Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne"

Transkript

1 29. årgang Nr. 2 august/september/oktober/november 2010 Nyt fra menighedsrådene Konfirmationerne i pastoratet Vi bygger fællesskaber Nyt fra kontaktpersonen Små betragtninger Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

2 Nyt fra Brædstrup menighedsråd Måtte vinden altid være dig i ryggen, denne linie er fra en gammel keltisk velsignelse, og omskrevet kunne det hedde måtte vinden altid være os i ryggen, for er der noget vi kunne bruge i menighedsrådet er det medvind, for modvind har der været nok af. Jeg blev pludselig ny formand for rådet, da Skottenborg valgte at gå af sammen med Martin, senere kom der et brev fra personalet, hvor de gav udtryk for nogle problemer og frustrationer. Menighedsrådet tog brevet alvorligt, og har gjort og gør meget for at få løst problemerne, og det har rådet gjort fra dag 1. Senere valgte Jens og Cai også at stoppe, det kan jeg kun beklage, jeg vil gerne her sige tak for samarbejdet til Erik, Martin, BRÆDSTRUP KIRKE PÅ NETTET Det er en stor glæde, at kunne meddele at Brædstrup Kirke nu har fået sin egen hjemmeside. Et klik med musen, så kan du læse om kirkens liv og aktiviteter eller hvis du skal finde et telefonnummer til en af os. Hjemmesiden opdateres selvfølgelig løbende, så det allersidste er med. Adressen på Brædstrup Kirkes hjemmeside: Jens og Cai, og samtidig byde velkommen til Henning Volsmann som er næstformand, Rasmus Schmidt som er kirkeværge samt Bente Dahl Hansen. Den 1. april startede den ny kirkegårdsleder, He lene Bach som kom mer fra Edslev ved Århus, hun er uddannet anlægsgartnertekniker, og har 12 års erfaring som grøn drift leder, så velkommen til dig også. Jeg kan træffes på tlf efter kl mandag-tors dag. Fredag ef ter kl eller mail: Med ønsket om en forsat god sommer. På vegne af Brædstrup menighedsråd Thomas Christiansen Formand God fornøjelse med hjemmesiden. Fra redaktøren Som nyudnævnt kirkebladsredaktør efter Finn Weel, ligger der jo et stort ansvar på mine skuldre, et ansvar som jeg vil for søge at løfte efter bedste evne. Jeg indtrådte i Menighedsrådet for ca 1½ år siden, med intentioner om at være med til at være en del af det kirkelige og kulturelle arbejde, som jeg forventede det arbejde ville være. Men jeg blev klogere, meget klogere. Stort set alle vores menighedsrådsmøder, har drejet sig om økonomi, besparelser, personaleanliggender, farvel og goddag til nyt personale. Det er og har været meget udfordrende og spændende. I forbindelse med, at der har været omstruktureringer og er kommet nyt personale i Brædstrup kirke, er det mine intentioner, at lade disse personer beskrive deres arbejde og deres arbejdsdag her i bladet. Lige nu er sommeren og haverne aller smukkest, og jeg vil opfordre alle til at nyde den. Lige pludselig er det jo ved at være på retur igen. Venlig hilsen Helle Holst 2

3 Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd I menighedsrådet har Uffe Nielsen fra Tønning ønsket at udtræde pga. arbejdspres i eget arbejde. Jeg har forståelse for Uffes beslutning og siger samtidig velkommen i menighedsrådet til Inger Jensen fra Troelstrup. Inger er blevet kirkeværge for Tønning kirke og har tilsynet med Tønning præstegård, indtil vi får den solgt. Kenneth Thorsøe har overtaget kassererjobbet fra Uffe. Bente Buch fra Tønning har i forbindelse med, at der er kommet ændrede regler på regnskabsområdet ønsket at holde med sit regnskabsførerjob, og der ud over ønskede hun også at få mere tid hjemme. Bente har fulgt vores økonomi tæt og været i god dialog med menighedsrådet hele tiden. Tak til Bente for en god indsats og samtidig velkommen til Irene Laursen fra Skanderborg. Hun har arbejdet med folkekirkens regnskaber tidligere og har allerede vist at hun er meget kompetent til posten. Kenneth og Irene holder vågent øje med kirkens økonomi. Kirken skal nemlig også spare og lige nu går vi og venter spændt på om vores budget vil holde, eller vi skal til at skære. Et af de steder hvor budget og virkelighed ikke er til at forudsige er udgiften til opvarmning. De penge vi i år havde budgetteret med til opvarmning af kirkerne er allerede brugt pga. den lange vinter, men så må vi jo spare andre steder. I skrivende stund er det endnu ikke fastlagt, hvordan minikonfirmanderne skal undervises til næste skoleår, men præsterne kommer med et forslag. Vores ansatte organist Marianne Nissen et pt. sygemeldt, da hun har været udsat for et trafikuheld i foråret. Vi klarer os med vikarer, men håber snart at Marianne kan spille i kirkerne igen. Andet sted her i bladet vil der være omtale af arrangementer, der ligger ud over gudstjenesterne. Vi har ikke arrangeret så meget ud over gudstjenesterne her i Tønning Træden sogne på det et sidste, men det råder vi lidt bod på nu. Vi håber at arrangementerne vil falde i god smag. Dette var et lille udpluk fra forårets menighedsrådsmøder. På menighedsrådets vegne Henning Kjempenes Fremtidens konfirmationer i Brædstrup-Tønning-Træden pastorat Konfirmation 2011: Tønning-Træden Friskole: 7. klasse: 1. maj Brædstrup skole: 7.A: 8. maj 7.B: 15. maj Konfirmation 2012: Tønning-Træden Friskole: 7. klasse: 6. maj Brædstrup skole: 7.a: 13. maj 7.b: 17. maj Kr. Himmelfart Deadline for næste kirkeblad er den 1. november 2010 Alt stof, der skal dække december 2010, januar, februar og marts 2011 sendes til: Helle Holst, Warthoesvej 32, 8740 Brædstrup. Materialet modtages gerne elektronisk på CD-rom, USB-pen, SD-kort eller som til mailadressen: Tekst skal leveres uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc. Foto eller tegninger skal være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif). 3

4 Fælles Friluftsgudstjeneste for Brædstrup-Tønning-Træden Pastorat Ring kirkegård Søndag den 29. august 2010 kl. 15:00 Med efterfølgende kaffe og kage i præstegårdshaven. Alle er hjertelig velkomne. Menighedsrådene Indskrivning til konfirmation i 2011 for Brædstrup sogn Sker ved familiegudstjenesten i Brædstrup kirke Søndag den 5. september kl. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognehuset, hvortil de kommende konfirmander og deres forældre særligt er indbudt. Medbring venligst dåbs- eller navneattest. Konfirmationerne finder sted i Brædstrup kirke: hh søndag den 8. og 15. maj kl for Tønning-Træden Sogn sker ved gudstjenesten i Tønning kirke Søndag den 15. august kl.. Medbring venligst dåbs- eller navneattest. Konfirmationen finder sted i Tønning kirke: søndag den 1. maj. Velkommen byder menighedsråd & sognepræster Høstgudstjeneste i Træden kirke kl. Søndag den 26. september Alle er velkomne til at tage noget af årets høst med i kirke. 4

5 Høstgudstjeneste kl. 10:30 i Brædstrup kirke Søndag den 3. oktober med efterfølgende kirkefrokost i Sognehuset Alle er velkomne til at tage noget af årets høst med i kirke. Frugt, blomster, syltetøj, honning, boller, grønsager eller lignende. Det hele sælges ved auktionen efter høstgudstjenesten. Overskuddet fra salget går til SOS-børnebyerne og Hjernebørn i Indien. Alle er velkomne Menighedsrådet Velkommen til årets BUSK-gudstjeneste Søndag den 31. oktober kl. i Brædstrup kirke byder Menighedsrådet. BUSK står for: Børn-Unge-Sogn og Kirke Alle Helgen For alle ældre medborgere i Brædstrup kirke Onsdag den 10. november kl Efter gudstjenesten inviteres der til hyggeligt samvær i sognehuset. Har du brug for hjælp til at komme til kirke så ring enten til kirkekontoret på tlf.: eller kirkebilen på tlf.: senest dagen før. På gensyn i kirke og sognehus Brædstrup menighedsråd Alle helgens gudstjeneste i Brædstrup kirke 7.november kl. 19:30 En anledning til at mindes dem, vi har mistet i årets løb. Ni læsninger i Træden kirke Søndag den 12. december kl. 15:00 5

6 Konfirmation i Brædstrup kirke Konfirmeret Kr. Himmelfarts dag den 13. maj 2010 i Brædstrup kirke af Berit Hune, sognepræst. På billedet ses: Bageste række fra venstre: Line Rohde Døssing, Bjørn Brandborg, Mette Nygaard Sandager Madsen, Chris Leonhard Pedersen, Stine Florander Nielsen, Mathias Møller Svendsen. Midterrække fra venstre: Niels Lund Pedersen, Sofia Selimann Møller Pedersen, Anders Larsen, Regitze Larsen, Ricky Ipsen Schultz, Emma Stormborg, Sandie Have. Forreste række fra venstre: Maia Margrethe Kirkedal Pedersen, Alex Holland, Malene Lyder Mortensen, Emil Nørum. Konfirmeret den søndag den 16. maj 2010 i Brædstrup kirke af Berit Hune, sognepræst. På billedet ses: Bageste række fra venstre: Laura Lyngbæk Madsen, Jacob Juul Nørmark, Sarah Laursen, Marco Boysen Lauridsen, Nanna Nielsen, Anders Jensen, Rikke Gedsø Bech Jensen. Midterrækken fra venstre: Julie Guldborg Fosgerau, Niels Kristian Bjerg, Sara Helene Tilgaard Rasmussen, Kristian Dalbjerg Korshøj, Laura Isabel Arabo Sørensen. Forreste række fra venstre: Andreas Arp, Louise Ilum Nørskov, Rico Mathias Magnet, Amanda Buquis. Konfirmation i Tønning og Brædstrup kirke Øverst til venstre: Dea Øllegaard Jaque, Asbjørn Kristiansen, Anna Katharina Granberg Mortensen, Jens Nielsen, Katja Harmark Schøntaun, Daniel D. Hisselholm Jensen, Amalie Malmgren Asmild, Andreas Meldgaard Clausen Mellemste til venstre: Lea Meyer Felbo, Julie Falk Magnussen, Loui I. Weigelt, August Messerschmidt Søgaard, Andreas Velgaard Hansen, Niels Troelsgaard, Mads Søe Lund, Mette Rønfeldt Poulsen, Joelle Niewandt, Anja Nederst fra venstre: Rasmus Nordal Jepsen, Christian Gjødvad Pedersen, Viktor Burkal Simonsen Øverst fra venstre: Laura Greve Jensen, Julie Dyveke Brønd Laursen, Patrick Kristensen, Tanja Eilsø Sørensen, Rasmus Juhl, Charlotte Florander Sørensen, Anja Mellemste fra venstre: Ann Lykke Schou Sørensen, Maria Have Kjær, Frederik Andreassen, Maria Laursen, Morten Rauff Winther Pedersen, Lise Bragt Jensen Nederst til venstre: Lars Møller Frandsen, Kamilla Kirk Johansen, Andreas Veis, Simone Mia Bengtson 6

7 Døbte, viede og begravede februar - juli 2010 Døbte i Brædstrup kirke : Maja Aagaard Andersen : Amalie Malmgren Asmild : Tabita Malmgren Asmild : Ranva Malmgren Asmild : Nicklas Dahl Kromm : Smilla Berwald Larsen : Emilie Wittendorff Ahler Døde i sognet/begravet fra Brædstrup kirke Død den: : Laura Kathrine Eriksen 91 år : Egon Søren Møller Jensen 58 år : Ida Marentha Nielsen 90 år : Johannes Ingemann Petersen 86 år : Karen Aase Sørensen 79 år : Else Anna Margrethe Randrup Nielsen 95 år : Knud Erik Pedersen 76 år : Poul Heinrich Dalgaard Larsen 68 år : Else Vilhelmine Johanne Kring 90 år : Inge Helbo Svendsen 69 år : Ove Pedersen Møller 78 år : Jens Arne Jensen 82 år : Sigurd Kaspersen 100 år : Kadira Barakovic 77 år : Thomas Thorvald Caspersen 101 år : Aksel Steensen 79 år : Hans Hansen Petersen 81 år : Per Christian Lyngbjørn 85 år : Else Borch Rasmussen 88 år : Else Olsen 87 år : Ejler Rolskov Sternberg 78 år : Gunner Emil Lund 93 år : Asger Emil Ludvigsen 88 år : Edith Pedersen 86 år : Inga Solvejg Larsen 88 år : Kurt Damgaard 73 år : Inger Wiborg 84 år : Gerlach Pedersen 77 år Døbte i Træden kirke : Ebba Leth Pedersen : Tristan Svankjær Rørbech : Victoria Kuhrt Rørbech Svendsen Døde i sognet/begravet fra Træden kirke Død den: : Kjeld Kristiansen 74 år Døbte i Tønning kirke : Joelle Alicja Niewandt Møder i Brædstrup sogns menighedsråd i 2010 Onsdag den 25. august kl. 17 Tirsdag den 21. september kl. 17 Tirsdag den 12. oktober kl. 17 Tirsdag den 16. november kl. 17 Torsdag den 09. december kl. 16 i Præstegården Møderne afholdes i Sognehuset i Brædstrup, hvor ikke andet er påført. 7

8 Gudstjenesteliste for Brædstrup og omegn August/September/Oktober/November 2010 Dag Brædstrup Tønning Træden Nim Underup Føvling 1. august 9. s. e. Trin. Luk. 12,32-48: Skatten i himlen eller Lukas 18,1-8: Enken og den uretfærdige dommer 8. august 10.s.e.Trin Matthæus 11,16-24: Veråb over Galilæas byer 15. august 11. s. e. Trin Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus Konf. indskriv. Skovmose Sportspladsen 22. august 12. s. e. Trin Matthæus 12,31-42: Bespottelse af Helligånden august 13. s. e. Trin Matthæus 20,20-28: Zebedøussønnernes ønske Kl. 15:00 Ring kirkegård Kirkefrokost Kl. 15:00 Ring kirkegård Kl. 15:00 Ring kirkegård 1 5. september 14. s. e. trinitatis Johannes 5,1-15: Den syge ved Betesda dam Konf. indskriv. 12. september 15. s. e. trinitatis Lukas 10,38-42: Martha og Maria Kl. 11:00 Vi bygger fællesskaber Kl. 11:00 Vi bygger fællesskaber Brædstrup kirke Kl. 11:00 Vi bygger fællesskaber Brædstrup kirke 1 Høstgudstj. Kaffe Høstgudstj. 19. september 16.s.e. trinitatis Johannes 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus Høstgudstj. 26. september 17.s.e. trinitatis Markus 2,14-22: Levi kaldelse og ung vin på nye lædersække Kl.10:30 Høst Kirkekaffe Lone Buhl 3. oktober 18.s.e. trinitatis Johannes 15,1-11: Det sande vintræ Høst Skovmose 6. oktober Høst Ældregudstjeneste Kl. 13:30 Ældregudstjeneste 10. oktober 19.s.e. trinitatis Johannes 1,35-51: De første disciple kaldes 17. oktober 20.s.e. trinitatis Mattæus 21,28-44: Lignelsen om de to sønner i vingården og de onde vinbønder 24. oktober 21.s.e. trinitatis Lukas 13,1-9 Embedsmandens søn 31. oktober 22.s.e.trinitatis Mattæus 18,1-14 Den største i Himmeriget BUSK 7. november Alle helgens dag Matthæus 5,13-16: Jordens salt og verdens lys Kl. 19:30 Fælles Kirkekaffe Kl. 16:00 1 Kaffe Kaffe 10. november Allehelgen Ældregudstjeneste Kl. 13:30 Ældregudstjeneste 14. november 24.s.e. trinitatis 21. november Sidste s. i kirkeåret Matthæus 11,25-30: Jesu fryderåb Wagner 28. november 1.s.i advent Matthæus 21,1-9: Indtoget i Jerusalem Minikonf Koncert 5. december 2.s. i advent Lukas 21,25-36 Lignelsen om figentræet 8

9 Aktivitetskalender for Brædstrup, Tønning og Træden Tidspunkt: Aktivitet: Sted: Arrangør(er): august Torsdag Baby salmesang Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Bibeltime Klippen IM Onsdag Menighedsrådsmøde Brædstrup Sognehus Brædstrup menighedsråd Torsdag Baby salmesang Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Ydre Mission Klippen IM Søndag Friluftsgudstjeneste Ring kirkegård Menighedsrådene September Torsdag Baby salmesang Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Søndag 5. Konfirmationsindskrivning for Brædstrup Sogn Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Baby salmesang Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag IM s fødselsdag Klippen IM Torsdag Baby salmesang Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Bibeltime Klippen IM Tirsdag Menighedsrådsmøde Brædstrup Sognehus Brædstrup menighedsråd Fredag Høstfest Klippen Klippen Søndag 26. Høstgudstjeneste Træden kirke T-T menighedsråd Torsdag Baby salmesang Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Torsdag Besøg af Gideonitterne Klippen IM oktober Søndag 3. Høstgudstjeneste Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Tirsdag 5. 1 Oktobermøde Ejstrup Kirke IM Onsdag Høstgudstjeneste for ældre medborgere Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Onsdag Korshærsfest Sognehuset Kirkens Korshær Torsdag Oktobermøde Ejstrupholm Missionshus IM Tirsdag Menighedsrådsmøde Brædstrup Sognehus Brædstrup menighedsråd Torsdag Fællesaften v. Anja Klippen KFUM & K og IM Torsdag Distriktsmøde Ejstrupholm Missionshus Danmission Fredag Basar Klippen KFUM & K Søndag 31. BUSK gudstjeneste Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Søndag Efterårskoncert Træden kirke T-T menighedsråd november Torsdag Soldatervennefest Klippen Soldatervennerne Søndag ALLE HELGEN Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Onsdag ALLE HELGEN for ældre medborgere Brædstrup kirke Brædstrup menighedsråd Onsdag Rytmisk korkoncert Tønning kirke T-T menighedsråd Torsdag KLF Kirke & Medier Klippen KLF Tirsdag Menighedsrådsmøde Brædstrup Sognehus Brædstrup menighedsråd Torsdag Bibeltime Klippen IM Torsdag Efterårsmøde Klovborg Missionshus IM december Fredag Adventsfest Klippen KFUM & K og IM Torsdag Menighedsrådsmøde Ring Præstegård Brædstrup menighedsråd Fredag Israelsaften Klippen IM Søndag Ni Læsninger Træden kirke T-T menighedsråd Tirsdag Juletræ Klippen KFUM & K og IM 9

10 Vi bygger fællesskaber Et skole-kirke-projekt til uge 36 i 2010 Vinteren og foråret igennem har tanker og idéer om samarbejde mellem skoler og kirke tumlet i hjernerne på minikonfirmandlærer Anette Sørensen og præsterne. Idéerne udsprang af ønsket om at knytte forbindelse mellem skolerne og kirken i vores pastorat og så naturligvis også ønsket om, at kunne få formidlet kristendom på en vedkommende og aktuel måde. Derfor gik vi i gang med at få defineret nogle formål, som både skolerne og kirken kunne gå ind for. Vores formål lød i al sin enkelhed: At give eleverne på 5. årgang indblik i udvalgte bibelske tekster og deres betydning for livstydning og anvendt kristendom historisk såvel som nutidigt. At pege hen på fællesskabers betydning lokalt, nationalt såvel som internationalt (projekt Haiti) At undervise i og give eleverne fortællinger om fællesskab omkring fødsel, liv og død. At skabe nye og bygge videre på fællesskaber mellem skoler og kirke i lokalområdet. Det næste var så, at finde vej til opfyldelse af formålene. Her er vores bud: Ved at arbejde på tværs af skoler og kirke, elever og lærere. Ved at bygge en halmkirke tæt ved Tønning kirke Ved at lave en fælles gudstjeneste/optræden Ryk en balle og giv plads for alle i halmkirken, hvor resultaterne fra projektugen præsenteres/fremføres Ved at lære mange former for fællesskab at kende og selv indgå i nye. Halmballer er byggeklodser set herfra og de skulle, som en slags Legoklodser, være grundelementerne i projektet. Årsagen var at fællesskaber både er noget, man kan lære om teoretisk, men fællesskaber er så sandelig intet værd, hvis ikke de udmønter sig i noget konkret! Fællesskaber er et virkelighedens projekt og de har et fundament og kan blive til smukke bygninger. Eller sagt på en anden måde; vi fødes ind i et fællesskab, som er der på forhånd. Vi opdrages til fællesskab og vi kan livet igennem vælge fællesskaber til og fra nogle mere end andre. Derfor er det vigtigt at have kendskab til, hvad fællesskab er og hvilket grundlag det bygger på. 10

11 Så vidt så godt. Vi havde en plan, præsenterede den for menighedsrådene som bifaldt idé og plan. Og så tog vi tre på tur i pastoratet. Første stop var Tønning-Træden Friskole, hvor vi blev vældig godt modtaget af skoleleder Thomas Kilsmark og lærer Helle Svenningsen. Næste stop var Brædstrup skole, hvor viceskoleleder Lissy Bekker også tog vældig godt imod os. Interessen fra begge skoler var og er der. Næste trin var at finde plads i skolernes skema, og det er ikke et helt lille puslespil at få til at gå op! Desværre måtte Tønning-Træden Friskole melde fra, da der allerede var så mange projekter indlagt i skolens skema, at der i efteråret 2010 ikke kunne presses flere ind. Men heldigvis fandt man plads på Brædstrup skole til projektet! Så vi går i gang med fællesskabsprojektet i uge 36 i år. Så selvom det ikke blev det oprindelige fællesskabsprojekt på kryds og tværs i pastoratet i første omgang. Såh ja, så lægger vi fundamentet i uge 36 til: Fællesskab mellem generationer, hvor skole og kirke vil forsøge at lære om og bygge fællesskaber mellem generationer i første omgang i Brædstrup sogn, med hænderne strakt ud til fællesskaber udenfor sogn og land, idet vi håber, at kunne indsamle et beløb, der skal sendes til børn i nød i Haiti. Sammen med klasselærer Grethe Brøndum og 5. årgang på Brædstrup skole går kirken i aktion. Vores drøm er at kunne få bygget en halmkirke, lavet musik og sang, møde mennesker der har fortællinger om kristendom og fællesskaber gennem generationer, lave gudstjeneste og ikke mindst at have det rigtig sjovt med det hele og hinanden. Så selvom projektet ender med at blive lidt mindre omfattende end først tænkt, så glæder vi os til at prøve, om vi kan: ryk en balle og gi plads til alle I al fald går vi igang og du er velkommen til ryk en balle og gi plads til alle gudstjenesten i forhåbentlig den første halmkirke i Brædstrup sogn Søndag, den 12. september kl. 11:00. Og så håber vi, at Tønning-Træden Friskole kan finde plads til projektet næste år. På vegne af projektgruppen Berit Hune Sognepræst 11

12 Nyt fra kontakt personen Berit Hune Kontaktperson Efter en lang og snerig vinter, hvor kirkegårdens materiel måtte stå for skud langt mere end sædvanligvis, kom foråret endelig, og 1. april trådte vores nye kirkegårdsleder Helene Bach til. Alle ved Brædstrup kirke glædede sig til at Helene Bach skulle komme. Ikke mindst gartnerimedhjælperne Hans Ole Korsgaard, Dorte Kristensen og Eva Hårup som i dén grad har knoklet uden daglig leder siden december Nye uvante opgaver såvel som gamle rutiner har personalet på kirkegården taget på sig og løftet efter bedste evne. Det er vi i menighedsrådet dem taknemlige for. Arbejdet på vore kirkegårdene er blevet gjort og tjenesterne i kirken blevet passet til punkt og prikke alt imens de økonomiske nedskæringer er effektueret. Den salgs kaldes for ansvarsbevidsthed og engagement. Og til sådanne medarbejdere kom altså Helene Bach som ny kirkegårdsleder og blev budt hjertelig velkommen. Også menighedsrådet byder Helene Bach velkommen i teamet omkring Brædstrup kirke. Hverdagene har været travle på kirkegårdene og er det fortsat. Der er nok at gøre og der er blevet færre til arbejdet. Det sker ikke, fordi menighedsrådet ønsker det sådan, men fordi vores økonomi ikke tillader det anderledes. Derfor vil jeg gerne opfordre folk med gang på vore kirkegårde til, at møde dem der arbejder dér med et smil og godt humør. Og har du kritik, så lad den blive konstruktiv. Tal eventuelt med kirkegårdslederen, hun står gerne til rådighed med sin ekspertise og faglige kunnen. Lad ikke utilfredshed gå udover vore medarbejdere, men send den til rette sted: Menighedsrådet. Vi har måttet sige farvel til kirketjener Marianne Borrisholt, som sagde sin stilling op pr. 31.maj. Herfra skal der lyde tak for den tid, du har være ansat ved Brædstrup kirke og et ønske om lykke og held fremover i det job, du har valgt at arbejde med. Efter et forår hvor en arbejdspladskonflikt ved Brædstrup kirke udviklede sig til voldsomme højder i pressen og på menighedsmøde i juni, håber menighedsrådet på, at efteråret bærer mildere vinde med sig. I skrivende stund (ultimo juli måned) har arbejdspladskonflikten ikke fundet sin endelige løsning, hvorfor jeg ikke kan skrive om dem. Men naturligvis har menighedsrådet i samarbejde med de faglige organisationer og Horsens Provsti s personalekonsulent Birgitte Søhoel lagt en køreplan for hvornår og hvordan. Vi sidder ikke med hænderne i skødet selvom sommeren er over os, men søger fremadrettede løsninger, hvor det er muligt. Når noget konkret er i hus, vil menigheden som sædvanen er blive orienteret igennem dette blad. Berit Hune Kontaktperson BABYSALMESANG MED TINE MYNSTER i Brædstrup kirke efteråret 2010 Den 19., 26. august, 2., 9., 16. og 30. september hver gang kl. 11:30 12

13 Små betragtninger Jeg hedder Helene og er den nye kirkegårdsleder. Jeg tiltrådte 1. april da det stadig var kong vinter der havde overtaget. Mit job består af en skønsom blanding af ledelse af gartnere, kirketjenere og sognehusværtfunktioner. Den administrative og økonomiske del vedrørende kirkegården varetager jeg fra hulen hvor jeg også har kontortid tirsdag og torsdag fra kl til Jeg er uddannet anlægsgartner og anlægsgartnertekniker og har beskæftiget mig med grøn drift i 20 år, heraf 12 som leder. Mine folder har jeg slået i offentlige og private virksomheder og jeg har lavet alt fra ledelse, til projektering af fredskove, til legepladssyn En sjov blanding der har givet stor spændvidde. I Århus var min slægt stenhuggere i 4 generationer, så det ligger vist lidt i generne, det der med kirkegårdene. Det har været et spændende forår. Mine herlige og dygtige medarbejdere og kollegaer har bidraget til at hver dag bringer nye indsigter og større viden. Der er en god ånd på vores kirkegård, det er dejligt at så mange lægger deres vej forbi så ofte. Med hensyn til kirkegårdens fremtid så står vi i samme situation som alle andre offentlige virksomheder, nemlig at midlerne begrænses. Det betyder at vi på sigt må justere og ændre på plejen. Ukrudt og kulturplanter er ligeglade med besparelser og vokser på livet løs, så jeg har mange overvejelser om hvilke ting vi kan ændre uden at kirkegårdens fine standard går tabt. Ind imellem kan ganske små ting have en betragtelig virkning, f.eks. har vi foretaget en investering på 3000 kr. til en sti-rive til vores redskabsbærende maskine. Med den kan vi lave fine nyrevne stier, næsten i et snuptag. Jeg regner med at flere lignende tiltag kommer til. Nu er sommerblomsterne plantet og alt står i grønne og blomstrende dragter, jeg tror at gartnerfaget er det bedste fag der findes! Henover sensommeren vil vi gerne invitere på en aftenvandring på kirkegården. Her vil vi fortælle om kirkegården og vores hverdag. Alle, uanset mobilitet er velkomne og datoen kommer senere. På genhør i næste kirkeblad. Helene Helene Bach Kirkegårdsleder Efterårskoncert i Træden Kirke Søndag den 31. oktober 2010 kl Bjarnovs spillemandskvintet spiller nordisk spillemandsmusik og klassisk musik for: Violin og tværfløjte, klarinet og harmonika, orgel og violin, sopranfløjte sammen med alle. Medvirkende er: Knud og Lisbeth Bjarnov, Dorthe Kriebaum, Bjarne Bording og Karen Bækbøl. Kvintetten har inden for de seneste år givet 8 kirkekoncerter bl.a. i Klakring, Hvirring, Føvling og Kolding. Det er en aften, hvor man også kommer til at synge fællessalmer. På Tønning Træden kirkers arrangementudvalgs vegne 13

14 Fælleslejr For 3. år i træk, holder Indre Mission, Y s mens klubben og Kfum&K fælleslejr. Denne afholdes i weekenden den februar 2011, på Lystruphave efterskole. I de foregående år, har det lykkedes os, at blande en dejlig flok, af både små, de lidt ældre, og dem der imellem. Weekenden går med fælles aktiviteter, hvor vi på tværs af alder, hygger os, og er fælles om både sjov og alvor. Hvis du vil være med til at gøre dette til en fantastisk weekend, så inviter børn, forældre, og bedsteforældre med. På gensyn Fælleslejr udvalget Livlig og alsidig kor-koncert i Tønning Kirke med det store, rytmiske kor Crazy Be Lazy Onsdag den 10. november 2010 kl Sprælske rytmer og indlagt Syng-Med, hvor tilhørerne er aktive i musikken. Swing, jazz og evergreens, gospel, aktuelle pop-hits og gammel rock n roll, moderne højskolesange og klassisk musik, march og flamenco. Sådan vil det livsglade Horsens-kor Crazy Be Lazy ubeskedent brede sig over mange stilarter og fylde kirkerummet med vellyd og godt humør - det lover korets leder og rytmiske pianist, organist Thue Dich, der er kendt for altid at skabe en let, munter og personlig kontakt mellem kor og publikum. Til denne kirkeoptræden har koret forberedt et program med sange om omsorg vores jord, om krig og kærlighed, og om at vove at leve og være sit sande jeg. Det bliver en intim musikaften, hvor publikum kommer tæt på et spændende kor og en stribe sange med både humor og oprigtighed, og hvor det kraftfulde og begejstrede veksler med det blide og indfølende. En lille hilsen? Ja, hvorfor ikke? Det kan vi alle have brug for. Men har man ikke lige kortet til anledningen, så kan det måske findes blandt Brædstrup kirkes udvalg af kort. I 2008 lavede Birgitte Rathje en serie dejlige billeder fra Brædstrup kirke og kirkegård. Nogle af billeder har Birgitte Rathje arbejdet videre med, så de er blevet til kort og telegrammer. Kortene bøttekort, dobbeltkort A6 og firkantede kort samt telegrammer kan købes ved henvendelse på kirkekontoret. Her er et udvalg af kort og telegrammer: Motiverne fra alterdugen og korbuen kan også fås gengivet på telegrammer. Både kort og telegrammer kan fås med tilhørende farvede kovolutter. Prisen pr. stk. er for bøttekort 6,00 kr., A6 dobbeltkort 20,00 kr., firkantede dobbeltkort 20, 00 kr., telegram A5 22,00 kr. Menighedsrådet Kirkebil bestilles på tlf senest dagen før 14

15 Kirkelig vejviser Brædstrup Sogn Brædstrup Sogns Kirkekontor Kordegn Linda Vestergaard... Tlf Sognehuset, Kirkegade 11, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Træffetid: Mandag:... Kl Onsdag:...Kl Fredag:... Kl Tirs- og torsdage: Henvendelse til sognepræsten Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Sognepræst Anja...Tlf Træffetid: Onsdag:... Kl Kirkesanger Sara Tranberg...Tlf Organist Niels Jørgen Tranberg...Tlf mobiltlf Kirkegårdsleder/kirketjener Helene Bach... Tlf Kirkegade 13, 8740 Brædstrup mobiltlf , Menighedsrådsformand Thomas Christiansen... Tlf Kirkeværge Rasmus Schmidt... Tlf Tønning og Træden sogne Henvendelse til Brædstrup Kirkekontor eller kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Sognepræst Anja...Tlf Menighedsrådsformand Henning Kjempenes... Tlf Graver Knud Kristensen... Tlf Mobiltlf Kirkesanger Bjarne Bording... Tlf Organist Marianne Nissen... Tlf Gudstjenester på ældrecentrene Høstgudstjeneste Klovenhøj Flg. torsdage kl. 14: Kirsten Kirsten Kirsten Kirsten Kirsten kl. Egebo Flg. tirsdage kl. 14: Anja A Anja A Anja A Anja A Søndergården Flg. fredag kl. 13: Berit Hune A Berit Hune A Berit Hune A Berit Hune A Berit Hune A Vesterled Flg. onsdage kl. 13: Berit Hune A Berit Hune A Berit Hune A Berit Hune A Berit Hune A i Brædstrup kirke For alle ældre medborgere Onsdag den 6. oktober kl Efter gudstjenesten inviteres der til hyggeligt samvær i sognehuset. Har du brug for hjælp til at komme til kirke så ring enten til kirkekontoret på tlf.: eller kirkebilen på tlf.: senest dagen før. På gensyn i kirke og sognehus Alle efterlønnere, pensionister og pårørende er velkomne! OBS! Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Brædstrup Kirke. Brædstrup menighedsråd 15

16 På bagsiden... Se tilbuddet i ulykken! Ordene er skuespiller Peter Larsen s. I sommer hørte jeg et interview med ham i Danmarks Radio P1, mens jeg var undervejs til et sygehus. Først studsede jeg noget over ordene. Tænkte, at det dog var utroligt, som sproget kan udstille hverdagsbegivenheder på godt og ondt i one-linere fyldt til bristepunktet med paradokser. Normalt er tilbud jo noget, vi kigger efter. Nogle af os står endda i kø i lang tid for at få fat i netop dét tilbud, vi eftertragter. Anderledes med ulykken. Den, er der ikke mange, der står i kø for at få! Den kommer bare, dumpende ned i hverdagen og ændrer alt på et split-sekund! Så tilbud og ulykke er ikke lige to begreber, vi automatisk sætter sammen. I al fald gør jeg det ikke. Eller rettere gjorde det ikke. For Peter Larsen s sammenstilling Se tilbuddet i ulykken fik mig til at tænke. Tænke over, hvad tilbud der kunne være i ulykken, og hvad ulykken egentlig rummer. Det er nok ikke tilfældigt, at netop Peter Larsen kan finde på at komme med sådan et udtryk lige midt i den danske sommervarme. Peter Larsen er kendt af vel snart sagt alle danske fra vugge til grav for sin komik, sine ord-kaskader og sin fine satire ikke mindst udtrykt i de mildt sagt overdrevne figurer: tjener Frandsen og rideskolelærerinde fru Erna Iversen, som gik på TV i slutningen af 1980érne og begyndelsen af 1990érne. Peter Larsen kunne og kan stadig få os til at le, og det har vi brug for. Men Peter Larsen har også skabt teaterhistorie, fordi han med sit og nu afdøde journalist og forfatter Niels Ufer s teaterstykke: Mens vi venter på retfærdigheden fra 1992 omhandlende Tamilsagen, gennemførte 72 minutter på scenen alene. Ja, han ikke bare gennemførte de mange minutter, men han satte gennem sin præstation Tamilsagens indhold på et forståelsesplan, hvor enhver kunne deltage. Og det var formålet, har han siden udtalt. At gøre det komplicerede forståbart for normaldanskeren hvad det så end er for én. Med hans ordsammenstilling: - Se tilbuddet i ulykken skænker han ny kaffe i gamle kopper! Der skal noget til, for at få os til at tænke os om eller bare se os om. Se tilbuddet i ulykken - mine tanker kredsede bestandigt om tilbud og ulykke. Hvad var det, jeg skulle se, som jeg ikke umiddelbart havde set? Som jeg stirrede på ordene og ganske automatisk overførte dem til egne erfaringer, kom det stille til mig. Du skal se en ny himmel og en ny jord! Du skal se en ny begyndelse. Du skal ikke stirre dig blind på ulykken, og græde fortvivlet over at det eller hint netop ramte dig og dine! Du har fået livet og kærligheden for intet. Med tiden tog du måske det hele for givet for selvfølgeligt. Og så bang! så ramte ulykken. Naturligvis mister man fodfæstet, når man rammes. Det ville være umenneskeligt andet. Men det der er vigtigt her, er at se tilbuddet! Tilbuddet om ikke at vælte helt omkuld og føle sig forrådt af skæbnen, mennesker og Gud! Kommer man ikke op at stå igen sådan billedligt talt så ender man som offer. Så er der ingen ny himmel og ingen ny jord. Så er der kun skyld, skam og afmagt tilbage. Og det er slemt. Så slemt at det kan kaldes et sandt Helvede. At se tilbuddet i ulykken kom til at betyde noget for mig. Nemlig, at turde være til i ulykken uden at forkleine den. At bære ulykken med sig som sin uden at gøre den til ren føleri og psykologi. Og derigennem blev der lys nok til at se tilbuddet. Tilbuddet om at modtage livet som det skænkes på ny! Og der blev lys nok til at se, at man aldrig er alene på scenen! Heller ikke selvom ulykken tager den eller de elskede. Gud er der. Hans navn er kærlighed. Og kærligheden er tilbuddet i ulykken, hvor svært det end kan være at se det, når man føler sig alene på scenen. Peter Larsen stod sine 72 minutter igennem alene på scenen dengang på Cafe Teateret. Må vi alle få mod til stå vore minutter igennem, så vi kan Se tilbuddet i ulykken, for da gryr en ny himmel og en ny jord midt i alt det gamle. Berit Hune, sognepræst Fødsler: Alle fødsler i Tønning, Træden & Brædstrup sogne skal anmeldes til kirkekontoret i Brædstrup. Anmeldelsen skal foretages senest 14 dage efter fødslen, og på den fødselsanmeldelse, som jordemoderen udleverer ved fødslen. Forældrenes dåbs- eller navneattest (For udlændinge: Arbejds- og opholdsattest) og Vielsesattest vedlægges. Dåb og navngivelse: Dåb i Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker ved henvendelse til kirkekontoret i Brædstrup i god tid inden barnet fylder 6 måneder. Ved dåb opgives navn på barnet og navn samt adresse på mindst 3 og højst 5 faddere. Navngivelse skal finde sted senest 6 måneder efter fødslen. Navneændring: For Tønning, Træden & Brædstrup sogne skal henvendelse foretages til Brædstrup kirkekontor, eller på Kirkeministeriets hjemmeside: wwww.km.dk Vielse: I Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker henvendelse på kirkekontoret i Brædstrup. Begravelse og bisættelse: For Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker henvendelse til kirkekontoret i Brædstrup. Udenfor kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse til sognepræsten. Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til rådighed. Brædstrup Sognehus kan i perioder stå til rådighed for mindesammenkomster. Henvendelse herom til kirkekontoret i Brædstrup. Ind-/udmeldelse af Folkekirken: For Tønning, Træden & Brædstrup sogne kontaktes sognepræsten eller kirkekontoret i Brædstrup. Kirkebil: Til alle gudstjenester kan kirkebil bestilles på tlf senest dagen før. Grafisk Hus, tlf

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2010 30. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke.

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2010 30. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke. K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling September - November 2010 30. årgang nr. 3 En rejseoplevelse fra det muslimske Tyrkiet I juni var undertegnede på en

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke.

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2015 35. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke. K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling September - November 2015 35. årgang nr. 3 Vikar for sognepræst Da biskop Kjeld Holm ikke kunne finde plads i sin kalender

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2010 30. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2010 30. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2010 30. årgang nr. 2 Hellere blive offer end ond I Jerusalem ligger der et stort mindesmærke et museum

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet september - november 2013 45. årgang nr. 3 Vil du gi en hånd med? Kirken den er et gammelt hus sådan lyder titlen på en gammel salme fra 1836 af Grundtvig, og det er jo meget

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

kirkebladet KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 GJERN og SKANNERUP SOGNE Vi skyder Skt. Hans ugen i gang med The King i Gjern Kirke.

kirkebladet KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 GJERN og SKANNERUP SOGNE Vi skyder Skt. Hans ugen i gang med The King i Gjern Kirke. kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2015 34. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE KONCERT i Gjern Kirke søndag den 14. juni kl. 19.30 Pris 50,00 Forsalg af billetter hos Eurospar og præstesekretær Helle Eg

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012

Kirkeblad. Høsten. Tømmerby, Lild og Lildstrand. September, oktober, november 2012 Kirkeblad Tømmerby, Lild og Lildstrand September, oktober, november 2012 Høsten Personaleoplysninger Sognepræst: Anna-Marie Sloth Kirkevej 40, 7741 Frøstrup, Tlf. 97 99 10 02 eller 23 31 54 02 amsloth@gmail.com

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. Nyt fra menighedsrådene Rocker kirken Fælleslejr 2012 Cafe Eftermiddage Kirkens ve og vel Allehelgen

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. Nyt fra menighedsrådene Rocker kirken Fælleslejr 2012 Cafe Eftermiddage Kirkens ve og vel Allehelgen 30. årgang Nr. 4 December/Januar/Februar/Marts 2011/2012 Nyt fra menighedsrådene Rocker kirken Fælleslejr 2012 Cafe Eftermiddage Kirkens ve og vel Allehelgen Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 2 Juni/Juli/August 2009 Nyt fra menighedsrådene Sommer - sol - strand Tœnd et lys i m rket Hvad skal jeg sige? Kontaktperson - hvad er det? Nyt pastorat Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkenyt. Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november

Kirkenyt. Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november Kirkenyt Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november Blad nr. 2-2015 Siden sidst i sognene Døbte Døde 22.02.2015 Celina Ingemann Brøns 15.01.2015 Rigmor Nielsen 29.03.2015 Victor Pedersen 18.02.2015 Harry

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere