Generalforsamling. Torsdag 13/ kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00"

Transkript

1 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/ kl Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent Steen Gregersen blev valgt som dirigent. Michael Jensen blev valgt som referent. 2) Bestyrelsesberetning af det forløbende år Beretningen vedlagt i slutningen af referatet. 3) Forelæggelse af årsrapport (revideret regnskab) til godkendelse Regnskabet blev fremlagt med følgende kommentarer fra bestyrelsen: - Kontingentresistanserne er dels nedskrevet og nedbragt. - Kiosken har desværre ikke givet det forventede overskud - Klubben har haft større udgifter på træner/leder beklædning, udgifterne til ture og lejre, samt lejeudgifterne til idrætsparken. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år Budgetforslag blev fremlagt 5) Godkendelse af kontingent Bestyrelsens forslag til kontingentstigninger blev vedtaget.

2 6) Behandling af indkommende forslag Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7. marts kl enten elektronisk eller via post. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag. 7) Valg til bestyrelsen ( Bestyrelsen konstituerer sig selv ) På valg er Lars Hannibalsen, Jørgen Rasmussen og Jens Dalgaard. Lars Hannibalsen ønsker ikke genvalg. Efter overvejelser har Lars Hannibalsen valgt at stille sig til rådighed for bestyrelsen igen. Derfor var der genvalg til Jørgen Rasmussen, Jens Dalgaard og Lars Hannibalsen. 8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen Peter Pedersen og Steen Gregersen blev genvalgt som suppleanter. 9) Valg af revisor og revisorsuppleant Revisorfirmaet Hvaas blev genvalgt som revisor. Revisorfirmaet Jørgen Løbner blev genvalgt som revisorsuppleant. 10) Eventuelt Der blev diskuteret om lysforholdene på kunststofbanen. Klubben håber snart, at der kommer en løsning på problemet. Bestyrelsen Bjerringbro IF

3 Velkommen alle sammen til bestyrelsens årlige beretning har været et rigtig spændende år, hvor der er sket spændende og udfordrende ting både for bestyrelsen med for i særdeleshed også for klubben som helhed. Der er sket rigtig mange gode ting, sportslig samt organisatorisk, og jeg vil forsøge de kommende minutter at fortælle, hvad vi har været igennem, men, samt hvordan vi forsøger at forme klubben i Vi lancerede sidste vinter, det nye BIF, hvor vi havde mange gode ideer og visioner og en masse andre fine ord, som vi ønskede at føre ud i livet omkring Bjerringbro IF. Men hvad var det nye BIF egentlig, jo, det var primært et tiltag til at få styr på organisation, samt, få sat nogle målsætninger op for klubben, og gøre klubben til et attraktiv sted at være. Vi stod sidste år på vores nytårsappel, og kom med nogle tiltag, som vi ønskede for klubben blandt at få styr på vores organisation, samt få lavet en organisations plan, det syntes jeg, er lykkes langt hen af vejen, og vi har fået sat navne på det personer og deres ansvarsområder der ud over sat vi flere tiltag i gang, og jeg ved, at der bliver arbejdet hårdt på at få disse planer ført ud i livet, men vi kom til at kigge os lige omkring og kom til at se, om vi i det hele taget havde styr på vores værdier, samt holdninger og handlinger i klubben, og vi følte nok lidt, der, at det var et område, vi måtte kigge lidt på, så vi diskuterede tingene og fandt ud af det, var en område, vi skulle inddrage hele klubben i. Men den proces vil jeg vende lidt tilbage til senere, for jeg vil hellere fortælle om de succes historier, som er synlige for alle. Det er ikke alt, der foregår på de intern linjer, som folk kan forholde sig til, men derimod, de ting, som bliver ført ud i livet og gør det fantastisk at være en del af denne klub. Der har været mange spændende oplevelser både på det sportslige og med hensyn til vores faciliteter. På det sportslige var det en spændende år for rigtig mange af vores hold vores, U-13 drenge blev prøvet af i Mesterrækken, samt vores u-17, u-15 og u-14 hold har A hold. Men rent sportslig var der også en stor succes i senior afdeling, nemlig at vores serie, 2 hold for første gang i 17 år rykkede op i serie 1, på en scoring af kort før tid af kun den 17 årige Dennis Husum, som er et produkt af det, stor arbejde, der bliver lagt i ungdomsafdelingen, så det er dejligt og se, at det arbejde også giver frugt, og vi er helt sikre på, at der er flere på vej. Af samme grund skal nævnes, at vi faktisk ikke har haft et senior hold, der blev lavere, end nr. 2 i deres respektive rækker, så det må jo betegnes som en god sæson, så der skal lyde et stort tillykke, til at alle med de fine præstationer lige fra ung til gammel. Den sportslige sektor har sat mange gode tiltag og projekter i gang, bla. arbejdes der på at lave vores egne lille talentudvikling med Søren Overgaard i spidsen, men her arbejder man ikke nødvendigvis med de bedste, men med de næst bedste, for at få dem op på et højere niveau, så de kan presse de bedste endnu mere, et spændende tiltag, som vi forventer os meget af. Vi forsøger samtidig at få mere fokus på vores pigeafdeling, da vi mener, at pige fodbold absolut er et aktiv for vores fodbold klub, så der er også blevet sat nogle tiltag i gang for at fremme fodbold spillet blandet piger.

4 En anden succes for klubben var klubbens årlige udlandstur, og i år havde vi 3 hold i Barcelona, Spanien, og 1 hold i Italien. I alt var der ca. 100 ung mennesker samt ledere med på de 2 ture, og iflg. de oplysninger, jeg har fra de respektive ledere, var det en kanon tur både socialt og sportslige, og vores unge mennesker var gode repræsentanter for klubben, og det, er vi meget glade for at høre. Men det, der har fyldt meget i 2013 for hele klubben har været opførelsen af kunststofbanen, som har været et projekt, der har været i gang i 3-4 år i sammen råd med Bjerringbro IP Viborg idrætsråd og Viborg kommune, og derfor var det fedt, at vi i november mdr. kunne stå og indvie vores kunststof bane, så den var klar til opstart i Men inden den blev anlagt, var der gået mange timer, og overvejelser, der var mange ting i spil, bla. økonomi, placering, booking, som bare var en lille del af alle de udfordringer som, sådan en bane bringer med sig. Men den dialog, vi har haft med Viborg Idrætsråd og BIP, har været helt igennem fantastisk og uden især den hjælp, vi har fået fra Idrætsrådet omkring den bymæssige placering af bane samt dialog med kommunen, havde det det ikke været muligt at gennemføre, samt den dialog, vi har haft med BIP omkring selv projektet, samt opførelsen af banen og de daglige gøremål omkring selve anlæggelsen af banen har været fantastik, alt dette gør, at vi nu står med en næste, færdig projekt, vi mangler kun den lille udfordring omkring lyset på banen, men det, er vi sikre på, at vi får løst inden den kommende sæson, men banen er absolut brugbar og meget i brug både af vores egne, samt af mange af de andre klubber i Viborg Kommune dette bliver i det daglige håndteret af BIP, hvilket vi er meget glade for, og der kan jo blandt andet nævnes, at VFF har både trænet og spillet kampe på vores bane mod blandt andet Aab, og der er det blevet taget rigtig godt imod. Så vi håber, at vi med denne bane kan være med til at udvikle klubben rent sportslige, samt skabe de bedste rammer for vores spillere, så det er det godt sted at være. Som jeg nævnte tidligere vi jeg også nævne det fine samarbejde, vi har med BIP ikke kun omkring kunststofbane projektet, men også omkring den daglige brug af vores fine område, vores klubhus vedligeholdelse af baner, og man er altid i BIP klar på at lytte til vores ønsker, og ideer så en tak herfra, og selvfølgelig også en tak til forretningsudvalget og den støtte de har givet os omkring vores ønsker, og vi glæder os i BIF til at være en del af de endnu bedre forhold, vi får i BIP, når projektet omkring fremtidens idrætspark står færdig, og det samarbejde, der var været på tværs af foreningerne i BIF samvirket omkring dette projekt med BIP som torv holder har også været kanon. Der er rigtig mange vi i en forening, som vores skal huske og takke vores sponsorere, skal selvfølgelig have en stor tak for deres bidrag, samt en tak til de private bidragsydere til vores kunststofbane projekt, og selvfølgelig Viborg Idrætsråd og Viborg kommune som tidligere nævnt. Men den helt særlige tak skal gå til alle vores frivillige leder/trænere/holdleder/udvalgsmedlemmer/kiosk hjælper samt alle dem der ydere et bidrag, så vores hverdag bliver nemmere, og vi føler, det er et godt sted at være, og selvfølgelig en tak til de mange frivillige, der hjalp til under servering af julefrokoster på Grundfos, så vi kunne få lidt ekstra i kassen.

5 Som jeg nævnte tidligere, vil jeg gerne en lille smule mere ind på vores nye tiltag omkring, klubbens værdier, holdninger og handlinger. For det er det, der er med til at tegne klubben, både, intern, men også ekstern, da vi får fortalt vores omgivelser, hvad det er, vi står for i klubben nærmere betegnet, får vi defineret klubbens DNA, som vist, er et populært udtryk for dette. Men hvad er det, vi gør så, og hvad vil vi gøre, jo, vi har valgt og tage hele klubben med i denne proces, for det er jo ikke os 7 i bestyrelsen, der skal bestemme klubbens DNA, nej det er klubbens frivillige, og dens medlemmer så derfor har vi haft indkaldt til en strategi dag, som blev kørt flot af Michael, og det er der kommet rigtig meget brugbart ud af, som vi nu i bestyrelsen og udvalgene kan sætte os ned og prøve at beskrive værdier/holdninger / handlinger omkring klubben, som vi selvfølgelig vil gøre synlige, når denne proces er færdig, og her håber vi bare, at vi når frem til et resultat, som alle føler, de har været med til at definere. Så når vi kigger over hele året, har det været et flot år på rigtige mange områder, og vi har sat rigtige mange tiltag i gang både på det sportslige, men især også på det økonomiske, for som regnskabet viser, om lidt kommer vi desværre ud med et underskud for 3 år i træk, det er absolut ikke tilfredsstillede, men vi har haft svært ved at få økonomien til at balancere de senere år, primært, fordi vi er blevet presset på vores indtægter så derfor bliver vi nød til at kigge på, hvor vi får flere indtægter i hus, da vi også ønsker at have lidt ressourcer til at udvikle klubben, og vi derved kan give vores trænere / ledere de bedste muligheder i deres daglige dag.. Det er nemlig et område vi fokusere meget på, for, har vi de rigtig kompetencer i klubben, og giver vores ledere/trænere mv., gode muligheder for at udvikle sig, udvikler dette, også klubben, men alting koster penge, så det er noget vi fokusere på i år. Et af de væsentlig tiltag, vi har taget, og som kommer til ændre mange i klubbens måde at tænke på, er, at vi skifter til conventus omkring opkrævning af kontingenter, da vi må erkende, at det er et meget svært område, og vi håber med dette, at vi løser mange af de udfordringer, vi har i dag, det bliver bl.a sådan, at hvis man ikke har betalt kontingent, kan trænere ikke tilføje spilleren til holdkortet via det nye kampklar som DBU lancere her i foråret, så det bliver meget spændende, og vi er bevist om, at det nok giver noget udfordringer her i opstarten, men er det sikker på, at det bliver en succes både for klubben, trænerne og spillerne. Vi vil nemlig gerne rigtige mange ting nøjagtig som alle, jer i klubben, som kommer med alle de gode ideer, men til dette, skal der bruges penge, så det er et område, vi vil have mere fokus på i En af de ting, vi gerne vil forsøge, at få penge til i 2014, er blandt andet udvidelse af vores terrasse ud mod kunststof banen, og med det menes der ud over vores omklædningsrum, det er absolut muligt, men da det også koster penge, har vi også sat et par tiltag i søen til at få dette finansieret så det, håber vi på, at vi kan komme i gang med i løbet af Ellers er der på dette område også gang i mange andre ting, så vi kan optimere vores forhold, og vi er hele tiden i dialog med BIP omkring muligheder også omkring opvisnings banen, samt hvilke muligheder, der ellers er der. Men alt i alt er vi kommet langt, og jeg syntes helt objektivt, at vi har nogle gode forhold, og som en OB spiller faktisk udtalte, var det jo super forhold taget, i betragtning af at vi var en Serie 1 klub.

6 Men dette betyder selvfølgelig ikke, vi skal stoppe der, vi arbejder for de bedste mulige forhold, så må vi se, hvor langt det bærer. Så overordnet set en tilfreds bestyrelse på rigtige mange områder, men som nævnt også en bestyrelse, der ikke stiller sig tilfreds med det økonomiske resultat, men en bestyrelse, der kigger fremad sammen med klubben, og forsøger at lære af fortiden. Så tak fra mig, og håber, at dette gav jer et lille indblik i vores lille klub. På vegne af bestyrelsen Morten Madsen

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014

Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014 9. februar 2015 Beretning Silkeborg Idrætsforening 2014 Indledning Endnu et år er på vej over i historiebøgerne. Vi står overfor et nyt udfordrende år for Silkeborg Idrætsforening, hvor vi skal udvikle

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

BERETNING FOR ÅRET 2011

BERETNING FOR ÅRET 2011 BERETNING FOR ÅRET 2011 Det har som sædvanlig været et meget spændende år i Brøndby IF. Sportsligt kan det uden tvivl konstateres, at med en enkelt undtagelse, så er det absolut det bedste år nogensinde

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere