Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd"

Transkript

1 Ukrudtsplaner 2014

2 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt + burresnerre + storkenæb (stedmoder, ærenpris og raps) 2 5 g Ally SX + 0,2 l Tomahawk x 85 Kræver varmt vejr Kornblomst, Kamille, Snerlepileurt, Burresnerre, raps, su resistent fuglegræs (ikke stedmoder og ærenpris) 3 0,4 l Mustang Forte 70 Pas på med denne løsning i sædskifter med kartofler, ærter og kløver, ikke god mod stedmoder. Halm må ikke videresælges til foder. Få vindaks + kamille + snerlepileurt, burresnerre, raps og ærenpris 4 20 ml Hussar OD + 0,2 l Starane XL x 111 (evt ml DFF ved mange stedmoder) Vigtigt at der pæne temperaturer (nat over 5 grader) Kornblomst, Rævehale, Rajgræs, Vindaks + nyfremspiret 2-kim bladet g BroadWay + 0,5 l PG 26N 174 IKKE I VINTERBYG! Ikke i fremavlsarealer Ved meget Enårig rapgræs, rajgræs + tokimbladet ukrudt (ikke stedmoder) 6 0,5 l Cossack + 0,5 l Olie 220 (evt ml DFF ved mange stedmoder) IKKE I VINTERBYG! Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Hvor der ikke er bekæmpet i efteråret skal bekæmpelsen foretages så snart, der er grøde i vejret og væksten er i gang i det tidlige forår. Undgå at sprøjte i en periode med nattefrost. De angivne doseringer kan anvendes under forudsætning af optimale sprøjtebetingelser. Doseringerne sigter på ukrudt med 5-6 blade. Er ukrudtet mindre, reduceres doseringen med 25%. Er ukrudtet større forøges doseringen med 25%. Ikke efterårsbehandlet eller stort ukrudt Sp/kl Pris kr/ha 2-kimbl. God mod agerstedmoder, storkenæb 7 10 g Ally SX + 25ml DFF + 0,3 l Starane x 145 Rajgræs + vindaks + 2-kimbladede 8 35 ml Hussar + 0,35 l Starane XL x 185 (evt ml DFF ved mange stedmoder) Max 25 ml Hussar i vinterbyg Kornblomst, stedmoder, Rævehale, Rajgræs, Vindaks + nyfremspiret 2-kim bladet g BroadWay + 0,5 l PG 26N 253 IKKE I VINTERBYG! Ikke i fremavlsarealer Ved meget Enårig rapgræs + tokimbladet ukrudt. Meget Rajgræs 10 0,6 l Cossack + 50 ml DFF IKKE I VINTERBYG! x 271 Vend

3 Sp/kl Pris kr/ha Vindaks+ kamille + Moderat bestand af Kvik (op til 10 pl/m2) g Monitor x 140 Ved mere end 10 kvikplanter/m2: 18 g Monitor. Stadie 31 x 203 Blød og gold hejre, Meget bred løsning både på græs og tokimbladet ukrudt 12 Blød/gold Hejre, Kvik (KUN HVEDE OG TRITICALE!!) 1: 110 g Broadway + 0,5 l PG 26N 2: 9 g Monitor x 1: skal være tidlig behandling, 2: Behandles 14 dage senere. Begge beh. Kan evt. være randbehandlinger. Broadway ikke i fremavlsarealer Flyvehavre Sp/kl Pris kr/ha 0,8 l Primera Super* x 231 Indtil st. 39 i hvede, men kun st. 30 i de øvrige arter. Ikke i fremavlsarealer * Dagtemperatur over 12 - optimalt grader og god vækst. Må ikke blandes med Ally, Basagranmidler og hormonmidler. X = Tilsæt sprede-/klæbemiddel 0,1 liter pr. 100 l vand. Midler: Isoblette, Lissapol Bio, DLG Contact, Agropol og Tanaco Vend

4 Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Alm. rajgræs til frø For at kunne levere en ren frøvare, og dermed undgå unødige renseomkostninger, er det nødvendigt med en effektiv bekæmpelse af betydende ukrudtsarter. I alm. rajgræs er det haremad og skræppe, der er svære at rense fra. Kamille, vårbrandbæger og raps kan derimod koste udbytte og besvær ved høst og ønskes derfor også bekæmpet. (B.I.-Behandlingsindeks) sp/kl Kr/ha Kamille 1 50 ml Primus x stedmoder og bedre effekt mod resistent fuglegræs 2 50 ml Primus + 50 ml DFF* x 138 DFF er Off Label godkendt Kamille, fuglegræs, raps, storkenæb 3 0,4 l Catch 110 Halm må ikke opfodres + pileurter og skræpper 4 1,0 l Starane XL 206 Halm må ikke opfodres +tidsler 5 25 ml Primus + 1,5 l Ariane FG x 271 Kan evt. være en pletsprøjtning *Godkendelse til mindre anvendelse. Avleren skal være i besiddelse af vejledning Løsning 1 og 2 kan udsprøjtes i midten af april (ikke særlig temperaturfølsomme)

5 Almindelige ukrudtsarter sp/kl Kr/ha Bred Løsning effekt 2 + Vejpileurter, Snerlepileurte, Burresnerre 1 3,75 g Express SX + 0,15 l Oxitril + 0,15 l Tomahawk x 96 Vigtigt! VARMT VEJR! og god vækst i ukrudtet. Ved erfaring for problemer med fuglegræs hæves Tomahawk til 0,3. Som 1 + Kornblomst og Storke/Hejrenæb, gul okseøje 2 0,3 l Mustang Forte + 0,2 tb Ally + sp/kl x 76 Pas på med denne løsning i sædskifter med kartofler, ærter og kløvergræs. Ligeledes kan spredt halm fra behandlede arealer være et problem Forbedret effekt mod agerstedmoder 3 3,75 g Express SX + 15 ml DFF + 0,2 l Oxitril x 159 DFF må ikke anvendes i havre Hvor der er problemer med at bekæmpe fuglegræs 4 0,25 l Catch + 0,2 tb Ally + 10 ml DFF x 129 DFF må ikke anvendes i havre Specielle ukrudtsarter Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vårkorn uden kløverudlæg Det optimale tidspunkt for bekæmpelse af ukrudt i vårkorn, er når ukrudtet har 0-2 løvblade (kornet har da normalt 2-3 blade). Nedenstående doseringer gælder for ensartede agerjorder, hvor ukrudtet er spiret ensartet frem. Ved uensartet fremspiring kan vælges, at vente til det største ukrudt har 3-4 løvblade, og så gå ca. 25 % op i dosering. Hvor ukrudtet er på kimbladstadiet og sprøjtebetingelserne er i top, kan doseringen reduceres med f.eks. 25 %. X = tilsæt sprede/klæbemiddel 0,1 liter pr. 100 liter vand. Midler: Isoblette, Lissapol Bio, DLG Contact, Agropol, Tanaco. I løsning 1 og 3 kan Express erstattes af 5 g Express Gold. Det giver bedre effekt mod kamille, stedmoder og storkenæb. Må dog ikke anvendes hvor der er udlæg af græs, f.eks. frøgræs. 3,75 g express kan erstattes af 3,75 g Trimmer, 2,5 g Nuance eller 0,5 tb Express. Starane 180 kan erstatte Tomahawk. 0,5 tb Ally kan erstattes af 10 g Finy, Nicanor eller Accurate Alm. ukrudt + Gul okseøje - svag på melde 5 10 g Ally SX + 0,2 l Oxitril + 0,2 Tomahawk x 94 IKKE I GRÆSUDLÆG. Sprøjtes når alle gul okseøje er fremspiret. Alm. ukrudt + Læge jordrøg 6 10 g Express SX +0,2 Oxitril x 105 Kr/ha Enårig rapgræs 7 25 ml Hussar + 0,2 l Oxitril + 0,2 l Tomahawk 163 DOG IKKE HAVRE OG GRÆSUDLÆG! Tidsler + Agersvinemælk + Agerpadderokke 8 0,5 l MCPA 750 Primo juni. 99 Vigtigt! varmt vejr og god vækst i ukrudtet. Brug gerne l vand Gråbynke 9 1,0 l MCPA 750 Primo juni. 197 Følg op med Roundup senere på året. Brug gerne l vand Bekæmpelse af rodukrudt udføres normalt sidst i maj/først i juni inden kornet er begyndt at danne aks (st ), og hvor alt rodukrudt er fremme.

6 Flyvehavre: Vårkorn uden kløverudlæg fortsat IKKE i havre og med græsudlæg. Løsning sp/kl Kr/ha Når kornet begynder at buske sig 10 0,5 l Primera Super* x 135 Kun indtil st. 30 * må ikke blandes med Ally, Catch, basagranmidler og hormonmidler Kommentar til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd: Sprøjtetidspunkt Sprøjtningerne bør så vidt muligt foretages om morgenen og i formiddagstimerne, hvor planterne er saftspændte og mest modtagelige. Det er også på dette tidspunkt af dagen, hvor vinden er svagest, og afdriften er mindst. Den bedste effekt fås, når temperaturen i dagtimerne ligger på grader. Visse midler kræver højere temperatur end andre, hvilket er angivet i vejledningen til midlet. Sprøjtespor I sprøjtesporene kan en bekæmpelse være speciel vanskelig. Forbedret effekt kan opnås ved at bruge en større dyse over sprøjtesporene. Tankblandinger med Mangansulfat Hvor der er erfaring for manganmangel, kan der medtages 1 kg mangansulfat pr.ha, hvilket normalt ikke giver problemer med udfældning eller nedsat ukrudtseffekt. Tankblandinger med mangansulfat bør blandes umiddelbart før udsprøjtning, og holdes omrørt indtil udsprøjtningen. Tilsætning af sprede/klæbemiddel Generelt anbefaler vi at tilsætte spredeklæbemidler til ukrudtsmidlerne, hvilket er med til at forbedre og stabilisere effekten af især minimidlerne. Sprede/klæbemidler tilsættes med 0,1 liter pr. 100 liter vand. Undlad klæbemiddel i havre.

7 Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Kartofler Ukrudtsbekæmpelse i kartofler giver normalt et stort merudbytte, og er samtidig en forudsætning for, at optagningen kan forløbe uden problemer. Ukrudtsbekæmpelsen kan foretages mekanisk ved gasbrænding eller kemisk. For at kemisk bekæmpelse kan virke optimalt, skal sprøjtningen foretages på en fast og fugtig kam. Det giver den bedste jord- og langtidsvirkning af behandlingen. En fast og fugtig kam opnås ved at færdighyppe kartoflerne straks efter lægning, mens jorden stadig er passende fugtig. Sprøjtningen foretages i absolut vindstille vejr, idet selv let sidevind giver en ujævn fordeling af sprøjtevæsken på siderne af kammene, og dermed risiko for et utilfredsstillende resultat. (B.I.: = Behandlingsindeks) sp/kl Pris kr/ha Alm. ukrudt + enårig rapgræs + burresnerre + mange snerlepileurt 1. Beh.: 1,0 l Fenix + 10 g Titus* x Udsprøjtes før kartoflernes fremspiring i ukrudtets kimbladsstadie Beh.: 10 g Titus* x 170 Udsprøjtes 7-10 dage efter 1. Beh. På nyfremspiret ukrudt. Ved stort ukrudt før kartoflernes fremspiring 1. Beh.: 1 l Fenix + 1 l Glyphosat 360** Mindst 5 cm jord over spirer - KUN MELKARTOFLER! 2. Beh.: 20 g Titus x 165 Udsprøjtes 7-10 dage efter 1. Beh. På nyfremspiret ukrudt Ved stort ukrudt før kartoflernes fremspiring 1. Beh.: 1 l Fenix + 1 Reglone Udsprøjtes før kartoflernes fremspiring 2. Beh.: 20 g Titus x 165 Udsprøjtes 7-10 dage efter 1. Beh. På nyfremspiret ukrudt Kvik og flyvehavre 5 0,5 l Agil x 126 Agil bør ikke bruges i læggekartofler p.g.a risiko for misfarvning af top. mange hvidmelet gåsefod 6 0,1 l MCPA 20 Kan under varme forhold give synlig hormoneffekt på kartoflerne. Max 0,1 l/ha pr år. Brug ikke i læggekartofler under kontrol. Forslag 4 og 5:Udbringes på kvik med 3-4 blade. Kvikken skal være i god vækst, og må ikke være *Titus bør ikke anvendes i læggekartofler med kontrol pga. misfarvninger. ** Mange ens produkter dosering er med 360g/l formulering TITUS: Der er givet dispensation til salg i Dog gælder dispensationen kun i 4 mdr. frem til 12. juli Hvorefter man ikke længere må anvende eller opbevare Titus indkøbt i 2014.

8 Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Ærter Ukrudtsbekæmpelse i ærter er normalt kun rentabel, såfremt tabvoldende ukrudtsarter forekommer (f.eks. spildraps, agersennep, hanekro, melde, og kamille). En vis begrundet frygt for høstbesvær og opformering af ukrudt udløser dog ofte en ukrudtsbekæmpelse mod andre ukrudtsarter. Det anbefales at planlægge ukrudtsbehandlingen som en splitbehandling. Er der god effekt af første behandling og de tabsvoldende ukrudtsarter ikke er dominerende, vil der være ringe risiko forbundet med at undlade anden behandling. Især hvis der alligevel behandles med et glyphosatmiddel før høst. Sprøjtningerne 1-3 foretages, når ukrudtet er i kimbladsstadiet uanset ærternes størrelse sp/kl Pris kr/ha Blandet ukrudt 1 0,75 l Basagran M75 + 0,75 l Stomp 365 Blandet ukrudt (Nogen effekt mod snerlepileurt) 2 0,5 l Fighter ,5 l Fenix 296 En evt. 2. sprøjtning foretages 7-10 dage senere på nyfremspiret ukrudt. Flyvehavre bekæmpes, når den har 3-4 blade. 5 0,25 l Agil Ønskes hæmmende effekt på kvik øges dosis til 0,5 liter pr. ha. x 66 Bladrandbiller bekæmpes ved kraftigt angreb med et pyrethroid. Pyrethroider kan udsprøjtes i tankblanding med ukrudtsmiddel. Afstandskrav ved anvendelse: Agil må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandløb. Fighter 480 og Basagran m75 ikke nærmere end 2 m. Afstandskravet for Fenix og Stomp CS er 20 m Vestjysk Landboforening

9 Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Energipil og -poppel Ukrudtsbekæmpelse i energiafgrøder er ekstrem vigtig i etableringsår, første vækstår og i år efter høst. Der går lang tid inden afgrøden selv hjælper med at skygge for ukrudtet. De kemiske løsninger kan ikke forventes at kunne løse ukrudtsbekæmpelsen alene, ofte kræves hjælp fra mekanisk bekæmpelse. Afgrøden skal i etableringsåret holdes rent hen til august, for at give pilen de bedste betingelser for god vækst. Der er erfaring for at poppel er mere følsom overfor kemisk bekæmpelse end pil. Minor Use* Kr/ha Græsser Løsning 2 + Vejpileurter, Snerlepileurte, Burresnerre 1 1,0 l Kerb 400 SC 349 Skal anvendes om vinteren eller i foråret inden jordtemperaturen stiger over 8 grader. Virkning ikke tilstrækkelig på humusjord. Anvendes før eller under let regn. 2 2,5 l Roundup Bio m.fl. 125 Skal anvendes på grønt i vækst og senest 10 dage før knopbrud Bred effekt 3 max. 3,1 l Pistol (2,2 l Roundup og 0,25 l DFF) 1364 Skal anvendes på grønt i vækst og senest 10 dage før knopbrud Bred effekt. Anvendes når tidsler og Grå bynke er cm høje 4 2,5 l Roundup Bio m.fl. 125 Afskærmet sprøjtning sidst i maj Bred effekt - ikke rodukrudt g Logo + 2,0 l Logooil 442 Udbringes senest ved begyndende knopbrud, har langtidseffekt Agertidsel Alm. ukrudt og + gråbynke g Matrigon 72 SG 445 Anvendes når friske skud er cm høje og temperaturen er over 15 grader og ingen udsigt til nattefrost. Ofte sidste halvdel af maj. Kun godkendt til pletsprøjtninger. Max 20% af arealet. Alm. ukrudt + Kvik og græsser 7 1 l Agil eller 2,0 l Focus Ultra+0,5 l Dash X 247 eller 294 *Der skal ligge en Minor Use vejledning på bedriften Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudsbekæmpelse er ofte nødvendig som supplement for at have tilstrækkelig virkning indtil pilen selv kan hjælpe med at skygge ukrudtet væk. På små ukrudtsplanter 2-3 cm høje planter Strigling Gentagelse nødvendigt hver gang nyt ukrudt er blevet 2-3 cm høje ofte 2-3 gange. Strigling kan bruges til pilen er blevet ca. 50 cm høje. På små ukrudtsplanter Radrensning Kan være en hjemmelavet rækketilpasset harve, bruges når strigling ikke længere er mulig, hvis ukrudtet bliver over 5-7 cm. Kør 1-2 gange til pilen er ca. 1 meter høj. Mulighed på større ukrudt Rækkefræsning Den dyre løsning, som kan være nødvendig at tage i brug, hvis ukrudtet er løbet fra pilen. Skovtrolden tlf kr pr time + kemi?? og forventer ved jævne marker ca. 1 ha i timen.

10 Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vårbyg med kløverudlæg Behandlingstidspunktet er uafhængig af kornets størrelse. Behandling kan foretages, når kløveren har fået det første blad (spadebladet), endda kan løsninger udelukkende med Basagran 480 anvendes allerede på kløverens kimbladsstadie. Den bedste effekt opnås, når ukrudtet har højst 1 enkelt løvblad - dog 2 løvblade, hvor løvbladene kommer frem parvis. Hvor kornet tages som grønkorn kan dosering reduceres med 50 %. (B.I.-Behandlingsindeks) 1 Blandet ukrudt 1,0 l Fighter ,5 l 33E olie 201 Vigtigt! Varmt vejr og god vækst i ukrudtet Kr/ha 2 3 Blandet ukrudt (forbedret effekt mod Hanekro, Agerstedmoder, Pileurter, Tvetand og Ærenpris): 0,75 l Fighter ,75 l Stomp CS* + 0,5 l 33E olie 374 Vigtigt! Varmt vejr og god vækst i ukrudtet Blandet ukrudt (ved store problemer med Hanekro): 1,0 l Fighter g Harmony SX + 0,5 l 33E olie 225 Vigtigt! Varmt vejr og god vækst i ukrudtet * Anvendes der Stomp, skal græsfrøene være dækket af jord. Vejrforhold: Fighter kræver høj temperatur ( C), fugtig jord og høj luftfugtighed for at virke godt. Bedste tidspunkt er således en morgen med udsigt til varmt vejr. Speciel godt er det, hvis det har regnet dagen i forvejen. Stomp har bedst effekt, når der sprøjtes på fugtig jord. Blandingen af Fighter + Stomp er ikke helt så vejrafhængig, som Fighter udsprøjtet alene. Begrænsning i doseringen: Der må maksimalt anvendes 1,5 liter Fighter 480 pr ha i alt pr år, men som regel vil man nøjes med effekten af 1 liter. Til gengæld bør man vælge den absolut bedste dag til denne behandling. Afstandskrav: Visse midler er pålagt krav om, at der ved udsprøjtning holdes en hvis afstand fra søer og vandløb. Der er ingen afstandskrav for Harmony SX, men 20 meter for Stomp CS og 2 m for Fighter 480.

11 Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Kløverudlæg i renbestand Behandling kan foretages, når kløveren har fået det første blad (spadebladet). Den bedste effekt opnås, når ukrudtet har højst 1 enkelt løvblad - dog 2 løvblade, hvor løvbladene kommer frem parvis. 1 Kr/ha Ved mange Kamille, pileurt, hanekro eller korsblomstrede 0,5 l Stomp CS * + 0,5 l Fighter ,5 l Olie 258 * Anvendes der Stomp, skal græsfrøene være dækket af jord. Begge produkter er godkendt efter minor use. Der skal derfor forefindes en vejledning. Vejrforhold: Der er ingen specielle krav til ovenstående løsning. Afstandskrav: Visse midler er pålagt krav om, at der ved udsprøjtning holdes en vis afstand fra søer og vandløb. 20 m for Stomp CS og 2 m for Fighter 480. Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Græsudlæg i renbestand 1 2 Kr/ha Ved mange Kamille, pileurt (-vejpileurt), storkenæb eller korsblomstrede 50 ml Primus* + spredeklæbemiddel 113 Må først udsprøjtes i st 21 (græsset har 1. sideskud) Ved mange Kamille, pileurt, hanekro eller korsblomstrede 0,5 l Starane XL 103 Må først udsprøjtes i st 21 (græsset har 1. sideskud) *Primus kan erstattes af Saracen, der kan anvendes fra st. 12 Vejrforhold: Der er ingen specielle krav til ovenstående løsning. Afstandskrav: Planteværnsmidler er pålagt krav om, at der ved udsprøjtning holdes en hvis afstand fra søer og vandløb. 2 meter for Primus og Starane XL.

12 Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Ærtebyg- og ærtehelsæd Behandlingstidspunktet er uafhængig af kornets størrelse. Behandling kan foretages, når kløveren har fået det første blad (spadebladet), endda kan løsninger udelukkende med Fighter 480 anvendes allerede på kløverens kimbladsstadie. Den bedste effekt opnås, når ukrudtet har højst 1 enkelt løvblad - dog 2 løvblade, hvor løvbladene kommer frem parvis. Uden kløverudlæg 1 Kr/ha Blandet ukrudt - Ikke i kløverudlæg 0,5 liter Basagran M75 + 0,5 liter Stomp CS Med kløverudlæg 2 Kr/ha Blandet ukrudt 0,8 liter Fighter ,5 l olie Blandet ukrudt (forbedret effekt mod Hanekro, Agerstedmoder, Pileurter, Tvetand og Ærenpris): 0,5 liter Fighter ,5 liter Stomp ) Anvendes der Stomp, skal græsfrøene være dækket af jord. Vejrforhold: Basagran kræver høj temperatur ( C), fugtig jord og høj luftfugtighed for at virke godt. Bedste tidspunkt er således en morgen med udsigt til varmt vejr. Speciel godt er det, hvis det har regnet dagen i forvejen. Stomp har bedst effekt, når der sprøjtes på fugtig jord. Blandingen af Basagran + Stomp er ikke helt så vejrafhængig, som Basagran udsprøjtet alene. Begrænsning i doseringen: Der må maksimalt anvendes 1,5 liter Fighter 480 eller Basagran M75 pr ha i alt pr år, men som regel vil man nøjes med effekten af ovenstående. Står der lidt ukrudt tilbage, er skaden ikke så stor i helsæd som i korn til modenhed. Er marken forholdsvis ren, kan det overvejes helt at droppe behandlingen. Udføres behandlingen, så vælg den absolut bedste dag til det. Afstandskrav: Visse midler er pålagt krav om, at der ved udsprøjtning holdes en hvis afstand fra søer og vandløb. Der gælder 2 meters afstandskrav for Fighter 480, Basagran M75 og 20 m for Stomp CS.

13 Vejrforholdene har meget stor indflydelse på roemidlernes virkning. I det følgende er doseringerne forsøgt gradueret i forhold til temperatur og fugtighed. Der regnes med sprøjtning først på dagen. Sprøjt aldrig forud for nattefrost eller på stressede planter. Se også under *). Doseringer til 1. og 2. behandling. 1. behandling udføres på ukrudt i ægte kimbladstadie. 2. behandling udføres 5-8 dage senere. Hvis 1. behandling udføres sent på stort ukrudt, reduceres behandlingsintervallet til 4-5 dage. Dag-temperatur: C C C Fugtigt: Jorden er fugtig i 0,30 Betanal Power 0,25 Betanal Power 0,20 Betanal Power overfladen og luft- 0,30 Olie (33E) 0,25 Olie (33E) 0,20 Olie (33E) fugtigheden er høj. 1,0 Goltix 1,0 Goltix 1,0 Goltix Hvis du har spildraps m.m., så tilsæt 5 gram Safari * ved 2. behandling. Almindeligt: Skiftevis sol og skyet vejr 0,35 Betanal Power standardløsning 0,30 Betanal Power 0,25 Betanal Power op til sprøjtningen. Jorden 0,35 Olie (33E) 0,30 Olie (33E) 0,25 Olie (33E) kun lidt tør i overfladen. 0,8 Goltix 0,8 Goltix 0,8 Goltix Hvis du har spildraps m.m., så tilsæt 10 gram Safari * ved 2. behandling. Tørt: Sol og blæst i mere end 0,50 Betanal Power 0,40 Betanal Power 0,30 Betanal Power 4 dage, eller sol i mere 0,50 Olie (33E) 0,40 Olie (33E) 0,30 Olie (33E) end 7 dage. 0,5 Goltix 0,5 Goltix 0,5 Goltix + 10 gram Safari * ved 2. behandling. (Se begrundelsen på bagsiden) Doseringer til 3. og 4. behandling. Ukrudtsbekæmpelse Bederoer 2014 På nyfremspiret ukrudt eller 8-10 dage efter foregående behandling, såfremt denne ikke har gjort rent. Dag-temperatur: C C C Fugtigt: Jorden er fugtig i 0,30 Betanal Power 0,25 Betanal Power 0,20 Betanal Power overfladen og luft- 0,30 Olie (33E) 0,25 Olie (33E) 0,20 Olie (33E) fugtigheden er høj. 0,5 Goltix 0,5 Goltix 0,5 Goltix + 10 gram Safari * hvis du har spildraps m.m. Almindeligt: Skiftevis sol og skyet vejr 0,35 Betanal Power 0,30 Betanal Power 0,25 Betanal Power op til sprøjtningen. Jorden 0,35 Olie (33E) 0,30 Olie (33E) 0,25 Olie (33E) kun lidt tør i overfladen. 0,5 Goltix 0,5 Goltix 0,5 Goltix + 15 gram Safari * hvis du har spildraps m.m. Tørt: Sol og blæst i mere end 0,50 Betanal Power 0,40 Betanal Power 0,30 Betanal Power 4 dage, eller sol i mere 0,50 Olie (33E) 0,40 Olie (33E) 0,30 Olie (33E) end 7 dage. 0,3 Goltix 0,3 Goltix 0,3 Goltix + 20 gram Safari *. (Se begrundelsen på bagsiden) Vend

14 Bemærkninger: Alternative midler: 1 l Goltix SC 700 kan erstattes af 1 l ND Metamitron 700 eller 1 l Goliath. Ethofumesat: Er begrænset til max anvendelse af 0,14 l produkt (Ethefol 500 SC og Ethosan SC) hvert 3. år. Denne mængde bør anvendes i 1. sprøjtning. Betanal Power Kan erstattes af Kemifam Power. Ved begge midler må der max anvendes 1,8 l/ha på år. *) Safari: Tilsætningen af Safari giver øget effekt mod følgende ukrudtsarter: agersennep, fliget brøndsel, kamille, burresnerre og brændenælder. ukrudtsarter optræder, tilsættes Safari ved 2., 3. og 4. behandling. Safari kan give kraftige skader, hvis roerne ikke er i god vækst på grund af kulde (under 8 grader C), våd og kold jord eller store temperatursvingninger. Under sådanne forhold bør Safari fjernes fra blandingen. Safari optages gennem bladene, mens Goltix fortrinsvis optages gennem jorden. Derfor erstattes Goltix under tørre forhold af Safari som angivet i planen. Safari må max. anvendes med 20 gram pr ha pr år. Hvis det anvendes ved de tidlige sprøjtninger og 30 gram pr ha pr år hvis det anvendes i de senere sprøjtninger, eks.:1-2 sp. 10 g,10 g, Roerne mindst kimblade. eks.: 2-4 sp 10 g,10 g, 10 g mindst 4 blade på roerne ved 1. gang safari. eks.: 3-4 sp 15 g,15 g mindst 8 blade på roerne ved 1. gang safari. Besværlige ukrudtsarter: Enårig rapgræs, kamille, brændenælder og sort natskygge: Ved kraftig bestand af enårig rapgræs øges doseringen af Goltix med op til 50 procent. Herved fås også en øget effekt overfor kamille, brændenælder, sort natskygge m.fl. Bemærk: Goltix og alternativerne må maksimalt anvendes med 3 liter i alt pr ha pr år. Skadedyr: Er der angreb, så tilsæt et pyrethroid. Ofte vil dette være aktuelt ved en sen 2. behandling eller ved den 3. behandling. Er frøene Gaucho-behandlet, forventes ingen problemer. Angreb af stankelbenslarver skal klares med ren dimethoat en lun fugtig aften. Manganmangel: Mod manganmangel tilsættes 1 liter flydende Mantrac 500 udkørt umiddelbart efter iblanding. Spildraps, Hvor disse Lus: Efter behov anvendes i særlige luseår 0,3 kg Pirimor/Pirimicarb efter, at roerne har fået 6 blivende blade. Bedst effekt fås ved morgensprøjtning i en lun periode. Kvik og rajgræs: Kvik bør konsekvent bekæmpes i efteråret eller foråret forud for roerne. Er der behov for yderligere behandlinger, kan der anvendes: 0,5 liter Agil. Efter behov gentages behandlingen. eller 1,0 liter Focus Ultra + 0,5 liter Dash HC Optimale forhold: Kvik med 3-4 blade. HØJ JORDFUGTIGHED. Morgensprøjtning ved høj

15 Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Majs Majs er en åben afgrøde, der giver dårlig konkurrence overfor ukrudtet frem til midsommer. Pileurter, hvidmelet gåsefod, storkenæb og sort natskygge volder store tab i afgrøden. Den sikreste effekt opnås ved at dele ukrudtsbekæmpelsen. Alle behandlinger udføres på ukrudt på kimblads-stadiet. 3. beh. 2. beh 1. beh. Pris kr/ha Bred løsning 0,5 l Callisto* + 5,6 g Harmony SX 206 Callisto hæves til 0,75 l ved mange Ærenpris Bred løsning incl små Storkenæb +80 0,5 l Callisto* + 0,4 l Fighter ,6 g Harmony SX + 0,5 l Olie 302 Vigtigt med lunt vejr, Callisto hæves til 0,75 l ved mange Ærenpris +80 Løsning til mange Enårig Rapgræs 0,4 l Callisto + 40 g MaisTer + 0,54 l MaisOil + 0,2 l Starane 280 Mange storkenæb 0,5 l Callisto + 0,5 l Fighter + 0,2 l Starane + 0,5 l Olie 314 Vigtigt med lunt vejr Bred løsning incl. Flyvehavre og Kvik 50 g MaisTer + 0,67 l MaisOil + 0,2 l Tomahawk 178 * Ved stor kvik bestand hæves til 75 g MaisTer + 1,00 l MaisOil. Kærgaltetand, svinemælk, Hanespore og Grøn skærmaks 100 g MaisTer + 1,34 l MaisOil + 0,5 l Callisto 436 Ved meget rodukrudt eller kvik Gråbynke og agertidsler 0,5 l Callisto (husk max. 1,5 l Callisto pr. sæson) 161 Vigtigt med små dråber og langsom kørsel. Genfremspiring af Kvik 50 g MaisTer + 0,67 l MaisOil 137 MaisTer må kun anvendes 2 gange pr sæson. Kommentarer 1.sprøjtning udføres på ukrudtets kimbladsstadie. Undlad sprøjtning, hvis temperaturen er over 25 grader. Det er ligeledes vigtigt at sprøjte om morgenen. I løsningerne med Tomahawk skal Tomahawk undlades hvis temperaturerne er under ca. 10 grader og især ved meget lave nattemperaturer. Sprøjtning udsættes ikke, hvis der ikke umiddelbart er udsigt til varmt vejr. BEMÆRK! Tomahawk må ikke anvendes når majsen har mere end 6 blade, og MaisTer ikke senere end 8 blade, da der er risiko for skade på afgrøden. Harmony SX må kun anvendes 1 gang pr. sæson. Hvor der ønskes etableret græsefterafgrøde i majs, kan dette gøres efter sidste ukrudtssprøjtning. Radrensning og kemisk bekæmpelse kan kombineres. På grund af majsens ringe konkurrenceevne er det nødvendigt, at der gennemføres fuld kemisk bekæmpelse i rækkerne, specielt hvis der forekommer Sort Natskygge på arealet. Ukrudtet kan bekæmpes mellem rækkerne med radrensning. Der bør ikke renses tættere end cm på rækkerne, da majsens meget overfladiske rødder ellers skades.

16 Omregninger mellem "ens" minimidler Express produkter svarende til 1 tb. g i en tb % aktivstof g aktivstof g svarende til en tablet trimmer 50% 7,5 nuance 75% 5 Agros Tribenuron 50% 7,5 Express SX 50% 7,5 express ST 7,5 50% 3,75 Ally produkter svarende til 1 tb. g i en tb % aktivstof g aktivstof g svarende til en tablet Nicanor 20% 18,75 Accurate 20% 18,75 Finy 20% 18,75 Ally SX 20% 18,75 Ally ST 7,5 50% 3,75

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen,

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 NielseN & smith Nie Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN PENDIMETHALIN Middelnavn,

Læs mere

Korn- og gødningsmarkedet

Korn- og gødningsmarkedet Plantenyt nr. 8 den 8. marts 2016 - Korn- og gødningsmarkedet - Ukrudtsbekæmpelse vinterhvede - Ukrudt i ærter og konservesærter - Rettelse- vækstregulering i vintersæd - Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs Korn-

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side Indhold Produktoversigt 4 Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg med kløvergræsudlæg

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST

Ally ST. Vælg løsning efter markens behov. Ally ST - Ukrudtsbekæmpelse i al vintersæd. Derfor Ally ST: Aktuelle blandingspartnere til Ally ST Ally ST Vælg løsning efter markens behov 2011. DuPont. All rights reserved. DuPont Oval Logo, DuPont, The miracles of science, and Express and Ally are trademarks of DuPont or its affiliates Ally ST -

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 3 2. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Det er forår, men vi har stadig kolde nætter og dagtemperaturerne er heller ikke imponerende i denne uges vejrudsigt. Derfor er det stadig for koldt

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer

Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer Indlæg på Seminar om Planteværn 3 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer Poul Henning Petersen, Landbrugets Rådgivningscenter Opformering af rodukrudt

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Planteværns- og markjournal

Planteværns- og markjournal Planteværns- og markjournal 2012 Indhold Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede, rug og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg

Læs mere

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat)

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet Planteværn i korn Udviklingsstadier 11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90 Vækststadier 10 1. blad fremspiret 12 2. blad helt udfoldet 14 4. blad helt udfoldet 16 6. blad helt udfoldet 20 Begyndende

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Sæsonen Erfaringer fra året N.V. Brodersen. Agricenter Danmark

Ukrudtsbekæmpelse. Sæsonen Erfaringer fra året N.V. Brodersen. Agricenter Danmark Ukrudtsbekæmpelse Sæsonen 2006 Erfaringer fra året N.V. Brodersen Agricenter Danmark Oplæg til Sprøjteplan for 2011 Et produkt/sprøjtemiddel må maksimalt udsprøjtes det antal gange/ sprøjtninger, og med

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning Engrapgræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Engrapgræs er en varig græsart med underjordiske udløbere. Den er langsom i udvikling og danner ved hjælp af udløberne et tæt græstæppe i en flerårig

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september.

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. AfgrødeNyt 3. September 2015 nr. 17 Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. Indhold: Ukrudt i vintersæd, side 1 Ukrudt i efterårsudlagt rajgræs, side 5 Ukrudt i rajgræs efter dæksædhøst,

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse: Ethofumesat 500 g/l (44,7% w/w) Formulering:

Læs mere

Konsulenttræf DuPont planteværn

Konsulenttræf DuPont planteværn Konsulenttræf 2017 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af skadevoldere

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!!

Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Pl a nt ebes k y t t el s e 2015 1 Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-7 Vinterbyg 5 Vinterhvede 6 Triticale

Læs mere

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2017 En sikker leverandør - også i fremtiden Værs go Markbogen 2017 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og

Læs mere

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Plantebeskyttelse 2016 Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-6 Vinterbyg 4 Vinterhvede 5 Triticale 6 Vinterrug

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Indlæ g på bæ rseminar i Drammen den 5. marts 2013 SC IENC E AND TEC HNOLOGY Peter Hartvig, AU Flakkebjerg Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014

Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 Ukrudt i planteskolerne nye arter, nye midler og status på afprøvninger de seneste år Indlæg på Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 15. januar 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Advarsel og førstehjælp

Advarsel og førstehjælp Legacy 500 SC Legacy 500 SC Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun

Læs mere

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat 1999 2000 2001 Vinterrug Sencor WG Metribuzin Logran 20 WG Triasulfuron Express Tribenuron-methyl Afalon Linuron Stomp SC Pendimethalin Dithane DG Mancozeb Propiconazol + Propiconazol + () Vinterrug Express

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label

5 liter. Ukrudtsmiddel. Front label Front label DK84084328A 5 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver, rødsvingel og engsvingel

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

LEGACY 500 SC LEGACY 500 SC

LEGACY 500 SC LEGACY 500 SC LEGACY 500 SC Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

DLG vækstforum DuPont planteværn

DLG vækstforum DuPont planteværn DLG vækstforum 2016 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

100 gr. 10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel

100 gr. 10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/ Nuance WG. Ukrudtsmiddel Nuance WG Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs mæssigt og kræver

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere