En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter!"

Transkript

1 Februar 2011 Nr. 1 årgang 17. En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter! Sidste vinter gik en ræv over isen til Skarø, er den nu på Drejø? Fåborg Havn har fået Klaptilladelse på Mads Jensens Grund, er det rimeligt? Husk i Februar: Og hermed ønskes alle et Godt Nyt År Mandag den 7. februar kl : Korsang på kroen. Fredag den 11. februar kl : Obs! (Ny dato siden sidste DP). Kyndelmisse Gudstjeneste i Skarø Kirke Søndag den 13. februar kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 14. februar kl : Korsang i præstegården. Lørdag den 19. februar kl : Generalforsamling i Drejø Forsamlingshus Foto: Ursula Søndag den 27. februar kl : Vinterbaderen Hanns i kølige omgivelser. Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 28. februar kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset. Mandag den 28. februar kl : Fællessang i præstegården. Husk også i Marts: Mandag den 7. marts kl : Korsang i præstegården. Søndag den 13. marts kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 14. marts kl : Korsang i præstegården. Onsdag den 16. marts kl : Generalforsamling i Drejø LokalArkiv Lørdag den 19. marts kl : Generalforsamling i Drejø Beboerforening Mandag den 21. marts kl : Korsang i præstegården. Søndag den 27. marts kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 28. marts kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset Mandag den 28. marts kl : Fællessang i præstegården. Foto: Else August på skøjter og Rasmus med Cecilie på slædefart Vedkæret rundt. Enhver har jo sine vinterfornøjelser!

2 Information fra Beboerforeningen Vi har fået en henvendelse fra Spring om snarligt møde, som vedtaget på foreningens generalforsamling, men det har knebet med vores tid. Vi forventer, at dette afklares snarest. Niels Kr. Mortensen, Formand Husk at fjerne din ubenyttede cykel fra cykelskuret ved havnen Så kom vi ind i 2011 og jeg vil gerne takke alle der hjalp til i forbindelse med julemånedens arrangementer. Fra bestyrelsen har vi ikke så meget at berette om, udover at vi har holdt koordineringsmøde i forsamlingshuset med solidt fremmøde. Der er som sædvanlig masser af aktiviteter i 2011, og jeg vil opfordre jer alle til at bakke op både som deltager og medhjælper, så det ikke er de samme, der altid står ved gryderne eller dækker bord og gør rent! Du kan se alle aktiviteter på Drejøs aktivitetskalender på Vi kan ikke sige mere om forstærkning af bredforbindelsen til øerne, end at Ø-net har ansøgt regionen om en højere mast i Bregninge. Så kan vi se, om der kan blive økonomi i det, og om der er hjælp at hente, når Ø- net har noget konkret? Vi nærmer os jo generalforsamlingen som finder sted den 19 marts. Husk nu at forslag til dagsordenen skal indsendes i så god tid, at de kan offentliggøres i næste nummer af Drejø posten, altså inden deadline! Det kunne da være spændende med nogle gode forslag om, hvad vi kunne anvende boligformuen til, læg nu hovedet i blød og husk at pengene skal gøre gavn på Drejø. Bestyrelsen kommer med regler for formuen, som lovet ved sidste generalforsamling, men så lang tid, der ikke er vedtaget noget som helst, er det generalforsamlingen, der bestemmer. Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer, og mig bekendt har vi brug for mindst 3 nye medlemmer, så der er noget at tænke over. Der vil snarest blive udsendt kontingentopkrævning, som jo fik en lille stigning ved sidste generalforsamling. Vi skal minde om at få betalt inden generalforsamlingen. Er du væk fra øen sæt en mærkat med navn på! Efterladte cykler uden mærkat vil blive fjernet den 1. marts Noget tyder på, at en ræv er løs på Drejø! Sidste vinter fik Skarø besøg over havisen af en drægtig ræv. Den nedkom med flere hvalpe, som den holdt i live ved at mæske sig med Britta og Martins julegæs! Rævene var svære at finde, men blev omsider lokaliseret og skudt - på nær én. Først i januar mistede Ursula og Hanns på een nat 3 gæs, der havde fået hovederne bidt af. Natten efter gik det ud over 2 moskusænder hos Lars og Sanne. Her var hele brystpartiet ædt! Da det så mere voldsomt ud, end hvad en mår normalt ville gøre, er det nærliggende at tro, at der måske er kommet en ræv over isen her i vinter? Selv om det ikke har været rigtig havis, har isen været tyk nok mellem Skarø og Drejø til at bære en lille ræv. I skrivende stund, her en uge efter, har redaktionen hørt om et par tilfælde, hvor man mener at have set et rævelignende dyr, men alle bør være på vagt, og rapportere til Morten Henning, hvis de skulle støde på den. Redaktionen Har du husket at fjerne din gamle efterladte cykel fra cykelskuret? Hvis du bruger den jævnligt, skal du påsætte en mærkat med navn på, ellers vil den blive fjernet. Det vil fremgå med opslag, hvilken dag der ryddes op, og der bliver ophængt mærkater, som du kan binde på cyklen med navn på. 2

3 DREJØ Posten Bladredaktionen: Layout og medansvarshavende: Else Hjort Nielsen Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Svendborg Tlf: Trykning,: TrykTeam, Svendborg. Forsendelse: Drejø Beboerforening Annoncetegning: Edith Rasmussen. Tlf Korrektur: Pia Rostrup Næste nummer af Drejø Posten forventes at udkomme Mandag den 7. marts DEADLINE for indlæg: SENEST mandag den 21. februar 2011 Respekter venligst fristen - vi bruger vores fritid for Jer. Drejø Posten hører under Drejø Beboerforening, og udkommer 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og august. Redaktionen tager forbehold for ændring af datoer ved såvel arrangementer som udgivelsesdato! Beboerforeningens bestyrelse: Niels Kr. Mortensen: Formand + hjemmesiden Syrénvej 39, Tåsinge, Tlf.: Hjemmeside: Søren Rask Jensen: Næstformand Drejø Skovvej 15. Tlf.: Lars Milling: Kasserer + kontaktperson til DP (Ø-repr. i Svdb. Kommune) mail: Drejø Brovej 5. Tlf.: Hanne Thordsen: Sekretær Drejø Brovej 10. Tlf.: Jonas Jespersen: Menigt medlem Drejø Brovej 1. Tlf.: Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der involverer personer, bringes side om side med den omhandlende persons besvarelse, såfremt den ønskes. FORENINGS LIV m.m: Drejø Menighedsråd: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Tyge Blum, sekretær og kontaktpers. Kirkeværge, Drejø (Anne Kirketerp, Skarø. Kirkeværge for Skarø) Else Hjort Nielsen, næstformand Britta Tarp, Skarø Ursula Weidemann Hanne Thordsen, sognepræst og kasserer. Bent H. Larsen, regnskabsfører. Drejø Bridgeklub: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Medlem af Svendborg Kommunes Ældreråd. Margit Lolk: Tlf.: Mail: Drejø Sogns LokalArkiv. Sanne Larsen, formand. Tlf.: Else Hjort Nielsen, arkivleder. Tlf.: Susanne Jacobsen, kasserer. Astrid Andersen, arkivmedarbejder Marianne Berner, arkivmedarbejder Hjemmeside: Forsamlingshusets bestyrelse: Lisse Steen, formand Tlf.: Edith Jørgensen, kasserer Bodil Jakobsen Lars Milling Jesper Honoré Havnefoged på Ny Havn: Susanne Jacobsen Havnelaugets bestyrelse for Gl. Havn: Svend Helmer, formand, Tlf.: Poul Skovgaard, kasserer (Havnefoged på Gl. Havn) Robert Jacobsen Rasmus Hansen Lars Milling Jesper Honoré Jørgen Christoffersen Moselauget: Lauget står for området omkring Mosen, hvor Mosens parthavere mødes hvert år 5. juni kl Oldermand : Johannes Madsen. Museet Gl. Elmegaard : Fond v/ Beth Tolbod Blay. Tlf.: Hjemmeside: Ringriderforeningen Spring : Foreningen er på ordinær generalforsamling vedtaget lagt ind under forsamlingshuset el beboerforeningen. Dette afventes og afgøres på ekstraordinær generalforsamling. Ungdomsforeningen: Formand: Ulle Egund: Tlf: Fast arrangement: Sommerfest 3. lørdag i juli. 3

4 Tak for hjælpen. Oprydningsarbejdet efter branden i vores feriehus er kommet rigtigt godt i gang, og vi håber, at huset står smukt og klart til udlejningen igen til april måned. Trods alt det der skete, er vi heldige med, at der kun er sket materielle skader, og ingen kom til skade. Vi har tænkt meget over, hvordan vi i fremtiden bliver bedre med brandforbyggende forholdsregler, og planlægger et røgalarmsystem, som alarmerer alle enheder på ejendommen. Forhåbentlig bliver der aldrig brug for den. EFTERLYSNING! Svendborg Havn arbejder på at få moderniseret sin hjemmeside: I den forbindelse har vi brug for nye, flotte, stemningsfulde billeder fra livet på øerne og på færgen Højestene. Er der nogen, som ligger inde med flotte fotos, som gerne må bruges på havnens hjemmeside, så send meget gerne fotos til: Med venlig hilsen Signe Møller Svendborg Havn, Jessens Mole 6, 5700 Svendborg. Tlf.: Mange tak for al hjælp og bistand. Det har været en meget stor støtte for os. Christian, Ursula og Hanns Foto: Else Generalforsamling i Drejø Forsamlingshus lørdag d. 19. februar 2011 kl i forsamlingshuset. Det var lidt mere end bare en sofa, der brændte, Foto: Ursula Mange timers hårdt arbejde gik her op i røg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent a) Fastsættelse af takster for udlejning m.v. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt Forslag skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. 4 P.F.v. Lisse Steen, formand

5 Klaptilladelse?????? Under Officielt i Fyns Amts Avis fredag den 14. januar 2011 blev flg. offentliggjort: Faaborg Færgehavn - uddybning: Klaptilladelse Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale(klapning) af op til m3 oprensningsmateriale fra området ved Faaborg Færgehavn, Faaborg Midtfyn Kommune. Klapning af materialet skal foretages på klappepladsen ved Mads Jensens Grund. Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Naturog Miljøklagenævnet inden den 11. februar Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på nmkn.dk. klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen OdenseC. F. Tietgens boulevard 40, 5220 Odense SØ. Yderligere information på Naturstyrelsens hjemmeside eller på tlf.: Fra Naturstyrelsens hjemmeside: (Citat begyndt) Amterne kan efter havmiljøloven give tilladelse til klapning af havnesediment, når klapmaterialet indeholder uvæsentlige mængder og koncentrationer af forurenende stoffer. Klapning er omfattet af havmiljøloven fra 1993 med efterfølgende ændringer, og Miljøministeriet har i 1986 i medfør heraf udsendt bekendtgørelse nr. 975 af 19. december 1986 om dumpning af optaget havbundssediment. Gennem de seneste år har en række havne oplevet stadigt stigende problemer med håndteringen af havnesediment, der er forurenet. Problemet er først og fremmest knyttet til et forhøjet indhold af TBT (organisk tinforbindelse der indgår i antibegroningsmalinger). (citat slut) Da Miljøministeriet gav samme tilladelse til Faaborg Havn i 2004, resulterede det i tonsvis af døde blåmuslinger, som skyllede op på stranden ved Drejø Klint. Det må bare ikke ske igen. Mads Jensens Grund, der ligger lige vest for Klinten, har store muslingebanker, som bl.a. Edderfuglene lever af. Beboerforeningen går videre med sagen. Drejø Skov set fra Mads Jensens Grund. 5 Generalforsamling i Drejø Sogns LokalArkiv. Onsdag den 16. marts 2011 kl på biblioteket. Referat: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Sanne Larsen Valg af 1 suppleant og 1 revisor. Suppleant er Marianne Berner. Revisor er Bent Larsen. 6. Indkomne forslag. 7. Fremvisning af arkivets arbejde. 8. Evt. Forslag til generalforsamlingen skal være Styrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. 40 år med gymnastikken. Tillykke Margit. Ja, faktisk er det 2 x 40 år med gymnastikken, der skal fejres, idet Margit Lolk fra Drejø sammen med Litzi Bach fra Svendborg, begge har undervist i gymnastik i 40 år. Som unge gik de begge til jazzgymnastik hos Knud Mortensen i Svendborg. Senere tog de sammen på et jazzgymnastikkursus hos Ann Mardahl i Aarhus, og så var det, de delte Sydfyn mellem sig de næste mange år. Tåsinge var Margit Lolks domæne, og på Thurø var det Litzi Bach, der regerede. I dag underviser de begge i Fitness.dk i Svendborg. Litzi Bach i cykling, det der tidligere hed spinning. Margit Lolk blev fascineret af Østens bevægelsestradition hvilket gjorde, at hun udviklede sit eget bevægelsessystem og nu underviser i Tai Chi og Qi Gong. Hun har desuden stiftet foreningen Svendborg Sund og Glad. Alderen til trods er der ikke megen rolig pensionisttilværelse over de to damer. Litzi på 68 år dyrker foruden gymnastikken også folkedans, squaredans, stavgang, cykling og ridning. Margit på 67 år bruger meget tid på sin undervisning, hun er tillige ivrig amatørfotograf, og går desuden til korsang, linedance, Zumba og cykling. Margit flyttede til Drejø i 2003 i Pastor Fogs Hus ved den gamle Havn. Redaktionen

6 PÅ VEJ TIL SOLEN Så er vi godt begyndt på 2011 og den uendeligt lange og mørke januar ligger bag os. Nu går det for alvor mod lysere tider og skulle der være en rest vinter tilbage, så lad den bare komme an, for vi ved, at den har tabt. Solen kommer, solen er på vej og vi er på vej til den!! For kirken var 2010 et fantastisk år. Drejø kirke fyldte 475 år og på sin fødselsdag stod den i sit flotteste skrud, nymalet, nykalket, nyrenoveret og strålede om kap med solen, selvom det for øvrigt vist var regnvejr! Men dagen husker vi alle som en solskinsdag, for musikken, sangen, feststemningen og glæden blæste alle skyer væk og tilbage står mindet om en fejende flot og festlig dag både i kirken og i forsamlingshuset. Nu kunne en og anden måske tænke: Er det da virkelig nødvendigt at bruge så mange millioner på en enkelt kirke på en ø, hvor der ikke er ret mange fastboere tilbage? Set samfundsøkonomisk er svaret nej! Men når man ser på hvor mange fra øerne, der slutter op om kirkerne, ja så er det værd at bruge nærsagt alle midler på at bevare og vedligeholde dem. Gitte Hjeresen har lavet kirkestatistik for Drejø kirke og det viser sig, at antal kirkegængere gennemsnitligt ligger på over 30 % af en fastboende befolkning på 65, og jeg vil tro, at procentdelen for Skarøs vedkommende er endnu højere, selvom vi ikke har talt kirkegængere, for opbakningen til de kirkelige arrangementer er altid vældig god. Så jo! der er god grund til at have og bevare kirkerne på øerne, for det er ikke kun øernes nuværende beboere, der har glæde af dem, det er øernes historie, der gemmer sig i og omkring de gamle bygninger. På Drejø rækker den historie netop 475 år tilbage. Og de gamle mure vidner om generationer af øboeres liv. Deres tro og deres håb. Når man prøver at forestille sig, hvor mange tanker og begivenheder de vægge har været vidner til, så svimler det for en. Kirken har stået der som ramme om de største begivenheder i øboernes liv. Ved fødsel blev mange børn hjemmedøbt, hvorefter de blev fremstillet i kirken så hurtigt som muligt efter fødselen, fordi børnedødeligheden var høj. Konfirmandernes drømme sidder i murene og de unge par, der blev gift i kirken har siddet der med deres ønsker og håb for fremtiden og murene kan fortælle om den sorg, de efterladte har været opfyldt af, når et elsket familiemedlem blev båret ind for at overgives i Guds hånd. De har lyttet til et budskab der gav dem tryghed, ro, nyt mod, trøst og håb i en hverdag, der sikkert ind i mellem var noget barskere, end vi kender den i dag, men budskabet er stadigt det samme dengang som nu. Og det er ikke en eller andet vag forestilling om, at der nok er mere mellem himmel og jord. Nej for budskabet selv blev menneske og gik rundt i blandt os og fortalte os og viste os, at budskabet er og bliver kærlighed. Det 6 budskab bliver aldrig forældet - ikke før kærligheden bliver forældet - og det må vi da bede til aldrig sker. Vi bliver forhåbentligt aldrig for gamle eller for hovne, for kloge eller for hårde til at glædes over, at kærligheden er den magt, vi lever af og for fra evighed til evighed, og at den aldrig slipper os for det er såmænd det enkle budskab, der har lydt og forhåbentligt altid vil lyde i de gamle kirkerum. Vi er altid undervejs med den kærlighed og til den, som året der er på vej til solen. Vi er her for at glæde hinanden. Og i den ånd har vi allerede taget fat på et friskt år i kirkeligt regi. Kirkekoncerten i Skarø kirke d. 2. januar blev nemlig et sprudlende, varmt møde med et fantastisk veloplagt band og Miriam Mandipiras smukke og kraftfulde stemme, som sendte os ind i det nye år opbyggede og glade. Foto: Else Som noget nyt prøver vi at afholde en kyndelmissegudstjeneste på Skarø. Den skulle have ligget så tæt på den 2. februar som muligt, nemlig d. 4. men den dag er der et andet arrangement i forsamlingshuset, så det gik jo ikke. I stedet bliver det fredag d. 11. februar kl i Skarø kirke. Vi håber selvfølgelig, at drejøboerne vil finde vej til Skarø kirke, og der vil blive sørget godt for alle. Og sådan er der meget mere at glæde sig til i og udenfor de gamle kirkerum, for der er fortællinger der skal fortælles, og liv der skal leves, for vi er en del af den samme historie på vores vej til solen. Hanne Thordsen Foto: Hanne Thordsen

7 Nyt fra Drejø Sogns Menighedsråd. Jeg har været ude at gå i dag uden at være bange for at glide på det isglatte underlag. Hvor er det skønt igen at kunne færdes udenfor. Men i al den sne har vi alligevel hygget med adventshygge på Drejø og Skarø, selvom ikke alle skarøboere nåede frem denne gang p.g.a. storm. Vores Luciaoptog blev atter velbesøgt, og det er dejligt at se, de helt små også kommer med, så vi kan fortsætte denne tradition mange år endnu. Graver Birgit Hjeresen har lavet statistik for Drejø Kirkes gudstjenester. Inden julegudstjenesten, som er meget velbesøgt, var gennemsnittet af kirkegængere over 30%. Flot ikke sandt? Nytårskoncerten 2011 var flot besøgt af begge øer og vi fik alle en fantastisk musikoplevelse sammen med Miriam Mandipira and her Danish friends. Anne og Kim havde sørget for champagne og lidt mundgodt, som lige kunne presses ind i den korte tid, inden færgen sejlede igen. Til næste nytårskoncert vil Skarø arrangere det lidt anderledes, så der også kan blive tid til ekstra-numre og måske en snak med musikerne efter koncerten. Som I kan se andetsteds i Drejø Posten, søger vi ny regnskabsfører. Bent Larsen, som har ført regnskab for os i mange år, stopper nu, og der skal lyde en stor tak fra menighedsrådet for dit store arbejde. Med alle de nye krav, der stilles fra kirkeministeriet, har det været noget af en tidsrøver at få det hele til at gå op. Tak Bent. Vores udflugtsudvalg har holdt møde. Sogneudflugten i år er lørdag d. 16. april og går til Kongernes Jelling, og da vi nu er på den kant, vil vi da også lige slå et smut ind på Vejle Kunstmuseum og se på den 140 år gamle og 17 m. lange finhval, der svømmede rundt i Vejle Fjord sidste sommer. Så husk at sætte kryds i kalenderen til en dejlig dag. Foto: Else Drejøboerne blev både hentet til kirken og bragt tilbage til færgen af Kim i hans Skarø-Taxa. Der var 12 med fra Drejø en fantastisk flot dag. Regnskabsfører søges. Jobbet som regnskabsfører for Drejø Sogns Menighedsråd er ledigt med tiltrædelse senest d. 1. marts Kendskab til regnskabssystemet Brandsoft er en fordel. Ønskes nærmere oplysninger om regnskabsføring og løn kan enten Edith Rasmussen, formand, eller Hanne Thordsen, præst, kontaktes. Ansøgning sendes til Edith Rasmussen, formand, senest den 15. februar Nu vil jeg gå udenfor igen. Jeg mener, jeg så noget spire i haven. Det er sikkert blot noget fuglefrø, der er spildt og begyndt at spire - men det er grønt! Edith, formand 7

8 KAN DET VIRKELIG PASSE? Jeg praler ofte! Og det må man jo godt, når det er af andre, man praler. Der er nok at tage af herovre på vores øer. Men i denne omgang tænker jeg på MAMAFIAEN. For 9. gang havde disse supereffektive fire kvinder inviteret til Kvindernes Julefrokost med hjemmelavede specialiteter, der nok kunne hamle op med diverse mesterkokkes frembringelser. Men før man overhovedet fik sat gaflen i lækkerierne, frydedes man over æstetikken i arrangementet. Tænke sig, at et gement forsamlingshus kan komme til at ligne et klip fra et fornemt boligmagasin. I år var julen rå og rustik tilsat guld og glimmer en yderst raffineret blanding. Vi var vel omkring de 30 kvinder, og dog var der egentlig en del vi savnede! Men snakken gik alligevel på kryds og tværs, for det er jo netop det allermest charmerende ved dette arrangement, at vi samles helt på tværs af alle de forskelle, der overhovedet kan være mellem kvinder. Men TØJ er en absolut fællesnævner og rigtig god pauseunderholdning, samtidig med at pengene går til et godt formål. Altså 1000 TAK til Beth, Else, Lisse og Susanne for en virkelig god tradition her på Drejø. TAK, at I orker at gøre det kæmpestore arbejde. I skal vide, at vi påskønner det, og at vi praler vidt og bredt af Jer Og folk stirrer vantro på én: Kan det virkelig passe? Helt derude på en nærmest øde ø. P.S. Til sidst en lille opfordring: Lad os få flere indslag, som når Karin stiller sig op og synger bibelhistorie for os. Festligt. Efterspillet har jeg ikke selv deltaget i, men ifølge rygterne er det gået særdeles lystigt for sig, da mændene arriverede. Godt, at vi har tøjindsamlingen! Den kan åbenbart bruges til lidt af hvert! Jette Arp Orientering fra Mamafiaen. Vi takker ydmygt for Jettes fine indslag og kan her fortælle, at Tøjsalget i år indbragte kr ,-, som er sendt videre til Dannerstiftelsen til hjælp for bl.a. voldsramte kvinder, og 6 sække med godt tøj er bragt til Frelsens Hær s tøjindsamling i Svendborg. Også for os 4 piger er det stadig en stor glæde og fornøjelse at planlægge og gøre alt forarbejdet, og slutteligt at kunne samle så mange kvinder til et fællesarrangement. I år var vi 33 også en stor glæde, at få skarøpigerne med. Vi er allerede begyndt at planlægge næste julefrokost - 10 års jubilæum så glæd jer. Med de bedste hilsner Mamafiaen 8

9 Nordens bedste sildeopskrifter Lørdag d. 12. februar kl slår vi dørene op for storslået sildeopskriftskonkurrence! I samarbejde med WonderCool Copenhagen Cooking om vinteren, afholder vi sildeopskriftskonkurrence. Medbring smagsprøve for og opskrift på din hjemmelavede sildefavorit og få den bedømt af et professionelt panel af sildeeksperter og entusiaster. Den bedste sildeopskrift vil blive kåret, og vinderen vil modtage en flot præmie, derudover vil opskriften blive serveret på vores kendte sildebord, der består af 10 forskellige hjemmelavede specialiteter af langtidsmodnede sild. Regler for deltagelse Vi skal have din tilmelding og opskrift inden den 9. februar Det er kun for private. Udlærte kokke må desværre ikke deltage. Man skal selv medbringe sin færdige sild og så får man 15 minutter til at dekorere sin tallerken med garniture, som Nyhavns Færgekro sørger for. Man skal give lov til at Nyhavns Færgekro bruger sildeopskriften på vores Store Sildebord. Alle er velkomne - Arrangementet er ikke kun for deltagerne. Medbring venner og familie til den store Silde fest, hvor alle kan få lov til at smage og være med. Arrangementet foregår både ude i det skønne Nyhavn såvel som inde i vores smukke stuer, hvor der vil være rig mulighed for at se, smage og dufte til både sild og krydderbrændevin. I Nyhavns Færgekro har vi 38 forskellige slags krydderbrændevin, der er brygget på forskellige spændende nordiske urter. Kyndige eksperter på området står klar til, at indvie interesserede i krydderbrændevinens mysterier. Kom og få tips, gode råd samt lækre smagsprøver med på vejen, og måske bliver du interesseret i at begive dig ud i krydderbrændevinens velsmagende univers eller få inspiration til nye anvendelsesmuligheder for sild, som stadig er en populær spisefisk i Danmark. Sild kan tilberedes og varieres i det uendelige. Vi glæder os til at modtage din tilmelding! Tid: Lørdag d. 12. februar 2011 kl Tilmelding: inden den 9. februar husk at vedhæfte opskriften. Sted: Nyhavns Færgekro, Pris: Gratis Nyhavns Færgekro Nyhavn København K

10 Februar 2011 HUSK: Arkivets generalforsamling Onsdag den 16. marts kl Dagsorden kan ses andet sted i bladet. Matr. nr. 24b: KARL HØJ S HUS : Huset er formentlig bygget o erne af Morten Rasmussen. Hans 2 sønner, Rasmus og Hans Mortensen, var begge snedkere, og byggede senere Margrethe Sommers Hus og Rødhætte. Karl Laurits Jensen, gift med Frederikke, købte huset o Karl var bror til Møller og Alfred Jensen og blev kaldt Karl Høj, da han kom fra Løkken - ved høj en højen er den lille jordhøj, der ligger i det østlige hjørne af præstegårdshaven og støder op til Løkken. Karl og Rikke, som hun blev kaldt, blev gift sent og fik ingen børn. De boede i huset indtil o Huset blev solgt i 1983 til Poul Vipsig Pedersen og Hanne Brøndum fra Lødeskov på Fyn. De har renoveret en del og bruger huset til sommerbolig. Nuværende ejer: Poul Vipsig Pedersen og Hanne Brøndum Rasmus Smith Lillebo Nyt om Gammelt Matr. nr. 25b: LILLEBO Det fortælles, at huset er rester efter fårestalden fra Brolykke, der blev nedrevet og udflyttet i Huset har haft mange ejere og flere forskellige navne: 1) Pofflers hus fra efter Jens Emil Poffler. Muligvis var han den første, der gjorde det beboeligt. Inden branden i 1942 havde han et stykke jord til køkkenhave foran forsamlingshuset. 2) Murer Smith`s hus fra 1947 ca efter murer Rasmus C. Th. Smith. Navnet Lillebo opfandt Mary Smith, og navnet over døren er lavet af sønnen Allan, da han var i lærer som smed. 3) Lillebo blev o.1970 købt af Kirsten Nielsen. Hun brugte huset til lejrskoler i nogle år. Det tilhørende hønsehus blev ombygget til beboelse, bl.a. til Gretha og Finn Svensson, der døbte det Pax. De hjalp Kirsten i Restauration Drejø en del somre. Flere år senere flyttede de fast til øen og boede på Mejeriet. 4) Kirsten solgte i 1981 til Lillian Nielsen, som brugte huset til systue for en forretning, hun var medejer af i Lyngby. Lillian og Leif boede på Christoffer Mort sens gård og havde desuden købt Palles Bungalow. De fjernede fliseindgangen samt opsatte et stendige. 5) Kulturhuset Lillebo. Lillian Nielsen solgte i 1997 huset til Beth og Peter Blay fra Gl.Elmegaard. Huset blev opstarten til Drejø Lokalhistoriske Forening og blev brugt til forskellige udstillinger. Et mindre værelse til højre for indgangen blev kaldt Jettas Stue, og indrettet til minimodellen af Drejøby før Museumssamlingen af tøj blev opbevaret på 1.sal sammen med Drejø Lokalarkiv. Der afholdtes løbende udstillinger samt foredrag under Folkeuniversitetet. Peter fik genetableret havegangen med flade natursten, og Pax skiftede navn til Bittebo, og fik en tiltrængt renovering, til gavn for foredragsholdere og sommergæster. Baggården blev indrettet som en spændende Sansehave med planter fra strand til kultur. Desværre døde Peter i jan. 2002, og Beth besluttede at sælge huset, men fik forinden lagt nyt tegltag på i ) Ditte (Edith) og Ole Jørgensen fra København overtog Lillebo i 2004, og flyttede som fastboende til Drejø. Det har siden vist sig, at Ole, som er en habil amatør ornitolog, har rødder tilbage til Drejø. Nuværende ejer: Edith og Ole Jørgensen. Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Sanne Larsen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Hestmaevej 1, Drejø Drejø Skov 1, Drejø Husmandsvej 15, Drejø Tlf.: Tlf.: Svendborg Tlf: Drejø Sogns LokalArkiv: Svendborg Sparekasse: Reg.nr Konto nr

11 dit lokale apotek Torvet 5, 5700 Svendborg Tlf Kullinggade 16, 5700 Svendborg Tlf.: Tryggelev 42, 5932 Humble. tlf Banevænget 19, 5900 Rudkøbing. tlf

12 Drejø Kro & Købmand: Købmandens åbningstider til foråret 2011 Mandag til fredag:..fra kl Tirsdag...Lukket Lørdag: fra kl Søndag:..Lukket HUSK: Brød bestilles dagen før I vinterhalvåret åbner Kroen kun efter aftale. Arrangement på Kroen sidst i februar. Hold øje med opslag ved købmanden. Vinterhilsen Anne-Birgitte Christensen Tlf: Mobil: Tillykke: Tillykke til Verner Eriksson (Gl. Elmegaard) med 70 års dagen den 28. februar. Postbesørgelser: HUSK: Postkassen ved købmanden tømmes dagligt kl DREJØ BIBLIOTEK & LOKALARKIV: Drejø Brovej 14: Mobil: Biblioteket har åbent onsdage kl Arkivet arbejder hver onsdag kl Leje af Beboerforeningens effekter: Alle effekter reserveres hos Ursula og betales forud i lukket kuvert med navn på. Lægges i postkassen ved Hanns og Ursula. Brændekløver: Opbevares hos Morten Henning Leje: 50 kr. pr. gang Saftpresser: Opbevares hos Poul Erik. Gratis Trailer: Står i laden hos Astrid og Regner. Leje: 50 kr. pr dag Turisttrailer: Står bag brandstationen. Leje: 50,- pr. dag Telt: Opbevares hos Keld på Husmandsvej 1. Leje: 200,- for en weekend (el. lignende) 500,- ved leje uden for øen. Alle effekter afleveres rengjorte uanset hvordan de modtages. Defekter repareres af lejer eller meddeles Ursula. Drejø Beboerforening Køb/salg/oplysning i KramKassen KramKassen Oliebilen kommer til Drejø tirsdag den 8.februar Mangler du fyringsolie, og har vi ikke kontaktet dig giv os et ring: Tlf: Venlig hilsen i Rudkøbing Støbejernskomfur til afhentningspris Et fritstående støbejernskomfur kan, efter vandskade, afhentes gratis hos: Alice og Svend Drejø Brovej 9 tlf fastnet tlf mobil Drejø Posten udgives af Drejø Beboerforening og udkommer ca. 10 gange årligt. Bladredaktionen: Else Hjort, Lars Milling og Niels Kr. Mortensen. Trykning: Tryk Team, Svendborg Ansvarshavende: Drejø Beboerforening. B-medlemskab incl. abonnement på Drejø Posten både i papirudgave og som er kr. 200,- pr. år/ pr. husstand. Hvis man fravælger DP i papirudgave er kontingentet kr. 150,-. Girokort vedlægges Drejø Posten og girokortet bedes benyttet ved betaling. Henvendelse vedr. indbetaling kan rettes til Lars Milling, kasserer på tlf

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer..

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. April 2012 Nr. 3 årgang 18. -og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. Husk i april: Onsdag d. 4. april kl. 19.30 Koncert i Drejø Kirke med Neva-Volga Langfredag d. 6. april kl. 10 Gudstjeneste i Drejø

Læs mere

April 2011 Nr. 3 årgang 17.

April 2011 Nr. 3 årgang 17. April 2011 Nr. 3 årgang 17. Så er det snart Påsketid. Havetid såtid klargøringstid - forårstid Bare vi mennesker sparer vor flid og holder os stille og rolige, Så får vi så vældige bunker af tid så vi

Læs mere

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Husk i februar: Søndag den 2. februar kl. 14.00 Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 10. februar kl. 19.00 Sangaften Lørdag den 15. februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed ved

Læs mere

Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Dannebrog September 2008 14. årgang, nummer 7. Kongeskibet Dannebrog Foto: Palle Nielsen Royale besøg på De sydfynske Øer. Onsdag den 17. september står Skarø for tur. Dronning Margrethe II og Prins Henrik besøger

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Sidste nyt fra skolen (bogstavelig talt) REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september Fowli 2010 - Muldvarper - Fodspor - Kanosejlads Elmehøj - Di Taknæmlæ - Kirke-Nyt - Ladywalk Nummer

Læs mere

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke

17. årgang Nr. 3 september 2013. Sommer i Stokkemarke 17. årgang Nr. 3 september 2013 Sommer i Stokkemarke 2 // Sommer arrangement i Stokkemarke 10. august Sommer arrangement.. lørdag d. 10. august... læs mere på side 10 Foto: Lønning Nr. 3 september 2013

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN Fra syd til nord og fra øst til vest, i hele Skanderborg kommune, er man i gang med

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar 2011 37. årgang, nummer 1

Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar 2011 37. årgang, nummer 1 Januar 2011 37. årgang, nummer 1 John Larsen John Larsen Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar Pia Nyberg fra Fejø Bibliotek blev hyldet ved afskedsreceptionen på sin sidste arbejdsdag. Læs mere på s 9 Her

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet.

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Nors-Tved Tidende Indhold: To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Referater generalforsamlinger. Armiga Oversvømmelser på egnen... Mærkedage. Nors Gokartcenter ræser derudaf. Nors Gokartcenter Skolejubilæum.

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (5)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 12 ASF-Dansk Folkehjælp... 14 Lokalrådet... 16 Idrætsforeningen... 18 Pensionistforeningen...

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere