Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen"

Transkript

1

2 Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

3 Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2013 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

4 Beretning 2013 del 1 v/ole Steen Andersen, formand SANISTÅLS STRATEGI 2012 OG FREM

5 Saniståls fokuserings- og effektiviseringsproces Rentabel omsætningsvækst gennem vækstinitiativer Konstante effektivitets- og kvalitetsforbedringer Meget stor tilfredshed hos vores kunder Højt engagerende og motiverede medarbejdere

6 Omsætning Årets omsætning udgjorde 4.307,4 mio. kr. mod 4.447,1 mio. kr. i 2012

7 Omkostninger

8 EBIT eksklusive ejendomsavance og nedskrivninger

9 Frie pengestrømme De frie pengestrømme var i 2013 positive med 83,1 mio. kr.

10 Rentebærende gæld

11 Soliditet Styrket soliditet: steget fra 26,1% til 27,0% svarende til 0,9 procentpoint

12 Forventninger til 2014

13 Forventninger Årets resultat af primær drift (EBIT) forventes i 2014 at udgøre mellem 90 og 120 mio. kr. Flad aktivitetsudvikling i såvel bygge- og anlægsbranchen som industrisektoren Tiltagende konkurrence og prispres i Danmark I Østeuropa forventes bygge- og anlægsmarkedet at være i niveau med 2013 Beskeden omsætningsvækst på det nordtyske og østeuropæiske industrimarked Stålmarkedet påregnes at vise beskeden fremgang

14 Beretning 2013 del 2 v/christian B. Lund, adm. dir.

15 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

16 Bedst på kerneydelser Centrallager Billund og Taulov Igen stigende produktivitet - Lean - 5S - Løbende forbedringer - Selvstyrende teams Billund er også blevet miljøcertificeret.

17 Bedst på kerneydelser Distribution Hasteleverancer (op til 1400 kg) indenfor 1 time Sidste ordre modtages kl og første leverance sker kl Øget effektivitet og kvalitet Nomineret til Årets Logistikpris 2013 (blev nr. 2)

18 Teknologisk set - Best in class 100 % teknologisk proces- og forretningsunderstøttelse Sporbarhedsværtøjer sikrer fuld transparens og klare snitflader

19 Åbnet ny butik på Nordre Fasanvej Stor succes Omsætningen på Sjælland er vokset 17% i forhold til 2012.

20 Løbende konceptudvikling der kan skabe værdi og reducere Total Cost for vores kunder Introduceret vending maskiner til industrimarkedet Skabe Karrusel Spiral

21 Ny WEB og nye mobile Apps IOS, Android og mobile web

22 Kundetilfredshedsanalyse

23 Kundeanalyse eksternt salg Andel meget tilfreds eller tilfreds = 94%

24 Kundeanalyse - butikker Andel meget tilfreds eller tilfreds = 89%

25 Kundeanalyse - logistik Andel meget tilfreds eller tilfreds = 85%

26 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

27 Medarbejdertilfredshed : 92% (i alt besvarelser ) - højeste nogensinde Andel der svarer Helt enig, Enig eller Delvis enig Arbejdsmiljø Information Udvikling Nærmeste chef Strategi Team Motivation Tilfredshed Loyalitet % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sanistål 2012 Sanistål 2013

28 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

29 Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Lønsom organisk vækst VVS-markedet i København Kortlagt mersalgspotentialet Optimere eksterne salgsprocesser

30 Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Rentabilitetsvækst Indkøbsforbedringer Optimere samarbejdsadfærd mellem Sanistål og vores kunder til begge parters fordel

31 Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Effektivitet Effektivisering af interne salgsprocesser Effektivisering og kvalitetsforbedring på centrallagre og i distribution Effektivisere økonomifunktioner Forbereder os til at vi i fremtiden kan implementere nyt IT

32 Datterselskab i Danmark Serman & Tipsmark A/S Producent af komplette hydrauliske systemer Kunder inden for industri, offshore/marine, energi og mobil - Siemens Wind Power, Man Diesel & Turbo, Danfoss Power Solutions, Aker Solutions, Rolls Royce, FMC Technologies Stor succes med vores salgsstrategi i Norge Øget omsætning og tjener igen penge

33 Datterselskaber i Tyskland Max Schön Tyskland Centralisering af eksternt salg Øge omsætningen på tekniske produkter Ny CFO Centralisering af lager Synergier i samarbejde med Sanistål DK

34 Datterselskaber i Østeuropa Sanistal Aktiviteter i Estland, Letland, Litauen og Polen God udvikling i omsætning og indtjening trods presset marked Ny adm. direktør i Polen Synergier i samarbejde med Sanistål DK

35 Årsrapport 2013

36 Resultatopgørelse

37 Balance pr. 31. december Koncernen

38 Pengestrømsopgørelse Koncernen

39 Spørgsmål?

40 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2013 side 23 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat, således at der ikke udbetales udbytte for året 2013.

41 4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal 4.1 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

42 4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2014 at udgøre kr pr. medlem, kr til formanden og kr til næstformanden.

43 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Medarbejdervalg 2014 Stor tak til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som udtræder af bestyrelsen: Ole Enø Jørgensen Benny Kirkeby Velkommen til nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem: Tillykke med genvalg til bestyrelsen: Tina Lund Vildhøj Jesper Søe

44 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes pkt er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen bestående af Ole Steen Andersen Jens Jørgen Madsen Peter Vagn-Jensen William E. Hoover er derfor på valg. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2013.

45 6. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr ).

46 7. Eventuelt

47 Tak for jeres opmærksomhed glad afslutningsdias der er på til slut og når folk forlader lokalet, så der ikke er en stor sort skærm? Tak for jeres opmærksomhed!

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport. sanistaal.com

Årsrapport. sanistaal.com Årsrapport 14 sanistaal.com SELSKAB Sanistål A/S Håndværkervej 14, 9000 Aalborg Danmark Telefon: 96 30 60 00 Hjemmeside: www.sanistaal.com E-mail: sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.: 42 99 78 11 Stiftet: 18.

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 PETER SKAK OLUFSEN (1942 2013) DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: 150.451 Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. År 2014, torsdag den 27, marts kl. ] 5.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby. Generalforsamlingen var indkaldt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 19. marts 2015

Referat fra ordinær generalforsamling 19. marts 2015 Referat fra ordinær generalforsamling 19. marts 2015 År 2015, den 19. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 3 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal...4 Beretning... 5 Kunder...8 Medarbejdere... 11 Koncernoversigt...13 Aktionærforhold

Læs mere

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%. KØBENHAVNS FONDSBØRS 22.03.2007 Årsregnskabsmeddelelse Koncernomsætning DKK 785,2 mio. mod DKK 687,7 mio. i 2005 en stigning på 14,2%. EBIT DKK 72,2 mio. mod DKK 51,2 mio. i 2005 en stigning på 41,0%.

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere