Velling Sogneblad. Farvel og Tak. Dec. 14 / Jan. / Feb. 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velling Sogneblad. Farvel og Tak. Dec. 14 / Jan. / Feb. 2015"

Transkript

1 Velling Sogneblad 1 Dec. 14 / Jan. / Feb Farvel og Tak I dette nummer: De fattige er sgu så kedelige Farvel og Tak Når demokratiet ikke virker Den nye gud? Skal du med? Julefedtnisse m.m. Små bidrag tæller også Grøn dannelse Vi arbejder på... Velling Kalenderen Gudstjenester Fra Statens Kunstfonds 50 års fødselsdag på Vestjyllands Højskole

2 Velling Sogneblad Velling Sogneblad udgives af Velling Menighedsråd. Bladet udkom m er 4 gange årligt. Redaktionen modtager stof til næste blad: Vivian Linnebjerg (kirkelige indlæg) Ingrid Jepsen Ellen Haubjerg Katja Frandsen Anette Kirk Jepsen Deadline Sognebladet udgår, men bliver overtaget af en folder. Denne udkommer primo marts. Deadline: Den 15. februar 2015 Forside foto: Anette Kirk Jepsen Grafisk design: Anette Kirk Jepsen Tryk tlf Oplag 725 stk. (husstandsom delt) kirkelig info kirkelige handlinger Døbte : Clara Bille Kirkegaard : Maja Bjørnsgaard Mikkelsen : Caroline Sofie Hallum Laura Kirstine Hallum Jonathan Hallum Viede/velsignede : Lise Skovgaard Pedersen & Jonas Pedersen Begravede/bisatte : Mainhard Lamhauge : Arne Refstrup KOMMENDE KONFIRMATIONER I VELLING Kirkelig vejviser 10. maj maj maj 2017 Velling kirke er åben alle hverdage fra kl Sognepræst Vivian Linnebjerg Tlf Træffes på telefon, eller i præstegården. Mandag fri. Graver Marianne Sonne Tlf Træffetid tirsdag-fredag kl Menighedsrådet: * Formand Jens Kirk, Hebolgårde 2, Velling. Mail: * Næstformand og kontaktperson Ellen Lundsgaard Haubjerg, Velling Kirkeby 15, Velling. Mail: * Kirkeværge Lisbet Kirk, Velling Kirkeby 6, Velling. Mail: * Kasserer Eskild Toft, Skraldhedevej 6, Velling. Mail: * Aase Nahnsen, Lille Ulfkærvej 2, Velling. Mail: * Vibeke Christensen, Vesttarpvej 30, Velling. Join us: VI VIL I VELLING Glædelig jul og godt nytår

3 De fattige er sgu så kedelige I DR s satireprogram, Rytteriet har snobben Fritz, alias Martin Buch, følgende bemærkning om de fattige: Nej altså, jeg sidder og tænker på: Jeg synes altså, de fattige er lidt for hårde ved sig selv. De ku godt gi sig selv en lille gave i ny og næ hvad ved jeg, en hyggelig middag på Kong Hans eller en sviptur til Mauritius eller Seychellerne ikke. Det gør jeg tit. Det sku de også ta og gøre i stedet for det surmuleri, ikke. De fattige er sgu så kedelige. Jeg kan sgu ikke li dem egentligt. Jeg kender ikke nogen fattige, der er søde. Vi griner først og fremmest ad snobberne, fordi de er så himmelråbende dumme og ignoranter. Der er også nogle, der mener, at vi griner af os selv og en genkendelig side hos os selv! Og så er der nogle, der mener, at hjemløse selv har valgt hjemløshed og fattigdom. Det er vist noget med den ultimative frihed, som disse mennesker helt frivilligt selv skulle have valgt. Det er ikke kun luderen, der er lykkelig, det er landevejsridderen åbenbart også på sit leje i kælderopgange, under buske i parker, i en overfyldt varmestue, på metrostationer, hvor et par unge piger morer sig med at vække en sovende mand ved at råbe ukvemsord, mens de fleste haster forbi, indtil en TV-kendis tilfældigvis kommer forbi og griber ind. Men når man har valgt den ultimative frihed, må man tage det med. Ligesom man må leve med den risiko, når man vælger at sove på en offentlig bænk midt på Christianshavns torv, at nogen finder på at smide en sovende hjemløs mand i havnen. Og pludselig er det hele ikke så sjovt mere. Hjemløshed og fattigdom er ikke noget, mennesker selv vælger.... Det er ikke, som er der tale om valget mellem et parcelhus nær skov og strand eller et fritidslandbrug med dertil hørende 100 tønder land og udsigt over mark og eng. Vi vælger til gengæld selv, hvilket menneskesyn, vi vil lade være gældende i mødet med vores medmennesker Er Folkekirken andet end perlegrus og kirkekoncerter? Dette spørgsmål stiller Kirkens Korshær Folkekirken og dens menigheder, og samtidig indbyder korshæren til mere samarbejde og partnerskab til fremme af det sociale arbejde blandt udsatte mennesker i Danmark. Der er ingen grund til at pakke det ind:. Det handler om penge til dem, der ingen har, fra os, der har i rigelige mængder (godt nok sat i aktier, fast ejendom, pensionsopsparinger og børnenes fremtid).. Ethvert valg er som bekendt et fravalg, og når det handler om at prioritere Folkekirkens midler, kan der også ofte være tale om et etisk valg. At øge omkostningerne til kunst i kirken eller ombygning af sognegården kan i mange tilfælde betyde et fravalg af konfirmandarrangementer, dåbsgaver, alterbuketter eller: Fravalg af et økonomisk bidrag til de organisationer, der kæmper for at holde lukning af lektiecafeer, varmestuer, jule- og sommerferiehjælp stangen.. Men der er brug for den hjælp og omsorg, som de humanitære organisationer yder.. Det forlyder, at antallet af hjemløse er steget med 16 procent fra 2009 til Antallet af unge hjemløse mellem år er steget med hele 79 procent i samme periode. I 2011 var der , der levede under fattigdomsgrænsen. Fortæsttes næste side... 3

4 De fattige... (fortsat) Salige er I, som er fattige, thi Guds rige er jeres (Luk.) Jesus går på besøg hos en tolder. Han tilbyder en kvinde, med ikke bare én mand men mange mænd, vand, der kan slukke den evige tørst. Han fortæller en lignelse om en barmhjertig samaritaner. Han siger til en rig ung mand, der spørger om evigt liv og frelse: Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Det Nye Testamente handler om alt andet end perlegrus, kirkekoncerter og foredragsrækker for den sags skyld. Vi hykler vel alle ind imellem med store flotte ord, der aldrig bliver efterfulgt af handling. Men der er ingen grund til, at Folkekirken går forrest med hykleriet.. Vi må vise sammenhængen mellem ord og handling.. Derfor har menighedsrådet i Velling taget imod Kirkens Korshærs tilbud om samarbejde og partnerskab ved at tegne fadderskab til Kirkens Korshærs sociale arbejde i Esbjerg. Det betyder, at menighedsrådet har forpligtet sig til at støtte dette arbejde økonomisk! Korshæren forpligter sig på at informere og inspirere os i Velling omkring det kirkelige sociale arbejde. Vi håber, at relationen kan afføde mere fokus på social ansvarlighed og være kilde til (nye) andre sociale initiativer. Dette års høstkollekt (620 kr.) udgør derfor den økonomiske del af fadderskabet sammen med kollekten juleaften. Vi tager chancen, selvom tanken om pengeindsamling og kirkebøsser nok kan ødelægge julestemningen for Fritz og Poul, for hvem det ikke bliver sådan rigtig jul, hvis ikke de har været i kirke og sunget med på alle de smukke gamle julesalmer (hver fugl pipper med sit næb), og mærket julefreden sænke sig dybt langt ind i sjælen, inden de fortsætter derhjemme i de Georg Jensen års-uro-pyntede stuer ved det veldækkede ande- og/eller flæskebord, og senere sættes alt ind på festivitas med juletræs-lystænding og dans, som kulminerer i den store gavedyst. Og til sidst slutter (jule)orgiet med barmfagre au pairs, hovedsaligt fra Thailand. At jeg dog nænner, på forhånd, at ødelægge Fritz og Pouls familiejul med at nævne de fattige og bede om mønter af den store slags netop juleaften. Men! Jesus blev ikke født på 2. sal i Magasin du Nord. Han blev født i Betlehem, og hvert år til jul valfarter vi til landets kirker for at høre evangeliet om barnet i krybben, der lod sig føde julenat for at frelse os af nøden. Jeg ønsker alle en glædelig jul, Vivian 4 En flot pyntet kirke til høstgudstjenesten.

5 Farvel og Tak SIDSTE NR AF VELLING SOGNEBLAD Efter ca. 30 års forløb har Menighedsrådet besluttet at stoppe med udgivelsen af Velling Sogneblad. Begrundelsen for dette er, at vi ikke tror, at bladet bliver læst af så mange mere, så det står i et rimeligt forhold til, hvilket arbejde, der er med at frembringe stof, at sætte det frafiksk op og få bladet trykt sammenholdt med den økonomi, vi bruger på dette. Næsten ingen kommer uopfordret med læserindlæg mere (med undtagelse af Boi Nielsen, som har været flittig).. Dét, at bladet kunne være samlende for sognet, er tiden måske også løbet fra?. Et kvartalsindlæg fra vore institutioner, så alle kunne følge med i, hvad der sker sammen med en koordineret årsplan for alt foreningsliv i Velling kunne have fyldt godt, men lad det nu være. Tiden er måske også løbet fra et sogneblad på tryk, da næsten alt findes på nettet.. Fremover vil der blive lavet en folder, hvoraf det vil fremgå, hvilke kirkelige handlinger der har været i de forløbne 3 mdr. og fremad for de næste 3 mdr., hvornår der er gudstjenester og arrangementer i menighedsrådets regi. Folderen vil have en blank side, hvor der vil være mulighed for at få datoer for arrangementer i ved henvendelse til vores præst Vivian Linnebjerg eller Anette Kirk Jepsen. Disse indlæg skal indleveres inden deadline og uden opfordring. Folderen vil ligge fremme på sognets 4 institutioner, ved Min Købmand og i Kirken, så alle også i fremtiden kan få papir på, hvad der sker på menighedsrådets område. Sluttelig en stor tak til redaktionsudvalget for det store arbejde, som I igennem årene har udført i forbindelse med udgivelsen af Velling Sogneblad Tak. Menighedsrådet, Jens Kirk Forståeligt, men vemodigt... Fra redaktionens side takker vi ligeledes for altid god opbakning fra Menighedsrådet (også selvom bladet blev flere sider længere end budgetteret med!), Inger Lund Andersen for en god og grundig korrekturlæsning og samarbejdet med alle jer, som har bidraget med stort som småt. Beslutningen om at dette er det sidste Sogneblad (ihvertfald i denne form og i denne omgang), bakker vi fuldt ud op om, selvom vi synes, at det er meget vemodigt at sige farvel og tak. Redaktionen Katja, Ellen, Ingrid, Vivian og Anette 5

6 den NYE GUD? Som tidligere nævnt opstod der i forbindelse med bispevalget i Ribe stift en debat om, hvordan vi skal forstå Gud som skaber og almægtig. De teologiske stridigheder verserede fra flere sider i dagspressen. Debatten optog også os her i sognet, og i kølvandet heraf besluttede menighedsrådet at arrangere en foredragsrække i januar Der er dog ikke tale om en fortsættelse af den daværende debat, men om foredrag til belysning af gudsbegreber og konfessioner (trosbekendelse og bekendelsesskrifter) fra forskellige perspektiver. Foredragsrækken har fået titlen: Den nye Gud? Lige bortset fra? er det også titlen på en bog, der udkom i Forfatteren bag er præst ved den grundtvigske højborg, Vartov, Niels Grønkjær. Jeg husker Niels fra Aarhus Universitet, hvor han var lektor i etik og religionsfilosofi. Hans forelæsninger var altid spændende, vedkommende og intense. De var kilde til debat og refleksion. For eksempel tænker jeg stadig på Niels bemærkning om, hvor det sted er, som vi refererer til i en sætning som: Et eller andet sted mener jeg Om bogen, Den nye Gud. Efter fundamentalisme og ateisme, har tidligere rektor ved Pastoralseminariet i København, Mogens Lindhardt skrevet følgende: Et imponerende bud på en moderne tænkning om Gud, som bør nå langt ud over fagteologernes verden. Jeg er enig med Mogens, og derfor er det også en stor glæde, at Niels vil bringe sin moderne tænkning her til Vestjylland. Bonusinfo: Niels er fra Esbjerg Den navnkundige Claus Thomas Nielsen behøver vist ikke nærmere præsentation her på egnen, som præst i Stauning og Skjern sogne. Men ord skal han have med på vejen. Det er nemlig Claus Thomas, der åbner foredragsrækken med at give os sit syn på og sin fortolkning af Gud som skaber og almægtig og de skrifter, vi, i Den Danske Folkekirke, bekender os til. Udover at passe sit embede er Claus Thomas en flittig skribent og debattør med tilknytning til Tidehvervsbevægelsen. (Teologisk bevægelse, som kort fortalt er udsprunget af et opgør med sentimentaliseret ungdomsforkyndelse, som de teologiske ophavsmænd mente, blev praktiseret i KFUM. Siden er fulgt opgør med Indre Mission og den liberale grundtvigianisme. Tidehverv er i dag blandt meget andet kendt som forum for modernitetskritik). Selvom Claus Thomas befinder sig i et af vore nabosogne, har jeg desværre ikke haft lejlighed til at møde ham. Derfor glæder det mig ligeledes, at han vil, ikke blot tage turen til Velling, men at han vil præsentere sin teologi og sit gudsbegreb for os. Bonusinfo: Claus Thomas har børn på Friskolen Vi slutter af med en usædvanlig kvinde ved navn Marie Vejrup Nielsen. Marie er uddannet teolog, men er i dag ansat på religionsvidenskab, hvor hun har været forsker i 7 år, og det i sig selv er ret usædvanligt. Derudover er hun ung, klog, sjov, og så er hun leder for Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. (Et samarbejde mellem religionsvidenskabelige og teologiske forskere ved Aarhus Universitet. Centeret har et bredt fokus på samtidens religiøse udtryksformer). 6

7 ny foredragsrække Vi læser og hører Maries navn, når hun kommenterer biskoppers synlighed, danskeres sløje kirkegang og kønsneutralitet i ægteskabsritualerne. Det er også hende, medierne tager i ed, når Folkekirkens rolle i det moderne danske samfund er på dagsordenen, for hendes passion er moderne kristendom og dens forhold til politik og samfund. Marie vil ikke tale om gudsbegreber eller konfessioner, modernitets tænkning eller kritik heraf, men hun vil give os et kærligt og humoristisk indblik i kristendommen som samtidsreligion og blandt andet stille skarpt på, hvorfor der er så høj en procent af den danske befolkning, der er medlemmer af Folkekirken og samtidig så lav kirkegang. Også Marie kender jeg flygtigt fra Aarhus Universitet, og for nylig havde jeg så fornøjelsen af at høre Maries foredrag om Folkekirken som institution og kristendommen som samtidsreligion, og det var ikke kedeligt! Bonusinfo: Maries ph.d-afhandling beskæftiger sig med evolutionsbiologi og teologi som to kilder til store fortællinger om menneskehedens fortid, nutid og fremtid. Program: 13. januar kl : Claus Thomas Mynster Nielsen: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. - Om gudsbegreb og bekendelse i kristendommen 27. januar kl : Niels Grønkjær om den nye Gud. Efterfølgende fællesspisning 26. februar kl : Marie Vejrup Nielsen om kristendom som samtidsreligion Alle foredrag foregår i konfirmandstuen. Pris: Et foredrag = 60 kr. Alle tre foredrag = 150 kr. Billetter købes ved indgangen. Billetter til spisning den 27. januar koster 100 kr. pr. stk. Billetter købes enten den 13. januar eller bestilles senest den 15. januar på Menighedsrådet og Vivian EFTERLYSNING Vi har fundet en stor bog med de samlede illustrerede Familie Journaler fra 1924 i præstegårdens gemmer. Inden i står der med håndskrift: Til Ina fra hendes venner på Lang.. (resten kan vi ikke læse). Det er dateret den 8/3-193? (måske 31 eller 37). Er der nogen, der ved, hvem denne Ina er? Eller har nogen kendskab til bogen og dens givere? Ina er ikke Tage Rossels kone hans døtre har været og besigtige bogen! Oplysninger modtages på mail: km.dk eller på telefon: (Dog ikke mandage). Vivian 7

8 Når demokratiet ikke virker I Ungarn lider vores venskabsby og byens økologiske landbrugshøjskole med danske højskoleværdier. De mærker, hvad det vil sige, når staten bestemmer og overhører folkets ønske. Efter 40 års succesrig dyrkelse og drift af den økologiske landbrugshøjskole har staten frataget dem retten til at dyrke de 400 ha jord, som har været skolens eksistensgrundlag. Boi deltog d. 18. september i en konference afholdt på Kishantos og skriver: På konferencen blev der forfattet en protestskrivelse imod, hvad de har været offer for, og med beskrivelse af de muligheder for videreudvikling af demokrati og bæredygtighed, der hermed bliver forspildt. Skrivelsen er sendt til EU kommisionen og den ungarnske regering, samt pressen. Der er stadigvæk fri presse, men den er meget kontrolleret og under pres fra regeringsmagtens side. Der var ca. 70 deltagere fra Danmark og Ungarn.... Desværre nåede vi at blive vidne til, at de nye brugere dagen efter tog jorden i besiddelse og begyndte at sprede kunstgødning og dermed ødelagde muligheden for fortsat økologisk dyrkning.... En meget trist historie, som har berørt vore venner og samarbejdspartnere dybt. De forsøger at drive stedet videre med forskellige kursusaktiviteter og udlejning af bygninger og faciliteter. De vil tilbyde lejrskoleophold for skolebørn med introduktion til bæredygtighed, økologi og historiske traditioner. Endvidere satser de på turister, internationale besøg, og når hovedbygning og køkkenfaciliteter er renoveret måske udleje til bl.a. bryllupper. Szandor - Eva`s ægtefælle har købt stedet og er, som I kan se af vedhæftede billeder godt igang med istandsættelse af bygningerne, delvist støttet af EU-midler. Den første staldbygning er færdig til anvendelse som lagerbygning, og de er godt i gang med den anden, som bliver omdannet til undervisningslokaler og indkvartering. Når de er færdige, vil der være 40 sengepladser. Kontorbygningen er udvidet betydeligt med velfærdsrum og solceller. De forsøger at skaffe sig indtægt ved dyrkning af grøntsager og salg af disse på marked, men det kan jo slet ikke opveje den mistede indtægt fra det økologiske landbrug. Ydermere har de store udgifter til sagfører og retssager i forsøget på, at få erstatning for de nye lejeres destruering af deres afgrøder, som i sig selv har påført dem store tab. Ligesom de jo også forsøgte at få omstødt, at de ikke kunne fortsætte som lejere af jorden. Professor Àngyàn udtalte: Det er en skandale, hvad der er sket. Læs mere på Vestjyllands Højskoles hjemmeside i artiklen Grundtvig i problemer i Ungarn og se mere på: Boi Nielsen 8 Hovedbygningen Ny stald Kontor med solceller

9 OPslag opslag RØDE KRO Generalforsamling Tirsdag d. 24. feb. kl i Velling Forsamlingshus Fortælling og billeder fra ophold i Polen v. Ejvind Haubjerg Dagsorden ifølge vedtægter. På valg: Lisbet Kirk, Holger Nygård og Jens Poulsen. Bestyrelsen for Røde Kro takker for udvist interesse, donationer og hjælp i året som er gået, og med håbet om fortsat opbakning ønskes GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR SENIORKLUBBEN Fortælling, billeder, musik og sang En organist, en kirkesanger og kirkegårdsgartner fra Thy, kommer med programmet: Ord og toner i fugleperspektiv. Et fremragende program med fortælling, flotte naturbilleder, musik og sang. Mødet holdes sammen med Ringkøbing i Fjordparken d. 3. marts Der bliver fælles kørsel fra Velling Se også programmet for den kommende tid i kalenderen bagerst i bladet. Seniorklubben VUIF Generalforsamling Onsdag den 18. februar kl i VUIF klubhuset. Dagsorden i følge vedtægter. VUIF bestyrelsen VUIF Gymnastikopvisning Lørdag den 7. marts kl på Fjordvang Ungdomsskole. Dagens program bliver opslået ved købmand og på VUIF Gymnastikudvalget Forårsopvisning

10 skal du med? VUIF VINTERFEST Lørdag den 24. januar 2015 kl på Fjordvang Ungdomsskole Program: Velkomsdrink, spisning, Musik/dans v. Wild Mountains, Natmad og lokal underholdning ind i mellem det hele. Wild Mountains spiller en god blanding af gamle 60 er numre og op til det nyeste fra Af kunstnere kan nævnes: Kim Larsen, Shu-bi-dua, Creedence Cleervater, Revial, Bruno Mars m.fl. Pris: 225,- per person. Billetsalg samt mulighed for bordreservation hos Min Købmand frem til den 17. jan. Alle varer ekskl. buffet er købt hos Min Købmand og overskuddet går ubeskåret til VUIF og det kommende multi/kulturhus. MENU fra Morten KOK Forret buffet: Hjemmelavet karrysalat - løg - kapers Rugbrød - smør - fedt Hovedret buffet: Rullet unghanebryst i parmaskinke Grillede hele skinker med fod Cremet svampesauce Løg - timian - porre -skovsvampe Escabeche Grillet rød peber - karamelliseret løg Bagte kartofler & hvidløgssmør Salat: Rødløg - tomat - hvidløg - salater Krydder dressing Dessert buffet: Jordbær trifli Jordbær - råcreme - flødeskum 2 lags chokoladekage Der vil desuden være enkelte vegetar retter. Med venlig hilsen festudvalget Lise Thorsen, Jannie Tved, Niels Jørgensen ER DER NOGLE DERUDE Den 18. februar 2015 holder VUIF generalforsamling, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen og udvalg. Sidste år trådte et helt nyt fodboldudvalg til, da vi efter længere tids søgen ikke havde fundet nogle afløsere. De nye folk har gjort et godt stykke arbejde i sæsonen, men de har også hele tiden gjort det klart, at det kun var midlertidig. Udvalget har fuldført, hvad der skal til for at gennemføre en sæson, men som de selv siger Vi brænder ikke for fodbolden! Derfor søger vi nu udvalgsfolk igen - er der nogle derude...? Der bliver også udskiftning i andre udvalg og bestyrelse, så hjælp os - kom frit frem! Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen eller møde op den 18. februar. VUIF bestyrelsen

11 julefedtnisse M.M. VUIF FRILUFTSGRUPPEN Søndag d. 28/12, Julefedtnisse /crossgym. Kom med ud og løb en tur i naturen, og få julesulet trænet væk. Undervejs er der indlagt styrkeøvelser, hvor vi bruger hinanden og naturen som redskaber. Vi mødes kl på p-pladsen Kærbyvej ved Femhøjsande Plantage (Hundeskoven) Målgruppen er voksne og børn fra ca. 12 år. Pris: Gratis! Lørdag d. 17/1 - søndag d. 18/1. Vinterovernatningstur. Vi vandrer en tur (11-13 km) med oppakning i Hoverdal plantage og overnatter på shelterplads i skoven, måske i sne og frost? Vi laver fælles mad over bål/trangia og fortæller røverhistorier ved bålet. Målgruppen er voksne og større børn. Vil man gerne prøve at overnatte en vinternat udendørs, men ikke vandre med er der mulighed for at komme til shelterpladsen i bil. Nærmere info omkring tidspunkter, sted, pris osv. følger. Følg også med på gruppens facebook side: https://www.facebook.com/groups/ / Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding: Jacob Holck - mail: GRUNDTVIGSK FORUM for Ringkøbing og Omegn Alle foredrag er i samarbejde med DGI-Vestjylland og holdes normalt i Medborgerhuset, Brogårdsvej 2, 6950 Ringkøbing. Tirsdag den 8. januar kl : VISMÆND OG DISCIPLE I VESTJYSKE KIRKER - KIRKETLIGT-FOLKELIGT NYTÅRSMØDE v. Bisop Elof Westergaard, Ribe: Troens billeder - gennem hele kirkens historie har billedkunsten spillet en vigtig rolle i forkyndelsen og forståelsen af Gud... Med eksempler fra altertavler og kirkeudsmykning i de vestjyske kirker kommer Elof Westergaard rundt om mange af disse aspekter. Tirsdag den 17. februar kl : JEG ER EN HÆR, FORFATTERAFTEN v. Lars Husum: Forfatteren og dramatikeren Lars Husum brød igennem med den kulsorte komedie Mit venskab med Jesus Kristus, hvor en stor del foregår i hans barndomsby Tarm. Omanen er exceptionelt for en dansk debut udgivet på 15 sprog, og blev indstillet til IMPAC Litterary Award, en af Europas største litteraturpriser. Han har efterfølgende skrevet roman om krigergenerationen - og teaterstykkerne Lovens vogtere og De frivillige, som var Reumertnomineret. Onsdag den 4. marts kl i Kirkehuset i Skjern: ISRAEL - PALÆSTINA. konflikten OG DET ARABISKE FORÅR v. højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding: Foredraget tager os med til Mellemøstens brændpunkter. Vi kommer rundt om både historiske sammenhænge og de højaktuelle emner, som præger dagens begivenheder. Tirsdag den 24. marts kl : 100 ÅR - AF HERBJØRG WASSMO, v. tidl. sognepræst Lise Brandt Fibiger: Slægtsromanen strækker sig gennem 4 generationer og følger udviklingen i samfund og kvindeliv. Romanen trækker tråde til de gennemgående emner i hendes forfatterskab: Kvindelig styrke, udholdenhed og visdom. Om kvindernes store del af arbejdet, men også om mandens rolle som partner både i ægteskabet og i arbejdet. (I samarbejde med Folkeuniversitet for Ringkøbing-Skjern). 11

12 Små bidrag tæller også... MIN KØBMAND Min købmand har nu søgt om byggetilladelse til opførelse af et vindfang, stor nok til at der kan blive et lille cafe hjørne, hvor vi kan side og nyde en kop kaffe, med en nybagt bolle, da vi også regner med i nær fremtid, at få mulighed for at servere / sælge frisk bagt brød. Desværre fik vi ikke helt så mange penge ind ved vores indsamling, som vi havde håbet på, men vi håber på lidt mere, når man kan se bygge processen skrider fremad. Med mange frivillige hjælpere tror vi på, at det vil lykkes. Vi har igen, mere eller mindre selvforskyldt, været i konflikt med arbejdsmiljø loven, men klarede atter frisag og hermed også for de store udgifter. Men selvom vi kommer igennem med hovedet oven vande, går der meget tid med brevveksling frem og tilbage, selvom arbejdstilsynet i sidste omgang har været meget imødekommende. STØTTEFORENINGEN VELLING FRISKOLE OG NATURHUSET Så er det blevet en realitet.. Der er nu opsat 3 containere ved Velling Kirkeby 22 til indsamling af skrot: En stor blå container til jern, metal, hårde hvidevarer og konservesdåser som er gjort rene. To mindre, hvoraf den ene er til øl- og sodavandsdåser og den sidste er til aluminium. Containerne er mærket op, således det er tydeligt, hvad der må komme i. Så fyld endelig i, det går til et godt formål. En stor tak til Maibritt og Finn Chemnitz for at containerne må stå hos jer. Ved spørgsmål kontakt Ingrid Egmuth på Med venlig hilsen Støtteforeningen Endelig vil vi håbe at i alle får en hyggelig jul og at nytåret vil bringe jer alle mange glæder. Knud Knudsen, Min Købmand. 12 Fotos fra Fjorden af Ole Nielsen

13 Grøn dannelse Dannelse er i en Grundtvigs sammenhæng livsoplysning. Der kastes lys ind over hvem vi er. Hvem er jeg? Og det er en proces, som er i gang her og nu. Det er naturligvis ikke et arbejde der kan gøres færdig. Sådan er jeg; Videre. Hvor ligger dannelses projektet i dag? På højskolen har vi arbejdet med det vi kalder den grønne dannelse. Det helt store spørgsmål for vores liv i dag er klimaspørgsmålet. Vi taler om bæredygtighed, men hvad det indebærer, er et dannelsesprojekt. På Vestjyllands højskole har vi valgt at arbejde med den grønne dannelse på mange måder bl.a i forhold til kunsten. Skal kunsten være en del af et dannelses projekt? Nej det skal` kunsten ikke, men den kan og når det sker, går en stæk proces igang.. Havde Grundtvig ikke været en så formidabel god sangskriver og samtiden og tiderne efter sang hans sang, som vi også gør det i dag, havde dannelses processen ikke fået den kolossale styrke.... Poesiens kraft var og er stærkere end nok så mange taler fra en forstander.... Folk fik øjnene op for den fattige arbejder ikke mindst landarbejder, da de læste Pelle Erobreren og Jeppe Åkjærs Vredens dag eller synger Hvem sidder der bag skærmen. Da de så H.A Brendekilde s billede Udslidt eller Erik Henningsens billede Sat ud. I 60 erne og 70 erne var det måske ikke så meget kunstværkerne i sig selv som det at være skabende, der forandrede. Dansen blev for alvor rykket fra tåspidser ned på flad fod. Balletskørtet rives af i danseforestillingen Dødens triumf. Teaterforestillingernes ord får nu krop, etc. I foråret fik vi tildelt udviklingsmidler til at udvikle den grønne dannelse gennem kunsten. På Folkemødet på Bornholm i juni og på Kulturmødet på Mors i august lavede vi et forløb, hvor vi selvfølgelig gjorde brug af samtalen, og på scenerne brugte vi dansen, musikken og andre kunstneriske udtryksformer som direkte kommunikation og som refleksions rum. Fornylig var jeg til foredrag med Al Gore. Her fik vi den ubehagelig sandhed om klimaforandringerne. Vi fik indsigt via det ene frygtlige billede efter det andet.... Vigtigt, men det drænede også ens håb og energi. Modsat arbejdet med grøn dannelse på højskolen. Det er gennem det skabende arbejde, vi bliver dannet og får mod til at være aktive.... Den grønne dannelse optager os meget, men vi har også tid til at udvikle på andre fronter. Byggeriet af de 12 nye værelser er igang, og vi glæder os til at tage dem i brug til næste sommer. Orangeriet er i projektfasen. Med de mange bidrag bliver det en realitet - tak for det. Det er stadig muligt at støtte projektet - kom forbi på kontoret eller se vores hjemmeside. Køkkenet har arbejdet på endnu en kogebog, som udkommer her kort før jul - en julegave idé måske? Og så har Statens kunstfond deponeret ni flotte, forunderlige, motivierende, reflekterende kunstværker hos os. I anledeningen af Statens Kunstfond 50 års fødselsdag har vi også haft fornøjelsen af at arbejde sammen med kunstner Molly Haslund i eventen Stævne (se billederne på forsiden). Kunstværkerne står på skolen, så kom endelig forbi og nyd dem. Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole 13

14 vi arbejder på... Referat fra mødet i Velling Lokalråd den 24. september 2014: Opfølgning fra sidste møde: Katja har sendt ansøgningsskemaer ang. landsbypedelordningen ud til forskellige. P.t. endnu ingen tilkendegivelser over at gøre brug af det. Morten arbejder på Camp Åvang og markedsføring af denne i friluftssammenhænge. Nyt fra udvalg: Andelsbutikken sloges med arbejdstilsynet. Ny flagstang pga. spritbilist er på vej. Multi/kulturhal: Søgt VE midler kr. Peter har undersøgt med ejerforhold. For at friskolen kan låne skal den være på friskolegrund. Friskolebestyrelsen mener beløbet ikke må overstige 10 mill. Forhold omkring ejerskab/drift /beliggenhed og tegninger er under udarbejdelse. Punkter fra borgerne: Boi har foreslået forskellige byforskønnelses planter/fortov m.m. omkring boldbane, kirken og byportene. Forskønnelsen er en del af multi/kulturhus/byforskønnelsesplanen. Vi kigger på Boi s forslag, når vi kommer dertil. Danny Møller foreslår forskønnelse ved Fjordbyen for at gøre byggegrundene mere attraktive. Bjarne og Danny kontakter kommunen. Flag: Vi søger flagfolk til specielle mærkedage som dronningebesøg (!) MEN foreningerne/ skolerne skal selv sørge for at sætte flag op på mærkedage som første skoledage (friskolen og efterskolen), efterskolernes dag (Fjordvang), konfirmation (menighedsrådet), sommertræf (VUIF) osv. Flagene er på Fjordvang. Det er et fælles ansvar at indikere velkommenhed og fest med flagene! Første hjælpskursus: Anette finder underviser og dato i løbet af efteråret/vinteren. Vedtægtsændringer: Hvordan får vi lokalrådet til at fungere optimalt? Vi kigger på evt. ændringer af vedtægterne i januar. Er der forslag udefra så send dem endelig. Evt.: Mail adresser på Velling interesserede - forslag, der skal tages op. Opfordring til at bruge Velling Kalenderen. Kommende møde og arbejde: Lokalrådet mødes næste gang den 15. januar kl På dagsordenen er indtil videre vedtægtsændringer, multi/kulturhus, generalforsamling. På lokalrådets vegne Anette 14 Fotos fra Fjorden af Ole Nielsen

15 Velling Kalenderen DECEMBER 1. Røde Kro Julemarked kl Velling friskole Åben morgensang kl Højskolen Teaterpremiere. Se opslag og Højskolen Julegourmetmiddag. Se opslag og 9. Seniorklubben Julefrokost 13. Højskolen Åbent Hus. Se opslag og 28. VUIF Friluftsgruppen: Julefedtnisse i Hundeskoven kl JANUAR 6. Seniorklubben Ruth Kirkedal Fortælling ved Hellig trekonger, i klubhuset kl Grundt. forum Foredrag ved biskop Elof Westergaard i Medborgerhuset, Ringkøbing, kl Seniorklubben Aftenmøde i Præstegården 13. Menighedsrådet Foredrag v. Claus Thomas Mynster I Præstegården kl VUIF Friluftsgruppen: Vinterovernatning i Hoverdal. Nærmere info følger. 20. Seniorklubben Chr. Græsholt med fortælling og sang i klubhuset kl Højskolen Naturens rige samtale med kommune og borgere på Højskolen kl VUIF Vinterfest på Fjordvang Ungdomsskole kl Billetsalg hos Min Købmand 27. Seniorklubben Aftenmøde i Præstegården 27. Menighedsrådet Foredrag v. Niels Grønkjær i Præstegården kl FEBRUAR 3. Seniorklubben Steen Espensen Rasmus Sørensen - landsbylærer, vækkelsesprædikant, politiker, højskolegrundlægger og udvandreragent i klubhuset kl Seniorklubben Hyggeeftermiddag med Vivian 17. Grundt. forum Forfatteraften med Lars Husum i Medborgerhuset, Ringkøbing kl VUIF VUIF generalforsamling i klubhuset kl Seniorklubben Valgmenighedspræst Ronald Risvig, Matador og Kristendom, fortælling fra vores liv i klubhuset kl Røde Kro Generalforsamling i Velling Forsamlingshus kl Menighedsrådet Foredrag v. Marie Vejrup Nielsen i Præstegården kl MARTS 3. Seniorklubben Fællesmøde med Ringkøbing i Fjordparken. Fælles kørsel fra Velling. 4. Grundt. forum Foredrag ved højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen i Kirkehuset, Skjern kl VUIF Gymnastikopvisning på Fjordvang Ungdomsskole kl Grundt. forum Foredrag ved tidl. sognepræst Lise Brandt Fibiger i Medborgerhuset, Ringkøbing kl Se opslag ved Min Købmand og opdateret kalender på 15

16 gudstjenester 217 Dag KirkeåRET HøjmaRK LEM VELLING december advent VL VL advent HB HB advent HB HB VL 24. Juleaften HB HB VL 25. Juledag HB HB VL juledag HB 28. Julesøndag VL VL JANUAR 1. Nytårsdag HB HB VL 4. Helligtrekongers søndag HB HB VL s.e. H3KG HB HB s.e. H3KG HB HB VL 25. Sidste s.e. H3KG VL VL FEBRUAR 1. Septuagesima/kyndelmisse HB VL 8. Sexagesima HB HB VL 15. Fastelavn HB HB s.i fasten HB HB VL MARTS 1. 2.s.i fasten VL VL 8. 3.s.i fasten HB HB 1 Vellingkoret medvirker 2 Lucia v. mini-konf.piger 3 9-læsninger 4 Og i Ringkøbing kl Kyndelmissegudstj. Konfirmander medvirker HB = Hanne Byskov VL = Vivian Linnebjerg 16 Kirkebil Hvis man vil i kirke, men ikke kan transportere sig selv, kan man køre i taxa og sende regningen til kasse reren, som refunderer den. Send den til: Eskild Toft, Skraldhedevej 6, Velling, 6950 Ringkøbing. Menighedsrådet

Velling Sogneblad. Mar. / Apr. / Maj 20112

Velling Sogneblad. Mar. / Apr. / Maj 20112 Velling Sogneblad Mar. / Apr. / Maj 20112 FORÅRETS KOMME! Påskens hvem, hvad, hvor Josef og hans brødre Lokalruter i Velling Vi må vende kajakken... Foråret på højskolen Venstre svigter ikke de frie skoler

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Nummer 58 16. årgang Januar 2013. Læs om: Svalbard Midsommer Borgermøde Lektiefri Tyrolerfest Bypark Bølle Bob Kunstværker Thailand Landsskuet

Nummer 58 16. årgang Januar 2013. Læs om: Svalbard Midsommer Borgermøde Lektiefri Tyrolerfest Bypark Bølle Bob Kunstværker Thailand Landsskuet Nummer 58 16. årgang Januar 2013. Læs om: Svalbard Midsommer Borgermøde Lektiefri Tyrolerfest Bypark Bølle Bob Kunstværker Thailand Landsskuet Læs om: 2 3 3 4 6 8 8 9 10 12 14 15 15 16 17 17 18 20 22 24

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

RAMLØSE. Styrmand Karlsen. Innovationsdag. Stafet for livet. FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1

RAMLØSE. Styrmand Karlsen. Innovationsdag. Stafet for livet. FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1 FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1 RAMLØSE Styrmand Karlsen Innovationsdag Stafet for livet GUIDEN: februar - marts - 2013 Innovationsdag den 16. marts 4 Kajakdåb 11 Styrmand Karlsen Forsidefoto: Den

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet Oktober 2007 1 Oktober 2007 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet Oktober 2007 MÅRSLET-bladet Oktober

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Glædelig Jul www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

orris sogneblad December 2014

orris sogneblad December 2014 orris sogneblad December 2014 Læs inde i bladet om UDKANTSDANMARK.Ikke her side 6 Laderstander til elbil i Borris side 8 Byens bil kommer til Borris side 27 1 Dagplejernes dag 2 GODDAG OG FARVEL Ruth Jørgensen

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2011 28. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 4 HØSTival: Vikingetro Side 9 Litteraturstudiekreds Side 11 PAS PÅ HINANDEN Side 16 Mindeord: Poul Erik Christensen Side 23 Nytårsforsæt?

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD 1 Februar 2008 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang Korintherbrevet 77 November 2012 19. årgang Miljøministeren til indvielse Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så nåede vi til juleudgaven! Og med den mit 1 års ju bilæum som redaktør af Korintherbrevet.

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015

Ringkøbing & Rindum sogne. 2marts - maj 2015 Kirkebladet Ringkøbing & Rindum sogne 2marts - maj 2015 2 vejviser Rindum sogn www.rindumkirke.dk Sognepræst (kbf.) Mogens Thams Isagervej 8, Rindum Tlf. 9732 0629 / 2329 0639 E-mail: moth@km.dk Organist

Læs mere

Jungshoved. Billedet er Henrik Hansens bidrag til Præstø julekalenderen anno 2011. Motivet er udsigt over Jungshoved Nor. Nr. 1 Marts 2012 Årgang 8

Jungshoved. Billedet er Henrik Hansens bidrag til Præstø julekalenderen anno 2011. Motivet er udsigt over Jungshoved Nor. Nr. 1 Marts 2012 Årgang 8 Jungshoved Billedet er Henrik Hansens bidrag til Præstø julekalenderen anno 2011. Motivet er udsigt over Jungshoved Nor. Nr. 1 Marts 2012 Årgang 8 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (9)... 7 Planter

Læs mere