Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:"

Transkript

1 Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl på Struer Gymnasium, Jyllandsgade 2, Struer. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af resultatopgørelse for regnskabsåret 2002/ 2003 og status pr. 31. maj 2003 til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen: 1. A: At selskabets aktiekapital nedsættes med kr. nominelt ved annullering af selskabets beholdning af egen-aktier ( stk. B-aktier og stk. A- aktier). Formålet med kapitalnedsættelsen vil være henlæggelse til særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen. B: At generalforsamlingen beslutter at opløse den under A. nævnte særlige fond ved overførsel til konto for overført overskud. 1/5

2 2. At bestyrelsen bemyndiges til - i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato - at erhverve indtil 10 procent af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10 procent større eller mindre end den for B-aktierne på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede kurs. Selskabet kan dog i medfør af foranstående bemyndigelse ikke erhverve aktier, der repræsenterer mere end 10 procent af aktiekapitalens stemmerettigheder. 3. At bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes 4 til udstedelse af medarbejderaktier, der har været gældende indtil 31. maj 2003, videreføres på uændrede vilkår til 31. maj 2007, således at "2003" i 4 ændres til "2007". Ligeledes udvides antallet af B-aktier, der kan udstedes i medfør af bemyndigelsen til nominelt DKK. Den relevante del af vedtægternes 4 vil med de foreslåede ændringer få følgende ordlyd: Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2007 bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide selskabets B- aktiekapital med indtil DKK ved udstedelse af aktier, der tilbydes medarbejderne inden for Bang & Olufsen koncernen til en kurs svarende til den til enhver tid gældende markedskurs eller en lavere kurs, dog ikke under kurs 10,5, og på vilkår som nærmere fastsættes af selskabets bestyrelse. (den øvrige del af bestemmelsen forbliver uændret). 4. At der i vedtægternes 7, næstsidste afsnit, indføjes ordene medmindre anden aftale er indgået herom, således at bestemmelsens ordlyd herefter bliver: Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige med årsregnskab, bestyrelsens beretning og koncernregnskab fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, medmindre anden aftale er indgået herom. 5. Forslag om at foretage redaktionelle ændringer som følge af ændring i Lov om Erhvervsdrivende Virksomheders aflevering af årsregnskab med videre, og Lov om Aktieselskaber, for så vidt angår 7 og 11. 2/5

3 7 7, pkt. 3-4 foreslås ændret fra: 3: Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab til at lyde som følger: 3: Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 7, næstsidste del Udskiftes ordene: tillige med årsregnskab, bestyrelsens beretning og koncernregnskabet med: tillige med årsrapport og bestyrelsens beretning 11 foreslås ændret fra: Selskabets regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og de herom i regnskabsloven til enhver tid indeholdte bestemmelser. til at lyde som følger: Selskabets regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj. Årsrapporten for Bang & Olufsen a/s aflægges i overensstemmelse med den danske Årsregnskabslovs bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvej- 3/5

4 ledninger samt de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinjer for børsnoterede selskaber. 6. At bestyrelsen ved konstitution alene vælger formand, således at ordene "og næstformand" udgår af vedtægternes 9, stk At der udbetales 7,00 DKK i udbytte pr. nominelt 10 DKK aktie. Den samlede udbetaling bliver således ca. 94 mio. DKK. Sidste år blev udbyttet fastsat til 3,50 DKK pr. nominelt 10 DKK aktie, svarende til en udbetaling på i alt ca. 47 mio. DKK. 6. I medfør af vedtægternes 9 er Lars Brorsen og Peter Skak Olufsen på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Ligeledes foreslår Bestyrelsen valg af direktør Thorleif Krarup til bestyrelsen. 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers og DE- LOITTE & TOUCHE, statsautoriseret revisionsselskab. 8. Eventuelt Adgangskort til generalforsamlingen får De ved at sende vedlagte blanket pr. post eller fax (nr.: ) til Danske Bank, så den er banken i hænde senest fredag, den 3. oktober 2003, eller ved at ringe til Danske Bank, tlf.: senest fredag, den 3. oktober 2003, kl Adgangskort kan tillige bestilles på Danske Bank s hjemmeside: Er De forhindret i at deltage, vil Bang & Olufsen a/s bestyrelse sætte pris på at modtage fuldmagt til at afgive stemmer på Deres aktier. I givet fald beder vi Dem udfylde fuldmagten og sende den til Danske Bank i vedlagte svarkuvert, så den er banken i hænde senest fredag, den 3. oktober /5

5 I forbindelse med generalforsamlingen kan vi tilbyde aktionærer, der ikke er medarbejdere, en rundvisning i montage-fabrikken (fabrik 4) eller fabrik 5, hvor overflader til Bang & Olufsen s produkter fremstilles. I begge fabrikker vil der være rundvisning kl Efterfølgende vil der være mulighed for at besøge vores hovedbygning ( Gården ) mellem og Kryds venligst af på blanketten, hvis De ønsker at deltage i rundvisningerne. Med venlig hilsen Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Formand for bestyrelsen 5/5

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere