En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter!"

Transkript

1 Februar 2011 Nr. 1 årgang 17. En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter! Sidste vinter gik en ræv over isen til Skarø, er den nu på Drejø? Fåborg Havn har fået Klaptilladelse på Mads Jensens Grund, er det rimeligt? Husk i Februar: Og hermed ønskes alle et Godt Nyt År Mandag den 7. februar kl : Korsang på kroen. Fredag den 11. februar kl : Obs! (Ny dato siden sidste DP). Kyndelmisse Gudstjeneste i Skarø Kirke Søndag den 13. februar kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 14. februar kl : Korsang i præstegården. Lørdag den 19. februar kl : Generalforsamling i Drejø Forsamlingshus Foto: Ursula Søndag den 27. februar kl : Vinterbaderen Hanns i kølige omgivelser. Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 28. februar kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset. Mandag den 28. februar kl : Fællessang i præstegården. Husk også i Marts: Mandag den 7. marts kl : Korsang i præstegården. Søndag den 13. marts kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 14. marts kl : Korsang i præstegården. Onsdag den 16. marts kl : Generalforsamling i Drejø LokalArkiv Lørdag den 19. marts kl : Generalforsamling i Drejø Beboerforening Mandag den 21. marts kl : Korsang i præstegården. Søndag den 27. marts kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 28. marts kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset Mandag den 28. marts kl : Fællessang i præstegården. Foto: Else August på skøjter og Rasmus med Cecilie på slædefart Vedkæret rundt. Enhver har jo sine vinterfornøjelser!

2 Information fra Beboerforeningen Vi har fået en henvendelse fra Spring om snarligt møde, som vedtaget på foreningens generalforsamling, men det har knebet med vores tid. Vi forventer, at dette afklares snarest. Niels Kr. Mortensen, Formand Husk at fjerne din ubenyttede cykel fra cykelskuret ved havnen Så kom vi ind i 2011 og jeg vil gerne takke alle der hjalp til i forbindelse med julemånedens arrangementer. Fra bestyrelsen har vi ikke så meget at berette om, udover at vi har holdt koordineringsmøde i forsamlingshuset med solidt fremmøde. Der er som sædvanlig masser af aktiviteter i 2011, og jeg vil opfordre jer alle til at bakke op både som deltager og medhjælper, så det ikke er de samme, der altid står ved gryderne eller dækker bord og gør rent! Du kan se alle aktiviteter på Drejøs aktivitetskalender på Vi kan ikke sige mere om forstærkning af bredforbindelsen til øerne, end at Ø-net har ansøgt regionen om en højere mast i Bregninge. Så kan vi se, om der kan blive økonomi i det, og om der er hjælp at hente, når Ø- net har noget konkret? Vi nærmer os jo generalforsamlingen som finder sted den 19 marts. Husk nu at forslag til dagsordenen skal indsendes i så god tid, at de kan offentliggøres i næste nummer af Drejø posten, altså inden deadline! Det kunne da være spændende med nogle gode forslag om, hvad vi kunne anvende boligformuen til, læg nu hovedet i blød og husk at pengene skal gøre gavn på Drejø. Bestyrelsen kommer med regler for formuen, som lovet ved sidste generalforsamling, men så lang tid, der ikke er vedtaget noget som helst, er det generalforsamlingen, der bestemmer. Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer, og mig bekendt har vi brug for mindst 3 nye medlemmer, så der er noget at tænke over. Der vil snarest blive udsendt kontingentopkrævning, som jo fik en lille stigning ved sidste generalforsamling. Vi skal minde om at få betalt inden generalforsamlingen. Er du væk fra øen sæt en mærkat med navn på! Efterladte cykler uden mærkat vil blive fjernet den 1. marts Noget tyder på, at en ræv er løs på Drejø! Sidste vinter fik Skarø besøg over havisen af en drægtig ræv. Den nedkom med flere hvalpe, som den holdt i live ved at mæske sig med Britta og Martins julegæs! Rævene var svære at finde, men blev omsider lokaliseret og skudt - på nær én. Først i januar mistede Ursula og Hanns på een nat 3 gæs, der havde fået hovederne bidt af. Natten efter gik det ud over 2 moskusænder hos Lars og Sanne. Her var hele brystpartiet ædt! Da det så mere voldsomt ud, end hvad en mår normalt ville gøre, er det nærliggende at tro, at der måske er kommet en ræv over isen her i vinter? Selv om det ikke har været rigtig havis, har isen været tyk nok mellem Skarø og Drejø til at bære en lille ræv. I skrivende stund, her en uge efter, har redaktionen hørt om et par tilfælde, hvor man mener at have set et rævelignende dyr, men alle bør være på vagt, og rapportere til Morten Henning, hvis de skulle støde på den. Redaktionen Har du husket at fjerne din gamle efterladte cykel fra cykelskuret? Hvis du bruger den jævnligt, skal du påsætte en mærkat med navn på, ellers vil den blive fjernet. Det vil fremgå med opslag, hvilken dag der ryddes op, og der bliver ophængt mærkater, som du kan binde på cyklen med navn på. 2

3 DREJØ Posten Bladredaktionen: Layout og medansvarshavende: Else Hjort Nielsen Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Svendborg Tlf: Trykning,: TrykTeam, Svendborg. Forsendelse: Drejø Beboerforening Annoncetegning: Edith Rasmussen. Tlf Korrektur: Pia Rostrup Næste nummer af Drejø Posten forventes at udkomme Mandag den 7. marts DEADLINE for indlæg: SENEST mandag den 21. februar 2011 Respekter venligst fristen - vi bruger vores fritid for Jer. Drejø Posten hører under Drejø Beboerforening, og udkommer 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og august. Redaktionen tager forbehold for ændring af datoer ved såvel arrangementer som udgivelsesdato! Beboerforeningens bestyrelse: Niels Kr. Mortensen: Formand + hjemmesiden Syrénvej 39, Tåsinge, Tlf.: Hjemmeside: Søren Rask Jensen: Næstformand Drejø Skovvej 15. Tlf.: Lars Milling: Kasserer + kontaktperson til DP (Ø-repr. i Svdb. Kommune) mail: Drejø Brovej 5. Tlf.: Hanne Thordsen: Sekretær Drejø Brovej 10. Tlf.: Jonas Jespersen: Menigt medlem Drejø Brovej 1. Tlf.: Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der involverer personer, bringes side om side med den omhandlende persons besvarelse, såfremt den ønskes. FORENINGS LIV m.m: Drejø Menighedsråd: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Tyge Blum, sekretær og kontaktpers. Kirkeværge, Drejø (Anne Kirketerp, Skarø. Kirkeværge for Skarø) Else Hjort Nielsen, næstformand Britta Tarp, Skarø Ursula Weidemann Hanne Thordsen, sognepræst og kasserer. Bent H. Larsen, regnskabsfører. Drejø Bridgeklub: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Medlem af Svendborg Kommunes Ældreråd. Margit Lolk: Tlf.: Mail: Drejø Sogns LokalArkiv. Sanne Larsen, formand. Tlf.: Else Hjort Nielsen, arkivleder. Tlf.: Susanne Jacobsen, kasserer. Astrid Andersen, arkivmedarbejder Marianne Berner, arkivmedarbejder Hjemmeside: Forsamlingshusets bestyrelse: Lisse Steen, formand Tlf.: Edith Jørgensen, kasserer Bodil Jakobsen Lars Milling Jesper Honoré Havnefoged på Ny Havn: Susanne Jacobsen Havnelaugets bestyrelse for Gl. Havn: Svend Helmer, formand, Tlf.: Poul Skovgaard, kasserer (Havnefoged på Gl. Havn) Robert Jacobsen Rasmus Hansen Lars Milling Jesper Honoré Jørgen Christoffersen Moselauget: Lauget står for området omkring Mosen, hvor Mosens parthavere mødes hvert år 5. juni kl Oldermand : Johannes Madsen. Museet Gl. Elmegaard : Fond v/ Beth Tolbod Blay. Tlf.: Hjemmeside: Ringriderforeningen Spring : Foreningen er på ordinær generalforsamling vedtaget lagt ind under forsamlingshuset el beboerforeningen. Dette afventes og afgøres på ekstraordinær generalforsamling. Ungdomsforeningen: Formand: Ulle Egund: Tlf: Fast arrangement: Sommerfest 3. lørdag i juli. 3

4 Tak for hjælpen. Oprydningsarbejdet efter branden i vores feriehus er kommet rigtigt godt i gang, og vi håber, at huset står smukt og klart til udlejningen igen til april måned. Trods alt det der skete, er vi heldige med, at der kun er sket materielle skader, og ingen kom til skade. Vi har tænkt meget over, hvordan vi i fremtiden bliver bedre med brandforbyggende forholdsregler, og planlægger et røgalarmsystem, som alarmerer alle enheder på ejendommen. Forhåbentlig bliver der aldrig brug for den. EFTERLYSNING! Svendborg Havn arbejder på at få moderniseret sin hjemmeside: I den forbindelse har vi brug for nye, flotte, stemningsfulde billeder fra livet på øerne og på færgen Højestene. Er der nogen, som ligger inde med flotte fotos, som gerne må bruges på havnens hjemmeside, så send meget gerne fotos til: Med venlig hilsen Signe Møller Svendborg Havn, Jessens Mole 6, 5700 Svendborg. Tlf.: Mange tak for al hjælp og bistand. Det har været en meget stor støtte for os. Christian, Ursula og Hanns Foto: Else Generalforsamling i Drejø Forsamlingshus lørdag d. 19. februar 2011 kl i forsamlingshuset. Det var lidt mere end bare en sofa, der brændte, Foto: Ursula Mange timers hårdt arbejde gik her op i røg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent a) Fastsættelse af takster for udlejning m.v. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt Forslag skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. 4 P.F.v. Lisse Steen, formand

5 Klaptilladelse?????? Under Officielt i Fyns Amts Avis fredag den 14. januar 2011 blev flg. offentliggjort: Faaborg Færgehavn - uddybning: Klaptilladelse Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale(klapning) af op til m3 oprensningsmateriale fra området ved Faaborg Færgehavn, Faaborg Midtfyn Kommune. Klapning af materialet skal foretages på klappepladsen ved Mads Jensens Grund. Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Naturog Miljøklagenævnet inden den 11. februar Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på nmkn.dk. klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen OdenseC. F. Tietgens boulevard 40, 5220 Odense SØ. Yderligere information på Naturstyrelsens hjemmeside eller på tlf.: Fra Naturstyrelsens hjemmeside: (Citat begyndt) Amterne kan efter havmiljøloven give tilladelse til klapning af havnesediment, når klapmaterialet indeholder uvæsentlige mængder og koncentrationer af forurenende stoffer. Klapning er omfattet af havmiljøloven fra 1993 med efterfølgende ændringer, og Miljøministeriet har i 1986 i medfør heraf udsendt bekendtgørelse nr. 975 af 19. december 1986 om dumpning af optaget havbundssediment. Gennem de seneste år har en række havne oplevet stadigt stigende problemer med håndteringen af havnesediment, der er forurenet. Problemet er først og fremmest knyttet til et forhøjet indhold af TBT (organisk tinforbindelse der indgår i antibegroningsmalinger). (citat slut) Da Miljøministeriet gav samme tilladelse til Faaborg Havn i 2004, resulterede det i tonsvis af døde blåmuslinger, som skyllede op på stranden ved Drejø Klint. Det må bare ikke ske igen. Mads Jensens Grund, der ligger lige vest for Klinten, har store muslingebanker, som bl.a. Edderfuglene lever af. Beboerforeningen går videre med sagen. Drejø Skov set fra Mads Jensens Grund. 5 Generalforsamling i Drejø Sogns LokalArkiv. Onsdag den 16. marts 2011 kl på biblioteket. Referat: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Sanne Larsen Valg af 1 suppleant og 1 revisor. Suppleant er Marianne Berner. Revisor er Bent Larsen. 6. Indkomne forslag. 7. Fremvisning af arkivets arbejde. 8. Evt. Forslag til generalforsamlingen skal være Styrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. 40 år med gymnastikken. Tillykke Margit. Ja, faktisk er det 2 x 40 år med gymnastikken, der skal fejres, idet Margit Lolk fra Drejø sammen med Litzi Bach fra Svendborg, begge har undervist i gymnastik i 40 år. Som unge gik de begge til jazzgymnastik hos Knud Mortensen i Svendborg. Senere tog de sammen på et jazzgymnastikkursus hos Ann Mardahl i Aarhus, og så var det, de delte Sydfyn mellem sig de næste mange år. Tåsinge var Margit Lolks domæne, og på Thurø var det Litzi Bach, der regerede. I dag underviser de begge i Fitness.dk i Svendborg. Litzi Bach i cykling, det der tidligere hed spinning. Margit Lolk blev fascineret af Østens bevægelsestradition hvilket gjorde, at hun udviklede sit eget bevægelsessystem og nu underviser i Tai Chi og Qi Gong. Hun har desuden stiftet foreningen Svendborg Sund og Glad. Alderen til trods er der ikke megen rolig pensionisttilværelse over de to damer. Litzi på 68 år dyrker foruden gymnastikken også folkedans, squaredans, stavgang, cykling og ridning. Margit på 67 år bruger meget tid på sin undervisning, hun er tillige ivrig amatørfotograf, og går desuden til korsang, linedance, Zumba og cykling. Margit flyttede til Drejø i 2003 i Pastor Fogs Hus ved den gamle Havn. Redaktionen

6 PÅ VEJ TIL SOLEN Så er vi godt begyndt på 2011 og den uendeligt lange og mørke januar ligger bag os. Nu går det for alvor mod lysere tider og skulle der være en rest vinter tilbage, så lad den bare komme an, for vi ved, at den har tabt. Solen kommer, solen er på vej og vi er på vej til den!! For kirken var 2010 et fantastisk år. Drejø kirke fyldte 475 år og på sin fødselsdag stod den i sit flotteste skrud, nymalet, nykalket, nyrenoveret og strålede om kap med solen, selvom det for øvrigt vist var regnvejr! Men dagen husker vi alle som en solskinsdag, for musikken, sangen, feststemningen og glæden blæste alle skyer væk og tilbage står mindet om en fejende flot og festlig dag både i kirken og i forsamlingshuset. Nu kunne en og anden måske tænke: Er det da virkelig nødvendigt at bruge så mange millioner på en enkelt kirke på en ø, hvor der ikke er ret mange fastboere tilbage? Set samfundsøkonomisk er svaret nej! Men når man ser på hvor mange fra øerne, der slutter op om kirkerne, ja så er det værd at bruge nærsagt alle midler på at bevare og vedligeholde dem. Gitte Hjeresen har lavet kirkestatistik for Drejø kirke og det viser sig, at antal kirkegængere gennemsnitligt ligger på over 30 % af en fastboende befolkning på 65, og jeg vil tro, at procentdelen for Skarøs vedkommende er endnu højere, selvom vi ikke har talt kirkegængere, for opbakningen til de kirkelige arrangementer er altid vældig god. Så jo! der er god grund til at have og bevare kirkerne på øerne, for det er ikke kun øernes nuværende beboere, der har glæde af dem, det er øernes historie, der gemmer sig i og omkring de gamle bygninger. På Drejø rækker den historie netop 475 år tilbage. Og de gamle mure vidner om generationer af øboeres liv. Deres tro og deres håb. Når man prøver at forestille sig, hvor mange tanker og begivenheder de vægge har været vidner til, så svimler det for en. Kirken har stået der som ramme om de største begivenheder i øboernes liv. Ved fødsel blev mange børn hjemmedøbt, hvorefter de blev fremstillet i kirken så hurtigt som muligt efter fødselen, fordi børnedødeligheden var høj. Konfirmandernes drømme sidder i murene og de unge par, der blev gift i kirken har siddet der med deres ønsker og håb for fremtiden og murene kan fortælle om den sorg, de efterladte har været opfyldt af, når et elsket familiemedlem blev båret ind for at overgives i Guds hånd. De har lyttet til et budskab der gav dem tryghed, ro, nyt mod, trøst og håb i en hverdag, der sikkert ind i mellem var noget barskere, end vi kender den i dag, men budskabet er stadigt det samme dengang som nu. Og det er ikke en eller andet vag forestilling om, at der nok er mere mellem himmel og jord. Nej for budskabet selv blev menneske og gik rundt i blandt os og fortalte os og viste os, at budskabet er og bliver kærlighed. Det 6 budskab bliver aldrig forældet - ikke før kærligheden bliver forældet - og det må vi da bede til aldrig sker. Vi bliver forhåbentligt aldrig for gamle eller for hovne, for kloge eller for hårde til at glædes over, at kærligheden er den magt, vi lever af og for fra evighed til evighed, og at den aldrig slipper os for det er såmænd det enkle budskab, der har lydt og forhåbentligt altid vil lyde i de gamle kirkerum. Vi er altid undervejs med den kærlighed og til den, som året der er på vej til solen. Vi er her for at glæde hinanden. Og i den ånd har vi allerede taget fat på et friskt år i kirkeligt regi. Kirkekoncerten i Skarø kirke d. 2. januar blev nemlig et sprudlende, varmt møde med et fantastisk veloplagt band og Miriam Mandipiras smukke og kraftfulde stemme, som sendte os ind i det nye år opbyggede og glade. Foto: Else Som noget nyt prøver vi at afholde en kyndelmissegudstjeneste på Skarø. Den skulle have ligget så tæt på den 2. februar som muligt, nemlig d. 4. men den dag er der et andet arrangement i forsamlingshuset, så det gik jo ikke. I stedet bliver det fredag d. 11. februar kl i Skarø kirke. Vi håber selvfølgelig, at drejøboerne vil finde vej til Skarø kirke, og der vil blive sørget godt for alle. Og sådan er der meget mere at glæde sig til i og udenfor de gamle kirkerum, for der er fortællinger der skal fortælles, og liv der skal leves, for vi er en del af den samme historie på vores vej til solen. Hanne Thordsen Foto: Hanne Thordsen

7 Nyt fra Drejø Sogns Menighedsråd. Jeg har været ude at gå i dag uden at være bange for at glide på det isglatte underlag. Hvor er det skønt igen at kunne færdes udenfor. Men i al den sne har vi alligevel hygget med adventshygge på Drejø og Skarø, selvom ikke alle skarøboere nåede frem denne gang p.g.a. storm. Vores Luciaoptog blev atter velbesøgt, og det er dejligt at se, de helt små også kommer med, så vi kan fortsætte denne tradition mange år endnu. Graver Birgit Hjeresen har lavet statistik for Drejø Kirkes gudstjenester. Inden julegudstjenesten, som er meget velbesøgt, var gennemsnittet af kirkegængere over 30%. Flot ikke sandt? Nytårskoncerten 2011 var flot besøgt af begge øer og vi fik alle en fantastisk musikoplevelse sammen med Miriam Mandipira and her Danish friends. Anne og Kim havde sørget for champagne og lidt mundgodt, som lige kunne presses ind i den korte tid, inden færgen sejlede igen. Til næste nytårskoncert vil Skarø arrangere det lidt anderledes, så der også kan blive tid til ekstra-numre og måske en snak med musikerne efter koncerten. Som I kan se andetsteds i Drejø Posten, søger vi ny regnskabsfører. Bent Larsen, som har ført regnskab for os i mange år, stopper nu, og der skal lyde en stor tak fra menighedsrådet for dit store arbejde. Med alle de nye krav, der stilles fra kirkeministeriet, har det været noget af en tidsrøver at få det hele til at gå op. Tak Bent. Vores udflugtsudvalg har holdt møde. Sogneudflugten i år er lørdag d. 16. april og går til Kongernes Jelling, og da vi nu er på den kant, vil vi da også lige slå et smut ind på Vejle Kunstmuseum og se på den 140 år gamle og 17 m. lange finhval, der svømmede rundt i Vejle Fjord sidste sommer. Så husk at sætte kryds i kalenderen til en dejlig dag. Foto: Else Drejøboerne blev både hentet til kirken og bragt tilbage til færgen af Kim i hans Skarø-Taxa. Der var 12 med fra Drejø en fantastisk flot dag. Regnskabsfører søges. Jobbet som regnskabsfører for Drejø Sogns Menighedsråd er ledigt med tiltrædelse senest d. 1. marts Kendskab til regnskabssystemet Brandsoft er en fordel. Ønskes nærmere oplysninger om regnskabsføring og løn kan enten Edith Rasmussen, formand, eller Hanne Thordsen, præst, kontaktes. Ansøgning sendes til Edith Rasmussen, formand, senest den 15. februar Nu vil jeg gå udenfor igen. Jeg mener, jeg så noget spire i haven. Det er sikkert blot noget fuglefrø, der er spildt og begyndt at spire - men det er grønt! Edith, formand 7

8 KAN DET VIRKELIG PASSE? Jeg praler ofte! Og det må man jo godt, når det er af andre, man praler. Der er nok at tage af herovre på vores øer. Men i denne omgang tænker jeg på MAMAFIAEN. For 9. gang havde disse supereffektive fire kvinder inviteret til Kvindernes Julefrokost med hjemmelavede specialiteter, der nok kunne hamle op med diverse mesterkokkes frembringelser. Men før man overhovedet fik sat gaflen i lækkerierne, frydedes man over æstetikken i arrangementet. Tænke sig, at et gement forsamlingshus kan komme til at ligne et klip fra et fornemt boligmagasin. I år var julen rå og rustik tilsat guld og glimmer en yderst raffineret blanding. Vi var vel omkring de 30 kvinder, og dog var der egentlig en del vi savnede! Men snakken gik alligevel på kryds og tværs, for det er jo netop det allermest charmerende ved dette arrangement, at vi samles helt på tværs af alle de forskelle, der overhovedet kan være mellem kvinder. Men TØJ er en absolut fællesnævner og rigtig god pauseunderholdning, samtidig med at pengene går til et godt formål. Altså 1000 TAK til Beth, Else, Lisse og Susanne for en virkelig god tradition her på Drejø. TAK, at I orker at gøre det kæmpestore arbejde. I skal vide, at vi påskønner det, og at vi praler vidt og bredt af Jer Og folk stirrer vantro på én: Kan det virkelig passe? Helt derude på en nærmest øde ø. P.S. Til sidst en lille opfordring: Lad os få flere indslag, som når Karin stiller sig op og synger bibelhistorie for os. Festligt. Efterspillet har jeg ikke selv deltaget i, men ifølge rygterne er det gået særdeles lystigt for sig, da mændene arriverede. Godt, at vi har tøjindsamlingen! Den kan åbenbart bruges til lidt af hvert! Jette Arp Orientering fra Mamafiaen. Vi takker ydmygt for Jettes fine indslag og kan her fortælle, at Tøjsalget i år indbragte kr ,-, som er sendt videre til Dannerstiftelsen til hjælp for bl.a. voldsramte kvinder, og 6 sække med godt tøj er bragt til Frelsens Hær s tøjindsamling i Svendborg. Også for os 4 piger er det stadig en stor glæde og fornøjelse at planlægge og gøre alt forarbejdet, og slutteligt at kunne samle så mange kvinder til et fællesarrangement. I år var vi 33 også en stor glæde, at få skarøpigerne med. Vi er allerede begyndt at planlægge næste julefrokost - 10 års jubilæum så glæd jer. Med de bedste hilsner Mamafiaen 8

9 Nordens bedste sildeopskrifter Lørdag d. 12. februar kl slår vi dørene op for storslået sildeopskriftskonkurrence! I samarbejde med WonderCool Copenhagen Cooking om vinteren, afholder vi sildeopskriftskonkurrence. Medbring smagsprøve for og opskrift på din hjemmelavede sildefavorit og få den bedømt af et professionelt panel af sildeeksperter og entusiaster. Den bedste sildeopskrift vil blive kåret, og vinderen vil modtage en flot præmie, derudover vil opskriften blive serveret på vores kendte sildebord, der består af 10 forskellige hjemmelavede specialiteter af langtidsmodnede sild. Regler for deltagelse Vi skal have din tilmelding og opskrift inden den 9. februar Det er kun for private. Udlærte kokke må desværre ikke deltage. Man skal selv medbringe sin færdige sild og så får man 15 minutter til at dekorere sin tallerken med garniture, som Nyhavns Færgekro sørger for. Man skal give lov til at Nyhavns Færgekro bruger sildeopskriften på vores Store Sildebord. Alle er velkomne - Arrangementet er ikke kun for deltagerne. Medbring venner og familie til den store Silde fest, hvor alle kan få lov til at smage og være med. Arrangementet foregår både ude i det skønne Nyhavn såvel som inde i vores smukke stuer, hvor der vil være rig mulighed for at se, smage og dufte til både sild og krydderbrændevin. I Nyhavns Færgekro har vi 38 forskellige slags krydderbrændevin, der er brygget på forskellige spændende nordiske urter. Kyndige eksperter på området står klar til, at indvie interesserede i krydderbrændevinens mysterier. Kom og få tips, gode råd samt lækre smagsprøver med på vejen, og måske bliver du interesseret i at begive dig ud i krydderbrændevinens velsmagende univers eller få inspiration til nye anvendelsesmuligheder for sild, som stadig er en populær spisefisk i Danmark. Sild kan tilberedes og varieres i det uendelige. Vi glæder os til at modtage din tilmelding! Tid: Lørdag d. 12. februar 2011 kl Tilmelding: inden den 9. februar husk at vedhæfte opskriften. Sted: Nyhavns Færgekro, Pris: Gratis Nyhavns Færgekro Nyhavn København K

10 Februar 2011 HUSK: Arkivets generalforsamling Onsdag den 16. marts kl Dagsorden kan ses andet sted i bladet. Matr. nr. 24b: KARL HØJ S HUS : Huset er formentlig bygget o erne af Morten Rasmussen. Hans 2 sønner, Rasmus og Hans Mortensen, var begge snedkere, og byggede senere Margrethe Sommers Hus og Rødhætte. Karl Laurits Jensen, gift med Frederikke, købte huset o Karl var bror til Møller og Alfred Jensen og blev kaldt Karl Høj, da han kom fra Løkken - ved høj en højen er den lille jordhøj, der ligger i det østlige hjørne af præstegårdshaven og støder op til Løkken. Karl og Rikke, som hun blev kaldt, blev gift sent og fik ingen børn. De boede i huset indtil o Huset blev solgt i 1983 til Poul Vipsig Pedersen og Hanne Brøndum fra Lødeskov på Fyn. De har renoveret en del og bruger huset til sommerbolig. Nuværende ejer: Poul Vipsig Pedersen og Hanne Brøndum Rasmus Smith Lillebo Nyt om Gammelt Matr. nr. 25b: LILLEBO Det fortælles, at huset er rester efter fårestalden fra Brolykke, der blev nedrevet og udflyttet i Huset har haft mange ejere og flere forskellige navne: 1) Pofflers hus fra efter Jens Emil Poffler. Muligvis var han den første, der gjorde det beboeligt. Inden branden i 1942 havde han et stykke jord til køkkenhave foran forsamlingshuset. 2) Murer Smith`s hus fra 1947 ca efter murer Rasmus C. Th. Smith. Navnet Lillebo opfandt Mary Smith, og navnet over døren er lavet af sønnen Allan, da han var i lærer som smed. 3) Lillebo blev o.1970 købt af Kirsten Nielsen. Hun brugte huset til lejrskoler i nogle år. Det tilhørende hønsehus blev ombygget til beboelse, bl.a. til Gretha og Finn Svensson, der døbte det Pax. De hjalp Kirsten i Restauration Drejø en del somre. Flere år senere flyttede de fast til øen og boede på Mejeriet. 4) Kirsten solgte i 1981 til Lillian Nielsen, som brugte huset til systue for en forretning, hun var medejer af i Lyngby. Lillian og Leif boede på Christoffer Mort sens gård og havde desuden købt Palles Bungalow. De fjernede fliseindgangen samt opsatte et stendige. 5) Kulturhuset Lillebo. Lillian Nielsen solgte i 1997 huset til Beth og Peter Blay fra Gl.Elmegaard. Huset blev opstarten til Drejø Lokalhistoriske Forening og blev brugt til forskellige udstillinger. Et mindre værelse til højre for indgangen blev kaldt Jettas Stue, og indrettet til minimodellen af Drejøby før Museumssamlingen af tøj blev opbevaret på 1.sal sammen med Drejø Lokalarkiv. Der afholdtes løbende udstillinger samt foredrag under Folkeuniversitetet. Peter fik genetableret havegangen med flade natursten, og Pax skiftede navn til Bittebo, og fik en tiltrængt renovering, til gavn for foredragsholdere og sommergæster. Baggården blev indrettet som en spændende Sansehave med planter fra strand til kultur. Desværre døde Peter i jan. 2002, og Beth besluttede at sælge huset, men fik forinden lagt nyt tegltag på i ) Ditte (Edith) og Ole Jørgensen fra København overtog Lillebo i 2004, og flyttede som fastboende til Drejø. Det har siden vist sig, at Ole, som er en habil amatør ornitolog, har rødder tilbage til Drejø. Nuværende ejer: Edith og Ole Jørgensen. Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Sanne Larsen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Hestmaevej 1, Drejø Drejø Skov 1, Drejø Husmandsvej 15, Drejø Tlf.: Tlf.: Svendborg Tlf: Drejø Sogns LokalArkiv: Svendborg Sparekasse: Reg.nr Konto nr

11 dit lokale apotek Torvet 5, 5700 Svendborg Tlf Kullinggade 16, 5700 Svendborg Tlf.: Tryggelev 42, 5932 Humble. tlf Banevænget 19, 5900 Rudkøbing. tlf

12 Drejø Kro & Købmand: Købmandens åbningstider til foråret 2011 Mandag til fredag:..fra kl Tirsdag...Lukket Lørdag: fra kl Søndag:..Lukket HUSK: Brød bestilles dagen før I vinterhalvåret åbner Kroen kun efter aftale. Arrangement på Kroen sidst i februar. Hold øje med opslag ved købmanden. Vinterhilsen Anne-Birgitte Christensen Tlf: Mobil: Tillykke: Tillykke til Verner Eriksson (Gl. Elmegaard) med 70 års dagen den 28. februar. Postbesørgelser: HUSK: Postkassen ved købmanden tømmes dagligt kl DREJØ BIBLIOTEK & LOKALARKIV: Drejø Brovej 14: Mobil: Biblioteket har åbent onsdage kl Arkivet arbejder hver onsdag kl Leje af Beboerforeningens effekter: Alle effekter reserveres hos Ursula og betales forud i lukket kuvert med navn på. Lægges i postkassen ved Hanns og Ursula. Brændekløver: Opbevares hos Morten Henning Leje: 50 kr. pr. gang Saftpresser: Opbevares hos Poul Erik. Gratis Trailer: Står i laden hos Astrid og Regner. Leje: 50 kr. pr dag Turisttrailer: Står bag brandstationen. Leje: 50,- pr. dag Telt: Opbevares hos Keld på Husmandsvej 1. Leje: 200,- for en weekend (el. lignende) 500,- ved leje uden for øen. Alle effekter afleveres rengjorte uanset hvordan de modtages. Defekter repareres af lejer eller meddeles Ursula. Drejø Beboerforening Køb/salg/oplysning i KramKassen KramKassen Oliebilen kommer til Drejø tirsdag den 8.februar Mangler du fyringsolie, og har vi ikke kontaktet dig giv os et ring: Tlf: Venlig hilsen i Rudkøbing Støbejernskomfur til afhentningspris Et fritstående støbejernskomfur kan, efter vandskade, afhentes gratis hos: Alice og Svend Drejø Brovej 9 tlf fastnet tlf mobil Drejø Posten udgives af Drejø Beboerforening og udkommer ca. 10 gange årligt. Bladredaktionen: Else Hjort, Lars Milling og Niels Kr. Mortensen. Trykning: Tryk Team, Svendborg Ansvarshavende: Drejø Beboerforening. B-medlemskab incl. abonnement på Drejø Posten både i papirudgave og som er kr. 200,- pr. år/ pr. husstand. Hvis man fravælger DP i papirudgave er kontingentet kr. 150,-. Girokort vedlægges Drejø Posten og girokortet bedes benyttet ved betaling. Henvendelse vedr. indbetaling kan rettes til Lars Milling, kasserer på tlf

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

DREJØ - ØEN MIDT på DEN BLÅ PLANET!

DREJØ - ØEN MIDT på DEN BLÅ PLANET! Juni 2008 14. årgang, nummer 5. DREJØ - ØEN MIDT på DEN BLÅ PLANET! Helt utrolig flot pletskud - Mon det kan være smukkere? Husk i juni. Torsdag d. 5. juni kl. 14.00: Mosemøde ved Bymosen. Torsdag d. 5.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer..

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. April 2012 Nr. 3 årgang 18. -og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. Husk i april: Onsdag d. 4. april kl. 19.30 Koncert i Drejø Kirke med Neva-Volga Langfredag d. 6. april kl. 10 Gudstjeneste i Drejø

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Juni 2012 Nr. 5 årgang 18. Sommer!!!

Juni 2012 Nr. 5 årgang 18. Sommer!!! Juni 2012 Nr. 5 årgang 18. Sommer!!! Husk i juni: Lørdag d. 9. juni Åben ø-dag Søndag d.10. juni Åben snapsetur, Gl. Elmegaard Mandag d. 11. juni kl. 15 Ø-udvalgsmøde på Hjortø Søndag d. 17. juni kl. 10

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

April 2011 Nr. 3 årgang 17.

April 2011 Nr. 3 årgang 17. April 2011 Nr. 3 årgang 17. Så er det snart Påsketid. Havetid såtid klargøringstid - forårstid Bare vi mennesker sparer vor flid og holder os stille og rolige, Så får vi så vældige bunker af tid så vi

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Nu stopper Drejøs sidste klokker - automatikken har taget over!

Nu stopper Drejøs sidste klokker - automatikken har taget over! November 2008 14. årgang, nummer 9. Nu stopper Drejøs sidste klokker - automatikken har taget over! Drejø Kirke har fået automatisk ringning. Endnu en epoke i Drejøs historie er slut. Fra tirsdag den 28.

Læs mere

Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad.

Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad. Oktober 2010 Nr. 8 årgang 16. Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad. Jo, også i vores lille land kan vi mærke

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Smukt er der på Drejø, også om vinteren!

Smukt er der på Drejø, også om vinteren! Marts 2012 Nr. 2 årgang 18. Smukt er der på Drejø, også om vinteren! Husk i marts: Mandag d. 5. marts kl. 19 Fællessang i præstegården Søndag d. 11. marts kl. 10 Gudstjeneste i Drejø Kirke Søndag d. 11.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Øernes Julefællesspisning

Øernes Julefællesspisning December 2011 Nr. 10 årgang 17.. Husk i december: Onsdag den 7. dec. kl. 19.30: Adventsmøde i Drejø Præstegård Lørdag den 10. dec. kl. 16.30: Se opslag Luciaoptog i Drejø Kirke - efterfølgende Kl. 18:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Vi glæder os allerede til sommer!

Vi glæder os allerede til sommer! Juni 2010 Nr. 5 årgang 16. Vi glæder os allerede til sommer! Denne sommer byder på et væld af musikalske oplevelser. Der er travlhed på øerne - snart står to nybyggede huse klar! Megen varme og sol har

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Sol, sommer, saltvand, sejlere og 3 super spisesteder

Sol, sommer, saltvand, sejlere og 3 super spisesteder Juli/august 2012 Nr. 6 årgang 18. Sol, sommer, saltvand, sejlere og 3 super spisesteder Husk i juli: Søndag d. 8. juli kl. 10 Gudstjeneste m. dåb i Drejø Kirke Onsdag d. 11. juli kl. 15.30 Ø-lejr-gudstjeneste

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Septembers himmel er så blå.. Men det mest blå, vi har set indtil nu, er nok drejøboernes folketingsvalg!

Septembers himmel er så blå.. Men det mest blå, vi har set indtil nu, er nok drejøboernes folketingsvalg! Oktober 2011 Nr. 8 årgang 17. Septembers himmel er så blå.. Men det mest blå, vi har set indtil nu, er nok drejøboernes folketingsvalg! Siden 6. august har vi ikke haft 2 sammenhængende dage med tørvejr!

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere