A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2014 til 30. september 2015

2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 2014/15 5 Aktionærforhold 6 Corporate governance 7 Produktudvikling 8 Produktion 9 Produkter 10 Historie 12 Miljø 13 Økonomisk beretning 14 ÅRS- OG KONCERNREGNSKAB Ledelsespåtegning 17 Den uafhængige revisors erklæringer 18 Resultatopgørelse for 2014/15 19 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2014/15 22 Pengestrømsopgørelse for 2014/15 23 Note Anvendt regnskabspraksis 31 A/S BRYGGERIET VESTFYEN 3

4 Selskabsoplysninger SELSKAB A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej Assens CVR-nr Hjemstedskommune: Assens Telefon: Telefax: Internet: BESTYRELSESMEDLEMMER Thomas Augustinus, formand Lars Chr. Nielsen, næstformand Ole Bang Nielsen Hans Ole Hansen Henning Nielsen Brian S. Jakobsen (medarbejdervalgt) Christine Tiegel (medarbejdervalgt) Anne Jensen-Gaard (medarbejdervalgt) DIREKTION Poul Mark, adm. direktør REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tværkajen 5, 5100 Odense C Godkendt på selskabets generalforsamling, den 7. december 2015 Dirigent 4 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

5 Hovedpunkter for regnskabsåret 2014/ t.kr Resultat før skat t.kr Driftsresultat t.kr Nettoomsætning / / / / / / / / / / / / / / /15 t.kr. t.kr. t.kr. - Koncernens resultat før skat blev et overskud på t.kr. mod et overskud på t.kr. i 2013/14. - Koncernens resultat efter skat blev et overskud på t.kr. mod et overskud på t.kr. i 2013/14. - Nettoomsætningen er faldet med 8,1 % til t.kr. mod t.kr. sidste år. - Der er i regnskabsåret gennemført investeringer for t.kr. Der er modtaget t.kr. i tilskud til flisfyr fra Energistyrelsen. - Udbytte for regnskabsåret foreslås til 10% svarende til 576 t.kr. lig sidste år. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 5

6 Aktionærforhold Aktiekapitalen i A/S Bryggeriet Vestfyen er kr. fordelt på aktier á 100 kr. Aktierne er ikke opdelt i aktie-klasser. - Bryggeriet Vestfyens Fond, Assens - Augustinus Industri A/S, København % % Egenkapitalandel Hver aktie på 100 kr. giver én stemme. I alt er der over 650 aktionærer i A/S Bryggeriet Vestfyen / / / / /15 Aktierne har fondskoden DK og handlen foregår enten direkte mellem de handlende eller via Dansk OTC. Beholdningen af egne aktier andrager aktier, som erhverves med henblik på salg til eksterne parter Kr. Kr. Udbytte pr. aktie Følgende aktionærer har, i henhold til Selskabslovens 55, pr. 9. november 2015 anmeldt en aktiepost, der overstiger 5% af den samlede aktiekapital: / / / / /15 6 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

7 Corporate governance Grundlaget og de ydre rammer for A/S Bryggeriet Vestfyens corporate governance er baseret på bl.a. Selskabsloven, Årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt andre relevante love, regler og anbefalinger. Bryggeriets aktier er ikke opdelt i klasser, dermed har alle aktier en pålydende værdi på 100 kr. og hver aktie giver én stemme. Aktierne er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen. Generalforsamlingen er bryggeriets højeste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første mandag i december. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Bryggeriets ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvor der hvert år afgår 2 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Foruden de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer har bryggeriet i henhold til Selskabsloven også medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen afholder årligt mindst 4 møder samt et strategimøde, hvor vision, målsætning, strategi m.v. fastlægges. Bestyrelsen og direktionen i A/S Bryggeriet Vestfyen foretager løbende vurderinger af de forskellige forhold, der gør sig gældende for bryggeriets virke. På baggrund heraf fastlægger den retningslinier og andre nødvendige tiltag, som skal ruste bryggeriet bedst muligt mod de trusler, man måtte stå eller måske igen komme til at stå overfor. A/S Bryggeriet Vestfyen har en ekstern revisor, som vælges efter bestyrelsens anbefaling på den ordinære generalforsamling. Den eksterne, stats-autoriserede revisor har fuld adgang til alle forhold i bryggeriet og foretager årligt en kritisk, objektiv gennemgang og vurdering af regnskaberne. Den årlige gennemgang afsluttes med et revisionsprotokollat og eventuelt et management letter til henholdsvis bestyrelsen og direktionen. A/S Bryggeriet Vestfyen lægger stor vægt på, at selskabets aktionærer og interessenter i øvrigt til enhver tid har adgang til oplysninger om bryggeriets virksomhed. Bryggeriet ønsker en løbende dialog med selskabets aktionærer, hvorfor vi har et mål om at opretholde et tilfredsstillende højt informationsniveau. Bryggeriets hjemmeside www. bryggerietvestfyen.dk opdateres således løbende med investorrelaterede forhold. Åbenhed og gennemsigtighed er afgørende for aktionærers vurderinger. Det er derfor bryggeriets ønske at føre en aktiv dialog og derigennem bidrage med aktuel information, som bl.a. kan anvendes ved vurdering/fastsættelse af bryggeriets aktiekurs og dermed bryggeriets værdi. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 7

8 Produktudvikling På A/S Bryggeriet Vestfyen arbejder vi kontinuerligt med produktudvikling, både i form af line-extension indenfor vores eksisterende mærker og udvikling af nye mærker. Det er nødvendigt for at kunne bibeholde vores position på såvel øl- som læskedrikmarkedet, hvor nye trends og tendenser konstant er med til at påvirke forbrugernes ønsker og efterspørgsel. ØL - SPECIALØL Vi har gennem de seneste år oplevet en stigende interesse for specialøl blandt de danske forbrugere. En tendens som vi nu også ser på markederne i Europa og rundt om i verden, og som er en direkte årsag til, at pilsnersalget falder globalt. A/S Bryggeriet Vestfyen tog tilbage i 2004 det første skridt ind i dette premium-segment på ølmarkedet, med lanceringen af Willemoes. I dag er vi en af Danmarks absolut førende leverandører af specialøl, og vores produktudvikling indenfor øl er langt overvejende fokuseret omkring specialøl. Willemoes er Bryggeriet Vestfyens flagskib og største varemærke indenfor specialøl. I år er serien udvidet med en særlig grill sæsonvariant Willemoes BBQ er samtidig året for den 10. Jule årsgangsøl. Den særlige årgangsøl er i år en juleporter. Det nye skud på stammen til yderligere styrkelse af bryggeriets position indenfor specialølsegmentet, er udviklingen og lanceringen af Bryggeriet Frejdahl i 2015, som vi har store forventninger til, både i Danmark og på markederne rundt om i Europa. Bryggeriet Frejdahl er udviklet i samarbejde med idéskaber Jim Lyngvild. Her kombineres smag, design og den nordiske historie i et spændende fynsk projekt. Arbejdet med udvikling af nye ølprodukter involverer flere af bryggeriets medarbejdere, hvor især brygmesteren, men også laboratoriet, spiller en afgørende rolle. Udviklingen sker i tæt samarbejde med marketing/salg og direktionen. Produktudvikling og mere fokus på udvikling af strategiske varemærker er nøglefaktorer for os i de kommende år, i dette stærkt konkurrenceprægede segment, med konstant mange nylanceringer og nye udbydere på markedet. LÆSKEDRIKKE Vi udvikler løbende vores læskedrikke for at kunne følge det dynamiske marked. I 2015 har vi udviklet en ny Jolly-variant Jolly Cola Vanilla, i første omgang som en specialvariant til kampagnesalg. Kvalitetschefen har ansvaret for udviklingen af læskedrikke, i tæt samarbejde med bryggeriets leverandører af ekstrakter samt bryggeriets marketingafdeling og direktion. I forbindelse med udviklingen af Private Labellæskedrikke inddrages også den pågældende kunde i udviklings- og udvælgelsesprocessen. BRYGGERIETS SPECIALØL FRA 2004 OG FREM Willemoes Ale (5,2%) Willemoes Stout (6,0%) Willemoes Julebryg (7,5%) Willemoes Strong Lager (8,0%) Willemoes Jule Ale (8,5%) Willemoes Påskebryg (6,5%) Natexpressen Vestfyen (6,0%) Pale Ale Vestfyen (6,5%) Willemoes Påske Ale (8,0%) Willemoes Schwarzbier (7,0%) Willemoes Høstbryg (7,2%) Willemoes Jul 2006 (11,3%) Willemoes Porter (9,8%) Willemoes Classic (4,6%) Willemoes Jul 2007 (10,5%) Willemoes 200 år (6,5%) Schwarzbier Vestfyen (6,5%) Willemoes Jule 2008 (10,5%) Willemoes Jul 2009 (10,5%) Aldi Ale (5,7%) Aldi Stout (6,0%) Aldi Weissbier (5,2%) Aldi Golden Ale (7,0%) Aldi Golden Christmas (7,5%) FY&BI (5,6%) Christmas Ale Vestfyen (6,5%) Vestfyen Maltøl (1,8%) Vestfyen 125 år (5,9%) Willemoes Jul 2010 (10,5%) Willemoes Belgisk Ale (7,0%) Forårsbryg Vestfyen (5,8%) Willemoes Jul 2011 (10,0%) Willemoes Pilsner (4,8%) Red Pale Ale (5,5%) Willemoes Jul 2012 (9,0%) Willemoes Kyst til Kyst (6,0%) Støckel Pale Ale (4,7%) Støckel Mild Ale (4,5%) Støckel Weissbier (4,8%) Støckel Sweet Stout (4,4%) Vestfyen Premium Chocolate Brown Vestfyen Premium Cream Ale (4,5%) Vestfyen Premium Kellerpils (4,8%) Mocha Stout (5,0%) Willemoes Jul 2013 (8,5%) Mandarin Dream (5,9%) Willemoes 10års Jubilæumsbryg (7,0%) Willemoes Lager Glutenfri (5,5%) 2014 Willemoes Jul 2014 (8,0%) Bryggeriet Frejdahl Guldtop (4,8%) Bryggeriet Frejdahl Nidhug (5,2%) Bryggeriet Frejdahl Valravn (6,0%) Bryggeriet Frejdahl Gudmund (7,0%) Bryggeriet Frejdahl Herja (8,0%) Bryggeriet Frejdahl Roulv (9,0%) Bryggeriet Frejdahl Fimbul (5,7%) Bryggeriet Frejdahl Skadi (8,0%) Willemoes BBQ (4,8%) Willemoes Jul 2015 (8,0%) Ale No 24 (6,5%) A/S BRYGGERIET VESTFYEN

9 Produktion Siden 1995 har A/S Bryggeriet Vestfyen løbende foretaget store investeringer, der har forstørret såvel produktions- som lagerkapaciteten markant. Derfor breder bryggeriet i Assens sig i dag over fire selvstændige tappekolonner og m2 lager. I alt råder bryggeriet over m2 under tag og et samlet grundareal, der udgør m2. Hertil kommer leje af et m2 stort fjernlager. Med de fire tappekolonner producerer bryggeriet flaskeøl i fire forskellige størrelser 33 cl, 50 cl, 66 cl samt 75 cl og dåser i 33 cl og 50 cl. Læskedrikke i plastflasker i størrelserne 50 cl, 150 cl og 200 cl samt dåser i 33 cl. Den samlede årlige produktion af dåser og flasker er på ca. 120 millioner enheder. Hvilket svarer til mere end store vognlæs. TAPPEKOLONNERNE Bryggeriets ølproduktion foregår på tappekolonnerne (Tap) 1, 2 og 4, mens læskedrikproduktionen foregår på tappekolonnerne 3 og 4. Tap1 er bryggeriets ældste kolonne. Den er mindre, men meget fleksibel og blev tidligere brugt til at producere alle bryggeriets 33 cl-flaskeøl. I dag bruges den netop på grund af sin fleksibilitet til tapning af specialøl på 33 cl, 50 cl, 66 cl og 75 cl flasker. På tap2, der var en del af bryggeriets udvidelse i 1995, produceres der udelukkende 33 cl flaskeøl i genbrugsflasker samt fadøl. Kolonnen har en kapacitet på flasker i timen. Tap3 anvendes til produktion af læskedrikke i plastflasker á 50 cl, 150 cl og 200 cl. I 2006 ændredes kolonnen, så man kunne producere engangsflasker i størrelserne 150 cl og 200 cl. I 2014 er foretaget yderligere ændringer, og der produceres nu også i 50 cl engangsflasker. Samtidig er man overgået til plastetiketter på alle produkter. Tap4 er bryggeriets dåsekolonne. Denne kolonne blev taget i brug i efteråret 2011, og bruges både i forbindelse med tapning af øl og læskedrikke i størrelserne 33 cl og 50 cl. Kolonnen har en kapacitet på dåser i timen. I alt bliver der produceret ca. 70 millioner flaske- og dåseøl om året, hvoraf specialøl udgør en stadig stigende andel. Den nuværende ølproduktion svarer til knap 75% af den maksimale bryghuskapacitet. Samtidig sender vi også ca. 50 millioner flasker og dåser med læskedrik ud om året. Alle fire tappekolonner vedligeholdes og kvalitetstestes løbende. Der anvendes hvert år ca. 5-6 millioner kr. til vedligeholdelse, hertil kommer forbedringer af anlæggene. KVALITET OG FØDEVARESIKKERHED Vi arbejder struktureret med at sikre en høj kvalitet i forhold til såvel vores produkter som vores ydelser. Derfor bestræber vi os hele tiden på at forebygge fejl og mangler i alle arbejdsprocesser. Til dette formål har vi udviklet et kvalitetssikringssystem, som er implementeret i alle relevante funktioner på bryggeriet. Vi er i øjeblikket i gang med at indføre et helt nyt kvalitets- og dokumentstyringssystem (IFS), som vi forventer vil være implementeret i forsommeren Dette er en stor opgave som kræver mange ressourcer, men et system som kunderne i fremtiden vil efterspørge. Systemet er med til at sikre ensartethed i vores produkter, et højt niveau af hygiejne og fødevaresikkerhed, at vores produkter altid opbevares og transporteres hensigtsmæssigt, samt at leverancerne sker til rette tid og sted. Forhold, der alle er centrale i vores bestræbelser på et højt kvalitetsniveau, og som vi konstant arbejder med at forbedre, så vi til enhver tid som minimum lever op til den gældende lovgivning. Dette strukturerede arbejde med løbende forbedring af vores kvalitet og fødevaresikkerhed har resulteret i, at vi siden 2011 har haft Fødevarestyrelsens Elitesmiley. Bryggeriet råder over eget laboratorium, hvor vores laboranter sørger for analyse og dokumentation af vores rå- og færdigvarer. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 9

10 Produkter A/S Bryggeriet Vestfyens sortiment er bredt både inden for øl og læskedrikke. Målt på mærker, varianter og størrelser håndterer vi i alt omkring 75 forskellige ølprodukter og omkring 100 forskellige læskedriksprodukter. ØLSORTIMENTET Bryggeriets ølsortiment udgør en forholdsvis bred vifte af forskellige varemærker. Den klassiske Vestfyen-serie omfatter i alt 9 forskellige øl; Vestfyen Pilsner, Vestfyen Classic, Prins Kristian, Vestfyen Light, Vestfyen Maltøl, Vestfyen Mørkt Hvidtøl samt de tre sæsonøl Vestfyen Julehvidtøl, Vestfyen Julebryg og Vestfyen Påskebryg. Serien produceres i den klassiske 33 cl ølflaske. Vestfyen Pilsner og Vestfyen Classic findes også på dåse. Det samme gør Vestfyen Julebryg og Vestfyen Påskebryg, disse dog kun på eksportmarkedet. Willemoes-serien er i 2015 udvidet med en ny sæsonvariant Willemoes BBQ. Willemoes-serien omfatter herudover følgende varianter: Willemoes Ale, Willemoes Belgisk Ale, Willemoes Kyst til Kyst, Willemoes Stout, Willemoes Porter, Willemoes Lager (Glutenfri), Willemoes Julebryg, Willemoes Jule Ale, Willemoes Påskebryg, Willemoes Påske Ale samt årgangsøllen Willemoes Jul. Til sortimentet hører også Willemoes Pilsner, som dog udelukkende fås på fad. Støckel-serien består i dag af de 2 varianter: Støckel Pale Ale og Støckel Sweet Stout. Seriens kendetegn er det forholdsvis lave alkoholindhold. Smagen er stadig stor og giver serien karakter. Øllene sælges i 50 cl dåser. Specialøl-serien Vestfyen Premium fra 2013 består af tre varianter: Vestfyen Premium Cream Ale, Vestfyen Premium Kellerpils og Vestfyen Premium Chocolate Brown. De tre øl er forholdsvis milde, men har stor smag. 10 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

11 Bryggeriet Frejdahl er det seneste skud på stammen, som blev lanceret i maj Serien omfatter 6 faste varianter: 3 økologiske varianter - Guldtop, Nidhug og Valravn og 3 luksusvarianter - Gudmund, Herja og Roulv. Herudover 2 jule/vinter årsgangsøl: Fimbul (økologiserien) og Skadi (luksus-serien). A/S Bryggeriet Vestfyen har en produktionsaftale med Bryggeriet Refsvindinge som også indbefatter salg af følgende Refsvindinge varianter: Ale No 16, Mors Stout, HP Bock, Havgassebryg og Røde Mor. Endvidere produceres der fortsat et antal Private Label øl til Aldi og øl og sodavand til Coop. ANERKENDELSER OG PRISER Bryggeriets succes indenfor specialøl har resulteret i flere anerkendelser gennem årene, startende med kåringen af Willemoes Jul 2006 som Årets Ølnyhed i I alle år herefter, har bryggeriet været med i top 5 ved denne kåring. To år i streg har Willemoes Porter opnået topplaceringer ved Brussel Beer Challange, med en guldmedalje i 2012 og en sølvmedalje i I 2013 blev Willemoes Porter desuden kåret til Årets øl ved International Food Contest, og hvor Willemoes Lager Glutenfri i 2014 vandt en flot sølvmedalje. Bryggeriet Frejdahl har trods sin korte tid på markedet også allerede gjort sig bemærket ved at vinde Danmarks fornemmeste fødevarepris International Food Contest 2015 med varianten Roulv, som yderligere vandt bronze i Brussel Beer Challage Ved International Food Contest 2015 vandt Bryggeriet Frejdahl også to flotte sølvmedaljer med varianterne Gudmund og den økologiske Valravn. Willemoes Jul 2015 fik ligeledes en flot sølvmedalje. LÆSKEDRIKSORTIMENTET A/S Bryggeriet Vestfyen har læskedrikke til enhver lejlighed, vores sortiment er bredt på såvel varianter som størrelser. Sortimentet under navnet Vestfyen omfatter i dag følgende varianter: Danskvand, Danskvand Citrus, Cola, Cola Light og Appelsin. Endvidere producerer vi Private Labelprodukter til Coop og Fakta. Vi tapper i plasticflasker á 50 cl, 150 cl og 200 cl samt i dåser á 33 cl. Til vores store læskedriksortiment hører også den gode, danske Jolly cola, som har eksisteret siden I dag består Jolly af en række forskellige smagsvarianter: Jolly cola, Jolly light, Jolly time og Jolly squash light samt den nye kampagnevariant Jolly cola vanilla. De fleste Jolly-produkter findes både på dåser á 33 cl samt i plastflasker á 50 cl og 150 cl. I 2014 fik Jolly-serien en designopgradering, hvor logo og design blev ført tilbage til det oprindelige udgangspunkt med det sigte, at give vitalitet til den DNA der ligger i det, Jolly var engang - og med den nye vinkel Èn gang stjerne altid stjerne. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 11

12 Historie A/S Bryggeriet Vestfyens historie strækker sig over en periode på næsten 130 år. Bryggeriet startede som et lille, lokalt bryggeri med blot et par forskellige øl i sortimentet og levede udelukkende af lokalt salg. Et grundlag vi aldrig ville kunne overleve på i dag. Dengang var bryggeriet blot et af mange små, lokale bryggerier i Danmark i dag er det et af de få selvstændige bryggerier, der er tilbage. Bryggeriet har gennem tiderne gennemgået både større og mindre forandringer og tilpasninger, både hvad angår produkter og materiel. Især de seneste 25 år er der sket store forandringer på bryggeriet, der trods den medfølgende vækst stadig formår at bevare den fleksibilitet, der er vigtig for os i forhold til at kunne imødese både eksisterende og nye kunders ønsker og behov. A/S Bryggeriet Vestfyen har i dag m2 fordelt på 4 tappekolonner og tilhørende lagerhaller, på et samlet grundareal der udgør m2. UDDRAG AF A/S BRYGGERIET VESTFYENS HISTORIE 1885 Møde på Postgården. 232 aktier tegnes, de fleste af lokale borgere. Bryggeriet er en realitet Det første Bayerske øl fra Bryggeriet Vestfyen sendes ud til forbrugerne Den årlige produktion runder, hvad der svarer til 1,9 millioner grønne standardølflasker Bryggeriets første køleanlæg installeres Den første Pilsner fra Bryggeriet Vestfyen ser dagens lys Aktiekapitalen udvides bryggeriets første mineralvandsfabrik anlægges (ca.) Bryggeriets populære guldøl Prins Kristian lanceres. Prins Kristian var indtil højkvalitetsølserien Willemoes kom på markedet halvtreds år senere bryggeriets flagskib og er naturligvis stadig at finde i den klassiske Vestfyen ølserie Bryggeriet har 75-års jubilæum. Det fejres blandt andet med uddeling af sodavand på lokale skoler Det samlede salg er tredoblet i løbet af de seneste 10 år, og en renovering af bygninger og maskinel er nødvendig for fortsat at kunne følge med efterspørgslen Aktiekapitalen udvides fra til 1,6 mio. kr Aktiekapitalen udvides igen og bryggeriet udvides kraftigt. En ny tappekolonne til standard ølflasker (Tap 2) samt nye lagerhaller opføres Vestfyen Classic lanceres Ny, stor udvidelse. En ny tappekolonne til sodavand (Tap 3) med tilhørende lagerhaller opføres A/S Bryggeriet Vestfyen erhverver Dansk Coladrik A/S og relancerer den gamle danske cola-darling jolly cola 2004 Den første Willemoes-øl præsenteres på Ølfetivals i København i maj. I juni kommer Willemoes Ale og Willemoes Stout som de første Willemoes-varianter på hylderne i Coop For første gang kan forbrugerne op mod jul finde årgangsøllen Willemoes Jul på hylderne i Coop Aktiekapitalen udvides med 31,8 mio. kr. Bryggeriet er med til at markere 200 året for bysbarnet - og navnebror til en velkendt, lokal ølserie søhelten Peter Willemoes dødsdag, ved at brygge en særlig øl Willemoes 200 år En ny lagerhal på 5000 m2 opføres og en m2 stor betonbelagt gårdsplads med indkør-sel fra Skovvej anlægges, så trafikken i gården ensrettes. Udvidelserne og effektiviseringerne er nødvendige for at kunne dække den øgede efterspørgsel Bryggeriet har 125-års jubilæum. Det fejres med åbent hus med optræden af Frøbjerg Festspil, Assens Harmoniorkester og Assens Folkedansere. Desuden lanceres en særlig jubilæumsøl og et særligt tillæg i Fyens Stiftstidende Ny tappekolonne til tapning på dåse installeres (Tap 4), og yderligere m2 lager tilbygges. Samtidig erhverver man også de gamle Assens Haller Bryggeriet lancerer hele to nye specialølserier; Støckel og Vestfyen Premium. Sidstnævnte skal være med til at understrege A/S Bryggeriet Vestfyens kunnen inden for øl af høj kvalitet Bryggeriets sodavandsproduktion går over til engangsflasker på 50 cl-varianterne. Alle sodavandsetiketter overgår til plastic. Willemoes-serien fejrer 10års jubilæum og sender en særlig jubilæumsbryg på markedet i begrænset antal. I foråret lancerer Willemoes tilmed en gluten-fri øl; Willemoes Lager Glutenfri. Jolly får nyt look i et samarbejde med Jim Lyngvild Flisfyr sættes i drift som erstatning for olie. Bryggeriet Frejdahl ser dagens lys. 12 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

13 Miljø Da bryggeriet blev bygget i 1885 blev det placeret uden for byen, men siden har bygrænsen flyttet sig, og bryggeriet ligger nu inde i Assens i et bebygget område med facade til beboelse og bagside ud mod industriområde. For at mindske støjgener er der etableret en støjvold langs bryggeriets facade ud mod beboelsen. Samtidig sker stort set al industriel transport til og fra bryggeriet ad bagvejen som er placeret ud mod industriområdet. Bryggeriet er flere gange blevet udvidet. I 1995 blev der bygget et nyt tapperiområde, og i 1998 kom et nyt lagerområde til. I fik bryggeriet et nyt læskedrikstapperi med tilhørende lagerområde. I 2009 blev lagerområdet udvidet med en m2 hal i beton elementer og i 2011 kom en yderligere ny hal på m2. Bryggeriet erhvervede i juni 2011 den tidligere sportshal i Assens med et areal på m2. I 2014/15 blev et nyt stort flisfyr etableret på grunden hvor hallerne ligger. Bryggeriet har et samlet sammenhængende grundareal på m2. MILJØMÆSSIGE PARAMETRE I FORHOLD TIL PRODUKTION OG OMVERDEN A/S Bryggeriet Vestfyens vigtigste miljømæssige bestræbelse er løbende at forbedre udnyttelsen af indgående ressourcer samt at minimere diverse udledninger til omgivelserne. Der blev meddelt ny Miljøgodkendelse, inklusiv spildevandstilladelse, for A/S Bryggeriet Vestfyen i juni Vi arbejder efter en miljøhandlingsplan og følger op på nøgletal herfor. Bryggeriets hovedprocesser ved fremstilling af øl er brygning, gæring, lagring, filtrering og tapning. Derudover fremstiller bryggeriet læskedrikke, som blandes og tappes på engangsflasker af PET. Produktionen kræver forbrug af energi, vand, emballage, vegetabilske råvarer (f.eks. malt og humle) og ingredienser, bl.a. læskedrikaromaer. Produktionsprocessen medfører udledninger i form af spildevand, fast affald og forurenede stoffer til luften fra forbrænding af gas og olie. Spildevand ledes til det kommunale rensningsanlæg via egen kloakledning, som blev taget i brug kort før jul 2013 efter aftale med Assens Kommune og Assens Forsyning. Affald opsamles i fraktioner, f.eks. plast, pap, aluminium, og størstedelen af dette genanvendes. Resten sendes til forbrænding. Overholdelse af miljøkrav og kvalitetssikring fra leverandører sikres bl.a. ved hjælp af leverandørerklæringer. Januar 2015 blev bryggeriets nye flisfyr taget i brug og endelig indkørt 1. april. Dette har resulteret i, at bryggeriet ikke bruger olie men i stedet kun anvender flis til opvarmning. Denne ændring har reduceret bryggeriets CO2 udledning med 46% og er det første bryggeri i Danmark som kan kalde sig CO2 neutral vedrørende opvarmning. Ydermere har bryggeriet indgået et Energi og klimapartnerskab med Energi Fyn for yderligere nedbringelser af bryggeriets CO2 udledning. 0 Mwh Energiforbrug El M Olie 2010/ / / / /15 Tons Vandforbrug og udledte spildevandsmængder Vandforbrug Spildevand 2010/ / / / /15 ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FOR- HOLD Der indgår ikke forurenende stoffer i produktionsprocessen i et omfang, der under normale anvendelsesbetingelser indebærer risiko for de ansattes sundhed. I produktionen benyttes intet, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. For at opretholde en høj hygiejnisk standard, bruges lud- og syrebaserede rengøringsmidler. Til det indirekte arbejde med disse midler udleveres værnemidler til de ansatte. For at minimere de arbejdsmiljømæssige risici, der finder sted i forhold til støv, er der lavet udsugning og der udleveres desuden støvmasker. I tapperierne bruges høreværn. Til sikring af arbejdsmiljøet har A/S Bryggeriet Vestfyen en sikkerhedsorganisation bestående af et arbejdsmiljøudvalg med repræsentanter fra alle afdelinger. Der er gennemført arbejdspladsvurdering (APV), som løbende behandles. Flis A/S BRYGGERIET VESTFYEN 13

14 Økonomisk beretning KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (T.KR.) 2014/ / / / /11 Nettoomsætning Bruttoresultat EBITA Driftsresultat Resultat af finansielle poster (2.795) (2.632) (3.126) (3.866) (2.699) Koncernens resultat Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeret kapital excl. goodwill Nettorentebærende gæld Bruttomargin (%) 21,8 22,4 23,9 24,2 24,2 EBITA-margin (%) 3,0 1,6 3,5 4,7 5,6 Afkast af investeret kapital excl. goodwill (%) 3,5 2,1 4,6 6,0 7,1 Nettoomsætning/Inv. kapital excl. goodwill 119,3 129,2 130,6 126,3 127,0 Finansiel gearing 0,7 1,0 0,8 1,0 0,7 Egenkapitalens forrentning (%) 3,8 1,8 4,7 5,8 7,1 HOVEDAKTIVITET Koncernens aktiviteter består i fremstilling og salg af øl og mineralvand. A/S Dansk Coladrik indgår i koncernregnskabet for A/S Bryggeriet Vestfyen. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Årets nettoomsætning er faldet med ca. 8%, hvilket bl.a. kan henføres til ændrede distributionsforhold og overgang til afhentningspriser for nogle af vore kunder. Distributionsomkostninger er foranlediget heraf også faldet. Året har i øvrigt været præget af stærk priskonkurrence, specielt på vand og dåseøl. Koncern resultatet før skat blev et overskud på t.kr. mod sidste års overskud på t.kr. Koncern resultatet efter skat blev et overskud på t.kr. mod sidste års overskud på t.kr. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende og i overensstemmelse med ledelsens forventninger, selvom der i årets løb er indtruffet begivenheder, der har påvirket driften, herunder det forhold at sommeren ikke har været på niveau med sidste år. Bryggeriet har i regnskabsåret været igennem organisatoriske ændringer, og er i dag organisatorisk stærkt oprustet til at imødekomme og løse de udfordringer som fremtiden må bringe. Der har i regnskabsåret, som også tidligere, været stor fokus på de direkte omkostninger og der er i årets løb iværksat forbedringer og omkostningsreducerende tiltag for imødegåelse af de øgede konkurrencevilkår som markedet giver. Sidste år påbegyndtes opbygningen af et nyt flis fyringsanlæg, som blev taget i brug ved årsskiftet og som var i fuld drift fra 1. april Dette har resulteret i, at bryggeriet har reduceret dets totale CO2 udledning med 46% og er altså blevet grøn. Vi er det første bryggeri i Danmark der bruger CO2 neutral varmekilde, hvilket har vakt betydelig interesse i Danmark og ikke mindst internationalt. Bryggeriet har som nyt tiltag for den grønne linie, indgået aftale med Energi Fyn om et Energi og klimapartnerskab som involverer hele bryggeriet i 14 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

15 Bruttoomsætning 14/15 Bruttoomsætning 13/14 Bruttoomsætning 12/13 Bruttoomsætning 11/12 Alm.øl Alm.øl 35% Vand 34% Vand 45% 46% Alm.øl 28% Vand 57% Alm.øl 32% Vand 53% Spec.øl 20% Spec.øl 20% Spec.øl 15% Spec.øl 15% en kommende energispareplan. Dette vil få en del presseomtale og allerede nu er der stor bevågenhed fra mange sider. Ydermere er bryggeriet nu i gang med implementering af et helt nyt kvalitets- og dokumentstyringssystem for imødegåelse af fremtidige kundekrav. Dette er en meget omfattende proces som kræver tid og ressourcer, men bryggeriet ser det som meget vigtigt, at være på forkant med kommende kundekrav. Bryggeriet indgik i foråret en aftale med idémand og modediktator Jim Lyngvild om at skabe et nyt brand med et bryggeri i bryggeriet. Det er blevet til Bryggeriet Frejdahl, hvor der allerede er brygget 4 ØKO øl og 4 LUKSUS øl med korkprop. Disse øl blev lanceret på havnen i Assens i maj måned under stor mediebevågenhed, og er nu fast indmeldt i Dansk Supermarked og sælges gennem depoterne til udvalgte specialbutikker, cafeer og restauranter m.fl. Bryggeriet har høstet stor anerkendelse for Frejdahl konceptet både i Danmark og i udlandet, og dette er springbrættet til at gå eksportvejen. Der er pr 1. november 2015 ansat en eksportchef, som nu skal bearbejde Europa, så bryggeriet kan få en bid af det marked for specialøl som boomer overalt i verden og som også er den direkte årsag til, at pilsnersalget falder globalt. Eksportmarkedet skal bidrage til bryggeriets fremtidige vækst. I forbindelse med udviklingen af Bryggeriet Frejdahl, er A/S Bryggeriet Vestfyen blevet øko-certificeret, hvilket åbner mulighed for yderligere produktudvikling og nye markeder. Jolly salget har været let stigende, men under stort pres fra den priskrig som kører mellem mærkevarerne. Bryggeriets position, som en af Danmarks allerstørste producenter af specialøl, er uforandret. Ydermere er bryggeriets fadølssalg stigende, hvilket primært skyldes vores specialøl på fad. SÆRLIGE RISICI Kapitalgrundlaget er på plads, og kun større produktionsudvidelser vil kræve en udvidelse af aktiekapitalen ved nyemission. Kundeafhængigheden arbejdes der løbende med, og bryggeriet har gennem de seneste år øget kundespredningen ved bl.a. at opbygge fadølsdelen, dåsesalget, grænsehandlen og specialølsdelen. Bryggeriet har samhandel med stort set alle detailkæder i Danmark. ANSVARLIGHED FOR MILJØ OG SOCIALE FORHOLD A/S Bryggeriet Vestfyen tager ansvar for sine produkter og produktion, også når det gælder miljø og trivsel. Der har i årets løb været afholdt flere kurser for medarbejderne vedrørende bedre trivsel på arbejdspladsen. BEGIVENHEDER EFTER REGN- SKABSÅRETS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som rykker vurderingen af årsrapporten. FORVENTET UDVIKLING Ledelsen forventer en stigende omsætning og et resultat højere end dette års niveau, selvom der fortsat vil være et meget stærkt prispres. Bryggeriet står qua de seneste investeringer stærkt i det kommende år, og det forventes at disse tiltag samt eksporten - fremadrettet - vil forbedre produktmixet og konkurrenceevnen yderligere. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 15

16 JULEN 2015 Willemoes byder igen i år på de to juleklassikere - Willemoes Julebryg og Willemoes Jule Ale. Den særlige årsgangsøl er i år en juleporter. Mørk brun i farven, krydrende i næsen og varmende i munden. En saftig silkeblød porter med noter af chokolade, kaffe og julens varme krydderier. En særlig gærblanding binder det hele sammen til en kompleks og balanceret smagsoplevelse. God fornøjelse og glædelig jul 16 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

17 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2015 for A/S Bryggeriet Vestfyen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omfatter. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Assens, den 9. november 2015 DIREKTION Poul Mark administrerende direktør BESTYRELSE Thomas Augustinus, formand Lars Chr. Nielsen, næstformand Ole Bang Nielsen Hans Ole Hansen Henning Nielsen Brian S. Jakobsen Christine Tiegel Anne Jensen-Gaard A/S BRYGGERIET VESTFYEN 17

18 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i A/S Bryggeriet Vestfyen Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S Bryggeriet Vestfyen for regnskabsåret 1. oktober september 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Odense, den 9. november 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Fl. Heden Knudsen statsautoriseret revisor 18 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

19 Resultatopgørelse for 2014/15 Moderselskab Koncern 2013/ / / /14 t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Nettoomsætning ( ) ( ) Produktionsomkostninger 1 ( ) ( ) Bruttoresultat (39.989) (31.765) Distributionsomkostninger 1,2 (31.765) (39.989) (7.796) (7.874) Administrationsomkostninger 1,2 (7.900) (7.825) Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle indtægter (2.793) (2.951) Finansielle omkostninger 3 (2.864) (2.705) Resultat før skat (203) Skat af årets resultat 4 (233) Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af resultatet (4) (4) Årets resultat Forslag til resultatdisponering 576 Udbytte for regnskabsåret 32 Henlagt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år A/S BRYGGERIET VESTFYEN 19

20 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr. 0 0 Erhvervede licenser Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver A/S BRYGGERIET VESTFYEN

21 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder inden for 1 år Gæld til tilknyttede virksomheder Bankgæld Leverandørgæld Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv Øvrige noter A/S BRYGGERIET VESTFYEN 21

22 Egenkapitalopgørelse for 2014/15 Koncern Foreslået Reserve udbytte Aktie- for opskriv- Overført for regnkapital ninger overskud skabsåret I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Udloddet udbytte (576) (496) Årets resultat Egenkapital Moderselskab Reserve for nettoopskrivning Foreslået Reserve efter indre udbytte Aktie- for opskriv- værdis Overført for regnkapital ninger metode overskud skabsåret I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Udloddet udbytte (576) (496) Årets resultat Egenkapital A/S BRYGGERIET VESTFYEN

23 Pengestrømsopgørelse for 2014/15 Koncern 2014/ /14 Note t.kr. t.kr. Driftsresultat Afskrivninger Ændring i driftskapital Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (2.766) (2.708) Pengestrømme vedrørende drift Køb af materielle anlægsaktiver (10.030) (26.570) Modtaget tilskud investeringer Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver (2) (3) Pengestrømme vedrørende investeringer (2.871) (26.522) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (6.282) (6.558) Provenu ved optagelse af langfristet gæld Betalt udbytte (496) (494) Pengestrømme vedrørende finansiering (6.778) Ændring i likvide midler (11.002) Likvider (31.711) (20.709) Likvider (18.971) (31.711) A/S BRYGGERIET VESTFYEN 23

24 Noter Moderselskab Koncern 2013/ / / /14 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 1. Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere Afskrivninger 0 0 Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver (3) 98 Gevinst og tab ved salg af materielle anlægsaktiver 98 (3) Afskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Finansielle omkostninger Renter til tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle omkostninger Skat af årets resultat Aktuel skat (16) Ændring af udskudt skat (16) 271 Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse (730) (606) af selskabsprocenten fra 23,5% til 22,0% (606) (730) (474) (443) 24 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

25 Noter Koncern Erhvervede licenser 5. Immaterielle anlægsaktiver t.kr. Kostpris Tilgang 0 Afgang 0 Kostpris Afskrivninger (683) Årets afskrivninger (62) Afskrivninger (745) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Moderselskab og koncern Produk- tions- Andre anlæg, Materielle anlægs- Grunde anlæg driftsmate- aktiver og byg- og riel og under ninger maskiner inventar udførelse I alt 6. Materielle anlægsaktiver t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kostpris Tilgang (11.817) Afgang 0 (597) (282) (879) Kostpris Opskrivninger Opskrivninger Afskrivninger (21.740) ( ) (1.748) 0 ( ) Årets afskrivninger (1.746) (7.897) (126) 0 (9.769) Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger (23.486) ( ) (1.683) 0 ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi I den regnskabsmæssige værdi indgår: Finansielle omkostninger A/S BRYGGERIET VESTFYEN 25

26 Noter Moderselskab Andre Kapital værdi- andele i papirer og tilknyttede kapital- virksomandele heder t.kr. t.kr. 7. Finansielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang 0 0 Afgang Kostpris (8) 660 Nettoopskrivninger Andel i årets resultat, netto 0 (62) Afskrivninger, licensrettigheder (8) 692 Nettoopskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: A/S Dansk Coladrik, ejerandel 95,81%. I den regnskabsmæssige værdi indgår licensrettigheder med 493 t.kr. Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 8. Periodeafgrænsningsposter Aktiveret merpris på nyindkøbt emballage Øvrige forudbetalte omkostninger A/S BRYGGERIET VESTFYEN

27 Noter Moderselskab t.kr. t.kr. 9. Aktiekapital Aktiekapitalen består af: aktier a 100 kr Aktierne er ikke opdelt i klasser. Ændring i aktiekapitalen de seneste 5 år: Aktiekapital Kapitalforhøjelse 2010/ Aktiekapital Nominel værdi t.kr. % af aktie kapital Egne aktier (12) 0 Afgang Egne aktier Egne aktier erhverves med henblik på salg til eksterne parter. Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 10. Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Andel af årets resultat 4 4 Minoritetsinteresser Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat hviler på følgende poster: Materielle anlægsaktiver Andre fradragsberettigede midlertidige forskelle Varebeholdninger Tilgodehavender mv Skattemæssigt underskud A/S BRYGGERIET VESTFYEN 27

28 Noter Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 12. Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af gæld til realkreditinstitut Kortfristet del af kreditinstitutter i øvrigt Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser Efter 5 år eller senere forfalder (amortiseret kostpris): Gæld til realkreditinstitut Kreditinstitutter i øvrigt Pantsætninger Gæld til realkreditinstitut er sikret ved pant, nom t.kr., i ejendomme med regnskabs mæssig værdi Til sikkerhed for langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter i øvrigt er deponeret ejerpante- og skadesløsbreve, i alt nom t.kr., i ejendomme med regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebreve, nom t.kr., i ejendomme med regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomhedspant, nom t.kr., med pant i tilgodehavender fra salg og varebeholdninger med samlet regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev, nom t.kr., med pant i produktionsanlæg med regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er afgivet pant i aktier i A/S Dansk Coladrik med bogført værdi Samlet værdi af pantsatte aktiver A/S BRYGGERIET VESTFYEN

29 Noter Moderselskab t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 14. Leasingforpligtelser For årene er indgået operationelle leasing aftaler vedrørende leje af personbiler og trucks mv. Koncern De resterende leasingydelser udgør Kautions- og eventualforpligtelser Den maksimale hjemtagelsesforpligtelse vedrørende emballage kan opgøres til t.kr. Heraf udgør hjemtagelsesforpligtelsen for flasker t.kr., der anses for dækket af flaskernes værdi. Moderselskabet er administrationsselskab i dansk sambeskatning med A/S Dansk Coladrik og hæfter derfor solidarisk med det sambeskattede datterselskab for den samlede selskabsskat og eventuelle forpligtelser til, at indeholde kildeskat på udbytter mv. for de sambeskattede selskaber. 16. Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (7.286) Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv. (3.238) (2.359) Likvider Likvide beholdninger Bankgæld (20.349) (33.091) (18.971) (31.711) 18. Nærtstående parter Nærtstående parter med bestemmende indflydelse Der er ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på A/S Bryggeriet Vestfyen (moderselskab og koncernen). Transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret Transaktioner med nærtstående parter og A/S Bryggeriet Vestfyen, der ikke er indgået på normale markedsvilkår. Navn Grundlag for indflydelse Art og omfang af transaktioner Bryggeriet Vestfyens Aktionær A/S Bryggeriet Vestfyen har ydet gave på 75 Fond t.kr. til Bryggeriet Vestfyens Fond. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 29

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 130. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 130. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 13. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 214 til 3. september 215 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 214/15

Læs mere

2015/ ÅRSRAPPORT

2015/ ÅRSRAPPORT 2015/2016 131. ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 2015/16 5 Aktionærforhold 6 Corporate governance 7 Produktudvikling 8 Produktion 9

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 129. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 129. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 129. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 213 til 3. september 214 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 213/14

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 127. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 127. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 127. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2011 til 30. september 2012 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Hovedpunkter for regnskabsåret 2011/12 5 Aktionærforhold

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 126. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 126. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 126. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 21 til 3. september 211 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Hovedpunkter for regnskabsåret 21/11 5 Aktionærforhold

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr. 13897212 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10.03.2015 Dirigent Navn: Nils Dorin Jacobsen Aa.S.F. Holding A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S

FUNDER EL-VVS SERVICE A/S FUNDER EL-VVS SERVICE A/S Drejergårdsvej 2 8600 Silkeborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Dennis Rasmussen

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SEMPER AVANTI ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01/2015 Klaus Kjær Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 128. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2012 til 30. september 2013 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 2012/13

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk EH Ejendom A/S CVR-nr. 25398343 Stæremosegårdsvej

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere