Velling Sogneblad. Farvel og Tak. Dec. 14 / Jan. / Feb. 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velling Sogneblad. Farvel og Tak. Dec. 14 / Jan. / Feb. 2015"

Transkript

1 Velling Sogneblad 1 Dec. 14 / Jan. / Feb Farvel og Tak I dette nummer: De fattige er sgu så kedelige Farvel og Tak Når demokratiet ikke virker Den nye gud? Skal du med? Julefedtnisse m.m. Små bidrag tæller også Grøn dannelse Vi arbejder på... Velling Kalenderen Gudstjenester Fra Statens Kunstfonds 50 års fødselsdag på Vestjyllands Højskole

2 Velling Sogneblad Velling Sogneblad udgives af Velling Menighedsråd. Bladet udkom m er 4 gange årligt. Redaktionen modtager stof til næste blad: Vivian Linnebjerg (kirkelige indlæg) Ingrid Jepsen Ellen Haubjerg Katja Frandsen Anette Kirk Jepsen Deadline Sognebladet udgår, men bliver overtaget af en folder. Denne udkommer primo marts. Deadline: Den 15. februar 2015 Forside foto: Anette Kirk Jepsen Grafisk design: Anette Kirk Jepsen Tryk tlf Oplag 725 stk. (husstandsom delt) kirkelig info kirkelige handlinger Døbte : Clara Bille Kirkegaard : Maja Bjørnsgaard Mikkelsen : Caroline Sofie Hallum Laura Kirstine Hallum Jonathan Hallum Viede/velsignede : Lise Skovgaard Pedersen & Jonas Pedersen Begravede/bisatte : Mainhard Lamhauge : Arne Refstrup KOMMENDE KONFIRMATIONER I VELLING Kirkelig vejviser 10. maj maj maj 2017 Velling kirke er åben alle hverdage fra kl Sognepræst Vivian Linnebjerg Tlf Træffes på telefon, eller i præstegården. Mandag fri. Graver Marianne Sonne Tlf Træffetid tirsdag-fredag kl Menighedsrådet: * Formand Jens Kirk, Hebolgårde 2, Velling. Mail: * Næstformand og kontaktperson Ellen Lundsgaard Haubjerg, Velling Kirkeby 15, Velling. Mail: * Kirkeværge Lisbet Kirk, Velling Kirkeby 6, Velling. Mail: * Kasserer Eskild Toft, Skraldhedevej 6, Velling. Mail: * Aase Nahnsen, Lille Ulfkærvej 2, Velling. Mail: * Vibeke Christensen, Vesttarpvej 30, Velling. Join us: VI VIL I VELLING Glædelig jul og godt nytår

3 De fattige er sgu så kedelige I DR s satireprogram, Rytteriet har snobben Fritz, alias Martin Buch, følgende bemærkning om de fattige: Nej altså, jeg sidder og tænker på: Jeg synes altså, de fattige er lidt for hårde ved sig selv. De ku godt gi sig selv en lille gave i ny og næ hvad ved jeg, en hyggelig middag på Kong Hans eller en sviptur til Mauritius eller Seychellerne ikke. Det gør jeg tit. Det sku de også ta og gøre i stedet for det surmuleri, ikke. De fattige er sgu så kedelige. Jeg kan sgu ikke li dem egentligt. Jeg kender ikke nogen fattige, der er søde. Vi griner først og fremmest ad snobberne, fordi de er så himmelråbende dumme og ignoranter. Der er også nogle, der mener, at vi griner af os selv og en genkendelig side hos os selv! Og så er der nogle, der mener, at hjemløse selv har valgt hjemløshed og fattigdom. Det er vist noget med den ultimative frihed, som disse mennesker helt frivilligt selv skulle have valgt. Det er ikke kun luderen, der er lykkelig, det er landevejsridderen åbenbart også på sit leje i kælderopgange, under buske i parker, i en overfyldt varmestue, på metrostationer, hvor et par unge piger morer sig med at vække en sovende mand ved at råbe ukvemsord, mens de fleste haster forbi, indtil en TV-kendis tilfældigvis kommer forbi og griber ind. Men når man har valgt den ultimative frihed, må man tage det med. Ligesom man må leve med den risiko, når man vælger at sove på en offentlig bænk midt på Christianshavns torv, at nogen finder på at smide en sovende hjemløs mand i havnen. Og pludselig er det hele ikke så sjovt mere. Hjemløshed og fattigdom er ikke noget, mennesker selv vælger.... Det er ikke, som er der tale om valget mellem et parcelhus nær skov og strand eller et fritidslandbrug med dertil hørende 100 tønder land og udsigt over mark og eng. Vi vælger til gengæld selv, hvilket menneskesyn, vi vil lade være gældende i mødet med vores medmennesker Er Folkekirken andet end perlegrus og kirkekoncerter? Dette spørgsmål stiller Kirkens Korshær Folkekirken og dens menigheder, og samtidig indbyder korshæren til mere samarbejde og partnerskab til fremme af det sociale arbejde blandt udsatte mennesker i Danmark. Der er ingen grund til at pakke det ind:. Det handler om penge til dem, der ingen har, fra os, der har i rigelige mængder (godt nok sat i aktier, fast ejendom, pensionsopsparinger og børnenes fremtid).. Ethvert valg er som bekendt et fravalg, og når det handler om at prioritere Folkekirkens midler, kan der også ofte være tale om et etisk valg. At øge omkostningerne til kunst i kirken eller ombygning af sognegården kan i mange tilfælde betyde et fravalg af konfirmandarrangementer, dåbsgaver, alterbuketter eller: Fravalg af et økonomisk bidrag til de organisationer, der kæmper for at holde lukning af lektiecafeer, varmestuer, jule- og sommerferiehjælp stangen.. Men der er brug for den hjælp og omsorg, som de humanitære organisationer yder.. Det forlyder, at antallet af hjemløse er steget med 16 procent fra 2009 til Antallet af unge hjemløse mellem år er steget med hele 79 procent i samme periode. I 2011 var der , der levede under fattigdomsgrænsen. Fortæsttes næste side... 3

4 De fattige... (fortsat) Salige er I, som er fattige, thi Guds rige er jeres (Luk.) Jesus går på besøg hos en tolder. Han tilbyder en kvinde, med ikke bare én mand men mange mænd, vand, der kan slukke den evige tørst. Han fortæller en lignelse om en barmhjertig samaritaner. Han siger til en rig ung mand, der spørger om evigt liv og frelse: Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Det Nye Testamente handler om alt andet end perlegrus, kirkekoncerter og foredragsrækker for den sags skyld. Vi hykler vel alle ind imellem med store flotte ord, der aldrig bliver efterfulgt af handling. Men der er ingen grund til, at Folkekirken går forrest med hykleriet.. Vi må vise sammenhængen mellem ord og handling.. Derfor har menighedsrådet i Velling taget imod Kirkens Korshærs tilbud om samarbejde og partnerskab ved at tegne fadderskab til Kirkens Korshærs sociale arbejde i Esbjerg. Det betyder, at menighedsrådet har forpligtet sig til at støtte dette arbejde økonomisk! Korshæren forpligter sig på at informere og inspirere os i Velling omkring det kirkelige sociale arbejde. Vi håber, at relationen kan afføde mere fokus på social ansvarlighed og være kilde til (nye) andre sociale initiativer. Dette års høstkollekt (620 kr.) udgør derfor den økonomiske del af fadderskabet sammen med kollekten juleaften. Vi tager chancen, selvom tanken om pengeindsamling og kirkebøsser nok kan ødelægge julestemningen for Fritz og Poul, for hvem det ikke bliver sådan rigtig jul, hvis ikke de har været i kirke og sunget med på alle de smukke gamle julesalmer (hver fugl pipper med sit næb), og mærket julefreden sænke sig dybt langt ind i sjælen, inden de fortsætter derhjemme i de Georg Jensen års-uro-pyntede stuer ved det veldækkede ande- og/eller flæskebord, og senere sættes alt ind på festivitas med juletræs-lystænding og dans, som kulminerer i den store gavedyst. Og til sidst slutter (jule)orgiet med barmfagre au pairs, hovedsaligt fra Thailand. At jeg dog nænner, på forhånd, at ødelægge Fritz og Pouls familiejul med at nævne de fattige og bede om mønter af den store slags netop juleaften. Men! Jesus blev ikke født på 2. sal i Magasin du Nord. Han blev født i Betlehem, og hvert år til jul valfarter vi til landets kirker for at høre evangeliet om barnet i krybben, der lod sig føde julenat for at frelse os af nøden. Jeg ønsker alle en glædelig jul, Vivian 4 En flot pyntet kirke til høstgudstjenesten.

5 Farvel og Tak SIDSTE NR AF VELLING SOGNEBLAD Efter ca. 30 års forløb har Menighedsrådet besluttet at stoppe med udgivelsen af Velling Sogneblad. Begrundelsen for dette er, at vi ikke tror, at bladet bliver læst af så mange mere, så det står i et rimeligt forhold til, hvilket arbejde, der er med at frembringe stof, at sætte det frafiksk op og få bladet trykt sammenholdt med den økonomi, vi bruger på dette. Næsten ingen kommer uopfordret med læserindlæg mere (med undtagelse af Boi Nielsen, som har været flittig).. Dét, at bladet kunne være samlende for sognet, er tiden måske også løbet fra?. Et kvartalsindlæg fra vore institutioner, så alle kunne følge med i, hvad der sker sammen med en koordineret årsplan for alt foreningsliv i Velling kunne have fyldt godt, men lad det nu være. Tiden er måske også løbet fra et sogneblad på tryk, da næsten alt findes på nettet.. Fremover vil der blive lavet en folder, hvoraf det vil fremgå, hvilke kirkelige handlinger der har været i de forløbne 3 mdr. og fremad for de næste 3 mdr., hvornår der er gudstjenester og arrangementer i menighedsrådets regi. Folderen vil have en blank side, hvor der vil være mulighed for at få datoer for arrangementer i ved henvendelse til vores præst Vivian Linnebjerg eller Anette Kirk Jepsen. Disse indlæg skal indleveres inden deadline og uden opfordring. Folderen vil ligge fremme på sognets 4 institutioner, ved Min Købmand og i Kirken, så alle også i fremtiden kan få papir på, hvad der sker på menighedsrådets område. Sluttelig en stor tak til redaktionsudvalget for det store arbejde, som I igennem årene har udført i forbindelse med udgivelsen af Velling Sogneblad Tak. Menighedsrådet, Jens Kirk Forståeligt, men vemodigt... Fra redaktionens side takker vi ligeledes for altid god opbakning fra Menighedsrådet (også selvom bladet blev flere sider længere end budgetteret med!), Inger Lund Andersen for en god og grundig korrekturlæsning og samarbejdet med alle jer, som har bidraget med stort som småt. Beslutningen om at dette er det sidste Sogneblad (ihvertfald i denne form og i denne omgang), bakker vi fuldt ud op om, selvom vi synes, at det er meget vemodigt at sige farvel og tak. Redaktionen Katja, Ellen, Ingrid, Vivian og Anette 5

6 den NYE GUD? Som tidligere nævnt opstod der i forbindelse med bispevalget i Ribe stift en debat om, hvordan vi skal forstå Gud som skaber og almægtig. De teologiske stridigheder verserede fra flere sider i dagspressen. Debatten optog også os her i sognet, og i kølvandet heraf besluttede menighedsrådet at arrangere en foredragsrække i januar Der er dog ikke tale om en fortsættelse af den daværende debat, men om foredrag til belysning af gudsbegreber og konfessioner (trosbekendelse og bekendelsesskrifter) fra forskellige perspektiver. Foredragsrækken har fået titlen: Den nye Gud? Lige bortset fra? er det også titlen på en bog, der udkom i Forfatteren bag er præst ved den grundtvigske højborg, Vartov, Niels Grønkjær. Jeg husker Niels fra Aarhus Universitet, hvor han var lektor i etik og religionsfilosofi. Hans forelæsninger var altid spændende, vedkommende og intense. De var kilde til debat og refleksion. For eksempel tænker jeg stadig på Niels bemærkning om, hvor det sted er, som vi refererer til i en sætning som: Et eller andet sted mener jeg Om bogen, Den nye Gud. Efter fundamentalisme og ateisme, har tidligere rektor ved Pastoralseminariet i København, Mogens Lindhardt skrevet følgende: Et imponerende bud på en moderne tænkning om Gud, som bør nå langt ud over fagteologernes verden. Jeg er enig med Mogens, og derfor er det også en stor glæde, at Niels vil bringe sin moderne tænkning her til Vestjylland. Bonusinfo: Niels er fra Esbjerg Den navnkundige Claus Thomas Nielsen behøver vist ikke nærmere præsentation her på egnen, som præst i Stauning og Skjern sogne. Men ord skal han have med på vejen. Det er nemlig Claus Thomas, der åbner foredragsrækken med at give os sit syn på og sin fortolkning af Gud som skaber og almægtig og de skrifter, vi, i Den Danske Folkekirke, bekender os til. Udover at passe sit embede er Claus Thomas en flittig skribent og debattør med tilknytning til Tidehvervsbevægelsen. (Teologisk bevægelse, som kort fortalt er udsprunget af et opgør med sentimentaliseret ungdomsforkyndelse, som de teologiske ophavsmænd mente, blev praktiseret i KFUM. Siden er fulgt opgør med Indre Mission og den liberale grundtvigianisme. Tidehverv er i dag blandt meget andet kendt som forum for modernitetskritik). Selvom Claus Thomas befinder sig i et af vore nabosogne, har jeg desværre ikke haft lejlighed til at møde ham. Derfor glæder det mig ligeledes, at han vil, ikke blot tage turen til Velling, men at han vil præsentere sin teologi og sit gudsbegreb for os. Bonusinfo: Claus Thomas har børn på Friskolen Vi slutter af med en usædvanlig kvinde ved navn Marie Vejrup Nielsen. Marie er uddannet teolog, men er i dag ansat på religionsvidenskab, hvor hun har været forsker i 7 år, og det i sig selv er ret usædvanligt. Derudover er hun ung, klog, sjov, og så er hun leder for Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. (Et samarbejde mellem religionsvidenskabelige og teologiske forskere ved Aarhus Universitet. Centeret har et bredt fokus på samtidens religiøse udtryksformer). 6

7 ny foredragsrække Vi læser og hører Maries navn, når hun kommenterer biskoppers synlighed, danskeres sløje kirkegang og kønsneutralitet i ægteskabsritualerne. Det er også hende, medierne tager i ed, når Folkekirkens rolle i det moderne danske samfund er på dagsordenen, for hendes passion er moderne kristendom og dens forhold til politik og samfund. Marie vil ikke tale om gudsbegreber eller konfessioner, modernitets tænkning eller kritik heraf, men hun vil give os et kærligt og humoristisk indblik i kristendommen som samtidsreligion og blandt andet stille skarpt på, hvorfor der er så høj en procent af den danske befolkning, der er medlemmer af Folkekirken og samtidig så lav kirkegang. Også Marie kender jeg flygtigt fra Aarhus Universitet, og for nylig havde jeg så fornøjelsen af at høre Maries foredrag om Folkekirken som institution og kristendommen som samtidsreligion, og det var ikke kedeligt! Bonusinfo: Maries ph.d-afhandling beskæftiger sig med evolutionsbiologi og teologi som to kilder til store fortællinger om menneskehedens fortid, nutid og fremtid. Program: 13. januar kl : Claus Thomas Mynster Nielsen: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. - Om gudsbegreb og bekendelse i kristendommen 27. januar kl : Niels Grønkjær om den nye Gud. Efterfølgende fællesspisning 26. februar kl : Marie Vejrup Nielsen om kristendom som samtidsreligion Alle foredrag foregår i konfirmandstuen. Pris: Et foredrag = 60 kr. Alle tre foredrag = 150 kr. Billetter købes ved indgangen. Billetter til spisning den 27. januar koster 100 kr. pr. stk. Billetter købes enten den 13. januar eller bestilles senest den 15. januar på Menighedsrådet og Vivian EFTERLYSNING Vi har fundet en stor bog med de samlede illustrerede Familie Journaler fra 1924 i præstegårdens gemmer. Inden i står der med håndskrift: Til Ina fra hendes venner på Lang.. (resten kan vi ikke læse). Det er dateret den 8/3-193? (måske 31 eller 37). Er der nogen, der ved, hvem denne Ina er? Eller har nogen kendskab til bogen og dens givere? Ina er ikke Tage Rossels kone hans døtre har været og besigtige bogen! Oplysninger modtages på mail: km.dk eller på telefon: (Dog ikke mandage). Vivian 7

8 Når demokratiet ikke virker I Ungarn lider vores venskabsby og byens økologiske landbrugshøjskole med danske højskoleværdier. De mærker, hvad det vil sige, når staten bestemmer og overhører folkets ønske. Efter 40 års succesrig dyrkelse og drift af den økologiske landbrugshøjskole har staten frataget dem retten til at dyrke de 400 ha jord, som har været skolens eksistensgrundlag. Boi deltog d. 18. september i en konference afholdt på Kishantos og skriver: På konferencen blev der forfattet en protestskrivelse imod, hvad de har været offer for, og med beskrivelse af de muligheder for videreudvikling af demokrati og bæredygtighed, der hermed bliver forspildt. Skrivelsen er sendt til EU kommisionen og den ungarnske regering, samt pressen. Der er stadigvæk fri presse, men den er meget kontrolleret og under pres fra regeringsmagtens side. Der var ca. 70 deltagere fra Danmark og Ungarn.... Desværre nåede vi at blive vidne til, at de nye brugere dagen efter tog jorden i besiddelse og begyndte at sprede kunstgødning og dermed ødelagde muligheden for fortsat økologisk dyrkning.... En meget trist historie, som har berørt vore venner og samarbejdspartnere dybt. De forsøger at drive stedet videre med forskellige kursusaktiviteter og udlejning af bygninger og faciliteter. De vil tilbyde lejrskoleophold for skolebørn med introduktion til bæredygtighed, økologi og historiske traditioner. Endvidere satser de på turister, internationale besøg, og når hovedbygning og køkkenfaciliteter er renoveret måske udleje til bl.a. bryllupper. Szandor - Eva`s ægtefælle har købt stedet og er, som I kan se af vedhæftede billeder godt igang med istandsættelse af bygningerne, delvist støttet af EU-midler. Den første staldbygning er færdig til anvendelse som lagerbygning, og de er godt i gang med den anden, som bliver omdannet til undervisningslokaler og indkvartering. Når de er færdige, vil der være 40 sengepladser. Kontorbygningen er udvidet betydeligt med velfærdsrum og solceller. De forsøger at skaffe sig indtægt ved dyrkning af grøntsager og salg af disse på marked, men det kan jo slet ikke opveje den mistede indtægt fra det økologiske landbrug. Ydermere har de store udgifter til sagfører og retssager i forsøget på, at få erstatning for de nye lejeres destruering af deres afgrøder, som i sig selv har påført dem store tab. Ligesom de jo også forsøgte at få omstødt, at de ikke kunne fortsætte som lejere af jorden. Professor Àngyàn udtalte: Det er en skandale, hvad der er sket. Læs mere på Vestjyllands Højskoles hjemmeside i artiklen Grundtvig i problemer i Ungarn og se mere på: Boi Nielsen 8 Hovedbygningen Ny stald Kontor med solceller

9 OPslag opslag RØDE KRO Generalforsamling Tirsdag d. 24. feb. kl i Velling Forsamlingshus Fortælling og billeder fra ophold i Polen v. Ejvind Haubjerg Dagsorden ifølge vedtægter. På valg: Lisbet Kirk, Holger Nygård og Jens Poulsen. Bestyrelsen for Røde Kro takker for udvist interesse, donationer og hjælp i året som er gået, og med håbet om fortsat opbakning ønskes GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR SENIORKLUBBEN Fortælling, billeder, musik og sang En organist, en kirkesanger og kirkegårdsgartner fra Thy, kommer med programmet: Ord og toner i fugleperspektiv. Et fremragende program med fortælling, flotte naturbilleder, musik og sang. Mødet holdes sammen med Ringkøbing i Fjordparken d. 3. marts Der bliver fælles kørsel fra Velling Se også programmet for den kommende tid i kalenderen bagerst i bladet. Seniorklubben VUIF Generalforsamling Onsdag den 18. februar kl i VUIF klubhuset. Dagsorden i følge vedtægter. VUIF bestyrelsen VUIF Gymnastikopvisning Lørdag den 7. marts kl på Fjordvang Ungdomsskole. Dagens program bliver opslået ved købmand og på VUIF Gymnastikudvalget Forårsopvisning

10 skal du med? VUIF VINTERFEST Lørdag den 24. januar 2015 kl på Fjordvang Ungdomsskole Program: Velkomsdrink, spisning, Musik/dans v. Wild Mountains, Natmad og lokal underholdning ind i mellem det hele. Wild Mountains spiller en god blanding af gamle 60 er numre og op til det nyeste fra Af kunstnere kan nævnes: Kim Larsen, Shu-bi-dua, Creedence Cleervater, Revial, Bruno Mars m.fl. Pris: 225,- per person. Billetsalg samt mulighed for bordreservation hos Min Købmand frem til den 17. jan. Alle varer ekskl. buffet er købt hos Min Købmand og overskuddet går ubeskåret til VUIF og det kommende multi/kulturhus. MENU fra Morten KOK Forret buffet: Hjemmelavet karrysalat - løg - kapers Rugbrød - smør - fedt Hovedret buffet: Rullet unghanebryst i parmaskinke Grillede hele skinker med fod Cremet svampesauce Løg - timian - porre -skovsvampe Escabeche Grillet rød peber - karamelliseret løg Bagte kartofler & hvidløgssmør Salat: Rødløg - tomat - hvidløg - salater Krydder dressing Dessert buffet: Jordbær trifli Jordbær - råcreme - flødeskum 2 lags chokoladekage Der vil desuden være enkelte vegetar retter. Med venlig hilsen festudvalget Lise Thorsen, Jannie Tved, Niels Jørgensen ER DER NOGLE DERUDE Den 18. februar 2015 holder VUIF generalforsamling, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen og udvalg. Sidste år trådte et helt nyt fodboldudvalg til, da vi efter længere tids søgen ikke havde fundet nogle afløsere. De nye folk har gjort et godt stykke arbejde i sæsonen, men de har også hele tiden gjort det klart, at det kun var midlertidig. Udvalget har fuldført, hvad der skal til for at gennemføre en sæson, men som de selv siger Vi brænder ikke for fodbolden! Derfor søger vi nu udvalgsfolk igen - er der nogle derude...? Der bliver også udskiftning i andre udvalg og bestyrelse, så hjælp os - kom frit frem! Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen eller møde op den 18. februar. VUIF bestyrelsen

11 julefedtnisse M.M. VUIF FRILUFTSGRUPPEN Søndag d. 28/12, Julefedtnisse /crossgym. Kom med ud og løb en tur i naturen, og få julesulet trænet væk. Undervejs er der indlagt styrkeøvelser, hvor vi bruger hinanden og naturen som redskaber. Vi mødes kl på p-pladsen Kærbyvej ved Femhøjsande Plantage (Hundeskoven) Målgruppen er voksne og børn fra ca. 12 år. Pris: Gratis! Lørdag d. 17/1 - søndag d. 18/1. Vinterovernatningstur. Vi vandrer en tur (11-13 km) med oppakning i Hoverdal plantage og overnatter på shelterplads i skoven, måske i sne og frost? Vi laver fælles mad over bål/trangia og fortæller røverhistorier ved bålet. Målgruppen er voksne og større børn. Vil man gerne prøve at overnatte en vinternat udendørs, men ikke vandre med er der mulighed for at komme til shelterpladsen i bil. Nærmere info omkring tidspunkter, sted, pris osv. følger. Følg også med på gruppens facebook side: https://www.facebook.com/groups/ / Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding: Jacob Holck - mail: GRUNDTVIGSK FORUM for Ringkøbing og Omegn Alle foredrag er i samarbejde med DGI-Vestjylland og holdes normalt i Medborgerhuset, Brogårdsvej 2, 6950 Ringkøbing. Tirsdag den 8. januar kl : VISMÆND OG DISCIPLE I VESTJYSKE KIRKER - KIRKETLIGT-FOLKELIGT NYTÅRSMØDE v. Bisop Elof Westergaard, Ribe: Troens billeder - gennem hele kirkens historie har billedkunsten spillet en vigtig rolle i forkyndelsen og forståelsen af Gud... Med eksempler fra altertavler og kirkeudsmykning i de vestjyske kirker kommer Elof Westergaard rundt om mange af disse aspekter. Tirsdag den 17. februar kl : JEG ER EN HÆR, FORFATTERAFTEN v. Lars Husum: Forfatteren og dramatikeren Lars Husum brød igennem med den kulsorte komedie Mit venskab med Jesus Kristus, hvor en stor del foregår i hans barndomsby Tarm. Omanen er exceptionelt for en dansk debut udgivet på 15 sprog, og blev indstillet til IMPAC Litterary Award, en af Europas største litteraturpriser. Han har efterfølgende skrevet roman om krigergenerationen - og teaterstykkerne Lovens vogtere og De frivillige, som var Reumertnomineret. Onsdag den 4. marts kl i Kirkehuset i Skjern: ISRAEL - PALÆSTINA. konflikten OG DET ARABISKE FORÅR v. højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding: Foredraget tager os med til Mellemøstens brændpunkter. Vi kommer rundt om både historiske sammenhænge og de højaktuelle emner, som præger dagens begivenheder. Tirsdag den 24. marts kl : 100 ÅR - AF HERBJØRG WASSMO, v. tidl. sognepræst Lise Brandt Fibiger: Slægtsromanen strækker sig gennem 4 generationer og følger udviklingen i samfund og kvindeliv. Romanen trækker tråde til de gennemgående emner i hendes forfatterskab: Kvindelig styrke, udholdenhed og visdom. Om kvindernes store del af arbejdet, men også om mandens rolle som partner både i ægteskabet og i arbejdet. (I samarbejde med Folkeuniversitet for Ringkøbing-Skjern). 11

12 Små bidrag tæller også... MIN KØBMAND Min købmand har nu søgt om byggetilladelse til opførelse af et vindfang, stor nok til at der kan blive et lille cafe hjørne, hvor vi kan side og nyde en kop kaffe, med en nybagt bolle, da vi også regner med i nær fremtid, at få mulighed for at servere / sælge frisk bagt brød. Desværre fik vi ikke helt så mange penge ind ved vores indsamling, som vi havde håbet på, men vi håber på lidt mere, når man kan se bygge processen skrider fremad. Med mange frivillige hjælpere tror vi på, at det vil lykkes. Vi har igen, mere eller mindre selvforskyldt, været i konflikt med arbejdsmiljø loven, men klarede atter frisag og hermed også for de store udgifter. Men selvom vi kommer igennem med hovedet oven vande, går der meget tid med brevveksling frem og tilbage, selvom arbejdstilsynet i sidste omgang har været meget imødekommende. STØTTEFORENINGEN VELLING FRISKOLE OG NATURHUSET Så er det blevet en realitet.. Der er nu opsat 3 containere ved Velling Kirkeby 22 til indsamling af skrot: En stor blå container til jern, metal, hårde hvidevarer og konservesdåser som er gjort rene. To mindre, hvoraf den ene er til øl- og sodavandsdåser og den sidste er til aluminium. Containerne er mærket op, således det er tydeligt, hvad der må komme i. Så fyld endelig i, det går til et godt formål. En stor tak til Maibritt og Finn Chemnitz for at containerne må stå hos jer. Ved spørgsmål kontakt Ingrid Egmuth på Med venlig hilsen Støtteforeningen Endelig vil vi håbe at i alle får en hyggelig jul og at nytåret vil bringe jer alle mange glæder. Knud Knudsen, Min Købmand. 12 Fotos fra Fjorden af Ole Nielsen

13 Grøn dannelse Dannelse er i en Grundtvigs sammenhæng livsoplysning. Der kastes lys ind over hvem vi er. Hvem er jeg? Og det er en proces, som er i gang her og nu. Det er naturligvis ikke et arbejde der kan gøres færdig. Sådan er jeg; Videre. Hvor ligger dannelses projektet i dag? På højskolen har vi arbejdet med det vi kalder den grønne dannelse. Det helt store spørgsmål for vores liv i dag er klimaspørgsmålet. Vi taler om bæredygtighed, men hvad det indebærer, er et dannelsesprojekt. På Vestjyllands højskole har vi valgt at arbejde med den grønne dannelse på mange måder bl.a i forhold til kunsten. Skal kunsten være en del af et dannelses projekt? Nej det skal` kunsten ikke, men den kan og når det sker, går en stæk proces igang.. Havde Grundtvig ikke været en så formidabel god sangskriver og samtiden og tiderne efter sang hans sang, som vi også gør det i dag, havde dannelses processen ikke fået den kolossale styrke.... Poesiens kraft var og er stærkere end nok så mange taler fra en forstander.... Folk fik øjnene op for den fattige arbejder ikke mindst landarbejder, da de læste Pelle Erobreren og Jeppe Åkjærs Vredens dag eller synger Hvem sidder der bag skærmen. Da de så H.A Brendekilde s billede Udslidt eller Erik Henningsens billede Sat ud. I 60 erne og 70 erne var det måske ikke så meget kunstværkerne i sig selv som det at være skabende, der forandrede. Dansen blev for alvor rykket fra tåspidser ned på flad fod. Balletskørtet rives af i danseforestillingen Dødens triumf. Teaterforestillingernes ord får nu krop, etc. I foråret fik vi tildelt udviklingsmidler til at udvikle den grønne dannelse gennem kunsten. På Folkemødet på Bornholm i juni og på Kulturmødet på Mors i august lavede vi et forløb, hvor vi selvfølgelig gjorde brug af samtalen, og på scenerne brugte vi dansen, musikken og andre kunstneriske udtryksformer som direkte kommunikation og som refleksions rum. Fornylig var jeg til foredrag med Al Gore. Her fik vi den ubehagelig sandhed om klimaforandringerne. Vi fik indsigt via det ene frygtlige billede efter det andet.... Vigtigt, men det drænede også ens håb og energi. Modsat arbejdet med grøn dannelse på højskolen. Det er gennem det skabende arbejde, vi bliver dannet og får mod til at være aktive.... Den grønne dannelse optager os meget, men vi har også tid til at udvikle på andre fronter. Byggeriet af de 12 nye værelser er igang, og vi glæder os til at tage dem i brug til næste sommer. Orangeriet er i projektfasen. Med de mange bidrag bliver det en realitet - tak for det. Det er stadig muligt at støtte projektet - kom forbi på kontoret eller se vores hjemmeside. Køkkenet har arbejdet på endnu en kogebog, som udkommer her kort før jul - en julegave idé måske? Og så har Statens kunstfond deponeret ni flotte, forunderlige, motivierende, reflekterende kunstværker hos os. I anledeningen af Statens Kunstfond 50 års fødselsdag har vi også haft fornøjelsen af at arbejde sammen med kunstner Molly Haslund i eventen Stævne (se billederne på forsiden). Kunstværkerne står på skolen, så kom endelig forbi og nyd dem. Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole 13

14 vi arbejder på... Referat fra mødet i Velling Lokalråd den 24. september 2014: Opfølgning fra sidste møde: Katja har sendt ansøgningsskemaer ang. landsbypedelordningen ud til forskellige. P.t. endnu ingen tilkendegivelser over at gøre brug af det. Morten arbejder på Camp Åvang og markedsføring af denne i friluftssammenhænge. Nyt fra udvalg: Andelsbutikken sloges med arbejdstilsynet. Ny flagstang pga. spritbilist er på vej. Multi/kulturhal: Søgt VE midler kr. Peter har undersøgt med ejerforhold. For at friskolen kan låne skal den være på friskolegrund. Friskolebestyrelsen mener beløbet ikke må overstige 10 mill. Forhold omkring ejerskab/drift /beliggenhed og tegninger er under udarbejdelse. Punkter fra borgerne: Boi har foreslået forskellige byforskønnelses planter/fortov m.m. omkring boldbane, kirken og byportene. Forskønnelsen er en del af multi/kulturhus/byforskønnelsesplanen. Vi kigger på Boi s forslag, når vi kommer dertil. Danny Møller foreslår forskønnelse ved Fjordbyen for at gøre byggegrundene mere attraktive. Bjarne og Danny kontakter kommunen. Flag: Vi søger flagfolk til specielle mærkedage som dronningebesøg (!) MEN foreningerne/ skolerne skal selv sørge for at sætte flag op på mærkedage som første skoledage (friskolen og efterskolen), efterskolernes dag (Fjordvang), konfirmation (menighedsrådet), sommertræf (VUIF) osv. Flagene er på Fjordvang. Det er et fælles ansvar at indikere velkommenhed og fest med flagene! Første hjælpskursus: Anette finder underviser og dato i løbet af efteråret/vinteren. Vedtægtsændringer: Hvordan får vi lokalrådet til at fungere optimalt? Vi kigger på evt. ændringer af vedtægterne i januar. Er der forslag udefra så send dem endelig. Evt.: Mail adresser på Velling interesserede - forslag, der skal tages op. Opfordring til at bruge Velling Kalenderen. Kommende møde og arbejde: Lokalrådet mødes næste gang den 15. januar kl På dagsordenen er indtil videre vedtægtsændringer, multi/kulturhus, generalforsamling. På lokalrådets vegne Anette 14 Fotos fra Fjorden af Ole Nielsen

15 Velling Kalenderen DECEMBER 1. Røde Kro Julemarked kl Velling friskole Åben morgensang kl Højskolen Teaterpremiere. Se opslag og Højskolen Julegourmetmiddag. Se opslag og 9. Seniorklubben Julefrokost 13. Højskolen Åbent Hus. Se opslag og 28. VUIF Friluftsgruppen: Julefedtnisse i Hundeskoven kl JANUAR 6. Seniorklubben Ruth Kirkedal Fortælling ved Hellig trekonger, i klubhuset kl Grundt. forum Foredrag ved biskop Elof Westergaard i Medborgerhuset, Ringkøbing, kl Seniorklubben Aftenmøde i Præstegården 13. Menighedsrådet Foredrag v. Claus Thomas Mynster I Præstegården kl VUIF Friluftsgruppen: Vinterovernatning i Hoverdal. Nærmere info følger. 20. Seniorklubben Chr. Græsholt med fortælling og sang i klubhuset kl Højskolen Naturens rige samtale med kommune og borgere på Højskolen kl VUIF Vinterfest på Fjordvang Ungdomsskole kl Billetsalg hos Min Købmand 27. Seniorklubben Aftenmøde i Præstegården 27. Menighedsrådet Foredrag v. Niels Grønkjær i Præstegården kl FEBRUAR 3. Seniorklubben Steen Espensen Rasmus Sørensen - landsbylærer, vækkelsesprædikant, politiker, højskolegrundlægger og udvandreragent i klubhuset kl Seniorklubben Hyggeeftermiddag med Vivian 17. Grundt. forum Forfatteraften med Lars Husum i Medborgerhuset, Ringkøbing kl VUIF VUIF generalforsamling i klubhuset kl Seniorklubben Valgmenighedspræst Ronald Risvig, Matador og Kristendom, fortælling fra vores liv i klubhuset kl Røde Kro Generalforsamling i Velling Forsamlingshus kl Menighedsrådet Foredrag v. Marie Vejrup Nielsen i Præstegården kl MARTS 3. Seniorklubben Fællesmøde med Ringkøbing i Fjordparken. Fælles kørsel fra Velling. 4. Grundt. forum Foredrag ved højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen i Kirkehuset, Skjern kl VUIF Gymnastikopvisning på Fjordvang Ungdomsskole kl Grundt. forum Foredrag ved tidl. sognepræst Lise Brandt Fibiger i Medborgerhuset, Ringkøbing kl Se opslag ved Min Købmand og opdateret kalender på 15

16 gudstjenester 217 Dag KirkeåRET HøjmaRK LEM VELLING december advent VL VL advent HB HB advent HB HB VL 24. Juleaften HB HB VL 25. Juledag HB HB VL juledag HB 28. Julesøndag VL VL JANUAR 1. Nytårsdag HB HB VL 4. Helligtrekongers søndag HB HB VL s.e. H3KG HB HB s.e. H3KG HB HB VL 25. Sidste s.e. H3KG VL VL FEBRUAR 1. Septuagesima/kyndelmisse HB VL 8. Sexagesima HB HB VL 15. Fastelavn HB HB s.i fasten HB HB VL MARTS 1. 2.s.i fasten VL VL 8. 3.s.i fasten HB HB 1 Vellingkoret medvirker 2 Lucia v. mini-konf.piger 3 9-læsninger 4 Og i Ringkøbing kl Kyndelmissegudstj. Konfirmander medvirker HB = Hanne Byskov VL = Vivian Linnebjerg 16 Kirkebil Hvis man vil i kirke, men ikke kan transportere sig selv, kan man køre i taxa og sende regningen til kasse reren, som refunderer den. Send den til: Eskild Toft, Skraldhedevej 6, Velling, 6950 Ringkøbing. Menighedsrådet

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Anita

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere