En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter!"

Transkript

1 Februar 2011 Nr. 1 årgang 17. En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter! Sidste vinter gik en ræv over isen til Skarø, er den nu på Drejø? Fåborg Havn har fået Klaptilladelse på Mads Jensens Grund, er det rimeligt? Husk i Februar: Og hermed ønskes alle et Godt Nyt År Mandag den 7. februar kl : Korsang på kroen. Fredag den 11. februar kl : Obs! (Ny dato siden sidste DP). Kyndelmisse Gudstjeneste i Skarø Kirke Søndag den 13. februar kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 14. februar kl : Korsang i præstegården. Lørdag den 19. februar kl : Generalforsamling i Drejø Forsamlingshus Foto: Ursula Søndag den 27. februar kl : Vinterbaderen Hanns i kølige omgivelser. Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 28. februar kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset. Mandag den 28. februar kl : Fællessang i præstegården. Husk også i Marts: Mandag den 7. marts kl : Korsang i præstegården. Søndag den 13. marts kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 14. marts kl : Korsang i præstegården. Onsdag den 16. marts kl : Generalforsamling i Drejø LokalArkiv Lørdag den 19. marts kl : Generalforsamling i Drejø Beboerforening Mandag den 21. marts kl : Korsang i præstegården. Søndag den 27. marts kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 28. marts kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset Mandag den 28. marts kl : Fællessang i præstegården. Foto: Else August på skøjter og Rasmus med Cecilie på slædefart Vedkæret rundt. Enhver har jo sine vinterfornøjelser!

2 Information fra Beboerforeningen Vi har fået en henvendelse fra Spring om snarligt møde, som vedtaget på foreningens generalforsamling, men det har knebet med vores tid. Vi forventer, at dette afklares snarest. Niels Kr. Mortensen, Formand Husk at fjerne din ubenyttede cykel fra cykelskuret ved havnen Så kom vi ind i 2011 og jeg vil gerne takke alle der hjalp til i forbindelse med julemånedens arrangementer. Fra bestyrelsen har vi ikke så meget at berette om, udover at vi har holdt koordineringsmøde i forsamlingshuset med solidt fremmøde. Der er som sædvanlig masser af aktiviteter i 2011, og jeg vil opfordre jer alle til at bakke op både som deltager og medhjælper, så det ikke er de samme, der altid står ved gryderne eller dækker bord og gør rent! Du kan se alle aktiviteter på Drejøs aktivitetskalender på Vi kan ikke sige mere om forstærkning af bredforbindelsen til øerne, end at Ø-net har ansøgt regionen om en højere mast i Bregninge. Så kan vi se, om der kan blive økonomi i det, og om der er hjælp at hente, når Ø- net har noget konkret? Vi nærmer os jo generalforsamlingen som finder sted den 19 marts. Husk nu at forslag til dagsordenen skal indsendes i så god tid, at de kan offentliggøres i næste nummer af Drejø posten, altså inden deadline! Det kunne da være spændende med nogle gode forslag om, hvad vi kunne anvende boligformuen til, læg nu hovedet i blød og husk at pengene skal gøre gavn på Drejø. Bestyrelsen kommer med regler for formuen, som lovet ved sidste generalforsamling, men så lang tid, der ikke er vedtaget noget som helst, er det generalforsamlingen, der bestemmer. Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer, og mig bekendt har vi brug for mindst 3 nye medlemmer, så der er noget at tænke over. Der vil snarest blive udsendt kontingentopkrævning, som jo fik en lille stigning ved sidste generalforsamling. Vi skal minde om at få betalt inden generalforsamlingen. Er du væk fra øen sæt en mærkat med navn på! Efterladte cykler uden mærkat vil blive fjernet den 1. marts Noget tyder på, at en ræv er løs på Drejø! Sidste vinter fik Skarø besøg over havisen af en drægtig ræv. Den nedkom med flere hvalpe, som den holdt i live ved at mæske sig med Britta og Martins julegæs! Rævene var svære at finde, men blev omsider lokaliseret og skudt - på nær én. Først i januar mistede Ursula og Hanns på een nat 3 gæs, der havde fået hovederne bidt af. Natten efter gik det ud over 2 moskusænder hos Lars og Sanne. Her var hele brystpartiet ædt! Da det så mere voldsomt ud, end hvad en mår normalt ville gøre, er det nærliggende at tro, at der måske er kommet en ræv over isen her i vinter? Selv om det ikke har været rigtig havis, har isen været tyk nok mellem Skarø og Drejø til at bære en lille ræv. I skrivende stund, her en uge efter, har redaktionen hørt om et par tilfælde, hvor man mener at have set et rævelignende dyr, men alle bør være på vagt, og rapportere til Morten Henning, hvis de skulle støde på den. Redaktionen Har du husket at fjerne din gamle efterladte cykel fra cykelskuret? Hvis du bruger den jævnligt, skal du påsætte en mærkat med navn på, ellers vil den blive fjernet. Det vil fremgå med opslag, hvilken dag der ryddes op, og der bliver ophængt mærkater, som du kan binde på cyklen med navn på. 2

3 DREJØ Posten Bladredaktionen: Layout og medansvarshavende: Else Hjort Nielsen Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Svendborg Tlf: Trykning,: TrykTeam, Svendborg. Forsendelse: Drejø Beboerforening Annoncetegning: Edith Rasmussen. Tlf Korrektur: Pia Rostrup Næste nummer af Drejø Posten forventes at udkomme Mandag den 7. marts DEADLINE for indlæg: SENEST mandag den 21. februar 2011 Respekter venligst fristen - vi bruger vores fritid for Jer. Drejø Posten hører under Drejø Beboerforening, og udkommer 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og august. Redaktionen tager forbehold for ændring af datoer ved såvel arrangementer som udgivelsesdato! Beboerforeningens bestyrelse: Niels Kr. Mortensen: Formand + hjemmesiden Syrénvej 39, Tåsinge, Tlf.: Hjemmeside: Søren Rask Jensen: Næstformand Drejø Skovvej 15. Tlf.: Lars Milling: Kasserer + kontaktperson til DP (Ø-repr. i Svdb. Kommune) mail: Drejø Brovej 5. Tlf.: Hanne Thordsen: Sekretær Drejø Brovej 10. Tlf.: Jonas Jespersen: Menigt medlem Drejø Brovej 1. Tlf.: Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der involverer personer, bringes side om side med den omhandlende persons besvarelse, såfremt den ønskes. FORENINGS LIV m.m: Drejø Menighedsråd: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Tyge Blum, sekretær og kontaktpers. Kirkeværge, Drejø (Anne Kirketerp, Skarø. Kirkeværge for Skarø) Else Hjort Nielsen, næstformand Britta Tarp, Skarø Ursula Weidemann Hanne Thordsen, sognepræst og kasserer. Bent H. Larsen, regnskabsfører. Drejø Bridgeklub: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Medlem af Svendborg Kommunes Ældreråd. Margit Lolk: Tlf.: Mail: Drejø Sogns LokalArkiv. Sanne Larsen, formand. Tlf.: Else Hjort Nielsen, arkivleder. Tlf.: Susanne Jacobsen, kasserer. Astrid Andersen, arkivmedarbejder Marianne Berner, arkivmedarbejder Hjemmeside: Forsamlingshusets bestyrelse: Lisse Steen, formand Tlf.: Edith Jørgensen, kasserer Bodil Jakobsen Lars Milling Jesper Honoré Havnefoged på Ny Havn: Susanne Jacobsen Havnelaugets bestyrelse for Gl. Havn: Svend Helmer, formand, Tlf.: Poul Skovgaard, kasserer (Havnefoged på Gl. Havn) Robert Jacobsen Rasmus Hansen Lars Milling Jesper Honoré Jørgen Christoffersen Moselauget: Lauget står for området omkring Mosen, hvor Mosens parthavere mødes hvert år 5. juni kl Oldermand : Johannes Madsen. Museet Gl. Elmegaard : Fond v/ Beth Tolbod Blay. Tlf.: Hjemmeside: Ringriderforeningen Spring : Foreningen er på ordinær generalforsamling vedtaget lagt ind under forsamlingshuset el beboerforeningen. Dette afventes og afgøres på ekstraordinær generalforsamling. Ungdomsforeningen: Formand: Ulle Egund: Tlf: Fast arrangement: Sommerfest 3. lørdag i juli. 3

4 Tak for hjælpen. Oprydningsarbejdet efter branden i vores feriehus er kommet rigtigt godt i gang, og vi håber, at huset står smukt og klart til udlejningen igen til april måned. Trods alt det der skete, er vi heldige med, at der kun er sket materielle skader, og ingen kom til skade. Vi har tænkt meget over, hvordan vi i fremtiden bliver bedre med brandforbyggende forholdsregler, og planlægger et røgalarmsystem, som alarmerer alle enheder på ejendommen. Forhåbentlig bliver der aldrig brug for den. EFTERLYSNING! Svendborg Havn arbejder på at få moderniseret sin hjemmeside: I den forbindelse har vi brug for nye, flotte, stemningsfulde billeder fra livet på øerne og på færgen Højestene. Er der nogen, som ligger inde med flotte fotos, som gerne må bruges på havnens hjemmeside, så send meget gerne fotos til: Med venlig hilsen Signe Møller Svendborg Havn, Jessens Mole 6, 5700 Svendborg. Tlf.: Mange tak for al hjælp og bistand. Det har været en meget stor støtte for os. Christian, Ursula og Hanns Foto: Else Generalforsamling i Drejø Forsamlingshus lørdag d. 19. februar 2011 kl i forsamlingshuset. Det var lidt mere end bare en sofa, der brændte, Foto: Ursula Mange timers hårdt arbejde gik her op i røg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent a) Fastsættelse af takster for udlejning m.v. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt Forslag skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. 4 P.F.v. Lisse Steen, formand

5 Klaptilladelse?????? Under Officielt i Fyns Amts Avis fredag den 14. januar 2011 blev flg. offentliggjort: Faaborg Færgehavn - uddybning: Klaptilladelse Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale(klapning) af op til m3 oprensningsmateriale fra området ved Faaborg Færgehavn, Faaborg Midtfyn Kommune. Klapning af materialet skal foretages på klappepladsen ved Mads Jensens Grund. Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Naturog Miljøklagenævnet inden den 11. februar Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på nmkn.dk. klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen OdenseC. F. Tietgens boulevard 40, 5220 Odense SØ. Yderligere information på Naturstyrelsens hjemmeside eller på tlf.: Fra Naturstyrelsens hjemmeside: (Citat begyndt) Amterne kan efter havmiljøloven give tilladelse til klapning af havnesediment, når klapmaterialet indeholder uvæsentlige mængder og koncentrationer af forurenende stoffer. Klapning er omfattet af havmiljøloven fra 1993 med efterfølgende ændringer, og Miljøministeriet har i 1986 i medfør heraf udsendt bekendtgørelse nr. 975 af 19. december 1986 om dumpning af optaget havbundssediment. Gennem de seneste år har en række havne oplevet stadigt stigende problemer med håndteringen af havnesediment, der er forurenet. Problemet er først og fremmest knyttet til et forhøjet indhold af TBT (organisk tinforbindelse der indgår i antibegroningsmalinger). (citat slut) Da Miljøministeriet gav samme tilladelse til Faaborg Havn i 2004, resulterede det i tonsvis af døde blåmuslinger, som skyllede op på stranden ved Drejø Klint. Det må bare ikke ske igen. Mads Jensens Grund, der ligger lige vest for Klinten, har store muslingebanker, som bl.a. Edderfuglene lever af. Beboerforeningen går videre med sagen. Drejø Skov set fra Mads Jensens Grund. 5 Generalforsamling i Drejø Sogns LokalArkiv. Onsdag den 16. marts 2011 kl på biblioteket. Referat: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Sanne Larsen Valg af 1 suppleant og 1 revisor. Suppleant er Marianne Berner. Revisor er Bent Larsen. 6. Indkomne forslag. 7. Fremvisning af arkivets arbejde. 8. Evt. Forslag til generalforsamlingen skal være Styrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. 40 år med gymnastikken. Tillykke Margit. Ja, faktisk er det 2 x 40 år med gymnastikken, der skal fejres, idet Margit Lolk fra Drejø sammen med Litzi Bach fra Svendborg, begge har undervist i gymnastik i 40 år. Som unge gik de begge til jazzgymnastik hos Knud Mortensen i Svendborg. Senere tog de sammen på et jazzgymnastikkursus hos Ann Mardahl i Aarhus, og så var det, de delte Sydfyn mellem sig de næste mange år. Tåsinge var Margit Lolks domæne, og på Thurø var det Litzi Bach, der regerede. I dag underviser de begge i Fitness.dk i Svendborg. Litzi Bach i cykling, det der tidligere hed spinning. Margit Lolk blev fascineret af Østens bevægelsestradition hvilket gjorde, at hun udviklede sit eget bevægelsessystem og nu underviser i Tai Chi og Qi Gong. Hun har desuden stiftet foreningen Svendborg Sund og Glad. Alderen til trods er der ikke megen rolig pensionisttilværelse over de to damer. Litzi på 68 år dyrker foruden gymnastikken også folkedans, squaredans, stavgang, cykling og ridning. Margit på 67 år bruger meget tid på sin undervisning, hun er tillige ivrig amatørfotograf, og går desuden til korsang, linedance, Zumba og cykling. Margit flyttede til Drejø i 2003 i Pastor Fogs Hus ved den gamle Havn. Redaktionen

6 PÅ VEJ TIL SOLEN Så er vi godt begyndt på 2011 og den uendeligt lange og mørke januar ligger bag os. Nu går det for alvor mod lysere tider og skulle der være en rest vinter tilbage, så lad den bare komme an, for vi ved, at den har tabt. Solen kommer, solen er på vej og vi er på vej til den!! For kirken var 2010 et fantastisk år. Drejø kirke fyldte 475 år og på sin fødselsdag stod den i sit flotteste skrud, nymalet, nykalket, nyrenoveret og strålede om kap med solen, selvom det for øvrigt vist var regnvejr! Men dagen husker vi alle som en solskinsdag, for musikken, sangen, feststemningen og glæden blæste alle skyer væk og tilbage står mindet om en fejende flot og festlig dag både i kirken og i forsamlingshuset. Nu kunne en og anden måske tænke: Er det da virkelig nødvendigt at bruge så mange millioner på en enkelt kirke på en ø, hvor der ikke er ret mange fastboere tilbage? Set samfundsøkonomisk er svaret nej! Men når man ser på hvor mange fra øerne, der slutter op om kirkerne, ja så er det værd at bruge nærsagt alle midler på at bevare og vedligeholde dem. Gitte Hjeresen har lavet kirkestatistik for Drejø kirke og det viser sig, at antal kirkegængere gennemsnitligt ligger på over 30 % af en fastboende befolkning på 65, og jeg vil tro, at procentdelen for Skarøs vedkommende er endnu højere, selvom vi ikke har talt kirkegængere, for opbakningen til de kirkelige arrangementer er altid vældig god. Så jo! der er god grund til at have og bevare kirkerne på øerne, for det er ikke kun øernes nuværende beboere, der har glæde af dem, det er øernes historie, der gemmer sig i og omkring de gamle bygninger. På Drejø rækker den historie netop 475 år tilbage. Og de gamle mure vidner om generationer af øboeres liv. Deres tro og deres håb. Når man prøver at forestille sig, hvor mange tanker og begivenheder de vægge har været vidner til, så svimler det for en. Kirken har stået der som ramme om de største begivenheder i øboernes liv. Ved fødsel blev mange børn hjemmedøbt, hvorefter de blev fremstillet i kirken så hurtigt som muligt efter fødselen, fordi børnedødeligheden var høj. Konfirmandernes drømme sidder i murene og de unge par, der blev gift i kirken har siddet der med deres ønsker og håb for fremtiden og murene kan fortælle om den sorg, de efterladte har været opfyldt af, når et elsket familiemedlem blev båret ind for at overgives i Guds hånd. De har lyttet til et budskab der gav dem tryghed, ro, nyt mod, trøst og håb i en hverdag, der sikkert ind i mellem var noget barskere, end vi kender den i dag, men budskabet er stadigt det samme dengang som nu. Og det er ikke en eller andet vag forestilling om, at der nok er mere mellem himmel og jord. Nej for budskabet selv blev menneske og gik rundt i blandt os og fortalte os og viste os, at budskabet er og bliver kærlighed. Det 6 budskab bliver aldrig forældet - ikke før kærligheden bliver forældet - og det må vi da bede til aldrig sker. Vi bliver forhåbentligt aldrig for gamle eller for hovne, for kloge eller for hårde til at glædes over, at kærligheden er den magt, vi lever af og for fra evighed til evighed, og at den aldrig slipper os for det er såmænd det enkle budskab, der har lydt og forhåbentligt altid vil lyde i de gamle kirkerum. Vi er altid undervejs med den kærlighed og til den, som året der er på vej til solen. Vi er her for at glæde hinanden. Og i den ånd har vi allerede taget fat på et friskt år i kirkeligt regi. Kirkekoncerten i Skarø kirke d. 2. januar blev nemlig et sprudlende, varmt møde med et fantastisk veloplagt band og Miriam Mandipiras smukke og kraftfulde stemme, som sendte os ind i det nye år opbyggede og glade. Foto: Else Som noget nyt prøver vi at afholde en kyndelmissegudstjeneste på Skarø. Den skulle have ligget så tæt på den 2. februar som muligt, nemlig d. 4. men den dag er der et andet arrangement i forsamlingshuset, så det gik jo ikke. I stedet bliver det fredag d. 11. februar kl i Skarø kirke. Vi håber selvfølgelig, at drejøboerne vil finde vej til Skarø kirke, og der vil blive sørget godt for alle. Og sådan er der meget mere at glæde sig til i og udenfor de gamle kirkerum, for der er fortællinger der skal fortælles, og liv der skal leves, for vi er en del af den samme historie på vores vej til solen. Hanne Thordsen Foto: Hanne Thordsen

7 Nyt fra Drejø Sogns Menighedsråd. Jeg har været ude at gå i dag uden at være bange for at glide på det isglatte underlag. Hvor er det skønt igen at kunne færdes udenfor. Men i al den sne har vi alligevel hygget med adventshygge på Drejø og Skarø, selvom ikke alle skarøboere nåede frem denne gang p.g.a. storm. Vores Luciaoptog blev atter velbesøgt, og det er dejligt at se, de helt små også kommer med, så vi kan fortsætte denne tradition mange år endnu. Graver Birgit Hjeresen har lavet statistik for Drejø Kirkes gudstjenester. Inden julegudstjenesten, som er meget velbesøgt, var gennemsnittet af kirkegængere over 30%. Flot ikke sandt? Nytårskoncerten 2011 var flot besøgt af begge øer og vi fik alle en fantastisk musikoplevelse sammen med Miriam Mandipira and her Danish friends. Anne og Kim havde sørget for champagne og lidt mundgodt, som lige kunne presses ind i den korte tid, inden færgen sejlede igen. Til næste nytårskoncert vil Skarø arrangere det lidt anderledes, så der også kan blive tid til ekstra-numre og måske en snak med musikerne efter koncerten. Som I kan se andetsteds i Drejø Posten, søger vi ny regnskabsfører. Bent Larsen, som har ført regnskab for os i mange år, stopper nu, og der skal lyde en stor tak fra menighedsrådet for dit store arbejde. Med alle de nye krav, der stilles fra kirkeministeriet, har det været noget af en tidsrøver at få det hele til at gå op. Tak Bent. Vores udflugtsudvalg har holdt møde. Sogneudflugten i år er lørdag d. 16. april og går til Kongernes Jelling, og da vi nu er på den kant, vil vi da også lige slå et smut ind på Vejle Kunstmuseum og se på den 140 år gamle og 17 m. lange finhval, der svømmede rundt i Vejle Fjord sidste sommer. Så husk at sætte kryds i kalenderen til en dejlig dag. Foto: Else Drejøboerne blev både hentet til kirken og bragt tilbage til færgen af Kim i hans Skarø-Taxa. Der var 12 med fra Drejø en fantastisk flot dag. Regnskabsfører søges. Jobbet som regnskabsfører for Drejø Sogns Menighedsråd er ledigt med tiltrædelse senest d. 1. marts Kendskab til regnskabssystemet Brandsoft er en fordel. Ønskes nærmere oplysninger om regnskabsføring og løn kan enten Edith Rasmussen, formand, eller Hanne Thordsen, præst, kontaktes. Ansøgning sendes til Edith Rasmussen, formand, senest den 15. februar Nu vil jeg gå udenfor igen. Jeg mener, jeg så noget spire i haven. Det er sikkert blot noget fuglefrø, der er spildt og begyndt at spire - men det er grønt! Edith, formand 7

8 KAN DET VIRKELIG PASSE? Jeg praler ofte! Og det må man jo godt, når det er af andre, man praler. Der er nok at tage af herovre på vores øer. Men i denne omgang tænker jeg på MAMAFIAEN. For 9. gang havde disse supereffektive fire kvinder inviteret til Kvindernes Julefrokost med hjemmelavede specialiteter, der nok kunne hamle op med diverse mesterkokkes frembringelser. Men før man overhovedet fik sat gaflen i lækkerierne, frydedes man over æstetikken i arrangementet. Tænke sig, at et gement forsamlingshus kan komme til at ligne et klip fra et fornemt boligmagasin. I år var julen rå og rustik tilsat guld og glimmer en yderst raffineret blanding. Vi var vel omkring de 30 kvinder, og dog var der egentlig en del vi savnede! Men snakken gik alligevel på kryds og tværs, for det er jo netop det allermest charmerende ved dette arrangement, at vi samles helt på tværs af alle de forskelle, der overhovedet kan være mellem kvinder. Men TØJ er en absolut fællesnævner og rigtig god pauseunderholdning, samtidig med at pengene går til et godt formål. Altså 1000 TAK til Beth, Else, Lisse og Susanne for en virkelig god tradition her på Drejø. TAK, at I orker at gøre det kæmpestore arbejde. I skal vide, at vi påskønner det, og at vi praler vidt og bredt af Jer Og folk stirrer vantro på én: Kan det virkelig passe? Helt derude på en nærmest øde ø. P.S. Til sidst en lille opfordring: Lad os få flere indslag, som når Karin stiller sig op og synger bibelhistorie for os. Festligt. Efterspillet har jeg ikke selv deltaget i, men ifølge rygterne er det gået særdeles lystigt for sig, da mændene arriverede. Godt, at vi har tøjindsamlingen! Den kan åbenbart bruges til lidt af hvert! Jette Arp Orientering fra Mamafiaen. Vi takker ydmygt for Jettes fine indslag og kan her fortælle, at Tøjsalget i år indbragte kr ,-, som er sendt videre til Dannerstiftelsen til hjælp for bl.a. voldsramte kvinder, og 6 sække med godt tøj er bragt til Frelsens Hær s tøjindsamling i Svendborg. Også for os 4 piger er det stadig en stor glæde og fornøjelse at planlægge og gøre alt forarbejdet, og slutteligt at kunne samle så mange kvinder til et fællesarrangement. I år var vi 33 også en stor glæde, at få skarøpigerne med. Vi er allerede begyndt at planlægge næste julefrokost - 10 års jubilæum så glæd jer. Med de bedste hilsner Mamafiaen 8

9 Nordens bedste sildeopskrifter Lørdag d. 12. februar kl slår vi dørene op for storslået sildeopskriftskonkurrence! I samarbejde med WonderCool Copenhagen Cooking om vinteren, afholder vi sildeopskriftskonkurrence. Medbring smagsprøve for og opskrift på din hjemmelavede sildefavorit og få den bedømt af et professionelt panel af sildeeksperter og entusiaster. Den bedste sildeopskrift vil blive kåret, og vinderen vil modtage en flot præmie, derudover vil opskriften blive serveret på vores kendte sildebord, der består af 10 forskellige hjemmelavede specialiteter af langtidsmodnede sild. Regler for deltagelse Vi skal have din tilmelding og opskrift inden den 9. februar Det er kun for private. Udlærte kokke må desværre ikke deltage. Man skal selv medbringe sin færdige sild og så får man 15 minutter til at dekorere sin tallerken med garniture, som Nyhavns Færgekro sørger for. Man skal give lov til at Nyhavns Færgekro bruger sildeopskriften på vores Store Sildebord. Alle er velkomne - Arrangementet er ikke kun for deltagerne. Medbring venner og familie til den store Silde fest, hvor alle kan få lov til at smage og være med. Arrangementet foregår både ude i det skønne Nyhavn såvel som inde i vores smukke stuer, hvor der vil være rig mulighed for at se, smage og dufte til både sild og krydderbrændevin. I Nyhavns Færgekro har vi 38 forskellige slags krydderbrændevin, der er brygget på forskellige spændende nordiske urter. Kyndige eksperter på området står klar til, at indvie interesserede i krydderbrændevinens mysterier. Kom og få tips, gode råd samt lækre smagsprøver med på vejen, og måske bliver du interesseret i at begive dig ud i krydderbrændevinens velsmagende univers eller få inspiration til nye anvendelsesmuligheder for sild, som stadig er en populær spisefisk i Danmark. Sild kan tilberedes og varieres i det uendelige. Vi glæder os til at modtage din tilmelding! Tid: Lørdag d. 12. februar 2011 kl Tilmelding: inden den 9. februar husk at vedhæfte opskriften. Sted: Nyhavns Færgekro, Pris: Gratis Nyhavns Færgekro Nyhavn København K

10 Februar 2011 HUSK: Arkivets generalforsamling Onsdag den 16. marts kl Dagsorden kan ses andet sted i bladet. Matr. nr. 24b: KARL HØJ S HUS : Huset er formentlig bygget o erne af Morten Rasmussen. Hans 2 sønner, Rasmus og Hans Mortensen, var begge snedkere, og byggede senere Margrethe Sommers Hus og Rødhætte. Karl Laurits Jensen, gift med Frederikke, købte huset o Karl var bror til Møller og Alfred Jensen og blev kaldt Karl Høj, da han kom fra Løkken - ved høj en højen er den lille jordhøj, der ligger i det østlige hjørne af præstegårdshaven og støder op til Løkken. Karl og Rikke, som hun blev kaldt, blev gift sent og fik ingen børn. De boede i huset indtil o Huset blev solgt i 1983 til Poul Vipsig Pedersen og Hanne Brøndum fra Lødeskov på Fyn. De har renoveret en del og bruger huset til sommerbolig. Nuværende ejer: Poul Vipsig Pedersen og Hanne Brøndum Rasmus Smith Lillebo Nyt om Gammelt Matr. nr. 25b: LILLEBO Det fortælles, at huset er rester efter fårestalden fra Brolykke, der blev nedrevet og udflyttet i Huset har haft mange ejere og flere forskellige navne: 1) Pofflers hus fra efter Jens Emil Poffler. Muligvis var han den første, der gjorde det beboeligt. Inden branden i 1942 havde han et stykke jord til køkkenhave foran forsamlingshuset. 2) Murer Smith`s hus fra 1947 ca efter murer Rasmus C. Th. Smith. Navnet Lillebo opfandt Mary Smith, og navnet over døren er lavet af sønnen Allan, da han var i lærer som smed. 3) Lillebo blev o.1970 købt af Kirsten Nielsen. Hun brugte huset til lejrskoler i nogle år. Det tilhørende hønsehus blev ombygget til beboelse, bl.a. til Gretha og Finn Svensson, der døbte det Pax. De hjalp Kirsten i Restauration Drejø en del somre. Flere år senere flyttede de fast til øen og boede på Mejeriet. 4) Kirsten solgte i 1981 til Lillian Nielsen, som brugte huset til systue for en forretning, hun var medejer af i Lyngby. Lillian og Leif boede på Christoffer Mort sens gård og havde desuden købt Palles Bungalow. De fjernede fliseindgangen samt opsatte et stendige. 5) Kulturhuset Lillebo. Lillian Nielsen solgte i 1997 huset til Beth og Peter Blay fra Gl.Elmegaard. Huset blev opstarten til Drejø Lokalhistoriske Forening og blev brugt til forskellige udstillinger. Et mindre værelse til højre for indgangen blev kaldt Jettas Stue, og indrettet til minimodellen af Drejøby før Museumssamlingen af tøj blev opbevaret på 1.sal sammen med Drejø Lokalarkiv. Der afholdtes løbende udstillinger samt foredrag under Folkeuniversitetet. Peter fik genetableret havegangen med flade natursten, og Pax skiftede navn til Bittebo, og fik en tiltrængt renovering, til gavn for foredragsholdere og sommergæster. Baggården blev indrettet som en spændende Sansehave med planter fra strand til kultur. Desværre døde Peter i jan. 2002, og Beth besluttede at sælge huset, men fik forinden lagt nyt tegltag på i ) Ditte (Edith) og Ole Jørgensen fra København overtog Lillebo i 2004, og flyttede som fastboende til Drejø. Det har siden vist sig, at Ole, som er en habil amatør ornitolog, har rødder tilbage til Drejø. Nuværende ejer: Edith og Ole Jørgensen. Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Sanne Larsen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Hestmaevej 1, Drejø Drejø Skov 1, Drejø Husmandsvej 15, Drejø Tlf.: Tlf.: Svendborg Tlf: Drejø Sogns LokalArkiv: Svendborg Sparekasse: Reg.nr Konto nr

11 dit lokale apotek Torvet 5, 5700 Svendborg Tlf Kullinggade 16, 5700 Svendborg Tlf.: Tryggelev 42, 5932 Humble. tlf Banevænget 19, 5900 Rudkøbing. tlf

12 Drejø Kro & Købmand: Købmandens åbningstider til foråret 2011 Mandag til fredag:..fra kl Tirsdag...Lukket Lørdag: fra kl Søndag:..Lukket HUSK: Brød bestilles dagen før I vinterhalvåret åbner Kroen kun efter aftale. Arrangement på Kroen sidst i februar. Hold øje med opslag ved købmanden. Vinterhilsen Anne-Birgitte Christensen Tlf: Mobil: Tillykke: Tillykke til Verner Eriksson (Gl. Elmegaard) med 70 års dagen den 28. februar. Postbesørgelser: HUSK: Postkassen ved købmanden tømmes dagligt kl DREJØ BIBLIOTEK & LOKALARKIV: Drejø Brovej 14: Mobil: Biblioteket har åbent onsdage kl Arkivet arbejder hver onsdag kl Leje af Beboerforeningens effekter: Alle effekter reserveres hos Ursula og betales forud i lukket kuvert med navn på. Lægges i postkassen ved Hanns og Ursula. Brændekløver: Opbevares hos Morten Henning Leje: 50 kr. pr. gang Saftpresser: Opbevares hos Poul Erik. Gratis Trailer: Står i laden hos Astrid og Regner. Leje: 50 kr. pr dag Turisttrailer: Står bag brandstationen. Leje: 50,- pr. dag Telt: Opbevares hos Keld på Husmandsvej 1. Leje: 200,- for en weekend (el. lignende) 500,- ved leje uden for øen. Alle effekter afleveres rengjorte uanset hvordan de modtages. Defekter repareres af lejer eller meddeles Ursula. Drejø Beboerforening Køb/salg/oplysning i KramKassen KramKassen Oliebilen kommer til Drejø tirsdag den 8.februar Mangler du fyringsolie, og har vi ikke kontaktet dig giv os et ring: Tlf: Venlig hilsen i Rudkøbing Støbejernskomfur til afhentningspris Et fritstående støbejernskomfur kan, efter vandskade, afhentes gratis hos: Alice og Svend Drejø Brovej 9 tlf fastnet tlf mobil Drejø Posten udgives af Drejø Beboerforening og udkommer ca. 10 gange årligt. Bladredaktionen: Else Hjort, Lars Milling og Niels Kr. Mortensen. Trykning: Tryk Team, Svendborg Ansvarshavende: Drejø Beboerforening. B-medlemskab incl. abonnement på Drejø Posten både i papirudgave og som er kr. 200,- pr. år/ pr. husstand. Hvis man fravælger DP i papirudgave er kontingentet kr. 150,-. Girokort vedlægges Drejø Posten og girokortet bedes benyttet ved betaling. Henvendelse vedr. indbetaling kan rettes til Lars Milling, kasserer på tlf

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer..

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. April 2012 Nr. 3 årgang 18. -og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. Husk i april: Onsdag d. 4. april kl. 19.30 Koncert i Drejø Kirke med Neva-Volga Langfredag d. 6. april kl. 10 Gudstjeneste i Drejø

Læs mere

April 2011 Nr. 3 årgang 17.

April 2011 Nr. 3 årgang 17. April 2011 Nr. 3 årgang 17. Så er det snart Påsketid. Havetid såtid klargøringstid - forårstid Bare vi mennesker sparer vor flid og holder os stille og rolige, Så får vi så vældige bunker af tid så vi

Læs mere

Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad.

Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad. Oktober 2010 Nr. 8 årgang 16. Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad. Jo, også i vores lille land kan vi mærke

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Smukt er der på Drejø, også om vinteren!

Smukt er der på Drejø, også om vinteren! Marts 2012 Nr. 2 årgang 18. Smukt er der på Drejø, også om vinteren! Husk i marts: Mandag d. 5. marts kl. 19 Fællessang i præstegården Søndag d. 11. marts kl. 10 Gudstjeneste i Drejø Kirke Søndag d. 11.

Læs mere

D. 26. maj kl. 10 brændte Vestmarkhuset.

D. 26. maj kl. 10 brændte Vestmarkhuset. Juni 2009 Nr. 5 årgang 15. Et af Drejø`s smukke, historiske huse ramt af lynet! D. 26. maj kl. 10 brændte Vestmarkhuset. Husk i juni: Foto: Sanne Larsen Fredag d. 5. juni kl. 14.00: Mosemøde for parthavere

Læs mere

Drejø Festuge gik over al forventning

Drejø Festuge gik over al forventning September 2009 Nr. 7 årgang 15. 2009 - Et brag af en sommer! Drejø Festuge gik over al forventning og høsten er kommet godt i hus hos alle. Husk i september: Søndag d. 30. august fra kl. 10 16: Høstmarked

Læs mere

2010 en fantastisk turistsommer - men ekstremt dårligt høstvejr!

2010 en fantastisk turistsommer - men ekstremt dårligt høstvejr! September 2010 Nr. 7 årgang 16. 2010 en fantastisk turistsommer - men ekstremt dårligt høstvejr! I slutningen af august er høsten dårligt kommet i gang! Vi kan dog glæde os over alle de dejlige sommerminder.

Læs mere

Juni 2013 Nr. 5 årgang 20.

Juni 2013 Nr. 5 årgang 20. Juni 2013 Nr. 5 årgang 20. Husk i juni: Søndag d. 2. juni kl. 10.00 Åben ø dag Gudstjeneste i Drejø Kirke. 1.s.e. Trinitatis Efterfølgende rundvisning i kirke og på kirkegård. Søndag d. 23. juni kl. 10.00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Så er det snart Jul igen, igen!

Så er det snart Jul igen, igen! November 2011 Nr. 9 årgang 17. Så er det snart Jul igen, igen! Ja! Så skal vi til at være kreative igen, igen! Nå, i grunden er det vel egentlig også meget hyggeligt!. Husk i november: Lørdag den 5. nov.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Marts 2011 Nr. 2 årgang 17.

Marts 2011 Nr. 2 årgang 17. Marts 2011 Nr. 2 årgang 17.. Foråret lader vente på sig! Kong Vinter vil ikke slippe sit kolde greb! Gæssene dannede par, markerne var igen grønne, lærken kom, og så vendte vinteren frygteligt tilbage!

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

g Ä Äç~~x ZÄ w }xü à Ä tà áx wxà y Üw zx ÜxáâÄàtàA Kirken er klar til brug - og meget flot! Husk i december. Husk også i januar og februar.

g Ä Äç~~x ZÄ w }xü à Ä tà áx wxà y Üw zx ÜxáâÄàtàA Kirken er klar til brug - og meget flot! Husk i december. Husk også i januar og februar. December 2009 Nr. 10 årgang 15. Kirken er klar til brug - og meget flot! Husk i december. Tirsdag den 1. dec. kl. 19.30: Julehygge i Præstegården. Lørdag den 12. dec. kl. 16.30: Øernes fællesgudstjeneste

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Sol, sommer og masser af musik Det er Drejø s tilbud i denne sommer. Nygården lagde ud d. 29/6 med Paul Banks. Husk i juli:

Sol, sommer og masser af musik Det er Drejø s tilbud i denne sommer. Nygården lagde ud d. 29/6 med Paul Banks. Husk i juli: Juli og August 2010 Nr. 6 årgang 16. Sol, sommer og masser af musik Det er Drejø s tilbud i denne sommer. Nygården lagde ud d. 29/6 med Paul Banks. Husk i juli: Søndag den 4. juli kl. 10.00: Gudstjeneste

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Forårsbrev fra Herslev Bylaug 2015

Forårsbrev fra Herslev Bylaug 2015 Forårsbrev fra Herslev Bylaug 2015 Indledning 2015 er allerede godt i gang og det er tid til det årlige forårsbrev fra vores bylauget. Du kan i det følgende læse om kommende arrangementer i Herslev, planer

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere