MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn"

Transkript

1 MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015

2 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen. Løsningsforslagene i afsnittet med planteværnsmidler er baseret på afprøvninger og Landsforsøgsresultater, samt oplysninger fra vore leverandører af planteværnsmidler. Der er ved fastsættelse af doseringer taget hensyn til behandlingsindeks og nettomerudbytter på basis i afgrødepriserne efteråret Yderligere oplysninger om de anførte planteværnsmidler kan findes på hvor du også kan finde opdaterede sikkerhedsdatablade og oversigter over forbudte midler. Da midlerne kan komme til anvendelse under vidt forskellige forhold, påtager vi os intet ansvar for mulige direkte og indirekte skader. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Begrænsninger for brug af en række såkaldte minimidler Fra de nyeste godkendelser af bl.a. Express Gold og SX, Trimmer, Ally SX, Nicanor og Harmony SX gælder følgende: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august-31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl (Express/Trimmer), iodosulfuron (Atlantis OD, Cossack OD og Hussar OD), metsulfuron-methyl (Ally/Nicanor), eller thifensulfuron-methyl (Harmony SX). Det vil sige, at originale - samt alle parallel - og generiske af disse midler er omfattet af forbuddet, der bl.a. indebærer, at en løsning som Hussar + Ally/Nicanor ikke længere må anvendes samme år, hverken i tankblanding eller i sekvens indenfor det samme år. Bag i bogen finder du notatsider til brug i marken, så du eller din konsulent senere kan indberette forbruget af planteværnsmidler elektronisk. Du skal registrere følgende 8 punkter: Marken eller det areal, hvor du udbringer planteværnsmidlet. Størrelsen af marken/arealet. Afgrøden eller kulturen du dyrker. Planteværnsmidlets handelsnavn. Dosering. Dato for udbringning. Navn på sprøjtefører. Nummer på sprøjten, hvis bedriften har flere. Derudover vil vi anbefale, at man noterer årsagen til behandlingen. For at bogen kan fungere som sprøjtejournal, skal ejerens eller brugerens (dit) navn og CPR/SE-nr. anføres i bogen. DLA Agro, Galten. December Navn: Adr.: Tlf.: Signaturforklaring på farveangivelser: = Ukrudt = Vækstregulering = Svampe = Skadedyr = Mikronæring

3 Indhold Middelfortegnelse 4 Udviklingsstadier korn 5 Hvede, rug og triticale efterår 6 Hvede, rug og triticale efterår problematisk græsukrudt 8 Hvede og triticale forår 9 Rug forår 12 Vinterbyg efterår 13 Vinterbyg forår 14 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 16 Vårbyg-/ærtebyghelsæd med kløvergræsudlæg 18 Frøgræs 19 Frøgræs efterår 20 Frøgræs forår 21 Majs 23 Majs 24 Græs og kløver til foder 25 Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs 25 Ærter til modenhed 26 Hestebønner 27 Vinterraps 28 Vinterraps Efterår 29 Vinterraps Forår 30 Vårraps 32 Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer 33 Kartofler 36 Spinat 40 Gulerod 41 Løg 42 Porre 43 Rødbede 44 Salat 45 Jordbær 46 Solbær, ribs og stikkelsbær 47 Æble og pære 48 Kirsebær, sur- og sød 50 Juletræer og pyntegrønt 51 Ukrudt på udyrkede arealer 52 IPM og bæredygtig anvendelse 53 Forebyggelse af resistensdannelse 54 Anbefalet væskemængde 56 Gode råd om tankblandinger 57 Relativ virkning af godkendte svampemidler 58 Oversigt over skadedyrmidlers godkendelse og dosering 60 Rengøring af sprøjten 62 Produktbeskrivelser 64 Skilleblad 161 Gødningsoversigt faste gødninger 162 Sortiment Dangødning 164 Sortiment mikronæringsstoffer 165 Udsædsmængder 166 Vintersæd 168 Vårsæd 170 AgrowGrass blandinger Efterafgrøder 174 Plast- og bindegarn 175 Kalender: Februar 2015 februar Notatsider 234

4 Middelfortegnelse Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side Absolute 5 64 AGIL 100 EC 65 Aliette WG Ally SX 67 Amistar 68 Aproach 69 ARIANE FG S 70 Atlantis OD 71 Avaunt 72 Banjo Forte 73 Basagran M75 74 Bell 75 Belvedere 76 Betanal Power 77 Biscaya 78 Boxer 79 BRIOTRIL 400 EC 80 BROADWAY 81 Bumper 25 EC 82 Callisto/Meristo 83 Candit 84 Cantus 85 CATCH 86 Caryx 87 Ceando 88 Cerone 89 Comet Pro 90 Command CS 91 Cossack OD 92 Cymbal Cycocel Express Gold SX 95 Express SX 96 Fastac Fenix 98 Fighter Flexity 100 Focus Ultra 101 Folicur EC Glypper 103 Goltix 700 SC 104 Harmony SX 105 Hussar OD 106 Juventus Kalif 360 CS 108 Karate 2,5 WG 109 Kontakt 320 SC 110 LEGACY 500 SC Lexus 50 WG 112 MaisTer 113 MAREDO 125 SC 114 MATRIGON 72 SG 115 MAVRIK 2F 116 Medax Top 117 METAXON 118 Moddus M 119 Monitor 120 Mospilan SG 121 Movento SC Mustang Forte 123 NICANOR 20 SG 124 Novitron DAM TEC 125 Opera 126 OPUS 127 Othello 128 PHFIX5 129 Pirimor G 130 Pod-Stik 131 Prestige 132 Previcur Energy 133 Primus XL 134 Primera Super 135 Proline 136 Prosaro 137 Proxanil 138 Ranman Top 139 Reglone 140 Renol 141 REVUS 250 SC 142 REVUS Top 143 Rizolex 10 D 144 Rizolex 50 FW 145 ROUNDUP FLEX 146 Safari 147 Signum 148 STARANE XL 149 Stomp CS 150 Stomp Pentagon 151 Teldor WG Teppeki 153 TOMAHAWK 180 EC 154 Topik 157 Trico 158 Trimmer 50 SG 159 Viverda 160

5 Planteværn i korn Udviklingsstadier Vækststadier blad helt udfoldet, spidsen af 2. blad synligt blad helt udfoldet blad helt udfoldet blad helt udfoldet 20 Begyndende buskning sideskud synligt 30 Begyndende strækning af hovedskud knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet knæ mærkbart, mindst 2 cm afstand til 3. nodie 37 Faneblad synligt, men endnu sammenrullet 39 Faneblad fuldt udviklet 49 Første stak synlig aks netop synligt 55 Akset halvt gennemskredet 59 Alle aks fuldt gennemskredne 61 Begyndende blomstring 69 Blomstring helt afsluttet Kernefyldning til modning 5

6 Hvede, rug og triticale efterår UNDGÅ AFDRIFT Bruger du Boxer, Roxy, Fidox, Stomp, Activus m.fl. jordmidler er det meget vigtigt, at de ikke fordamper eller udsættes for vinddrift. Anvend derfor kompakte luftinjektionsdyser 025 eller større eller almindelige luftinjektionsdyser 02 eller større. Husk bomhøjde maksimalt cm. Skadevolder Problem Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 1. Stomp CS + DFF 0,5 ltr. + 0,07 ltr. På kornets stadie Meget bred effekt! Maksimalt 0,05 ltr. DFF/Legacy 500 SC i rug. 2. Boxer/Roxy + Briotril/Oxitril CM 0,5-0,75 ltr. + 0,2 ltr. Opfølgning på kornets stadie Pløjefri dyrkning: Jordmidler kan have nedsat effekt og kræver højere dosering. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Ukrudt Ved reduceret jordbearbejdning og eller tidlig såning: Enårig rapgræs, vindaks samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris, valmue Enårig rapgræs, vindaks samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris Boxer/Roxy 0,75-1,0 ltr. På kornets stadie Bred effekt! Maksi+ DFF/Legacy 500 SC + 0,05-0,07 ltr. malt 0,05 ltr. DFF/Legacy 500 SC i rug. Ved + Briotril/Oxitril CM + 0,15 ltr. forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS pr. ha. Mod kornblomst min. 0,3 ltr. Briotril eller 5-8 g Lexus. Opfølgning forår med Cossack OD eller Broadway. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Sandjord med vindaks, enårig rapgræs samt kornblomst, storkenæb og alm tokimbladet ukrudt som ovenstående. 0,75-1,0 ltr. Boxer/Roxy g + Lexus + DFF/Legacy 500 SC + 0,05 ltr. På kornets stadie Bred effekt! Maksimalt 0,05 ltr. DFF/Legacy 500 SC i rug. Opfølgning forår med Cossack OD eller Broadway. Rajgræs, enårig rapgræs samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris 1. Boxer/Roxy + DFF/Legacy 500 SC + Briotril/Oxitril CM 2,0 ltr. + 0,05 ltr. + 0,15 ltr. 2. Topik + Renol 0,2 ltr. + 0,5 ltr. Todelt strategi: På kornets stadie Bred effekt! Ved forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS pr. ha. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Opfølgning efterår på nyfremspiret ukrudt med Topik og forår med Hussar eller Broadway. Affarvninger p.g.a. DFF/Legacy 500 SC i rug under varme forhold kan undgås, når det udbringes inden fremspiring eller som single produkt. 6

7 Hvede, rug og triticale efterår (forts) Skadevolder Problem Agerrævehale samt enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt. Middel Boxer/Roxy + Lexus + DFF/Legacy 500 SC Dosering pr. ha 2,0 ltr g + 0,04-0,05 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning På kornets stadie Min. 2 ltr. Boxer pr. ha for at forebygge resistens hos agerrævehale. Bred effekt mod tokimbladet ukrudt. Væselhale og andet græsukrudt samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris, valmue 1. Boxer/Roxy + Stomp CS + DFF/Legacy 500 SC 1,0-2,0 ltr. + 1,0 ltr. + 0,05 ltr. 2. Atlantis OD 0,5-0,6 ltr. Delt sprøjtning med Boxer/Roxy og 1,0 ltr. Stomp CS, når væselhale s pirer. Når nye væselhaler er fremme, anvendes Atlantis OD. Skadedyr Bladlus Karate 2,5 WG eller Mavrik 2F 0,25-0,3 kg 0,07 ltr. Ved fund eller varsel. Forebyggende mod havrerødsot. Maks. 3 behandlinger pr. år. Mavrik 2F må i anførte doseringer maks. anvendes 2 gange i korn pr. år. Snegle Sluxx HP 7,0 kg Regnfasthed op til 6 uger. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 235 eller Mangansulfat + Spredeklæbemiddel 1,0-2,0 ltr. 2,0-2,5 kg +0,15 ltr. Mikronæringsstoffer EPSO Microtop 10 kg Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med bladmidler, hvor dette er muligt iht. etiketten. 7

8 Hvede, rug og triticale efterår - problematisk græsukrudt SU resistent vindaks blev konstateret på 2 lokaliteter i Boxer har fortsat fuld effekt på vindaks. Et varieret sædskifte med vårsæd og anvendelse af bekæmpelsesmidler med forskellig virkningsmekanisme er mest effektiv til at forebygge yderligere udvikling af resistente typer af vindaks. Resistent agerrævehale blev først konstateret i 2001 og siden er arten blevet et hyppigt bekendtskab på svær lerjord med megen vintersæd. Rævehale har udviklet resistens over for de midler, der virker ved såkaldt ACCase-hæmning (Agil, Focus Ultra, Primera Super og Topik). Vindaks Agerrævehale Væselhale er blevet udbredt gennem det seneste 10 år, og volder især problemer i sædskifter med vintersæd og frøgræs. Både Boxer (min. 1-2 l/ha) og Stomp CS (min. 1,0 l/ha) har givet god effekt over for væselhale i vinterhvede. De bør anvendes, når vinterhveden står med 1 blad. Opfølgning med Atlantis OD på ny fremspiring i efteråret. Væselhale 8

9 Hvede og triticale forår Skadevolder Problem Ukrudt Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Vindaks, gold- og blød hejre, agerrævehale, rajgræs, flyvehavre, kvik samt tokimbladet ukrudt inkl. burresnerre Broadway + PG 26 N eller Broadway + PG 26 N + Atlantis OD g + 0,5 ltr. 150 g + 0,5 ltr. + 0,4 ltr. Tidligt forår stadie Temp. over 5 C. Højeste dosering mod agerrævehale, rajgræs, blød- og gold hejre samt kvik og flyvehavre. Ved behand ling stadie anvendes 220 g. Broadway pr. ha. Ingen restriktioner for efterflg. afg. Atlantis OD sikrer effekt mod enårig rapgræs. Atlantis OD ikke efter stadie 30 i rug. Enårig rapgræs, alm. rapgræs og vindaks samt tokimbladet ukrudt Cossack OD + Renol 0,5-0,6 ltr. + 0,5 ltr. Højeste dosering ved store planter af enårig rapgræs. Maks. 0,6 ltr. Cossack OD i rug. Ukrudt skal være i aktiv vækst. Opfølgning agerrævehale og væselhale Cossack OD + Renol 0,75-0,9 ltr. +0,5 ltr. Ukrudt skal være i aktiv vækst. Maks. 0,6 ltr. Cossack OD i rug. eller Gold- og blød hejre, rughejre, vindaks, alm. rapgræs, burresnerre, kamille, fuglegræs, snerlepileurt, forglemmigej, valmue Atlantis OD 0,9 ltr. 1. Monitor + Ally SX / Nicanor + Spredeklæbemiddel eller 1. Broadway + PG 26 N 9-12,5 g 10 g + 0,15 ltr. 165 g + 0,5 ltr. 1. beh. stadie 25. Allerede fra 2 C. To behandlinger med højeste dosis mod gold hejre. Ved Monitor + Ally SX / Nicanor skal man være opmærksom på afgrødebegrænsningen følgende år. Monitor må ikke anvendes i rug. Opfølgning mod: Kamille, fuglegræs, val mue, burresnerre, hanekro, fersken/snerlepileurt Ovenstående + stedmoder, valmue,svinemælk, kornblomst, gul okseøje, gråbynke, agertidsel. Tombo har endvidere god virkning mod vindaks. Opfølgning mod: Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps, tvetand, valmue, hanekro, burresnerre, pileurter 2. Monitor + Spredeklæbemiddel 10-12,5 g + 0,15 ltr. 2. beh. ca. 10 dage efter. Primus XL 0,5-0,7 ltr. Primus XL kan anvendes tidligt ved lave temperaturer. Bekæmper SU-resistent bredbladet ukrudt og kamille ved højeste dosering. Tombo + PG 26 N eller Mustang Forte Ally SX / Nicanor + Tomahawk / Primus XL g + 0,5 ltr. 0,75-1,0 ltr. 10 g + 0,4 ltr. 9 Tombo og Mustang Forte: Vær opmærksom på begrænsninger på efterfølgende afgrøde samt restriktioner på halm. Se produktbeskrivelse og etikette. Mustang Forte: Temp. over 5 C. St maks. 0,75 ltr. pr. ha; St maks. 1,0 ltr. pr. ha. Temperatur over 12 C, når der tilsættes Tomahawk. Alternativt til Ally/Nicanor kan anvendes 10 g Express Gold SX, der sikrer en meget bred effekt mod tokimbladet ukrudt, herunder små storkenæb.

10 Hvede og triticale forår (forts) Skadevolder Problem Ukrudt Flyvehavre, vindaks Flyvehavre, alm. rapgræs og agerrævehale Tidsler og andet rodukrudt, samt agerkål, raps, mælde m.fl. Svampe St Meldug, rust, septoria, knækkefodsyge St Meldug, rust, septoria Middel Primera Super + Spredeklæbemiddel eller Topik + Renol Dosering pr. ha 0,8-1,0 ltr. + 0,15 ltr. 0,25-0,4 ltr. + 0,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Fra begyndende vækst. Højeste dosering mod flyvehavre og vindaks. Ved tankblanding se etiket. Topik må ikke anvendes i udlægsmarker. Højeste dosering mod agerrævehale. Metaxon 1,0 ltr. Husk høj vandmængde, gerne over 200 l/ha., da virkningen forbedres. Afgrødens st Min. temp. over 12 C. Optimum ved 20 C. Max. 25 C. Ceando 0,35-0,5 ltr. Anbefales til første sprøjtning i meldugmodtagelige sorter. Bred effekt mod meldug, rust, septoria samt nogen effekt mod hvedebladplet og knækkefodsyge. Ved risiko for DTR tilsættes 0,25 l/ha Bumper 25 EC. Folpan + Folicur Xpert* 0,4 ltr. + 0,25 ltr. Folpan er en vigtig resistensbryder overfor septoria. St Septoria, gulrust i hvede 1. Aksbeskyttelse Viverda + Ultimate S + Prosaro eller Ved meldug stadie anbefales Prosaro + Viverda til 1. aksbeskyttelse. Alternativt 0,25-0,35 ltr. Viverda 0,5-0,6 l/ha i st Viverda er + 0,25-0,35 ltr. effektiv til bekæmpelse af septoria, gul-/ + 0,2 ltr. brunrust samt god effekt mod DTR. 0,75 ltr. Viverda svarer til ca. 0,5 ltr. Bell+0,2 ltr. Comet Pro. Bell + Prosaro 0,25-0,35 ltr. + 0,2 ltr. I triticale anvendes 0,2 ltr. Bell + 0,3 ltr. Folicur Xpert*. St Septoria, gulrust i hvede 2. Aksbeskyttelse Viverda + Ultimate S + Prosaro eller Bell + Prosaro 0,3-0,35 ltr. + 0,3-0,35 ltr. + 0,2 ltr. 0,3 ltr. +0,2 ltr. Der er i vinterhvede med flere løsninger opnået nettomerudbytter på samme niveau. Især fremhæves Bell + Prosaro samt Viverda + Prosaro, der har medført høje nettomerudbytter i DLA-Agros forsøg i 2013 og 2014 Anvend min. 200 ltr. vand pr. ha.. Mod fusarium bør en sprøjtning ligge så tæt på st. 65 som muligt. I Triticale anbefales 0,35 ltr. Viverda St * Forventet godkendelse forår 2015 ved redaktionens slutning. 10

11 Hvede og triticale forår (forts) Nye regler for maksimal dosering af visse svampemidler Samtlige epoxiconazol-holdige svampemidler er blevet revurderet i I den nye godkendelse er den maksimale dosis ændret til 125/75 g aktiv stof (a.i.) pr. ha i stadie Den samlede dosering af epoxiconazol, tebuconazol, propiconazol og difenoconazol må ikke overskrides i vækstsæsonen. Årsagen er, at disse triazoler under nedbrydning i jord danner det samme nedbrydningsprodukt (metabolit). Juventus og Caryx (metconazol) samt Proline (prothioconazol) er ikke omfattet. Bemærk, at tebuconazol tæller forskelligt i raps afhængig af, om midlerne er anvendt efterår eller forår. Efterårsanvendelse tæller hårdere end forårsanvendelse. Bemærk også, at den tilladte dosis af epoxiconazol i Opera er lavere i majs end i de øvrige afgrøder. Se midlernes indhold af aktivstoffer under produktbeskrivelserne. Epoxi conazol Propi conazol Difeno conazol Tebu conazol Vinter sæd 125 (=100%) 250 (=100%) 250 (=100%) 250 (=100%) Vår sæd 125 (=100%) 250 (=100%) Ikke tilladt 250 (=100%) Raps Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt 250 (forår)* 175 (efterår) Frø græs Roer Majs Græs 125 (=100%) 250 (=100%) Ikke tilladt 250 (=100%) 125 (=100%) 250 (=100%) 250 (=100%) Ikke tilladt 75 (=100%) Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt 250 (=100%) Ikke tilladt Ikke tilladt* Kartofler Ikke tilladt Ikke tilladt Tabel 1. Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvarer en maksimal dosering af de 4 aktivstoffer i forskellige afgrøder. 150 (=100%) Ikke tilladt Grønsager og kål Ikke tilladt Ikke tilladt 125 (=100%) Ikke tilladt Skadevolder Problem Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Vækstregulering St. 30 CCC + Moddus M 0,5-1,0 ltr. + 0,1-0,2 ltr. Blandingen kun godkendt st. 30 i hvede. Højeste dosering i tætte, blødstråede sorter. Anvendes ved temperatur på C. Moddus M alene kan anvendes st St Medax Top 0,75-1,0 ltr. Medax Top anvendes i afgrødens st Skadedyr Bladlus, kornbladbillens larve Mavrik 2F + Spredeklæbemiddel eller Karate 2,5 WG 0,05-0,1 ltr. + 0,15 ltr. Største dosis mod kornbladbillens larve. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. 0,25-0,3 kg Største dosis mod kornbladbillens larve. Hvedegalmyg Mavrik 2F 0,1-0,2 ltr. I perioden fra beg. skridning til beg.blomstring. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat eller ved blanding med bladmidler, hvor dette Mangansulfat 2,0-2,5 kg er muligt iht. etiketten. + Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr. Magnesiummangel EPSO Top / Bittersalt 1-2 x 10 kg Ved synlig Mg-mangel. 11

12 Rug forår Skadevolder Problem Ukrudt Middel Dosering pr. ha Ukrudt som i hvede dog må Monitor ikke anvendes i rug. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Vækstregulering St St Svampe St Meldug, brunrust, skoldplet Moddus M + CCC Cerone 0,2 ltr. +0,5 ltr. 0,25-1,0 ltr. Kun på afgrøder i god vækst. Husk ingen vækstregulering i brødrug. Opfølgende behandling. Prosaro 0,25 ltr. Ved etableret angreb af brunrust anvendes 0,35-0,4 ltr. Orius 200 EW. Der bør ikke svampesprøjtes i rug 8 dage før og efter blomstring af hensyn til meldrøjer. St Prosaro 0,25 ltr. Meldug, brunrust, skoldplet Skadedyr Trips Karate 2,5 WG 0,2 kg Stadie 40-51, bladskeder åbne. 12

13 Vinterbyg efterår UNDGÅ AFDRIFT Bruger du Boxer, Roxy, Fidox, Stomp, Activus m.fl. jordmidler er det meget vigtigt, at de ikke fordamper eller udsættes for vinddrift. Anvend derfor kompakte luftinjektionsdyser 025 eller større eller almindelige luftinjektionsdyser 02 eller større. Skadevolder Problem Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Boxer/Roxy + Lexus + DFF/Legacy 500 SC 2,0 ltr g + 0,03 ltr. Optimalt på kornets stadie Græs fremspiret. Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS*. Ved stor bestand af agerrævehale anvendes højeste dosering af Lexus. Det anbefales at pløje inden såning af vinterraps. Ukrudt Agerrævehale, enårig rapgræs, vindaks. Tokimbladet ukrudt: Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, tvetand, ærenpris, storkenæb. Enårig rapgræs, vindaks. Boxer / Roxy EC 1,0-2,0 ltr. Tokimbladet ukrudt: + DFF / Legacy 500 SC + 0,03 ltr Fuglegræs, burresnerre, + Briotril / Oxitril CM + 0,15 ltr. hyrdetaske, spildraps, stedmoder, tvetand, valmue, ærenpris, kamille, kornblomst Fra kornets stadie Højeste dosis af Boxer hvis ukrudtet har mere end 2 blade. Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS*. Mod kornblomst anvendes 0,3 ltr. Briotril. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Tokimbladet ukrudt: Fuglegræs, tvetand, hyrdetaske, spildraps, agerstedmoder, ærenpris, kamille. Kun marker uden græsukrudt. Fra kornets stadie 10. Bred effekt! Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS*. Mod kornblomst anvendes 0,3 ltr. Briotril. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ DFF / Legacy 500 SC + Briotril / Oxitril CM 0,03-0,05 ltr. + 0,20 ltr. Mavrik 2F 0,07 ltr. Skadedyr Bladlus eller Snegle Ved fund eller varsel. Forebyggende mod havrerødsot. Maks. 2 behandlinger. Karate 2,5 WG må i anførte doseringer maks. anvendes 3 gange pr. år. Karate 2,5 WG 0,25-0,3 kg Sluxx HP 7,0 kg Regnfasthed mindst 6 uger. Forebyggende umiddelbart efter såning anvendes 5-7 kg/ha. Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. eller 2,0-2,5 kg +0,15 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor dette er muligt iht. etiketten. Mangannitrat bør i vinterbyg ikke blandes med EC-formulerede produkter. Mikronæring Manganmangel Mangansulfat + Spredeklæbemiddel * 1 ltr. Stomp CS svarer i aktivt stof til 1,38 ltr. Stomp Pentagon. 13

14 Vinterbyg forår Skadevolder Problem Ukrudt St : Vindaks samt tokimbladet ukrudt St : Tokimbladet ukrudt inkl. spildraps St : Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps, tvetand, valmue, ærenpris, burresnerre, pileurt, hanekro. Ovenstående + kornblomst, agertidsel. Middel Hussar OD + Renol Dosering pr. ha 25 ml + 0,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Maks. dosis i vinterbyg er 25 ml Hussar OD. Evt. opfølgning med Primus XL eller Starane XL. Primus XL 0,5-0,7 ltr. Tidligt forår. Temperatur minimum 5 C. Løsningen anbefales ved stor forekomst af kamille og hanekro. Ally SX / Nicanor + Tomahawk/Primus XL 10 g + 0,4 ltr. På planter i god vækst og min. temperatur på 12 C. Minimum 1 times tørvejr. For at undgå afgrødeskader anbefales løsningen ikke efter stadie 30. Alternativt til Ally/Nicanor kan anvendes 10 g Express Gold SX der sikrer en meget bred effekt mod tokimbladet ukrudt. Mustang Forte 0,75-1,0 ltr. Mustang Forte: Vær opmærksom på begrænsninger på efterfølgende afgrøde samt restriktioner på halm. Se produktbeskrivelse og etikette. Flyvehavre, vindaks, agerrævehale Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål, raps, mælde m.fl. Primera Super + Spredeklæbemiddel 0,8-1,0 ltr. + 0,15 ltr. Stadie Højeste dosering mod flyvehavre og vindaks. Vinterbyg behandles senest st. 30. Metaxon 1,0 ltr. Stadie Dagtemperaturer over C. Husk høj vandmængde. Bedst effekt ved over 200 ltr./ha. 14

15 Vinterbyg forår (forts) Skadevolder Problem Vækstregulering Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning St Moddus M 0,2-0,4 ltr. Sprøjt kun på afgrøder i god vækst. Hybrid vinterbyg og KWS Meridian vækstreguleres 2 gange. St Cerone 0,2-0,75 ltr. Vækstregulering bør kun udføres på en sund og veletableret afgrøde i god vækst, uden stress som følge af nedbørsunderskud eller angreb af svampesygdomme og skadedyr. Vær især opmærksom på vandbalancen. Cerone bør ikke udsprøjtes tidligere end én uge efter en herbicidbehandling. Svampe St Meldug, skoldplet, bladplet, bygrust Skadedyr Bladlus Prosaro + Comet Pro Mavrik 2F eller 0,3-0,5 ltr. +0,2 ltr. 0,05-0,1 ltr. Splitsprøjtning anbefales ved højt udbytteniveau og i år med højt smittetryk. Karate 2,5 WG 0,2 kg Mikronæring Manganmangel Mangannitrat eller 1,0-2,0 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med bladmidler, hvor dette er muligt iht. etiketten. Mangansulfat + Spredeklæbemiddel 2,0-2,5 kg +0,15 ltr. Mikronæringsstoffer EPSO Microtop 5-10 kg 15

16 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg Skadevolder Problem Ukrudt St Fuglegræs, tvetand hvidm. gåsefod, ærenpris, burresnerre, forglemmigej, valmue, hanekro, kamille, agerstedmoder, snerlepileurt, korsblomstret ukrudt m.fl. St Agerstedmoder, agersennep, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, kamille, pileurt, svinemælk. St Tokimbladet ukrudt inkl. rodukrudt. Middel Express SX / Trimmer + Briotril / Oxitril CM + Tomahawk Dosering pr. ha 7,5 g + 0,15 ltr. + 0,15 ltr. Mustang Forte 0,3-0,5 ltr. + DFF / Legacy 500 SC + 0,03 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Senest stadie 30. Alternativt til Express SX/Trimmer kan anvendes 10 g Express Gold SX der sikrer en meget bred effekt mod tokimbladet ukrudt. Obs! Kun i vårbyg og vårhvede. Optimal temperatur: C. Højeste dosering mod gul okseøje. Anbefales hvor der er risiko for SU resistens. Ingen halmrestriktioner ved under 0,5 ltr./ha Mustang Forte. Mustang Forte 0,75 ltr. Undgå behandling under meget tørre og varme forhold. Bemærk restriktioner på halm. St Tokimbladet ukrudt + enårig rapgræs, rajgræs, vindaks St Flyvehavre, vindaks St Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål, raps, mælde m.fl. Vækstregulering Vårbyg St St Havre og vårhvede St St Hussar OD + Briotril / Oxitril CM + Spredeklæbemiddel Primera Super + Spredeklæbemiddel ml + 0,20 ltr. + 0,15 ltr. 0,8 ltr. + 0,2 ltr. OBS! Kun i vårbyg og vårhvede. For at opnå en god effekt på græsset anbefales mindst 150 ltr. vand pr. ha. Der kan forventes en kraftig hæmning af rajgræs og vindaks ved anvendelse af 35 ml Hussar OD i vårsæd. OBS! Kun i vårbyg og vårhvede. Metaxon 1,0 ltr. Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ha, da virkningen forbedres. Min. temp. 12 C. Optimal ved 20 C. Max. temp 25 C. Moddus M eller Cerone CCC eller Moddus M 0,2-0,3 ltr. 0,2-0,5 ltr. 1,0-1,5 ltr. 0,2-0,3 ltr. Strå- og aksnedknækning. Kun i kraftige tætte marker. Cerone optimalt st. 49. Ikke på stressede afgrøder. Ikke til grynhavre. Kun på afgrøder i god vækst. 16

17 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg (forts) Skadevolder Problem Svampe Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Vårbyg Meldug, bygrust, bladplet, skoldplet St svampesprøjtning Prosaro 0,25 ltr. De dyrkede vårbygsorter yder oftest et pænt nettomerudbytte for todelt svampebekæmpelse. St svampesprøjtning Prosaro + Comet Pro Havre Meldug, havrebladplet Folpan eller 0,25 ltr. + 0,2 ltr. 0,5 ltr. Ved. begyndende angreb. Folpan anvendes forebyggende mod meldug i havre st Folicur Xpert* + Comet Pro 0,3 ltr. + 0,2 ltr. Vårhvede Meldug, rust, Septoria St. 31 Folicur Xpert* 0,25 ltr. Behandling ved tidlig meldug. St. 39 Prosaro + Bell 0,2 ltr. + 0,2 ltr. Delt aksbeskyttelse ved risiko for gulrust og Septoria. St Prosaro + Bell 0,2 ltr. 0,2 ltr. Skadedyr Bladlus Pirimor G 150 g Sprøjt når angrebet når skadetærsklen. Bladlus, Kornbladbillens larve Karate 2,5 WG 0,2 kg Sprøjt når angrebet når skadetærsklen. Bladlus Mavrik 2F 0,05-0,1 ltr. Mavrik 2F har i vårsæd primært virkning mod bladlus. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med bladmidler, hvor dette eller er muligt iht. etiketten. Mangansulfat + Spredeklæbemiddel * Forventet godkendelse forår 2015 ved redaktionens slutning. 2,0-2,5 kg +0,15 ltr. 17

18 Vårbyg-/ærtebyghelsæd med kløvergræsudlæg Skadevolder Problem Ukrudt Græsudlæg med rød-og hvidkløver samt byg til helsæd med ærter eller med udlæg af kløvergræs: alm. ukrudt Middel Stomp CS + Fighter 480 eller Stomp CS + Basagran M 75 Dosering pr. ha 0,5-1,0 ltr. + 1,0-1,5 ltr. 0,5-1,0 ltr./ + 1,0-1,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Stadie Min. temp. 12 C. Kløveren bør have udviklet min. 1 trekoblet blad. Løsningen med Basagran M 75 anbefales mod korsblomstret ukrudt og hvidmelet gåsefod. Byg med udlæg til frø af rødkløver, hvidkløver og lucerne: alm. frøukrudt Stomp CS + Fighter 480 0,5-1,0 ltr. + 0,5-1,0 ltr. Stadie Min temp. 12 C. Kløveren bør have udviklet 1 trekoblet blad. Vårbyg med græsudlæg uden kløver Skadevolder Problem Ukrudt Byg med udlæg af alm. rajgræs og rødsvingel til frø: Alm. ukrudt Middel Express SX / Trimmer + Briotril / Oxitril + Spredeklæbemiddel eller Dosering pr. ha 5 g + 0,2 ltr + 0,15 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Stadie når græsset er godt fremspiret og har 1-2 blade. Vårbyg med udlæg af rødsvingel, engsvingel og kløver: Flyvehavre Agerkål, agerpadderok, agersennep, agersnerle, agertidsel, alm. gåsemad, alm. pengeurt, gråbynke, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, mælkebøtte, svinemælde, tidsler. Svampe Se vårbyg side 15 Skadedyr Se vårbyg side 15 Mustang Forte Primera Super + Spredeklæbemiddel 0,35 ltr. 0,8 ltr. + 0,2 ltr. Mod enårig rapgræs kan udbringes 0,1 ltr. DFF / Legacy 500 SC umiddelbart efter såning. Anvendes i udlæg beregnet til foder, efterafgrøder af græs mm. Metaxon 1,0 ltr. Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ ha., da virkningen forbedres. Afgrødens st Min. temp. over 12 C. Optimum ved 20 C. Max. 25 C. Forår når tidsler er 15 cm høje. Efter høst følges op med Roundup Flex når tidsler har 6-9 blade. 18

19 Frøgræs Udviklingsstadier Vækststadiet for frø er det stadium, som 50 % af græsplanterne har nået på det pågældende tidspunkt. Normalt anvendes kornskalaen som vist herover. Vækststadier blad fremspiret blad udfoldet blad udfoldet blad udfoldet 20 Begyndende buskning sideskud synligt 30 Begyndende knæ kan føles knæ kan føles knæ kan føles knæ mærkbart 37 Faneblad synligt 39 Faneblad fuldt udviklet 49 Første stak synlig aks netop synligt 55 Akset halvt gennemskredet 59 Alle aks fuldt gennemskredne 61 Begyndende blomstring 69 Blomstring fuldt afsluttet Kernefyldning til modning 19

20 Frøgræs efterår Skadevolder Problem Ukrudt I alm. rajgræs, ital. rajgræs, engrapgræs, rødsvingel og hundegræs Efterår til 30/9: Tokimbladet ukrudt, spildkorn, hejrearter, knæbøjet rævehale og alm. rapgræs Udlæg af engrapgræs, stivbladet svingel, strandsvingel og alm. rajgræs efter høst af dæksæd Spildkorn og græs ukrudt Udlæg af rødsvingel Spildkorn og græs ukrudt Udlæg af rajgræs i renbestand Tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs Skadedyr Fritfluer, agerugler Stankelbenslarver Middel Express SX / Trimmer + Spredeklæbemiddel eller Briotril + DFF / Legacy 500 SC Agil + Spredeklæbemiddel (Mindre anvendelse) Agil + Spredeklæbemiddel (Mindre anvendelse) DFF / Legacy 500 SC (Mindre anvendelse) + Stomp CS (Mindre anvendelse) Karate 2,5 WG (Mindre anvendelse) Avaunt (Mindre anvendelse) Dosering pr. ha 7,5 g + 0,15 ltr. 0,3-0,5 ltr. + 0,05-0,1 ltr. 0,12 ltr. 0,15 ltr. 0,8 ltr. 0,15 ltr. 0,15 ltr. + 1,0 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Når frøgræs og ukrudt er i vækst igen efter høst. Express SX / Trimmer må ikke anvendes i frøåret. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Kræver omhyggelig såning. Det er afgørende, at rajgræsfrøet er dækket af min. 1 cm jord. 0,4 kg Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Når angreb observeres. 0,5 ltr. Oktober, når nattemperaturen er over 5 C. 20

21 Frøgræs forår Skadevolder Problem Ukrudt I alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs Tokimbladet ukrudt Middel Dosering pr. ha Ariane FG S 2,5 ltr. + DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr. (Mindre anvendelse) eller Primus + Spredeklæbemiddel eller ml. + 0,15 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Dagtemperatur over C. Ariane FG S god kendt i alle frøgræsser udlagt i dæksæd. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Dagtemperatur over 2 C. Catch (Mindre anvendelse) eller 0,6 ltr. Catch har god bred virkning på småt ukrudt inkl. tidsler. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. I alm. rajgræs Bek. af alm. rapgræs, vindaks, blød hejre I rødsvingel, bakkesvingel og engrapgræs: - Enårig rapgræs, rajgræs, vindaks og tokimbladet ukrudt Alle frøgræsser: 1. høstår Tokimbladet ukrudt, inkl. tidsel og gråbynke 2. høstår Tokimbladet ukrudt I rødsvingel: Kvik og andre fremmede græsser, især rajgræs Blød- og gold hejre Starane XL 1,5-1,8 ltr. + DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr. (Mindre anvendelse) Monitor + Spredeklæbemiddel (Mindre anvendelse) Hussar OD + Renol (Mindre anvendelse) 5 g + 0,15 ltr ml + 0,5 ltr. Ariane FG S 2,5 ltr. + DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr. (Mindre anvendelse) Afgrødens st Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Sprøjtning forår, så snart væksten starter. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Ariane FG S 2,5-3,5 ltr. Dagtemperatur over C. Focus Ultra + Dash Agil + spredeklæbermiddel (mindre anvendelse) 1,0-1,5 ltr. + 0,5 ltr. 0,8 ltr. + 0,15 ltr. Focus Ultra anbefales i maj. Der bør være en afstand til vækstregulering på mindst 1 uge. Foretrækkes hvor der er problemer med blødog gold hejre. 21

22 Frøgræs forår (forts) Skadevolder Problem Vækstregulering Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Rajgræs Moddus M* 0,4-0,8 ltr. Fra st Evt. delt dosis med 0,4 ltr. st og resten ved begyndende skridning. Rødsvingel og strandsvingel Moddus M* 0,8 ltr. Bedst ved begyndende skridning - typisk medio maj. Engsvingel Moddus M* 0,4-0,8 ltr. Ved begyndende skridning - typisk medio maj. Hundegræs Moddus M* 0,8 ltr. Ved begyndende skridning - typisk primo maj. Medtag Bell mod bladpletsvampe. * Halm må opfodres, såfremt Moddus M er anvendt senest st. 33. Svampe Meldug, rust, bladpletsvampe Rajgræs Begyndende skridning Bell + Comet Pro 0,3-0,5 ltr. + 0,1 ltr. Halm må ikke opfodres. Begyndende blomstring Bell 0,7 ltr. Halm må ikke opfodres. Strandsvingel Bell 0,3 ltr. Halm må ikke opfodres. Hundegræs Bell 0,7 ltr. Halm må ikke opfodres. 22

23 Majs Ukrudtsbekæmpelse Bladsygdomme Vækststadier 01 Begyndende vandoptagelse 61 Hunblomst mærkbar 09 Kimblade bryder jordoverfladen 63 Støvfang synligt på hunblomster blad uden for skedebladet 65 Fuld blomstring blad udfoldet 69 Blomstring afsluttet sideskud synligt 71 Kernens indhold flydende sideskud synligt 73 Kernens indhold mælket knæ mærkbart 81 Kernen grynet knæ mærkbart 83 Kernen dejagtig 51 Hanblomsterstand mærkbar 89 Fuldmodenhed 53 Spids af hanblomst synlig 93 Begyndende bladfald. Kerner indeholder 85 % tørstof 59 Hanblomster (i toppen af planten) fuldt udfoldet 23

24 Majs Skadevolder Problem Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 1. Callisto / Meristo + Harmony SX + Spredeklæbemiddel 0,5-0,6 ltr. + 5,6 g + 0,15 ltr. 1. behandling på kimbladstadiet. VIGTIGT! Ved ærenpris øges doseringen af Callisto/Meristo til 0,75 ltr./ha. Spredeklæbemiddel tilsættes, når der blandes med Harmony SX. 2. MaisTer + MaisOil + Tomahawk g +0,67-1,0 ltr. +0,3 ltr. 2. behandling dage senere. Bemærk, temperaturen skal være over 12 C. Ved mange storke-/ hejrenæb tilsættes Fighter 480 pr. ha. Tomahawk ikke efter majsens 5-bladstadie. Ukrudt Tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs, storkenæb, pileurt Under meget gode vækstforhold kan sprøjtning 1+2 slås sammen og efterfølges af radrensning med såning af efterafgrøder. 1. Callisto / Meristo + MaisTer + MaisOil + Harmony SX 0,4-0,5 ltr. 1. behandling på ukrudtets kimbladstadie gram MaisTer bekæmper storkenæb på ægte kimblad+0,50-0,67 ltr. stadie. Græsset skal være fremspiret. + 5,6 g 2. Callisto / Meristo + MaisTer + MaisOil 0,4-0,5 ltr gram +0,67-1,0 ltr. 2. behandling dage senere. Mod hanespore og skærmaks ikke under 50 gram MaisTer ved første sprøjtning og ikke under 125 g total. Opera 0,75-1,5 ltr. Sprøjt ved de første tegn på sygdom st Forbedring af både udbytte, kvalitet og tørstofindhold ved høst. Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Når mangel konstateres eller sammen med 2. ukrudtssprøjtning. Bormangel Bor 150 MEA 2,0 ltr. Ved startgødning uden bor. Mikronæringsstoffer EPSO Microtop 15 kg S, Mg, Mn og B. Behandlingen kan evt. gentages efter behov. Stort ukrudtstryk med skærmaks, hanesporre, kvik Svampe Majsbladplet, øjeplet i majs Mikronæring Behandlet med Opera. Ubehandlet. 24

25 Græs og kløver til foder Skadevolder Problem Ukrudt Kløvergræsudlæg - uden dæksæd Alm. ukrudt Forår og efterår Græs med kløver Hyrdetaske, skræppe, vårbrandbæger Græs uden kløver Mælkebøtte, hyrdetaske, skræpper, vårbrandbæger, ranunkel Skadedyr Stankelbenslarver Middel Stomp CS + Fighter 480 (mindre anvendelse) Harmony SX + Spredeklæbemiddel Dosering pr. ha 1,0 ltr. + 1,0 ltr. 15 g + 0,15 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Anvend liter vand pr. ha. August på genvækst 2-3 uger efter slæt. Temperatur over 12 C. Højeste dosering mod skræpper. Kvæg holdes borte - og slæt undlades i 2 uger. Kløver kan blive svækket. Starane XL 1,8 ltr. Om foråret ved dagtemperatur over C. Avaunt (mindre anvendelse) 0,45 ltr. Bedst effekt medio oktober når nattemperaturen er over 5 C. Min ltr. vand/ha og langsom kørsel. Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs Skræppe bekæmpes kemisk, når nye skud er godt fremme (15-25 cm). Afhugning har ingen effekt, bortset fra at give mulighed for sprøjtning på friske skud og blade. Det kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rodukrudt (agertidsel, skræppe og nælde) to år i træk. Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem med 15 g Harmony SX + 0,15 l spredeklæbemiddel. Middel Dosering Afgrøde Tidspunkt Ukudt Harmony SX + spredeklæbemiddel 15-37,5 g + 0,15 ltr. Kløvergræs op til 15 g Rent græs op til 37,5 g Efterår (senest 31. august) Behandlingsfrist 14 dage 10 m Primus ml. Græs uden kløver Forår 7 dage 2 m Tomahawk 0,8-1,2 ltr. Græs uden kløver Forår (Temp. over 8 C) 14 dage 5 m Starane XL 1,5-1,8 ltr. Græs uden kløver Forår 14 dage 2 m Ariane FG S 2,5-3,5 ltr. Græs uden kløver Forår (Senest 1/8) 30 dage 2 m 25 Meter til vandmiljø

26 Ærter til modenhed Skadevolder Problem Ukrudt Fuglegræs, kamille, pileurter, hanekro, tvetand, hvidm. gåsefod, vejpileurt, gul okseøje, korsbl. ukrudt Enårig rapgræs + ovenstående Middel 1. Stomp CS + Basagran M Stomp CS + Basagran M Fighter Fenix Dosering pr. ha 0,5 ltr. + 0,75 ltr. 0,5 ltr. + 0,75 ltr. 0,4 ltr. + 0,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Behandlingen deles ad 2 gange: 1. behandling: Når ærterne er 1-2 cm. 2. behandling: Ved nyfremspiret ukrudt ca dage senere. Splitsprøjtning foretrækkes på let sandjord samt ved store forekomster af vejpileurt, rapgræs og snerlepileurt. Behandlingen deles ad 2 gange: 1. behandling: Når ærterne er 1-2 cm. Kvik Flyvehavre Spildkorn 2. Fighter Fenix 0,5 ltr. + 0,5 ltr. 2. behandling: Ved nyfremspiret ukrudt ca dage senere. Splitsprøjtning foretrækkes på let sandjord samt ved store forekomster af vejpileurt, rapgræs og snerlepileurt. Fenix må maksimalt anvendes med 1 liter/ha pr. år. Agil 0,75-1,5 ltr. Når kvikken har 3-5 blade. Højeste dosering mod kvik. Laveste dosering mod flyvehavre. Svampe Ærtesyge Gråskimmel, ærteskimmel Skadedyr Ærtebladlus Amistar Signum WG Pirimor G eller Mavrik 2F eller 0,5 ltr. 1,0 kg Signum WG er effektiv både mod ærtesyge og ærte skimmel. Bedst effekt opnås ved forebyggende sprøjtning. 0,15 kg 0,1-0,2 ltr. Mavrik 2F og Pirimor G kan anvendes over åben blomst. Maks. en behandling med Pirimor G pr. sæson. Ærteviklere Bekæmpelse i konsumog fremavlsærter Karate 2,5 WG Mavrik 2F eller Karate 2,5 WG 0,2 kg 0,2-0,225 ltr. Karate 2,5 WG kun udenfor biernes flyvetid (kl ) i blomstrende ærter. 0,2 kg Karate 2,5 WG kun udefor biernes flyvetid (kl ) i blomstrende ærter. 26

27 Hestebønner Skadevolder Problem Ukrudt Burresnerre, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske Agerkål, agersennep, forglemmigej, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, ærenpris, tvetand inkl. sort natskygge. Tokimbladet ukrudt: Agerkål, agersennep, forglemmigej, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille og bleg pileurt Spildkorn, kvik Svampe Hestebønnebladplet, chokoladeplet og Peronospora Hestebønnebladplet, rust og chokoladeplet. Middel Command CS (Mindre anvendelse) Fenix (Mindre anvendelse) Novitron DAM TEC Fighter 480 (Mindre anvendelse) Agil 100 EC (Mindre anvendelse) Amistar (Mindre anvendelse) Signum (Mindre anvendelse) Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 0,2-0,25 ltr. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Anvendes senest 3 dage efter såning. 1,0 ltr. 1,8-2,4 kg Før fremspiring. God jordfugtighed fremmer effekten. Maks. 1,0 ltr./ha. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Må ikke anvendes senere end før fremspiring. 1,0 ltr. Efter fremspiring af hestebønne på ukrudt på kimbladstadiet. Sprøjtning i forbindelse med varmt vejr fremmer effekten. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 0,5-1,5 ltr. Agil 100 EC udsprøjtes når spildkornet har 2-4 blade. Hvis der skal bekæmpes kvik, afventes til kvikken har 3-5 blade. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 1,0 ltr. Amistar udsprøjtes ved begyndende angreb i juni-juli. Moderat effekt mod nævnte sygdomme. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 1,0 kg Fra før blomstring til begyndende bælgsætning. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Skadedyr Kåltrips, bladrandbiller Karate 2,5 WG 0,2 kg Trips og bladrandbiller kan angribe hestebønner i fremspiringsfasen. Bedebladlus Karate 2,5 WG 0,3 kg Bedebladlus kan anrette ødelæggende angreb under tørre og varme forhold. Skadetærsklen er pct. planter med bladlus og begyndende kolonidannelse. Bedebladlus Pirimor G 0,25 kg Pirimor G må udsprøjtes over blomstrende afgrøde. Max. 1 sprøjtning pr. sæson. 27

28 Vinterraps Behandlingstidspunkter Vækststadier 00 Uspiret frø 10 Kimplantestadium løvblad udfoldet løvblad udfoldet 18 8 løvblade udfoldet internodie synligt 51 Blomsteranlæg synlige, men lukkede 55 Første enkeltblomster synlige 57 Enkeltblomster synlige 61 Begyndende blomstring (10 pct.) pct. af blomsterne udfoldet pct. af blomsterne udfoldet fuld blomstring 69 Blomstring afsluttet Næsten alle skulperne har fuld størrelse Begyndende modning. 10 pct. mørke og hårde frø 50 % mørke og hårde frø (Skårlægningstidspunkt) 59 Første gule kronblade synlige 28

29 Vinterraps Efterår Skadevolder Problem Ukrudt Hyrdetaske, burresnerre, tvetand, fuglegræs, ærenpris, enårig rapgræs Middel Command CS/ Kalif 360 CS Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 0,2-0,25 ltr. Maks. 0,25 l/ha. Udsprøjtes lige efter såning og senest inden fremspiring. På JB 1-2 maks. 0,2 l/ha. Højeste dosering mod enårig rapgræs og burresnerre. Valmue Stomp CS 0,44 ltr. Senest 3 dage efter såning. Spildkorn Agil + Spredeklæbemiddel eller 0,25-0,5 ltr. + 0,15 ltr. Under gode vækstforhold i september-oktober, når spildkornet har 2-3 blade. Laveste dosis mod vårbyg. Ved reduceret jordbehandling anbefales 2 sprøjtninger, for eksempel med Agil efterfulgt af Focus Ultra. Spildkorn, gold- og blød hejre samt spildfrø af rajgræs Focus Ultra + Dash 1,5-2,0 ltr. + 0,5 ltr. Løsningen med Focus Ultra anbefales især mod spildfrø af rajgræs. Svampe Rodhalsråd (Phoma) Folicur Xpert* eller 0,5 ltr. Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadie. Temp. over 15 C og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd. Prosaro 0,75 ltr. Vækstregulering Vækstregulering Caryx 0,5-0,7 ltr. Caryx stadie eller Juventus 90 0,5-1,0 ltr. Juventus stadie Den bedste effekt opnås ved tidlig anvendelse. Juventus doseres efter rapsens udvikling: 0,5 ltr. + 0,1 ltr. pr. løvblad. Skadedyr Rapsjordlopper Karate 2,5 WG 0,25 kg Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Agersnegle Sluxx HP 7 kg Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord. Forebyggende umiddelbart efter såning anvendes 5-7 kg/ha. Rapsjordloppens larve Karate 2,5 WG 0,25 kg Ved konstateret angreb efterår. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Udsprøjtes efter behov. Bormangel Bor 150 MEA 2,0-3,0 ltr. Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade. PHFIX anvendes til tankblandinger med bor. B, Mg, S, Mn EPSO Microtop 1-2 x 15 kg Maks. 5 kg/100 ltr. vand. 29

30 Vinterraps Forår Skadevolder Problem Ukrudt Kamille, burresnerre, kornblomst, agertidsel, agersvinemælk Kvik, flyvehavre samt spildkorn Middel Galera + PG 26 N Agil + Spredeklæbemiddel eller Focus Ultra + Dash Dosering pr. ha 0,3 ltr. + 0,3 ltr. 0,5-1,0 ltr. + 0,15 ltr. 1,0-2,0 ltr. + 0,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning St Tidlig behandling ved dagtemperatur fra 8-9 C. Anvend fuld dosering. Undgå behandling på stressede afgrøder. Ikke i sorten Mendel samt i raps til fremavl. Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor man ønsker en langsigtet kvikbekæmpelse. Kamille, kornblomst, agertidsel, agersvinemælk Matrigon 72 SG + Olie 0,11 kg + 0,5 ltr. Tilsætning af olie anbefales. Afgrødens st Temp. over 12 C. Bedst effekt når ukrudtet er i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset. Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme areal. Svampe Knoldbægersvamp gråskimmel, skulpesvamp Folicur Xpert* + Amistar eller 0,35 ltr. + 0,35 ltr. Folicur Xpert* og Amistar fra st. 65, når de første kronblade falder af. Vækstregulering Vækstregulering forår st Skadedyr Glimmerbøsser Skulpesnudebiller og skulpegalmyg Cantus + Roller 0,35 kg + 0,1 ltr. Cantus fra st. 59. Senest 60 dage før høst. Caryx 0,7 ltr. Caryx virker bedst tidligt (Ved begyndende strækningsvækst). Avaunt eller Mavrik 2F eller Biscaya 0,17 ltr. 0,2 ltr. 0,2-0,3 ltr. Avaunt må anvendes hele døgnet på st Maks. 1 beh. pr. sæson. Biscaya fra st. 51. Biscaya kun 1 gang pr. sæson. Det anbefales til alle midler at anvende min. 200 ltr. vand/ha. Biscaya har også langtidseffekt mod skulpe snudebiller. Mavrik maks. 2 gange pr. sæson og maks. 0,4 ltr. i alt. Karate 2,5 WG 0,3 kg Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Evt. randbehandling. KUN udenfor biernes flyvetid fra kl * Forventet godkendelse forår 2015 ved redaktionens slutning. 30

31 Vinterraps Forår (forts) Skadevolder Problem Mikronæring Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Bormangel Bor 150 MEA 2,0-3,0 ltr. Vinterraps bør som hovedregel tilføres bor, da afgrøden ofte er i underskud. Op til 3 ltr. kan tankblandes med Biscaya. Før høstbehandling Frøspild Pod-stik 1,0 ltr. Udsprøjtes ca. 3 uger før høst medens skulpen fortsat kan bøjes. Nedvisning Roundup Flex eller 2,25-2,5 ltr. 2-4 dage før normalt skårlægningstidspunkt. Anvend ltr. vand. Reglone + spredeklæbemiddel 2,5 ltr. + 0,15 ltr. Et par dage efter normalt skårlægningstidspunkt. Behandlingstidspunkt Tidspunkt for skårlægning Grønne skulper på planten. Hovedparten af frøene grønne, men faste og færdigudviklede. Brune skulper på planten. 80% af frøene rødlig/brune/sorte. 20 % sorte. Grå skulper på planten. Alle frøene rødlig/brune/sorte. 31

32 Vårraps Skadevolder Problem Ukrudt Enårig rapgræs, burresnerre og hyrdetaske Middel Command CS (Mindre anvendelse) Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 0,20-0,25 ltr. Senest 3 dage efter såning. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Burresnerre, hvidmelet gåsefod, lugtløs kamille, snerlepileurt, tidsler Kamille, snerlepileurt, tidsler, kornblomst. Kvik, flyvehavre samt spildkorn Svampe Knoldbægersvamp, gråskimmel, skulpesvamp Skadedyr Galera + PG 26 N Matrigon 72 SG + Olie Agil + Spredeklæbemiddel eller Focus Ultra + Dash Folicur Xpert* + Amistar/Aproach 0,3 ltr. + 0,3 ltr. 0,11 kg + 0,5 ltr. 0,5-1,0 ltr. + 0,15 ltr. 1,0-2,0 ltr. + 0,5 ltr. 0,35 ltr. + 0,35 ltr. Afgrødens st St Temperatur over 12 C. Tilsætning af olie anbefales. Bedst effekt når ukrudtet er i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset. Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme areal. Når kvikken har 3-5 blade. Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor man ønsker langsigtet kvikbekæmpelse. Folicur Xpert* og Amistar fra st. 65, når de første kronblade falder af. Rapsjordlopper, trips Karate 2,5 WG 0,2 kg Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Glimmerbøsser Avaunt 0,17 ltr. Avaunt på st Ikke over åben blomst. Maks. 1 beh. pr. sæson. eller Mavrik 2F 0,2 ltr. eller Skulpesnudebiller og skulpegalmyg Biscaya 0,2-0,3 ltr. Biscaya fra st. 51. Biscaya kun 1 gang pr. sæson. Det anbefales til alle midler at anvende min. 200 ltr. vand/ha. Biscaya har ligeledes langtidseffekt mod skulpesnudebiller. Karate 2,5 WG 0,3 kg Ved varsling. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl ). Bormangel Bor 150 MEA 2,0-3,0 ltr. Alle rapsmarker har behov for bor. Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade. 32

33 Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer Behandlingstidspunkter Ukrudtsbekæmpelse Trips Bedefluens larve Græsser Bladlus Tidsler Bederust/meldug/ Ramularia Vækststadier 00 Uspiret frø 05 Kimspiren brudt igennem frø 09 Kimskud gennembryder jordoverfladen 10 Kimbladstadiet. 1. løvblad på størrelse med knappenålshoved løvbladpar på størrelse med ært 12 2 blade udfoldet 15 5 blade udfoldet 31 Begyndende lukning af roerækken % af planterne har kontakt med naborække 49 Høst af rod 33

34 Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer (forts) Behandling Ukrudt Før fremspiring Strategi 1: Lille bestand af tokimbladet ukrudt Strategi 2: Stor bestand af tokimbladet ukrudt 0,1-0,2 ltr. Command CS. Udsprøjtes lige efter såning og inden fremspiring. God effekt på burresnerre, hundepersille. Hæmmer øvrige ukrudtsarter og øger den samlede effekt af ukrudtsprøjtningerne. På JB 1-2 anvendes 0,1 l/ha. Bruger skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 1. Det største ukrudt på kimbladstadiet dage senere dage senere 4. Evt. 4. behandling ved overlevende ukrudt eller sen nyfremspiring af ukrudt 1,5-2,0 ltr. Betanal* / 0,4-0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** +0,5-1,0 ltr. Goltix + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 1,0 ltr. Betanal* / 0,4 ltr. Betanal Power / Belvedere** + 1,0 ltr. Goltix + 0,07 ltr. Ethosan*** + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 2,0 ltr. Betanal* / 0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** + 1,0 ltr. Goltix***** + 10 g Safari + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 2,0 ltr. Betanal* / 0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** + 1,0 ltr. Goltix + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 1,0-2,0 ltr. Betanal* / 0,4-0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** +0,5-1,0 ltr. Goltix + 0,07 ltr. Ethosan*** +0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 2,0 ltr. Betanal* / 0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** + 0,5-1,0 ltr. Goltix + 0,07 ltr. Ethosan*** + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 4. behandling: 1-2 ltr. Betanal* + 0,5-1,0 ltr. Goltix g Safari**** + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max * 1 ltr. Betanal eller 0,5 ltr. Kontakt 320 SC ** Maks. 100 ltr. vand pr. ha ved 0,4 ltr. Betanal Power/Belvedere, maks. 125 ltr. vand pr. ha ved 0,5 ltr. Betanal Power/Belvedere og maks. 150 ltr. vand pr. ha ved 0,6 ltr. Betanal Power/Belvedere. *** Ethosan SC må kun anvendes hvert 3. år med en maksimal dosering på i alt 0,14 ltr./ha (=71 g/ha ethofumesat). **** Safari + olie kan med fordel udsprøjtes én-to dage før de øvrige midler for at få den bedste virkning. ***** Goltix medtages i 3. beh. ved stor bestand af hvidmelet gåsefod og bemærk, at effekten af Safari kan nedsættes ved blanding med Goltix. Maksimalt 3 ltr. Goltix SC 700 pr. år. Til jernholdigt og kalkholdigt vand anbefales tilsætning af PHFIX5 til tankblandinger med Betanal og Betanal Power / Belvedere. 34

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer.

DuPont Agro. Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider og dværghybrider fra Pioneer. DuPont Agro information om planteavl og plantebeskyttelse 2014 Få det bedste udbytte af din rapsmark Fokus på raps - side 8-13 Avaunt og Aproach kan forbedre dit udbytte i rapsen. Såsæd: Højtydende hybrider

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online - opdateringer i de seneste 5 år Dato Emne Beskrivelse af ændringer 18 feb 2014 Funktionalitet Brugers blanding og Effektprofil Automatisk skift mellem

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT

EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT PESTICIDRESISTENS ACCELERERER Jens Erik Jensen & Ghita Cordsen Nielsen Foto: Poul Henning Petersen EN AF MANGE DEFINITIONER PÅ UKRUDT Planter som overlever de selvsamme foranstaltninger, som var tiltænkt

Læs mere

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online

Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Dokumentation for ukrudtsmodulet i Planteværn Online Af Ole Qvist Bøjer og Per Rydahl Aarhus Universitet Science and Technology Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg Hoved index Indhold, kronologisk 1.

Læs mere

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler.

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps,. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 Ukrudt i planteskolerne nye arter, nye midler og status på afprøvninger de seneste år Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs...

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs... Svampebekæmpelse i hvede... 6 Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9 Klokkeklare resultater i majs... 13 Flere foderenheder i majs... 14-15 Indhold Heldigvis er priserne på vej op 2 Beskyt kornet

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen.

DuPont Agro. Globalisering påvirker os alle. Acanto Prima. Biobrændstof. Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007. Lederen. DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2007 Globalisering påvirker os alle Lederen. Acanto Prima Designet til bekæmpelse af svampe i vinter- og vårbyg. Beskytter planten, mens byggen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008

ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008 1 ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 2007/2008 2 ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG INDHOLD VÆKSTBETINGELSER 2007 3 ETABLERING AF FRØ I KORN SÅET PÅ DOBBELT RÆKKEAFSTAND 5 KVÆLSTOF OG VÆKSTREGULERING I ALM.

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover

EU513 Leaflet Label Front page cover Front page cover PAGE 1 45mm ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Farlig ved indtagelse (R). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I BEDEROER, RØDBEDER, CIKORIE OG JULESALAT. Varemærke registreret af DuPont. 120 g

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I BEDEROER, RØDBEDER, CIKORIE OG JULESALAT. Varemærke registreret af DuPont. 120 g SAFARI DK 120G BKL K-39127.qxp 27/08/15 16:30 Page1 K-39127/31504 - DENMARK - (COVER) PAGE 1 Ê OPEN HERE FARE Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens

Resistens. Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Resistens Resistens Revideret 2. udgave marts 2013 Herbicidresistens Fungicidresistens Insekticidresistens Dansk Planteværn Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Telefon: 33 24 42 66 www.plantevaern.dk Resistens

Læs mere

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd...

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... Den afsluttende svampesprøjtning i hvede... 6 Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8 Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... 16-17 Signum mod alternaria i kartofler... 20 Indhold Stigende

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år. Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIGTIG Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label. midler

Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label. midler Aktuelle bekæmpelsesmidler status, opdatering, nye midler og eventuelle nye off-label midler Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Københavns Universitet Dagens emner Værktøjskassen Nye bekæmpelsesmidler

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Mangantest & Bladgødskning

Mangantest & Bladgødskning Avlerforeningen af danske spiseløg Årsmøde den 28.-29. januar 2014 Mangantest & Bladgødskning Jørn Nygaard Sørensen AU-Årslev Bladgødskning i 2013 Formål at sikre en sund plantetop og derigennem sygdomsfrie

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund

Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Noter fra IP-møde den 19. maj 2005 hos Torben Lund Tilrettet dagsorden: 1. Nyt om ERFA-gruppen ved Bent K. Christensen a. Organisering af gruppen b. Forventninger til arbejdet c. Er IP også afsætning?

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

Fri mig for skadevoldere i korn!

Fri mig for skadevoldere i korn! Fri mig for skadevoldere i korn! Michael Rose, Technical Marketing Manager, Cheminova Nordic/Baltic, Teglgårdsparken 26, kontor 315 5500 Middelfart (0045)96 90 94 92 (0045)41 64 05 95 DLG Vækstforum Tirsdag

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET Nyt fra projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg Rent for 100 kr. pr. hektar?. Rent for 100 kr. pr. hektar? er et PAF finansieret

Læs mere

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT:

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT: MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere