Hald Vind. Redaktionen ønsker HP tillykke med 50 års jubilæet. Foto: Viborg Stifts Folkeblad.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hald Vind. Redaktionen ønsker HP tillykke med 50 års jubilæet. Foto: Viborg Stifts Folkeblad."

Transkript

1 Hald Vind Redaktionen ønsker HP tillykke med 50 års jubilæet. Foto: Viborg Stifts Folkeblad. NR ÅRGANG SEPTEMBER 2013

2 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er p.t.: Finn Brøndum (ansv.) Teglgårdsvej Rikke Ellekilde Hasselvænget Helge Andersen Nonbo Vænge Mikael Ole Hagen Nonbo Hede Hald Vind er afhængig af bladets læsere, annoncører, sponsorer og skribenter. Bladet uddeles gratis til alle husstande i Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund. Hald Vind udgives fire gange om året i månederne marts, juni, september og december. Oplag: 600 ekspl. Indlæg til næste nummer skal afleveres senest den 1. december 2013 Det er meget vigtigt, at deadline bliver overholdt! Indlæg skrives på computer og afleveres i Word-format (eller lignende). Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt. Er det digitalt, så giv os kun den oprindelige fil. Er det papirbilleder, vil vi gerne låne dem, så scanner vi selv. Har du digitale billeder, tegninger eller clipart, så skal de vedhæftes i en som selvstændige filer, med kildeangivelse. Forfatteren er ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres til artikler. Vigtigt: Billeder eller illustrationer anbragt inde i et Word-dokument kan ikke bruges. PDF-dokumenter optages kun efter forudgående aftale. Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen op, da vi alligevel laver layoutet om, når bladet sættes op til tryk. Ring evt. til Helge og hør nærmere om det tekniske, hvis du er i tvivl inden du sender materiale til os. Send tekst og fotos i én mail. Hvis der så er ændringer, vil vi bede dig om at sende både tekst og fotos igen, så vi ikke skal lede i flere mails for at samle en artikel! Send kun artikler til: Vi forventer at næste nummer af Hald Vind er på gaden midt december. God læselyst! 2 HALD VIND

3 Lederen Efteråret står for døren i Hald Ege, velkommen til Hald Vind nr Spørgsmålet fra sidste nr. om Hald Vind var ved at miste pusten, er udelukket. Redaktionen forventer at kunne udgive Hald Vind også i 2014, endda i en forbedret udgave. Vi har tilsagn fra alle grundejerforeninger om støtte til bladet (20,- kr. pr husstand). Det endelige tilsagn fra Nonbo Krat må desværre vente til næste år generalforsamling. Det skal ikke forhindre os i at udgive bladet og ej heller i at omdele bladet på Nonbo Krat. Vi håber selvfølgelig af beboerne på Nonbo Krat vil støtte op omkring Hald Vinds eksistens. Hvis en grundejerforeninger ikke ønsker at støtte bladet, skal bladet da omdeles i det område? Hvad er holdningen hos læserne? Et indlæg eller to herom vil være meget velkommen. Vores spørgsmål til læserne har til dato ikke givet anledning til kommentarer så redaktionen må slutte det er ikke vigtigt om alle betaler? Redaktionen har haft den fornøjelse at have Mikael Hagen tilknyttet. Mikael har nu ønsket at forlade redaktionen og det giver grundlag for at nye Hald Ege borgere kan gøre en indsats for at Hald Vind eksisterer i mange år fremover. Redaktionen vil gerne takke Mikael for indsatsen og især sige tak for et utrætteligt arbejde omkring fordeling af Hald Vind og sørge for at bladet blev bragt ud til vores omdelere. Interesserede Hald Ege borgere kan henvende sig til redaktionen enten via telefon, se kolofon, eller via Redaktionen Her er plads til DIN annonce! SEPTEMBER

4 Middelalderlige borge og deres beboere Viborg og Omegns Amatørarkæologer, Hald Ege Samlingen, Dollerup Lokalhistoriske Forening, Historisk Samfund for Viborgegnen, De 5 Halder og Hald Ege Kulturforening arranger i fællesskab følgende foredrag i efteråret 2013 Onsdag d. 25.september kl Hald Hovedgård Arrangør: Viborg og Omegns Amatørarkæologer Middelalderborge i Danmark Foredrag ved middelalderarkæolog Rikke Agnete Olsen I Danmark strakte middelalderen sig over 500 år, og i den tid spillede borgene en vigtig rolle. De var rammen om fyrsters og stormænds hverdag. Fra Borgene blev riget styret. Der var stor forskel mellem vældige rigsborge som Vordingborg og lokale stormænds små anlæg, men hver eneste borg var en verden i sig selv og rummede mange sociale lag - fra borgherren og hans familie til stalddreng og køkkenpige. Borgene spejlede hele samfundet, og HALD VIND det er i høj grad gennem borgene og livet på dem, at man kan få indblik i middelalderens verden. Foredraget tager udgangspunkt i Rikke Agnete Olsens bog: Danske Middelalderborge (Aarhus Universitetsforlag 2011). Bogen koster normalt 400 kr. men kan på aftenen købes for 300 kr. Onsdag d. 30. oktober kl Viborg Museums foredragssal, Hjultorvet 4, Viborg Arrangør: Viborg og Omegns Amatørarkæologer Vordingborg - Danmarks største kongeborg Foredrag ved Lars Meldgaard Sass Jensen. Middelalderarkæolog

5 ved Aarhus Universitet, Moesgård Vordingborg var under Valdemar den Store samlingssted for ledingsflåden inden togterne mod venderne i tallet og den videre ekspansion mod øst i løbet af 1200-tallet. Borgen husede danehof, rigsmøder og var et af kongernes foretrukne residenssteder. Ved midten af 1300-tallet blev borgen af Valdemar Atterdag udbygget med ringmure, tårne og voldgrave i et sådan omfang at den var at regne for Danmarks største kongeborg. Med udgangspunkt i de seneste arkæologiske undersøgelser fortæller Lars Sass Jensen om borgens udvikling fra tidlig middelalder og frem til borgens forfald i slutningen af 1600-tallet. Mandag den 11. november kl Hald Hovedgård Arrangør: Hald Ege Kulturforening De første kendte ejere af Hald: Tyske fyrsteætlinge og dansk middelalders berømteste oprørske stormand, Niels Bugge Foredrag ved Anders Bøgh, lektor, dr.phil., Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund Foredraget vil til en start beskæftige sig med de første kendte ejere af Hald af slægten Eberstein, som oprindelig stammede fra et tysk grevskab, hvorfra en gren af slægten udvandrede til Rügen, hvor de fik oprettet et nyt grevskab. Rügen var en stor del af middelalderen underlagt den danske krone, hvilket førte til megen indvandring derfra, bl.a. fra slægten Eberstein, som udover formentlig at anlægge det første Hald på et særdeles strategisk sted, sponsorerede oprettelsen af Gråbrødreklostret i Viborg. Alt tyder på, at den især på egnen så kendte Niels Bugge overtog Hald ved at gifte sig med en datter af denne slægt (og så kunne hans sagnog folkeviseomspundne karriere for alvor komme i gang). Foredraget vil lægge hovedvægten på hans familierelationer, godsrigdom og især på hans omskiftelige og voldsomme politiske aktiviteter, der efter alt at dømme endte med, at han blev offer for et af de relativt få politiske mord, der kendes fra danmarkshistorien. Mandag den 18. november kl Hald Hovedgård Arrangør: Hald Ege Kulturforening Beboer på det 3. Hald - Hald Ruin - Biskop Jørgen Friis: Et billede på reformationstiden Foredrag ved mag.art, dr. theol., redaktør Martin Wangsgaard Jürgensen, Nationalmuseet Biskop Jørgen Friis (o ) er en af de fascinerende skikkelser fra den danske reformationskamp. P. G. Lindhart udnævnte ham til en af nederlagets mænd. Det lader sig heller ikke fornægte, at Jørgen Friis kæmpede imod tidens religiøse omvæltninger med næb og kløer og tabte. Historien om personlig storhed og fald klinger således med, men der er i mindst lige så høj grad tale et billede på et samfund i kulturel og økonomisk omvæltning. Jørgen Friis er således en spændende indfaldsvinkel til reformationstidens kultur og religiøse forestillingsverden. Fortsættes side 6 SEPTEMBER 2013

6 Onsdag d. 27.november kl Hald Hovedgård Arrangør: Viborg og Omegns Amatørarkæologer Borge og voldsteder i Viborg Kommune Foredrag ved Jesper Hjermind Museumsinspektør ved Viborg Museum Voldsteder er Danmarks glemte kulturarv. Med udgangspunkt i Viborgs helt eget voldsted det store Borgvold ved Søndersø, der netop i år har 700 år jubilæum, skal vi kigge på kendte og mere ukendte voldsteder. Centralt i aftenens foredrag er selvfølgelig de tre voldsteder ved Hald sø, hvor museet og foreningen De 5 Halder i 2010 gennemførte en serie målinger med jordradar. Også den nylige genudgravning af Vandporten vil blive omtalt. Aftenen rundes af med andre af Viborgegnens markante voldsteder, Kællinghøl, Drost Peder høj, Gøtriks borg, Skjern m.v. Foredragsrækken er støttet af Folkeuniversitetet og Hald Hovedgård. Ved foredrag på Hald Hovedgård serveres en kop the i pauserne. Deltagelse er gratis. Vel mødt! Kontakt personer: Birte Hedegaard Larsen, Viborg og Omegns Amatørarkæologer: Mogens Ditlev, Hald Ege Kulturforening: Kolonial Is og chokolade Kolde øl og vand Ugeblade Aviser Videoudlejning Købmand H. P. HESSUM Egeskovvej, Hald Ege 8800 Viborg tlf Lotto Tips Dusino Oddset HALD VIND

7 Tak for denne gang Som afgående medredaktør og amatørfotograf for Hald Vind vil jeg gerne sige tak. Vi flytter fra Hald Ege til sommer, KOKKELISTE så det er blevet til godt 3 år bag skærmen. EFTERÅRET 2013 De år er gået stærkt, men det frivillige job har givet Pia mig & Steen, en masse Peter & indsigt Helle i Hald Eges rødder. Tine + Bente, Jørgen & Bodil, Elias, Cate Jeg kan varmt Marianne anbefale & Mogens, det. Håber der er en frivillig, Helen der & melder Keld sig til opgaven Keld & Randi, Pia & Henning OBS OBS kokke mangler Det har været Trine sjovt & Henrik, at lege Claus amatørfotograf og finde Aima, på billeder Jette & Anders både til forsi- & Heidi, den og artikler Lone inde & Claus, i bladet, Mette hvis & Jens, forfatteren ikke selv Jesper har & sendt Malene billeder med Anna Inga & Poul, Michaela & Søren, Kai & Hanne Kirsten & Kjeld, Frank & Lise Jeppe, Simon, Pipaluk, Jens Jørgen, Marianne, Asbjørn Mikkel & Sofie, Susanne & Kurt HJÆLPERE: Irena, Eicke, Else, Ingrid ( ), Mette Trauders ( ) Hald Vinds fremtidsudsigter er beskrevet i lederen side 3. Tak for godt samarbejde med forfattere, annoncører og til redaktionen! Bogbussen i Hald Bogbussen holder i Hald Ege ved H. P. Hessums butik Hver onsdag kl SEPTEMBER 2013

8 Hald Ege Fri- & Efterskole fylder 25 år Hald Ege Efterskole, der jo nu hedder Hald Ege Fri- & Efterskole, fylder 25 år i år. Her er i meget kort form skolens historie Begyndelsen Hald Ege Efterskole blev oprettet af fagbevægelsen i Ringkøbing, Viborg og Århus Amter og tog udgangspunkt i arbejderbevægelsens tanker om sammenhæng og ligestilling mellem boglige, praktiske og musisk/kreative aktiviteter og fag. I 1988 for 25 år siden slog skolen så dørene op for sit første elevhold. Skolen fik hjemsted i Hald Ege og lejede de røde barakker fra 1917, der oprindeligt var opført som lazaret under 1. Verdenskrig. Efter en halv snes år købte man bygningerne, så skolen nu fremstår som en selvejende institution stadig usædvanligt smukt beliggende i barakbyen i den gamle egeskov. Stille og roligt konsoliderede skolen sig med en stabil elevsøgning og et godt renomme. Et virkeligt ønske om at kunne rumme en mangfoldighed af elever, en anerkendende pædagogik samt en række tydelige og stærke værdier gjorde hurtigt skolen til en rigtig god efterskole. Her kunne både den fagligt dygtige og de elever, der havde svært ved at begå sig i mere etablerede skoleformer, få et trygt og udviklende efterskoleophold med klangbund i et værdisæt, der HALD VIND

9 både dengang og nu forsøgte at holde ord som solidaritet, demokrati, medansvar, almen dannelse og humanisme i live og bevægelse. Forandringen I begyndelsen af det ny årtusind opstod der imidlertid problemer med at skaffe elever til skolen. Man sadlede om; skolens linjetilbud blev ændret, og de mere praktiske og håndværksmæssige fag blev nu afløst af et helt nyt koncept, der indebar tætte samarbejdsrelationer med professionelle sportsklubber i Viborg, hvilket resulterede i en stærkere profil og en højere kvalitet på det idrætslige område. Det betød en stor interesse for skolen igen, således at skolen i dag oplever en massiv søgning og optager ca. 160 elever hvert år nogenlunde ligeligt fordelt mellem 9. og 10. klasse og piger og drenge. Dannelsen Men skolens tydelige værdier i mellemtiden nu formuleret i et stærkt værdigrundlag er stadig den akse, hvorom det hele drejer. Og pt. har skolen stadig et udtalt ønske om at være en bred, almen efterskole med en mangfoldighed af elever. Det er et væsentligt aspekt ved et efterskoleophold, at det er sammen med en masse forskellige unge mennesker, at man indgår i forpligtende fællesskaber og derigennem bliver klogere på sig selv og verden samt oplever, at livet er langt større end en selv. Dette sikres ved stadig at praktisere en anerkendende pædagogik med vægten lagt på relationerne, have et bredt og varieret tilbud af linjer - ikke kun sportslinjer samt konstant insistere på, at det stadig er hele dette dannelsesperspektiv ved et efterskoleophold, der er det bærende og det væsentligste. Og det er der, efterskolen gør en forskel både i det samlede uddannelsesbillede og i forhold til samfundet. Friskoleafdelingen Et nyt og stort kapitel blev føjet til skolens historie i august 2012: Den erfarede gode energi i kombinationen af skole, idræt, et stærkt værdigrundlag og det ganske særlige i form af samarbejdet med professionelle klubber i Viborg ønskedes nu bredt ud til flere og videreført i en god, gammeldags grundtvigsk friskoletradition, så det også i højere grad kunne komme lokale Viborgbørn til gode. Der blev derfor oprettet en friskoleafdeling Friskolen Hald Ege, der nu er i fuld gang på andet år, og i 2014 rummer det ønskede elevtal på 140. Friskolen profileres højere på faglighed, idræt og sundhed end efterskolens bredere sigte, men deler i det væsentlige værdier og pædagogisk praksis samt en række faciliteter med denne; til fælles glæde og synergi de to afdelinger imellem. Skolen fik i den forbindelse nye vedtægter og ændrede navn til Hald Ege Fri & Efterskole. Nu og fremtiden Skolen rummer nu 300 elever og holder stadig primært til i de samme gamle bygninger, som man indtog i En nænsom og konstant renovering kombineret med nye, lejede bygninger, en smuk, nyopført idrætshal og en helt ny fremragende kunstgræsbane gør, at skolen i dag facilitetsmæssigt fremstår moderne og attraktiv og således føler sig godt rustet til fremtiden. Meget er sket i skolens 25-årige historie, men som det fremgår af dette, har sko- SEPTEMBER 2013

10 len, når tider og teenageres interesser har ændret sig, formået at kunne forandre sig, skabe tætte og givtige relationer til eksterne samarbejdspartnere, holde sig i bevægelse og i det hele taget være et levende og udviklende sted, der hele tiden har søgt den gode energi. Alt sammen vigtige egenskaber, der også fremover vil blive brug for, når man laver en fri skole, der hver dag vil være den bedste for de børn, der går der. Også de fremtidige ændringer skal forankres i skolens tydelige værdier det, at man vil børnene noget: Hald Ege Fri- og Efterskole vil - som man også ville i 1988 stadig trække eleverne hen til steder, hvor de ikke kan komme på egen hånd; og på en måde, 10 HALD VIND som dels gør dem til større måske endda bedre mennesker, så de senere i livet i sand frihed kan vælge til og fra, men som samtidig aldrig gør dem i tvivl om, at det her liv er værd at turde binde an med. Samarbejdspartnere: Drengefodbold: Viborg FF Prof. Pigefodbold: Team Viborg Håndbold: Viborg HK og SportsAcademyViborg Amerikansk fodbold: Viborg Bullets Kok: Mercantec Viborg Film: StationNext, Filmbyen i København Teater: Carte Blance i Viborg Ridning: Viborg Rideskole

11 Zumba i Hald Ege-Ravnstrup KFUM Hald Ege - Ravnstrup KFUM har zumba på programmet i Hald Ege Idrætscenter. Zumba giver mulighed for at få motion samtidig med, at du har det super sjovt! Alle kan være med såvel nybegyndere som øvede. Vi har zumba om tirsdagen og der bliver gået til den til zumbarytmerne. Zumba foregår i Hald Ege Idrætscenters opvarmningsrum og der er derfor et maximum deltagerantal på holdene. Tilmelding inden opstart er nødvendig. Send en mail til: eller tilmeld dig via foreningens hjemmeside - indmeldelsesblanket. Det foregår tirsdage kl Vi glæder os til at byde alle velkommen uanset køn, alder og zumba erfaring. Kontaktperson: Helle Doktor Simonsen tlf: for nærmere information Poul Krebs & Henning Kvitnes Hald-Ege Ravnstrup KFUMs Venner arrangerer i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum Intim koncert med Poul Krebs & Henning Kvitnes i Fællessalen på Hald Ege Efterskole 2. december kl. 20. (Dørene åbnes kl. 19). Billetter sælges til kr. 250 pr. stk. Billetbestilling hos Solveig Plejdrup på tlf: først til mølle. (Der er godt 200 billetter til salg!) SEPTEMBER

12 Nyt fra skoven I samarbejde med de to Viborg-baserede Mountainbikeklubber, Viborg Cycling og Hald Ege Ravnstrup KFUM, arbejder vi fortsat ad tre spor: - At etablere attraktive MTB-ruter, så der er et alternativ til at køre på mountainbike, hvor konflikterne med andre brugere er størst. - At informere og påvirke, så MTB-ryttere undlader at køre på afmærkede vandreruter og på trampestier i bynære områder, og i hvert fald undlader at køre der, når det er vådt føre, så stierne bliver ødelagte. - At arbejde på, at MTB-ryttere tager størst muligt hensyn ved passage af andre brugere af skoven og på udbredelsen af kodeks for MTB-færdsel. Det er et langsigtet, fælles arbejde, men jeg oplever, at vi er på rette spor, så at sige. Der er nu etableret tre MTB-spor langs en transportrute to i Viborg Plantage og et i Ungarerstykket nord for Bækkelund, og et fjerde er under udarbejdelse på Stanghede. Klubberne har ydet et stort arbejde i forbindelse med både det praktiske arbejde med ruterne, og i forbindelse med arbejdet for god færdsel og opførsel. Mountainbikeløb i Hald Ege Noget af det den lokale klub fik igen, var blandt andet det mountainbikeløb ved Hald Ege, som Hald Ege Ravnstrup KFUM arrangerede d. 1/ I forbindelse med løbet blev nok engang slået et slag for at benytte de afmærkede MTB-ruter og for at tage hensyn ved færdsel i området. Jeg fik i forbindelse med opstarten af løbet en del positive reaktioner fra MTBryttere, både i forhold til de etablerede ruter, og at budskaberne omkring hensyntagen og hvor man burde færdes var blevet modtaget og taget positivt imod. Sabotage Løbet blev imidlertid ødelagt for både arrangører og deltagere, idet afmærkningen af løbsruten blev saboteret hele to gange i løbet af dagen afmærkninger blev fjernet og vejvisere blev flyttet. Jeg synes det både er synd for klubbens ildsjæle og rigtig, rigtig ærgerligt i forhold til det arbejde for fredelig sameksistens, vi er i gang med. Hvem det end er, som har udført sabotagen, har den eller de modarbejdet bestræbelserne på at forebygge konflikter i området. Reaktionen fra mange cyklister var at hvis det skal være på den måde, er der da overhovedet ingen grund til at vi tager hensyn til hvor og hvordan vi cykler. Forhåbentlig en reaktion, der er dampet af i takt med at de øjeblikkelige frustrationer over et ødelagt løb er kommet på afstand. Vi arbejder i hvert fald ufortrødent videre ad de tre spor. Hærværk og tyverier MTB-løb er desværre ikke det eneste, der er blevet saboteret i området denne sommer. Efter nogle år med relativ ro, er der igen problemer med hærværk og tyverier fra både, især ved Skytteholmen og Dollerup, suppleret med at en del både er blevet løsnet og har fået 12 HALD VIND

13 omkring 25 værelser, indeholdende 2-3 senge i hvert værelse, stort fælleskøkken, samtalerum, badeværelse og en veranda, foran hvilken er tænkt anlagt en lille have. Denne barak skal være et hotel for de syges pårørende, hustruer, forældre eller søskende, som med tilladelse fra regeringerne i Wien og Berlin kan komme på kortere besøg. Denne barak er ligeledes bygget af de fremmede. Sidst men ikke mindst vigtigt er pastor Schaiers værkstedsbarakker for alle de forskellige håndværk. De er indrettet, for at de syge, som er håndværkere, kan vedligeholde øvelsen i deres fag, og for eventuelt at uddanne nye håndværkere. Alt dette og meget mere viste den utrættelige mand mig på en af vore spadsereture gennem lejren. lov at drive. Noget af hærværket virker For håndværkerskolens vedkommende planlagt hvis man tager en boltsaks har man en mængde erfaringer fra en med til at klippe fortøjningskæder over lignende Verwundetenschule i Tübingen. Der grundlagde pastor Schaier med, er der nok ikke tale om en pludselig indskydelse, man har fået under sin i begyndelsen af krigen en skole (med badetur... en elev) til uddannelse af sårede og Rigtig ærgerligt, at man ikke kan more lemlæstede soldater, som havde mistet sig og feste, uden at det skal gå ud over et eller andet lem, en arm eller en hånd. andres ejendele Nu beskæftiger skolen flere tusinde mennesker. Grillristen Der ved er Dollerup knyttet mange Badeplads lærere er til nok instituttet, engang blevet for hvilket stjålet, pastor og i Schaier vores nuværende stadig er den økonomiske ledende og situation administrative har vi kraft. denne Glad gang og ikke stolt råd viste til pastoren at erstatte mig den breve med en fra ny. taknemmelige Jeg håber tyvene elever, får som en rigtig dårlig skrev til ham smag og fortalte, i munden, hvorledes når de det rister gik pølser dem nu, da de ved hjælp af undervisningen var blevet udrustet til igen at tage... men kampen naturen op i er tilværelsen. smuk... Jeg er ked af, at det ikke blev noget specielt positivt indlæg Lagerbote denne gang, for Lejrbudskabet Da der jeg er trådte bestemt ind også i pastor noget Schaiers at glæde værelse, over: sad han ved bordet og skrev sig på en artikel til et lille blad, som uddeles til alle lejrens syge hver søndag. Det blad hedder Lagerbote (lejrbudskab) og det redigeres af det tyske Røde Kors i København under ledelse af pastorens søn, dr. jur. R. Schaier, som er delegeret for det tyske Røde Kors i Danmark, Norge og Sverige Lagerbote er et interessant lille blad. Foruden at bringe ugentlige beretninger om, hvad der foregår i lejren, kan de syge, som har litterære evner, få optaget små fortællinger eller digte. Men den egentlige opgave for bladet er at oplyse patienterne om danske forhold, dansk historie, dansk litteratur og billedkunst og danske foretagender, for med pastorens egne ord, at vi fremmede kan kende det land og det folk, som på så gæstfri måde åbnede sine arme for os, og lod os finde trøst Det har været en fantastisk sommer, og hvile efter kampens lidelser. badevandskvaliteten i Hald sø er fin, badebroen i Dollerup er sikret nogle år Afslutning frem via en aftale med Viborg kommune, og naturen i området er stadig smuk Nu ligger de mange bygninger her. I dag med sine 150 huse og lejligheder og ligger lige derude og et yndet sted i den skønne natur. Vi kan datere Hald Eges fødselsdag til Steen Bonne Rasmussen, skovfoged den 5. maj 1917, og derfor kan vi om få år fejre byens 100 års jubilæum. Kai Juhl Jørgensen Nyhed har opstillet en tøjcontainer bag Revas to containere hos købmand Hessum. Blå Kors hjælper mennesker med alkoholproblemer, deres børn og andre udsatte i Danmark. SEPTEMBER

14 14 HALD VIND

15 Finn Bach Jensen modtager stor hædersbevisning I slutningen af marts i år blev kampagnen 100 Frivillige skudt i gang af Dansk Boldspil Union og Den Danske Bank. Formålet var at synliggøre og hylde de mange frivillige, der knokler for at give de mange spillere gode fodboldoplevelser i fodboldklubberne landet over. Kampagnen 100 Frivillige opfordrede alle i de danske fodboldklubber til at indstille en eller flere frivillige som gør en forskel for netop deres klub. Det var der i alt 2300 der valgte at gøre. Blandt de indstillede har en jury udvalgt 100 frivillige som modtager to billetter til Danmark-Italien den 11. oktober i Parken, samt en sponsorpakke til klubben. Sponsorpakken kan være spillertøj, træningsudstyr, en fodboldevent eller træneruddannelse til en værdi af DKK For Ravnsbjerg IF var det indlysende at indstille Finn Bach Jensen til en af de 100 priser. Finn har været ankermand på baneudvidelsen i Hald Ege og kun i kraft af hans initiativrigdom og vedholdende attitude er det lykkes at få kommunen til at skabe flotte nye fodboldbaner ved Hald Ege skole. Tilbage står nu kun at få finansieret de to multibaner, som også bliver opført og det arbejde har Finn også sat sig i spidsen for. Finn skriver fondsansøgninger og kommer ikke mindst til at være foregangsmand for en pengeindsamling blandt lokalsamfundets borgere. Finn og vi i og omkring fodboldklubben håber at alle borgere i Hald Ege skoledistrikt vil se velvilligt, når vi kommer med raslebøssen. Husk i den forbindelse, at Finns eneste drivkraft er værdiskabelse for vores børn og borgere i hele Hald Ege skoledistrikt. TILLYKKE MED DEN FINE PRIS, FINN! Ravnsbjerg if/johnny Krogh Hansen SEPTEMBER

16 Arbejdsformiddag i Egekværnen Bestyrelsen i Egekværnen vil gerne have hjælp til lidt oprydning og diverse reparations- og malerarbejde i Hald Eges forsamlingshus. Derfor vil vi gerne se dig en hyggelig arbejdsformiddag Søndag den 27. oktober kl Vi starter med et rundstykke og en kop kaffe. Vi glæder os til at se dig. Venlig hilsen Egekværnens bestyrelse 16 HALD VIND

17 Overskrift Nyt fra Væksthuset... Vi afholdt søndag d. 18 aug. vores tredje musikfestival her i Væksthuset. Desværre var vejret ikke med os i år, så vi blev enige om, at det var held i uheld, at vi kun havde solgt 100 billetter i år mod 200 de to forrige år, så var der plads til alle under teltene, når regnen øsede ned!!! Bortset fra vejret, og det ringe fremmøde var det en rigtig god festival, som kom mange af vores brugergruppe til gode. Vi havde besøg af både Bjørn og Johnny, Mek Pek & søn, Sjakket, og Tonny Trifolikom. I år 2014 har TREPAS 50 års jubilæum, så der skal der ske så mange andre ting for vores medarbejdere, derfor vil vi ikke lave en musikfestival til næste år. Hvad fremtiden ellers vil bringe med hensyn til festivaller må vi se på til den tid. Vi har fået 2 ualmindelig søde gedekid i forsommeren, de er meget kælne, og frække så kom og se!!! Vi har også arvet en Kakadue fra et dødsbo, det er en dejlig måde at udvide vores dyrehold på så tak for det.ellers har vi jo nydt den gode sommer i år og haft travlt i haven både ude og inde, tak til beboerne i Hald Ege for de mange positive små bemærkninger vi får når vi mødes, det er vores medarbejdere meget glade for. Med venlig hilsen Væksthuset SEPTEMBER

18 Nye bobler - Prima Stella Spumante. Extra Dry dvs. vinen ikke er alt for tør en anelse mere sødme end Brut. Vingården Le Manzane er kendt for vinen Prosecco denne er næsten en Prosecco, men tilsat lidt andre druer. Oplagt til velkomst og forretter gerne fisk/skaldyr. God forfriskning lige til terrassen. Normalpris pr. fl. 85,- INTROPRIS v/ 6 fl. kr 75,- Lahvino Italiensk Vinimport Farvervej 41, Viborg. 18 HALD VIND

19 else Falkevej Viborg Hald Ege Ege El-forretning El-forretning Hald v/ Torkild Torkild Nielsen Nielsen v/ Teglgårdsvej 4 4 Teglgårdsvej Teglgårdsvej 4 Hald Ege Hald Ege Herningvej 8800 Viborg Viborg Herningvej Herningvej Tlf Reparationer Dyrlæge og hestekiropraktor Dyrlæge oghestekiropraktor hestekiropraktor v/totalisolering Torkild Nielsen Dyrlæge og Teglgårdsvej 4 Kastbjerg Pedersen Frank FrankKastbjerg KastbjergPedersen Pedersen Frank Totalentrepriser Telefontid kl. 7-9 på hverdage Hald EgeTelefontid kl. 7-9 på hverdage Hald Ege El-forretning Telefontid kl. 7-9 på hverdage Tlf Tlf Tlf Tlf Fax Fax R Fax Falkevej Viborg Falkevej Viborg ISODAN ØkologiskTERAPI KRANIO-SAKRAL KRANIO-SAKRAL TERAPI isoleringsmateriale Radissen v.v. Svend Svend Knudsen Knudsen Radissen Økologisk frugt frugt og og grønt grønt til til døren døren Økologisk KRANIO-SAKRAL TERAPI Klinik-Ege v/ v/ Mette Mette Dam Dam Larsen Larsen Klinik-Ege Friske kvalitetsvarer kvalitetsvarer til til konkurrence konkurrence Friske dygtige priser. dygtige priser. Meld dig dig til, til, og og modtag modtag ugentlige ugentlige Meld bestillingslister. bestillingslister. Vi udfører alt i: g snedkerfirmaet n alle madsen j8. ISO 9001 certificeret ISO certifi certificeret ceret ISO - - VVS - # " - # Blik" - %* # * &% # * &% - %* Ventilation - '( %"# ( %"# ( - '( Sprinkler - +*&$ * " - +*&$ * Automatik" -! (%, ($ -! (%, ($ Fjernvarme - % +)*( & $ #!. - % +)*( Industri & $ og miljø #!. - &* ##.)% % ( - &* ##.)% Totalløsninger % ( Lundvej Viborg Viborg Lundvej tlf tlf. 61 Dam 40 02Larsen 76 v/ Mette fax Lundvej 14, 8800 Viborg, 8800 Viborg 86 tlf Tømrerarbejde Herningvej Viborg Nybyggeri eller besøg min bod i Nonbo Hegn mobil eller besøg min bod i Nonbo Hegn fredag fredag Forhandler af 11 enballemadsen.dk Vi udfører alt i: SEPTEMBER 2011 ReparationerTræbeskyttelse Tømrerarbejde Totalisolering t %BOTL QSPEVDFSFEF WJOEVFS PH E SF UJM LPOLVSSFODFEZHUJHF QSJTFS t %BOTL QSPEVDFSFEF WJOEVFS PH E SF UJM LPOLVSSFODFEZHUJHF QSJTFS t 6GPSQMJHUFOEF SÌEHJWOJOH PQNÌMJOH PH UJMCVE t 6GPSQMJHUFOEF SÌEHJWOJOH PQNÌMJOH PH UJMCVE tømrer- og sned Nybyggeri Totalentrepriser t 4BMH PHTÌ UJM QSJWBUF t 4BMH PHTÌ UJM QSJWBUF 23 t 7J FS HFSOF CFIK MQFMJHF NFE NPOUBHFO t 7J FS HFSOF CFIK MQFMJHF NFE NPOUBHFO Forhandler af XXX WJCPSHWJOEVFU EL t 5MG t NBJM!WJCPSHWJOEVFU EL XXX WJCPSHWJOEVFU EL t 5MG t NBJM!WJCPSHWJOEVFU EL jørgen a finderupvej ISODAN Træbeskyttelse R tlf "13*- t SEPTEMBER "13*- t Økologisk isoleringsmateriale

20 Et postbud - et bindingsværkshus - en ny bolig med havehus i have i Hald Ege Luftfotografi af Hald Hovedgaard set syd. Gengivet efter bogen Danske Herregaarde og større Landbrug, 2. V Richter Friis og Alex Kappels Forlag, København K sider. Billedet her side 83 med teksten: Hald. Tilh. Fabrikant Holger Marthinsen. Postadr. Bækkelund. Ejdskv kr. Det gamle stuehus med sine 23 fag ses øverst i billedet. Marthinsen ejede Hald for anden gang i perioden april (Første gang ) Af Erling Greve Kristensen, Dollerup Andelsselskabet Hald Ege Vandværk afholdt den 2. maj 1938 stiftende generalforsamling på Pensionat Egekroen i Hald Ege. Og der blev indkøbt en forhandlingsprotokol (1), hvor generalforsamlingerne og bestyrelsesmødernes beslutninger og forhandlinger blev indført og man skulle selvfølgelig også have en protokol over dem, der skulle have vand og betale derfor. (2). Under nr 51 i medlemsprotokollen for året 1939/40 står Røhr Lauritzen, Demstrupgaard som ejer af huset, hvor der er listet 3 navne op på personer, som har to almindelige vandhaner og ligeledes 2 havevandhaner. 20 HALD VIND

21 Den ene af de tre er POSTBUD G. PE- DERSEN, Hald Ege. Og det er ham som nedenstående skal handle om. Postbud Pedersen hedder Gunnar til fornavn og han skulle ikke blive ved med at bo til leje, idet han brugte både øje og øre på turene rundt i området som egnens postbud. Hans rute gik også ned til Niels Bugges Kro og dermed selvfølgelig også til Hald Hovedgaard, hvor godsejer Poul Andersens Arkner boede i hovedbygningen med kone og de to drenge. Arkner var en projektivrig godsejer og satte sig mange spor på Hald og ude omkring i den store verden, som han havde besøgt mange gange før han kom til Hald i 1936 med den unge kone Pamela Joy, som var datter af en mangemillionær fra London, Mr. Weber. Og da det trak op til endnu en stor krig, blev der som start en krig i Finland mellem Finland og Sovjetunionen og der skulle Arkner som Kaptajn i hæren op og gøre sin indflydelse gældende. På hjemmefronten skulle der også ske noget og det usle bindingsværkshus, som forvalter Jensen med kone og 4 børn boede i på Avlsgaarden, trængte da vist til at blive skiftet ud med en bedre bolig. Som en delmængde af den beslutning, blev det aftalt med postbud Gunnar Pedersen, Hald Ege, at han mod en betaling på max 500 kr kunne købe huset imod, at han selv rev det ned og fjernende alle materialerne fra stedet. Og i protokollen fra Hald Ege Vandværk ses det også at Gunnar Pedersen er flyttet fra Røhs s hus og optræder nu som nr 52 i protokollen under eget navn og begynder at betale for vand i april kvartal Vi må gå ud fra at han begynder at fjerne huset på Hald i 1937, så man på Hald kan komme i gang med at bygge det nuværende hus på grunden, tegnet af arkitekt Jens Madsen ( ) i Viborg og det har fået årstallet 1938 på østgavlen. Dertil kommer bogstaverne PAA & PJA, som betyder Poul Andersen Arkner og Pamela Joy Arkner. Perioden fra har for posten stået i byggeriets tegn. Posten købte en grund på den nuværende Niels Bugges Vej i Hald Ege, der har fået nummer 5. Billedet er malet af kunstmaleren Einar Villiam BØGH ( ) i Olie på lærred. (35 x 52) cm. Sign. Del af Hald Hovedgaards bygningsmasse set fra Hald Ladens østre side. På billedet ses de 12 østre fag af det hus som i 1938 blev flyttet til Niels Bugges Vej nr 5 i Hald Ege. Bøgh opholdt sin i en periode i slutningen af 1. verdenskrig på Viborgegnen, hvor han ud over dette billede, også malede billeder af Grønhøj Kro, Asmild Kloster ved Viborg og af Sandkjærgaarde ved Grønhøj. Billedet i Privateje. Matrikelnummeret er nr 1 cf, Hald Hovedgaard ejerlaug, Dollerup sogn, hvilket betyder, at jorden har tilhørt Hald Hovedgaard, hvilket jo passer meget godt med det vi kender til af hovedgaardens vidtstrakte arealer. Det materiale, som posten fik med fra Hald viste sig at være lidt for meget for det hus, som han ville bo i i Hald Ege, SEPTEMBER

22 så da han var færdig med huset, var der så meget tømmer tilbage, at det blev til, at han byggede det lille havehus på grunden, som ligger der den dag i dag. Gunnar Pedersen må have synes, at nu kunne det være nok med at bo i hans ejet opførte bindingsværkshus, idet han betaler vand for sidste gang herfra i januar kvartal 1951, da det nu fra april kvartal 1951 er kontorfuldmægtig Albert Pedersen, som står som ejer. Han var ansat på Folkekuren og blev i 1926 gift med Inger Katharina Pedersen, som var stationsforstander på Bækkelund Station i årene Der var tale om en byttehandel, da Postbud Gunnar Pedersen og Kontorfuldmægtig Albert Pedersen byttede hus, idet Albert Pedersen overtager Niels Bugges Vej 5 og Postbud Gunnar Pedersen overtager det hus, som A. P. hidtil har boet i, nemlig protokollens nr 4, matrikel nr 1 bu, Hald Hovedgaard, Dollerup Sogn. = Egeskovvej 7. Nu i 2013 beboet af lærer ved Hald Ege skole, Kirsten Abildgaard født Hylle. Fra har de, fraset årene en udlejningslejlighed i Egeskovvej nr 7. Maleren Gunnar Dam ( ), som malede mange fine billeder fra Hald Ege og omegn, boede til leje i husets 1. sal i perioden fra bygningen af huset i 1929 indtil 1939, hvor han flytter til Trinbrætvej nr 12. (3). På de billeder, som er aftrykt her på siderne, kan I se, hvordan huset Niels Bugges Vej 5 så ud, da det lå som bolig for herregårdens forvalter op til 1937 (Ravnsbjergvej 73). af møderne fra 2. maj oktober 1948, inc sider, folio format. Håndskrevet, med enkelte maskinskrevne tekster, herunder de første vedtægter fra ) Fortegnelse over Vandforbrugere & Vandafgifter under Andelsselskabet Hald Ege Vandværk. Fortegnelse over medlemmerne af Vandværket i numerisk orden med oplysning om matrikel nr., titel på den mandlige indehaver af huset, antal af toiletter (WC), vandhaner i hus og have, om man har lejere i huset og den årlige vandafgift. Uden sidetal ( talt op 148.). Folio format. Betalingerne er registreret fra april kvartal 1939 januar kvartal 1952 inc.. I 1939 er der 51 medlemmer i 1952 er der 71 medlemmer. 3) Poul Erik Bendixen: Byens lys ildsjæle, nr 5, Forlaget Bekadan, 2007, 144 sider, ill., Bogen er en beskrivelse af landsbyen Hald Ege med omegn. Kan fås hos boghandlerne H. P. Hessum, Hald Ege & F. Kjær, Viborg. NOTE: Ovenstående artikel bygger på det materiale om HALD EGE VANDVÆRK, som er overdraget byen fra boet efter Kai Cassøe Jensen, Hald Ege, som døde i januar Det var Kai s niece Eva Rømer, som formidlede overdragelsen. Litteratur: 1) Forhandlingsprotokol for Andelsselskabet Hald Ege Vandværk. Referat 22 HALD VIND

23 Vi udfører alt i: Tømrerarbejde Nybyggeri Reparationer Totalisolering Totalentrepriser Forhandler af Træbeskyttelse Økologisk isoleringsmateriale jørgen tømrer- og snedkerfirmaet alle madsen finderupvej viborg fax mobil tlf SEPTEMBER

24 Limfjordsteatret opfører forestillingen Vil ikke forstyrres i Hald Ege I samarbejde med Hald Ege Kulturforening og med Hald Ege Efterskole opfører Limfjordsteatret forestillingen Vil ikke forstyrres Torsdag den 10. oktober kl. 19 i Hald Ege Efterskoles sal (den gamle gymnastiksal), Videbechs Alle 137, Hald Ege Pris: beboere i Hald Ege: 60 kr, - øvrige 90 kr Billetter kan reserveres ved Mogens Ditlev på tlf.: Foromtale Limfjordsteatret sender endnu engang en nyproduceret forestilling på vejen. Med i forestillingen er Lasse Popp, Søren Møller Pedersen og Bastian Popp, der sammen med instruktør Gitta Malling og scenografkonsulent Christian Q, alle er med til at sætte deres præg på forestillingen. VIL IKKE FORSTYRRES Hvem har ikke prøvet at mærke hjertet hamre og de våde håndflader, før man skal holde en tale eller synge en sang til en speciel lejlighed? Måske nager det så meget, at det er umuligt at finde ro natten før. Du vender og drejer dig hele natten og har drømme eller mareridt, der er næsten virkelige. I forestillingen Vil ikke forstyrres sidder publikum ved borde. Der er en vært og en musiker. Værten snakker lidt om løst og fast og skaber den gode stemning, synes han. Der kommer dinnermusik fra musikeren. En mand dukker op. Han er tydeligvis ventet, men aner ikke, hvor han er. Han opfører sig som i en drøm. Desorienteret, men alligevel følger han med på, hvad der tilsyneladende forventes af ham. Det er åbenbart en slags hotel, hvor han skal sove. Det kommer han imidlertid ikke til. Han forstyrres konstant af både udefrakommende hændelser og indefraanmassende tanker og drømme. I et hav af uigennemskuelige irritationsmomenter, larmende døre og naboer, mixet op i et virvar af tanker om fortidens fortrydelser, frastødende fantasier, glæder og erotiske mærkværdigheder, glider han drømmende gennem en lille søvnløs nat. Der er live musik igennem hele forestillingen. 24 HALD VIND

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Hald Vind. Feernes hjem. Se side 10-11.

Hald Vind. Feernes hjem. Se side 10-11. Hald Vind Feernes hjem. Se side 10-11. NR. 2 33. ÅRGANG APRIL 2015 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne

Læs mere

Hald Vind. Foråret er på vej

Hald Vind. Foråret er på vej Hald Vind Foråret er på vej NR. 1 30. ÅRGANG APRIL 2012 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er p.t.:

Læs mere

Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr

Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr Hald Vind Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr NR. 2 29. ÅRGANG JUNI 2011 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.

Læs mere

Hald Vind. Efter en lang vinter nærmer foråret sig...

Hald Vind. Efter en lang vinter nærmer foråret sig... Hald Vind Efter en lang vinter nærmer foråret sig... NR. 1 29. ÅRGANG APRIL 2011 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer Korintherbrevet 79 Jubilæum! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år Juni 2013 20. årgang lokalrådet 30 år silkeå kolav nu med køer ØHU & GF oprykket! Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 LÆS OM : Dialekter, Den Gamle smed, Dyrskue, Legestue, Mathilde s hus, Rejsegilde, Kalkmalerier, Tømmerflådetur, Ny inspektør, Fritidsordningen, Tjeneren ved bord 5, Telemarken,

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Nr. 12 16. januar 1995.RUNE STENEN.._~'r.

Nr. 12 16. januar 1995.RUNE STENEN.._~'r. Nr. 12 16. januar 1995.RUNE STENEN._~'r. Runestenen kan ved denne tid fejre 2 års fødselsdag. Det er nemlig ca. 2 år siden, at ideen til Runestenen opstod og dette nummer er også det sidste i 2. årgang.

Læs mere

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR

JYLLINGEHALLEN 40 ÅR 2011 JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JYLLINGEHALLEN 40 ÅR JUBILÆUM 2011 1 JYLLINGEHALLENS BESTYRELSE Lars Lindskov Formand (andelshaverne) Ole Gylling Hansen Næstformand (JGI) Anne-Marie Kristensen Kasserer (andelshaverne) Lene Lindberg Nielsen

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1. oktober 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 1 oktober 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet OKTOBER 2014 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området

for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival - Sommerfest - Byfest Gadespejl - Aktiviteter - Fuglekonger - Elmehøj Samlingshus - Samlingsstedet - Borgerforeninger Hallund Kro - Musikfest

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere