Blandt de to årets spillere hædres den ene ydermere, som toppen af kransekagen, med fiduspokalen. Som det måske anes i beskrivelsen af de to spillere under årets spillere, har det været et vanskeligt valg blandt to eksemplariske BMI-ambassadører. Valget falder på Daniel Eftevand, som gennem hele sæsonen har optrådt som et eksemplarisk forbillede for alle de andre spillere i klubben. Stort tillykke til årets U11 spiller, Anders, årets U13-U15 spiller, Daniel, og et ekstra tillykke til Daniel med at få dit navn på fiduspokalen. Tak til alle spillere og forældre for sæsonen 2014/15. Næste sæson starter mandag den 31. august God sommer! Ole Bjergby-Mygdal IF Ungdomsbadminton Til OPSLAGSTAVLEN Husk at nyde din frihed og familie! -og lad os klare byggesagen... UDESTUER I TRÆ ELLER PLAST SPEJLE OG HYLDER GLASFACADER OG TAGE FORSIKRINGSSKADER OM- OG TILBYGNIN- GER SPECIALOPGAVER TØMRERARBEJDE GLARMESTERARBEJDE UDSKIFTNING AF TERMO RUDER SALG OG MONTE- RING AF DØRE, VINDUER & KARNAPPER TERMORUDER SALG OG MONTERING AF DØRE, VINDUER & KARNAPPER UDE- STUER I TRÆ ELLER PLAST SPEJLE OG HYLDER GLASFACADER OG TAGE FORSIKRINGSSKADER BUTIKSRUDER UDESTU- ER I TRÆ ELLER PLAST SPEJLE OG HYLDER GLASFACADER OG TAGE FORSIKRINGSSKADER OM- OG TILBYGNINGER SPE- CIALOPGAVER TØMRERARBEJDE GLARMESTERARBEJDE UDSKIFTNING AF TERMO RUDER SALG OG MONTERING AF DØRE, VINDUER & KARNAPPER TERMORUDER SALG OG MONTERING AF DØRE, VINDUER & KARNAPPER UDESTUER I TRÆ ELLER PLAST SPEJLE OG HYLDER GLASFACADER OG TAGE FORSIKRINGSSKADER BUTIKSRUDER TØMRER-SNEDKER GLARMESTER Vi kan tilbyde: Alm. vedligeholdelse Nybyggeri - Om- og tilbygning Alt i glarmesterarbejde Vinduer og døre Træterrasser og læhegn Ovenlys og glastage Nyt sommerhus Tagarbejde af enhver slags Er skaden sket: DØGNSERVICE Gerne hovedentreprise ved dit næste byggeprojekt: Vi har kontakt til alle brancher så du kun behøver at huske eet telefonnummer - nemlig: Rigtig god sommer... Tømrermester Flemming Iversen Navervænget Hjørring 28

28 3 OPRYKNINGER TIL A-RÆKKEN I SÆSONEN 2014/15 Efter Anders Gjedsig Yders oprykning fra U11 C til U11 B rækken den 14. februar måtte det forventes, at han ville møde hård modstand, da Anders som tidligere nævnt kun er førsteårsspiller. Anders behøvede dog kun tre U11 B stævner for at passere de 120 ranglistepoint og spille sig op i A-rækken. En andenplads den 15. marts i Svenstrup og en flot førsteplads den 28. marts i Farsø banede vejen, inden han ved et stævne i Vrå den 19. april med en andenplads hentede de resterende point, og oprykningen var en realitet, så BMI nu har 3 spillere i A-rækken. Stort tillykke til Anders med oprykningen. På ranglisterne kan man konstatere, at Daniel Eftevand og William Møller som U13 A- spillere er de højstrangerende U13 drengespillere i Hjørring Kommune. I den bedste U11- række er der foruden Anders kun to andre drenge i Hjørring Kommune. Derfor har Anders fundet en doublemakker fra Sæby Badmintonklub, som han har spillet sammen med ved et par stævner i A-rækken. Dette makkerskab har de allerede besluttet at fortsætte med i næste sæson, hvor begge spillere bliver andenårs U11-spillere. Det bliver spændende at se, hvad det kan føre til! Daniel og William har også spillet sammen med spillere fra andre klubber primært Skagen Badmintonklub. Dette samarbejde er det også allerede nu besluttet at fortsætte i næste sæson, hvor William fortsætter som andenårs U13- spiller. Ole Bjergby-Mygdal IF Ungdomsbadminton Udlejning cafeteria Cafeteriet i Bjergby-Mygdal idrætshal kan lejes ud til sammenkomster, fester, børnefødselsdage og lign. Vores nye køkken er nu godkendt af fødevarestyrelsen og klar til brug. Hvis man skal holde fest har man cafeteriet fra lørdag til søndag Pris: 700 kr. Børnefødselsdage og lign. hvor man kun skal bruge cafeteriet en eftermiddag eller aften. Pris: 300 kr. Lejen skal betales ved udlevering af nøgle. Ved ungdomsfester skal der være en person over 25 år der lejer og påtager sig ansvaret for evt. skader, rengøring og lign. Når man lejer cafeteriet skal der ryddes op og vaskes gulve i cafeteriet, køkken, toiletter og forgang. Man vil have adgang til 2 toiletter. Køleskab i cafeteriet skal tømmes ved fester og varer sættes retur ved endt lejemål. Man må gerne bruge musikanlægget i cafeteriet, men det er ikke tilladt at bruge projektor uden særlig tilladelse. Der forefindes en Slush Ice maskine, som gerne må bruges. Saft til maskinen kan købes for 100 kr. Bookning af cafeteriet er ændret, så det nu foregår ved henvendelse til: Rasmus Rask Jensen. Hvedevænget 2, Bjergby

29 Gymnastiksæson 2014/2015 er nu vel overstået. Det var en god stabil sæson med rigtig mange glade gymnaster og dansere i foreningen. Vi sluttede det hele af med et brag af en opvisning, hvor alle fik lov at vise, hvad de havde lært i løbet af sæsonen. Det unge trænerteam på Junior Power var også en tur i Bagterp med deres gymnaster og vise deres kunnen med en opvisning som både der og hjemme fik rigtig meget ros fra tilskuerne. En stor tak til alle de tilskuere som kom og var med til at gøre vores opvisning til en rigtig festlig dag for alle. Og selvfølgelig også tak til de sponsorer, som velvilligt donerede gevinster, vi kunne dele ud på dagen. I dette blad er der billeder fra dagen, venligst udlånt af forældre, der var flittige til at knipse undervejs. Instruktører og hjælpere tager nu et velfortjent pusterum efter, at vi sluttede sæsonen med en fælles tur til Gigantium, hvor vi så DGI Verdensholdet. Vi så dem også inden de tog på jordomrejse sidste år, og det var spændende at se, hvordan de samme serier havde undergået en forvandling i de måneder, holdet har turneret. Det var klart et mere selvsikkert og afslappet hold - når du har brug for en hjælpende hånd til regnskab og bogholderi Mette Knudsen Gærdevænget Hjørring Tlf

30 vi så i Gigantium, hvor de leverede et brag af en opvisning med fantastisk lyd, lys og sindssyg flot gymnastik og spektakulære springkombinationer. Nogle af vores instruktører kan desværre ikke være med i teamet næste sæson, da de skal på efterskole. Det er selvfølgelig ærgerligt for BMI Gymnastik, da vi er rigtig glade for dem. Omvendt synes vi bestemt, at de unge mennesker skal ud og opleve verden og forhåbentlig lave en masse gymnastik, som de kan komme tilbage og lære videre til vores medlemmer. Heldigvis er vi lige nu i den situation, at de fleste øvrige allerede har sagt ja tak til endnu en sæson, og en del store børn har givet udtryk for, at de gerne vil starte som hjælpere. Det er en udvikling, vi er rigtig glade for, vi vil nemlig rigtig gerne uddanne så mange som muligt af vores egne til hjælpere og instruktører. Det er ikke noget godt betalt fritidsjob i kroner og ører. Til gengæld giver det en masse gode og sjove oplevelser og noget erfaring, som kan komme de unge til gode på mange måder senere i livet, og det synes vi er rigtig meget værd. Foreningen betaler de relevante kurser og uddannelser, ligesom der er mulighed for at modtage en mindre skattefri godtgørelse som frivillig i en forening. Desværre kan vi ikke lede vores hold med de helt unge alene, der skal også nogle lidt ældre unge og voksne på banen, da der altid skal være én over 18 på et hold. Både af forsikringsmæssige hensyn, men også for at vi kan stå inde for at levere noget gymnastiktræning, som er værd at deltage i for alle. Derfor hører vi selvfølgelig gerne fra alle, der kunne have interesse i at bruge en sæson eller to som frivillig i foreningen. Sæson 2015/2016 starter midt i september, og der vil i ugerne op til sæsonstart komme information om hold, træningstider, instruktører mm. både på foreningens hjemmeside og på Facebook, hvor vi hedder BMI Gymnastik. Alle gymnaster, instruktører, hjælpere og forældre ønskes en dejlig, varm og forfriskende sommer. Gymnastikudvalget 31

31 Bjergby-Mygdal Skole Planlægning af det kommende skoleår Temadage Sker i maj-juni Planlægning af det kommende skoleår Gennemførelsen af den nye skolestruktur har forsinket planlægningen af det kommende skoleår. Der er flere ting, der er med til at forhale processen. Den økonomiske tildelingsmodel er først nu ved at være helt på plads. Dette har betydning for, hvor mange klasser, vi har råd til at oprette. Det er især Nordvestskolen, som vi hører til, og Sydøstskolen altså de to store byskoler, der ser ud til at måtte planlægge med meget store klasser. Børne-, Skole-, og Undervisningsudvalgets beslutning herom er omtalt i Nordjyske d.d. ( ). Først når vi kender økonomien til fulde, kan vi slå de sidste streger mht. oprettelse af klasser. Både Højene Undervisningssted og Lundergård modtager elever fra Holmegårdskolen, som nedlægges efter dette skoleår. Desuden kommer en del af eleverne fra Astrup Skole også til Højene. Alt dette har betydning for, hvor mange lærere og pædagoger vi skal have på de respektive undervisningssteder. Nordvestskolen har fået overført lærere og pædagoger fra Holmegårdskolen. Selvom vi ikke helt ved, hvor vi ender, er vi i øjeblikket ved at danne os et overblik over, hvilke medarbejdere, der er brug for på de tre skoler i centret. Derefter kan personalet fra Astrup Skole og Holmegårdskolen fordeles. Vi afventer med andre ord afklaring af, hvilke medarbejdere vi har på skolen efter ferien. Så snart vi ved dette kan den egentlige fagfordeling gå i gang. Jeg er så optimistisk at tro, at vi kan speede processen op, så vi har skemaer for det kommende skoleår klar, før vi går på sommerferie. Temadage Vi har nu i en årrække haft en ugentlig temadag. Dette har vi været meget glade for, da det har givet mulighed for en anderledes tilrettelæggelse af undervisningen, hvor eleverne har været aktive og i bevægelse. Skolereformen og især ny tjenestetidsaftale for lærerne har imidlertid lagt nogle hindringer i vejen for disse temadage. Temadagene kræver meget forberedelse. Dels skal der være stof nok til 4-5 lektioner og dels skal der undervises på nye måder. Med lærernes faste arbejdstid har der i mange uger været mindre tid til forberedelse af temadagene. Det kan fx skyldes afholdelse af skole-hjem samtaler, møder, kurser osv. Dette har ikke været særligt tilfredsstillende, og vi har derfor besluttet ikke at videreføre temadagene i det kommende skoleår. I stedet afholder vi et antal temauger. Den første kommer til at ligge i forbindelse med skolens forestående 50 års jubilæum i begyndelsen af september. FOR DIG DER VIL HAVE KVALITET OG SPARE PENGE LÆKKERT GARANTIMØRT DANSK OKSEKØD FRA UNGKVÆG SÆLGES VÆLG F.EKS. 1/8 CA. 25 KG FORSKELLIGE STYKKER FRA TYREN 60 KR PR KG F.EKS. MØRBRAD, HØJREB, TYNDSTEG, COLUTTE, TYKSTEG, ENGELSK BØF, BOVSTEAKS, SHORT RIBS, BANKEKØD, BRYST, SUPPEBEN & HAKKET OKSEKØD PAK SELV K ØDET, SOM DU ØNSKER DET, SAMTIDIG KAN DU FÅ VEJLEDNING FRA SLAGTEREN OM ANVENDELSE AF KØDET OSV. RING FOR A T HØRE OM FLERE MULIGHEDER BLANDT A NDET FRISK- HAKKET OKSEKØD, STEGE OSV DER SLAGTES LØBENDE Nyeng Holstein Mygdal 32

32 Sker i maj-juni: Skole-hjem samtaler i 3A A på AVV Skole-hjem samtaler i 5A A på lejrskole på Læsø Skolekoncert i kantinen A i Fårup sommerland AB på cykeltur til Anne Grethe SB-møde A/skole- og legepatrulje på tur til Liseberg Afslutning for 6A og forældre Sidste skoledag før sommerferien Med venlig hilsen Inger V. Møller Industri Landbrug El-installation Belysning v. Aut. El-installatør Morten Sørensen Tlf Mobil Skagen Landevej Hjørring 33

33 BMI adresseliste HOVEDBESTYRELSE: Formand: Søren Faxe Kristensen, Digevænget 8, Bjergby Mobil: Næstformand: Jan Steenberg, Hvedevænget, Bjergby...xx xx xx xx Kasserer: Anette Trabjerg, Ringvejen 666, Bjergby Sekretær: Dorte Jørgensen, Ravnehøjvej 26, Tåghøj Menigmedlem: Jan E. Hørsel, Digevænget 12, Bjergby BADMINTON: Formand: Jan E. Hørsel, Digevænget 12, Bjergby Birger Nielsen, Bjergby Grethe Nielsen, Tangsgårdsvej 84, Bjergby Bjarne Uggerhøj, Sakstrupvej 41, Bjergby Ungdomstræner: Ole Sørensen, Liljevej 6, Åbyen FODBOLD Bjergby-Astrup: Formand: Henrik Rasmussen, Sletbakkevej 47, Bjergby mobil: Seniorafdelingen Svend Erik Riisager, Astrupvej 726, Astrup mobil Lars Olesen, Skagen Landevej 761, Mygdal mobil Andreas Christiansen, Skagen Landevej 118, Bjergby Lasse Urban, Stejlbjergvej 12, Uggerby Ungdomsafdelingen Henrik Nielsen, Godthåbsvej 27, Astrup Charlotte Thrane Rasmussen, Sletbakkevej 47, Bjergby mobil Henning Brath, Rugvænget 7, Bjergby Ivar Lund, Nørskovvej 43, Astrup

34 BMI adresseliste GYMNASTIK: Formand: Maja Mørk Christensen, Navervænget 7, Bjergby Anders Korsbæk, Uslev Markvej 132, Bjergby Bente Bundgaard Sten, Gedemålet 22, Bjergby Mona Schjoldager, Sakstrupvej 9, Bjergby Maria Klausen, Skagen Landevej 541, Mygdal HÅNDBOLD: Formand: Rasmus Rask Jensen, Hvedevænget 2, Bjergby TO SOGNE Redaktør: Visti Baldur Hansen, Skagen Landevej 130, Bjergby AKTIVITETSUDVALGET Formand: Brian Engkjær, Skagen Landevej 104, Bjergby...xx xx xx xx BJERGBY-MYGDAL HALLEN Hallen Cafeteriet Cafeteriet Fax Booking af Cafeteriet, Rasmus Rask HALBESTYRELSEN Formand: Bent Jensen, Højvænget 16, Bjergby Hans Jørgen Boel, Gammeljordvej 15, Snevre Søren Faxe Kristensen, Digevænget 8, Bjergby Lise Steiniche, Asdalvej 136, Bjergby Bjergby VVS VVS ApS v/ René S. Thomsen Aut. VVS-installatør og kloakmester Fax: Mobil: Totalløsninger i VVS-, kloak- og blikkenslagerarbejde Skagen Landevej 90 Bjergby 9800 Hjørring 35

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 4-35. årgang 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 4-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 4-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 6-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 2-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 5-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Rolfsted Idrætsforening

Rolfsted Idrætsforening For krop og sjæl. Rolfsted Idrætsforening Forår 2009 Håndboldherrerne er i serie 1 Sommerfest 2009 Rolfsted s 1. herrehold spiller i næste sæson i serie 1. Holdet har igennem hele sæsonen vist fine takter

Læs mere

DGI, Badminton. Program for

DGI, Badminton. Program for Program for UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM. FOR U15 BCD & U17 BC UdtagelsesstævnetUdtagelsesstævnet UuDTfor U15 BCD udta& U17BCUD for U15 BCD & U17BC 18. januar 2015 i Birkelsehallen stævnestart søndag kl. 09.00

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 5-33. årgang 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 2-35. årgang 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere