planteværn Vejledning i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "planteværn Vejledning i"

Transkript

1 Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN

2 PENDIMETHALIN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr , 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr , 10 l, Inter-Trade A/S Stomp CS, reg.nr , 10 l, BASF A/S Stomp, reg.nr , 10 l, BASF A/S Stomp Pentagon, reg.nr , 10 l, BASF A/S Activus 40 WG Aktivstof g/kg-l Pendimethalin Virkningsklasse HRAC K 1 Fareklasse Xi Lokalirriterende N Miljøfarlig 400 g/kg Bimærke Intet Risikosætninger Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Godkendt til samt behandlingsfrist Må kun anvendes til sbekæmpelse i vintersæd, vårsæd, vårsæd med udlæg af græs og kløvergræs, ærter og kartofler. Må i vårsæd ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i tørrede ærter (bælgfrugt) ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i kartofler ikke anvendes senere end 13 uger før høst. Off-label godkendelse / Mindre anvendelse Se brugsanvisning. Forbehold Må i vinter- og vårsæd og kartofler ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i ærter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Virkemåde Pendimethalin optages både via bladene og gennem rødderne. Udsprøjtet efter ets fremspiring er jordeffekten vigtigere end bladeffekten over for græs, mens det modsatte er tilfældet over for tokimbladet. Pendimethalin blokerer celledelingen i vækstpunkterne hos følsomme planter. Selektiviteten i korn skyldes såvel at kornplantens rødder ikke kommer i kontakt med midlet som at der sker en inaktivering. Optimale virkningsforhold Minimum Optimum Maksimum Temperatur 0 C 5-15 C 25 C Luftfugtighed 50 % %. Jordfugtighed God Timer tørvejr Activus 40 WG Afgrøde Skadegører Dosis kg/ha Tidspunkt og bemærkninger Triticale, vinterbyg, vinterhvede og vinterrug Vårbyg og vårhvede Fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, tvetand og ærenpris Vårbyg med udlæg af græs, vårbyg med udlæg af kløvergræs, vårhvede med udlæg af græs og vårhvede med udlæg af kløvergræs 0,5-1,25 Efterår fra umiddelbart efter såning (vækststadie 00) til afgrødens vækststadie 13. I vintersæd før fremspiring anvendes Activus fra 0-5 dage efter såning, på fugtig jord evt. efter tromling. Efter fremspiring anvendes Activus bedst, når kornet har 1-2 blade og et står på kimbladstadiet. 1,0 Afgrødens vækststadie I vårsæd anvendes Activus 40 WG efter fremspiring, når det tokimbladede har udviklet 2 løvblade. Normalt anvendes Activus 40 WG i tankblanding med f.eks Briotil 400 EC eller Express ST. 1,0 Afgrødens vækststadie I vårsæd med udlæg af græs eller kløvergræs anvendes en kombination af Activus 40 WG + Basagran M75 eller Fighter 480. Behandling-en udføres på med max 2 løvblade. Kløveren skal på behandlingstidspunktet have udviklet spadeblad. Sådybden skal sikre at der ikke opstår direkte kontakt mellem frøene og sprøjtevæsken. 342 Godkendte midler

3 (fortsat) Activus 40 WG Afgrøde Skadegører Dosis kg/ha Tidspunkt og bemærkninger Markærter 0,5-1,875 Efter såning men før fremspiring Markærter 1,5 Én behandling, når ærterne er 3-5 cm høje Markærter 0,75 0,75 1. sprøjtning. 2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold er spiret frem. Kartofler Vinterraps Humlesneglebælg til frøavl Alm. rajgræs, italiensk rajgræs samt hybridrajgræs til frøavl udlagt i august Skorzonerrod til frøavl Pil Activus 40 WG i tankblanding med Fighter 480 eller Basagran M75 i en delt behandling. Første behandling udføres på 2-3 cm høje ærter. Anden behandling udføres, når ærterne er 4-6 cm høje. Doseringen af Activus 40 WG er i begge behandlinger 0,75 kg/ha + 0,4-0,5 l/ha Fighter 480 eller 0,75 l/ha Basagran M75. 0,5-1,25 Efter såning men før fremspiring Behandlingen udføres, når kartoflerne er færdighyppede og kammene har sat sig. Kammen bør af hensyn til effekten være fugtig på behandlingstidspunktet for at sikre den bedste virkning. Hermed sikres en god effekt på enårige græsser samt en lang række tokimbladet. For at sikre effekten mod f.eks. kamille, hvidmelet gåsefod og pileurter kan det anbefales at tankblande med Fenix. Kornvalmue m.fl 0,5 Efter såning Etableret frøgræs efter høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker Udlæg af lucerne 1,2 Når humlesneglebælg har udviklet et trekoblet blad. 1,2 Fra efter såning til afgrødens 2 bladstadie 1,2 Efterår efter høst eller tidligt forår før fremspiring af 1,2 Ukrudt i fremspiringsfasen 1,2 Ukrudt i fremspiringsfasen Frø 1,2 Efter såning, inden fremspiring Sprøjtefrist 10 uger. Udlæg af græs og kløver Frø 1,0-1,2 Når kløverplanterne har udviklet 1. blad (spadebladet). Sprøjtefrist 8 uger. Poppel og el til energiproduktion, tokimbladet 1,2 Forår før knopbrydning Hestebønne, tokimbladet 1,2 + 1,0 Fighter 480 Hestebønner på 3-5 cm højde Midler Godkendte midler 343

4 Stomp CS Aktivstof g/kg-l Pendimethalin Virkningsklasse K1 Fareklasse N Miljøfarlig 455 g/l Bimærke Intet Risikosætninger Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Godkendt til samt behandlingsfrist Må kun anvendes til sbekæmpelse i vintersæd, vinterraps, kløvergræs, vårsæd med udlæg af kløver/ lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, kartofler, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer. Må i vårsæd med foderafgrøder som udlæg, i kløvergræs, i byg/ærte mix til helsædsensilage, i friske ærter med eller uden bælg og i ærter ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i sukker- og fodermajs med eller Stomp CS uden udlæg af rajgræs, samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes senere end 8 uger før høst. Må i dild ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i kartofler ikke anvendes senere end 45 dage før høst. Forbehold Må i korn, vinterraps, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i gulerødder, kartofler, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Max. 1 behandling pr. sæson, dog 2 i ærter. Virkemåde Aktivstoffet pendimethalin optages primært via rødderne og virker ved at blokere celledelingen hvorved strækningsvæksten og rodudviklingen standser. Følsomme planter vil ofte få et mørkegrønt kompakt udseende kort tid efter behandling, inden de senere dør og forsvinder. Optimale virkningsforhold Minimum Optimum Maksimum Temperatur 0 C 5-15 C 25 C Luftfugtighed 50 % %. Jordfugtighed God Timer tørvejr Vinterraps Kornvalmue 0,44 l Efterår umiddelbart efter såning og senest 3 dage efter såning. Max. 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist bestemt af anvendelsestidspunkt. For at opnå bredest mulig seffekt anvendes Stomp CS i vinterraps normalt i blanding med Command CS. 1 l Efterår på afgrødens stadium Max. 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist bestemt af anvendelsestidspunkt. Stomp CS anvendes om efteråret i kornets vækststadium (så snart sprøjtespor kan ses). Fugtig jord fremmer virkningen, men Stomp CS bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Stomp CS nedbrydes ikke af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode. Pga. At Stomp CS for en stor dels vedkommende optages via rødderne kan produktet udbringes under fugtige forhold, men da Stomp CS ofte udbringes i tankblandinger er det vigtigt at kontrollere blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtnjng. Virkningen på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstoffet bindes til det organiske materiale. Store mængder af planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning. 344 Godkendte midler

5 Stomp CS Vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver, vårbyg med udlæg af kløvergræs, vårbyg med udlæg af lucerne, vårhvede 1 l Afgrødens stadium Max. 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 6 uger. Byg/ært helsæd 1 l Afgrødens stadium Max. 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 6 uger. Udlæg af kløvergræs Grønne ærter, ærter Grønne ærter, ærter Majs, majs med udlæg af rajgræs 1 l Afgrødens stadium Max. 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 6 uger. 1 l Én behandling, når ærterne er 2-3 cm høje. Sprøjtefrist 6 uger. En eventuel tromling af ærterne bør foretages inden behandling med Stomp CS. 0,5 l 0,5 l Første behandling, når ærterne er 2-3 cm høje Anden behandling, når ærterne er 4-6 cm høje Sprøjtefrist 6 uger. En eventuel tromling af ærterne bør foretages inden behandling med Stomp CS. 1 l Forår fra umiddelbart efter såning (stadium 00) til afgrødens stadium 13. Max. 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 3 mdr. Én behandling med Stomp CS i majs vil normalt ikke give en tilstrækkelig kontrol af, hvorfor anvendelse af Stomp CS i majs vil være i kombination med andre midler. Kartofler 1 l Før afgrødens fremspiring. Max. 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 45 dage. Én behandling med Stomp CS i kartofler vil normalt ikke give en tilstrækkelig kontrol af, hvorfor anvendelse af Stomp CS i kartofler vil være i kombination med andre midler. Gulerødder 1,6 l Før afgrødens fremspiring. Max. 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 3 mdr. Løg, porrer, purløg 1,6 l Se bemærkninger. NB! Såede kulturer. Der behandles, før fremspiring eller når afgrøden er 6-8 cm. Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 8 uger. Såløg 1,6 l Afgrødens stadium NB! Der behandles på 1-bladstadiet. Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 8 uger. Løg, Porrer 1,6 l Se bemærkninger. NB! Plantede kulturer. Der behandles, når planterne er 8-15 cm høje. Maksimalt 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 8 uger. Dild 1,6 l Før afgrødens fremspiring. Max. 1 behandling pr sæson. Sprøjtefrist 7 uger. Blomsterløg 1,6 l Efter plantning. Max. 1 behandling pr sæson. Planteskolekulturer 1,6 l Se bemærkninger. NB! Der behandles om vinteren, før et spirer frem. Max. 1 behandling pr sæson. Midler Diverse afgrøder til En- og tokimbladet frø, foder og energiproduktion. Se hvilke specifikke afgrøder under Stomp. Stomp CS har alm. godkendelse til vinterraps. Godkendte midler 345

6 Stomp Aktivstof g/kg-l Pendimethalin Virkningsklasse HRAC K 1 Fareklasse Xi Lokalirriterende Stomp enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske og 1,2 Efterår på afgrødens vækststadie Agerrævehale, agerstedmoder, 1,2 + 0,4 Efterår på afgrødens vækststadie alm. rapgræs, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske og Primera Super + 0,15 Spredeklæbemiddel Vårsæd 346 Godkendte midler N Miljøfarlig 400 g/l Agerrævehale, agerstedmoder, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, og vindaks Bimærke Intet Risikosætninger Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Godkendt til samt behandlingsfrist Må kun anvendes til sbekæmpelse i vintersæd, kløvergræs, vårsæd, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg af rajgræs, gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer. Må i vårsæd og foderafgrøder som udlæg, samt kløvergræs ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i friske ærter med eller uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i ærter, sukker- og fodermajs med eller uden udlæg af rajgræs, samt gulerødder ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i løg, porrer og purløg ikke anvendes senere end 8 uger før høst. Må i dild ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i byg/ærte mix til helsædsensilage ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Off-label godkendelse / Mindre anvendelse Se brugsanvisning. Efterfølgende afgrøde Ved evt. omsåning om foråret kan der dyrkes vårbyg, vårhvede, ærter eller kartofler efter harvning. Det frarådes at så vårraps, bederoer eller græsudlæg. Forbehold Må i korn, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet. Må i gulerødder, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet. Virkemåde Pendimethalin optages både via bladene og gennem rødderne. Udsprøjtet efter ets fremspiring er jordeffekten vigtigere end bladeffekten over for græs, mens det modsatte er tilfældet over for tokimbladet. Pendimethalin blokerer celledelingen i vækstpunkterne hos følsomme planter. Selektiviteten i korn skyldes såvel at kornplantens rødder ikke kommer i kontakt med midlet som at der sker en inaktivering. Optimale virkningsforhold Minimum Optimum Maksimum Temperatur 0 C 5-15 C 25 C Luftfugtighed 50 % %. Jordfugtighed God Timer tørvejr , g Efterår på afgrødens vækststadie Lexus 50 WG + 0,15 Spredeklæbemiddel enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, og vindaks 1,2 + 1,0 Boxer Efterår på afgrødens vækststadie hvidmelet 1,2 Afgrødens vækststadie gåsefod, tvetand og ærenpris

7 (fortsat) Stomp Vårsæd Vårsæd Byg/ært helsæd, udlæg af kløvergræs uden dæksæd, vårsæd med udlæg af kløver, vårsæd med udlæg af kløvergræs, vårsæd med udlæg af lucerne Byg/ært helsæd, udlæg af kløvergræs uden dæksæd, vårsæd med kamille, tvetand udlæg af kløver, vårsæd med udlæg af klø- og ærenpris vergræs, vårsæd med udlæg af lucerne Grønne ærter 1), ærter Grønne ærter 1), ærter Grønne ærter 1), ærter kamille, korsblomstret, 1,2 + 0,2 Oxitril CM 1,2 + 1 tab. Express ST + 0,15 Spredeklæbemiddel Afgrødens vækststadie Tilsætning af Oxitril CM sikrer bredere effekt mod tokimbladet. Afgrødens vækststadie Tilsætning af Express ST sikrer bredere effekt mod tokimbladet inkl. kamille. 1,2 l Afgrødens vækststadie NB! Der behandles på vårsæd i vækststadie og/eller kløver med 1 blad. 1,2 + 1,0 Fighter ,5 Olie 0,6 0,6 1,2 + 1,0 Fighter ,5 l Olie 1,2 + 1,0 Fighter 480 1,2 + 1,5 Basagran M75 0,6 + 0,4 Fighter 480 Afgrødens vækststadie NB! Der behandles på vårsæd i vækststadie og/eller kløver med 1 blad. Tilsætning af Fighter 480 sikrer bredere effekt på tokimbladet inkl. kamille. 1. sprøjtning udføres på 2-3 cm høje ærter. 2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold er spiret frem Anden behandling udføres, når ærterne er 4-6 cm høje. Én behandling, når ærterne er 3-5 cm høje Tilsætning af blandingspartner sikrer bredere effekt på tokimbladet inkl. kamille og korsblomstret. Én behandling, når ærterne er 3-5 cm høje Tilsætning af blandingspartner sikrer bredere effekt på tokimbladet inkl. kamille og korsblomstret. Én behandling, når ærterne er 3-5 cm høje Tilsætning af blandingspartner sikrer bredere effekt på tokimbladet inkl. kamille og korsblomstret. 1. sprøjtning udføres på 2-3 cm høje ærter. Anden behandling udføres, når ærterne er 4-6 cm høje. Tilsætning af blandingspartner sikrer bredere effekt på tokimbladet inkl. kamille og korsblomstret. Grønne ærter 1), ærter Majs Løg, porrer, purløg 1) Grønne ærter: Sprøjtefrist 10 uger 0,6 l + 0,5 l 2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold er spiret frem Fighter 480 0,6 + 0,75 1. sprøjtning udføres på 2-3 cm høje ærter. Basagran M75 2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold er spiret frem. 0,6 + 0,75 Anden behandling udføres, når ærterne er 4-6 cm høje. Basagran M75 Tilsætning af blandingspartner sikrer bredere effekt på tokimbladet inkl. kamille og korsblomstret. 1,2 Ukrudt 0-3 løvblade Én behandling med Stomp i majs vil normalt ikke give en tilstrækkelig kontrol af, hvorfor anvendelse af Stomp i majs vil være i kombination med andre midler såsom, Fighter 480, Callisto, Maister m.fl. Følg derfor aktuelle vejledninger fra konsulenttjenesten. 1,8 Såede kulturer kan behandles før fremspiring, når løg har 1 blad, eller når løgkulturen er 6-8 cm høj. Udplantede kulturer behandles når løg og porrer er 8-15 cm høje. I løg, porrer og purløg vil én behandling med Stomp normalt ikke give tilstrækkelig kontrol af et. Det vil derfor være nødvendigt at anvende Stomp i kombination med andre midler for at tilstrækkelig effekt kan opnås. Følg aktuel vejledning for de enkelte kulturer fra konsulenttjenesten. Midler Godkendte midler 347

8 (fortsat) Stomp Dild, gulerødder Blomsterløg Planteskolekulturer Vinterraps Kornvalmue m.fl 0,5 Efter såning Kål til frøavl 0,5 + 0,15 Lige efter såning Command CS Humlesneglebælg til frøavl Alm. rajgræs, italiensk rajgræs samt hybridrajgræs til frøavl udlagt i august Skorzonerrod til frøavl Pil 1,8 Efter såning men før fremspiring. I gulerødder og dild vil én behandling med Stomp normalt ikke give tilstrækkelig kontrol af et. Det vil derfor være nødvendigt at anvende Stomp i kombination med andre midler for at tilstrækkelig effekt kan opnås. Følg aktuel vejledning for de enkelte kulturer fra konsulenttjenesten. 1,8 Efter plantning. I blomsterløg vil én behandling med Stomp normalt ikke give tilstrækkelig kontrol af et. Det vil derfor være nødvendigt at anvende Stomp i kombination med andre midler for at tilstrækkelig effekt kan opnås. Følg aktuel vejledning for de enkelte kulturer fra konsulenttjenesten. 1,8 Før ets fremspiring. I planteskolekulturer vil én behandling med Stomp normalt ikke give tilstrækkelig kontrol af et. Det vil derfor være nødvendigt at anvende Stomp i kombination med andre midler for at tilstrækkelig effekt kan opnås. Følg aktuel vejledning for de enkelte kulturer fra konsulenttjenesten. 1,2 Når humlesneglebælg har udviklet et trekoblet blad 1,2 Fra efter såning til afgrødens 2 bladstadie 1,2 Efterår efter høst, eller tidligt forår før fremspiring af 1,2 Ukrudt i fremspiringsfasen Etableret frøgræs efter 1,2 Ukrudt i fremspiringsfasen høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker Udlæg af lucerne uden Frø 1,2 Efter såning, inden fremspiring dæksæd Udlæg af græs og kløvergræs Frø 1,0-1,2 Når kløverplanterne har udviklet 1. blad. (spadebladet) Jordbær Persille Pastinak og persillerod En- og tokimbladet En- og tokimbladet En- og tokimbladet Poppel og el til energiproduktiobladet, tokim- Hestebønne, tokimbladet 1,8 Max 1,8 l pr. ha som bredsprøjtning eller afskærmet sprøjtning (40-60 cm) i rækkerne. Ukrudt må max have 3-4 løvblade. Max én gang pr. sæson. Skal indgå i dsstrategi med andre midler eller metoder. Behandlingsfrist 10 uger. 1,8 Der anvendes max 1,8 l Stomp pr. ha som bredsprøjtning før fremspiring af persille. 1,8 Der anvendes max 1,8 l Stomp pr. ha som bredsprøjtning efter såning. 1,2 Forår før knopbrydning 1,2 + 1,0 Fighter 480 Hestebønner på 3-5 cm højde 348 Godkendte midler

9 Stomp Pentagon Aktivstof g/kg-l Pendimethalin Virkningsklasse HRAC K 1 Fareklasse Xn Sundhedsskadelig N Miljøfarlig 330 g/l Bimærke Intet Forbehold Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet. Virkemåde Pendimethalin optages både via bladene og gennem rødderne. Udsprøjtet efter ets fremspiring er jordeffekten vigtigere end bladeffekten over for græs, mens det modsatte er tilfældet over for tokimbladet. Pendimethalin blokerer celledelingen i vækstpunkterne hos følsomme planter. Selektiviteten i korn skyldes såvel at kornplantens rødder ikke kommer i kontakt med midlet som at der sker en inaktivering. Risikosætninger Brandfarlig. Farlig ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Godkendt til samt behandlingsfrist Må kun anvendes til sbekæmpelse i vintersæd. må ikke behandles senere end på kornets 2-3 bladstadie. Optimale virkningsforhold Minimum Optimum Maksimum Temperatur 5 C 5-15 C 25 C Luftfugtighed 50 % %. Jordfugtighed God Timer tørvejr Stomp Pentagon enårig 1,45 Efterår på afgrødens vækststadie rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske og Agerrævehale, agerstedmoder, alm. rapgræs, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske og 1,45 + 0,4 Primera Super + 0,15 Spredeklæbemiddel Efterår på afgrødens vækststadie Agerrævehale, agerstedmoder, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, og vindaks enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, og vindaks 1, g Lexus 50 WG + 0,15 Spredeklæbemiddel Efterår på afgrødens vækststadie ,45 + 1,0 Boxer Efterår på afgrødens vækststadie Midler Godkendte midler 349

10 Inter-Pendimethalin 330 Aktivstof g/kg-l Pendimethalin 330 g/l Virkningsklasse HRAC K 1 Fareklasse Xn Sundhedsskadelig N Miljøfarlig Bimærke Intet Risikosætninger Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Godkendt til samt behandlingsfrist Må kun anvendes til sbekæmpelse i korn og ærter. Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i tørrede ærter ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i vårsæd, i byg/ærter til ensilage med og uden udlæg af kløvergræs og i byg med udlæg af kløvergræs til ensilage ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Off-label godkendelse / Mindre anvendelse Se brugsanvisning. Efterfølgende afgrøde Efter udvintret vintersæd, der om efteråret er behandlet med Inter-pendimethalin 330, kan der efter harvning i min 15 cm dybde sås vårhvede og vårbyg. Efter pløjning til normal dybde om foråret kan der sås: majs, ærter, kløver, hestebønner, kartofler. Forbehold Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet. Virkemåde Pendimethalin optages både via bladene og gennem rødderne. Udsprøjtet efter ets fremspiring er jordeffekten vigtigere end bladeffekten over for græs, mens det modsatte er tilfældet over for tokimbladet. Pendimethalin blokerer celledelingen i vækstpunkterne hos følsomme planter. Selektiviteten i korn skyldes såvel at kornplantens rødder ikke kommer i kontakt med midlet som at der sker en inaktivering. Optimale virkningsforhold Minimum Optimum Maksimum Temperatur 0 C 5-15 C 25 C Luftfugtighed 50 % % Jordfugtighed God Timer tørvejr Inter-Pendimethalin 330 Vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale Hyrdetaske, tvetand, kornvalmue, fuglegræs og ærenpris 1,45 Afgrøde vækststadie Helsæd af byg/ært, byg/kløvergræs eller byg/ært/kløvergræs Ært 0,7 + 0,4 bentazon og grønne ærter 1) 1,0 + 1,0 bentazon Ukrudt med kimblade dog i kløverudlæg når kløver har udviklet spadebladet 0,75 + 0,4 bentazon Ært 1,45 + 1,0 bentazon og grønne ærter 1) 1. sprøjtning på ets kimbladstadie 2. sprøjtning 7-10 dage senere på nyfremspiret Sprøjtning på med max 2 løvblade 1) Grønne ærter: Sprøjtefrist 10 uger 350 Godkendte midler

11 Inter-Pendimethalin 330 Pil Frø 1,4 Ukrudt i fremspiringsfasen Humlesneglebælg Frø 1,4 Når humlesneglebælg har udviklet et trekoblet blad til frø Kål til frøavl Frø 0,6 + 0,15 l Command CS Straks efter såning Skorzonerrod til frøavl Frø 1,4 Efterår efter høst på fugtig jord, eller tidligt forår inden spiring af Alm.-, ital.- og hybridrajgræs Frø 1,4 Straks efter såning og til stadie 12 til frøavl udlagt i efteråret Frøgræs efter høst af Frø 1,4 Ukrudt i fremspiringsfasen dæksæd eller flere års frøgræsmarker Vinterraps Kornvalmue m. fl 0,6 Straks efter såning inden rapsens fremspiring. Evt i blanding med Command CS Udlæg af græs og kløvergræs efterår/forår Frø 1,2 1,4 Behandling bør afvente udvikling af 1. løvblad (spadebleadet) på kløver. Ikke senere end 8 uger før indhentning/afgræsning Udlæg af lucerne efterår/forår Frø 1,4 Efter såning inden fremspiring af lucerne. Ikke senere end 10 uger før høst. Midler Godkendte midler 351

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget CLOMAZON Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Command CS, reg.nr. 19-109, 1 l, BASF Kalif 360 CS, reg.nr. 396-57, 1 l, Adama Reactor 360 CS, reg.nr. 11-36, 5 l, Cheminova Nordic/Baltic

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN LAMBDA-CYHALOTHRIN Middelnavn,

Læs mere

10 L. Ny formulering med mange fordele

10 L. Ny formulering med mange fordele Stomp CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til sbekæmpelse i vintersæd, vinterraps, kløvergræs, vårsæd med udlæg af kløver, lucerne eller kløvergræs, vårbyg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale Front Page 1 liter Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale ADVARSEL en skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget. Dithane NT

Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget. Dithane NT MACOZEB Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Dithane T, reg.nr. 687-4, 10 kg, Indofil Industries Limited Tridex DG, reg.nr. 291-7, 25 kg, United Phosphorus Manfil 75 WG, reg.nr. 687-2,

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Advarsel og førstehjælp

Advarsel og førstehjælp Legacy 500 SC Legacy 500 SC Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. L125148 DENM/9J Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. 5 L Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. ADVARSEL

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

LEGACY 500 SC LEGACY 500 SC

LEGACY 500 SC LEGACY 500 SC LEGACY 500 SC Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN CYCLOXYDIM (fortsat) Afgrøde

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

Tiltag til forebyggelse af afdrift af prosulfocarb

Tiltag til forebyggelse af afdrift af prosulfocarb Tiltag til forebyggelse af afdrift af prosulfocarb (aktivstoffet i Boxer/ Fidox EC / Roxy EC) Handlingsplan af 3. marts 2014 udarbejdet af Syngenta Crop Protection og Videncentret for Landbrug Prosulfocarb

Læs mere

Lokalirriterende. Miljøfarlig. = Registreret varemærke for BASF DK 1111-Denmark

Lokalirriterende. Miljøfarlig. = Registreret varemærke for BASF DK 1111-Denmark Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kløvergræs, vårsæd, vårsæd med udlæg af kløver/lucerne eller kløvergræs, byg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller uden udlæg

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Kalif 360 CS 3 L. Scan for brug. ADAMA Registrations B.V. ANEKALDK3LT/01/A

Kalif 360 CS 3 L. Scan for brug. ADAMA Registrations B.V. ANEKALDK3LT/01/A Kalif 360 CS Ukrudtsmiddel Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Clomazon 360

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Dunken bør omrystes grundigt inden brug.

Dunken bør omrystes grundigt inden brug. Dunken bør omrystes grundigt inden brug. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til sbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

Læs mere

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label Front label DK84084328A 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver, rødsvingel og engsvingel

Læs mere

Dunken bør omrystes grundigt inden brug. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder.

Dunken bør omrystes grundigt inden brug. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder. Dunken bør omrystes grundigt inden brug. 10059801-40050872 UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til sbekæmpelse i vinterraps, kartofler, ærter og gulerødder. Ukrudtsmiddel nr. 421-2 Omfattet af Miljøministeriets

Læs mere

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. LXXXXXXX DENM/05T PPE XXXXXXX Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Batchnr.: Se emballagen Produktionsdato: Se emballagen. Lagringstid: Mindst 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr.: Se emballagen Produktionsdato: Se emballagen. Lagringstid: Mindst 24 mdr. fra produktionsdatoen. Basagran M 75 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd med udlæg af græs/kløvergræs, i frøgræs/græs og ærter. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler.

Agil 100 EC 5 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter og kartofler. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps,. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget GLYPHOSAT Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Barclay Gallup Super 360, reg.nr. 357-4, 1, 5, 10 og 20 l, LFS Kemi Clinic 360 SL, reg.nr. 347-15, 10 og 20 l, Nufarm Norden Dan-Kvik

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Base page PMR: DK F. Bayer CropScience DK DK F. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server /1966

Base page PMR: DK F. Bayer CropScience DK DK F. Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server /1966 Base page ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Irriterer øjnene og huden. (R36/R38) Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover

EU513 Leaflet Label Front page cover Front page cover PAGE 1 45mm ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Farlig ved indtagelse (R). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget

Læs mere

Primus. EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. Nettoindhold: 0.5 liter UKRUDTSMIDDEL. 394302A04/267447 Date: 18-NOV-13. 202mm. 98mm.

Primus. EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. Nettoindhold: 0.5 liter UKRUDTSMIDDEL. 394302A04/267447 Date: 18-NOV-13. 202mm. 98mm. Leaflet label - Front Page Cover Page 1 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

Læs mere

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience.

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience. Foråret 2012 Kartoffeldyrkning Bejdsning den bedste forsikring Succes med lægge- og spirekartofler Nytænkning er nødvendig bayercropscience.dk Forsøg viser, at manglende bejdsning i værste fald kan betyde

Læs mere

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013 Sædskiftet i centrum Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen IPM-kursus 2013 Indhold Sædskifte nødvendig del af løsning på problem med færre pesticider Sædskifte et vigtigt element i risikostyring Særlige

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Markbrug nr. 246 Januar 2002 Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Gitte Rasmussen & Peter Kryger Jensen, Afdeling for Plantebeskyttelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

Base page DK G. Reg.nr Omrystes kraftigt før brug

Base page DK G. Reg.nr Omrystes kraftigt før brug Base page ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation. H410 Meget giftig

Læs mere